Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen"

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika klo 17:00-21:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjänä 411 ajan Lintunen Pirkko varapuheenjohtaja Flink Eija jäsen Grekula Toni jäsen Kallio Tenho jäsen Keskitalo Tarja jäsen Peltoniemi Raino jäsen Muut osallistujat Soronen Matti kunnanjohtaja poissa 411 ajan Kittilä Risto valtuuston puheenjohtaja Widnäs Helena valtuuston poissa 406 ajan varapuheenjohtaja Tuuttila Anna-Liisa valtuuston varapuheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT Matti Pahkala Matti Soronen Matti Pahkala 411 :t PÖYTÄKIRJAN Pyhäjoki TARKASTUS Allekirjoitukset Toni Grekula Tenho Kallio PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Matti Soronen, kunnanjohtaja PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA

2 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika klo 17:00-21:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 396 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen valinta Muut mahdolliset asiat Tiedoksi annettavat asiat Kiinteistönluovutusilmoitukset Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus / rakentaminen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja 761 -suunnitelma vuosille Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma Työllisyystilanne Verotilitykset 11/ Karhunnevankankaan - Toukkalankallion tuulipuiston osayleiskaava / 772 Kaavoitusaloite 407 Kaavoituskatsaus Varaussopimus Pyhäjoen kunta / Scandinaval Finland Oy Varaussopimus / Perustettava Kiinteistöyhtiö Pyhäjoki Kylän raittien ja näkyvien paikkojen raivaaminen ja puhdistaminen pusikoista Kunnanjohtaja Matti Sorosen vuosiloma-aika Paikallisen järjestelyerän uudelleenjakaminen henkilökohtaisiin lisiin Savuton kunta -toimenpideohjelma Smartum-setelin käyttö vuonna Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosikatsaus / 785 Osavuosikatsaus 1-9/2013 ja vuoden 2013 talousarvion muuttaminen 416 Vuoden 2013 talousarviomuutosten käsittely Kauppakirja Pyhäjoen kunta / Anders Anttilan kuolinpesän oikeudenomistajat 791

3 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 396 Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus valinta Khall 397 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla klo Pöytäkirja tulee tarkastaa ennen nähtäville asettamista. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Toni Grekulan ja Tenho Kallion.

5 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 398 Kunnanhallitus toteaa kokouksessa käsiteltävät kutsussa mainitsemattomat asiat. Lisälista: - Vuoden 2013 talousarviomuutosten käsittely - Kauppakirja Pyhäjoen kunta / Anders Anttilan kuolinpesän oikeudenomistajat

6 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Tiedoksi annettavat asiat Khall 399 Opetus- ja kulttuuriministeriö Yksikköhinta- ja suoritepäätökset v kopio Antero Tervonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto PSAVI/2495/ /2013 / Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle 2014 PSAVI/20/04.09/2013 / Kuulutus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, Fennovoima Oy, Hanhikiven ydinvoimalaitoksen sataman ja jäähdytysveden ottorakenteiden rakentaminen sekä meriväylän kaivaminen ja valmistelulupa PSAVI/21/04.09/2013 / Kuulutus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, Fennovoima Oy, Hanhikiven ydinvoimalaitoksen jäähdytysveden purkurakenteiden ja niihin liittyvien suojapenkereiden rakentaminen sekä valmistelulupahakemus PSAVI/2591/ /2013 / Opettajien lomautuksista ilmoittaminen aluehallintovirastoon - kopio Antero Tervonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten kustannusten korvaami sesta kunnille POPELY/44/07.02/2010 / Vattenfall-ympäristörahan käyttö Työllisyyskatsaus 10/2013 Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirje 13/2013 / Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) - kopiot esimiehet, palkkatoimisto, Vuokko Haapakoski Yleiskirje 14/2013 / Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES ) - kopiot esimiehet, palkkatoimisto, Vuokko Haapakoski Yleiskirje 15/2013 / Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus kopiot esimiehet, palkkatoimisto Yleiskirje 16/2013 / Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS-14) - kopiot palkkatoimisto, Veikko Björn, Pirkko Tuuttila Yleiskirje 17/2013 / Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus Eläketurvakeskus Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2012

7 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Siikajoen kunta Ote valtuuston pöytäkirjasta / Kuntarakennelain edellyttämä yhdistymisselvitys Pelastusopisto PeODno/2013/5 / Kunnan varautuminen ja viranomaisyhteistyö -kurssi Oulussa Ryhmäperhepäiväkodin rakentamistyöryhmä Muistio kokouksesta Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus/rakentamistoimikunta Muistio kokouksesta Maaseudun sivistysliitto Koti maalla -hankkeen loppuseminaari Oulussa Opetusalan eettinen neuvottelukunta Kannanotto lapsen oikeuksien päivänä : Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat leikkaukset ovat lyhytnäköisiä - kopio Antero Tervonen Maija Laitila Pyhäjoen vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenyys Lena S Balda Mielipidekirje valtuustolle, kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle Jokilaaksojen pelastuslaitos Johtokunnan pöytäkirja nro 8/2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hallituksen pöytäkirjat nrot 10/2013 ja 11/2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto Maakuntavaltuuston kokouskutsu Maakuntahallituksen pöytäkirja nro 10/2013 Raahen koulutuskuntayhtymä Hallituksen pöytäkirja nro 9/2013 Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

8 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kiinteistönluovutusilmoitukset Khall 400 Lahjakirja Luovuttaja: Mikko ja Hilkka Kudjoi Luovutuksen saaja: Merja Kristiina Roukala, Carita Katariina Kudjoi ja Minna Karoliina Kudjoi Luovutuksen kohde: Pikkumehtä RN:o 2:4 Pyhäjoen kunnan Pirttikosken kylässä Kauppakirja Luovuttaja: Anneli Maria ja Jouko Kullervo Polus Luovutuksen saaja: Marko Tapani ja Sanna Katariina Polus Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Takapolus RN:o 69:3 -tilasta Pyhäjoen kunnan Liminkakylässä Kauppakirja Luovuttaja: Anders Anttila kuolinpesä Luovutuksen saaja: Mika Martti Pihlajaniemi Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Anttila RN:o 6:26 -tilasta Pyhäjoen kunnan Etelänkylässä Kauppakirja Luovuttaja: Anders Anttila kuolinpesä Luovutuksen saaja: Petri Samuli Keskitalo Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Anttila RN:o 6:26 -tilasta Pyhäjoen kunnan Etelänkylässä Kauppakirjan korjaus Luovuttaja: Henry Salmela Luovutuksen saaja: Vesa ja Eira Pirhonen Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Ylä-Hellaakoski RN:o 4:50 -tilasta Pyhäjoen kunnan Pirttikosken kylässä Lahjakirja Luovuttaja: Aino Maija Kyllikki Uljua Luovutuksen saaja: Tomi Kalevi, Kari-Pekka Henrik ja Heini Annina Pudas Luovutuksen kohde: Kallioranta RN:o 33:8 Pyhäjoen kunnan Yppärin kylässä Kauppakirja Luovuttaja: Anders Anttila kuolinpesä Luovutuksen saaja: Teuvo Aimo Ahti Joensuu Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Anttila RN:o 6:26 -tilasta Pyhäjoen kunnan Etelänkylässä Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä etuosto-oikeutta edellä mainituissa kiinteistökaupoissa.

9 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus / rakentaminen 62/ /2013 Khall Pyhäjoen kunnan talousarviossa 2013 ja taloussuunnitelmassa on seuraava kirjaus: " Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus/rakentaminen yhteensä MENOT TULOT NETTO Hankekuvaus Yppärin koulun perus korjauksen tai uudisrakennuk sen suunnitte lu ja toteu tus. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan euroa ja siihen arvioidaan saatavan avustusta valtiolta euroa. Perustetaan kunnanhallituksen päätöksellä hankeryhmä, jossa käyttäjän, ylläpitäjän ja omistajan edustajat. Selvitetään vaikutukset käyttötalouteen teknisen johta jan toimesta. Vastuu: kunnanjohtaja" Yleistavoitteena voidaan pitää sitä, että Yppärin kylällä järjestetään perusopetusta, esiopetusta ja varhaiskasvatusta ainakin nykyisessä laajuudessa. Kunnanhallitus nimeää hanketta varten itselleen toimikunnan ja määrittää sen tehtävät. Toimikunnan kokoonpanoksi esitetään: - kunnallisneuvos Markku Kestilä (pj.) - sivistystoimenjohtaja Antero Tervonen - lämpölaitosjohtaja Heikki Hirvikoski (siht.) - koulunjohtaja Tarja Taskila Toimikunnan tehtävät: - Laadituttaa kuntotutkimus kiinteistöstä auktorisoidun tutkijan / yh teisön toimesta - Raportoida tulokset kunnanhallitukselle mennessä Kunnanhallitus määrittelee jatkotavoitteet kokouksessaan Yleistavoitteena toimikunnalle voidaan määritellä v koskien:

10 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Toimikunta valmistelee hankkeen siten, että se on jätettävissä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan mennessä. Rahoitussuunnitelmaan tarvitaan ainakin - yleissuunnitelma - kustannusarvio - huonetilaohjelma Liitteenä rahoitushakemus. Khall Työryhmä yhdessä Rannikon Rakennustutkimuksen kanssa saapuu esittelemään kuntoarviointia, kuntotutkimusta sekä raportoimaan työryhmän tuloksista. Liitteenä kuntoarvio. Kuntotutkimus jaetaan kokouksessa. Kunnanhallitus ohjeistaa työryhmää jatkotyöhön. Kunnanhallitus tutustui kuntoarvioon ja kuntotutkimukseen. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Khall Liitteenä Yppärin koulukiinteistön tilakartta. Kunnanhallitus tarkentaa toimeksiantoaan seuraavasti: 1) Hankesuunnitelma valmistuu mennessä alkuperäisen aikataulun mu kaisesti. Hankehakemus jätetään opetus- ja kult tuuriministeriölle. 2) Työryhmä ottaa itselleen arkkitehdin tai muun asiantuntijan vaihtoehtoisten hankesuunnitelmien laatimiseksi. Ryhmä pyytää hal litukselta ja val tuustolta tar vittavan lisärahoituksen. 3) Valmis tellaan kolme vaihtoehtoista hanketta (valtionrahoituskelpoisuus) - nykyisen koulun peruskorjaaminen - nykyisen koulun osittai nen peruskorjaaminen (esim. jää

11 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus liikuntahalliosa ja ns. hirsinen koulun osa) ja osittainen uudisrakentaminen - uuden koulun rakentaminen (huomioitava vanhan purkukustannukset) 4) lisäksi työryhmä selvittää ns. elinkaarimallilla toteutettavan kouluhankkeen (vuokraus ja ylläpito 15 v) Mitoitus: Itsenäinen vuosiluokkia 0-6 palveleva kokonaisuus. Tilat varataan 60:lle oppilaalle. Neliöt mitoitetaan val tion oppilaskohtaisen mitoitusperiaatteen mukaan. Varhaiskasvatus toteutetaan ns. Parhalahti-suunnitelman mukaisesti erillisenä ratkaisuna (3 hoitajaa ja 12 lasta) koulun tontille. Talous: Mikään vaihtoehto ei saa ylittää valtion määrittelemiä hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia. Hankkeen valtionrahoituksen saamiseen tulee nähdä erityistä vaivaa. Khall Työryhmä saapuu kunnanhallituksen vieraaksi. Kunnanhallitus kuulee työryhmää ja evästää tarvittaessa. Khall 401 Toimikunta on saanut tehtävänsä suoritettua. Yhteenveto liitteenä. Toimikunta on valmistellut kaksi vaihtoehtoista ratkaisua: A) Siirto kelpoisen koulun vuokraaminen B) Uudisrakennus / peruskorjaaminen Vaihtoehto A:ssa kunta vuokraisi kym menen vuoden vuokrasopimuksella koulun tarvitsemat tilat. Kunta on saanut tarjouksen Parmaco Oy:ltä. Tarjous luonnospiirustuksineen liitteenä. Tilat olisi vat noin 442 hym2. Kymmenen vuoden vuokrahinta olisi noin eu roa (alv 0) Vaihtoehto B:ssä kunta rakennuttaa arkkitehdin suunnittelemat, koulun tarvitsemat tilat. Liitteenä arkkitehti toimisto Lukkaroinen Oy:n laatimat luonnospiirustukset ja kustannusarvio. Koulutilat olisivat 666 hym2. Tavoitehinta-arvio

12 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus euroa (alv 0) Vaihtoehto A on suppeampi eikä sisällä teknisen työn ja esiopetuksen tiloja. Toimikunta on valmistellut perustamishankkeen valtionapuhakemuksen, liitteenä. Valtion kolmanteen lisä talousarvioon on varattu 35 milj. euron määrära ha oppi laitosten sisäilma- ja kos teusvauriohankkeisiin, jota voidaan käyttää myös kor vaavien tilojen rakentami seen. Liitteenä ote valtion kolmannesta lisäta lousarviosta vuodelle Nyt käytössä olevien koulutilojen purkamiseen ja liikunta salin korjaamiseen sekä uuden koulun kalustami seen voidaan käyttää budjetti raamin mukaisesti enintään euroa (alv 0). Toimikunta ja arkkitehti saapuvat kokoukseen esittelemään hanketta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että - toimikunta jatkaa työtä vaihtoehdon B pohjalta siten, että urakkatar jouspyyntöasiakirjat (KVR) valmistuvat mennessä. - toimikunta laatii valtionapuhakemuksen mennessä - toimikunta laatii valtionapuhakemuksen koskien oppilaitosten sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin varattua määrärahaa mennessä - kunnanhallitus neuvottelee sopimuksen Yppärin kyläyhdistyksen kanssa van ho jen ja käytöstä poistuvien koulutilojen purkamisesta ja korjattavan liikuntasalin korjaamisesta. Sopimus on allekirjoitettava ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Kunnanhallitus täydentää toimikuntaa ja nimeää siihen insinööri Antero Tiiringin ja maksaa hänelle tuntihintakorvauksen Toimikunta ja arkkitehti olivat kokouksessa esittelemässä hanketta. Liitteet 1 Yhteenveto Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus/rakentaminen 2 Parmaco Oy:n tarjous luonnospiirustuksineen / Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus/rakentaminen 3 Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:n luonnospiirustukset ja kustannusarvio / Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus/rakentaminen

13 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtionavustushakemus Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaukseen/rakentamiseen 5 Ote valtion kolmannesta lisätalousarviosta vuodelle 2013 / Yleissivistävä koulutus

14 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja -suunnitelma vuosille / /2012 Khall 275 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johto saapuu neuvottelemaan Pyhäjoen kunnan kanssa Pyhäjoen kunnan sosiaali- ja terveystoimen talousarviosta vuodelle Liitteenä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosikat saus Muu aineisto on lähetet ty aikaisemmin sähköpostilla. Kunnanhallitus neuvottelee ja ohjeistaa kuntayhtymää vuoden 2014 ta lousarvion laadintaa varten. Pyhäjoen kunnanhallitus kuuli iltakoulussa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toteutuma vertailun 1-6/2013 sekä johdon arvion ta loussuunnitelmasta vuodelle Täl tä pohjalta kunnanhallitus esittää, että Py häjoen kunnan sosiaali- ja terveystoi men nettomenoiksi vuodelle 2014 varataan euroa. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OmOhj 50 Valtionvarainministeriön kesäkuussa 2013 antamassa ennusteessa kokonaistuotannon ennuste taan supistu van kuluvana vuonna noin puoli prosenttia. Vuoden 2014 kasvuksi arvioidaan 1,2 % ja vuoden 2015 kasvuksi noin kaksi prosenttia. Kuluttajahinto jen arvioi daan kohoavan kuluvana vuonna keskimäärin 1,7 % ja inflaatioennus te on 2,1 % vuodelle 2014 ja 2 % vuodelle Palkansaajien yleisen ansiota soindeksin arvioidaan kohoavan tänä vuonna 2,1 % ja valtionvarainministeriön tekninen oletus indeksin noususta vuosille 2014 ja 2015 on saman suuruinen. Työttö myysasteen valtionvarainministeriö arvioi olevan yli 8 prosenttia tänä ja ensi vuonna. Kuntien ja kuntayhtymien talous heikkeni vuon na 2012 ja vuosikate oli negatiivinen 84 kunnalla. Syitä heik koon talouskehityk seen olivat verotulojen heikko kasvu (1,3 %) ja toimintame nojen nopeana jatku nut kasvu (5,5 %). Kuntien ja kuntayhtymien toimintame nojen arvioidaan kas vavan kuluvana vuonna 3,5 % ja 3 % vuonna Vero tulojen kasvuksi arvioi daan kuluvana vuonna 5,5 % ja 2,6 % vuonna Val tionosuudet kasvavat kuluvana vuonna 2,4 % ja alenevat 0,5 % vuonna Kuntaliiton alustavien laskelmien mukaan vuonna 2014 Pyhäjoen kunnan val tionosuudet alenevat euroa (-1 %), Raahen kaupungin valtionosuudet kasvavat eu roa (+14 %) ja Siikajoen kunnan valtionosuudet kasvavat euroa (+ 3 %). Kuntayhtymän jäsenkuntien käyt tötalouden ja kuntayhtymän kustannusosuuksien kehitys vuosina il menee esityslistan mukana lähetettävästä yhteenvedosta, jossa vuoden 2013 lu vut ovat talousarviolukuja. Tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen perus teella tehdyn arvion mukaan kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvio tulee ylit tymään. Arviot on esitetty jäsenkunnittain osavuosi-

15 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus katsauksessa. Sairaanhoito piirin vas tuulle siirtyneen ensihoidon kustannusten nousu mm. arvioitiin talous arviossa euroa liian pieneksi. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttavia tekijöitä: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta koskeva lakiesitys valmistunee keväällä 2014 ja täs sä vaiheessa on vielä epäselvää, mihin lainsäädäntö tarkalleen ottaen velvoittaa ja missä aikatau lussa. Sen vuoksi nyt on tärkeää keskittyä hyvinvointikuntayhty män toiminnan sisällön kehittämiseen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden paranta miseen nykyisten rakenteiden puitteissa sekä samalla luoda edellytyksiä sille, että alueella kyetään turvaamaan myös jatkossa hyvät ja monipuoliset palvelut riittä vän suurena ko konaisuutena. Päivystysasetus tulee ilmoitetun mu kaisesti voimaan vuoden 2015 alusta ja se edellyttää asetuksen mukaisen toimin tamallin suunnittelua ja toteuttamista siten, että toiminta vastaa vuoden 2015 alusta päivystysasetuksen velvoitteita. Asetuksen arvioidaan olevan koko nais kustannusvaikutuksiltaan neutraali. Päivystysasetuksella on vaikutuksia myös sairaalan osastojen toimintaprofiiliin. Osastopaik kojen määrän ar viointi ja kehittäminen tehdään yhteistyössä terveyden- ja sai raanhoidon sekä hoito- ja hoivapalveluiden kanssa. Terveydenhuoltolain mukainen laajennettu kiireettömän hoitopaikan valinta tulee voimaan , jolloin valinnanvapaus laajenee koskemaan koko maan terveyskeskuk sia ja erikoissai raanhoidon yksiköitä. Mikäli alueemme asukas valitsee hoitopai kakseen muun kuin kuntayhtymän toimipisteen, annetusta terveydenhuollosta laskutetaan kun tayhtymää. Tämän kustannusvaikutuksia on vaikea ennakoida, mutta mahdollis ta on, että valinnanvapaus suuntautuu enemmän kuntayhtymäs tä pois kuin kun tayhtymän suuntaan. Jos alueen työnantajat eivät jatkossa sisällytä työterveyshuoltosopimukseen sairaanhoitopalveluita, se lisää kuntayhtymän vastaanottopalveluiden käyttöä ja siten kuntien kustannuksia. Lainsäädännön velvoittamaan Kansalliseen Terveysar kistoon liittyminen tapahtuu vuoden 2014 aikana ja sii tä aiheutuu pysyviä lisäkustannuksia. Laki ikäänty neen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaaliterveyspalve luista eli ns. van huspalvelulaki astui voimaan Lain tavoitteisiin tähdä tään kolmenlaisin keinoin: 1. säännöksillä kunnan yleisistä velvollisuuk sista huolehtia ikääntyneen väestön hy vinvoinnin, terveyden, toi mintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemises ta 2. säännöksillä iäkkään henkilön palvelutarpeiden arvioimisesta ja niihin vastaamisesta 3. säännöksillä palvelujen laadun varmistamisesta sellaisissa toimintayksi köissä, joissa järjestetään sosiaali- ja terveyspalveluja iäkkäille. Vanhuspalvelulain lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäk käi den ihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen. Laatusuosi tuk sen tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön

16 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus toimintakyvyn tukemista se kä vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Vanhuspalvelulain vaikutukset huomioidaan ja toimeenpano suunnitellaan yksityiskohtaisem min lain edel lyttämässä suunnitelmassa toimenpiteistä ikääntyneen väestön hy vinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäi den henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämi seksi ja kehittämiseksi. Kuntaliiton tekemän arviolaskelman pohjalta laskettu Raahen seutukunnan kuntien vanhuspalvelulain toi meenpanon pykälä kohtainen kustannusarvio on 0,9 milj.. Valtakunnallinen lastensuojelua selvittänyt työryhmä on tehnyt laajan joukon ehdotuksia lastensuojelun vai kuttavuuden parantamiseksi. Ehdotusten toimenpano tulee merkitsemään kun tien kustannusten lisääntymistä tulevina vuosina. Lakimuutoksella oppilas- ja opiskelijahuollosta on merkittäviä vaikutuksia kuntien toimintaan ja talouteen. Lakimuutos velvoittaa kuntia kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämiseen ja määrittelee määräajan, jonka kuluessa oppilaalla on oikeus saada henkilökohtais ta palvelua. Lakimuutos tulisi voimaan Lakimuutoksesta syntyvien kustannusten arvioidaan tulevan katetuiksi lastensuojelun kustannusten vähen tymisen kautta. Lapsiperheiden varhaiseen tukeen on suunniteltu lisättäväksi resurssia vuodelle Valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan kuntien roolia ja vastuuta pitkä aikaistyöttömyyden aktiivisessa hoi dossa korostetaan. Tähän liittyen osa pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen ra hoitusvastuusta siirretään kunnille vuoden 2015 alusta lukien osana kuntien teh tävien arviointia. Siirto vähentää valtion menoja 150 milj. euroa. Seutukun nan työttömyysaste on kasvanut 2 prosentilla edellisestä vuodesta, mikä jatkossa li sää toimeentulon kustannuksia sekä kuntien osuutta pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Sairaanhoitopiirin vuoden 2014 ta lousarviota valmistellaan siten, että kuntien maksuosuudet kasvavat kulu van vuoden talousarvioon verrattuna 2 %. Palkkojen kasvuvara on 1,8 %, jonka taustalla on 1 %:n palkkaratkaisu. Toimintakulujen kasvu kokonaisuudessaan on 2,65 %. Kuntayhtymä ostaa jäsenkunnilta pal veluja noin 7 milj. eurolla. Palvelujen ostoihin on tulossa sopimusten mukaiset korotukset. Kiinteistöjen ylläpitovuokriin mm. tulee sopimusten mu kaan indek sitarkistus, joka on arviolta 2,6 %. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen on mahdollista toimintaprosesseja uudis tamalla ja palveluverk koa tiivistämällä. Yhteistyössä omistajaohjaustyöryh män kanssa on saatu valmiiksi kuntayhtymän palvelujen kehittämissuun nitelma, joka sisältää keinoja kustannuskehityksen sopeuttamiseksi kuntien mak sukykyyn pitemmällä aikavälillä. Suunnitelma tulee kuntien käsittelyyn syksyn ai kana ja ensi vuotta koskevat konkreettiset toimenpiteet sisällytetään tulevaan ta lousar vioesitykseen. Palvelutoiminnan uudistamis-

17 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus ta on jatkettu käynnissä olevan tuo tekehittäjäkoulutuksen avulla. Esityslistan mukana lähetetään kuntayhtymän alustavat tavoitteet vuodelle Kuntayhtymän johtajan esitys: Omistajaohjausryhmä päättää hyväksyä hyvin vointikuntayhtymän talousarvion valmistelun pohjaksi raamin, jonka mukaan jä senkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat yhteensä enintään eu roa. Kasvua vuoden 2012 toteutuneeseen tasoon on 5 % eli 2,5 % vuodessa. Omistajaohjausryhmä: Talousarvioraamiesitys esiteltiin omistajaohjausryhmälle ja kuntien luottamushenkilöjohdolle ja asiasta käy tiin keskustelu ennen omista jaohjausryhmän päätöksentekoa. Omistajaohjaus ryhmä päätti hyväksyä esityk sen sillä täydennyksellä, että kukin kunta voi halu tessaan käydä ennen päätök sentekoa erikseen neuvottelun talousarviosta. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhall 86 Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy hyvinvointikuntayhty män talousarvion valmistelun pohjaksi raamin, jonka mu kaan jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat yhteensä enintään euroa. Kasvua vuoden 2012 toteutuneeseen tasoon on 5 % eli 2,5 % vuodessa. Yhtymähallitus hyväksyy, että investointeihin käytetään enintään 2 milj. eu roa. Yhtymähallitus: Esitys hyväksyttiin. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhall 95 Talousarvioraamin hyväksymisen jälkeen on syntynyt valtakunnallinen työmarkkinaratkaisu, jonka johdosta talousarvioraamin lähtökohtana ollutta palkankorotusvarausta voidaan alentaa yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisäksi palkkaratkaisulla oletetaan olevan vai kutuksia muuhunkin kustannuskehitykseen alentavasti. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus muuttaa valtakunnalliseen työ markkinaratkaisuun perustuen vuoden 2014 talousarvion val mistelun pohjaksi hyväksyttyä raamia siten, että jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat yh teensä enintään euroa. Kasvua vuoden 2012 toteutuneeseen tasoon on 4,2 % eli 2,1 % vuodes sa. Yhtymähallitus: Esitys hyväksyttiin.

18 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OmOhj 54 Vuoden 2014 talousarviota on valmisteltu yhtymähallituksen hyväksymän talousarvio raamin mu kaisesti siten, että jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä enintään euroa. Talousarvioesityksen lähtökohtana on, että vuoden 2013 talousarvioon sisältyvät sopeutustoimet kokonai suudessaan jatku vat vuonna Talousarvioesitys edellyttää kehittämissuun nitelmassa hyväk syttyjen toimenpiteiden toteuttamisen, jotka tarkentuvat yksi tyiskohtaisessa ta lousarvioesityksessä ja käyttösuunnitelmassa. Esityslistan mukana lähetetään kuntayhtymän tavoitteet, ulkoinen tu loslaskelma ja alustava investointisuunnitelma. Kuntayhtymän johtajan esitys: Omistajaohjausryhmä hyväksyy ulkoisen tulos laskelman talousarvioehdotuksen jatkovalmistelun pohjaksi. Investointien koko naismääräksi hyväksytään alustavasti euroa. Omistajaohjausryhmä: Esitys hyväksyttiin. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhall 101 Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy ulkoisen tuloslaskelman talousarvioehdotuksen jatkovalmistelun pohjaksi. Inves tointien kokonaismää räksi hyväksytään alustavasti euroa. Yhtymähallitus: Esitys hyväksyttiin. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OmOhj 60 Esityslistan mukana on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja -suunnitelma vuosille Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat talousarvion mukaan euroa. Kasvua vuoden 2012 tilinpäätökseen on 4,2 % eli keskimäärin 2,1 % vuodessa. Sairaanhoitopiiriltä ostettavissa palveluissa on ensihoidon siirron ja sairaaloiden välisen työnjako muutosten johdosta kasvua 12 %. Muussa toiminnassa kahden vuoden kasvu on 1,6 %. Vuonna 2014 kuntayhtymän toi mintakulut ovat euroa (kasvua vuodesta ,8 % ) ja toimin ta tuotot (kasvua 4,1 %). Investointimenot ovat euroa ja suunnitelman mukaiset poistot euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhenne tään eurolla vuonna 2014.

19 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Talousarvion sito vuudeksi esitetään aikaisempien vuosien mukaisesti jäsenkuntien kustannus osuudet yh teensä ( =Maisema -kokoomataulukon nettomenot yhteensä), kunta yhtymän ta voitteet, lainakannan muutos ja investointimenot yhteensä. Kuntayhtymän johtajan esitys: Omistajaohjausryhmä hyväksyy, että jäsenkun tien valtuustojen hyväksyttäväksi esitetään - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräyty misperusteet vuodelle 2014 (sivu 39) Omistajaohjausryhmä: Omistajaohjausryhmä hyväksyi kuntayhtymän johtajan esityksen. Todettiin, että jäsenkuntien valtuustoihin nähden yhtymähallitusta si tovat jäsenkuntien kustannusosuudet yhteensä, kun tayhtymän tavoitteet, laina kannan muutos ja investointimenot yhteensä. Matti Soronen ilmoitti, että Pyhäjoen kunta varaa omaan talousarvioonsa kuntayhtymän kus tan nusosuuksiin alustavien neu vottelujen mukaisesti. Asian käsittelyn aikana saapui kokoukseen apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvela klo ja henkilöstöjoh taja Mikko Weissenfelt klo Asian käsittelyn jäl keen poistuivat kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, tulosalueen johtajat Irma Heikkinen ja Mervi Koski klo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhall 110 Omistajaohjausryhmä käsittelee talousarviota vuodelle 2014 ja -suunnitelmaa vuosille Esityslistan mukana on talousarvio vuodelle 2014 ja -suunnitelma vuosille Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion vuodelle 2014 ja talous suunnitelman vuosille jäsenkuntien kustannusosuuksien mää räytymisperusteet vuodelle 2014 (sivu 39). Yhtymähallitus: Hyväksyttiin. Tehdyt esitykset: Jäsen Viljo Lehmusketo esitti, että kuntayhtymän vuoden 2014

20 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus talousarvioon Raahen van huspalveluihin lisätään euroa. Esitystä ei kannatettu. Jäsen Viljo Lehmusketo jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. (Liite). Asian yh teydessä käsiteltiin ajankohtaiset asiat ja merkittiin ne tiedoksi. Henkilöstöjohtaja Mikko Weissenfelt poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Jäsen Sari Pekkala poistui asian käsittelyn aikana klo Khall 402 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1) hyväksyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion vuodelle taloussuunnitelman ) hyväksyy käytettäväksi vuodelle 2014 sosiaali- ja terveystoimen palveluihin enintään Kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki oli kokouksessa esittelemässä kuntayhtymän talousarviota. Liitteet 6 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle taloussuunnitelma Eriävä mielipide RAS talousarvioon 2014

21 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma / /2013 Khall Kuntalain 65 :ssä on perussäännös talousarviosta. Sen mukaan: "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta loussuunnitel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talous arviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelli set tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitami seen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava ta sapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelu kaute na, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida syntyvän ylijää mää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitel man yhtey dessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kat tamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskau tena (ali jäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoite taan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voi daan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalousja tulos laskelmaosa sekä in vestointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja ta loudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päät tää valtuusto." Talousarvio-taloussuunnitelmaan tulee sisällyttää myös konsernia koskevat tavoitteet. Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvio-ta loussuun nitelman laadintaa koskevat ohjeet. Vuoden 2014 talousarvion valmistelu on erit täin haasteellista: - Oma verotulopohja ei kasva merkittävästi. - Valtionosuudet laskevat nimellishintaisesti 1,0 %. - Keskitetty virka- ja työehtosopimus on allekirjoitettu, kustannus vaikutus n. 20 /hlö/kk. - Työllisyystilanteen kehitystä on vaikea ennustaa, mutta tilanteen ennus tetaan jatkuvan huonona. - Valtiontalouden epätasapaino ja voi makas velkaantuminen leik kaavat kuntien valtionosuuksia jatkossakin. - Sosiaali- ja terveydenhuollon kus tannuskehitys on saatava hallin taan ja seuraamaan tulopohjakehitystä. Raahen seudun hyvinvointikunta yhtymän

22 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valt tilanteen mukaan Pyhäjoen kunnan sosiaali- ja terveys toimen nettomenot v olisivat n , kasvua 3,9 %. Kunnanhallitus käy koko kuntaa koskevan tilanteen läpi tulosalueta solla (oheismateriaalina hallintokuntien esityksistä koottu tuloslaskelma kustannuspaikoittain). Valmistelutilanne annetaan tiedoksi valtuustolle. Valtuusto merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi. Khall 403 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman Liitteet 8 Pyhäjoen kunnan talousarvio taloussuunnitelma

23 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Työllisyystilanne Khall 404 Raahen seutukunnan työ- ja elinkeinotoimisto on lähettänyt alueensa työllisyystilanteen kertovan taulukon. Pyhäjoen työttömyysaste on 11,0 %. Taulukko oheismateriaalina. Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedoksi ja toteaa, että vuoden ta kaiseen tilanteeseen nähden työttömyys on noussut 3,0 prosenttiyksikköä.

24 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Verotilitykset 11/2013 Khall 405 Oheismateriaalina lähetetään verotilitysyhteenveto 1-11/2013. Kunnanhallitus merkitsee tilityksen tiedoksi. _

25 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Karhunnevankankaan - Toukkalankallion tuulipuiston osayleiskaava / Kaavoitusaloite Khall 406 wpd Finland Oy kirjoittaa : "ESITYS YLEISKAAVAN LAATIMISESTA KARHUNNEVANKAN- KAAN-TOUKKALANKALLION TUULIPUISTOALUEELLE Asia wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Pyhäjoen kunnan Yppärin kylässä sijaitsevalle Karhunnevankankaan - Toukkalankallion alueelle (kartta liitteessä 1). Alue ei ole yleis- eikä asemakaava-aluetta. Alue on sen sijaan esitetty tuulivoima-alueeksi Pohjois-Pohjanmaan 1.vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa. Tuulipuiston toteuttaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista alueille. wpd Finland Oy esittää yleiskaavoituksen käynnistämistä kaavan laatimiseksi Kar hunnevankankaan - Touk kalankallion tuulipuistoalueelle. Esitämme, että kaa voitushanke teetetään kon sulttityönä, mistä syntyvistä ulkopuolisista kustannuksista vastaisi wpd Finland Oy (jäljempänä "yhtiö"). Yhtiö vastaisi myös kuulutus- ja muista suorista kuluis ta. Pyhäjoen kunta vastaisi kaavan laatimisen edellyttämistä hallinnollisista me nettelyistä. Ehdotamme, että kunnanhallitus valtuuttaa sopivimmaksi katso mansa henkilön tai henkilöt sopimaan menettelyjen yksityiskohdista yhtiön kanssa. Hanke Karhunnevankankaan - Toukkalankallion tuulipuisto muodostuu tuulivoimalasta. Voimalat ovat yksikköteholtaan noin 3 MW. Voimalan tornin korkeus on metriä ja roottorin halkaisija metriä. Voimalan lakikorkeus (roottorin lapa mu kaan lukien) olisi enimmillään noin 230 metriä. Tuulipuisto liitetään valtakun nan verkkoon Fingrid Oyj:n Kalajoen sähköase malla. Liityntäjohtovaihtoehdot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Liittyminen toteutetaan 110 kv ilmajohtona. Hanke- ja kaava-alue Karhunnevankankaan - Toukkalankallion tuulipuistoalue on pinta-alaltaan noin 2600 ha ja se on esi tet ty kar tal la oheisessa liitteessä (liite 1). Alue sijoittuu yksityi ses sä omis tuk sessa ole ville maa-alueille, joihin wpd Finland Oy on solmimassa pit kä aikai sia vuokra so pi muksia. Tuulipuistoalueelle sijoittuvat tuulivoimalat pe rus tuksi neen, niitä yh dis tävät maakaapelit, tuulipuiston sähkö asema sekä tuuli voi maloi den vä liset yh dys tiet. Kaava-alue ehdotetaan alustavasti rajattavan tuulipuistoalueen rajojen mu kaisena kuitenkin niin, että kaa va-aluetta voidaan myöhemmin tarvittaessa tarkis taa. Hankkeen suunnittelutilanne Hankkeessa on kuluvan vuoden aikana laadittu esiarvioita ja käyty keskusteluja maanomistajien ja kunnan kanssa, joiden perusteella wpd Finland Oy on päättänyt edetä YVA- ja kaavavaiheeseen. Hankekoko täyttää suoraan YVA- lain mukaisen YVA velvoitteen, joten asiassa ei ole tarvetta tehdä YVA - tarveharkintaa. Kaavamenettelyn käynnistävä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta aloitetaan, kun Pyhäjoen kunta on päättäneet kaavoituksen käynnistämi-

26 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus ses tä ja kun kaikkien maanomistajien kanssa on solmittu sitovat maanvuokrasopi mukset. wpd Finland Oy kilpailuttaa hankkeen kaavamenettelyä varten 3-5 kokenutta, valtakunnallista konsulttitoi mistoa. Esitämme, että kaavakonsultti ni metään tarjouskilpailun jälkeen. Karhunnevankankaan - Toukkalankallion YVA- ja kaavoi tusmenettely on tavoitteena saada päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä. Rakennuslupamenettely on tarkoitus viedä lä pi vuoden 2016 kuluessa, jolloin tuulipuisto voisi olla ainakin osittain tuotanto käytössä vuoden 2017 aikana. Toivomme Pyhäjoen kunnan suhtautuvan myönteisesti kaavoitusesitykseemme. Annamme mielel lämme li sätietoja hankkeesta. Yhteyshenkilönämme asiassa toimii toimitusjohta ja Esa Holttinen (puh , sähköposti Kunnioittavasti wpd Finland Oy Esa Holttinen Toimitusjohtaja " WPD Finland Oy:n esittämällä Yppärin Karhunnevankan kaan - Toukkalankallion alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa. Karhunnevankankaan - Toukkalankallion tuulipuiston alueelle laadittava oikeusvaikutteinen osayleiskaa va tulee ohjaamaan rakentamista ja mahdollistamaan suoraan rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille (MRL 77a ). Samalla se sovittaa yhteen kaikki lä hialueen tuulipuistot yhteisvaikutuksineen. Pyhäjoen kunnan ylimpänä rakennus- ja ympäristöviranomaisena toimiva tekninen lauta kunta edellyttää lainvoimaisen tuulivoimayleiskaavan lisäksi jokaiselle tuulivoi mayksikölle erilli set, turbiinikohtaiset rakennus- ja ympäristöluvat. Ympäristövaikustusten arviointi ja kaavoitus etenevät Karhunevankankaan - Touk kalankallion tuulipuisto hankkeessa rinnakkain. Liitteenä : WPD Finland Oy:n kaavoitusaloite ja alustava Karhunevankankaan - Toukkalankallion tuulipuistoalueen si jainti ja alustava rajaus. Asian valmistelijana on toi minut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus 1) hyväksyy WPD Finland Oy:n kaavoitusaloitteen tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimiseksi Karhunevankankaan - Touk kalankallion

27 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus alueelle 2) edellyttää, että ennen kaavoituksen aloittamista WPD Finland Oy:n on hyväksytettävä kunnanhalli tuksella osayleiskaavan laatija 3) toteaa, että suunnittelualueen tarkat rajat määräytyvät osayleiskaavan laa dinnan yhteydessä 4) edellyttää, että WPD Finland Oy vas taa kokonaisuudessaan kaikista yleiskaavan laadinnasta aiheu tuvista kustannuksista ja kaavoitukseen liittyvistä muista mah dollisista tutkimuksista ja selvityksistä sekä kaavan rakentami seen liittyvän infrastruktuurin rakentamisesta 5) edellyt tää, että WPD Finland Oy:n on tehtävä rajaamalleen osayleiskaavan koko suunnittelualueelle sopimukset maanomistajien kanssa ja esitettävä sopimukset pyydettäessä kunnanhallitukselle 6) edellyttää, että WPD Finland Oy hoitaa myös kai ken mahdollisen kaa voitukseen liittyvän käytännön työn. Kaikki kaavoituksesta aiheutuvat las kut ohjataan suoraan WPD Finland Oy:n maksettaviksi. Erillistä kaavoitussopimusta ei tarvita. 7) toteaa, että mikäli osayleiskaavaa ei hyväksytä, ei Pyhäjoen kunta ole velvollinen korvaamaan kaavoi tuksesta aiheutuneita kustannuksia tai muita hank keen johdosta syntyneitä kuluja WPD Finland Oy:lle 8) toteaa, että kaavoitushankkeen ohjausryhmänä toimii kunnanhallituksen kokouspiiri Merkittiin, että valtuuston varapuheenjohtaja Helena Widnäs jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liitteet 9 Karhunnevankankaan suunnittelualuekartta

28 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kaavoituskatsaus 2013 Khall 407 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain MRL 7 :n mukaan laatia kaavoituskatsaus vähintään kerran vuodessa kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäi siä. Kaavoituskatsaus lähetään tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle). Liitteenä kaavoituskatsaus 2013 päivämäärällä ja kuulutus päivämääräl lä Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus 1) hyväksyy liitteenä olevan kaavoituskatsauksen vuo delle ) asettaa kaavoituskatsauksen yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi 3) antaa kaavoituskatsauksen vuodelta 2013 tiedoksi valtuustolle Liitteet 10 Kaavoituskatsaus Kuulutus kaavoituskatsauksen nähtävilläolosta

29 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Varaussopimus Pyhäjoen kunta / Scandinaval Finland Oy 124/ /2013 Khall Pyhäjoen kunta ja Scandinaval Finland Oy ovat neuvotelleet liitteenä olevan varaussopimuksen. Kunnanhallitus käy periaatekeskustelun asiasta. Kunnanhallitus hyväksyi periaatteellisella tasolla varaussopimuksen ja ohjeisti jatkovalmistelua. Khall 408 Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan varaussopimuksen. Liitteet 12 Varaussopimus Pyhäjoen kunta / Scandinaval Finland Oy

30 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Varaussopimus / Perustettava Kiinteistöyhtiö Pyhäjoki 129/ /2013 Khall 409 Pyhäjoen kunta ja Perustettava Kiinteistöyhtiö Pyhäjoki ovat neuvotelleet liitteenä olevan varaussopimuksen. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan varaussopimuksen. Liitteet 13 Varaussopimus Ollinmäen yrityskylä kortteli 706 tontti nro 9 / Perustettava Kiinteistöyhtiö Pyhäjoki

31 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kylän raittien ja näkyvien paikkojen raivaaminen ja puhdistaminen pusikoista Khall 410 Aino Helaakoski kirjoittaa : "Pyhäjoen kunnanhallitukselle Asia: Kylän raittien ja näkyvien paikkojen raivaaminen ja puhdistaminen "pusikoista" Keskustan Yppärin osastojen syyskokouksessa keskusteltiin kylän yleis il meen kohentamisesta. On pajukoita, hoitamattomia alueita ihan kulkuväy lien varrella, pensaikkoja tiealueellakin. Keskustelun jälkeen asiaa päätettiin vie dä eteenpäin, alkaen kunnanhallituksesta. Toivotaan apua seuraavasti: Yksityisteiden lainsäädännön osalta siitä, mikä alue tiestä tulisi olla vapaa puista ja pensaista? Miten etäältä tontin reunoilta pensaat pitäisi poistaa? Odottaisimme kunnan osaavan henkilön tiedottamista säädöksis tä myös esim. Kuulumisissa. Yppärissä huolta aiheuttavat uusjaossa entiselleen jätetyt tiet mm. Vanha maantie sivuteineen, Sunintie, Hautalantanhua, Petäjäsojantie. Teiden hoitokunnat ja kylän eri yhdistykset toivottavasti järjestävät talkoita, elleivät maanomistajat puhdista alueitaan tiettyyn aikaan mennessä. Samalla kun nan ympäristökatsastuksen yhteydessä toivotaan kiinnitettävän huomiota risu koituneisiin tont teihin, sillä ne rumentavat alueen ilmettä ja ovat usein näköes teitä liikenteelle. Teiden ylle oksastonsa kasvattaneet puut haittaavat myös tei den kunnossapitoa rikkoen työkoneiden peilejä ja naarmuttavat ajoneuvoja. Idea on vapaasti käytettävissä koko kunnan "risukkojen" puhdistamiseksi. Samalla parannetaan liikennetur vallisuutta ja saadaan asuinpaikastamme viih tyisämpi. Yppärissä, 18. marraskuuta 2013 Aino Helaakoski Asian kirjaamisen toimeksi saaneena " Kunnanhallitus lähettää kirjeen tekniselle lautakunnalle toimenpiteiden tekemistä ja kirjeeseen vastaamista varten.

32 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Matti Sorosen vuosiloma-aika Khall Kunnanjohtaja Matti Soronen esittää, että hän pitäisi vuosilomaa seuraavas ti: (1 pv.) v lomaa (1 pv.) v lomaa Ehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtaja Matti Sorosen vuosiloman seuraa vasti: (1 pv.) v lomaa (1 pv.) v lomaa Merkittiin, että kunnanjohtaja Matti Soronen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti kunnanhallituksen puheenjohtaja. Khall Kunnanjohtaja Matti Soronen esittää, että hän pitäisi vuosilomaa välisen ajan (yht. 29 pv.). Ehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtaja Matti Sorosen vuosiloman pidettäväksi (yht. 29 pv.) Merkittiin, että kunnanjohtaja Matti Soronen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti kunnanhallituksen puheenjohtaja. Khall 411 Kunnanjohtaja Matti Soronen esittää, että hän pitäisi vuosilomaa välisen ajan (yht. 6 pv.). Ehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtaja Matti Sorosen vuosiloman pidettäväksi välisen ajan (yht. 6 pv.).

33 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Merkittiin, että kunnanjohtaja Matti Soronen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti kunnanhallituksen puheenjohtaja.

34 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Henkilöstötoimikunta Kunnanhallitus Paikallisen järjestelyerän uudelleenjakaminen henkilökohtaisiin lisiin Henktmk on jaettu paikallinen järjestelyerä (KVTES, TS, TTES) henkilökohtaisiin li siin mää rä ai kai ses ti ajalle Esimiehet käyvät kehityskeskustelut vakituisten työntekijöiden kanssa ja tekevät hen ki lö koh taisen työ suo ri tuk sen arvioinnit marras-joulukuun aikana. Arvioinnis sa käy te tään sa maa lo ma ketta kuin vuonna Järjestelyerien suuruudet sopimusaloittain : KVTES 1159,47 TS 120,18 TTES 0,21 /h Tehy? Summa ollut vuonna ,26, tällä hetkellä ei ketään vakituista Tehyläistä töissä. Esittelijän ehdotus: Henkilöstötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se valtuuttaa johtoryhmän tekemään otsikkoasiassa lopullisen päätöksen. Henkilöstötoimikunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Lisäksi henkilöstötoimikunta päätti, että kehityskeskustelut tulee käydä vuosittain ja niiden yhteydessä tarkistetaan henkilökohtaisen työsuorituksen arviointilomake (palautekeskustelu). Khall 412 Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstötoimikunnan ehdotuksen.

35 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Henkilöstötoimikunta Kunnanhallitus Savuton kunta -toimenpideohjelma Henktmk Terveyden, jaksamisen ja työhyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että työpaikoilla pyritään edistämään tupakoimattomuutta ja tukemaan tupakoinnin lopettamista haluavia. Jo kaksikolmasosaa (213) Suomen kunnista on tehnyt päätöksen savuttoman toiminnan kehittämisestä. Savuton Kunta-, Savuton Työpaikka- ja Savuton Oppilaitos -toimenpideohjelmat ohjaavat käytännön toimenpiteiden toteutuksessa. Liitteenä Savuton kunta savuttomuuskriteerit ja toimenpiteet. Esittelijän ehdotus: Henkilöstötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että Pyhäjoen kunta sitoutuu noudattamaan Savuton kunta -periaatetta. Henkilöstötoimikunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Khall 413 Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstötoimikunnan ehdotuksen. _ Liitteet 14 Savuton kunta

36 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Henkilöstötoimikunta Kunnanhallitus Henkilöstötoimikunta Kunnanhallitus Smartum-setelin käyttö vuonna 2014 Henktmk Kokouksessaan kunnanhallitus on henkilöstötoimikunnan esityk sen mu kai ses ti päättänyt, että kunnassa otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön Smar tum -liikuntaseteli. Kokeilun on sovittu kestävän vuoden 2012 loppuun saakka. Vuoden 2012 aikainen etuuden käyttö on volyymiltään sen suuruinen, että siitä ai heu tuu kun nalle noin vuotuinen kustannus. Esittelijän ehdotus: Henkilöstötoimikunta päättää setelin käytön mahdollisesta jatkamisesta. Henkilöstötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se päättää Smartum-setelin käyttämisestä vuonna 2013 entisin ehdoin. Khall Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstötoimikunnan ehdotuksen. Henktmk Vapaa-aikaohjaaja Titta Hinkula on päivätyllä kirjeellään toivonut Smartum-setelien käytön jatkumista myös vuonna 2014 (kirje liitteenä). Esittelijän ehdotus: Henkilöstötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää Smartum-setelin käyttämisestä vuonna 2014 entisin ehdoin. Henkilöstötoimikunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Khall 414 Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstötoimikunnan ehdotuksen.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja -suunnitelma vuosille

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja -suunnitelma vuosille Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja -suunnitelma vuosille 2014-2016 724/02.02.00/2013 OmOhj 50 Valtionvarainministeriön

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen. Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa.

Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen. Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa. PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 530 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 30.05.2016 klo 20:00-20:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Khall Pyhäjoen kunnan talousarviossa 2013 ja taloussuunnitelmassa on seuraava kirjaus:

Khall Pyhäjoen kunnan talousarviossa 2013 ja taloussuunnitelmassa on seuraava kirjaus: Kunnanhallitus 102 25.02.2013 Kunnanhallitus 218 10.06.2013 Kunnanhallitus 241 24.06.2013 Kunnanhallitus 253 12.08.2013 Kunnanhallitus 401 02.12.2013 Valtuusto 139 18.12.2013 Kunnanhallitus 107 31.03.2014

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2013 KOKOUSAIKA 21.03.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 104 105 106

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 321 01.12.2011 Kunnanhallitus 338 19.12.2011 Valtuusto 84 28.12.2011 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA KHALL 321 Valmistelijat: kunnanjohtaja Riitta A.

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh )

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh ) Kunnanhallitus 312 13.12.2010 Kunnanvaltuusto 54 16.12.2010 Kunnanhallitus 10 11.01.2011 Kunnanhallitus 35 25.01.2011 Kunnanhallitus 72 08.03.2011 Kunnanhallitus 85 28.03.2011 Kunnanhallitus 148 28.06.2011

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot