KOULII-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS #6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULII-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS #6"

Transkriptio

1 KOULII-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS #6 Päivämäärä: Paikka: Infopaviljonki, Suurpellon puistokatu 18, Espoo Kokousasiat: 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen Puheenjohtaja Esa Kankainen avasi ohjausryhmän kokouksen kello 9:10. Kokouksen asialista hyväksyttiin. 2. Läsnäolijoiden toteaminen ja ohjausryhmän jäsenyyksien vaihtuminen Ohjausryhmän kokouksessa olivat läsnä Kalevi Ekman/ Aalto yliopisto, pj. Esa Kankainen/Asuntosäätiö, Mervi Katainen (varajäsen)/ Espoon kaupunki, Per-Stefan Nyholm/ Uudenmaan liitto, Drazen Dodik (varajäsen)/ Microsoft, Ari Poikola/ Laurea, Maria Korpi (varajäsen)/ Omnia ja Pekka Räsänen/ Omnia sekä asiantuntijajäsenenä Helena Kämäräinen/ Omnia ja Veera Tammilehto, Jenna Harkonsalo ja Sari Helisniemi-Närvä Koulii-hankkeen opiskelijoiden edustajina. Microsoftin varajäsen vaihtuu, uutena aloittaa Drazen Dodik Microsoft Oy:stä. Läsnäolijat esittäytyivät. 3. Päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösvaltaisuusmielessä ohjausryhmän kahdestatoista jäsenestä paikalla oli viisi (5) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä eli yhteensä kahdeksan (8) jäsentä, joten kokous katsottiin päätösvaltaiseksi. 4. Työjärjestyksen hyväksyminen Työjärjestykseksi hyväksyttiin asialistan järjestys. 5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen Todettiin, että edellisessä kokouksessa käsiteltiin taloustilannetta ja sen puitteissa olevia mahdollisuuksia, Opinmäkeä ja palveluita Suurpellossa. Pekka Vikkula toi esille Suurpellon arkea ja siihen liittyen hanketta, jolla pyritään minimoimaan rakennusvaiheen aikaiset hankaluudet asukkaille sekä Koulii-hankkeen toimintaa alueen hyväksi. Edelliseen pöytäkirjaan ei ollut huomautettavaa tai lisättävää ja se hyväksyttiin.

2 6. Projektin tilanneraportti a.) Helena Kämäräinen kertoi taloustilanteesta: Vuoden 2011 maksatushakemukset on jätetty rahoittajalle on maksatukseen haettu euroa. Hankkeelle on tullut hylättyjä kustannuksia johtuen virheellisistä työajan merkinnöistä. Virheen korjaamiseksi on saatu ohjausta. Kaudelta haetaan maksatukseen ,82 euroa. Suurimpana kustannuseränä ovat henkilöstökustannukset. Niiden toteuma on alle budjetoidun, koska täysin ennakoitua henkilöstömäärää ei ole mukana kehitystyössä. Palvelujen ostoja kilpailutuksen tähden seurataan ja tarkastellaan tarkemmin. Kausille ja budjetissa on jäljellä euroa. Esa Kankainen toi esille edellisen kokouksen keskustelua jäljellä olevasta toiminnasta eli tiivistetäänkö toimintaa vai jatketaanko toimintaa 2013 puolelle. Tässä yhteydessä keskusteltiin tehdystä muutosehdotuksesta. Per-Stefan Nyholm nosti esiin kysymyksen, että asiasta täytyy käydä läheistä keskustelua rahoittajan kanssa ja että muutosehdotus täytyy liittää pöytäkirjaan liitteeksi. Helena Kämäräinen totesikin, että muutosehdotusta on käsitelty tiiviisti rahoittajan kanssa ja se on hyväksytty Eura 2007-järjestelmässä. Kuntarahoitusosuus, 9,2%, kirjataan jatkuvasti hankkeen toteuttajien kustannuksiin, jolloin se kertyy kumulatiivisena koko ajan. Pekka Räsänen kertoi koko hankkeen ennusteen, euroa (vrt euroa ohjausryhmän kokouksessa). Tasaisella kustannustoteumalla 2012 summa olisi n euroa. Budjetissa jäljellä oleva määrä on n euroa, jolloin erotus on euroa. Arvioitu toteuma voi jäädä n euroa alle suunnitellun riippuen lähinnä todellisesta henkilöstön toteumasta ja palvelujen ostoista liittyen seminaareihin sekä hankkeen toiminnasta tehtävien eri raporttien ja artikkelisarjojen kustannuksiin. Näin ollen 2012 toteuma olisi n euroa. b.) Pekka Räsänen kertoi toiminnasta ja panostuksista: Koulii ohjausryhmä Toteuma 2010 Toteuma 2011 Muutosbudjetti 2012 Kokonaisbudjetti A. KUSTANNUKSET A.1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat A.2. Henkilöstökulut A.3. Palvelujen ostot A.4. Matkakustannukset A.5. Muut kustannukset Keväällä 2012 toiminnassa on paneuduttu palvelujen konseptointiin ja pedagogiseen yhteistyöhön sekä LivingLab-toimintaan Suurpellossa. Syksyn tavoitteena on saada toteutettu

3 pedagogisen yhteistyön ja toimintamallin määrittely Omnian ja Laurean kesken, mikä mahdollistaa LivingLab-kehitysalustaan/toimintamalliin pohjautuvaa koulutustoimintaa alueella. Tavoitteena on, että Suurpellon eri toimijoiden kanssa yhdessä määritellään tarpeet kehitystyölle jatkossa. Haasteena on, kuinka nopeasti sekä pedagoginen toimintamalli ja kehitysalustamalli, jotka palvelevat aluekehitystyötä, saadaan suunniteltua ja sovittua. Esa Kankainen totesi, että Suurpellossa on erilaisia toimijoita: kehittäjiä, kuten VVO tai Asuntosäätiö seuraavat 50 vuotta, rakentajia, palvelujen tuottajia, kaupunki ja asukkaat. Suurpellon kehittämiseen liittyy erilaisia tavoitteita. Yhtenä haluna on, että Koulii toimii jatkossakin, koska tuonut Suurpeltoon hyvää. Suurpellon markkinoinnin rooli on muuttumassa ja siten vaikuttaa myös Kouliin toimintaan. Lisäksi tulossa ovat Opinmäki ja kaupalliset toimijat ja palvelut. Maria Korpi korosti, että jatkoon täytyy nimetä yhteyshenkilöt. Hän ehdotti, että esim. Omnian yrittäjyysvalmentajat voivat yhdistää Suurpellossa yrittäjämäistä toimintaa osaksi koulutusta Nuori Yrittäjyys NYyrityksissä ja syksyllä aloittavassa pedagogisessa osuuskunnassa. Jatkumisen kannalta toiminta täytyy saada syksyllä käyntiin nimettyjen opettajien ja kouluttajien johdolla. Per-Stefan Nyholm korosti hankkeen talouden, raporttien, hallinnollisten tehtävien ja virallisten velvoitteiden hoitamista vuoden loppuun eli hankkeen päättymiseen mennessä sekä loppuraportin kirjoittamista 4 kk:n kuluessa hankkeen päättymisestä. Kalevi Ekman toi esiin ohjausryhmän jäsenenäkin vaikeuden päästä kiinni ja ymmärtää, että Mitä tässä oikein tehdään?. Hän kertoi ymmärryksenään, että hankkeen tavoitteena on kehittää Laurean ja Omnian toimintaa oppimistulosten, yrittäjyyden, innovaatioiden saralla tässä Suurpeltoa käyttäen ja samalla Suurpeltoa edistäen. Ekmanin epätietoisuus kulminoitui kysymykseen, että Mitä tämä sitten tarkoittaa opettajan tai opiskelijan näkökulmasta käytännön tuloksissa, opetussuunnitelmissa tai muussa tai mitä se tarkoittaa alueen asukkaille?. Projektipäällikkö kommentoi, että edelliseen vastaus on täysin henkilöstä riippuvaa. Kouliin toimintaa arvioinneessa Kultajyvät-seminaarissa asukkaiden ja asukasyhdistyksen edustaja kertoi Kouliin edistäneen yhteisöllisyyden kehittymisessä. Koulii on opiskelijoiden kanssa edesauttanut, että asukasyhdistys on perustettu ja sen alla kolme jaosta: viljely, kulttuuri ja terveellinen liikunta, yhteistyössä asukkaiden ja Espoon kaupungin kanssa on suunniteltu ja rakennettu viljelylavat ja samoin Keskuspuistoon kehittämiseen liittyen opiskelijat ovat suunnitelleet ja rakentaneet alueen logon ja luontoportit. Myös NCC:n kaupallisen johtajan mukaan Kouliin toiminnalla on lunastettu alueen brändin lupauksia. Laurean ja Omnian opiskelijoita on ollut mukana yli 300 eri toiminnoissa, 50 opettajaa on ollut mukana ja tehnyt yhteistyötä. Kussakin pilotissa pedagoginen yhteistyö on tapahtunut omista näkökulmista ja omassa laajuudessaan: varsinkin kolmessa pilotissa on paneuduttu yhteistyön kehittämiseen. Vaikka kaikissa piloteissa ei ole päästy yhteistyöhön, opiskelijat ovat olleet mukana. Pedagogista toimintamallia on valmistettu tutkimuksella ja työpajatyöskentelyissä ja nyt on aika arvioida tuloksia ja määritellä yhdessä Laurean ja Omnian johdon, esimiesten ja

4 opettajien kesken tulevaa toimintamallia. Tiivistettynä: yritetään saada parempaa oppimista ja parempia kokemuksia opiskelijoille, myös opettajille ns. aidossa ympäristössä. Tavoitteena on, että kokemukset saadaan koodattua avatuksi tiedoksi ja nostettua hankkeen tasolta organisaatioiden tasolle niiden osaamiseksi. Per-Stefan Nyholmin mukaan hän on päässyt raporttien avulla kiinni sen toimintaan ja tuloksiin. Hankkeesta tullaan kirjoittamaan virallinen loppuraportti sekä syksyn aikana tutkimuksellinen loppuraportti sekä useita artikkeleita ja kukin pilotti kuvaa oman toimintansa. Esa Kankaisen mukaan kehittäjinä ja toimijoina he ovat saaneet asukkailta positiivista palautetta.

5 Kokouksessa käsiteltiin yhteistyötä Microsoftin kanssa. Dazen Dodik toi esille, että Microsoftilla on vahva yhteistyöohjelma oppilaitosten kanssa siten, että siihen opiskelijat kuuluvat kiinteästi mukaan. Asian vireille laittaminen jäi Pekka Räsäsen vastuulle. Tehtävänä on luoda yhteys Omnian ja Laurean opettajien ja Microsoftin välille selvittämään todellista yhteistyötä ja kumppanuutta.

6 c.) Opiskelijoiden näkökulmia Kouliin toiminnasta: Veera Tammilehto liittyi mukaan kokoukseen. Sari Helisniemi-Närvä, Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelija kertoi yhdessä Maakirjan päiväkodin lasten ja Laurean opiskelijatiimin kanssa toteutetusta hankkeesta, joka liittyi kestävään kehitykseen ja yhteisöllisyyteen. Päiväkodin lapset tekivät opiskelijoiden

7 ohjauksessa luonnon elementeistä kaksi Suurpellon karttaa. Helisniemi-Närvä kertoi, että hanke kesti kaksi kuukautta suunnittelusta toteutukseen ja että hän oli kokenut antoisana toiminnan lasten ja päiväkodin henkilökunnan kanssa. Hänestä oli harmillista, että he eivät onnistuneet saamaan vanhempia mukaan karttahankkeeseen. Helisniemi-Närvä näki tarpeellisena, että Koulii-hankkeen ja päiväkodin yhteistoimintaan liittyisi jatkuvuutta. Hän ehdotti, että Koulii-hankkeen avulla voitaisiin rakentaa siltaa Maakirjan päiväkodin ja uuden 2013 valmistuvan päiväkodin vanhempainyhdistysten välille. Näin vanhempien näkökulmia voitaisiin ottaa huomioon päiväkodin toiminnan käynnistämisessä ja samoin päiväkodin vanhempainyhdistys voisi lähteä vaivattomammin liikkeelle. Vanhempain yhdistyksen toiminta voisi myös käynnistyä nopeammin Maakirjan päiväkodin kokemusten tuella ihan käytännön asioissa. Yleensä vanhempainyhdistyksen käynnistyminen kestää kolmisen vuotta. Koulii voi olla mukana tukena: kannustaa, mahdollistaa vanhempien tapaamisia ja yhteyden ottoa uusiin vanhempiin. Helisniemi-Närvä oli hankkeen aikana syventänyt näkemyksiään kestävästä kehityksestä ja oli rakentanut yhteistyöverkostojaan. Hän piti tärkeänä, että jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää, että päiväkodille olisi yksi yhdyshenkilö, jonka kautta suunnittelua ja toimintaa koordinoidaan. Mervi Katainen korosti, että suunnittelussa pyritään aina ottamaan huomioon alueen asukkaiden tarpeita palveluista. Opinmäen hankesuunnitelma oli jäänyt pöydälle olleessa kokouksessa. 1-vaiheen suunnitelmassa on kansainvälinen koulu ja alueen lähikoulu, suomenkielinen peruskoulu, suomenkielinen ja englanninkielinen päivähoito, alueen liikuntahalli, kirjastopalvelut ja kahvilapalveluja. Tavoitteena on, että Opinmäen 1-vaihe olisi valmis keväällä 2015 ja käytössä syksystä alkaen. Ari Poikola kertoi, että Laurealla on pitkä perinne yhteistyöstä Espoon kaupungin kanssa ja myös sopimus tästä. Hyvää ja myönteistä yhteistyötä on ollut vahvasti sosiaali- ja terveysalalla sekä sivistystoimen kanssa. Työelämässä olleet aikuisopiskelijat voisivat tuoda hyviä ehdotuksia uusiin käytännön avauksiin. Veera Tammilehto, restonomi-opiskelija ja Jenna Harkonsalo, palvelutuotteen johtamisen opiskelija Laureasta kertoivat Koulii-hankkeessa tehdyistä opinnäytetöistään. Tammilehdon osalta lähiruokatorin valmistelu ja palvelukonseptin suunnittelu käynnistyi jo syksyllä 2011 ja toteutus kulminoitui lähiruokatorina Kukkiva Suurpelto tapahtumassa Harkonsalo aloitti tammikuussa 2012 ja hänen vastuulla puolestaan oli konseptoida oheistapahtumia suunnittelusta toteutukseen lähiruokatorille. Molemmat kokivat erittäin hyvänä, että heidän opinnäytetyönsä ei ollut pelkästään konseptointia, vaan sisälsi myös käytännön toteutuksen. Tämä antoi heille valtavasti uutta kokemusta. Asukkaiden, asiakkaiden ja palvelun tuottajien antama palaute tapahtumassa oli kannustavaa ja hyvää. Palautteen mukaan lähiruokatorille on tarvetta ja halutaan uudelleen. Tavoitteena on ollut luoda lähiruokatorin konsepti, joka voidaan toteuttaa myöhemminkin Suurpellossa tai muualla. Palvelun tuottajien mukaan suunniteltu konsepti toimii nimenomaan Suurpellossa, ei välttämättä samanlaisena kaikkialla

8 Espoossa. Asukkaiden mukaan lähiruokatori ja tapahtuma edistää asukkaiden kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä. Myös Tammilehto ja Harkonsalo korostivat onnistuneen tapahtuman jälkeen toiminnan jatkuvuutta ja tulosten hyödyntämistä. Opiskelijatiimille ja tuottajille tapahtumatiiminä jäi tapahtumasta tosi hyvä mieli. Haasteena on, kuka tähän jatkossa tarttuu. Räsänen kertoi, että tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden yhteistyölle Henry Lybäckin Laurean opiskelijoiden ja Omnian opiskelijoille NY-yrittäjyyden puitteissa. Samoin jatkuvuutta voi tukea Lybäckin opiskelijatiimin lähiruokapiirin konseptointi ja käynnistäminen. Tammilehto kertoi, että omakin opinnäytetyö ja raportti avautuivat paremmin, kun aloin suunnittelemaan toteutettavaa lähiruokatorin konseptia. Mervi Katainen kertoi tapahtumassa vierailleena kokemuksiaan tapahtumasta sekä korosti, että eri alueilla toimivat erilaiset konseptit. Samoin häntä kiinnosti opiskelijoiden lähtökohta suunnitteluun sekä se, ottivatko he suunnittelussa huomioon alueen asukkaiden profiileja. Tammilehto toi esille, että lähiruokatorin konsepti rakennettiin palvelumuotoiluperiaatteiden mukaisesti vuorovaikutuksessa ja asiakasprofiileja käyttäen. Lopputuloksena rakentui Suurpeltoon soveltuva luomutuotantoon ja pienyrittäjyyteen pohjautuva lähiruokatori-konsepti. Suunnittelussa haasteena oli asukkaiden näkökulmien mukaan saaminen. Räsänen kertoi, että Kukkivan Suurpellon suunnittelussa ja toteutuksessa oli kaikkiaan 10 eri opiskelijatiimiä, jotka toivat ohjelmaa tapahtuman teemoihin, vaikuttaminen ja vaihtaminen, viihtyminen ja viljeleminen, liittyen. Opiskelijoiden antaman arvioinnin perusteella he olivat saaneet hyviä ja opettavaisia komeuksia, esim. siinä, että kaikki ei mennytkään suunnitelmien mukaan. Kukkiva Suurpelto olisi opiskelijapalautteen mukaan voinut olla keskittyneempi rajatummalle alueelle. Toteutuksessa palvelut hajosivat liian laajalle alueelle. 7. Muut asiat Räsänen kertoi talousasioissa unohtuneen täsmennyksen ELY-keskuksen takaisinperinnästä, joka aiheutui työajanseurantojen merkitsemisvirheestä. ELY-keskus tulee tulevan maksatushakemuksen maksun yhteydessä perimään takaisin 4089,72 euroa. Ohjausryhmän jäsenet ovat kutsuttuja Koulii-hankkeen pedagogiseen seminaariin Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään klo 13:00 15:00. Paikka: Infopaviljonki, Suurpellon puistokatu 18, Espoo 9. Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja Esa Kankainen päätti kokouksen kello 10:55.

9 Allekirjoitukset Aika ja paikka, Espoo Esa Kankainen, kokouksen puheenjohtaja Pekka Räsänen, sihteeri Liitteet: Kouliin toiminta (Koulii_suunnitelma_2012_ pdf) Kouliin muutoshakemus (MUUTOSHAKEMUS KOULII_ pdf) Kouliin väliraportti 2011 (Koulii väliraportti 2011.pdf)

KOULII-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS #5

KOULII-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS #5 KOULII-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS #5 Päivämäärä: 14.2.2012 Paikka: Infopaviljonki, Suurpellon puistokatu 18, 02200 Espoo Kokousasiat: 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen Puheenjohtaja Esa Kankainen

Lisätiedot

KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13

KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13 KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13 ISBN:978-952-5745-13-9 (nid.) ISBN:978-952-5745-14-6 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Briitta Hiitola

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 26.1.2011 klo 09 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA), Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Fortum Tutor -ohjelman arviointi

Fortum Tutor -ohjelman arviointi Fortum Tutor -ohjelman arviointi Maarit Nieminen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Kannen kuvat: Tomi Parkkonen Copyright 2011 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti

Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti 1 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa kehitetään moniaistisia oppimisympäristöjä Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Ihmiset tekevät Suurpellon

Ihmiset tekevät Suurpellon Soile Juujärvi & Kaija Pesso K oulutuksen Innovaatio & Integraatio-hanke Koulii on koulutusyhtymä Omnian ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteishanke, jonka tarkoituksena on ollut kehittää ammatillisen toisen

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf)

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12 ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Ville Krannila Kaisa Aho,

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.05 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti

AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Oikarainen Sisältö 0 Johdanto... 3 1 Organisaation lyhyt esittely... 3 1.1 Kaupallistamishistoria ja tuloksellisuus... 4 1.2

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.06.2011 Diaarinumero SATELY/208/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti

Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti FSKC RAPPORTER 7/2009 Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käytäntöjen kehittämis- ja

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot