Yleinen menettelytapasäännöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleinen menettelytapasäännöstö"

Transkriptio

1 Yleinen menettelytapasäännöstö

2 Ethics Line Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa.

3 Viesti toimitusjohtajalta Olen päättänyt tarkistaa yhtiömme menettelytapasäännöstön ja julkaista sen uudelleen. Miksi? Koska kyseinen ohjeistus on keskeinen osa toimintaamme. Kaikki ovat nähneet muiden suuryritysten epäonnistumisia, ja meillä kullakin on niistä epäilemättä näkemyksemme. Käyttäytymistä, joka on voinut olla aiemmin arkipäivää, ei enää suvaita. Meidän ei pidä olettaa, että asia koskee kaikkia muita, vaan ei itseämme. Asiasta ei ole epäilystäkään, Rolls Royce saa myös osansa huomiosta. Emme ole siltä mitenkään suojassa. Itse asiassa sanoisin, että oma tuotemerkkimme on velvoittavampi kuin useimmat muut. Olemme lyhentäneet ja yksinkertaistaneet menettelytapasäännöstöämme niin, että se on helpompi ymmärtää ja lukea. Ja kaikkien on luettava se: kokonaan. Vielä tärkeämpää on säännöstön noudattaminen, sillä säännöstön rikkomuksia tai laittomia tekoja ei suvaita, ja nämä voivat johtaa kurinpidollisiin toimiin huolimatta siitä, kuka henkilö on ja missä asemassa hän yhtiössä työskentelee. Säännöstön rikkoja myös pettää muut henkilöä, jotka työskentelevät Rolls Roycella, samoin kuin asiakkaamme ja oman perheensä. Epäasianmukaista liiketoimintaa ei tulla suvaitsemaan. Olemme kaikki vastuussa teoistamme, ja kaikkien velvollisuus on tuoda esiin ja käsitellä kaikki asiat, joiden tiedetään olevan väärin tai joiden suhteen olo tuntuu epämukavalta. Olen henkilökohtaisesti sitoutunut luomaan kulttuurin, jossa me kaikki voimme puhua pelkäämättä kostotoimia. Jos olet epävarma jostain tai jos mieltäsi painaa jokin pienikin seikka, kysy asiasta voit puhua esimiehesi, henkilöstöosaston, lakiosaston, oman paikallisen eettisistä kysymyksistä vastaavan, Ethics Line -palvelunumeron tai eettisten kysymysten työryhmän kanssa. Tuotemerkkiimme liittyy yksinkertainen lupaus ja arvomaailmaa olemme "trusted to deliver excellence". Toimikaamme kaikki tämän lupauksen mukaisesti kaikessa, mihin ryhdymmekin, jotta voimme onnistua yhdessä. Kiitos John Rishton Toimitusjohtaja 01

4 1.0 Johdanto 1.1 Arvomme ja tapamme harjoittaa liiketoimintaa Säännöstön tarpeellisuus Keitä säännöstö koskee Oma sitoutuminen säännöstöön Eettisten ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen Kysymysten ja huolenaiheiden esittäminen Eettisen päätöksenteon TRUST-luottamusmalli Yrityksemme johtaminen 3.1 Liiketietojen oikeellisuus ja koskemattomuus Laatu ja jatkuva parantaminen Resurssien turvaaminen Toisten luottamuksellisten ja omistusoikeuden suojaamien tietojen kunnioittaminen 3.5 Yksityisyys ja luottamuksellisuus Media ja viestintä Työskentely yhdessä 2.1 Monimuotoisuus ja osallistaminen Suorituskyky ja palkitseminen Työntekijöiden sitouttaminen Liiketoimintamme johtaminen 4.1 Lahjonnan ja korruption vastainen toiminta Eturistiriidat Viennin valvonta ja tuontivelvoitteet Kilpailijat Työskentely asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa 30 02

5 5.0 Paikkamme maailmassa 5.1 Terveys, turvallisuus ja ympäristö Yhteisöön investointi Lobbaus ja poliittinen tuki 36 Ethics Line Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumero Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme johtaminen 5.0 Paikkamme maailmassa 03

6 1.0 Johdanto 1.1 Arvomme ja tapamme harjoittaa liiketoimintaa Säännöstön tarpeellisuus Keitä säännöstö koskee Oma sitoutuminen säännöstöön Eettisten ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen Kysymysten ja huolenaiheiden esittäminen Eettisen päätöksenteon TRUST-luottamusmalli 09 Ethics Line Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. 04

7 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 05

8 1.1 Arvomme ja tapamme harjoittaa liiketoimintaa 1.2 Säännöstön tarpeellisuus Keitä olemme ja miten käyttäydymme on asia, jolla on merkitystä omalle väellemme samoin kuin monille sidosryhmille, jotka ovat osa liiketoimintaamme. Olemme ylpeän perinteen jatkajia, ja tuotemerkkimme kuuluu maailman tunnetuimpiin. Meillä on myös vastuu vahvan ja menestyvän liiketoiminnan siirtämisestä tuleville sukupolville. Tavoitteenamme on olla maailmanluokkaa ja päihittää kilpailijamme asiakassuhteissamme samoin kuin maailmanluokan teknologioiden ja palveluiden tarjoamisessa. Tämän saavuttamiseksi käytämme virtautettuja ja kustannustehokkaita prosesseja, yksinkertaisia ja tehokkaita toimintoja ja vahvaa sitoutumista toimimaan korkeiden eettisten normien mukaan. Meidän on toteutettava "trusted to deliver excellence" -arvomme päivittäin: Luottamus luottamusta ei pidä ottaa varmana, vaan se on ansaittava joka päivä. Luottamus saadaan asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä. Se on vaikea ansaita ja helppo menettää. Ilman luottamusta emme voi rakentaa vahvoja suhteita omassa keskuudessamme emmekä asiakkaiden kanssa. Tee tulosta olemme vain niin hyviä kuin viimeinen menestyksemme. Itseemme uskominen ei riitä, asiakkaiden on jaettava uskomme. Asiakkaiden on hyödyttävä onnistumisistamme ja tiedettävä, että meidän sanamme pitää. Erinomaisuus tämän on oltava normi kaikessa toiminnassamme samoin kuin toimintatavassamme. Uskominen siihen, että mitä tahansa teemmekin tänään, voimme tehdä sen paremmin huomenna. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaamme ja muut sidosryhmämme luottavat käyttäytymiseemme ja tapaamme harjoittaa liiketoimintaa samoin kuin toimittamiimme tuotteisiin ja palveluihin. Kukin meistä on vastuussa arvojemme mukaisesta toiminnasta ja luottamuksen rakentamisesta toisiimme, asiakkaisiimme sekä moniin sidosryhmiin, jotka ovat kiinnostuneita liiketoiminnastamme. Korkeiden eettisten normien sekä lakien ja asetusten noudattaminen ovat maineemme ja liiketoimintamme menestyksen suojelemisen kannalta välttämättömiä. "Voimme toimia moottoreiden rakentamisen, sopimusten turvaamisen, osien suunnittelun tai hankkeiden suunnittelun ja johtamisen parissa. Työtehtävästä riippumatta jokainen meistä on toimiemme ja päätöstemme kautta henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön maineen rakentamisesta ja arvojemme toteuttamisesta "trusted to deliver excellence". Tämä yleinen menettelytapasäännöstö (säännöstö) auttaa meitä tässä vahvistamalla ne eettiset periaatteet, jotka tukevat julkilausuttuja arvojamme sekä tapaa, jolla hoidamme liiketoimintaamme. Tämä säännöstö ohjaa tapaa, jolla näitä periaatteita sovelletaan kaikessa toiminnassamme. 06

9 1.3 Keitä säännöstö koskee 1.4 Oma sitoutuminen säännöstöön Kaikkien Rolls Roycen, sen tytäryhtiöiden ja Rolls Roycen hallitsemien yhteisyritysten työntekijöiden on noudatettava tätä säännöstöä. Pyydämme, että toimittajat, alihankkijat, vuokratyöntekijät ja muut kolmannet osapuolet, joiden kanssa työskentelemme, soveltavat tämän säännöstön periaatteita tai toimivat omien vastaavien normiensa mukaisesti. Rolls Roycen työntekijöiden, jotka toimivat muiden kuin hallittujen yhteisyritysten johtokunnissa, on rohkaistava kyseistä yhteisyritystä siirtymään tämän säännöstön käyttöön tai käyttämään toista vastaavaa säännöstöä. Tämä säännöstö korvaa kesäkuussa 2009 päivätyn Globaalin liiketoimintaetiikan säännöstön, ja sitä tullaan tarkistamaan sekä päivittämään säännöllisesti. Säännöstön uusin versio löytyy Business Ethics -intranetistä. Otamme mielellämme vastaan säännöstön sisältöä koskevaa palautetta ja harkitsemme kaikkia kommentteja huolellisesti. Palautetta voi antaa Business Ethics -intranetin kautta. Meidän kaikkien on noudatettava tätä säännöstöä. Meidän on kaikkien varattava aikaa ja luettava sekä ymmärrettävä tämän säännöstön periaatteet ja säännöt. Jos sinulla on kysyttävää, keskustele esimiehesi kanssa tai kysy neuvoa Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumerosta. Jos olet esimiesasemassa, sinulla on erityinen vastuu: sinun on näytettävä esimerkkiä hyvästä eettisestä käytöksestä, hyvistä liiketoimintatavoista ja lakien ja määräysten noudattamisesta sekä edistettävä niitä; varmistettava, että tämä säännöstö on tiimin kaikkien jäsenten käytettävissä ja että he ymmärtävät sen sisällön; varmistettava, että ihmiset saavat tähän säännöstöön liittyvää koulutusta eettisissä kysymyksissä ja käytännöissä; luotava ympäristö, jossa tiimisi jäsenet pystyvät nostamaan esiin eettisiä kysymyksiä, ja varmistettava, että kaikki esitetyt eettiset kysymykset otetaan vakavasti ja käsitellään. Säännöstön rikkomuksia ei hyväksytä, ja ne johtavat yhtiön taholta toimenpiteisiin, jotka voivat vaihdella kurinpidollisista toimista jopa erottamiseen asti. Säännöstöstä ei voida tehdä kaikenkattavaa eikä kaikkia oikeudellisia tai yhtiön vaatimuksia voida nimetä. Joissakin tilanteissa on tehtävä eettisiä päätöksiä, jotka perustuvat tämän säännöstön sisältämiin periaatteisiin, käyttämällä maalaisjärkeä ja harkintaa. Jos vastaan tulee ongelma etkä ole varma, miten se ratkaistaan, on kysyttävä apua. Paikalliset lait ja tavat Yrityksenä toimimme sosiaalisesti vastuullisella tavalla, noudatamme lakeja ja kunnioitamme yhteisöjä, joissa toimimme. Ihmisoikeuksien kunnioituksemme näkyy käytännöissämme ja laatimissamme normeissa, jotka kattavat liiketoiminnan etiikan, terveyskysymykset, turvallisuuden ja ympäristöasiat, työntekijät ja yhteisön investoinnin. Toivomme, että lähestymistapamme auttaa edistämään työntekijöidemme ja yhteiskuntien, joissa ne toimivat, hyvinvointia. Lait voivat olla erittäin monimutkaisia ja vaihdella paikkakunnittain, joten jos sinulla on niiden merkitykseen tai sovellettavuuteen liittyviä epäilyksiä, älä arvaile, vaan pyydä neuvoa Rolls Roycen lakitiimiltä. Tämä säännöstö kattaa liiketoiminnassa noudatettavaksi odotetut vähimmäisvaatimukset maantieteelliseen sijaintiin katsomatta. Jos uskot, että säännöstön ohjeistus on ristiriidassa paikallisen lain kanssa, ja olet epävarma, miten toimia tai käyttäytyä, sinun on toimittava korkeamman normin mukaan. Tällaisessa tilanteessa voit joutua pyytämään neuvoa esimieheltäsi tai Rolls Roycen lakitiimiltä. Asiaan liittyvä neuvonta Asiaankuuluvat käytännöt / lisäohjeet: Business Ethics -intranet Yhteystahot: oma esimies, lakitiimi tai Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumero 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 07

10 1.5 Eettisten ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen Töissä saatat joutua tilanteisiin, joissa ei ole selvää oikeaa vastausta ja olet epävarma tavasta, jolla tulee toimia. Tämä jakso samoin kuin luottamusmallia käsittelevä jakso 1.7 auttavat tunnistamaan tapauksia, joihin voi liittyä eettinen ongelma, ja toimimaan asianmukaisella tavalla järkevien eettisten päätösten tekemiseksi. Epäeettisen käyttäytymisen tai eettisen ongelman tunnistaminen Tee jokin seuraavista kysymyksistä: Ovatko nämä toimet laillisia, oikeudenmukaisia ja rehellisiä? Miltä minusta tuntuisi jälkeenpäin itseni suhteen? Miltä asia näyttäisi, jos se olisi tiedotusvälineissä? Selittäisinkö asiaa mielelläni oikeudessa? Miltä minusta tuntuisi, jos perheeni ja ystäväni tietäisivät tavastani menetellä? Kuuntele ympärilläsi käytäviä keskusteluja. Jos kuulet tai huomaat itse käyttäväsi alla lueteltuja ilmaisuja, kyseessä voi hyvinkin olla eettinen ongelma: Kukaan ei saa koskaan tietää. Tavalla, jolla se tehdään, ei ole väliä, kunhan tulee tehdyksi. Kaikki muutkin tekevät niin, joten se on varmasti hyväksyttyä. Älä huoli, näin asiat täällä tehdään. En halua tietää Kysymysten ja huolenaiheiden esittäminen Olemme sitoutuneet ympäristöön, jossa voi esittää kysymyksiä ja tuoda esiin liiketoiminnan etiikkaan liittyviä huolenaiheita pelkäämättä vastahyökkäyksiä. Jos olet kokenut tai nähnyt epäeettistä käyttäytymistä työpaikalla mukaan lukien jotain laitonta, sinun on tehtävä asiasta ilmoitus. Älä epäröi pyytää neuvoa näissä asioissa. On parempi kysyä tai tuoda huolenaihe esiin varhaisessa vaiheessa kuin sivuuttaa eettinen ongelma, jolla voi olla pitkällä aikavälillä vakavampia seurauksia. Kysymyksiä ja huolenaiheita Jos sinulla on kysymys tai huolenaihe, ota ensimmäiseksi yhteys esimieheesi. Tämän jälkeen sinä tai esimiehesi voitte pyytää neuvoa asiantuntijalta, joita ovat esim. henkilöstö-, laki-, valvonta-, talous- tai terveys-, turvallisuus- ja ympäristöosasto. Jos sinusta tuntuu, että et voi puhua esimiehellesi, tai olet epävarma sen suhteen, kenen puoleen kääntyä, voit myös ottaa yhteyttä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroon tai paikalliseen eettisistä kysymyksistä vastaavaan. Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumero Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeron avulla voit: tehdä kaikkiin eettisiin ongelmiin liittyviä kysymyksiä tai pyytää niihin liittyviä neuvoja, tai. esittää eettisten kysymysten työryhmälle huolenaiheen, jotta se voidaan tutkia. Voit tehdä tämän kirjautumalla osoitteeseen josta on linkki itsenäisille verkkosivuille, jotka ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa useilla kielillä. Sivusto tarjoaa ohjeita siihen, miten kysymyksiä tai huolenaiheita voi esittää verkkolomakkeen avulla tai puhelimitse. Maakohtaiset puhelinnumerot löytyvät myös tämän säännöstön lopusta. Esitetyt kysymykset tai huolenaiheet voidaan käsitellä nimettöminä, mutta nimen antaminen voi auttaa kysymykseen vastaamisessa tai huolenaiheen seurannassa. Esitetyt kysymykset ja huolenaiheet toimitetaan eettisten kysymysten työryhmän käsiteltäviksi. Jos haluat pysyä nimettömänä, eettisten kysymysten työryhmä voi tästä huolimatta kommunikoida kanssasi ulkoisen sivuston kautta siten, että nimettömyytesi säilyy. Lisäksi voit ottaa suoraan yhteyttä eettisten kysymysten työryhmän jäseneen. Yhteystiedot löytyvät Business Ethics -intranetistä. Kostotoimenpiteet eettisen huolenaiheen hyvässä uskossa esiin tuoneita kohtaan eivät ole hyväksyttäviä, ja ne voivat johtaa kurinpitotoimiin. Huolenaiheiden esittämiseen liittyvät rajoitukset Maakohtaiset lait voivat rajoittaa Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeron kautta esiin tuotavia huolenaiheita ja ilmoittajan kykyä pysyä nimettömänä. Jos työskentelet tällaisessa maassa, voit esittää huolenaiheesi mahdollisesti henkilöstöosastolle tai työpaikkaneuvoston edustajalle tarpeen mukaan. Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumero tiedottaa mahdollisista rajoituksista. Asiaan liittyvä neuvonta Asiaankuuluvat käytännöt / lisäohjeet: Business Ethics -intranet Yhteystahot: Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumero, paikallinen eettisistä kysymyksistä vastaava, eettisten kysymysten työryhmä

11 1.7 Eettisen päätöksenteon TRUST-malli Useimmissa tilanteissa oikean päätöksen tekeminen ei ole vaikeaa, mutta joskus voidaan joutua sellaisen eettisen ongelman eteen, joka on vaikea ratkaista, ja joudutaan käyttämään syvempää harkintaa. Tällaisissa tilanteissa TRUST-malli voi auttaa tekemään eettisiä päätöksiä, jotka ovat linjassa julkilausuttujen "trusted to deliver excellence" -arvojemme kanssa. TRUST THINK mieti eettistä ongelmaa Mikä on ongelma? Tiedätkö kaikki merkitykselliset seikat? Kehen se vaikuttaa? READ lue kyseinen käytäntö tai menettely Onko yleisessä menettelytapasäännöstössä periaate, jota voi käyttää ohjeena? Mitkä käytännöt, menettelyt ja/tai lait liittyvät asiaan? UNDERSTAND ymmärrä päätöksen merkitys kaikkien asianosaisten kannalta Mitä vaaroja asiaan liittyy omalta, liiketoiminnan tai muiden sidosryhmien (esim. asiakkaat, toimittajat ja yhteisö) kannalta? Mikä on asian todennäköinen vaikutus yritykseen (esim. maine, hinta, laatu, toimitus)? SPEAK puhu asiasta muiden kanssa Keskustele tarvittaessa esimiehesi, työtovereiden tai asiantuntijan (esim. henkilöstö-, lakiasiain- tai laatuosaston tai terveys-, turvallisuus- ja ympäristöosaston) kanssa. Ota yhteyttä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroon ja pyydä lisäohjeita. TAKE ACTION ratkaise eettinen ongelma toimimalla. Tee tietoinen päätös kyseessä voi olla yksinkertainen valinta "oikean" ja "väärän" välillä tai kahden "oikeaa" edustavan vaihtoehdon välinen vaikeampi ratkaisu. Arvioi päätöksesi tulokset. Mikä oli lopputulos, ja mitä opit tilanteesta? 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 09

12 2.0 Työskentely yhdessä 2.1 Monimuotoisuus ja osallistaminen Suorituskyky ja palkitseminen Työntekijöiden sitouttaminen 15 Ethics Line Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. 10

13 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 11

14 2.1 Monimuotoisuus ja osallistaminen Työntekijöiden monimuotoisuus vahvistaa yhtiön kilpailuasemaa. Edistämme osallistavaa työympäristöä, jossa jokainen yksilö kokee olevansa kunnioitettu ja arvostettu. Kysymyksiä ja vastauksia K. Minun on saatava kasaan korkean profiilin projektiryhmä, kiireellinen työ. Kokousajankohtien joustoa ajatellen voinko kutsua tiimiin vain nuoria, kokopäivätoimisia jäseniä? V. Näin toimien suljet ulos muita, jotka saattavat olla motivoituneita ja jotka pystyvät antamaan oman panoksensa. Taidoiltaan, näkökulmiltaan ja kokemuksiltaan monipuolinen tiimi on todennäköisesti tehokkaampi. K. Tiimini jäsenet kommentoivat rotutaustaani. Jos esitän vastalauseen, he sanovat laskevansa leikkiä ja etteivät tarkoita pahaa. Pitäisikö asia vain sivuuttaa? V. Ei. Ensin sinun pitäisi puhua siitä esimiehesi tai henkilöstöosaston kanssa. Kaikkiin esitettyihin väitteisiin suhtaudutaan vakavasti ja niiden suhteen ryhdytään asianmukaisiin toimiin. Jos sinusta tuntuu, että tapaustasi ei käsitellä asianmukaisesti, voit ottaa yhteyttä myös Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroon. Periaatteemme Kohtelemme toisiamme avoimesti, rehellisesti ja kohteliaasti. Emme hyväksy kiusaamista, häirintää tai minkäänlaista laitonta syrjintää ja kannustamme työntekijöitä ryhtymään toimenpiteisiin kaikkien kokemiensa tai havaitsemiensa tapausten suhteen. Arvostamme monimuotoisuutta ja edistämme yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille työntekijöille työpaikassa, jossa ei harjoiteta lainvastaista syrjintää. Rekrytoimme, valitsemme ja kehitämme henkilöstöämme ansioiden perusteella rotuun, ihonväriin, uskontoon, sukupuoleen, ikään, sukupuoliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn, vammaisuuteen tai muuhun lain suojaamaan ominaisuuteen katsomatta. Arvostamme työntekijöiden työpaikan ulkopuolisia sitoumuksia ja tuemme työntekijöitämme työn ja perheelämän tasapainon saavuttamisessa. Mitä tämä merkitsee omalta kannaltasi Sinun on: kohdeltava kaikkia liiketoiminnassa tapaamiasi henkilöitä oikeudenmukaisesti, kunnioittavasti ja arvokkaasti (esim. työnhakijat, työntekijät, asiakkaat ja toimittajat); tuotava asia esiin, jos joudut todistamaan tai saat tietää sellaisesta toiminnasta, jonka uskot edustavan kiusaamista, häirintää tai syrjintää; oltava käyttäytymättä tavalla, joka on epäkunnioittava, kiusaava, uhkaava, loukkaava tai ilkeä, tai oltava kertomatta vitsejä, jotka ovat syrjiviä tai sopimattomia; oltava harjoittamatta seksuaalista häirintää mukaan lukien ei-toivottu fyysinen kontakti, eleet, kommentit tai ehdotukset; oltava sulkematta muita pois hankkeista, keskusteluista ja mahdollisuuksista rodun, ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, iän, sukupuolisen suuntautumisen, siviilisäädyn, vammaisuuden tai muun lain suojaaman ominaisuuden perusteella, ja esimiesasemassa tehtävä rekrytointi- ja valintapäätöksiä sekä työntekijöiden kehityspäätöksiä objektiivisten kriteerien, kuten pätevyyden, taitojen ja kokemuksen, perusteella. Asiaan liittyvä neuvonta Asiaankuuluvat käytännöt / lisäohjeet: Yleiset monimuotoisuutta ja osallistamista koskevat käytännöt Yhteystahot: Yleinen monimuotoisuus- ja osallistamistyöryhmä, henkilöstöhallinnon yhteinen palvelukeskus 12

15 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 13

16 2.2 Suorituskyky ja palkitseminen Palkitsemme ja annamme tunnustusta hyvälle suoritukselle sekä hallitsemme aktiivisesti alisuoriutumista. Kysymyksiä ja vastauksia K. Olen huolestunut siitä, että emme pääse tämän neljänneksen tavoitteisiin, mistä syystä olen kasaamassa tiimilleni huomattavia paineita. Onko oikein kertoa heille suorat sanat siitä, että heidän on parannettava suoritustaan? V. Osa vastuutasi on asettaa haastavia tavoitteita ja parantaa tiimin suorituskykyä. Emme kuitenkaan tue uhkaavaa tai pelotteluun perustuvaa johtamistyyliä. Sinun pitäisi yrittää analysoida ja keskustella tiimin kanssa kaikista tekijöistä, jotka voivat estää heitä suoriutumasta asianmukaisesti, ja jos tiimi ei toimi odotetusti, hallita heidän suoriutumistaan yhtiön ohjeistuksen mukaan. On tärkeää, että käyttäydymme eettisesti kaikessa mitä teemme. Periaatteemme Haluamme palkita työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja ottaa huomioon henkilökohtaiset, liiketoiminnan tulokseen tehdyt panostukset. Arvioimme tulostavoitteet oikeudenmukaisesti ja yhtenäisesti. Tarkistamme säännöllisesti henkilökuntamme tuloksen ja annamme rakentavaa palautetta. Parannamme työntekijöidemme taitoja ja liiketoiminnan valmiuksia panostamalla koulutukseen ja kehitykseen. Kannustamme työntekijöitä ryhtymään yrityksen osakkaiksi. Mitä tämä merkitsee omalta kannaltasi Sinun on: suoritettava työsi parhaan kykysi mukaan etsien tukea ja palautetta tarpeen mukaan; osallistuttava tarpeen mukaan yhtiön suoritusjohtamisprosessiin; esimiesasemassa arvioitava tiimisi suorituskykyä oikeudenmukaisesti ja johdonmukaisesti sekä annettava tiimin jäsenille säännöllisesti palautetta; esimiesasemassa tuettava ja edistettävä oman henkilöstösi kehittymistä, ja esimiesasemassa aktiivisesti hallittava alisuoriutumista. Asiaan liittyvä neuvonta Asiaankuuluvat käytännöt / lisäohjeet: Performance Management Global Portal Yhteystahot: Henkilöstöhallinnon yhteinen palvelukeskus K. Olen ollut tehtävässäni nyt 18 kuukautta enkä ole osallistunut tänä aikana suorituskyvyn arviointiin. Aina kun otan asian esiin, esimieheni sanoo, että hän on liian kiireinen. Mitä minun pitäisi tehdä? V. Tämä ei ole hyväksyttävää. Esimiehesi on velvollinen antamaan palautetta ja tukemaan kehitystäsi. Keskustele asiasta esimiehesi tai henkilöstöosaston kanssa. Näin varmistat, että tuloskehitystäsi seurataan asianmukaisesti. 14

17 2.3 Työntekijöiden sitouttaminen Olemme sitoutuneet luomaan oikean työympäristön, jossa jokainen voi päästä parhaimpaan suoritukseensa. Kysymyksiä ja vastauksia K. Tiimini jäsenellä on valitus mitä minun pitäisi tehdä? V. Valitukset ja niiden aiheet on ratkaistava mahdollisimman pian. Aina kun mahdollista, asia pitäisi ratkaista teidän välisissänne keskustelussa. Jos ratkaisuun ei päästä, on käytettävä sopivia menetelmiä. Ota yhteyttä henkilöstöosastoon, joka kertoo miten edetä. Periaatteemme Kannustamme kaikissa suhteissa avoimuuteen ja rehellisyyteen. Toimimme maailmanlaajuisesti ja odotamme keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä kaikkien henkilöstömme jäsenten kesken. Osallistamme ja sitoutamme ihmisiä parantamaan yhtiön liiketoimintaa ja otamme heidän palautteensa mielihyvin vastaan. Pyrimme jakamaan tietoa ja keskustelemaan liiketoimintaan ja työhön liittyvistä ongelmista henkilöstömme ja heidän edustajiensa kanssa. Ratkaisemme riidat oikeudenmukaisesti. Ammattiliittoon liittymistä tai liittymättä jättämistä koskeva päätös on yksilöllinen valinta. Rolls-Royce kunnioittaa järjestäytymiseen ja kuulemiseen liittyviä menettelyjä ja lainsäädäntöä maissa, joissa sillä on toimintaa. Mitä tämä merkitsee omalta kannaltasi Sinun on: pyydettävä ja annettava palautetta sekä toimittava saadun palautteen mukaan; hyväksyttävä parhaiden tulosten asiakkaillemme toimittamisen liittyvä vastuu; oltava avoin niille ihmisille, joiden kanssa työskentelet; esimiesasemassa osallistettava tiimisi ja varmistettava, että tiimin jäsenet tietävät, mitä heiltä odotetaan, ja puhuttava säännöllisesti heidän antamastaan panoksesta yhtiön menestyksen kannalta, ja esimiesasemassa oltava tietoinen siitä, miten päätöksesi ja toimenpiteesi vaikuttavat tiimiin ja varmistettava, että tiimin jäsenillä on tarvitsemansa apu ja tuki. Asiaan liittyvä neuvonta Asiaankuuluvat käytännöt / lisäohjeet: Viestintä- ja sitouttamisopas Yhteystahot: Sitouttamistyöryhmä, Henkilöstöhallinnon yhteinen palvelukeskus 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 15

18 3.0 Yrityksen ohjaaminen 3.1 Liiketietojen oikeellisuus ja koskemattomuus Laatu ja jatkuva parantaminen Resurssien turvaaminen Toisten luottamuksellisten ja omistusoikeuden suojaamien tietojen kunnioittaminen Yksityisyys ja luottamuksellisuus Media ja viestintä 23 Ethics Line Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. 16

19 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 17

20 3.1 Liiketietojen oikeellisuus ja koskemattomuus Liiketoiminnan kirjanpidon osalta olemme sitoutuneet huolellisuuteen ja rehellisyyteen. Kysymyksiä ja vastauksia K. Esimieheni on pyytänyt minua siirtämään joitakin kustannuksia toiselle osastolle, jonka kirjanpito näyttää alikäyttöä niin, ettei oma osastomme näyttäisi ylittävän budjettia. Voiko näin tehdä? V. Ei voi. Se olisi tulosten keinotekoista manipulointia. Kustannuksia saa siirtää osastojen tai liiketoimintojen välillä vain, kun tähän on pätevä syy, kuten palvelun tarjoaminen kyseiselle alueelle. K. On ristiriita sen välillä, mitä minun pitäisi kirjata kirjanpitoon ja mikä olisi hyödyllistä bonustietojen kannalta. Mitä kirjoihin pitäisi viedä? V. Selkeä vastuusi on pitää kirjaa tarkasti. Periaatteemme Ylläpidämme tarkkaa ja täydellistä kirjaa liiketoiminnastamme mukaan lukien kaikki liiketoiminnan ja ulkoisten yksilöiden ja organisaatioiden väliset liiketoimet sekä kaikki menot ja työnantajamaksut. Toimimme lain ja sovellettavien teknisten ja ammatillisten vaatimusten mukaisesti. Valmistelemme talouskirjanpitomme ajoissa ja esitämme tosiasiat tarkasti ja täydellisesti. Ylläpidämme tiukkaa talouden, operatiivisen toiminnan ja säännösten noudattamisen hallintaa sekä tehokasta riskienhallintaa. Olemme sitoutuneet petosten ehkäisyyn ja tunnistamiseen sekä tutkimme kaiken petolliselta epäilyttävän toiminnan. Petos on rikos, jota emme suvaitse. Mitä tämä merkitsee omalta kannaltasi Sinun on: merkittävä muistiin kaikki menot, työtunnit, liiketoimet tai muut yhtiön liiketoimintaan liittyvät seikat tarkasti, ajoissa ja paikallisten menettelytapojen mukaisesti; säilytettävä asiakirjat ja kirjanpito lakisääteisten vaatimusten mukaisesti; noudatettava taloudellisten ja muiden liiketoimintaa koskevien päätösten hyväksymistä koskevia valtuutettuja toimivaltatasoja; noudatettava konsernin veropolitiikkaa kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa ja asioitaessa veroviranomaisten kanssa; ilmoitettava epäillyt petokset välittömästi yhtiön turvallisuudesta vastaavalle elimelle, sisäiselle tarkastukselle tai Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroon; täytettävä tuotteiden tarkastus- ja testausasiakirjat tarkasti ja totuudenmukaisesti; torjuttava ehdotukset, jotka vaarantavat kirjanpidon, raporttien, tuotteiden tai palveluiden koskemattomuuden, ja pidätyttävä vastaavien ehdotusten esittämisestä muille, ja oltava tekemättä vääriä tai tahallisesti harhaanjohtavia merkintöjä raporttiin, kirjanpitoon tai kulukorvauslaskuun tai oltava väärentämättä yrityksen kirjanpitoa (esim. rahoitukseen, turvallisuuteen, ympäristöön tai laatuun liittyvät tulokset). Asiaan liittyvä neuvonta Asiaankuuluvat käytännöt / lisäohjeet: Rahoituskäsikirja, valtuutetut toimivaltatasot, konsernin veropolitiikka Yhteystahot: Konsernin rahoitustoimi, konsernin veroosasto, yhtiön turvallisuudesta vastaava elin, sisäinen tarkastus (petokset) 18

21 3.2 Laatu ja jatkuva parantaminen Varmistamme, että laatu on keskeinen osa kaikkea toimintaamme. Kysymyksiä ja vastauksia K. Epäilen, että oman alueeni laatumenettelyt ovat vaarassa. Mitä minun pitäisi tehdä? V. Laatumenettelyjä ei saa koskaan vaarantaa. Sinun pitäisi aloittaa puhumalla esimiehellesi. Jos sinusta tuntuu, ettet voi puhua esimiehellesi, puhu tätä seuraavalle johtotasolle tai laadun yhteyshenkilölle. K. Olen alueellani uusi enkä ole varma, mitä menettelytapoja minun on noudatettava. Miten asian voi selvittää? A. Puhu esimiehellesi. Kaikkia työntekijöitä tulisi tiedottaa työtä ohjaavista menettelyistä. Periaatteemme Ymmärrämme, että vankka laatu on tärkeä osa turvallisuutta, ja parannamme tuotteidemme ja palveluidemme laatua sekä tehokkuutta jatkuvasti. Käytämme laadunhallintajärjestelmää kaikessa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen työskentelemällä yhdessä ja noudattamalla sovittuja prosesseja kaikissa liiketoimissa, toiminnoissa ja toimipaikoissa. Mitä tämä merkitsee omalta kannaltasi Sinun on: otettava omalta osaltasi vastuu asiakkaidemme odotukset täyttävän laadukkaan kokemuksen järjestämisestä; varmistettava tuotteiden ja palvelujen luotettavuus noudattamalla yhtiön maailmanlaajuisia laadunhallintamenettelyitä; toimittava ja reagoitava nopeasti kaikkiin mahdollisiin laatukysymyksiin liittyviin huolenaiheisiin ja tuettava huippuosaamiseen tähtäävää prosessiamme löytämällä aktiivisesti tapoja, joilla toimintatapaamme voidaan jatkuvasti parantaa. Asiaan liittyvä neuvonta Asiaankuuluvat käytännöt / lisäohjeet: Laatupolitiikka, Rolls Roycen laadunhallintajärjestelmä Yhteystahot: Laatuintranet, konsernin laatutiimi / paikallinen laatutiimi 1.0 Johdanto 2.0 Työskentely yhdessä 3.0 Yrityksemme johtaminen 4.0 Liiketoimintamme 5.0 Paikkamme maailmassa johtaminen 19

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Attendon Visio & Arvot

Attendon Visio & Arvot Attendon Visio & Arvot Se, miten huolehdimme hoivaa tarvitsevista ihmisistä, osoittaa millainen on yhteiskunta, jossa elämme. Attendon rooli yhteiskunnassa Pohjoismaissa on kunniakkaat perinteet kansalaistensa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät 1 Näin pääset alkuun! 1. Nimitä tietosuojavastaava. 2. Määrittele tietosuojavastaavan tehtävät ja asema. 3. Arvioi tekeekö tietosuojavastaava muita tehtäviä.

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille 1. Vaikutusmahdollisuudet Harvoin Joskus Usein, aina En osaa a. Ottaako henkilökunta mielipiteesi ja toiveesi huomioon avun toteuttamisesta? b. Voitko vaikuttaa

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo Due diligence -kysymysluettelo 52 53 Due diligence -kysymysluettelo tietojen keräämiseen Nasdaq OMX First North Nordic -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen laatimista varten n.n.2012 Sivulla YLEISET OHJEET...

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Esityksen sisältö Mitä ylivilkkaus on? Lapsen käyttäytymisen ymmärtäminen Aikalisän käyttö Kodin ulkopuoliset tilanteet Vuorovaikutus

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas, VSSHP Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 19.10.2016 Tyks, T-sairaala, Haartman-Sali VSSHP Kehittämispalvelut

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Ota hyödyt irti Yammerista. Viksujen tapaaminen Marja Keränen ja Asta Ruodemäki

Ota hyödyt irti Yammerista. Viksujen tapaaminen Marja Keränen ja Asta Ruodemäki Viksut 18.3.2015 Aamukahvit 9.15-9-30 Viestinnän ajankohtaisasiat/ Miikka Kimari 9.30-10.00 Painotyöt,Yliopistopaino / Ilpo Viitala 10.00-10.45 Tiedeviestintä ja mediayhteydet / Liisa Harjula ja Anitta

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot