Ingå Medborgarinstitut. Arbetsåret Inskrivning. Avgifter

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ingå Medborgarinstitut. Arbetsåret 2014-2015. Inskrivning. Avgifter"

Transkriptio

1 1 Ingå Medborgarinstitut Rektor: tfn (09) Kanslist: tfn Förhandsanmälningar: tfn (09) , E-post: Besöksadress: Ola Westmans allé 3, Ingå Aktuell information om medborgarinstitutet: samt anslagstavlorna på kommungården Arbetsåret Höstterminen inleds måndagen och avslutas fredagen ( 13 ggr). Medborgarinstitutets julfest med Lucia arrangeras av Kamratförbundet på Hembygdsgården lördagen kl Vårterminen inleds måndagen och avslutas fredagen (12 ggr). Ingen undervisning under skolornas sportlov, vecka 8. Vårutställningen av elevarbeten är öppen söndag kl i Kyrkfjärdens skolas gymnastiksal. Vårfesten med program hålls kl på samma ställe. Inskrivning Inskrivning sker när kursen börjar. - Kurser försedda med stjärna (*) kräver förhandsanmälan per telefon till mbi-kansliet. - Förhandsanmälningar tas emot fr.o.m. tisdag kl per telefon. Anmälningar som anlänt tidigare beaktas inte. Inga förhandsanmälningar kan göras direkt till läraren. - För Bildkonstskolan görs förhandsanmälning till Kaisa Eriksson, tfn : för gamla elever onsdagen efter kl och för nya elever torsdagen efter kl Mera information om Bildkonstskolans verksamhet på Avgifter - Kursavgiften betalas med faktura skilt för höst- och vårterminen, fakturan skickas hem till kursdeltagaren. Avgiften per kurs gäller för en termin. - Elev som påbörjar sin undervisning under pågående termin betalar full terminsavgift. Kommunen skickar hem en faktura som betalas senast på förfallodagen. - Eleverna betalar själva sina böcker och annat kursmaterial. - Betalda kursavgifter återbetalas inte. Avgifterna per termin är följande: 1 lektion (45 min.)/ vecka 35 2 lektioner (90 min.)/ vecka 40 3 lektioner (135 min.)/ vecka 45 4 lektioner (180 min.)/ vecka 50 5 lektioner (225 min.)/ vecka 55 Avgifterna för special- och kortkurser varierar.

2 2 Pensionärer samt arbetslösa betalar en avgift på 25 /termin/kurs (gäller inte special- eller kortkurser). Bildkonstskolans avgift är 61 /kurs. Du kan även betala en terminsavgift på 91 och delta i ett obegränsat antal kurser under en termin. Detta bör du meddela genast när du fyller i anmälningsblanketten för första kursen. Alternativet till terminsavgiften är en årsavgift på 125, som betalas på hösten varvid du kan delta i obegränsat antal kurser under läsåret Detta bör du meddela genast när du fyller i anmälningsblanketten för första kursen. Observera att termins- och årsavgiften inte omfattar följande: - Bildkonstskolans kurser - special- och kortkurser - materialkostnader - avgifter för stepbräden Försäkringar Studeranden över 20 år är inte försäkrade från institutets sida. Åldersgräns i undervisningen För att delta i vuxenundervisningen bör du vara 18 år. Speciallov kan ges av lärare och rektor. Åldersgränsen gäller inte kurser som är riktade till barn och ungdomar. Studieintyg Studieintyg ges på begäran efter avslutad kurs. Detta förutsätter regelbunden närvaro (75 %). Antal elever i studiegrupperna Antalet elever i samtliga studiegrupper bör vara minst sju. Kursledaren fastslår maximiantalet per kurs. Om minimiantalet elever (7) inte uppnås tre gånger i följd upphör kursen. Kamratförbundet Kamratförbundet är en elevförening som alla som betalat en kursavgift automatiskt hör till. Kamratförbundet ordnar institutets julfest och Luciafest. Ordförande för Kamratförbundet är Marcus Grönholm. Språket i kurserna De kurser som är presenterade i kursprogrammet på båda språken undervisas likaså på båda språken. I de kurser som presenteras bara på ena språket sker undervisning bara på detta språk.

3 3 Inkoon kansalaisopisto Rehtori: puh. (09) Kanslisti: puh Ennakkoilmoittautuminen: puh. (09) , S-posti: Käyntiosoite: Ola Westmanin puistotie 3, Inkoo Ajankohtaista tietoa kansalaisopistosta: sekä kunnantalon ilmoitustauluilla Työvuosi Syyslukukausi alkaa maanantaina ja päättyy perjantaina (13 krt). Kansalaisopiston joulujuhla Lucia-neitoineen järjestetään Hembygdsgårdenilla lauantaina klo Kevätlukukausi alkaa maanantaina (12 krt) ja päättyy perjantaina (12 krt). Koulujen hiihtolomalla viikolla 8 ei ole opetusta. Oppilastöiden kevätnäyttely on sunnuntaina klo Kyrkfjärdens skolan voimistelusalissa. Ohjelmallinen kevätjuhla järjestetään klo samassa paikassa. Sisäänkirjoittautuminen Kansalaisopistoon kirjoittaudutaan kun kurssi alkaa. - Tähdellä (*) merkityille kursseille ennakkoilmoittautuminen puhelimitse kansalaisopiston toimistoon. - Ennakkoilmoittautumiset vastaanotetaan puhelimitse tiistaista klo alkaen. Aikaisempia ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Opettajalle ei voi ilmoittautua suoraan. - Kuvataidekoulun ennakkoilmoittautuminen Kaisa Erikssonille, puh : vanhat oppilaat keskiviikkona klo jälkeen ja uudet oppilaat torstaina klo jälkeen. Enemmän tietoa Kuvataidekoulun toiminnasta löytyy osoitteesta Maksut - Kurssimaksu maksetaan laskulla erikseen syys- ja kevätlukukaudelta. Lasku lähetetään kurssin osanottajalle. Kurssimaksu on voimassa yhden lukukauden. - Kesken lukukauden aloittava oppilas maksaa täyden lukukausimaksun. Kunta lähettää kotiin laskun, joka maksetaan eräpäivään mennessä. - Oppilaat maksavat kirjat ja muun kurssimateriaalin itse. - Maksettuja kurssimaksuja ei palauteta. Lukukausimaksut ovat seuraavat: 1 oppitunti (45 min.)/ viikko 35 2 oppituntia (90 min.)/ viikko 40 3 oppituntia (135 min.)/ viikko 45 4 oppituntia (180 min.)/ viikko 50 5 oppituntia (225 min.)/ viikko 55 Erikois- ja lyhytkurssien maksut vaihtelevat.

4 4 Eläkeläiset ja työttömät maksavat 25 /lukukausi/kurssi (ei koske erikois- ja lyhytkursseja). Kuvataidekoulun hinta on 61 /kurssi. Voit myös maksaa 91 :n lukukausimaksun, jolloin voit osallistua niin monelle kurssille kuin haluat lukukauden aikana. Ilmoita asiasta heti täyttäessäsi ensimmäisen kurssin ilmoittautumislomakkeen. Lukukausimaksun sijasta voit maksaa syksyllä myös 125 :n vuosimaksun, jolloin voit osallistua niin monelle kurssille kuin haluat lukuvuoden aikana. Ilmoita asiasta heti täyttäessäsi ensimmäisen kurssin ilmoittautumislomakkeen. Huomaa, että lukukausi- ja vuosimaksuihin eivät sisälly: - kuvataidekoulun kurssit - erikoiskurssit ja lyhytkurssit - materiaalikustannukset - steppilautamaksut Vakuutukset Kansalaisopisto ei vakuuta yli 20-vuotiaita oppilaita. Ikäraja Aikuisopetukseen osallistuvan on oltava 18-vuotias. Opettaja ja rehtori voivat myöntää erikoisluvan. Ikäraja ei koske lapsille ja nuorille tarkoitettuja kursseja. Opintodistus Opintotodistus annetaan pyynnöstä kurssin päätyttyä. Todistus edellyttää säännöllistä osallistumista (75 %). Opintoryhmien opiskelijamäärä Kaikissa opintoryhmissä tulee olla vähintään seitsemän opiskelijaa. Kurssin enimmäisopiskelijamäärän päättää kurssin opettaja. Jos vähimmäismäärä (7) alittuu kolme kertaa peräkkäin kurssi keskeytetään. Oppilaskunta Oppilaskunta on oppilasyhdistys, johon kaikki kurssimaksun maksaneet automaattisesti kuuluvat. Oppilaskunta järjestää kansalaisopiston joulujuhlan ja Luciajuhlan. Puheenjohtajana toimii Marcus Grönholm. Kurssikieli Sekä suomeksi että ruotsiksi kuvatuilla kursseilla opetus on kaksikielistä. Vain suomeksi tai ruotsiksi kuvatuilla kursseilla opetusta annetaan vain kyseisellä kielellä.

5 5 Språk / Kielet Français Kursen i franska fortsätter/ranskankielenkurssi jatkuu Kursbok/ Kurssikirja: Vite et bien (Méthode rapide pour adultes-claire Miquel) Lärare/ Opettaja: Veronica Sandström Tors./ To kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, teckningssalen/ piirustussali Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi Italienska Kursen fortsätter/ Kurssi jatkuu Vi fortsätter med förra läsårets bok/ Jatkamme viime lukuvuoden kirjalla Espresso 2 (Maria Bali, Giovanna Rizzo, Riikka Kaipainen) Lärare/ Opettaja: Veronica Sandström Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, teckningssalen/ piirustussali Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi Espanjaa Espanjankielen alkeiskurssi Kurssikirja ilmoitetaan kurssin alussa Opettaja: Sanna Luostarinen Ma klo , alk Kyrkfjärdens skola, piirustussali Maksu: 40 / lukukausi

6 6 Konstämnen / Taideaineet *Keramik/ Keramiikka I Lärare/ Opettaja: Kaija Dahlén Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmet/ Ingakoti, Bölevägen/ Bölentie Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi *Keramik/ Keramiikka II max./ enint. 10 pers./ hlöä Lärare/ Opettaja: Tiina Jåfs Tors./To kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmet/ Ingakoti, Bölevägen/ Bölentie Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi *Olje-, akvarellmålning och teckning/ Öljy-, akvarellimaalausta ja piirustusta max./ enint. 12 pers./ hlöä Lärare/ Opettaja: Kaisa Eriksson ja Maarit Lassila Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skolas bostadshus/kyrkfjärdens skolan asuintalo Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi

7 7 *Medborgarinstitutets bildkonstskola / Kansalaisopiston kuvataidekoulu Ingå bildkonstskola fungerar i andra våningen i gula huset invid Kyrkfjärdens skola under adressen Museivägen 7 bostad 4. Ansvarig lärare är Kaisa Eriksson. Karin Björklund-Rissanen och Leia French är timlärare. Undervisningen följer direktiv som fastställts av utbildningsstyrelsen och har en läroplan som godkänts av bildningsnämnden. Terminsavgifterna inkluderar materialkostnader. Syskonrabatten är 10 /syskon. Meddela kursnummer vid anmälan. Alla kurser är tvåspråkiga. Avgift: 61 /kurs. Kurserna börjar vecka 35. Ansvarig lärare: Kaisa Eriksson, tfn Inkoon kuvataidekoulu toimii Kyrkfjärdens skolan viereisen keltaisen rakennuksen toisessa kerroksessa osoitteessa Museotie 7 asunto 4. Vastaava opettaja on Kaisa Eriksson. Tuntiopettajina toimii Karin Björklund- Rissanen ja Leia French. Opetus noudattaa opetushallituksen ohjeita ja sivistyslautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Materiaalimaksut sisältyvät lukukausimaksuihin. Sisarusalennus on 10 /sisarus. Ilmoita ilmoittautuessasi kurssin numero. Kaikki kurssit ovat kaksikielisiä. Maksu: 61 /kurssi. Kurssit alkavat viikolla 35. Vastaava opettaja: Kaisa Eriksson, puh *Måndag/ Maanantai Bildkonst/ Kuvataide, 6-7 år/ -vuotiaat, Karin Björklund-Rissanen *Tisdag/ Tiistai Bildkonst/ Kuvataide, 7-9 år/ -vuotiaat, Leia French Bildkonst/ Kuvataide, 5-6 år/ -vuotiaat, Leia French *Onsdag/ Keskiviikko Bildkonst/ Kuvataide, 9-12år/ -vuotiaat, Kaisa Eriksson Bildkonst/ Kuvataide, 7-9 år/ -vuotiaat, Kaisa Eriksson *Torsdag/ Torstai Bildkonst/ Kuvataide, 7-9 år/ -vuotiaat, Kaisa Eriksson Bildkonst/ Kuvataide, 9-12 år/ -vuotiaat, Kaisa Eriksson

8 8 Praktiska färdigheter / Käytännön taidot Folkdräktssömnad och handarbete Här kan du börja på ett nytt arbete eller ta itu med ett redan påbörjat. Vi inspirerar varandra! Lärare: Siv Långstedt Ons. kl , inledn Kyrkfjärdens skola, textilsalen Avgift: 45 / termin *Renovering av möbler samt små träarbeten/ Huonekalujen korjausta sekä pieniä puutöitä max./ enint. 11 pers./ henk. Ytbehandling och reparation av egna möbler/ Omien huonekalujen pintakäsittely ja korjaus Lärare/ Opettaja: Stefan Nyman Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, slöjdsalen/ veistosali Obs! Du kan delta hela läsåret eller enbart höst- eller vårterminen/ Huom! Voit osallistua koko lukukauden tai vain syys- tai kevätlukukauden Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi *Traditionell möbeltapetsering/ Perinteinen huonekaluverhoilu max./ enint 11 pers./ henk. Klä om dina möbler/ Verhoile omat huonekalusi Lärare/ Opettaja: Päivi Björkroth Tors./ To kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, slöjdsalen/ veistosali Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi Träslöjd Lärare: Kenneth Lindström Mån. kl , inledn Kyrkfjärdens skola, slöjdsalen Avgift: 50 / termin Puukko- ja kuksakurssi sekä muita puutöitä Opettaja: Leo Laine Ke klo , alk Kyrkfjärdens skola, veistosali Maksu: 45 / lukukausi *Kudonta/ Vävning Tule kutomaan kangaspuilla/ Kom väv med vävstol Opettaja/ Lärare: Kirsi Pennanen-Kyttälä Ke/ Ons. klo/ kl , inledn/ alk Barösund ent./ fd. skola Maksu/ Avgift: 50 / lukukausi/ termin Lär dig sticka/ Opi neulomaan Vantar med foder, sockor, mössor och annat roligt/ Lapasia vuorella, sukkia, myssyjä ja muuta kivaa Lärare/ Opettaja: Benita Ilander Mån./ Ma kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, textilsal/ tekstiililuokka Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi

9 Sykurs/ Ompelukurssi Lär dig sy enligt egna mönster eller nya modeller/ Opi ompelemaan omilla kaavoilla tai uusilla malleilla Lärare/ Opettaja: Maria Lindbom Tis./ Ti kl./klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, textilsal/ tekstiililuokka Avgift/ Maksu: 40 /termin/ lukukausi 9

10 10 Musik / Musiikki Degerby bortblandade kör Lärare: Magnus Ljungqvist Mån. kl , inledn Furuborg, Furuborgsgränd 4, Degerby Avgift: 45 / termin Do-Re-Mingå Om du kan lite hantera instrument från tidigare är du välkommen med Lärare: Rolf Sonntag Fre. kl , inledn Rolf Sonntags studio, Ingarskila Avgift: 50 / termin Ingå Spelmansgille Nybörjarkurs kl Spelmansövning kl Lärare: Linnea och Anders Holmberg Tisdagar, inledn Gamla Läkargården, Hemstigen 14 Avgift: 45 / termin *Pianolektioner/ Pianonsoittoa max./ enint. 18 pers./ henk. För elever som gått hos Hillevi tidigare, men även för nybörjare/ Hillevin entisille oppilaille, mutta myös aloittelijoille Lärare/ Opettaja: Hillevi Sågbom Tors./ To kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi

11 11 Dans / Tanssi Folkdans för yngre juniorer i åldern 6-9 år Kom med dansa, leka och sjunga, lära dig samtidigt finlandssvenska folkdanser Lärare: Cilla Törnblom-Backman Mån. kl , inledn Hembygdsgården Avgift: 35 / termin Folkdans för äldre juniorer i åldern år Vi dansar finlandssvenska folkdanser, nordiska folkdanser och andra danser Lärare: Cilla Törnblom-Backman Mån. kl , inledn Hembygdsgården, bufféutrymmet Avgift: 35 / termin *Sång och dans för barn i åldern 3-4 år max. 20 pers. Vi dansar, sjunger och leker Lärare: Ann-Kristin Wasström Mån. kl , inledn Hembygdsgården, bufféutrymmet Avgift: 35 / termin *Sång och dans för barn i åldern 5-6 år Vi dansar, sjunger och leker Lärare: Ann-Kristin Wasström Mån. kl inledn Hembygdsgården, bufféutrymmet Avgift: 35 /termin Gammeldans/ Vanhanajan tansseja Fortsättningskurs/ Jatkokurssi Lärare/ Opettaja: Viola Lönnqvist, spelman/ pelimanni Ingolf Backman Mån./ Ma kl./ klo , inledn./alk Hembygdsgården Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi

12 12 Gymnastik / Liikuntaa Astangajooga - jatko Astangajooga on vaativa ja dynaaminen hathajoogan muoto, jossa fyysisellä harjoittelulla on keskeinen osa. Joogaasentoja tehdään sarjoissa ja harjoituksessa edetään syvän hengityksen tahdissa ilman välirentoutuksia kehoa kuunnellen. Tunneilla tehdään valikoitu, monipuolinen kokoelma astangajoogan ensimmäisistä liikesarjoista pyrkien löytämään terveelliset kehon linjaukset. Monipuolinen harjoitus kehittää voimaa, notkeutta ja kehotietoisuutta joka antaa mielen levätä arkisista askareista. Opettaja: Tea Jääskeläinen To klo alk Inkoon JoogaPysäkki, Västankvarnintie 75 Maksu: 40 / lukukausi Astangajooga - lempeät alkeet Astangajooga on vaativa ja dynaaminen hathajoogan muoto, jossa fyysisellä harjoittelulla on keskeinen osa. Joogaasentoja tehdään sarjoissa ja harjoituksessa edetään syvän hengityksen tahdissa ilman välirentoutuksia kehoa kuunnellen. Lajin vaativasta maineesta huolimatta Tean lempeät alkeet sopivat kaikenikäisille ja lähes kaikenkuntoisille. Tunneilla tehdään valikoitu, monipuolinen kokoelma astangajoogan ensimmäisistä liikesarjoista. Joogaasentoja varioidaan sopiviksi käyttäen saatavilla olevia apuvälineitä. Turvallisten linjausten hakeminen joogassa edesauttaa kehontuntemusta ja virheasentojen havatsemista myös arjessa. Opettaja: Tea Jääskeläinen To klo , alk Inkoon JoogaPysäkki, Västankvarnintie 75 Maksu: 40 / lukukausi Hathajooga - kokonaisvaltaista hyvinvointia Aloittelijoille ja ennen harrastaneille. Keho notkistuu, lihakset vahvistuvat, mieli tyyntyy luonnollisen hengitysrytmin tahdissa. Rentoutumis-, keskittymis-, tasapaino- ja hiljentymisharjoituksia. Opettaja: Virpi Kesäläinen Ti klo , alk Hembygdsgården Maksu: 40 / lukukausi Joogan aamuryhmä Kohti mielen ja kehon tasapainoa jooga-asanoiden, hengitys- ja rentoutumisharjoitusten sekä meditaation avulla Opettaja: Katja Ojala Ke klo , alk Hembygdsgården Maksu: 40 / lukukausi

13 13 Joogan iltaryhmä Kohti mielen ja kehon tasapainoa jooga-asanoiden, hengitys- ja rentoutumisharjoitusten sekä meditaation avulla Opettaja: Virpi Kesäläinen Ke klo , alk Hembygdsgården Maksu: 40 / lukukausi *Lätt cirkelträning för herrar och damer, grupp I/ Kevyt kuntopiiri miehille ja naisille, ryhmä I Lärare/ Opettaja: Pipsan Lehtinen Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ Ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi *Lätt cirkelträning för herrar och damer, grupp II/ Kevyt kuntopiiri miehille ja naisille, ryhmä II Lärare/ Opettaja: Annette Lindholm Ons./ Ke kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ Ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi *Lätt cirkelträning för herrar och damer, grupp III/ Kevyt kuntopiiri miehille ja naisille, ryhmä III Lärare/ Opettaja: Annette Lindholm Ons./ Ke kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ Ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi *Lätt cirkelträning för herrar och damer, grupp IV/ Kevyt kuontopiiri miehille ja naisille, ryhmä IV Lärare/ Opettaja: Pipsan Lehtinen Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ Ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi *Circuit training max./enint. 15 pers./ henk För både kvinnor och män/ Sekä naisille että miehille Lärare/ Opettaja: Mary-Ann Sjölund Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi Damgymnastik / Naisvoimistelua Lärare/ Opettaja: Maria Marrasmaa (ent. Kilpinen) Tors./ To kl./ klo , inledn./alk Wallhalla, Valhallavägen/ Valhallantie Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi Piloxing Intervallitunti joka sisältää nyrkkeilyä ja pilates osuuksia Opettaja: Maria Marrasmaa (ent. Kilpinen) To klo , alk Hembygdsgården Maksu 35 / lukukausi

14 14 Lätt gymnastik för damer/ Kevyttä voimistelua naisille Passar bra för pensionärer/ Sopii hyvin eläkeläisille Lärare/ Opettaja: Viola Lönnqvist Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, gymnastiksalen/ voimistelusali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi Step aerobic Lärare/ Opettaja: Mary-Ann Sjölund Mån./ Ma kl./ klo , inledn./ alk Degerby skola Avgift/ Maksu: bänkhyra/ termin// penkkivuokra/ lukukausi Mixed liikunta I Opettaja/ Lärare: Mary-Ann Sjölund Ke/ Ons. klo/ kl , alk./ inledn Inkoo Aktia Areena/ Ingå Aktia Arena Maksu/ Avgift: 40 / lukukausi/ termin Disco pienryhmä Opettaja/ Lärare: Mary-Ann Sjölund To/ Tors. klo/ kl , alk./ inledn Inkoo Aktia Areena/ Ingå Aktia Arena Maksu/ Avgift: 35 / lukukausi/ termin Qi gong Qi gong är år gammal rörelseform. Genom långsamma harmoniska RÖRELSER i kombination med AVSLAPPNING och rätt ANDNING skapar man balans i kropp och själ: förebygger stress, stärker immunförsvaret, förbättrar koncentrationen etc. Passar alla över 18 år. Qi gong görs i mjuka kläder som inte spänner och lätta tossor. Lärare: Maria Grönlund Tis. kl , inledn Kyrkfjärdens skolas gula hus NYTT STÄLLE: Hembygdsgården Avgift: 35 / termin

15 KURSEN INHIBERAD, BÖRJAR PÅ VÅREN! / KURSSI ON PERUTTU, ALKAA KEVÄÄLLÄ! FolkJam, 3 gånger på hösten/ 3 kertaa syksyllä Kom med och upplev dansglädje och träna din kondition med hjälp av den nya, inhemska motionsgrenen FolkJam. Jammarna behöver bra skor, ett gott humör och förmågan att gå. Ingen partner behövs!/ Tule kokemaan tanssin iloa ja liikkumaan yhdessä uuden kotimaisen kuntoliikunnan FolkJamin parissa. Jammaillessa tarvitaan hyvät kengät ja iloinen mieli sekä kyky kävellä. Paria ei tarvita! Lärare/ Opettaja: Cilla Törnblom-Backman Följande torsdagar/ Seuraavat torstait kl./ klo : 23.10, och/ ja 6.11 Hembygdsgården Avgift/ Maksu: 15 / för tre gånger/ kolmelta kerralta 15

16 16 Övriga kurser / Muut kurssit Allsång med Rolf Sonntag Fagerro, Ingabacken samt Servicehuset, datum enligt överenskommelse *Datakurs för nybörjare KURSEN ÄR INHIBERAD! max. 12 delt. Lärare: Karl-Eilif Åberg Tis. kl , inledn Kyrkfjärdens skolas datasal Avgift 35 / termin *Tietokonekurssi vasta-alkajille KURSSI ON PERUTTU! enint. 12 henk. Opettaja: Karl-Eilif Åberg Ke klo , alk Kyrkfjärdens skolan tietokoneluokka Maksu: 35 / lukukausi

17 17 Kurslokalernas adresser / Kurssitilojen osoitteet: Barösunds fd./ ent. skola: Valhallavägen/ Valhallantie Barösund Degerby skola: Degerybvägen/ Degerbyntie Degerby Furuborg: Furuborgsgränd/ Furuborginkuja Degerby Gamla Läkargården: Hemstigen/ Kotipolku Ingå/ Inkoo Hembygdsgården: Idrottsvägen / Urheilutie Ingå/ Inkoo Ingahemmet/ Ingakoti: Bölevägen/ Bölentie Ingå/ Inkoo Ingå Aktia Arena/ Inkoo Aktia Areena Kanonvägen 3/ Tykkitie Ingå/ Inkoo Inkoon JoogaPysäkki: Västankvarnvägen/ Västankvarnintie Ingå st./ Inkoon as. Kyrkfjärdens skola: Museivägen/ Museontie Ingå/ Inkoo Wallhalla: Valhallavägen/ Valhallantie Barösund

Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 ILMOITTAUTUMINEN. Liikuntapalvelut Idrottsservice.

Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 ILMOITTAUTUMINEN. Liikuntapalvelut Idrottsservice. Liikuntapalvelut Idrottsservice s 12 Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! ILMOITTAUTUMINEN Kevätkaudella alkaville uusille kursseille voit ilmoittautua

Lisätiedot

Vi vid Folkhälsan Östanlid vill erbjuda något för alla. I vår varmvattenbassäng (32 C) ordnar vi babysim, simskola och olika vattengymnastikgrupper,

Vi vid Folkhälsan Östanlid vill erbjuda något för alla. I vår varmvattenbassäng (32 C) ordnar vi babysim, simskola och olika vattengymnastikgrupper, Östanlid Kurser och verksamhet hösten 2014 våren 2015 Kurssit ja toiminta syksy 2014 kevät 2015 Bästa läsare! Vi vid Folkhälsan Östanlid vill erbjuda något för alla. I vår varmvattenbassäng (32 C) ordnar

Lisätiedot

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar I F S i b b o - V a r g a r n a Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar infoblad tiedotuslehti våren 2012 kevät 2012 www.aktia.fi 3 IF SIBBO-VARGARNA 1928 Entistä monipuolisempi Aktia - palveluksessasi

Lisätiedot

SKJULFOGDENS HÄLSNINGAR VAJAVOUDIN TERVEISET. Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi

SKJULFOGDENS HÄLSNINGAR VAJAVOUDIN TERVEISET. Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi VAJAVOUDIN TERVEISET Vajavoudin, varapuheenjohtajan ja turvallisuusvastaavan pestien lisäksi toimin VKK:n Frilundintien melontatukikohdan kehittämisen vetäjänä. Mennyt vuosi 2012 oli jo kolmas työntäyteinen

Lisätiedot

Hiiden Opisto. opinto-opas 2013-2014. Hiisi-Institutet. Studieguiden 2013-2014. www.hiidenopisto.fi 1

Hiiden Opisto. opinto-opas 2013-2014. Hiisi-Institutet. Studieguiden 2013-2014. www.hiidenopisto.fi 1 Hiisi-Institutet 4 Studieguiden 2013-2014 Hiiden Opisto opinto-opas 2013-2014 1 Kohti kulttuurisesti kestävää kehitystä Hiiden Opisto on mitä suurimmassa määrin kulttuurioppilaitos. Hallinnollisesti opisto

Lisätiedot

Hiiden Opisto. opinto-opas 2014-2015. Hiisi-Institutet. Studieguiden 2013-2014 2014-2015. www.hiidenopisto.fi 1

Hiiden Opisto. opinto-opas 2014-2015. Hiisi-Institutet. Studieguiden 2013-2014 2014-2015. www.hiidenopisto.fi 1 Hiisi-Institutet 4 Studieguiden 2013-2014 2014-2015 Hiiden Opisto opinto-opas 2014-2015 1 Henkistä hyvinvointia voi vaalia, vaikka talous takkuaa Suomen ja kuntien talouden tila on tällä hetkellä vaikea.

Lisätiedot

AKI RASK. Jukka Puotilan show 12.4.on hekotusta ja tyylikkäitä iskuja vyön ylle ja alle.

AKI RASK. Jukka Puotilan show 12.4.on hekotusta ja tyylikkäitä iskuja vyön ylle ja alle. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 4/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla LEENA NURMI PAIKALLISARKISTO/LOKALARKIVET AKI RASK Ilkka

Lisätiedot

Staden ansöker om inlösningsförrättning

Staden ansöker om inlösningsförrättning Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla TOVE JANSSON 100 vuotta! Nina Hukkinen kertoo Toven

Lisätiedot

työväen opisto OHJELMA PIETARSAAREN SUOMENKIELINEN www.pietarsaari.fi/tyovaenopisto JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN

työväen opisto OHJELMA PIETARSAAREN SUOMENKIELINEN www.pietarsaari.fi/tyovaenopisto JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN työväen opisto PIETARSAAREN SUOMENKIELINEN OHJELMA 2014 2015 www.pietarsaari.fi/tyovaenopisto OBS! Svenska arbetarinstitutets program på baksidan PIETARSAAREN SUOMENKIELINEN

Lisätiedot

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi.

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. R PAR I14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2014 SKRIBAN Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta Katso riparivideo osoitteessa: seitsemastaivas.fi Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

Lisätiedot

Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi

Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi V K K I N F O 2 0 1 5 Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi MAKSUT 2015 Maksujen eräpäivä on 31.3.2015 Ålandsbanken, tili FI7266010001155001 Kirjoita maksulomakkeen viestikenttään

Lisätiedot

Förmånlig mat nära dig. Edullista ruokaa lähellä sinua. På Aktia. Aktiassa. Ägare OIKEASSA PAIKASSA. PÅ RÄTT STÄLLE. Nickby / Nikkilä Söderkulla

Förmånlig mat nära dig. Edullista ruokaa lähellä sinua. På Aktia. Aktiassa. Ägare OIKEASSA PAIKASSA. PÅ RÄTT STÄLLE. Nickby / Nikkilä Söderkulla I F S i b b o - V a r g a r n a infoblad tiedotuslehti hösten 2013 syksy 2013 OIKEASSA PAIKASSA. Aktiassa vuotuista korkoa årlig ränta På Aktia Varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä

Lisätiedot

TYÖVÄENOPISTO Opinto-ohjelma kevät 2014

TYÖVÄENOPISTO Opinto-ohjelma kevät 2014 Turun suomenkielinen TYÖVÄENOPISTO Opinto-ohjelma kevät 2014 Åbo svenska arbetarinstitut ARBIS Studieprogram våren 2014 Turun suomenkielinen työväenopisto Yhteystiedot... 3 Päivystysajat opetusviikkoina...

Lisätiedot

I väntan på vintern. Talvea odotellessa

I väntan på vintern. Talvea odotellessa I F S i b b o - V a r g a r n a I väntan på vintern Talvea odotellessa infoblad tiedotuslehti hösten 2011 syksy 2011 3 IF SIBBO-VARGARNA 1928 Audit myy ja huoltaa Audi Center Helsinki Airport Espoo Audi

Lisätiedot

PRIIMI PRIMEN VANTAAN MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI 2/2011-2012 VANDA MUSIKINSTITUTS INFORMATIONSBLAD

PRIIMI PRIMEN VANTAAN MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI 2/2011-2012 VANDA MUSIKINSTITUTS INFORMATIONSBLAD PRIIMI PRIMEN VANTAAN MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI 2/2011-2012 VANDA MUSIKINSTITUTS INFORMATIONSBLAD Vantaan musiikkiopisto - Vanda musikinstitut TOIMISTO Tikkurila, Lummetie 4, 01300 Vantaa musiikkiopisto@vantaa.fi

Lisätiedot

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING www.vmo.fi Vantaan musiikkiopisto - VMO Vanda musikinstitut - VMISE Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista!

Lisätiedot

Audit myy ja huoltaa. Audi Center. audicenter.fi. Idrottskultur. Audi Teknistä etumatkaa

Audit myy ja huoltaa. Audi Center. audicenter.fi. Idrottskultur. Audi Teknistä etumatkaa I F S i b b o - V a r g a r n a infoblad tiedotuslehti hösten 2010 syksy 2010 3 IF SIB Audi Teknistä etumatkaa -V BO AR GA RNA 1928 Audit myy ja huoltaa Audi Center Airport Espoo Helsinki audicenter.fi

Lisätiedot

Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar

Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar I F S i b b o - V a r g a r n a Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar infoblad tiedotuslehti hösten 2012 syksy 2012 3 IF SIB -V BO AR GA RNA 1928 Entistä monipuolisempi

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Lisää aikaa jäällä ja tilaa pirueteille? Saako Kauniainen uuden jäähallin? LUE LISÄÄ SIVULTA 10

Kauniaisten paikallislehti. Lisää aikaa jäällä ja tilaa pirueteille? Saako Kauniainen uuden jäähallin? LUE LISÄÄ SIVULTA 10 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla JYRILAITINEN.FI EEMELI MOISIO JYRILAITINEN.FI Miten

Lisätiedot

Kongolainen Mokambo on yksi Kauniaisiin saapuneista kiintiöpakolaisista. LUE LISÄÄ SIVUILTA 8 9

Kongolainen Mokambo on yksi Kauniaisiin saapuneista kiintiöpakolaisista. LUE LISÄÄ SIVUILTA 8 9 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ARKKITEHTITOIMISTO ARKITEKTBYRA STEFAN AHLMAN Mitä

Lisätiedot

Kauniaisten VPK auttaa monella tavalla. Grankulla FBK hjälper på många olika sätt

Kauniaisten VPK auttaa monella tavalla. Grankulla FBK hjälper på många olika sätt Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/8.2. 7.3.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla SUSANNA LIUKKONEN Uutistenlukijat Väinö

Lisätiedot

Lukion näyttävillä ja kasvattavilla perinteillä on suuri merkitys kouluille ja nuorille, kirjoittaa rehtori Ilpo Ahlholm.

Lukion näyttävillä ja kasvattavilla perinteillä on suuri merkitys kouluille ja nuorille, kirjoittaa rehtori Ilpo Ahlholm. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 4/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ggs Lukion näyttävillä ja kasvattavilla perinteillä

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkiopisto viettää 40-vuotisjuhlaa Grankulla musikinstitut firar 40-årsjubileum SIDORNA 6 7 / SIVUT 6 7

Kauniaisten musiikkiopisto viettää 40-vuotisjuhlaa Grankulla musikinstitut firar 40-årsjubileum SIDORNA 6 7 / SIVUT 6 7 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 5/12.4. 2.5.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla VEIKKO SOMERPURO Kaupungin pankeista annetaan

Lisätiedot

Björn Wahlroos talar på Grani Närhjälps seminarium på stadshuset 4.2.

Björn Wahlroos talar på Grani Närhjälps seminarium på stadshuset 4.2. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 1/ Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla PAIKALLISHISTORIAN ARKISTO / LOKALHISTORISKA ARKIVET

Lisätiedot

Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? Vad tror bankerna om årets utsikter? Selvitysmiehet tapaavat valtuuston 4.2.

Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? Vad tror bankerna om årets utsikter? Selvitysmiehet tapaavat valtuuston 4.2. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 1/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? n

Lisätiedot

TERVETULOA KRISTIINANKAUPUNGIN KANSALAISOPISTOON!

TERVETULOA KRISTIINANKAUPUNGIN KANSALAISOPISTOON! TERVETULOA KRISTIINANKAUPUNGIN KANSALAISOPISTOON! Kristiinankaupungin kansalaisopisto perustettiin vuonna 1966. Tämä toimintakausi on opiston 50:s. Opistoa ylläpitää Kristiinankaupunki, joka nauttii 57

Lisätiedot

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9 / 11. 31.8.2009 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla OLEV KARTAU Kaunialaisseura Simmis Granin

Lisätiedot

Opiskele kansanopistossa Opinnot 2012 2013 Folkhö gskolstudier 2012 2013

Opiskele kansanopistossa Opinnot 2012 2013 Folkhö gskolstudier 2012 2013 Opiskele kansanopistossa Opinnot 2012 2013 Folkhö gskolstudier 2012 2013 OSAA JA JALOSTA TAIDOT LAAJASALOSTA KOULUTUSOHJELMA VIESTINNÄN KOULUTUS: CROSSMEDIATOIMITTAJA, LEHTITOIMITTAJA, RADIOTOIMITTAJA,

Lisätiedot

Tytöt tulevat! Flickorna kommer!

Tytöt tulevat! Flickorna kommer! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7 / 12.5. 8.6.2009 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVAT/FOTO TIMO KIRVES Granipäivä torstaina

Lisätiedot