PERHEPALVELUOPAS 2013 PUNKALAIDUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHEPALVELUOPAS 2013 PUNKALAIDUN"

Transkriptio

1 PERHEPALVELUOPAS 2013 PUNKALAIDUN

2 2 LASTEN PÄIVÄHOITO Päivähoidon johtaja: Pirkko-Liisa Henttinen p puhelinaika Päiväkoti Kajavanpolku 1, Punkalaidun Päivähoitoon hakeminen Päivähoitohakemus tehdään viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Päivähoitopaikat tulevat yleiseen hakuun maalis-huhtikuussa ja toimintakausi päivähoidossa alkaa aina 1.8. Päivähoitopaikkaa voi kysyä päivähoidon johtajalta, jolta saa myös päivähoitohakemuksia. Hakemuksia saa myös kunnantalon keskuksesta ja päiväkodilta. Hakemus löytyy linkkinä kunnan kotisivuilta (päivähoito). Hakemus palautetaan täytettynä päivähoidon johtajalle. Yhteystiedot yllä. Päivähoidon toiminta-ajatus Lasten päivähoidon yleisenä päämääränä on kotikasvatusta tukevana toimintana turvata lapsen hyvä hoito, ja edistää lapsen yksilöllisiä oppimismahdollisuuksia ohjatussa, turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä, sekä edistää lapsen monipuolista ja sopusointuista persoonallisuuden kehitystä. Yhteistyö lasten vanhempien ja päivähoidon välillä on kaiken hoito- ja kasvatustyön perusta. Tavoitteena on nostaa lapsi päähenkilöksi ja antaa hänen valmiuksilleen ja näkemyksilleen tilaa. OHJATTU PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on osa kunnallista päivähoitoa. Toiminta-ajatuksena on tarjota kodinomaisessa ympäristössä, pienessä ryhmässä, turvallista hoitoa eri-ikäisille lapsille tarvittaessa ympäri vuorokauden.

3 3 Perhepäivähoitajat ovat työsuhteessa Punkalaitumen kuntaan, eli perhepäivähoito on ohjattua ja valvottua kunnallista päivähoitotoimintaa. Työsopimuksessa perhepäivähoitaja sitoutuu noudattamaan perhepäivähoitoa koskevia sääntöjä ja kunnan päivähoidon laatukriteereitä. Omassa kodissaan työtä tekeviä perhepäivähoitajia on kunnassa tällä hetkellä 11. Päivähoitoa tarjotaan 0-6-vuotiaille lapsille, Jokaisesta kunnalliseen perhepäivähoitoon tulevasta lapsesta tehdään hoitosopimus hoidon alkaessa, jossa kartoitetaan jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet ja vanhempien toivomukset. Toiminnan alettua jokaiselle lapselle tehdään myös henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jota tarkistetaan yhdessä vanhempien kanssa vuosittain. Tavallisin muoto on hoitajan kodissa tapahtuva hoito. Hoitajalla voi samanaikaisesti olla hoidossa neljä alle kouluikäistä sekä niiden lisäksi yksi osapäiväinen esikoululainen tai koululainen. PÄIVÄKOTI Päiväkoti on osa kunnallista päivähoitoa. Toiminta-ajatuksena on tarjota isommassa lapsiryhmässä n. 1v. alk. lapsille suunniteltua ja ohjattua monipuolista toimintaa, joka lähtee kunkin lapsen iän ja yksilöllisen kehityksen pohjalta. Päiväkoti tarjoaa myös erityistä hoitoa ja tukea niitä tarvitseville lapsille. Päiväkodilla on mahdollisuus saada erityislastentarhanopettajan palveluita osittain. Päiväkoti toimii vuorohoitoyksikkönä. Päiväkoti on joustavasti auki arkipäivisin n. klo 5:00 21:00 välillä. Päiväkotiin on keskitetty kaikki vuorohoito. Jokaisesta päiväkotiin tulevasta lapsesta tehdään hoitosopimus hoidon alkaessa, jossa kartoitetaan jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet ja vanhempien toivomukset. Toiminnan alettua jokaiselle lapselle tehdään myös henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jota tarkistetaan yhdessä vanhempien kanssa vuosittain. Yhteystiedot: Punkalaitumen päiväkoti Kajavanpolku Punkalaidun puh

4 4 VARAHOITOYKSIKKÖ Päiväkodin yläkerrassa toimii perhepäivähoidon varahoitoyksikkö Varis, jossa on kaksi perhepäivähoitajaa. Varahoitoyksikkö on perhepäivähoitolasten pääasiallisin varapaikka hoitajien ollessa lomilla. Varikseen ei ole sijoitettu vakinaisesti ketään lapsista, vaan sen tarkoitus on hoitaa perhepäivähoidon varahoidon tarve. Yhteystiedot: Varahoitoyksikkö Varis Kajavanpolku Punkalaidun puh ESIOPETUS Esiopetus on sivistystoimen alaista toimintaa. Esiopetusta annetaan koulujen yhteydessä. Esiopetukselle on laadittu oma koko kunnan yhteinen opetussuunnitelma, jota noudatetaan jokaisessa esiopetusryhmässä. Esiopetuksen työ- ja loma-ajat noudattavat koulujen vastaavia aikoja. Esikoululaisilla on mahdollisuus hakea koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan, joka toimii klo 7-17 välillä. Esiopetukseen ilmoittautuminen sivistystoimen kanslia puh Kaikille esiopetusikäisille lähetetään kotiin ilmoittautumislomake alkuvuodesta. Perusopetuksen kuljetusperiaatteita sovelletaan esioppilaisiin. Esioppilaalla on oikeus ilmaiseen koulukyytiin, mikäli koulumatka kotoa on yli 3 km. Lyhyemmillä matkoilla on mahdollisuus tietyin edellytyksin myös maksulliseen koulukyytiin. Tiedustelut Saarikko Sari puh Yhteystiedot: Keskuskoulun esikouluryhmä puh Pohjoisseudun koulu puh

5 5 KOULUTOIMEN PALVELUT PERUSOPETUS (luokat 1-6) Punkalaitumen kunnassa on kolme koulua, joissa opetetaan luokkia 1-6. Yhteystiedot: Keskuskoulu, Vesilahdentie 11, Punkalaidun, puh Kiertolan koulu, Murronharjuntie 390, Punkalaidun, puh Pohjoisseudun koulu, Oriniementie 25, Oriniemi, puh Keskuskoululla opetus tapahtuu pääosin luokittain, muilla kouluilla yhdysluokissa, joissa on 2-4 vuosiluokkaa yhdessä. Kouluilla on koulunkäyntiavustajia oppilaitten apuna. ERITYINEN TUKI Keskuskoululla toimivat pienryhmät 1 ja 2, joissa opiskellaan yksilöllisen oppimäärän mukaan osan aikaa tai kokoaikaisesti. Peruskouluilla on yhteinen laaja-alainen erityisopettaja, joka käy viikoittain kaikilla kouluilla. Yhteiskoululla on Linkki-luokka niille oppilaille, jotka tarvitsevat pienryhmäopetusta esimerkiksi yksilöllisen oppimäärän tai muun erityisen tuen tarpeen vuoksi. Oppilaiden apuna on tarvittaessa koulunkäynnin ohjaaja. PERUSOPETUS (LUOKAT 7-9) SEKÄ LUKIO (VUOSIKURSSIT I-III) Yhteiskoulu eli vuosiluokat 7-9 ja lukio sijaitsevat samassa rakennuksessa. Myös suuri osa opettajista on yhteisiä. Molemmilla kouluilla on oma rehtori. Yhteiskoulun ryhmäkoko on oppilasta ja lukiossa 5 35 oppiaineesta riippuen. Pienessä koulussa kyetään tukemaan nuorten opiskelua mahdollisimman tehokkaasti.

6 6 OPPILASHUOLTORYHMÄ Oppilashuoltoryhmä on moniammatillinen ryhmä, jossa oppilaiden asioita ja mahdollisia ongelmatilanteita käsitellään monen eri toimialan kannalta sekä ryhdytään mahdollisimman nopeasti tehokkaisiin tukitoimiin. Alakouluilla ryhmä kokoontuu lukukausittain tai useammin tarpeen mukaan. Ryhmään kuuluu koulun rehtori, oppilaan luokan opettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori, kiertävä erityisopettaja ja tarvittaessa kokoukseen kutsutaan myös muita ammattihenkilöitä. Huoltajalle varataan mahdollisuus osallistua kokoukseen. Punkalaitumen Yhteiskoulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa. Yhteiskoulun oppilashuoltoryhmän vakituisia jäseniä ovat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja koulukuraattori. Tarvittaessa kokoukseen kutsutaan luokanvalvojia ja opettajia. Oppilaalla itsellään ja hänen huoltajillaan on mahdollisuus osallistua kokoukseen. Koululla on myös erillinen kriisiryhmä, joka kokoontuu tarvittaessa. Lukion oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran lukuvuodessa tai tarvittaessa. Kokoonkutsujana toimii rehtori. Ryhmän muina vakinaisina jäseninä ovat ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Tarvittaessa kokouksiin kutsutaan muita opettajia, opiskelijoita ja huoltajia. TUKIOPPILASTOIMINTA Yhteiskoululla toimii tukioppilaskerho, jonka ohjaajana toimii opinto-ohjaaja. Se on oppilaiden vapaaehtoista toimintaa oman koulun hyväksi. Arvopohjana on Mannerheimin lastensuojeluliiton tukioppilastoiminnan ohjelma. Tukioppilaat opastavat uusia oppilaita kouluun sopeutumisessa, järjestävät erilaista koulun yhteishenkeä kohottavaa ohjelmaa lukuvuoden mittaan ja pyrkivät toimimaan koulukiusaamisen ehkäisemiseksi Yhteiskoulun arjessa. Tukioppilaskerho kokoontuu sopimuksen mukaisesti.

7 7 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ Yhteiskoulu ja lukio järjestävät jokaiselle luokalle yhden vanhempainillan lukuvuodessa. Myös alakoulun 6. luokkalaiset kutsutaan vanhempineen yhteiseen Yhteiskouluun tutustumisvanhempainiltaan toukokuussa. Yhteiskoululla luokanvalvojat pitävät yhteyttä vanhempiin koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja osa heistä järjestää ns. vanhempainvartteja yhteisen vanhempainillan tilalla tai sen lisäksi. Vanhemmat ovat toimineet aktiivisesti luokkien retkirahastojen keräämiseen liittyvissä asioissa. Yhteystiedot: Punkalaitumen Yhteiskoulu ja lukio, Urjalantie Punkalaidun Yhteiskoulun rehtori Sivistystoimen toimialapäällikkö, Kai Lindvall Yhteiskoulun ja lukion kanslia, Sari Saarikko MAAHANMUUTTAJIEN OPETUS Kouluikäisiä maahanmuuttajia varten on valmistavan opetuksen ryhmiä. Valmistava opetus kestää vähintään lukuvuoden ja tarvittaessa pidempäänkin, jos siirtyminen perusopetukseen sitä edellyttää.

8 8 PERUSTURVATOIMEN PALVELUT KOULUKURAATTORIN PALVELUT Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin työn tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren sosiaalista hyvinvointia, koulunkäyntiä sekä auttaa erilaisissa ongelmatilanteissa. Työn painopisteenä on koulussa esiin tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen puuttuminen, mutta kuraattorin luokse voi tulla ja ottaa yhteyttä aina, kun jokin asia askarruttaa. Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, oppilaan vanhemmat / huoltajat tai esimerkiksi opettaja. Koulukuraattori on tavattavissa Keskuskoululla terveydenhoitajan/kuraattorin huoneessa tiistaisin ajanvarauksella. Myös yläkoulun ja lukion oppilaat tulevat Keskuskoulun huoneeseen. Kiertolan ja Pohjois-Seudun kouluilla käydään tarpeen mukaan. Vastaanottoajan kuraattorille voi sopia soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin. Koulukuraattorin puhelinnumero on PERHETYÖ Perhetyöllä tarkoitetaan lapsiperheille järjestettävää ennaltaehkäisevää, kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, sekä perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa. Perhetyöllä voidaan tukea perheen vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisten verkostojen laajentamista sekä ehkäistä syrjäytymistä. Perhetyötä voidaan tehdä myös pitkäaikaisissa ja vaativissa ongelmatilanteissa lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä, kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuina. Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Perhetyöntekijän tavoittaa numerosta

9 9 TERVEYSPALVELUT Punkalaidun kuuluun Sastamalan kanssa Sastamalan seudun sosiaali-ja terveyspalveluun (Sotesi). Aluesairaala tasoiset palvelut hankitaan Loimaalta tai Vammalasta. Lisäksi Punkalaidun kuuluu Turun yliopistollisen keskussairaalan piiriin, ja Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa on erillissopimus palveluiden ostosta. LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Punkalaitumen terveysasemalla: ma-pe klo 8-15 (02) Keskitetty terveyskeskuspäivystys on Vammalan pääterveysasemalla 24 tuntia vuorokaudessa, osoitteessa Itsenäisyydentie 2 c. Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Kulku päivystykseen on Vammalan aluesairaalan ensiavun ovesta (Tampereentien puolelta). Päivystävään hoitajaan pyydetään olemaan yhteydessä ennen vastaanotolle tuloa arkisin klo 8-16 puh. (03) muina aikoina puh. (03) Loimaan aluesairaalassa päivystys on arkisin klo ja viikonloppuisin (la+su) ja juhlapyhinä klo (02) LÄÄKÄRIPALVELUT Ajanvaraus Punkalaitumen terveysasema (Lauttakyläntie 11) klo (02) Sairaanhoitajan vastaanotto ja puhelinneuvonta klo (02) HAMMASHOITO Ajanvaraus ja neuvonta hammashoitoon ja päivystävälle hammaslääkärille ma-to klo 8-15, pe klo (03)

10 10 ÄITIYS- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLA Äitiysneuvolan palveluja tarjotaan asiakas- ja perhelähtöisesti. Äitiysneuvola toimii tukena vanhemmuuteen kasvamisessa. Perhesuunnitteluneuvolassa tuetaan nuorten seksuaaliterveyttä ja autetaan tarkoituksenmukaisen ehkäisymenetelmän valinnassa. Ajanvaraus ma-pe klo (03) Punkalaitumen neuvolan oma puhelinaika ma ja to klo (02) LASTENNEUVOLA Lastenneuvolan tavoitteena on seurata jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea vanhempia lapsen kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä tilanteissa. Ajanvaraus ma-pe klo (03) Punkalalaitumen neuvolan oma puhelinaika ke ja pe klo (02) KOULUTERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuollon tavoitteena on edistää koululaisten tervettä kasvua ja kehitystä ja tukea vanhempia kasvatustyössään. Oppilaskohtaisen terveydenhuollon tavoitteena on luoda perusta terveelle aikuisuudelle; terveystottumuksia edistäen ja keskeisimpiä kansansairauksia ehkäisten. Koululaisille tehdään määräaikaisia terveystarkastuksia. Näiden lisäksi oppilas voi oma-aloitteisesti hakeutua kouluterveydenhoitajan vastaanotolle. Puhelinaika ma ja to kello , puh: sähköpostiosoite: Kouluterveydenhoitajan vastaanottoajat Punkalaitumen kouluilla: Punkalaitumen lukio: perjantaisin Punkalaitumen Yhteiskoulu: ti ja ke Keskuskoulu: kuukauden 1. ja 2. maanantai ja 4. torstai Pohjoisseudun koulu: kuukauden 1.ja 3. keskiviikko Kiertolan koulu: kuukauden 2. keskiviikko HOITOTARVIKEJAKELU Hoitotarvikejakelu toimii ajanvarauksella ma-pe klo 8-12 puh: (03)

11 11 PUHETERAPIA Vastaanotto Itsenäisyydentie 2c, Sastamala Puhelinajat ma klo ja ke puh (03) tai (03) PERHENEUVOLA Vastaanotto Itsenäisyydentie 2c, Sastamala Ajanvaraus ma ja to klo 10 11, ke klo puh tai tai VAPAA-AIKATOIMEN PALVELUT Vapaa-aikatoimisto on kunnanvirastossa. Kunnan vapaa-aikatoimi pyrkii luomaan edellytykset liikunta- ja nuorisotoiminnalle. Toimintaan tarkoitetut liikuntatilat ja alueet sekä nuorisotilat pidetään käyttökunnossa. Vapaa-aikatoimi järjestää lapsille ja nuorille sopivaa liikunta- ja nuorisotoimintaa. Pääosin toiminta toteutetaan yhteistyössä liikunta- ja nuorisotoimintaa järjestävien seurojen ja yhdistysten sekä seurakunnan kanssa. Tietoja seuroista ja yhdistyksistä saa vapaa-aikatoimistosta sekä kunnan kotisivuilta. Yhteystiedot: vapaa-aikatoimensihteeri Tiina Mäkiranta ulkoilualueiden hoitaja Timo Välimaa

12 12 MUUTA PERHEPALVELUTOIMINTAA PUNKALAITUMELLA SEURAKUNTA Punkalaitumen seurakunta tarjoaa palveluja lapsiperheille mm. seuraavasti: lasten päiväkerhotoimintaa eri-ikäisille lapsille kerran viikossa 3 v. ylöspäin, perhekerho yhdessä lapsille ja vanhemmille kerran viikossa, erilaisia varhaisnuorten ja nuorten tapahtumia, leirejä ja kerhoja joko seurakunnan omana toimintana tai yhdessä eri järjestöjen kanssa ja mm. partiotoimintaa. Seurakunnan toiminnasta voi kysellä kirkkoherranvirastosta arkipäivisin puh. (02) ma-pe klo 9-13 ke myös klo MLL Mannerheimin lastensuojeluliitto järjestää erilaisia koko perheen tapahtumia ja retkiä muutamia kertoja vuodessa. Näistä on yleensä ilmoituksia sekä Punkalaitumen Sanomissa yhdistykset toimivat-palstalla että paikkakunnan eri toimipisteissä mm. kaupoissa ja pankeissa. Säännöllistä toimintaa on esim. perhekahvila, joka toimii kirjaston alakerrassa tiistaisin klo Kerran kuukaudessa on myös monikulttuurinen iltaperhekahvila kirjaston alakerrassa klo alkaen. MLL:n toiminasta voi kysellä Satu Kelkka puh

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LIETO (opas päivitetty 05/2009) 2 Tämän Lapsiperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 Sisällysluettelo Johdanto 1. Paimio ja Sauvo lasten ja nuorten kuntina 1.1 Lasten päivähoitopalvelut 1.2 Terveyspalvelut

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma RAUTALAMMIN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012-2015 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Sisältö 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA... 4 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 Vesannon ensimmäinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.9.2011 / 40. Sitä valmistelemaan perustettiin

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA 1 PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI 2 1 LAATUTYÖN YLEISET PERIAATTEET... 7 2 PÄIVÄHOIDON ARVOT... 8 2.1 PUNKALAITUMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS... 8 2.2 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Ulvilan kaupungin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Ulvilan kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA... 6 1.1 Kehitys Porin yhteistoiminta-alueella... 6 1.2 Lastensuojelun

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle

Opas maahanmuuttajalle Opas maahanmuuttajalle Salon kaupunki 2014 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Hyvinvointi ja terveys... 6 3. Päivähoito ja koulutus...33 4. Asuminen...36 5. Työllistyminen...36 6. Verotoimisto...38 7. Maistraatti...38

Lisätiedot

1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot

1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot 1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot 1.1 Varhaiskasvatus ja päivähoito Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa

Lisätiedot

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA UUSIKAUPUNKI 2 Tämän Vauvaperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos harjoittelutyönään Mannerheimin

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

Oppilashuollon käsikirja

Oppilashuollon käsikirja Honkajoen kunnan esi- ja perusopetuksen Oppilashuollon käsikirja Yhdessä eteenpäin Sisällys JOHDANTO...4 1 MITÄ OPPILASHUOLTO ON JA KEILLE SE KUULUU...5 2 ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ...6 2.1 YHTEISTYÖ

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI SALLASSA... 3 3 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT JA TOIMENPITEET SALLASSA... 4 3.1

Lisätiedot

K ETÄÄ N EI JÄTETÄ. Vaalan esi- ja perusopetuksen oppilashuollon käsikirja 1.8.2014

K ETÄÄ N EI JÄTETÄ. Vaalan esi- ja perusopetuksen oppilashuollon käsikirja 1.8.2014 K ETÄÄ N EI JÄTETÄ Vaalan esi- ja perusopetuksen oppilashuollon käsikirja 1.8.2014 Sivistyslautakunta 59 13.6.2011 Sivistyslautakunta 72 30.7.2014 Sisällysluettelo: Liitteet 1. Johdanto 2 2. Esiopetuksen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PUNKALAITUMEN KUNNAN LASTENSUOJELUN YHTEISKÄYTÄNTÖSOPIMUS

PUNKALAITUMEN KUNTA PUNKALAITUMEN KUNNAN LASTENSUOJELUN YHTEISKÄYTÄNTÖSOPIMUS PUNKALAITUMEN KUNTA PUNKALAITUMEN KUNNAN LASTENSUOJELUN YHTEISKÄYTÄNTÖSOPIMUS 1. 2 YLEISTÄ Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut Opas maahanmuuttajalle Salon keskustan alueen palvelut Salon kaupunki 2010 Sisältö: 1 Johdanto 3 2 Terveys ja hyvinvointi 6 3 Päivähoito ja koulutus 33 4 Asuminen 36 5 Työllistyminen 37 6 Verotoimisto

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot