Ingå Medborgarinstitut. Arbetsåret Inskrivning. Avgifter

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ingå Medborgarinstitut. Arbetsåret 2014-2015. Inskrivning. Avgifter"

Transkriptio

1 1 Ingå Medborgarinstitut Rektor: tfn (09) Kanslist: tfn Förhandsanmälningar: tfn (09) , E-post: Besöksadress: Ola Westmans allé 3, Ingå Aktuell information om medborgarinstitutet: samt anslagstavlorna på kommungården Arbetsåret Höstterminen inleds måndagen och avslutas fredagen ( 13 ggr). Medborgarinstitutets julfest med Lucia arrangeras av Kamratförbundet på Hembygdsgården lördagen kl Vårterminen inleds måndagen och avslutas fredagen (12 ggr). Ingen undervisning under skolornas sportlov, vecka 8. Vårutställningen av elevarbeten är öppen söndag kl i Kyrkfjärdens skolas gymnastiksal. Vårfesten med program hålls kl på samma ställe. Inskrivning Inskrivning sker när kursen börjar. - Kurser försedda med stjärna (*) kräver förhandsanmälan per telefon till mbi-kansliet. - Förhandsanmälningar tas emot fr.o.m. tisdag kl per telefon. Anmälningar som anlänt tidigare beaktas inte. Inga förhandsanmälningar kan göras direkt till läraren. - För Bildkonstskolan görs förhandsanmälning till Kaisa Eriksson, tfn : för gamla elever onsdagen efter kl och för nya elever torsdagen efter kl Mera information om Bildkonstskolans verksamhet på Avgifter - Kursavgiften betalas med faktura skilt för höst- och vårterminen, fakturan skickas hem till kursdeltagaren. Avgiften per kurs gäller för en termin. - Elev som påbörjar sin undervisning under pågående termin betalar full terminsavgift. Kommunen skickar hem en faktura som betalas senast på förfallodagen. - Eleverna betalar själva sina böcker och annat kursmaterial. - Betalda kursavgifter återbetalas inte. Avgifterna per termin är följande: 1 lektion (45 min.)/ vecka 35 2 lektioner (90 min.)/ vecka 40 3 lektioner (135 min.)/ vecka 45 4 lektioner (180 min.)/ vecka 50 5 lektioner (225 min.)/ vecka 55 Avgifterna för special- och kortkurser varierar.

2 2 Pensionärer samt arbetslösa betalar en avgift på 25 /termin/kurs (gäller inte special- eller kortkurser). Bildkonstskolans avgift är 61 /kurs. Du kan även betala en terminsavgift på 91 och delta i ett obegränsat antal kurser under en termin. Detta bör du meddela genast när du fyller i anmälningsblanketten för första kursen. Alternativet till terminsavgiften är en årsavgift på 125, som betalas på hösten varvid du kan delta i obegränsat antal kurser under läsåret Detta bör du meddela genast när du fyller i anmälningsblanketten för första kursen. Observera att termins- och årsavgiften inte omfattar följande: - Bildkonstskolans kurser - special- och kortkurser - materialkostnader - avgifter för stepbräden Försäkringar Studeranden över 20 år är inte försäkrade från institutets sida. Åldersgräns i undervisningen För att delta i vuxenundervisningen bör du vara 18 år. Speciallov kan ges av lärare och rektor. Åldersgränsen gäller inte kurser som är riktade till barn och ungdomar. Studieintyg Studieintyg ges på begäran efter avslutad kurs. Detta förutsätter regelbunden närvaro (75 %). Antal elever i studiegrupperna Antalet elever i samtliga studiegrupper bör vara minst sju. Kursledaren fastslår maximiantalet per kurs. Om minimiantalet elever (7) inte uppnås tre gånger i följd upphör kursen. Kamratförbundet Kamratförbundet är en elevförening som alla som betalat en kursavgift automatiskt hör till. Kamratförbundet ordnar institutets julfest och Luciafest. Ordförande för Kamratförbundet är Marcus Grönholm. Språket i kurserna De kurser som är presenterade i kursprogrammet på båda språken undervisas likaså på båda språken. I de kurser som presenteras bara på ena språket sker undervisning bara på detta språk.

3 3 Inkoon kansalaisopisto Rehtori: puh. (09) Kanslisti: puh Ennakkoilmoittautuminen: puh. (09) , S-posti: Käyntiosoite: Ola Westmanin puistotie 3, Inkoo Ajankohtaista tietoa kansalaisopistosta: sekä kunnantalon ilmoitustauluilla Työvuosi Syyslukukausi alkaa maanantaina ja päättyy perjantaina (13 krt). Kansalaisopiston joulujuhla Lucia-neitoineen järjestetään Hembygdsgårdenilla lauantaina klo Kevätlukukausi alkaa maanantaina (12 krt) ja päättyy perjantaina (12 krt). Koulujen hiihtolomalla viikolla 8 ei ole opetusta. Oppilastöiden kevätnäyttely on sunnuntaina klo Kyrkfjärdens skolan voimistelusalissa. Ohjelmallinen kevätjuhla järjestetään klo samassa paikassa. Sisäänkirjoittautuminen Kansalaisopistoon kirjoittaudutaan kun kurssi alkaa. - Tähdellä (*) merkityille kursseille ennakkoilmoittautuminen puhelimitse kansalaisopiston toimistoon. - Ennakkoilmoittautumiset vastaanotetaan puhelimitse tiistaista klo alkaen. Aikaisempia ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Opettajalle ei voi ilmoittautua suoraan. - Kuvataidekoulun ennakkoilmoittautuminen Kaisa Erikssonille, puh : vanhat oppilaat keskiviikkona klo jälkeen ja uudet oppilaat torstaina klo jälkeen. Enemmän tietoa Kuvataidekoulun toiminnasta löytyy osoitteesta Maksut - Kurssimaksu maksetaan laskulla erikseen syys- ja kevätlukukaudelta. Lasku lähetetään kurssin osanottajalle. Kurssimaksu on voimassa yhden lukukauden. - Kesken lukukauden aloittava oppilas maksaa täyden lukukausimaksun. Kunta lähettää kotiin laskun, joka maksetaan eräpäivään mennessä. - Oppilaat maksavat kirjat ja muun kurssimateriaalin itse. - Maksettuja kurssimaksuja ei palauteta. Lukukausimaksut ovat seuraavat: 1 oppitunti (45 min.)/ viikko 35 2 oppituntia (90 min.)/ viikko 40 3 oppituntia (135 min.)/ viikko 45 4 oppituntia (180 min.)/ viikko 50 5 oppituntia (225 min.)/ viikko 55 Erikois- ja lyhytkurssien maksut vaihtelevat.

4 4 Eläkeläiset ja työttömät maksavat 25 /lukukausi/kurssi (ei koske erikois- ja lyhytkursseja). Kuvataidekoulun hinta on 61 /kurssi. Voit myös maksaa 91 :n lukukausimaksun, jolloin voit osallistua niin monelle kurssille kuin haluat lukukauden aikana. Ilmoita asiasta heti täyttäessäsi ensimmäisen kurssin ilmoittautumislomakkeen. Lukukausimaksun sijasta voit maksaa syksyllä myös 125 :n vuosimaksun, jolloin voit osallistua niin monelle kurssille kuin haluat lukuvuoden aikana. Ilmoita asiasta heti täyttäessäsi ensimmäisen kurssin ilmoittautumislomakkeen. Huomaa, että lukukausi- ja vuosimaksuihin eivät sisälly: - kuvataidekoulun kurssit - erikoiskurssit ja lyhytkurssit - materiaalikustannukset - steppilautamaksut Vakuutukset Kansalaisopisto ei vakuuta yli 20-vuotiaita oppilaita. Ikäraja Aikuisopetukseen osallistuvan on oltava 18-vuotias. Opettaja ja rehtori voivat myöntää erikoisluvan. Ikäraja ei koske lapsille ja nuorille tarkoitettuja kursseja. Opintodistus Opintotodistus annetaan pyynnöstä kurssin päätyttyä. Todistus edellyttää säännöllistä osallistumista (75 %). Opintoryhmien opiskelijamäärä Kaikissa opintoryhmissä tulee olla vähintään seitsemän opiskelijaa. Kurssin enimmäisopiskelijamäärän päättää kurssin opettaja. Jos vähimmäismäärä (7) alittuu kolme kertaa peräkkäin kurssi keskeytetään. Oppilaskunta Oppilaskunta on oppilasyhdistys, johon kaikki kurssimaksun maksaneet automaattisesti kuuluvat. Oppilaskunta järjestää kansalaisopiston joulujuhlan ja Luciajuhlan. Puheenjohtajana toimii Marcus Grönholm. Kurssikieli Sekä suomeksi että ruotsiksi kuvatuilla kursseilla opetus on kaksikielistä. Vain suomeksi tai ruotsiksi kuvatuilla kursseilla opetusta annetaan vain kyseisellä kielellä.

5 5 Språk / Kielet Français Kursen i franska fortsätter/ranskankielenkurssi jatkuu Kursbok/ Kurssikirja: Vite et bien (Méthode rapide pour adultes-claire Miquel) Lärare/ Opettaja: Veronica Sandström Tors./ To kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, teckningssalen/ piirustussali Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi Italienska Kursen fortsätter/ Kurssi jatkuu Vi fortsätter med förra läsårets bok/ Jatkamme viime lukuvuoden kirjalla Espresso 2 (Maria Bali, Giovanna Rizzo, Riikka Kaipainen) Lärare/ Opettaja: Veronica Sandström Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, teckningssalen/ piirustussali Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi Espanjaa Espanjankielen alkeiskurssi Kurssikirja ilmoitetaan kurssin alussa Opettaja: Sanna Luostarinen Ma klo , alk Kyrkfjärdens skola, piirustussali Maksu: 40 / lukukausi

6 6 Konstämnen / Taideaineet *Keramik/ Keramiikka I Lärare/ Opettaja: Kaija Dahlén Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmet/ Ingakoti, Bölevägen/ Bölentie Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi *Keramik/ Keramiikka II max./ enint. 10 pers./ hlöä Lärare/ Opettaja: Tiina Jåfs Tors./To kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmet/ Ingakoti, Bölevägen/ Bölentie Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi *Olje-, akvarellmålning och teckning/ Öljy-, akvarellimaalausta ja piirustusta max./ enint. 12 pers./ hlöä Lärare/ Opettaja: Kaisa Eriksson ja Maarit Lassila Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skolas bostadshus/kyrkfjärdens skolan asuintalo Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi

7 7 *Medborgarinstitutets bildkonstskola / Kansalaisopiston kuvataidekoulu Ingå bildkonstskola fungerar i andra våningen i gula huset invid Kyrkfjärdens skola under adressen Museivägen 7 bostad 4. Ansvarig lärare är Kaisa Eriksson. Karin Björklund-Rissanen och Leia French är timlärare. Undervisningen följer direktiv som fastställts av utbildningsstyrelsen och har en läroplan som godkänts av bildningsnämnden. Terminsavgifterna inkluderar materialkostnader. Syskonrabatten är 10 /syskon. Meddela kursnummer vid anmälan. Alla kurser är tvåspråkiga. Avgift: 61 /kurs. Kurserna börjar vecka 35. Ansvarig lärare: Kaisa Eriksson, tfn Inkoon kuvataidekoulu toimii Kyrkfjärdens skolan viereisen keltaisen rakennuksen toisessa kerroksessa osoitteessa Museotie 7 asunto 4. Vastaava opettaja on Kaisa Eriksson. Tuntiopettajina toimii Karin Björklund- Rissanen ja Leia French. Opetus noudattaa opetushallituksen ohjeita ja sivistyslautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Materiaalimaksut sisältyvät lukukausimaksuihin. Sisarusalennus on 10 /sisarus. Ilmoita ilmoittautuessasi kurssin numero. Kaikki kurssit ovat kaksikielisiä. Maksu: 61 /kurssi. Kurssit alkavat viikolla 35. Vastaava opettaja: Kaisa Eriksson, puh *Måndag/ Maanantai Bildkonst/ Kuvataide, 6-7 år/ -vuotiaat, Karin Björklund-Rissanen *Tisdag/ Tiistai Bildkonst/ Kuvataide, 7-9 år/ -vuotiaat, Leia French Bildkonst/ Kuvataide, 5-6 år/ -vuotiaat, Leia French *Onsdag/ Keskiviikko Bildkonst/ Kuvataide, 9-12år/ -vuotiaat, Kaisa Eriksson Bildkonst/ Kuvataide, 7-9 år/ -vuotiaat, Kaisa Eriksson *Torsdag/ Torstai Bildkonst/ Kuvataide, 7-9 år/ -vuotiaat, Kaisa Eriksson Bildkonst/ Kuvataide, 9-12 år/ -vuotiaat, Kaisa Eriksson

8 8 Praktiska färdigheter / Käytännön taidot Folkdräktssömnad och handarbete Här kan du börja på ett nytt arbete eller ta itu med ett redan påbörjat. Vi inspirerar varandra! Lärare: Siv Långstedt Ons. kl , inledn Kyrkfjärdens skola, textilsalen Avgift: 45 / termin *Renovering av möbler samt små träarbeten/ Huonekalujen korjausta sekä pieniä puutöitä max./ enint. 11 pers./ henk. Ytbehandling och reparation av egna möbler/ Omien huonekalujen pintakäsittely ja korjaus Lärare/ Opettaja: Stefan Nyman Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, slöjdsalen/ veistosali Obs! Du kan delta hela läsåret eller enbart höst- eller vårterminen/ Huom! Voit osallistua koko lukukauden tai vain syys- tai kevätlukukauden Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi *Traditionell möbeltapetsering/ Perinteinen huonekaluverhoilu max./ enint 11 pers./ henk. Klä om dina möbler/ Verhoile omat huonekalusi Lärare/ Opettaja: Päivi Björkroth Tors./ To kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, slöjdsalen/ veistosali Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi Träslöjd Lärare: Kenneth Lindström Mån. kl , inledn Kyrkfjärdens skola, slöjdsalen Avgift: 50 / termin Puukko- ja kuksakurssi sekä muita puutöitä Opettaja: Leo Laine Ke klo , alk Kyrkfjärdens skola, veistosali Maksu: 45 / lukukausi *Kudonta/ Vävning Tule kutomaan kangaspuilla/ Kom väv med vävstol Opettaja/ Lärare: Kirsi Pennanen-Kyttälä Ke/ Ons. klo/ kl , inledn/ alk Barösund ent./ fd. skola Maksu/ Avgift: 50 / lukukausi/ termin Lär dig sticka/ Opi neulomaan Vantar med foder, sockor, mössor och annat roligt/ Lapasia vuorella, sukkia, myssyjä ja muuta kivaa Lärare/ Opettaja: Benita Ilander Mån./ Ma kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, textilsal/ tekstiililuokka Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi

9 Sykurs/ Ompelukurssi Lär dig sy enligt egna mönster eller nya modeller/ Opi ompelemaan omilla kaavoilla tai uusilla malleilla Lärare/ Opettaja: Maria Lindbom Tis./ Ti kl./klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, textilsal/ tekstiililuokka Avgift/ Maksu: 40 /termin/ lukukausi 9

10 10 Musik / Musiikki Degerby bortblandade kör Lärare: Magnus Ljungqvist Mån. kl , inledn Furuborg, Furuborgsgränd 4, Degerby Avgift: 45 / termin Do-Re-Mingå Om du kan lite hantera instrument från tidigare är du välkommen med Lärare: Rolf Sonntag Fre. kl , inledn Rolf Sonntags studio, Ingarskila Avgift: 50 / termin Ingå Spelmansgille Nybörjarkurs kl Spelmansövning kl Lärare: Linnea och Anders Holmberg Tisdagar, inledn Gamla Läkargården, Hemstigen 14 Avgift: 45 / termin *Pianolektioner/ Pianonsoittoa max./ enint. 18 pers./ henk. För elever som gått hos Hillevi tidigare, men även för nybörjare/ Hillevin entisille oppilaille, mutta myös aloittelijoille Lärare/ Opettaja: Hillevi Sågbom Tors./ To kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi

11 11 Dans / Tanssi Folkdans för yngre juniorer i åldern 6-9 år Kom med dansa, leka och sjunga, lära dig samtidigt finlandssvenska folkdanser Lärare: Cilla Törnblom-Backman Mån. kl , inledn Hembygdsgården Avgift: 35 / termin Folkdans för äldre juniorer i åldern år Vi dansar finlandssvenska folkdanser, nordiska folkdanser och andra danser Lärare: Cilla Törnblom-Backman Mån. kl , inledn Hembygdsgården, bufféutrymmet Avgift: 35 / termin *Sång och dans för barn i åldern 3-4 år max. 20 pers. Vi dansar, sjunger och leker Lärare: Ann-Kristin Wasström Mån. kl , inledn Hembygdsgården, bufféutrymmet Avgift: 35 / termin *Sång och dans för barn i åldern 5-6 år Vi dansar, sjunger och leker Lärare: Ann-Kristin Wasström Mån. kl inledn Hembygdsgården, bufféutrymmet Avgift: 35 /termin Gammeldans/ Vanhanajan tansseja Fortsättningskurs/ Jatkokurssi Lärare/ Opettaja: Viola Lönnqvist, spelman/ pelimanni Ingolf Backman Mån./ Ma kl./ klo , inledn./alk Hembygdsgården Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi

12 12 Gymnastik / Liikuntaa Astangajooga - jatko Astangajooga on vaativa ja dynaaminen hathajoogan muoto, jossa fyysisellä harjoittelulla on keskeinen osa. Joogaasentoja tehdään sarjoissa ja harjoituksessa edetään syvän hengityksen tahdissa ilman välirentoutuksia kehoa kuunnellen. Tunneilla tehdään valikoitu, monipuolinen kokoelma astangajoogan ensimmäisistä liikesarjoista pyrkien löytämään terveelliset kehon linjaukset. Monipuolinen harjoitus kehittää voimaa, notkeutta ja kehotietoisuutta joka antaa mielen levätä arkisista askareista. Opettaja: Tea Jääskeläinen To klo alk Inkoon JoogaPysäkki, Västankvarnintie 75 Maksu: 40 / lukukausi Astangajooga - lempeät alkeet Astangajooga on vaativa ja dynaaminen hathajoogan muoto, jossa fyysisellä harjoittelulla on keskeinen osa. Joogaasentoja tehdään sarjoissa ja harjoituksessa edetään syvän hengityksen tahdissa ilman välirentoutuksia kehoa kuunnellen. Lajin vaativasta maineesta huolimatta Tean lempeät alkeet sopivat kaikenikäisille ja lähes kaikenkuntoisille. Tunneilla tehdään valikoitu, monipuolinen kokoelma astangajoogan ensimmäisistä liikesarjoista. Joogaasentoja varioidaan sopiviksi käyttäen saatavilla olevia apuvälineitä. Turvallisten linjausten hakeminen joogassa edesauttaa kehontuntemusta ja virheasentojen havatsemista myös arjessa. Opettaja: Tea Jääskeläinen To klo , alk Inkoon JoogaPysäkki, Västankvarnintie 75 Maksu: 40 / lukukausi Hathajooga - kokonaisvaltaista hyvinvointia Aloittelijoille ja ennen harrastaneille. Keho notkistuu, lihakset vahvistuvat, mieli tyyntyy luonnollisen hengitysrytmin tahdissa. Rentoutumis-, keskittymis-, tasapaino- ja hiljentymisharjoituksia. Opettaja: Virpi Kesäläinen Ti klo , alk Hembygdsgården Maksu: 40 / lukukausi Joogan aamuryhmä Kohti mielen ja kehon tasapainoa jooga-asanoiden, hengitys- ja rentoutumisharjoitusten sekä meditaation avulla Opettaja: Katja Ojala Ke klo , alk Hembygdsgården Maksu: 40 / lukukausi

13 13 Joogan iltaryhmä Kohti mielen ja kehon tasapainoa jooga-asanoiden, hengitys- ja rentoutumisharjoitusten sekä meditaation avulla Opettaja: Virpi Kesäläinen Ke klo , alk Hembygdsgården Maksu: 40 / lukukausi *Lätt cirkelträning för herrar och damer, grupp I/ Kevyt kuntopiiri miehille ja naisille, ryhmä I Lärare/ Opettaja: Pipsan Lehtinen Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ Ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi *Lätt cirkelträning för herrar och damer, grupp II/ Kevyt kuntopiiri miehille ja naisille, ryhmä II Lärare/ Opettaja: Annette Lindholm Ons./ Ke kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ Ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi *Lätt cirkelträning för herrar och damer, grupp III/ Kevyt kuntopiiri miehille ja naisille, ryhmä III Lärare/ Opettaja: Annette Lindholm Ons./ Ke kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ Ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi *Lätt cirkelträning för herrar och damer, grupp IV/ Kevyt kuontopiiri miehille ja naisille, ryhmä IV Lärare/ Opettaja: Pipsan Lehtinen Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ Ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi *Circuit training max./enint. 15 pers./ henk För både kvinnor och män/ Sekä naisille että miehille Lärare/ Opettaja: Mary-Ann Sjölund Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi Damgymnastik / Naisvoimistelua Lärare/ Opettaja: Maria Marrasmaa (ent. Kilpinen) Tors./ To kl./ klo , inledn./alk Wallhalla, Valhallavägen/ Valhallantie Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi Piloxing Intervallitunti joka sisältää nyrkkeilyä ja pilates osuuksia Opettaja: Maria Marrasmaa (ent. Kilpinen) To klo , alk Hembygdsgården Maksu 35 / lukukausi

14 14 Lätt gymnastik för damer/ Kevyttä voimistelua naisille Passar bra för pensionärer/ Sopii hyvin eläkeläisille Lärare/ Opettaja: Viola Lönnqvist Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, gymnastiksalen/ voimistelusali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi Step aerobic Lärare/ Opettaja: Mary-Ann Sjölund Mån./ Ma kl./ klo , inledn./ alk Degerby skola Avgift/ Maksu: bänkhyra/ termin// penkkivuokra/ lukukausi Mixed liikunta I Opettaja/ Lärare: Mary-Ann Sjölund Ke/ Ons. klo/ kl , alk./ inledn Inkoo Aktia Areena/ Ingå Aktia Arena Maksu/ Avgift: 40 / lukukausi/ termin Disco pienryhmä Opettaja/ Lärare: Mary-Ann Sjölund To/ Tors. klo/ kl , alk./ inledn Inkoo Aktia Areena/ Ingå Aktia Arena Maksu/ Avgift: 35 / lukukausi/ termin Qi gong Qi gong är år gammal rörelseform. Genom långsamma harmoniska RÖRELSER i kombination med AVSLAPPNING och rätt ANDNING skapar man balans i kropp och själ: förebygger stress, stärker immunförsvaret, förbättrar koncentrationen etc. Passar alla över 18 år. Qi gong görs i mjuka kläder som inte spänner och lätta tossor. Lärare: Maria Grönlund Tis. kl , inledn Kyrkfjärdens skolas gula hus NYTT STÄLLE: Hembygdsgården Avgift: 35 / termin

15 KURSEN INHIBERAD, BÖRJAR PÅ VÅREN! / KURSSI ON PERUTTU, ALKAA KEVÄÄLLÄ! FolkJam, 3 gånger på hösten/ 3 kertaa syksyllä Kom med och upplev dansglädje och träna din kondition med hjälp av den nya, inhemska motionsgrenen FolkJam. Jammarna behöver bra skor, ett gott humör och förmågan att gå. Ingen partner behövs!/ Tule kokemaan tanssin iloa ja liikkumaan yhdessä uuden kotimaisen kuntoliikunnan FolkJamin parissa. Jammaillessa tarvitaan hyvät kengät ja iloinen mieli sekä kyky kävellä. Paria ei tarvita! Lärare/ Opettaja: Cilla Törnblom-Backman Följande torsdagar/ Seuraavat torstait kl./ klo : 23.10, och/ ja 6.11 Hembygdsgården Avgift/ Maksu: 15 / för tre gånger/ kolmelta kerralta 15

16 16 Övriga kurser / Muut kurssit Allsång med Rolf Sonntag Fagerro, Ingabacken samt Servicehuset, datum enligt överenskommelse *Datakurs för nybörjare KURSEN ÄR INHIBERAD! max. 12 delt. Lärare: Karl-Eilif Åberg Tis. kl , inledn Kyrkfjärdens skolas datasal Avgift 35 / termin *Tietokonekurssi vasta-alkajille KURSSI ON PERUTTU! enint. 12 henk. Opettaja: Karl-Eilif Åberg Ke klo , alk Kyrkfjärdens skolan tietokoneluokka Maksu: 35 / lukukausi

17 17 Kurslokalernas adresser / Kurssitilojen osoitteet: Barösunds fd./ ent. skola: Valhallavägen/ Valhallantie Barösund Degerby skola: Degerybvägen/ Degerbyntie Degerby Furuborg: Furuborgsgränd/ Furuborginkuja Degerby Gamla Läkargården: Hemstigen/ Kotipolku Ingå/ Inkoo Hembygdsgården: Idrottsvägen / Urheilutie Ingå/ Inkoo Ingahemmet/ Ingakoti: Bölevägen/ Bölentie Ingå/ Inkoo Ingå Aktia Arena/ Inkoo Aktia Areena Kanonvägen 3/ Tykkitie Ingå/ Inkoo Inkoon JoogaPysäkki: Västankvarnvägen/ Västankvarnintie Ingå st./ Inkoon as. Kyrkfjärdens skola: Museivägen/ Museontie Ingå/ Inkoo Wallhalla: Valhallavägen/ Valhallantie Barösund

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion DALSBRUKS MOTIONSHALL (BRUKSHALLEN) Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion Sökande Ansvarig övervakare Önskar hyra /Förening/Lag Adress Hela salen för ca personer 2/3

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

KE/ON. MS-A0109 Differential- och integralkalkyl 1; H02. MS-A0006 Matriisilaskenta CS-A1111. Ohjelmoinnin peruskurssi H11 CS-A1111

KE/ON. MS-A0109 Differential- och integralkalkyl 1; H02. MS-A0006 Matriisilaskenta CS-A1111. Ohjelmoinnin peruskurssi H11 CS-A1111 Rakennetun ympäristön. vuoden opiskelijoille suunnattu mallilukujärjestys 06-07 Modelläsordning för. årsstuderande i Den byggda miljön 06-07 KE/ON TO Periodi SYKSY 06 H Vko 37: * H H5 H08 H3 ENG-A008 Orientaatio

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Tervetuloa harrastamaan ja opiskelemaan kansalaisopistoon!

Tervetuloa harrastamaan ja opiskelemaan kansalaisopistoon! Tervetuloa harrastamaan ja opiskelemaan kansalaisopistoon! Muonion kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen harrastamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kansalaisopiston kursseilla korostuvat

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUKSTEN JA RUOTSIN KURSSIEN VALINTAAN (ilmoittautuminen ryhmiin weboodissa tai kurssin ohjeiden mukaan)

OHJEITA HARJOITUKSTEN JA RUOTSIN KURSSIEN VALINTAAN (ilmoittautuminen ryhmiin weboodissa tai kurssin ohjeiden mukaan) 8.7.2016 Lisätietoa MyCourses ja weboodi (oodi.aalto.fi) Periodi I SYKSY 2016 LC-5411 (ENG1) (ENG1) LC-5411 (ENG1) (ENG1) (ENG1) LC-5411 H09 aloistus vko 37 T LC-5411 (H09) (ENG1) H11 (ENG1) H14 (ENG1)

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous Keski-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry Mellersta Österbottens Epilepsiförening rf. Jäsenkirje 1/2016 Medlemsbrev 1/2016 Hyvä yhdistyksen jäsen! Olet joskus ehkä ajatellut, että olisipa kivaa osallistua

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM OPS-PROSESSIN VETÄJÄ TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM LÄROPLANSORGANISATIONEN OPETUSSUUNNITELMAORIGANISAATIO

Lisätiedot

INGÅ MEDBORGARINSTITUT INKOON KANSALAISOPISTO Kursprogram - Kurssiohjelma

INGÅ MEDBORGARINSTITUT INKOON KANSALAISOPISTO Kursprogram - Kurssiohjelma INGÅ MEDBORGARINSTITUT INKOON KANSALAISOPISTO Kursprogram - Kurssiohjelma 2016-2017 Innehåll - Sisältö Ingå medborgarinstitut Ingå medborgarinstitut 1 Inkoon kansalaisopisto 1 Anmälning 2 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Lukuvuoden 2009-2010 työ- ja lomapäivät / Skol- och lovdagarna läsåret 2009-2010

Lukuvuoden 2009-2010 työ- ja lomapäivät / Skol- och lovdagarna läsåret 2009-2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 100 31.03.2009 Lukuvuoden 2009-2010 työ- ja lomapäivät / Skol- och lovdagarna läsåret 2009-2010 SIVLTK 120 Sivistyslautakunta/Bildningsnämnden 17.12.2008 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten. Iltakoulu/Aftonskola

Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten. Iltakoulu/Aftonskola Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten Iltakoulu/Aftonskola 6.4.2016 Ohjelma klo 18.00-20.30/Program kl. 18.00-20.30 - Tervetuloa, kaupunginvaltuuston pj. Arja Isotalo/Välkommen,

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 55/2003 vp Biologian opetuksen ajanmukaistaminen peruskouluissa Eduskunnan puhemiehelle Kouluissa opetetaan kehitysoppia biologian tunneilla ainoana tieteenä vastauksena kysymykseen

Lisätiedot

TFM-fuksit / Mallilukujärjestys I periodi / viikot /

TFM-fuksit / Mallilukujärjestys I periodi / viikot / TFM-fuksit / llilukujärjestys I periodi / viikot 37-42 / 2.9.-2.0.206 0:30-0:30- A00 LC- Kie- Differentiaali- nta A009 54 H07 9.540 Diff.- Tekniikan H03 alan Svenska inom perusteell teknik isesti 0 A009

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Havainto-taidejakso Tarkempi aikataulu kurssiohjelman mukaisesti Opetuspaikkana Otakaari 1A

Havainto-taidejakso Tarkempi aikataulu kurssiohjelman mukaisesti Opetuspaikkana Otakaari 1A Arkkitehtuuri 1 vsk Periodi I Viikot 37-41 Arkkitehtuuri 1 vsk Periodi I Viikot 42-43 Huom! Periodin viimeiset kaksi vkoa! Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai :00 :00 :00 :00 1..20 Opintoinfo

Lisätiedot

Katajanokka - Meilahti Skatudden - Mejlans. Katajanokan terminaali - Meilahti Skatuddens terminal - Mejlans

Katajanokka - Meilahti Skatudden - Mejlans. Katajanokan terminaali - Meilahti Skatuddens terminal - Mejlans 30.6.-6.7.2014 4, 4T 4X 4 Katajanokka - Meilahti Skatudden - Mejlans 4T 4X Katajanokan terminaali - Meilahti Skatuddens terminal - Mejlans Raitiovaunua korvaava bussi Ersättningsbuss för spårvagn 4 4T

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Kaikissa ryhmissä tilaa! Maanantai Klo 9.00 10.00 Vertaisohjattu kuntopiiri 65+, 13.1. 26.5.2014 Ilmoittautumiset ja lisätietoja ma-pe klo 9 10 Liperin terveystoimi

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013

OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013 OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN Kesäkuussa 2014 bussit liikennöivät viime kesän aikataulujen mukaan. Heinäkuun alussa bussivuorojen määrä vähenee. Bussit liikennöivät 1.7. - 10.8.2014 alla olevien aikataulujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Päivämäärät Lomapäivät Kesto

Päivämäärät Lomapäivät Kesto Päivämäärät Lomapäivät Kesto Tasot 23.01. 19.05. 20.02. 24.02. 14.04. 17.04 21.04. 15 viikkoa -> 22t 30min A1 C1 20.03. 19.05. 14.04. 17.04. 21.04 8 viikkoa -> 12t A2 C1 Kurssityyppi Taso Ajankohta A:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

HUHTIKUU Kilpailupäivät

HUHTIKUU Kilpailupäivät HUHTIKUU Kilpailupäivät 1 Perjantai Jyväskylä Oulu 17 Sunnuntai Joensuu Tornio 2 Lauantai Toto76 FORSSA 18 Maanantai Oulu 3 Sunnuntai Seinäjoki Kouvola 19 Tiistai Tampere 4 Maanantai Kaustinen 20 Keskiviikko

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2012 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 20 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

LEGALLY BLONDE HARJOITUSPÄIVÄT

LEGALLY BLONDE HARJOITUSPÄIVÄT LEGALLY BLONDE HARJOITUSPÄIVÄT 2013-2014 Maanantai: *näyttelijäntyö klo 14.45-17.00 TORNIS Keskiviikko: * musikaalilaulu syyslukukausi klo 14.15-15.45/16.30 MUSLK * musikaalilaulu kevätlukukausi klo 14.45-16.15/17.00

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Kurssimaksuja ei palauteta.

Kurssimaksuja ei palauteta. Jokihelmen opiston johtokunta 6 15.03.2016 Jokihelmen opiston kurssimaksut ja soitinvuokrat 2016-2017 Jokhjoht 15.03.2016 6 Rehtorin ehdotus: Kurssimaksut Koko lukukauden kestävät kurssit hinnoitellaan

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas 2016-2017 KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa tanssin perusopetusta ja eri-ikäisille tanssijoille tarjotaan

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR 1 (6) PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Saaristorastit Tilaisuuden nimi Tillställningens namn 11.125s Painatuspalvelut 2 (6) Pelastuslaissa (3792011) on vaatimus

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 27.2.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kieli- ja viestintäopinnot KKRUKK Ruotsin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

SYYSKAUDEN OHJELMA 2013 Ryhmät alkavat maanantaina 2.9 ja päättyvät viikolla 50/51. Kertoja on 15

SYYSKAUDEN OHJELMA 2013 Ryhmät alkavat maanantaina 2.9 ja päättyvät viikolla 50/51. Kertoja on 15 KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen SYYSKAUDEN OHJELMA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus)

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus) Auttajat esityksissä: Ennen esityksiä: Pe 20.5 klo 12-14 Esitys tilan rakennus (matot, taustaverhot mm.): Pekka tai Mervi Kurki, Markku Orell, Jukka Hänninen. Lavastus: Olivia, Ottilia, Tiia ja Alexandra.

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Työsuunnitelman muutos lukuvuodelle / Leppätien koulu

Työsuunnitelman muutos lukuvuodelle / Leppätien koulu Sivistysvaliokunta/ 92 17.10.2011 Bildningsutskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 66 01.11.2011 Työsuunnitelman muutos lukuvuodelle 2011-2012 / Leppätien koulu SIVVLK 114 Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet

Lisätiedot

Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä

Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä Medborgardialog Ett gott liv var dag 2015-02-25 Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä Allmänna frågor/yleiset kysymykset Kvinna/nainen 59 71,1 Man/mies 24 28,9 Total 83 100 100% (83/83) Ålder/Ikä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä TerveysInfo aivot Aivojumppa opas Aivojumppa on sarja helppoja ja miellyttäviä liikkeitä, jota oppimiskinesiologiassa käytetään kokonaisvaltaisen oppimisen tukena. Aivojumppaliikkeet helpottavat kaikenlaista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Var kan jag hitta formuläret för? Kysyt, mistä löydät lomakkeen När var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Vart var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Työväenopiston johtokunta 22.04.2008 AIKA 22.04.2008 klo 18:00-18:50 PAIKKA Opistotalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13

Lisätiedot

HAKUOHJEET YLÄKOULUVALMENNUKSEEN LUKUVUODEKSI 2016-2017

HAKUOHJEET YLÄKOULUVALMENNUKSEEN LUKUVUODEKSI 2016-2017 HAKUOHJEET YLÄKOULUVALMENNUKSEEN LUKUVUODEKSI 2016-2017 Toiminnan tavoitteet: Lisätä harjoitusmääriä päiväaikaan. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen. Koulujen ja seurojen kasvattamisyhteistyö. Nuorisovalmennuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA TANSSIN TUNTIKORVAUKSET KEVÄT 2017

LIIKUNNAN JA TANSSIN TUNTIKORVAUKSET KEVÄT 2017 LIIKUNNAN JA TANSSIN TUNTIKORVAUKSET KEVÄT 2017 - Opiskelijat voivat korvata poissaolonsa omalta kurssiltaan alla olevan listan mukaisesti. - Muista kuin listan mukaisista korvaavuuksista pitää aina sopia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot