Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt"

Transkriptio

1 Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai kello Paikka: Lahden kaupungintalo, Harjukatu 31, Kaupunginvaltuuston esittelyhuone Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Siirola, 1. varapuheenjohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Virta Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt Iitti: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Lehtinen, 2. varapuheenjohtaja Vs. kunnanjohtaja Riku Rönnholm Kärkölä: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala Lahti: Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Kari Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka Viljanen Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta Nastola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Reijo Oksanen, puheenjohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Savurinne Kuntajakoselvittäjä Seppo Huldén Työryhmien puheenjohtajat: Raila Lindholm, palveluverkkotyöryhmä Anne-Maj Salmi, henkilöstötyöryhmä, poistui 18:48 Sihteeristö: Talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmi Kehityspäällikkö Saara Vauramo Tutkimuspäällikkö Sari Alm, sihteeri 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Kokouksen osallistujien toteaminen Ehdotus: Todetaan kokouksen osanottajat. Päätös: Todettiin kokouksen osanottajat. Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola Kuntajakoselvittäjä Seppo Huldén, puh ,

2 Muistio 3. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen Ehdotus: Hyväksytään pidetyn kokouksen muistio. Päätös: Hyväksyttiin kokouksen muistio. 4. Selvitystyön ajankohtaiskatsaus Selvittäjä Seppo Huldén kertoo selvityksen tilanteesta sekä kuntauudistuksen ajankohtaisista asioista. Ehdotus: Merkitään tiedoksi selvittäjän ajankohtaiskatsaus. Päätös: Merkittiin tiedoksi selvittäjän ajankohtaiskatsaus. 5. Toimintaorganisaatio uudessa kunnassa Johtoryhmän kokouksessa käsiteltiin kuntien toimintaorganisaatioiden kehityssuuntia ja päätettiin, että kuntajohtajat valmistelevat kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta seuraavaan johtoryhmän kokoukseen esityksen päätöksentekojärjestelmästä ja toimintaorganisaatiosta. Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala esittelee tavoitteita ja lähtökohtia poliittisen organisaation ja viranhaltijaorganisaation valmisteluun (liite 1). Ehdotus: Merkitään tiedoksi vs. kunnanjohtaja Erja Viitalan esittely ja siitä käyty keskustelu. Päätetään mahdollisista johtopäätöksistä. Päätös: Merkittiin tiedoksi vs. kunnanjohtaja Erja Viitalan esittely ja siitä käyty keskustelu. Päätettiin, että uuteen kuntaan luodaan malli, jossa on vahva poliittinen johtajuus ja sille riittävät resurssit. Kuntajohtajat jatkavat esityksen valmistelua. 6. Yhdistymishallituksen jäsenten määrä, paikkojen jakautuminen ja puheenjohtajisto Kuntarakennelain 8 mukaan yhdistymissopimuksessa on sovittava ainakin yhdistymishallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä, paikkojen jakautumisesta yhdistyvien kuntien kesken sekä niiden alueella valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kesken. Lisäksi sopimuksessa sovitaan yhdistymishallituksen toimivallasta sekä yhdistymishallituksen yhteistyöstä yhdistyvien kuntien viranomaisten kanssa ennen kuin valtioneuvosto on päättänyt kuntien yhdistymisestä. Kuntarakennelaki 10 mukaan yhdistyvien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen yhdistymissopimuksessa sovitulla tavalla. Yhdistymishallitus vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet. Yhdistymishallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun uuden kunnan kunnanhallitus on valittu. Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola Kuntajakoselvittäjä Seppo Huldén, puh ,

3 Muistio Mikäli valtioneuvosto on päättänyt kuntajaon muutoksesta kuntarakennelain 18 :n 2 momentin (=toimitetussa kansanäänestyksessä enemmistö) nojalla, on kuntien valittava yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet viipymättä valtioneuvoston päätöksen jälkeen. Yhdistymishallituksesta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Iitin vs. kunnanjohtaja Riku Rönnholm esittelee vaihtoehtoja yhdistymishallituksen jäsenten määrästä, paikkojen mahdollisesta jakautumisesta kuntien kesken sekä valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kesken. Lisäksi pohditaan mitä linjauksia yhdistymissopimukseen on tarpeen tehdä yhdistymishallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista. Ehdotus: Merkitään tiedoksi vs. kunnanjohtaja Riku Rönnholmin esittely yhdistymishallituksen jäsenten määrästä, paikkojen jakautumisesta ja puheenjohtajistosta sekä niistä käyty keskustelu. Päätetään mahdollisista johtopäätöksistä. Päätös: Merkittiin tiedoksi vs. kunnanjohtaja Riku Rönnholmin esittely yhdistymishallituksen jäsenten määrästä ja mahdollisista paikkojen jakautumisesta (liite 2) sekä siitä käyty keskustelu. Päätettiin, että yhdistymishallituksen osalta jatkovalmistelussa tarkastellaan 15 ja 17 jäsenen vaihtoehtoja. Yhdistymishallituksen paikkojen jakautuminen puolueiden kesken jaetaan D Hondtin säännön mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että yhdistymishallitukselle valitaan puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja valitaan suurimmasta, 1. varapuheenjohtaja toiseksi suurimmasta ja 2. varapuheenjohtaja kolmanneksi suurimmasta poliittisesta ryhmittymästä. 7. Kuntayhtymät ja muu yhteistoiminta Kuntarakennelain mukaan kuntajakoselvityksen tulee sisältää selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan. Liitteeseen 3 on kerätty kuntajakoselvitykseen osallistuvien kuntien nykyisiä yhteistyömuotoja. Uusi kunta avaa mahdollisuuden kuntien välisen yhteistoiminnan rakenteiden tarkasteluun ja selkeyttämisen. Yhteistoiminnan järjestäminen uudella tavalla mahdollistaa myös toimintojen ja palveluprosessien tehostamisen sekä hallinnon vähentämisen. Sen sijaan, että yhdistymissopimukseen kirjattaisiin jokaisen nykyisen yhteistyömuodon kohtalo uudessa kunnassa, voi olla tarkoituksenmukaisempaa esittää yhdistymissopimuksessa linjauksia liittyen kuntien yhteistoimintaan uudessa kunnassa. Tällaisia linjauksia voisivat esimerkiksi olla kuntien väliseen yhteistyöhön liittyvien toimintojen siirtäminen uuden kunnan sisään tai kuntayhtymien lopettaminen ja isäntäkuntana toimiminen niissä tapauksissa, joissa uudella kunnalla on kuntayhtymässä enemmistöasema. Myös konserniyhtiöiden osalta voitaisiin linjata, että samalla alalla toimivat yhtiöt pyritään yhdistämään ja niiden edellytetään toimivan yhtenäisen toimintamallin mukaisesti. Omistajapolitiikan tarkempi linjaaminen on kuitenkin perusteltua jättää yhdistymishallituksen tehtäväksi. Ehdotus: Käydään lähetekeskustelu kuntien nykyisistä yhteistyömuodoista ja mahdollisista yhdistymissopimukseen kirjattavista asioista. Päätös: Käytiin lähetekeskustelua kuntien nykyisistä yhteistyömuodoista. Talousselvitystä varten talouslaskelmia tekevä konsultti on pyytänyt tietoja kuntien keskinäisten Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola Kuntajakoselvittäjä Seppo Huldén, puh ,

4 Muistio 8. Muut asiat organisaatioiden päällekkäisyyksistä ja uuden kuntaorganisaation kanssa. Päätettiin, että kuntajohtajat valmistelevat keskustelun pohjalta luonnoksen yhteistyömuotojen mahdollisista muutoksista. Seuraava kokous pidetään maanantaina klo 9.00 Nastolassa. Kuntien tulee antaa lausuntonsa toisesta selvittäjästä mennessä. Johtoryhmässä esitettiin toiveita, että yleisten linjausten lisäksi johtoryhmään tuotaisiin myös selkeitä päätösehdotuksia. 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Muistion vakuudeksi Puheenjohtaja Reijo Oksanen Sihteeri Sari Alm Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola Kuntajakoselvittäjä Seppo Huldén, puh ,

5 Liite 1. Kuntajakoselvityksen tavoitteita ja lähtökohtia poliittisen organisaation ja viranhaltijaorganisaation valmisteluun

6 Organisaatio yhdistymissopimuksessa Aikataulu: 2017 aloittavan organisaation yksityiskohtainen määrittely on nyt liian aikaista Olosuhteet, vaatimukset ja laitkin ehtivät muuttua ennen sitä Myös henkilöt ehtivät osin vaihtua On tärkeää sopia sekä poliittisen että toimintaorganisaation linjaratkaisut selkeiksi ohjeiksi yhdistymishallitukselle Toimintamallin yksityiskohtainen suunnittelu jää yhdistymishallituksen tehtäväksi yhdistymissopimuksen määrittämissä puitteissa Pitkä suunnitteluvaihe mahdollistaa sen, että uusi organisaatio aloittaa täysimittaisesti yhdistymishetkestä 2

7 Johtamisjärjestelmän uudistaminen Organisaatiorakenne ja organisaatioyksiköt Vallan- ja vastuunjako luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä (johtosäännöt) Toimijoiden roolit Johtamisen prosessit

8 Poliittisen ohjauksen vahvistaminen Yhdistymishallitus on keskeinen poliittinen vaikuttaja, sen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja myös jäsenten työskentelyedellytykset tulee resursoida riittävästi Yhdistymishallitukselle on osoitettava riittävät valmisteluresurssit Yhdistyminen muutostilanteena edellyttää vahvaa strategista poliittista ohjausta heti uuden valtuuston ja hallituksen aloittamisesta alkaen

9 Uuden kuntalain tavoitteet Poliittisen johtamisen vahvistaminen Poliittisen ja ammatillisen johdon työnjaon selkeyttäminen Kunnan päätöksentekokyvyn vahvistaminen Kuntakonsernin johtaminen ja ohjaus Demokraattisen legitimiteetin säilyttävällä ja taloudellista tehokkuutta tukevalla tavalla

10 Poliittisen ohjauksen vahvistaminen Poliittisen johtajuuden vahvistaminen edellyttää käytännössä poliittisen vallan kokoamista (keskittämistä) ainakin jollakin tavalla. Jos kunnan poliittinen johtaminen hajaantuu useaan toisistaan suhteellisen riippumattomaan toimielimeen, ei ole poliittista johtoa, joka ohjaisi kunnan kokonaisstrategiaa.

11 Päätoiminen hallituksen pj/vpj Kh:n pj:llä vastuu poliittisten yhteistyö- ja valmisteluprosessien johtamisesta, kokopäiväinen luottamustoimi, josta käytössä mm. Lahdessa ja Turussa Espoossa osapäiväiset kh:n pj ja vpj:t, kukin myös yhden kh:n jaoston pj Keskeisten lautakuntien puheenjohtajat voivat olla osa-aikaisia (esim. Oulu) Muitakin mahdollisuuksia luottamushenkilötyön resursointiin on

12 Ministerimalli Ainakin keskeisten lautakuntien puheenjohtajat ovat kunnanhallituksen jäseniä Lautakuntien puheenjohtajien voidaan edellyttää olevan valtuutettuja Malli keskittää valtaa pienelle joukolle poliitikkoja, ja samalla varmistaa poliittisen johtamisen johdonmukaisuutta ja kunnan kokonaisuuden huomioonottamista

13 Valiokuntamalli Valtuusto jakautuu sisäistä työskentelyä varten valiokuntiin Valiokunta ei ole erillinen hallinnon taso, vaan verrattavissa eduskunnassa oleviin valiokuntiin. Lautakuntia on vain lakisääteiset lautakunnat. Valiokuntamalliksi kutsutaan myös järjestelyä, jossa kaikki lautakuntien jäsenet ovat valtuutettuja (tai varavaltuutettuja), mm. Tampere tilaajaltk:n osalta Valiokuntamallit korostavat valittujen valtuutettujen asemaa ja valtuuston poliittista vastuuta, mutta samalla se keskittää poliittista valtaa

14 Pormestarijärjestelmä Käytössä vain Tampereella ja Pirkkalassa Tampereella valtuutetuista valittu pormestari, joka toimii hallituksen pj:na ja korvaa kaupunginjohtajan Lisäksi valtuutetuista valittu neljä apulais-pormestaria, jotka toimivat lautakuntien pj:na Pormestari ja apot päätoimisia, toimikausi neljä vuotta Kuntalain muutos avannee uusia mahdollisuuksia, kuten vaalilla valittavan pormestarin tai järjestelmän, jossa pormestarin rinnalla on kunnan virkajohtaja (esim. Norjan tai Tanskan tapaan)

15 Näkökohtia valmisteluun Kuntaliitoskunnan johtamisjärjestelmän pitää samanaikaisesti tukea uuden rakentamista ja vanhan säilyttämistä Toimivalla johtamisjärjestelmällä on tärkeä kuntaorganisaation sisäiseen toimivuuteen liittyvä tehtävä. Sen avulla koordinoidaan toimintaa sekä varmistetaan päätöksenteon toimivuus. Jos esimerkiksi uuden kunnan päätösvaltaan liittyvät toimivaltasuhteet jäävät epäselviksi, ei fuusion jälkeen osata toimia vanhalla eikä uudella tavalla.

16 Viranhaltijaorganisaatiot

17 Kuntien organisaatiot Funktionaalinen organisaatio: Tuottajakeskeinen, taloudellisuus oleellista Prosessimainen organisaatio: Järjestämisprosessi etusijalla, asiakaslähtöinen, mm. elinkaarimalli, tukee monituottaja-ajattelua Hierarkkinen organisaatio: Bruttobudjetoidut yksiköt, ohjaus tavoitteiden ja määrärahojen avulla

18 Markkinasuuntautunut toimintatapa/näennäismarkkinat/ sopimusohjausmalli Käytössä suuremmissa kunnissa Ostopalveluja yrityksiltä ja yhdistyksiltä käytetään vaihtelevasti Lisäksi kuntien sisällä liikelaitoksia, nettobudjetoituja yksikköjä, toiminnan yhtiöittämistä, sisäisiä tilaaja-tuottaja-malleja

19 Käytännössä sekamalli Malleista mikään ei ole toinen toista parempi Kunnissa on yleensä ajan kuluessa muodostunut toimintamalli, jossa on osia jostain/useasta edellä esitetystä Eriytymistä isojen ja pienten kuntien kesken Jatkossa toimintamallit isoissa kaupungeissa monimutkaistuvat edelleen: verkostomalli, kumppanuus, monikanavaisuus, hybridit

20 Kuntien organisaatiot ja johtamisjärjestelmät ovat eriytymässä Useita samanaikaisia muutosvoimia (omat valinnat /ulkopuolelta tulevat vaatimukset) Kunnat korostavat toiminnallista konsernia Hierarkioista hajautettuihin ja keskitettyihin malleihin Sopimuksellisuuden lisääntyminen ja toiminnan aikaperspektiivin muuttuminen Kuntien muuttuvat roolit ja kuntayhteistyön lisääntyminen Johtamiskäytäntöjen muuttuminen Markkinasuuntautuneet toimintatavat ovat vakiintuneet viime vuosien aikana (Kaija Majoinen Iitissä )

21 Omistajaohjaus Omistajaohjauksen vahvistaminen on tarpeellista sekä poliittisen organisaation että viranhaltijaorganisaation osalta Isot kaupungit ovat monialakonserneja ja on tarkoituksenmukaista tuottaa palveluja eri tavoin Jotta toiminnassa on kokonaisnäkemys ja ehkäistään osaoptimointi, tulee omistajaohjausta vahvistaa kokonaisuudessaan (vrt. Vantaa ja Tampereen kh:n liiketoimintajaosto ja liiketoimintajohtaja) Yhdistymisen yhteydessä on syytä purkaa nykyisiä ylikunnallisia toimintoja ja siirtää niitä mahdollisuuksien mukaan uuden kunnan vastuulle (elinkeinotoimi, II asteen koulutus, ylikunnalliset lautakunnat, muita?)

22 Miksi kunnat pitää yhdistää? Toimintaympäristön nopeat muutokset, resurssivaje ja lainsäädännön muutokset tuovat haastetta, mutta meillä on nyt käsissä KEHITTÄMISPOTENTIAALI Uutta katsova näkökulma kauas: niin uuden kunnan rajojen yli kuin ajallisestikin Tulee luoda innovatiivinen ja notkea organisaatio, uudet toimintatavat käyttöön Meistä tulee kansallisia vaikuttajia

23 Jatkuu Meidän pitää tarjota kuntalaisille jotain uutta ja hyvää! Kuntalaiset ja asiakkaat pitää ottaa mukaan palvelujen järjestämiseen Elinvoiman vahvistaminen, monimuotoisuuden voima (kaupunki-maaseutu, keskustaajamatkylät, rakennetut alueet-luonto) Yhdessä olemme vahvempia kohtamaan tulevat haasteet ja toimintaympäristön muutokset

24 Asiakasnäkökulma Tulisi huomioida läpi koko hankkeen!! Palvelutoiminta voidaan järjestää asiakasnäkökulmalla, mutta niin, että Kuntalaisen/asiakkaan oma vastuu korostuu Lähipiirin/perheen/neljännen sektorin vastuu Pyritään toimimaan ennalta niin, että uusia asiakkuuksia ei synny; toisaalta otetaan suurkuluttajat erityiseen suojelukseen ja tarvittaessa räätälöidään toimintaa (20/80 sääntö terveyspalveluissa), sekoitetaan professioita Kilpailutetaan vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta, ei vain edullista palvelua tai tavaraa. (Vrt. kilpailutus mielenterveyskuntoutuksesta: kuntoutuslupaus %/tapauksista ja parhaat toimijat saavat jatkossa sopimuksen jatkon ilman kilpailutusta)

25 Kysymykset jorylle Miten poliittista johtoa vahvistetaan? Miten turvataan riittävä johdonmukaisuus ja riittävän laaja osallistuminen? Miten poliittinen yleinen ohjaus (mitä halutaan) ja tehokas operatiivinen johto (miten aikaansaadaan) yhdistetään? Miten konserninäkökulma ja omistajaohjaus turvataan luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiossa? Miten asiakasnäkökulma ja asiakasvaikuttaminen limittyy poliittiseen ohjaukseen ja alueelliseen vaikuttamiseen?

26 Liite 2. Yhdistymishallitus

27 Kuntarakennelaki 8 Yhdistymissopimus Kunnat tekevät kuntien yhdistymisestä yhdistymissopimuksen, jossa on sovittava ainakin 4) 10 :ssä tarkoitetun yhdistymishallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä, paikkojen jakautumisesta yhdistyvien kuntien kesken sekä niiden alueella valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kesken; 5) yhdistymishallituksen toimivallasta; 6) yhdistymishallituksen yhteistyöstä yhdistyvien kuntien viranomaisten kanssa ennen kuin valtioneuvosto on päättänyt kuntien yhdistymisestä;

28 Kuntarakennelaki 10 Yhdistymishallitus Yhdistyvien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen yhdistymissopimuksessa sovitulla tavalla. Yhdistymishallitus vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet. Yhdistymishallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun uuden kunnan kunnanhallitus on valittu.

29 Kuntarakennelaki 10 Yhdistymishallitus Mikäli valtioneuvosto on päättänyt kuntajaon muutoksesta 18 :n 2 momentin (=toimitetussa kansanäänestyksessä enemmistö) nojalla, on kuntien valittava yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet viipymättä valtioneuvoston päätöksen jälkeen. Yhdistymishallituksesta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä kunnanhallituksesta säädetään.

30 Yhdistymishallituksen jäsenten määrä ja paikkojen jakautuminen kuntien kesken Kunnallisvaalit 2012 Väestömäärä Paikkamäärä väestömäärän suhteen äänimäärät osuus henkilöä osuus Hollola , ,3 2,1 2,4 2,7 3,0 Hämeenkoski , ,4 0,2 0,2 0,3 0,3 Iitti , ,5 0,7 0,8 0,9 1,0 Kärkölä , ,1 0,5 0,5 0,6 0,6 Lahti , ,1 10,1 11,4 12,7 14,1 Nastola , ,7 1,5 1,7 1,8 2,0 Yhteensä

31 Yhdistymishallituksen jäsenten määrä ja paikkojen jakautuminen kuntien kesken, muu jako Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola

32 Yhdistymishallituksen paikkojen jakautuminen puolueiden kesken D Hondtin säännön mukaan (kuntavaalit 2012) KOK SDP PS KESK VAS KD VIHR 1 1

33 Linjattavia kysymyksiä Yhdistymishallitusten jäsenten määrä Paikkojen jakautuminen kuntien kesken Puheenjohtajan kunta sekä varapuheenjohtajien määrä ja kunnat Toimivalta ja yhteistyökysymykset (kuntarakennelain 8 kohdat 5 ja 6)

34 Sivu 1 / 6 LIITE 3. Salpausselän kuntajakoselvitys/ KUNTAYHTEISTYÖN ERI MUOTOJA Organisaatio mukana olevat kunnat toimielin Muuta 1. Päijät-Hämeen liitto 11 kuntaa Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä 2. Päijät-Hämeen pelastuslaitos 11 Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä Valtuusto/ 40 jäsentä Hallitus/ 13 jäsentä Tarkastuslautakunta/ 4 jäsentä MYR/8 kuntaedustajaa Johtokunta 10 jäsentä 3. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä 14 Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä Iitti, Myrskylä, Pukkila Valtuusto 38 jäsentä Hallitus 11 jäsentä 4. Peruspalvelukeskus Aava 7 Hartola, Nastola, Orimattila, Sysmä Iitti, Myrskylä Pukkila 5. Peruspalvelukeskus Oiva 5 Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä ja Padasjoki PHSOTE (valtuusto, hallitus) Perusturvalautakunta 10 jäsentä Hollolan kunnan taseyksikkö 6. Työterveys Wellamo Oy Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä Iitti, Myrskylä, Pukkila, 7. Eteva kuntayhtymä 49 eteläsuomalaista kuntaa Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä + 38 muuta (ml. Iitti) Hallitus, 6 jäsentä (osakassopimus) Lahti 2 (sisältää pj:n) Oivan kunnat 1 Heinola 1 Sote-yhtymä 1 Aava-kunnat 1 Yhtymäkokous (1 ed/kunta) Yhtymähallitus 13 jäsentä Tarkastuslautakunta 5 jäsentä 8. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 9. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä käsittää 30 jäsenkuntaa Kanta-Hämeen, Päijät- Hämeen ja Pirkanmaan alueelta. 13 Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Yhtymän valtuusto 1 edustaja/kunta Hallitus 7 jäsentä Yhtymäkokous/ 38 edustajaa Koulutuskeskus Salpauksen Mahdollisesti purkautumassa Lahden ammattikorkeakoulun hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori, kokoonpano:

35 Sivu 2 / 6 Organisaatio mukana olevat kunnat toimielin Muuta Sysmä Kuhmoinen, Pertunmaa johtokunta 9 jäsentä Tuoterenkaan johtokunta 7 jäsentä Tarkastuslautakunta 6 jäsentä 2 Lahden ammattikorkeakoulu n johdon edustajaa 2 opettajien edustajaa 1 muun henkilöstön edustaja 2 opiskelijoiden edustajaa 3 elinkeino- ja muun työelämän edustajaa. 10. Wellamo-opisto Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki Myrskylä 11. Hollolan ja Kärkölän yhteinen sivistystoimi Hollola, Kärkölä 12. Lahti Region Oy 8 Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki Johtokunta 8 jäsentä Lahti 3, muut 5 opiston perustamissopimukse ssa Sivistyslautakunta 12 jäsentä (Hollola 9, Kärkölä 3) Hallitus, asiantuntijajäsenet (Rahoittajasopimus) Lahti 3, Asikkala, Hollola, Orimattila ja Nastola kukin 1 (näiden kuntien jäsenet neljäksi vuodeksi eli valtuustokaudeksi. Artjärvi (kuntaa ei kyllä enää ole, eikä vaikuta Orimattilan kiintiöön), Hämeenkoski, Kärkölä, Myrskylä ja Padasjoki sopimuskunnilla kerrallaan 2 yhteistä edustajaa, joka valitaan kuntien välillä aakkosjärjestyksessä 2 vuoden toimikaudeksi (selvitettävä minkä kuntien vuoro 2013 alusta). Kärkölän kunta ostaa sivistystoimialan palvelut Hollolan kunnalta alkaen.päivähoito, varhaiskasvatus, koulu-, kansalaisopisto-, kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisotoimi. Kansalaisopistotoiminta seudullisena yhteistyönä. 13. Lahden seudun kehitys Ladec Oy 4 Hollola, Lahti, Nastola, Orimattila Hallitus 9 jäsentä: Lahti 2, Hollola 1, Orimattila 1 ja Nastola 1, lisäksi 2 korkeakouluedustajaa ja 3 elinkeinoelämän edustajaa (Rahoittajasopimus) 14. Päijät-Tili Oy Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila 15. Calpro Oy Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terv.yhtymä, Päijät-Hämeen liitto Hallitus 6 jäsentä Fuusio mahdollisesti Calpron kanssa 2014 Calpro Oy on päijäthämäläinen henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus, joka tuottaa asiakkailleen henkilöstöja taloushallintopalveluita Enemmistöosakas nimeää kaksi (2), Päijät-Tilin omistajat kaksi (2), PHSOTEY yhden (1) ja

36 Sivu 3 / 6 Organisaatio mukana olevat kunnat toimielin Muuta 16. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 12 Asikkala, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä, Myrskylä, Pukkila 17. Päijät-Hämeen jätelautakunta 18. Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 19. Lahden seudun rakennusvalvonta 8 kuntaa Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Nastola, Orimattila, Padasjoki Kärkölä, Lahti, Nastola Lahden seudun joukkoliikennelautaku nta 13 jäsentä Lahden seudun rakennuslautakunta 9 jäsentä lisäksi hallitukseen valitaan yksi (1) ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Jäsenet: Lahti 6 Asikkala, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Nastola, Orimattila, Padasjoki, 1/kunta Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Nastola, Orimattila (kullakin 1 edustaja) Lahti 6 edustajaa Lahti 5 Nastola 3 Kärkölä Lahden seudun ympäristöpalvelut 21. Lahden seudun kuntatekniikka Oy LSKT 22. Lahti Aqua Oy (hoitaa Hollolankin vesijakelun) Hollola, Lahti, Nastola 5 Asikkala, Hollola, Lahti, Nastola, Orimattila Lahden seudun ympäristölautakunta 11 jäsentä Hallitus 6 jäsentä: Lahti 2 (sis. myös pj:n), Hollola 1, Asikkala 1, Orimattila 1 ja Nastola 1. (Osakassopimus) Lahti 6 Hollola 3 Nastola 2 Seudullinen vesihuoltoverkostojen Xpipe johtokartta- ja kunnossapitojärjestelmä. Hollola, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila. Yhtenäinen toimintaalusta vesihuoltoverkostojen hallinnassa. 23. Lahti Energia Oy (hoitaa Hollolankin sähkönsyötön) 24. Seudullinen hankintatoimi 15 Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä Askola, Iitti, Myrskylä, Pukkila 25. Sivistyspalvelujen yhteistyö 11 Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä Ohjausryhmä (Sivistysjohtajat) Lahden kaupungin konsernipalveluihin sijoitettu yksikkö; käytetään nimitystä Lahden kaupunkiseudun hankintatoimi ; yhteistoimintasopimus Lahden kaupungin sivistyspalveluihin sijoitettu seudullinen kehittämispäällikkö; Yhteistyösopimus (Päijät-Hämeen alueen kuntien sivistystoimien yhteistyö hankeasioissa, palveluprosessien sisältöjen kehittämisessä,

37 Sivu 4 / 6 Organisaatio mukana olevat kunnat toimielin Muuta arviointi- ja laatutyössä, palvelujen tuotteistamisessa sekä sivistystoimen palvelutuotannon tehostamisessa ja kehittämisessä) 26. Koulukuljetusten suunnittelu 3 Hollola, Lahti, Nastola (Kuntien koulukuljetuksista vastaavat) Lahden kaupungin sivistyspalveluihin sijoitettu yksikkö, Yhteistyösopimus 2009 alkaen toistaiseksi. Lisäksi erityiskouluihin Lahteen ja Hollolaan tulee kuljetusoppilaita: Asikkala, Heinola, Orimattila, Mäntsälä, Padasjoki, Pukkila, Hämeenkoski 27. Asuntotoimen viranomaistehtävien yhteistyökunnat 6 Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti Nastola Lahden kaupungin asuntotoimi, Yhteistyösopimus 28. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä (maaseutusihteerit) Asikkalan kunnan organisaatioon sijoitettu, yhteistoimintasopimus 29. Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry. Johtokunta 30. Talous- ja velkaneuvonta Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä Lahden kaupungin sosiaalija terveyspalveluihin sijoitettu toiminta 31. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Lahti, Heinola Oivan kunnat (Asikkala, Hämeenkoski, Hollola, Kärkölä ja Padasjoki) Aavan kunnat (Hartola, Nastola, Orimattila, Sysmä, Iitti, Myrskylä, Pukkila) sekä Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo ja Sipoo Johtokunta 11 viranhaltijajäsentä Osa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää. 32. Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto Palvelee ensisijaisesti Lahden, Heinolan ja Orimattilan kaupunkien sekä niiden lähikuntien asukkaita. Toimistolla on toimipaikka myös Heinolassa. 33. Päijät-Hämeen perheneuvola 14 kuntaa Vastaa kasvatus- ja perheneuvonta-palveluista sekä perheasiain sovittelusta Lahden kaupungin, sekä Lahden kanssa palvelusopimuksen

38 Sivu 5 / 6 Organisaatio mukana olevat kunnat toimielin Muuta tehneiden peruspalvelukeskusten alueella. 34. Päijät-Hämeen poliisin neuvottelukunta 12 kuntaa Lahti, Heinola, Artjärvi, Asikkala, Hartola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä Neuvottelukunta (15 jäsentä) Lahti 3 Heinola 2 muut 1/kunta: Artjärvi, Asikkala, Hartola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä Tehtävä: 1) seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa; 2) tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi; 3) antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä 4) käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan. 35. Metsänhoitoyhdistys Päijät- Häme Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä Valtuusto 35 jäsentä 36. Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu 37. Kaavoitusyhteistyötä yleiskaavatasolla, vanha perinne, jossa kunnat tarkistavat kaavojensa yhteensopivuutta 38. Kymenlaakson maakunta, Kymenlaakson maakuntaliiton kuntayhtymä, ELY - keskus, vaalipiiri, Kymenlaakson poliisilaitos, käräjäoikeuden tuomiopiiri, Ulosottotoimi, maanmittauspiiri, verohallinto, metsäkeskus, kela, maistraatti, sotilasalue, jne 39. Maataloushallinto Iitti, Orimattila 18 Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, ja Sysmä. Iitti, Joutsa, Kuhmoinen, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pertunmaa Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, ja Sysmä Iitti+muut Kymenlaakson kunnat Hallitus 9 urheiluseuran edustajaa Yhdyskuntasuunnittelun työryhmä SLU:n aluejärjestö 40. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 41. Elinkeinoyhteistyö, erityistason koulutuspalvelut, tekniset palvelut, tekniset yhtiöt, ym Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Iitti, Kouvola Iitti ostaa Kouvolalta 42. Kymenlaakson pelastuslaitos Iitti+muut Kymenlaakson kunnat Maakunnallinen liikelaitos, Kotka isäntäkuntana

39 Sivu 6 / 6 Organisaatio mukana olevat kunnat toimielin Muuta 43. Palvelusantra Hartola, Heinola, Iitti, Lahti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila,Sysmä Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry 44. Päijät-Hämeen soteyhtymän kunnat Lahti hallinnoi sovittelutoimisto 45. Lasten suojelun perhehoito PH kunnat Lahti järjestää 46. Päijät-Hämeen sosiaalipäivystys PH kunnat 47. Ympäristöterveyskeskus yhtymän jäsenkunnat lukuun ottamatta Iittiä ja Lahtea 48. Vaativaa erityisopetusta Asikkala, Heinola, Hollola, antava Etappi-luokat Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, yksikkö Nastola, Padasjoki, Orimattila 49. EFEKTI lasten ja nuorten seudullinen lastenkulttuurikeskustoiminta 50. Seudulliset paikkatietopalvelut, Seutupati Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä Lahti, Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola, Orimattila 51. Maatalouslomatoimi Kärkölä, Hollola, Hämeenkoski, Hartola, Sysmä, Pertunmaa, Heinola, Asikkala, Padasjoki, Kuhmoinen, Luhanka ja Toivakka Lahti hallinnoi Hollola järjestää Lahti organisoi ja hallinnoi Lahti hallinnoi Sysmän kunta tuottaa palvelun

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 3/2010 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 14.35 15.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Aika: Perjantai klo Paikka: Lahden kaupungintalo, valtuuston esittelyhuone, 3.krs. Harjukatu 31, Lahti

Aika: Perjantai klo Paikka: Lahden kaupungintalo, valtuuston esittelyhuone, 3.krs. Harjukatu 31, Lahti UusiKunta Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys Sivistyspalveluiden toimikunta Muistio2/2010 UusiKunta Sivistyspalveluiden toimikunnan kokous 2/2010 Aika: Perjantai 19.3.2010 klo 9.15-11.50 Paikka: Lahden kaupungintalo,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu. Työvaliokunta 1/2016. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Kaupungintalo, Lahti

PÖYTÄKIRJA. Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu. Työvaliokunta 1/2016. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Kaupungintalo, Lahti PÖYTÄKIRJA Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu Työvaliokunta 1/2016 Aika: Keskiviikko 17.8.2016 klo 13.40 15.00 Paikka: Kaupungintalo, Lahti Kutsutut: Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti, puheenjohtaja

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittinen johtaminen Ohjausryhmän 13.12.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 18.12.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 12/2009 PÖYTÄKRIJA Aika: Keskiviikko klo 12.55 14.15 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 1/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Valtuustoseminaari 23.5.2016 kehitysjohtaja Jarmo Asikainen johtava konsultti Anni Antila, FCG Konsultointi

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Työvaliokunnan kokous 11.11.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 12.11.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä kuntien oma päätös-

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työvaliokunnan kokous 15.9.2014 Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia Kokemäki Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi MML, 2012

Lisätiedot

LIV NTI 1 (5) Yhdistymishallitus Kuntayhteistyön tulevat järjestelyt uuden Lahden. Teknisellä ja ympäristötoimialalla

LIV NTI 1 (5) Yhdistymishallitus Kuntayhteistyön tulevat järjestelyt uuden Lahden. Teknisellä ja ympäristötoimialalla Q n o!3n cl.l % c u LIV NTI 1 (5) Kuntayhteistyön tulevat järjestelyt uuden Lahden Teknisellä ja ympäristötoimialalla D/2536100.04.01.02.00/2015 Perusteluosa Uuden Lahden Teknisen ja ympäristötoimialan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset Kouvolan kaupunki Luottamushenkilöjärjestelmätyöryhmä 11.6.2015 Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset 1. Yleistä Kaupunginhallitus asetti 12.1.2015 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa 3.10.2016 Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen vuonna 2017 Luottamushenkilöorganisaation/toimielinrakenteen

Lisätiedot

Luottamushenkilöorganisaation linjaus alkavalle valtuustokaudelle

Luottamushenkilöorganisaation linjaus alkavalle valtuustokaudelle Johtamisjärjestelmän 21 13.06.2016 kehittämisryhmä Johtamisjärjestelmän 24 15.08.2016 kehittämisryhmä Johtamisjärjestelmän 29 05.09.2016 kehittämisryhmä Kaupunginhallitus 295 12.09.2016 Luottamushenkilöorganisaation

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Ohjausryhmä 170914 1 2 Kuntainfoista Osallistujia yhteensä noin 370 henkilöä vajaa puolet valtuutettuja Imatralla muita enemmän viranhaltijoita 20 henkilön lukioluokka

Lisätiedot

Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus

Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus Valtioneuvoston päätöksen jälkeen lääninhallitus asettaa järjestelytoimikunnan, joka asettamisensa jälkeen vastaa uuden kunnan hallinnon järjestämisen

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän avulla Eero Vaissi Maisema-seminaari 6.2.2013 Lausunnolla olevasta laista Rakennelakiluonnos lähetettiin kuntiin lausunnolle 22.11.2012 ja lausuntoaika päättyy

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista

6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista Valtuusto 6 06.10.2014 6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista 63/00.04.01/2013 KH 243 Kunnanhallitus 23.9.2014 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas, mikael.grannas(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 7/2010 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.05 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI TYÖVALIOKUNTA MUISTIO IV Aika ma 23.9.2013 klo 8-12 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 3.

Lisätiedot

UUDEN JOENSUUN TALOUS JA KEVYT STRATEGIAPÄIVITYS. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen Valtuustoseminaari

UUDEN JOENSUUN TALOUS JA KEVYT STRATEGIAPÄIVITYS. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen Valtuustoseminaari UUDEN JOENSUUN TALOUS JA KEVYT STRATEGIAPÄIVITYS Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen Valtuustoseminaari 8.9.2016 Yleistilanne Omistajaohjausjaosto on linjannut, että strategiaan tehdään kevyt päivitys vuodelle

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto

Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto Kuntayhteisön johtajuus ja poliittiset prosessit osaaikaisen varapuheenjohtajan silmin Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto Tiina Elo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Espoo Luottamushenkilöjohtamisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 71 07.03.2016 Kaupunginhallitus 123 02.05.2016 Kaupunginhallitus 132 16.05.2016 Kaupunginhallitus 172 13.06.2016 Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu Kh 07.03.2016

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 25.09.2012 klo 13:00-15:00 PAIKKA Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUS

MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUS MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUS 27.1.2016 1 10.00 10.05 AVAUSPUHEENVUORO: Maakuntahallituksen pj. Jukka Kopra 10.05 10.35 VALTION ALUEHALLINNON JA MAAKUNTAHALLIN-NON UUDISTAMINEN: Selvityshenkilö Lauri Tarasti

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Valtuusto 39 14.11.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ELY-keskuksen nuorisotoimen puheenvuoro nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämisestä

ELY-keskuksen nuorisotoimen puheenvuoro nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämisestä ELY-keskuksen nuorisotoimen puheenvuoro nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämisestä Alueellisen nuorisotoimen nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämispäivä Tiina Mattila

Lisätiedot

Poimintoja Maakuntalaista (luonnos ) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten

Poimintoja Maakuntalaista (luonnos ) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten Poimintoja Maakuntalaista (luonnos 22.12.2016) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten 24.1.2017 klo 08.30- Vuokko Ylinen Hallintojohtaja 24.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Hallintosäännön merkitys

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Heikki Harjula Organisoinnin ja johtamisen linjauksia 1 Kunnilla oltava edelleen laaja mahdollisuus toteuttaa

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Tausta Pohjautuu 40 ARTTU2-kunnalle tehtyyn kyselyyn Kuntien poliittisten johtamis-

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 5/2015 Aika Keskiviikko 28.10.2015 klo 18.00 Paikka Pornaisten kunnantalo Valtuustosali Kirkkotie 176, Pornainen 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta 1 Toimintaperiaate Osa kunnan keskeisistä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot KUJO 23.2.2016 Sakari Kela Lakimies Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 1 Voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista,

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Tietoa Manner-Suomen kuntien lautakunnista

Tietoa Manner-Suomen kuntien lautakunnista Tietoa Manner-Suomen kuntien lautakunnista 2009 2012 Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Lautakunnat ovat kunnanhallituksen

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen N U R M I J Ä R V I Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta Toimintaperiaate

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 Sisällys 1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.1 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 3 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

SLTK Sivistyslautakunnalle on saapunut lausuntopyyntö:

SLTK Sivistyslautakunnalle on saapunut lausuntopyyntö: Sivistyslautakunta 78 14.10.2014 Sivistyslautakunnan lausunto hallintosäännöstä SLTK 78 14.10.2014 Sivistyslautakunnalle on saapunut lausuntopyyntö: Lausuntopyyntö hallintosääntöluonnoksesta 1.1.2015 Elokuun

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Seutufoorumi 8.10.213 Aija Tuimala Johtaja FCG Konsultointi 8.10.2013 Page 1 8.10.2013 Page 2 Tavoitteena vahvat peruskunnat Paras -hankkeen alusta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa

Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen ohjausryhmä Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

HE 18/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta

HE 18/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta HE 18/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan kuntajakolakiin lisättäväksi säännökset yhdistyvän kunnan toimivallasta tilanteessa, jossa ennen

Lisätiedot

Yhdistymissopimuksen sisältö. UusiKunta johtoryhmän ryhmätyöt Nastola

Yhdistymissopimuksen sisältö. UusiKunta johtoryhmän ryhmätyöt Nastola Yhdistymissopimuksen sisältö UusiKunta johtoryhmän ryhmätyöt 8.2.2010 Nastola Ryhmä1 Atte Härkälä, kv:n pj., Padasjoki Hannu Heikkilä, kv:n pj., Hämeenkoski Harry Nordström, kv:n pj., Asikkala Heikki Mantere,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3209/ /2014. Maaningan kunnanvaltuusto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3209/ /2014. Maaningan kunnanvaltuusto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 13 12.1.2015 5 Asianro 3209/00.00.01.00/2014 Maaningan edustajat Kuopion kaupungin toimielimissä historia Kaupunginhallitus 12.1.2015 13 Maaningan

Lisätiedot

ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta

ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta 8.10.2014 ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta Aija Tuimala FCG Konsultointi 14.10.2014 Page 1 14.10.2014 Page 2 Selvitys Etelä-Karjalan kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari Kuntien

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous. 2. Valmistelun tiedotuksesta sopiminen

Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous. 2. Valmistelun tiedotuksesta sopiminen Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous Aika: 2.8.2016 klo 14- Paikka: Läsnä: Keski-Suomen liitto, Kokoushuone Anni Osallistujalista liitteenä 1. Avaus ja järjestäytyminen Kuntavaaleissa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistyö. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sakari Trög KV seminaari

Rovaniemen kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistyö. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sakari Trög KV seminaari Rovaniemen kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistyö Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sakari Trög KV seminaari Taustaa organisaatiomuutoksille Toimintaympäristön muutokset Maakuntauudistus Sosiaali-

Lisätiedot

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Valtuustoseminaari 22.8.2011 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus. Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo

Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus. Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo Joensuun selvitysalueen yhteistarkastelu Ennustettu väestökehitys 2012-2030: +5,4% Koko väestö 110 Joensuun selvitysalue Koko maa Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Pormestarimalli ja väestöperusteiset lautakunnat Rovaniemen kaupunginvaltuuston seminaari 22.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot