FI - suomi. Asennus- ja käyttöohjeet. Lauhteenpoistin BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI - suomi. Asennus- ja käyttöohjeet. Lauhteenpoistin BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO)"

Transkriptio

1 FI - suomi Asennus- ja käyttöohjeet Lauhteenpoistin BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO)

2 Arvoisa asiakas, kiitos, että valitsit lauhteenpoistimen BEKOMAT 33 / 33 CO. Lue asennus- ja käyttöohje tarkkaan läpi ennen BEKOMAT 33 / 33 CO -laitteen asennusta ja käyttöönottoa ja noudata antamiamme ohjeita. BEKOMAT 33 / 33 CO -laitteen moitteeton toiminta ja luotettava lauhteenpoisto voidaan varmistaa vain, kun annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan tarkkaan. 2 BEKOMAT 33 / 33 CO

3 1 Piktogrammit ja symbolit Turvallisuusohjeita Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Käyttöalueen rajoitus Tekniset tiedot Mittapiirros Ilmastovyöhykkeet ja tehotiedot Toiminta Asennus Sähköasennus Tarkastukset ja huolto Vianetsintä ja vikojen korjaus Osat ja komponentit Suositeltavat varaosat Lisävarusteet Vaatimustenmukaisuusvakuutus...28 BEKOMAT 33 / 33 CO 3

4 Piktogrammit ja symbolit 1 Piktogrammit ja symbolit Noudata asennus- ja käyttöohjetta Noudata asennus- ja käyttöohjetta (tyyppikilvessä) Yleinen vaarasymboli (vaara, varoitus, varo) Yleinen vaarasymboli (vaara, varoitus, varo) verkkojännitteelle ja verkkojännitettä johtaville laitteiston osille 2 Turvallisuusohjeita Tarkista, vastaako tämä ohje myös laitetyyppiä. Noudata kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Se sisältää perusluonteisia ohjeita, joita on noudatettava koneen asennuksen, käytön ja huollon yhteydessä. Tämän vuoksi asentajan sekä koneen haltijan ja käyttäjän on luettava tämä käyttöohje ehdottomasti ennen asennusta, käyttöönottoa ja huoltoa. Käyttöohjeen on oltava aina käytettävissä BEKOMAT 33 / 33 CO -laitteen käyttöpaikalla. Tämän käyttöohjeen lisäksi on noudatettava mahdollisia paikallisia tai kansallisia määräyksiä. Varmista, että BEKOMAT 33 / 33 CO -laitetta käytetään vain sallittujen ja tyyppikilvessä mainittujen raja-arvojen puitteissa. Muuten aiheutuu vaaraa sekä ihmisille että materiaalille ja voi esiintyä toiminta- ja käyttöhäiriöitä. Mikäli ilmenee epäselvyyksiä tai tähän asennus- ja käyttöohjeeseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteys BEKO TECHNOLOGIES GMBH -yhtiöön. Toimenpiteet: Vaara! Paineilma! Nopeasti tai äkillisesti poistuva paineilma tai laitteiston halkeavat ja/tai varmistamattomat osat aiheuttavat vakavien tapaturmien tai kuoleman vaaran. Älä ylitä maks. käyttöpainetta (ks. tyyppikilpi). Suorita huoltotöitä vain laitteen ollessa paineeton. Käytä vain paineenkestävää asennusmateriaalia. Asenna tuloputkisto tiukkaan. Poistoputki: lyhyt, kiinnitetty paineletku paineenkestävässä putkessa. Pidä huoli siitä, ettei lauhde tai poistuva paineilma voi osua ihmisiin tai esineisiin. Toimenpiteet: Vaara! Verkkojännite! Verkkojännitettä johtavien, eristämättömien osien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun, jonka seurauksena voi olla tapaturma tai jopa kuolema. 4 BEKOMAT 33 / 33 CO

5 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Noudata sähköasennuksen yhteydessä kaikkia voimassa olevia määräyksiä (esim. VDE 0100 / IEC 60364). Suorita huoltotöitä vain laitteen ollessa jännitteetön. Irrotetulla ohjausyksiköllä ei ole IP-kotelointia. Kaikkia sähkölaitteisiin liittyviä töitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu ammattihenkilöstö. Muita turvallisuusohjeita: Myös asennuksen ja käytön yhteydessä on noudatettava voimassa olevia kansallisia määräyksiä ja turvallisuusmääräyksiä. BEKOMAT 33 / 33 CO -laitetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla. Tulojohdon kierreliitoksiin kohdistuvaa liiallista kiristysvoimaa on vältettävä. Tämä koskee varsinkin kartiomaisia kierreliitoksia. BEKOMAT 33 / 33 CO on toimintakykyinen vain, kun jännite on päällä. Testipainiketta ei saa käyttää jatkuvaan lauhteenpoistoon. Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia. Vain näin varmistat laitteen moitteettoman toiminnan. Lisäohjeita: Pidä asennuksen yhteydessä kiinni tulojohdon avainpinnoista (avainkoko ). Service-Unit-yksikköä ei saa purkaa. r Toimenpiteet: Varo! Käytön aikana voi esiintyä toimintavirheitä! Virheellinen asennus ja puutteellinen huolto voivat aiheuttaa BEKOMAT-laitteen toimintavirheitä. Poistamaton lauhde voi aiheuttaa vaurioita laitteistoissa ja vikoja tuotantoprosesseissa. Luotettavasti toimiva lauhteenpoisto optimoi paineilman laadun. Vahinkojen ja käyttöhäiriöiden välttämiseksi noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita: Noudata tarkkaan käyttötarkoituksen mukaista käyttötapaa ja BEKOMATin käyttöparametreja tilanteen mukaisesti (ks. luku "Käyttötarkoituksen mukainen käyttö") Noudata tarkkaan tässä ohjeessa annettuja asennus- ja käyttöohjeita Suorita BEKOMAT-laitteelle säännölliset huollot ja tarkastukset tämän käyttöohjeen mukaisesti 3 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö BEKOMAT on elektronisesti toimiva, pinnankorkeusanturin ohjaama lauhteenpoistin paineilmajärjestelmiin. Laitetta käytetään sallittujen käyttöparametrien rajoissa (ks. Tekniset tiedot). BEKOMAT voi poistaa laitteiston osista lauhdetta käyttöpaineen vallitessa lähes ilman painehävikkiä. BEKOMAT 33 / 33 CO vaatii toimiakseen käyttöjännitteen ja käyttöpaineen (ks. Tekniset tiedot). Kun sitä käytetään laitteistoissa, joissa paineilman laadulle asetetaan tavallista korkeampia vaatimuksia (elintarviketeollisuus, lääkintätekniikka, laboratoriovarusteet, erikoisprosessit jne.), laitteen haltijan on päätettävä vaadittavista paineilman laadun valvontatoimenpiteistä. Ne vaikuttavat seuraavien prosessien turvallisuuteen ja voivat auttaa välttämään ihmisiin ja laitteistoihin kohdistuvia haittoja. Laitteen haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että mainitut olosuhteet taataan laitteen koko käyttöaikana. CO2-laitteistojen yhteydessä on käytettävä BEKOMAT-laitetta, jolla on spesifikaatio CO. 4 Käyttöalueen rajoitus BEKOMAT -lauhteenpoistimella ei voida yksistään taata paineilman määriteltyä laatua; tähän vaaditaan teknisiä lisälaitteita. BEKOMAT 33 / 33 CO 5

6 Käyttöalueen rajoitus BEKOMAT 33 / 33 CO ei sovellu käytettäväksi Ex-alueilla eikä laitteistoissa, joissa vallitsee alipaine tai ilmakehän paine. BEKOMAT -laitetta ei saa altistaa jatkuvalle suoralle auringon- tai lämpösäteilylle. BEKOMAT 33 / 33 CO -laitetta ei saa asentaa ja käyttää aggressiivisessa ympäristössä. BEKOMAT 33 / 33 CO -laitetta ei voi lämmittää, joten sitä ei voi käyttää alueilla, joissa voi olla pakkasta. 6 BEKOMAT 33 / 33 CO

7 Tekniset tiedot 5 Tekniset tiedot Min./maks. käyttöpaine Min./maks. lämpötila Lauhteen tulo Lauhteen poisto Lauhde Kotelo Paino (tyhjänä) 0, bar ( psi) C ( F) 3 x G ½ (½") sisä G ½ (½") Ø 13 mm letkumuhvi Öljypitoista + öljytöntä Alumiini + muovi, lasikuituvahvistettu 1,65 kg (3.63 lbs) Tämä tuote on testattu standardin CAN/CSA-C22.2 nro toisen painoksen mukaan ottaen huomioon lisäyksen 1 tai saman standardin myöhemmän version ja käyttäen samaa testivaatimuksien tasoa. Maks. teho sinisellä ilmastovyöhykkeellä ks. myös luku "Ilmastovyöhyke ja tehotiedot" Kompressorin maks. teho Jäähdytyskuivaimen maks. teho Suodattimen maks. teho 10 m³/min (350 scfm) 20 m³/min (700 scfm) 100 m³/min (3500 scfm) Käyttöjännite (ks. tyyppikilpi) Tehonotto Varokkeet Johdon vaipan suositeltava läpimitta Johtimen suositeltava poikkipinta-ala Johdon vaipan suositeltava kuorintapituus Johtoliittimien suositeltava pituus Potentiaalittoman koskettimen liitäntätiedot Kuorman kytkentä *) Potentiaalittoman koskettimen liitäntätiedot Piensignaalin kytkentä *) 230 / 115 /.../ 24 VAC ± 10 %, Hz / 24 VDC ± 10 % P < 8,0 VA (W) Suositus AC: 1 A hidas Määräys DC: 1 A hidas Ø 5,8...8,5 mm (0.23" ") 3 x 0,75...1,5 mm² (AWG ) PE: n. 60 mm (2.36") L/N: n. 50 mm (1.97") ~ 6 mm (~ 0.24 inch) AC: max. 250V / 1A DC: max. 30V / 1A min. 5 VDC / 10 ma Kotelointiluokka IP 54 VAC = V alternating current (vaihtojännite) VDC = V direct current (tasajännite) *) Kuormien kytkentä saa aikaan sen, että kosketin ei enää ominaisuuksiltaan sovellu piensignaalien kytkentään. BEKOMAT 33 / 33 CO 7

8 Mittapiirros 6 Mittapiirros SW = avainkoko 8 BEKOMAT 33 / 33 CO

9 Ilmastovyöhykkeet ja tehotiedot 7 Ilmastovyöhykkeet ja tehotiedot Ilmastovyöhyke Kompressorin teho maks. m³/min Kuivaimen teho maks. m³/min Suodatusteho maks. m³/min vihreä sininen punainen Ilmoitetut tehotiedot koskevat lauhkeaa ilmastoa ja ovat voimassa Euroopassa, laajoissa osissa Kaakkois- Aasiaa, Pohjois- ja Etelä-Afrikassa sekä osissa Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa (ilmastovyöhyke: sininen). Kuivassa ja/tai viileässä ilmastossa (ilmastovyöhyke: vihreä) on voimassa seuraava kerroin: teho "sinisellä" ilmastovyöhykkeellä kerrottuna n. 1,2:lla. Lämpimässä ja/tai kosteassa ilmastossa (trooppiset alueet; ilmastovyöhyke: punainen) on voimassa seuraava kerroin: teho "sinisellä" ilmastovyöhykkeellä kerrottuna n. 0,7:lla. BEKOMAT 33 / 33 CO 9

10 Toiminta 8 Toiminta Lauhde virtaa tulojohdon (1) kautta BEKOMAT 33 / 33 CO -lauhteenpoistimeen ja kerääntyy koteloon (2). Kapasitiivinen anturi (3) valvoo jatkuvasti säiliön pinnankorkeutta ja antaa elektroniselle ohjaukselle signaalin, kun säiliö on täynnä. Esiohjausventtiili (4) reagoi ja kalvo (5) avaa poistoputken (6) lauhteen poistoa varten. Kun BEKOMAT on tyhjennetty, poistoputki sulkeutuu jälleen tiiviisti, ennen kuin pääsee syntymään turhaa paineilmahävikkiä. BEKOMAT 33 / 33 CO -laitteessa kaksi lediä ilmaisevat yksittäisiä käyttötiloja. Käyttövalmis, jännite on päällä. Jos lauhteen poistossa on häiriö, käynnistyy hälytystila, jonka ilmaisee vilkkuva punainen hälytysledi. Häiriö /hälytys Venttiilien toimintatesti (manuaalinen lauhteenpoisto): Paina painiketta n. 2 s. Hälytystoiminnon testi (ks. alh.): Paina painiketta väh. 1 min. Ei saa käyttää jatkuvaan lauhteenpoistoon. 10 BEKOMAT 33 / 33 CO

11 . Toiminta Venttiilin toiminta hälytystilassa Hälytys potentiaalittomalla koskettimella Hälytystila: Jos lauhteen poistossa on häiriö, venttiili aukeaa tahdistetusti (n. 3 s välein), jotta häiriö saadaan poistettua itsenäisesti. Jos häiriö ei ole poistunut 1 minuutin kuluttua, annetaan häiriöilmoitus: Hälytysledi vilkkuu Hälytysrele kytkee (signaali on käytettävissä potentiaalittomasti). Venttiili aukeaa 4 minuutin välein 7,5 sekunniksi. Kun häiriö on poistettu, BEKOMAT kytkeytyy automaattisesti takaisin normaalitilaan. Häiriön mahdollisia syitä ovat esim.: Vika asennuksessa Minimipaineen alittuminen Lauhteen liian suuri määrä (ylikuormitus) Tukkeutunut/suljettu poistoputki Erittäin suuri likahiukkasten määrä Jäätyneet putket BEKOMAT 33 / 33 CO 11

12 Asennus 9 Asennus Toimenpiteet: Vaara! Paineilma! Nopeasti tai äkillisesti poistuva paineilma tai laitteiston halkeavat ja/tai varmistamattomat osat aiheuttavat vakavien tapaturmien tai kuoleman vaaran. Älä ylitä maks. käyttöpainetta (ks. tyyppikilpi). Suorita huoltotöitä vain laitteen ollessa paineeton. Käytä vain paineenkestävää asennusmateriaalia. Asenna tuloputkisto tiukkaan. Poistoputki: lyhyt, kiinnitetty paineletku paineenkestävässä putkessa. Pidä huoli siitä, ettei lauhde tai poistuva paineilma voi osua ihmisiin tai esineisiin. r Toimenpiteet: Varo! Käytön aikana voi esiintyä toimintavirheitä! Virheellinen asennus ja puutteellinen huolto voivat aiheuttaa BEKOMAT-laitteen toimintavirheitä. Poistamaton lauhde voi aiheuttaa vaurioita laitteistoissa ja vikoja tuotantoprosesseissa. Luotettavasti toimiva lauhteenpoisto optimoi paineilman laadun. Vahinkojen ja käyttöhäiriöiden välttämiseksi noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita: Noudata tarkkaan käyttötarkoituksen mukaista käyttötapaa ja BEKOMATin käyttöparametreja tilanteen mukaisesti (ks. luku "Käyttötarkoituksen mukainen käyttö") Noudata tarkkaan tässä ohjeessa annettuja asennus- ja käyttöohjeita Suorita BEKOMAT-laitteelle säännölliset huollot ja tarkastukset tämän käyttöohjeen mukaisesti Ohje: Noudata ehdottomasti kaikkia mainittuja ohjeita ja varoituksia. Noudata myös kaikkia asennuspaikan työsuojelua ja palontorjuntaa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Käytä ainoastaan soveltuvia, sopivia ja asianmukaisessa kunnossa olevia työkaluja ja materiaaleja. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai soveltumattomia laitteita kuten painepesureita. Ota huomioon, että lauhteet voivat sisältää aggressiivisia ja terveydelle vahingollisia ainesosia. Tämän vuoksi on syytä välttää niiden ihokontaktia. Lauhde on jätettä, joka on kerättävä soveltuviin säiliöihin, hävitettävä tai käsiteltävä määräysten mukaisesti. 12 BEKOMAT 33 / 33 CO

13 Asennus Asennusohjeita: Vain BEKOMAT-laitteen (3) kuvassa esitetty asennusasento on sallittu. Älä koskaan asenna sitä kyljelleen tai muuten kallelleen. Syöttöputki (1) ja kuulaventtiili (2) väh. G½. Tulojohdossa ei suodatinta tai sihtiä. Tulojohdon kaltevuus >1%. Käytä vain kuulaventtiileitä (2). Käyttöpaine: min. 0,8 bar, maks. 16 bar Lyhyt, kiinnitetty paineletku (4) paineenkestävässä putkessa. Poistoputken (5) yhtä nousumetriä kohti vaadittava vähimmäispaine nousee 0,1 bar. Poistoputkessa (5) maks. 5 metrin nousu. Asenna väh. ¾":n keruuputki (7) 1 %:n kaltevuuteen. Ohjaa poistoputki (6) ylhäältä keruuputkeen (7). Suorita ennen käyttöönottoa aina tiiviystarkastus ja tarkista ohjausyksikön oikea kiinnittyminen. BEKOMAT 33 / 33 CO 13

14 Asennus väärin oikein Paine-erot! Neste on poistettava erikseen jokaisesta lauhteen keruukohdasta. Jatkuva kaltevuus! Tuloputkistoihin ei saa kerääntyä vesitaskuja Törmäyspinta! Jos lauhde poistetaan suoraan putkesta, on järkevää ohjata ilmavirtaa. Ilmanpoisto! Jos tulojohdon kaltevuus ei ole riittävä tai ilmenee muita syöttöongelmia, on asennettava ilmantasausputki. 14 BEKOMAT 33 / 33 CO

15 Sähköasennus 10 Sähköasennus Toimenpiteet: Vaara! Verkkojännite! Verkkojännitettä johtavien, eristämättömien osien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun, jonka seurauksena voi olla tapaturma tai jopa kuolema. Noudata sähköasennuksen yhteydessä kaikkia voimassa olevia määräyksiä (esim. VDE 0100 / IEC 60364). Suorita huoltotöitä vain laitteen ollessa jännitteetön. Irrotetulla ohjausyksiköllä ei ole IP-kotelointia. Kaikkia sähkölaitteisiin liittyviä töitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu ammattihenkilöstö. BEKOMAT 33 / 33 CO 15

16 Sähköasennus Ohje: Virransyöttöliitäntä: 1. Lue sallittu verkkojännite tyyppikilvestä ja noudata sitä ehdottomasti. 2. AC-sähköä käytettäessä lähistölle on asennettava varmasti ulottuvilla oleva erotinlaite (esim. verkkopistoke tai kytkin), joka katkaisee virran kaikista virtajohtimista. 3. Käytä DC-virransyötössä ainoastaan pienoisjännitteistä suojajärjestelmää (PELV) standardin IEC mukaan. 4. Suorita asennustyöt standardin VDE 0100 / IEC mukaisesti. 5. Ota liitinjärjestys huomioon. 6. Älä suorita asennuksia jännitteen ollessa päällä. 7. Löysää ruuvi (1) ja irrota kannen yläosa (2). 8. Löysää johdon kierreliitin (3), poista tiivistetulppa (mikäli käytössä) ja työnnä jännitteensyötön johto (4) läpi. 9. Liitä johto (4) liittimiin KL1 ( ) (5). 10.Asenna johdot kuvan mukaisesti (ks. myös seur. tekstissä mainittu liitinjärjestys). 11.Kiristä johtoliitos (3) niin, että se tiivistää hieman. 12.Aseta kannen yläosa (2) paikoilleen ja kiristä ruuvi (1) käsitiukkuuteen. 13.Suojajohdin-/PE-liitännän ja putkiverkoston välillä ei sallita potentiaalieroa. Tarvittaessa on asennettava potentiaalintasaus standardien VDE 0100 / IEC mukaan. Potentiaalittoman koskettimen ja ulkoisen testin liitäntä: 1. Valitse sopiva johto. 2. Liitäntä liittimiin KL2 ja KL3 seuraavalla sivulla kuvatulla tavalla. 3. Asennusvaiheet vastaavat virransyöttöliitännän asennusta. 4. Jos potentiaaliton kosketin johtaa kosketusvaarallista jännitettä, myös siihen on asennettava yllä kuvatun kaltainen erotinlaite. 16 BEKOMAT 33 / 33 CO

17 Sähköasennus AC-version liitinjärjestys (käyttöjännite) KL 1 KL 2 KL 3 KL 1.1 L- tai N-verkkoliitäntä KL 1.2 N- tai L-verkkoliitäntä KL 1.3 PE-verkkoliitäntä L = vaihejohdin N = nollajohdin phase/neutral neutral/phase earth/ground normally closed PE = suojajohdin common normally open 0 V external test DC-version liitinjärjestys (käyttöjännite) KL 1 KL 2 KL 3 KL V KL V KL 1.3 PE-verkkoliitäntä V neutral 0 V earth/ground normally closed common normally open 0 V external test Potentiaalittoman koskettimen ja ulkoisen testin liitinjärjestys (AC- ja DC-versio) KL 1 KL 2 KL 3 Hälytys / potentiaaliton kosketin: V 1.1 neutral 0 V 1.2 earth/ground 1.3 normally closed 2.2 common 2.3 normally open V 3.1 external test 3.2 KL 2.2 n.c. KL 2.3 com. KL 2.4 n.o. n.c. - com. suljettu häiriön ja jännitekatkoksen yhteydessä (lepovirtaperiaate) n.o. - com. suljettu normaalikäytössä Koskettimet KL ovat potentiaalittomia. Ulkoinen testi / kaukosäädin: KL 3.1 0V KL 3.2 ulkoinen testi (IN1) Koskettimet yhdistetty = testi aktiivinen = poisto Koskettimet auki = testi ei aktiivinen Koskettimet KL eivät ole potentiaalittomia. BEKOMAT 33 / 33 CO 17

18 Sähköasennus Ohje: VDC-laitteiden liittimien KL ja rungon tai lauhdeliitäntöjen välillä ei ole galvaanista eristystä. Tarkastuksien, esim. suojajohdintarkastuksien yhteydessä standardien VDE / IEC 85/361/CD mukaan, on varmistettava, että laitteen jännitteille alttiiden, kosketeltavien osien ja suojajohdinten tukipisteen välissä on ainoastaan yhteys toiminnallisen maadoituksen luomista varten eikä virtaa johtavaa suojayhteyttä. 24 VDC:n jännitteen on täytettävä pienoisjännitteiselle suojajärjestelmälle (PELV) asetetut vaatimukset standardin IEC mukaan. Kiristä johtoliitos niin, että se tiivistää hieman. Sähkökaavio 18 BEKOMAT 33 / 33 CO

19 Tarkastukset ja huolto 11 Tarkastukset ja huolto Toimenpiteet: Vaara! Paineilma! Nopeasti tai äkillisesti poistuva paineilma tai laitteiston halkeavat ja/tai varmistamattomat osat aiheuttavat vakavien tapaturmien tai kuoleman vaaran. Älä ylitä maks. käyttöpainetta (ks. tyyppikilpi). Suorita huoltotöitä vain laitteen ollessa paineeton. Käytä vain paineenkestävää asennusmateriaalia. Asenna tuloputkisto tiukkaan. Poistoputki: lyhyt, kiinnitetty paineletku paineenkestävässä putkessa. Pidä huoli siitä, ettei lauhde tai poistuva paineilma voi osua ihmisiin tai esineisiin. Toimenpiteet: Vaara! Verkkojännite! Verkkojännitettä johtavien, eristämättömien osien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun, jonka seurauksena voi olla tapaturma tai jopa kuolema. Noudata sähköasennuksen yhteydessä kaikkia voimassa olevia määräyksiä (esim. VDE 0100 / IEC 60364). Suorita huoltotöitä vain laitteen ollessa jännitteetön. Irrotetulla ohjausyksiköllä ei ole IP-kotelointia. Kaikkia sähkölaitteisiin liittyviä töitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu ammattihenkilöstö. r Toimenpiteet: Varo! Käytön aikana voi esiintyä toimintavirheitä! Virheellinen asennus ja puutteellinen huolto voivat aiheuttaa BEKOMAT-laitteen toimintavirheitä. Poistamaton lauhde voi aiheuttaa vaurioita laitteistoissa ja vikoja tuotantoprosesseissa. Luotettavasti toimiva lauhteenpoisto optimoi paineilman laadun. Vahinkojen ja käyttöhäiriöiden välttämiseksi noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita: Noudata tarkkaan käyttötarkoituksen mukaista käyttötapaa ja BEKOMATin käyttöparametreja tilanteen mukaisesti (ks. luku "Käyttötarkoituksen mukainen käyttö") Noudata tarkkaan tässä ohjeessa annettuja asennus- ja käyttöohjeita Suorita BEKOMAT-laitteelle säännölliset huollot ja tarkastukset tämän käyttöohjeen mukaisesti Ohje: Noudata ehdottomasti kaikkia mainittuja ohjeita ja varoituksia. Noudata myös kaikkia asennuspaikan työsuojelua ja palontorjuntaa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Käytä ainoastaan soveltuvia, sopivia ja asianmukaisessa kunnossa olevia työkaluja ja materiaaleja. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai soveltumattomia laitteita kuten painepesureita. Ota huomioon, että lauhteet voivat sisältää aggressiivisia ja terveydelle vahingollisia ainesosia. Tämän vuoksi on syytä välttää niiden ihokontaktia. Lauhde on jätettä, joka on kerättävä soveltuviin säiliöihin, hävitettävä tai käsiteltävä määräysten mukaisesti. BEKOMAT 33 / 33 CO 19

20 Tarkastukset ja huolto Huoltosuositus: 9600 käyttötunnin tai enint. 2 vuoden kuluttua on vaihdettava Service-Unit (9). Suosittelemme, että viimeistään 2 vuoden kuluttua suoritetaan lauhdesäiliön puhdistus yhdessä huollon kanssa: 1. Poista ohjausyksikkö (1...8) painamalla lukitsinkoukkua (23) 2. Irrota BEKOMAT poistoputkesta 3. Irrota BEKOMAT tuloputkistosta 4. Löysää molemmat M6-asennusruuvit (22) ja poista Service-Unit (9) vetämällä ja kohottamalla sitä kevyesti 5. Poista design-kuori (11) ruuvitaltan avulla 6. Löysää kannen neljä ruuvia (16) ja poista kansi (17) 7. Puhdista lauhdesäiliö (19) 20 BEKOMAT 33 / 33 CO

21 Tarkastukset ja huolto 8. Aseta kanteen uusi O-rengas (18) kaavion mukaisesti 9. Puhdista kannen tiivistepinnat 10.Aseta kansi (17) uuden O-renkaan kanssa paikoilleen ja kiristä kannen 4 ruuvia (16) huolellisesti ristikkäin (8 Nm) 11.Puhdista lauhdesäiliön (19) tiivistepinnat ( ) BEKOMAT 33 / 33 CO 21

22 Tarkastukset ja huolto 12.Tarkista, sopiiko Service-Unit (9) ohjausyksikköön (1...8) (tyyppinimike ja lukitsinkoukun väri) 13.Tarkista uuden Service-Unitin O-renkaat (12, 13) 14.Asenna design-kuori (11) 15.Asenna Service-Unit ja design-kuori yhdessä lauhdesäiliöön (19) ja kiristä molemmat asennusruuvit (22) (2,5 Nm) 16.Asenna BEKOMAT tuloputkistoon ja poistoputkeen päinvastoin kuin irrotuksen yhteydessä 22 BEKOMAT 33 / 33 CO

23 Tarkastukset ja huolto Ohjausyksikön asennus BEKOMAT-laitteeseen: 1. Tarkista, että Service-Unit kosketinjousineen (28) on puhdas ja kuiva eikä siinä ole vieraita kappaleita. 2. Ohjaa anturi (5) Service-Unit-yksikköön (9). 3. Kiinnitä ohjausyksikön (1...8) koukku (29) Service-Unit-yksikköön (9). 4. Paina ohjausyksikkö (1...8) Service-Unitia (9) vasten, lukitse se paikoilleen ja tarkista kiinnitys. Käyttöönotto huollon jälkeen: Suoritettava aina ennen käyttöönottoa: Tiiviystarkastus liitännälle, lauhdesäiliölle ja sen yhteydelle Service-Unit-yksikköön Sähköliitäntöjen tarkastus Ohjausyksikön oikean kiinnityksen tarkastus BEKOMAT 33 / 33 CO 23

24 Vianetsintä ja vikojen korjaus 12 Vianetsintä ja vikojen korjaus Vika Mahdolliset syyt Toimenpiteet Jännitteensyötössä vikaa Piirilevy viallinen Tarkista tyyppikilpeen merkitty jännite Tarkista liitännät ja käyttöjännite Tarkista piirilevyjen mahdolliset vauriot Ledi ei pala Testipainiketta painettu, mutta lauhteenpoisto ei toimi Lauhteenpoisto toimii vain, kun testipainiketta painetaan Tulo- ja/tai poistoputki suljettu tai tukossa Kuluminen Piirilevy viallinen Service-Unit viallinen Minimipaine alitettu Maksimipaine ylitetty Tuloputken kaltevuus ei riitä Poikkipinta-ala liian pieni Lauhteen liian suuri määrä (täyttyy) Service-Unit erittäin likainen Service-Unit viallinen tai likainen Tarkista tulo- ja poistoputki Tarkista, aukeaako venttiili kuuluvasti (paina testipainiketta useita kertoja > 2 s) Tarkista piirilevyn mahdolliset vauriot Tarkista käyttöpaine Asenna tulojohto kaltevaksi Vaihda Service-Unit Vaihda Service-Unit Laite puhaltaa jatkuvasti Laite ei ole tiivis Lauhdesäiliön ja Service-Unityksikön väliset O-renkaat vialliset tai tiivistepinnat likaiset Ruuviliitokset eivät ole tiiviit Tarkista ruuviliitokset Irrota Service-Unit, tarkista O-renkaat ja tiivistepinnat Tarvittaessa vaihda O-renkaat ja puhdista tiivistepinnat Asennuksen jälkeen tarkista tiiviys 24 BEKOMAT 33 / 33 CO

25 Osat ja komponentit 13 Osat ja komponentit 1 Ruuvi 3,5 x 10 2 Kannen yläosa 3 Muototiiviste 4 Piirilevy 5 Anturi 6 Kannen alaosa 7 Johdon läpivienti 8 Pyöreä tiivisterengas 2,5 x Service-Unit 10 Letkuliitin G ½ 11 Design-kuori 12 O-rengas 8 x 4 13 O-rengas 18,5 x 2 14 Sulkuruuvi G ½ 15 Litteä tiiviste 16 Kuusiokoloruuvi M6 x Kansi 18 O-rengas 48,9 x 2,62 19 Lauhdesäiliö 20 Litteä tiiviste 21 Sulkuruuvi G ½ 22 Ristikantaruuvi M6 x 16 BEKOMAT 33 / 33 CO 25

26 Suositeltavat varaosat 14 Suositeltavat varaosat Saatavissa olevat varaosasarjat Sisältö Tilausnro Service-Unit 9, 12, 13 XE KA SAP-nro Service-Unit CO 9, 12, 13 XE KA SAP-nro Tiivistesarja 3, 8, 12, 13, 18 XE KA SAP-nro Design-kuori 11 XE KA SAP-nro Lisävarusteet Saatavissa olevat lisätarvikesarjat Kulmakiinnitin seinään ja lattiaan Sisältö 24 (kulmakiinnitin) 25 (levy) 26 (kuusiokoloruuvi) Tilausnro XZ KA SAP-nro BEKOMAT 33 / 33 CO

27 Lisävarusteet Saatavissa olevat lisätarvikesarjat Liitäntäsarja Manuaalinen tyhjennys, syöttöventtiili kierreliitoksella Liitäntäsarja Manuaalinen tyhjennys, ilmantasausjohdon venttiili ja syöttöventtiili kierreliitoksella Poiston liitäntäsarja sis. letkun ja asennusmateriaalin Sisältö Kuulahana G½ PN25 Kuulahana G¼PN10 Supistusnippa G½ - G¼ Ms Kaksoisnippa G¼ Ms Kuulahana G½ PN25 Kuulahana G¼ PN10 Supistusnippa G½ - G¼ Ms Kaksoisnippa G¼ Ms T-kappale G½ Ms nikkelöity Vastamutteri Rp½ Ms Letkukappale 13,3x3,3x800 Liitin 13-G½ Ms SW24 Letkukiinnitin 16-27/12 Tilausnro XZ KA SAP-nro XZ KA SAP-nro XZ KA SAP-nro BEKOMAT 33 / 33 CO 27

28 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 16 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 28 BEKOMAT 33 / 33 CO

29 Pos: 82 /Beko Technische Dokumentation/Globale Texte/Hinweis Übersetzg. d. @ 1 Pos: 83 /Beko Technische Dokumentation/Globale Texte/Hinweis @ 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus BEKO TECHNOLOGIES GMBH Neuss, GERMANY Tel: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet vastaavat niitä koskevien direktiivien ja teknisten standardien vaatimuksia. Tämä vakuutus koskee vain tuotteita, jotka ovat siinä tilassa kuin valmistaja saattoi ne markkinoille. Muita kuin valmistajan asentamia osia ja/tai jälkikäteen tekemiä muutoksia ei ole otettu huomioon. Tuotteen nimi: Lauhteenpoistin Mallit: BEKOMAT 31, 32, 33 Jännitevaihtoehdot: Käyttöpainealue: Tuotteen kuvaus ja toiminta: 24VAC, 24VDC, 100VAC, 115VAC, 200VAC, 230VAC bar(g) Lauhteenpoistin, joka toimii elektronisesti pinnankorkeusanturin ohjaamana lauhteen poistamiseksi paineilmaverkosta. Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: EN : korjaus 1:2002 Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: 06 (BEKOMAT 31, 32) 09 (BEKOMAT 33) Laitteisiin, joiden käyttöjännite on 24 VDC ja 24 VAC, ei sovelleta pienjännitedirektiiviä. EMC-direktiivi 2004/108/EY Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: EN 55011: A2:2007, ryhmä 1, ryhmä B; EN :2006: Neuss, BEKO TECHNOLOGIES GMBH psta. Christian Riedel Laadunhallinnan johtaja BEKOMAT 33 / 33 CO 29

30 A Ammattihenkilöstö 5, 15, 19 Anturi 25 Asennus 12 Asennus- ja käyttöohje 4 E Ei lauhteen poistoa 24 Esiohjausventtiili 10 H Häiriö 24 Häiriön syyt 11 Häiriönpoisto 24 Hälytystila 11 Huolto 19 Huoltosuositus 20 Huoltotyöt 4, 12, 19 I Ilmantasausjohto 14 Ilmastovyöhyke punainen 9 sininen 9 vihreä 9 Ilmastovyöhykkeet 9 K Kaltevuus 14 Kalvo 10 Kannen alaosa 25 Kannen yläosa 25 Käytön rajoitus 5 Käyttöalue 5 Käyttöalueen rajoitus 5 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö 5 Komponentit 25 Kotelointi 5, 15, 19 Kulma-adapteri 25 L Lauhdesäiliön puhdistus 20 Lauhteen poistohäiriö 24 Ledi ei pala 24 Lisätarvikesarjat 26, 27 Lisävarusteet 26 M Mitat 8 Mittapiirros 8 O Ohje, Turvallisuusohjeita 4 Ongelmat 24 Osat 25 P Paine-erot 14 Pienoisjännite 18 Piirilevy 25 Piktogrammit 4 Pinnankorkeus 10 Puhaltaminen 24 S Sähköasennus 15 Sähkökaavio 18 Sähkötiedot 7 Service-Unit 20, 25 Suositeltavat varaosat 26 Symbolit 4 T Tarkastukset 19 Tehotiedot 9 Tekniset tiedot 7 Tilausnumero 26, 27 Toiminta 10 Toimintavirhe 24 Törmäyspinta 14 Tulojohto 10, 14 Turvallisuusohjeita 4 V Vaara paineilma 4, 12, 19 Vaara verkkojännite 4, 15, 19 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 28 Väliadapteri 25 Varaosasarjat 26 Varaosat 5, 26 Vesitasku 14 Vianetsintä 24 Vikojen korjaus 24

31 BEKOMAT 33 / 33 CO 31

32 Headquarter : Deutschland / Germany BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 D Neuss Tel.: +49 (0) 中 华 人 民 共 和 国 / China BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai) Co. Ltd. Rm.606 Tomson Commercial Building 710 Dongfang Rd. Pudong Shanghai China P.C Tel France BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l. Zone Industrielle 1 Rue des Frères Rémy F Sarreguemines Tél India BEKO COMPRESSED AIR TECHNOLOGIES Pvt. Ltd. Plot No.43/1, CIEEP, Gandhi Nagar, Balanagar, Hyderabad , INDIA Tel Italia / Italy BEKO TECHNOLOGIES S.r.l Via Peano 86/88 I Leinì (TO) Tel 日 本 / Japan BEKO TECHNOLOGIES K.K KEIHIN THINK 8 Floor 1-1 Minamiwatarida-machi Kawasaki-ku, Kawasaki-shi JP Tel Benelux BEKO TECHNOLOGIES B.V. Veenen 12 NL RB Roosendaal Tel Polska / Poland BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Chłapowskiego 47 PL Warszawa Tel +48 (0) Scandinavia BEKO TECHNOLOGIES AB Industrivägen 39 S Sävedalen Tel España / Spain BEKO Tecnológica España S.L. Polígono Industrial "Armenteres" C./Primer de Maig, no.6 E Sant Feliu de Llobregat Tel South East Asia BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia (Thailand) Ltd. 75/323 Romklao Road Sansab, Minburi Bangkok Thailand Tel. +66 (0) 臺 灣 / Taiwan BEKO TECHNOLOGIES Co.,Ltd 16F.-5, No.79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.) Tel Česká Republika / Czech Republic BEKO TECHNOLOGIES s.r.o. Mlýnská 1392 CZ Usti nad Orlici Tel United Kingdom BEKO TECHNOLOGIES LTD. 2 West Court Buntsford Park Road Bromsgrove GB-Worcestershire B60 3DX Tel USA BEKO TECHNOLOGIES CORP. 900 Great SW Parkway US - Atlanta, GA Tel. +1 (404) Käännös alkuperäisestä ohjeesta. Alkuperäinen ohje saksankielinen. Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia. BM33_uc_manual_fi_2011_06 BEKOMAT 33 / 33 CO

FI - suomi. Asennus- ja käyttöohjeet. Varakomponentti Service-Unit BEKOMAT 31U / 31U F (SUBM31U / SUBM31UF)

FI - suomi. Asennus- ja käyttöohjeet. Varakomponentti Service-Unit BEKOMAT 31U / 31U F (SUBM31U / SUBM31UF) FI - suomi Asennus- ja käyttöohjeet Varakomponentti Service-Unit BEKOMAT 31U / 31U F (SUBM31U / SUBM31UF) 01-1978 2 Service-Unit BEKOMAT 31U / 31U F 1 Piktogrammit ja symbolit...4 2 Turvallisuusohjeita...4

Lisätiedot

FI - suomi. Asennus- ja käyttöohjeet. Lauhteenpoistin BEKOMAT 31U (BM31U)

FI - suomi. Asennus- ja käyttöohjeet. Lauhteenpoistin BEKOMAT 31U (BM31U) FI - suomi Asennus- ja käyttöohjeet Lauhteenpoistin BEKOMAT 31U (BM31U) 01-1975 Arvoisa asiakas, kiitos, että valitsit lauhteenpoistimen BEKOMAT 31U. Lue asennus- ja käyttöohje tarkkaan läpi ennen BEKOMAT

Lisätiedot

FI - suomi. Asennus- ja käyttöohjeet. Lauhteenpoistin BEKOMAT 33U / 33U CO (BM33U / BM33UCO)

FI - suomi. Asennus- ja käyttöohjeet. Lauhteenpoistin BEKOMAT 33U / 33U CO (BM33U / BM33UCO) FI - suomi Asennus- ja käyttöohjeet Lauhteenpoistin BEKOMAT 33U / 33U CO (BM33U / BM33UCO) 01-1987 Arvoisa asiakas, kiitos, että valitsit lauhteenpoistimen BEKOMAT 33U / 33U CO. Lue asennus- ja käyttöohje

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Bekomat Vedenpoistimet

Bekomat Vedenpoistimet Bekomat Vedenpoistimet Bekomat ei kuluta kallista paineilmaa Kondenssivesi pilaa paineilman laadun Paineilma on sähkön ohella tärkeä tuotantohyödyke. Tuotantolajista riippumatta, paineilman laadun tulee

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten 904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet MK 36-51 MK 36-52 Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36-51, MK 36-52 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saavat

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

AK 45 Käyttöohje 810520-00

AK 45 Käyttöohje 810520-00 AK 45 Käyttöohje 810520-00 Automaatinen käynnistysvesitysventtiili AK 45 Läpäisykäyrästö 1000 800 600 500 400 1 300 Läpäisymäärä [kg/h] 200 100 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 2 eropaine [bar] 1 Käyrästöstä

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay

IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay IS 310 IS 3360 FI Oy Hedtec Ab Lauttasaarentie 50 FI-00200 Helsinki Tel.: +35/9/62 1 Fax: +35/9/673 13 www.hedtec.fi/valaistus lighting@hedtec.fi 0000000 110014479 Technische 11/2012_D Änderungen vorbehalten.

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6 Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6 Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 4 Jätehuolto... 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

QBE63-DP... Paine-eroanturit. Siemens Building Technologies HVAC Products. neutraaleja ja lievästi syövyttäviä nesteitä ja kaasuja varten

QBE63-DP... Paine-eroanturit. Siemens Building Technologies HVAC Products. neutraaleja ja lievästi syövyttäviä nesteitä ja kaasuja varten 1 920 1920P01 Paine-eroanturit neutraaleja ja lievästi syövyttäviä nesteitä ja kaasuja varten QBE63-DP Paine-eroanturi kaasuja ja nesteitä varten, ali- tai ylipaineiden ja paine-erojen mittaukseen LVIS-järjestelmissä

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3. Asennusohje

TEB-3 / TN-3. Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 8 7 26 24 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 11 14 13 14 10 21 22 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Kylmäaineventtiilit PN 40

Kylmäaineventtiilit PN 40 7 venttiilit PN 0 turvakylmäaineita varten MFB LX Moduloivat säätöventtiilit, joilla säädetään kuumakaasusovelluksia jäähdytyskoneiden tehon säätöä varten Hermeettisesti tiivis ulospäin Käyttöjännite VAC

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0170550/4 IM-P017-03 ST Issue 4 AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 FI Suomi Käyttöohje 818583-02 Virtauksenosoittimet Vaposkop VK 14, VK 16 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 Huomio...4

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS Painos 2 Tätä tekstiä ei päivitetä säännöllisesti.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot