FI - suomi. Asennus- ja käyttöohjeet. Lauhteenpoistin BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI - suomi. Asennus- ja käyttöohjeet. Lauhteenpoistin BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO)"

Transkriptio

1 FI - suomi Asennus- ja käyttöohjeet Lauhteenpoistin BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO)

2 Arvoisa asiakas, kiitos, että valitsit lauhteenpoistimen BEKOMAT 33 / 33 CO. Lue asennus- ja käyttöohje tarkkaan läpi ennen BEKOMAT 33 / 33 CO -laitteen asennusta ja käyttöönottoa ja noudata antamiamme ohjeita. BEKOMAT 33 / 33 CO -laitteen moitteeton toiminta ja luotettava lauhteenpoisto voidaan varmistaa vain, kun annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan tarkkaan. 2 BEKOMAT 33 / 33 CO

3 1 Piktogrammit ja symbolit Turvallisuusohjeita Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Käyttöalueen rajoitus Tekniset tiedot Mittapiirros Ilmastovyöhykkeet ja tehotiedot Toiminta Asennus Sähköasennus Tarkastukset ja huolto Vianetsintä ja vikojen korjaus Osat ja komponentit Suositeltavat varaosat Lisävarusteet Vaatimustenmukaisuusvakuutus...28 BEKOMAT 33 / 33 CO 3

4 Piktogrammit ja symbolit 1 Piktogrammit ja symbolit Noudata asennus- ja käyttöohjetta Noudata asennus- ja käyttöohjetta (tyyppikilvessä) Yleinen vaarasymboli (vaara, varoitus, varo) Yleinen vaarasymboli (vaara, varoitus, varo) verkkojännitteelle ja verkkojännitettä johtaville laitteiston osille 2 Turvallisuusohjeita Tarkista, vastaako tämä ohje myös laitetyyppiä. Noudata kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Se sisältää perusluonteisia ohjeita, joita on noudatettava koneen asennuksen, käytön ja huollon yhteydessä. Tämän vuoksi asentajan sekä koneen haltijan ja käyttäjän on luettava tämä käyttöohje ehdottomasti ennen asennusta, käyttöönottoa ja huoltoa. Käyttöohjeen on oltava aina käytettävissä BEKOMAT 33 / 33 CO -laitteen käyttöpaikalla. Tämän käyttöohjeen lisäksi on noudatettava mahdollisia paikallisia tai kansallisia määräyksiä. Varmista, että BEKOMAT 33 / 33 CO -laitetta käytetään vain sallittujen ja tyyppikilvessä mainittujen raja-arvojen puitteissa. Muuten aiheutuu vaaraa sekä ihmisille että materiaalille ja voi esiintyä toiminta- ja käyttöhäiriöitä. Mikäli ilmenee epäselvyyksiä tai tähän asennus- ja käyttöohjeeseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteys BEKO TECHNOLOGIES GMBH -yhtiöön. Toimenpiteet: Vaara! Paineilma! Nopeasti tai äkillisesti poistuva paineilma tai laitteiston halkeavat ja/tai varmistamattomat osat aiheuttavat vakavien tapaturmien tai kuoleman vaaran. Älä ylitä maks. käyttöpainetta (ks. tyyppikilpi). Suorita huoltotöitä vain laitteen ollessa paineeton. Käytä vain paineenkestävää asennusmateriaalia. Asenna tuloputkisto tiukkaan. Poistoputki: lyhyt, kiinnitetty paineletku paineenkestävässä putkessa. Pidä huoli siitä, ettei lauhde tai poistuva paineilma voi osua ihmisiin tai esineisiin. Toimenpiteet: Vaara! Verkkojännite! Verkkojännitettä johtavien, eristämättömien osien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun, jonka seurauksena voi olla tapaturma tai jopa kuolema. 4 BEKOMAT 33 / 33 CO

5 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Noudata sähköasennuksen yhteydessä kaikkia voimassa olevia määräyksiä (esim. VDE 0100 / IEC 60364). Suorita huoltotöitä vain laitteen ollessa jännitteetön. Irrotetulla ohjausyksiköllä ei ole IP-kotelointia. Kaikkia sähkölaitteisiin liittyviä töitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu ammattihenkilöstö. Muita turvallisuusohjeita: Myös asennuksen ja käytön yhteydessä on noudatettava voimassa olevia kansallisia määräyksiä ja turvallisuusmääräyksiä. BEKOMAT 33 / 33 CO -laitetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla. Tulojohdon kierreliitoksiin kohdistuvaa liiallista kiristysvoimaa on vältettävä. Tämä koskee varsinkin kartiomaisia kierreliitoksia. BEKOMAT 33 / 33 CO on toimintakykyinen vain, kun jännite on päällä. Testipainiketta ei saa käyttää jatkuvaan lauhteenpoistoon. Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia. Vain näin varmistat laitteen moitteettoman toiminnan. Lisäohjeita: Pidä asennuksen yhteydessä kiinni tulojohdon avainpinnoista (avainkoko ). Service-Unit-yksikköä ei saa purkaa. r Toimenpiteet: Varo! Käytön aikana voi esiintyä toimintavirheitä! Virheellinen asennus ja puutteellinen huolto voivat aiheuttaa BEKOMAT-laitteen toimintavirheitä. Poistamaton lauhde voi aiheuttaa vaurioita laitteistoissa ja vikoja tuotantoprosesseissa. Luotettavasti toimiva lauhteenpoisto optimoi paineilman laadun. Vahinkojen ja käyttöhäiriöiden välttämiseksi noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita: Noudata tarkkaan käyttötarkoituksen mukaista käyttötapaa ja BEKOMATin käyttöparametreja tilanteen mukaisesti (ks. luku "Käyttötarkoituksen mukainen käyttö") Noudata tarkkaan tässä ohjeessa annettuja asennus- ja käyttöohjeita Suorita BEKOMAT-laitteelle säännölliset huollot ja tarkastukset tämän käyttöohjeen mukaisesti 3 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö BEKOMAT on elektronisesti toimiva, pinnankorkeusanturin ohjaama lauhteenpoistin paineilmajärjestelmiin. Laitetta käytetään sallittujen käyttöparametrien rajoissa (ks. Tekniset tiedot). BEKOMAT voi poistaa laitteiston osista lauhdetta käyttöpaineen vallitessa lähes ilman painehävikkiä. BEKOMAT 33 / 33 CO vaatii toimiakseen käyttöjännitteen ja käyttöpaineen (ks. Tekniset tiedot). Kun sitä käytetään laitteistoissa, joissa paineilman laadulle asetetaan tavallista korkeampia vaatimuksia (elintarviketeollisuus, lääkintätekniikka, laboratoriovarusteet, erikoisprosessit jne.), laitteen haltijan on päätettävä vaadittavista paineilman laadun valvontatoimenpiteistä. Ne vaikuttavat seuraavien prosessien turvallisuuteen ja voivat auttaa välttämään ihmisiin ja laitteistoihin kohdistuvia haittoja. Laitteen haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että mainitut olosuhteet taataan laitteen koko käyttöaikana. CO2-laitteistojen yhteydessä on käytettävä BEKOMAT-laitetta, jolla on spesifikaatio CO. 4 Käyttöalueen rajoitus BEKOMAT -lauhteenpoistimella ei voida yksistään taata paineilman määriteltyä laatua; tähän vaaditaan teknisiä lisälaitteita. BEKOMAT 33 / 33 CO 5

6 Käyttöalueen rajoitus BEKOMAT 33 / 33 CO ei sovellu käytettäväksi Ex-alueilla eikä laitteistoissa, joissa vallitsee alipaine tai ilmakehän paine. BEKOMAT -laitetta ei saa altistaa jatkuvalle suoralle auringon- tai lämpösäteilylle. BEKOMAT 33 / 33 CO -laitetta ei saa asentaa ja käyttää aggressiivisessa ympäristössä. BEKOMAT 33 / 33 CO -laitetta ei voi lämmittää, joten sitä ei voi käyttää alueilla, joissa voi olla pakkasta. 6 BEKOMAT 33 / 33 CO

7 Tekniset tiedot 5 Tekniset tiedot Min./maks. käyttöpaine Min./maks. lämpötila Lauhteen tulo Lauhteen poisto Lauhde Kotelo Paino (tyhjänä) 0, bar ( psi) C ( F) 3 x G ½ (½") sisä G ½ (½") Ø 13 mm letkumuhvi Öljypitoista + öljytöntä Alumiini + muovi, lasikuituvahvistettu 1,65 kg (3.63 lbs) Tämä tuote on testattu standardin CAN/CSA-C22.2 nro toisen painoksen mukaan ottaen huomioon lisäyksen 1 tai saman standardin myöhemmän version ja käyttäen samaa testivaatimuksien tasoa. Maks. teho sinisellä ilmastovyöhykkeellä ks. myös luku "Ilmastovyöhyke ja tehotiedot" Kompressorin maks. teho Jäähdytyskuivaimen maks. teho Suodattimen maks. teho 10 m³/min (350 scfm) 20 m³/min (700 scfm) 100 m³/min (3500 scfm) Käyttöjännite (ks. tyyppikilpi) Tehonotto Varokkeet Johdon vaipan suositeltava läpimitta Johtimen suositeltava poikkipinta-ala Johdon vaipan suositeltava kuorintapituus Johtoliittimien suositeltava pituus Potentiaalittoman koskettimen liitäntätiedot Kuorman kytkentä *) Potentiaalittoman koskettimen liitäntätiedot Piensignaalin kytkentä *) 230 / 115 /.../ 24 VAC ± 10 %, Hz / 24 VDC ± 10 % P < 8,0 VA (W) Suositus AC: 1 A hidas Määräys DC: 1 A hidas Ø 5,8...8,5 mm (0.23" ") 3 x 0,75...1,5 mm² (AWG ) PE: n. 60 mm (2.36") L/N: n. 50 mm (1.97") ~ 6 mm (~ 0.24 inch) AC: max. 250V / 1A DC: max. 30V / 1A min. 5 VDC / 10 ma Kotelointiluokka IP 54 VAC = V alternating current (vaihtojännite) VDC = V direct current (tasajännite) *) Kuormien kytkentä saa aikaan sen, että kosketin ei enää ominaisuuksiltaan sovellu piensignaalien kytkentään. BEKOMAT 33 / 33 CO 7

8 Mittapiirros 6 Mittapiirros SW = avainkoko 8 BEKOMAT 33 / 33 CO

9 Ilmastovyöhykkeet ja tehotiedot 7 Ilmastovyöhykkeet ja tehotiedot Ilmastovyöhyke Kompressorin teho maks. m³/min Kuivaimen teho maks. m³/min Suodatusteho maks. m³/min vihreä sininen punainen Ilmoitetut tehotiedot koskevat lauhkeaa ilmastoa ja ovat voimassa Euroopassa, laajoissa osissa Kaakkois- Aasiaa, Pohjois- ja Etelä-Afrikassa sekä osissa Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa (ilmastovyöhyke: sininen). Kuivassa ja/tai viileässä ilmastossa (ilmastovyöhyke: vihreä) on voimassa seuraava kerroin: teho "sinisellä" ilmastovyöhykkeellä kerrottuna n. 1,2:lla. Lämpimässä ja/tai kosteassa ilmastossa (trooppiset alueet; ilmastovyöhyke: punainen) on voimassa seuraava kerroin: teho "sinisellä" ilmastovyöhykkeellä kerrottuna n. 0,7:lla. BEKOMAT 33 / 33 CO 9

10 Toiminta 8 Toiminta Lauhde virtaa tulojohdon (1) kautta BEKOMAT 33 / 33 CO -lauhteenpoistimeen ja kerääntyy koteloon (2). Kapasitiivinen anturi (3) valvoo jatkuvasti säiliön pinnankorkeutta ja antaa elektroniselle ohjaukselle signaalin, kun säiliö on täynnä. Esiohjausventtiili (4) reagoi ja kalvo (5) avaa poistoputken (6) lauhteen poistoa varten. Kun BEKOMAT on tyhjennetty, poistoputki sulkeutuu jälleen tiiviisti, ennen kuin pääsee syntymään turhaa paineilmahävikkiä. BEKOMAT 33 / 33 CO -laitteessa kaksi lediä ilmaisevat yksittäisiä käyttötiloja. Käyttövalmis, jännite on päällä. Jos lauhteen poistossa on häiriö, käynnistyy hälytystila, jonka ilmaisee vilkkuva punainen hälytysledi. Häiriö /hälytys Venttiilien toimintatesti (manuaalinen lauhteenpoisto): Paina painiketta n. 2 s. Hälytystoiminnon testi (ks. alh.): Paina painiketta väh. 1 min. Ei saa käyttää jatkuvaan lauhteenpoistoon. 10 BEKOMAT 33 / 33 CO

11 . Toiminta Venttiilin toiminta hälytystilassa Hälytys potentiaalittomalla koskettimella Hälytystila: Jos lauhteen poistossa on häiriö, venttiili aukeaa tahdistetusti (n. 3 s välein), jotta häiriö saadaan poistettua itsenäisesti. Jos häiriö ei ole poistunut 1 minuutin kuluttua, annetaan häiriöilmoitus: Hälytysledi vilkkuu Hälytysrele kytkee (signaali on käytettävissä potentiaalittomasti). Venttiili aukeaa 4 minuutin välein 7,5 sekunniksi. Kun häiriö on poistettu, BEKOMAT kytkeytyy automaattisesti takaisin normaalitilaan. Häiriön mahdollisia syitä ovat esim.: Vika asennuksessa Minimipaineen alittuminen Lauhteen liian suuri määrä (ylikuormitus) Tukkeutunut/suljettu poistoputki Erittäin suuri likahiukkasten määrä Jäätyneet putket BEKOMAT 33 / 33 CO 11

12 Asennus 9 Asennus Toimenpiteet: Vaara! Paineilma! Nopeasti tai äkillisesti poistuva paineilma tai laitteiston halkeavat ja/tai varmistamattomat osat aiheuttavat vakavien tapaturmien tai kuoleman vaaran. Älä ylitä maks. käyttöpainetta (ks. tyyppikilpi). Suorita huoltotöitä vain laitteen ollessa paineeton. Käytä vain paineenkestävää asennusmateriaalia. Asenna tuloputkisto tiukkaan. Poistoputki: lyhyt, kiinnitetty paineletku paineenkestävässä putkessa. Pidä huoli siitä, ettei lauhde tai poistuva paineilma voi osua ihmisiin tai esineisiin. r Toimenpiteet: Varo! Käytön aikana voi esiintyä toimintavirheitä! Virheellinen asennus ja puutteellinen huolto voivat aiheuttaa BEKOMAT-laitteen toimintavirheitä. Poistamaton lauhde voi aiheuttaa vaurioita laitteistoissa ja vikoja tuotantoprosesseissa. Luotettavasti toimiva lauhteenpoisto optimoi paineilman laadun. Vahinkojen ja käyttöhäiriöiden välttämiseksi noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita: Noudata tarkkaan käyttötarkoituksen mukaista käyttötapaa ja BEKOMATin käyttöparametreja tilanteen mukaisesti (ks. luku "Käyttötarkoituksen mukainen käyttö") Noudata tarkkaan tässä ohjeessa annettuja asennus- ja käyttöohjeita Suorita BEKOMAT-laitteelle säännölliset huollot ja tarkastukset tämän käyttöohjeen mukaisesti Ohje: Noudata ehdottomasti kaikkia mainittuja ohjeita ja varoituksia. Noudata myös kaikkia asennuspaikan työsuojelua ja palontorjuntaa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Käytä ainoastaan soveltuvia, sopivia ja asianmukaisessa kunnossa olevia työkaluja ja materiaaleja. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai soveltumattomia laitteita kuten painepesureita. Ota huomioon, että lauhteet voivat sisältää aggressiivisia ja terveydelle vahingollisia ainesosia. Tämän vuoksi on syytä välttää niiden ihokontaktia. Lauhde on jätettä, joka on kerättävä soveltuviin säiliöihin, hävitettävä tai käsiteltävä määräysten mukaisesti. 12 BEKOMAT 33 / 33 CO

13 Asennus Asennusohjeita: Vain BEKOMAT-laitteen (3) kuvassa esitetty asennusasento on sallittu. Älä koskaan asenna sitä kyljelleen tai muuten kallelleen. Syöttöputki (1) ja kuulaventtiili (2) väh. G½. Tulojohdossa ei suodatinta tai sihtiä. Tulojohdon kaltevuus >1%. Käytä vain kuulaventtiileitä (2). Käyttöpaine: min. 0,8 bar, maks. 16 bar Lyhyt, kiinnitetty paineletku (4) paineenkestävässä putkessa. Poistoputken (5) yhtä nousumetriä kohti vaadittava vähimmäispaine nousee 0,1 bar. Poistoputkessa (5) maks. 5 metrin nousu. Asenna väh. ¾":n keruuputki (7) 1 %:n kaltevuuteen. Ohjaa poistoputki (6) ylhäältä keruuputkeen (7). Suorita ennen käyttöönottoa aina tiiviystarkastus ja tarkista ohjausyksikön oikea kiinnittyminen. BEKOMAT 33 / 33 CO 13

14 Asennus väärin oikein Paine-erot! Neste on poistettava erikseen jokaisesta lauhteen keruukohdasta. Jatkuva kaltevuus! Tuloputkistoihin ei saa kerääntyä vesitaskuja Törmäyspinta! Jos lauhde poistetaan suoraan putkesta, on järkevää ohjata ilmavirtaa. Ilmanpoisto! Jos tulojohdon kaltevuus ei ole riittävä tai ilmenee muita syöttöongelmia, on asennettava ilmantasausputki. 14 BEKOMAT 33 / 33 CO

15 Sähköasennus 10 Sähköasennus Toimenpiteet: Vaara! Verkkojännite! Verkkojännitettä johtavien, eristämättömien osien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun, jonka seurauksena voi olla tapaturma tai jopa kuolema. Noudata sähköasennuksen yhteydessä kaikkia voimassa olevia määräyksiä (esim. VDE 0100 / IEC 60364). Suorita huoltotöitä vain laitteen ollessa jännitteetön. Irrotetulla ohjausyksiköllä ei ole IP-kotelointia. Kaikkia sähkölaitteisiin liittyviä töitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu ammattihenkilöstö. BEKOMAT 33 / 33 CO 15

16 Sähköasennus Ohje: Virransyöttöliitäntä: 1. Lue sallittu verkkojännite tyyppikilvestä ja noudata sitä ehdottomasti. 2. AC-sähköä käytettäessä lähistölle on asennettava varmasti ulottuvilla oleva erotinlaite (esim. verkkopistoke tai kytkin), joka katkaisee virran kaikista virtajohtimista. 3. Käytä DC-virransyötössä ainoastaan pienoisjännitteistä suojajärjestelmää (PELV) standardin IEC mukaan. 4. Suorita asennustyöt standardin VDE 0100 / IEC mukaisesti. 5. Ota liitinjärjestys huomioon. 6. Älä suorita asennuksia jännitteen ollessa päällä. 7. Löysää ruuvi (1) ja irrota kannen yläosa (2). 8. Löysää johdon kierreliitin (3), poista tiivistetulppa (mikäli käytössä) ja työnnä jännitteensyötön johto (4) läpi. 9. Liitä johto (4) liittimiin KL1 ( ) (5). 10.Asenna johdot kuvan mukaisesti (ks. myös seur. tekstissä mainittu liitinjärjestys). 11.Kiristä johtoliitos (3) niin, että se tiivistää hieman. 12.Aseta kannen yläosa (2) paikoilleen ja kiristä ruuvi (1) käsitiukkuuteen. 13.Suojajohdin-/PE-liitännän ja putkiverkoston välillä ei sallita potentiaalieroa. Tarvittaessa on asennettava potentiaalintasaus standardien VDE 0100 / IEC mukaan. Potentiaalittoman koskettimen ja ulkoisen testin liitäntä: 1. Valitse sopiva johto. 2. Liitäntä liittimiin KL2 ja KL3 seuraavalla sivulla kuvatulla tavalla. 3. Asennusvaiheet vastaavat virransyöttöliitännän asennusta. 4. Jos potentiaaliton kosketin johtaa kosketusvaarallista jännitettä, myös siihen on asennettava yllä kuvatun kaltainen erotinlaite. 16 BEKOMAT 33 / 33 CO

17 Sähköasennus AC-version liitinjärjestys (käyttöjännite) KL 1 KL 2 KL 3 KL 1.1 L- tai N-verkkoliitäntä KL 1.2 N- tai L-verkkoliitäntä KL 1.3 PE-verkkoliitäntä L = vaihejohdin N = nollajohdin phase/neutral neutral/phase earth/ground normally closed PE = suojajohdin common normally open 0 V external test DC-version liitinjärjestys (käyttöjännite) KL 1 KL 2 KL 3 KL V KL V KL 1.3 PE-verkkoliitäntä V neutral 0 V earth/ground normally closed common normally open 0 V external test Potentiaalittoman koskettimen ja ulkoisen testin liitinjärjestys (AC- ja DC-versio) KL 1 KL 2 KL 3 Hälytys / potentiaaliton kosketin: V 1.1 neutral 0 V 1.2 earth/ground 1.3 normally closed 2.2 common 2.3 normally open V 3.1 external test 3.2 KL 2.2 n.c. KL 2.3 com. KL 2.4 n.o. n.c. - com. suljettu häiriön ja jännitekatkoksen yhteydessä (lepovirtaperiaate) n.o. - com. suljettu normaalikäytössä Koskettimet KL ovat potentiaalittomia. Ulkoinen testi / kaukosäädin: KL 3.1 0V KL 3.2 ulkoinen testi (IN1) Koskettimet yhdistetty = testi aktiivinen = poisto Koskettimet auki = testi ei aktiivinen Koskettimet KL eivät ole potentiaalittomia. BEKOMAT 33 / 33 CO 17

18 Sähköasennus Ohje: VDC-laitteiden liittimien KL ja rungon tai lauhdeliitäntöjen välillä ei ole galvaanista eristystä. Tarkastuksien, esim. suojajohdintarkastuksien yhteydessä standardien VDE / IEC 85/361/CD mukaan, on varmistettava, että laitteen jännitteille alttiiden, kosketeltavien osien ja suojajohdinten tukipisteen välissä on ainoastaan yhteys toiminnallisen maadoituksen luomista varten eikä virtaa johtavaa suojayhteyttä. 24 VDC:n jännitteen on täytettävä pienoisjännitteiselle suojajärjestelmälle (PELV) asetetut vaatimukset standardin IEC mukaan. Kiristä johtoliitos niin, että se tiivistää hieman. Sähkökaavio 18 BEKOMAT 33 / 33 CO

19 Tarkastukset ja huolto 11 Tarkastukset ja huolto Toimenpiteet: Vaara! Paineilma! Nopeasti tai äkillisesti poistuva paineilma tai laitteiston halkeavat ja/tai varmistamattomat osat aiheuttavat vakavien tapaturmien tai kuoleman vaaran. Älä ylitä maks. käyttöpainetta (ks. tyyppikilpi). Suorita huoltotöitä vain laitteen ollessa paineeton. Käytä vain paineenkestävää asennusmateriaalia. Asenna tuloputkisto tiukkaan. Poistoputki: lyhyt, kiinnitetty paineletku paineenkestävässä putkessa. Pidä huoli siitä, ettei lauhde tai poistuva paineilma voi osua ihmisiin tai esineisiin. Toimenpiteet: Vaara! Verkkojännite! Verkkojännitettä johtavien, eristämättömien osien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun, jonka seurauksena voi olla tapaturma tai jopa kuolema. Noudata sähköasennuksen yhteydessä kaikkia voimassa olevia määräyksiä (esim. VDE 0100 / IEC 60364). Suorita huoltotöitä vain laitteen ollessa jännitteetön. Irrotetulla ohjausyksiköllä ei ole IP-kotelointia. Kaikkia sähkölaitteisiin liittyviä töitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu ammattihenkilöstö. r Toimenpiteet: Varo! Käytön aikana voi esiintyä toimintavirheitä! Virheellinen asennus ja puutteellinen huolto voivat aiheuttaa BEKOMAT-laitteen toimintavirheitä. Poistamaton lauhde voi aiheuttaa vaurioita laitteistoissa ja vikoja tuotantoprosesseissa. Luotettavasti toimiva lauhteenpoisto optimoi paineilman laadun. Vahinkojen ja käyttöhäiriöiden välttämiseksi noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita: Noudata tarkkaan käyttötarkoituksen mukaista käyttötapaa ja BEKOMATin käyttöparametreja tilanteen mukaisesti (ks. luku "Käyttötarkoituksen mukainen käyttö") Noudata tarkkaan tässä ohjeessa annettuja asennus- ja käyttöohjeita Suorita BEKOMAT-laitteelle säännölliset huollot ja tarkastukset tämän käyttöohjeen mukaisesti Ohje: Noudata ehdottomasti kaikkia mainittuja ohjeita ja varoituksia. Noudata myös kaikkia asennuspaikan työsuojelua ja palontorjuntaa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Käytä ainoastaan soveltuvia, sopivia ja asianmukaisessa kunnossa olevia työkaluja ja materiaaleja. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai soveltumattomia laitteita kuten painepesureita. Ota huomioon, että lauhteet voivat sisältää aggressiivisia ja terveydelle vahingollisia ainesosia. Tämän vuoksi on syytä välttää niiden ihokontaktia. Lauhde on jätettä, joka on kerättävä soveltuviin säiliöihin, hävitettävä tai käsiteltävä määräysten mukaisesti. BEKOMAT 33 / 33 CO 19

20 Tarkastukset ja huolto Huoltosuositus: 9600 käyttötunnin tai enint. 2 vuoden kuluttua on vaihdettava Service-Unit (9). Suosittelemme, että viimeistään 2 vuoden kuluttua suoritetaan lauhdesäiliön puhdistus yhdessä huollon kanssa: 1. Poista ohjausyksikkö (1...8) painamalla lukitsinkoukkua (23) 2. Irrota BEKOMAT poistoputkesta 3. Irrota BEKOMAT tuloputkistosta 4. Löysää molemmat M6-asennusruuvit (22) ja poista Service-Unit (9) vetämällä ja kohottamalla sitä kevyesti 5. Poista design-kuori (11) ruuvitaltan avulla 6. Löysää kannen neljä ruuvia (16) ja poista kansi (17) 7. Puhdista lauhdesäiliö (19) 20 BEKOMAT 33 / 33 CO

21 Tarkastukset ja huolto 8. Aseta kanteen uusi O-rengas (18) kaavion mukaisesti 9. Puhdista kannen tiivistepinnat 10.Aseta kansi (17) uuden O-renkaan kanssa paikoilleen ja kiristä kannen 4 ruuvia (16) huolellisesti ristikkäin (8 Nm) 11.Puhdista lauhdesäiliön (19) tiivistepinnat ( ) BEKOMAT 33 / 33 CO 21

22 Tarkastukset ja huolto 12.Tarkista, sopiiko Service-Unit (9) ohjausyksikköön (1...8) (tyyppinimike ja lukitsinkoukun väri) 13.Tarkista uuden Service-Unitin O-renkaat (12, 13) 14.Asenna design-kuori (11) 15.Asenna Service-Unit ja design-kuori yhdessä lauhdesäiliöön (19) ja kiristä molemmat asennusruuvit (22) (2,5 Nm) 16.Asenna BEKOMAT tuloputkistoon ja poistoputkeen päinvastoin kuin irrotuksen yhteydessä 22 BEKOMAT 33 / 33 CO

23 Tarkastukset ja huolto Ohjausyksikön asennus BEKOMAT-laitteeseen: 1. Tarkista, että Service-Unit kosketinjousineen (28) on puhdas ja kuiva eikä siinä ole vieraita kappaleita. 2. Ohjaa anturi (5) Service-Unit-yksikköön (9). 3. Kiinnitä ohjausyksikön (1...8) koukku (29) Service-Unit-yksikköön (9). 4. Paina ohjausyksikkö (1...8) Service-Unitia (9) vasten, lukitse se paikoilleen ja tarkista kiinnitys. Käyttöönotto huollon jälkeen: Suoritettava aina ennen käyttöönottoa: Tiiviystarkastus liitännälle, lauhdesäiliölle ja sen yhteydelle Service-Unit-yksikköön Sähköliitäntöjen tarkastus Ohjausyksikön oikean kiinnityksen tarkastus BEKOMAT 33 / 33 CO 23

24 Vianetsintä ja vikojen korjaus 12 Vianetsintä ja vikojen korjaus Vika Mahdolliset syyt Toimenpiteet Jännitteensyötössä vikaa Piirilevy viallinen Tarkista tyyppikilpeen merkitty jännite Tarkista liitännät ja käyttöjännite Tarkista piirilevyjen mahdolliset vauriot Ledi ei pala Testipainiketta painettu, mutta lauhteenpoisto ei toimi Lauhteenpoisto toimii vain, kun testipainiketta painetaan Tulo- ja/tai poistoputki suljettu tai tukossa Kuluminen Piirilevy viallinen Service-Unit viallinen Minimipaine alitettu Maksimipaine ylitetty Tuloputken kaltevuus ei riitä Poikkipinta-ala liian pieni Lauhteen liian suuri määrä (täyttyy) Service-Unit erittäin likainen Service-Unit viallinen tai likainen Tarkista tulo- ja poistoputki Tarkista, aukeaako venttiili kuuluvasti (paina testipainiketta useita kertoja > 2 s) Tarkista piirilevyn mahdolliset vauriot Tarkista käyttöpaine Asenna tulojohto kaltevaksi Vaihda Service-Unit Vaihda Service-Unit Laite puhaltaa jatkuvasti Laite ei ole tiivis Lauhdesäiliön ja Service-Unityksikön väliset O-renkaat vialliset tai tiivistepinnat likaiset Ruuviliitokset eivät ole tiiviit Tarkista ruuviliitokset Irrota Service-Unit, tarkista O-renkaat ja tiivistepinnat Tarvittaessa vaihda O-renkaat ja puhdista tiivistepinnat Asennuksen jälkeen tarkista tiiviys 24 BEKOMAT 33 / 33 CO

25 Osat ja komponentit 13 Osat ja komponentit 1 Ruuvi 3,5 x 10 2 Kannen yläosa 3 Muototiiviste 4 Piirilevy 5 Anturi 6 Kannen alaosa 7 Johdon läpivienti 8 Pyöreä tiivisterengas 2,5 x Service-Unit 10 Letkuliitin G ½ 11 Design-kuori 12 O-rengas 8 x 4 13 O-rengas 18,5 x 2 14 Sulkuruuvi G ½ 15 Litteä tiiviste 16 Kuusiokoloruuvi M6 x Kansi 18 O-rengas 48,9 x 2,62 19 Lauhdesäiliö 20 Litteä tiiviste 21 Sulkuruuvi G ½ 22 Ristikantaruuvi M6 x 16 BEKOMAT 33 / 33 CO 25

26 Suositeltavat varaosat 14 Suositeltavat varaosat Saatavissa olevat varaosasarjat Sisältö Tilausnro Service-Unit 9, 12, 13 XE KA SAP-nro Service-Unit CO 9, 12, 13 XE KA SAP-nro Tiivistesarja 3, 8, 12, 13, 18 XE KA SAP-nro Design-kuori 11 XE KA SAP-nro Lisävarusteet Saatavissa olevat lisätarvikesarjat Kulmakiinnitin seinään ja lattiaan Sisältö 24 (kulmakiinnitin) 25 (levy) 26 (kuusiokoloruuvi) Tilausnro XZ KA SAP-nro BEKOMAT 33 / 33 CO

27 Lisävarusteet Saatavissa olevat lisätarvikesarjat Liitäntäsarja Manuaalinen tyhjennys, syöttöventtiili kierreliitoksella Liitäntäsarja Manuaalinen tyhjennys, ilmantasausjohdon venttiili ja syöttöventtiili kierreliitoksella Poiston liitäntäsarja sis. letkun ja asennusmateriaalin Sisältö Kuulahana G½ PN25 Kuulahana G¼PN10 Supistusnippa G½ - G¼ Ms Kaksoisnippa G¼ Ms Kuulahana G½ PN25 Kuulahana G¼ PN10 Supistusnippa G½ - G¼ Ms Kaksoisnippa G¼ Ms T-kappale G½ Ms nikkelöity Vastamutteri Rp½ Ms Letkukappale 13,3x3,3x800 Liitin 13-G½ Ms SW24 Letkukiinnitin 16-27/12 Tilausnro XZ KA SAP-nro XZ KA SAP-nro XZ KA SAP-nro BEKOMAT 33 / 33 CO 27

28 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 16 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 28 BEKOMAT 33 / 33 CO

29 Pos: 82 /Beko Technische Dokumentation/Globale Texte/Hinweis Übersetzg. d. @ 1 Pos: 83 /Beko Technische Dokumentation/Globale Texte/Hinweis @ 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus BEKO TECHNOLOGIES GMBH Neuss, GERMANY Tel: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet vastaavat niitä koskevien direktiivien ja teknisten standardien vaatimuksia. Tämä vakuutus koskee vain tuotteita, jotka ovat siinä tilassa kuin valmistaja saattoi ne markkinoille. Muita kuin valmistajan asentamia osia ja/tai jälkikäteen tekemiä muutoksia ei ole otettu huomioon. Tuotteen nimi: Lauhteenpoistin Mallit: BEKOMAT 31, 32, 33 Jännitevaihtoehdot: Käyttöpainealue: Tuotteen kuvaus ja toiminta: 24VAC, 24VDC, 100VAC, 115VAC, 200VAC, 230VAC bar(g) Lauhteenpoistin, joka toimii elektronisesti pinnankorkeusanturin ohjaamana lauhteen poistamiseksi paineilmaverkosta. Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: EN : korjaus 1:2002 Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: 06 (BEKOMAT 31, 32) 09 (BEKOMAT 33) Laitteisiin, joiden käyttöjännite on 24 VDC ja 24 VAC, ei sovelleta pienjännitedirektiiviä. EMC-direktiivi 2004/108/EY Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: EN 55011: A2:2007, ryhmä 1, ryhmä B; EN :2006: Neuss, BEKO TECHNOLOGIES GMBH psta. Christian Riedel Laadunhallinnan johtaja BEKOMAT 33 / 33 CO 29

30 A Ammattihenkilöstö 5, 15, 19 Anturi 25 Asennus 12 Asennus- ja käyttöohje 4 E Ei lauhteen poistoa 24 Esiohjausventtiili 10 H Häiriö 24 Häiriön syyt 11 Häiriönpoisto 24 Hälytystila 11 Huolto 19 Huoltosuositus 20 Huoltotyöt 4, 12, 19 I Ilmantasausjohto 14 Ilmastovyöhyke punainen 9 sininen 9 vihreä 9 Ilmastovyöhykkeet 9 K Kaltevuus 14 Kalvo 10 Kannen alaosa 25 Kannen yläosa 25 Käytön rajoitus 5 Käyttöalue 5 Käyttöalueen rajoitus 5 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö 5 Komponentit 25 Kotelointi 5, 15, 19 Kulma-adapteri 25 L Lauhdesäiliön puhdistus 20 Lauhteen poistohäiriö 24 Ledi ei pala 24 Lisätarvikesarjat 26, 27 Lisävarusteet 26 M Mitat 8 Mittapiirros 8 O Ohje, Turvallisuusohjeita 4 Ongelmat 24 Osat 25 P Paine-erot 14 Pienoisjännite 18 Piirilevy 25 Piktogrammit 4 Pinnankorkeus 10 Puhaltaminen 24 S Sähköasennus 15 Sähkökaavio 18 Sähkötiedot 7 Service-Unit 20, 25 Suositeltavat varaosat 26 Symbolit 4 T Tarkastukset 19 Tehotiedot 9 Tekniset tiedot 7 Tilausnumero 26, 27 Toiminta 10 Toimintavirhe 24 Törmäyspinta 14 Tulojohto 10, 14 Turvallisuusohjeita 4 V Vaara paineilma 4, 12, 19 Vaara verkkojännite 4, 15, 19 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 28 Väliadapteri 25 Varaosasarjat 26 Varaosat 5, 26 Vesitasku 14 Vianetsintä 24 Vikojen korjaus 24

31 BEKOMAT 33 / 33 CO 31

32 Headquarter : Deutschland / Germany BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 D Neuss Tel.: +49 (0) 中 华 人 民 共 和 国 / China BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai) Co. Ltd. Rm.606 Tomson Commercial Building 710 Dongfang Rd. Pudong Shanghai China P.C Tel France BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l. Zone Industrielle 1 Rue des Frères Rémy F Sarreguemines Tél India BEKO COMPRESSED AIR TECHNOLOGIES Pvt. Ltd. Plot No.43/1, CIEEP, Gandhi Nagar, Balanagar, Hyderabad , INDIA Tel Italia / Italy BEKO TECHNOLOGIES S.r.l Via Peano 86/88 I Leinì (TO) Tel 日 本 / Japan BEKO TECHNOLOGIES K.K KEIHIN THINK 8 Floor 1-1 Minamiwatarida-machi Kawasaki-ku, Kawasaki-shi JP Tel Benelux BEKO TECHNOLOGIES B.V. Veenen 12 NL RB Roosendaal Tel Polska / Poland BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Chłapowskiego 47 PL Warszawa Tel +48 (0) Scandinavia BEKO TECHNOLOGIES AB Industrivägen 39 S Sävedalen Tel España / Spain BEKO Tecnológica España S.L. Polígono Industrial "Armenteres" C./Primer de Maig, no.6 E Sant Feliu de Llobregat Tel South East Asia BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia (Thailand) Ltd. 75/323 Romklao Road Sansab, Minburi Bangkok Thailand Tel. +66 (0) 臺 灣 / Taiwan BEKO TECHNOLOGIES Co.,Ltd 16F.-5, No.79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.) Tel Česká Republika / Czech Republic BEKO TECHNOLOGIES s.r.o. Mlýnská 1392 CZ Usti nad Orlici Tel United Kingdom BEKO TECHNOLOGIES LTD. 2 West Court Buntsford Park Road Bromsgrove GB-Worcestershire B60 3DX Tel USA BEKO TECHNOLOGIES CORP. 900 Great SW Parkway US - Atlanta, GA Tel. +1 (404) Käännös alkuperäisestä ohjeesta. Alkuperäinen ohje saksankielinen. Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia. BM33_uc_manual_fi_2011_06 BEKOMAT 33 / 33 CO

Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion

Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion deutsch dansk suomi svenska BEKOMAT 12 (BM12) BEKOMAT 12 CO (BM12CO)

Lisätiedot

Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion

Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion deutsch dansk suomi svenska BEKOMAT 16 CO (BM16CO) Sehr geehrter

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä rominent _DE_0002_SW Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. 3626-011500 fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo

Asennus- ja käyttöohje. 3626-011500 fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje 3626-011500 fi BTS HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten. Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Yleisohjeet...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu A0380 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

DULCO turb C Sameusanturi

DULCO turb C Sameusanturi Asennus- ja käyttöopas DULCO turb C Sameusanturi Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista!

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet

Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Sertifikaatin rekisteröintinro 12 100/104 4269 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje Tämän oppaan kattamat tuotteet: Tämä opas

Lisätiedot

NGT-sarja LÄMPÖSIIRTOTULOSTUSJÄRJESTELMÄT KÄYTTÖOHJE

NGT-sarja LÄMPÖSIIRTOTULOSTUSJÄRJESTELMÄT KÄYTTÖOHJE LÄMPÖSIIRTOTULOSTUSJÄRJESTELMÄT KÄYTTÖOHJE TÄRKEÄT HUOMAUTUKSET Tärkeät huomautukset KÄYTTÖOHJE Kuvaus Versio Käyttöohje on käännös alkuperäisestä käyttöohjeen. Tämän ohjeen voimassaolo Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Paineenpitoasema Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Sisällysluettelo Yleistä Asennus Yleiskuva, ohjausyksikön tyyppimerkintä 3 Ohjauspaneeli 4 Yleiset turvallisuusohjeet 5 Toimituksen laajuus

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

Alkuperäinen käyttöohje

Alkuperäinen käyttöohje Edition: 1.4.2012 BA 233-FI Alkuperäinen käyttöohje V-VC 400 500 700 900 1100 1300 Vacuum pump Tyhjiöpumppu V-Serie V-sarja Drehschieber Kiertosiipi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto...................................................................

Lisätiedot

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 TÄRKEÄÄ! Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käynnistät pesulaitteen ensimmäisen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance CE 001 B090 Alpine Käyttöohje B-140 Lite Elegance Elegance TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS Varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja laitteen säilymisen ehjänä noudata ehdottomasti seuraavia varotoimia.

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet GC310000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Wilo-Control SC-Fire Electric

Wilo-Control SC-Fire Electric Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Electric fi Asennus- ja käyttöohje 2 539 954-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE 0 OFF I ON

Lisätiedot