LÄSNÄ Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja, puheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄSNÄ Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja, puheenjohtaja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-20:25 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Alanne Päivi jäsen Hillner Tom jäsen Huhtala Lassi varajäsen Hägg Toni jäsen Lähteenmäki Ilkka varajäsen Maittila Hannele jäsen Nevalainen Merja varajäsen Nordström Paula jäsen Palenius Aslak jäsen Piekka Tuija jäsen Rintanen Leo jäsen Sassi Jukka jäsen POISSA Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja Åström Petteri jäsen Lehtonen Markku asiantuntijajäsen MUUT :t Räsänen Joona valtuuston pj Pajuoja Matti valtuuston 1. vpj Kyttälä Kari valtuuston 2. vpj Sivula Mika kaupunginjohtaja Grandell Hanna-Maria hallintojohtaja 297 Partanen Henri talousjohtaja klo Perämäki Pasi keskushallinnon klo toimialajohtaja :t Suominen Tuula vanhustyönjohtaja klo KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Nina Virtanen Puheenjohtaja Hanna-Maria Grandell Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Toni Hägg Hannele Maittila

2 PÖYTÄKIRJA 16/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja todistaa Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja

3 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 294 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Valtuustoaloite koskien vanhusten kuljetuspalvelua Keskushallinnon talousarvioehdotus Oikaisuvaatimus ja lausunto valituksen johdosta: asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimus Keski-Lohjan kaupunginosan korttelin 343 osassa Liite 1/kh Oikaisuvaatimus ja lausunto valituksen johdosta: asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimus Anttilan kaupunginosan korttelin 63 osassa Liite 1/kh Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna Kiinteistön (ent. Lagustalo, Myllärinkatu 3) m² suuruisen määräalan myynti 302 Kiinteistön (Siipoontie 1 Nummi) määräalan ja pienen osan kiinteistön määräalan myynti 303 Kiinteistön (Ruolankatu 4) myynti Vuokratalojen Metsäkorventie 10, Opettajantie 1, Kalevalantie 3, Oilaantie 19, Tuuliontie 12, Kalkkiuunintie 2 ja Passinkuja 4 myynti Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle 305 Kuntalaisaloite varttivaltuustolta katuvalaistuksen saamiseksi Nummenkyläntielle sekä bussikatos tie 25:n varrella olevalle Nummenkylän pysäkille 306 Kuntalaisaloite varttivaltuustolta katuhidasteista koulujen läheisyyteen, Nummenkylän liittymään bussikatos, katuvaloja Nummenkylän tielle sekä Ikkalan koulun pihalle parempi katuvaistus 307 Kuntalaisaloite Tynninharjuntien kevyenliikenteen yhteydestä Tallipolkuun Kuntalaisaloite varttivaltuustolta monipuolisemmasta ja laadukkaammasta kouluruoasta 309 Kuntalaisaloite Lohjan sisäisen joukkoliikenteen toteuttamisesta Lohjan kaupungin ja Nummi-Pusulan kunnan yhdistymissopimuksessa sovitun mukaan 310 Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Tiedotusluonteiset asiat Aseman vesitornin peruskorjauksen urakoitsijan valinta

4 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 294 Kj Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KH 295 Kj Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaupunginhallituksen jäsenet Toni Hägg ja Hannele Maittila.

6 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuustoaloite koskien vanhusten kuljetuspalvelua 242/ /2015 PERLJ Meidän Lohjan ryhmän valtuutettu Hannele Maittila esitti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto päätti talousarvion yhteydessä , että sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut hoidetaan palveluliikenteellä, jolloin saadaan säästöä euroa. Kaupungin järjestämä palveluliikenne on kaikille lähiseudun asukkaille lähitaajamassa asiointiin tarkoitettu ympärivuotinen kutsuliikenne, jota tällä hetkellä isännöi Rapiditaxi Oy. Kutsuliikenne maksaa juuri saman summan kuin ns. säästö eli euroa (tieto on perusturvajohtajan haastattelusta LU ). Käytännössä on tapahtunut edellä mainitun säästöpäätöksen jälkeen niin, että iäkkäät kotona asuvat ihmiset, joilla oli aikaisemmin taksikortti, ovat saaneet viranhaltijapäätöksen jossa heille on myönnetty kutsuliikennepalvelu hakemuksesta vaikka he eivät ole mitään hakemusta tehneet. Samassa päätöksessä taksikortit kehotetaan leikkaamaan kahtia ja heittämään sekajätteisiin ja päätökseen on liitetty kutsuliikenteen aikataulu. Vanhuksille on siis myönnetty oikeus käyttää kutsuliikennettä joka on kaikille muille ihmisille avoin palvelu. tä perustellaan myös euron karsintatavoitteella. Merkittävästä arkielämää koskevasta muutoksesta ei ole tiedotettu eikä keskusteltu etukäteen eikä selvitetty onko tällainen muutos mahdollinen ottaen huomioon vanhuksien elämäntilanne ja vointi. Osa vanhuksista onkin ilmoittanut etteivät he kerta kaikkiaan voi käyttää kutsuliikennettä erilaisten inhimillisten syiden vuoksi ja ovat pyrkineet saamaa muutosta tilanteeseensa valittamalla perusturvalautakuntaan, mutta tuloksetta. Vanhusten omaa näkemystä ei ole arvostettu millään tavalla, vaan asioita ymmärtämättömät päättäjät ovat tienneet paremmin ja viranhaltijapäätökset on pysytetty voimassa. Kysymys on mm. useista noin 90-vuotiaista kotona asuvista vanhuksista joiden toimintakyky on iän ja sairauden myötä heikentynyt mutta joiden vointi on kuitenkin kohtalainen siten, että kotona asuminen luonnistuu jos vain saa asianmukaisen kyydin kauppaan ym. asioille esim. kerran viikossa. Monet vanhukset ovat myös hyvin pienituloisia eläkeläisiä joilla ei siis ole varaa itse kustantaa näitä tarpeellisia matkoja joita kotona asuminen edellyttää. Näinollen oli kohtuutonta että kaupunginvaltuusto omalla päätöksellään heikensi käytännössä kaikkein heikompiosaisten asemaa ja loi eriarvoisuutta ja on aiheuttanut suurta huolta ja epävarmuutta. Ei voi olla niin, että rahaa kuljetuksiin kuluu saman verran kuin aikaisemminkin, mutta juuri vanhukset eivät saa tarvitsemiaan kyytejä kotona asumisensa tueksi vaan raha menee muualle. Tämä asiaintila tulee muuttaa ja korjata. Esitänkin tässä aloitteessa muutosta joka turvaa sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset asiointiin siten että vanhukset voivat niitä oikeasti käyttää entiseen tapaan eikä niitä korvata muodollisella mahdollisuudella joka ei käytännössä sovellu heille, kuten nyt on

7 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tapahtunut. ei myöskään lisää kustannuksia vaan se alentaa niitä ja kohdistuu oikein. Esitän myös että vanhusten kuljetusasia otetaan välittömästi käsittelyyn asianomaisissa toimielimissä ja tässä asiassa jo tehdyt päätökset kumotaan ja tehdään asiat oikein ja paneudutaan siihen mistä todellisuudessa on kysymys. Eikä kohtuudella voida olettaakaan että juuri vanhukset jaksaisivat valittaa Hallinto-oikeuteen, eikä se mitään hyödyttäisikään jos asenne kotona asumista kohtaan on kielteinen. On hyvä muistaa myös, että kaupungissa on otettu käyttöön Kotona kokonainen elämä hanke ja perusturvassa on käynnistetty myös ns. etsivää vanhustyötä, joka etsii vanhuksia jotka eivät vielä ole palvelujen piirissä. Nyt tehdyt ratkaisut eivät tue näitä hankkeita. Perusturvatoimi esittää selvityksenään seuraavaa: Aloitteen tekijä kantaa huolta nykyisen palvelu- ja kutsuliikenteen soveltumattomuudesta ikäihmisten kuljetuspalvelutarpeisiin ja esittää kuljetuspalveluasian uudelleen tarkastelua toimielimessä. Perusturvalautakunnan vahvistamien toimintaohjeiden mukaan sosiaalihuoltolain mukaan kuljetuspalvelu hoidetaan palvelu ja kutsuliikenteellä. Asiakas maksaa palvelu- tai kutsuliikenteestä julkisen liikenteen minimitaksan mukaan / yhdensuuntainen matka (3,30 euroa vuonna 2015). Palveluliikenne toimii Lohjan kaupungin alueella ja kutsuliikenne Karjalohjan, Sammatin, Nummen/Saukkolan sekä Pusulan alueilla vuoropäivinä aikataulun mukaisesti. Näistä edellä mainituista Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen muutoksista on tiedotettu asiakkaita kirjeellä ja Yhteensä kuljetuspalveluasiakkaita on ollut 49. Kirjeet ovat sisältäneet päätösten sekä käytännön ohjeiden lisäksi yhteystiedot sekä oikaisuvaatimusohjeen. Päätöksestä on tehty kuusi oikaisuvaatimusta, joista kahteen on tehty itseoikaisu ja neljä käsitelty yksilöjaostossa. Uuden voimaan tulleen sosiaalihuoltolain 1301/ :n mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsuja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Lain mukaan liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä: 1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla; 2) saattajapalveluna; 3) ryhmäkuljetuksina; 4) korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset; 5) muulla soveltuvalla tavalla.

8 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla. Sosiaalihuoltolain mukaisesti palvelu ja kutsuliikennettä on kehitetty aktiivisesti vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita, lisäksi muun muassa käytön opastusta ja ohjausta on suunniteltu yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Myös muita kehittämistoimenpiteitä on meneillään. Tavoitteena on, että palvelu- ja kutsuliikenne palvelee suurinta osaa kuljetuspalveluja tarvitsevista mahdollisimman joustavasti. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja koskevia kriteereitä ja ohjeita on tarkastelu uudelleen. Perusturvalautakunta on hyväksynyt muutetut Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen kriteerit alkaen.ohjeissa huomioidaan sekä palvelu- ja kutsuliikenteen että taksikorttien käyttö. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisen kriteereitä ja toimintakäytäntöä on muutettu seuraavasti seuraavasti alkaen. 1. Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti omalla hakemuksella. Kuljetuspalvelujen tarpeen arviointi perustuu elämäntilanteen, elinympäristön sekä sairauksista, huonokuntoisuudesta ja/tai vammaisuudesta aiheutuvan toimintarajoitteen kartoittamiseen. Arviointi tehdään kotikäynnin yhteydessä käyttäen monipuolisesti toimintakyvyn arviointimittareita. 2. Arvioitaessa kuljetuspalvelujen tarvetta selvitetään myös hakijan kyky ja mahdollisuudet käyttää joukkoliikennevälineitä ja niitä täydentäviä palvelulinjoja. Ensisijaisesti asiakas ohjataan käyttämään yksin tai avustettuna palvelu- tai kutsuliikennettä. Asiakas maksaa palvelu- tai kutsuliikenteestä julkisen liikenteen minimitaksan mukaan /yhdensuuntainen matka (3,30 euroa / vuonna 2015). Avustaja pääsee maksutta esittämällä avustajakortin. 3. Taksikortti voidaan myöntää yli 65-vuotiaalle henkilölle, mikäli: hänellä on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia käyttää palvelu- tai kutsuliikennettä tai julkisia liikennevälineitä ja palvelu- tai kutsuliikenteen käyttö ei avustetusta kokeilusta huolimatta ole onnistunut. alueella ei toimi palvelu- tai kutsuliikenne tai sen käyttö on mahdollista vain rajatusti esimerkiksi liikenneolosuhteiden vuoksi. asiakkaan toimintakyky ei arvioinnin mukaan mahdollista palvelu- tai kutsuliikenteen käyttöä; esimerkiksi odotusajat muodostuvat liian pitkiksi, palveluliikenteen pysäkille on niin pitkä matka, ettei asiakas kykene siitä selviytymään, tai asiakas ei kykene poistumaan asunnostaan ulos ilman saattajaa, joko tilapäisesti tai pysyvästi. asiakas on toimintakykyrajoitteiden lisäksi vähävarainen. Sallitut bruttotulot yksinasuvalla ovat euroa/kk ja talletukset euroa ja parisuhteessa elävillä euroa/kk ja talletukset euroa. Tuloiksi ei lasketa asumistukea, rintamalisää eikä vammaistukea / eläkettä saavan hoitotukea.

9 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sosiaalihuoltolain mukaisena kuljetuksena korvataan kohtuullinen hinta (suorin ja lyhin reitti) taksimatkasta. Taksikorttia käytettäessä tuen saajan omavastuu on 5 euroa/yhdensuuntainen matka. Asiakas maksaa omavastuuosuuden suoraan taksinkuljettajalle. Mikäli hakija on saanut virheellisin tulotiedoin palvelun, voidaan myönnetty etuus periä takautuvasti hakijalta takaisin. Tuki myönnetään määräajaksi talousarviossa tätä toimintaa varten varattujen määrärahojen puitteissa. tarkastetaan asiakkaan olosuhteiden muuttuessa. Tuki myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin. Matkoja voidaan myöntää 2, 4, 6 tai enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukautta kohden kotikunnan alueella. Niiden kunnan rajalla asuvien henkilöiden osalta, joiden asioimismatka naapurikunnan puolelle on lyhyempi kuin oman kunnan keskustaan, hyväksytään matkustaminen myös naapurikunnan alueella. Muissa erityistilanteissa, mikäli asiakas asuu hoitokodissa toisen kunnan alueella, voidaan käyttää tarpeen mukaan harkintaa. Pariskunnan ollessa kyseessä tuki katsotaan henkilökohtaisetuutena. Jos samassa taloudessa on auto käytettävissä, kuljetuspalvelua ei pääsääntöisesti myönnetä. Hakijan tulee antaa kirjallinen selvitys perheen / oman auton käytöstä kuljetuspalveluhakemuksen yhteydessä. (Lisätiedot: vanhustyön johtaja Tuula Suominen) Ptj Perusturvalautakunta päättää KH merkitä tiedokseen perusturvatoimen selvityksen koskien vanhusten kuljetuspalvelua; sekä 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. Kj Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. merkitä tiedokseen perusturvatoimen selvityksen koskien vanhusten kuljetuspalvelua; 2. että valtuustoaloite on tullut loppuun käsitellyksi.

10 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. KH lukien sosiaalihuoltolain 1301/2014 ja asetuksen 9 :n tarkoittamia kuljetuspalveluja on myönnetty Perusturvalautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaan omassa kodissa tai palvelu- tai tukiasunnoissa asuville henkilöille silloin kun kysymyksessä ei ole vammaispalvelulain tarkoittama vaikeavammainen henkilö, jolla on oikeus vammaisten kuljetukseen tai laitoshoidossa oleva henkilö, jolloin kuljetuspalvelut sisältyvät laitoksessa saatavaan palveluun. Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti omalla hakemuksella. Myös suullisen hakemuksen jättäminen käynnistää palvelutarpeen arviointiprosessin. Kuljetuspalvelujen tarpeen arviointi perustuu elämäntilanteen, elinympäristön sekä sairauksista, huonokuntoisuudesta ja/tai vammaisuudesta aiheutuvan toimintarajoitteen kartoittamiseen. Arviointi tehdään kotikäynnin yhteydessä käyttäen monipuolisesti toimintakyvyn arviointimittareita. Ikääntyneiden palveluiden sosiaaliohjaaja tekee sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja hakevan henkilön luokse edellä kuvatun arviointikäynnin. Arvioitaessa kuljetuspalvelujen tarvetta selvitetään myös hakijan kyky ja mahdollisuudet käyttää joukkoliikennevälineitä ja niitä täydentäviä palvelulinjoja. Ensisijaisesti asiakas ohjataan käyttämään yksin tai avustettuna palvelu- tai kutsuliikennettä. Toissijaisena tai täydentävänä palveluna voidaan hakijalle myöntää taksikortti, mikäli kriteerit sen saamiselle täyttyvät. Suurin osa sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja hakevista päätyy käyttämään palvelu- ja kutsuliikennettä. Nykytilanteessa 7 asiakkaalla on taksikortti. (Lisätiedot: vanhustyön johtaja Tuula Suominen) Kj Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. merkitä tiedokseen perusturvatoimen selvityksen koskien vanhusten kuljetuspalvelua; 2. että vastuustoaloite on tullut loppuun käsitellyksi. Vanhustyön johtaja Tuula Suominen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17:40

11 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Keskushallinnon talousarvioehdotus / /2015 KH 297 Keskushallinto on organisaatiorakenteen mukaisesti talousarviossa jaettu seuraaviin vastuualueisiin: kehittämis- ja elinkeinopalvelut, hallintopalvelut, ta lous pal ve lut, henkilöstöpalvelut ja tietopalvelut. Kaupunginhallitus on kehottanut lautakuntia ja palvelukeskuksia laa ti maan elokuun 30. päivään 2015 mennessä laatimisohjeissa esitettyjä me net te ly ta po ja noudattaen oman toimialansa talousarvio- ja ta lous suunni tel ma eh do tuk set käyttösuunnitelmaluonnoksineen. Vuoden 2016 talousarviosuunnittelun yhteydessä keskushallinnon mää rära ha raa mik si on muodostunut ulkoisena toimintakatteena euroa, josta toimielimen on tehtävä n euron säästö. Keskushallinto on tehnyt euron säästöt ja toimintakatteeksi muodostui euroa, joka muodostuu tu los las kel man euron toimintatuotoista ja euron toi min ta ku luis ta. Keskushallinnon säästötavoite muodostui laadintaohjetta suu rem mak si, johtuen työmarkkinatuen kuntaosuuden siirtämisestä pe rus tur va toi mel ta keskushallinnolle. Keskushallinnon johtosäännön mukaan kes kus hal lin non toimialaan sisältyvissä asioissa luottamustoimielimenä toimii kau pun gin halli tus, joka päättää käyttösuunnitelmista ja toiminnan or ga ni soin ti pe ri aatteis ta. Keskushallinnossa on valmisteltu vuoden 2015 aikana pal ve lu verk ko tarkas te lu osana kaupungin tuottavuushanketta, joka jatkuu 2015 vuoden syk syl lä organisaation kehittämisellä. Vuoden 2016 tavoitteet ovat laadittu tu ke maan tuottavuushankkeen etenemistä ja kaupungin organisaation kehit tä mis tä. Talousarvion investointiosassa on kaupunginhallituksen / keskushallinnon käyt töön tietohallinnon hankintoihin varattu euroa sekä kau pungin hal li tuk sen maa- ja kiinteistöhankintoihin ja niihin liittyviin kustannuksiin euroa. Tietohallinnon hankinnoista on laadittu ohjeellinen han kinta suun ni tel ma, jolla toteutetaan käyttösuunnitelman toiminnallisia ta voit teita. Kaupunginhallitukselle esitellään keskushallinnon talousarvio, joka sisältää tuot ta vuus hank keen perusteella määriteltyjä toimenpiteitä vuodelle 2016 se kä keskushallinnon määrärahan tulosalueittain sekä tietopalvelujen inves toin ti mää rä ra han käyttösuunnitelman. (Pasi Perämäki) Kj Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä keskushallinnon vuoden 2016 talousarvioehdotuksen se kä siihen sisällytetyt keskushallinnon vuoden 2016 toimenpiteet 2. hyväksyä tietohallinnon investointien käyttösuunnitelman oh jeel li se na noudatettavaksi.

12 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Talousjohtaja Henri Partanen ja keskushallinnon toimialajohtaja Pasi Perämäki olivat asiantuntijoina kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo :35. Partanen ja Perämäki poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

13 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus ja lausunto valituksen johdosta: asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimus Keski-Lohjan kaupunginosan korttelin 343 osassa 539/ /2014 KASULK Keski-Lohjan korttelin 343 osassa on käynnistymässä asemakaavanmuu tos (kaupunkisuunnittelulautakunta ja ). Tavoit tee na on muuttaa nykyinen työpaikkakäyttötarkoitus asumiselle. Asema kaa van muu tok sen tueksi on tarpeen laatia erillinen käynnistyssopimus. Käynnistyssopimuksen pääasiallisin tehtävä on tiedotuksellinen: miten osa puo let toimivat tulevassa asemakaavanmuutoksessa. Tärkein kohta so pi muk ses sa on kohta 8. mukainen kustannusjaottelu. Mikäli hanke jostain syystä päätyisi sovittamattomaan umpikujaan, on osapuolilla oikeus sa noa sopimus irti. Tämä johtaa myös asemakaavanmuutoksen lo pet ta miseen. Maankäyttö- ja rakennuslaki kieltää sitovan sopimisen asemakaavan ja sen muutoksen sisällöstä; tarkoituksesta ja tavoitteesta voidaan toki sopia. Ase ma kaa van muu tok sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Valitusta pauk sessa asemakaavanmuutoksen sisältö voi muuttua oikeusasteissa. Sopimus on allekirjoitettu ehdollisena (Riku Korhonen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - sopimus, ja - kartta. Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhal li tuk sel le, että Loh jan kaupunki tekee liitteen mukaisen asemakaa van muu tok sen käynnis tä mis so pi muk sen Saajos-Kiinteistöt Oy:n kanssa osas sa Keski-Lohjan kau pun gin osan korttelia 343. KH 237 Tekninen johtaja Erikseen jaettavat asiakirjat - kartta Kaupunginhallitus päättää tehdä liitteen mukaisen asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimuksen Saajos-Kiinteistöt Oy:n kanssa osassa Keski-Lohjan kaupunginosan korttelia 343.

14 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Liite 1/kh sopimus KH 298 Jan Tallqvist on osoittanut kaupunginhallitukselle päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 1) Hallinnollinen menettely Vielä voimassa olevan vuoden 1995 Kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Suomen Kuntaliiton julkaisemassa kunnan viranomaisen päätösten muutoksenhakua koskevassa oppaassa on kaavoituksen käynnistämistä koskeva päätös ("ryhtymispäätös") tulkittu valmistelua koskevaksi. Muutoksenhakukelpoiseksi katsottaisiin vain kaavoitusaloitteen johdosta tehty kielteinen päätös. Kaupunginhallituksen hyväksymän asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimuksen tuloksena syntyy kaavaehdotus, jonka hyväksymispäätöksestä on Kuntalain mukainen valitusoikeus hallinto-oikeuteen. Valittaja voi silloin esittää kaikki ne väitteet, joita hänellä olisi käytettävissään jo asemakaavoituksen käynnistämistä koskien. Kaupunginhallituksen hyväksymässä asemakaavoituksen käynnistämissopimuksessa ei ole kysymys Maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :ssä tarkoitetusta maankäyttösopimuksesta. Sopimuksen perusteella neuvotellaan varsinainen maankäyttösopimus, jonka hyväksymispäätös niin ikään on valituskelpoinen. Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan valitusosoituksessa oli pykälät 237 ja 238 merkitty ensin virheellisesti oikaisuvaatimuskelpoisiksi. Asian selvittämisen jälkeen virhe korjattiin alkuperäiseen sekä internetissä julkaistuun pöytäkirjaan. Internetissä pöytäkirjan lopussa olevassa valitusosoituksessa molempiin pykäliin on merkitty muutoksenhakukielto, mutta julkaisutekniikasta johtuen internetissä erikseen avautuvaan valitusosoitukseen on jäänyt alkuperäinen virheellinen tieto oikaisuvaatimusmahdollisuudesta. Virhe valitusosoituksessa tai sen internetissä julkaistussa versiossa ei kuitenkaan luo kenellekään lakiin perustumatonta muutoksenhakuoikeutta. (Mikko Kuosmanen) 2) Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen sisältö liittyy suunnittelu- ja asemakaava-asiaan, ei itse sopimukseen, joka oli päätöksen kohteena. Itse asemakaavanmuutoksesta on olemassa kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökset (asemakaavan muutoshakemuksen hyväksyminen) ja (osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat); jälkimmäisen nähtävilläolo päättyi , johon mennessä myös oikaisuvaatija on voinut jättää siitä mielipiteen.

15 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asemakaavanmuutos on oma itsenäinen prosessinsa, jossa kaupungilla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset päätöksensä ja niihin muistutusja muutoksenhakumahdollisuutensa. Tehtävän maankäyttösopimuksen sisältö määräytyy asemakaavanmuutoksen perusteella, ei missään nimessä päinvastoin: se on nimenomaisesti kielletty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maankäyttösopimuspäätös on myös oma päätöksensä muutoksenhakumahdollisuuksineen. Asemakaavanmuutosprosessi voi edetä itsenäisesti ilman käynnistämissopimustakin; ainoat siinä sovittavat faktiset asiat ovat irtisanominen ja selvitysten kustannusjako, jota on toteutettu ilman sopimustakin. Muu sopimuksen sisältö on tiedottavaa ja valmistelevaa. Kaupungilla on valta olla viemättä asemakaavanmuutosta eteenpäin, mikäli maankäyttösopimusta ei jostain syystä saataisi. (Riku Korhonen) Jan Tallqvist on kirjelmöinyt asiasta myös Helsingin hallinto-oikeudelle, joka on pyytänyt Lohjan kaupunginhallituksen lausuntoa mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Jan Tallqvistin oikaisuvaatimus - kartta - sopimus - hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Kj Kaupunginhallitus päättää 1. ettei se ota Jan Tallqvistin oikaisuvaatimusta tutkittavakseen, koska kysymys on valmistelua koskevasta asiasta; sekä 2. antaa Helsingin hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon ja esittää, että hallinto-oikeus hylkää valituksen. Liite 1/kh lausunto hallinto-oikeudelle

16 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus ja lausunto valituksen johdosta: asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimus Anttilan kaupunginosan korttelin 63 osassa 737/ /2014 KASULK Anttilan kaupunginosan korttelin 63 osassa on käynnistymässä asemakaa van muu tos (kaupunkisuunnittelulautakunta ). Tavoitteena on muuttaa oleva omakotitalokaava tehokkaammaksi. Asemakaavanmuu tok sen tueksi on tarpeen laatia erillinen käynnistyssopimus. Käynnistyssopimuksen pääasiallisin tehtävä on tiedotuksellinen: miten osa puo let toimivat tulevassa asemakaavanmuutoksessa. Tärkein kohta so pi muk ses sa on kohta 8. mukainen kustannusjaottelu. Mikäli hanke jostain syystä päätyisi sovittamattomaan umpikujaan, on osapuolilla oikeus sa noa sopimus irti. Tämä johtaa myös asemakaavanmuutoksen lo pet ta miseen. Maankäyttö- ja rakennuslaki kieltää sitovan sopimisen asemakaavan ja sen muutoksen sisällöstä; tarkoituksesta ja tavoitteesta voidaan toki sopia. Ase ma kaa van muu tok sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Valitus- ta paukses sa asemakaavanmuutoksen sisältö voi muuttua oikeusasteissa. (Ri ku Kor ho nen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - sopimus, ja - kartta. Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhal li tuk sel le, että Loh jan kaupunki tekee liitteen mukaisen ase ma kaa van muu tok sen käynnis tä mis so pi muk sen Anttilan kaupunginosan kort te lin 63 tonttien 3, 4 ja 6 omis ta jien Tarja Kunnalan, Riitta Lustreen, Is mo Kososen ja Nina Uu si talon kanssa. Lautakunnan jäsen Pirjo Sjögren ilmoitti olevansa sukulaisuussuhteen vuok si esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. KH 238 Tekninen johtaja Erikseen jaettavat asiakirjat - kartta Kaupunginhallitus päättää tehdä liitteen mukaisen asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimuksen Anttilan kaupunginosan korttelin 63 tonttien 3, 4 ja 6 omistajien Tarja Kunnalan,

17 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Riitta Lustreen, Ismo Kososen ja Nina Uusitalon kanssa. Liite 2/kh sopimus KH 238 Tekninen johtaja Erikseen jaettavat asiakirjat - kartta Kaupunginhallitus päättää tehdä liitteen mukaisen asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimuksen Anttilan kaupunginosan korttelin 63 tonttien 3, 4 ja 6 omistajien Tarja Kunnalan, Riitta Lustreen, Ismo Kososen ja Nina Uusitalon kanssa. Liite 2/kh sopimus KH 299 Jan Tallqvist on osoittanut kaupunginhallitukselle päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 1) Hallinnollinen menettely Vielä voimassa olevan vuoden 1995 Kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Suomen Kuntaliiton julkaisemassa kunnan viranomaisen päätösten muutoksenhakua koskevassa oppaassa on kaavoituksen käynnistämistä koskeva päätös ("ryhtymispäätös") tulkittu valmistelua koskevaksi. Muutoksenhakukelpoiseksi katsottaisiin vain kaavoitusaloitteen johdosta tehty kielteinen päätös. Kaupunginhallituksen hyväksymän asemakaavanmuutoksen käynnistämissopimuksen tuloksena syntyy kaavaehdotus, jonka hyväksymispäätöksestä on Kuntalain mukainen valitusoikeus hallinto-oikeuteen. Valittaja voi silloin esittää kaikki ne väitteet, joita hänellä olisi käytettävissään jo asemakaavoituksen käynnistämistä koskien. Kaupunginhallituksen hyväksymässä asemakaavoituksen käynnistämissopimuksessa ei ole kysymys Maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :ssä tarkoitetusta maankäyttösopimuksesta. Sopimuksen perusteella neuvotellaan varsinainen maankäyttösopimus, jonka hyväksymispäätös niin ikään on valituskelpoinen. Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan valitusosoituksessa oli pykälät 237 ja 238 merkitty ensin virheellisesti oikaisuvaatimuskelpoisiksi. Asian selvittämisen jälkeen virhe korjattiin alkuperäiseen sekä internetissä julkaistuun pöytäkirjaan. Internetissä

18 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus pöytäkirjan lopussa olevassa valitusosoituksessa molempiin pykäliin on merkitty muutoksenhakukielto, mutta julkaisutekniikasta johtuen internetissä erikseen avautuvaan valitusosoitukseen on jäi alkuperäinen virheellinen tieto oikaisuvaatimusmahdollisuudesta, mikä lienee johtanut harhaan oikaisuvaatimuksen tekijää. Virhe valitusosoituksessa tai sen internetissä julkaistussa versiossa ei kuitenkaan luo kenellekään lakiin perustumatonta muutoksenhakuoikeutta. (Mikko Kuosmanen) 2) Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen sisältö liittyy osin suunnittelu- ja asemakaava-asiaan, ei itse sopimukseen, joka oli päätöksen kohteena. Itse asemakaavanmuutoksesta on olemassa kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös (asemakaavan muutoshakemuksen hyväksyminen). Asemakaavanmuutos on oma itsenäinen prosessinsa, jossa kaupungilla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset päätöksensä ja niihin muistutusja muutoksenhakumahdollisuutensa. Tehtävän maankäyttösopimuksen sisältö määräytyy asemakaavanmuutoksen perusteella, ei missään nimessä päinvastoin: se on nimenomaisesti kielletty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maankäyttösopimuspäätös on myös oma päätöksensä muutoksenhakumahdollisuuksineen. Asemakaavanmuutosprosessi voi edetä itsenäisesti ilman käynnistämissopimustakin; ainoat siinä sovittavat faktiset asiat ovat irtisanominen ja selvitysten kustannusjako, jota on toteutettu ilman sopimustakin. Muu sopimuksen sisältö on tiedottavaa ja valmistelevaa. Kaupungilla on valta olla viemättä asemakaavanmuutosta eteenpäin, mikäli maankäyttösopimusta ei jostain syystä saataisi. Oikaisuvaatimuksen tekijä on yksi korttelin 63 tontinomistajista (tontti 10). Kaavoitus on kutsunut kirjeitse molemmat sopimuksen ulkopuoliset tontinomistajat tapaamiseen kuullakseen kaava-alueen naapureiden ajatuksia haetusta kaavamuutoksesta. Tontin numero 11 omistajat kävivät tapaamassa kaavoittajaa Jan Tallqvist ilmoitti sähköpostilla samana päivänä, että ei tule tapaamiseen ennen kuin on nähnyt suunnitelmat siitä mitä kortteliin on ehdotettu ja kuka suunnitelmat on tehnyt, sekä miten on huomioitu se että korttelissa on kaksi suojeltua rakennusta. Lisäksi Tallqvist ilmoitti kantansa tässä vaiheessa olevan: kaavaa ei ole tarpeen muuttaa, nykyinen kaava on riittävä ja hyvä kaikille ei kaavoituksen tiedossa ollut mitään luonnoksia, ei edes alustavia, koskien korttelin 63 asemakaavanmuutosta. Tämä oli kerrottu Tallqvistille jo vastauksena sähköpostikyselyyn. Tontin 11 omistaja ei ole ilmaissut kantaansa sopimuksen suhteen. Sopimus on teossa niiden tontinomistajien kanssa, jotka ovat lähteneet sopimukseen mukaan. Heillä on myös esisopimus Pohjola Rakennus Oy Uusimaa:n kanssa; tämä on tuotu esille kaupungin kanssa tehtävässä

19 PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sopimuksessa. (Riku Korhonen ja Juha Anttila) Jan Tallqvist on kirjelmöinyt asiasta myös Helsingin hallinto-oikeudelle, joka on pyytänyt Lohjan kaupunginhallituksen lausuntoa mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Jan Tallqvistin oikaisuvaatimus - kartta - sopimus - hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Kj Kaupunginhallitus päättää 1. ettei se ota Jan Tallqvistin oikaisuvaatimusta tutkittavakseen, koska kysymys on valmistelua koskevasta asiasta; sekä 2. antaa Helsingin hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon ja esittää, että hallinto-oikeus hylkää valituksen. Liite 1/kh lausunto hallinto-oikeudelle

20 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna / /2015 PERLJ Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion. Talousarviossa on perusturvalautakunnan hallintopalvelujen tulosalueen toiminnallisena muutoksena todettu seuraavaa: Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy ja Karjalohjan alueen kaksi yhtiötä fuusioituvat osaksi Lohjan Vuokra-asunnot Oy:tä (Lova) Vuoden aikana valmistellaan kaupungin vuokra-asuntopalveluiden järjestäminen siten, että voi toteutua vuokra-asuntoasioiden kokoaminen yhteen organisaatioon. Samalla asuinkiinteistöjen omistusjärjestelyjä virtaviivaistetaan. Samassa yhteydessä, kun vuokra-asunnot kootaan yhteen organisaatioon, on tarkoituksenmukaista järjestellä valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyvät viranomaistehtävät uudelleen. Perusturvatoimi ei ole enää vuokraja asumisoikeusasuntojen viranomaisasioiden luontainen toimiala. Tällä hetkellä ei ole tiedossa muuta keskisuurta kaupunkia kuin Lohja, jossa asuntotoimen viranomaistehtävät on kytketty sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialaan. Tulossa olevat sosiaali- ja terveysalan sote-ratkaisut puoltavat myös osaltaan kytköksen purkamista. Viranomaistehtäviä ei voi niiden luonteen vuoksi ulkoistaa konserniyhtiölle. Asuntotoimen uudelleen järjestämistä on valmisteltu eri toimialojen kesken ja tiiviissä yhteistyössä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kanssa. Asiaan liittyen on laadittu laajahko muistio "Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016", mikä on tämän asian liiteasiakirjana. Liitteet: - nro 2: Muistio: Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 ( ) - nro 3: Henkilöstösopimus Lohjan kaupungin perusturvatoimen vuokra-asuntopalvelujen siirtymisestä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n palvelukseen Ptj Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy 1. että asuntotoimeen liittyvät tehtävät järjestetään Lohjan kaupungissa lukien seuraavasti: - seitsemän asuinkiinteistöä siirtyvät Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n omistukseen kaupunginvaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti ja siten, että tekninen lautakunta tekee myöhemmin erikseen esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle näiden asuinkiinteistöjen myyntiehdoista; - yksittäisten osakehuoneistojen, välivuokrattujen asuntojen ja kaupungin

21 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus omistukseen jäävien asuntojen hallinnointi siirtyy Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle yleislinjoiltaan siten kuin liiitteenä olevassa muistiossa esitetään ja yksityiskohtaisesta hallinnoinnista päätetään erikseen syksyn 2015 aikana; - asumisoikeusasuntoihin, arava- ja korkotukilaina asuntojen valvontaan, korkotukilaina-asioiden käsittelyyn ja asuntomarkkinaselvityksiin liittyvät asiat siirtyvät keskushallinnon tehtäviksi yleislinjoiltaan siten kuin liitteenä olevassa muistiossa esitetään, minkä lisäksi myöhemmin tehdään erikseen keskushallinnon johtosääntöön tarvittavat muutokset; - vapaarahoitteisten yksittäisten osakehuoneistojen myynti siirretään teknisen lautakunnan alaisuuteen ja ratkaisuvalta määritellään erikseen teknisen toimen johtosääntöön tehtävillä muutoksilla; 2. liitteen mukaisen henkilöstösopimuksen Lohjan kaupungin perusturvatoimen vuokra-asuntopalvelujen siirtymisestä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n palvelukseen ; sekä 3. että asuntopäällikön virka lakkautetaan lukien. KH 276 Tekninen lautakunta päätti osaltaan esittää kaupunginhallitukselle, että se hy väk syy 1. että asuntotoimeen liittyvät tehtävät järjestetään Lohjan kaupungissa lukien seuraavasti: - seitsemän asuinkiinteistöä siirtyvät Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n omis tukseen kaupunginvaltuuston tekemän periaatepäätöksen mu kai ses ti ja siten, että tekninen lautakunta tekee myöhemmin erikseen esi tyk sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle näiden asuin kiin teis tö jen myyntiehdoista; - yksittäisten osakehuoneistojen, välivuokrattujen asuntojen ja kaupungin omis tuk seen jäävien asuntojen hallinnointi siirtyy Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle yleislinjoiltaan siten kuin muistiossa esitetään ja yksityiskohtaisesta hal lin noin nis ta päätetään erikseen syksyn 2015 aikana; 2. vapaarahoitteisten yksittäisten osakehuoneistojen myynti siirretään tekni sen lautakunnan alaisuuteen ja ratkaisuvalta määritellään erikseen tek nisen toimen johtosääntöön tehtävillä muutoksilla. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hallitus on kokouksessaan omalta osaltaan hyväksynyt asuntotoimen järjestäminen -muistion mukaiset linjaukset ja henkilöstön siirtosopimuksen esitetyssä muodossa. Erikseen jaettavat - Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 ( ) - Henkilöstösopimus Lohjan kaupungin perusturvatoimen vuokra-asuntopalvelujen siirtymisestä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n

22 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus palvelukseen Kj Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. hyväksyä, että asuntotoimeen liittyvät tehtävät järjestetään Lohjan kaupungissa lukien seuraavasti: - seitsemän asuinkiinteistöä siirtyvät Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n omistukseen kaupunginvaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti ja siten, että tekninen lautakunta tekee myöhemmin erikseen esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle näiden asuinkiinteistöjen myyntiehdoista; - yksittäisten osakehuoneistojen, välivuokrattujen asuntojen ja kaupungin omistukseen jäävien asuntojen hallinnointi siirtyy Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle yleislinjoiltaan siten kuin liiitteenä olevassa muistiossa esitetään ja yksityiskohtaisesta hallinnoinnista päätetään erikseen syksyn 2015 aikana; - asumisoikeusasuntoihin, arava- ja korkotukilaina asuntojen valvontaan, korkotukilaina-asioiden käsittelyyn ja asuntomarkkinaselvityksiin liittyvät asiat siirtyvät keskushallinnon tehtäviksi yleislinjoiltaan siten kuin liitteenä olevassa muistiossa esitetään, minkä lisäksi myöhemmin tehdään erikseen keskushallinnon johtosääntöön tarvittavat muutokset; - vapaarahoitteisten yksittäisten osakehuoneistojen myynti siirretään teknisen lautakunnan alaisuuteen ja ratkaisuvalta määritellään erikseen teknisen toimen johtosääntöön tehtävillä muutoksilla; 2. hyväksyä liitteen mukaisen henkilöstösopimuksen Lohjan kaupungin perusturvatoimen vuokra-asuntopalvelujen siirtymisestä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n palvelukseen ; sekä 3. hyväksyä, että asuntopäällikön virka lakkautetaan lukien. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. KH 300 Kj Erikseen jaettavat - Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 ( ) - Henkilöstösopimus Lohjan kaupungin perusturvatoimen vuokra-asuntopalvelujen siirtymisestä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n palvelukseen Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä, että asuntopäällikön virka lakkautetaan lukien;

23 PÖYTÄKIRJA 16/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. hyväksyä, että asuntotoimeen liityvät tehtävät järjestetään Lohjan kaupungissa lukien seuraavasti: - seitsemän asuinkiinteistöä siirtyvät Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n omistukseen kaupunginvaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti ja siten, että tekninen lautakunta tekee myöhemmin erikseen esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle näiden asuinkiinteistöjen myyntiehdoista. - asumisoikeusasuntoihin, arava- ja korkotukilaina asuntojen valvontaan, korkotukilaina-asioiden käsittelyyn ja asuntomarkkinaselvityksiin liittyvät asiat siirtyvät keskushallinnon tehtäviksi yleislinjoiltaan siten kuin liitteenä olevassa muistiossa esitetään, minkä lisäksi myöhemmin tehdään erikseen keskushallinnon johtosääntöön tarvittavat muutokset; - osakehuoneistojen myynti siirretään teknisen lautakunnan alaisuuteen ja ratkaisuvalta määritellään erikseen teknisen toimen johtosääntöön tehtävillä muutoksilla; 2. hyväksyä liitteen mukaisen henkilöstösopimuksen Lohjan kaupungin perusturvatoimen vuokra-asuntopalvelujen siirtymisestä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n palvelukseen Muutosesitys Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Tom Hillner esitti, että asuntojen myynti delegoidaan kaupunginhallitukselle. Tehty esitys rauksesi kannattamattomana. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan esitys. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen 10 minuutin tauon ajaksi klo

24 PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kiinteistön (ent. Lagustalo, Myllärinkatu 3) m² suuruisen määräalan myynti 779/ /2014 TEKLA Ns. Lagus talo osoitteessa Myllärinkatu 3 on ollut myynnissä huu to kaupat.com nettiosoitteessa. Myynti-ilmoitus julkaistiin ja tarjousten jättö päättyi klo Myynti-ilmoitus on ollut seuraavan sisältöinen: "Myydään Lohjan kaupungissa osoitteessa Myllärinkatu 3 sijaitseva ns. La guk sen talo. Myynnin kohde on noin 2400 m 2 suuruinen määräala Lill-Oja mo-ni mi ses tä kiinteistöstä RN:o 1:137 Ojamon kylässä Lohjan kaupun gis sa, kiinteistötunnus , määräalalla olevine ra ken nuk sineen. Rakennus on merkitty kaavassa suojeltavaksi rakennukseksi. Kohde sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä Lohjan keskustassa ar vos te tulla Haikarin alueella lähellä Lohjanjärveä, tontin rajalta on rantaan noin 100 met riä ja kiinteistöltä ja osasta huonetiloja on järvinäkymä. Rakennetuilla naa pu ri kiin teis töil lä on asuinrakennuksia. Määräala on voimassa olevassa asemakaavassa yleisten rakennusten kort te li aluet ta, jossa tehokkuusluku e=0,15 ja rakennusoikeus siten noin 360 m 2. Määräalalla sijaitsevan asuinrakennuksen kerrosala on noin 471 m 2, joten rakennusoikeutta ei ole jäljellä. Rakennus on alun perin noin vuonna 1948 rakennettu asuinrakennus, jota on myöhemmin laajennettu matalammalla saunaosastosiivellä. Ra ken nukses sa on 2-asuinkerrosta sekä kellarikerros. Rakennus on puurunkoinen ja har ja kat toi nen, eristeenä luultavasti pääosin puru. Ulkovuokrauksena Mine rit-le vy. Rakennuksen kerrosala on noin 451 krsm 2 ja tilavuus noin 2450 m 3. Rakennus on tyhjillään. Rakennus on aiemmin toiminut vanhusten asu misyk sik kö nä, ja viimeksi lastensuojeluyksikkönä Villa Ruben. Toiminta siirtyi pois rakennuksesta sisäilmaongelmien johdosta Konsultin laatiman lausunnon mukaan Tilat eivät tällä hetkellä täytä tervey den suo je lun näkökulmasta asetettuja vaatimuksia, vaan niistä voi koitua käyttäjille terveyshaittaa. Myyntiehdot Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se kau pan te ko hetkel lä on. Rakennuksen kiinteistön hoitomenot ovat olleet v ra kennuk sen ollessa peruslämmöllä, lämmitys n euroa ja sähkö n. 600 eu roa. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein jätetty tarjous. Lohjan kau pun gin val tuus to päättää syyskuussa pidettävässä kokouksessaan tar-

25 PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus jouk sen hyväksymisestä/hylkäämisestä. Päätöksenteko aikataulu on seuraa va Lohjan tekninen lautakunta , kaupunginhallitus , kaupun gin val tuus to Myyjä tekee kauppakirjan, kauppakirjan al le kirjoit ta mis ajan koh ta ja paikka sovitaan ostajan kanssa erikseen. Kaup pa hinnan maksaminen tapahtuu tilisiirtona myyjän ilmoittamalle tilille kaupan alle kir joit ta mi sen yhteydessä. Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta ja kiinteistökaupasta menevästä varainsiirtoverosta. Ostaja hakee lain huu don ja vastaa kiinteistönmuodostamiskustannuksista." Kuulutukseen on ollut liitettynä asemakaava ja määräykset, poh ja piir rokset, sisäilmaongelmiin liittyvät raportit ja kauppakirjaluonnos. Lisäk si rakennuksesta kiinnostuneille on toimitettu muita rakennukseen liit tyviä asiakirjoja. Huutokauppa päättyi klo 16. Ilmoituksen aukioloaikana hintatarjouksia jätettiin 111. Kaupalle ei oltu asetettu alinta hintaa ja tarjousten korotustasoksi oli määritelty 500 euroa. Korkein tarjous huutokaupassa oli euroa. Tarjouksen on jättänyt huutaja perustettavan Villa Lagus Ay:n nimissä. Rakennuksesta on aiemmin ollut kiinnostunut TutusKodit Oy perustettavan kiinteistöyhtiön puolesta. Heidän tar jouk sen sa euron kauppahinnasta oli kaupunginvaltuuston kä sit te lys sä Valtuusto palautti tuolloin asian uudelleen val mis tel ta vak si siten, että kiinteistö on riittävän kauan julkisessa myynnissä. Kiin teis tö on ollut huutokaupat.com sivustolla kahden kuukauden ajan ( ). TutusKiinteistöt Oy on jättänyt ilmoituksen, jonka mu kaan he ovat edelleen valmiit neuvottelemaan rakennuksen kaupasta. Erikseen jaettavat asiakirjat: - TutusKodit Oyn ilmoitus Tj Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tol le seuraavan päätösesityksen: Valtusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään kiinteistön m 2 suuruisen määräalan rakennuksineen ja liit ty mineen Villa Lagus Ay:lle euron kauppahintaan. Muutosesitys Jäsen Hannele Ilomäki-Piirilä esitti seuraavan muutosesityksen: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavan muutosesityksen: Valtuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään kiinteistön m 2 suuruisen määräalan rakennuksineen ja liittymineen TutusKiinteistöt Oylle (perustettava kiinteistöyhtiö). Päätöksen perusteluna suurempi kokonaistaloudellinen hyöty kaupungille. raukesi kannattamattomana.

26 PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus hyväksyttiin. Liite 1/Tekla Kauppakirja kiinteistön m 2 suuruisen määräalan myyn nis tä KH 301 Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen teknisessä toimessa on täydennetty liitteenä olevaaa kauppakirjaa ostajan tietojen osalta. Erikseen jaettavat asiakirjat: - TutusKodit Oyn ilmoitus Kauppakijra kiinteistön m2 suuruisen määräalan myynnistä Kj Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösehdotuksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä -oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään kiinteistön m2 suuruisen määräalan rakennuksineen ja liittymineen Villa Lagus Ay:lle euron kauppahintaan.

27 PÖYTÄKIRJA 16/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kiinteistön (Siipoontie 1 Nummi) määräalan ja pienen osan kiinteistön määräalan myynti 75/ /2013 TEKLA Ns. Nummen entisen kunnantalon, n.s apteekkarin talon ja ns. alatalon myyn ti-il moi tus on julkaistu huutokaupat.com sivustolla Ilmoitus on ollut nähtävillä kahden kuukauden ajan. Tarjoukset kiinteistöstä tuli jättää klo 16 mennessä. Myynti-ilmoitus on ollut seuraavan si sältöi nen: "Myydään Lohjan kaupungissa Nummen kaupunginosassa (osoitteessa Sii poon tie 1, Nummi) sijaitseva entinen kunnantalon rakennus, ns. alatalo ja entinen apteekkarin talo kaavailulla n m 2 määräala kiinteistöstä ja pieni määräala kiinteistöä Määräaloista muo dos tuu voimassa olevan asemakaavan mukaisen ohjeellisen tonttijaon mu kai nen rakennuspaikka. Rakennukset sijaitsevat Seppä-nimisellä kiinteis töl lä, kiinteistötunnus Rakennukset on rakennettu Entinen kunnantalo rakennuksen pinta-ala on 962 m 2 ns. alatalon 197 m 2 ja apteekkarin talon 261 m 2. Entinen kunnantalo ja apteekkarin talo ovat olleet tyhjillään alkuvuodesta 2013 alkaen ja ns. alatalo keväästä 2015 alkaen. Kohde sijaitsee Nummen kirkonkylässä keskeisellä paikalla. Nummen kirkon ky läs sä on nykyisin lähinnä asuntoja. Alueen kaupalliseksi keskukseksi on muodostunut Saukkolan taajama, joka sijaitsee muutaman kilometrin pääs sä. Alueelle on voimassa ole asemakaava, jossa on osoitettu ohjeellinen tontti ja ko. Kaavamerkintä on YHS II (yhdistetty hallintorakennusten ja so si aalis ta toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue). Rakennukset on lii tetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennusten lämmitys ta pahtuu alueellisen kaukolämpökeskuksen kautta siten, että rakennuksilla on yh tei nen lämmönjakokeskus, joka sijaitsee entisen apteekkarin talon kel laris sa. Myytävällä määräalalla kulkee kaukolämpölinja myös viereiseen kiinteis töön, ja kaukolämpölinja rasittaa myytävää määräalaa. Kaikki rakennukset ovat 1965 rakennettuja, pääosin betonirunkoisia, tii livuo rat tu ja ja niissä on tasakatto, jossa on bitumikate. Rakennukset ovat eril li siä rakennuksia, mutta ne sijaitsevat hyvin lähekkäin. Entinen kunnantalo rakennus on 2-kerroksinen ja rakennuksessa on toimis to ti lo ja, entinen valtuustosali, arkisto-, varasto- yms. tiloja. Ns. alatalo on entinen apteekin toimitila, jossa on toimistotilaa ja rakennuksen toi sessa päässä tilavat usean auton autotalli. Entinen apteekkarin talo on ra kennet tu asuinrakennukseksi ja sen vierellä on erillinen 1 auton au to tal li ra kennus.

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 17:00-19:14 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 11/2014 470 Tekninen lautakunta 18.11.2014 AIKA 18.11.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 25.03.2013

Kaupunginhallitus 25.03.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 241 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Aika 25.03.2013 klo 18:00-21:11 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Grönfors-Roos Terttu Jäsen Haapanen Noora Jäsen. Nieminen Mikki jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Grönfors-Roos Terttu Jäsen Haapanen Noora Jäsen. Nieminen Mikki jäsen PÖYTÄKIRJA 3/2015 86 Tekninen lautakunta 24.03.2015 AIKA 24.03.2015 klo 18:00-19:52 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija PÖYTÄKIRJA 6/2015 244 Perusturvalautakunta 01.09.2015 AIKA 01.09.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja Flink

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot