Harri Peltola & Mikko Virkkunen. Maanteiden turvallisuusarviot. Tarva MT Käyttöohje. LV_julkaisusarja XX/2012. Luonnos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harri Peltola & Mikko Virkkunen. Maanteiden turvallisuusarviot. Tarva MT Käyttöohje. LV_julkaisusarja XX/2012. Luonnos 24.9.2012"

Transkriptio

1 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Maanteiden turvallisuusarviot Tarva MT Käyttöohje LV_julkaisusarja XX/2012 Luonnos Liikennevirasto Helsinki 2012

2 Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L X ISSN ISBN Painotalon nimi Helsinki 2012 Julkaisua (myy)/saatavana Painotalon nimi (jos myynnissä) tai vastuuyksikön nimi Faksi <Kirjoita tähän> Puhelin <Kirjoita tähän> Liikennevirasto PL HELSINKI Puhelin

3 III Harri Peltola & Mikko Virkkunen: Maanteiden turvallisuusarviot Tarva MT Käyttöohje. Liikennevirasto. Helsinki LV_julkaisusarja XX/ sivua. ISSN-L X, ISSN (pdf), ISBN (pdf) Avainsanat: Maantie, Turvallisuus, Turvallisuusvaikutus, Onnettomuusmalli Tiivistelmä Suomen maanteiden turvallisuuden nykytilan ja toimenpiteiden turvallisuusvaikutusten arviointiin on vuodesta 1994 alkaen käytetty arviointiohjelmaa nimeltä Tarva (Turvallisuuden ARviointi ja VAikutustiedot). Vuoden 2012 alussa arviointiohjelmasta tehtiin uusi, netissä toimiva versio, Tarva MT (versio 5.0). Samaan aikaan tehtiin myös vastaavanlainen Suomen valtion rataverkon tasoristeysten arviointiohjelma (Tarva LC) sekä Liettuan merkittävien teiden arviointiohjelma (Tarva LT). Tämä on Tarva MT -ohjelman käyttöohje. Käyttöohjeen aluksi esitetään lyhyesti Tarva-ohjelman taustaa (luku 1) sekä yleistietoa Tarvan tarkoituksesta ja laskentaperiaatteista (luku 2). Varsinainen käyttöohje on jaettu seuraaviin osiin: Tarvan käyttöönotto ja käytön lopetus (luku 3), Tarvan kaksi näkymää (luku 4), toimenpiteiden ja muutoskertoimien määrittely (luku 5), tietyn tien olosuhteiden katselu (luku 6), suunnitelmien eli erilaisia toimenpidekokonaisuuksia sisältävien tiedostojen käsittely (luku 7), raportit (luku 8) ja suosituksia ja vinkkejä (luku 9). Tämä käyttöohjeen samoin kuin Power Point -versiona tehdyn Pikakäyttöohjeen uusimmat versiot on tarkoitus pitää jatkuvasti Tarva-ohjeman Apua-valikosta ladattavana.

4

5 VII Esipuhe Vuoden 2012 alussa Liikennevirasto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT sopivat aiemmin käytössä olleen Tarva-ohjelman (Turvallisuuden ARviointi ja VAikutustiedot) uuden, netissä toimivan version tekemisestä. Tämä on uuden version (Tarva MT, versio 5.0) käyttöohje. Tarvan uudistustyön yhdyshenkilöinä Liikennevirastossa toimi Mikko Räsänen. Hänen lisäkseen työn ohjaukseen osallistui myös Auli Forsberg. VTT:ssä työn vastuuhenkilö oli Harri Peltola. Hänen lisäkseen työhön VTT:ssä osallistuivat Riikka Rajamäki ja Arja Wuolijoki. Arviointiohjelman ATK-teknisestä toteutuksesta vastasi Mikko Virkkunen Simsoft Oy:stä. Tämän raportin kirjoittivat Harri Peltola ja Mikko Virkkunen, raportin ulkoasun viimeisteli Arja Wuoljoki. Helsingissä syyskuussa 2012 Liikennevirasto Hankesuunnitteluosasto /Suunnittelun ohjaus

6

7 IX Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... III SAMMANFATTNING...IV SUMMARY... V ESIPUHE...VII 1 TAUSTA YLEISTIETOA TARVA-OHJELMISTA Tarvan tarkoitus Tarvan arviointiperiaatteet Käsitteitä TARVA MT KÄYTTÖÖNOTTO Sisäänkirjautuminen Vaihtoehdot kirjautumisen jälkeen Laskentojen lopettaminen TARVAN PÄÄNÄKYMÄT Tieosat-näkymä Määrittelyt-näkymä Näkymille yhteiset toiminnot TOIMENPITEET JA MUUTOSKERTOIMET MÄÄRITTELYT-NÄKYMÄSSÄ Oman toimenpiteen määrittely Muutoskertoimen määrittely Laskenta määritetyillä toimenpiteillä TIETIETOJEN KATSELU TIEOSAT-NÄKYMÄSSÄ Tieosat -taulukon sisältö Katseltavien teiden valinta SUUNNITELMIEN KÄSITTELY Uuden suunnitelman luonti Suunnitelmien tallentaminen ja tuhoaminen Käsiteltävän suunnitelman vaihtaminen Suunnitelman antaminen toisen käyttöön RAPORTIT Suunnitelman raportit Raportin teko Raportin sisältö Tieverkon turvallisuusraportti... 25

8 X 9 LISÄTIETOJA Suosituksia ja vinkkejä Ajankohtaiset Tarva-tiedot KIRJALLISUUTTA... 29

9 1 1 Tausta Direktiivi 2008/96/EC tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta edellyttää Euroopan unionin jäsenvaltioita luomaan järjestelmät käytössä olevan tieverkon turvallisuuden luokittelua ja turvallisuuden hallintaa sekä infrastruktuurihankkeiden tieturvallisuusvaikutusten arviointia varten. Vertaillessaan kahdeksan Euroopan maan vaarallisten tienkohtien määrittelytapoja (mustia pisteitä), Elvik (2008a) totesi menettelyjen olevan kaukana nykyisin käytettävissä olevista parhaista menettelyistä. Jos tienparannushankkeita ei kohdisteta tieteellisesti pätevien menetelmien avulla ongelmakohtiin, turvallisuustyö ei voi olla niin tehokasta kuin se voisi olla. Elvik (2008b) ja Montella (2010) ovat todenneet, että empiiristä Bayesin (EB) menetelmää tulisi käyttää määritettäessä vaarallisia tienkohtia. Menettelyn tulisi perustua onnettomuusmäärän parhaaseen mahdolliseen ennusteeseen, joka on saatu onnettomuushistorian ja onnettomuusmallien tiedot yhdistämällä (Elvik 2008b). Tienparannustoimenpiteiden turvallisuusvaikutuksia arvioidaan yleensä perustuen ennustettuun onnettomuusmäärään ilman toimenpiteitä ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuskertoimiin (kaava 1) Onnettomuusmäärä toimenpiteen jälkeen = Ennuste ilman toimenpidettä * vaikutuskerroin 1 * vaikutuskerroin 2 *, (1) jossa vaikutuskerroin 1, vaikutuskerroin 2 ovat samaan tienkohtaan toteutettavien toimenpiteiden vaikutuskertoimet siten, että esimerkiksi 0,9 tarkoittaa 10 % onnettomuusvähenemää. Tietoja vaikutuskertoimista saadaan esimerkiksi asiantuntija-arvioista, mutta pääsääntöisesti vaikutuskertoimien tulisi perustua kansainvälisesti luotettavimpiin tutkimustuloksiin, joita on koottu esimerkiksi käsikirjoihin, kuten Elvik ym. (2009). Vaikutuskertoimien yhdenmukaisuuden edistämiseksi Yhdysvalloissa on perustettu netissä toimiva tietopalvelu vaikutuskertoimille (Highway Safety Manual homepage, 2011). Eri puolilla maailmaa tehdään jatkuvasti tutkimuksia, jotka lisäävät tietämystä vaikutuskertoimista ja edistävät turvallisuustietämyksen siirtämiseen maasta toiseen. Kaikkea turvallisuustietoa ei voida siirtää, koska olosuhteet eri maissa vaihtelevat huomattavasti. Lisäksi tutkimusten huono tieteellinen taso vähentää monissa tapauksissa tietojen käyttökelpoisuutta (OECD/ITF 2012). Kaavan 1 mukaan toimenpiteen turvallisuusvaikutukset riippuvat sekä toimenpiteen vaikutuskertoimesta, että ennustetusta onnettomuusmäärästä ilman toimenpidettä. Termi ennustettu onnettomuusmäärä kiinnittää huomiota siihen, että nykytilan turvallisuustilanne ei ole helposti määritettävissä ja siihen liittyy suuria virhemahdollisuuksia, etenkin jos ennuste perustetaan pelkkään onnettomuushistoriaan. Turvallisuuden arviointiyökaluilla pyritään yhdenmukaistamaan ja helpottamaan vaikutusarviointeja mutta varsinkin parantamaan niiden luotettavuutta. Arviointeja varten on tehty omat versiot Suomen maanteiden ja tasoristeysten arviointeihin, minkä lisäksi oma versio on tehty myös Liettuan maanteiden turvallisuusarviointeihin (Peltola, Rajamäki & Luoma 2012).

10 2 2 Yleistietoa Tarva-ohjelmista 2.1 Tarvan tarkoitus Turvallisuusarviointeihin laadituilla Tarva-ohjelmilla (i) tuotetaan mahdollisimman luotettavia, helposti ymmärrettäviä ja ajan tasalla olevia arvioita teiden ja tasoristeysten nykyisestä turvallisuudesta (ii) mahdollistetaan parannustoimenpiteiden vertailukelpoisten ja luotettavien turvallisuusvaikutusten arvioinnit ja (iii) tuotetaan turvallisuuden parantamisen kustannustehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja. Jotta onnettomuusmallit pysyisivät ajan tasalla, Tarvan mallien päivitys on pyritty tekemään helpoksi. Jatkuvasti ajan tasalla olevaa turvallisuusennustetta voidaan käyttää paitsi perinteiseen tapaan tienparannusten turvallisuusvaikutusten arviointiin aikaisempaa enemmän myös olemassa olevan tieverkon turvallisuuden luokitteluun ja turvallisuuden hallintaan. Kun koko tieverkon (tai kaikkien tasoristeysten) turvallisuuden parantamisen lähtökohdaksi on empiirisellä Bayesin menetelmällä tuotettu turvallisuuden nykytilan ennuste ja tiedossa ovat kansainvälisesti luotettavimpien tutkimusten vaikutuskertoimet, turvallisuusvaikutusten arviointi on yksinkertaista. Tarvitsee vain valita (i) mikä toimenpide toteutetaan ja (ii) missä se toteutetaan. Käytettävissä olevien toimenpiteiden määrä ja luonne ovat erilaisia maanteille ja tasoristeyksiin, mutta kummassakin tapauksessa on mahdollista määrittää myös omia toimenpiteitä, jos sen pohjaksi on luotettavat lähtötiedot. Laskentojen tuloksena saadaan nykytilan turvallisuustilanne sekä toimenpiteiden vaikutustiedot (henkilövahinko-onnettomuudet ja kuolemat). Vaikutukset arvioidaan toimenpidekokonaisuudelle, mutta myös jokaisen toimenpiteen merkitys kokonaisvaikutukseen arvioidaan. Onnettomuuksien yksikkökustannusten avulla voidaan arvioida myös onnettomuuskustannussäästöt. Kun tiedetään toimenpiteiden keskimääräiset yksikkökustannukset (toimenpidettä tai tiekilometriä kohti), voidaan arvioida mitkä toimenpiteet tuottavat nopeimmin takaisin investointikustannukset. Mikäli toimenpiteen kustannukset ovat tiedossa, niitä voidaan käyttää laskelmissa keskimääräisten kustannusten sijaan. 2.2 Tarvan arviointiperiaatteet Tarvan laskennat perustuvat ajatukseen yhdistää onnettomuushistorian ja onnettomuuksien ennustemallin tiedot parhaalla mahdollisella tavalla luotettavimman onnettomuusmäärän ennusteen luomiseksi (empiirinen Bayesian menetelmä). Onnettomuusmallia varten tieverkko jaetaan homogeenisiin jaksoihin (liittymät ja linjaosuudet). Onnettomuusmallit ovat yleensä melko yksinkertaisia, mikä on hyvä tietojen päivitettävyyden kannalta, mutta tuottaa myös melko hyviä ennusteita (Peltola, Kulmala & Kallberg 1994). Käytännössä tieliikenteen turvallisuutta arvioitaessa mallit perustuvat homogeenisten olosuhteiden kesimääräisiin onnettomuusriskeihin. Tarvan arvioinnit tehdään neljässä vaiheessa (katso kuva 1): (1) Jokaiselle homogeeniselle jaksolle lasketaan mahdollisimman luotettava onnettomuuksien nykyinen määrä onnettomuushistorian, onnettomuuksille altistuksen (linjaosuuksilla ajoneuvokilometrit ja liittymässä saapuvien autojen määrä) ja olosuhteiden keskimääräisten riskien perusteella. Onnettomuushistorian ja onnettomuusmallin tieto-

11 3 jen yhdistämisessä käytetään tietoa kunkin onnettomuusmallin hyvyydestä ja onnettomuuksien satunaisuudesta. Yhdistämisessä onnettomuushistorian painoarvo riippuu käytännössä mallilla ennustetusta onnettomuusmäärästä sekä mallilla selittämättä jääneestä systemaattisen vaihtelun osuudesta. Tieliikenteen Tarva-ohjelmissa arvioidaan erikseen kolmen eri onnettomuustyypin onnettomuudet: kevyen liikenteen onnettomuudet (jalankulku, polkupyörä ja mopedi), eläinonnettomuudet ja autoliikenteen onnettomuudet. Tämä johtuu siitä, että eri toimenpiteillä on erilainen vaikutus eri onnettomuustyyppeihin. Kuva 1. Tienparannushankkeen vaikutusten arviointi Tarva-ohjelmalla. (2) Ennuste onnettomuusmäärälle ilman erityisiä turvallisuustoimenpiteitä saadaan nykytilan ennustetun onnettomuusmäärän ja liikenteen kasvun sekä maankäytön olennaiset muutokset yms. huomioon ottavan muutoskertoimen avulla. Muutoskertoimia tarvitsee käytännössä määrittää vain silloin, kun tietyn tienkohdan kehitys arvioidaan olevan selvästi keskimääräisestä poikkeava. (3) Toimenpiteiden vaikutuksia kuvataan vaikutuskertoimilla (Crash Modification Functions, CMF). Vaikutuskertoimet on määritetty eri maissa tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella ottaen huomioon olosuhteiden vertailukelpoisuus. Turvallisuusvaikutuksista on ajoittain tehty kirjallisuuskatsaus, esimerkiksi Malmivuo ja Peltola (2004). Vuoden 2004 jälkeen vaikutuskertoimia on muutettu ja täydennetty vain, kun uusi merkittävä tutkimustulos on noussut esille Liikenneviraston toiminnansuunnittelussa tai tieteellisessä julkaisussa. Esimerkki vaikutuskertoimesta: kiertoliittymä vähentää henkilövahinkoon johtaneita kevyen liikenteen onnettomuuksia 15 % ja autoliikenteen onnettomuuksia 50 %, mutta sillä ei ole vaikutusta eläinonnettomuuksiin. Vaikutuskertoimet ovat siis: 0.85, 0.50 ja (4) Toimenpiteillä voi olla vaikutuksia myös toimenpiteen jälkeen tapahtuvien onnettomuuksien vakavuuteen (kuolleet/100 hvj-onnettomuutta). Nämä vaikutukset otetaan huomioon vakavuuden muutoskertoimella. Onnettomuusmäärän ennusteen ja keskimääräisen vakavuuden avulla määritetään kuolemien ennuste ilman toimenpiteitä.

12 4 Kun ennustetun kuolemien määrän lisäksi otetaan huomioon vakavuuden muutos, saadaan ennuste myös vuosittain vähenevien kuolemien määrälle. Esimerkki vakavuuden muutoskertoimesta: kiertoliittymä vähentää kuolemien määrää henkilövahinkoonnettomuuksien määrää kohti kevyen liikenteen onnettomuuksissa 30 % ja autoliikenteen onnettomuuksissa 50 %, mutta sillä ei ole vaikutusta eläinonnettomuuksien vakavuuteen. Vakavuuden pienenemiskertoimet ovat siis: 0.30, 0.50 ja Käsitteitä Suunnitelma Eräajotiedosto Tarvan sisällä jatkokäsittelyjä varten omalla nimellä tallennettu toimenpiteiden, omien toimenpiteiden ja muutoskertoimien kokoelma, joka voidaan haluttaessa tallentaa eräajotiedostoksi. Tiedostoksi tallennettu suunnitelma tiedonsiirtoa, tekstieditorissa muokkaamista ja tallentamista varten.

13 5 3 Tarva MT:n käyttöönotto 3.1 Sisäänkirjautuminen Tarva MT on netissä toimiva ohjelma, jonka käyttöä säädellään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tarva MT:n sisäänkirjautuminen tapahtuu linkistä Tarva MT -ohjelmaa voidaan käyttää miltä tahansa tietokoneelta, jossa on nettiyhteys ja suhteellisen uusi Adobe Flash Player (versio 10.2 tai uudempi, se voidaan tarvittaessa ladata ilmaiseksi netissä). Jos kirjautumisikkunaa (kuva 2) ei avaudu em. linkistä, on syytä tarkistaa Adobe Flash Playerin asennus. Uudet Tarvan käyttäjät voivat pyytää käyttäjätunnuksia samasta nettilinkistä, kuin Tarvaan kirjautuminen tapahtuu, valitsemalla Luo uusi (katso kuva 1, numero 1). Jos Tarvan rekisteröitynyt käyttäjä unohtaa salasanansa, hän voi pyytää järjestelmältä uuden salasanan kirjoittamalla sähköpostiosoitteensa ja valitsemalla painikkeen Unohtunut. Tällöin hän saa omaan sähköpostiinsa uuden salasanan, jonka hän voi itse käydä muuttamassa Tarvaan kirjauduttuaan valikosta Järjestelmä valitsemalla Vaihda salasana. Kuva 2. Kirjautumisikkuna ennen ja jälkeen onnistuneen kirjautumisen. Kun käyttäjätunnus ja salasana on hyväksytty, voidaan valita käytettävä kieliversio (huomautus: vain suomi tuettu toistaiseksi) ja alkaa Tarvan käyttö valitsemalla OK. Tarvan ylläpitäjät voivat valita myös administration-vaihtoehdon. Kuten yleensäkin Tarvassa, harmaalla esitetään ne vaihtoehdot joita ei voi valita. 3.2 Vaihtoehdot kirjautumisen jälkeen Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen voidaan, joko - Luoda uusi suunnitelma (katso kuva 3, numero 1), tarkemmin luvussa Hakea aiempaa suunnitelmaa hakuehdoilla (katso kuva 3, numero 2), tarkemmin luvussa Valita aiempi suunnitelma valintalistasta (katso kuva 3, numero 3), tarkemmin luvussa 7.3 tai - Luoda tieverkon turvallisuusraportin (katso kuva 3, numero 4), tarkemmin luvussa 8.2.

14 6 Kuva 3. Jatkaminen kirjautumisen jälkeen. 3.3 Laskentojen lopettaminen Laskentojen jälkeen on suositeltavaa poistua Tarva-ohjelmasta valitsemalla Poistu Kirjaudu ulos (katso kuva 4 numero 1) ja vahvistamalla se (katso kuva 4 numero 2) painamalla OK. Laskentojen lopettaminen sulkemalla selain ei kuitenkaan normaalitilanteessa aiheuta ongelmia. Kuva 4. Poistuminen Tarva-ohjelmasta.

15 7 4 Tarvan päänäkymät Tarvassa on kaksi päänäkymää, joilla on oma tarkoituksensa. Päänäkymien välillä voidaan liikkua valintanappien (radio button) avulla (katso kuva 5, numerot 1 ja 2). Tieosat-näkymä on tarkoitettu tie-, liikenne- ja onnettomuustietojen katseluun yhdeltä tieltä kerrallaan. Määrittelyt-näkymä on tarkoitettu turvallisuustoimenpiteiden määrittelyihin ja katseluun. Näkymien pääosat ja niiden merkitys selitetään lyhyesti luvuissa 4.1 ja 4.2 sekä molemmille näkymille yhteiset osat luvussa 4.3. Näkymien käyttö on yksityiskohtaisemmin selitetty luvuissa 5 (Tieosat) ja 6 (Määrittelyt) ja näkymien yhteiset osat luvuissa 7 (Suunnitelmien käsittely) 8 (Raportit). Kuva 5. Liikkuminen päänäkymien välillä. 4.1 Tieosat-näkymä Tieosat-näkymän pääosat ovat (numerot viittaavat kuvaan 6): 1. Taulukko, jossa esitetään tietokannassa olevia homogeenisia tien osia (katso luku 6.1 ). Taulukon alla ja oikeassa reunassa on liukupalkit, joilla voidaan vierittää näkyviin taulukon rivit ja sarakkeet, jotka eivät kerralla mahdu näytölle. 2. Pudotusvalikko, ja Lisää-painike, joilla voidaan valita katseltavaksi halutun tien tai sen osan tiedot. 3. Valintalista, jolla voidaan muuttaa näkyviä sarakkeita. Lisäämällä ja poistamalla rasteja voidaan valita mitkä sarakkeet ovat näkyvissä.

16 8 Kuva 6. Tieosat-näkymän pääosat. 4.2 Määrittelyt-näkymä Määrittelyt-näkymän pääosissa toimitaan seuraavasti (numerot viittaavat kuvaan 7): 1. Taulukossa esitetään määritetyt toimenpiteet, omat toimenpiteet tai muutoskertoimet riippuen siitä, mikä välilehti on valittuna (katso kohta 2 alla). Em. kolmen välilehden muokkaaminen on kuvattu luvuissa Kulloinkin esitettävä ja käsiteltävä välilehti valitaan näpäyttämällä halutun välilehden nimeä. Valittuna oleva välilehti näkyy vaalealla pohjalla ja muut harmaalla taustalla. 3. Kulloinkin valittuna olevan välilehden sisältöä muokataan taulukon alla olevilla valintapainikkeilla. Aktiiviset painikkeet (ei-harmaat) muuttuvat automaattisesti kulloisenkin tilanteen mukaan (esimerkiksi onko joku riveistä valittu vai ei). Valittuna olevaa riviä voidaan muokata valintapainikkeella Muokkaa tai tuplaklikkaamalla kyseistä riviä. Välilehtien muokkaaminen on kuvattu tarkemmin luvuissa

17 9 Kuva 7. Määrittelyt-näkymän pääosat. 4.3 Näkymille yhteiset toiminnot Osa toiminnoista on sellaisia, jotka voidaan tehdä näkymästä riippumatta. Tällaisia toimintoja ovat (numerot viittaavat kuvaan 8): 1. Suunnitelmien käsittely eli tehtyjen suunnitelmien tallentaminen tiedostoksi, uuden suunnitelman luominen tai tuominen tiedostosta sekä aiemmin tehdyn suunnitelman avaaminen (katso luku 7 ) 2. Suunnitelman raporttien tulostus (katso tarkemmin luku 8.1 ) ja Tieverkon turvallisuusraportti (katso tarkemmin luku 8.2 ). Kuva 8. Toiminnot, jotka voidaan tehdä näkymästä riippumatta.

18 10 5 Toimenpiteet ja muutoskertoimet Määrittelyt-näkymässä Kaikki luvussa 5 esitettävät toiminnot voidaan tehdä Määrittelyt-näkymässä (katso luku 4 ). 5.1 Oman toimenpiteen määrittely Tarvassa on useita ennalta määriteltyjä toimenpiteitä, joita voidaan käyttää sellaisenaan laskennoissa (katso luku 5.3 ). Mikäli ennalta määritetyissä toimenpiteistä ei löydy sopivaa ja laskelmia voidaan tehdä myös itse määritetyillä toimenpiteillä. Omat toimenpiteet määritetään Oma toimenpide -välilehdellä (katso kuva 9, numero 1). Kukin taulukon rivi sisältää yhden oman toimenpiteen tiedot, jos omia toimenpiteitä on määritetty (katso kuva 9, numero 2). Kuva 9. Oma toimenpide -välilehden osat. Jotta toimenpiteitä voitaisiin käyttää laskennoissa (luku 5.3 ), kullakin toimenpiteellä on oma numeronsa. Omien toimenpiteiden numerot ovat aina suurempia kuin Kunkin oman toimenpiteen määrittely sisältää vaikutus- ja vakavuuskertoimet jokaiselle kolmelle onnettomuusluokalle. Vaikutuskerroin 0.9 tarkoittaa 10 % onnettomuusvähenemää toimenpiteen ansiosta ja vakavuuskerroin 0.1 tarkoittaa 10 % vähenemää vakavuudessa (kuollee/100 hvjo). Kaikki muutokset omiin toimenpiteisiin tehdään Muokkaa-kohdan valinta-painikkeilla (katso kuva, 9 numero 3), esimerkiksi uusi oma toimenpide määritetään Lisääpainikkeella. Omia toimenpiteitä voidaan muokata Muokkaa-painikkeella tai tuplaklikkaamalla muokattavaa toimenpideriviä. Ne painikkeet, joita ei voi valita, esitetään aina harmaina. Uusi oma toimenpide määritetään Lisää-painikkeella (katso kuva, 9 numero 3), jolloin avautuu ponnahdusikkuna (katso kuva 10), johon syötetään tarvittavat tiedot. On syytä huomata, että desimaalierottimena käytetään Tarvan sisällä pistettä riippumatta käytettävän tietokoneen asetuksista. Kun kaikki tarvittavat oman toimenpi-

19 11 teen tiedot on annettu ja valinnat vahvistettu painikkeella OK, määritetty oma toimenpide on käytettävissä samoin kuin kaikki muutkin toimenpiteet (huomautus: koska omien toimenpiteiden numerot ovat yli 1000, ne ovat toimenpidelistan lopussa). Kuva 10. Oman toimenpiteen määrittely. 5.2 Muutoskertoimen määrittely Joillakin tienkohdilla liikenneturvallisuustilanne saattaa kehittyä keskimääräisestä kehityksestä poikkeavasti. Nämä erot eivät ole yleisiä, mutta tarvittaessa ne voidaan ottaa huomioon muutoskertoimella (muutoskerroin 1 kuvaa keskimääräistä turvallisuuden kehitystä ja sitä suuremmat numerot onnettomuusmäärän kasvua keskimääräistä nopeammin). Muutoskerroin ei muuta tulostuksissa ja Tieosat-näkymässä esitettäviä nykytilan onnettomuusmääriä, mutta ne vaikuttavat suoraan toimenpiteiden ennustettuihin onnettomuuksien ja kuolemien vähenemiin. Muutoskertoimet määritetään Muutoskerroin-välilehdellä (katso kuva 11, numero 1). Laskennoissa käytetyt muutoskertoimet tulostuvat aina myös raporteille, yhteenvedon ja yksittäisvaikutusten väliin.

20 12 Kuva 11. Muutoskerroin-välilehden osat. Muutoskerroin-välilehden jokainen rivi kuvaa yhtä määritettyä eroa keskimääräisestä turvallisuuskehityksestä. Muutoskertoimet-määrittelyssä määritetään aina tie tai tien osa, jolla muutos vaikuttaa sekä jokaisen onnettomuusluokan muutoskerroin (katso kuva 11, numero 2). Uusi oma muutoskerroin määritetään Lisää-painikkeella (katso kuva, 11 numero 3), jolloin avautuu ponnahdusikkuna (katso kuva 12), johon syötetään tarvittavat tiedot. Korjaukset tapahtuvat valitsemalla olemassa oleva muutoskerroin ja valitsemalla Muokkaa tai tuplaklikkaamalla muutoskerrointa. Rastittamalla ruutu Tieosajärjestys, muutoskertoimet saadaan työskentelyn helpottamiseksi tieosoitejärjestykseen (katso kuva, 11 numero 3). Kun em. tavalla määritetään muutoskerrointa, avautuu ponnahdusikkuna, jossa tarvittavat tiedot syötetään (katso kuva 12). Muutoskertoimelle määritetään (i) vaikutusalue eli tietty tie tai osa tiestä ja (ii) muutoskertoimet kullekin kolmelle onnettomuusluokalle (katso kuva 12, numero 1) ja (iii) haluttaessa selite siitä, mistä syystä muutoskerrointa on käytetty. Käytännössä määritetyllä vaikutusalueella laskettavien toimenpiteiden onnettomuuksien ja kuolemien vähenemät kerrotaan vaikutuskertoimella. Esimerkiksi kerroin 1.1. tarkoittaa, että liikenteen kasvusta, olosuhteiden muutoksesta tms. johtuen onnettomuusmäärien oletetaan olevan 10 % suurempia kuin keskimääräisellä turvallisuuden kehittymisellä, jota kuvaa kerroin 1. On syytä huomata, että riippumatta käytettävän tietokoneen asetuksista, muutoskertoimissa käytetään desimaalierottimena pistettä. Lopuksi muutoskertoimen määrittelyt hyväksytään Tarkista-painikkeella ja, kun Tarva on tarkistanut tieosoitteen, OK-painikkeella (OK-painike on harmaana eikä se ole käytettävissä ennen kuin tarkistus on tehty, kuva 12, numero 2). Tämän jälkeen tehtävissä laskelmissa käytetään määritettyä muutoskerrointa ja tästä tulee maininta suunnitelman raportteihin.

21 13 Kuva 12. Muutoskertoimen määrittely. 5.3 Laskenta määritetyillä toimenpiteillä Laskenta toimenpiteillä tarkoittaa käytännössä laskettavan toimenpiteen valintaa ja toimenpiteen toteutuskohdan määrittelyä. Nämä määrittelyt tehdään Toimenpidevälilehdellä (katso kuva 13, numero 1). Jokainen Toimenpide-välilehden rivi kuvaa yhden toimenpiteen määrittelyjä eli mikä toimenpide, missä toteutetaan ja paljonko toimenpide maksaa sekä mahdollista hankenumeroa ja tekstiselitettä (katso kuva 13, numero 2). Toimenpiteitä määritetään Muokkaa-kohdan painikkeilla (katso kuva 13, numero 3), esimerkiksi lisätään uusi toimenpide Lisää-painikkeella. Korjaukset tapahtuvat valitsemalla olemassa oleva toimenpide ja valitsemalla Muokkaa tai tuplaklikkaamalla toimenpideriviä. Rastittamalla ruutu Tieosajärjestys toimenpiteet saadaan työskentelyn helpottamiseksi tieosoitejärjestykseen. Kuva 13. Toimenpide-välilehden osat.

22 14 Uusi toimenpide määritetään Lisää-painikkeella (katso kuva 13 numero 3), jolloin avautuu ponnahdusikkuna (katso kuva 14), johon syötetään tarvittavat tiedot. Uusi toimenpide määritetään seuraavasti: (i) valitaan haluttu toimenpide vierityslistasta (valittu toimenpide näkyy sinisellä pohjalla, katso kuva 14, numero 1) (ii) määritetään toimenpiteen toteutusalue eli tietty tie tai osa tiestä (huomautus: kokonaispituus tulee automaattisesti järjestelmästä) (iii) annetaan hankenumero, jos halutaan saada raportit eroteltu hankkeittain (katso luku 8.1 ) (iv) tarvittaessa muokataan oletusarvoilla laskettuja toteutuskustannuksia ja (v) haluttaessa muokataan selitetekstiä: rastimalla Toimenpiteen nimi on selite, nimi tulee automaattisesti näkyviin ja rastin poistamisen jälkeen tekstiä voi muokata (katso kuva 14, numero 2). Lopuksi toimenpiteen määrittelyt hyväksytään Tarkista-painikkeella ja, kun Tarva on tarkistanut tieosoitteen, OK-painikkeella (OK-painike on harmaana eikä se ole käytettävissä ennen kuin tarkistus on tehty, kuva 14, numero 3). Tämän jälkeen toimenpiteiden vaikutuksia voidaan tarkastella Tieosat-näkymällä tai raporteilla (luku 8.1 ). Vinkki: Toimenpiteiden määrittelyt sisältävä ponnahdusikkuna on melko korkea, eikä se esimerkiksi projektorin kautta heijastettuna välttämättä mahdu kokonaan näkyviin. Siksi ponnahdusikkunaan on lisätty korkeudensäätö (pyöreä liukunappula, katso kuva 14, numero 4). Kun ponnahdusikkunan korkeutta pienennetään liukunappulalla, oikeaan reunaan ilmestyy liukupalkki, jolla näkyviin voidaan säätää kulloinkin tarvittava osa ikkunasta. Kuva 14. Laskeminen aiemmin määritetyillä toimenpiteillä.

23 Huomautus: Mikäli pistemäisen toimenpiteen alku- ja loppuosoitteet ovat metrilleen samat, Tarva laskee vaikutusalueeksi 200 metriä toimenpiteestä kumpaankin suuntaan. Laskennassa käytetyt osoitteet ja toimenpidematkat näkyvät raporteissa. Mikäli pistemäinen toimenpide osuu tien 400 ensimmäiselle tai viimeiselle metrille, Tarva laskee vaikutusalueeksi tien ensimmäiset/viimeiset 400 metriä. 15

24 16 6 Tietietojen katselu Tieosat-näkymässä Kaikki luvussa 6 esitettävät toiminnot voidaan tehdä Tiesoat-näkymässä (katso luku 4 ). 6.1 Tieosat-taulukon sisältö Tieosat-taulussa voidaan katsella kerrallaan yhden tien tie-, liikenne- ja turvallisuustietoja (katso kuva 15, numero 1). Taulukossa ylimpänä on summarivi, jokainen muu taulukon rivi esittää yhden homogeenisen tiejakson tiedot. Vaaleanvihreät rivit ovat nollan metrin mittaisten liittymien tietoja ja vaaleat rivit ovat olosuhteiltaan homogeenisia tienpätkiä. Kulloinkin katseltavana olevan tien valinta on esitetty luvussa 6.2 (katso myös kuva 15, numero 2). Taulukko sisältää niin monia sarakkeita, etteivät kaikki mahdu näkyviin yhdellä kertaa. Kulloinkin näkyvissä olevat sarakkeet voi valita Valitse näkyvät sarakkeet -listasta (katso kuva 15, numero 3). Valinta tapahtuu lisäämällä ja poistamalla rasteja sarakkeita (ja sarakeryhmiä) kuvaavien rivien kohdalle. Taulukon alaosassa ja oikeassa reunassa on lisäksi liukupalkit, joiden avulla pääsee vierittämään näkyviin haluttuja rivejä ja sarakkeita, jos ne eivät muutoin mahdu näytölle Silloin kun alun perin homogeenisen jakson vain tietylle osalle määritetään toimenpide, jakso ei ole enää homogeeninen toimenpiteiden osalta. Tämä näkyy kyseisen rivin vasemmassa laidassa keltaisena kuvakkeena. Näpäyttämällä kuvakkeen vasemmalla puolella olevaa kolmiota, alun perin homogeenisen jakson osat näkyvät toimenpiteidenkin osalta homogeenisina jaksoina. Kuva 15. Tieosat-näkymän osat. Tieosat-taulukkoon haetaan aina kokonaisuudessaan kaikki ne homogeeniset tiejaksot, joiden alueelle osuu mikä tahansa toimenpide edes osalle homogeenista jaksoa. Silloin kun summariviltä halutaan katsoa, mikä on nykytilan onnettomuusennuste vain niiltä tienkohdilta, joille on määritetty joku toimenpide, tulee rastittaa ruutu Toimenpiteiden summarivi (katso kuva 14, numero 4). Muutoin summissa ovat mukana myös homogeenisten jaksojen hännät, joille ei ole määritetty toimenpiteitä.

25 Katseltavien teiden valinta Tieosat-näkymässä voidaan katsella vain yhden tien tietoja kerrallaan. Katseltavaa tietä voidaan vaihtaa alasvetovalikosta (katso kuva 16, numero 1). Alasvetovalikossa on vain ne tiet, jotka on erikseen lisätty katseltavaksi ja ne osat muista teistä, joille on määritetty toimenpiteitä (katso luku 5.3 ). Tieosat-taulukkoon voidaan lisätä mikä tahansa tietokannan tie tai osa sellaisesta painikkeella Lisää (katso kuva 16, numero 2). Painike avaa ponnahdusikkunana, johon kirjoitetaan haluttu tienumero ja haluttaessa mukaan otettavan tien osan ensimmäinen ja viimeinen tieosa (katso kuva 17, numero 1). Mikäli mukaan halutaan koko tie, tieosanumeroiksi voidaan jättää oletusarvona olevat nollat. Valinta vahvistetaan painikkeella OK (katso kuva 17, numero 2). Kuva 16. Tieosat-näkymässä katseltavan tien valinta. Vinkki: Toimenpiteiden määrittelemiseksi teitä ei tarvitse hakea Tieosat-taulukkoon, Tarva hakee taulukkoon automaattisesti ne homogeeniset tiejaksot, joille osuu edes osin joku toimenpide. Mutta tien hakeminen Tieosat-näkymässä voi olla hyödyllistä, jos ei tiedä esimerkiksi tien alku- ja loppuosoitetta. Kun tie on haettu Tieosatnäkymässä taulukkoon ja siirrytään Määrittelyt-näkymään määrittelemään toimenpiteitä, toimenpiteen osoitteen oletusarvona on koko se tiejakso, joka näytetään Tieosat-taulussa.

26 Kuva 17. Katseltavien tieosien valinta Tieosat-näkymän ponnahdusikkunassa. 18

27 19 7 Suunnitelmien käsittely Kaikki luvussa 7 esitettävät toiminnot voidaan tehdä kummassa tahansa Tarvan päänäkymässä (katso luku 4 ). Sanalla suunnitelma tarkoitetaan Tarvan sisällä jatkokäsittelyjä varten omalla nimellä tallennettua toimenpiteiden, omien toimenpiteiden ja muutoskertoimien kokoelmaa, joka voidaan haluttaessa tallentaa eräajotiedostoksi. 7.1 Uuden suunnitelman luonti Uusi suunnitelma voidaan luoda suoraan Tarvaan kirjautumisen jälkeen (katso luku 3.2 ) tai koska tahansa valitsemalla Tiedosto Uusi tai valitsemalla painike Uusi, kun aiemmin käsitellyt tiedostot on tallennettu (katso kuva 20). Uuuden suunnitelman luonti tapahtuu yksinkertaisesti kirjoittamalla suunnitelmalle nimi (katsoi kuva 18, numero 1) ja haluttaessa suunnitelman sisältöä selventävä kuvaus (katsoi kuva 18, numero 2). Jos aiemmin käsiteltävään suunnitelmaan on tehty muutoksia, joita ei haluta tallentaa, tehdyt muutokset voi perua (katsoi kuva 18, numero 3) tällöin Tarva varoittaa siitä, että tehdyt muutokset menetetään, jos toimenpidettä jatketaan. Uutta pysyvää suunnitelmaa ei synny, jos sitä ei tallenneta (katso luku 7.2 ). Kuva 18. Uuden suunnitelman luonti. 7.2 Suunnitelmien tallentaminen ja tuhoaminen Kun suunnitelmalle on annettu nimi ja haluttaessa kuvaus, suunnitelma voidaan tallentaa Tarvan sisällä säilyväksi (katso kuva 19, numero 1). On suositeltavaa tallentaa suunnitelma määrävälein, koska mahdollinen verkkoyhteyden katkos voi muutoin aiheuttaa jo määritettyjen tietojen katoamisen. Kuva 19. Mahdolliset tiedostokomennot ennen ja jälkeen suunnitelman tallennuksen

28 20 Kun suunnitelma on tallennettu, eikä siihen ole tehty muutoksia, Tiedosto-valikosta ovat käytettävissä suunnitelmia koskien vain komennot Uusi (luodaan uusi suunnitelma) tai Tallenna nimellä (tallennetaan sama suunnitelma toisella nimellä esimerkiksi erilaisten suunnitelmaversioiden laatimista varten, katso kuva 19, numero 2). 7.3 Käsiteltävän suunnitelman vaihtaminen Koska tahansa voidaan siirtyä käsittelemään toista suunnitelmaa tai luoda uusi suunnitelma (katso kuva 20, numero 1). Jos aiemmin käsiteltyyn suunnitelmaan on tehty muutoksia, eikä niitä ole tallennettu, Tarva varoitta niiden menettämisestä, jos niitä ei tallenneta ennen toiseen suunnitelmaan siirtymistä. Tallentaminen voidaan tehdä, kun valitaan Peruuta (katso kuva 20, numero 2). Kuva 20. Käsiteltävän suunnitelman vaihtaminen. 7.4 Suunnitelman antaminen toisen käyttöön Kaikki suunnitelmat ovat tallennettuina Tarva-ohjelman sisällä siten, että niitä voidaan katsoa ja käsitellä vain kirjautuneena Tarvaan niillä tunnuksilla, joilla ne on luotu. Jos suunnitelma halutaan antaa toisten tunnuksilla käsiteltäväksi, suunnitelma tallennetaan eräajotiedostoon. Kun syntynyt eräajotiedosto on annettu toisen käyttöön, hän voi tuoda eräajotiedostosta suunnitelman omaan Tarvaansa (katso kuva 21, numero 1). Kuva 21. Suunnitelman tallentaminen eräajotiedostoksi ja aiemmin tallennetun eräajon tuominen omaksi suunnitelmaksi.

29 21 Kun suunnitelma tallennetaan eräajotiedostoon, käyttäjän pitää valita mikä on syntyvän tiedoston desimaalierotin sekä mihin ja millä nimellä syntyvä eräajo tallennetaan. Käytännössä kun kuvasta 21 valitaan Tallenna eräajotiedostoon, avautuu kuvan 22 ponnahdusikkuna 1 ja kun desimaalierotin on valittu, avautuu kuvan 22 ponnahdusikkuna 2, jossa määrittään syntyvän tiedoston nimi ja tallennuspaikka. Kuva 22. Suunnitelman eräajoksi tallentamisen vaiheet. Kun eräajotiedoston haltuunsa saanut vastaavaan tapaan valitsee kuvan 21 valikosta Tuo eräajotiedostosta, hänelle avautuu kuvan 22 ponnahdusikkunaa 2 vastaava hakemistopuu, josta hän valitsee aiemmin tallennetun eräajon. Tällöin hänelle syntyy Tarvaan suunnitelma, joka on nimeään myöten samanlainen kuin suunnitelman luovuttajan suunnitelma. Suunnitelman nimi määräytyy siis alkuperäisen suunnitelman nimen mukaan, eikä esimerkiksi eräajotiedoston nimen mukaan. Vaikka Tarva luo eräajotiedoston automaattisesti, on hyvä tietää sen sisällön keskeiset säännöt, jotta eräajotiedostoja voisi käsitellä myös tekstieditorissa tai Excelissä (tietojen erottimen yksi tai useampia välilyöntejä, katso kuva 23): - Tiedoston ensimmäinen rivi alkaa aina huutomerkillä, jonka jälkeen on yksinkertaisten lainausmerkkien sisällä suunnitelman nimi ja sen kuvaus - Väliotsikot ovat tärkeitä, ne alkava merkillä # - Omien toimenpiteiden määrittelyrivit alkavat merkillä + - Muutoskertoimien rivit alkavat merkillä % - Toimenpiderivit sisältävät tiedot: tie alkuosa alkuetäisyys, loppuosa, loppuetäisyys, toimenpidenumero, kustannukset tuhansina euroina, hankenumero ja yksinkertaisten lainausmerkkien sisällä toimenpiteelle annettu selite. Kuva 23. Esimerkki eräajotiedostosta.

30 Vinkki: Koska Tarva käyttää aina sisäisesti desimaalierottimena pistettä, eräajot kannattaa aina Tarvaan tuomista varten tallentaa desimaalierottimena piste. Pilkku voi olla hyödyllinen joihinkin muihin ohjelmiin tietoja siirrettäessä. 22

31 23 8 Raportit Kaikki luvussa 8 esitettävät toiminnot voidaan tehdä kummassa tahansa Tarvan päänäkymässä (katso luku 4 ). 8.1 Suunnitelman raportit Raportin teko Kun suunnitelmaan on määritetty vähintään yksi toimenpide (katso luku 5.3 ), voidaan tehdä yksi tai useampia raportteja toimenpiteiden vaikutuksista. Raportin teko alkaa painamalla Raportit-painiketta (katso kuva 24, numero 1). Tällöin ilmestyy esiin ponnahdusikkuna, jossa voidaan määritellä, minkä tyyppinen raportti tehdään (katso kuva 24, numero 2) ja missä muodossa raportti tallennetaan (katso kuva 24, numero 3). Eri raporttien sisältöä on kuvattu luvussa Kuva 24. Raportin tuottaminen suunnitelmasta vaihe Raportin sisältö Kun suunnitelmasta tehdään raporttia, ensin valitaan alasvetovalikosta, mikä raporttityyppi tehdään (katso kuva 24, numero 2 ja sama avattuna kuvassa 25).

32 24 Kuva 25. Raportin tuottaminen suunnitelmasta vaihe 2. Neljä ensimmäistä raporttityyppiä (OSO, TOI, TOR, ja HAN) voivat sisältää yhteenveto-osan tai yksityiskohdat tai kummatkin näistä. Mukaan haluttavat raportin osat valitaan valintanapeilla ja rastittamalla ruutuja (katso kuva 24, numero 3). Vastaavasti neljä ensimmäistä raporttityyppiä voidaan tulostaa joka PDF-tiedostona tai CSVtiedostona (välimerkein erotettua dataa, joka voidaan avata esimerkiksi Excelissä). Viimeisin raportti (YKS) voidaan valita vain CSV-muodossa. Silloin kun valitaan CSVraportti, pitää valita myös desimaalierotin. Sopiva desimaalierotin riippuu sen koneen asetuksista, jolla syntyvää tiedostoa käsitellään. Huomautus: aina kun suunnitelmassa on määritetty omia kertoimia, niiden kuvaukset tulostetaan Yhteenveto-osan ja yksityiskohtien välissä. Eri raporttityyppien merkitys on lyhyesti kuvattuna seuraava: Tiesoitejärjestyksessä (.OSO) Yhteenvedossa kaikki saman tienumeron toimenpiteet on esitetty summana yhdellä rivillä. Yksityiskohdat-raportti esittää kunkin summarivin tiedot eriteltyinä toimenpiteittäin. Toimenpiteittäin (.TOI) Yhteenvedossa kaikki saman toimenpidenumeron toimenpiteet on esitetty summana yhdellä rivillä. Yksityiskohdat-raportti esittää kunkin summarivin tiedot eriteltyinä toimenpiteittäin. Toimenpideryhmittäin (.TOR) Yhteenvedossa kaikki saman toimenpideryhmän toimenpiteet on esitetty summana yhdellä rivillä. Yksityiskohdat-raportti esittää kunkin summarivin tiedot eriteltyinä toimenpiteittäin. Hankeryhmittäin (.HAN) Yhteenvedossa kaikki saman hankenumeron toimenpiteet on esitetty summana yhdellä rivillä. Yksityiskohdat-raportti esittää kunkin summarivin tiedot eriteltyinä toimenpiteittäin. Yksittäisvaikutukset csv-raportti (YKS) Jokainen toimenpide on esitetty omalla rivillään. Raportti ei sisällä erillisiä yhteenvetoja yksityiskohdat-osia. Kun halutun raportin sisältö on määritetty, pitää vielä määrittää raportille haluttu tiedostonimi ja mihin hakemistoon raportti tallennetaan (katso kuva 26). Sen jälkeen raportit ovat käytettävissä millä tahansa ohjelmalla, joka kykenee käsittelemään PDF- tai CSV-tiedostoja.

33 25 Vinkki: kerralla voidaan määrittää vain yksi raportti, mutta samasta suunnitelmasta voidaan tuottaa useita raportteja ja kunkin raportin ylälaitaan tulostuu mistä suunnitelmasta ja koska ko. raportti on tuotettu. Kuva 26. Raportin tuottaminen suunnitelmasta vaihe Tieverkon turvallisuusraportti Tieverkon turvallisuusraportti kuvaa turvallisuustilannetta, jos ei tehdä mitään toimenpiteitä. Niinpä raportti voidaankin tehdä Tarvan kummalla tahansa päänäytöllä vaikka toimenpiteitä ei olisi määritettykään. Raportti on vakiomuotoinen CSV-tiedosto, joka sisältää yhden tien tai yhden ELY-keskuksen kaikki tiet. Tieverkon turvallisuusraportin teko aloitetaan toimintopainikkeella Tieverkon turvallisuusraportti (katso kuva 27, numero 1). Tällöin aukeaa ponnahdusikkuna, jossa valitaan, tehdäänkö raportti yhdestä tiestä vai yhden ELY:n kaikista teistä, sekä valitaan alasvetovalikosta haluttu tie tai ELY-keskus (katso kuva 27, numero 2). Tämän jälkeen valitaan käytettävät välimerkit sen mukaan, mitkä ovat asetukset tietokoneessa, jossa tehtyä raportti tarkastellaan (katso kuva 27, numero 3), ja vahvistetaan tietojen haku raporttiin (katso kuva 27, numero 4). Kun tiedot on haettu, määritetään haluttu tiedoston nimi ja sijainti ja tallennetaan tiedosto (katso kuva 28). Kuva 27. Tieverkon turvallisuusraportin teko.

34 26 CSV-muotoinen tiedosto ei sisällä rivien ja sarakkeiden muotoiluja eikä pitkiä selityksiä sarakkeiden merkityksestä. Siksi on tehty valmis Excel-pohja, johon tiedot kopioimalla saa helposti käyttöön havainnollisemman tieverkon turvallisuusraportin. Excel-pohjan voi ladata Tarvan sisällä kohdasta Apua Raportin Excel-pohja. Kuva 28. Tieverkon turvallisuusraportin tallentaminen.

35 27 9 Lisätietoja 9.1 Suosituksia ja vinkkejä Tähän on koottu joitakin suosituksia ja vinkkejä, jotka ehkä muutoin jäävät vähälle huomiolle: 1. Mikäli Tarva jumittuu pitkäksi ajaksi, kannattaa tehdä reload, sulkea selain tai jopa sulkea kone. Tällainen häiriö voi kokemuksen mukaan johtua esimerkiksi langattomassa verkossa tehdyissä laskelmissa siitä, että verkkoyhteydessä on lyhytkin katkos (ainakin jos samassa langattomassa verkossa on useita Tarvan käyttäjiä). Tällaisten ongelmien mahdollisuuden vuoksi on suositeltavaa tallentaa suunnitelman tiedot määrävälein. 2. Tarvassa esitetään aina harmaalla ne vaihtoehdot, joita ei voi valita. Ensimmäiseksi kannatta siis tarkistaa, onko kaikki tarvittavat tiedot annettu, esimerkiksi toimenpide valittu, kun halutaan laskea toimenpiteen vaikutustietoja. Mikäli jossakin tapauksessa Tarva ei aktivoi valintaa, jonka tulisi olla käytössä, pienikin muutos syöttötietoihin saattaa auttaa (esimerkiksi jos OK ei aktivoidu toimenpidettä määritettäessä, muutos osoitetiedossa, joka sitten muutetaan takaisin). 3. Joissakin tapauksissa otsikon merkityksestä saa lisätietoja viemällä kursorin otsikon päälle, tästä esimerkkinä Tieosat-näkymän otsikot. 4. Mikäli kaikki rivti tai sarakkeet eivät mahdu näytölle, Tarvaan ilmestyy yleensä automaattisesti liukupalkki, jolla halutut tiedot saadaan vieritettyä näkyviin. Toimenpiteiden määrittelyt sisältävä ponnahdusikkuna on tästä poikkeus sen koon säätämisestä on huomautus luvussa Kun toimenpiteelle annetaan metrilleen sama alku- ja loppupiste, Tarva laskee vaikutusalueeksi metriä, katso huomautus luvun 5.3 lopussa. 6. Omien toimenpiteiden numeroksi Tarva ehdottaa aina seuraavaa vapaata numeroa, joka on yli Jotta koko maan tarkasteluissa omien toimenpiteiden numerointi ei menisi päällekkäin, suositellaan seuraavaa menettelyä. Riippuen siitä, kenelle laskentoja tehdään, Liikenneviraston ja yleisten laskentojen käyttöön varataan omien toimenpiteiden numeroalueista ELY-alueiden numerot ovat vastaavasti seuraavat: Uusimaa , Varsinais-Suomi , Kaakkois-Suomi , Pirkanmaa , Pohjois-Savo , Keski-Suomi , Etelä-Pohjanmaa , Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu sekä Lappi Ajankohtaiset Tarva-tiedot Tätä raporttia ei tultane ylläpitämään vuosittain, vaan uusimmat tiedot Tarvaan tehdyistä muutoksista löytyvät varmimmin Tarva-ohjelman sisältä. Uusimmat tiedot löytyvät (Tarvaan kirjautumisen jälkeen) valikosta Apua (katso kuva 29, kohta 1). Sinne on jatkossa tarkoitus laittaa ainakin seuraavanlaisia materiaaleja: - Tämän raportin uusin versio - Lyhyt käyttöohje, (PPT-esitys) - Linkki Tarvan nettisivuille, josta löytyy ajankohtaisia Tarva-tietoja - Excel-pohjat Tieverkon turvallisuusraporttiin ja Yksittäisvaikutukset-raporttiin - Tietoja Tarvassa olevista onnettomuusmalleista ja vaikutuskertoimista

36 Kuva 29. Ajantasaisimmat tiedot Tarva-ohjelman sisältä. 28

37 29 10 Kirjallisuutta Elvik, R., Høye, A., Vaa, T., Sørensen, M. (2009). The Handbook of Road Safety Measures, second ed. Emerald publishing, Bingley. Elvik, R. (2008a). A survey of operational definitions of hazardous road locations in some European countries. Accident Analysis & Prevention, 40, Elvik, R. (2008). The predictive validity of empirical Bayes estimates of road safety. Accident Analysis & Prevention, 40, Highway Safety Manual (2012). Home (http://www.highwaysafetymanual.org/ - viitattu Malmivuo, M., Peltola, H. (2004). Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimin. TARVA-ohjelman vaikutuskertoimien määrittely. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 1/2005. Internetissä: vvaikutuskerroinselv.pdf, viitattu Montella, A. (2010). A comparative analysis of hotspot identification methods. Accident Analysis & Prevention, 42, OECD/ITF (2012). Sharing Road Safety. Developing an International Framework for Crash Modification Functions. Peltola, H., Kulmala, R., Kallberg, V-P (1994). Why use a complicated accident prediction model when a simple one is just as good. 22nd European Transport Forum (The PTRC Summer Annual Meeting). Peltola, H., Rajamäki, R., Luoma, J. (2012) Tools needed for enhancing transferability of cost-effective road safety measures. Transportation Research Arena, Greece. Procedia - Social and Behavioral Sciences of Elsevier p viitattu

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Tarva-koulutus, syksy 2014, Pasila MT = Maantiet LC = Level crossings. 19.11.2014 Harri Peltola, VTT

Tarva-koulutus, syksy 2014, Pasila MT = Maantiet LC = Level crossings. 19.11.2014 Harri Peltola, VTT Tarva-koulutus, syksy 2014, Pasila MT = Maantiet LC = Level crossings 19.11.2014 Harri Peltola, VTT 2 Ohjelma 19.11.2014 Kello 9.00 9.15 - Etäyhteydet, esittäytymiset, aikatauluasiat Kello 9.15 11.15 (lyhyt

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004)

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) 1 (7) TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) Huom! Tätä ohjetta ei ole täysin päivitetty vastamaan uutta ulkoasua, koska vielä uudempi extranet-versio on tulossa. Perusperiaatteet

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö CABAS Perusominaisuuksien käyttö Aloitussivu s.3-4 Laskelman luominen s.5-6 Omistajan/Ajoneuvon tiedot s.7-8 Vahinkotiedot s.9 Veloitukset s.10 Korjauskohteet s.11 Toimenpiteet/korjauskohteet s.12-14 Pintaoikaisu

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan -osoitteen kautta.

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan  -osoitteen kautta. Sisällysluettelo ST-Akatemia Online -palvelun käyttöohjeet... 2 1. Kirjautuminen... 2 1.1 Sisäänkirjautuminen... 2 1.2 Uloskirjautuminen... 2 2. Julkaisujen lukeminen... 2 2.1 Julkaisuista palaaminen palvelun

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko Simppelit ohjeet Sisällys Päänäkymä... 1 Valikko... 1 Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen... 2 Kurssin haku... 2 Kurssin suorittaminen... 2 Opettajan ohjeet kurssin teko... 3 Kirjautuminen... 3 Kurssin

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen ensihakemuksen tai toimeentulotuen jatkohakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn

Lisätiedot

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Tervetuloa käyttämään S-ryhmän tuotetietoportaalia! Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjää pyydetään luomaan salasana portaalin käyttöä varten. Päivitä tarvittaessa

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

VIS Arviomies ja Automaster 5.8

VIS Arviomies ja Automaster 5.8 1 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 09.02.2005 2 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 integraation käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Arviomies Automaster 5.8

Lisätiedot

CMS Made Simple Perusteet

CMS Made Simple Perusteet CMS Made Simple Perusteet 1. Hallintaan kirjautuminen Kirjautumisruutuun pääset lisäämällä osakaskuntasi www-osoitteen perään liitteen /admin. Käyttäjätunnuksena toimii onkija ja salasanana postitse saamasi

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen tai vammaispalveluiden hakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn lisäselvityspyyntöön

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 226.10.2017 2 (11) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 6 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN

TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN Sisällysluettelo: 1. TIETOJEN SIIRTO PC-WISUSTA WEBWISUUN... 2 1.1 lisenssinumeron muuttaminen PC-wisuun... 2 1.2 tietojen siirto... 3 2. TIETOJEN SIIRTO ON VALMIS!...

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

Valvoja Toimittajien seuranta

Valvoja Toimittajien seuranta Käyttöohje Valvoja Toimittajien seuranta Versio_06.2015 1 Sisältö: Käyttöohje... 1 Valvoja Toimittajien seuranta... 1 Uusi asiakas... 3 1. Kirjaudu sisään... 3 2. Valvojan käyttö... 3 3. Luo käyttäjätunnukset...

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE

ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE 1 ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE ASIAKASRAPORTOINTIIN KIRJAUTUMINEN Saatuanne käyttöoikeudet raportointiin, tapahtumatiedot ovat käytettävissä heti. Raportoinnin tiedot päivittyvät n. vuorokauden viiveellä.

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE 2 S i v u SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen 3 2. Etusivunäkymä 4 3. Tapahtumat 5 3.1. Tapahtumaan ilmoittautuneet 6 3.2.

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä hakemuksia, vastata sinulle sähköisesti lähetettyihin lisäselvityspyyntöihin ja kirjeisiin seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa saada tiedoksi

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 YLEISTÄ...3 1.1 MIKÄ ON PCTV?...3 2 PCTV:N KÄYTÖN ALOITTAMINEN...4 2.1 VAATIMUKSET PALOMUURILTA...4 2.1.1 IGMP-palvelun käytön salliminen F-Securessa...4 2.2 VAATIMUKSET TIETOKONEELTA...8

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta Käyttöohjeet Turvallinen kirjautuminen ExxonMobil-portaaliin Syötä käyttäjätunnuksesi: eu... Syötä salasanasi ************ Valitse login. Klikkaa

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 / / Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: https://www.martat.fi/wp-admin 2.2 Salasana hukassa? 3. Uuden Ajankohtaisen

Lisätiedot

Muuttuneet toimintatavat. Toimitsijakoulutus Harrastesarja Tulospalvelun käyttö

Muuttuneet toimintatavat. Toimitsijakoulutus Harrastesarja Tulospalvelun käyttö Muuttuneet toimintatavat Toimitsijakoulutus Harrastesarja Tulospalvelun käyttö Toimitsijakoulutus Seurojen toimitsijakouluttajat kouluttavat oman seuran ottelutoimitsijat! Seurojen kouluttajat löytyvät

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta 1 Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta Multimakerohjelmalla tuotettuja ohjelmia voidaan julkaista joko CD-tuotantona tai webbisovelluksena. CD-tuotantoon käännettyjen ohjelmien katselu

Lisätiedot

Kotopro käyttäjän ohje

Kotopro käyttäjän ohje KOTOPRO KÄYTTÖOHJE Kotopro käyttäjän ohje SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Ensimmäinen kirjautuminen voidaan toteuttaa osoitteesta www.kotopro.fi. Sivun ylävalikossa on valinta Kirjaudu sisään, josta aukeaa kirjautumissivu.

Lisätiedot

ehr-järjestelmän käyttö palkka- ja kehityskeskusteluissa opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

ehr-järjestelmän käyttö palkka- ja kehityskeskusteluissa opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Esimiehen wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui ehr-järjestelmän käyttö

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun.

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikaopas Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikatyökalurivi Nämä komennot ovat aina näkyvissä.

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 2 (12) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 5 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan vaihtaminen...

Lisätiedot

StudentaPluS. Opiskelijan ohje

StudentaPluS. Opiskelijan ohje StudentaPluS Opiskelijan ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Opiskelijaliittymän rakenne ja toiminta... 4 1.2.1 Etusivu... 4 1.2.2 Muokkausnäytön rakenne... 5 1.3 Lukujärjestys...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Raportointi Ohje Sisällysluettelo Yleistä... 3 VIP Raportointi -palvelun käyttöönotto... 3 Aloitussivu... 3 Sisäänrakennettu ohjeistus... 4 Luo raportti Perusraportoinnin

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Suomen Kennelliitto ry. 6.5.2014 2(11) Osoitelistat Sisältö: Osoitteet valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Yhdistysten

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot