Sikalastic -201 W vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sikalastic -201 W vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet"

Transkriptio

1 SERTIFIKAATTI Nro VTT-C Myöntämispäivä , Päivitetty TUOTTEEN NIMI Sika Vedeneristysjärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Sika Finland Oy Ab PL 49 FI Espoo TUOTEKUVAUS Sika Vedeneristysjärjestelmä on märkätilojen seinä- ja lattiarakenteiden vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmä. Se soveltuu käytettäväksi uudis- ja korjausrakentamisessa betonista, kevytsorabetonista, kalkkihiekkatiilestä, kiviainespohjaisista levyistä tai kipsilevyistä valmistetuissa seinissä sekä betonista valmistetuissa lattioissa. Sikajärjestelmä käsittää seuraavat komponentit: Lattia- ja seinäpintojen pohjuste: Lattia- ja seinäpintojen vedeneriste: Vahvikkeet ja läpivientitarvikkeet: Keraamisten laattojen kiinnityslaastit: Keraamiset laatat: Lattiakaivot: Sikalastic -201 W Primer Sikalastic -201 W vedeneriste SikaSeal Tape vedeneristenauha ja vedeneristekangas rakenteiden nurkka-, sauma ja liitoskohtiin sekä lattiakaivon vahvikekangas ja lattiakaivomansetti Sikaflex AT Connection ja Sikasil C massat putkiläpivienteihin Sika Ceram -209 joustava laattalaasti Kohdan 3.11 mukaan Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet Lisaksi valmistaja suosittelee järjestelmässä käytettäväksi seuraavia komponentteja Laattojen saumausaineet: Silikonisaumausaine nurkkien, liittymien ja liikuntasaumojen saumaukseen: SERTIFIOINTIMENETTELY Sika Ceram 501 TG N vettä hylkivä saumalaasti 3-10 mm saumoihin Sikasil C neutraali homesuojattu saniteettisilikoni Tämä sertifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyvän laadunvarmistusjärjestelmän tarkastamiseen kohdan 3.11 mukaisesti. Sertifioinnin yleiset menettelyt perustuvat VTT Expert Services Oy:n sertifiointijärjestelmään. Tämä sertifikaatti on voimassa enintään asti ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 19. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT Expert Services Oy:stä, puh VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän sertifikaatin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella

2 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä , Päivitetty SISÄLLYSLUETTELO 1. Määräykset ja tuotevaatimusstandardit 3 2. Muut ohjeet ja standardit 3 3. Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta 3 4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa 4 5. Yleistä 5 6. Asennus 5 7. Lujuus 5 8. Ääneneristävyys 5 9. Kosteustekniset ominaisuudet Lämmöneristävyys Paloturvallisuus Kestävyys Valmistajan ohjeet Kokeelliset tutkimukset Muu aineisto Sertifikaatin voimassaoloaika Voimassaolon ehdot Muut ehdot 9

3 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä , Päivitetty MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET TUOTETIEDOT 1. Määräykset ja tuotevaatimusstandardit 1.1 VTT Expert Services Oy:n selvitysten mukaan Sika vedeneristysjärjestelmä täyttää sen käytön kannalta oleelliset seuraavissa Suomen rakentamismääräyskokoelman eri osissa ja standardeissa esitetyt vaatimukset: C2 Kosteus, Määräykset ja ohjeet 1998, tämän sertifikaatin kohdan 9 mukaan 2. Muut ohjeet ja standardit 2.1 Tuotteen valmistaja on ilmoittanut noudattavansa seuraavia ohjeita ja standardeja: RIL , Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, Sisä RYL 2000, Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, Talonrakennuksen sisätyöt, RT , Rakennustietosäätiö, 1998 Betonilattiat, BLY 7/by 45, Suomen Betoniyhdistys r.y, Suomen Betonilattiayhdistys r.y, Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta 3.1 Sika Vedeneristysjärjestelmä koostuu seinien ja lattian pohjusteena toimivasta primerista, lattian ja seinien vedeneristeestä, lattian ja läpivientien ja liitosten vahvikkeista ja laattojen kiinnityslaasteista. Lisäksi valmistaja suosittelee järjestelmän kanssa käytettäviksi sivulla 1 mainittua saumalaastia ja silikonimassaa. Järjestelmän kanssa käytetään lattiakaivoja, joiden toimivuus yhdessä järjestelmän kanssa on varmistettu ja keraamisia laattoja, joiden vedenimukyky on määritetty. 3.2 SikaLastic -201 Primer on valkoinen polymeeridispersio, jota käytetään lattioiden ja seinien vedeneristysmassan pohjusteena. Pohjusteen annetaan kuivua vähintään 4 h ennen vedeneristeen asentamista. 3.3 SikaLastic -201 W Vedeneriste on yksikomponenttinen polymeeridispersio, jota käytetään lattioiden ja seinien vedeneristykseen.

4 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä , Päivitetty Lattian vedeneristysmassakäsittely tehdään aina vähintään kahteen kertaan. SikaSeal Tape nauhat asennetaan aina lattian ja seinien liitosten, seinien sisä- ja ulkokulmien ja levy- ym. saumoihin. Nauhat asennetaan tuoreen vedeneristeen päälle ja niiden päälle levitetään myös vedeneristettä, siten että nauhat peittyvät kokonaan. Lattioissa voidaan käyttää vahvikkeena vedeneristekangasta, joka asennetaan ensimmäiseen vedeneristekerrokseen. Kankaan vettyminen varmistetaan levittämällä vedeneristettä myös kankaan päälle. Vedeneristeen annetaan kuivua vähintään 2 h ennen seuraavan kerroksen levittämistä. Lattian vedeneristeen märkämenekin tulee olla vähintään 1,4 kg/m 2 ja kuivakalvonpaksuuden vähintään 0,6 mm. 3.5 Lattiakaivo- ja putkiläpivienneissä käytetään SikaTape lattiakaivon vahvikekangasta tai lattiakaivomansettia. 3.6 Seinien vedeneristys tehdään joko vedeneristekankaan kanssa tai ilman sitä kaksinkertaisella sivelyllä. Seinien vedeneristeen menekin tulee olla vähintään 1,4 kg/m² ja kuivakalvonpaksuuden vähintään 0,5 mm. 3.7 Seinien putkiläpivienneissä tiivisteenä käytetään Sikaflex AT-Connection tai Sikasil C tiivistysmassoja ennen pohjustusta. Vaihtoehtoisesti käytetään tiivistyksen vedeneristemassaa ja kuitukangasta. 3.8 Sika Ceram -209 kiinnityslaasti on hienojakoinen, sementtipohjainen, täyteaineita ja polymeerejä sisältävä laasti. Polymeerikomponentti parantaa laastin joustavuutta. Laastin menekki on n. 1,2 3,2 kg/m² laattatyypistä ja levitysvälineen hammastuksen koosta riippuen. 3.9 Sika Vedeneristysjärjestelmässä käytetään yleensä keraamisia laattoja, joiden vedenimukyky on alle 15 %. Jos laattojen vedenimukyky on suurempi, voi kohdassa 14 esitetty kiinnityslaastin avoaika olla ilmoitettua lyhyempi Sika Vedeneristysjärjestelmässä vedeneristyksen kanssa käytetään lattiakaivoja, joiden toimivuus vedeneristeen kanssa on varmistettu. Sertifikaatin myöntämisajankohtana toimivuus on varmistettu kohdassa 9 mainittujen kaivojen osalta Vedeneristysjärjestelmän laadunvalvonta hoidetaan Sika Finland Oy:n ja VTT Expert Services Oy:n välisen laadunvalvontasopimuksen mukaisella tavalla. 4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa 4.1 Vedeneristysjärjestelmän komponentit toimitetaan työmaalle suljetuissa pakkauksissa, joissa on ilmoitettu tuotteiden käyttötarkoitus ja ohjemenekit sekä viimeinen käyttöpäivä. 4.2 Primer, vedeneristysmassa ja saniteettisilikoni varastoidaan suojattuna auringonpaisteelta tilaan, jonka lämpötila on yli + 10 C. Kaikki tuotteet suojataan kastumiselta.

5 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä , Päivitetty SUUNNITTELUTIEDOT 5. Yleistä 5.1 Tässä sertifikaatissa annetut suunnittelutiedot perustuvat lähtökohtaan, että rakenneratkaisut, kiinnitysmenetelmät ja muut lähtötiedot ovat tässä sertifikaatissa esitettyjen mukaiset, ja että mainittuja vaatimuksia, ohjeita ja standardeja noudatetaan. 6. Asennus 6.1 Sika Vedeneristysjärjestelmä asennetaan kiinteälle, lujalle ja tasaiselle lattia- ja seinäpinnalle. Tarvittaessa erittäin huokoiset alustat tasoitetaan vedenkestävällä tasoitteella. Kaikki vedeneristettävät pinnat pohjustetaan SikaLastic -201 W Primerilla. 6.2 Betonilattian suositeltava pintalujuus on vähintään 1,0 N/mm². Pintalujuuden tulee kuitenkin olla vähintään 0,5 N/mm². Seinien alustarakenteen suositeltava pintalujuus on vähintään 0,5 N/mm² ellei kantavan alustarakenteen oma lujuus ole tätä pienempi. 6.3 Alustarakenteena olevan seinän tai lattian tasaisuuspoikkeama saa olla korkeintaan 1 mm/m. Suurempi tasaisuuspoikkeama, korkeintaan 2 3 mm/m, voidaan hyväksyä silloin, kun tasaisuuspoikkeama on rakenteesta eikä pintakerroksista aiheutuvaa. 6.4 Sika vedeneritysjärjestelmän järjestelmän asennuksia voivat tehdä valmistajan valtuuttamat tai muut henkilöt, jotka on koulutettu ko. toimintaan Sika Finland Oy Ab:n oman koulutuksen tai muun yleispätevän märkätila-asentajakoulutuksen avulla. 6.5 Asennukset tehdään Sika Finland Oy Ab:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti. 6.6Sika Vedeneristysjärjestelmän vedeneriste ja primer eivät sovellu käytettäväksi saunojen löylyhuoneiden seinissä ja katoissa. Jos saunassa on puukiuas vedeneristeen käyttöä sen lattiassa ei suositella. 7. Lujuus 7.1 Märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmällä ei ole suoraan vaikutusta rakenteiden kantavuuteen. Kun vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmä on vesitiivis ja kosteusteknisesti oikein toimiva, se estää veden vaikutukselle herkkien rakenteiden kantavuuden heikkenemisen. 8. Ääneneristävyys 8.1 Eri rakenneosien ääneneristävyydelle asetetut vaatimukset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1, ääneneristys, Määräykset ja ohjeet Märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmällä on erittäin vähäinen vaikutus rakennuksen tai märkätilan ääneneristysominaisuuksiin.

6 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä , Päivitetty Ominaisuus Kuivakalvon minimipaksuus 9. Kosteustekniset ominaisuudet 9.1 Veden- ja kosteudeneristyksessä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa C2, Kosteus, Määräykset ja ohjeet Sika Vedeneristysjärjestelmän vedeneriste toimii sauma- ja läpivientitiivistyksineen vedeneristyksenä ja estää alla olevien rakenteiden kastumisen vedeneristykseltä edellytetyllä tavalla. 9.3 Tehtyjen mittausten mukaan vedeneristys on todettu vesitiiviiksi betoni-, kipsilevy-, kevytsorabetoni-, kalkkihiekkatiili- ja mineraalipohjaisilla levyalustoilla. Vedeneristeen kosteustekniset ominaisuudet ovat taulukon 1 mukaiset. 9.4 Vedeneristyksen vesihöyrynläpäisynopeus on ilmoitettu taulukossa 1. Vesihöyrynläpäisynopeus tulee ottaa huomioon märkätilarakenteiden kosteusteknisessä suunnittelussa. 9.5 Vedeneristeen ja lattiakaivon välisen liitoksen vesitiiviys on selvitetty taulukossa 1 mainittujen kaivojen osalta. Märkämenekki, jolla koekappaleet tehty Vesitiiviys EN mm Vesihöyrynläpäisy Testausmenetelmä Yksikkö Vaatimus Tulos ISO 2808 mm Kohdassa Seinät: 0,5 tulos Lattiat: 0,5 ilman kangasta 0,6 kankaan kanssa Punnitus kg/m² Ohjeellinen Seinät: 1,4 Lattiat: 1,4 Vesitiivis Vesitiivis Levysaumojen vesitiiviys Kaivo-vedeneristeliitoksen tiiviys Seinäläpivientien vesitiivys Taulukko 1. Yhteenveto Sika Vedeneristysjärjestelmän kosteusteknisistä ominaisuuksista. H 2 O/ 14 vrk EN ISO kg/(m²spa) Tulos ilmoitetaan 100 x SFS 3930 Vesitiivis Vesitiivis EN ETAG 022 liite E Ilmoitetaan tiiviit liitokset Ilmoitetaan tiiviit liitokset Merika, Vieser ja Purus (valuraita) kaivot lattiakaivon vahvikekankaan kera, Vieser kaivo Vieser vedeneristyslaipan kera, sekä Purus (valurauta) kaivo Lattiakaivomansetin kera Hanakulmarasiat tiivistettynä: - vedeneristeellä jossa kuitukangas - Sikasil-C massalla ja vedeneristeellä jossa kuitukangas - Sikaflex AT-Connection massalla vedeneristeellä jossa kuitukanga

7 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä , Päivitetty Lämmöneristävyys 10.1 Märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmällä ei ole suoraa vaikutusta rakennuksen lämmöneristykseen Vedeneristys estää veden ja liiallisen kosteuden pääsyn rakenteisiin märkätilasta käsin. Vedeneristys ehkäisee siten kosteuden kertymisestä rakenteisiin aiheutuvaa lämmöneristävyyden heikkenemistä. 11. Paloturvallisuus 11.1 Märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmän vaikutusta paloturvallisuuteen ei ole määritetty. Keraamiset laatat ja niiden kiinnitykseen ja saumaukseen käytetyt sementtiperustaiset saumalaastit ovat palamattomia. 12. Kestävyys 12.1 Märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmän pitkäaikaiskestävyyteen vaikuttavat materiaalien ja tuotteiden yhteensopivuus, tuotteiden vanhenemisnopeudet sekä asennustavan ohjeidenmukaisuus Sika Vedeneristysjärjestelmän kestävyysominaisuuksia on selvitetty määrittämällä vedeneristeen halkeamansilloituskyky ja alkalirasituksen kestävyys ja selvittämällä liitosten toimivuutta pintarakennejärjestelmän, seinäläpivientien ja kaivovedeneristeliitosten suihkutus- ja lämpötilanvaihtelukokeilla. Järjestelmä säilytti tiiviytensä kaikissa vanhennus- ja rasituskokeissa. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 13. Valmistajan ohjeet 13.1 Asennukset tehdään Sika Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti Huoltotoimenpiteenä on tärkeää märkätilan pintarakenteiden säännöllinen tarkastus ja puhdistus mukaan lukien lattiakaivo. Pintarakenteiden kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti silmämääräisesti. TEKNISET SELVITYKSET 14. Kokeelliset tutkimukset 14.1 Tutkimuksissa järjestelmästä ja sen komponenteista on määritetty kohdassa 9 mainittujen kosteusteknisten ominaisuuksien lisäksi taulukossa 2 esitetyt ominaisuudet.

8 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä , Päivitetty Taulukko 2. Yhteenveto Sika Vedeneristysjärjestelmän eri komponenttien ominaisuuksista. Tuote Ominaisuus Testausmenetelmä Yksikkö Vaatimus Tulos Sikalastic -201 W vedeneriste Kuivakalvon minimipaksuus ISO 2808 mm Kohdassa tulos Seinät: 0,5 Lattiat: 0,6 Märkämenekki jolla koekappaleet tehty Punnitus kg/m² ohjeellinen Seinät: 1,4 Lattiat: 1,4 Halkeamansilloituskyky EN (mod) mm 0,5 1,5 Alkalinkestävyys 50 mm kyll. Vesitiiviys alkalirasituksessa Ca(OH) 2 / 56 vrk Vesitiivis Vesitiivis Halkeamansilloituskyky alkalirasituksen jälkeen EN (mod) mm 0,5 1,5 Seinät: 2,8 Lattiat: 4,1 Sika Ceram -209 Tartuntalujuus EN 1348 N/mm² 0,5 1,6/ 0,7 2) kiinnityslaasti Tartuntalujuus vesirasituksen EN 1348 N/mm² 0,5 1,1/0,9 jälkeen Tartuntalujuus EN 1348 N/mm² 0,5 1,0/ 1.0 2) lämpörasituksen jälkeen Avoaika EN 1346 min Kostutuskyky EN 1347 % 20 min: Laatan valuma EN 1308 mm 0,5 3) 0/ - 2) 1) Halkeamansilloituskyvyn minimiarvo on 1,5 mm halkeiluriskialttiilla alustoilla. Uusissa betonirakenteissa ( 8 kk) on vaatimus 1,5 mm. Halkeamansilloituskyvyn minimiarvo on 0,5 mm alustoilla, joissa halkeiluriskiä ei ole. Ko. vaatimuksia sovelletaan myös liitoksiin. 2) Ensimmäinen tulos betonin päällä ja toinen vedeneristeen päällä 3) Erikoisominaisuus 1,5 15. Muu aineisto Toimittajan asennus- ja käyttöohjeet Käyttöturvallisuustiedotteet

9 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C , Myöntämispäivä , Päivitetty SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO 16. Sertifikaatin voimassaoloaika Tämä sertifikaatti on voimassa enintään saakka. 17. Voimassaolon ehdot Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että tuotetta ei oleellisesti muuteta ja että valmistajalla on voimassaoleva laadunvalvontasopimus. Luettelo voimassaolevista sertifikaateista on saatavissa VTT Expert Services Oy:stä. 18. Muut ehdot Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset Rakentamismääräyskokoelman julkaisuihin ja standardeihin koskevat näitä siinä muodossa, kuin ne olivat voimassa sertifikaatin antopäivänä. Tässä sertifikaatissa esitetyt suositukset tuotteen turvallisesta käytöstä ovat vähimmäisvaatimuksia, joita on noudatettava tuotetta käytettäessä. Sertifikaatti ei kumoa laissa ja asetuksissa esitettyjä nykyisiä tai tulevia vaatimuksia. Sen lisäksi, mitä tässä sertifikaatissa on esitetty, noudatetaan suunnittelussa, valmistuksessa ja käytössä yleistä hyvää rakentamistapaa. Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa valmistaja. VTT Expert Services Oy ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuu. VTT Expert Services Oy:n käsityksen mukaan Sika Vedeneristysjärjestelmä soveltuu tässä sertifikaatissa esitetyllä tavalla rakennuskäyttöön. Tämä päivitetty sertifikaatti nro VTT-C on edellä olevan mukaisesti myönnetty Sika Finland Oy:lle VTT Expert Services Oy:n puolesta Lina Markelin-Rantala Tiimipäällikkö Liisa Rautiainen Arviointipäällikkö VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL VTT Puh Faksi Y-tunnus

SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyproc PL 44 02401 KIRKKONUMMI www.gyproc.fi

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013 Päivitetty 12.1.2015. TYCROC märkätilalevyjärjestelmä

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013 Päivitetty 12.1.2015. TYCROC märkätilalevyjärjestelmä SERTIFIKAATTI VTT-C-10341-13 Myönnetty 1.10.2013 Päivitetty 12.1.2015 TUOTTEEN NIMI TYCROC märkätilalevyjärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Tycroc OÜ Väike-Ameerika 8 10129 Tallinna, Viro TUOTEKUVAUS TYCROC

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8342-12 Myöntämispäivä 19.4.2012 TUOTTEEN NIMI WAB märkätilalevy SERTIFIKAATIN HALTIJA Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela TUOTEKUVAUS WAB märkätilalevy on lasikuituvahvisteinen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-7893-12 Myöntämispäivä 18.1.2012 TUOTTEEN NIMI Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATIN HALTIJA Repipe Oy Hitsaajantie 7 06450 PORVOO TUOTEKUVAUS Repiper Sukitettu putki on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SPS sukitus SERTIFIKAATIN HALTIJA Suomen Putkiuudistus Oy Niittytie 25 01300 VANTAA TUOTEKUVAUS SPS-sukitus on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 Aarsleff-sujutusputki SERTIFIKAATIN HALTIJA Aarsleff Oy Alhonniituntie 5 FI-01900 Nurmijärvi TUOTEKUVAUS Aarsleff sujutusputkimenetelmä

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä 30.3.2000 Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä 30.3.2000 Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 132/00 Myäntämispäivä 30.3.2000 Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA ThermiSol EPS -routaeristeet ThermiSol Oy Toravantie 18 FI-38210 SASTAMALA www.thermisol.fi

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI Sealfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki VALMISTAJA Neutron Fire

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI Flexpol bitumikatteet VALMISTAJA NORD BITUMI S.P.A. VIA CAMPAGNOLA, 8 37060 SONA-VR-ITALIA MAAHANTUOJA ERISTYSLIIKE

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 6688-11 Myöntämispäivä 25.3.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 6688-11 Myöntämispäivä 25.3.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 6688-11 Myöntämispäivä 25.3.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Kivivillaverkkomatot, Kivivillalevyt sekä Kivivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös) VTT EXPERT SERVICES OY PL 1001 02044 VTT Tel. + 358 20 722 111 www.vttexpertservices.fi Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston

Lisätiedot

TYÖOHJE 09/2005 Pukkila Märkätilajärjestelmä Terve märkätila Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista tai puutteellisesta ilmanvaihdosta. Hyvällä suunnittelulla

Lisätiedot

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 Oy Ab Oy Ab on Pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys. Yrityksen tarina alkoi jo vuonna 1874, jolloin perustettiin kaakeliuuneja valmistava Turun Kaakelitehdas

Lisätiedot

SCHÖNOX/Casco -vedeneristys

SCHÖNOX/Casco -vedeneristys SCHÖNOX/Casco -vedeneristys Vedeneristystyöohjeet SCHÖNOX/Casco -vedeneristysjärjestelmille uudiskohteisiin, saneerauskohteisiin ja peltielementtikylpyhuoneisiin. Normaalin rasituksen märkätilat Raskaasti

Lisätiedot

Vetonit. vedeneristys. Työohje. www.e-weber.fi. 8 70 / 10.6.2011 korvaa esitteen 8 70/6.10.2010

Vetonit. vedeneristys. Työohje. www.e-weber.fi. 8 70 / 10.6.2011 korvaa esitteen 8 70/6.10.2010 Vetonit vedeneristys Työohje 8 70 / 10.6.2011 korvaa esitteen 8 70/6.10.2010 www.e-weber.fi TERVE MÄRKÄTILA Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista tai

Lisätiedot

1.9.2008 8-70. Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007. Vetonit Vedeneristys. Työohjeet. www.maxit.fi

1.9.2008 8-70. Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007. Vetonit Vedeneristys. Työohjeet. www.maxit.fi Vetonit Vedeneristys Työohjeet 8-70 1.9.2008 Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007 www.maxit.fi Terve Märkätila Sisällysluettelo Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista

Lisätiedot

Mapegum WPS. Siveltävä, nopeasti kuivuva, joustava vedeneriste sisätiloihin.

Mapegum WPS. Siveltävä, nopeasti kuivuva, joustava vedeneriste sisätiloihin. Mapegum WPS Siveltävä, nopeasti kuivuva, joustava vedeneriste sisätiloihin. KÄYTTÖKOHTEET Seinä- ja lattiapintojen vedeneristämiseen märkätilojen korjaus- ja uudisrakentamisessa sisätiloissa, jotka eivät

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Siporex-palkki Siporex-tasoelementti Siporex-vaakaseinäelementti H+H Finland Oy Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen TUOTEKUVAUS Siporex-palkki

Lisätiedot

PUKKILA MÄRKÄTILAJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE HEINÄKUU 2011

PUKKILA MÄRKÄTILAJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE HEINÄKUU 2011 PUKKILA MÄRKÄTILAJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE HEINÄKUU 2011 TERVE MÄRKÄTILA Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista tai puutteellisesta ilmanvaihdosta. Hyvällä

Lisätiedot

märkätilojen vedeneristyksen ja laatoituksen

märkätilojen vedeneristyksen ja laatoituksen Märkätilan vedeneristys ja laatoitus oikeat työmenetelmät Sampsa Nissinen, diplomi-insinööri Ratu-tutkija, Mittaviiva Oy sampsa.nissinen@mittaviiva.fi Viime vuosina märkätilojen suunnittelun ohjeistusta

Lisätiedot

Märkätilat. Märkätilojen rakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisina.

Märkätilat. Märkätilojen rakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisina. Märkätilat Märkätilalla tarkoitetaan huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Tyypillisiä märkätiloja

Lisätiedot

ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE

ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE TUOTELUETTELO 2012/1 TUTUSTU JÄRJESTELMÄESITTEESEEN SIVULLA 11 2 ARDEX-TEKNINEN NEUVONTA Tulosta työselosteet www.ardex.fi suunnittelijasivuilta 3

Lisätiedot

Pukkila Erikoissauma. Tammikuu 2009 1(2) PUKKILAN ERIKOISSAUMA. Tekniset tiedot: Väri:

Pukkila Erikoissauma. Tammikuu 2009 1(2) PUKKILAN ERIKOISSAUMA. Tekniset tiedot: Väri: PUKKILAN ERIKOISSAUMA Tammikuu 2009 1(2) Pukkila Erikoissauma Sementtipohjainen hienojakoinen valkoinen saumauslaasti erityisesti kapeiden tai matalien saumojen saumaukseen sisätiloissa. Kaakeli- ja klinkkerilaattojen

Lisätiedot

Märkätilan vedeneristys

Märkätilan vedeneristys Märkätilan vedeneristys Annika Mäkelä Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Rakennustekniikan

Lisätiedot

Vetonit vedeneristys -

Vetonit vedeneristys - * Välitämme 8-70 / 1.8.2015 korvaa esitteen 8-70 / 15.6.2013 www.e-weber.fi Vetonit vedeneristys - työohje 1 KÄYTTÖKOHTEET 3 2 TYÖOHJEIDEN LÄHTÖKOHDAT 3 3 LATTIA 4 3.1 Lattiakaivo 4 3.2 Kallistusvalu ja

Lisätiedot

Kuivien sisätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje. Marraskuu 2003

Kuivien sisätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje. Marraskuu 2003 Kuivien sisätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje Marraskuu 2003 ALKUSANAT Nämä ohjeet perustuvat TEKESin KIVI-teknologiaohjelmaan kuuluneessa projektissa: Luonnonkivilaatoitustuotteet.

Lisätiedot

l q,rr VALMISTAJA TUOTEKUVAUS TUOTTEEN }{IMI Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin

l q,rr VALMISTAJA TUOTEKUVAUS TUOTTEEN }{IMI Tiimii serlifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyviin l q,rr TUOTTEEN }{IMI VALMISTAJA Lami lujitemuoviovet Muovilami Oy Yrittiijiintie 5 63700 AHrAnr TUOTEKUVAUS Saumattomien, muottipuristettujen Lami lujitemuoviovien pintamateriaalina on lujitemuovi ja

Lisätiedot

Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä ETA-09/0247 (Käännös)

Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä ETA-09/0247 (Käännös) ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet www.etadanmark.dk Valtuutettu ja ilmoitettu 21.12.1988 annetun, jäsenvaltioiden rakennustuotteisiin

Lisätiedot

wedi-vedeneristyslevy

wedi-vedeneristyslevy ASENNUSOPAS Maahantuonti ja tekninen neuvonta: Heikki Haru Oy p. 09 8780 341 fax 09 890 832 www.heikkiharu.fi Sisällys wedi-vedeneristyslevy...2 Tekniset tiedot...3 VTT-sertifioitu vedeneristysjärjestelmä...

Lisätiedot