Ingå Medborgarinstitut. Arbetsåret Inskrivning. Avgifter

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ingå Medborgarinstitut. Arbetsåret 2014-2015. Inskrivning. Avgifter"

Transkriptio

1 1 Ingå Medborgarinstitut Rektor: tfn (09) Kanslist: tfn Förhandsanmälningar: tfn (09) , E-post: Besöksadress: Ola Westmans allé 3, Ingå Aktuell information om medborgarinstitutet: samt anslagstavlorna på kommungården Arbetsåret Höstterminen inleds måndagen och avslutas fredagen ( 13 ggr). Medborgarinstitutets julfest med Lucia arrangeras av Kamratförbundet på Hembygdsgården lördagen kl Vårterminen inleds måndagen och avslutas fredagen (12 ggr). Ingen undervisning under skolornas sportlov, vecka 8. Vårutställningen av elevarbeten är öppen söndag kl i Kyrkfjärdens skolas gymnastiksal. Vårfesten med program hålls kl på samma ställe. Inskrivning Inskrivning sker när kursen börjar. - Kurser försedda med stjärna (*) kräver förhandsanmälan per telefon till mbi-kansliet. - Förhandsanmälningar tas emot fr.o.m. tisdag kl per telefon. Anmälningar som anlänt tidigare beaktas inte. Inga förhandsanmälningar kan göras direkt till läraren. - För Bildkonstskolan görs förhandsanmälning till Kaisa Eriksson, tfn : för gamla elever onsdagen efter kl och för nya elever torsdagen efter kl Mera information om Bildkonstskolans verksamhet på Avgifter - Kursavgiften betalas med faktura skilt för höst- och vårterminen, fakturan skickas hem till kursdeltagaren. Avgiften per kurs gäller för en termin. - Elev som påbörjar sin undervisning under pågående termin betalar full terminsavgift. Kommunen skickar hem en faktura som betalas senast på förfallodagen. - Eleverna betalar själva sina böcker och annat kursmaterial. - Betalda kursavgifter återbetalas inte. Avgifterna per termin är följande: 1 lektion (45 min.)/ vecka 35 2 lektioner (90 min.)/ vecka 40 3 lektioner (135 min.)/ vecka 45 4 lektioner (180 min.)/ vecka 50 5 lektioner (225 min.)/ vecka 55 Avgifterna för special- och kortkurser varierar.

2 2 Pensionärer samt arbetslösa betalar en avgift på 25 /termin/kurs (gäller inte special- eller kortkurser). Bildkonstskolans avgift är 61 /kurs. Du kan även betala en terminsavgift på 91 och delta i ett obegränsat antal kurser under en termin. Detta bör du meddela genast när du fyller i anmälningsblanketten för första kursen. Alternativet till terminsavgiften är en årsavgift på 125, som betalas på hösten varvid du kan delta i obegränsat antal kurser under läsåret Detta bör du meddela genast när du fyller i anmälningsblanketten för första kursen. Observera att termins- och årsavgiften inte omfattar följande: - Bildkonstskolans kurser - special- och kortkurser - materialkostnader - avgifter för stepbräden Försäkringar Studeranden över 20 år är inte försäkrade från institutets sida. Åldersgräns i undervisningen För att delta i vuxenundervisningen bör du vara 18 år. Speciallov kan ges av lärare och rektor. Åldersgränsen gäller inte kurser som är riktade till barn och ungdomar. Studieintyg Studieintyg ges på begäran efter avslutad kurs. Detta förutsätter regelbunden närvaro (75 %). Antal elever i studiegrupperna Antalet elever i samtliga studiegrupper bör vara minst sju. Kursledaren fastslår maximiantalet per kurs. Om minimiantalet elever (7) inte uppnås tre gånger i följd upphör kursen. Kamratförbundet Kamratförbundet är en elevförening som alla som betalat en kursavgift automatiskt hör till. Kamratförbundet ordnar institutets julfest och Luciafest. Ordförande för Kamratförbundet är Marcus Grönholm. Språket i kurserna De kurser som är presenterade i kursprogrammet på båda språken undervisas likaså på båda språken. I de kurser som presenteras bara på ena språket sker undervisning bara på detta språk.

3 3 Inkoon kansalaisopisto Rehtori: puh. (09) Kanslisti: puh Ennakkoilmoittautuminen: puh. (09) , S-posti: Käyntiosoite: Ola Westmanin puistotie 3, Inkoo Ajankohtaista tietoa kansalaisopistosta: sekä kunnantalon ilmoitustauluilla Työvuosi Syyslukukausi alkaa maanantaina ja päättyy perjantaina (13 krt). Kansalaisopiston joulujuhla Lucia-neitoineen järjestetään Hembygdsgårdenilla lauantaina klo Kevätlukukausi alkaa maanantaina (12 krt) ja päättyy perjantaina (12 krt). Koulujen hiihtolomalla viikolla 8 ei ole opetusta. Oppilastöiden kevätnäyttely on sunnuntaina klo Kyrkfjärdens skolan voimistelusalissa. Ohjelmallinen kevätjuhla järjestetään klo samassa paikassa. Sisäänkirjoittautuminen Kansalaisopistoon kirjoittaudutaan kun kurssi alkaa. - Tähdellä (*) merkityille kursseille ennakkoilmoittautuminen puhelimitse kansalaisopiston toimistoon. - Ennakkoilmoittautumiset vastaanotetaan puhelimitse tiistaista klo alkaen. Aikaisempia ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Opettajalle ei voi ilmoittautua suoraan. - Kuvataidekoulun ennakkoilmoittautuminen Kaisa Erikssonille, puh : vanhat oppilaat keskiviikkona klo jälkeen ja uudet oppilaat torstaina klo jälkeen. Enemmän tietoa Kuvataidekoulun toiminnasta löytyy osoitteesta Maksut - Kurssimaksu maksetaan laskulla erikseen syys- ja kevätlukukaudelta. Lasku lähetetään kurssin osanottajalle. Kurssimaksu on voimassa yhden lukukauden. - Kesken lukukauden aloittava oppilas maksaa täyden lukukausimaksun. Kunta lähettää kotiin laskun, joka maksetaan eräpäivään mennessä. - Oppilaat maksavat kirjat ja muun kurssimateriaalin itse. - Maksettuja kurssimaksuja ei palauteta. Lukukausimaksut ovat seuraavat: 1 oppitunti (45 min.)/ viikko 35 2 oppituntia (90 min.)/ viikko 40 3 oppituntia (135 min.)/ viikko 45 4 oppituntia (180 min.)/ viikko 50 5 oppituntia (225 min.)/ viikko 55 Erikois- ja lyhytkurssien maksut vaihtelevat.

4 4 Eläkeläiset ja työttömät maksavat 25 /lukukausi/kurssi (ei koske erikois- ja lyhytkursseja). Kuvataidekoulun hinta on 61 /kurssi. Voit myös maksaa 91 :n lukukausimaksun, jolloin voit osallistua niin monelle kurssille kuin haluat lukukauden aikana. Ilmoita asiasta heti täyttäessäsi ensimmäisen kurssin ilmoittautumislomakkeen. Lukukausimaksun sijasta voit maksaa syksyllä myös 125 :n vuosimaksun, jolloin voit osallistua niin monelle kurssille kuin haluat lukuvuoden aikana. Ilmoita asiasta heti täyttäessäsi ensimmäisen kurssin ilmoittautumislomakkeen. Huomaa, että lukukausi- ja vuosimaksuihin eivät sisälly: - kuvataidekoulun kurssit - erikoiskurssit ja lyhytkurssit - materiaalikustannukset - steppilautamaksut Vakuutukset Kansalaisopisto ei vakuuta yli 20-vuotiaita oppilaita. Ikäraja Aikuisopetukseen osallistuvan on oltava 18-vuotias. Opettaja ja rehtori voivat myöntää erikoisluvan. Ikäraja ei koske lapsille ja nuorille tarkoitettuja kursseja. Opintodistus Opintotodistus annetaan pyynnöstä kurssin päätyttyä. Todistus edellyttää säännöllistä osallistumista (75 %). Opintoryhmien opiskelijamäärä Kaikissa opintoryhmissä tulee olla vähintään seitsemän opiskelijaa. Kurssin enimmäisopiskelijamäärän päättää kurssin opettaja. Jos vähimmäismäärä (7) alittuu kolme kertaa peräkkäin kurssi keskeytetään. Oppilaskunta Oppilaskunta on oppilasyhdistys, johon kaikki kurssimaksun maksaneet automaattisesti kuuluvat. Oppilaskunta järjestää kansalaisopiston joulujuhlan ja Luciajuhlan. Puheenjohtajana toimii Marcus Grönholm. Kurssikieli Sekä suomeksi että ruotsiksi kuvatuilla kursseilla opetus on kaksikielistä. Vain suomeksi tai ruotsiksi kuvatuilla kursseilla opetusta annetaan vain kyseisellä kielellä.

5 5 Språk / Kielet Français Kursen i franska fortsätter/ranskankielenkurssi jatkuu Kursbok/ Kurssikirja: Vite et bien (Méthode rapide pour adultes-claire Miquel) Lärare/ Opettaja: Veronica Sandström Tors./ To kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, teckningssalen/ piirustussali Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi Italienska Kursen fortsätter/ Kurssi jatkuu Vi fortsätter med förra läsårets bok/ Jatkamme viime lukuvuoden kirjalla Espresso 2 (Maria Bali, Giovanna Rizzo, Riikka Kaipainen) Lärare/ Opettaja: Veronica Sandström Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, teckningssalen/ piirustussali Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi Espanjaa Espanjankielen alkeiskurssi Kurssikirja ilmoitetaan kurssin alussa Opettaja: Sanna Luostarinen Ma klo , alk Kyrkfjärdens skola, piirustussali Maksu: 40 / lukukausi

6 6 Konstämnen / Taideaineet *Keramik/ Keramiikka I Lärare/ Opettaja: Kaija Dahlén Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmet/ Ingakoti, Bölevägen/ Bölentie Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi *Keramik/ Keramiikka II max./ enint. 10 pers./ hlöä Lärare/ Opettaja: Tiina Jåfs Tors./To kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmet/ Ingakoti, Bölevägen/ Bölentie Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi *Olje-, akvarellmålning och teckning/ Öljy-, akvarellimaalausta ja piirustusta max./ enint. 12 pers./ hlöä Lärare/ Opettaja: Kaisa Eriksson ja Maarit Lassila Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skolas bostadshus/kyrkfjärdens skolan asuintalo Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi

7 7 *Medborgarinstitutets bildkonstskola / Kansalaisopiston kuvataidekoulu Ingå bildkonstskola fungerar i andra våningen i gula huset invid Kyrkfjärdens skola under adressen Museivägen 7 bostad 4. Ansvarig lärare är Kaisa Eriksson. Karin Björklund-Rissanen och Leia French är timlärare. Undervisningen följer direktiv som fastställts av utbildningsstyrelsen och har en läroplan som godkänts av bildningsnämnden. Terminsavgifterna inkluderar materialkostnader. Syskonrabatten är 10 /syskon. Meddela kursnummer vid anmälan. Alla kurser är tvåspråkiga. Avgift: 61 /kurs. Kurserna börjar vecka 35. Ansvarig lärare: Kaisa Eriksson, tfn Inkoon kuvataidekoulu toimii Kyrkfjärdens skolan viereisen keltaisen rakennuksen toisessa kerroksessa osoitteessa Museotie 7 asunto 4. Vastaava opettaja on Kaisa Eriksson. Tuntiopettajina toimii Karin Björklund- Rissanen ja Leia French. Opetus noudattaa opetushallituksen ohjeita ja sivistyslautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Materiaalimaksut sisältyvät lukukausimaksuihin. Sisarusalennus on 10 /sisarus. Ilmoita ilmoittautuessasi kurssin numero. Kaikki kurssit ovat kaksikielisiä. Maksu: 61 /kurssi. Kurssit alkavat viikolla 35. Vastaava opettaja: Kaisa Eriksson, puh *Måndag/ Maanantai Bildkonst/ Kuvataide, 6-7 år/ -vuotiaat, Karin Björklund-Rissanen *Tisdag/ Tiistai Bildkonst/ Kuvataide, 7-9 år/ -vuotiaat, Leia French Bildkonst/ Kuvataide, 5-6 år/ -vuotiaat, Leia French *Onsdag/ Keskiviikko Bildkonst/ Kuvataide, 9-12år/ -vuotiaat, Kaisa Eriksson Bildkonst/ Kuvataide, 7-9 år/ -vuotiaat, Kaisa Eriksson *Torsdag/ Torstai Bildkonst/ Kuvataide, 7-9 år/ -vuotiaat, Kaisa Eriksson Bildkonst/ Kuvataide, 9-12 år/ -vuotiaat, Kaisa Eriksson

8 8 Praktiska färdigheter / Käytännön taidot Folkdräktssömnad och handarbete Här kan du börja på ett nytt arbete eller ta itu med ett redan påbörjat. Vi inspirerar varandra! Lärare: Siv Långstedt Ons. kl , inledn Kyrkfjärdens skola, textilsalen Avgift: 45 / termin *Renovering av möbler samt små träarbeten/ Huonekalujen korjausta sekä pieniä puutöitä max./ enint. 11 pers./ henk. Ytbehandling och reparation av egna möbler/ Omien huonekalujen pintakäsittely ja korjaus Lärare/ Opettaja: Stefan Nyman Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, slöjdsalen/ veistosali Obs! Du kan delta hela läsåret eller enbart höst- eller vårterminen/ Huom! Voit osallistua koko lukukauden tai vain syys- tai kevätlukukauden Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi *Traditionell möbeltapetsering/ Perinteinen huonekaluverhoilu max./ enint 11 pers./ henk. Klä om dina möbler/ Verhoile omat huonekalusi Lärare/ Opettaja: Päivi Björkroth Tors./ To kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, slöjdsalen/ veistosali Avgift/ Maksu: 45 / termin/ lukukausi Träslöjd Lärare: Kenneth Lindström Mån. kl , inledn Kyrkfjärdens skola, slöjdsalen Avgift: 50 / termin Puukko- ja kuksakurssi sekä muita puutöitä Opettaja: Leo Laine Ke klo , alk Kyrkfjärdens skola, veistosali Maksu: 45 / lukukausi *Kudonta/ Vävning Tule kutomaan kangaspuilla/ Kom väv med vävstol Opettaja/ Lärare: Kirsi Pennanen-Kyttälä Ke/ Ons. klo/ kl , inledn/ alk Barösund ent./ fd. skola Maksu/ Avgift: 50 / lukukausi/ termin Lär dig sticka/ Opi neulomaan Vantar med foder, sockor, mössor och annat roligt/ Lapasia vuorella, sukkia, myssyjä ja muuta kivaa Lärare/ Opettaja: Benita Ilander Mån./ Ma kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, textilsal/ tekstiililuokka Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi

9 Sykurs/ Ompelukurssi Lär dig sy enligt egna mönster eller nya modeller/ Opi ompelemaan omilla kaavoilla tai uusilla malleilla Lärare/ Opettaja: Maria Lindbom Tis./ Ti kl./klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, textilsal/ tekstiililuokka Avgift/ Maksu: 40 /termin/ lukukausi 9

10 10 Musik / Musiikki Degerby bortblandade kör Lärare: Magnus Ljungqvist Mån. kl , inledn Furuborg, Furuborgsgränd 4, Degerby Avgift: 45 / termin Do-Re-Mingå Om du kan lite hantera instrument från tidigare är du välkommen med Lärare: Rolf Sonntag Fre. kl , inledn Rolf Sonntags studio, Ingarskila Avgift: 50 / termin Ingå Spelmansgille Nybörjarkurs kl Spelmansövning kl Lärare: Linnea och Anders Holmberg Tisdagar, inledn Gamla Läkargården, Hemstigen 14 Avgift: 45 / termin *Pianolektioner/ Pianonsoittoa max./ enint. 18 pers./ henk. För elever som gått hos Hillevi tidigare, men även för nybörjare/ Hillevin entisille oppilaille, mutta myös aloittelijoille Lärare/ Opettaja: Hillevi Sågbom Tors./ To kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi

11 11 Dans / Tanssi Folkdans för yngre juniorer i åldern 6-9 år Kom med dansa, leka och sjunga, lära dig samtidigt finlandssvenska folkdanser Lärare: Cilla Törnblom-Backman Mån. kl , inledn Hembygdsgården Avgift: 35 / termin Folkdans för äldre juniorer i åldern år Vi dansar finlandssvenska folkdanser, nordiska folkdanser och andra danser Lärare: Cilla Törnblom-Backman Mån. kl , inledn Hembygdsgården, bufféutrymmet Avgift: 35 / termin *Sång och dans för barn i åldern 3-4 år max. 20 pers. Vi dansar, sjunger och leker Lärare: Ann-Kristin Wasström Mån. kl , inledn Hembygdsgården, bufféutrymmet Avgift: 35 / termin *Sång och dans för barn i åldern 5-6 år Vi dansar, sjunger och leker Lärare: Ann-Kristin Wasström Mån. kl inledn Hembygdsgården, bufféutrymmet Avgift: 35 /termin Gammeldans/ Vanhanajan tansseja Fortsättningskurs/ Jatkokurssi Lärare/ Opettaja: Viola Lönnqvist, spelman/ pelimanni Ingolf Backman Mån./ Ma kl./ klo , inledn./alk Hembygdsgården Avgift/ Maksu: 40 / termin/ lukukausi

12 12 Gymnastik / Liikuntaa Astangajooga - jatko Astangajooga on vaativa ja dynaaminen hathajoogan muoto, jossa fyysisellä harjoittelulla on keskeinen osa. Joogaasentoja tehdään sarjoissa ja harjoituksessa edetään syvän hengityksen tahdissa ilman välirentoutuksia kehoa kuunnellen. Tunneilla tehdään valikoitu, monipuolinen kokoelma astangajoogan ensimmäisistä liikesarjoista pyrkien löytämään terveelliset kehon linjaukset. Monipuolinen harjoitus kehittää voimaa, notkeutta ja kehotietoisuutta joka antaa mielen levätä arkisista askareista. Opettaja: Tea Jääskeläinen To klo alk Inkoon JoogaPysäkki, Västankvarnintie 75 Maksu: 40 / lukukausi Astangajooga - lempeät alkeet Astangajooga on vaativa ja dynaaminen hathajoogan muoto, jossa fyysisellä harjoittelulla on keskeinen osa. Joogaasentoja tehdään sarjoissa ja harjoituksessa edetään syvän hengityksen tahdissa ilman välirentoutuksia kehoa kuunnellen. Lajin vaativasta maineesta huolimatta Tean lempeät alkeet sopivat kaikenikäisille ja lähes kaikenkuntoisille. Tunneilla tehdään valikoitu, monipuolinen kokoelma astangajoogan ensimmäisistä liikesarjoista. Joogaasentoja varioidaan sopiviksi käyttäen saatavilla olevia apuvälineitä. Turvallisten linjausten hakeminen joogassa edesauttaa kehontuntemusta ja virheasentojen havatsemista myös arjessa. Opettaja: Tea Jääskeläinen To klo , alk Inkoon JoogaPysäkki, Västankvarnintie 75 Maksu: 40 / lukukausi Hathajooga - kokonaisvaltaista hyvinvointia Aloittelijoille ja ennen harrastaneille. Keho notkistuu, lihakset vahvistuvat, mieli tyyntyy luonnollisen hengitysrytmin tahdissa. Rentoutumis-, keskittymis-, tasapaino- ja hiljentymisharjoituksia. Opettaja: Virpi Kesäläinen Ti klo , alk Hembygdsgården Maksu: 40 / lukukausi Joogan aamuryhmä Kohti mielen ja kehon tasapainoa jooga-asanoiden, hengitys- ja rentoutumisharjoitusten sekä meditaation avulla Opettaja: Katja Ojala Ke klo , alk Hembygdsgården Maksu: 40 / lukukausi

13 13 Joogan iltaryhmä Kohti mielen ja kehon tasapainoa jooga-asanoiden, hengitys- ja rentoutumisharjoitusten sekä meditaation avulla Opettaja: Virpi Kesäläinen Ke klo , alk Hembygdsgården Maksu: 40 / lukukausi *Lätt cirkelträning för herrar och damer, grupp I/ Kevyt kuntopiiri miehille ja naisille, ryhmä I Lärare/ Opettaja: Pipsan Lehtinen Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ Ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi *Lätt cirkelträning för herrar och damer, grupp II/ Kevyt kuntopiiri miehille ja naisille, ryhmä II Lärare/ Opettaja: Annette Lindholm Ons./ Ke kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ Ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi *Lätt cirkelträning för herrar och damer, grupp III/ Kevyt kuntopiiri miehille ja naisille, ryhmä III Lärare/ Opettaja: Annette Lindholm Ons./ Ke kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ Ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi *Lätt cirkelträning för herrar och damer, grupp IV/ Kevyt kuontopiiri miehille ja naisille, ryhmä IV Lärare/ Opettaja: Pipsan Lehtinen Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ Ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi *Circuit training max./enint. 15 pers./ henk För både kvinnor och män/ Sekä naisille että miehille Lärare/ Opettaja: Mary-Ann Sjölund Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Ingahemmets styrkesal/ingakodin kuntosali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi Damgymnastik / Naisvoimistelua Lärare/ Opettaja: Maria Marrasmaa (ent. Kilpinen) Tors./ To kl./ klo , inledn./alk Wallhalla, Valhallavägen/ Valhallantie Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi Piloxing Intervallitunti joka sisältää nyrkkeilyä ja pilates osuuksia Opettaja: Maria Marrasmaa (ent. Kilpinen) To klo , alk Hembygdsgården Maksu 35 / lukukausi

14 14 Lätt gymnastik för damer/ Kevyttä voimistelua naisille Passar bra för pensionärer/ Sopii hyvin eläkeläisille Lärare/ Opettaja: Viola Lönnqvist Tis./ Ti kl./ klo , inledn./ alk Kyrkfjärdens skola, gymnastiksalen/ voimistelusali Avgift/ Maksu: 35 / termin/ lukukausi Step aerobic Lärare/ Opettaja: Mary-Ann Sjölund Mån./ Ma kl./ klo , inledn./ alk Degerby skola Avgift/ Maksu: bänkhyra/ termin// penkkivuokra/ lukukausi Mixed liikunta I Opettaja/ Lärare: Mary-Ann Sjölund Ke/ Ons. klo/ kl , alk./ inledn Inkoo Aktia Areena/ Ingå Aktia Arena Maksu/ Avgift: 40 / lukukausi/ termin Disco pienryhmä Opettaja/ Lärare: Mary-Ann Sjölund To/ Tors. klo/ kl , alk./ inledn Inkoo Aktia Areena/ Ingå Aktia Arena Maksu/ Avgift: 35 / lukukausi/ termin Qi gong Qi gong är år gammal rörelseform. Genom långsamma harmoniska RÖRELSER i kombination med AVSLAPPNING och rätt ANDNING skapar man balans i kropp och själ: förebygger stress, stärker immunförsvaret, förbättrar koncentrationen etc. Passar alla över 18 år. Qi gong görs i mjuka kläder som inte spänner och lätta tossor. Lärare: Maria Grönlund Tis. kl , inledn Kyrkfjärdens skolas gula hus NYTT STÄLLE: Hembygdsgården Avgift: 35 / termin

15 KURSEN INHIBERAD, BÖRJAR PÅ VÅREN! / KURSSI ON PERUTTU, ALKAA KEVÄÄLLÄ! FolkJam, 3 gånger på hösten/ 3 kertaa syksyllä Kom med och upplev dansglädje och träna din kondition med hjälp av den nya, inhemska motionsgrenen FolkJam. Jammarna behöver bra skor, ett gott humör och förmågan att gå. Ingen partner behövs!/ Tule kokemaan tanssin iloa ja liikkumaan yhdessä uuden kotimaisen kuntoliikunnan FolkJamin parissa. Jammaillessa tarvitaan hyvät kengät ja iloinen mieli sekä kyky kävellä. Paria ei tarvita! Lärare/ Opettaja: Cilla Törnblom-Backman Följande torsdagar/ Seuraavat torstait kl./ klo : 23.10, och/ ja 6.11 Hembygdsgården Avgift/ Maksu: 15 / för tre gånger/ kolmelta kerralta 15

16 16 Övriga kurser / Muut kurssit Allsång med Rolf Sonntag Fagerro, Ingabacken samt Servicehuset, datum enligt överenskommelse *Datakurs för nybörjare KURSEN ÄR INHIBERAD! max. 12 delt. Lärare: Karl-Eilif Åberg Tis. kl , inledn Kyrkfjärdens skolas datasal Avgift 35 / termin *Tietokonekurssi vasta-alkajille KURSSI ON PERUTTU! enint. 12 henk. Opettaja: Karl-Eilif Åberg Ke klo , alk Kyrkfjärdens skolan tietokoneluokka Maksu: 35 / lukukausi

17 17 Kurslokalernas adresser / Kurssitilojen osoitteet: Barösunds fd./ ent. skola: Valhallavägen/ Valhallantie Barösund Degerby skola: Degerybvägen/ Degerbyntie Degerby Furuborg: Furuborgsgränd/ Furuborginkuja Degerby Gamla Läkargården: Hemstigen/ Kotipolku Ingå/ Inkoo Hembygdsgården: Idrottsvägen / Urheilutie Ingå/ Inkoo Ingahemmet/ Ingakoti: Bölevägen/ Bölentie Ingå/ Inkoo Ingå Aktia Arena/ Inkoo Aktia Areena Kanonvägen 3/ Tykkitie Ingå/ Inkoo Inkoon JoogaPysäkki: Västankvarnvägen/ Västankvarnintie Ingå st./ Inkoon as. Kyrkfjärdens skola: Museivägen/ Museontie Ingå/ Inkoo Wallhalla: Valhallavägen/ Valhallantie Barösund

ProgramTryck2705 Rektor: Kursplanerare: Kansli: Anmälningar via nätet: http://www.inga.fi/medborgarinstitutet Telefonanmälningar:

ProgramTryck2705 Rektor: Kursplanerare: Kansli: Anmälningar via nätet: http://www.inga.fi/medborgarinstitutet Telefonanmälningar: 1 ProgramTryck2705 INFORMATION OM INGÅ MEDBORGARINSTITUT LÄSÅRET 2015-2016 Rektor: tfn (09) 2951 5302 Kursplanerare: tfn (09) 2951 5367 Kansli: tfn (09) 2951 5341 Anmälningar via nätet: http://www.inga.fi/medborgarinstitutet

Lisätiedot

INGÅ MEDBORGARINSTITUT INKOON KANSALAISOPISTO. Kursprogram - Kurssiohjelma

INGÅ MEDBORGARINSTITUT INKOON KANSALAISOPISTO. Kursprogram - Kurssiohjelma INGÅ MEDBORGARINSTITUT INKOON KANSALAISOPISTO Kursprogram - Kurssiohjelma 2015-2016 Ingå Medborgarinstitut Rektor: tfn (09) 2951 5302 Kursplanerare: tfn (09) 2951 5367 Kansli: tfn (09) 2951 5341 Anmälningar

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion DALSBRUKS MOTIONSHALL (BRUKSHALLEN) Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion Sökande Ansvarig övervakare Önskar hyra /Förening/Lag Adress Hela salen för ca personer 2/3

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

INGÅ MEDBORGARINSTITUT INKOON KANSALAISOPISTO Kursprogram - Kurssiohjelma

INGÅ MEDBORGARINSTITUT INKOON KANSALAISOPISTO Kursprogram - Kurssiohjelma INGÅ MEDBORGARINSTITUT INKOON KANSALAISOPISTO Kursprogram - Kurssiohjelma 2016-2017 Innehåll - Sisältö Ingå medborgarinstitut Ingå medborgarinstitut 1 Inkoon kansalaisopisto 1 Anmälning 2 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE. Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook

ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE. Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook PERHETALO ANKKURI Parainen * Moniammatillinen työyhteisö (äitiys ja lastenneuvola, lastenpsykologi, koulupsykologit, koulukuraattorit,

Lisätiedot

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF TERVETULOA VÄLKOMMEN! Osallistu ja jaa mielipiteesi Delta och

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 1.8.2015 alkaen

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 1.8.2015 alkaen Kronoby kommun Kruunupyyn kunta e-bokning s-varaus Hyra och priser Vuokra ja hinnasto f.r.om. 1.8.2015 alkaen Med reservation för ändringar Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Idrottshallen Urheiluhalli

Lisätiedot

Tervetuloa harrastamaan ja opiskelemaan kansalaisopistoon!

Tervetuloa harrastamaan ja opiskelemaan kansalaisopistoon! Tervetuloa harrastamaan ja opiskelemaan kansalaisopistoon! Muonion kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen harrastamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kansalaisopiston kursseilla korostuvat

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala Tervetuloa konferenshiin Välkommen till konferensen 26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala. Meänkielen konferensi 2009, Folkets Hus, Pajala Maanantai 26/10 Måndag 26/10 13.00 Aukaseminen Laulu Kirkon Minioorit

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

SYYSKAUDEN OHJELMA 2012 Ryhmät alkavat maanantaina 3.9 ja päättyvät viikolla 50/51. Kertoja on 15

SYYSKAUDEN OHJELMA 2012 Ryhmät alkavat maanantaina 3.9 ja päättyvät viikolla 50/51. Kertoja on 15 KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen SYYSKAUDEN OHJELMA

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille

Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA senioreille ja aikuisille 1 Ohjattua kesäliikuntaa Myyrmäen kuntosalin aukioloajat kesäkaudella...2 Kuulovammaisten aikuisten kesäliikunta...2 Hinnat...3 Yleistä...3 Kuntosalin

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a.

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Valitse oikea muoto. A. Täydennä nykyhetken muodot. Käytä tarvittaessa nettisanakirjaa. Valitse vasemmalla olevan valikon yläosassa

Lisätiedot

OPPIAINEINFO. torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104

OPPIAINEINFO. torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104 OPPIAINEINFO torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104 SISÄLTÖ uusi opinto-opas, opetussuunnitelma ja sen tuomat muutokset opintoihin ensi vuoden opetusohjelma kieliharjoittelu & työharjoittelu kansainvälinen

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot

Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous Keski-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry Mellersta Österbottens Epilepsiförening rf. Jäsenkirje 1/2016 Medlemsbrev 1/2016 Hyvä yhdistyksen jäsen! Olet joskus ehkä ajatellut, että olisipa kivaa osallistua

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUKSTEN JA RUOTSIN KURSSIEN VALINTAAN (ilmoittautuminen ryhmiin weboodissa tai kurssin ohjeiden mukaan)

OHJEITA HARJOITUKSTEN JA RUOTSIN KURSSIEN VALINTAAN (ilmoittautuminen ryhmiin weboodissa tai kurssin ohjeiden mukaan) 8.7.2016 Lisätietoa MyCourses ja weboodi (oodi.aalto.fi) Periodi I SYKSY 2016 LC-5411 (ENG1) (ENG1) LC-5411 (ENG1) (ENG1) (ENG1) LC-5411 H09 aloistus vko 37 T LC-5411 (H09) (ENG1) H11 (ENG1) H14 (ENG1)

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 Kuvat: Natalia Hoskio, Anni Kääriäinen, Valeria Andreeva KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Lukuvuoden 2009-2010 työ- ja lomapäivät / Skol- och lovdagarna läsåret 2009-2010

Lukuvuoden 2009-2010 työ- ja lomapäivät / Skol- och lovdagarna läsåret 2009-2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 100 31.03.2009 Lukuvuoden 2009-2010 työ- ja lomapäivät / Skol- och lovdagarna läsåret 2009-2010 SIVLTK 120 Sivistyslautakunta/Bildningsnämnden 17.12.2008 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Koulutukset ja tapahtumat kevät 2013 Utbildningar och evenemang våren 2013

Koulutukset ja tapahtumat kevät 2013 Utbildningar och evenemang våren 2013 Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto Borgå stadsbibliotek - Nylands landskapsbibliotek Koulutukset ja tapahtumat kevät 2013 Utbildningar och evenemang våren 2013 Ilmoittautumiset kaikkiin

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

www.vikbykennelhotel.fi

www.vikbykennelhotel.fi Puh Tel 050 516 6340 www.vikbykennelhotel.fi YKSILÖLLISTÄ HOITOA KOIRILLE JA KISSOILLE YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA INDIVIDUELL SKÖTSEL AV HUNDAR OCH KATTER MED 20 ÅRS ERFARENHET HOITOLASSAMME on oma siipi

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten. Iltakoulu/Aftonskola

Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten. Iltakoulu/Aftonskola Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten Iltakoulu/Aftonskola 6.4.2016 Ohjelma klo 18.00-20.30/Program kl. 18.00-20.30 - Tervetuloa, kaupunginvaltuuston pj. Arja Isotalo/Välkommen,

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 21.9.2015 alkaen

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 21.9.2015 alkaen Kronoby kommun Kruunupyyn kunta e-bokning s-varaus Hyra och priser Vuokra ja hinnasto f.r.om. 21.9.2015 alkaen Med reservation för ändringar Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Idrottshallen Urheiluhalli

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Tapahtumakomitean puheenjohtajan terveiset

Tapahtumakomitean puheenjohtajan terveiset OHJELMA PROGRAM Tapahtumakomitean puheenjohtajan terveiset Rakkaat tapahtumaan osallistujat, Minulla on suuri ilo toivottaa teidät tervetulleiksi Islantiin sekä Barnlek 2014-tapahtumaan. BARNLEK järjestetään

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Muonion kansalaisopisto toivottaa kuntalaiset tervetulleiksi harrastamaan ja opiskelemaan!

Muonion kansalaisopisto toivottaa kuntalaiset tervetulleiksi harrastamaan ja opiskelemaan! Muonion kansalaisopisto toivottaa kuntalaiset tervetulleiksi harrastamaan ja opiskelemaan! Vapaan sivistystyön rakenteet ovat uusiutumassa, samalla myös ylläpitäjien valtionosuuksia tarkistetaan. Parin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013

OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013 OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 55/2003 vp Biologian opetuksen ajanmukaistaminen peruskouluissa Eduskunnan puhemiehelle Kouluissa opetetaan kehitysoppia biologian tunneilla ainoana tieteenä vastauksena kysymykseen

Lisätiedot

ECOSEAL-hanke. Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

ECOSEAL-hanke. Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ECOSEAL-hanke Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ECOSEAL tasapainoilua hylkeiden kestävän kannanhoidon ja kalastuksen välillä Hankkeen kesto 2012-2013 Yhteistyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg Ulkomaanliikenteen palkat 1.4.2013 Utrikesfartens löner 1.4.2013 DWT/ IHV Vahtivapaa konepääll. I-konemestari II/III-konemest. DWT/ IHK Vaktfri maskinchef I-maskinmästare II/III-maskinmästare Alle 12999

Lisätiedot

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN Kesäkuussa 2014 bussit liikennöivät viime kesän aikataulujen mukaan. Heinäkuun alussa bussivuorojen määrä vähenee. Bussit liikennöivät 1.7. - 10.8.2014 alla olevien aikataulujen

Lisätiedot

Joustavat oppimispolut. ROKK-HANKE 2014-2015 Mari Huvitus Aalto-yliopisto Eija Tapio Diak

Joustavat oppimispolut. ROKK-HANKE 2014-2015 Mari Huvitus Aalto-yliopisto Eija Tapio Diak Joustavat oppimispolut ROKK-HANKE 2014-2015 Mari Huvitus Aalto-yliopisto Eija Tapio Diak Lähtötilanne ja tavoitteet: Sosiaalisen median ja verkkoympäristön käyttö opetuksessa korostuu Valinnan vapauden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Toimistohenkilökunta Opistosihteeri Ulrika Martin, puh. (09) 2353 6004 sähköposti: ulrika.martin@sibbo.fi

Toimistohenkilökunta Opistosihteeri Ulrika Martin, puh. (09) 2353 6004 sähköposti: ulrika.martin@sibbo.fi SIPOON KANSALAISOPISTO SIBBO MEDBORGARINSTITUT Opintie 1 A, 01150 SÖDERKULLA Puh. (09) 2353 6004 tai kunnan vaihde (09) 23531 Sähköposti: sibbomi.sipoonko@sipoo.fi Internet: www.sipoo.fi/fi/palvelut/kansalaisopisto

Lisätiedot

Pargas / Parainen. Intern busstrafik / Sisäinen linja-autoliikenne

Pargas / Parainen. Intern busstrafik / Sisäinen linja-autoliikenne Pargas / Parainen Intern busstrafik / Sisäinen linja-autoliikenne Endast under skoldagar Vain koulupäivinä Våno -Granvik Pargas/Parainen 07.35 Pargas/Parainen 13.10 15.15 Sattmark 07.45 Tervsund 13.20

Lisätiedot

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 1 TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 Tervetuloa takaisin musiikkiopiston opintojen pariin kesätauon jälkeen. Tervetuloa mukaan musiikkiopiston toimintaan myös kaikki uudet oppilaat ja heidän vanhempansa. Seuraavassa

Lisätiedot

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Kaikissa ryhmissä tilaa! Maanantai Klo 9.00 10.00 Vertaisohjattu kuntopiiri 65+, 13.1. 26.5.2014 Ilmoittautumiset ja lisätietoja ma-pe klo 9 10 Liperin terveystoimi

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot