LÄSNÄ Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja, puheenjohtaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄSNÄ Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja, puheenjohtaja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-20:25 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Alanne Päivi jäsen Hillner Tom jäsen Huhtala Lassi varajäsen Hägg Toni jäsen Lähteenmäki Ilkka varajäsen Maittila Hannele jäsen Nevalainen Merja varajäsen Nordström Paula jäsen Palenius Aslak jäsen Piekka Tuija jäsen Rintanen Leo jäsen Sassi Jukka jäsen POISSA Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja Åström Petteri jäsen Lehtonen Markku asiantuntijajäsen MUUT :t Räsänen Joona valtuuston pj Pajuoja Matti valtuuston 1. vpj Kyttälä Kari valtuuston 2. vpj Sivula Mika kaupunginjohtaja Grandell Hanna-Maria hallintojohtaja 297 Partanen Henri talousjohtaja klo Perämäki Pasi keskushallinnon klo toimialajohtaja :t Suominen Tuula vanhustyönjohtaja klo KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Nina Virtanen Puheenjohtaja Hanna-Maria Grandell Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Toni Hägg Hannele Maittila

2 PÖYTÄKIRJA 16/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja todistaa Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja

3 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 294 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Valtuustoaloite koskien vanhusten kuljetuspalvelua Keskushallinnon talousarvioehdotus Oikaisuvaatimus ja lausunto valituksen johdosta: asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimus Keski-Lohjan kaupunginosan korttelin 343 osassa Liite 1/kh Oikaisuvaatimus ja lausunto valituksen johdosta: asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimus Anttilan kaupunginosan korttelin 63 osassa Liite 1/kh Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna Kiinteistön (ent. Lagustalo, Myllärinkatu 3) m² suuruisen määräalan myynti 302 Kiinteistön (Siipoontie 1 Nummi) määräalan ja pienen osan kiinteistön määräalan myynti 303 Kiinteistön (Ruolankatu 4) myynti Vuokratalojen Metsäkorventie 10, Opettajantie 1, Kalevalantie 3, Oilaantie 19, Tuuliontie 12, Kalkkiuunintie 2 ja Passinkuja 4 myynti Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle 305 Kuntalaisaloite varttivaltuustolta katuvalaistuksen saamiseksi Nummenkyläntielle sekä bussikatos tie 25:n varrella olevalle Nummenkylän pysäkille 306 Kuntalaisaloite varttivaltuustolta katuhidasteista koulujen läheisyyteen, Nummenkylän liittymään bussikatos, katuvaloja Nummenkylän tielle sekä Ikkalan koulun pihalle parempi katuvaistus 307 Kuntalaisaloite Tynninharjuntien kevyenliikenteen yhteydestä Tallipolkuun Kuntalaisaloite varttivaltuustolta monipuolisemmasta ja laadukkaammasta kouluruoasta 309 Kuntalaisaloite Lohjan sisäisen joukkoliikenteen toteuttamisesta Lohjan kaupungin ja Nummi-Pusulan kunnan yhdistymissopimuksessa sovitun mukaan 310 Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Tiedotusluonteiset asiat Aseman vesitornin peruskorjauksen urakoitsijan valinta

4 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 294 Kj Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KH 295 Kj Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaupunginhallituksen jäsenet Toni Hägg ja Hannele Maittila.

6 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuustoaloite koskien vanhusten kuljetuspalvelua 242/ /2015 PERLJ Meidän Lohjan ryhmän valtuutettu Hannele Maittila esitti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto päätti talousarvion yhteydessä , että sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut hoidetaan palveluliikenteellä, jolloin saadaan säästöä euroa. Kaupungin järjestämä palveluliikenne on kaikille lähiseudun asukkaille lähitaajamassa asiointiin tarkoitettu ympärivuotinen kutsuliikenne, jota tällä hetkellä isännöi Rapiditaxi Oy. Kutsuliikenne maksaa juuri saman summan kuin ns. säästö eli euroa (tieto on perusturvajohtajan haastattelusta LU ). Käytännössä on tapahtunut edellä mainitun säästöpäätöksen jälkeen niin, että iäkkäät kotona asuvat ihmiset, joilla oli aikaisemmin taksikortti, ovat saaneet viranhaltijapäätöksen jossa heille on myönnetty kutsuliikennepalvelu hakemuksesta vaikka he eivät ole mitään hakemusta tehneet. Samassa päätöksessä taksikortit kehotetaan leikkaamaan kahtia ja heittämään sekajätteisiin ja päätökseen on liitetty kutsuliikenteen aikataulu. Vanhuksille on siis myönnetty oikeus käyttää kutsuliikennettä joka on kaikille muille ihmisille avoin palvelu. tä perustellaan myös euron karsintatavoitteella. Merkittävästä arkielämää koskevasta muutoksesta ei ole tiedotettu eikä keskusteltu etukäteen eikä selvitetty onko tällainen muutos mahdollinen ottaen huomioon vanhuksien elämäntilanne ja vointi. Osa vanhuksista onkin ilmoittanut etteivät he kerta kaikkiaan voi käyttää kutsuliikennettä erilaisten inhimillisten syiden vuoksi ja ovat pyrkineet saamaa muutosta tilanteeseensa valittamalla perusturvalautakuntaan, mutta tuloksetta. Vanhusten omaa näkemystä ei ole arvostettu millään tavalla, vaan asioita ymmärtämättömät päättäjät ovat tienneet paremmin ja viranhaltijapäätökset on pysytetty voimassa. Kysymys on mm. useista noin 90-vuotiaista kotona asuvista vanhuksista joiden toimintakyky on iän ja sairauden myötä heikentynyt mutta joiden vointi on kuitenkin kohtalainen siten, että kotona asuminen luonnistuu jos vain saa asianmukaisen kyydin kauppaan ym. asioille esim. kerran viikossa. Monet vanhukset ovat myös hyvin pienituloisia eläkeläisiä joilla ei siis ole varaa itse kustantaa näitä tarpeellisia matkoja joita kotona asuminen edellyttää. Näinollen oli kohtuutonta että kaupunginvaltuusto omalla päätöksellään heikensi käytännössä kaikkein heikompiosaisten asemaa ja loi eriarvoisuutta ja on aiheuttanut suurta huolta ja epävarmuutta. Ei voi olla niin, että rahaa kuljetuksiin kuluu saman verran kuin aikaisemminkin, mutta juuri vanhukset eivät saa tarvitsemiaan kyytejä kotona asumisensa tueksi vaan raha menee muualle. Tämä asiaintila tulee muuttaa ja korjata. Esitänkin tässä aloitteessa muutosta joka turvaa sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset asiointiin siten että vanhukset voivat niitä oikeasti käyttää entiseen tapaan eikä niitä korvata muodollisella mahdollisuudella joka ei käytännössä sovellu heille, kuten nyt on

7 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tapahtunut. ei myöskään lisää kustannuksia vaan se alentaa niitä ja kohdistuu oikein. Esitän myös että vanhusten kuljetusasia otetaan välittömästi käsittelyyn asianomaisissa toimielimissä ja tässä asiassa jo tehdyt päätökset kumotaan ja tehdään asiat oikein ja paneudutaan siihen mistä todellisuudessa on kysymys. Eikä kohtuudella voida olettaakaan että juuri vanhukset jaksaisivat valittaa Hallinto-oikeuteen, eikä se mitään hyödyttäisikään jos asenne kotona asumista kohtaan on kielteinen. On hyvä muistaa myös, että kaupungissa on otettu käyttöön Kotona kokonainen elämä hanke ja perusturvassa on käynnistetty myös ns. etsivää vanhustyötä, joka etsii vanhuksia jotka eivät vielä ole palvelujen piirissä. Nyt tehdyt ratkaisut eivät tue näitä hankkeita. Perusturvatoimi esittää selvityksenään seuraavaa: Aloitteen tekijä kantaa huolta nykyisen palvelu- ja kutsuliikenteen soveltumattomuudesta ikäihmisten kuljetuspalvelutarpeisiin ja esittää kuljetuspalveluasian uudelleen tarkastelua toimielimessä. Perusturvalautakunnan vahvistamien toimintaohjeiden mukaan sosiaalihuoltolain mukaan kuljetuspalvelu hoidetaan palvelu ja kutsuliikenteellä. Asiakas maksaa palvelu- tai kutsuliikenteestä julkisen liikenteen minimitaksan mukaan / yhdensuuntainen matka (3,30 euroa vuonna 2015). Palveluliikenne toimii Lohjan kaupungin alueella ja kutsuliikenne Karjalohjan, Sammatin, Nummen/Saukkolan sekä Pusulan alueilla vuoropäivinä aikataulun mukaisesti. Näistä edellä mainituista Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen muutoksista on tiedotettu asiakkaita kirjeellä ja Yhteensä kuljetuspalveluasiakkaita on ollut 49. Kirjeet ovat sisältäneet päätösten sekä käytännön ohjeiden lisäksi yhteystiedot sekä oikaisuvaatimusohjeen. Päätöksestä on tehty kuusi oikaisuvaatimusta, joista kahteen on tehty itseoikaisu ja neljä käsitelty yksilöjaostossa. Uuden voimaan tulleen sosiaalihuoltolain 1301/ :n mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsuja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Lain mukaan liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä: 1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla; 2) saattajapalveluna; 3) ryhmäkuljetuksina; 4) korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset; 5) muulla soveltuvalla tavalla.

8 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla. Sosiaalihuoltolain mukaisesti palvelu ja kutsuliikennettä on kehitetty aktiivisesti vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita, lisäksi muun muassa käytön opastusta ja ohjausta on suunniteltu yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Myös muita kehittämistoimenpiteitä on meneillään. Tavoitteena on, että palvelu- ja kutsuliikenne palvelee suurinta osaa kuljetuspalveluja tarvitsevista mahdollisimman joustavasti. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja koskevia kriteereitä ja ohjeita on tarkastelu uudelleen. Perusturvalautakunta on hyväksynyt muutetut Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen kriteerit alkaen.ohjeissa huomioidaan sekä palvelu- ja kutsuliikenteen että taksikorttien käyttö. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisen kriteereitä ja toimintakäytäntöä on muutettu seuraavasti seuraavasti alkaen. 1. Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti omalla hakemuksella. Kuljetuspalvelujen tarpeen arviointi perustuu elämäntilanteen, elinympäristön sekä sairauksista, huonokuntoisuudesta ja/tai vammaisuudesta aiheutuvan toimintarajoitteen kartoittamiseen. Arviointi tehdään kotikäynnin yhteydessä käyttäen monipuolisesti toimintakyvyn arviointimittareita. 2. Arvioitaessa kuljetuspalvelujen tarvetta selvitetään myös hakijan kyky ja mahdollisuudet käyttää joukkoliikennevälineitä ja niitä täydentäviä palvelulinjoja. Ensisijaisesti asiakas ohjataan käyttämään yksin tai avustettuna palvelu- tai kutsuliikennettä. Asiakas maksaa palvelu- tai kutsuliikenteestä julkisen liikenteen minimitaksan mukaan /yhdensuuntainen matka (3,30 euroa / vuonna 2015). Avustaja pääsee maksutta esittämällä avustajakortin. 3. Taksikortti voidaan myöntää yli 65-vuotiaalle henkilölle, mikäli: hänellä on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia käyttää palvelu- tai kutsuliikennettä tai julkisia liikennevälineitä ja palvelu- tai kutsuliikenteen käyttö ei avustetusta kokeilusta huolimatta ole onnistunut. alueella ei toimi palvelu- tai kutsuliikenne tai sen käyttö on mahdollista vain rajatusti esimerkiksi liikenneolosuhteiden vuoksi. asiakkaan toimintakyky ei arvioinnin mukaan mahdollista palvelu- tai kutsuliikenteen käyttöä; esimerkiksi odotusajat muodostuvat liian pitkiksi, palveluliikenteen pysäkille on niin pitkä matka, ettei asiakas kykene siitä selviytymään, tai asiakas ei kykene poistumaan asunnostaan ulos ilman saattajaa, joko tilapäisesti tai pysyvästi. asiakas on toimintakykyrajoitteiden lisäksi vähävarainen. Sallitut bruttotulot yksinasuvalla ovat euroa/kk ja talletukset euroa ja parisuhteessa elävillä euroa/kk ja talletukset euroa. Tuloiksi ei lasketa asumistukea, rintamalisää eikä vammaistukea / eläkettä saavan hoitotukea.

9 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sosiaalihuoltolain mukaisena kuljetuksena korvataan kohtuullinen hinta (suorin ja lyhin reitti) taksimatkasta. Taksikorttia käytettäessä tuen saajan omavastuu on 5 euroa/yhdensuuntainen matka. Asiakas maksaa omavastuuosuuden suoraan taksinkuljettajalle. Mikäli hakija on saanut virheellisin tulotiedoin palvelun, voidaan myönnetty etuus periä takautuvasti hakijalta takaisin. Tuki myönnetään määräajaksi talousarviossa tätä toimintaa varten varattujen määrärahojen puitteissa. tarkastetaan asiakkaan olosuhteiden muuttuessa. Tuki myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin. Matkoja voidaan myöntää 2, 4, 6 tai enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukautta kohden kotikunnan alueella. Niiden kunnan rajalla asuvien henkilöiden osalta, joiden asioimismatka naapurikunnan puolelle on lyhyempi kuin oman kunnan keskustaan, hyväksytään matkustaminen myös naapurikunnan alueella. Muissa erityistilanteissa, mikäli asiakas asuu hoitokodissa toisen kunnan alueella, voidaan käyttää tarpeen mukaan harkintaa. Pariskunnan ollessa kyseessä tuki katsotaan henkilökohtaisetuutena. Jos samassa taloudessa on auto käytettävissä, kuljetuspalvelua ei pääsääntöisesti myönnetä. Hakijan tulee antaa kirjallinen selvitys perheen / oman auton käytöstä kuljetuspalveluhakemuksen yhteydessä. (Lisätiedot: vanhustyön johtaja Tuula Suominen) Ptj Perusturvalautakunta päättää KH merkitä tiedokseen perusturvatoimen selvityksen koskien vanhusten kuljetuspalvelua; sekä 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. Kj Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. merkitä tiedokseen perusturvatoimen selvityksen koskien vanhusten kuljetuspalvelua; 2. että valtuustoaloite on tullut loppuun käsitellyksi.

10 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. KH lukien sosiaalihuoltolain 1301/2014 ja asetuksen 9 :n tarkoittamia kuljetuspalveluja on myönnetty Perusturvalautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaan omassa kodissa tai palvelu- tai tukiasunnoissa asuville henkilöille silloin kun kysymyksessä ei ole vammaispalvelulain tarkoittama vaikeavammainen henkilö, jolla on oikeus vammaisten kuljetukseen tai laitoshoidossa oleva henkilö, jolloin kuljetuspalvelut sisältyvät laitoksessa saatavaan palveluun. Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti omalla hakemuksella. Myös suullisen hakemuksen jättäminen käynnistää palvelutarpeen arviointiprosessin. Kuljetuspalvelujen tarpeen arviointi perustuu elämäntilanteen, elinympäristön sekä sairauksista, huonokuntoisuudesta ja/tai vammaisuudesta aiheutuvan toimintarajoitteen kartoittamiseen. Arviointi tehdään kotikäynnin yhteydessä käyttäen monipuolisesti toimintakyvyn arviointimittareita. Ikääntyneiden palveluiden sosiaaliohjaaja tekee sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja hakevan henkilön luokse edellä kuvatun arviointikäynnin. Arvioitaessa kuljetuspalvelujen tarvetta selvitetään myös hakijan kyky ja mahdollisuudet käyttää joukkoliikennevälineitä ja niitä täydentäviä palvelulinjoja. Ensisijaisesti asiakas ohjataan käyttämään yksin tai avustettuna palvelu- tai kutsuliikennettä. Toissijaisena tai täydentävänä palveluna voidaan hakijalle myöntää taksikortti, mikäli kriteerit sen saamiselle täyttyvät. Suurin osa sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja hakevista päätyy käyttämään palvelu- ja kutsuliikennettä. Nykytilanteessa 7 asiakkaalla on taksikortti. (Lisätiedot: vanhustyön johtaja Tuula Suominen) Kj Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. merkitä tiedokseen perusturvatoimen selvityksen koskien vanhusten kuljetuspalvelua; 2. että vastuustoaloite on tullut loppuun käsitellyksi. Vanhustyön johtaja Tuula Suominen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17:40

11 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Keskushallinnon talousarvioehdotus / /2015 KH 297 Keskushallinto on organisaatiorakenteen mukaisesti talousarviossa jaettu seuraaviin vastuualueisiin: kehittämis- ja elinkeinopalvelut, hallintopalvelut, ta lous pal ve lut, henkilöstöpalvelut ja tietopalvelut. Kaupunginhallitus on kehottanut lautakuntia ja palvelukeskuksia laa ti maan elokuun 30. päivään 2015 mennessä laatimisohjeissa esitettyjä me net te ly ta po ja noudattaen oman toimialansa talousarvio- ja ta lous suunni tel ma eh do tuk set käyttösuunnitelmaluonnoksineen. Vuoden 2016 talousarviosuunnittelun yhteydessä keskushallinnon mää rära ha raa mik si on muodostunut ulkoisena toimintakatteena euroa, josta toimielimen on tehtävä n euron säästö. Keskushallinto on tehnyt euron säästöt ja toimintakatteeksi muodostui euroa, joka muodostuu tu los las kel man euron toimintatuotoista ja euron toi min ta ku luis ta. Keskushallinnon säästötavoite muodostui laadintaohjetta suu rem mak si, johtuen työmarkkinatuen kuntaosuuden siirtämisestä pe rus tur va toi mel ta keskushallinnolle. Keskushallinnon johtosäännön mukaan kes kus hal lin non toimialaan sisältyvissä asioissa luottamustoimielimenä toimii kau pun gin halli tus, joka päättää käyttösuunnitelmista ja toiminnan or ga ni soin ti pe ri aatteis ta. Keskushallinnossa on valmisteltu vuoden 2015 aikana pal ve lu verk ko tarkas te lu osana kaupungin tuottavuushanketta, joka jatkuu 2015 vuoden syk syl lä organisaation kehittämisellä. Vuoden 2016 tavoitteet ovat laadittu tu ke maan tuottavuushankkeen etenemistä ja kaupungin organisaation kehit tä mis tä. Talousarvion investointiosassa on kaupunginhallituksen / keskushallinnon käyt töön tietohallinnon hankintoihin varattu euroa sekä kau pungin hal li tuk sen maa- ja kiinteistöhankintoihin ja niihin liittyviin kustannuksiin euroa. Tietohallinnon hankinnoista on laadittu ohjeellinen han kinta suun ni tel ma, jolla toteutetaan käyttösuunnitelman toiminnallisia ta voit teita. Kaupunginhallitukselle esitellään keskushallinnon talousarvio, joka sisältää tuot ta vuus hank keen perusteella määriteltyjä toimenpiteitä vuodelle 2016 se kä keskushallinnon määrärahan tulosalueittain sekä tietopalvelujen inves toin ti mää rä ra han käyttösuunnitelman. (Pasi Perämäki) Kj Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä keskushallinnon vuoden 2016 talousarvioehdotuksen se kä siihen sisällytetyt keskushallinnon vuoden 2016 toimenpiteet 2. hyväksyä tietohallinnon investointien käyttösuunnitelman oh jeel li se na noudatettavaksi.

12 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Talousjohtaja Henri Partanen ja keskushallinnon toimialajohtaja Pasi Perämäki olivat asiantuntijoina kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo :35. Partanen ja Perämäki poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

13 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus ja lausunto valituksen johdosta: asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimus Keski-Lohjan kaupunginosan korttelin 343 osassa 539/ /2014 KASULK Keski-Lohjan korttelin 343 osassa on käynnistymässä asemakaavanmuu tos (kaupunkisuunnittelulautakunta ja ). Tavoit tee na on muuttaa nykyinen työpaikkakäyttötarkoitus asumiselle. Asema kaa van muu tok sen tueksi on tarpeen laatia erillinen käynnistyssopimus. Käynnistyssopimuksen pääasiallisin tehtävä on tiedotuksellinen: miten osa puo let toimivat tulevassa asemakaavanmuutoksessa. Tärkein kohta so pi muk ses sa on kohta 8. mukainen kustannusjaottelu. Mikäli hanke jostain syystä päätyisi sovittamattomaan umpikujaan, on osapuolilla oikeus sa noa sopimus irti. Tämä johtaa myös asemakaavanmuutoksen lo pet ta miseen. Maankäyttö- ja rakennuslaki kieltää sitovan sopimisen asemakaavan ja sen muutoksen sisällöstä; tarkoituksesta ja tavoitteesta voidaan toki sopia. Ase ma kaa van muu tok sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Valitusta pauk sessa asemakaavanmuutoksen sisältö voi muuttua oikeusasteissa. Sopimus on allekirjoitettu ehdollisena (Riku Korhonen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - sopimus, ja - kartta. Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhal li tuk sel le, että Loh jan kaupunki tekee liitteen mukaisen asemakaa van muu tok sen käynnis tä mis so pi muk sen Saajos-Kiinteistöt Oy:n kanssa osas sa Keski-Lohjan kau pun gin osan korttelia 343. KH 237 Tekninen johtaja Erikseen jaettavat asiakirjat - kartta Kaupunginhallitus päättää tehdä liitteen mukaisen asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimuksen Saajos-Kiinteistöt Oy:n kanssa osassa Keski-Lohjan kaupunginosan korttelia 343.

14 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Liite 1/kh sopimus KH 298 Jan Tallqvist on osoittanut kaupunginhallitukselle päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 1) Hallinnollinen menettely Vielä voimassa olevan vuoden 1995 Kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Suomen Kuntaliiton julkaisemassa kunnan viranomaisen päätösten muutoksenhakua koskevassa oppaassa on kaavoituksen käynnistämistä koskeva päätös ("ryhtymispäätös") tulkittu valmistelua koskevaksi. Muutoksenhakukelpoiseksi katsottaisiin vain kaavoitusaloitteen johdosta tehty kielteinen päätös. Kaupunginhallituksen hyväksymän asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimuksen tuloksena syntyy kaavaehdotus, jonka hyväksymispäätöksestä on Kuntalain mukainen valitusoikeus hallinto-oikeuteen. Valittaja voi silloin esittää kaikki ne väitteet, joita hänellä olisi käytettävissään jo asemakaavoituksen käynnistämistä koskien. Kaupunginhallituksen hyväksymässä asemakaavoituksen käynnistämissopimuksessa ei ole kysymys Maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :ssä tarkoitetusta maankäyttösopimuksesta. Sopimuksen perusteella neuvotellaan varsinainen maankäyttösopimus, jonka hyväksymispäätös niin ikään on valituskelpoinen. Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan valitusosoituksessa oli pykälät 237 ja 238 merkitty ensin virheellisesti oikaisuvaatimuskelpoisiksi. Asian selvittämisen jälkeen virhe korjattiin alkuperäiseen sekä internetissä julkaistuun pöytäkirjaan. Internetissä pöytäkirjan lopussa olevassa valitusosoituksessa molempiin pykäliin on merkitty muutoksenhakukielto, mutta julkaisutekniikasta johtuen internetissä erikseen avautuvaan valitusosoitukseen on jäänyt alkuperäinen virheellinen tieto oikaisuvaatimusmahdollisuudesta. Virhe valitusosoituksessa tai sen internetissä julkaistussa versiossa ei kuitenkaan luo kenellekään lakiin perustumatonta muutoksenhakuoikeutta. (Mikko Kuosmanen) 2) Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen sisältö liittyy suunnittelu- ja asemakaava-asiaan, ei itse sopimukseen, joka oli päätöksen kohteena. Itse asemakaavanmuutoksesta on olemassa kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökset (asemakaavan muutoshakemuksen hyväksyminen) ja (osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat); jälkimmäisen nähtävilläolo päättyi , johon mennessä myös oikaisuvaatija on voinut jättää siitä mielipiteen.

15 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asemakaavanmuutos on oma itsenäinen prosessinsa, jossa kaupungilla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset päätöksensä ja niihin muistutusja muutoksenhakumahdollisuutensa. Tehtävän maankäyttösopimuksen sisältö määräytyy asemakaavanmuutoksen perusteella, ei missään nimessä päinvastoin: se on nimenomaisesti kielletty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maankäyttösopimuspäätös on myös oma päätöksensä muutoksenhakumahdollisuuksineen. Asemakaavanmuutosprosessi voi edetä itsenäisesti ilman käynnistämissopimustakin; ainoat siinä sovittavat faktiset asiat ovat irtisanominen ja selvitysten kustannusjako, jota on toteutettu ilman sopimustakin. Muu sopimuksen sisältö on tiedottavaa ja valmistelevaa. Kaupungilla on valta olla viemättä asemakaavanmuutosta eteenpäin, mikäli maankäyttösopimusta ei jostain syystä saataisi. (Riku Korhonen) Jan Tallqvist on kirjelmöinyt asiasta myös Helsingin hallinto-oikeudelle, joka on pyytänyt Lohjan kaupunginhallituksen lausuntoa mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Jan Tallqvistin oikaisuvaatimus - kartta - sopimus - hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Kj Kaupunginhallitus päättää 1. ettei se ota Jan Tallqvistin oikaisuvaatimusta tutkittavakseen, koska kysymys on valmistelua koskevasta asiasta; sekä 2. antaa Helsingin hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon ja esittää, että hallinto-oikeus hylkää valituksen. Liite 1/kh lausunto hallinto-oikeudelle

16 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus ja lausunto valituksen johdosta: asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimus Anttilan kaupunginosan korttelin 63 osassa 737/ /2014 KASULK Anttilan kaupunginosan korttelin 63 osassa on käynnistymässä asemakaa van muu tos (kaupunkisuunnittelulautakunta ). Tavoitteena on muuttaa oleva omakotitalokaava tehokkaammaksi. Asemakaavanmuu tok sen tueksi on tarpeen laatia erillinen käynnistyssopimus. Käynnistyssopimuksen pääasiallisin tehtävä on tiedotuksellinen: miten osa puo let toimivat tulevassa asemakaavanmuutoksessa. Tärkein kohta so pi muk ses sa on kohta 8. mukainen kustannusjaottelu. Mikäli hanke jostain syystä päätyisi sovittamattomaan umpikujaan, on osapuolilla oikeus sa noa sopimus irti. Tämä johtaa myös asemakaavanmuutoksen lo pet ta miseen. Maankäyttö- ja rakennuslaki kieltää sitovan sopimisen asemakaavan ja sen muutoksen sisällöstä; tarkoituksesta ja tavoitteesta voidaan toki sopia. Ase ma kaa van muu tok sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Valitus- ta paukses sa asemakaavanmuutoksen sisältö voi muuttua oikeusasteissa. (Ri ku Kor ho nen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - sopimus, ja - kartta. Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhal li tuk sel le, että Loh jan kaupunki tekee liitteen mukaisen ase ma kaa van muu tok sen käynnis tä mis so pi muk sen Anttilan kaupunginosan kort te lin 63 tonttien 3, 4 ja 6 omis ta jien Tarja Kunnalan, Riitta Lustreen, Is mo Kososen ja Nina Uu si talon kanssa. Lautakunnan jäsen Pirjo Sjögren ilmoitti olevansa sukulaisuussuhteen vuok si esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. KH 238 Tekninen johtaja Erikseen jaettavat asiakirjat - kartta Kaupunginhallitus päättää tehdä liitteen mukaisen asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimuksen Anttilan kaupunginosan korttelin 63 tonttien 3, 4 ja 6 omistajien Tarja Kunnalan,

17 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Riitta Lustreen, Ismo Kososen ja Nina Uusitalon kanssa. Liite 2/kh sopimus KH 238 Tekninen johtaja Erikseen jaettavat asiakirjat - kartta Kaupunginhallitus päättää tehdä liitteen mukaisen asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimuksen Anttilan kaupunginosan korttelin 63 tonttien 3, 4 ja 6 omistajien Tarja Kunnalan, Riitta Lustreen, Ismo Kososen ja Nina Uusitalon kanssa. Liite 2/kh sopimus KH 299 Jan Tallqvist on osoittanut kaupunginhallitukselle päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 1) Hallinnollinen menettely Vielä voimassa olevan vuoden 1995 Kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Suomen Kuntaliiton julkaisemassa kunnan viranomaisen päätösten muutoksenhakua koskevassa oppaassa on kaavoituksen käynnistämistä koskeva päätös ("ryhtymispäätös") tulkittu valmistelua koskevaksi. Muutoksenhakukelpoiseksi katsottaisiin vain kaavoitusaloitteen johdosta tehty kielteinen päätös. Kaupunginhallituksen hyväksymän asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimuksen tuloksena syntyy kaavaehdotus, jonka hyväksymispäätöksestä on Kuntalain mukainen valitusoikeus hallinto-oikeuteen. Valittaja voi silloin esittää kaikki ne väitteet, joita hänellä olisi käytettävissään jo asemakaavoituksen käynnistämistä koskien. Kaupunginhallituksen hyväksymässä asemakaavoituksen käynnistämissopimuksessa ei ole kysymys Maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :ssä tarkoitetusta maankäyttösopimuksesta. Sopimuksen perusteella neuvotellaan varsinainen maankäyttösopimus, jonka hyväksymispäätös niin ikään on valituskelpoinen. Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan valitusosoituksessa oli pykälät 237 ja 238 merkitty ensin virheellisesti oikaisuvaatimuskelpoisiksi. Asian selvittämisen jälkeen virhe korjattiin alkuperäiseen sekä internetissä julkaistuun pöytäkirjaan. Internetissä

18 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus pöytäkirjan lopussa olevassa valitusosoituksessa molempiin pykäliin on merkitty muutoksenhakukielto, mutta julkaisutekniikasta johtuen internetissä erikseen avautuvaan valitusosoitukseen on jäi alkuperäinen virheellinen tieto oikaisuvaatimusmahdollisuudesta, mikä lienee johtanut harhaan oikaisuvaatimuksen tekijää. Virhe valitusosoituksessa tai sen internetissä julkaistussa versiossa ei kuitenkaan luo kenellekään lakiin perustumatonta muutoksenhakuoikeutta. (Mikko Kuosmanen) 2) Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen sisältö liittyy osin suunnittelu- ja asemakaava-asiaan, ei itse sopimukseen, joka oli päätöksen kohteena. Itse asemakaavanmuutoksesta on olemassa kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös (asemakaavan muutoshakemuksen hyväksyminen). Asemakaavanmuutos on oma itsenäinen prosessinsa, jossa kaupungilla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset päätöksensä ja niihin muistutusja muutoksenhakumahdollisuutensa. Tehtävän maankäyttösopimuksen sisältö määräytyy asemakaavanmuutoksen perusteella, ei missään nimessä päinvastoin: se on nimenomaisesti kielletty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maankäyttösopimuspäätös on myös oma päätöksensä muutoksenhakumahdollisuuksineen. Asemakaavanmuutosprosessi voi edetä itsenäisesti ilman käynnistämissopimustakin; ainoat siinä sovittavat faktiset asiat ovat irtisanominen ja selvitysten kustannusjako, jota on toteutettu ilman sopimustakin. Muu sopimuksen sisältö on tiedottavaa ja valmistelevaa. Kaupungilla on valta olla viemättä asemakaavanmuutosta eteenpäin, mikäli maankäyttösopimusta ei jostain syystä saataisi. Oikaisuvaatimuksen tekijä on yksi korttelin 63 tontinomistajista (tontti 10). Kaavoitus on kutsunut kirjeitse molemmat sopimuksen ulkopuoliset tontinomistajat tapaamiseen kuullakseen kaava-alueen naapureiden ajatuksia haetusta kaavamuutoksesta. Tontin numero 11 omistajat kävivät tapaamassa kaavoittajaa Jan Tallqvist ilmoitti sähköpostilla samana päivänä, että ei tule tapaamiseen ennen kuin on nähnyt suunnitelmat siitä mitä kortteliin on ehdotettu ja kuka suunnitelmat on tehnyt, sekä miten on huomioitu se että korttelissa on kaksi suojeltua rakennusta. Lisäksi Tallqvist ilmoitti kantansa tässä vaiheessa olevan: kaavaa ei ole tarpeen muuttaa, nykyinen kaava on riittävä ja hyvä kaikille ei kaavoituksen tiedossa ollut mitään luonnoksia, ei edes alustavia, koskien korttelin 63 asemakaavanmuutosta. Tämä oli kerrottu Tallqvistille jo vastauksena sähköpostikyselyyn. Tontin 11 omistaja ei ole ilmaissut kantaansa sopimuksen suhteen. Sopimus on teossa niiden tontinomistajien kanssa, jotka ovat lähteneet sopimukseen mukaan. Heillä on myös esisopimus Pohjola Rakennus Oy Uusimaa:n kanssa; tämä on tuotu esille kaupungin kanssa tehtävässä

19 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sopimuksessa. (Riku Korhonen ja Juha Anttila) Jan Tallqvist on kirjelmöinyt asiasta myös Helsingin hallinto-oikeudelle, joka on pyytänyt Lohjan kaupunginhallituksen lausuntoa mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Jan Tallqvistin oikaisuvaatimus - kartta - sopimus - hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Kj Kaupunginhallitus päättää 1. ettei se ota Jan Tallqvistin oikaisuvaatimusta tutkittavakseen, koska kysymys on valmistelua koskevasta asiasta; sekä 2. antaa Helsingin hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon ja esittää, että hallinto-oikeus hylkää valituksen. Liite 1/kh lausunto hallinto-oikeudelle

20 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna / /2015 PERLJ Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion. Talousarviossa on perusturvalautakunnan hallintopalvelujen tulosalueen toiminnallisena muutoksena todettu seuraavaa: Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy ja Karjalohjan alueen kaksi yhtiötä fuusioituvat osaksi Lohjan Vuokra-asunnot Oy:tä (Lova) Vuoden aikana valmistellaan kaupungin vuokra-asuntopalveluiden järjestäminen siten, että voi toteutua vuokra-asuntoasioiden kokoaminen yhteen organisaatioon. Samalla asuinkiinteistöjen omistusjärjestelyjä virtaviivaistetaan. Samassa yhteydessä, kun vuokra-asunnot kootaan yhteen organisaatioon, on tarkoituksenmukaista järjestellä valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyvät viranomaistehtävät uudelleen. Perusturvatoimi ei ole enää vuokraja asumisoikeusasuntojen viranomaisasioiden luontainen toimiala. Tällä hetkellä ei ole tiedossa muuta keskisuurta kaupunkia kuin Lohja, jossa asuntotoimen viranomaistehtävät on kytketty sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialaan. Tulossa olevat sosiaali- ja terveysalan sote-ratkaisut puoltavat myös osaltaan kytköksen purkamista. Viranomaistehtäviä ei voi niiden luonteen vuoksi ulkoistaa konserniyhtiölle. Asuntotoimen uudelleen järjestämistä on valmisteltu eri toimialojen kesken ja tiiviissä yhteistyössä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kanssa. Asiaan liittyen on laadittu laajahko muistio "Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016", mikä on tämän asian liiteasiakirjana. Liitteet: - nro 2: Muistio: Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 ( ) - nro 3: Henkilöstösopimus Lohjan kaupungin perusturvatoimen vuokra-asuntopalvelujen siirtymisestä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n palvelukseen Ptj Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy 1. että asuntotoimeen liittyvät tehtävät järjestetään Lohjan kaupungissa lukien seuraavasti: - seitsemän asuinkiinteistöä siirtyvät Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n omistukseen kaupunginvaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti ja siten, että tekninen lautakunta tekee myöhemmin erikseen esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle näiden asuinkiinteistöjen myyntiehdoista; - yksittäisten osakehuoneistojen, välivuokrattujen asuntojen ja kaupungin

21 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus omistukseen jäävien asuntojen hallinnointi siirtyy Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle yleislinjoiltaan siten kuin liiitteenä olevassa muistiossa esitetään ja yksityiskohtaisesta hallinnoinnista päätetään erikseen syksyn 2015 aikana; - asumisoikeusasuntoihin, arava- ja korkotukilaina asuntojen valvontaan, korkotukilaina-asioiden käsittelyyn ja asuntomarkkinaselvityksiin liittyvät asiat siirtyvät keskushallinnon tehtäviksi yleislinjoiltaan siten kuin liitteenä olevassa muistiossa esitetään, minkä lisäksi myöhemmin tehdään erikseen keskushallinnon johtosääntöön tarvittavat muutokset; - vapaarahoitteisten yksittäisten osakehuoneistojen myynti siirretään teknisen lautakunnan alaisuuteen ja ratkaisuvalta määritellään erikseen teknisen toimen johtosääntöön tehtävillä muutoksilla; 2. liitteen mukaisen henkilöstösopimuksen Lohjan kaupungin perusturvatoimen vuokra-asuntopalvelujen siirtymisestä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n palvelukseen ; sekä 3. että asuntopäällikön virka lakkautetaan lukien. KH 276 Tekninen lautakunta päätti osaltaan esittää kaupunginhallitukselle, että se hy väk syy 1. että asuntotoimeen liittyvät tehtävät järjestetään Lohjan kaupungissa lukien seuraavasti: - seitsemän asuinkiinteistöä siirtyvät Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n omis tukseen kaupunginvaltuuston tekemän periaatepäätöksen mu kai ses ti ja siten, että tekninen lautakunta tekee myöhemmin erikseen esi tyk sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle näiden asuin kiin teis tö jen myyntiehdoista; - yksittäisten osakehuoneistojen, välivuokrattujen asuntojen ja kaupungin omis tuk seen jäävien asuntojen hallinnointi siirtyy Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle yleislinjoiltaan siten kuin muistiossa esitetään ja yksityiskohtaisesta hal lin noin nis ta päätetään erikseen syksyn 2015 aikana; 2. vapaarahoitteisten yksittäisten osakehuoneistojen myynti siirretään tekni sen lautakunnan alaisuuteen ja ratkaisuvalta määritellään erikseen tek nisen toimen johtosääntöön tehtävillä muutoksilla. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hallitus on kokouksessaan omalta osaltaan hyväksynyt asuntotoimen järjestäminen -muistion mukaiset linjaukset ja henkilöstön siirtosopimuksen esitetyssä muodossa. Erikseen jaettavat - Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 ( ) - Henkilöstösopimus Lohjan kaupungin perusturvatoimen vuokra-asuntopalvelujen siirtymisestä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n

22 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus palvelukseen Kj Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. hyväksyä, että asuntotoimeen liittyvät tehtävät järjestetään Lohjan kaupungissa lukien seuraavasti: - seitsemän asuinkiinteistöä siirtyvät Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n omistukseen kaupunginvaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti ja siten, että tekninen lautakunta tekee myöhemmin erikseen esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle näiden asuinkiinteistöjen myyntiehdoista; - yksittäisten osakehuoneistojen, välivuokrattujen asuntojen ja kaupungin omistukseen jäävien asuntojen hallinnointi siirtyy Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle yleislinjoiltaan siten kuin liiitteenä olevassa muistiossa esitetään ja yksityiskohtaisesta hallinnoinnista päätetään erikseen syksyn 2015 aikana; - asumisoikeusasuntoihin, arava- ja korkotukilaina asuntojen valvontaan, korkotukilaina-asioiden käsittelyyn ja asuntomarkkinaselvityksiin liittyvät asiat siirtyvät keskushallinnon tehtäviksi yleislinjoiltaan siten kuin liitteenä olevassa muistiossa esitetään, minkä lisäksi myöhemmin tehdään erikseen keskushallinnon johtosääntöön tarvittavat muutokset; - vapaarahoitteisten yksittäisten osakehuoneistojen myynti siirretään teknisen lautakunnan alaisuuteen ja ratkaisuvalta määritellään erikseen teknisen toimen johtosääntöön tehtävillä muutoksilla; 2. hyväksyä liitteen mukaisen henkilöstösopimuksen Lohjan kaupungin perusturvatoimen vuokra-asuntopalvelujen siirtymisestä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n palvelukseen ; sekä 3. hyväksyä, että asuntopäällikön virka lakkautetaan lukien. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. KH 300 Kj Erikseen jaettavat - Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 ( ) - Henkilöstösopimus Lohjan kaupungin perusturvatoimen vuokra-asuntopalvelujen siirtymisestä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n palvelukseen Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä, että asuntopäällikön virka lakkautetaan lukien;

23 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. hyväksyä, että asuntotoimeen liityvät tehtävät järjestetään Lohjan kaupungissa lukien seuraavasti: - seitsemän asuinkiinteistöä siirtyvät Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n omistukseen kaupunginvaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti ja siten, että tekninen lautakunta tekee myöhemmin erikseen esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle näiden asuinkiinteistöjen myyntiehdoista. - asumisoikeusasuntoihin, arava- ja korkotukilaina asuntojen valvontaan, korkotukilaina-asioiden käsittelyyn ja asuntomarkkinaselvityksiin liittyvät asiat siirtyvät keskushallinnon tehtäviksi yleislinjoiltaan siten kuin liitteenä olevassa muistiossa esitetään, minkä lisäksi myöhemmin tehdään erikseen keskushallinnon johtosääntöön tarvittavat muutokset; - osakehuoneistojen myynti siirretään teknisen lautakunnan alaisuuteen ja ratkaisuvalta määritellään erikseen teknisen toimen johtosääntöön tehtävillä muutoksilla; 2. hyväksyä liitteen mukaisen henkilöstösopimuksen Lohjan kaupungin perusturvatoimen vuokra-asuntopalvelujen siirtymisestä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n palvelukseen Muutosesitys Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Tom Hillner esitti, että asuntojen myynti delegoidaan kaupunginhallitukselle. Tehty esitys rauksesi kannattamattomana. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan esitys. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen 10 minuutin tauon ajaksi klo

24 PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kiinteistön (ent. Lagustalo, Myllärinkatu 3) m² suuruisen määräalan myynti 779/ /2014 TEKLA Ns. Lagus talo osoitteessa Myllärinkatu 3 on ollut myynnissä huu to kaupat.com nettiosoitteessa. Myynti-ilmoitus julkaistiin ja tarjousten jättö päättyi klo Myynti-ilmoitus on ollut seuraavan sisältöinen: "Myydään Lohjan kaupungissa osoitteessa Myllärinkatu 3 sijaitseva ns. La guk sen talo. Myynnin kohde on noin 2400 m 2 suuruinen määräala Lill-Oja mo-ni mi ses tä kiinteistöstä RN:o 1:137 Ojamon kylässä Lohjan kaupun gis sa, kiinteistötunnus , määräalalla olevine ra ken nuk sineen. Rakennus on merkitty kaavassa suojeltavaksi rakennukseksi. Kohde sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä Lohjan keskustassa ar vos te tulla Haikarin alueella lähellä Lohjanjärveä, tontin rajalta on rantaan noin 100 met riä ja kiinteistöltä ja osasta huonetiloja on järvinäkymä. Rakennetuilla naa pu ri kiin teis töil lä on asuinrakennuksia. Määräala on voimassa olevassa asemakaavassa yleisten rakennusten kort te li aluet ta, jossa tehokkuusluku e=0,15 ja rakennusoikeus siten noin 360 m 2. Määräalalla sijaitsevan asuinrakennuksen kerrosala on noin 471 m 2, joten rakennusoikeutta ei ole jäljellä. Rakennus on alun perin noin vuonna 1948 rakennettu asuinrakennus, jota on myöhemmin laajennettu matalammalla saunaosastosiivellä. Ra ken nukses sa on 2-asuinkerrosta sekä kellarikerros. Rakennus on puurunkoinen ja har ja kat toi nen, eristeenä luultavasti pääosin puru. Ulkovuokrauksena Mine rit-le vy. Rakennuksen kerrosala on noin 451 krsm 2 ja tilavuus noin 2450 m 3. Rakennus on tyhjillään. Rakennus on aiemmin toiminut vanhusten asu misyk sik kö nä, ja viimeksi lastensuojeluyksikkönä Villa Ruben. Toiminta siirtyi pois rakennuksesta sisäilmaongelmien johdosta Konsultin laatiman lausunnon mukaan Tilat eivät tällä hetkellä täytä tervey den suo je lun näkökulmasta asetettuja vaatimuksia, vaan niistä voi koitua käyttäjille terveyshaittaa. Myyntiehdot Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se kau pan te ko hetkel lä on. Rakennuksen kiinteistön hoitomenot ovat olleet v ra kennuk sen ollessa peruslämmöllä, lämmitys n euroa ja sähkö n. 600 eu roa. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein jätetty tarjous. Lohjan kau pun gin val tuus to päättää syyskuussa pidettävässä kokouksessaan tar-

25 PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus jouk sen hyväksymisestä/hylkäämisestä. Päätöksenteko aikataulu on seuraa va Lohjan tekninen lautakunta , kaupunginhallitus , kaupun gin val tuus to Myyjä tekee kauppakirjan, kauppakirjan al le kirjoit ta mis ajan koh ta ja paikka sovitaan ostajan kanssa erikseen. Kaup pa hinnan maksaminen tapahtuu tilisiirtona myyjän ilmoittamalle tilille kaupan alle kir joit ta mi sen yhteydessä. Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta ja kiinteistökaupasta menevästä varainsiirtoverosta. Ostaja hakee lain huu don ja vastaa kiinteistönmuodostamiskustannuksista." Kuulutukseen on ollut liitettynä asemakaava ja määräykset, poh ja piir rokset, sisäilmaongelmiin liittyvät raportit ja kauppakirjaluonnos. Lisäk si rakennuksesta kiinnostuneille on toimitettu muita rakennukseen liit tyviä asiakirjoja. Huutokauppa päättyi klo 16. Ilmoituksen aukioloaikana hintatarjouksia jätettiin 111. Kaupalle ei oltu asetettu alinta hintaa ja tarjousten korotustasoksi oli määritelty 500 euroa. Korkein tarjous huutokaupassa oli euroa. Tarjouksen on jättänyt huutaja perustettavan Villa Lagus Ay:n nimissä. Rakennuksesta on aiemmin ollut kiinnostunut TutusKodit Oy perustettavan kiinteistöyhtiön puolesta. Heidän tar jouk sen sa euron kauppahinnasta oli kaupunginvaltuuston kä sit te lys sä Valtuusto palautti tuolloin asian uudelleen val mis tel ta vak si siten, että kiinteistö on riittävän kauan julkisessa myynnissä. Kiin teis tö on ollut huutokaupat.com sivustolla kahden kuukauden ajan ( ). TutusKiinteistöt Oy on jättänyt ilmoituksen, jonka mu kaan he ovat edelleen valmiit neuvottelemaan rakennuksen kaupasta. Erikseen jaettavat asiakirjat: - TutusKodit Oyn ilmoitus Tj Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tol le seuraavan päätösesityksen: Valtusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään kiinteistön m 2 suuruisen määräalan rakennuksineen ja liit ty mineen Villa Lagus Ay:lle euron kauppahintaan. Muutosesitys Jäsen Hannele Ilomäki-Piirilä esitti seuraavan muutosesityksen: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavan muutosesityksen: Valtuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään kiinteistön m 2 suuruisen määräalan rakennuksineen ja liittymineen TutusKiinteistöt Oylle (perustettava kiinteistöyhtiö). Päätöksen perusteluna suurempi kokonaistaloudellinen hyöty kaupungille. raukesi kannattamattomana.

26 PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus hyväksyttiin. Liite 1/Tekla Kauppakirja kiinteistön m 2 suuruisen määräalan myyn nis tä KH 301 Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen teknisessä toimessa on täydennetty liitteenä olevaaa kauppakirjaa ostajan tietojen osalta. Erikseen jaettavat asiakirjat: - TutusKodit Oyn ilmoitus Kauppakijra kiinteistön m2 suuruisen määräalan myynnistä Kj Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösehdotuksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä -oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään kiinteistön m2 suuruisen määräalan rakennuksineen ja liittymineen Villa Lagus Ay:lle euron kauppahintaan.

27 PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kiinteistön (Siipoontie 1 Nummi) määräalan ja pienen osan kiinteistön määräalan myynti 75/ /2013 TEKLA Ns. Nummen entisen kunnantalon, n.s apteekkarin talon ja ns. alatalon myyn ti-il moi tus on julkaistu huutokaupat.com sivustolla Ilmoitus on ollut nähtävillä kahden kuukauden ajan. Tarjoukset kiinteistöstä tuli jättää klo 16 mennessä. Myynti-ilmoitus on ollut seuraavan si sältöi nen: "Myydään Lohjan kaupungissa Nummen kaupunginosassa (osoitteessa Sii poon tie 1, Nummi) sijaitseva entinen kunnantalon rakennus, ns. alatalo ja entinen apteekkarin talo kaavailulla n m 2 määräala kiinteistöstä ja pieni määräala kiinteistöä Määräaloista muo dos tuu voimassa olevan asemakaavan mukaisen ohjeellisen tonttijaon mu kai nen rakennuspaikka. Rakennukset sijaitsevat Seppä-nimisellä kiinteis töl lä, kiinteistötunnus Rakennukset on rakennettu Entinen kunnantalo rakennuksen pinta-ala on 962 m 2 ns. alatalon 197 m 2 ja apteekkarin talon 261 m 2. Entinen kunnantalo ja apteekkarin talo ovat olleet tyhjillään alkuvuodesta 2013 alkaen ja ns. alatalo keväästä 2015 alkaen. Kohde sijaitsee Nummen kirkonkylässä keskeisellä paikalla. Nummen kirkon ky läs sä on nykyisin lähinnä asuntoja. Alueen kaupalliseksi keskukseksi on muodostunut Saukkolan taajama, joka sijaitsee muutaman kilometrin pääs sä. Alueelle on voimassa ole asemakaava, jossa on osoitettu ohjeellinen tontti ja ko. Kaavamerkintä on YHS II (yhdistetty hallintorakennusten ja so si aalis ta toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue). Rakennukset on lii tetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennusten lämmitys ta pahtuu alueellisen kaukolämpökeskuksen kautta siten, että rakennuksilla on yh tei nen lämmönjakokeskus, joka sijaitsee entisen apteekkarin talon kel laris sa. Myytävällä määräalalla kulkee kaukolämpölinja myös viereiseen kiinteis töön, ja kaukolämpölinja rasittaa myytävää määräalaa. Kaikki rakennukset ovat 1965 rakennettuja, pääosin betonirunkoisia, tii livuo rat tu ja ja niissä on tasakatto, jossa on bitumikate. Rakennukset ovat eril li siä rakennuksia, mutta ne sijaitsevat hyvin lähekkäin. Entinen kunnantalo rakennus on 2-kerroksinen ja rakennuksessa on toimis to ti lo ja, entinen valtuustosali, arkisto-, varasto- yms. tiloja. Ns. alatalo on entinen apteekin toimitila, jossa on toimistotilaa ja rakennuksen toi sessa päässä tilavat usean auton autotalli. Entinen apteekkarin talo on ra kennet tu asuinrakennukseksi ja sen vierellä on erillinen 1 auton au to tal li ra kennus.

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimus Anttilan kaupunginosan korttelin 63 osassa/selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimus Anttilan kaupunginosan korttelin 63 osassa/selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Kaupunkisuunnittelulautakunta 56 19.05.2015 Kaupunginhallitus 238 01.06.2015 Kaupunginhallitus 299 24.08.2015 Kaupunginhallitus 261 08.08.2016 Asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimus Anttilan kaupunginosan

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti Tekninen lautakunta 159 27.10.2015 Kaupunginhallitus 420 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 152 25.11.2015 Tekninen lautakunta 39 15.03.2016 Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa 1.5.2016 alkaen 1 2 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet 1.1.2018 alkaen Yhtymähallitus 12.12.2017 158 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018

Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018 Palvelutuotantolautakunta 90 19.12.2017 Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018 375/02.02.00/2017 PATU 19.12.2017 90 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2017 152 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 Kuntasuunnittelulautakunta 97 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 108 22.09.2016 Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 727/10.00.03.00/2016

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2018 klo 17:00-18:50 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen Johtokunta 19.12.2016 142 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.2.2017 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Listalla ovat seuraavat kiinteistöt:

Listalla ovat seuraavat kiinteistöt: Kunnanhallitus 105 16.04.2015 Kunnanhallitus 77 31.03.2016 Kunnanhallitus 234 06.10.2016 Kunnanhallitus 147 11.05.2017 Kunnanvaltuusto 60 01.06.2017 Oravanpesä -kiinteistön (635-421-6-45) myyminen 561/02.07.02/2008,

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot