Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen"

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika klo 17:00-21:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjänä 411 ajan Lintunen Pirkko varapuheenjohtaja Flink Eija jäsen Grekula Toni jäsen Kallio Tenho jäsen Keskitalo Tarja jäsen Peltoniemi Raino jäsen Muut osallistujat Soronen Matti kunnanjohtaja poissa 411 ajan Kittilä Risto valtuuston puheenjohtaja Widnäs Helena valtuuston poissa 406 ajan varapuheenjohtaja Tuuttila Anna-Liisa valtuuston varapuheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT Matti Pahkala Matti Soronen Matti Pahkala 411 :t PÖYTÄKIRJAN Pyhäjoki TARKASTUS Allekirjoitukset Toni Grekula Tenho Kallio PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Matti Soronen, kunnanjohtaja PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA

2 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika klo 17:00-21:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 396 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen valinta Muut mahdolliset asiat Tiedoksi annettavat asiat Kiinteistönluovutusilmoitukset Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus / rakentaminen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja 761 -suunnitelma vuosille Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma Työllisyystilanne Verotilitykset 11/ Karhunnevankankaan - Toukkalankallion tuulipuiston osayleiskaava / 772 Kaavoitusaloite 407 Kaavoituskatsaus Varaussopimus Pyhäjoen kunta / Scandinaval Finland Oy Varaussopimus / Perustettava Kiinteistöyhtiö Pyhäjoki Kylän raittien ja näkyvien paikkojen raivaaminen ja puhdistaminen pusikoista Kunnanjohtaja Matti Sorosen vuosiloma-aika Paikallisen järjestelyerän uudelleenjakaminen henkilökohtaisiin lisiin Savuton kunta -toimenpideohjelma Smartum-setelin käyttö vuonna Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosikatsaus / 785 Osavuosikatsaus 1-9/2013 ja vuoden 2013 talousarvion muuttaminen 416 Vuoden 2013 talousarviomuutosten käsittely Kauppakirja Pyhäjoen kunta / Anders Anttilan kuolinpesän oikeudenomistajat 791

3 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 396 Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus valinta Khall 397 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla klo Pöytäkirja tulee tarkastaa ennen nähtäville asettamista. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Toni Grekulan ja Tenho Kallion.

5 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 398 Kunnanhallitus toteaa kokouksessa käsiteltävät kutsussa mainitsemattomat asiat. Lisälista: - Vuoden 2013 talousarviomuutosten käsittely - Kauppakirja Pyhäjoen kunta / Anders Anttilan kuolinpesän oikeudenomistajat

6 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Tiedoksi annettavat asiat Khall 399 Opetus- ja kulttuuriministeriö Yksikköhinta- ja suoritepäätökset v kopio Antero Tervonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto PSAVI/2495/ /2013 / Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle 2014 PSAVI/20/04.09/2013 / Kuulutus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, Fennovoima Oy, Hanhikiven ydinvoimalaitoksen sataman ja jäähdytysveden ottorakenteiden rakentaminen sekä meriväylän kaivaminen ja valmistelulupa PSAVI/21/04.09/2013 / Kuulutus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, Fennovoima Oy, Hanhikiven ydinvoimalaitoksen jäähdytysveden purkurakenteiden ja niihin liittyvien suojapenkereiden rakentaminen sekä valmistelulupahakemus PSAVI/2591/ /2013 / Opettajien lomautuksista ilmoittaminen aluehallintovirastoon - kopio Antero Tervonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten kustannusten korvaami sesta kunnille POPELY/44/07.02/2010 / Vattenfall-ympäristörahan käyttö Työllisyyskatsaus 10/2013 Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirje 13/2013 / Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) - kopiot esimiehet, palkkatoimisto, Vuokko Haapakoski Yleiskirje 14/2013 / Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES ) - kopiot esimiehet, palkkatoimisto, Vuokko Haapakoski Yleiskirje 15/2013 / Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus kopiot esimiehet, palkkatoimisto Yleiskirje 16/2013 / Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS-14) - kopiot palkkatoimisto, Veikko Björn, Pirkko Tuuttila Yleiskirje 17/2013 / Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus Eläketurvakeskus Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2012

7 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Siikajoen kunta Ote valtuuston pöytäkirjasta / Kuntarakennelain edellyttämä yhdistymisselvitys Pelastusopisto PeODno/2013/5 / Kunnan varautuminen ja viranomaisyhteistyö -kurssi Oulussa Ryhmäperhepäiväkodin rakentamistyöryhmä Muistio kokouksesta Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus/rakentamistoimikunta Muistio kokouksesta Maaseudun sivistysliitto Koti maalla -hankkeen loppuseminaari Oulussa Opetusalan eettinen neuvottelukunta Kannanotto lapsen oikeuksien päivänä : Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat leikkaukset ovat lyhytnäköisiä - kopio Antero Tervonen Maija Laitila Pyhäjoen vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenyys Lena S Balda Mielipidekirje valtuustolle, kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle Jokilaaksojen pelastuslaitos Johtokunnan pöytäkirja nro 8/2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hallituksen pöytäkirjat nrot 10/2013 ja 11/2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto Maakuntavaltuuston kokouskutsu Maakuntahallituksen pöytäkirja nro 10/2013 Raahen koulutuskuntayhtymä Hallituksen pöytäkirja nro 9/2013 Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

8 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kiinteistönluovutusilmoitukset Khall 400 Lahjakirja Luovuttaja: Mikko ja Hilkka Kudjoi Luovutuksen saaja: Merja Kristiina Roukala, Carita Katariina Kudjoi ja Minna Karoliina Kudjoi Luovutuksen kohde: Pikkumehtä RN:o 2:4 Pyhäjoen kunnan Pirttikosken kylässä Kauppakirja Luovuttaja: Anneli Maria ja Jouko Kullervo Polus Luovutuksen saaja: Marko Tapani ja Sanna Katariina Polus Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Takapolus RN:o 69:3 -tilasta Pyhäjoen kunnan Liminkakylässä Kauppakirja Luovuttaja: Anders Anttila kuolinpesä Luovutuksen saaja: Mika Martti Pihlajaniemi Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Anttila RN:o 6:26 -tilasta Pyhäjoen kunnan Etelänkylässä Kauppakirja Luovuttaja: Anders Anttila kuolinpesä Luovutuksen saaja: Petri Samuli Keskitalo Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Anttila RN:o 6:26 -tilasta Pyhäjoen kunnan Etelänkylässä Kauppakirjan korjaus Luovuttaja: Henry Salmela Luovutuksen saaja: Vesa ja Eira Pirhonen Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Ylä-Hellaakoski RN:o 4:50 -tilasta Pyhäjoen kunnan Pirttikosken kylässä Lahjakirja Luovuttaja: Aino Maija Kyllikki Uljua Luovutuksen saaja: Tomi Kalevi, Kari-Pekka Henrik ja Heini Annina Pudas Luovutuksen kohde: Kallioranta RN:o 33:8 Pyhäjoen kunnan Yppärin kylässä Kauppakirja Luovuttaja: Anders Anttila kuolinpesä Luovutuksen saaja: Teuvo Aimo Ahti Joensuu Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Anttila RN:o 6:26 -tilasta Pyhäjoen kunnan Etelänkylässä Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä etuosto-oikeutta edellä mainituissa kiinteistökaupoissa.

9 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus / rakentaminen 62/ /2013 Khall Pyhäjoen kunnan talousarviossa 2013 ja taloussuunnitelmassa on seuraava kirjaus: " Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus/rakentaminen yhteensä MENOT TULOT NETTO Hankekuvaus Yppärin koulun perus korjauksen tai uudisrakennuk sen suunnitte lu ja toteu tus. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan euroa ja siihen arvioidaan saatavan avustusta valtiolta euroa. Perustetaan kunnanhallituksen päätöksellä hankeryhmä, jossa käyttäjän, ylläpitäjän ja omistajan edustajat. Selvitetään vaikutukset käyttötalouteen teknisen johta jan toimesta. Vastuu: kunnanjohtaja" Yleistavoitteena voidaan pitää sitä, että Yppärin kylällä järjestetään perusopetusta, esiopetusta ja varhaiskasvatusta ainakin nykyisessä laajuudessa. Kunnanhallitus nimeää hanketta varten itselleen toimikunnan ja määrittää sen tehtävät. Toimikunnan kokoonpanoksi esitetään: - kunnallisneuvos Markku Kestilä (pj.) - sivistystoimenjohtaja Antero Tervonen - lämpölaitosjohtaja Heikki Hirvikoski (siht.) - koulunjohtaja Tarja Taskila Toimikunnan tehtävät: - Laadituttaa kuntotutkimus kiinteistöstä auktorisoidun tutkijan / yh teisön toimesta - Raportoida tulokset kunnanhallitukselle mennessä Kunnanhallitus määrittelee jatkotavoitteet kokouksessaan Yleistavoitteena toimikunnalle voidaan määritellä v koskien:

10 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Toimikunta valmistelee hankkeen siten, että se on jätettävissä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan mennessä. Rahoitussuunnitelmaan tarvitaan ainakin - yleissuunnitelma - kustannusarvio - huonetilaohjelma Liitteenä rahoitushakemus. Khall Työryhmä yhdessä Rannikon Rakennustutkimuksen kanssa saapuu esittelemään kuntoarviointia, kuntotutkimusta sekä raportoimaan työryhmän tuloksista. Liitteenä kuntoarvio. Kuntotutkimus jaetaan kokouksessa. Kunnanhallitus ohjeistaa työryhmää jatkotyöhön. Kunnanhallitus tutustui kuntoarvioon ja kuntotutkimukseen. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Khall Liitteenä Yppärin koulukiinteistön tilakartta. Kunnanhallitus tarkentaa toimeksiantoaan seuraavasti: 1) Hankesuunnitelma valmistuu mennessä alkuperäisen aikataulun mu kaisesti. Hankehakemus jätetään opetus- ja kult tuuriministeriölle. 2) Työryhmä ottaa itselleen arkkitehdin tai muun asiantuntijan vaihtoehtoisten hankesuunnitelmien laatimiseksi. Ryhmä pyytää hal litukselta ja val tuustolta tar vittavan lisärahoituksen. 3) Valmis tellaan kolme vaihtoehtoista hanketta (valtionrahoituskelpoisuus) - nykyisen koulun peruskorjaaminen - nykyisen koulun osittai nen peruskorjaaminen (esim. jää

11 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus liikuntahalliosa ja ns. hirsinen koulun osa) ja osittainen uudisrakentaminen - uuden koulun rakentaminen (huomioitava vanhan purkukustannukset) 4) lisäksi työryhmä selvittää ns. elinkaarimallilla toteutettavan kouluhankkeen (vuokraus ja ylläpito 15 v) Mitoitus: Itsenäinen vuosiluokkia 0-6 palveleva kokonaisuus. Tilat varataan 60:lle oppilaalle. Neliöt mitoitetaan val tion oppilaskohtaisen mitoitusperiaatteen mukaan. Varhaiskasvatus toteutetaan ns. Parhalahti-suunnitelman mukaisesti erillisenä ratkaisuna (3 hoitajaa ja 12 lasta) koulun tontille. Talous: Mikään vaihtoehto ei saa ylittää valtion määrittelemiä hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia. Hankkeen valtionrahoituksen saamiseen tulee nähdä erityistä vaivaa. Khall Työryhmä saapuu kunnanhallituksen vieraaksi. Kunnanhallitus kuulee työryhmää ja evästää tarvittaessa. Khall 401 Toimikunta on saanut tehtävänsä suoritettua. Yhteenveto liitteenä. Toimikunta on valmistellut kaksi vaihtoehtoista ratkaisua: A) Siirto kelpoisen koulun vuokraaminen B) Uudisrakennus / peruskorjaaminen Vaihtoehto A:ssa kunta vuokraisi kym menen vuoden vuokrasopimuksella koulun tarvitsemat tilat. Kunta on saanut tarjouksen Parmaco Oy:ltä. Tarjous luonnospiirustuksineen liitteenä. Tilat olisi vat noin 442 hym2. Kymmenen vuoden vuokrahinta olisi noin eu roa (alv 0) Vaihtoehto B:ssä kunta rakennuttaa arkkitehdin suunnittelemat, koulun tarvitsemat tilat. Liitteenä arkkitehti toimisto Lukkaroinen Oy:n laatimat luonnospiirustukset ja kustannusarvio. Koulutilat olisivat 666 hym2. Tavoitehinta-arvio

12 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus euroa (alv 0) Vaihtoehto A on suppeampi eikä sisällä teknisen työn ja esiopetuksen tiloja. Toimikunta on valmistellut perustamishankkeen valtionapuhakemuksen, liitteenä. Valtion kolmanteen lisä talousarvioon on varattu 35 milj. euron määrära ha oppi laitosten sisäilma- ja kos teusvauriohankkeisiin, jota voidaan käyttää myös kor vaavien tilojen rakentami seen. Liitteenä ote valtion kolmannesta lisäta lousarviosta vuodelle Nyt käytössä olevien koulutilojen purkamiseen ja liikunta salin korjaamiseen sekä uuden koulun kalustami seen voidaan käyttää budjetti raamin mukaisesti enintään euroa (alv 0). Toimikunta ja arkkitehti saapuvat kokoukseen esittelemään hanketta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että - toimikunta jatkaa työtä vaihtoehdon B pohjalta siten, että urakkatar jouspyyntöasiakirjat (KVR) valmistuvat mennessä. - toimikunta laatii valtionapuhakemuksen mennessä - toimikunta laatii valtionapuhakemuksen koskien oppilaitosten sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin varattua määrärahaa mennessä - kunnanhallitus neuvottelee sopimuksen Yppärin kyläyhdistyksen kanssa van ho jen ja käytöstä poistuvien koulutilojen purkamisesta ja korjattavan liikuntasalin korjaamisesta. Sopimus on allekirjoitettava ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Kunnanhallitus täydentää toimikuntaa ja nimeää siihen insinööri Antero Tiiringin ja maksaa hänelle tuntihintakorvauksen Toimikunta ja arkkitehti olivat kokouksessa esittelemässä hanketta. Liitteet 1 Yhteenveto Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus/rakentaminen 2 Parmaco Oy:n tarjous luonnospiirustuksineen / Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus/rakentaminen 3 Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:n luonnospiirustukset ja kustannusarvio / Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus/rakentaminen

13 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtionavustushakemus Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaukseen/rakentamiseen 5 Ote valtion kolmannesta lisätalousarviosta vuodelle 2013 / Yleissivistävä koulutus

14 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja -suunnitelma vuosille / /2012 Khall 275 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johto saapuu neuvottelemaan Pyhäjoen kunnan kanssa Pyhäjoen kunnan sosiaali- ja terveystoimen talousarviosta vuodelle Liitteenä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosikat saus Muu aineisto on lähetet ty aikaisemmin sähköpostilla. Kunnanhallitus neuvottelee ja ohjeistaa kuntayhtymää vuoden 2014 ta lousarvion laadintaa varten. Pyhäjoen kunnanhallitus kuuli iltakoulussa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toteutuma vertailun 1-6/2013 sekä johdon arvion ta loussuunnitelmasta vuodelle Täl tä pohjalta kunnanhallitus esittää, että Py häjoen kunnan sosiaali- ja terveystoi men nettomenoiksi vuodelle 2014 varataan euroa. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OmOhj 50 Valtionvarainministeriön kesäkuussa 2013 antamassa ennusteessa kokonaistuotannon ennuste taan supistu van kuluvana vuonna noin puoli prosenttia. Vuoden 2014 kasvuksi arvioidaan 1,2 % ja vuoden 2015 kasvuksi noin kaksi prosenttia. Kuluttajahinto jen arvioi daan kohoavan kuluvana vuonna keskimäärin 1,7 % ja inflaatioennus te on 2,1 % vuodelle 2014 ja 2 % vuodelle Palkansaajien yleisen ansiota soindeksin arvioidaan kohoavan tänä vuonna 2,1 % ja valtionvarainministeriön tekninen oletus indeksin noususta vuosille 2014 ja 2015 on saman suuruinen. Työttö myysasteen valtionvarainministeriö arvioi olevan yli 8 prosenttia tänä ja ensi vuonna. Kuntien ja kuntayhtymien talous heikkeni vuon na 2012 ja vuosikate oli negatiivinen 84 kunnalla. Syitä heik koon talouskehityk seen olivat verotulojen heikko kasvu (1,3 %) ja toimintame nojen nopeana jatku nut kasvu (5,5 %). Kuntien ja kuntayhtymien toimintame nojen arvioidaan kas vavan kuluvana vuonna 3,5 % ja 3 % vuonna Vero tulojen kasvuksi arvioi daan kuluvana vuonna 5,5 % ja 2,6 % vuonna Val tionosuudet kasvavat kuluvana vuonna 2,4 % ja alenevat 0,5 % vuonna Kuntaliiton alustavien laskelmien mukaan vuonna 2014 Pyhäjoen kunnan val tionosuudet alenevat euroa (-1 %), Raahen kaupungin valtionosuudet kasvavat eu roa (+14 %) ja Siikajoen kunnan valtionosuudet kasvavat euroa (+ 3 %). Kuntayhtymän jäsenkuntien käyt tötalouden ja kuntayhtymän kustannusosuuksien kehitys vuosina il menee esityslistan mukana lähetettävästä yhteenvedosta, jossa vuoden 2013 lu vut ovat talousarviolukuja. Tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen perus teella tehdyn arvion mukaan kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvio tulee ylit tymään. Arviot on esitetty jäsenkunnittain osavuosi-

15 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus katsauksessa. Sairaanhoito piirin vas tuulle siirtyneen ensihoidon kustannusten nousu mm. arvioitiin talous arviossa euroa liian pieneksi. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttavia tekijöitä: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta koskeva lakiesitys valmistunee keväällä 2014 ja täs sä vaiheessa on vielä epäselvää, mihin lainsäädäntö tarkalleen ottaen velvoittaa ja missä aikatau lussa. Sen vuoksi nyt on tärkeää keskittyä hyvinvointikuntayhty män toiminnan sisällön kehittämiseen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden paranta miseen nykyisten rakenteiden puitteissa sekä samalla luoda edellytyksiä sille, että alueella kyetään turvaamaan myös jatkossa hyvät ja monipuoliset palvelut riittä vän suurena ko konaisuutena. Päivystysasetus tulee ilmoitetun mu kaisesti voimaan vuoden 2015 alusta ja se edellyttää asetuksen mukaisen toimin tamallin suunnittelua ja toteuttamista siten, että toiminta vastaa vuoden 2015 alusta päivystysasetuksen velvoitteita. Asetuksen arvioidaan olevan koko nais kustannusvaikutuksiltaan neutraali. Päivystysasetuksella on vaikutuksia myös sairaalan osastojen toimintaprofiiliin. Osastopaik kojen määrän ar viointi ja kehittäminen tehdään yhteistyössä terveyden- ja sai raanhoidon sekä hoito- ja hoivapalveluiden kanssa. Terveydenhuoltolain mukainen laajennettu kiireettömän hoitopaikan valinta tulee voimaan , jolloin valinnanvapaus laajenee koskemaan koko maan terveyskeskuk sia ja erikoissai raanhoidon yksiköitä. Mikäli alueemme asukas valitsee hoitopai kakseen muun kuin kuntayhtymän toimipisteen, annetusta terveydenhuollosta laskutetaan kun tayhtymää. Tämän kustannusvaikutuksia on vaikea ennakoida, mutta mahdollis ta on, että valinnanvapaus suuntautuu enemmän kuntayhtymäs tä pois kuin kun tayhtymän suuntaan. Jos alueen työnantajat eivät jatkossa sisällytä työterveyshuoltosopimukseen sairaanhoitopalveluita, se lisää kuntayhtymän vastaanottopalveluiden käyttöä ja siten kuntien kustannuksia. Lainsäädännön velvoittamaan Kansalliseen Terveysar kistoon liittyminen tapahtuu vuoden 2014 aikana ja sii tä aiheutuu pysyviä lisäkustannuksia. Laki ikäänty neen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaaliterveyspalve luista eli ns. van huspalvelulaki astui voimaan Lain tavoitteisiin tähdä tään kolmenlaisin keinoin: 1. säännöksillä kunnan yleisistä velvollisuuk sista huolehtia ikääntyneen väestön hy vinvoinnin, terveyden, toi mintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemises ta 2. säännöksillä iäkkään henkilön palvelutarpeiden arvioimisesta ja niihin vastaamisesta 3. säännöksillä palvelujen laadun varmistamisesta sellaisissa toimintayksi köissä, joissa järjestetään sosiaali- ja terveyspalveluja iäkkäille. Vanhuspalvelulain lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäk käi den ihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen. Laatusuosi tuk sen tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön

16 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus toimintakyvyn tukemista se kä vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Vanhuspalvelulain vaikutukset huomioidaan ja toimeenpano suunnitellaan yksityiskohtaisem min lain edel lyttämässä suunnitelmassa toimenpiteistä ikääntyneen väestön hy vinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäi den henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämi seksi ja kehittämiseksi. Kuntaliiton tekemän arviolaskelman pohjalta laskettu Raahen seutukunnan kuntien vanhuspalvelulain toi meenpanon pykälä kohtainen kustannusarvio on 0,9 milj.. Valtakunnallinen lastensuojelua selvittänyt työryhmä on tehnyt laajan joukon ehdotuksia lastensuojelun vai kuttavuuden parantamiseksi. Ehdotusten toimenpano tulee merkitsemään kun tien kustannusten lisääntymistä tulevina vuosina. Lakimuutoksella oppilas- ja opiskelijahuollosta on merkittäviä vaikutuksia kuntien toimintaan ja talouteen. Lakimuutos velvoittaa kuntia kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämiseen ja määrittelee määräajan, jonka kuluessa oppilaalla on oikeus saada henkilökohtais ta palvelua. Lakimuutos tulisi voimaan Lakimuutoksesta syntyvien kustannusten arvioidaan tulevan katetuiksi lastensuojelun kustannusten vähen tymisen kautta. Lapsiperheiden varhaiseen tukeen on suunniteltu lisättäväksi resurssia vuodelle Valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan kuntien roolia ja vastuuta pitkä aikaistyöttömyyden aktiivisessa hoi dossa korostetaan. Tähän liittyen osa pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen ra hoitusvastuusta siirretään kunnille vuoden 2015 alusta lukien osana kuntien teh tävien arviointia. Siirto vähentää valtion menoja 150 milj. euroa. Seutukun nan työttömyysaste on kasvanut 2 prosentilla edellisestä vuodesta, mikä jatkossa li sää toimeentulon kustannuksia sekä kuntien osuutta pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Sairaanhoitopiirin vuoden 2014 ta lousarviota valmistellaan siten, että kuntien maksuosuudet kasvavat kulu van vuoden talousarvioon verrattuna 2 %. Palkkojen kasvuvara on 1,8 %, jonka taustalla on 1 %:n palkkaratkaisu. Toimintakulujen kasvu kokonaisuudessaan on 2,65 %. Kuntayhtymä ostaa jäsenkunnilta pal veluja noin 7 milj. eurolla. Palvelujen ostoihin on tulossa sopimusten mukaiset korotukset. Kiinteistöjen ylläpitovuokriin mm. tulee sopimusten mu kaan indek sitarkistus, joka on arviolta 2,6 %. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen on mahdollista toimintaprosesseja uudis tamalla ja palveluverk koa tiivistämällä. Yhteistyössä omistajaohjaustyöryh män kanssa on saatu valmiiksi kuntayhtymän palvelujen kehittämissuun nitelma, joka sisältää keinoja kustannuskehityksen sopeuttamiseksi kuntien mak sukykyyn pitemmällä aikavälillä. Suunnitelma tulee kuntien käsittelyyn syksyn ai kana ja ensi vuotta koskevat konkreettiset toimenpiteet sisällytetään tulevaan ta lousar vioesitykseen. Palvelutoiminnan uudistamis-

17 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus ta on jatkettu käynnissä olevan tuo tekehittäjäkoulutuksen avulla. Esityslistan mukana lähetetään kuntayhtymän alustavat tavoitteet vuodelle Kuntayhtymän johtajan esitys: Omistajaohjausryhmä päättää hyväksyä hyvin vointikuntayhtymän talousarvion valmistelun pohjaksi raamin, jonka mukaan jä senkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat yhteensä enintään eu roa. Kasvua vuoden 2012 toteutuneeseen tasoon on 5 % eli 2,5 % vuodessa. Omistajaohjausryhmä: Talousarvioraamiesitys esiteltiin omistajaohjausryhmälle ja kuntien luottamushenkilöjohdolle ja asiasta käy tiin keskustelu ennen omista jaohjausryhmän päätöksentekoa. Omistajaohjaus ryhmä päätti hyväksyä esityk sen sillä täydennyksellä, että kukin kunta voi halu tessaan käydä ennen päätök sentekoa erikseen neuvottelun talousarviosta. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhall 86 Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy hyvinvointikuntayhty män talousarvion valmistelun pohjaksi raamin, jonka mu kaan jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat yhteensä enintään euroa. Kasvua vuoden 2012 toteutuneeseen tasoon on 5 % eli 2,5 % vuodessa. Yhtymähallitus hyväksyy, että investointeihin käytetään enintään 2 milj. eu roa. Yhtymähallitus: Esitys hyväksyttiin. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhall 95 Talousarvioraamin hyväksymisen jälkeen on syntynyt valtakunnallinen työmarkkinaratkaisu, jonka johdosta talousarvioraamin lähtökohtana ollutta palkankorotusvarausta voidaan alentaa yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisäksi palkkaratkaisulla oletetaan olevan vai kutuksia muuhunkin kustannuskehitykseen alentavasti. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus muuttaa valtakunnalliseen työ markkinaratkaisuun perustuen vuoden 2014 talousarvion val mistelun pohjaksi hyväksyttyä raamia siten, että jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat yh teensä enintään euroa. Kasvua vuoden 2012 toteutuneeseen tasoon on 4,2 % eli 2,1 % vuodes sa. Yhtymähallitus: Esitys hyväksyttiin.

18 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OmOhj 54 Vuoden 2014 talousarviota on valmisteltu yhtymähallituksen hyväksymän talousarvio raamin mu kaisesti siten, että jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä enintään euroa. Talousarvioesityksen lähtökohtana on, että vuoden 2013 talousarvioon sisältyvät sopeutustoimet kokonai suudessaan jatku vat vuonna Talousarvioesitys edellyttää kehittämissuun nitelmassa hyväk syttyjen toimenpiteiden toteuttamisen, jotka tarkentuvat yksi tyiskohtaisessa ta lousarvioesityksessä ja käyttösuunnitelmassa. Esityslistan mukana lähetetään kuntayhtymän tavoitteet, ulkoinen tu loslaskelma ja alustava investointisuunnitelma. Kuntayhtymän johtajan esitys: Omistajaohjausryhmä hyväksyy ulkoisen tulos laskelman talousarvioehdotuksen jatkovalmistelun pohjaksi. Investointien koko naismääräksi hyväksytään alustavasti euroa. Omistajaohjausryhmä: Esitys hyväksyttiin. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhall 101 Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy ulkoisen tuloslaskelman talousarvioehdotuksen jatkovalmistelun pohjaksi. Inves tointien kokonaismää räksi hyväksytään alustavasti euroa. Yhtymähallitus: Esitys hyväksyttiin. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OmOhj 60 Esityslistan mukana on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja -suunnitelma vuosille Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat talousarvion mukaan euroa. Kasvua vuoden 2012 tilinpäätökseen on 4,2 % eli keskimäärin 2,1 % vuodessa. Sairaanhoitopiiriltä ostettavissa palveluissa on ensihoidon siirron ja sairaaloiden välisen työnjako muutosten johdosta kasvua 12 %. Muussa toiminnassa kahden vuoden kasvu on 1,6 %. Vuonna 2014 kuntayhtymän toi mintakulut ovat euroa (kasvua vuodesta ,8 % ) ja toimin ta tuotot (kasvua 4,1 %). Investointimenot ovat euroa ja suunnitelman mukaiset poistot euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhenne tään eurolla vuonna 2014.

19 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Talousarvion sito vuudeksi esitetään aikaisempien vuosien mukaisesti jäsenkuntien kustannus osuudet yh teensä ( =Maisema -kokoomataulukon nettomenot yhteensä), kunta yhtymän ta voitteet, lainakannan muutos ja investointimenot yhteensä. Kuntayhtymän johtajan esitys: Omistajaohjausryhmä hyväksyy, että jäsenkun tien valtuustojen hyväksyttäväksi esitetään - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräyty misperusteet vuodelle 2014 (sivu 39) Omistajaohjausryhmä: Omistajaohjausryhmä hyväksyi kuntayhtymän johtajan esityksen. Todettiin, että jäsenkuntien valtuustoihin nähden yhtymähallitusta si tovat jäsenkuntien kustannusosuudet yhteensä, kun tayhtymän tavoitteet, laina kannan muutos ja investointimenot yhteensä. Matti Soronen ilmoitti, että Pyhäjoen kunta varaa omaan talousarvioonsa kuntayhtymän kus tan nusosuuksiin alustavien neu vottelujen mukaisesti. Asian käsittelyn aikana saapui kokoukseen apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvela klo ja henkilöstöjoh taja Mikko Weissenfelt klo Asian käsittelyn jäl keen poistuivat kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, tulosalueen johtajat Irma Heikkinen ja Mervi Koski klo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhall 110 Omistajaohjausryhmä käsittelee talousarviota vuodelle 2014 ja -suunnitelmaa vuosille Esityslistan mukana on talousarvio vuodelle 2014 ja -suunnitelma vuosille Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion vuodelle 2014 ja talous suunnitelman vuosille jäsenkuntien kustannusosuuksien mää räytymisperusteet vuodelle 2014 (sivu 39). Yhtymähallitus: Hyväksyttiin. Tehdyt esitykset: Jäsen Viljo Lehmusketo esitti, että kuntayhtymän vuoden 2014

20 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus talousarvioon Raahen van huspalveluihin lisätään euroa. Esitystä ei kannatettu. Jäsen Viljo Lehmusketo jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. (Liite). Asian yh teydessä käsiteltiin ajankohtaiset asiat ja merkittiin ne tiedoksi. Henkilöstöjohtaja Mikko Weissenfelt poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Jäsen Sari Pekkala poistui asian käsittelyn aikana klo Khall 402 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1) hyväksyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion vuodelle taloussuunnitelman ) hyväksyy käytettäväksi vuodelle 2014 sosiaali- ja terveystoimen palveluihin enintään Kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki oli kokouksessa esittelemässä kuntayhtymän talousarviota. Liitteet 6 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle taloussuunnitelma Eriävä mielipide RAS talousarvioon 2014

21 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma / /2013 Khall Kuntalain 65 :ssä on perussäännös talousarviosta. Sen mukaan: "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta loussuunnitel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talous arviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelli set tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitami seen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava ta sapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelu kaute na, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida syntyvän ylijää mää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitel man yhtey dessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kat tamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskau tena (ali jäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoite taan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voi daan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalousja tulos laskelmaosa sekä in vestointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja ta loudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päät tää valtuusto." Talousarvio-taloussuunnitelmaan tulee sisällyttää myös konsernia koskevat tavoitteet. Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvio-ta loussuun nitelman laadintaa koskevat ohjeet. Vuoden 2014 talousarvion valmistelu on erit täin haasteellista: - Oma verotulopohja ei kasva merkittävästi. - Valtionosuudet laskevat nimellishintaisesti 1,0 %. - Keskitetty virka- ja työehtosopimus on allekirjoitettu, kustannus vaikutus n. 20 /hlö/kk. - Työllisyystilanteen kehitystä on vaikea ennustaa, mutta tilanteen ennus tetaan jatkuvan huonona. - Valtiontalouden epätasapaino ja voi makas velkaantuminen leik kaavat kuntien valtionosuuksia jatkossakin. - Sosiaali- ja terveydenhuollon kus tannuskehitys on saatava hallin taan ja seuraamaan tulopohjakehitystä. Raahen seudun hyvinvointikunta yhtymän

22 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valt tilanteen mukaan Pyhäjoen kunnan sosiaali- ja terveys toimen nettomenot v olisivat n , kasvua 3,9 %. Kunnanhallitus käy koko kuntaa koskevan tilanteen läpi tulosalueta solla (oheismateriaalina hallintokuntien esityksistä koottu tuloslaskelma kustannuspaikoittain). Valmistelutilanne annetaan tiedoksi valtuustolle. Valtuusto merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi. Khall 403 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman Liitteet 8 Pyhäjoen kunnan talousarvio taloussuunnitelma

23 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Työllisyystilanne Khall 404 Raahen seutukunnan työ- ja elinkeinotoimisto on lähettänyt alueensa työllisyystilanteen kertovan taulukon. Pyhäjoen työttömyysaste on 11,0 %. Taulukko oheismateriaalina. Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedoksi ja toteaa, että vuoden ta kaiseen tilanteeseen nähden työttömyys on noussut 3,0 prosenttiyksikköä.

24 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Verotilitykset 11/2013 Khall 405 Oheismateriaalina lähetetään verotilitysyhteenveto 1-11/2013. Kunnanhallitus merkitsee tilityksen tiedoksi. _

25 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Karhunnevankankaan - Toukkalankallion tuulipuiston osayleiskaava / Kaavoitusaloite Khall 406 wpd Finland Oy kirjoittaa : "ESITYS YLEISKAAVAN LAATIMISESTA KARHUNNEVANKAN- KAAN-TOUKKALANKALLION TUULIPUISTOALUEELLE Asia wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Pyhäjoen kunnan Yppärin kylässä sijaitsevalle Karhunnevankankaan - Toukkalankallion alueelle (kartta liitteessä 1). Alue ei ole yleis- eikä asemakaava-aluetta. Alue on sen sijaan esitetty tuulivoima-alueeksi Pohjois-Pohjanmaan 1.vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa. Tuulipuiston toteuttaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista alueille. wpd Finland Oy esittää yleiskaavoituksen käynnistämistä kaavan laatimiseksi Kar hunnevankankaan - Touk kalankallion tuulipuistoalueelle. Esitämme, että kaa voitushanke teetetään kon sulttityönä, mistä syntyvistä ulkopuolisista kustannuksista vastaisi wpd Finland Oy (jäljempänä "yhtiö"). Yhtiö vastaisi myös kuulutus- ja muista suorista kuluis ta. Pyhäjoen kunta vastaisi kaavan laatimisen edellyttämistä hallinnollisista me nettelyistä. Ehdotamme, että kunnanhallitus valtuuttaa sopivimmaksi katso mansa henkilön tai henkilöt sopimaan menettelyjen yksityiskohdista yhtiön kanssa. Hanke Karhunnevankankaan - Toukkalankallion tuulipuisto muodostuu tuulivoimalasta. Voimalat ovat yksikköteholtaan noin 3 MW. Voimalan tornin korkeus on metriä ja roottorin halkaisija metriä. Voimalan lakikorkeus (roottorin lapa mu kaan lukien) olisi enimmillään noin 230 metriä. Tuulipuisto liitetään valtakun nan verkkoon Fingrid Oyj:n Kalajoen sähköase malla. Liityntäjohtovaihtoehdot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Liittyminen toteutetaan 110 kv ilmajohtona. Hanke- ja kaava-alue Karhunnevankankaan - Toukkalankallion tuulipuistoalue on pinta-alaltaan noin 2600 ha ja se on esi tet ty kar tal la oheisessa liitteessä (liite 1). Alue sijoittuu yksityi ses sä omis tuk sessa ole ville maa-alueille, joihin wpd Finland Oy on solmimassa pit kä aikai sia vuokra so pi muksia. Tuulipuistoalueelle sijoittuvat tuulivoimalat pe rus tuksi neen, niitä yh dis tävät maakaapelit, tuulipuiston sähkö asema sekä tuuli voi maloi den vä liset yh dys tiet. Kaava-alue ehdotetaan alustavasti rajattavan tuulipuistoalueen rajojen mu kaisena kuitenkin niin, että kaa va-aluetta voidaan myöhemmin tarvittaessa tarkis taa. Hankkeen suunnittelutilanne Hankkeessa on kuluvan vuoden aikana laadittu esiarvioita ja käyty keskusteluja maanomistajien ja kunnan kanssa, joiden perusteella wpd Finland Oy on päättänyt edetä YVA- ja kaavavaiheeseen. Hankekoko täyttää suoraan YVA- lain mukaisen YVA velvoitteen, joten asiassa ei ole tarvetta tehdä YVA - tarveharkintaa. Kaavamenettelyn käynnistävä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta aloitetaan, kun Pyhäjoen kunta on päättäneet kaavoituksen käynnistämi-

26 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus ses tä ja kun kaikkien maanomistajien kanssa on solmittu sitovat maanvuokrasopi mukset. wpd Finland Oy kilpailuttaa hankkeen kaavamenettelyä varten 3-5 kokenutta, valtakunnallista konsulttitoi mistoa. Esitämme, että kaavakonsultti ni metään tarjouskilpailun jälkeen. Karhunnevankankaan - Toukkalankallion YVA- ja kaavoi tusmenettely on tavoitteena saada päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä. Rakennuslupamenettely on tarkoitus viedä lä pi vuoden 2016 kuluessa, jolloin tuulipuisto voisi olla ainakin osittain tuotanto käytössä vuoden 2017 aikana. Toivomme Pyhäjoen kunnan suhtautuvan myönteisesti kaavoitusesitykseemme. Annamme mielel lämme li sätietoja hankkeesta. Yhteyshenkilönämme asiassa toimii toimitusjohta ja Esa Holttinen (puh , sähköposti Kunnioittavasti wpd Finland Oy Esa Holttinen Toimitusjohtaja " WPD Finland Oy:n esittämällä Yppärin Karhunnevankan kaan - Toukkalankallion alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa. Karhunnevankankaan - Toukkalankallion tuulipuiston alueelle laadittava oikeusvaikutteinen osayleiskaa va tulee ohjaamaan rakentamista ja mahdollistamaan suoraan rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille (MRL 77a ). Samalla se sovittaa yhteen kaikki lä hialueen tuulipuistot yhteisvaikutuksineen. Pyhäjoen kunnan ylimpänä rakennus- ja ympäristöviranomaisena toimiva tekninen lauta kunta edellyttää lainvoimaisen tuulivoimayleiskaavan lisäksi jokaiselle tuulivoi mayksikölle erilli set, turbiinikohtaiset rakennus- ja ympäristöluvat. Ympäristövaikustusten arviointi ja kaavoitus etenevät Karhunevankankaan - Touk kalankallion tuulipuisto hankkeessa rinnakkain. Liitteenä : WPD Finland Oy:n kaavoitusaloite ja alustava Karhunevankankaan - Toukkalankallion tuulipuistoalueen si jainti ja alustava rajaus. Asian valmistelijana on toi minut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus 1) hyväksyy WPD Finland Oy:n kaavoitusaloitteen tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimiseksi Karhunevankankaan - Touk kalankallion

27 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus alueelle 2) edellyttää, että ennen kaavoituksen aloittamista WPD Finland Oy:n on hyväksytettävä kunnanhalli tuksella osayleiskaavan laatija 3) toteaa, että suunnittelualueen tarkat rajat määräytyvät osayleiskaavan laa dinnan yhteydessä 4) edellyttää, että WPD Finland Oy vas taa kokonaisuudessaan kaikista yleiskaavan laadinnasta aiheu tuvista kustannuksista ja kaavoitukseen liittyvistä muista mah dollisista tutkimuksista ja selvityksistä sekä kaavan rakentami seen liittyvän infrastruktuurin rakentamisesta 5) edellyt tää, että WPD Finland Oy:n on tehtävä rajaamalleen osayleiskaavan koko suunnittelualueelle sopimukset maanomistajien kanssa ja esitettävä sopimukset pyydettäessä kunnanhallitukselle 6) edellyttää, että WPD Finland Oy hoitaa myös kai ken mahdollisen kaa voitukseen liittyvän käytännön työn. Kaikki kaavoituksesta aiheutuvat las kut ohjataan suoraan WPD Finland Oy:n maksettaviksi. Erillistä kaavoitussopimusta ei tarvita. 7) toteaa, että mikäli osayleiskaavaa ei hyväksytä, ei Pyhäjoen kunta ole velvollinen korvaamaan kaavoi tuksesta aiheutuneita kustannuksia tai muita hank keen johdosta syntyneitä kuluja WPD Finland Oy:lle 8) toteaa, että kaavoitushankkeen ohjausryhmänä toimii kunnanhallituksen kokouspiiri Merkittiin, että valtuuston varapuheenjohtaja Helena Widnäs jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liitteet 9 Karhunnevankankaan suunnittelualuekartta

28 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kaavoituskatsaus 2013 Khall 407 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain MRL 7 :n mukaan laatia kaavoituskatsaus vähintään kerran vuodessa kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäi siä. Kaavoituskatsaus lähetään tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle). Liitteenä kaavoituskatsaus 2013 päivämäärällä ja kuulutus päivämääräl lä Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus 1) hyväksyy liitteenä olevan kaavoituskatsauksen vuo delle ) asettaa kaavoituskatsauksen yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi 3) antaa kaavoituskatsauksen vuodelta 2013 tiedoksi valtuustolle Liitteet 10 Kaavoituskatsaus Kuulutus kaavoituskatsauksen nähtävilläolosta

29 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Varaussopimus Pyhäjoen kunta / Scandinaval Finland Oy 124/ /2013 Khall Pyhäjoen kunta ja Scandinaval Finland Oy ovat neuvotelleet liitteenä olevan varaussopimuksen. Kunnanhallitus käy periaatekeskustelun asiasta. Kunnanhallitus hyväksyi periaatteellisella tasolla varaussopimuksen ja ohjeisti jatkovalmistelua. Khall 408 Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan varaussopimuksen. Liitteet 12 Varaussopimus Pyhäjoen kunta / Scandinaval Finland Oy

30 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Varaussopimus / Perustettava Kiinteistöyhtiö Pyhäjoki 129/ /2013 Khall 409 Pyhäjoen kunta ja Perustettava Kiinteistöyhtiö Pyhäjoki ovat neuvotelleet liitteenä olevan varaussopimuksen. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan varaussopimuksen. Liitteet 13 Varaussopimus Ollinmäen yrityskylä kortteli 706 tontti nro 9 / Perustettava Kiinteistöyhtiö Pyhäjoki

31 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kylän raittien ja näkyvien paikkojen raivaaminen ja puhdistaminen pusikoista Khall 410 Aino Helaakoski kirjoittaa : "Pyhäjoen kunnanhallitukselle Asia: Kylän raittien ja näkyvien paikkojen raivaaminen ja puhdistaminen "pusikoista" Keskustan Yppärin osastojen syyskokouksessa keskusteltiin kylän yleis il meen kohentamisesta. On pajukoita, hoitamattomia alueita ihan kulkuväy lien varrella, pensaikkoja tiealueellakin. Keskustelun jälkeen asiaa päätettiin vie dä eteenpäin, alkaen kunnanhallituksesta. Toivotaan apua seuraavasti: Yksityisteiden lainsäädännön osalta siitä, mikä alue tiestä tulisi olla vapaa puista ja pensaista? Miten etäältä tontin reunoilta pensaat pitäisi poistaa? Odottaisimme kunnan osaavan henkilön tiedottamista säädöksis tä myös esim. Kuulumisissa. Yppärissä huolta aiheuttavat uusjaossa entiselleen jätetyt tiet mm. Vanha maantie sivuteineen, Sunintie, Hautalantanhua, Petäjäsojantie. Teiden hoitokunnat ja kylän eri yhdistykset toivottavasti järjestävät talkoita, elleivät maanomistajat puhdista alueitaan tiettyyn aikaan mennessä. Samalla kun nan ympäristökatsastuksen yhteydessä toivotaan kiinnitettävän huomiota risu koituneisiin tont teihin, sillä ne rumentavat alueen ilmettä ja ovat usein näköes teitä liikenteelle. Teiden ylle oksastonsa kasvattaneet puut haittaavat myös tei den kunnossapitoa rikkoen työkoneiden peilejä ja naarmuttavat ajoneuvoja. Idea on vapaasti käytettävissä koko kunnan "risukkojen" puhdistamiseksi. Samalla parannetaan liikennetur vallisuutta ja saadaan asuinpaikastamme viih tyisämpi. Yppärissä, 18. marraskuuta 2013 Aino Helaakoski Asian kirjaamisen toimeksi saaneena " Kunnanhallitus lähettää kirjeen tekniselle lautakunnalle toimenpiteiden tekemistä ja kirjeeseen vastaamista varten.

32 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Matti Sorosen vuosiloma-aika Khall Kunnanjohtaja Matti Soronen esittää, että hän pitäisi vuosilomaa seuraavas ti: (1 pv.) v lomaa (1 pv.) v lomaa Ehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtaja Matti Sorosen vuosiloman seuraa vasti: (1 pv.) v lomaa (1 pv.) v lomaa Merkittiin, että kunnanjohtaja Matti Soronen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti kunnanhallituksen puheenjohtaja. Khall Kunnanjohtaja Matti Soronen esittää, että hän pitäisi vuosilomaa välisen ajan (yht. 29 pv.). Ehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtaja Matti Sorosen vuosiloman pidettäväksi (yht. 29 pv.) Merkittiin, että kunnanjohtaja Matti Soronen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti kunnanhallituksen puheenjohtaja. Khall 411 Kunnanjohtaja Matti Soronen esittää, että hän pitäisi vuosilomaa välisen ajan (yht. 6 pv.). Ehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtaja Matti Sorosen vuosiloman pidettäväksi välisen ajan (yht. 6 pv.).

33 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Merkittiin, että kunnanjohtaja Matti Soronen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti kunnanhallituksen puheenjohtaja.

34 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Henkilöstötoimikunta Kunnanhallitus Paikallisen järjestelyerän uudelleenjakaminen henkilökohtaisiin lisiin Henktmk on jaettu paikallinen järjestelyerä (KVTES, TS, TTES) henkilökohtaisiin li siin mää rä ai kai ses ti ajalle Esimiehet käyvät kehityskeskustelut vakituisten työntekijöiden kanssa ja tekevät hen ki lö koh taisen työ suo ri tuk sen arvioinnit marras-joulukuun aikana. Arvioinnis sa käy te tään sa maa lo ma ketta kuin vuonna Järjestelyerien suuruudet sopimusaloittain : KVTES 1159,47 TS 120,18 TTES 0,21 /h Tehy? Summa ollut vuonna ,26, tällä hetkellä ei ketään vakituista Tehyläistä töissä. Esittelijän ehdotus: Henkilöstötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se valtuuttaa johtoryhmän tekemään otsikkoasiassa lopullisen päätöksen. Henkilöstötoimikunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Lisäksi henkilöstötoimikunta päätti, että kehityskeskustelut tulee käydä vuosittain ja niiden yhteydessä tarkistetaan henkilökohtaisen työsuorituksen arviointilomake (palautekeskustelu). Khall 412 Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstötoimikunnan ehdotuksen.

35 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Henkilöstötoimikunta Kunnanhallitus Savuton kunta -toimenpideohjelma Henktmk Terveyden, jaksamisen ja työhyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että työpaikoilla pyritään edistämään tupakoimattomuutta ja tukemaan tupakoinnin lopettamista haluavia. Jo kaksikolmasosaa (213) Suomen kunnista on tehnyt päätöksen savuttoman toiminnan kehittämisestä. Savuton Kunta-, Savuton Työpaikka- ja Savuton Oppilaitos -toimenpideohjelmat ohjaavat käytännön toimenpiteiden toteutuksessa. Liitteenä Savuton kunta savuttomuuskriteerit ja toimenpiteet. Esittelijän ehdotus: Henkilöstötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että Pyhäjoen kunta sitoutuu noudattamaan Savuton kunta -periaatetta. Henkilöstötoimikunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Khall 413 Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstötoimikunnan ehdotuksen. _ Liitteet 14 Savuton kunta

36 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Henkilöstötoimikunta Kunnanhallitus Henkilöstötoimikunta Kunnanhallitus Smartum-setelin käyttö vuonna 2014 Henktmk Kokouksessaan kunnanhallitus on henkilöstötoimikunnan esityk sen mu kai ses ti päättänyt, että kunnassa otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön Smar tum -liikuntaseteli. Kokeilun on sovittu kestävän vuoden 2012 loppuun saakka. Vuoden 2012 aikainen etuuden käyttö on volyymiltään sen suuruinen, että siitä ai heu tuu kun nalle noin vuotuinen kustannus. Esittelijän ehdotus: Henkilöstötoimikunta päättää setelin käytön mahdollisesta jatkamisesta. Henkilöstötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se päättää Smartum-setelin käyttämisestä vuonna 2013 entisin ehdoin. Khall Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstötoimikunnan ehdotuksen. Henktmk Vapaa-aikaohjaaja Titta Hinkula on päivätyllä kirjeellään toivonut Smartum-setelien käytön jatkumista myös vuonna 2014 (kirje liitteenä). Esittelijän ehdotus: Henkilöstötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää Smartum-setelin käyttämisestä vuonna 2014 entisin ehdoin. Henkilöstötoimikunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Khall 414 Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstötoimikunnan ehdotuksen.

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 359 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 11.05.2015 klo 17:00-20:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 25.11.2013 klo 18:15-20:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sastamalan kaupunginhallitus 01.12.2008 AIKA 01.12.2008 klo 9:00-17:15 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot