hyvä, paha kaivosteollisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "hyvä, paha kaivosteollisuus"

Transkriptio

1 074 hyvä, paha kaivosteollisuus Kaivosteollisuus voi Suomessa hyvin; Geologian tutkimuskeskus etsii miljoonilla veroeuroilla vuosittain malmia, paikallistaloudet elpyvät ja kuntaan tulee parhaimmillaan satoja uusia työpaikkoja. Näinkö tosiaan? rita dahl

2 Hyvä, paha kaivos teollisuus 075 aivosteollisuuden osuus Suomen toissavuoden miljoonan euron bruttokansantuotteesta oli kuitenkin 746 miljoonaa euroa ja 6400 työpaikkaa eli hyvin vähän. Kaivosyhtiöt maksavat minimaalista korvausta louhimistaan mineraaleista (Suomen Luonto 2012). Tällä hetkellä louhintakorvaus on 0,15 prosenttia louhitun metallin arvosta ja 0,50 euroa hehtaarilta (Tukes ). Erillistä louhintaveroa Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä. Kaivosyhtiöiden edustajat, viranomaiset ja korkeimmat kuntapäättäjät puhuvat kuitenkin julkisuudessa kaivosteollisuuden talousmerkitystä korostaen. Yksittäisen pienen kunnan näkökulmasta kaivosten työllisyysvaikutukset voivat olla merkittäviä. Pienissä pohjoisen kunnissa voi olla kyse sadoista työpaikoista. Markkinahintojen vaihtelut tekevät kuitenkin tuotoista epävakaita. Kaivosteollisuuden uusin uhka on nikkelin markkinahinnan lasku alkuvuoden dollarista tonnilta dollariin. Tämän takia Talvivaaran ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli tappiolla 23,1 miljoonaa (Taloussanomat ). Markkinahintojen kehitys luo paineita myös uusille kaivoksille, esimerkiksi Sodankylässä avattavalle Kevitsalle. Kaivostoiminnan kannattavuus ja työllistävyys ovat siis avoimia kysymyksiä. Pohjois-Suomen valtaukset ja varaukset ovat usein erityisesti monikansallisten yhtiöiden nimissä. Suomi on valinnut toisenlaisen linjan kuin esimerkiksi monet Latinalaisen Amerikan maat, jotka ovat suojanneet kansallistamalla osan luonnonvaroistaan. Bolivia kansallisti maansa energianlähteet allekirjoitettuaan 44 öljysopimusta kahdento- ista yhtiön kanssa (Prensa Latina 2012). Ulkomaisten kaivosyhtiöiden invaasio Suomeen herättää huolen paitsi voittojen valumisesta monikansallisille yrityksille, myös erityisesti kaivosten lähiympäristön kestävästä kehityksestä. Ongelmia on ilmaantunut vasta myöhemmin yleensä odottamattomina ympäristövaikutuksina tai -onnettomuuksina. Viimeistään Talvivaaran tapauksen pitäisi herättää päättäjät pohtimaan, miten kaivos- ja luonnonvarateollisuutta maassamme vastaisuudessa hoidetaan talouden ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Kuinka elvyttää elinkeinoelämää, mutta suojella samalla arvokasta luontoamme? YKSITTÄISEN PIENEN KUNNAN NÄKÖKULMASTA KAIVOSTEN TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET VOIVAT OLLA MERKITTÄVIÄ. PIENISSÄ POHJOISEN KUNNISSA VOI OLLA KYSE SADOISTA TYÖPAIKOISTA. MARKKINAHINTOJEN VAIHTELUT TEKEVÄT KUITENKIN TUOTOISTA EPÄVAKAITA.

3 076 Peruste # rakenteellista korruptiota vai ei? Ei uraanivoimaa Kuusamoon -liikkeen biokemian asiantuntija Jari Natunen toivoo, että päättäjät perehtyisivät kaivosteollisuuteen huolellisesti, eivätkä luottaisi virkamiesten ja kaivosten arviointeihin. Hänestä on selvää, että viranomaisten keskuudessa vallitsee rakenteellinen korruptio. Osa viranomaisista elää käsityksessä, että heidän pitää päättää kaikki asiat kaivoksen eduksi riippumatta ympäristöriskeistä, terveysvaaroista ja muista elinkeinoista. Kuusamossa matkailu, luontotalous sekä kansallispuisto ovat vaarassa. Kaivosviranomaisia on työskennellyt virkavapaalla kaivoksissa. Juha Koskela esitteli Raahen Laivakankaan ympäristöluvan 2009 ja myönsi lupia Pari kuukautta myöhemmin hän siirtyi saman kaivoksen ympäristöpäälliköksi, Natunen kertoo. Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää kommentoi Koskelan olleen mahdollisesti esteellinen päätöksiä tehdessään (Kauppinen 2012). Pohjois-Suomen aluehallintoviraston mukaan Juha Koskela ei ollut päätöksiä tehdessään esteellinen ja käsittelyssä noudatettiin puolueettomuuden ja riippumattomuuden vaatimuksia (Kaleva ). Natunen jatkaa lupaviranomaisten kritisoimista: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) luvista puuttuvat raskasmetallit tai niitä aliarvioidaan. Luvissa ei ole juuri lainmukaisia raja-arvoja. Talvivaaran ja Raahen luvista puuttuivat pahimmat metallit, kuten kadmium, lyijy, elohopea, kromi, uraani ja koboltti. Talvivaara hakee uutta ympäristölupaa vanhoilla arvoilla. Talvivaaran suurimmat ongelmat ovat PSAVIn ympäristölupa ja sen heikko valvonta Kainuun Ely-keskuksessa. Ylivoimainen enemmistö kaivosaktiiveista ei ole kaivoksia vastaan sinänsä, vaan kohtuuttomia ja laittomia päästöjä vastaan, Natunen toteaa. Onko meillä varaa murskata ja uuttaa kultaa kalliosta pitoisuudella gramma per kivitonni, jos sille ei ole aitoa tarvetta tai se olisi saatavilla pienemmin vahingoin muualta tai kierrättämällä? Uraaninlouhinnan tarpeellisuuteen ja vaaroihin täytyy kiinnittää huomiota vihdoin Fukushiman jälkeen. ongelmallinen säätely Ympäristöministeri Ville Niinistö on esittänyt kaivosteollisuudelle erillis- OSA VIRANOMAISISTA ELÄÄ KÄSITYKSESSÄ, ETTÄ HEIDÄN PITÄÄ PÄÄTTÄÄ KAIKKI ASIAT KAIVOKSEN EDUKSI RIIPPUMATTA YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, TERVEYSVAAROISTA JA MUISTA ELINKEINOISTA. KUUSAMOSSA MATKAILU, LUONTOTALOUS SEKÄ KANSALLISPUISTO OVAT VAARASSA.

4 Hyvä, paha kaivos teollisuus 077 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ON ARVIOINUT KAIVOSHANKKEIDEN INVESTOINTIEN NOUSEVAN YLI NELJÄÄN MILJARDIIN LÄHIVUOSINA. TUOTTO EI SAISI MENNÄ ULKOMAILLE MONIKANSALLISILLE YHTIÖILLE TAI VEROPARATIISEIHIN VAAN PAIKALLISILLE TALOUKSILLE. KAIVOSVERO VOISI OLLA ASKEL TÄHÄN SUUNTAAN tä louhintaveroa (Uusi Suomi ). Vasemmistonuorilla on selkeä kanta asiaan. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut kaivoshankkeiden investointien nousevan yli neljään miljardiin lähivuosina. Tuotto ei saisi mennä ulkomaille monikansallisille yhtiöille tai veroparatiiseihin vaan paikallisille talouksille. Kaivosvero voisi olla askel tähän suuntaan, Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson linjaa. Andersson yrittää ymmärtää paikallistaloutta ja ympäristönsuojelua. Hän haluaisi ohjata luonnonvaroista syntyvää tuottoa pohjoisiin kuntiin korvauksena luonnon tuhoamisesta. Kaivostoiminta ei saa kuitenkaan Anderssonin mielestä mennä ympäristönsuojelun edelle, kuten Sodankylässä, jossa Anglo American -yhtiö havitteli Natura-suojelualuetta. Myös kansalaisten tiedonsaantia kaivosyhtiöistä ja niiden toiminnasta on parannettava. Talvivaaraa Andersson pitää surullisena esimerkkinä nykyisen lupajärjestelmän puutteista. Hänen mielestään Talvivaaralle ei olisi saanut myöntää lupaa uraanin talteenottoon, koska nykyisetkin ympäristöongelmat olivat ratkaisematta. Andersson uskoo, ettei Kainuun ELY-keskus ole toiminut kuten valvovan viranomaisen olisi kuulunut. Talvivaara ja Raahen kultakaivos osoittavat, että ympäristölupaehtojen tiukentamisen lisäksi tarvitaan ympäristölupaehtojen tiukentamista, mutta ennen kaikkea puolueetonta ja tehokkaampaa kaivosteollisuuden toiminnan valvontaa. Kirjoittaja on kirjailija ja toimittaja, joka on julkaissut niin tietokirjoja kuin runokokoelmiakin. TALVIVAARA JA RAAHEN KULTAKAIVOS OSOITTAVAT, ETTÄ YMPÄRISTÖLUPAEHTOJEN TIUKENTAMISEN LISÄKSI TARVITAAN YMPÄRISTÖLUPAEHTOJEN TIUKENTAMISTA, MUTTA ENNEN KAIKKEA PUOLUEETONTA JA TEHOKKAAMPAA KAIVOSTEOLLISUUDEN TOIMINNAN VALVONTAA.

5 078 Peruste # lähteet Kaleva ( ) Avi: Juha Koskela ei ollut esteellinen lupa-asioissa, Kauppinen, Juha, ( ) Hallinto-oikeuden professori: luottamus virkamiehen puolueettomuuteen Laivakankaan lupapäätöksissä erityisistä syistä heikentynyt, Prensa Latina/Kominform/Vaihtoehtouutiset (2012) Bolivian luonnonvarojen kansallistaminen etenee suunnitelmien mukaisesti, info/ulkomaat/bolivian_luonnonvarojen_kansallistaminen_etenee_suunnitelmien_ mukaisesti-3881.html. Suomen Luonto (2012) https://www.facebook.com/photo.php?fbid= &set=a &type=1&theater. Taloussanomat ( ) Talvivaaran tappio syveni, porssi/2012/08/16/talvivaaran-tappio-syveni/ /170. Tukes ( ) Uusi kaivoslaki voimaan heinäkuun alusta, Ajankohtaista/Tiedotteet/9Muut/Uusi-kaivoslaki-voimaan-heinakuun-alussa/. Uusi Suomi ( ) Lehti: Ministeri vaatii uutta veroa uskomatonta,

6 Hyvä, paha kaivos teollisuus 079 tapaus talvivaara alvivaara on tunnetuin vakaviin ympäristöongelmiin ajautuneista kaivoksista Raahen kultakaivoksen ohella. Talvivaaran uraanikaivos on ylittänyt sallitut päästörajoitukset monikymmenkertaisesti. Ympäristövahingot ovat olleet laajat. ELYkeskuksen ympäristöbiologi Ilkka Haataja arveli valuma-alueen vaikutusten olevan havaittavissa Salmisessa, Kalliojoessa, Kolmisopessa, Tuhkajoessa ja Jormasjärvessä. Aluksi kobolttia ja nikkeliä tuottaneen kaivoksen oli myöhemmin määrä alkaa tuottaa myös uraania. Sulfaattipitoisuudet olivat huomattavasti sallittua korkeampia ja nykyisenlainen kaivos ei olisi läpäissyt ympäristönormeja ja saanut lupaa toiminnalleen. Yhtiö vetosi ympäristölupaansa, johon ei ollut merkitty tarkkaa raja-arvoa sulfaateille. Ympäristöministeri Ville Niinistön mukaan Talvivaaran ympäristöpäästöt olivat niin mittavat, ettei tekoa voinut ohittaa. Niinistön mukaan saattoi olla tarpeen keskeyttää yhtiön toiminta tai antaa uhkasakko. Uuden Oulun kahdeksan vihreää yhdistystä ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat pyytäneet Ely-keskukselta Talvivaaran toiminnan keskeyttämistä, mutta Ely-keskus on hylännyt kolme kertaa keskeyttämisvaatimukset (YLE ). Kainuun Ely-keskus on myöntänyt yhä lisää ympäristölupia Talvivaaralle. Ely-keskuksen julkaiseman vesistökatsauksen mukaan Talvivaara on onnistunut vähentämään jätevesien sisältämän sulfaatin määrää yli 60 prosenttia, natriumia lähes 70 prosenttia ja mangaania vielä enemmän. (Ely-keskus 2012.) Eräästä puhdistusaltaasta löytyi kymmeniä lintuja, jotka olivat kuolleet ilmeisesti sulfaattipäästöihin. Lähiympäristön asukkaat ja ympäristöaktivistit ovat jättäneet satoja valituksia Talvivaaran toiminnasta. lähteet Ely-keskus (2012) Talvivaaran kaivosten alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2012, Yle ( ) Kainuun Ely-keskus hylkäsi vaatimuksen Talvivaaran toiminnan keskeyttämisestä, keskeyttamisesta/

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Kalat katoavat Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Luonto elättää ja lääkitsee Lisätuloja luontomatkailusta Kylät kuihtuvat ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisältö Kun laguuni tyhjenee 3 Peltoa raivataan sademetsästä

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

Luomu: Tehtävä Suomelle?

Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomuinstituutti Mikkeliin Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti - 1 - - 2 - Esipuhe Maabrändivaltuuskunnan 1 mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat.

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Kerro, millainen tai mikä on paras ilmastotai ympäristöteko. Vuoden ilmastoteko - kirjoituskilpailun parhaimmistoa

Kerro, millainen tai mikä on paras ilmastotai ympäristöteko. Vuoden ilmastoteko - kirjoituskilpailun parhaimmistoa Kerro, millainen tai mikä on paras ilmastotai ympäristöteko Vuoden ilmastoteko - kirjoituskilpailun parhaimmistoa Kirjoituskilpailu 7.-10. -luokkalaisille Syksyllä 2011 Energiateollisuus ry ja Motiva käynnistivät

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Reviisori2/2014 Innovaatioilla parempaan hallintoon Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Tutkimusja kehitystoiminnalla laatua rakentamiseen Nuorisotakuu ei vielä toimi Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

Isäntien ääni - aineistoa valtionomistuksesta ja yksityistämisestä

Isäntien ääni - aineistoa valtionomistuksesta ja yksityistämisestä Isäntien ääni - aineistoa valtionomistuksesta ja yksityistämisestä Laura Rontu 26. tammikuuta 2003 Kuka omistaa valtion maat ja metsät, tehtaat ja viljelykset, kulkuväylät ja viestilinjat, osaamisen ja

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ VAI VASTUUTONTA VALLANKÄYTTÖÄ?

SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ VAI VASTUUTONTA VALLANKÄYTTÖÄ? Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen julkaisuja 14 Helsinki University of Technology Water Resources Publications 14 Espoo 2007 TKK-VTR-14 SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot