Projektisuunnitelma. Hanhikivi yhteyshanke. 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektisuunnitelma. Hanhikivi yhteyshanke. 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen."

Transkriptio

1 Projektisuunnitelma Hanhikivi yhteyshanke Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan: Projekti, jolle haetaan rahoitusta: Ohjelma: Toimintalinja: Pohjois-Pohjanmaan liitto Hanhikivi yhteyshanke Pohjois-Suomen EAKR 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen. Toteutusaika: Hakija: Osatoteuttajat: Kumppanit: Hankealue: Raahen seutukunnan kehittämiskeskus BusinessOulu (Oulun kaupunki/elinkeinoliikelaitos) Pyhäjoen kunta Ylivieskan seutukunta, Kosek Oy (Kokkolan seutukunta) Pohjois-Pohjanmaa (Raahen, Oulun ja Ylivieskan seutukunnat) Keski-Pohjanmaa (Kokkolan seutukunta) Projektin tarve: Fennovoiman ydinvoimalaitoksen rakentaminen Pyhäjoen Hanhikivenniemelle on Suomen suurimpia teollisia investointeja, joka vaatii alueen julkisilta ja yksityisiltä toimijoilta vahvaa yhteistyötä sekä uutta, innovatiivista kunta-, seutukunta- ja maakuntarajat ylittävää toimintatapaa. Alueelle Hanhikivi projekti on valtava haaste, mutta hyvin hoidettuna myös suuri, aluevaikutukset moninkertaistava mahdollisuus Keski-Pohjanmaan ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnille. Lisäksi sen ammattimainen haltuunotto ja hoitaminen vahvistaa alueen mainetta megaluokan investointihankkeiden toteutusalueena. Hanhikivi projektin käynnistyessä alueelle etabloituu suuri joukko uusia yrityksiä, sekä ulkomaalaisia työntekijöitä ja heidän perheitään. Näiden kotoutuminen alueelle varmistaa projektin paremman onnistumisen, sekä verotulojen kasvun alueen kunnissa. Asukkaille ja yrityksille suunnattujen palveluiden parempi konseptointi ja innovatiivinen, tehokas tarjonta ovat keinoja, joilla varmistetaan investoinnin menestyksekäs toteuttaminen. Elinkeinoelämän toimijat ovat jo käynnistäneet yhteistyön ja alueen yrityksille suunnatun valmennukseen valmistautumisen ja on tärkeää, että maakuntien ja seutukuntien ja alueen kuntien toimijat ovat aktiivisesti mukana näissä valmisteluissa omilla palveluillaan. Yritystoiminnan vahvistuminen syntyneessä tilanteessa tarvitsee synergiaa ja monipuolisia palveluja tarjoavia alueita ja alueiden välistä yhteistyötä. Näin voidaan varmistaa alueelle maksimaalinen hyöty käynnistymässä olevasta investointihankkeesta.

2 Esiselvitykset projektin taustalla: Hanhikivi projektin palvelukokonaisuuden haltuunotto on mittaluokaltaan erittäin vaativa tehtävä. Pyhäjoen kunta antoi Raahen seutukunnan kehittämiskeskukselle syksyllä 2010 toimeksiannon Hanhikivi 2020 strategia raportin kokoamisesta. Toimeksiannossa kartoitettiin alueen toimintaympäristö ja kuntien sekä muiden julkisten toimijoiden palvelutarjonta, jolla voidaan vastata rakennusaikaiseen ja käytönaikaiseen merkittäviin resurssitarpeisiin sekä alueella työskentelevän ja asuvan henkilökunnan kokonaisvaltaisiin tarpeisiin. Alueen elinkeinotoimijat ovat toteuttaneet yhteistyössä laajan kartoituksen yritysten tarpeista, koskien osallistumishalukkuutta ja valmentautumista suuriin kansainvälisiin investointiprojekteihin. Projektin varsinaiset kohderyhmät: Hanhikivi projektiin liittyvät yritykset ja yritysten henkilöstöön ja heidän perheisiin. Hankkeen toiminta kohdistuu välillisesti myös alueen asukkaisiin ja yrityksiin, jotka eivät suoraan osallistu Hanhikivi projektiin sekä näiden yritysten henkilökuntaan ja perheisiin. Projektiin osallistuvien yritysten määrä (arvio): 15 kpl Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden määrä (arvio): 25 kpl Miten hanke edistää Pohjois-Suomen EAKR ohjelman tavoitteita? Hanke vahvistaa Pohjois-Suomen asemaa kansainvälisessä kilpailussa. Hankkeella tuetaan alueen innovaatioympäristön kehittymistä kansainvälisen toiminnan suuntaan. Hankkeella edesautetaan alueen vetovoimaisuuden vahvistumista ja näin lisätään alueelle muuttoa ja vähennetään poismuuttoa. Hankkeella vahvistetaan julkisen palvelutuotannon synergiaa, osan innovaatiojärjestelmän kolmikantaa. Miten hanke edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Hanke edistää kansallista ja alueellista kilpailukykyä. Hanke on maakuntakaavan ja maakuntaohjelman mukainen. Hanhikivi kokonaisuuden maksimaalinen hyödyntäminen sisältyy maakunnan keskeisiin tavoitteisiin ja se on alueen yrittäjäjärjestöjen sekä kauppakamarien toiminnan painopisteitä. Hanke edistää Meripohjola kasvuvyöhykkeen tavoitteita. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikuttavuus: Hankkeeseen palkataan pääsihteeri sijoituspaikkana Raahen seutukunnan kehittämiskeskus, sijoittumisasiantuntija sijoituspaikkana BusinessOulu (Oulun kaupunki/elinkeinoliikelaitos) ja yhteyssihteeri sijoituspaikkana Pyhäjoen kunta. Hankkeen päätavoitteena on Hanhikivi kokonaisuudesta saatavien aluevaikutusten maksimoiminen sekä alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja toimintaedellytysten parantaminen suurprojektien toteutusalueena. Hanke keskittyy pysyvien yhteistyöverkostojen ja käytäntöjen luomiseen ja hyödyntämiseen. Hankkeen toiminnassa ovat keskeisellä sijalla asiakaslähtöisyys, toiminnan jatkuva kehittäminen ja dynaaminen toiminta, jonka kautta vahvistetaan julkishallinnon kykyä vastata hankkeen synnyttämään kysyntään. Hankkeessa saatuja kokemuksia ja luotuja palvelukäytäntöjä hyödynnetään myös muissa tulevissa suurhankkeissa alueella.

3 Hankkeen aikana toteutettavalla sähköisellä palvelukonseptilla kohderyhmiä palvellaan entistä paremmin ja tehokkaammin. Palvelukonsepti tuotetaan web palveluna ja se toimii virtuaalisena yhden luukun/käyntioven periaatteena. Hankkeen myötä alueen verotulot kasvavat, työpaikat lisääntyvät, alueella toimivien yritysten kilpailukyky vahvistuu, alueella asuvien yritysten työntekijöiden sekä liike- ja kokousasiakkaiden määrä lisääntyy. Hankkeessa huomioidaan väestötason vaikuttavuus kokonaisuutena. Hankkeella tuotettavalla viestintämateriaalilla tuodaan esille Hanhikivikokonaisuuden vaikutukset ja hankkeen vaikutukset alueen koko väestölle. Hankkeen tuloksia hyödyntävät alueen väestö, yritykset ja yhteisöt, elinkeinotoimijat sekä julkiset toimijat. Projektihenkilöstön työnkuva: (projektisopimukseen erillinen liite) Pääsihteeri (kokoaikainen) vastaa hankkeen kokonaiskoordinoinnista vastaa hankkeessa avain- ja sidosryhmäyhteistyöstä ja viestinnästä vastaa yritysten henkilöstölle suunnattujen palvelujen kohdentamisesta pääsääntöisesti Raahen, Ylivieskan ja Kokkolan seutukuntien alueella toimii ylimaakunnallisen yhteistyöryhmän sihteerinä Sijoittumisasiantuntija (kokoaikainen) vastaa hankkeessa yritysten henkilöstölle suunnattujen palvelujen kohdentamisesta pääsääntöisesti Oulun seutukunnan alueella avustaa pääsihteeriä hankkeen avain- ja sidosryhmäyhteistyössä sekä viestinnässä avustaa pääsihteeriä ylimaakunnallisen yhteistyöryhmäntyöskentelyssä Yhteyssihteeri toimii Pyhäjoen kunnan yhteyssihteerinä Hanhikivi kokonaisuudessa toimii ensisijaisesti Pyhäjoen kunnan tukena avainhenkilö- ja sidosryhmäyhteistyössä, sekä viestinnässä toimii ohjausryhmän sihteerinä Projektisihteeri (osa-aikainen, n 10kk:n työpanos koko hankeajalla) avustaa pääsihteeriä projektin hallinnollisissa tehtävissä hoitaa projektin maksatus- ja laskutustehtävät muut pääsihteerin osoittamat tehtävät työajan puitteissa Organisaatiokaaviona: tulokulmat: Ylimaakunnallinen yhteistoimintaryhmä Hankkeet ja Infra Koulutus ja osaaminen Yritykset ja verkostoituminen Asuminen ja palvelut Hanhikivi yhteyshankkeen ohry KYT Viranomaisyhteistyö Yritykset ja osaaminen Asuminen ja palvelut

4 Projektin keskeiset toimenpiteet: 1. Avainhenkilö- ja sidosryhmäyhteistyö sekä viestintä Jatkuva yhteydenpito alueen julkishallinnon palveluntarjoajien, Fennovoima Oy:n ja heidän pääyhteistyökumppaneiden sekä hankkeeseen osallistuvien yritysten ja organisaatioiden välillä. Tässä verkostossa kootaan tieto eri toimijoiden kysynnästä ja tarjonnasta alueen palveluiden osalta. Käytännössä järjestetään yhteisiä tapaamisia, työryhmätyöskentelyä ja face-to-face kontaktointia. Aktiivinen ja monipuolinen viestintä eri viestintäkanavia käyttäen. 2. Yritysten henkilöstölle suunnattujen palveluiden koonti /kehittäminen ja tarjoaminen yhden luukun toimintaperiaatteella. Tietopaketti tapa elää, toimia ja harrastaa Suomessa (huom. kieliversiot) - Liikkuminen (oma auto, julkinen liikenne, ajokortti- ja lupa-asiat) - Turvallisuus (Poliisi, Pelastuslaitos, Tulli ja Rajavartiolaitos, SPR ja muu vapaaehtoistoiminta) - Työvoimapalvelut, verohallinto ja Kela - Suomalainen työlainsäädäntö ja määräykset, harmaan talouden ehkäisy ja työturvallisuusvaatimukset - Pankki- ja vakuutusasiointi Asumispalvelut - vapaat tontit ja kiinteistöt - vuokra-asuminen Sosiaali- ja terveyspalvelut - ensiapu- ja vastaanottotoiminta - terveyden- ja sairaanhoito - sosiaalitoimi Sivistyspalvelut - lastenpäivähoito - koulutoimi - kirjastopalvelut - kansalaisopistot - aikuiskoulutus Vapaa-ajanpalvelut - jokamiehen oikeudet - liikunnalliset harrastusmahdollisuudet - kulttuuri- ja taideharrastukset - luontoon liittyvät (metsästys, kalastus, marjastus ja luonnossa liikkuminen) 3. Sähköisen palvelukokonaisuuden rakentaminen / web-palvelu Hankkeessa otetaan käyttöön yhden luukun virtuaalinen palvelukokonaisuus, johon eri toimijat tuottavat omista palveluistaan perustietoa eri kieliversioin. Palvelusta löytyvät myös yhteyshenkilöiden yhteystiedot, jotka voivat palvella eri kieliryhmiä. Projektissa kehitettävät uudet tuotteet Asiakaslähtöinen www-pohjainen palvelukonsepti.

5 Projektin vuosittainen toteuttamissuunnitelma 2012 Hankkeen käynnistäminen ja sidosryhmä- ja yhteistyöverkoston toiminnan kokoaminen ja käynnistäminen. Ylimaakunnallisen yhteistyöryhmän kokoon kutsuminen ja työskentelyn käynnistäminen. Hanhikivi projektiin liittyvän viestinnän käynnistäminen ja markkinointiviestinnän (alueen palvelut) suunnittelu ja käynnistäminen. Hanhikivi 2020 strategian päivittäminen ja toimeenpano. Kohderyhmälle suunnattujen palveluiden koonti. Taskutieto - infon suunnittelu. Sähköisen palvelukonseptin sisällön suunnittelu, teknisen järjestelmän kilpailuttaminen ja valinta. Graafisen suunnittelun käynnistäminen. Hankkeen hallinnollisten tehtävien hoito Sidosryhmä- ja yhteistyöverkoston toiminnan jatkaminen ja syventäminen. Ylimaakunnallisen yhteistyöryhmän työskentelyn jatkaminen Hanhikivi projektiin liittyvän viestinnän tehostaminen ja markkinointiviestinnän (alueen palvelut) jatkaminen ja tehostaminen. Palveluiden osalta tarjonnan täydentäminen. Taskutieto infon julkaiseminen. Hanhikivi 2020 strategian päivittäminen ja toimeenpano. Sähköisen palvelukonseptin toteutus, pilotointi ja julkaisu Sidosryhmä- ja yhteistyöverkoston toiminnan jatkaminen. Ylimaakunnallisen yhteistyöryhmän työskentelyn jatkaminen ja vakiinnuttaminen hankkeen päätyttyä. Hanhikivi 2020 strategian päivittäminen ja toteutus. Viestinnän jatkaminen (Hanhikivi kokonaisuuteen liittyvä ja markkinointiviestintä). Sähköisen palvelukonseptin tarjonnan täydentäminen ja sisällön päivittäminen. Hankkeen loppuraportointi ja päättäminen.

6 Seuranta Hankkeen toimintaa seurataan ja arvioidaan hankkeen ohjausryhmän toiminnan lisäksi suorien sidosryhmä- ja yhteistyökumppanipalautteiden sekä asiakaspalautteiden nojalla. Palautetta kerätään myös erilaisissa tilaisuuksissa. Tiedotus Yksi hankkeen keskeisiä toimintoja on aktiivinen vuorovaikutteinen tiedottaminen Hanhikivi projektiin liittyvistä asioista. Tiedottamisessa hyödynnetään eri kanavia. Hankkeen aikana järjestetään eri kohderyhmille suunnattuja tapaamisia ja infotilaisuuksia. Rahoitussuunnitelma Rahoitus yhteensä Haettava EAKR-rahoitus (70%) Kuntien rahoitus (30 %) Muu julkinen rahoitus 0 Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös Kunnanhallitus 181 04.06.2012 Kunnanhallitus 217 14.08.2012 Kunnanhallitus 242 03.09.2012 Kunnanhallitus 391 18.11.2013 Kunnanhallitus 116 31.03.2014 Kunnanhallitus 17 12.01.2015 Hanhikivi yhteyshanke

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Liite 3: Projektisuunnitelma KATSE TULEVAISUUTEEN EKOLOGISEN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE

Liite 3: Projektisuunnitelma KATSE TULEVAISUUTEEN EKOLOGISEN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE KATSE TULEVAISUUTEEN EKOLOGISEN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE liite 3 projektisuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTAA...3 1.1 POHJOIS-SUOMEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -OHJELMAN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2007 Diaarinumero 646 Käsittelijä Mari Rautiainen Puhelinnumero

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUS KOUVOLAN VETOVOIMAINEN YDINKESKUSTA Hakijan nimi Kouvola Innovation Oy Projektin nimi Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta Y-tunnus 2221859-6 Projektin toteutusaika

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAPELY/74/07.04.2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 13.1.2010 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Jorma Teittinen Puhelinnumero

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot