Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt"

Transkriptio

1 Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai kello Paikka: Lahden kaupungintalo, Harjukatu 31, Kaupunginvaltuuston esittelyhuone Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Siirola, 1. varapuheenjohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Virta Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt Iitti: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Lehtinen, 2. varapuheenjohtaja Vs. kunnanjohtaja Riku Rönnholm Kärkölä: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala Lahti: Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Kari Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka Viljanen Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta Nastola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Reijo Oksanen, puheenjohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Savurinne Kuntajakoselvittäjä Seppo Huldén Työryhmien puheenjohtajat: Raila Lindholm, palveluverkkotyöryhmä Anne-Maj Salmi, henkilöstötyöryhmä, poistui 18:48 Sihteeristö: Talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmi Kehityspäällikkö Saara Vauramo Tutkimuspäällikkö Sari Alm, sihteeri 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Kokouksen osallistujien toteaminen Ehdotus: Todetaan kokouksen osanottajat. Päätös: Todettiin kokouksen osanottajat. Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola Kuntajakoselvittäjä Seppo Huldén, puh ,

2 Muistio 3. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen Ehdotus: Hyväksytään pidetyn kokouksen muistio. Päätös: Hyväksyttiin kokouksen muistio. 4. Selvitystyön ajankohtaiskatsaus Selvittäjä Seppo Huldén kertoo selvityksen tilanteesta sekä kuntauudistuksen ajankohtaisista asioista. Ehdotus: Merkitään tiedoksi selvittäjän ajankohtaiskatsaus. Päätös: Merkittiin tiedoksi selvittäjän ajankohtaiskatsaus. 5. Toimintaorganisaatio uudessa kunnassa Johtoryhmän kokouksessa käsiteltiin kuntien toimintaorganisaatioiden kehityssuuntia ja päätettiin, että kuntajohtajat valmistelevat kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta seuraavaan johtoryhmän kokoukseen esityksen päätöksentekojärjestelmästä ja toimintaorganisaatiosta. Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala esittelee tavoitteita ja lähtökohtia poliittisen organisaation ja viranhaltijaorganisaation valmisteluun (liite 1). Ehdotus: Merkitään tiedoksi vs. kunnanjohtaja Erja Viitalan esittely ja siitä käyty keskustelu. Päätetään mahdollisista johtopäätöksistä. Päätös: Merkittiin tiedoksi vs. kunnanjohtaja Erja Viitalan esittely ja siitä käyty keskustelu. Päätettiin, että uuteen kuntaan luodaan malli, jossa on vahva poliittinen johtajuus ja sille riittävät resurssit. Kuntajohtajat jatkavat esityksen valmistelua. 6. Yhdistymishallituksen jäsenten määrä, paikkojen jakautuminen ja puheenjohtajisto Kuntarakennelain 8 mukaan yhdistymissopimuksessa on sovittava ainakin yhdistymishallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä, paikkojen jakautumisesta yhdistyvien kuntien kesken sekä niiden alueella valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kesken. Lisäksi sopimuksessa sovitaan yhdistymishallituksen toimivallasta sekä yhdistymishallituksen yhteistyöstä yhdistyvien kuntien viranomaisten kanssa ennen kuin valtioneuvosto on päättänyt kuntien yhdistymisestä. Kuntarakennelaki 10 mukaan yhdistyvien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen yhdistymissopimuksessa sovitulla tavalla. Yhdistymishallitus vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet. Yhdistymishallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun uuden kunnan kunnanhallitus on valittu. Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola Kuntajakoselvittäjä Seppo Huldén, puh ,

3 Muistio Mikäli valtioneuvosto on päättänyt kuntajaon muutoksesta kuntarakennelain 18 :n 2 momentin (=toimitetussa kansanäänestyksessä enemmistö) nojalla, on kuntien valittava yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet viipymättä valtioneuvoston päätöksen jälkeen. Yhdistymishallituksesta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Iitin vs. kunnanjohtaja Riku Rönnholm esittelee vaihtoehtoja yhdistymishallituksen jäsenten määrästä, paikkojen mahdollisesta jakautumisesta kuntien kesken sekä valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kesken. Lisäksi pohditaan mitä linjauksia yhdistymissopimukseen on tarpeen tehdä yhdistymishallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista. Ehdotus: Merkitään tiedoksi vs. kunnanjohtaja Riku Rönnholmin esittely yhdistymishallituksen jäsenten määrästä, paikkojen jakautumisesta ja puheenjohtajistosta sekä niistä käyty keskustelu. Päätetään mahdollisista johtopäätöksistä. Päätös: Merkittiin tiedoksi vs. kunnanjohtaja Riku Rönnholmin esittely yhdistymishallituksen jäsenten määrästä ja mahdollisista paikkojen jakautumisesta (liite 2) sekä siitä käyty keskustelu. Päätettiin, että yhdistymishallituksen osalta jatkovalmistelussa tarkastellaan 15 ja 17 jäsenen vaihtoehtoja. Yhdistymishallituksen paikkojen jakautuminen puolueiden kesken jaetaan D Hondtin säännön mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että yhdistymishallitukselle valitaan puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja valitaan suurimmasta, 1. varapuheenjohtaja toiseksi suurimmasta ja 2. varapuheenjohtaja kolmanneksi suurimmasta poliittisesta ryhmittymästä. 7. Kuntayhtymät ja muu yhteistoiminta Kuntarakennelain mukaan kuntajakoselvityksen tulee sisältää selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan. Liitteeseen 3 on kerätty kuntajakoselvitykseen osallistuvien kuntien nykyisiä yhteistyömuotoja. Uusi kunta avaa mahdollisuuden kuntien välisen yhteistoiminnan rakenteiden tarkasteluun ja selkeyttämisen. Yhteistoiminnan järjestäminen uudella tavalla mahdollistaa myös toimintojen ja palveluprosessien tehostamisen sekä hallinnon vähentämisen. Sen sijaan, että yhdistymissopimukseen kirjattaisiin jokaisen nykyisen yhteistyömuodon kohtalo uudessa kunnassa, voi olla tarkoituksenmukaisempaa esittää yhdistymissopimuksessa linjauksia liittyen kuntien yhteistoimintaan uudessa kunnassa. Tällaisia linjauksia voisivat esimerkiksi olla kuntien väliseen yhteistyöhön liittyvien toimintojen siirtäminen uuden kunnan sisään tai kuntayhtymien lopettaminen ja isäntäkuntana toimiminen niissä tapauksissa, joissa uudella kunnalla on kuntayhtymässä enemmistöasema. Myös konserniyhtiöiden osalta voitaisiin linjata, että samalla alalla toimivat yhtiöt pyritään yhdistämään ja niiden edellytetään toimivan yhtenäisen toimintamallin mukaisesti. Omistajapolitiikan tarkempi linjaaminen on kuitenkin perusteltua jättää yhdistymishallituksen tehtäväksi. Ehdotus: Käydään lähetekeskustelu kuntien nykyisistä yhteistyömuodoista ja mahdollisista yhdistymissopimukseen kirjattavista asioista. Päätös: Käytiin lähetekeskustelua kuntien nykyisistä yhteistyömuodoista. Talousselvitystä varten talouslaskelmia tekevä konsultti on pyytänyt tietoja kuntien keskinäisten Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola Kuntajakoselvittäjä Seppo Huldén, puh ,

4 Muistio 8. Muut asiat organisaatioiden päällekkäisyyksistä ja uuden kuntaorganisaation kanssa. Päätettiin, että kuntajohtajat valmistelevat keskustelun pohjalta luonnoksen yhteistyömuotojen mahdollisista muutoksista. Seuraava kokous pidetään maanantaina klo 9.00 Nastolassa. Kuntien tulee antaa lausuntonsa toisesta selvittäjästä mennessä. Johtoryhmässä esitettiin toiveita, että yleisten linjausten lisäksi johtoryhmään tuotaisiin myös selkeitä päätösehdotuksia. 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Muistion vakuudeksi Puheenjohtaja Reijo Oksanen Sihteeri Sari Alm Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola Kuntajakoselvittäjä Seppo Huldén, puh ,

5 Liite 1. Kuntajakoselvityksen tavoitteita ja lähtökohtia poliittisen organisaation ja viranhaltijaorganisaation valmisteluun

6 Organisaatio yhdistymissopimuksessa Aikataulu: 2017 aloittavan organisaation yksityiskohtainen määrittely on nyt liian aikaista Olosuhteet, vaatimukset ja laitkin ehtivät muuttua ennen sitä Myös henkilöt ehtivät osin vaihtua On tärkeää sopia sekä poliittisen että toimintaorganisaation linjaratkaisut selkeiksi ohjeiksi yhdistymishallitukselle Toimintamallin yksityiskohtainen suunnittelu jää yhdistymishallituksen tehtäväksi yhdistymissopimuksen määrittämissä puitteissa Pitkä suunnitteluvaihe mahdollistaa sen, että uusi organisaatio aloittaa täysimittaisesti yhdistymishetkestä 2

7 Johtamisjärjestelmän uudistaminen Organisaatiorakenne ja organisaatioyksiköt Vallan- ja vastuunjako luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä (johtosäännöt) Toimijoiden roolit Johtamisen prosessit

8 Poliittisen ohjauksen vahvistaminen Yhdistymishallitus on keskeinen poliittinen vaikuttaja, sen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja myös jäsenten työskentelyedellytykset tulee resursoida riittävästi Yhdistymishallitukselle on osoitettava riittävät valmisteluresurssit Yhdistyminen muutostilanteena edellyttää vahvaa strategista poliittista ohjausta heti uuden valtuuston ja hallituksen aloittamisesta alkaen

9 Uuden kuntalain tavoitteet Poliittisen johtamisen vahvistaminen Poliittisen ja ammatillisen johdon työnjaon selkeyttäminen Kunnan päätöksentekokyvyn vahvistaminen Kuntakonsernin johtaminen ja ohjaus Demokraattisen legitimiteetin säilyttävällä ja taloudellista tehokkuutta tukevalla tavalla

10 Poliittisen ohjauksen vahvistaminen Poliittisen johtajuuden vahvistaminen edellyttää käytännössä poliittisen vallan kokoamista (keskittämistä) ainakin jollakin tavalla. Jos kunnan poliittinen johtaminen hajaantuu useaan toisistaan suhteellisen riippumattomaan toimielimeen, ei ole poliittista johtoa, joka ohjaisi kunnan kokonaisstrategiaa.

11 Päätoiminen hallituksen pj/vpj Kh:n pj:llä vastuu poliittisten yhteistyö- ja valmisteluprosessien johtamisesta, kokopäiväinen luottamustoimi, josta käytössä mm. Lahdessa ja Turussa Espoossa osapäiväiset kh:n pj ja vpj:t, kukin myös yhden kh:n jaoston pj Keskeisten lautakuntien puheenjohtajat voivat olla osa-aikaisia (esim. Oulu) Muitakin mahdollisuuksia luottamushenkilötyön resursointiin on

12 Ministerimalli Ainakin keskeisten lautakuntien puheenjohtajat ovat kunnanhallituksen jäseniä Lautakuntien puheenjohtajien voidaan edellyttää olevan valtuutettuja Malli keskittää valtaa pienelle joukolle poliitikkoja, ja samalla varmistaa poliittisen johtamisen johdonmukaisuutta ja kunnan kokonaisuuden huomioonottamista

13 Valiokuntamalli Valtuusto jakautuu sisäistä työskentelyä varten valiokuntiin Valiokunta ei ole erillinen hallinnon taso, vaan verrattavissa eduskunnassa oleviin valiokuntiin. Lautakuntia on vain lakisääteiset lautakunnat. Valiokuntamalliksi kutsutaan myös järjestelyä, jossa kaikki lautakuntien jäsenet ovat valtuutettuja (tai varavaltuutettuja), mm. Tampere tilaajaltk:n osalta Valiokuntamallit korostavat valittujen valtuutettujen asemaa ja valtuuston poliittista vastuuta, mutta samalla se keskittää poliittista valtaa

14 Pormestarijärjestelmä Käytössä vain Tampereella ja Pirkkalassa Tampereella valtuutetuista valittu pormestari, joka toimii hallituksen pj:na ja korvaa kaupunginjohtajan Lisäksi valtuutetuista valittu neljä apulais-pormestaria, jotka toimivat lautakuntien pj:na Pormestari ja apot päätoimisia, toimikausi neljä vuotta Kuntalain muutos avannee uusia mahdollisuuksia, kuten vaalilla valittavan pormestarin tai järjestelmän, jossa pormestarin rinnalla on kunnan virkajohtaja (esim. Norjan tai Tanskan tapaan)

15 Näkökohtia valmisteluun Kuntaliitoskunnan johtamisjärjestelmän pitää samanaikaisesti tukea uuden rakentamista ja vanhan säilyttämistä Toimivalla johtamisjärjestelmällä on tärkeä kuntaorganisaation sisäiseen toimivuuteen liittyvä tehtävä. Sen avulla koordinoidaan toimintaa sekä varmistetaan päätöksenteon toimivuus. Jos esimerkiksi uuden kunnan päätösvaltaan liittyvät toimivaltasuhteet jäävät epäselviksi, ei fuusion jälkeen osata toimia vanhalla eikä uudella tavalla.

16 Viranhaltijaorganisaatiot

17 Kuntien organisaatiot Funktionaalinen organisaatio: Tuottajakeskeinen, taloudellisuus oleellista Prosessimainen organisaatio: Järjestämisprosessi etusijalla, asiakaslähtöinen, mm. elinkaarimalli, tukee monituottaja-ajattelua Hierarkkinen organisaatio: Bruttobudjetoidut yksiköt, ohjaus tavoitteiden ja määrärahojen avulla

18 Markkinasuuntautunut toimintatapa/näennäismarkkinat/ sopimusohjausmalli Käytössä suuremmissa kunnissa Ostopalveluja yrityksiltä ja yhdistyksiltä käytetään vaihtelevasti Lisäksi kuntien sisällä liikelaitoksia, nettobudjetoituja yksikköjä, toiminnan yhtiöittämistä, sisäisiä tilaaja-tuottaja-malleja

19 Käytännössä sekamalli Malleista mikään ei ole toinen toista parempi Kunnissa on yleensä ajan kuluessa muodostunut toimintamalli, jossa on osia jostain/useasta edellä esitetystä Eriytymistä isojen ja pienten kuntien kesken Jatkossa toimintamallit isoissa kaupungeissa monimutkaistuvat edelleen: verkostomalli, kumppanuus, monikanavaisuus, hybridit

20 Kuntien organisaatiot ja johtamisjärjestelmät ovat eriytymässä Useita samanaikaisia muutosvoimia (omat valinnat /ulkopuolelta tulevat vaatimukset) Kunnat korostavat toiminnallista konsernia Hierarkioista hajautettuihin ja keskitettyihin malleihin Sopimuksellisuuden lisääntyminen ja toiminnan aikaperspektiivin muuttuminen Kuntien muuttuvat roolit ja kuntayhteistyön lisääntyminen Johtamiskäytäntöjen muuttuminen Markkinasuuntautuneet toimintatavat ovat vakiintuneet viime vuosien aikana (Kaija Majoinen Iitissä )

21 Omistajaohjaus Omistajaohjauksen vahvistaminen on tarpeellista sekä poliittisen organisaation että viranhaltijaorganisaation osalta Isot kaupungit ovat monialakonserneja ja on tarkoituksenmukaista tuottaa palveluja eri tavoin Jotta toiminnassa on kokonaisnäkemys ja ehkäistään osaoptimointi, tulee omistajaohjausta vahvistaa kokonaisuudessaan (vrt. Vantaa ja Tampereen kh:n liiketoimintajaosto ja liiketoimintajohtaja) Yhdistymisen yhteydessä on syytä purkaa nykyisiä ylikunnallisia toimintoja ja siirtää niitä mahdollisuuksien mukaan uuden kunnan vastuulle (elinkeinotoimi, II asteen koulutus, ylikunnalliset lautakunnat, muita?)

22 Miksi kunnat pitää yhdistää? Toimintaympäristön nopeat muutokset, resurssivaje ja lainsäädännön muutokset tuovat haastetta, mutta meillä on nyt käsissä KEHITTÄMISPOTENTIAALI Uutta katsova näkökulma kauas: niin uuden kunnan rajojen yli kuin ajallisestikin Tulee luoda innovatiivinen ja notkea organisaatio, uudet toimintatavat käyttöön Meistä tulee kansallisia vaikuttajia

23 Jatkuu Meidän pitää tarjota kuntalaisille jotain uutta ja hyvää! Kuntalaiset ja asiakkaat pitää ottaa mukaan palvelujen järjestämiseen Elinvoiman vahvistaminen, monimuotoisuuden voima (kaupunki-maaseutu, keskustaajamatkylät, rakennetut alueet-luonto) Yhdessä olemme vahvempia kohtamaan tulevat haasteet ja toimintaympäristön muutokset

24 Asiakasnäkökulma Tulisi huomioida läpi koko hankkeen!! Palvelutoiminta voidaan järjestää asiakasnäkökulmalla, mutta niin, että Kuntalaisen/asiakkaan oma vastuu korostuu Lähipiirin/perheen/neljännen sektorin vastuu Pyritään toimimaan ennalta niin, että uusia asiakkuuksia ei synny; toisaalta otetaan suurkuluttajat erityiseen suojelukseen ja tarvittaessa räätälöidään toimintaa (20/80 sääntö terveyspalveluissa), sekoitetaan professioita Kilpailutetaan vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta, ei vain edullista palvelua tai tavaraa. (Vrt. kilpailutus mielenterveyskuntoutuksesta: kuntoutuslupaus %/tapauksista ja parhaat toimijat saavat jatkossa sopimuksen jatkon ilman kilpailutusta)

25 Kysymykset jorylle Miten poliittista johtoa vahvistetaan? Miten turvataan riittävä johdonmukaisuus ja riittävän laaja osallistuminen? Miten poliittinen yleinen ohjaus (mitä halutaan) ja tehokas operatiivinen johto (miten aikaansaadaan) yhdistetään? Miten konserninäkökulma ja omistajaohjaus turvataan luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiossa? Miten asiakasnäkökulma ja asiakasvaikuttaminen limittyy poliittiseen ohjaukseen ja alueelliseen vaikuttamiseen?

26 Liite 2. Yhdistymishallitus

27 Kuntarakennelaki 8 Yhdistymissopimus Kunnat tekevät kuntien yhdistymisestä yhdistymissopimuksen, jossa on sovittava ainakin 4) 10 :ssä tarkoitetun yhdistymishallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä, paikkojen jakautumisesta yhdistyvien kuntien kesken sekä niiden alueella valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kesken; 5) yhdistymishallituksen toimivallasta; 6) yhdistymishallituksen yhteistyöstä yhdistyvien kuntien viranomaisten kanssa ennen kuin valtioneuvosto on päättänyt kuntien yhdistymisestä;

28 Kuntarakennelaki 10 Yhdistymishallitus Yhdistyvien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen yhdistymissopimuksessa sovitulla tavalla. Yhdistymishallitus vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet. Yhdistymishallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun uuden kunnan kunnanhallitus on valittu.

29 Kuntarakennelaki 10 Yhdistymishallitus Mikäli valtioneuvosto on päättänyt kuntajaon muutoksesta 18 :n 2 momentin (=toimitetussa kansanäänestyksessä enemmistö) nojalla, on kuntien valittava yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet viipymättä valtioneuvoston päätöksen jälkeen. Yhdistymishallituksesta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä kunnanhallituksesta säädetään.

30 Yhdistymishallituksen jäsenten määrä ja paikkojen jakautuminen kuntien kesken Kunnallisvaalit 2012 Väestömäärä Paikkamäärä väestömäärän suhteen äänimäärät osuus henkilöä osuus Hollola , ,3 2,1 2,4 2,7 3,0 Hämeenkoski , ,4 0,2 0,2 0,3 0,3 Iitti , ,5 0,7 0,8 0,9 1,0 Kärkölä , ,1 0,5 0,5 0,6 0,6 Lahti , ,1 10,1 11,4 12,7 14,1 Nastola , ,7 1,5 1,7 1,8 2,0 Yhteensä

31 Yhdistymishallituksen jäsenten määrä ja paikkojen jakautuminen kuntien kesken, muu jako Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola

32 Yhdistymishallituksen paikkojen jakautuminen puolueiden kesken D Hondtin säännön mukaan (kuntavaalit 2012) KOK SDP PS KESK VAS KD VIHR 1 1

33 Linjattavia kysymyksiä Yhdistymishallitusten jäsenten määrä Paikkojen jakautuminen kuntien kesken Puheenjohtajan kunta sekä varapuheenjohtajien määrä ja kunnat Toimivalta ja yhteistyökysymykset (kuntarakennelain 8 kohdat 5 ja 6)

34 Sivu 1 / 6 LIITE 3. Salpausselän kuntajakoselvitys/ KUNTAYHTEISTYÖN ERI MUOTOJA Organisaatio mukana olevat kunnat toimielin Muuta 1. Päijät-Hämeen liitto 11 kuntaa Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä 2. Päijät-Hämeen pelastuslaitos 11 Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä Valtuusto/ 40 jäsentä Hallitus/ 13 jäsentä Tarkastuslautakunta/ 4 jäsentä MYR/8 kuntaedustajaa Johtokunta 10 jäsentä 3. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä 14 Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä Iitti, Myrskylä, Pukkila Valtuusto 38 jäsentä Hallitus 11 jäsentä 4. Peruspalvelukeskus Aava 7 Hartola, Nastola, Orimattila, Sysmä Iitti, Myrskylä Pukkila 5. Peruspalvelukeskus Oiva 5 Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä ja Padasjoki PHSOTE (valtuusto, hallitus) Perusturvalautakunta 10 jäsentä Hollolan kunnan taseyksikkö 6. Työterveys Wellamo Oy Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä Iitti, Myrskylä, Pukkila, 7. Eteva kuntayhtymä 49 eteläsuomalaista kuntaa Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä + 38 muuta (ml. Iitti) Hallitus, 6 jäsentä (osakassopimus) Lahti 2 (sisältää pj:n) Oivan kunnat 1 Heinola 1 Sote-yhtymä 1 Aava-kunnat 1 Yhtymäkokous (1 ed/kunta) Yhtymähallitus 13 jäsentä Tarkastuslautakunta 5 jäsentä 8. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 9. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä käsittää 30 jäsenkuntaa Kanta-Hämeen, Päijät- Hämeen ja Pirkanmaan alueelta. 13 Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Yhtymän valtuusto 1 edustaja/kunta Hallitus 7 jäsentä Yhtymäkokous/ 38 edustajaa Koulutuskeskus Salpauksen Mahdollisesti purkautumassa Lahden ammattikorkeakoulun hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori, kokoonpano:

35 Sivu 2 / 6 Organisaatio mukana olevat kunnat toimielin Muuta Sysmä Kuhmoinen, Pertunmaa johtokunta 9 jäsentä Tuoterenkaan johtokunta 7 jäsentä Tarkastuslautakunta 6 jäsentä 2 Lahden ammattikorkeakoulu n johdon edustajaa 2 opettajien edustajaa 1 muun henkilöstön edustaja 2 opiskelijoiden edustajaa 3 elinkeino- ja muun työelämän edustajaa. 10. Wellamo-opisto Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki Myrskylä 11. Hollolan ja Kärkölän yhteinen sivistystoimi Hollola, Kärkölä 12. Lahti Region Oy 8 Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki Johtokunta 8 jäsentä Lahti 3, muut 5 opiston perustamissopimukse ssa Sivistyslautakunta 12 jäsentä (Hollola 9, Kärkölä 3) Hallitus, asiantuntijajäsenet (Rahoittajasopimus) Lahti 3, Asikkala, Hollola, Orimattila ja Nastola kukin 1 (näiden kuntien jäsenet neljäksi vuodeksi eli valtuustokaudeksi. Artjärvi (kuntaa ei kyllä enää ole, eikä vaikuta Orimattilan kiintiöön), Hämeenkoski, Kärkölä, Myrskylä ja Padasjoki sopimuskunnilla kerrallaan 2 yhteistä edustajaa, joka valitaan kuntien välillä aakkosjärjestyksessä 2 vuoden toimikaudeksi (selvitettävä minkä kuntien vuoro 2013 alusta). Kärkölän kunta ostaa sivistystoimialan palvelut Hollolan kunnalta alkaen.päivähoito, varhaiskasvatus, koulu-, kansalaisopisto-, kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisotoimi. Kansalaisopistotoiminta seudullisena yhteistyönä. 13. Lahden seudun kehitys Ladec Oy 4 Hollola, Lahti, Nastola, Orimattila Hallitus 9 jäsentä: Lahti 2, Hollola 1, Orimattila 1 ja Nastola 1, lisäksi 2 korkeakouluedustajaa ja 3 elinkeinoelämän edustajaa (Rahoittajasopimus) 14. Päijät-Tili Oy Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila 15. Calpro Oy Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terv.yhtymä, Päijät-Hämeen liitto Hallitus 6 jäsentä Fuusio mahdollisesti Calpron kanssa 2014 Calpro Oy on päijäthämäläinen henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus, joka tuottaa asiakkailleen henkilöstöja taloushallintopalveluita Enemmistöosakas nimeää kaksi (2), Päijät-Tilin omistajat kaksi (2), PHSOTEY yhden (1) ja

36 Sivu 3 / 6 Organisaatio mukana olevat kunnat toimielin Muuta 16. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 12 Asikkala, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä, Myrskylä, Pukkila 17. Päijät-Hämeen jätelautakunta 18. Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 19. Lahden seudun rakennusvalvonta 8 kuntaa Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Nastola, Orimattila, Padasjoki Kärkölä, Lahti, Nastola Lahden seudun joukkoliikennelautaku nta 13 jäsentä Lahden seudun rakennuslautakunta 9 jäsentä lisäksi hallitukseen valitaan yksi (1) ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Jäsenet: Lahti 6 Asikkala, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Nastola, Orimattila, Padasjoki, 1/kunta Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Nastola, Orimattila (kullakin 1 edustaja) Lahti 6 edustajaa Lahti 5 Nastola 3 Kärkölä Lahden seudun ympäristöpalvelut 21. Lahden seudun kuntatekniikka Oy LSKT 22. Lahti Aqua Oy (hoitaa Hollolankin vesijakelun) Hollola, Lahti, Nastola 5 Asikkala, Hollola, Lahti, Nastola, Orimattila Lahden seudun ympäristölautakunta 11 jäsentä Hallitus 6 jäsentä: Lahti 2 (sis. myös pj:n), Hollola 1, Asikkala 1, Orimattila 1 ja Nastola 1. (Osakassopimus) Lahti 6 Hollola 3 Nastola 2 Seudullinen vesihuoltoverkostojen Xpipe johtokartta- ja kunnossapitojärjestelmä. Hollola, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila. Yhtenäinen toimintaalusta vesihuoltoverkostojen hallinnassa. 23. Lahti Energia Oy (hoitaa Hollolankin sähkönsyötön) 24. Seudullinen hankintatoimi 15 Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä Askola, Iitti, Myrskylä, Pukkila 25. Sivistyspalvelujen yhteistyö 11 Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä Ohjausryhmä (Sivistysjohtajat) Lahden kaupungin konsernipalveluihin sijoitettu yksikkö; käytetään nimitystä Lahden kaupunkiseudun hankintatoimi ; yhteistoimintasopimus Lahden kaupungin sivistyspalveluihin sijoitettu seudullinen kehittämispäällikkö; Yhteistyösopimus (Päijät-Hämeen alueen kuntien sivistystoimien yhteistyö hankeasioissa, palveluprosessien sisältöjen kehittämisessä,

37 Sivu 4 / 6 Organisaatio mukana olevat kunnat toimielin Muuta arviointi- ja laatutyössä, palvelujen tuotteistamisessa sekä sivistystoimen palvelutuotannon tehostamisessa ja kehittämisessä) 26. Koulukuljetusten suunnittelu 3 Hollola, Lahti, Nastola (Kuntien koulukuljetuksista vastaavat) Lahden kaupungin sivistyspalveluihin sijoitettu yksikkö, Yhteistyösopimus 2009 alkaen toistaiseksi. Lisäksi erityiskouluihin Lahteen ja Hollolaan tulee kuljetusoppilaita: Asikkala, Heinola, Orimattila, Mäntsälä, Padasjoki, Pukkila, Hämeenkoski 27. Asuntotoimen viranomaistehtävien yhteistyökunnat 6 Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti Nastola Lahden kaupungin asuntotoimi, Yhteistyösopimus 28. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä (maaseutusihteerit) Asikkalan kunnan organisaatioon sijoitettu, yhteistoimintasopimus 29. Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry. Johtokunta 30. Talous- ja velkaneuvonta Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä Lahden kaupungin sosiaalija terveyspalveluihin sijoitettu toiminta 31. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Lahti, Heinola Oivan kunnat (Asikkala, Hämeenkoski, Hollola, Kärkölä ja Padasjoki) Aavan kunnat (Hartola, Nastola, Orimattila, Sysmä, Iitti, Myrskylä, Pukkila) sekä Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo ja Sipoo Johtokunta 11 viranhaltijajäsentä Osa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää. 32. Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto Palvelee ensisijaisesti Lahden, Heinolan ja Orimattilan kaupunkien sekä niiden lähikuntien asukkaita. Toimistolla on toimipaikka myös Heinolassa. 33. Päijät-Hämeen perheneuvola 14 kuntaa Vastaa kasvatus- ja perheneuvonta-palveluista sekä perheasiain sovittelusta Lahden kaupungin, sekä Lahden kanssa palvelusopimuksen

38 Sivu 5 / 6 Organisaatio mukana olevat kunnat toimielin Muuta tehneiden peruspalvelukeskusten alueella. 34. Päijät-Hämeen poliisin neuvottelukunta 12 kuntaa Lahti, Heinola, Artjärvi, Asikkala, Hartola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä Neuvottelukunta (15 jäsentä) Lahti 3 Heinola 2 muut 1/kunta: Artjärvi, Asikkala, Hartola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä Tehtävä: 1) seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa; 2) tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi; 3) antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä 4) käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan. 35. Metsänhoitoyhdistys Päijät- Häme Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä Valtuusto 35 jäsentä 36. Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu 37. Kaavoitusyhteistyötä yleiskaavatasolla, vanha perinne, jossa kunnat tarkistavat kaavojensa yhteensopivuutta 38. Kymenlaakson maakunta, Kymenlaakson maakuntaliiton kuntayhtymä, ELY - keskus, vaalipiiri, Kymenlaakson poliisilaitos, käräjäoikeuden tuomiopiiri, Ulosottotoimi, maanmittauspiiri, verohallinto, metsäkeskus, kela, maistraatti, sotilasalue, jne 39. Maataloushallinto Iitti, Orimattila 18 Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, ja Sysmä. Iitti, Joutsa, Kuhmoinen, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pertunmaa Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, ja Sysmä Iitti+muut Kymenlaakson kunnat Hallitus 9 urheiluseuran edustajaa Yhdyskuntasuunnittelun työryhmä SLU:n aluejärjestö 40. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 41. Elinkeinoyhteistyö, erityistason koulutuspalvelut, tekniset palvelut, tekniset yhtiöt, ym Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Iitti, Kouvola Iitti ostaa Kouvolalta 42. Kymenlaakson pelastuslaitos Iitti+muut Kymenlaakson kunnat Maakunnallinen liikelaitos, Kotka isäntäkuntana

39 Sivu 6 / 6 Organisaatio mukana olevat kunnat toimielin Muuta 43. Palvelusantra Hartola, Heinola, Iitti, Lahti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila,Sysmä Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry 44. Päijät-Hämeen soteyhtymän kunnat Lahti hallinnoi sovittelutoimisto 45. Lasten suojelun perhehoito PH kunnat Lahti järjestää 46. Päijät-Hämeen sosiaalipäivystys PH kunnat 47. Ympäristöterveyskeskus yhtymän jäsenkunnat lukuun ottamatta Iittiä ja Lahtea 48. Vaativaa erityisopetusta Asikkala, Heinola, Hollola, antava Etappi-luokat Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, yksikkö Nastola, Padasjoki, Orimattila 49. EFEKTI lasten ja nuorten seudullinen lastenkulttuurikeskustoiminta 50. Seudulliset paikkatietopalvelut, Seutupati Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä Lahti, Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola, Orimattila 51. Maatalouslomatoimi Kärkölä, Hollola, Hämeenkoski, Hartola, Sysmä, Pertunmaa, Heinola, Asikkala, Padasjoki, Kuhmoinen, Luhanka ja Toivakka Lahti hallinnoi Hollola järjestää Lahti organisoi ja hallinnoi Lahti hallinnoi Sysmän kunta tuottaa palvelun

Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt

Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen valmisteluryhmän kokous Aika: Tiistai 26.11.2013 kello 18.30-20.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, Harjukatu 31, kaupunginvaltuuston esittelyhuone Läsnä: Hollola:

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Toteuttamistapa ja ajankohta Nykyiset kunnat lakkautetaan 31.12.2012 Uusi Kunta perustetaan 1.1.2013 Yhdistymissopimus voimassa 2015 loppuun

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 3/2010 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 14.35 15.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä

Palveluverkkotyöryhmä Palveluverkkotyöryhmä Aika: Keskiviikko 2.4.2014 klo 14.30 16.37 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 2. krs. kokoustila Vellamo Läsnä: Raila Lindholm, Kärkölä, puheenjohtaja Jaana Simola, Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Päijät Hämeen kuntajakoselvitys ajankohtaiskatsaus

Päijät Hämeen kuntajakoselvitys ajankohtaiskatsaus Päijät Hämeen kuntajakoselvitys ajankohtaiskatsaus 2.12.2009 Henkilöstöryhmä Jaana Simola UusiKunta sihteeristö Kuhmoinen Hartola Sysmä Padasjoki Asikkala Heinola Hämeenkoski Hollola Lahti Nastola Kärkölä

Lisätiedot

Aika: Perjantai klo Paikka: Lahden kaupungintalo, valtuuston esittelyhuone, 3.krs. Harjukatu 31, Lahti

Aika: Perjantai klo Paikka: Lahden kaupungintalo, valtuuston esittelyhuone, 3.krs. Harjukatu 31, Lahti UusiKunta Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys Sivistyspalveluiden toimikunta Muistio2/2010 UusiKunta Sivistyspalveluiden toimikunnan kokous 2/2010 Aika: Perjantai 19.3.2010 klo 9.15-11.50 Paikka: Lahden kaupungintalo,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu. Työvaliokunta 1/2016. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Kaupungintalo, Lahti

PÖYTÄKIRJA. Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu. Työvaliokunta 1/2016. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Kaupungintalo, Lahti PÖYTÄKIRJA Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu Työvaliokunta 1/2016 Aika: Keskiviikko 17.8.2016 klo 13.40 15.00 Paikka: Kaupungintalo, Lahti Kutsutut: Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 4/2010 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.05 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö 1 HOLLOLAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 2.4.2012 Voimaantulo 1.5.2012 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 12/2009 PÖYTÄKRIJA Aika: Keskiviikko klo 12.55 14.15 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta

Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta Khall. 02.10.2017 151 liite nro. 2 Sopimus D/1117/00.04.01.02.00/2017 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat

Lisätiedot

Valtion erityinen kuntajakoselvitys

Valtion erityinen kuntajakoselvitys Valtion erityinen kuntajakoselvitys Päijät Hämeen UusiKunta Kunnanvaltuustojen seminaari Lahti 3.11.2009 Ylijohtaja Päivi Laajala Kuntien yhdistymiset 2008 2009 ja yhdistymisselvitykset Yhdistymisselvitys

Lisätiedot

Porin seudun kuntajako-selvitys

Porin seudun kuntajako-selvitys Porin seudun kuntajako-selvitys Pomarkku Alustavan suunnitelma yhdistymissopimusneuvotteluvaiheen prosessista, toteuttamisesta ja aikataulusta Pori Ulvila Luvia Nakkila Lavia 13.10.2014 Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 1/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko 11.11.2009 klo 12.00 13.20 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko 11.11.2009 klo 12.00 13.20 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 11/2009 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.20 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

LIV NTI 1 (5) Yhdistymishallitus Kuntayhteistyön tulevat järjestelyt uuden Lahden. Teknisellä ja ympäristötoimialalla

LIV NTI 1 (5) Yhdistymishallitus Kuntayhteistyön tulevat järjestelyt uuden Lahden. Teknisellä ja ympäristötoimialalla Q n o!3n cl.l % c u LIV NTI 1 (5) Kuntayhteistyön tulevat järjestelyt uuden Lahden Teknisellä ja ympäristötoimialalla D/2536100.04.01.02.00/2015 Perusteluosa Uuden Lahden Teknisen ja ympäristötoimialan

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittinen johtaminen Ohjausryhmän 13.12.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 18.12.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työvaliokunnan kokous 15.9.2014 Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia Kokemäki Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi MML, 2012

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Katsaus teknisten ja ympäristöpalveluiden nykytilaan 2.2.2010

Katsaus teknisten ja ympäristöpalveluiden nykytilaan 2.2.2010 Katsaus teknisten ja ympäristöpalveluiden nykytilaan 2.2.2010 Kokonaispinta ala (km 2 ) Padasjoki 13 % Asikkala 14 % Nastola 7 % Lahti 3 % Hartola 12 % Kärkölä 5 % Kuhmoinen 17 % Heinola 15 % yhteensä

Lisätiedot

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Valtuustoseminaari 23.5.2016 kehitysjohtaja Jarmo Asikainen johtava konsultti Anni Antila, FCG Konsultointi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Työvaliokunnan kokous 11.11.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 12.11.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä kuntien oma päätös-

Lisätiedot

Palveluratkaisu-toimintamalli

Palveluratkaisu-toimintamalli Palveluratkaisu-toimintamalli Carina Lusikka, johtava sosiaalityöntekijä Marketta Salminen, kehittämispäällikkö Johtamisen opintopiiri 22.11.2017 VamO-hanke 1 Eteva 2016 pähkinänkuoressa Suurin vammaisalan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Aika: Torstai 30.1.2014 klo 14.00 16.00 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Vellamo-kokoustila, Hämeenkatu 9 A, 2. krs.

Aika: Torstai 30.1.2014 klo 14.00 16.00 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Vellamo-kokoustila, Hämeenkatu 9 A, 2. krs. Demokratiatyöryhmä 2/2014 Aika: Torstai 30.1.2014 klo 14.00 16.00 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Vellamo-kokoustila, Hämeenkatu 9 A, 2. krs. Kutsuttavat: Hollola: Hämeenkoski: Iitti: Kärkölä: Lahti: Nastola:

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 189 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Liite: Kh Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen

Loimaan kaupunki Liite: Kh Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen 1 Loimaan kaupunki Liite: Kh 19.12.2016 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen 1. Valmistelun ja päätöksenteon aikataulu 2. Toimielimet Toimielin- ja luottamushenkilöorganisaatio on

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro - Ajatuksia arvioinnista. Tutkimuspäällikkö Sari Alm Lahden kaupunki

Kommenttipuheenvuoro - Ajatuksia arvioinnista. Tutkimuspäällikkö Sari Alm Lahden kaupunki Kommenttipuheenvuoro - Ajatuksia arvioinnista Tutkimuspäällikkö Sari Alm Lahden kaupunki Selvityshistoriaa Lahden alueella 1/2 Lahden seudun kuntarakennetunnustelut 12/2007-6/2008 Hartola, Hollola, Hämeenkoski,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Hyvinvointikuntayhtymä Työvaliokunta 2017/7. Aika Keskiviikko klo Paikka Kaupungintalo, Lahti. Kokoukseen kutsutut

PÖYTÄKIRJA. Hyvinvointikuntayhtymä Työvaliokunta 2017/7. Aika Keskiviikko klo Paikka Kaupungintalo, Lahti. Kokoukseen kutsutut PÖYTÄKIRJA Hyvinvointikuntayhtymä Työvaliokunta 2017/7 Aika Keskiviikko 16.8.2017 klo 13.30 15.17 Paikka Kaupungintalo, Lahti Kokoukseen kutsutut Työvaliokunta Asiantuntijat Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

Ravintola Casseli, Lahti Borupinraitti 4, Lahti (Sibeliustalon vieressä, Vesijärven satamassa)

Ravintola Casseli, Lahti Borupinraitti 4, Lahti (Sibeliustalon vieressä, Vesijärven satamassa) PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI JOHTORYHMÄN KOKOUS 2/2009 PÖYTÄKIRJA Aika 11.6.2009 klo 15.00 16.50 Kahvi klo 14.30 15.00 Paikka Läsnä Ravintola Casseli, Lahti Borupinraitti 4,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus 125 11.09.2017 Maakuntahallitus 152 23.10.2017 Maakuntahallitus 186 11.12.2017 Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen 202/05.00/2016 MHS 11.09.2017 125 Tiivistelmä

Lisätiedot

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Kunnanvaltuusto 41 25.06.2013 Kunnanhallitus 229 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 49 24.09.2013 Kunnanhallitus 260 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 56 12.11.2013 Kunnanhallitus 238 13.10.2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 189 29.5.2017 5 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 189 Yleistä

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 1.4.2008 kello 18.00 19.00 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Ohjausryhmä 170914 1 2 Kuntainfoista Osallistujia yhteensä noin 370 henkilöä vajaa puolet valtuutettuja Imatralla muita enemmän viranhaltijoita 20 henkilön lukioluokka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

Päijät Hämeen kuntaliitos. Miksi maakunnan kokoinen kunta

Päijät Hämeen kuntaliitos. Miksi maakunnan kokoinen kunta Päijät Hämeen kuntaliitos Miksi maakunnan kokoinen kunta Kuntajakoselvityksessä olevat kunnat Kuhmoinen Hartola Padasjoki Asikkala Heinola Hämeenkoski Hollola Lahti Nastola Kärkölä Mihin tähdätään Päijät

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän avulla Eero Vaissi Maisema-seminaari 6.2.2013 Lausunnolla olevasta laista Rakennelakiluonnos lähetettiin kuntiin lausunnolle 22.11.2012 ja lausuntoaika päättyy

Lisätiedot

Lausunto vireillä olevista sopimusmuutoksista koskien joukkoliikenneja jätehuoltoyhteistyötä Päijät-Hämeen alueella

Lausunto vireillä olevista sopimusmuutoksista koskien joukkoliikenneja jätehuoltoyhteistyötä Päijät-Hämeen alueella Lausunto Riitta Myllymäki 9.12.2015 2036/04.00/2015 Hollolan kunta Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen PL 66 15871 Hollola Lausuntopyyntönne 12.11.2015 Lausunto vireillä olevista sopimusmuutoksista koskien joukkoliikenneja

Lisätiedot

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset Kouvolan kaupunki Luottamushenkilöjärjestelmätyöryhmä 11.6.2015 Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset 1. Yleistä Kaupunginhallitus asetti 12.1.2015 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus. Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013

Kuntalain kokonaisuudistus. Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013 Kuntalain kokonaisuudistus Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013 Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina

Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina Matti Muukkonen HTL, YTM, kunnanjohtaja 14.12.2012 Kuntajaon oikeudellinen perusta Suomen perustuslaki (731/1999) 121.1 : Suomi jakautuu kuntiin, joiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 7/2010 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.05 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 19.6.2017 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39

Lisätiedot

Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus

Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus Valtioneuvoston päätöksen jälkeen lääninhallitus asettaa järjestelytoimikunnan, joka asettamisensa jälkeen vastaa uuden kunnan hallinnon järjestämisen

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Luottamushenkilöorganisaation linjaus alkavalle valtuustokaudelle

Luottamushenkilöorganisaation linjaus alkavalle valtuustokaudelle Johtamisjärjestelmän 21 13.06.2016 kehittämisryhmä Johtamisjärjestelmän 24 15.08.2016 kehittämisryhmä Johtamisjärjestelmän 29 05.09.2016 kehittämisryhmä Kaupunginhallitus 295 12.09.2016 Luottamushenkilöorganisaation

Lisätiedot

2. Edellisten kokousten muistioiden (nro 19 ja 20) hyväksyminen (liite 1 ja 2)

2. Edellisten kokousten muistioiden (nro 19 ja 20) hyväksyminen (liite 1 ja 2) Oulun seudun kuuden (6) kunnan ASIALISTA erityinen kuntajakoselvitys 4.4.2 n kokous 2/29-2 Paikka: Yli-Ii, kunnanvirasto (Ukkoherrankuja ) Aika: Tiistai klo 8.-.. Kokouksen avaaminen (Oulunsalon KV:n pj.

Lisätiedot

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa 3.10.2016 Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen vuonna 2017 Luottamushenkilöorganisaation/toimielinrakenteen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

KATSAUS MAAKUNTAUUDISTUKSEEN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Valtuutettujen koulutus

KATSAUS MAAKUNTAUUDISTUKSEEN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Valtuutettujen koulutus Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme KATSAUS MAAKUNTAUUDISTUKSEEN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Valtuutettujen koulutus 23.5.2017 @Jari_Parkkonen #PHliitto TILAISUUDEN AVAUS Lähde: Tilastokeskus,

Lisätiedot

kokemuksia palvelusetelistä

kokemuksia palvelusetelistä Päijäthämäläisiä kokemuksia palvelusetelistä 31.5.2010 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen i i l kehitys ry Palveluneuvontaa ikääntyville Taustaa Lahden seudun palvelusetelikokeilu

Lisätiedot

Kokous 1/2013 Aika: Keskiviikko 19.6.2013 klo 14 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 2 krs kokoustila Vellamo, Lahti

Kokous 1/2013 Aika: Keskiviikko 19.6.2013 klo 14 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 2 krs kokoustila Vellamo, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA Kokous 1/2013 Aika: Keskiviikko 19.6.2013 klo 14 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 2 krs kokoustila Vellamo, Lahti Osallistujat Esteestä ovat ennakkoon

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen Kaupunginhallitus 333 03.10.2016 Kaupunginhallitus 365 24.10.2016 Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi 1.6.2017 alkaen 2371/00.01.01/2016 KHALL 03.10.2016 333 Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jyväskylän seutujen kuntien tilaisuus 12.8.2014 Valtiovarainministeriön määräys Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UusiKunta Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys

UusiKunta Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys UusiKunta Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys Selvittäjät Valtiovarainministeriö asetti 20.11.2009 Päijät- Hämeeseen kuntajakoselvityksen kymmenen kunnan alueelle. Huhtikuussa 2010 Kuhmoinen irtautui selvityksestä

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI TYÖVALIOKUNTA MUISTIO IV Aika ma 23.9.2013 klo 8-12 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 3.

Lisätiedot

6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista

6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista Valtuusto 6 06.10.2014 6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista 63/00.04.01/2013 KH 243 Kunnanhallitus 23.9.2014 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas, mikael.grannas(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä. Nastola

Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä. Nastola Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä Nastola 080210 Millaisia näkemyksiä on esitetty Uudistusta tulisi jatkaa, tehdyn järjestelyn jälkeenkin on päällekkäistä toimintaa, työnjaossa on korjattavaa,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 85 Asianro 1950/00.04.01/2013 Juankosken ja Kuopion kaupunkien kuntaliitos / yhdistymissopimuksen muuttaminen 22.02.2016 57: Kaupunginsihteeri Heikki Vienola Kansliapalvelu

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Hyväksytyt luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset

Hyväksytyt luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset Hyväksytyt luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 03.11.2017 Annie Henno Tarkastuslautakunta, Maakuntahallitus Raili Hildén Maakuntahallituksen varajäsen Kari Hyytiä Kunnanvaltuutettu Sijoitusasunto

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen Kaupunginhallitus 333 03.10.2016 Kaupunginhallitus 365 24.10.2016 Kaupunginvaltuusto 78 31.10.2016 Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi 1.6.2017 alkaen 2371/00.01.01/2016 KHALL 03.10.2016 333

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN Kunnanhallitus 213 05.06.2017 Valtuusto 68 12.06.2017 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 213 Valmistelija: hallinnon sihteeri Marja Harjunen, 050-4636 280 Oulun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä

Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä Kunnanhallitus 244 13.10.2014 Kunnanvaltuusto 40 20.10.2014 Kunnanhallitus 139 01.06.2015 Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä 270/00.01.00/2013

Lisätiedot

AJANKOHTAISKATSAUS MAAKUNTAUUDISTUKSEEN

AJANKOHTAISKATSAUS MAAKUNTAUUDISTUKSEEN Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme AJANKOHTAISKATSAUS MAAKUNTAUUDISTUKSEEN @Jari_Parkkonen #PHliitto v. 2.2 Valtakunnallinen valmistelutilanne: Esivalmistelun ohjeistamiskirje toukokuun

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko 8.6.2011 klo 9.30 11.00 Paikka: Sibeliustalo, Haapa -kabinetti

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko 8.6.2011 klo 9.30 11.00 Paikka: Sibeliustalo, Haapa -kabinetti PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 3/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 9.30 11.00 Paikka: Sibeliustalo, Haapa -kabinetti Sisällysluettelo 1. Kokouksen avaus... 2 2. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENTEN VAIHTUMINEN 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (5) 13 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätösehdotus päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Kuntalaisten kaupunkinäkymä Yksityinen palveluntuottaja Sairaanhoitopiiri Kuntayhtymät Maakunnat, seudut ym. yhteistyö

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot