SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä Päivitetty ja TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä 30.3.2000 Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY"

Transkriptio

1 SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä Päivitetty ja TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA ThermiSol EPS -routaeristeet ThermiSol Oy Toravantie 18 FI SASTAMALA TUOTEKUVAUS ThermiSol EPS -lämmöneristeet ovat paisuttamalla polystyreenihelmistä tai sen kopolymeereistä valmistettuja jäykkiä solumuovituotteita, joilla on ilmalla täytetty umpisolurakenne. EPS-lämmöneristeet luokitellaan ja nimetään lujuusluokan mukaan. Lujuusluokan määrittää eristeen puristusjännitys 10 % kokoonpuristumalla. ThermiSol EPS -routaeristeitä valmistetaan lujuusluokissa kpa. Eri lujuusluokkiin kuuluville lämmöneristeille on määritelty myös eristeen käytön kannalta muut oleelliset ominaisuudet ja niiden raja-arvot. Eri lujuusluokkiin kuuluvien tuotteiden ominaisuudet on ilmoitettu tähän sertifikaattiin kuuluvissa tuotekohtaisissa tuotelehdissä. SERTIFIOINTIMENETTELY Tämä sertifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyvän laadunvarmistusjärjestelmän tarkastamiseen kohtien 3 ja 15 sekä sertifikaattiin kuuluvien tuotelehtien mukaisesti. Sertifioinnin yleiset menettelyt perustuvat VTT Expert Services Oy:n sertifiointijärjestelmään. Sertifiointiperusteet on esitetty EPS 2000 tuoteluokituksessa (kohta 2.1), joka perustuu EPS-lämmöneristeiden EN-standardeihin. Tämä sertifikaatti on voimassa enintään viisi (5) vuotta päivityspäivästä eli saakka, ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 18. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT Expert Services Oy:stä, puh VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän sertifikaatin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella

2 VTT SERTIFIKAATTI NRO 132/00, Myöntämispäivä , Päivitetty ja SISÄLLYSLUETTELO 1. Määräykset ja tuotevaatimusstandardit 3 2. Muut ohjeet ja standardit 3 3. Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta 4 4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa 4 5. Yleistä 4 6. Asennus 5 7. Lujuus 5 8. Ääneneristävyys 5 9. Kosteustekniset ominaisuudet Lämmöneristävyys Paloturvallisuus Kestävyys Ympäristönäkökohdat Valmistajan ohjeet Kokeelliset tutkimukset Muu aineisto Sertifikaatin voimassaoloaika Voimassaolon ehdot Muut ehdot 8

3 VTT SERTIFIKAATTI NRO 132/00, Myöntämispäivä , Päivitetty ja MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 1. Määräykset ja tuotevaatimusstandardit 1.1 VTT Expert services Oy:n tutkimusten mukaan ThermiSol EPS -routaeristeet täyttävät sen käytön kannalta oleelliset seuraavissa Suomen rakentamismääräyskokoelman eri osissa ja standardeissa esitetyt vaatimukset: B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, Määräykset 1998, tämän sertifikaatin kohdan 7 mukaan C1 Ääneneristys ja meluntorjunta, Määräykset ja ohjeet 1998, tämän sertifikaatin kohdan 8 mukaan C2 Kosteus,, Määräykset ja ohjeet 1998, tämän sertifikaatin kohdan 9 mukaan C3 Lämmöneristys, Määräykset 2010, tämän sertifikaatin kohdan 10 mukaan E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2002, tämän sertifikaatin kohdan 11 mukaan 2. Muut ohjeet ja standardit 2.1 Tuotteen valmistaja on ilmoittanut noudattavansa seuraavia ohjeita ja standardeja: EPS tuoteluokitus, EPS -Rakennuseristeteollisuus, (rev) EN 13163, November 2008, Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specification Talonrakennuksen routasuojausohjeet, VTT Yhdyskuntatekniikka, Rakennustieto Oy, Helsinki 1997 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, RIL Routalaskentaohjelma perustusten routaeristämiseen; Oy SFS-EN ISO 9001:2000 Laatujärjestelmät. Tuotannon, asennuksen ja huollon laadunvarmistusmalli SFS-EN ISO 14001:2004 Ympäristöjärjestelmät. Spesifikaatio ja ohjeita sen käyttämiseksi OHSAS 18001:2007 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Sisäilmastoluokitus 2008, RT-10946, Rakennustietosäätiö,

4 VTT SERTIFIKAATTI NRO 132/00, Myöntämispäivä , Päivitetty ja TUOTETIEDOT 3. Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta 3.1 Routaeristeiden yleisin koko on 1000 x 1200 mm. Vakiopaksuudet ovat 50, 75 ja 100 mm. Tilauksesta toimitetaan muitakin kokoja. ThermiSol Super -routaeristeet ovat kaikilta sivuilta puolipontattuja ja niiden vakiokoko on 1200 x 2000 mm. ThermiSol Super -eristeiden väri on vihreä. 3.2 ThermiSol EPS -routaeristeiden tuotevaihtoehdot ja tarkemmat tuotekuvaukset on esitetty liitteenä olevissa erillisissä tuotelehdissä. 3.3 Routaeristeet tunnistetaan pakkauksessa olevista merkinnöistä, joista käy ilmi tuoteluokka, tuotenimi ja käyttötarkoitus esim. ThermiSol EPS 120 Routa, valmistajan nimi ja valmistuspaikkakunta, valmistusaika, ja tämän VTT sertifikaatin ja tuotelehden numero, esim. VTT PC 132-1/00/VLA (viimeinen lyhenne kertoo valmistuspaikkakunnan) sekä muita maakohtaisen hyväksyttämiseen tai tuotteeseen liittyviä tietoja. 3.4 Sisäisessä laadunvalvonnassa seurataan päivittäin tuotteen mittoja, painoa, sekä tuotteiden merkintää. Tuotteiden lämmönjohtavuutta, puristusjännitystä ja vedenimeytymistä seurataan kuukausittain. 3.5 VTT Expert Services Oy:n ulkoinen laadunvalvonta toteutetaan voimassa olevan laadunvalvonta-sopimuksen mukaisesti. 4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa 4.1 EPS eristelevyt toimitetaan työkohteeseen kutistemuoviin pakattuna. Eristelevyjen määrä pakkauksessa riippuu niiden paksuudesta. ThermiSol EPS 120 Routa - eristeiden pakkauksen paino on n.13 kg ja ThermiSol Super 300 -eristeiden n. 27 kg, kun eristepaksuus on 50 mm. 4.2 Eristelevypakkaukset varastoidaan tasaiselle alustalle, suojattuna tuulelta, kolhuilta ja likaantumiselta. SUUNNITTELUTIEDOT 5. Yleistä 5.1 Routaeristeet soveltuvat sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Eristeitä voidaan käyttää perustusten ulkopuoliseen routasuojaukseen sekä sokkelin, perusmuurin ja kellariseinän eristämiseen maata vasten. Routaeristelevyjä käytetään myös pihaalueiden katujen ja ajoramppien eristykseen. Erittäin vaativissa kosteusoloissa ja liikennekuormien alueilla suositellaan käytettäväksi ThermiSol Super -eristelaatuja. 5.2 Eristetyyppi valitaan käyttökohteessa vaadittavan kuormituksenkestävyyden (puristuslujuus) perusteella (esim. kellariseinä, maantie). Eristelevyjen paksuudet ja eristettävän alueen pinta-alat määritellään rakentamiskohteen sijainnin (ilmasto, maalaji) asettamien routasuojaustarpeiden perusteella.

5 VTT SERTIFIKAATTI NRO 132/00, Myöntämispäivä , Päivitetty ja Tässä sertifikaatissa annetut suunnittelutiedot perustuvat lähtökohtaan, että rakenneratkaisut, kiinnitysmenetelmät ja muut lähtötiedot ovat tässä sertifikaatissa esitettyjen mukaiset, ja mainittuja vaatimuksia, ohjeita ja standardeja noudatetaan. 6. Asennus 6.1 THERMISOL EPS routaeristeet asennetaan tiiviisti toisiaan vasten tasaiselle alustalle tai eristettävän rakenteen pystypinnalle. Maata vasten asennettavien eristelevyjen alustan tulee olla tiivistetty ja tasattu. Maanvaraisissa lattiarakenteissa eristelevyjen alla käytettävän maa-aineksen on täytettävä kapillaarikatkovaatimukset eikä maa-aineksessa saa esiintyä teräviä kiviä. Salaojitus on toteutettava voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Eristelevyjä voidaan käsitellä tavanomaisilla leikkuuvälineillä. 6.2 Eristelevyjen asennus tehdään yhtenä tai useampana kerroksena. Levyjen saumat eivät saa olla kohdakkain. 6.3 Perustusten ulkopuolelle asennettavat routalevyt kallistetaan rakennuksesta poispäin viettäviksi kaltevuudella 1:10-1:20. Lämpimien rakennusten routaeristyksen leveys rakennuksen ulkopuolella on mm ja paksuus mm. Ulkonurkissa routaeristyksen paksuus on % suurempi kuin seinälinjoilla. 6.4 Kylmien rakenteiden routaeristys mitoitetaan aina voimassa olevia suunnitteluohjeita noudattaen. 7. Lujuus 7.1 Rakennukseen sen rakentamisen ja käytön aikana kohdistuvat kuormitukset on annettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B1, Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset Suunnittelijan tulee arvioida routaeristeiden vaikutus rakenteiden mahdollisiin muodonmuutoksiin sekä lujuuteen ja kantavuuteen. 7.3 Eristelevytyypin valinnassa on sen kuormituksenkestävyys otettava huomioon antura-, lattia- ja tierakenteiden painumista mitoittavana tekijänä. ThermiSol EPS - routalevyjen lyhyt- ja pitkäaikaiset puristuslujuudet on esitetty tuotelehdissä. 8. Ääneneristävyys 8.1 Eri rakenneosien ääneneristävyydelle asetetut vaatimukset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1, ääneneristys, Määräykset ja ohjeet Routaeristyksellä ei ole vaikutusta rakenteiden äänen-eristysominaisuuksiin. 9. Kosteustekniset ominaisuudet 9.1 Veden- ja kosteudeneristyksessä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa C2, Kosteus, Määräykset ja ohjeet ThermiSol EPS -routaeristeiden vesihöyrynläpäisyllä ei yleensä ole merkitystä rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen kun levyjä käytetään routaeristykseen.

6 VTT SERTIFIKAATTI NRO 132/00, Myöntämispäivä , Päivitetty ja Lämpimien tilojen maanvastaisten kellariseinien ulkopuolisessa routaeristyksessä tulee eristeen vesihöyrynläpäisy ottaa huomioon rakenteen kosteusteknisessä suunnittelussa. Routaeristelevyjen vesihöyryn läpäisevyydet ovat välillä 1-3 x kg/mspa. Veden imeytyminen routalevyihin on alle 1 tai 2 til-% levytyypistä riippuen, EN standardin 28 vrk:n upotuskokeen mukaan määritettynä 10. Lämmöneristävyys 10.1 Lämmöneristävyys lasketaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C3, Lämmöneristys, Määräykset 2010, ja osan C4, Lämmöneristys, Ohjeet 2003, mukaan EPS-routaeristeet toimivat rakennusten, teiden ja muiden rakenteiden roudalta suojaavina lämmöneristeinä. Eristepaksuus tulee määritellä rakenteelta edellytettävän U-arvon perusteella. Eristelevyjen lämmönjohtavuustiedot on esitetty tuotelehdissä. 11. Paloturvallisuus 11.1 Vaatimukset rakennusten ja niissä käytettävien tuotteiden paloturvallisuudelle on annettu Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa E1, Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet EPS-eristelevyjä voidaan käyttää rakenteissa, joissa eristeeltä ei vaadita palamattomuutta EPS-eristelevyt menettävät lujuutensa, kutistuvat ja sulavat yli 100 C:n lämpötilassa. 12. Kestävyys 12.1 Paisutettu solupolystyreeni on stabiilia kestomuovia. Tuotteiden kestoikä on yleensä vähintään 50 v, edellyttäen että tuotteet on valittu käyttökohteen rasitusolosuhteet huomioiden ja asennus tehty ohjeiden mukaisesti Tuotteessa ei ole sienille, bakteereille tai eliöille suotuisia ravinteita, eikä se hajoa biologisesti. 13. Ympäristönäkökohdat 13.1 Tuotteessa ei ole terveyteen haitallisesti vaikuttavia ainesosia. Asennettaessa tuote ei pölyä, eikä siten tarvita erityisiä suojaimia. EPS-eristeet ovat 100%:esti kierrätettävissä Rakennustietosäätiö on luokitellut ThermiSol EPS -eristeet rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1.

7 VTT SERTIFIKAATTI NRO 132/00, Myöntämispäivä , Päivitetty ja ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 14. Valmistajan ohjeet 14.1 Asennuksessa noudatetaan valmistajan ohjeita. Erityisesti on huolehdittava siitä, että levyt asennetaan huolellisesti kiinni toisiinsa, eivätkä useampana kerroksena asennettavien levyjen saumat ole päällekkäin. TEKNISET SELVITYKSET 15. Kokeelliset tutkimukset 15.1 VTT Expert Services Oy:n tutkimuksissa on routaeristeistä määritetty tuotelehdissä esitetyt ominaisuudet. 16. Muu aineisto 16.1 Valmistajalla on DNV Certification OY:n sertifioima Standardin SFS-EN ISO 9001:2000 mukainen laatujärjestelmä ja SFS-EN ISO 14001:2004 mukainen ympäristöjärjestelmä sekä OHSAS 18001:2007 mukainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.

8 VTT SERTIFIKAATTI NRO 132/00, Myöntämispäivä , Päivitetty ja SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO 17. Sertifikaatin voimassaoloaika Tämä sertifikaatti on voimassa enintään asti. 18. Voimassaolon ehdot Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että tuotetta ei oleellisesti muuteta ja että valmistajalla on voimassaoleva laadunvalvontasopimus. Luettelo voimassaolevista sertifikaateista on saatavissa VTT Expert Services Oy:sta. 19. Muut ehdot Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset Rakentamismääräyskokoelman julkaisuihin ja standardeihin koskevat näitä siinä muodossa, kuin ne olivat voimassa sertifikaatin antopäivänä. Tässä sertifikaatissa esitetyt suositukset tuotteen turvallisesta käytöstä ovat vähimmäisvaatimuksia, joita on noudatettava tuotetta käytettäessä. Sertifikaatti ei kumoa laissa ja asetuksissa esitettyjä nykyisiä tai tulevia vaatimuksia. Sen lisäksi, mitä tässä sertifikaatissa on esitetty, noudatetaan suunnittelussa, valmistuksessa ja käytössä yleistä hyvää rakentamistapaa. Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa valmistaja. VTT Expert Services Oy ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuu. VTT Expert Services Oy:n käsityksen mukaan ThermiSol EPS -routaeristeet soveltuvat tässä sertifikaatissa esitetyllä tavalla rakennuskäyttöön. Tämä päivitetty sertifikaatti nro 132/00 tuotelehtineen on edellä olevan mukaisesti myönnetty ThermiSol Oy:lle VTT Expert Services Oy:n puolesta Lina Markelin-Rantala Arvioija Liisa Rautiainen Arviointipäällikkö VTT EXPERT SERVICES OY PL VTT Puh Faksi Y-tunnus

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-7893-12 Myöntämispäivä 18.1.2012 TUOTTEEN NIMI Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATIN HALTIJA Repipe Oy Hitsaajantie 7 06450 PORVOO TUOTEKUVAUS Repiper Sukitettu putki on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI Flexpol bitumikatteet VALMISTAJA NORD BITUMI S.P.A. VIA CAMPAGNOLA, 8 37060 SONA-VR-ITALIA MAAHANTUOJA ERISTYSLIIKE

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SPS sukitus SERTIFIKAATIN HALTIJA Suomen Putkiuudistus Oy Niittytie 25 01300 VANTAA TUOTEKUVAUS SPS-sukitus on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 Aarsleff-sujutusputki SERTIFIKAATIN HALTIJA Aarsleff Oy Alhonniituntie 5 FI-01900 Nurmijärvi TUOTEKUVAUS Aarsleff sujutusputkimenetelmä

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyproc PL 44 02401 KIRKKONUMMI www.gyproc.fi

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8342-12 Myöntämispäivä 19.4.2012 TUOTTEEN NIMI WAB märkätilalevy SERTIFIKAATIN HALTIJA Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela TUOTEKUVAUS WAB märkätilalevy on lasikuituvahvisteinen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI Sealfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki VALMISTAJA Neutron Fire

Lisätiedot

TARVIKETIETO elokuu 2011 voimassa 31.12.2012 korvaa RT K/375.2-37790 1 (8) U-arvo 0,16 W/m 2 K (RakMK osa C3 ja D3)

TARVIKETIETO elokuu 2011 voimassa 31.12.2012 korvaa RT K/375.2-37790 1 (8) U-arvo 0,16 W/m 2 K (RakMK osa C3 ja D3) RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO elokuu 011 voimassa 1.1.01 korvaa RT K/75.-7790 1 (8) RT 810 71.4 Talo 000 75. Talo 90 K SfB EPS-lämmöneristeet EPS-rakennuseristeteollisuus EPS Kattoeristeet EPS Seinäeristeet

Lisätiedot

TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 31.12.2012 1 (8) U-arvo 0,16 W/mK (RakMK osa C3, 1.1.2010 alkaen) (1 m reuna-alue / keskialue)

TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 31.12.2012 1 (8) U-arvo 0,16 W/mK (RakMK osa C3, 1.1.2010 alkaen) (1 m reuna-alue / keskialue) RT CAD -kirjasto TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 1.12.2012 1 (8) RT 7790 271.4 Talo 2000 75.2 Talo 90 K SfB EPS-LÄMMÖNERISTEET EPS-rakennuseristeteollisuus EPS Kattoeristeet EPS Seinäeristeet EPS

Lisätiedot

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Siporex-palkki Siporex-tasoelementti Siporex-vaakaseinäelementti H+H Finland Oy Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen TUOTEKUVAUS Siporex-palkki

Lisätiedot

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet EPS-eristeiden asennusohjeet Routa- ja lattiaeristeet EPS-lämmöneristeet EPS-eristeet ovat polystyreenistä valmistettuja lämmöneristeitä, joita käytetään laajalti rakentamisessa. Hyvän lämmöneristyskykynsä,

Lisätiedot

l q,rr VALMISTAJA TUOTEKUVAUS TUOTTEEN }{IMI Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin

l q,rr VALMISTAJA TUOTEKUVAUS TUOTTEEN }{IMI Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin l q,rr TUOTTEEN }{IMI VALMISTAJA Lami lujitemuoviovet Muovilami Oy Yrittiijiintie 5 63700 AHrAnr TUOTEKUVAUS Saumattomien, muottipuristettujen Lami lujitemuoviovien pintamateriaalina on lujitemuovi ja

Lisätiedot

THERMISOL-katto. www.thermisol.fi. THERMISOL EPS -vesikattorakenteen suunnitteluohje. ThermiSol Oy

THERMISOL-katto. www.thermisol.fi. THERMISOL EPS -vesikattorakenteen suunnitteluohje. ThermiSol Oy THERMISOL-katto THERMISOL EPS -vesikattorakenteen suunnitteluohje www.thermisol.fi ThermiSol Oy Vammalan tehdas Toravantie 18, 38210 Vammala Puh. 03-5161 Fax 03-516 3452 Pietarsaaren tehdas PL 117, 68601

Lisätiedot

www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain.

www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain. ISOVER kuormitusta kestävistä kattoeristeistä on helppo valita kuhunkin käyttöön sopiva lämmöneriste. Käytettävissä on yksinkertainen tuotevalikoima, mikä helpottaa oikean tuotteen valintaa. Käytettävä

Lisätiedot

FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy

FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy RT 37871 eripainos Maaliskuu 2011 TARVIKETIETO tammikuu 2010 voimassa 28.2.2013 asti RT CAD -kirjastot 1 (6) FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy YLÄPOHJA KÄÄNNETTY KATTO SEINÄ ROSSIPOHJA ANTURA JA PERUSTUS

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä

Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä C SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lämmöneristys Ohjeet 003 1 Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 00 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

RT 38175. ThermiSol tuotteet. Lattiaeristeet Platina ja EPS tuotteet. Routaeristeet. Kattoeristeet Platina, EPS, Titan ja XPS tuotteet

RT 38175. ThermiSol tuotteet. Lattiaeristeet Platina ja EPS tuotteet. Routaeristeet. Kattoeristeet Platina, EPS, Titan ja XPS tuotteet RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO tammikuu 2012 voimassa 28.2.2014 asti 1 (8) RT 38175 271.4 Talo 2000 375.2 Talo 90 K SfB ThermiSol Oy 1 2 3 4 5 6 Lattiaeristeet Platina ja EPS tuotteet Routaeristeet EPS

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös) VTT EXPERT SERVICES OY PL 1001 02044 VTT Tel. + 358 20 722 111 www.vttexpertservices.fi Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston

Lisätiedot

RT K-36nnn RT/KH 375.2-36XXX. FINNFOAM-ERISTELEVYT Finnfoam Oy. Finnfoam Oy. CAD www.rakennustieto.fi/rt-cad

RT K-36nnn RT/KH 375.2-36XXX. FINNFOAM-ERISTELEVYT Finnfoam Oy. Finnfoam Oy. CAD www.rakennustieto.fi/rt-cad Joulukuu 2005 Voimassa tammikuuhun 2009 polystyreeni solumuovieristeet RT K-36nnn CAD www.rakennustieto.fi/rt-cad 1 (6) 00, 00, 00 RT/KH 375.2-36XXX nn.nn Talo 2000 FINNFOAM-ERISTELEVYT Finnfoam Oy SV/27000/RP

Lisätiedot

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi Leca -harkkorakenteet Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen PERUSTUKSET Leca Lex harkkorakenteet ULKOSEINÄT Leca Term ja Leca Design -rakenteet 4-14 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-14/1.5.2013 www.e-weber.fi

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä

Lisätiedot

Harkkokäsikirja Kevytsoraharkot ja betoniharkot

Harkkokäsikirja Kevytsoraharkot ja betoniharkot Harkkokäsikirja Kevytsoraharkot ja betoniharkot Tekijät Julkaisija Kustantaja DI Tuomas Palolahti,, Mittaviiva Oy DI, KM Tarja Mäki, Mittaviiva Oy DI Timo Tikanoja Rakennusteollisuus RT ry, liite 1 rak.ins.

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT 4 2. HARKKOPERUSTUKSET 7 2.1 Perustamistavan valinta 7 2.2 Matala

Lisätiedot

& Rakennusohje. suunnittelu-

& Rakennusohje. suunnittelu- & Rakennusohje suunnittelu- n Sisältö FOAMIT-VAAHTOLASI LABORATORIOKOKEET 1. Johdanto 3 2. Foamit -vaahtolasimurske kevennysrakenteissa 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Penger- ja siirtymärakenteet 4 2.3 Rakenteiden

Lisätiedot