TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus 5. Ympäristövastuu 6. Yhteiskuntavastuu 2

3 & Q1 2012: OPERATIIVINEN KATSAUS Q Nikkelin tuotanto tonnia kasvua 55% vuodesta 2010 Sinkin tuotanto tonnia kasvua 25% vuodesta 2010 Tuotantoon vaikuttivat heikentävästi pidennetty huoltoseisakki Q2:lla ja ongelmat rikkivedyn tuotannossa Q3:lla Kaikki osaprosessit toimivat todistetusti täyden mittakaavan mukaisella tasolla Omistusosuuden kasvattaminen Talvivaara Sotkamo Oy:ssä 84 prosenttiin Nikkelin tuotanto tonnia ja sinkin tuotanto tonnia Tuotantoon vaikuttivat heikentävästi ympäristöinvestoinnit sekä kaivoksella tapahtunut kuolemantapaus Vuoden 2012 tuotantotavoite ennallaan tonnissa nikkeliä - Liikkumavara vähentynyt Alkuvaiheen osaprosessit ovat kehittyneet hyvin erityisen tärkeää loppuvuoden ja ensi vuoden tuotannolle 3

4 TUOTANTORAJOITUKSET SEURAUSTA METALLITEHTAAN ALHAISESTA KÄYTTÖASTEESTA Rajoitettu metallien tuotanto seurausta metallitehtaan alhaisesta käyttöasteesta - Huoltoseisakit - Ongelmat rikkivedyn tuotannossa - Q seisakit Metallitehtaan käyttövarmuudessa havaittavissa merkittävää parantumista Avainasemassa: - Johtamisjärjestelmän kehitys - Organisaatiorakenne - Jatkuvan parantamisen kulttuuri Nikkelin saostus viimeisen 30 päivän tuotanto vuositasolla (t) Huolto H 2 S Q /11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 4

5 METALLIEN TUOTANTO Nikkelin tuotanto (t) Q1 Q2 Q3 Q4 Q Sinkin tuotanto (t) Q1 Q2 Q3 Q4 Q

6 MERKITTÄVÄÄ EDISTYSTÄ ALKUVAIHEEN PROSESSEISSA Avolouhos: - Avolouhoksen toiminnassa ei ongelmia - Tuotantotaso seuraa malminkäsittelyn kapasiteettia painopiste malmin tuotannossa Materiaalinkäsittely: - Murskauspiirin tuotanto parantunut jatkuvasti; käyttöastetta parannetaan edelleen - Primäärikasan purku on rajoittanut tuotantoa; kapasiteettiä parantava toimintamalli otettu käyttöön alkuvuonna 2012 Biokasaliuotus: - Nikkelin saanti primäärikasan kolmoslohkolta jopa 85% alle kahdessa vuodessa - Nikkelipitoisuus liuoksessa tällä hetkellä noin 2 g/l; merkittävää parannusta odotettavissa 6

7 = TALVIVAARAN TAPA TOIMIA Johtamisjärjestelmän kehitys T3+ Talvivaaran Tapa Toimia Operatiivisten prosessien ja stabiliteetin kehitys täyden mittakaavan vaatimalle tasolle Yhteiset toimintamallit ja työtavat Operatiivisten mittareiden määrittely organisaation kaikilla tasoilla Alustavat tulokset lupaavia T3+ on merkittävä edistysaskel tehokkuudessa Työtä jatketaan ja laajennetaan vuonna

8 MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA Harri Natusesta Talvivaaran toimitusjohtaja - Yhtiöön Toimitusjohtaja 2012 yhtiökokouksesta lähtien Saila Miettinen-Lähteestä yhtiön varatoimitusjohtaja lähtien 8

9 HARRI NATUNEN, TOIMITUSJOHTAJA ALKAEN Yli 30 vuoden merkittävä ura kaivos- ja metallurgisten operaatioiden johdossa kansainvälisellä tasolla Aloitti Outokummun palveluksessa 1981; muutamia vuosia suomalaisissa hankkeissa, mukaan lukien Talvivaara Useita tehtäviä ulkomailla Norjassa ja Etelä-Amerikassa; kokemusta johtamisjärjestelmien rakentamisesta ja alkuvaiheen projektien käynnistyksestä, mukaan lukien Zaldivarin kuparin biokasaliuotusprojekti Chilessä Johtamisvastuu useista täyden tuotantovaiheen operaatiosta, kuten Outokummun sinkkidivisioona sekä ferrokromin tuotanto mukaan lukien Kemin kaivos Outokummun Kokkolan sinkkitehtaan nykyaikaistaminen, keskittyen erityisesti organisaation tehostamiseen sekä kustannusten hallintaan - Euroopan toiseksi ja maailman viidenneksi suurin sinkkitehdas Viimeisimpänä Boliden AB:n sinkkitoimintojen sekä liiketoiminnan kehityksen johdossa Ruotsissa Johtovastuu Suomen Kokkolan sekä Norjan Oddan sinkkitehtaista 9

10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus 5. Ympäristövastuu 6. Yhteiskuntavastuu 10

11 & Q1 2012: TALOUDELLINEN KATSAUS Liikevaihto EUR 231.2m vuonna ja EUR 39.0m Q Liikevoitto EUR 30.9m vuonna ja liiketappio EUR (11.4)m Q Merkittäviä toimia taseen vahvistamiseksi ja taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi Q aikana EUR 83m suunnattu osakeanti sekä EUR 110m joukkovelkakirjalaina** EURm 2010 Q Q1 Liikevaihto EBITDA* EBITDA-marginaali 33.5% 50.9% 3.2% 34.3% Liikevoitto (11.4) 11.6 Liikevoittomarginaali 13.4% 16.7% (29.3)% 17.5% Investoinnit Korolliset nettovelat Rahavarat** * Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia. ** Q rahavarat eivät sisällä EUR 110m joukkovelkakirjalainaa; lainan tuotto on maksettu yhtiölle huhtikuussa

12 TALVIVAARAN TALOUDELLISEN TULOKSEN KEHITYS : Liikevaihto (EURm) - Tuotantorajoitteita Q2 ja Q3 tuotanto palautui normaaliksi Q4 - Heikko hyödykkeiden hintakehitys vuoden toisella puoliskolla 66,5 37,6 60,6 66,5 39,0 231,2 152,2 Q1 2012: - Metallitehtaan seisakit sekä liuoksen metallipitoisuuden laimeneminen vaikuttivat tuotantoon - Nikkelin hinnan heikkeneminen vuosineljänneksen aikana Q1 11,6 Q2 Q3 Q4 Q Liikevoitto (EURm) 5,5 14, ,9 25,5 Investoinnit: - EUR 79.1m vuonna - EUR 14.7m Q Q1-1,2 Q2 Q3 Q4-11,4 Q

13 TALOUDELLINEN LIIKKUMAVARA TURVATTU Velkojen maturiteettiprofiili (EURm) Osakeanti Joukkovelkakirjalaina Tuotto ennen kuluja: EUR 83m 24,6m uutta osaketta; 10% Taloudellinen ja operatiivinen liikkumavara; energiainvestoinnit Tuotto ennen kuluja: EUR 110m Q rahavarat eivät sisällä lainaa; tuotto maksettiin huhtikuussa Senioristatuksinen ja vakuudeton laina Talvivaara Sotkamo Oy:n takauksella Kuponkikorko 9,75% Listattu Helsingin pörssiin Other Corporate revolver Convertible bonds* Finance lease liabilities Senior unsecured bond WC (Finnvera) loans * 2015 vaihtovelkakirjalaina korotettuun nimellisarvoon 326 Q1 Korolliset nettovelat (EURm) 417 Q2 410 Q3 456 Q4 422 Q

14 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus 5. Ympäristövastuu 6. Yhteiskuntavastuu 14

15 LIIKETOIMINNAN KEHITYS: URAANI Uraanilaitoksen rakennustyöt käynnissä Tuotannon aloitus loppuvuonna 2012, kun käynnistämiseen tarvittavat luvat on myönnetty Valtioneuvoston lupa ottaa uraania talteen sivutuotteena saatiin Q Voimassa kaivoksen toimintaajan, kuitenkin enimmillään vuoden 2054 loppuun Päätös ympäristöluvasta vuoden 2012 aikana Arvioitu uraanin tuotanto noin 350t vuodessa 15

16 LIIKETOIMINNAN KEHITYS: LAAJENNUSHANKE Laajennuksen YVA-prosessi Laajennushanke etenee suunnitellusti; pääpaino YVAprosessissa ja luvituksessa YVA-kuulemiset on aloitettu, ja ympäristölupahakemus jätettäneen loppuvuodesta 2012 Kapasiteetti Ni: t Rikkihappotehdas Talvivaaran laajennus Nikkelin jalostus Luvitus 16

17 LIIKETOIMINNAN KEHITYS: ENERGIASTRATEGIA Talvivaaran energiastrategia: - Painopiste ympäristössä - Energiakustannusten hallinta - Omavaraisuus pidemmällä aikavälillä Keskeiset tuotantomuodot: tuulisähkö, bioenergia, ydinvoima sekä tuotantoprosessiin sitoutuneen energian hyödyntäminen Nykyinen sähköntarve noin 45MW Sähköntarve kasvaa merkittävästi laajennusprojektin myötä Talvivaara kasvatti osuuttaan Fennovoiman ydinvoimahankkeessa noin 10MW:sta noin 60MW:iin Talvivaaran energiastrategia: tulevaisuuden energianlähteet Tuulisähkö Ydinvoima Bioenergia Tuotantoprosessi 17

18 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus 5. Ympäristövastuu 6. Yhteiskuntavastuu 18

19 TYÖTURVALLISUUS: TALVIVAARAN TOIMINNAN KULMAKIVI Turvallinen työympäristö on Talvivaaran toiminnan tärkeimpiä kulmakiviä Metallitehtaan työntekijä menehtyi työtehtävissä maaliskuun puolivälissä - Talvivaara ja viranomaiset selvittävät onnettomuutta - Alueella oli havaittu kohonneita rikkivetypitoisuuksia, ja työt kohteessa oli keskeytetty - Tapaus on järkyttänyt kaikkia Talvivaaralaisia; kriisiapua on ollut saatavilla kaikille työntekijöille Työturvallisuustekijöiden merkitystä on edelleen korostettu ja Talvivaara on suorittanut ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä turvallisen toiminnan takaamiseksi 19

20 PÄÄMÄÄRÄNÄ TURVALLINEN JA TERVEELLINEN TYÖYMPÄRISTÖ Tavoitteena nolla tapaturmaa arkipäiväisessä toiminnassa - Kaikilta työntekijöiltä vaaditaan Turvainfo ja Työturvallisuuskortti - Jatkuvaa vahinkoriskien arviointia ja vaaranpaikkojen havainnointia - Tapaturmataajuus 11,8 viimeiseltä 12. kuukaudelta; keskimäärin noin 25 suomalaisilla kaivoksilla (2010) Turvallisuutta valvovat työsuojeluviranomaiset, TUKES ja kaivostarkastaja Kemikaaliturvallisuus; Seveso IIdirektiivi, REACH-asetus ja CLPtuoteinformaatiovaatimukset 16 Q Talvivaaran tapaturmataajuus (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) 14 Q Q Q Q1 13 Q2 14 Q3 15 Q4 12 Q

21 PAINOPISTE TURVALLISEN TEKEMISEN KULTTUURISSA Tapaturmien ja turvallisuushavaintojen korrelaatio vuonna 50 1,50 40 Tapaturmataajuus ,00 0,50 Turvallisuushavainnot / henkilö 0 Metallien talteenotto Kunnossapito Bioliuotus & vesienkäsittely Malminkäsittely Avolouhos 0,00 21

22 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus 5. Ympäristövastuu 6. Yhteiskuntavastuu 22

23 TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT Keskeisen tärkeää Paikallisyhteistyö Vesi Turvallisuus Aktiivisia parannustoimenpiteitä Haju Pöly Jatkuvaa kehitystyötä Energian ja raaka-aineiden tehokkaampi käyttö Melu, tärinä Prosessijätteet Maisema Kuva otettu jälkikäsittely-yksiköltä luontoon lähtevästä vedestä syksyllä 23

24 VESIPÄÄSTÖT: MITÄ TAPAHTUI JA MIKSI Mitä: kaivoksen lähimpien järvien sulfaatti- ja mangaanipitoisuudet lähtivät nousuun vuoden 2010 aikana - Mangaani ratkaistu ph:ta säätämällä - Sulfaattipitoisuudet järvien pintaosissa ovat jo laskeneet huomattavasti - Sulfaattipitoisuudet ovat kääntyneet laskuun myös syvänteissä syksyn aikana - Vaikutukset lyhytaikaisia, vesistö palautuu noin 5 vuodessa Miksi: hajupäästöjen poisto lipeän avulla ja lipeän ennakoitua suurempi käyttö 24

25 KAIVOKSEN LÄHELLÄ SIJAITSEVAT VESISTÖT Kaivos sijaitsee vedenjakajalla Kaivosalueelta (punaisella merkitty alue) puhdistetut prosessivedet johdetaan kahteen suuntaan - Vuoksen vesistö etelän suuntaan - Oulujoen vesistö pohjoisen suuntaan 25

26 SULFAATTIPITOISEN VEDEN LAIMENTUMINEN OULUJOEN VESISTÖSSÄ Salminen Kalliojärvi Salminen suurennettuna Salmisessa suolainen alusvesi on 10% kokonaistilavuudesta Kolmisoppi (50x Salminen) Jormasjärvi (500x Salminen) Salmisen suolaisen veden suhteellinen osuus järven tilavuudesta 26

27 TOIMINTA TILANTEEN KORJAAMISEKSI Vesien kierrätyksen lisääminen entisestään Sulfaattipitoisuus prosessivedessä Korjaavien toimenpiteiden suunnittelu Vesien kierrätyksen lisääminen ja kemikaalikulutuksen optimointi Kohu alkaa Vedenlaatuvaikutusten mallinnus ja päätös lähijärvien kunnostustarpeesta 2012 alkaen Vesien kierrätyksen lisäys Rikkivedyn katalyyttinen poltto Uudet vesienpuhdistusmenetelmät lokakuu-09 huhtikuu-10 lokakuu-10 huhtikuu-11 lokakuu > 27

28 KAIVOKSEN KUORMITUS VESISTÖIHIN ON JO VÄHENTYNYT MERKITTÄVÄSTI Sulfaattikuormitus (t) Mangaanikuormitus (t)

29 SULFAATTIPITOISUUS LAAKAJÄRVESSÄ Kaivoveden rajaarvo: 250 mg/l 200 mg/l 100 mg/l 50 mg/l 20 mg/l 0 mg/l Vesistömallinnus kaivoksen lähijärvien kehityksestä seuraavien vuosien aikana Keskeiset tulokset: - Ei pysyviä haittoja - Vesistö palautuu noin 5 vuodessa 29

30 LAAJAMITTAISTA YMPÄRISTÖN SEURANTAA Jatkuva ja laaja ympäristöntarkkailu - Velvoitetarkkailu (ulkopuolinen taho) - Oma vapaaehtoinen seuranta ja ympäristönäytteiden analysointi Vuonna näytteitä otettiin: - Vesistöistä kpl, joista yli analyysiä - Ilmasta 490 kpl, joista yli analyysiä Valvovan ympäristöviranomaisen valvontakäynnit: : 18 kpl : 22 kpl - : 20 kpl Esimerkki: Kivijärven vesistöseuranta 30

31 TALVIVAARAN YMPÄRISTÖASIOIDEN PARANNUSOHJELMA Pienennämme vesipäästöjä merkittävästi 2. Vähennämme edelleen hajuhaittoja 3. Rajoitamme kaivoksen pölyämistä 4. Parannamme ympäristöviestintäämme 5. Asetamme uudet pidemmän aikavälin ympäristötavoitteet 31

32 YLI 13 MILJOONAN EURON INVESTOINNIT YMPÄRISTÖTEKNIIKKAAN 1. Pienennämme vesipäästöjä merkittävästi 2. Vähennämme edelleen hajuhaittoja 3. Rajoitamme kaivoksen pölyämistä 4. Parannamme ympäristöviestintäämme 5. Asetamme uudet pidemmän aikavälin ympäristötavoitteet Käänteisosmoosiin perustuva vesienpuhdistus Katalyyttinen polttolaitos Vesien kierrätysjärjestelmä Porakaivojärjestelmä Pölynpuhdistusjärjestelmän uusiminen Avoin kommunikointi 32

33 PAIKALLISYHTEISTYÖ TÄRKEÄ OSA KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAA Suora viestintä ja vuorovaikutus - Kotiin jaettavat lehdet ja esitteet - Vieraita kaivoksella vuosittain yli Tupaillat, avoimet ovat, yleisötilaisuudet, sidosryhmäkohtaiset vierailut, koululaisvierailut - Raportoinnin läpinäkyvyys» Kestävän kehityksen raportti (GRI)» Ympäristön tarkkailuraportit netissä» Ympäristölupahakemukset nettiin - Paikanpäällä.fi-sivusto Osallistaminen ja osallistuminen - Säännölliset asukaskyselyt ja muut palautekanavat asukkailta kaivokselle - Asukkaiden ympäristöhavaintojen seurantajärjestelmä ja osallistuminen näytteiden ottoon - Seuranta- ja ohjausryhmät - Työpajat 33

34 LUPAPROSESSIT Nykyinen toiminta Nykyisen ympäristöluvan uusiminen Uraani Valtioneuvoston lupa Ympäristölupa Suunniteltu tuotannon aloittaminen t Ni YVA*: t Ni Luvitus: t Ni t Ni (Overlord) YVA*: t Ni Kaivospiirin laajennus: 61 km km 2 Luvitus: t Ni * Ympäristövaikutusten arviointi 34

35 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus 5. Ympäristövastuu 6. Yhteiskuntavastuu 35

36 TALVIVAARA JULKISUUDESSA 36

37 KAUPPALEHTI, : SULFAATTI ON TEOLLISUUDEN YHTEINEN PÄÄSTÖONGELMA 37

38 KAINUULAISTEN MIELIPITEITÄ TALVIVAARAN KAIVOKSESTA Talvivaara on Kainuun talouden ja työllisyyden kannalta positiivinen asia. Kyllä Ei Talvivaara on kokonaisuutena arvioiden Kainuulle myönteinen asia. Kyllä Ei Olen huolissani Talvivaaran aiheuttamista ympäristöongelmista. Kyllä Ei Minulle itselleni on aiheutunut konkreettista haittaa Talvivaaran toiminnasta. Kyllä Ei Talvivaaran toimintaa voidaan kehittää niin, että ympäristölle ei aiheudu merkittävää haittaa. Kyllä Ei TNS Gallup toteutti kyselytutkimuksen vuoden lopussa Talvivaaran toimeksiannosta. n=

39 TALVIVAARAN YHTEISKUNTAVASTUU Ympäristö Työllisyysvaikutukset Paikallisyhteistyö Avoin vuorovaikutus Toiminnan jatkuva parantaminen Tehokkaampi viestintä Talvivaaran julkisuuskuva 39

40 KIITOS! KYSYMYKSIÄ? 40

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

16.05.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja

16.05.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja KAIVOSSEMINAARI 16.05.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja TÄRKEÄ TIEDOTE This presentation has been prepared by, and the information contained herein (unless otherwise indicated) has been provided by Talvivaara

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

15.03.2013. Harri Natunen Tuotantojohtaja

15.03.2013. Harri Natunen Tuotantojohtaja KESKI-POHJANMAAN AIKUISOPISTO 15.03.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja TÄRKEÄ TIEDOTE This presentation has been prepared by, and the information contained herein (unless otherwise indicated) has been

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

hyvä, paha kaivosteollisuus

hyvä, paha kaivosteollisuus 074 hyvä, paha kaivosteollisuus Kaivosteollisuus voi Suomessa hyvin; Geologian tutkimuskeskus etsii miljoonilla veroeuroilla vuosittain malmia, paikallistaloudet elpyvät ja kuntaan tulee parhaimmillaan

Lisätiedot

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI LUE LISÄÄ Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista www.metsagroup.fi/vastuullisuus TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS lisäävät työntekijöiden terveitä työvuosia,

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen pääkohdat: - Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen laimennettu

Lisätiedot