TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2009 34. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen Kuusela Marjatta varajäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Määttä Tapio Rinne Heimo Vahtola Pirjo Sirèn Petri Fager Mia Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa von Schöneman Arja jäsen Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra 46 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 48 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 49 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin pöydälle jaetuin lisäesityslistan kanssa. 50 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Nappu ja Kirsti Saksa. Hallintojohtajan asiat 51 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A1 / 2009 Yleiskirjeessä ilmoitetaan vuoden 2009 luottamusmieskursseista, jotka Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaisiksi koulutustilaisuuksiksi. Luottamusmiessopimuksessa on määritelty työntekijät, jotka ovat luottamusmiesasemassa. Luottamusmieskurssille osallistumista varten myönnettävää virkavapautta / työvapaata koskevat määräykset ovat niin ikään luottamusmiessopimuksessa. Luottamusmiehille maksetaan KirVESTES allekirjoituspöytäkirjan 15 :n perusteella 22,30 euron suuruista ns. ruokarahaa luottamusmiessopimuksessa tarkoitettuna ruokailukustannusten korvauksena kurssipäivien ajalta.

3 Lisäksi yleiskirjeen liitteenä on luettelo Kirkon työmarkkinalaitoksen vuonna 2008 lähettämistä yleiskirjeistä. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi ja noudatettavaksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A 1 / Ilmoitus palkka-asiamiehelle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 52 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 2 / 2009 Yleiskirjeessä ilmoitetaan, että kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (HeTa-projekti) suunnittelu jatkuu vuonna HeTa-hankkeen sisältönä on siirtää kirkkohallituksen palvelukeskuksen hoidettavaksi mm. seurakuntien palkanlaskenta, maksuliikenne, kirjanpito ja käyttöomaisuuskirjanpito. Sen sijaan seurakuntien toiminnan suunnittelu ja talousarviosta päättäminen jää edelleen seurakunnan tehtäväksi. Hankkeella pyritään parantamaan taloushallinnon tehtävien hoidon laatua, saavuttamaan kustannustehokkuutta, turvaamaan taloushallinnon ammattitaitoisen työvoiman saanti työntekijöiden eläköityessä ja vapauttamaan taloushallinnon työntekijät rutiinitöistä hoitamaan keskeisiä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä. Kirkon keskusrahaston talousarvioon on sisällytetty käyttötalouteen euroa ja investointeihin 2 milj. euron määräraha palvelukeskuksen suunnittelua ja tietojärjestelmien hankintaa varten. HeTa:n esiselvityksen auditointi on annettu PricewaterhouseCoopers Oy:lle. Lisäksi on käynnistetty kirjanpito- ja palkanlaskentaprosessien kuvaamisvaihe, jonka on tarkoitus valmistua maaliskuussa. Tämän jälkeen prosessikuvista pyydetään useiden seurakuntien lausunnot. Valmistelun myöhemmässä vaiheessa järjestetään hiippakunnalliset infotilaisuudet ja pyydetään lausunnot kaikilta seurakuntatalouksilta. Uudistusten käyttöönottaminen vaatii kirkkolain muutoksen, jolla kirkkohallitus oikeutetaan toimimaan seurakuntien palkka- ja talouspalvelujen tuottajana. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 2 / 2009.

4 Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 53 TALOUSPÄÄLLIKKÖ IRMA HOKAN OSALLISTUMINEN HETA PALVELUKESKUS- PROSESSIIN Irma Hokka on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Kirkkohallituksen virastokollegiossa on asetettu Talous- ja henkilöstöhallinnon (HeTa) palvelukeskuksen prosessien kuvaus työryhmä ajalle Ryhmä jakaantuu kahteen alaryhmään: palkanlaskennan prosessit sekä kirjanpidon prosessit. Minut on valittu jälkimmäiseen alaryhmään ja pyydän saada osallistua ryhmän työskentelyyn työaikana. Kirkkoneuvosto oikeuttaa talouspäällikkö Irma Hokan osallistumaan työaikana HeTa-hankkeen palkanlaskennan prosessiryhmän työskentelyyn työajalla. Ilmoitus Irma Hokalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 54 PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LIITTYMINEN TUOMIOROVASTIKUNTAAN Kirkkolain 3 luvun 1 :n 2 momentin mukaan tuomiokapituli päättää rovastikuntajaosta. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ilmoittaa istunnossaan päättäneen liittää Piikkiön seurakunnan Tuomiorovastikuntaan lukien. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Turun arkkihiippakunnan ilmoituksen Piikkiön seurakunnan liittämisestä Tuomiorovastikuntaan lukien. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

5 VALTAKUNNALLISET KÖYHYYSPÄIVÄT Turussa Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasalissa järjestetään Valtakunnalliset köyhyyspäivät. Vuoden 2009 köyhyyspäivien tavoitteena on päivittää ja tehdä näkyväksi yksinelävien todellisuutta taloudellisesta näkökulmasta sekä keskustella kirkon mahdollisuuksista auttaa yhteiskunnallisen tukiverkoston rinnalla. Päivien ohjelma on seuraava: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ilmoituksen Valtakunnallisten köyhyyspäivien järjestämisestä Turussa Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 56 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VUOSIKSI Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana vuonna vuosina 2007 ja 2008 on toiminut professori Pentti Huovinen. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 5 :n 2 momentin mukaan suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Kirkkovaltuutettujen keskuudesta valittujen neuvottelijoiden kokous on pidetty Neuvottelijat ehdottavat kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi varatuomari Jari Hlavatýa Martinseurakunnasta. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

6 KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VUOSIKSI Edellisessä asiakohdassa on selostettu valintaa koskevat määräykset. Vuosina varapuheenjohtajana on toiminut FM Mikko Nieminen. Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät, että kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi valitaan pääluottamusmies Jorma Hellstén Maarian seurakunnasta. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 58 SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 : mukaan kirkkovaltuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan asettanut toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jonka varsinaiset jäsenet ovat hovioikeudenneuvos Kim Fröman, varatuomari Jari Hlavatý ja OTK Petra Määttänen. Varajäsenet ovat hallintojohtaja Raimo Uusikartano, matkailuneuvoja Arja von Schöneman ja suunnittelupäällikkö Juha Nappu. Hovioikeudenneuvos Kim Fröman on Piikkiön seurakuntaliitoksen johdosta joutunut luopumaan kirkkovaltuustopaikastaan, joten hänen tilalleen tulisi valita uusi jäsen vaalilautakuntaan. Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät, että mikäli varatuomari Jari Hlavatý valitaan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi, hänen tilalleen vaalilautakuntaan valitaan yrittäjä Heikki Muurinen ja hovioikeudenneuvos Kim Frö-

7 manin tilalle pol.mag. Folke Åminne. Vaalilautakunnan kokoonkutsujaksi esitetään nimettäväksi Heikki Muurinen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto täydentää suhteellisen vaalien vaalilautakuntaa kahdella varsinaisella jäsenellä ja nimeää kokoonkutsujan. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 59 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin seurakuntayhtymän kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston ohjesäännön määräämä määrä muita jäseniä. Muilla kuin puheenjohtajalla on henkilökohtaiset varajäsenet. (KJ 10:10). Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä siten, että kirkkoneuvostossa on jäsen seurakuntayhtymän jokaisesta seurakunnasta. Kirkkoneuvoston jäsenten vaalit toimitetaan toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (KL 7:3, 7:4,3, 10:2,2) Kun vaalit on toimitettu, on eri vaaleilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää. (KL 10:10) Kirkkoneuvoston toimikauden varapuheenjohtajana on toiminut varatuomari Merja Ainasoja. Tuomiokapituli on ilmoittanut määränneensä kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi tuomiorovasti Rauno Heikolan. Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät varatuomari Merja Ainasojan valitsemista kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi

8 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan vuosiksi Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 60 KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI Edellisessä asiakohdassa on selvitetty kirkkoneuvoston kokoonpanoa koskevat määräykset. Vaali toimitetaan joko suhteellisena vaalina, enemmistövaalina tai sopuvaalina. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano toimikautena oli seuraava: Varsinaiset jäsenet Merja Ainasoja, vpj. Jari Hlavatý Seppo Isotalo Kirsti Saksa Lars-Runar Knuts Pentti Korhonen Arja von Schöneman Marika Lahti Juha Nappu Varajäsenet Kimmo Hollmén Heikki Muurinen Pirkko Julkunen Antti Koponen Folke Åminne Jorma Hellstén Marjatta Kuusela Heli Kaituri Hilkka Luojola Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpanoksi vuosiksi seuraavaa: Varsinaiset jäsenet Merja Ainasoja, Kaarinan srk. Urpo Kivikari, Tuomiokirkkosrk. Marjatta Kuusela, Mikaelinsrk. Petra Määttänen, Martinsrk. Pirkko Julkunen, Katariinansrk. Pentti Huovinen, Maarian srk. Folke Åminne, Ruotsalainen srk. Juha Nappu, Henrikinsrk.

9 Marika Lahti, Paattisten srk. Tauno Hovi, Piikkiön srk. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee yhteiseen kirkkoneuvostoon vuosiksi varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) jäsentä siten, että yhteiseen kirkkoneuvostoon tulee jäsen jokaisesta seurakuntayhtymään kuuluvasta seurakunnasta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 61 KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI Kirkkoneuvoston varajäsenten valitsemista koskevat määräykset on esitetty edellä asiakohdassa 9. Valittavat varajäsenet ovat varsinaisten jäsenten henkilökohtaisia varajäseniä. Kukin varajäsenistä on valittava erikseen. Vaali on enemmistövaali. Kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä päättyneellä toimikaudella ovat olleet seuraavat: Varsinaiset jäsenet Merja Ainasoja, vpj. Jari Hlavatý Seppo Isotalo Kirsti Saksa Lars-Runar Knuts Pentti Korhonen Arja von Schöneman Marika Lahti Juha Nappu Varajäsenet Kimmo Hollmén Heikki Muurinen Pirkko Julkunen Antti Koponen Folke Åminne Jorma Hellstén Marjatta Kuusela Heli Kaituri Hilkka Luojola Kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijoiden esitys henkilökohtaisiksi varajäseniksi on seuraava: Varsinaiset jäsenet Merja Ainasoja, Kaarinan srk. Urpo Kivikari, Tuomiokirkkosrk. Marjatta Kuusela, Mikaelinsrk. Petra Määttänen, Martinsrk. Pirkko Julkunen, Katariinansrk. Pentti Huovinen, Maarian srk. Varajäsenet Kimmo Hollmén, Kaarinan srk. Sirkku Koskinen,Tuomiokirkkosrk. Arja von Schöneman, Mikaelinsrk. Heikki Muurinen, Martinsrk. Seppo Isotalo, Katariinansrk. Pentti Korhonen, Maarian srk.

10 Folke Åminne, Ruotsalainen srk. Juha Nappu, Henrikinsrk. Marika Lahti, Paattisten srk. Tauno Hovi, Piikkiön srk. Ann-Sofi Hurme,Ruotsalainen srk. Hilkka Luojola, Henrikinsrk. Heli Kaituri, Paattisten srk. Harri Lukander, Piikkiön srk. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 62 YHTEISEN DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN VALINTA VUOSIKSI Diakoniatyön johtokunnan johtosäännön 2 kuuluu seuraavasti: Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla monipuolisesti edustettuna sen tehtäviin kuuluva asiantuntemus. Johtokunnan jäsenten vaalin valmistelee kirkkovaltuustolle yhteinen kirkkoneuvosto. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, sillä kirkkoneuvoston edustajalla, jonka neuvosto toimikaudekseen valitsee, hallintojohtajalla sekä yhteisten työmuotojen johtavalla viranhaltijalla. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo (KL 25:10a). Johtokuntaan ovat toimikautena kuuluneet seuraavat: puheenjohtaja: Nurmio Merja, psyk. sairaanhoitaja jäsenet: Korkka Keijo, teknikko Koskinen Sirkku, vanhusten palveluneuvoja Paavonperä Anja, hoitokodinjohtaja Rantanen Matti, työsuojelupäällikkö Saarinen Pertti, pankinjohtaja Suikkanen Minna, projektikoordinaattori

11 varajäsenet: Nevalainen Paavo, opistoupseeri Blom Birgitta, toiminnanjohtaja Kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijat esittävät, että johtokunnan kokoonpano olisi entinen, paitsi että Minna Suikkasen tilalle valitaan Päivi Korvensyrjä Piikkiön seurakunnasta. Kirkkoneuvoston edustaja diakoniatyön johtokuntaan valitaan myöhemmin uuden kirkkoneuvoston jäsenistä. Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteisen diakoniatyön johtokuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Nurmio Merja, psyk. sairaanhoitaja jäsenet: Korkka Keijo, teknikko Koskinen Sirkku, vanhusten palveluneuvoja Korvensyrjä Päivi, yrittäjä Paavonperä Anja, hoitokodinjohtaja Rantanen Matti, työsuojelupäällikkö Saarinen Pertti, pankinjohtaja varajäsenet: Nevalainen Paavo, opistoupseeri Blom Birgitta, toiminnanjohtaja Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 63 YHTEISEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNNAN VALINTA VUOSIKSI Kasvatusasian johtokunnan johtosäännön 2 kuuluu seuraavasti: Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla monipuolisesti edustettuna sen tehtäviin kuuluva asiantuntemus. Johtokunnan jäsenten vaalin valmistelee kirkkovaltuustolle yhteinen kirkkoneuvosto.

12 Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, sillä kirkkoneuvoston edustajalla, jonka neuvosto toimikaudekseen valitsee, hallintoviraston johtavalla viranhaltijalla sekä yhteisten työmuotojen johtavalla viranhaltijalla. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo (KL 25:10a). Yhteiseen kasvatusasiain johtokuntaan ovat vuosina kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Koponen Antti, pääsihteeri jäsenet: Grönberg Kirsti, lastentarhanopettaja Halme Kaarina, ylikonstaapeli Impivaara Marikki, fil.yo. Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja Kiesiläinen Kari, kylänjohtaja Vallas Kalevi, eversti varajäsenet: Kallioniemi Taisto, lehtori Korpinen Riikka, usk. ja psyk.opettaja Kesken toimikauden on Riikka Korpisen tilalle tullut rehtori Hannu Isolauri. Kirkkovaltuuston valtuuttamat neuvottelijat esittävät, että kasvatusasiain johtokunta jatkaa entisessä kokoonpanossa vuosina Kirkkoneuvoston edustaja kasvatusasiain johtokuntaan valitaan myöhemmin uuden kirkkoneuvoston jäsenistä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että yhteiseen kasvatusasiain johtokuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Koponen Antti, pääsihteeri jäsenet: Grönberg Kirsti, lastentarhanopettaja Halme Kaarina, ylikonstaapeli

13 Impivaara Marikki, fil.yo. Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja Kiesiläinen Kari, kylänjohtaja Vallas Kalevi, eversti varajäsenet: Kallioniemi Taisto, lehtori Isolauri Hannu, rehtori Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Marikki Impivaara on muuttanut pois seurakuntayhtymän alueelta, joten hän ei ole valittavissa kasvatusasiain johtokunnan jäseneksi. Juha Nappu esitti, että kasvatusasiain johtokunnan jäseneksi valitaan varajäsenistä rehtori Hannu Isolauri ja varajäseneksi lähihoitaja, sosionomiopiskelija Eva Malmi. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että yhteiseen kasvatusasiain johtokuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Koponen Antti, pääsihteeri jäsenet: Grönberg Kirsti, lastentarhanopettaja Halme Kaarina, ylikonstaapeli Isolauri Hannu, rehtori Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja Kiesiläinen Kari, kylänjohtaja Vallas Kalevi, eversti varajäsenet: Kallioniemi Taisto, lehtori Eva Malmi, lähihoitaja, sosionomiopiskelija Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. 64 YHTEISEN SIELUNHOITOTYÖN JOHTOKUNNAN VALINTA VUOSIKSI Sielunhoitotyön johtokunnan johtosäännön 2 kuuluu seuraavasti:

14 Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla monipuolisesti edustettuna sen tehtäviin kuuluva asiantuntemus. Johtokunnan jäsenten vaalin valmistelee kirkkovaltuustolle yhteinen kirkkoneuvosto. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, sillä kirkkoneuvoston edustajalla, jonka neuvosto toimikaudekseen valitsee, hallintoviraston johtavalla viranhaltijalla sekä yhteisten työmuotojen johtavalla viranhaltijalla. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo (KL 25:10a). Yhteisen sielunhoitotyön johtokuntaan ovat toimikautena kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Laurén Mikko, pastori, merikapteeni jäsenet: Aaltonen Pirjo, osastosihteeri Keinänen Matti, dosentti Ojanen Sirkka, psykologi Sepponen Eero, kirkkoherra Siivonen Riitta, psykoterapeutti Uhinki Ailo, psykologi varajäsenet: Marjanen Anja, lehtori Mähönen Tuulikki, lehtori Kirkkovaltuuston valtuuttamat neuvottelijat esittävät, että sielunhoitotyön johtokunta jatkaa entisessä kokoonpanossa vuosina Johtokunnan jäsen Sirkka Ojanen on kuitenkin ilmoittanut, ettei hän jatka johtokunnan jäsenenä. Hallintojohtaja tekee kokouksessa ehdotuksen uudesta sielunhoitotyön johtokunnan jäsenestä. Kirkkoneuvoston edustaja sielunhoitotyön johtokuntaan valitaan myöhemmin uuden kirkkoneuvoston jäsenistä. Kirkkovaltuusto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että sielunhoitotyön johtokuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt:

15 puheenjohtaja: Laurén Mikko, pastori, merikapteeni jäsenet: Aaltonen Pirjo, osastosihteeri Keinänen Matti, dosentti Sepponen Eero, kirkkoherra Siivonen Riitta, psykoterapeutti Uhinki Ailo, psykologi varajäsenet: Marjanen Anja, lehtori Mähönen Tuulikki, lehtori Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Hallintojohtaja esitti jäseneksi Tuulikki Mähöstä ja varajäseneksi lastenlääkäri lastenpsykiatrian erikoislääkäri Outi Lainetta. Kirkkovaltuusto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että sielunhoitotyön johtokuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Laurén Mikko, pastori, merikapteeni jäsenet: Aaltonen Pirjo, osastosihteeri Keinänen Matti, dosentti Sepponen Eero, kirkkoherra Siivonen Riitta, psykoterapeutti Uhinki Ailo, psykologi Tuulikki Mähönen, lehtori varajäsenet: Marjanen Anja, lehtori Outi Laine, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

16 KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN VALINTA VUOSIKSI Kiinteistölautakunnan johtosäännön 2 kuuluu seuraavasti: Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan kolme varajäsentä. Jäsenten tule monipuolisesti edustaa lautakunnan toimialaa. Lautakunnan vaalin valmistelee kirkkovaltuustolle yhteinen kirkkoneuvosto. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Kiinteistölautakunnan johtosäännön 3 :n mukaan lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, kirkkoneuvoston vuosittain keskuudestaan valitsemalla edustajalla, hallintojohtajalla, kiinteistöjohtajalla, talous- ja suunnittelujohtajalla sekä hautaustoimen päälliköllä. Lautakunnan sihteerinä toimii hautaustoimen päällikkö. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo (KL 25:10a). Kiinteistölautakunnan kokoonpano vuosina on ollut seuraava: puheenjohtaja: Luojola Ilari, putkiasentaja jäsenet: Harjulahti-Sarainmaa Katariina, asianajaja Huiskala Hilkka, asianajaja Itähaarla Sakari, maanviljelijä Lahti Uolevi, makeistyöntekijä Paasikivi Iina, kaavoitusarkkitehti Pajula Raili, rakennusmestari varajäsenet: Aaltonen Niko, suunnittelupäällikkö Kukkonen Heimo, rakennusinsinööri Rantanen Matti, työsuojelupäällikkö Kirkkovaltuuston valtuuttamat neuvottelijat esittävät, että kiinteistölautakunta jatkaa entisessä kokoonpanossa vuosina Kirkkoneuvoston edustaja kiinteistölautakuntaan valitaan myöhemmin uuden kirkkoneuvoston jäsenistä.

17 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistölautakuntaan valitaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Luojola Ilari, putkiasentaja jäsenet: Harjulahti-Sarainmaa Katariina, asianajaja Huiskala Hilkka, asianajaja Itähaarla Sakari, maanviljelijä Lahti Uolevi, makeistyöntekijä Paasikivi Iina, kaavoitusarkkitehti Pajula Raili, rakennusmestari varajäsenet: Aaltonen Niko, suunnittelupäällikkö Kukkonen Heimo, rakennusinsinööri Rantanen Matti, työsuojelupäällikkö Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 66 VUOSIKERTOMUKSEN LAATIMINEN VUODELTA 2008 Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta ja toimitettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. (KJ 9:6). Virallinen toimintakertomus on kirkkohallituksen tilinpäätösohjeiden mukaan osa tilinpäätösasiakirjaa. Seurakuntayhtymässä on tilinpäätösasiakirjan lisäksi laadittu ns. vuosikertomuksen kansanpainos, jonka teema on vuosittain vaihdellut. Vuosikertomukseen on koottu yleistä tietoa toiminnasta helposti luettavaan muotoon. Lisäksi siinä on esitetty tärkeimpiä toiminnallisia tunnuslukuja. Tätä vuosikertomusta on jaettu luottamushenkilöille, yhteistyökumppaneille ja työntekijöille. Myös vierailijoille sillä on ollut helppo antaa tiivis tietopaketti seurakuntayhtymästä. Tasekirjaan liitettävän toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen lisäksi on laadittu henkilöstökertomus, joka on johtamisen ja suunnittelun apuväline. Henkilöstökertomuksen on koonnut lakimies Mia Fager.

18 Kirkkoneuvosto on vuosittain asettanut toimikunnan valmistelemaan vuosikertomusta. Siihen ovat vuonna 2008 kuuluneet seuraavat jäsenet: hallintojohtaja Hannu Kallio (pj), lakimies Mia Fager, talouspäällikkö Irma Hokka, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, tiedotuspäällikkö Paula Heino, kirkkoherra Eero Sepponen, tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen (siht.). Kirkkoneuvosto päättää asettaa toimikunnan valmistelemaan vuoden 2008 toimintakertomusta ja nimeää siihen seuraavat henkilöt: hallintojohtaja Hannu Kallio, puheenjohtaja lakimies Mia Fager talouspäällikkö Irma Hokka kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti tiedotuspäällikkö Paula Heino kirkkoherra Eero Sepponen tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin siten muutettuna, että tiedottaja Minna Vesannon tilalle valittiin tiedottaja Mervi Syrjänen. 67 PIIKKIÖN SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN SIJOITTAMINEN N VIRKOIHIN JA TEHTÄVIIN Kirkkolain 13 luvun 2 :n mukaan kun seurakunta liitetään seurakuntayhtymään, sen päätoimiset viranhaltijat siirretään heille soveltuviin seurakuntayhtymän virkoihin. Pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevaan työntekijään sovelletaan vastaavasti, mitä viranhaltijoista on säädetty. Siirretyillä viranhaltijoilla ja työntekijöillä on oikeus saada palvelussuhteisiinsa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin heille aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. Piikkiön seurakunnasta yhtymään tullutta henkilöstöä ei ole vielä siirretty kirkkolain edellyttämällä tavalla seurakuntayhtymän virkoihin tai työsopimussuhteisiin tehtäviin. Piikkiön seurakunnasta on vuoden vaihteessa siirtynyt seurakuntayhtymän tehtäviin seuraavat työntekijät ja viranhaltijat: työsopimussuhteiset työntekijät toimistosihteeri Anne Kallioniemi, lastenohjaaja Leena Kinnari,

19 lastenohjaaja Päivi Linnasaari-Liimatainen (sijainen Jaana Suominen), lastenohjaaja Marjo Viljanen, suntioharjoittelija Marke Laaksonen, oppisopimussuhde sekä viranhaltijat seurakuntamestari Esko Sainio, seurakuntamestari Marko Heimonen, talouspäällikkö Päivi Järvinen ja kanslisti Elisa Vuorila, Lastenohjaajat (työsopimussuhteisia) Työsopimussuhteisista työntekijöistä vakituiset lastenohjaajat Leena Kinnari, Päivi Linnasaari-Liimatainen ja Marjo Viljanen täyttävät ko. kirkkolain kriteerit (pysyväisluonteinen, päätoiminen) ja heidät tulee kirkkoneuvoston päätöksellä palkata työsopimussuhteeseen yhtymään/ kasvatusasiain keskukseen. Ko. työntekijät jatkavat entisissä tehtävissään, joten tehtävät ovat heille soveltuvat. Työntekijöiden palkkaus pysyy ennallaan, koska lastenohjaajat ovat olleet Piikkiössä sijoitettuina korkeampaan vaativuusryhmään kuin seurakuntayhtymän lastenohjaajat. Kasvatusasiain keskuksen tulee käydä ko. työntekijöiden kanssa tehtävänkuvausneuvottelut sekä päivittää työsopimukset. Yhteisen kasvatusasiain johtokunta on kokouksessaan myöntänyt lastenohjaaja Päivi Kinnasaari-Liimataiselle virkavapaata ja palkannut hänen sijaisekseen lastenohjaaja Jaana Suomisen. Vaikka Jaana Suominen ei siirry yhtymään kirkkolain nojalla, on kasvatusasiainkeskus tehnyt hänen kanssaan määräaikaisen työsopimuksen asti. Yhteisten työmuotojen johtosäännön mukaan yhteinen kasvatusasiain johtokunta ottaa myönnettyjen määrärahojen puitteissa lastenohjaajat. Koska yhdistymisessä ei ole harkintaa ko. sopimusten tekemisessä, on selkeämpää kokonaistilanteen hallitsemiseksi, että kirkkoneuvosto päättää siirtämisestä yhtymän virkoihin ja tehtäviin kaikkien siirtyvien työntekijöiden kohdalla. Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme ja lapsityön johtaja Jaanet Salminen on antanut suostumuksensa asian käsittelylle kirkkoneuvostossa. Suntioharjoittelija (työsopimussuhteinen) Oppisopimussuhteessa asti Piikkiön seurakuntaan oleva suntioharjoittelija Marke Laaksonen ei siirry yhtymän työntekijäksi suoraan ko. lainkohdan nojalla. Mikäli häntä ei siirrettäisi yhtymän palvelukseen, jäisi oppisopimus voimaan Piikkiön seurakunnan kanssa.

20 Kiinteistötoimisto on valmis vastaanottamaan oppisopimustyöntekijä Marke Laaksosen. Kiinteistöjohtaja tekee viranhaltijapäätöksenä tarvittavat tekniset muutokset oppisopimukseen/ sen perusteella tehtyyn määräaikaiseen työsopimukseen ja Laaksonen siirtyy kiinteistöyksikön oppisopimustyöntekijäksi. Toimistotyöntekijä (virkasuhteinen) Päätoiminen viranhaltija, kanslisti Elisa Vuorila tulee siirtää hänelle soveltuvaan seurakuntayhtymän virkaan. Vuorila on jo siirtynyt tekemään työtä keskusrekisteriin, jossa hänen tehtäviinsä kuuluvat sukuselvitysten ja virkatodistusten laatiminen. Vuorila on tehnyt vastaavia tehtäviä Piikkiön seurakunnassa, joten keskusrekisterin tehtävä on hänelle soveltuva. Keskusrekisterin johtajan tulee käydä Elisa Vuorilan kanssa tehtävänkuvausneuvottelu. Keskusrekisterin toimistosihteerin virasta jäi vakituinen viranhaltija (Arja Räisänen) eläkkeelle alkaen. Kirkkoneuvoston päätöksellä avointa virkaa hoitamaan nimitettiin sijainen ajalle Suunnitelmana oli, että Piikkiön seurakunnasta tuleva kanslisti Elisa Vuorila siirretään alkaen ko. virkaan. Koska kirkkoneuvosto nimitti ko. avoinna olevan viran hoitajaksi sijaisen ajalle , on Elisa Vuorila tässä vaiheessa palkattava yhtymään/ keskusrekisteriin tilapäiseen viranhaltijaan (virkaa perustamatta) ajalle ja nimitettävä em. virkaan alkaen. Talouspäällikkö Päivi Järvisen, toimistosihteeri Anne Kallioniemen, seurakuntamestari Esko Sainion ja seurakuntamestari Marko Heimosen osalta virkoihin tai työsopimussuhteisiin tehtäviin siirtämistä koskevat valmistelut ovat vielä kesken, joten esitykset heidän siirtämiseksi yhtymän virkoihin ja tehtäviin tuodaan kirkkoneuvostoon ja edelleen kirkkovaltuustoon mahdollisia mahdollisimman pian. Erityisesti työntekijät vastaanottavien seurakuntayhtymän yksiköiden tulee huolehtia siirtyvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden perehdyttämisestä uusiin työtehtäviin ja työyhteisöön. Myös muiden yksiköiden ja yhtymän työntekijöiden tulee osaltaan huolehtia Piikkiöstä siirtyneiden työntekijöiden tarpeellisesta tiedonsaannista ja avoimesta vastaanottamisesta yhtymään. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää 1) siirtää lastenohjaajat Leena Kinnarin, Päivi Linnasaari-Liimataisen ja Marjo Viljasen työsopimussuhteeseen seurakuntayhtymään ja kasvatusasiain keskukseen. Palkkaus on vaativuusryhmän 402 vähimmäispalkka. Kasvatusasiain keskuksen ao. esimiehen tulee käydä ko. työnte-

21 kijöiden kanssa tehtävänkuvausneuvottelu ja päivittää tehtävien työsopimukset sekä 2) siirtää Elisa Vuorilan seurakuntayhtymään ja keskusrekisteriin tilapäiseksi viranhaltijaksi virkaa perustamatta ajalle ja edelleen keskusrekisterin avoinna olevaan toimistosihteerin virkaan alkaen viran tehtävien mukaisella palkkauksella % välyksestä. Keskusrekisterin ao. esimiehen tulee käydä Vuorilan kanssa tehtävänkuvausneuvottelu. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Leena Kinnari, Päivi Linnasaari-Liimatainen, Marjo Viljanen ja Elisa Vuorila sekä kasvatusasiainkeskus/ Jaanet Salminen, keskusrekisteri/ Jouko Räty, taloustoimisto ja henkilöstörekisterin pitäjä. hyväksyttiin. 68 OVO-KORVAUKSEN MAKSAMINEN DIAKONIAKESKUKSEN TOIMISTONHOITAJA ANNA- MARI NIEMISELLE Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen on esittänyt seuraavaa: Diakoniakeskuksen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa diakonialeireillä tarvittaviin leiriavustajiin liittyvä toiminta. Pääosin se on ollut diakoniasihteerin vastuulla. Kirkkoneuvosto on myöntänyt diakoniasihteeri Mervi Salin-Inkiselle osittaista hoitovapaata asti siten, että Salin-Inkinen tekee nelipäiväistä työviikkoa yhteensä 29 tuntia viikossa ja saa 78 % täydestä palkastaan. Tämän vuoden alusta diakoniasihteerin vastuulle on tullut diakonia asiakasohjelmiin liittyviä tehtäviä. Jotta asiakasohjelmaan liittyvät tehtävät voitaisiin hoitaa osa-aikaisella työajalla, on diakoniasihteerin tehtäviä jouduttu tarkastelemaan siitä näkökulmasta, voidaanko joitakin tehtäviä siirtää diakoniakeskuksen sisällä toiselle työntekijälle. Mahdolliseksi siirrettäväksi kokonaisuudeksi on osoittautunut leiriavustajiin liittyvät tehtävät. Näitä ovat rekrytointiin, koulutuksen järjestämiseen, leireille sijoitteluun ja niihin liittyviin muutoksiin, yhteydenpitoon leirien vetäjien ja leiriavustajien kanssa liittyvät tehtävät. Olennainen osa on myös palautteen kerääminen sekä leiriavustajilta että leirien vetäjiltä. Nämä on arvioitu sisältöjen puolesta mahdolliseksi siirtää Anna-Mari Niemiselle. Mervi Salin-Inkinen osallistuu edelleen koulutuksen pitämiseen sekä leiriavustajien haastatteluun. Diakoniajohtaja arvioi siirrettävien tehtävien vaativan noin viiden tunnin työpanoksen viikossa. Palkkarahat on mahdollista kattaa diakoniasihteerin osa-aikaisuudesta säästyvistä palkkarahoista.

22 Kirkon virkaehtosopimuksen mukaan viranhaltijalle, joka tilapäisesti määrätään hoitamaan oman virkatehtävän ohella toisen viran tehtäviä, voidaan maksaa asiassa toimivaltaisen viranomaisen päättämä kohtuullinen korvaus. Sopimus ei sisällä määräyksiä kohtuullisen korvauksen suuruudesta tai sen määräytymisperusteista. Tämä kuvastaa sopimuksen linjaa siitä, että palkoista ja sen kaltaisista korvauksista päätetään paikallisesti. Seurakuntayhtymässä noudatetaan kohtuullisen korvauksen määrittämisessä kaikille työntekijöille yhtäläisin perustein vanhan virkaehtosopimuksen pohjalle luotua ohjeistusta, jonka johtoryhmä on hyväksynyt vuonna Sen mukaan, kun viranhaltija erikseen määrätään muun kuin vuosiloman aikana hoitamaan omien tehtävien ohella toisen tehtäviä, hänelle voidaan maksaa yli 2 viikkoa kestäneen toisen tehtävän hoidon ajalta enintään 35 %:n palkkio hoidettavan viran hinnoitteluryhmän palkkaluokkien asteikon alimman palkan peruspalkasta. Ovo-palkkion suuruus määräytyy lisätehtävien määrän ja vaativuuden sekä keston perusteella. Palkkio maksetaan määräyksen alusta lukien. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää, että diakoniakeskuksen toimistonhoitaja Anna- Mari Niemiselle maksetaan ajalta diakoniasihteeri Mervi Salin-Inkisen viran tehtävien hoitamisesta oman virkansa ohella korvaus, joka on suuruudeltaan 15 % Mervi Salin-Inkisen viran vaativuusryhmän (503) vähimmäispalkasta (2 126 euroa). Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Anna-Mari Niemiselle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 69 VAHVISTETTUJA VAATIVUUSRYHMIÄ JA OSIA KOSKEVAT ERIMIELISYYDET Salainen asia. 70 KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUS Kesä tulee, samoin kesätyöntekijät, jotka ovat saaneet keväiset opintonsa päätökseen ja tulevat työelämään ansaitakseen kesäaikaisen toimeentulonsa ja saadakseen työkokemusta. Kesätyöntekijä saa ensimmäisiä kosketuksia työelämään kesätyössään ja hän voi myös valita tulevan alansa ja työpaikkansa kesätöiden perusteella. Tulevaisuudessa, kun kilpailu hyvistä työntekijöistä kiristyy, ovat kaikki hyvät kokemukset Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä työpaikkana ensiarvoisen tärkeitä. Jotta kesätyöntekijälle

23 jää työstä, työyhteisöstä ja alasta myönteinen kuva, hänen tulee tuntea työ mielekkääksi ja kuuluvansa työyhteisöön sen tasavertaisena jäsenenä. Työtovereiden tuki on hänelle tärkeä, eihän hän voi osata työtä etukäteen eikä tietää työyhteisön tapoja. Kesätyöntekijän perehdyttäminen Kesätyöntekijä, kuten jokainen uusi työntekijä, tulee perehdyttää työhön, jotta hän pystyy hoitamaan työnsä vaaditulla tavalla. Työpaikalla on huolehdittava perehdyttämisen toteuttamisesta. Perehdytettäessä työntekijän tulee saada tietoa ainakin työpaikasta, talon tavoista, työtehtävästä ja palvelussuhteen ehdoista. Henkilöstöoppaasta löytyy myös kesätyöntekijälle hyödyllistä tietoa sekä perehdyttäjän muistilista. Palvelussuhteen muoto Jos kesätyöntekijöiden työhön sisältyy leirityötä, palvelussuhteen muoto on tilapäinen virkasuhde. Palvelussuhteeseen ottamisesta annetaan asianmukaisen viranomaisen allekirjoittama virkamääräys, johon on kirjattu palvelussuhteen keskeiset ehdot. Nimittämällä kesätyöntekijä tilapäiseksi viranhaltijaksi, vältämme työaikamääräyksiin ja -korvauksiin liittyvät ongelmat. Tilapäisen viranhaltijan kohdalla tulee huomioida 2 vapaapäivää kalenteriviikossa (173 ), menetetyn vapaapäivään korvaaminen (181,1 ) ja leirityöaikahyvitykset (181,2 ). Toimistotyöhön ja muuhun pääsääntöisesti virka-aikana tehtävään työhön palkattava kesätyöntekijä otetaan työsopimussuhteiseksi työntekijäksi ja hänen kanssaan tehdään työsopimus, johon kirjataan palvelussuhteen keskeiset työehdot. Virkapaikka Kesätyöntekijän virkapaikaksi nimetään se toimipaikka, jossa työntekijä pääasiallisesti tekee työtä. Pelkästään leiritoimintaa varten palkatut työntekijät rinnastetaan leirikeskushenkilökuntaan, jolloin heidän työpaikakseen määritellään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskukset. Työterveyshuolto Vain hautausmaan kesätyöntekijöille tehdään pienimuotoinen alkutarkastus työterveydenhuollossa Mehiläisessä. Hautausmaan pitkäaikaiset kausityöntekijät ohjataan tarvittaessa myös lääkärintarkastukseen. Tarkastukset tehdään työn fyysisten vaatimusten vuoksi. Kesätyöntekijäehdokkaan tulee toimittaa työterveyshoitajan/ lääkärin lausunto hautaustoimen johtaja Markku Mannerkorvelle ennen kesätyön alkamista.

24 Esimiehen tulee kuitenkin lähettää kaikista kesätyöntekijöistä työterveyshoitaja Eira Törnrothille Mehiläiseen perustiedot, esimerkiksi sähköpostitse. Perustiedot sisältävät tiedot kesätyöntekijästä sekä palvelussuhteen alkamis- ja päättymistiedot. Yli yhden kuukauden palvelussuhteessa olevat työntekijät ovat oikeutetut rajoitetussa määrin ilmaiseen akuutin sairauden yleislääkäritasoiseen hoitoon. Palvelussuhteeseen otettavan kesätyöntekijän palkan määräytyminen Seurakuntayhtymän eri yksiköissä työskennelleiden kesätyöntekijöiden palkkaus on aikaisempina vuosina määräytynyt eri perustein. Tulevasta kesästä lukien kesätyöntekijöiden palkkaus määräytyy samojen perusteiden pohjalta. Kesätyöntekijöiden palkkaus vuonna 2009 koskee: - hautausmaan kausi-/ ja kesätyöntekijöitä - leirikeskusten kesätyöntekijöitä - leirityöntekijöitä - hallinnon (sis. taloustoimiston) kesätyöntekijöitä - keskusrekisterin kesätyöntekijöitä - kiinteistötoimiston kesätyöntekijöitä ja sijaisia - kesäteologeja - seurakuntien kesätyöntekijöitä ja - teologiharjoittelijoita. Kesätyöntekijöiden palkkaus määräytyy seuraavasti: 1323 euroa/ kk Ensimmäisen kesän/kauden työntekijä; ei alan koulutusta tai alan työkokemusta euroa/ kk Puutarhuriharjoittelija ja muu opiskelija, joka on opiskellut alaa n. 1 vuoden ennen harjoittelu-/ kesätyöjaksoa euroa/ kk Työntekijältä vaaditaan viiden kuukauden työkokemus alalta; katsotaan, että hän on saavuttanut ammatillisen perustiedon ja alustavan tehtäväalan tuntemuksen. Alan koulutuksen omaava kesätyöntekijä sijoittuu suoraan tähän ryhmään euroa/ kk Vaaditaan 15 kuukauden työkokemus alalta. Alan koulutuksen omaavalta työntekijältä vaaditaan 10 kuukauden työkokemus alalta. Teologiharjoittelijat, jotka tulevat pakolliseen, sisällöltään määriteltyyn työharjoitteluun noin kolmannen opiskeluvuoden päättyessä.

25 ,14 euroa/ kk Teologian-, kanttori-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelija, kun hänet palkataan opiskelualansa mukaiseen kesätyöhön. Opintojen määrä ja aikaisempi työkokemus sekä tehtävien sisältö vaikuttaa maksettavan palkan tasoon. Työkokemus tarkoittaa jokaisessa kohdassa työkokemusta nimenomaan ko. alan työstä. Vuosisidonnaisen palkanosan kartuttamiseen lasketaan mukaan myös muu alan työkokemus ja muu työkokemus, josta olennaista hyötyä ko. työssä. Leiriavustajat Leiriavustajat ovat olleet useampia vuosia palkkiotoimisia. Palkkioperusteinen korvaus on työn luonteen vuoksi mahdollinen. Leiriavustajat eivät ole työsuhteessa, vaan tekevät vapaaehtoistyötä, joka jää työsopimuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Leiritoiminnasta ei ole taloudellista hyötyä järjestäjille ja työhön ei liity sellaista ansiotarkoitusta, kuin tavanomaiseen palkka-työsuhteeseen. Leiriavustajat ovat vapaaehtoistyössä keskimäärin alle 12 vrk/kk, yleensä sama avustaja ei ole kahdella peräkkäisellä leirillä. Erityisleireillä työn vaativuus otetaan huomioon leiriavustajien määrää lisäämällä. Palkkio vastaa kulukorvausta. Vuoden 2009 palkkiota esitetään nostettavaksi 2 /päivä. Alempaa ravintoedun verotusarvoa (3,30 ) käytetään leireillä ja retkillä, joissa leiriläiset tarvitsevat valvontaa ja/tai apua ruokailun yhteydessä. Leiriavustajat ovat diakonialeireillä ruokailutilanteissaan valvonta ja/tai avustamistehtävässä. Yöhoitajat Yöhoitajien työ on vastuullista, ammattitaitoa vaativaa hoitotyötä. Yöhoitajien kohdalla ei voida toteuttaa palkkiotoimista korvausta. Yöhoitajat ovat työsopimussuhteisia ja heidän palkkausperusteena toteutetaan tuntipalkkaa vaativuusryhmä 501 vähimmäispalkan mukaan (11,75 /tunti). Yöhoitajien palkka määritellään vaativuusryhmän 501 mukaan. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä olevan ohjeistuksen ja päättää, että vuoden 2009 kesä- ja kausityöhön palkattavien henkilöiden sekä leiriavustajien osalta noudatetaan seuraavia palkkaperusteita: 1) 1323 euroa/ kk Ensimmäisen kesän/kauden työntekijä; ei alan koulutusta tai alan työkokemusta.

26 euroa/ kk Puutarhuriharjoittelija ja muu opiskelija, joka on opiskellut alaa n. 1 vuoden ennen harjoittelu-/ kesätyöjaksoa euroa/ kk Työntekijältä vaaditaan viiden kuukauden työkokemus alalta; katsotaan, että hän on saavuttanut ammatillisen perustiedon ja alustavan tehtäväalan tuntemuksen. Alan koulutuksen omaava kesätyöntekijä sijoittuu suoraan tähän ryhmään euroa/ kk Työntekijältä vaaditaan 15 kuukauden työkokemus alalta. Alan koulutuksen omaavalta työntekijältä vaaditaan 10 kuukauden työkokemus alalta. Teologiharjoittelijat, jotka tulevat pakolliseen, sisällöltään määriteltyyn työharjoitteluun noin kolmannen opiskeluvuoden päättyessä. Työkokemus tarkoittaa työkokemusta nimenomaan ko. alan työstä. Vuosisidonnaisen palkanosan kartuttamiseen lasketaan mukaan myös muu alan työkokemus ja muu työkokemus, josta olennaista hyötyä ko. työssä. 2) ,14 euroa/ kk Edellä kohdassa 1) mainitusta poiketen, teologian-, kanttori-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelijan sekä vastaavaa alaa opiskelevien palkkaus määräytyy tämän kohdan mukaan, kun hänet palkataan opiskelualansa mukaiseen kesätyöhön. Opintojen määrä ja aikaisempi työkokemus sekä tehtävien sisältö vaikuttaa maksettavan palkan tasoon. 3) Alan koulutuksen omaavan kesätyöntekijän, jotka tekevät kaikki vakituisen työntekijän tehtävät, palkkaus määräytyy yleisen vaativuusryhmittelyn mukaan. Esimerkiksi leirikeskuksen keittiöhenkilökuntaan palkattavan ammattitaitoisen keittäjän palkka määräytyy vaativuusryhmän 401 perusteella. 4) Leirityöhön palkattavan alan koulutuksen omaavan työntekijän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 perusteella. 5) Diakonialeirien yöhoitajat ovat työsopimussuhteisia ja heidän palkkausperusteena toteutetaan tuntipalkkaa vaativuusryhmä 501 vähimmäispalkan mukaan (11,75 euroa/ tunti). Yöhoitaja täyttää tuntilistan tehdyistä työtunneista. Pätevyysvaatimuk-

27 sena yöhoitajalle on vähintään 21 vuoden ikä ja hoitoalan tutkinto. 6) Palkkio leiriavustajalle on 47 euroa/ leiripäivä Leiriavustaja maksaa kaksi ateriaa/leiripäivä á 3,30 euroa. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi kaikki yksiköt. hyväksyttiin. 71 SAIRAALAPASTORI SAKARI HARTIKAISEN IRTISANOUTUMISILMOITUS Sairaalapastori Sakari Hartikainen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjeen: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle Irtisanoudun Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitajan virasta alkaen siirtyäkseni vanhuuseläkkeelle. Turussa Sakari Hartikainen sairaalapastorina Turussa alkaen Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää myöntää Sakari Hartikaiselle eron sairaalasielunhoitajan virasta lukien. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Sakari Hartikaista pitkäaikaisesta ja hyvästä palveluksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Sakari Hartikainen, Hilkka Kakko-Helle, Hannu Hurme, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 72 NUORISOSIHTEERI RAUNO RÄTYN IRTISANOUTUMISILMOITUS Nuorisosihteeri Rauno Räty on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjeen:

28 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto IRTISANOUTUMINEN Irtisanon itseni nuorisosihteerin virasta alkaen, siirtyäkseni tekemään Liedon seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaa. Turussa Rauno Räty Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää myöntää Rauno Rätylle eron kasvatusasiainkeskuksen nuorisosihteerin virasta lukien. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Rauno Rätyä hyvästä palveluksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Rauno Räty, Heikki Arikka, Hannu Hurme, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 73 OVO-KORVAUKSEN MAKSAMINEN MARTINSEURAKUNNAN JOHTAVA DIAKONIAVI- RANHALTIJA PIRKKO LARKELALLE Martinseurakunnassa on kolme diakonian virkaa, joista yksi on johtavan diakoniaviranhaltijan virka. Diakoniaviranhaltija Krista Helppilä oli virastaan virkavapaalla Helppilän osa-aikaiseksi sijaiseksi palkattiin 25 %:n työvelvoitteella Anja-Maija Vanhanen ajalle Samaan ajankohtaan ajoittui diakoniaviranhaltija Katja Suomisen vuosiloma sekä koulutusvapaa 12.9., 15.9., ja Johtava diakoniaviranhaltija Pirkko Larkela on Helppilän poissaolon aikana hoitanut Helppilän tehtävät ensin yksin ja sijaisen ajalla sijaisen työvelvoitteen ylittävältä osalta. Kirkon virkaehtosopimuksen mukaan viranhaltijalle, joka tilapäisesti määrätään hoitamaan oman virkatehtävän ohella toisen viran tehtäviä, voidaan maksaa asiassa toimivaltaisen viranomaisen päättämä kohtuullinen korvaus. Sopimus ei sisällä määräyksiä kohtuullisen korvauksen suuruudesta tai sen määräytymisperusteista. Tämä kuvastaa sopimuksen linjaa siitä, että palkoista ja sen kaltaisista korvauksista päätetään paikallisesti. Seurakuntayhtymässä noudatetaan kohtuullisen korvauksen määrittämises-

29 sä kaikille työntekijöille yhtäläisin perustein vanhan virkaehtosopimuksen pohjalle luotua ohjeistusta, jonka johtoryhmä on hyväksynyt vuonna Sen mukaan, kun viranhaltija erikseen määrätään muun kuin vuosiloman aikana hoitamaan omien tehtävien ohella toisen tehtäviä, hänelle voidaan maksaa yli 2 viikkoa kestäneen toisen tehtävän hoidon ajalta enintään 35 %:n palkkio hoidettavan viran hinnoitteluryhmän palkkaluokkien asteikon alimman palkan peruspalkasta. Ovo-palkkion suuruus määräytyy lisätehtävien määrän ja vaativuuden sekä keston perusteella. Palkkio maksetaan määräyksen alusta lukien. Ohjeistuksen mukaan milloin toisen tehtävien hoitaminen oman viran ohella kestää 6-7 viikkoa, on ovo-korvauksen suuruus normaalitapauksessa %. Koska Helppilän tehtäviä on osan virkavapaan ajasta hoitanut osa-aikainen sijainen, on ovo-korvaus perusteltua maksaa alarajan mukaisena. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää, että Martinseurakunnan johtava diakoniaviranhaltija Pirkko Larkelalle maksetaan ajalta diakoniaviranhaltija Krista Helppilän viran tehtävien hoitamisesta oman virkansa ohella korvaus, joka on suuruudeltaan 15 % Krista Helppilän viran vaativuusryhmän (502) vähimmäispalkasta (2 020 euroa). Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Pirkko Larkelalle, Tuomo Norvasuolle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 74 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOONKUTSUMINEN Hallintojohtaja Hannu Kallio ilmoitti, että on tarvetta kutsua yhteinen kirkkovaltuusto koolle maaliskuussa. Kirkkoneuvosto päättää, että yhteinen kirkkovaltuusto kutsutaan koolle klo 18. hyväksyttiin. Ei muutoksenhakuoikeutta.

30 Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 75 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 75, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 40 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 76 HELI HEISTMANIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Kärsämäen hautausmaan työnjohtaja Heli Heistman on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Kärsämäen hautausmaata. Hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Heli Heistmanille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Heistmanin virkapaikaksi määrätään Kärsämäen hautausmaa. Heistmanin tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Heli Heistmanille, Markku Mannerkorvelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 12.2.2009 1 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 12.2.2009 1 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 12.2.2009 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika tiistai 12.2.2009 klo 18.00 19.05 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2011 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2011 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2011 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 27.1.2011 klo 18.00 19.30 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.1.2011 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.1.2011 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 13.1.2011 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 51 Aika torstai 13.1.2011 klo16.00 21.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.1.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.1.2013 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 31.1.2013 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 31.1.2013 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 18.12.2014 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Mäki Kaija Lindholm Minna Isotalo Timo MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2016 Sivu 112 Kokousaika Torstai 15.12.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kovanen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

ORIMATTILAN SEURAKUNTA Kokouskutsu 1/2017 Kirkkovaltuusto

ORIMATTILAN SEURAKUNTA Kokouskutsu 1/2017 Kirkkovaltuusto ORIMATTILAN SEURAKUNTA Kokouskutsu 1/2017 Kirkkovaltuusto 10.1.2017 Kokousaika: keskiviikkona 18.1.2017 klo 18.30- (kahvit klo 18.00 alkaen) Kokouspaikka: Seurakuntakodin yläsali, Kirkkopuisto 1, Orimattila

Lisätiedot

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5)

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.01.2017 1/2017 1 (5) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika perjantaina 20.1.2017 klo 18.00 19.12 Paikka seurakuntakodilla Läsnä Petri Laitinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 11.1.2017 1 / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti, Ikhtys-Sali, Seurakuntatie 1, Kalajoki

Lisätiedot

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2017 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.2.2005 20. Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.2.2005 20. Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 17.2.2005 20 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 17.2.2005 klo 18.00-18.55 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Kirkkoneuvosto 8.12.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 8.12.2016 klo 16.30 16:41 Paikka Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Läsnä Esa Mierlahti puheenjohtaja Lasse

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/2017 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Aika tiistaina 24.1.2017 klo 18 18.35 Paikka Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahokatu

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 4. päivä tammikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Torstaina 9.2.2017 klo 16.30-18.30 Paikka Alavan kirkon alasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen läsnä

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto 1 Kirkkovaltuusto 1 Aika ja paikka Jäsenet = läsnä Muut läsnäolijat Ke 11.3.2015 klo 18.45-19.40 srk-kodilla Ahopelto, Hannu Heiska, Tuomo Karanta, Janne Kauppinen, Markku Korhonen, Marja Koriseva-Karmala,

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2008 103. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2008 103. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2008 103 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 107 126 Aika torstai 21.2.2008 klo 16.00 16.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015 AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Lähteenmäki Heikki Ahava Asta Mattila Kalle Haikka

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantai 11.3.2013 klo 18.00 19.00 Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 Osanottajat: jäsenet Kaisa Heininen, puheenjohtaja Raimo Anttila Irja

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 1 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 KOKOUSTIEDOT KOKOUSPAIKKA Seurakuntakeskus/iso kahvio KOKOUSAIKA Maanantai 9.1.2017 klo 16.30 17.00 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät: Niskasaari Arvo puheenjohtaja 1 9 Puurunen Terttu

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.2.2012 45. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.2.2012 45. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.2.2012 45 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 50-83 Aika keskiviikko 1.2.2012 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 22.2.2017 klo 17.35 18.23 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2012 Aika Paikka 28.2.2012 klo 19.00 Klo 17.30 Espoon kaupungin Kaupunkikehitysyksikön tutkimusjohtaja Teuvo Savikko kertoo seurakunnan alueesta tilastojen valossa. Klo

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1/10

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1/10 Sivu 1/10 Aika Maanantai 30.01.2017 klo 19.00 19.25 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee Läsnä Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja Asikainen Mikko jäsen Barck Pekka

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.1.2015 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.1.2015 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.1.2015 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.1.2015 klo 18.00 19.05 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MUUT KUTSUTUT Outi Leino, kirkkovaltuuston pj Kalle S. Norri, talouspäällikkö, sihteeri

MUUT KUTSUTUT Outi Leino, kirkkovaltuuston pj Kalle S. Norri, talouspäällikkö, sihteeri 1/9 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika 16.05.2016 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone Paikalla: JÄSEN HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN Torsti Äärelä, pj Leena Hafrén Jarmo Arvola Arvo Laakso Taina Mäkinen Seija

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2011 11 ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO 12.1.2011 Aika Keskiviikko 12.1.2011 klo 19.00 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja 6-11 Jarmo Heinonen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri Kirkkovaltuusto 26.01.2017 1 N:o 01/2017 Kokousaika: Torstaina 26.1.2017 klo 18:00 19:20 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 1 7 Puheenjohtaja: Brofeldt Leena Muut päätöksentekijät:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstaina 19.1.2017 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Taisto Kokko Kyösti Kuisma Hannele Perttunen Anja Pinoniemi Pasi Pistemaa Tuovi Sipola Poissa olleet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2008 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2008 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2008 121 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 127 146 Aika tiistai 4.3.2008 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 (11) Kirkkovaltuusto 1/2017 Pöytäkirja KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 (11) Kirkkovaltuusto 1/2017 Pöytäkirja KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 (11) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 ntarkastajien valitseminen 5 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot