Yleinen menettelytapasäännöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleinen menettelytapasäännöstö"

Transkriptio

1 Yleinen menettelytapasäännöstö

2 Ethics Line Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa.

3 Viesti toimitusjohtajalta Olen päättänyt tarkistaa yhtiömme menettelytapasäännöstön ja julkaista sen uudelleen. Miksi? Koska kyseinen ohjeistus on keskeinen osa toimintaamme. Kaikki ovat nähneet muiden suuryritysten epäonnistumisia, ja meillä kullakin on niistä epäilemättä näkemyksemme. Käyttäytymistä, joka on voinut olla aiemmin arkipäivää, ei enää suvaita. Meidän ei pidä olettaa, että asia koskee kaikkia muita, vaan ei itseämme. Asiasta ei ole epäilystäkään, Rolls Royce saa myös osansa huomiosta. Emme ole siltä mitenkään suojassa. Itse asiassa sanoisin, että oma tuotemerkkimme on velvoittavampi kuin useimmat muut. Olemme lyhentäneet ja yksinkertaistaneet menettelytapasäännöstöämme niin, että se on helpompi ymmärtää ja lukea. Ja kaikkien on luettava se: kokonaan. Vielä tärkeämpää on säännöstön noudattaminen, sillä säännöstön rikkomuksia tai laittomia tekoja ei suvaita, ja nämä voivat johtaa kurinpidollisiin toimiin huolimatta siitä, kuka henkilö on ja missä asemassa hän yhtiössä työskentelee. Säännöstön rikkoja myös pettää muut henkilöä, jotka työskentelevät Rolls Roycella, samoin kuin asiakkaamme ja oman perheensä. Epäasianmukaista liiketoimintaa ei tulla suvaitsemaan. Olemme kaikki vastuussa teoistamme, ja kaikkien velvollisuus on tuoda esiin ja käsitellä kaikki asiat, joiden tiedetään olevan väärin tai joiden suhteen olo tuntuu epämukavalta. Olen henkilökohtaisesti sitoutunut luomaan kulttuurin, jossa me kaikki voimme puhua pelkäämättä kostotoimia. Jos olet epävarma jostain tai jos mieltäsi painaa jokin pienikin seikka, kysy asiasta voit puhua esimiehesi, henkilöstöosaston, lakiosaston, oman paikallisen eettisistä kysymyksistä vastaavan, Ethics Line -palvelunumeron tai eettisten kysymysten työryhmän kanssa. Tuotemerkkiimme liittyy yksinkertainen lupaus ja arvomaailmaa olemme "trusted to deliver excellence". Toimikaamme kaikki tämän lupauksen mukaisesti kaikessa, mihin ryhdymmekin, jotta voimme onnistua yhdessä. Kiitos John Rishton Toimitusjohtaja 01

4 1.0 Johdanto 1.1 Arvomme ja tapamme harjoittaa liiketoimintaa Säännöstön tarpeellisuus Keitä säännöstö koskee Oma sitoutuminen säännöstöön Eettisten ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen Kysymysten ja huolenaiheiden esittäminen Eettisen päätöksenteon TRUST-luottamusmalli Yrityksemme johtaminen 3.1 Liiketietojen oikeellisuus ja koskemattomuus Laatu ja jatkuva parantaminen Resurssien turvaaminen Toisten luottamuksellisten ja omistusoikeuden suojaamien tietojen kunnioittaminen 3.5 Yksityisyys ja luottamuksellisuus Media ja viestintä Työskentely yhdessä 2.1 Monimuotoisuus ja osallistaminen Suorituskyky ja palkitseminen Työntekijöiden sitouttaminen Liiketoimintamme johtaminen 4.1 Lahjonnan ja korruption vastainen toiminta Eturistiriidat Viennin valvonta ja tuontivelvoitteet Kilpailijat Työskentely asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa 30 02

5 5.0 Paikkamme maailmassa 5.1 Terveys, turvallisuus ja ympäristö Yhteisöön investointi Lobbaus ja poliittinen tuki 36 Ethics Line Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumero Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme johtaminen 5.0 Paikkamme maailmassa 03

6 1.0 Johdanto 1.1 Arvomme ja tapamme harjoittaa liiketoimintaa Säännöstön tarpeellisuus Keitä säännöstö koskee Oma sitoutuminen säännöstöön Eettisten ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen Kysymysten ja huolenaiheiden esittäminen Eettisen päätöksenteon TRUST-luottamusmalli 09 Ethics Line Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. 04

7 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 05

8 1.1 Arvomme ja tapamme harjoittaa liiketoimintaa 1.2 Säännöstön tarpeellisuus Keitä olemme ja miten käyttäydymme on asia, jolla on merkitystä omalle väellemme samoin kuin monille sidosryhmille, jotka ovat osa liiketoimintaamme. Olemme ylpeän perinteen jatkajia, ja tuotemerkkimme kuuluu maailman tunnetuimpiin. Meillä on myös vastuu vahvan ja menestyvän liiketoiminnan siirtämisestä tuleville sukupolville. Tavoitteenamme on olla maailmanluokkaa ja päihittää kilpailijamme asiakassuhteissamme samoin kuin maailmanluokan teknologioiden ja palveluiden tarjoamisessa. Tämän saavuttamiseksi käytämme virtautettuja ja kustannustehokkaita prosesseja, yksinkertaisia ja tehokkaita toimintoja ja vahvaa sitoutumista toimimaan korkeiden eettisten normien mukaan. Meidän on toteutettava "trusted to deliver excellence" -arvomme päivittäin: Luottamus luottamusta ei pidä ottaa varmana, vaan se on ansaittava joka päivä. Luottamus saadaan asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä. Se on vaikea ansaita ja helppo menettää. Ilman luottamusta emme voi rakentaa vahvoja suhteita omassa keskuudessamme emmekä asiakkaiden kanssa. Tee tulosta olemme vain niin hyviä kuin viimeinen menestyksemme. Itseemme uskominen ei riitä, asiakkaiden on jaettava uskomme. Asiakkaiden on hyödyttävä onnistumisistamme ja tiedettävä, että meidän sanamme pitää. Erinomaisuus tämän on oltava normi kaikessa toiminnassamme samoin kuin toimintatavassamme. Uskominen siihen, että mitä tahansa teemmekin tänään, voimme tehdä sen paremmin huomenna. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaamme ja muut sidosryhmämme luottavat käyttäytymiseemme ja tapaamme harjoittaa liiketoimintaa samoin kuin toimittamiimme tuotteisiin ja palveluihin. Kukin meistä on vastuussa arvojemme mukaisesta toiminnasta ja luottamuksen rakentamisesta toisiimme, asiakkaisiimme sekä moniin sidosryhmiin, jotka ovat kiinnostuneita liiketoiminnastamme. Korkeiden eettisten normien sekä lakien ja asetusten noudattaminen ovat maineemme ja liiketoimintamme menestyksen suojelemisen kannalta välttämättömiä. "Voimme toimia moottoreiden rakentamisen, sopimusten turvaamisen, osien suunnittelun tai hankkeiden suunnittelun ja johtamisen parissa. Työtehtävästä riippumatta jokainen meistä on toimiemme ja päätöstemme kautta henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön maineen rakentamisesta ja arvojemme toteuttamisesta "trusted to deliver excellence". Tämä yleinen menettelytapasäännöstö (säännöstö) auttaa meitä tässä vahvistamalla ne eettiset periaatteet, jotka tukevat julkilausuttuja arvojamme sekä tapaa, jolla hoidamme liiketoimintaamme. Tämä säännöstö ohjaa tapaa, jolla näitä periaatteita sovelletaan kaikessa toiminnassamme. 06

9 1.3 Keitä säännöstö koskee 1.4 Oma sitoutuminen säännöstöön Kaikkien Rolls Roycen, sen tytäryhtiöiden ja Rolls Roycen hallitsemien yhteisyritysten työntekijöiden on noudatettava tätä säännöstöä. Pyydämme, että toimittajat, alihankkijat, vuokratyöntekijät ja muut kolmannet osapuolet, joiden kanssa työskentelemme, soveltavat tämän säännöstön periaatteita tai toimivat omien vastaavien normiensa mukaisesti. Rolls Roycen työntekijöiden, jotka toimivat muiden kuin hallittujen yhteisyritysten johtokunnissa, on rohkaistava kyseistä yhteisyritystä siirtymään tämän säännöstön käyttöön tai käyttämään toista vastaavaa säännöstöä. Tämä säännöstö korvaa kesäkuussa 2009 päivätyn Globaalin liiketoimintaetiikan säännöstön, ja sitä tullaan tarkistamaan sekä päivittämään säännöllisesti. Säännöstön uusin versio löytyy Business Ethics -intranetistä. Otamme mielellämme vastaan säännöstön sisältöä koskevaa palautetta ja harkitsemme kaikkia kommentteja huolellisesti. Palautetta voi antaa Business Ethics -intranetin kautta. Meidän kaikkien on noudatettava tätä säännöstöä. Meidän on kaikkien varattava aikaa ja luettava sekä ymmärrettävä tämän säännöstön periaatteet ja säännöt. Jos sinulla on kysyttävää, keskustele esimiehesi kanssa tai kysy neuvoa Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumerosta. Jos olet esimiesasemassa, sinulla on erityinen vastuu: sinun on näytettävä esimerkkiä hyvästä eettisestä käytöksestä, hyvistä liiketoimintatavoista ja lakien ja määräysten noudattamisesta sekä edistettävä niitä; varmistettava, että tämä säännöstö on tiimin kaikkien jäsenten käytettävissä ja että he ymmärtävät sen sisällön; varmistettava, että ihmiset saavat tähän säännöstöön liittyvää koulutusta eettisissä kysymyksissä ja käytännöissä; luotava ympäristö, jossa tiimisi jäsenet pystyvät nostamaan esiin eettisiä kysymyksiä, ja varmistettava, että kaikki esitetyt eettiset kysymykset otetaan vakavasti ja käsitellään. Säännöstön rikkomuksia ei hyväksytä, ja ne johtavat yhtiön taholta toimenpiteisiin, jotka voivat vaihdella kurinpidollisista toimista jopa erottamiseen asti. Säännöstöstä ei voida tehdä kaikenkattavaa eikä kaikkia oikeudellisia tai yhtiön vaatimuksia voida nimetä. Joissakin tilanteissa on tehtävä eettisiä päätöksiä, jotka perustuvat tämän säännöstön sisältämiin periaatteisiin, käyttämällä maalaisjärkeä ja harkintaa. Jos vastaan tulee ongelma etkä ole varma, miten se ratkaistaan, on kysyttävä apua. Paikalliset lait ja tavat Yrityksenä toimimme sosiaalisesti vastuullisella tavalla, noudatamme lakeja ja kunnioitamme yhteisöjä, joissa toimimme. Ihmisoikeuksien kunnioituksemme näkyy käytännöissämme ja laatimissamme normeissa, jotka kattavat liiketoiminnan etiikan, terveyskysymykset, turvallisuuden ja ympäristöasiat, työntekijät ja yhteisön investoinnin. Toivomme, että lähestymistapamme auttaa edistämään työntekijöidemme ja yhteiskuntien, joissa ne toimivat, hyvinvointia. Lait voivat olla erittäin monimutkaisia ja vaihdella paikkakunnittain, joten jos sinulla on niiden merkitykseen tai sovellettavuuteen liittyviä epäilyksiä, älä arvaile, vaan pyydä neuvoa Rolls Roycen lakitiimiltä. Tämä säännöstö kattaa liiketoiminnassa noudatettavaksi odotetut vähimmäisvaatimukset maantieteelliseen sijaintiin katsomatta. Jos uskot, että säännöstön ohjeistus on ristiriidassa paikallisen lain kanssa, ja olet epävarma, miten toimia tai käyttäytyä, sinun on toimittava korkeamman normin mukaan. Tällaisessa tilanteessa voit joutua pyytämään neuvoa esimieheltäsi tai Rolls Roycen lakitiimiltä. Asiaan liittyvä neuvonta Asiaankuuluvat käytännöt / lisäohjeet: Business Ethics -intranet Yhteystahot: oma esimies, lakitiimi tai Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumero 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 07

10 1.5 Eettisten ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen Töissä saatat joutua tilanteisiin, joissa ei ole selvää oikeaa vastausta ja olet epävarma tavasta, jolla tulee toimia. Tämä jakso samoin kuin luottamusmallia käsittelevä jakso 1.7 auttavat tunnistamaan tapauksia, joihin voi liittyä eettinen ongelma, ja toimimaan asianmukaisella tavalla järkevien eettisten päätösten tekemiseksi. Epäeettisen käyttäytymisen tai eettisen ongelman tunnistaminen Tee jokin seuraavista kysymyksistä: Ovatko nämä toimet laillisia, oikeudenmukaisia ja rehellisiä? Miltä minusta tuntuisi jälkeenpäin itseni suhteen? Miltä asia näyttäisi, jos se olisi tiedotusvälineissä? Selittäisinkö asiaa mielelläni oikeudessa? Miltä minusta tuntuisi, jos perheeni ja ystäväni tietäisivät tavastani menetellä? Kuuntele ympärilläsi käytäviä keskusteluja. Jos kuulet tai huomaat itse käyttäväsi alla lueteltuja ilmaisuja, kyseessä voi hyvinkin olla eettinen ongelma: Kukaan ei saa koskaan tietää. Tavalla, jolla se tehdään, ei ole väliä, kunhan tulee tehdyksi. Kaikki muutkin tekevät niin, joten se on varmasti hyväksyttyä. Älä huoli, näin asiat täällä tehdään. En halua tietää Kysymysten ja huolenaiheiden esittäminen Olemme sitoutuneet ympäristöön, jossa voi esittää kysymyksiä ja tuoda esiin liiketoiminnan etiikkaan liittyviä huolenaiheita pelkäämättä vastahyökkäyksiä. Jos olet kokenut tai nähnyt epäeettistä käyttäytymistä työpaikalla mukaan lukien jotain laitonta, sinun on tehtävä asiasta ilmoitus. Älä epäröi pyytää neuvoa näissä asioissa. On parempi kysyä tai tuoda huolenaihe esiin varhaisessa vaiheessa kuin sivuuttaa eettinen ongelma, jolla voi olla pitkällä aikavälillä vakavampia seurauksia. Kysymyksiä ja huolenaiheita Jos sinulla on kysymys tai huolenaihe, ota ensimmäiseksi yhteys esimieheesi. Tämän jälkeen sinä tai esimiehesi voitte pyytää neuvoa asiantuntijalta, joita ovat esim. henkilöstö-, laki-, valvonta-, talous- tai terveys-, turvallisuus- ja ympäristöosasto. Jos sinusta tuntuu, että et voi puhua esimiehellesi, tai olet epävarma sen suhteen, kenen puoleen kääntyä, voit myös ottaa yhteyttä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroon tai paikalliseen eettisistä kysymyksistä vastaavaan. Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumero Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeron avulla voit: tehdä kaikkiin eettisiin ongelmiin liittyviä kysymyksiä tai pyytää niihin liittyviä neuvoja, tai. esittää eettisten kysymysten työryhmälle huolenaiheen, jotta se voidaan tutkia. Voit tehdä tämän kirjautumalla osoitteeseen josta on linkki itsenäisille verkkosivuille, jotka ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa useilla kielillä. Sivusto tarjoaa ohjeita siihen, miten kysymyksiä tai huolenaiheita voi esittää verkkolomakkeen avulla tai puhelimitse. Maakohtaiset puhelinnumerot löytyvät myös tämän säännöstön lopusta. Esitetyt kysymykset tai huolenaiheet voidaan käsitellä nimettöminä, mutta nimen antaminen voi auttaa kysymykseen vastaamisessa tai huolenaiheen seurannassa. Esitetyt kysymykset ja huolenaiheet toimitetaan eettisten kysymysten työryhmän käsiteltäviksi. Jos haluat pysyä nimettömänä, eettisten kysymysten työryhmä voi tästä huolimatta kommunikoida kanssasi ulkoisen sivuston kautta siten, että nimettömyytesi säilyy. Lisäksi voit ottaa suoraan yhteyttä eettisten kysymysten työryhmän jäseneen. Yhteystiedot löytyvät Business Ethics -intranetistä. Kostotoimenpiteet eettisen huolenaiheen hyvässä uskossa esiin tuoneita kohtaan eivät ole hyväksyttäviä, ja ne voivat johtaa kurinpitotoimiin. Huolenaiheiden esittämiseen liittyvät rajoitukset Maakohtaiset lait voivat rajoittaa Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeron kautta esiin tuotavia huolenaiheita ja ilmoittajan kykyä pysyä nimettömänä. Jos työskentelet tällaisessa maassa, voit esittää huolenaiheesi mahdollisesti henkilöstöosastolle tai työpaikkaneuvoston edustajalle tarpeen mukaan. Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumero tiedottaa mahdollisista rajoituksista. Asiaan liittyvä neuvonta Asiaankuuluvat käytännöt / lisäohjeet: Business Ethics -intranet Yhteystahot: Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumero, paikallinen eettisistä kysymyksistä vastaava, eettisten kysymysten työryhmä

11 1.7 Eettisen päätöksenteon TRUST-malli Useimmissa tilanteissa oikean päätöksen tekeminen ei ole vaikeaa, mutta joskus voidaan joutua sellaisen eettisen ongelman eteen, joka on vaikea ratkaista, ja joudutaan käyttämään syvempää harkintaa. Tällaisissa tilanteissa TRUST-malli voi auttaa tekemään eettisiä päätöksiä, jotka ovat linjassa julkilausuttujen "trusted to deliver excellence" -arvojemme kanssa. TRUST THINK mieti eettistä ongelmaa Mikä on ongelma? Tiedätkö kaikki merkitykselliset seikat? Kehen se vaikuttaa? READ lue kyseinen käytäntö tai menettely Onko yleisessä menettelytapasäännöstössä periaate, jota voi käyttää ohjeena? Mitkä käytännöt, menettelyt ja/tai lait liittyvät asiaan? UNDERSTAND ymmärrä päätöksen merkitys kaikkien asianosaisten kannalta Mitä vaaroja asiaan liittyy omalta, liiketoiminnan tai muiden sidosryhmien (esim. asiakkaat, toimittajat ja yhteisö) kannalta? Mikä on asian todennäköinen vaikutus yritykseen (esim. maine, hinta, laatu, toimitus)? SPEAK puhu asiasta muiden kanssa Keskustele tarvittaessa esimiehesi, työtovereiden tai asiantuntijan (esim. henkilöstö-, lakiasiain- tai laatuosaston tai terveys-, turvallisuus- ja ympäristöosaston) kanssa. Ota yhteyttä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroon ja pyydä lisäohjeita. TAKE ACTION ratkaise eettinen ongelma toimimalla. Tee tietoinen päätös kyseessä voi olla yksinkertainen valinta "oikean" ja "väärän" välillä tai kahden "oikeaa" edustavan vaihtoehdon välinen vaikeampi ratkaisu. Arvioi päätöksesi tulokset. Mikä oli lopputulos, ja mitä opit tilanteesta? 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 09

12 2.0 Työskentely yhdessä 2.1 Monimuotoisuus ja osallistaminen Suorituskyky ja palkitseminen Työntekijöiden sitouttaminen 15 Ethics Line Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. 10

13 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 11

14 2.1 Monimuotoisuus ja osallistaminen Työntekijöiden monimuotoisuus vahvistaa yhtiön kilpailuasemaa. Edistämme osallistavaa työympäristöä, jossa jokainen yksilö kokee olevansa kunnioitettu ja arvostettu. Kysymyksiä ja vastauksia K. Minun on saatava kasaan korkean profiilin projektiryhmä, kiireellinen työ. Kokousajankohtien joustoa ajatellen voinko kutsua tiimiin vain nuoria, kokopäivätoimisia jäseniä? V. Näin toimien suljet ulos muita, jotka saattavat olla motivoituneita ja jotka pystyvät antamaan oman panoksensa. Taidoiltaan, näkökulmiltaan ja kokemuksiltaan monipuolinen tiimi on todennäköisesti tehokkaampi. K. Tiimini jäsenet kommentoivat rotutaustaani. Jos esitän vastalauseen, he sanovat laskevansa leikkiä ja etteivät tarkoita pahaa. Pitäisikö asia vain sivuuttaa? V. Ei. Ensin sinun pitäisi puhua siitä esimiehesi tai henkilöstöosaston kanssa. Kaikkiin esitettyihin väitteisiin suhtaudutaan vakavasti ja niiden suhteen ryhdytään asianmukaisiin toimiin. Jos sinusta tuntuu, että tapaustasi ei käsitellä asianmukaisesti, voit ottaa yhteyttä myös Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroon. Periaatteemme Kohtelemme toisiamme avoimesti, rehellisesti ja kohteliaasti. Emme hyväksy kiusaamista, häirintää tai minkäänlaista laitonta syrjintää ja kannustamme työntekijöitä ryhtymään toimenpiteisiin kaikkien kokemiensa tai havaitsemiensa tapausten suhteen. Arvostamme monimuotoisuutta ja edistämme yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille työntekijöille työpaikassa, jossa ei harjoiteta lainvastaista syrjintää. Rekrytoimme, valitsemme ja kehitämme henkilöstöämme ansioiden perusteella rotuun, ihonväriin, uskontoon, sukupuoleen, ikään, sukupuoliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn, vammaisuuteen tai muuhun lain suojaamaan ominaisuuteen katsomatta. Arvostamme työntekijöiden työpaikan ulkopuolisia sitoumuksia ja tuemme työntekijöitämme työn ja perheelämän tasapainon saavuttamisessa. Mitä tämä merkitsee omalta kannaltasi Sinun on: kohdeltava kaikkia liiketoiminnassa tapaamiasi henkilöitä oikeudenmukaisesti, kunnioittavasti ja arvokkaasti (esim. työnhakijat, työntekijät, asiakkaat ja toimittajat); tuotava asia esiin, jos joudut todistamaan tai saat tietää sellaisesta toiminnasta, jonka uskot edustavan kiusaamista, häirintää tai syrjintää; oltava käyttäytymättä tavalla, joka on epäkunnioittava, kiusaava, uhkaava, loukkaava tai ilkeä, tai oltava kertomatta vitsejä, jotka ovat syrjiviä tai sopimattomia; oltava harjoittamatta seksuaalista häirintää mukaan lukien ei-toivottu fyysinen kontakti, eleet, kommentit tai ehdotukset; oltava sulkematta muita pois hankkeista, keskusteluista ja mahdollisuuksista rodun, ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, iän, sukupuolisen suuntautumisen, siviilisäädyn, vammaisuuden tai muun lain suojaaman ominaisuuden perusteella, ja esimiesasemassa tehtävä rekrytointi- ja valintapäätöksiä sekä työntekijöiden kehityspäätöksiä objektiivisten kriteerien, kuten pätevyyden, taitojen ja kokemuksen, perusteella. Asiaan liittyvä neuvonta Asiaankuuluvat käytännöt / lisäohjeet: Yleiset monimuotoisuutta ja osallistamista koskevat käytännöt Yhteystahot: Yleinen monimuotoisuus- ja osallistamistyöryhmä, henkilöstöhallinnon yhteinen palvelukeskus 12

15 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 13

16 2.2 Suorituskyky ja palkitseminen Palkitsemme ja annamme tunnustusta hyvälle suoritukselle sekä hallitsemme aktiivisesti alisuoriutumista. Kysymyksiä ja vastauksia K. Olen huolestunut siitä, että emme pääse tämän neljänneksen tavoitteisiin, mistä syystä olen kasaamassa tiimilleni huomattavia paineita. Onko oikein kertoa heille suorat sanat siitä, että heidän on parannettava suoritustaan? V. Osa vastuutasi on asettaa haastavia tavoitteita ja parantaa tiimin suorituskykyä. Emme kuitenkaan tue uhkaavaa tai pelotteluun perustuvaa johtamistyyliä. Sinun pitäisi yrittää analysoida ja keskustella tiimin kanssa kaikista tekijöistä, jotka voivat estää heitä suoriutumasta asianmukaisesti, ja jos tiimi ei toimi odotetusti, hallita heidän suoriutumistaan yhtiön ohjeistuksen mukaan. On tärkeää, että käyttäydymme eettisesti kaikessa mitä teemme. Periaatteemme Haluamme palkita työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja ottaa huomioon henkilökohtaiset, liiketoiminnan tulokseen tehdyt panostukset. Arvioimme tulostavoitteet oikeudenmukaisesti ja yhtenäisesti. Tarkistamme säännöllisesti henkilökuntamme tuloksen ja annamme rakentavaa palautetta. Parannamme työntekijöidemme taitoja ja liiketoiminnan valmiuksia panostamalla koulutukseen ja kehitykseen. Kannustamme työntekijöitä ryhtymään yrityksen osakkaiksi. Mitä tämä merkitsee omalta kannaltasi Sinun on: suoritettava työsi parhaan kykysi mukaan etsien tukea ja palautetta tarpeen mukaan; osallistuttava tarpeen mukaan yhtiön suoritusjohtamisprosessiin; esimiesasemassa arvioitava tiimisi suorituskykyä oikeudenmukaisesti ja johdonmukaisesti sekä annettava tiimin jäsenille säännöllisesti palautetta; esimiesasemassa tuettava ja edistettävä oman henkilöstösi kehittymistä, ja esimiesasemassa aktiivisesti hallittava alisuoriutumista. Asiaan liittyvä neuvonta Asiaankuuluvat käytännöt / lisäohjeet: Performance Management Global Portal Yhteystahot: Henkilöstöhallinnon yhteinen palvelukeskus K. Olen ollut tehtävässäni nyt 18 kuukautta enkä ole osallistunut tänä aikana suorituskyvyn arviointiin. Aina kun otan asian esiin, esimieheni sanoo, että hän on liian kiireinen. Mitä minun pitäisi tehdä? V. Tämä ei ole hyväksyttävää. Esimiehesi on velvollinen antamaan palautetta ja tukemaan kehitystäsi. Keskustele asiasta esimiehesi tai henkilöstöosaston kanssa. Näin varmistat, että tuloskehitystäsi seurataan asianmukaisesti. 14

17 2.3 Työntekijöiden sitouttaminen Olemme sitoutuneet luomaan oikean työympäristön, jossa jokainen voi päästä parhaimpaan suoritukseensa. Kysymyksiä ja vastauksia K. Tiimini jäsenellä on valitus mitä minun pitäisi tehdä? V. Valitukset ja niiden aiheet on ratkaistava mahdollisimman pian. Aina kun mahdollista, asia pitäisi ratkaista teidän välisissänne keskustelussa. Jos ratkaisuun ei päästä, on käytettävä sopivia menetelmiä. Ota yhteyttä henkilöstöosastoon, joka kertoo miten edetä. Periaatteemme Kannustamme kaikissa suhteissa avoimuuteen ja rehellisyyteen. Toimimme maailmanlaajuisesti ja odotamme keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä kaikkien henkilöstömme jäsenten kesken. Osallistamme ja sitoutamme ihmisiä parantamaan yhtiön liiketoimintaa ja otamme heidän palautteensa mielihyvin vastaan. Pyrimme jakamaan tietoa ja keskustelemaan liiketoimintaan ja työhön liittyvistä ongelmista henkilöstömme ja heidän edustajiensa kanssa. Ratkaisemme riidat oikeudenmukaisesti. Ammattiliittoon liittymistä tai liittymättä jättämistä koskeva päätös on yksilöllinen valinta. Rolls-Royce kunnioittaa järjestäytymiseen ja kuulemiseen liittyviä menettelyjä ja lainsäädäntöä maissa, joissa sillä on toimintaa. Mitä tämä merkitsee omalta kannaltasi Sinun on: pyydettävä ja annettava palautetta sekä toimittava saadun palautteen mukaan; hyväksyttävä parhaiden tulosten asiakkaillemme toimittamisen liittyvä vastuu; oltava avoin niille ihmisille, joiden kanssa työskentelet; esimiesasemassa osallistettava tiimisi ja varmistettava, että tiimin jäsenet tietävät, mitä heiltä odotetaan, ja puhuttava säännöllisesti heidän antamastaan panoksesta yhtiön menestyksen kannalta, ja esimiesasemassa oltava tietoinen siitä, miten päätöksesi ja toimenpiteesi vaikuttavat tiimiin ja varmistettava, että tiimin jäsenillä on tarvitsemansa apu ja tuki. Asiaan liittyvä neuvonta Asiaankuuluvat käytännöt / lisäohjeet: Viestintä- ja sitouttamisopas Yhteystahot: Sitouttamistyöryhmä, Henkilöstöhallinnon yhteinen palvelukeskus 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 15

18 3.0 Yrityksen ohjaaminen 3.1 Liiketietojen oikeellisuus ja koskemattomuus Laatu ja jatkuva parantaminen Resurssien turvaaminen Toisten luottamuksellisten ja omistusoikeuden suojaamien tietojen kunnioittaminen Yksityisyys ja luottamuksellisuus Media ja viestintä 23 Ethics Line Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. 16

19 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 17

20 3.1 Liiketietojen oikeellisuus ja koskemattomuus Liiketoiminnan kirjanpidon osalta olemme sitoutuneet huolellisuuteen ja rehellisyyteen. Kysymyksiä ja vastauksia K. Esimieheni on pyytänyt minua siirtämään joitakin kustannuksia toiselle osastolle, jonka kirjanpito näyttää alikäyttöä niin, ettei oma osastomme näyttäisi ylittävän budjettia. Voiko näin tehdä? V. Ei voi. Se olisi tulosten keinotekoista manipulointia. Kustannuksia saa siirtää osastojen tai liiketoimintojen välillä vain, kun tähän on pätevä syy, kuten palvelun tarjoaminen kyseiselle alueelle. K. On ristiriita sen välillä, mitä minun pitäisi kirjata kirjanpitoon ja mikä olisi hyödyllistä bonustietojen kannalta. Mitä kirjoihin pitäisi viedä? V. Selkeä vastuusi on pitää kirjaa tarkasti. Periaatteemme Ylläpidämme tarkkaa ja täydellistä kirjaa liiketoiminnastamme mukaan lukien kaikki liiketoiminnan ja ulkoisten yksilöiden ja organisaatioiden väliset liiketoimet sekä kaikki menot ja työnantajamaksut. Toimimme lain ja sovellettavien teknisten ja ammatillisten vaatimusten mukaisesti. Valmistelemme talouskirjanpitomme ajoissa ja esitämme tosiasiat tarkasti ja täydellisesti. Ylläpidämme tiukkaa talouden, operatiivisen toiminnan ja säännösten noudattamisen hallintaa sekä tehokasta riskienhallintaa. Olemme sitoutuneet petosten ehkäisyyn ja tunnistamiseen sekä tutkimme kaiken petolliselta epäilyttävän toiminnan. Petos on rikos, jota emme suvaitse. Mitä tämä merkitsee omalta kannaltasi Sinun on: merkittävä muistiin kaikki menot, työtunnit, liiketoimet tai muut yhtiön liiketoimintaan liittyvät seikat tarkasti, ajoissa ja paikallisten menettelytapojen mukaisesti; säilytettävä asiakirjat ja kirjanpito lakisääteisten vaatimusten mukaisesti; noudatettava taloudellisten ja muiden liiketoimintaa koskevien päätösten hyväksymistä koskevia valtuutettuja toimivaltatasoja; noudatettava konsernin veropolitiikkaa kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa ja asioitaessa veroviranomaisten kanssa; ilmoitettava epäillyt petokset välittömästi yhtiön turvallisuudesta vastaavalle elimelle, sisäiselle tarkastukselle tai Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroon; täytettävä tuotteiden tarkastus- ja testausasiakirjat tarkasti ja totuudenmukaisesti; torjuttava ehdotukset, jotka vaarantavat kirjanpidon, raporttien, tuotteiden tai palveluiden koskemattomuuden, ja pidätyttävä vastaavien ehdotusten esittämisestä muille, ja oltava tekemättä vääriä tai tahallisesti harhaanjohtavia merkintöjä raporttiin, kirjanpitoon tai kulukorvauslaskuun tai oltava väärentämättä yrityksen kirjanpitoa (esim. rahoitukseen, turvallisuuteen, ympäristöön tai laatuun liittyvät tulokset). Asiaan liittyvä neuvonta Asiaankuuluvat käytännöt / lisäohjeet: Rahoituskäsikirja, valtuutetut toimivaltatasot, konsernin veropolitiikka Yhteystahot: Konsernin rahoitustoimi, konsernin veroosasto, yhtiön turvallisuudesta vastaava elin, sisäinen tarkastus (petokset) 18

21 3.2 Laatu ja jatkuva parantaminen Varmistamme, että laatu on keskeinen osa kaikkea toimintaamme. Kysymyksiä ja vastauksia K. Epäilen, että oman alueeni laatumenettelyt ovat vaarassa. Mitä minun pitäisi tehdä? V. Laatumenettelyjä ei saa koskaan vaarantaa. Sinun pitäisi aloittaa puhumalla esimiehellesi. Jos sinusta tuntuu, ettet voi puhua esimiehellesi, puhu tätä seuraavalle johtotasolle tai laadun yhteyshenkilölle. K. Olen alueellani uusi enkä ole varma, mitä menettelytapoja minun on noudatettava. Miten asian voi selvittää? A. Puhu esimiehellesi. Kaikkia työntekijöitä tulisi tiedottaa työtä ohjaavista menettelyistä. Periaatteemme Ymmärrämme, että vankka laatu on tärkeä osa turvallisuutta, ja parannamme tuotteidemme ja palveluidemme laatua sekä tehokkuutta jatkuvasti. Käytämme laadunhallintajärjestelmää kaikessa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen työskentelemällä yhdessä ja noudattamalla sovittuja prosesseja kaikissa liiketoimissa, toiminnoissa ja toimipaikoissa. Mitä tämä merkitsee omalta kannaltasi Sinun on: otettava omalta osaltasi vastuu asiakkaidemme odotukset täyttävän laadukkaan kokemuksen järjestämisestä; varmistettava tuotteiden ja palvelujen luotettavuus noudattamalla yhtiön maailmanlaajuisia laadunhallintamenettelyitä; toimittava ja reagoitava nopeasti kaikkiin mahdollisiin laatukysymyksiin liittyviin huolenaiheisiin ja tuettava huippuosaamiseen tähtäävää prosessiamme löytämällä aktiivisesti tapoja, joilla toimintatapaamme voidaan jatkuvasti parantaa. Asiaan liittyvä neuvonta Asiaankuuluvat käytännöt / lisäohjeet: Laatupolitiikka, Rolls Roycen laadunhallintajärjestelmä Yhteystahot: Laatuintranet, konsernin laatutiimi / paikallinen laatutiimi 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 19

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

RIMin tietosuojakäytäntö

RIMin tietosuojakäytäntö RIMin tietosuojakäytäntö Research In Motion Limited ja sen konserniyhtiöt ( RIM ) ovat sitoutuneet noudattamaan käyttämäänsä pitkäaikaista henkilökohtaisten tietojen yksityisyyden ja tietoturvan ylläpitokäytäntöä;

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot