Harri Peltola & Mikko Virkkunen. Maanteiden turvallisuusarviot. Tarva MT Käyttöohje. LV_julkaisusarja XX/2012. Luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harri Peltola & Mikko Virkkunen. Maanteiden turvallisuusarviot. Tarva MT Käyttöohje. LV_julkaisusarja XX/2012. Luonnos 24.9.2012"

Transkriptio

1 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Maanteiden turvallisuusarviot Tarva MT Käyttöohje LV_julkaisusarja XX/2012 Luonnos Liikennevirasto Helsinki 2012

2 Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L X ISSN ISBN Painotalon nimi Helsinki 2012 Julkaisua (myy)/saatavana Painotalon nimi (jos myynnissä) tai vastuuyksikön nimi Faksi <Kirjoita tähän> Puhelin <Kirjoita tähän> Liikennevirasto PL HELSINKI Puhelin

3 III Harri Peltola & Mikko Virkkunen: Maanteiden turvallisuusarviot Tarva MT Käyttöohje. Liikennevirasto. Helsinki LV_julkaisusarja XX/ sivua. ISSN-L X, ISSN (pdf), ISBN (pdf) Avainsanat: Maantie, Turvallisuus, Turvallisuusvaikutus, Onnettomuusmalli Tiivistelmä Suomen maanteiden turvallisuuden nykytilan ja toimenpiteiden turvallisuusvaikutusten arviointiin on vuodesta 1994 alkaen käytetty arviointiohjelmaa nimeltä Tarva (Turvallisuuden ARviointi ja VAikutustiedot). Vuoden 2012 alussa arviointiohjelmasta tehtiin uusi, netissä toimiva versio, Tarva MT (versio 5.0). Samaan aikaan tehtiin myös vastaavanlainen Suomen valtion rataverkon tasoristeysten arviointiohjelma (Tarva LC) sekä Liettuan merkittävien teiden arviointiohjelma (Tarva LT). Tämä on Tarva MT -ohjelman käyttöohje. Käyttöohjeen aluksi esitetään lyhyesti Tarva-ohjelman taustaa (luku 1) sekä yleistietoa Tarvan tarkoituksesta ja laskentaperiaatteista (luku 2). Varsinainen käyttöohje on jaettu seuraaviin osiin: Tarvan käyttöönotto ja käytön lopetus (luku 3), Tarvan kaksi näkymää (luku 4), toimenpiteiden ja muutoskertoimien määrittely (luku 5), tietyn tien olosuhteiden katselu (luku 6), suunnitelmien eli erilaisia toimenpidekokonaisuuksia sisältävien tiedostojen käsittely (luku 7), raportit (luku 8) ja suosituksia ja vinkkejä (luku 9). Tämä käyttöohjeen samoin kuin Power Point -versiona tehdyn Pikakäyttöohjeen uusimmat versiot on tarkoitus pitää jatkuvasti Tarva-ohjeman Apua-valikosta ladattavana.

4

5 VII Esipuhe Vuoden 2012 alussa Liikennevirasto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT sopivat aiemmin käytössä olleen Tarva-ohjelman (Turvallisuuden ARviointi ja VAikutustiedot) uuden, netissä toimivan version tekemisestä. Tämä on uuden version (Tarva MT, versio 5.0) käyttöohje. Tarvan uudistustyön yhdyshenkilöinä Liikennevirastossa toimi Mikko Räsänen. Hänen lisäkseen työn ohjaukseen osallistui myös Auli Forsberg. VTT:ssä työn vastuuhenkilö oli Harri Peltola. Hänen lisäkseen työhön VTT:ssä osallistuivat Riikka Rajamäki ja Arja Wuolijoki. Arviointiohjelman ATK-teknisestä toteutuksesta vastasi Mikko Virkkunen Simsoft Oy:stä. Tämän raportin kirjoittivat Harri Peltola ja Mikko Virkkunen, raportin ulkoasun viimeisteli Arja Wuoljoki. Helsingissä syyskuussa 2012 Liikennevirasto Hankesuunnitteluosasto /Suunnittelun ohjaus

6

7 IX Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... III SAMMANFATTNING...IV SUMMARY... V ESIPUHE...VII 1 TAUSTA YLEISTIETOA TARVA-OHJELMISTA Tarvan tarkoitus Tarvan arviointiperiaatteet Käsitteitä TARVA MT KÄYTTÖÖNOTTO Sisäänkirjautuminen Vaihtoehdot kirjautumisen jälkeen Laskentojen lopettaminen TARVAN PÄÄNÄKYMÄT Tieosat-näkymä Määrittelyt-näkymä Näkymille yhteiset toiminnot TOIMENPITEET JA MUUTOSKERTOIMET MÄÄRITTELYT-NÄKYMÄSSÄ Oman toimenpiteen määrittely Muutoskertoimen määrittely Laskenta määritetyillä toimenpiteillä TIETIETOJEN KATSELU TIEOSAT-NÄKYMÄSSÄ Tieosat -taulukon sisältö Katseltavien teiden valinta SUUNNITELMIEN KÄSITTELY Uuden suunnitelman luonti Suunnitelmien tallentaminen ja tuhoaminen Käsiteltävän suunnitelman vaihtaminen Suunnitelman antaminen toisen käyttöön RAPORTIT Suunnitelman raportit Raportin teko Raportin sisältö Tieverkon turvallisuusraportti... 25

8 X 9 LISÄTIETOJA Suosituksia ja vinkkejä Ajankohtaiset Tarva-tiedot KIRJALLISUUTTA... 29

9 1 1 Tausta Direktiivi 2008/96/EC tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta edellyttää Euroopan unionin jäsenvaltioita luomaan järjestelmät käytössä olevan tieverkon turvallisuuden luokittelua ja turvallisuuden hallintaa sekä infrastruktuurihankkeiden tieturvallisuusvaikutusten arviointia varten. Vertaillessaan kahdeksan Euroopan maan vaarallisten tienkohtien määrittelytapoja (mustia pisteitä), Elvik (2008a) totesi menettelyjen olevan kaukana nykyisin käytettävissä olevista parhaista menettelyistä. Jos tienparannushankkeita ei kohdisteta tieteellisesti pätevien menetelmien avulla ongelmakohtiin, turvallisuustyö ei voi olla niin tehokasta kuin se voisi olla. Elvik (2008b) ja Montella (2010) ovat todenneet, että empiiristä Bayesin (EB) menetelmää tulisi käyttää määritettäessä vaarallisia tienkohtia. Menettelyn tulisi perustua onnettomuusmäärän parhaaseen mahdolliseen ennusteeseen, joka on saatu onnettomuushistorian ja onnettomuusmallien tiedot yhdistämällä (Elvik 2008b). Tienparannustoimenpiteiden turvallisuusvaikutuksia arvioidaan yleensä perustuen ennustettuun onnettomuusmäärään ilman toimenpiteitä ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuskertoimiin (kaava 1) Onnettomuusmäärä toimenpiteen jälkeen = Ennuste ilman toimenpidettä * vaikutuskerroin 1 * vaikutuskerroin 2 *, (1) jossa vaikutuskerroin 1, vaikutuskerroin 2 ovat samaan tienkohtaan toteutettavien toimenpiteiden vaikutuskertoimet siten, että esimerkiksi 0,9 tarkoittaa 10 % onnettomuusvähenemää. Tietoja vaikutuskertoimista saadaan esimerkiksi asiantuntija-arvioista, mutta pääsääntöisesti vaikutuskertoimien tulisi perustua kansainvälisesti luotettavimpiin tutkimustuloksiin, joita on koottu esimerkiksi käsikirjoihin, kuten Elvik ym. (2009). Vaikutuskertoimien yhdenmukaisuuden edistämiseksi Yhdysvalloissa on perustettu netissä toimiva tietopalvelu vaikutuskertoimille (Highway Safety Manual homepage, 2011). Eri puolilla maailmaa tehdään jatkuvasti tutkimuksia, jotka lisäävät tietämystä vaikutuskertoimista ja edistävät turvallisuustietämyksen siirtämiseen maasta toiseen. Kaikkea turvallisuustietoa ei voida siirtää, koska olosuhteet eri maissa vaihtelevat huomattavasti. Lisäksi tutkimusten huono tieteellinen taso vähentää monissa tapauksissa tietojen käyttökelpoisuutta (OECD/ITF 2012). Kaavan 1 mukaan toimenpiteen turvallisuusvaikutukset riippuvat sekä toimenpiteen vaikutuskertoimesta, että ennustetusta onnettomuusmäärästä ilman toimenpidettä. Termi ennustettu onnettomuusmäärä kiinnittää huomiota siihen, että nykytilan turvallisuustilanne ei ole helposti määritettävissä ja siihen liittyy suuria virhemahdollisuuksia, etenkin jos ennuste perustetaan pelkkään onnettomuushistoriaan. Turvallisuuden arviointiyökaluilla pyritään yhdenmukaistamaan ja helpottamaan vaikutusarviointeja mutta varsinkin parantamaan niiden luotettavuutta. Arviointeja varten on tehty omat versiot Suomen maanteiden ja tasoristeysten arviointeihin, minkä lisäksi oma versio on tehty myös Liettuan maanteiden turvallisuusarviointeihin (Peltola, Rajamäki & Luoma 2012).

10 2 2 Yleistietoa Tarva-ohjelmista 2.1 Tarvan tarkoitus Turvallisuusarviointeihin laadituilla Tarva-ohjelmilla (i) tuotetaan mahdollisimman luotettavia, helposti ymmärrettäviä ja ajan tasalla olevia arvioita teiden ja tasoristeysten nykyisestä turvallisuudesta (ii) mahdollistetaan parannustoimenpiteiden vertailukelpoisten ja luotettavien turvallisuusvaikutusten arvioinnit ja (iii) tuotetaan turvallisuuden parantamisen kustannustehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja. Jotta onnettomuusmallit pysyisivät ajan tasalla, Tarvan mallien päivitys on pyritty tekemään helpoksi. Jatkuvasti ajan tasalla olevaa turvallisuusennustetta voidaan käyttää paitsi perinteiseen tapaan tienparannusten turvallisuusvaikutusten arviointiin aikaisempaa enemmän myös olemassa olevan tieverkon turvallisuuden luokitteluun ja turvallisuuden hallintaan. Kun koko tieverkon (tai kaikkien tasoristeysten) turvallisuuden parantamisen lähtökohdaksi on empiirisellä Bayesin menetelmällä tuotettu turvallisuuden nykytilan ennuste ja tiedossa ovat kansainvälisesti luotettavimpien tutkimusten vaikutuskertoimet, turvallisuusvaikutusten arviointi on yksinkertaista. Tarvitsee vain valita (i) mikä toimenpide toteutetaan ja (ii) missä se toteutetaan. Käytettävissä olevien toimenpiteiden määrä ja luonne ovat erilaisia maanteille ja tasoristeyksiin, mutta kummassakin tapauksessa on mahdollista määrittää myös omia toimenpiteitä, jos sen pohjaksi on luotettavat lähtötiedot. Laskentojen tuloksena saadaan nykytilan turvallisuustilanne sekä toimenpiteiden vaikutustiedot (henkilövahinko-onnettomuudet ja kuolemat). Vaikutukset arvioidaan toimenpidekokonaisuudelle, mutta myös jokaisen toimenpiteen merkitys kokonaisvaikutukseen arvioidaan. Onnettomuuksien yksikkökustannusten avulla voidaan arvioida myös onnettomuuskustannussäästöt. Kun tiedetään toimenpiteiden keskimääräiset yksikkökustannukset (toimenpidettä tai tiekilometriä kohti), voidaan arvioida mitkä toimenpiteet tuottavat nopeimmin takaisin investointikustannukset. Mikäli toimenpiteen kustannukset ovat tiedossa, niitä voidaan käyttää laskelmissa keskimääräisten kustannusten sijaan. 2.2 Tarvan arviointiperiaatteet Tarvan laskennat perustuvat ajatukseen yhdistää onnettomuushistorian ja onnettomuuksien ennustemallin tiedot parhaalla mahdollisella tavalla luotettavimman onnettomuusmäärän ennusteen luomiseksi (empiirinen Bayesian menetelmä). Onnettomuusmallia varten tieverkko jaetaan homogeenisiin jaksoihin (liittymät ja linjaosuudet). Onnettomuusmallit ovat yleensä melko yksinkertaisia, mikä on hyvä tietojen päivitettävyyden kannalta, mutta tuottaa myös melko hyviä ennusteita (Peltola, Kulmala & Kallberg 1994). Käytännössä tieliikenteen turvallisuutta arvioitaessa mallit perustuvat homogeenisten olosuhteiden kesimääräisiin onnettomuusriskeihin. Tarvan arvioinnit tehdään neljässä vaiheessa (katso kuva 1): (1) Jokaiselle homogeeniselle jaksolle lasketaan mahdollisimman luotettava onnettomuuksien nykyinen määrä onnettomuushistorian, onnettomuuksille altistuksen (linjaosuuksilla ajoneuvokilometrit ja liittymässä saapuvien autojen määrä) ja olosuhteiden keskimääräisten riskien perusteella. Onnettomuushistorian ja onnettomuusmallin tieto-

11 3 jen yhdistämisessä käytetään tietoa kunkin onnettomuusmallin hyvyydestä ja onnettomuuksien satunaisuudesta. Yhdistämisessä onnettomuushistorian painoarvo riippuu käytännössä mallilla ennustetusta onnettomuusmäärästä sekä mallilla selittämättä jääneestä systemaattisen vaihtelun osuudesta. Tieliikenteen Tarva-ohjelmissa arvioidaan erikseen kolmen eri onnettomuustyypin onnettomuudet: kevyen liikenteen onnettomuudet (jalankulku, polkupyörä ja mopedi), eläinonnettomuudet ja autoliikenteen onnettomuudet. Tämä johtuu siitä, että eri toimenpiteillä on erilainen vaikutus eri onnettomuustyyppeihin. Kuva 1. Tienparannushankkeen vaikutusten arviointi Tarva-ohjelmalla. (2) Ennuste onnettomuusmäärälle ilman erityisiä turvallisuustoimenpiteitä saadaan nykytilan ennustetun onnettomuusmäärän ja liikenteen kasvun sekä maankäytön olennaiset muutokset yms. huomioon ottavan muutoskertoimen avulla. Muutoskertoimia tarvitsee käytännössä määrittää vain silloin, kun tietyn tienkohdan kehitys arvioidaan olevan selvästi keskimääräisestä poikkeava. (3) Toimenpiteiden vaikutuksia kuvataan vaikutuskertoimilla (Crash Modification Functions, CMF). Vaikutuskertoimet on määritetty eri maissa tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella ottaen huomioon olosuhteiden vertailukelpoisuus. Turvallisuusvaikutuksista on ajoittain tehty kirjallisuuskatsaus, esimerkiksi Malmivuo ja Peltola (2004). Vuoden 2004 jälkeen vaikutuskertoimia on muutettu ja täydennetty vain, kun uusi merkittävä tutkimustulos on noussut esille Liikenneviraston toiminnansuunnittelussa tai tieteellisessä julkaisussa. Esimerkki vaikutuskertoimesta: kiertoliittymä vähentää henkilövahinkoon johtaneita kevyen liikenteen onnettomuuksia 15 % ja autoliikenteen onnettomuuksia 50 %, mutta sillä ei ole vaikutusta eläinonnettomuuksiin. Vaikutuskertoimet ovat siis: 0.85, 0.50 ja (4) Toimenpiteillä voi olla vaikutuksia myös toimenpiteen jälkeen tapahtuvien onnettomuuksien vakavuuteen (kuolleet/100 hvj-onnettomuutta). Nämä vaikutukset otetaan huomioon vakavuuden muutoskertoimella. Onnettomuusmäärän ennusteen ja keskimääräisen vakavuuden avulla määritetään kuolemien ennuste ilman toimenpiteitä.

12 4 Kun ennustetun kuolemien määrän lisäksi otetaan huomioon vakavuuden muutos, saadaan ennuste myös vuosittain vähenevien kuolemien määrälle. Esimerkki vakavuuden muutoskertoimesta: kiertoliittymä vähentää kuolemien määrää henkilövahinkoonnettomuuksien määrää kohti kevyen liikenteen onnettomuuksissa 30 % ja autoliikenteen onnettomuuksissa 50 %, mutta sillä ei ole vaikutusta eläinonnettomuuksien vakavuuteen. Vakavuuden pienenemiskertoimet ovat siis: 0.30, 0.50 ja Käsitteitä Suunnitelma Eräajotiedosto Tarvan sisällä jatkokäsittelyjä varten omalla nimellä tallennettu toimenpiteiden, omien toimenpiteiden ja muutoskertoimien kokoelma, joka voidaan haluttaessa tallentaa eräajotiedostoksi. Tiedostoksi tallennettu suunnitelma tiedonsiirtoa, tekstieditorissa muokkaamista ja tallentamista varten.

13 5 3 Tarva MT:n käyttöönotto 3.1 Sisäänkirjautuminen Tarva MT on netissä toimiva ohjelma, jonka käyttöä säädellään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tarva MT:n sisäänkirjautuminen tapahtuu linkistä Tarva MT -ohjelmaa voidaan käyttää miltä tahansa tietokoneelta, jossa on nettiyhteys ja suhteellisen uusi Adobe Flash Player (versio 10.2 tai uudempi, se voidaan tarvittaessa ladata ilmaiseksi netissä). Jos kirjautumisikkunaa (kuva 2) ei avaudu em. linkistä, on syytä tarkistaa Adobe Flash Playerin asennus. Uudet Tarvan käyttäjät voivat pyytää käyttäjätunnuksia samasta nettilinkistä, kuin Tarvaan kirjautuminen tapahtuu, valitsemalla Luo uusi (katso kuva 1, numero 1). Jos Tarvan rekisteröitynyt käyttäjä unohtaa salasanansa, hän voi pyytää järjestelmältä uuden salasanan kirjoittamalla sähköpostiosoitteensa ja valitsemalla painikkeen Unohtunut. Tällöin hän saa omaan sähköpostiinsa uuden salasanan, jonka hän voi itse käydä muuttamassa Tarvaan kirjauduttuaan valikosta Järjestelmä valitsemalla Vaihda salasana. Kuva 2. Kirjautumisikkuna ennen ja jälkeen onnistuneen kirjautumisen. Kun käyttäjätunnus ja salasana on hyväksytty, voidaan valita käytettävä kieliversio (huomautus: vain suomi tuettu toistaiseksi) ja alkaa Tarvan käyttö valitsemalla OK. Tarvan ylläpitäjät voivat valita myös administration-vaihtoehdon. Kuten yleensäkin Tarvassa, harmaalla esitetään ne vaihtoehdot joita ei voi valita. 3.2 Vaihtoehdot kirjautumisen jälkeen Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen voidaan, joko - Luoda uusi suunnitelma (katso kuva 3, numero 1), tarkemmin luvussa Hakea aiempaa suunnitelmaa hakuehdoilla (katso kuva 3, numero 2), tarkemmin luvussa Valita aiempi suunnitelma valintalistasta (katso kuva 3, numero 3), tarkemmin luvussa 7.3 tai - Luoda tieverkon turvallisuusraportin (katso kuva 3, numero 4), tarkemmin luvussa 8.2.

14 6 Kuva 3. Jatkaminen kirjautumisen jälkeen. 3.3 Laskentojen lopettaminen Laskentojen jälkeen on suositeltavaa poistua Tarva-ohjelmasta valitsemalla Poistu Kirjaudu ulos (katso kuva 4 numero 1) ja vahvistamalla se (katso kuva 4 numero 2) painamalla OK. Laskentojen lopettaminen sulkemalla selain ei kuitenkaan normaalitilanteessa aiheuta ongelmia. Kuva 4. Poistuminen Tarva-ohjelmasta.

15 7 4 Tarvan päänäkymät Tarvassa on kaksi päänäkymää, joilla on oma tarkoituksensa. Päänäkymien välillä voidaan liikkua valintanappien (radio button) avulla (katso kuva 5, numerot 1 ja 2). Tieosat-näkymä on tarkoitettu tie-, liikenne- ja onnettomuustietojen katseluun yhdeltä tieltä kerrallaan. Määrittelyt-näkymä on tarkoitettu turvallisuustoimenpiteiden määrittelyihin ja katseluun. Näkymien pääosat ja niiden merkitys selitetään lyhyesti luvuissa 4.1 ja 4.2 sekä molemmille näkymille yhteiset osat luvussa 4.3. Näkymien käyttö on yksityiskohtaisemmin selitetty luvuissa 5 (Tieosat) ja 6 (Määrittelyt) ja näkymien yhteiset osat luvuissa 7 (Suunnitelmien käsittely) 8 (Raportit). Kuva 5. Liikkuminen päänäkymien välillä. 4.1 Tieosat-näkymä Tieosat-näkymän pääosat ovat (numerot viittaavat kuvaan 6): 1. Taulukko, jossa esitetään tietokannassa olevia homogeenisia tien osia (katso luku 6.1 ). Taulukon alla ja oikeassa reunassa on liukupalkit, joilla voidaan vierittää näkyviin taulukon rivit ja sarakkeet, jotka eivät kerralla mahdu näytölle. 2. Pudotusvalikko, ja Lisää-painike, joilla voidaan valita katseltavaksi halutun tien tai sen osan tiedot. 3. Valintalista, jolla voidaan muuttaa näkyviä sarakkeita. Lisäämällä ja poistamalla rasteja voidaan valita mitkä sarakkeet ovat näkyvissä.

16 8 Kuva 6. Tieosat-näkymän pääosat. 4.2 Määrittelyt-näkymä Määrittelyt-näkymän pääosissa toimitaan seuraavasti (numerot viittaavat kuvaan 7): 1. Taulukossa esitetään määritetyt toimenpiteet, omat toimenpiteet tai muutoskertoimet riippuen siitä, mikä välilehti on valittuna (katso kohta 2 alla). Em. kolmen välilehden muokkaaminen on kuvattu luvuissa Kulloinkin esitettävä ja käsiteltävä välilehti valitaan näpäyttämällä halutun välilehden nimeä. Valittuna oleva välilehti näkyy vaalealla pohjalla ja muut harmaalla taustalla. 3. Kulloinkin valittuna olevan välilehden sisältöä muokataan taulukon alla olevilla valintapainikkeilla. Aktiiviset painikkeet (ei-harmaat) muuttuvat automaattisesti kulloisenkin tilanteen mukaan (esimerkiksi onko joku riveistä valittu vai ei). Valittuna olevaa riviä voidaan muokata valintapainikkeella Muokkaa tai tuplaklikkaamalla kyseistä riviä. Välilehtien muokkaaminen on kuvattu tarkemmin luvuissa

17 9 Kuva 7. Määrittelyt-näkymän pääosat. 4.3 Näkymille yhteiset toiminnot Osa toiminnoista on sellaisia, jotka voidaan tehdä näkymästä riippumatta. Tällaisia toimintoja ovat (numerot viittaavat kuvaan 8): 1. Suunnitelmien käsittely eli tehtyjen suunnitelmien tallentaminen tiedostoksi, uuden suunnitelman luominen tai tuominen tiedostosta sekä aiemmin tehdyn suunnitelman avaaminen (katso luku 7 ) 2. Suunnitelman raporttien tulostus (katso tarkemmin luku 8.1 ) ja Tieverkon turvallisuusraportti (katso tarkemmin luku 8.2 ). Kuva 8. Toiminnot, jotka voidaan tehdä näkymästä riippumatta.

18 10 5 Toimenpiteet ja muutoskertoimet Määrittelyt-näkymässä Kaikki luvussa 5 esitettävät toiminnot voidaan tehdä Määrittelyt-näkymässä (katso luku 4 ). 5.1 Oman toimenpiteen määrittely Tarvassa on useita ennalta määriteltyjä toimenpiteitä, joita voidaan käyttää sellaisenaan laskennoissa (katso luku 5.3 ). Mikäli ennalta määritetyissä toimenpiteistä ei löydy sopivaa ja laskelmia voidaan tehdä myös itse määritetyillä toimenpiteillä. Omat toimenpiteet määritetään Oma toimenpide -välilehdellä (katso kuva 9, numero 1). Kukin taulukon rivi sisältää yhden oman toimenpiteen tiedot, jos omia toimenpiteitä on määritetty (katso kuva 9, numero 2). Kuva 9. Oma toimenpide -välilehden osat. Jotta toimenpiteitä voitaisiin käyttää laskennoissa (luku 5.3 ), kullakin toimenpiteellä on oma numeronsa. Omien toimenpiteiden numerot ovat aina suurempia kuin Kunkin oman toimenpiteen määrittely sisältää vaikutus- ja vakavuuskertoimet jokaiselle kolmelle onnettomuusluokalle. Vaikutuskerroin 0.9 tarkoittaa 10 % onnettomuusvähenemää toimenpiteen ansiosta ja vakavuuskerroin 0.1 tarkoittaa 10 % vähenemää vakavuudessa (kuollee/100 hvjo). Kaikki muutokset omiin toimenpiteisiin tehdään Muokkaa-kohdan valinta-painikkeilla (katso kuva, 9 numero 3), esimerkiksi uusi oma toimenpide määritetään Lisääpainikkeella. Omia toimenpiteitä voidaan muokata Muokkaa-painikkeella tai tuplaklikkaamalla muokattavaa toimenpideriviä. Ne painikkeet, joita ei voi valita, esitetään aina harmaina. Uusi oma toimenpide määritetään Lisää-painikkeella (katso kuva, 9 numero 3), jolloin avautuu ponnahdusikkuna (katso kuva 10), johon syötetään tarvittavat tiedot. On syytä huomata, että desimaalierottimena käytetään Tarvan sisällä pistettä riippumatta käytettävän tietokoneen asetuksista. Kun kaikki tarvittavat oman toimenpi-

19 11 teen tiedot on annettu ja valinnat vahvistettu painikkeella OK, määritetty oma toimenpide on käytettävissä samoin kuin kaikki muutkin toimenpiteet (huomautus: koska omien toimenpiteiden numerot ovat yli 1000, ne ovat toimenpidelistan lopussa). Kuva 10. Oman toimenpiteen määrittely. 5.2 Muutoskertoimen määrittely Joillakin tienkohdilla liikenneturvallisuustilanne saattaa kehittyä keskimääräisestä kehityksestä poikkeavasti. Nämä erot eivät ole yleisiä, mutta tarvittaessa ne voidaan ottaa huomioon muutoskertoimella (muutoskerroin 1 kuvaa keskimääräistä turvallisuuden kehitystä ja sitä suuremmat numerot onnettomuusmäärän kasvua keskimääräistä nopeammin). Muutoskerroin ei muuta tulostuksissa ja Tieosat-näkymässä esitettäviä nykytilan onnettomuusmääriä, mutta ne vaikuttavat suoraan toimenpiteiden ennustettuihin onnettomuuksien ja kuolemien vähenemiin. Muutoskertoimet määritetään Muutoskerroin-välilehdellä (katso kuva 11, numero 1). Laskennoissa käytetyt muutoskertoimet tulostuvat aina myös raporteille, yhteenvedon ja yksittäisvaikutusten väliin.

20 12 Kuva 11. Muutoskerroin-välilehden osat. Muutoskerroin-välilehden jokainen rivi kuvaa yhtä määritettyä eroa keskimääräisestä turvallisuuskehityksestä. Muutoskertoimet-määrittelyssä määritetään aina tie tai tien osa, jolla muutos vaikuttaa sekä jokaisen onnettomuusluokan muutoskerroin (katso kuva 11, numero 2). Uusi oma muutoskerroin määritetään Lisää-painikkeella (katso kuva, 11 numero 3), jolloin avautuu ponnahdusikkuna (katso kuva 12), johon syötetään tarvittavat tiedot. Korjaukset tapahtuvat valitsemalla olemassa oleva muutoskerroin ja valitsemalla Muokkaa tai tuplaklikkaamalla muutoskerrointa. Rastittamalla ruutu Tieosajärjestys, muutoskertoimet saadaan työskentelyn helpottamiseksi tieosoitejärjestykseen (katso kuva, 11 numero 3). Kun em. tavalla määritetään muutoskerrointa, avautuu ponnahdusikkuna, jossa tarvittavat tiedot syötetään (katso kuva 12). Muutoskertoimelle määritetään (i) vaikutusalue eli tietty tie tai osa tiestä ja (ii) muutoskertoimet kullekin kolmelle onnettomuusluokalle (katso kuva 12, numero 1) ja (iii) haluttaessa selite siitä, mistä syystä muutoskerrointa on käytetty. Käytännössä määritetyllä vaikutusalueella laskettavien toimenpiteiden onnettomuuksien ja kuolemien vähenemät kerrotaan vaikutuskertoimella. Esimerkiksi kerroin 1.1. tarkoittaa, että liikenteen kasvusta, olosuhteiden muutoksesta tms. johtuen onnettomuusmäärien oletetaan olevan 10 % suurempia kuin keskimääräisellä turvallisuuden kehittymisellä, jota kuvaa kerroin 1. On syytä huomata, että riippumatta käytettävän tietokoneen asetuksista, muutoskertoimissa käytetään desimaalierottimena pistettä. Lopuksi muutoskertoimen määrittelyt hyväksytään Tarkista-painikkeella ja, kun Tarva on tarkistanut tieosoitteen, OK-painikkeella (OK-painike on harmaana eikä se ole käytettävissä ennen kuin tarkistus on tehty, kuva 12, numero 2). Tämän jälkeen tehtävissä laskelmissa käytetään määritettyä muutoskerrointa ja tästä tulee maininta suunnitelman raportteihin.

21 13 Kuva 12. Muutoskertoimen määrittely. 5.3 Laskenta määritetyillä toimenpiteillä Laskenta toimenpiteillä tarkoittaa käytännössä laskettavan toimenpiteen valintaa ja toimenpiteen toteutuskohdan määrittelyä. Nämä määrittelyt tehdään Toimenpidevälilehdellä (katso kuva 13, numero 1). Jokainen Toimenpide-välilehden rivi kuvaa yhden toimenpiteen määrittelyjä eli mikä toimenpide, missä toteutetaan ja paljonko toimenpide maksaa sekä mahdollista hankenumeroa ja tekstiselitettä (katso kuva 13, numero 2). Toimenpiteitä määritetään Muokkaa-kohdan painikkeilla (katso kuva 13, numero 3), esimerkiksi lisätään uusi toimenpide Lisää-painikkeella. Korjaukset tapahtuvat valitsemalla olemassa oleva toimenpide ja valitsemalla Muokkaa tai tuplaklikkaamalla toimenpideriviä. Rastittamalla ruutu Tieosajärjestys toimenpiteet saadaan työskentelyn helpottamiseksi tieosoitejärjestykseen. Kuva 13. Toimenpide-välilehden osat.

22 14 Uusi toimenpide määritetään Lisää-painikkeella (katso kuva 13 numero 3), jolloin avautuu ponnahdusikkuna (katso kuva 14), johon syötetään tarvittavat tiedot. Uusi toimenpide määritetään seuraavasti: (i) valitaan haluttu toimenpide vierityslistasta (valittu toimenpide näkyy sinisellä pohjalla, katso kuva 14, numero 1) (ii) määritetään toimenpiteen toteutusalue eli tietty tie tai osa tiestä (huomautus: kokonaispituus tulee automaattisesti järjestelmästä) (iii) annetaan hankenumero, jos halutaan saada raportit eroteltu hankkeittain (katso luku 8.1 ) (iv) tarvittaessa muokataan oletusarvoilla laskettuja toteutuskustannuksia ja (v) haluttaessa muokataan selitetekstiä: rastimalla Toimenpiteen nimi on selite, nimi tulee automaattisesti näkyviin ja rastin poistamisen jälkeen tekstiä voi muokata (katso kuva 14, numero 2). Lopuksi toimenpiteen määrittelyt hyväksytään Tarkista-painikkeella ja, kun Tarva on tarkistanut tieosoitteen, OK-painikkeella (OK-painike on harmaana eikä se ole käytettävissä ennen kuin tarkistus on tehty, kuva 14, numero 3). Tämän jälkeen toimenpiteiden vaikutuksia voidaan tarkastella Tieosat-näkymällä tai raporteilla (luku 8.1 ). Vinkki: Toimenpiteiden määrittelyt sisältävä ponnahdusikkuna on melko korkea, eikä se esimerkiksi projektorin kautta heijastettuna välttämättä mahdu kokonaan näkyviin. Siksi ponnahdusikkunaan on lisätty korkeudensäätö (pyöreä liukunappula, katso kuva 14, numero 4). Kun ponnahdusikkunan korkeutta pienennetään liukunappulalla, oikeaan reunaan ilmestyy liukupalkki, jolla näkyviin voidaan säätää kulloinkin tarvittava osa ikkunasta. Kuva 14. Laskeminen aiemmin määritetyillä toimenpiteillä.

23 Huomautus: Mikäli pistemäisen toimenpiteen alku- ja loppuosoitteet ovat metrilleen samat, Tarva laskee vaikutusalueeksi 200 metriä toimenpiteestä kumpaankin suuntaan. Laskennassa käytetyt osoitteet ja toimenpidematkat näkyvät raporteissa. Mikäli pistemäinen toimenpide osuu tien 400 ensimmäiselle tai viimeiselle metrille, Tarva laskee vaikutusalueeksi tien ensimmäiset/viimeiset 400 metriä. 15

24 16 6 Tietietojen katselu Tieosat-näkymässä Kaikki luvussa 6 esitettävät toiminnot voidaan tehdä Tiesoat-näkymässä (katso luku 4 ). 6.1 Tieosat-taulukon sisältö Tieosat-taulussa voidaan katsella kerrallaan yhden tien tie-, liikenne- ja turvallisuustietoja (katso kuva 15, numero 1). Taulukossa ylimpänä on summarivi, jokainen muu taulukon rivi esittää yhden homogeenisen tiejakson tiedot. Vaaleanvihreät rivit ovat nollan metrin mittaisten liittymien tietoja ja vaaleat rivit ovat olosuhteiltaan homogeenisia tienpätkiä. Kulloinkin katseltavana olevan tien valinta on esitetty luvussa 6.2 (katso myös kuva 15, numero 2). Taulukko sisältää niin monia sarakkeita, etteivät kaikki mahdu näkyviin yhdellä kertaa. Kulloinkin näkyvissä olevat sarakkeet voi valita Valitse näkyvät sarakkeet -listasta (katso kuva 15, numero 3). Valinta tapahtuu lisäämällä ja poistamalla rasteja sarakkeita (ja sarakeryhmiä) kuvaavien rivien kohdalle. Taulukon alaosassa ja oikeassa reunassa on lisäksi liukupalkit, joiden avulla pääsee vierittämään näkyviin haluttuja rivejä ja sarakkeita, jos ne eivät muutoin mahdu näytölle Silloin kun alun perin homogeenisen jakson vain tietylle osalle määritetään toimenpide, jakso ei ole enää homogeeninen toimenpiteiden osalta. Tämä näkyy kyseisen rivin vasemmassa laidassa keltaisena kuvakkeena. Näpäyttämällä kuvakkeen vasemmalla puolella olevaa kolmiota, alun perin homogeenisen jakson osat näkyvät toimenpiteidenkin osalta homogeenisina jaksoina. Kuva 15. Tieosat-näkymän osat. Tieosat-taulukkoon haetaan aina kokonaisuudessaan kaikki ne homogeeniset tiejaksot, joiden alueelle osuu mikä tahansa toimenpide edes osalle homogeenista jaksoa. Silloin kun summariviltä halutaan katsoa, mikä on nykytilan onnettomuusennuste vain niiltä tienkohdilta, joille on määritetty joku toimenpide, tulee rastittaa ruutu Toimenpiteiden summarivi (katso kuva 14, numero 4). Muutoin summissa ovat mukana myös homogeenisten jaksojen hännät, joille ei ole määritetty toimenpiteitä.

25 Katseltavien teiden valinta Tieosat-näkymässä voidaan katsella vain yhden tien tietoja kerrallaan. Katseltavaa tietä voidaan vaihtaa alasvetovalikosta (katso kuva 16, numero 1). Alasvetovalikossa on vain ne tiet, jotka on erikseen lisätty katseltavaksi ja ne osat muista teistä, joille on määritetty toimenpiteitä (katso luku 5.3 ). Tieosat-taulukkoon voidaan lisätä mikä tahansa tietokannan tie tai osa sellaisesta painikkeella Lisää (katso kuva 16, numero 2). Painike avaa ponnahdusikkunana, johon kirjoitetaan haluttu tienumero ja haluttaessa mukaan otettavan tien osan ensimmäinen ja viimeinen tieosa (katso kuva 17, numero 1). Mikäli mukaan halutaan koko tie, tieosanumeroiksi voidaan jättää oletusarvona olevat nollat. Valinta vahvistetaan painikkeella OK (katso kuva 17, numero 2). Kuva 16. Tieosat-näkymässä katseltavan tien valinta. Vinkki: Toimenpiteiden määrittelemiseksi teitä ei tarvitse hakea Tieosat-taulukkoon, Tarva hakee taulukkoon automaattisesti ne homogeeniset tiejaksot, joille osuu edes osin joku toimenpide. Mutta tien hakeminen Tieosat-näkymässä voi olla hyödyllistä, jos ei tiedä esimerkiksi tien alku- ja loppuosoitetta. Kun tie on haettu Tieosatnäkymässä taulukkoon ja siirrytään Määrittelyt-näkymään määrittelemään toimenpiteitä, toimenpiteen osoitteen oletusarvona on koko se tiejakso, joka näytetään Tieosat-taulussa.

26 Kuva 17. Katseltavien tieosien valinta Tieosat-näkymän ponnahdusikkunassa. 18

27 19 7 Suunnitelmien käsittely Kaikki luvussa 7 esitettävät toiminnot voidaan tehdä kummassa tahansa Tarvan päänäkymässä (katso luku 4 ). Sanalla suunnitelma tarkoitetaan Tarvan sisällä jatkokäsittelyjä varten omalla nimellä tallennettua toimenpiteiden, omien toimenpiteiden ja muutoskertoimien kokoelmaa, joka voidaan haluttaessa tallentaa eräajotiedostoksi. 7.1 Uuden suunnitelman luonti Uusi suunnitelma voidaan luoda suoraan Tarvaan kirjautumisen jälkeen (katso luku 3.2 ) tai koska tahansa valitsemalla Tiedosto Uusi tai valitsemalla painike Uusi, kun aiemmin käsitellyt tiedostot on tallennettu (katso kuva 20). Uuuden suunnitelman luonti tapahtuu yksinkertaisesti kirjoittamalla suunnitelmalle nimi (katsoi kuva 18, numero 1) ja haluttaessa suunnitelman sisältöä selventävä kuvaus (katsoi kuva 18, numero 2). Jos aiemmin käsiteltävään suunnitelmaan on tehty muutoksia, joita ei haluta tallentaa, tehdyt muutokset voi perua (katsoi kuva 18, numero 3) tällöin Tarva varoittaa siitä, että tehdyt muutokset menetetään, jos toimenpidettä jatketaan. Uutta pysyvää suunnitelmaa ei synny, jos sitä ei tallenneta (katso luku 7.2 ). Kuva 18. Uuden suunnitelman luonti. 7.2 Suunnitelmien tallentaminen ja tuhoaminen Kun suunnitelmalle on annettu nimi ja haluttaessa kuvaus, suunnitelma voidaan tallentaa Tarvan sisällä säilyväksi (katso kuva 19, numero 1). On suositeltavaa tallentaa suunnitelma määrävälein, koska mahdollinen verkkoyhteyden katkos voi muutoin aiheuttaa jo määritettyjen tietojen katoamisen. Kuva 19. Mahdolliset tiedostokomennot ennen ja jälkeen suunnitelman tallennuksen

28 20 Kun suunnitelma on tallennettu, eikä siihen ole tehty muutoksia, Tiedosto-valikosta ovat käytettävissä suunnitelmia koskien vain komennot Uusi (luodaan uusi suunnitelma) tai Tallenna nimellä (tallennetaan sama suunnitelma toisella nimellä esimerkiksi erilaisten suunnitelmaversioiden laatimista varten, katso kuva 19, numero 2). 7.3 Käsiteltävän suunnitelman vaihtaminen Koska tahansa voidaan siirtyä käsittelemään toista suunnitelmaa tai luoda uusi suunnitelma (katso kuva 20, numero 1). Jos aiemmin käsiteltyyn suunnitelmaan on tehty muutoksia, eikä niitä ole tallennettu, Tarva varoitta niiden menettämisestä, jos niitä ei tallenneta ennen toiseen suunnitelmaan siirtymistä. Tallentaminen voidaan tehdä, kun valitaan Peruuta (katso kuva 20, numero 2). Kuva 20. Käsiteltävän suunnitelman vaihtaminen. 7.4 Suunnitelman antaminen toisen käyttöön Kaikki suunnitelmat ovat tallennettuina Tarva-ohjelman sisällä siten, että niitä voidaan katsoa ja käsitellä vain kirjautuneena Tarvaan niillä tunnuksilla, joilla ne on luotu. Jos suunnitelma halutaan antaa toisten tunnuksilla käsiteltäväksi, suunnitelma tallennetaan eräajotiedostoon. Kun syntynyt eräajotiedosto on annettu toisen käyttöön, hän voi tuoda eräajotiedostosta suunnitelman omaan Tarvaansa (katso kuva 21, numero 1). Kuva 21. Suunnitelman tallentaminen eräajotiedostoksi ja aiemmin tallennetun eräajon tuominen omaksi suunnitelmaksi.

29 21 Kun suunnitelma tallennetaan eräajotiedostoon, käyttäjän pitää valita mikä on syntyvän tiedoston desimaalierotin sekä mihin ja millä nimellä syntyvä eräajo tallennetaan. Käytännössä kun kuvasta 21 valitaan Tallenna eräajotiedostoon, avautuu kuvan 22 ponnahdusikkuna 1 ja kun desimaalierotin on valittu, avautuu kuvan 22 ponnahdusikkuna 2, jossa määrittään syntyvän tiedoston nimi ja tallennuspaikka. Kuva 22. Suunnitelman eräajoksi tallentamisen vaiheet. Kun eräajotiedoston haltuunsa saanut vastaavaan tapaan valitsee kuvan 21 valikosta Tuo eräajotiedostosta, hänelle avautuu kuvan 22 ponnahdusikkunaa 2 vastaava hakemistopuu, josta hän valitsee aiemmin tallennetun eräajon. Tällöin hänelle syntyy Tarvaan suunnitelma, joka on nimeään myöten samanlainen kuin suunnitelman luovuttajan suunnitelma. Suunnitelman nimi määräytyy siis alkuperäisen suunnitelman nimen mukaan, eikä esimerkiksi eräajotiedoston nimen mukaan. Vaikka Tarva luo eräajotiedoston automaattisesti, on hyvä tietää sen sisällön keskeiset säännöt, jotta eräajotiedostoja voisi käsitellä myös tekstieditorissa tai Excelissä (tietojen erottimen yksi tai useampia välilyöntejä, katso kuva 23): - Tiedoston ensimmäinen rivi alkaa aina huutomerkillä, jonka jälkeen on yksinkertaisten lainausmerkkien sisällä suunnitelman nimi ja sen kuvaus - Väliotsikot ovat tärkeitä, ne alkava merkillä # - Omien toimenpiteiden määrittelyrivit alkavat merkillä + - Muutoskertoimien rivit alkavat merkillä % - Toimenpiderivit sisältävät tiedot: tie alkuosa alkuetäisyys, loppuosa, loppuetäisyys, toimenpidenumero, kustannukset tuhansina euroina, hankenumero ja yksinkertaisten lainausmerkkien sisällä toimenpiteelle annettu selite. Kuva 23. Esimerkki eräajotiedostosta.

30 Vinkki: Koska Tarva käyttää aina sisäisesti desimaalierottimena pistettä, eräajot kannattaa aina Tarvaan tuomista varten tallentaa desimaalierottimena piste. Pilkku voi olla hyödyllinen joihinkin muihin ohjelmiin tietoja siirrettäessä. 22

31 23 8 Raportit Kaikki luvussa 8 esitettävät toiminnot voidaan tehdä kummassa tahansa Tarvan päänäkymässä (katso luku 4 ). 8.1 Suunnitelman raportit Raportin teko Kun suunnitelmaan on määritetty vähintään yksi toimenpide (katso luku 5.3 ), voidaan tehdä yksi tai useampia raportteja toimenpiteiden vaikutuksista. Raportin teko alkaa painamalla Raportit-painiketta (katso kuva 24, numero 1). Tällöin ilmestyy esiin ponnahdusikkuna, jossa voidaan määritellä, minkä tyyppinen raportti tehdään (katso kuva 24, numero 2) ja missä muodossa raportti tallennetaan (katso kuva 24, numero 3). Eri raporttien sisältöä on kuvattu luvussa Kuva 24. Raportin tuottaminen suunnitelmasta vaihe Raportin sisältö Kun suunnitelmasta tehdään raporttia, ensin valitaan alasvetovalikosta, mikä raporttityyppi tehdään (katso kuva 24, numero 2 ja sama avattuna kuvassa 25).

32 24 Kuva 25. Raportin tuottaminen suunnitelmasta vaihe 2. Neljä ensimmäistä raporttityyppiä (OSO, TOI, TOR, ja HAN) voivat sisältää yhteenveto-osan tai yksityiskohdat tai kummatkin näistä. Mukaan haluttavat raportin osat valitaan valintanapeilla ja rastittamalla ruutuja (katso kuva 24, numero 3). Vastaavasti neljä ensimmäistä raporttityyppiä voidaan tulostaa joka PDF-tiedostona tai CSVtiedostona (välimerkein erotettua dataa, joka voidaan avata esimerkiksi Excelissä). Viimeisin raportti (YKS) voidaan valita vain CSV-muodossa. Silloin kun valitaan CSVraportti, pitää valita myös desimaalierotin. Sopiva desimaalierotin riippuu sen koneen asetuksista, jolla syntyvää tiedostoa käsitellään. Huomautus: aina kun suunnitelmassa on määritetty omia kertoimia, niiden kuvaukset tulostetaan Yhteenveto-osan ja yksityiskohtien välissä. Eri raporttityyppien merkitys on lyhyesti kuvattuna seuraava: Tiesoitejärjestyksessä (.OSO) Yhteenvedossa kaikki saman tienumeron toimenpiteet on esitetty summana yhdellä rivillä. Yksityiskohdat-raportti esittää kunkin summarivin tiedot eriteltyinä toimenpiteittäin. Toimenpiteittäin (.TOI) Yhteenvedossa kaikki saman toimenpidenumeron toimenpiteet on esitetty summana yhdellä rivillä. Yksityiskohdat-raportti esittää kunkin summarivin tiedot eriteltyinä toimenpiteittäin. Toimenpideryhmittäin (.TOR) Yhteenvedossa kaikki saman toimenpideryhmän toimenpiteet on esitetty summana yhdellä rivillä. Yksityiskohdat-raportti esittää kunkin summarivin tiedot eriteltyinä toimenpiteittäin. Hankeryhmittäin (.HAN) Yhteenvedossa kaikki saman hankenumeron toimenpiteet on esitetty summana yhdellä rivillä. Yksityiskohdat-raportti esittää kunkin summarivin tiedot eriteltyinä toimenpiteittäin. Yksittäisvaikutukset csv-raportti (YKS) Jokainen toimenpide on esitetty omalla rivillään. Raportti ei sisällä erillisiä yhteenvetoja yksityiskohdat-osia. Kun halutun raportin sisältö on määritetty, pitää vielä määrittää raportille haluttu tiedostonimi ja mihin hakemistoon raportti tallennetaan (katso kuva 26). Sen jälkeen raportit ovat käytettävissä millä tahansa ohjelmalla, joka kykenee käsittelemään PDF- tai CSV-tiedostoja.

33 25 Vinkki: kerralla voidaan määrittää vain yksi raportti, mutta samasta suunnitelmasta voidaan tuottaa useita raportteja ja kunkin raportin ylälaitaan tulostuu mistä suunnitelmasta ja koska ko. raportti on tuotettu. Kuva 26. Raportin tuottaminen suunnitelmasta vaihe Tieverkon turvallisuusraportti Tieverkon turvallisuusraportti kuvaa turvallisuustilannetta, jos ei tehdä mitään toimenpiteitä. Niinpä raportti voidaankin tehdä Tarvan kummalla tahansa päänäytöllä vaikka toimenpiteitä ei olisi määritettykään. Raportti on vakiomuotoinen CSV-tiedosto, joka sisältää yhden tien tai yhden ELY-keskuksen kaikki tiet. Tieverkon turvallisuusraportin teko aloitetaan toimintopainikkeella Tieverkon turvallisuusraportti (katso kuva 27, numero 1). Tällöin aukeaa ponnahdusikkuna, jossa valitaan, tehdäänkö raportti yhdestä tiestä vai yhden ELY:n kaikista teistä, sekä valitaan alasvetovalikosta haluttu tie tai ELY-keskus (katso kuva 27, numero 2). Tämän jälkeen valitaan käytettävät välimerkit sen mukaan, mitkä ovat asetukset tietokoneessa, jossa tehtyä raportti tarkastellaan (katso kuva 27, numero 3), ja vahvistetaan tietojen haku raporttiin (katso kuva 27, numero 4). Kun tiedot on haettu, määritetään haluttu tiedoston nimi ja sijainti ja tallennetaan tiedosto (katso kuva 28). Kuva 27. Tieverkon turvallisuusraportin teko.

34 26 CSV-muotoinen tiedosto ei sisällä rivien ja sarakkeiden muotoiluja eikä pitkiä selityksiä sarakkeiden merkityksestä. Siksi on tehty valmis Excel-pohja, johon tiedot kopioimalla saa helposti käyttöön havainnollisemman tieverkon turvallisuusraportin. Excel-pohjan voi ladata Tarvan sisällä kohdasta Apua Raportin Excel-pohja. Kuva 28. Tieverkon turvallisuusraportin tallentaminen.

35 27 9 Lisätietoja 9.1 Suosituksia ja vinkkejä Tähän on koottu joitakin suosituksia ja vinkkejä, jotka ehkä muutoin jäävät vähälle huomiolle: 1. Mikäli Tarva jumittuu pitkäksi ajaksi, kannattaa tehdä reload, sulkea selain tai jopa sulkea kone. Tällainen häiriö voi kokemuksen mukaan johtua esimerkiksi langattomassa verkossa tehdyissä laskelmissa siitä, että verkkoyhteydessä on lyhytkin katkos (ainakin jos samassa langattomassa verkossa on useita Tarvan käyttäjiä). Tällaisten ongelmien mahdollisuuden vuoksi on suositeltavaa tallentaa suunnitelman tiedot määrävälein. 2. Tarvassa esitetään aina harmaalla ne vaihtoehdot, joita ei voi valita. Ensimmäiseksi kannatta siis tarkistaa, onko kaikki tarvittavat tiedot annettu, esimerkiksi toimenpide valittu, kun halutaan laskea toimenpiteen vaikutustietoja. Mikäli jossakin tapauksessa Tarva ei aktivoi valintaa, jonka tulisi olla käytössä, pienikin muutos syöttötietoihin saattaa auttaa (esimerkiksi jos OK ei aktivoidu toimenpidettä määritettäessä, muutos osoitetiedossa, joka sitten muutetaan takaisin). 3. Joissakin tapauksissa otsikon merkityksestä saa lisätietoja viemällä kursorin otsikon päälle, tästä esimerkkinä Tieosat-näkymän otsikot. 4. Mikäli kaikki rivti tai sarakkeet eivät mahdu näytölle, Tarvaan ilmestyy yleensä automaattisesti liukupalkki, jolla halutut tiedot saadaan vieritettyä näkyviin. Toimenpiteiden määrittelyt sisältävä ponnahdusikkuna on tästä poikkeus sen koon säätämisestä on huomautus luvussa Kun toimenpiteelle annetaan metrilleen sama alku- ja loppupiste, Tarva laskee vaikutusalueeksi metriä, katso huomautus luvun 5.3 lopussa. 6. Omien toimenpiteiden numeroksi Tarva ehdottaa aina seuraavaa vapaata numeroa, joka on yli Jotta koko maan tarkasteluissa omien toimenpiteiden numerointi ei menisi päällekkäin, suositellaan seuraavaa menettelyä. Riippuen siitä, kenelle laskentoja tehdään, Liikenneviraston ja yleisten laskentojen käyttöön varataan omien toimenpiteiden numeroalueista ELY-alueiden numerot ovat vastaavasti seuraavat: Uusimaa , Varsinais-Suomi , Kaakkois-Suomi , Pirkanmaa , Pohjois-Savo , Keski-Suomi , Etelä-Pohjanmaa , Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu sekä Lappi Ajankohtaiset Tarva-tiedot Tätä raporttia ei tultane ylläpitämään vuosittain, vaan uusimmat tiedot Tarvaan tehdyistä muutoksista löytyvät varmimmin Tarva-ohjelman sisältä. Uusimmat tiedot löytyvät (Tarvaan kirjautumisen jälkeen) valikosta Apua (katso kuva 29, kohta 1). Sinne on jatkossa tarkoitus laittaa ainakin seuraavanlaisia materiaaleja: - Tämän raportin uusin versio - Lyhyt käyttöohje, (PPT-esitys) - Linkki Tarvan nettisivuille, josta löytyy ajankohtaisia Tarva-tietoja - Excel-pohjat Tieverkon turvallisuusraporttiin ja Yksittäisvaikutukset-raporttiin - Tietoja Tarvassa olevista onnettomuusmalleista ja vaikutuskertoimista

36 Kuva 29. Ajantasaisimmat tiedot Tarva-ohjelman sisältä. 28

37 29 10 Kirjallisuutta Elvik, R., Høye, A., Vaa, T., Sørensen, M. (2009). The Handbook of Road Safety Measures, second ed. Emerald publishing, Bingley. Elvik, R. (2008a). A survey of operational definitions of hazardous road locations in some European countries. Accident Analysis & Prevention, 40, Elvik, R. (2008). The predictive validity of empirical Bayes estimates of road safety. Accident Analysis & Prevention, 40, Highway Safety Manual (2012). Home (http://www.highwaysafetymanual.org/ - viitattu Malmivuo, M., Peltola, H. (2004). Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimin. TARVA-ohjelman vaikutuskertoimien määrittely. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 1/2005. Internetissä: vvaikutuskerroinselv.pdf, viitattu Montella, A. (2010). A comparative analysis of hotspot identification methods. Accident Analysis & Prevention, 42, OECD/ITF (2012). Sharing Road Safety. Developing an International Framework for Crash Modification Functions. Peltola, H., Kulmala, R., Kallberg, V-P (1994). Why use a complicated accident prediction model when a simple one is just as good. 22nd European Transport Forum (The PTRC Summer Annual Meeting). Peltola, H., Rajamäki, R., Luoma, J. (2012) Tools needed for enhancing transferability of cost-effective road safety measures. Transportation Research Arena, Greece. Procedia - Social and Behavioral Sciences of Elsevier p viitattu

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tarva-koulutus, syksy 2014, Pasila MT = Maantiet LC = Level crossings. 19.11.2014 Harri Peltola, VTT

Tarva-koulutus, syksy 2014, Pasila MT = Maantiet LC = Level crossings. 19.11.2014 Harri Peltola, VTT Tarva-koulutus, syksy 2014, Pasila MT = Maantiet LC = Level crossings 19.11.2014 Harri Peltola, VTT 2 Ohjelma 19.11.2014 Kello 9.00 9.15 - Etäyhteydet, esittäytymiset, aikatauluasiat Kello 9.15 11.15 (lyhyt

Lisätiedot

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004)

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) 1 (7) TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) Huom! Tätä ohjetta ei ole täysin päivitetty vastamaan uutta ulkoasua, koska vielä uudempi extranet-versio on tulossa. Perusperiaatteet

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu 1/6 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu Järjestelmään kirjautuminen Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta https://www.museoverkko.fi. Sivut

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä varten. Palvelua

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen

Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen Alayksikkökoodistossa näkyvät kaikki korkeakoulujen, yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten alayksiköt ja näihin liitetyt OKM:n ohjauksen

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Hakusuosikit. Unifaun Online 2015-12-16

Hakusuosikit. Unifaun Online 2015-12-16 Hakusuosikit Unifaun Online 2015-12-16 2 Sisältö 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 3 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.4 Hakusuosikin käyttö... 7 1.5 Poista hakusuosikki...

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Juha Sarkkinen Sisältö OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE... 1 Sisältö... 2 Taustaa... 3 Aloitus... 4 Uuden OODIHOPSin luominen... 4 Tavoitteet ja itsearviointi... 6 Opintojen

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot