KOULII-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS #5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULII-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS #5"

Transkriptio

1 KOULII-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS #5 Päivämäärä: Paikka: Infopaviljonki, Suurpellon puistokatu 18, Espoo Kokousasiat: 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen Puheenjohtaja Esa Kankainen avasi ohjausryhmän kokouksen kello 9:05. Kokouksen asialista hyväksyttiin. 2. Läsnäolijoiden toteaminen ja ohjausryhmän jäsenyyksien vaihtuminen Ohjausryhmän kokouksessa olivat läsnä Kalevi Ekman/ Aalto yliopisto, pj. Esa Kankainen/Asuntosäätiö, Irene Surakka/ Espoon kaupunki (varapj), Ari Poikola/ Laurea, Linda Aheristo / Laurean opiskelija, Jarno Saarinen / Omnian opiskelija (varajäsen) ja Pekka Räsänen/ Omnia sekä asiantuntijajäseninä Sari Ahvenainen / Uudenmaan ELY-keskus ja Helena Kämäräinen/ Omnia sekä johdon edustajana Kati Valtonen / InnoOmnia ja Briitta Hiitola / Kouliin pedagogiikasta vastaava asiantuntija. Laurean jäsenyydet vaihtuvat: Ari Poikola aloittaa varsinaisena jäsenenä ja Antti Vettenranta varajäsenenä. Puheenjohtaja pyysi päivittämään ohjausryhmän jäsenten listan ajan tasalle Kouliin wwwsivuille. 3. Päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösvaltaisuusmielessä ohjausryhmän kahdestatoista jäsenestä paikalla oli kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen eli yhteensä seitsemän (7) jäsentä, joten kokous katsottiin päätösvaltaiseksi. 4. Työjärjestyksen hyväksyminen Työjärjestykseksi hyväksyttiin asialistan järjestys. 5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen Todettiin, että edellisessä kokouksessa Pia-Liisa Heiliö toi Suurpellon asukkaiden puolesta arvokasta palautetta. Edelliseen pöytäkirjaan ei ollut huomautettavaa tai lisättävää ja se hyväksyttiin.

2 6. Projektin tilanneraportti a.) Helena Kämäräinen kertoi taloustilanteesta: 6A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet kustannukset Budjetti 2011 Toteutuma Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,63 2. Henkilöstökustannukset ,62 3. Palvelujen ostot ,12 4. Matkakustannukset ,63 5. Muut kustannukset ,81 6. Välilliset kustannukset 0 0,00 Yhteensä ,81 Kokonaisbudjetin toteutuma 2011 on n euroa alle budjetoidun, jossa on mukana 2010 vuoden ylijäämä. Aineet ja tarvikkeet sekä palvelujen ostot ovat yli budjetoidun. Maksatushakemuksessa hylättyjä kustannuksia on aiheutunut loma-ajan palkkojen kirjauksista. Sari Ahvenainen totesi, että 2010 maksatushakemuksessa läpi menneet virheellisyydet huomattiin tarkastuksen yhteydessä. Nämä työajan seurannan raportoinnissa olleet puutteellisuudet on nyt korjattu. Ahvenainen totesi, että jäljellä oleva budjetti on suuri, joten vuoden loppupuolella on mahdollista rahoittajan kanssa neuvotella mahdollisesta tarpeellisesta siirrosta 2013 puolelle. Ahvenainen käsittelee tekeillä olevan vuoden 2012 muutoshakemuksen ennen lomalle jääntiään. Koulii-hankkeen toteutunut budjetti ajalta on n euroa, joten vuodelle 2012 jää noin euroa. b.) Pekka Räsänen kertoi toiminnasta ja panostuksista: 2012 taloussuunnitelma on tehty alkuperäisen suunnitelman mukaan, että hanke päättyy 2012 lopussa ja suunniteltuihin toimenpiteisiin liittyen hankkeen toteutukseen. Aktiivisesta toiminnasta johtuen aineisiin ja tarvikkeisiin varataan euroa. Kevään tapahtumia: Ystävänpäivä, 8.3. Pitkiä pellavia!, KULTAJYVÄT -raati ja Kukkiva Suurpelto. Henkilöstökuluihin ehdotetaan euroa. Kulut kohdistuvat hankkeen päätökseen liittyviin aktiviteetteihin: Projektiasiantuntijat Briitta Hiitola ja Riitta Vihunen / pedagogiikka & viestintä: 60 % ajasta , talousvastaava Helena Kämäräinen: 80 % ajasta ,

3 julkaisuasiantuntija dokumentointiin liittyen: 100 % ajasta ja projektiasiantuntijat Kaija Pesso ja Soile Juujärvi / 2 tutkijaa: 70 % ajasta Esa Kankainen kommentoi, että joko tiivistetään toimintaa loppuvuotta kohti tai siirretään seuraavan vuoden puolelle. Ahvenainen totesi, että ensisijaisesti tiivistetään toimintaa ja loppuvuonna tilannetta voidaan tarkastella uudelleen. Palvelujen ostoihin varataan euroa: konseptoitujen palvelujen valmennukseen tavoitteena luoda kehitysalusta, jota voidaan hyödyntää Espoon kaupungin, toimijoiden ja kouluttajien yhteistyössä jatkossakin, tapahtumien ja pilottien jatkuvan toiminnan järjestelykuluihin sekä Koulitut Kultajyvät -päätösseminaarin toteutukseen. Matkakuluihin varataan euroa: tutkijoiden tutustumismatka viherterapiaan liittyvään tapahtumaan Roomassa sekä 5-10 kouliilaisen tutustuminen Berliinin SmartCity-toimintaan yhteismatkana Espoon kaupungin, toimijoiden tai muiden kanssa: Tempelhof-alue ja SDkonferenssi, uusien kaupunginosien kehityshankkeet olemassa olevaan infrastruktuuriin sekä hyvä elämä ja suvaitsevaisuus tematiikka, Berlin Agenda21. Matkakustannuksia on varattu Kouliin budjetissa oleville henkilöille. Muissa kustannuksissa varataan euroa Mankkaan toimitiloihin ja mahdollisesti erilaisiin tilavuokriin toimnnasta: Koulii-hankkeen toiminnalla on opiskelijoidne näkökulmasta haettu parempaa oppimista ja ammatillista osaamista. Tilamahdollisuudet Suurpellossa ovat vaikuttaneet Kouliin toimintaan: keväällä suunniteltuja palveluja skaalattiin alaspäin. Palvelumuotoilu on ollut ohjaavana tekijänä: keväällä perehdyttiin asiakas- ja kontekstiymmärrykseen ja niihin liittyviin työskentelymenetelmiin. Tapahtumina järjestettiin Pitkiä pellavia! ( henkilöä), kestävän kehityksen Kukkiva Suurpelto (n. 200 hlöä), Harjakaisissa oltiin mukana (näkyvyys n. 500 hlöä), Syystalkoot (n. 100 hlöä), Suurpellon kasvot seminaari (n. 200 hlöä) ja Suurpellon Pikkujoulut (40 hlöä), työpajatyöskentelystä on kehkeytynyt mm. viljelylavat sekä perhepalvelu-toimintaa. Ihmiset tekevät Suurpellon toiminnan avustamana on perustettu asukasyhdistys Suurpelto-Seura ry. Opiskelijoita on ollut mukana yli 300, peräti 500 asti. Suunnitteilla: Vaikuttavuuden näkökulmasta edistetään konseptointia, jonka tuloksia arvioidaan Kultäjyvät-raadissa Espoon kaupunki, Suurpellon toimijat, asukkaat ja oppilaitosten johto ovat edustettuina raadissa. Tavoitteena luoda pohjaa jatkuvalle yhteistyön kehitysalustalle. Oppilaitostasolla tavoitteena on kehittää pedagogista yhteistyömallia, joka mahdollistaa laaja-alaisen kehitystyön integroitumisen pedagogiseen toimintaan. Tätä valmistellaan mm. tutkimustyön avulla. Suurpellossa asuu nyt n asukasta ja vuoden lopussa n asukasta. Kokouksessa käsiteltiin vielä tilakysymystä: Parakkikylää Tuunattua tupaa ei saatu toteutettua syinä mm.

4 paikka, toteutuskustannukset, taloyhtiöiden tilojen käyttöön liittyvät periaatteet ja viranomaismääräykset sekä kaupallisten toimijoiden mukaan tulon viivästyminen. Verstastyöpajatoimintaa ei ole voitu toteuttaa. Ajatuksena on ollut mm. pakettiautoon sijoitettava mobiili-verstas. Sen toteuttamiseen ei kuitenkaan ole löytynyt vastuutahoa. Ekman toi esille, että ideoita olisi kannattanut kokeilla tyyliin mobiili-verstas tai ei ottamalla kohtuuttomia riskejä tai tekemällä tyhmyyksiä, mutta pitäisi olla rohkeutta kokeilla jotain uutta. Lääniä löytyy, mihin pystyttää konttia tai rekan perävaunua. Hankken ohjenuorana on ollut oppilaitosten linjaus turvamääräyksien noudattamisesta, sillä jos jotain sattuu ja velvoitteita ei ole noudatettu, niin joudumme tosi ongelmiin. Hiitola toi esille, että tilanteen vuoksi on tehty luovia ratkaisuja palvelujen osalta niissä puitteissa, mitä on ollut tarjolla. Harmillista on, että monipuolisemmat tilaratkaisut olisivat antaneet mahdollisuuden pilotoida toimintaa liiketiloihin nähden ja Opinmäkeen nähden. Surakka kertoi Opinmäen tilanteesta: arkkitehtikilpailun tulokset julkistettiin 2/2012, hankesuunnitelmaa valmistellaan ja tavoitteena Opinmäen valmistuminen Opinmäki tulee olemaan merkityksellinen koko Suurpellon yhteisölle. Kankainen kertoi, että alueen vetovoimaisuuden kannalta on tärkeää vähintään tietoisuus palvelujen tulevasta saatavuudesta. Asuntotuotantoon liittyvät hankkeet ovat kuitenkin edenneet hyvin. Haasteena on kohtuuhintaisen asuntotuotannon käynnistäminen. Uudessa kaavassa on suunnitteilla kerros-m2 asuinrakennusoikeutta ja k-m2 muuta rakennusoikeutta. Kaiken kaikkiaan on olemassa tai on tulossa k-m2 rakennusoikeutta. Rakenteilla on omistus, aso- ja vuokratuotantoa. c.) Pekka Vikkula liittyi mukaan kokoukseen. Suurpellossa virinneet arjen haasteet: Koulii on tehnyt valtavasti alueen eteen, Kouliilla kontakti alueen ihmisiin. Nyt asuu 1000 ihmistä ja 2012 loppuun mennessä muuttaa 1000 ihmistä ja rakenteilla asuntoja 1500 ihmiselle. Espoon kannalta Suurpellossa on täydennysrakentamista. Rakentaminen on ympäristön ihmisille häiriötila. Nyt toimii Suurpellon arki-ryhmä, jossa edustettuina rakennushankkeet ja huoltoyhtiöt. Yhteen sovitettavana on työmaiden ja asukkaiden liikkuminen ja yhteiselo mahdollisimman hyvin: Suurpellon työmaan suunnitelma, josta käy ihmisille näkyville kulkureitit kuukausi-, viikko- tai päivätasolla ja työmaaliikenteen reitit. Toteutus voisi olla www-pohjaisella alustalla, joka tarjoaisi myös mahdollisuuden ideoiden esittämiseen, vaikuttamiseen sekä palautteen antamiseen. Tarve on vuosikausiksi eteenpäin, varsinkin 4. ja 5. alueilla, joten skaalautuvuus ja jatkuvuus on otettava huomioon. Arjen haasteena on myös löytää erilaiset ihmiset ja erilaisten ihmisten erilaiset tavat antaa palautetta. Poikela kertoi, että Jyväskylässä Kankaan tehdasalueella kerätään olemassa olevien ja tulevien asukkaiden palautteita ja ideoita. Kouliin kanssa on yritetty saada ihmisiltä mielipiteitä ja on heti ryhdytty toimeen. Lähdetään liikkeelle pienistä.

5 Kauppojen tuleminen ja palvelukorttelialue: pitää päästä liikkeelle pienemmästä, jotta saadaan käyntiin. Tarvitaan väliaikaisia ratkaisuja ja konttikylä erilaiselle ja uudenlaiselle palvelutoiminnalle. Haasteena on löytää toimija-operaattori, joka perustaa ja pyörittää toimintaa. Koulii-hanke voisi maksaa tilojen käytöstä normaalia vuokrakustannuksia, mutta ei mitään perustamiskustannuksia. Paavola toi yhtenä palveluna esille esim. mobiili R-kioskin peräkärryssä, jonka voisi tuoda nopeastikin alueelle. Kankainen kertoi, että palvelujen puute ei ole vielä ollut markkinoinnin esteenä, mutta jatkossa puuttuvana tulee olemaan. Erilaisten liikuntamuotojen käynnistäminen, edistäminen ja tukeminen, esim. latu talvella, BMX-rata tai siirrettävä parkour-rata oppilaitosten yhteistyönä. Siirrettävyys muutenkin on hyvä lähestymiskulma, kuten viljelypalstojen sijaan nopeana ratkaisuna viljelylavat. Vikkula ja Kankainen esittivät ajatuksenketterästä toiminnasta ja reagoinnista, kun löydetään ideoita ja päästään eteenpäin. Tällöin täytyisi toimia joustavasti myös ilman lupaakin jäämättä byrokratian rattaisiin,kuten Kalasataman alueen toiminta Helsingissä. Haasteena on, kuinka saadaan ihmiset ilmaisemaan ajatuksiaan ja tarpeitaan ja uusien asukkaiden mukaan saaminen. Ekman nosti vielä esiin tilakysymyksen ja ratkaisuehdotuksia antamaan sääsuojan, kuten urheilukuplahalli tai teollisuuspeltihalli, jotta saadaan katto pään päälle. Vikkula tarkensi, että pohjustettujen ja nostettujen väylien päälle voidaan sijoittaa tilapäisiä rakennelmia, jolloin siirrettävyys täytyy ottaa ratkaisuissa huomioon. Olennaisena kysymyksenä edelleen on toimija-operaattori, joka ottaa vastuulleen toiminnan pyörittämisen. 7. Muut asiat Ystävän päivä pidetään Infopaviljongilla. Kaikki mukaan. 8. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään klo 9:00 11:00. Paikka: Infopaviljonki, Suurpellon puistokatu 18, Espoo 9. Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja Esa Kankainen päätti kokouksen kello 11:00. Allekirjoitukset Aika ja paikka, Espoo Esa Kankainen, kokouksen puheenjohtaja Pekka Räsänen, sihteeri

6 Liitteet: Kouliin toiminta (Koulii_suunnitelma_2012.pdf) Kouliin väliraportti 2011 (Koulii väliraportti 2011.pdf)

Ihmiset tekevät Suurpellon

Ihmiset tekevät Suurpellon Soile Juujärvi & Kaija Pesso K oulutuksen Innovaatio & Integraatio-hanke Koulii on koulutusyhtymä Omnian ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteishanke, jonka tarkoituksena on ollut kehittää ammatillisen toisen

Lisätiedot

Kädet007 - ohjausryhmän kokous

Kädet007 - ohjausryhmän kokous Kädet007 - ohjausryhmän kokous Päivämäärä: 26.5.2008 Paikka: Omnia, Lehtimäentie 1 D, Espoo Jäsenet: Outi Ervasti, Espoon kaupunki, elinkeinoasiantuntija Riitta Mattila, Etelä-Suomen lääninhallitus, valvoja

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE

OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE Helsingin seurakuntayhtymä Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki p. 09 23400 OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE ABC loppuraportti Kärkihankekoordinaattorit: Hanna Lipasti-Raulus & Kai Sadinmaa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Vaikutamme siihen, että jokaisella ihmisellä pääkaupunkiseudulla olisi tasa-arvoiset edellytykset hyvään elämään. SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällys Socca pähkinänkuoressa... 2

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13

KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13 KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13 ISBN:978-952-5745-13-9 (nid.) ISBN:978-952-5745-14-6 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Briitta Hiitola

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012

Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012 toimisto@japary.fi 1/17 Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012 toimisto@japary.fi 2/17 Sisällysluettelo 1 Hankkeen toteuttajan nimi... 3 2 Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 3 Yhteenveto

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen,

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Suurpelto Pop-up Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, Vesala Liiketalous + Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Raportti Joulukuu, 2014 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/201 Milla Ryynänen 28 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOIMINTAPROSESSIT... 3 2 PALVELUPOLUN MALLINTAMINEN... 2.1 Nykytilanteen kuvaus...

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon

Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon Kauppi, K, Rydenfelt, S, Sarkkinen, A, Suni, J & Tahvanainen, J 2014 Leppävaara Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Toimintaympäristö... 5 2.1 Espoon

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot