TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.2.2005 20. Kokous aloitettiin raamatunluvulla."

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokous aloitettiin raamatunluvulla. 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kv todennee kokouksen laillisuuden. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1, 18. Todettiin. 19 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kv hyväksynee ilmoitetut esteet ja todennee varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1, 19. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 49 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä eli yhteensä 56/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 20 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kv valinnee pöytäkirjan tarkistajat, jotka samalla toiminevat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Kari ja Pär Landor.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto OULUN KIRKKOPÄIVÄT Kirkkopäivät Oulussa tarjoavat ohjelmaa kaikille ikäryhmille; ne ovat samalla myös Nuorten Kirkkopäivät ja Kirkon lapsityön juhla ja varhaisnuorten tapahtuma. Kirkkopäivien lisäksi samana viikonloppuna juhlitaan myös Kirkko Suomessa 850 vuotta- juhlaa, Oulun ortodoksisen hiippakunnan 25-vuotisjuhlaa sekä useiden kristillisten järjestöjen 100-vuotisjuhlia. Aiemmin on kirkkovaltuutetuista saatu lähettää kaksi edustajaa seurakuntaa kohden kirkkopäiville. Heidän matkakustannuksensa virkaehtosopimuksen mukaan ilman päivärahoja on maksettu kirkkovaltuuston käyttövaroista. Kirkkopäivät esitteestä voidaan lukea, että erillisiä julisteita ei postiteta. Sen sijaan niitä voi tulostaa nettisivulta Yksityiskohtaisempia lisätietoja kirkkopäivistä mm. ilmoittautumisesta, majoituksesta ja päivien ohjelmasta löytyy samalta nettisivulta Kirkkoneuvoston jäsenillä on sama mahdollisuus kirkkoneuvoston käyttövarojen puitteissa. Kv päättää, että kaksi kirkkovaltuutettua kustakin seurakunnasta saadaan lähettää Oulun kirkkopäiville siten, että heidän kulunsa virkaehtosopimuksen mukaan ilmanpäivärahoja suoritetaan kirkkovaltuuston käyttövaroista. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Kirkkovaltuutettu Johannes Pelkonen esitti, että päätöstä muutetaan niin, että siitä poistetaan sanat ilman päivärahoja, koska on tarkoitus, että valtuutetutkin saavat matkan aikana syödä ja ruokalippukäytäntö on vähän hankala. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto päätti, että kaksi kirkkovaltuutettua kustakin seurakunnasta saadaan lähettää Oulun kirkkopäiville siten, että heidän kulunsa virkaehtosopimuksen mukaan suoritetaan kirkkovaltuuston käyttövaroista. 22 KIRKKOVALTUUSTOSSA OLLEET KESKENERÄISET ALOITTEET Kv kirkkovaltuutettu Pirkko Julkusen aloite

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Siinä esitetään, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä hankkii asianmukaiset toimitilat Kohmon alueelta. Samaa koskeva aloite on aikanaan merkitty käsitellyksi. Tällä hetkellä tilanne on se, että Kohmossa seurakuntatyöpisteenä ollut rakennus on myyty eikä siihen edes saatu jatkolupaa seurakunnalliseen toimintaan. Alueella ei myöskään ole kaavallista valmiutta uuden seurakuntatilan hankkimiseksi. Asia on tiedossa, se voitanee merkitä loppuun käsitellyksi Kv kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen ym. aloite Kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen ym. aloitteen tavoitteena on, että valtuustossa saa keväällä (2004) ennen kuin kirkkoneuvosto ohjeistaa seuraavan vuoden budjetin valmistelun mahdollisuuden keskustella painotuksista ja evästää talousarvion laadintaa. Kv S Kv merkitsi informaation saaduksi Kv Keskustelu merkittiin tiedoksi Keväälle 2005 on merkitty kirkkovaltuuston kokous, jossa taloussuunnitteluun voidaan palata. Aloite voitaneen merkitä loppuun käsitellyksi Kv kirkkovaltuutettu Ann-Sofi Hurmeen aloite Ann-Sofi Hurme on kohdalla tehnyt aloitteen jossa hän toivoo, että seurakuntayhtymässä kartoitetaan kaikki työ- ja virkasuhteet kiinnittäen huomiota siihen, millä perusteilla henkilöstö on vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa. Raportista tulee myös käydä ilmi, miten pitkään henkilöt ovat olleet määräaikaisessa työsuhteessa eli onko kyseessä ollut yhtäjaksoinen menettely. Tilannetta kuvaava raportti tulee antaa kirkkovaltuustolle toimenpideehdotuksineen niissä tapauksissa, joissa määräaikaisuus voidaan välttää. Asia on valmisteltavana lakimiehellä Kv kirkkovaltuutettu Heikki Knuutin aloite Knuutin aloitteessa esitetään lahjoitettavaksi virsikirjat perusopetuksen oppilaiden käyttöön. Asia on valmisteltavana kasvatusasiain keskuksessa ja pyritään saamaan valmiiksi keväällä 2005.

4 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv kirkkovaltuutettu Virve Välimäen aloite Virve Välimäen aloitteessa esitetään, että Turun hautausmaille tehdään muistopaikat, joihin omaiset voivat laskea kynttilän muille paikkakunnille haudattujen läheistensä muistoksi. Aloite on valmisteltavana kiinteistötoimistossa. Kv päättää merkitä tiedokseen selvityksen aloitteista, jotka ovat olleet käsittelemättä Samalla kirkkovaltuustolle esitetään, että kirkkovaltuutettu Pirkko Julkusen aloite ja kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen aloite katsottaisiin käsitellyiksi on muutoksenhakuoikeus; ei muutoksenhakuoikeutta. Hyväksyttiin. 23 KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI Kiinteistölautakunnan johtosäännön 2 kuuluu seuraavasti: Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan kolme varajäsentä. Jäsenten tulee monipuolisesti edustaa lautakunnan toimialaa. Lautakunnan vaalin valmistelee kirkkovaltuustolle yhteinen kirkkoneuvosto. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Kiinteistölautakunnan johtosäännön 3 : mukaan lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, kirkkoneuvoston vuosittain keskuudestaan valitsemalla edustajalla, hallintojohtajalla, kiinteistöjohtajalla, talous- ja suunnittelujohtajalla sekä hautaustoimen päälliköllä. Lautakunnan sihteerinä toimii hautaustoimen päällikkö. Uusien sääntöjen mukaan seurakunnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Kiinteistölautakunnan kokoonpano vuosina on ollut seuraava: puheenjohtaja.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Luojola Ilari, putkiasentaja Huiskala Hilkka, asianajaja Itähaarla Sakari, maanviljelijä Kukkonen Heimo, rakennusinsinööri Leino Arno, kanslianeuvos Rantanen Matti, työsuojelupäällikkö Suominen Jarmo, kauppapuutarhuri (muuttanut Naantaliin) vara Jussila Sakari, korvauspäällikkö Peltola Tomi, varastomies Tiensuu Pirjo, vahtimestari Kirkkoneuvoston edustajana kiinteistölautakunnassa on ollut tutkimuspäällikkö Lars-Runar Knuts. Esitys on valtuutettujen neuvottelun tulos. Kv päättää valita kiinteistölautakuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Luojola Ilari, putkiasentaja Huiskala Hilkka. asianajaja Kukkonen Heimo, rakennusinsinööri Leino Arno, kanslianeuvos Paasikivi Iina, kaavoitusarkkitehti Pajula Raili, rakennusmestari Rantanen Matti, työsuojelupäällikkö vara Heikkinen-Ainasoja Merja, varatuomari Itähaarla Sakari, maanviljelijä Tiensuu Pirjo, vahtimestari On muutoksenhakuoikeus. Hyväksyttiin yksimielisesti. 24

6 Yhteinen kirkkovaltuusto TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN SIELUNHOITOTYÖN JOHTO- KUNNAN VALITSEMINEN VUOSIKSI Sielunhoitotyön johtokunnan johtosäännön 2 kuuluu seuraavasti: Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla monipuolisesti edustettuna sen tehtäviin kuuluva asiantuntemus. Johtokunnan jäsenten vaalin valmistelee kirkkovaltuustolle yhteinen kirkkoneuvosto. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, sillä kirkkoneuvoston edustajalla, jonka neuvosto toimikaudekseen valitsee, hallintojohtajalla sekä yhteisten työmuotojen johtavalla viranhaltijalla. Uusien sääntöjen mukaan seurakunnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Johtokuntaan ovat toimikautena kuuluneet: Laurén Mikko, pastori, merikapteeni Toivanen Auli, professori Sepponen Eero, kirkkoherra Ojanen Sirkka, psykologi Keinänen Matti, psykiatri Lemmetyinen Eeva-Kaija, apulaisrehtori Kervilä Anja, psykologi vara Sorsa Ilkka, myyntipäällikkö Nikkilä Airi, ylihoitaja Kirkkoneuvoston edustajana sielunhoitotyön johtokunnassa on ollut hum.kand, matkailuneuvoja Arja von Schöneman. Esitys on kirkkovaltuutettujen neuvottelun tulos. Kv päättää valita sielunhoitotyön johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt:

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Laurén Mikko, pastori, merikapteeni Toivanen Auli, professori Sepponen Eero, kirkkoherra Ojanen Sirkka, psykologi Keinänen Matti, dosentti Lemmetyinen Eeva-Kaija, apulaisrehtori Kervilä Anja, psykologi vara Sorsa Ilkka, myyntipäällikkö Nikkilä Airi, ylihoitaja On muutoksenhakuoikeus. Hyväksyttiin yksimielisesti 25 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN JOHTO- KUNNAN VALITSEMINEN VUOSIKSI Kasvatusasiain johtokunnan johtosäännön 2 kuuluu seuraavasti: Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla monipuolisesti edustettuna sen tehtäviin kuuluva asiantuntemus. johtokunnan jäsenten vaalin valmistelee kirkkovaltuustolle yhteinen kirkkoneuvosto. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, sillä kirkkoneuvoston edustajalla, jonka neuvosto toimikaudekseen valitsee, hallintojohtajalla sekä yhteisten työmuotojen johtavalla viranhaltijalla. Uusien sääntöjen mukaan seurakunnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Kasvatusasiain johtokuntaan ovat vuosina kuuluneet seuraavat henkilöt:: Kiesiläinen Kari, kylänjohtaja

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Halme Kaarina, ylikonstaapeli Isolauri Hannu, rehtori Torppa Mirkka, opettaja Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja Katainen Hilkka-Helena, lapsi. ja perhetyön kouluttaja Pätsi Toni, pastori vara Valo-Laukkanen Kaarina, opettaja Laitinen Aila, terveydenhoitaja Kirkkoneuvoston edustajana kasvatusasiain johtokunnassa on ollut opetusneuvos Seppo Isotalo. Esitys on kirkkovaltuutettujen neuvottelun tulos. Kv päättää valita kasvatusasiain johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Kiesiläinen Kari, kylänjohtaja Halme Kaarina, ylikonstaapeli Isolauri Hannu, rehtori Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja Katainen Hilkka-Helena, lapsi- ja perhetyön kouluttaja Rajamäki Lassi, pastori Torppa Mirkka, opettaja vara Knuuti Heikki, luokanopettaja Laitinen Aila, terveydenhoitaja On muutoksenhakuoikeus. Hyväksyttiin yksimielisesti 26 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN DIAKONIATYÖN JOHTOKUN- NAN VALITSEMINEN VUOSIKSI Diakoniatyön johtokunnan johtosäännön 2 kuuluu seuraavasti:

9 Yhteinen kirkkovaltuusto Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla monipuolisesti edustettuna sen tehtäviin kuuluva asiantuntemus Johtokunnan jäsenten vaalin valmistelee kirkkoneuvostolle yhteinen kirkkoneuvosto. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, sillä kirkkoneuvoston edustajalla, jonka neuvosto toimikaudekseen valitsee, hallintojohtajalla sekä yhteisten työmuotojen johtavalla viranhaltijalla. Uusien sääntöjen mukaan seurakunnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Johtokuntaan ovat toimikautena kuuluneet seuraavat henkilöt: Mikkola Pirkko, hovioikeudenneuvos Pispanen Reino, apulaisjohtaja Leppälä Sari, diakoniatyöntekijä Lahtonen-Kiviranta. Soile, hoitokodin johtaja Huurre, Birgitta, vammaispalvelun suunnittelija Kokko Pentti, kappalainen Tuokko Sirkka, velkaneuvoja vara Jyväs Markku, toiminnanjohtaja Seivästö Anne, lääkäri Kirkkoneuvoston edustajana diakoniatyön johtokunnassa on ollut osastosihteeri Kirsti Kari. Esitys on kirkkovaltuutettujen neuvottelun tulos. Kv päättää valita diakoniatyön johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Mikkola Pirkko, hovioikeudenneuvos Hagman Tarja, johtava diakonissa

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Huurre Birgitta, sosiaalityöntekijä Jyväs Markku, toiminnanjohtaja Järvensivu Jukka, kirkkoherra Pispanen Reino, apulaisjohtaja Tuokko Sirkka, talous- ja velkaneuvoja vara Lahtonen-Kiviranta Soile, hoitokodin johtaja Nevalainen Paavo, opistoupseeri On muutoksenhakuoikeus. Hyväksyttiin yksimielisesti 27 PIETARIN PYHÄN MARIAN KIRKON URKUHANKKEEN AVUSTAMINEN Pietarin Pyhän Marian kirkko vietti kaksi viikkoa sitten juhlallisesti 200-vuotisjuhliaan. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä oli tilaisuudessa delegaatio, koska seurakunnat ovat Pyhän Marian seurakunnan ystävyysseurakuntia. Kirkko on peruskorjauksen jäljiltä erittäin kauniissa kunnossa, mikä voitiin todeta arvokkaissa juhlissa. Arkkipiispa Paarma totesi tervehdyspuheessaan, että kirkosta puuttuvat vielä urut ja hän kertoi, että Kirkon Ulkomaanapu on asettanut urkuhanketta varten toimikunnan, jonka puheenjohtajana on piispa Jorma Laulaja. Toimikunnan jäseninä toimivat Hannu Isotalo, Matti Järveläinen, Timo Korhonen, Pentti Pelto, Erkki Tuppurainen ja Juhani Pörsti. Toimikunnalla on myös asiantuntijajäseniä. Urkutoimikunta on kääntynyt seurakuntayhtymän puoleen ja pyytänyt hankkeeseen avustusta. Avustuksen markkamäärää ei ole yksilöity, mutta anomuksesta ilmenee, että kirkkohallituksen, seurakuntien ja seurakuntayhtymien keräysosuus on euroa. Opetusministeriöltä toivotaan saatavan euroa ja yrityksiltä euroa. Kirkon osuus vastaa kahdentoista äänikerran kustannuksia. Kaiken kaikkiaan urkujen kooksi on kaavailtu 30 äänikertaa ja hinnaksi euroa. Yksi äänikerta maksaa euroa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osuus kirkon korjauskustannuksista oli merkittävä. Seurakuntayhtymä maksoi yli 3,7 miljoonaa markkaa kustannuksista, jotka nousivat yli 20 miljoonan markan.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Avustusanomus on seuraava: Liite 1, 27. Johtoryhmässä käytiin keskustelu, jossa todettiin, että seurakuntayhtymä on hyvinkin hoitanut sen osuuden, joka sille oli kaavailtu korjaustyön kokonaisuudessa. Urkujen rakentaminen saattaa korjaustyön päätökseen ja seurakuntayhtymä voisi olla mukana niissäkin talkoissa yhden äänikerran verran eli eurolla. Kirkkoneuvosto puoltaa ehdotusta. Kv päättää myöntää Kirkon Ulkomaanavulle euron ylimääräisen avustuksen käytettäväksi Pietarin Pyhän Marian kirkon urkuhankintaan. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 10200, joka ylittyy jo tehtyjen ja nyt tehtävän päätöksen johdosta, minkä vuoksi ylitys huomioidaan vastaisissa talousarviomuutoksissa. On muutoksenhakuoikeus. Hyväksyttiin yksimielisesti 28 VUOSIKERTOMUSTEN KÄSITTELY Kirkkoneuvosto on pitämässään kokouksessa käsitellyt diakoniakeskuksen toimintakertomuksen, sielunhoitotyön johtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomukset ja kasvatusasiain keskuksen toimintakertomuksen vuodelta 2004 ja päättänyt saattaa ne kirkkovaltuuston käsiteltäviksi jo tähän kokoukseen valmistavaksi materiaaliksi keväämmällä käytäviä strategiakeskusteluja varten. Toimintakertomuksia ei ole mainittu kuulutuksessa. Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 pykälän mukaan, jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätettiin, että lisälista otetaan yksimielisesti käsiteltäväksi. 29 DIAKONIAKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 Liite 1, 29 Kv merkitsee saaduksi diakoniakeskuksen toimintakertomuksen vuodelta 2004.

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Käsittely Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen kertoi, että valtuutetuille oli jaettu Diakoniakeskuksen 50-vuotisjuhlakirja Armoa, apua ja osallisuutta, jonka on toimittanut Harri Raitis. Siihen sisältyi myös John Vikströmin artikkeli Diakonian tulevaisuuden näkymiä. Kirkkovaltuusto merkitsi saaduksi Diakoniakeskuksen toimintakertomuksen vuodelta 2004 sekä kirjan Armoa, apua ja osallisuutta. 30 SIELUNHOITOTYÖN JOHTOKUNNAN ALAISTEN TYÖMUOTOJEN TOIMINTAKERTOMUK- SET VUODELTA 2004 Liitteet 1-5, 30 Kv merkitsee saaduksi sielunhoitotyön johtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomukset vuodelta Käsittely Valtuutettu Johannes Pelkonen kertoi, että hän oli ollut sairaalassa ja kiinnitti huomiota kahteen asiaan. 1) Sairaalassa on potilassängyn vieressä radio, mutta sieltä kuuluu vain muutama kanava. Hän olisi toivonut saavansa kuulla hengellisiä ohjelmia esim. Radio Dein kautta, mutta se oli mahdotonta. 2) Päästyään sairaalasta hän huomasi, että sairaalassa hänenkin osastollaan oli järjestetty hartaustilaisuus. Siitä ei kuitenkaan tiedotettu muuta kuin ilmoitustaululla, ja kun hän oli sänkypotilas, ei hän ollut siihen voinut kiinnittää huomiota. Hän toivoi näihin asioihin korjausta. Kirkkovaltuutettu Ann-Sofi Hurme kiinnitti huomiota työnohjaus- ja sielunhoitokoulutuksen toiminnan arvioinnin tavoitteeseen 3. Hän ihmetteli sitä, että johtokunta on asettanut työryhmän ja vastausta odotetaan vasta 2005 keväällä. Hän toivoi, että tämä toimintasuunnitelma esitettäisiin myös kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto merkitsi saaduksi sielunhoitotyön johtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomukset vuodelta KASVATUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 Liite 1, 31

13 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv merkitsee saaduksi kasvatusasiain keskuksen toimintakertomuksen vuodelta Käsittely Keskustelun kuluessa kirkkovaltuutettu Pentti Huovinen teki aloitteen, jonka käsittely siirrettiin tästä kohdasta seuraavaksi asiakohdaksi. Kirkkovaltuusto merkitsi saaduksi kasvastusasiain keskuksen toimintakertomuksen vuodelta KIRKKOVALTUUTETTU PENTTI HUOVISEN ALOITE Pentti Huovinen esitti aloitteena seuraava: Liite 1, 32 Aloite lähetettiin kirkkoneuvostolle valmistelua varten. 33 MUUTOKSENHAKU Liite 1, 33. Pentti Korhonen puheenjohtaja Pekka Soini sihteeri Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty Turussa Timo Kari Pär Landor Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoneuvoston kokoushuoneessa klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Pekka Soini kirkkovaltuuston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.200 141 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.11.200 klo 18.00-20.10 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot