Olosuhde- ja Xenon-testaus. Microbe Control Finland Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olosuhde- ja Xenon-testaus. Microbe Control Finland Oy"

Transkriptio

1 Materiaalitekniikka Tekijä: Simo Torniainen Aapo Nylén Paavo Ripatti Olosuhde- ja Xenon-testaus Microbe Control Finland Oy

2 2 1. Asiakastiedot Jouko Leppänen Microbe Control Finland Oy Pl Helsinki Testilaitteistojen kuvaus FRT-MicroProf 3D -profilometri Mittausalue: 200 mm x 200 mm Pinnan morfologian karakterisointi- ja pinnoitepaksuusmittaukset Mittaustarkkuusalueet: Mittausalue Mittaustarkkuus z- Mittausresoluutio suunnassa z-suunta xy-suunta 300 µm ± 100 nm ~10 nm ~2 µm 600 µm ± 200 nm ~20 nm ~2 µm 3 mm ± 1 µm ~100 nm ~6 µm Pinnoitepaksuuden mittaus alueella µm ± 100 nm ~10 nm ~30 µm Krüss DSA 10 -pintaenergia-analysaattori Näytteen kostutuskyky ja pintaenergiamittaukset Vötsch VM 4020 olosuhdekaappi Testikammion lämpötila sekä ilmankosteus (RH) säädettävissä: - Kammion ilman lämpötila C, - Kammion ilman suhteellinen kosteus % Syklinen testaus Testidatan seuranta ja keräys testin ajalta Testikammion tilavuus ~ 200 l Näytetarjotin 550 mm x 550 mm Q-Sun Xe-3-HS -Xenon-testeri 3 kpl 1800 W ilmajäähdytteistä Xenon-täysspektrivaloa Suodattimet: -päivänvalosuodatin, valon intensiteetti 0,25...0,68 W/m 2 aallonpituudella 340 nm -ikkunalasisuodatin, valon intensiteetti 0,25...0,55 W/m 2 aallonpituudella 340 nm Testikammion lämpötila sekä ilmankosteus (RH) säädettävissä: -valojakson aikana eristetyn mustan paneelin lämpötila C, kammion ilman lämpötila C -pimeäjakson aikana eristetyn mustan paneelin lämpötila C, kammion ilman lämpötila C Vesisuihkusyklit (lämpöshokin ja/tai eroosion vaikutus) ohjelmoitavissa joko valo- tai pimeäjaksoon Testidatan seuranta ja keräys testin ajalta Näytetarjottimen koko 451 x 718 mm Kalibrointilaitteet intensiteetti-, lämpötila- ja kosteusparametreille

3 15 Kuva 9. Testinäyte 1 Olosuhdetestaus 0 h. Kuva 10. Testinäyte 1 Olosuhdetestaus 500 h. Kuva 11. Testinäyte 1 Xenon-testaus 2000 h. Kuva 12. Testinäyte 2 Olosuhdetestaus 0 h. Kuva 13. Testinäyte 2 Olosuhdetestaus 500 h. Kuva 14. Testinäyte 2 Xenon-testaus 2000 h.

4 16 Kuva 15. Testinäyte 3 Olosuhdetestaus 0 h. Kuva 16. Testinäyte 3 Olosuhdetestaus 500 h. Kuva 17. Testinäyte 3 Xenon-testaus 2000 h. Kuva 18. Testinäyte 4 Olosuhdetestaus 0 h. Kuva 19. Testinäyte 4 Olosuhdetestaus 500 h. Kuva 20. Testinäyte 4 Xenon-testaus 2000 h.

5 17 Kuva 21. Testinäyte 5 Olosuhdetestaus 0 h. Kuva 22. Testinäyte 5 Olosuhdetestaus 500 h. Kuva 23. Testinäyte 5 Xenon-testaus 2000 h. Kuva 24. Ref. 1 Olosuhdetestaus 0 h. Kuva 25. Ref. 1 Olosuhdetestaus 500 h. Kuva 26. Ref. 1 Xenon -testaus 2000 h.

6 18 Kuva 27. Ref. 2 Olosuhdetestaus 0 h. Kuva 28. Ref. 2 Olosuhdetestaus 500 h. Kuva 29. Ref. 2 Xenon-testaus 2000 h. Kuva 30. Ref. 3 Olosuhdetestaus 0 h. Kuva 31. Ref. 3 Olosuhdetestaus 500 h. Kuva 32. Ref. 3 Xenon-testaus 2000 h.

7 19 Kuva 33. Ref. 4 Olosuhdetestaus 0 h. Kuva 34. Ref. 4 Olosuhdetestaus 500 h. Kuva 35. Ref. 4 Xenon-testaus 2000 h. Kuva 36. Ref. 5 Olosuhdetestaus 0 h Kuva 37. Ref. 5 Olosuhdetestaus 500 h. Kuva 38. Ref. 5 Xenon-testaus 2000 h.

8 20 Kuva 39. Testatut näytekeppaleet. 7. Kiihdytettyjen testaustulosten (valonkeston ja ilmastovaikutus) ajallinen vastaavuus luonnolliseen vanhenemiseen Kiihdytetyn Xenon-testauksen ajallista vastaavuutta normaalin ilmaston aiheuttamiin väri- tai muihin muutoksiin voidaan arvioida jollakin tasolla esimerkiksi EOTA Technical Report TR 010:n mukaisesti (saatavilla: joka alun perin on laadittu kattomateriaalien testauksen ohjeistamiseksi. Ajallista vastaavuutta laskettaessa tulee huomioida epävarmuustekijät, jotka johtuvat valotyypistä, näytteiden ja valon välisestä etäisyydestä, testauskammion ilmanlämpötilasta sekä xenon-kaarivalon säteilyn intensiteetin muuttumisesta valolähteen ikääntyessä. Taulukossa 20 on esitetty EN ISO /3:n mukaiset säteilyintensiteetit eri valonlähdetyypeille: Taulukko 20. Wavelength range Irradiance (W/m2)

9 21 Testauksen ajallista vastaavuutta arvioitaessa tulee määrittää ilmasto-olosuhteet, jotka jaetaan leutoon (moderate) ja ankaraan (severe). Jaottelu perustuu vuosittaiseen auringon säteilyyn vaakapinnalla sekä vuoden lämpimimmän kuukauden keskilämpötilaan taulukon 21 mukaisesti. Taulukko 21. Kuva 40 esittää keskimääräisen vuosittaisen auringon säteilyn määrän [GJ/m 2 ] kartalla näkyvällä alueella. Jotta keinotekoisen vanhentamisen vertailu luonnolliseen vanhenemiseen olisi jollain tasolla mahdollista, laskennassa huomioidaan vain UV-aallonpituusalue välillä nm, joka on ~6 % koko auringon säteilyn intensiteetistä. 67 % lisäkorjauksella huomioidaan kesäkuukausien säteilyn korkeampi lämpötila. Tällöin esimerkiksi Suomen alueellinen korjattu säteilyenergia yhdelle vuodelle on 0,67 x 0,06 x 3,2 GJ/m 2 = 128,6 MJ/m 2. Xenon-testilaitteen koko spektriä vastaava aikakeskiarvotettu säteilyteho (E) ISO :n mukaisesti on 60 W/m 2, joka vastaa 0,51 W/m 2 nm säteilytehoa 340 nm:n kohdalta. Vuosittaista säteilyenergiaa vastaava Xenon-testausaika voidaan laskea jakamalla 128 MJ/ m 2 aikakeskiarvotetulla säteilyteholla. Tällöin vuosittaista säteilyenergiaa vastaa ~600 tunnin testausaika. Koekappaleille toteutetun Xenon-testauksen (2000 h) voidaan arvioida vastaavan noin 3,4 vuoden ajanjaksolla kertyvää kompensoitua säteilyenergiaa. Kuva 40. Keskimääräinen vuosittainen auringon säteilyn intensiteetti [GJ/m 2 ]

10 22 8. Johtopäätökset Toteutettujen testauksien tavoitteena oli altistaa testatut näytteet vaativille olosuhteille. Olosuhdetestauksen tavoitteena oli kondensoida vettä testattujen materiaalien pintakerroksiin ja nopealla jäähdytyksellä aikaansaada jännitystiloja näytemateriaalissa. Olosuhdetestauksen vastaavuutta luonnon olosuhteisiin on vaikea arvioida. Xenon-testauksen tavoitteena oli altistaa näytekappaleet UV-säteilylle, korotetulle lämpötilalle ja kosteudelle sekä lämpöshokeille. Edellisen kappaleen mukaisesti Xenon-testaus vastaa n. 3,4 vuoden ajanjaksolla kertyvää kompensoitua säteilyenergiaa. Todellinen säteilyenergian kertymä vaihtelee kuitenkin monikertaisesti riippuen suojauspinnoitteen käyttökohteesta ja sijainnista. Silmämääräisesti arvioituna testinäyte 1 sekä referenssi 1 eroavat muista näytteistä ehyemmällä pinnallaan. Tämä ero on havaittavissa myös käytetyillä mittausmenetelmillä erityisesti testinäytteessä 1. Pinnoittamattomassa koekappaleessa (Ref. 5) oli havaittavissa kalkkikertymä testin päätyttyä. Vastaavia kalkkikertymiä ei ollut havaittavissa suoja-aineella pinnoitetuissa kappaleissa. Värimittausten perusteella testattavat näytteet pysyivät suhteellisen stabiileina E -kokonaismuutosarvon ollessa 1,52 3,51. Selvimmät erot värimuutoksissa tapahtui Xenon-testauksen aikana, jolloin E kokonaismuutosarvo oli välillä 1,30 3,20, kun taas olosuhdetestauksen aikana vastaava muutos oli 0,38 2,13. Poikkeuksena näytteissä oli testinäyte 1, jolla a*-värikomponentin ja b*-värikomponentin muutos oli huomattavasti pienempi kuin muilla testinäytteillä. Värimittausten perusteella muutokset stabiloituvat ~1000 tunnin Xenon-testauksen jälkeen. Kiiltomittaukset osoittivat näytteiden pysyvän lähes muuttumattomina GU-arvon muutoksen ollessa 0,4 yksikköä lukuun ottamatta testinäytettä 1, jolla vastaava muutos oli 1,4 cd / lx m 2. Samoin referenssinäyte 1 erosi muista näytteistä kiiltävämmällä pinnalla, mutta tämän muutos testin aikana säilyi suhteellisen pienenä muutoksen ollessa alle 0,1 cd / lx m 2. Pinnoitteen hajoaminen ei ole kuitenkaan selvästi havaittavissa kiiltomittausten avulla. 3D-profilometrimittaustulosten pinnoitettujen näytteiden pinnankarheusarvo R a pääsääntöisesti laskee (erittäin vähäinen muutos) toteutettujen testien vaikutuksesta, taulukot 4 8. Referenssinäytteissä R a - arvoissa on havaittavissa lievää kasvua, taulukot Pinnankarheusparametrien avulla pinnoitemäärän vähentymistä tai suojauskyvyn heikkenemistä ei kuitenkaan voida varmuudella analysoida. Kontaktikulmamittausten perusteella pinnoitteen hajoamisnopeus hidastuu noin 1500 Xenon-testaustunnin jälkeen. Mittausten perusteella ko. altistusaika pienentää kontaktikulmaa noin 50 % suhteellisena muutoksena arvioituna. Kokonaisuudessaan pinnoitettujen materiaalien kontaktikulma muuttuu testauksen aikana ~120 :sta (vertailunäytteiden ka.) ~43 :een. Taulukon 15 perusteella ensin suoritettu 500 h mittainen olosuhdetestaus ei heikennä pinnoitteen suojauskykyä. Toteutettujen altistustestien ja erityisesti kontaktikulmamittausten perusteella voidaan todeta, että teflonpinnoittaminen parantaa tiilen pinnan hydrofobisuusominaisuuksia merkittävästi, sillä pinnoittamaton tiili on pintaominaisuuksiltaan täysin hydrofiilinen. Kontaktikulmamittausten perusteella pinnan hydrofobisuus vähenee 2000 tunnin mittaisen Xenon-testauksen aikana selvästi, mutta ei häviä kokonaan. Taulukon 14 ja graafin 3 avulla matemaattisesti arvioituna (eksponentiaalinen sovitus kontaktikulmien keskiarvoihin eri mittausajankohtina) kontaktikulma pienenee 0 :een n Xenon-testaustunnin jälkeen. Tämä vastaa laskennallisesti arvioituna n. 8 vuoden luonnollista vanhenemista.

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2012/MAT824 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2418-1 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) CB-agensseilta suojaavan itsepuhdistuvan naamiopinnoitteen kehittäminen / DESSCO Development

Lisätiedot

LedTrix - Led-teknologian osaamispankki

LedTrix - Led-teknologian osaamispankki Lauri Turunen & Kari Mönkkönen (toim.) C LedTrix - Led-teknologian osaamispankki Loppuraportti KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 17 LedTrix - Led-teknologian

Lisätiedot

Materiaalitekniikan tuotekehitys- ja testauspalvelut

Materiaalitekniikan tuotekehitys- ja testauspalvelut Materiaalitekniikan tuotekehitys- ja testauspalvelut Paavo Ripatti toimitusjohtaja Mikpolis Oy-Materiaalitekniikka www.mikpolisoy.fi/materiaalitekniikka.html www.mikpolis.fi www.mamk.fi Mikpolis Oy tuottaa

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO

Lisätiedot

Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi

Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi Joensuun yliopisto 2002 Tietojenkäsittelytieteen laitos Erikoistyö Risto Joki-Korpela 142829 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Lämpösäteilyn teoriaa 4 3 Lämpökameran

Lisätiedot

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 1 16X170289 24.1.2014 Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa

Lisätiedot

ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2168. Tuomo Ojanen & Mikael Salonvaara. Kuivumiskykyiset ja sateenpitävät rakenteet

ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2168. Tuomo Ojanen & Mikael Salonvaara. Kuivumiskykyiset ja sateenpitävät rakenteet ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2168 Tuomo Ojanen & Mikael Salonvaara Kuivumiskykyiset ja sateenpitävät rakenteet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2168 Kuivumiskykyiset ja sateenpitävät rakenteet Tuomo Ojanen

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA. AHOKAS J. (toim.) MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA

ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA. AHOKAS J. (toim.) MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA AHOKAS J. (toim.) 27 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2 Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X

Lisätiedot

Suomalaisten ikkunoiden

Suomalaisten ikkunoiden ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2285 Sälekaihtimien tyyppi Lasien paksuudet Puhtaanapito Sälekaihtimien asennus ja käyttö Ikkunoiden käyttö Huolto Käyttö Käyttäjä Suunnittelijat Eristyslasin lasiväli Ei osittaista

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN

Lisätiedot

Rakennusten lämpökuvaus

Rakennusten lämpökuvaus Rakennusten lämpökuvaus Timo Kauppinen, DI Erikoistutkija, VTT, Rakennusten teknologiat ja palvelut timo.kauppinen@vtt.fi Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit

Lisätiedot

Enro -Energiaa rossista. Mittausdatan analysointi

Enro -Energiaa rossista. Mittausdatan analysointi Enro -Energiaa rossista Mittausdatan analysointi Arttu Lehtonen Opinnäytetyö Joulukuu 2011 Rakennustekniikan an koulutusohjelma Talonrakennustekniikka Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

AURINKOENERGIA- POTENTIAALISELVITYS

AURINKOENERGIA- POTENTIAALISELVITYS AURINKOENERGIA- POTENTIAALISELVITYS Kotkan ja Haminan kaupunkien sekä Virolahden ja Miehikkälän kuntien alueista 23.12.2014 Sun Energia Oy Tekniikantie 12 02150 Espoo www.sunenergia.com Tiivistelmä Tämä

Lisätiedot

MC-160SA. Elektroninen kosteusmittari. puulle ja rakennusmateriaalille

MC-160SA. Elektroninen kosteusmittari. puulle ja rakennusmateriaalille MC-160SA Elektroninen kosteusmittari puulle ja rakennusmateriaalille Sivu 1-1- KÄYTTÖOHJE FIN Sivu 2-2- JOHDANTO MC-160SA-kosteusmittauslaite on EXOTEK INSTRUMENTS AB:n kädessä pidettävä kosteuden mittauslaite,

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Rajavartiointiin käytettyjen moottorikelkkojen tärinän vaikutusten arviointi Rajavartiolaitos Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet... 4

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Lentokenttien ruohonleikkaukseen käytetyn työkonekaluston tärinän aiheuttamat terveysriskit Finavia Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet...

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Petri Pihlajamäki Terhi Poso JULKISIVUN VAAKA-AVOSAUMAVERHOUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Petri Pihlajamäki Terhi Poso JULKISIVUN VAAKA-AVOSAUMAVERHOUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Petri Pihlajamäki Terhi Poso JULKISIVUN VAAKA-AVOSAUMAVERHOUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma Ympäristö- ja rakennussuunnittelun

Lisätiedot

ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN

ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikka Rakennesuunnittelu ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN Opinnäytetyö

Lisätiedot

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ II TIIVISTELMÄ LINNE, STINA: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Helmikuu 2010 Avainsanat:

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka. Tutkintotyö. Toni Reiju PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka. Tutkintotyö. Toni Reiju PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka Tutkintotyö PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS Työn valvoja Työn teettäjä Tampere

Lisätiedot

KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET. Diplomityö

KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET. Diplomityö KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET Diplomityö Tarkastajat: dosentti Juha Vinha ja diplomi-insinööri Kimmo Lähdesmäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansästöpotentiaalit Helsingin kaupungin asuinkiinteistöissä

Toteutettavissa olevat energiansästöpotentiaalit Helsingin kaupungin asuinkiinteistöissä 1 Rakennustekniikan laitos Juhani Heljo, Jaakko Vihola Toteutettavissa olevat energiansästöpotentiaalit Helsingin kaupungin asuinkiinteistöissä Osaselvitys liittyen Helsingin kaupungin asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

232 12. OPTINEN PAIKANMÄÄRITYS 12.1 YLEISTÄ Liikuttaessa rannikon tuntumassa tai saaristossa aluksen paikanmääritys tapahtuu havainnoimalla maissa olevia tunnistettuja kohteita. Menetelmästä käytetään

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA 2479 Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2479 Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Jarkko Nikkarikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma 27. joulukuuta

Lisätiedot

Töölönlahden kunnostushanke

Töölönlahden kunnostushanke Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 19/2008 Töölönlahden kunnostushanke Töölönlahden nykytila ja meriveden juoksutuksen vaikutus ensimmäisten kolmen vuoden aikana Päivi Munne, Maria Tiensuu

Lisätiedot