Edesholmen ranta-asemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edesholmen ranta-asemakaava"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan alueen kuvauksen, alustavat tavoitteet, nykyisen suunnittelutilanteen, selvitettävät vaikutukset, osalliset sekä alustavan suunnitteluaikataulun. OAS päivitetään tarpeen mukaan työn edetessä ja se on luettavissa kunnan kotisivuilla osoitteessa 2 Suunnittelualue Kuva 1. Ranta-asemakaava-alue; Edesholmen saari. Lähde: Kirkkonummen kunnan opaskartta.

2 Ranta-asemakaava-alue käsittää Edisholm nimisen tilan RN:o 1:45 Bergstadin kylässä Kirkkonummen kunnassa, kiinteistötunnus Tilan pinta-ala on n. 16,1 ha. Tilaan ja suunnittelualueeseen kuuluu myös Vedgrundet nimiset pikkusaaret pääsaaren pohjoispuolella sekä mahdollista siltaa varten tarvittava vesialue ja siltaa tai vaihtoehtoisesti pysäköintialuetta varten varattu ranta-alue mantereen puolella. Sillan rakentamismahdollisuus ratkaistaan toimenpidelupa- ja ympäristölupamenettelyissä. 3 Lähtökohdat ja suunnittelutilanne 3.1 Lähtökohdat MRL:n 74 :n mukaan maanomistajalla on oikeus laatia ranta-asemakaavan omistamilleen ranta-alueelle. Kirkkonummen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Edesholmen ranta-asemakaavahankkeen kaavoitusohjelmaan vuosille Kaavoitusohjelman mukaan kaavoituksen aloitusvuosi on 2007 ja arvioitu hyväksymisvuosi on Kaavoituksen pohjakartta mittakaavaan 1:2000 on laadittu ja hyväksytty Kartta on muunnettu digitaaliseen muotoon vuonna Suunnittelutilanne Uudenmaan maakuntakaava: Kuva 2. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Lähde: Uudenmaan liitto

3 Uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa ei ole suunnittelualueeseen kohdistuvia aluevarauksia taikka suunnittelumääräyksiä. Alue rajoittuu idässä Natura 2000 alueeseen. Yleiskaava Saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaava: Vaikutusalue Alustava kaavaalue Kuva 3. Ote kirkkonummen saaristo- ja rannikkoalueiden yleiskaavasta. Lähde: Kirkkonummen kunta. Kirkkonummen kunnan vahvistetussa ja oikeusvaikutteisessa (KHO ) saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaavassa on puolet saaresta osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM) ja toinen puoli maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MU). 4 Ranta-asemakaavan tavoitteet Aloitteen tehneen tahon tavoitteet: Ranta-asemakaavan tavoitteena on suunnitella alueelle pienmuotoinen edustus- ja kurssikeskus johon kuuluu korkeatasoiset kokous- ja edustustilat sekä siihen liittyviä lomaasuntoja ja henkilökunnan asunto. Kokous- ja edustustilat suunnitellaan enintään n. 20 henkilön tilaisuuksia varten. Tavoitteena on osoittaa liikenne mantereelta saarelle rakennettavan sillan kautta.

4 Kurssikeskus ja siihen liittyvät loma-asunnot pyritään sijoittamaan siten että kaavoituksen lähtötiedoiksi laaditun luontoselvityksen mukaan luonnoltaan arvokkaimmat alueet ja koko pohjoisranta sekä pikkusaaret säilytetään koskemattomina luontoalueina. Kunnan ranta-asemakaavalle asettamat tavoitteet: Saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaavan mukaan saaren koko länsiosa on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM) ja itäosa maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta ja/tai ympäristöarvoja. Kunnan tavoitteena on osayleiskaavan mukainen maankäyttö. 5 Kaavan laatija Ranta-asemakaavan vastuullisena pääsuunnittelijana on DI Henrik Wickström, joka on rekisteröity kaavanlaatija YKS-160. Kaavoitukseen osallistuu myös muita asiantuntijoita. 6 Tehdyt selvitykset Ranta-asemakaava-alueella on tähän mennessä tehty seuraavat selvitykset: - Luontoselvitys, joka käsittää kasvillisuus- ja kasvistotutkimukset, linnustoselvityksen sekä arvokkaiden luontotyyppien määrittelyn. T:mi Teppo Häyhä Selvitystä ei ole vielä hyväksytty kunnassa. - Siltasuunnitelmat. YS-Konsultit Oy Lausunto Edesholmin sillan vaikutuksista ympäristöön. Jaakko Pöyry Infra; Maa ja Vesi Oy Osallistuminen ja osalliset Kaavoitustyö järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti siten, että osallisilla ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset, yritykset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Asukastilaisuus järjestetään luonnoksen nähtävilläolon aikana. Tarvittaessa asukastilaisuus järjestetään myös ehdotuksen ollessa nähtävillä. Viranomaisneuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavoituksen edellyttämistä selvityksistä ja tavoitteista järjestetään vuoden 2007 alkupuolella. Tarvittaessa järjestetään toinen viranomaisneuvottelu ranta-asemakaavan ehdotusvaiheessa.

5 Osalliset: Edesholmen ranta-asemakaavan osallistahot ovat: - lähialueen maanomistajat - kunnan viranomaiset: o rakennusvalvonta o ympäristönsuojelu o nimistötoimikunta o elinkeinotoimi - ulkoiset viranomaiset o uudenmaan ympäristökeskus o Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos o Museoviraston arkeologinen osasto - muut tahot - Kirkkonummen ympäristöyhdistys - Kyrkslätt Natur och Miljö rf - Fortum Espoo Oy 8 Selvitettävät vaikutukset Kaavasta laaditaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 :n mukainen vaikutusten arviointi, jossa selvitetään suunnitelman toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset. Koska ranta-asemakaava-alue käsittää kokonaisen erillisen saaren, kaavan vaikutukset eivät tule ulottumaan merkittävästi varsinaisen kaava-alueen ulkopuolelle. Vaikutusten arvioinnissa keskitytään ympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin, joista erityisesti tutkitaan muutoksia maisemaan ja luonnonympäristöön sekä selvitetään rakennettavan sillan ympäristö-, maisema- ja liikennevaikutukset. Kaavoitustyön yhteydessä selvitetään myös suunnitellun sillan vaikutukset. Sillan ympäristö- ja muut vaikutukset selvitetään tarkemmin siltahankkeen ympäristölupa- ja toimenpidelupamenettelyissä. Lisäksi sillasta laaditaan vesilain 2 luvun 6 :n 2 momentissa ja 11 :ssä tarkoitettu intressivertailu, jossa sillasta saatavaa hyötyä verrataan siitä johtuvan vahinkoon, haittaan tai muuhun edunmenetykseen. 9 Kaavoituksen kulku ja alustava aikataulu Kaavasuunnittelun, osallistumisen ja päätöksenteon eri vaiheet ja järjestys sekä alustava aikataulu on esitetty alla olevassa taulukossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään osallisille kunnanhallituksen hyväksymisen jälkeen.

6 Ranta-asemakaavahankkeen alustava aikataulu on seuraavaa: Vuosi Kuukausi Työvaihe OAS Kaavaluonnos Kaavaluonnos nähtävillä Kaavaehdotus Kaavaehdotus nähtävillä Kaavan hyväksyminen Käsittelyt: Yhdyskuntatekniikan lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yleisötilaisuus 10 Tiedottaminen Kaavahanketta koskevat lehti-ilmoitukset julkaistaan kunnan virallisissa ilmoituslehdissä. Lisäksi kunnan kotisivuilla (www.kirkkonummi.fi) tiedotetaan kaavoituksesta. Kaavan asettamisesta nähtäville ja hyväksymistä koskevista päätöksistä tiedotetaan julkisesti sekä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. 11 Yhteystiedot Kirkkonummen kunnassa suunnitteluhanke johtaa ja valvoo: Arkkitehti Aija Aunio Puh: (09) Kirkkonummen kunta Kaavoitusyksikkö PL Kirkkonummi Käyntiosoite kuntakeskuksessa sijaitsevalle teknisille osastoille:

7 Asematie 3 B, 2 krs. Konsulttina hankkeessa toimii: Vastuullinen kaavalaatija: Henrik Wickström Ruusunmarjapolku 3, Porvoo Puh:

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Haukiveden Haapaselän rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantasalmen kunta Haukiveden Haapaselän rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot