ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie 18 35100 ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012"

Transkriptio

1 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Päilahden Koulu Pajukannantie ORIVESI Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Yhden asunnon talot - Uudisrakennusten määräystaso 0 Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 4 kwh E / (m vuosi) Todistuksen laatija: Energiatekniikan DI Mikko Pulkkinen Yritys: Energiakolmio Oy Ohjelmakaari Jyväskylä p Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).

2 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 0,45 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila, vesiradiaattori 70/40 Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Koneellinen poisto Käytettävä energiamuoto fossiilinen polttoaine sähkö Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin kwh/vuosi kwh/(m vuosi) ,7 Energiamuodon kertoimella painotettu energia kwh E /(m vuosi) 89 5 Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Erilliset pientalot Luokkien rajat asteikolla A: 76 B: 77 7 C: 8 49 D: 50 9 E: 0 59 F: G: 40 Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. E ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Patteriverkoston perussäätö Lämmitysjärjestelmän uusiminen Ilmanvaihtojärjestelmän uudistaminen Liike- ja hämäräohjauksen lisääminen valaistuksen ohjaukseen Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".

3 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 98 Lämmitetty nettoala 0 m Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50 6,9 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 7,7 0,8 48,4 8 % Yläpohja 69,7 0, 9, % Alapohja 69,7 0, 4,0 % Ikkunat 7,,80 8, 46 % Ulko-ovet 5,6,00, 4 % Kylmäsillat - - 4,7 9 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g kohtisuora -arvo m W/(m K) - Pohjoinen 0,7,8 0,7 Koillinen Itä 0,6,8 0,7 Kaakko Etelä 7,6,8 0,7 Lounas Länsi,,8 0,7 Luode Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 0, / 0,,50 0 % - Erillispoistot Ilmanvaihtojärjestelmä Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh/(m vuosi) Tilojen ja iv:n lämmitys 8 % 90 % -,0 Lämpimän käyttöveden valmistus 8 % 75 % - - vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija Ilmalämpöpumppu Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä - Lämmin käyttövesi Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 8 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Yhden asunnon talot Koneellinen poisto m /(h m ) Öljykattila, vesiradiaattori 70/40 Lämmitysenergian nettotarve kwh/(m vuosi) Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Ihmiset ja kuluttajalaitteet 60 %,0,0 - Valaistus 0 % - - 8,0

4 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 98 Lämmitetty nettoala, m 0,45 E-luku, kwh E / (m vuosi) 4 E-luvun erittely Yhden asunnon talot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus kwh/vuosi - kwh E /vuosi kwh E /(m vuosi) fossiilinen polttoaine sähkö 0 5, tyhjä YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus kwh/vuosi kwh/(m vuosi) tyhjä Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys Tuloilman lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus Jäähdytysjärjestelmä Kuluttajalaitteet ja valaistus YHTEENSÄ ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi) kwh/(m vuosi),0 0, ,4 -,0 4, - 5, , ,0 89,0 - Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys kwh/vuosi kwh/(m vuosi) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero Laskentatyökalun nimi ja versionumero Energiakolmio Oy: E-lukulaskin V.8

5 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 0,45 m² Ostettu energia kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Kevyt polttoöljy litra Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä kwh/vuosi kwh/(m vuosi) Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.

6 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Kohdekäynnin aikana tehtyjen havaintojen perusteella rakennuksen ulkoiset rakenteet olivat hyväkuntoiset. Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Ei suositeltavia toimenpiteitä Lämpö, ostoenergian Huomiot ylä- ja alapohja Sähkö, ostoenergian kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Ylä- ja alapohjan rakenteet silmämääräisessä tarkastelussa erittäin hyväkuntoiset ja energiatehokkaat Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Ei suositeltavia toimenpiteitä Lämpö, ostoenergian Sähkö, ostoenergian kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät Lämmitysjärjestelmälle ei viimeaikoina ole tehtytehty kokonaisvaltaisia säätö- tai parannustoimenpiteitä. Öljykattila ja lämmönjakojärjestelmä ovat vuodelta 986. Lämmitysjärjestelmä tulisi kokonaisuudessaan uusi ja suunnitella uudelleen. Patteriverkoston perussäädöllä saavutetaan, Motivan mukaan, laskennallisesti noin 0 % vuotuiset energiat. Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Patteriverkoston perussäätö Lämmitysjärjestelmän uusiminen Lämpö, ostoenergian Sähkö, ostoenergian kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi

7 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Rakennuksen ilmanvaihto on toteuttu koneellisena poistona. Poistopuhallinta ohjataan manuaalisesti. Rakennuksen energiatehokkuuden kannalta olisi järkevää saneerata ilmanvaihtojärjestelmä kokonaisuudessaan lämmöntalteenotolliseen tulo-poisto IV-koneeseen. Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Ilmanvaihtojärjestelmän uudistaminen Lämpö, ostoenergian Sähkö, ostoenergian kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Rakennuksen valaistuksen ohjaus on toteutettu käsiohjauksella. Valaistuksen ohjaukseen tulisi harkita liitettäväksi liike- ja hämäräohjaus. Käyttämällä läsnäolotunnistukseen perustuvaa valaistuksen ohjausta voidaan toimistoissa saavuttaa noin 5 % energian ja lisäämällä edelliseen päivänvalo-ohjaus voidaan päästä % ön valaistusenergiassa verrattuna manuaaliohjaukseen. Säästövaikutus on laskettu standardikäytön mukaisesta valaistuksen kuluttamasta sähköenergiasta. Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut t Liike- ja hämäräohjauksen lisääminen valaistuksen ohjaukseen Lämpö, ostoenergian Sähkö, ostoenergian kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh E /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä, Energiakolmio Oy - Suomen johtava riippumaton energiamarkkinoiden asiantuntijayritys. Tarjoamme energian hankintaan, myyntiin sekä käytön tehostamiseen liittyviä palveluita.

8 LISÄMERKINTÖJÄ