FRICOSTAR FRICOSTAR (CAU, CAMU, CAM; CWR, CMP) 0 5/11 (FI N, GB) Oy Teknocalor Ab Sinikellonkuja Vantaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FRICOSTAR FRICOSTAR (CAU, CAMU, CAM; CWR, CMP) 0 5/11 (FI N, GB) Oy Teknocalor Ab Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa"

Transkriptio

1 Käyttö-, Asennus- ja Huolto-opas User, Service and Maintenance Manual (CAU, CAMU, CAM; CWR, CMP) 0 5/11 (FI N, GB) Sivu/page: 1/20

2 Suomi 1 Asennus ja käyttöönotto Installation and Commissioning Vor Ennen Montage, Inbetriebnahme asentamista, und käyttöönottoa Wartungsarbeiten lesen ja/tai Sie diese huoltotoimenpiteitä, Anleitung sowie lue tämä die gesamte käyttöohje Gerätedokumentation sekä kaikki muut sorgfältig kojeen mukana durch. Sämtliche toimitetut Arbeiten dokumentit dürfen huolella. nur Kaikki von qualifiziertem edellä mainitut työt Fachpersonal tulee tehdä durchgeführt ao. työhön werden. koulutuksen Bei saaneiden sämtlichen henkilöiden Tätigkeiten müssen toimesta. die Richtlinien der UVV (Unfallverhütungsvorschrift) Muista noudattaa kaikkia beachtet työturvallisuusmääräyksiä. werden! On myös huomioitava, että noudatetaan kaikkia kojeen mukana toimitettujen erilliskomponenttien valmistajien ohjeita. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa jopa räjähdykseen aiheuttaen vakavan loukkaantumisriskin sekä omaisuusvahinkoja! Sähköasennuksia saa tehdä ainoastaa siihen koulutuksen saanut ammattihenkilö, ks. tarkemmin TUKESin ohjeet. Koje tulee liittää tehtaalla merkityistä kohdista ulkopuoliseen maadoitusjärjestelmään. Kanavaliitokset tulee tehdä siten, että vieraiden esineiden pääsy kojeeseen on estetty. Tarvittaessa koje tulee varustaa suojaverkolla imu- ja/tai painepuolen aukkoihin. Ennen käyttöönottoa tulee koje tarkistaa huolellisesti mahdollisia vaurioita silmälläpitäen. Vahingoittunutta kojetta ei saa ottaa käyttöön. Lisäkysymyksissä ottakaa kojeen myyjään yhteyttä. Prior to installation, commissioning and/or maintenance work, please read through these instructions carefully, as well as all documentation supplied with this unit. All work on the unit must be carried out by qualified personnel only. All applicable accident prevention regulations must be observed. In addition, the safety precautions issued by the individual component manufacturers must be observed. Non-observance of these regulations may lead to explosions, causing fatal injury and/or unit damage! Electrical installation work must be carried out by qualified personnel only and in accordance with all applicable rules and regulations. For the purpose of equipotential bonding, the unit must be connected to an external protective circuit at the specific points indicated on the base frame. Ducting must be connected in such a way to prevent the ingress of foreign objects in the unit. If necessary, the customer can fit appropriate screens to the intake and exhaust air ducts. Prior to commissioning, the entire device must be fully inspected for any possible damage. Damaged devices must not be put into operation. This manual is provided in addition to the basic instructions for the operation of central ventilation units and contains detailed information. If you have any questions, please contact your nearest GEA sales centre. Sivu/page: 2/20

3 Suomi 2 Käyttö Operation Kojetta tulee käyttää ainoastaan kojeen tyyppikilvessä mainittujen olosuhteiden mukaisessa tilanteessa. Valmistaja ei vastaa kojeen suoritusarvoista jos olosuhteet poikkeavat tyyppikilvessä mainituista olosuhteista. GEA Fricostar koje on tarkoitettu yksinomaan kuivaamiseen, ilman vaihtoon, ilman lämmittämiseen ja ilman suodattamiseen. Koje ei sovellu muuhun käyttötarkoitukseen. Muusta käytöstä aiheutuvista vahingoista ei valmistaja/myyjä ota vastuuta. Riskin vahingoista ottaa laitoksen rakentaja tai käyttäjä yksinomaan. Huoltoluukkujen ja ovien avaaminen kojeen käynnissä ollessa tai kojeen käyttö huoltoluukkujen tai ovien auki ollessa on ehdottomasti kiellettyä. Kojetta ei saa käyttää olosuhteissa, jotka johtavat korroosiooon. Erityisesti sinkkikorroosiota aiheuttavia ympäristöjä tulee välttää. Kojeen käyttöolosuhdetta rajoittavat seuraavat raja-arvot. Allastila: Min. +25 C/60%rH Max. +35 C/40%rH Koje ei sovellu siirtämään ilmaa jossa on mukana hiovia parttikkeleita. Veden laatu: Kojeen komponettien korroosionkesto on suunniteltu kestämään allasvedestä siirtyviä kemikaaleja, kunhan niiden rajaarvot eivät ylitä normeja VDI 2089 Blatt2 Wasserauf-bereitung für Schwimmbadwasser eikä DIN (ks. Huolto-ohjeet). The units must be operated under the conditions indicated on the type plate only. The manufacturer cannot accept liability with respect to performance and safety if the units are operated under conditions that do not comply with those conditions stated on the type plate. GEA Fricostar units are designed exclusively for dehumidification, ventilation, air heating and filtering. They are not fit for any other purpose. The manufacturer / supplier cannot be held liable for any damage resulting from use of the units for any non-specified purpose. In such a case, the installer or operator of the units shall accept sole and fully responsibility. Opening of covers or doors during operation, or operation of the unit with open covers and/or doors is strictly prohibited. The unit must not be operated in or under atmospheric conditions causing corrosion of individual parts. This applies in particular to zinc-corrosive environments. The application limits for the machine: Ambient air: Min. +25 C/60%rH Max. +35 C/40%rH The device is not suitable for the handling of abrasive agents. Water quality: The corrosion protection of the integral machine components is guaranteed where the chemical limit values of the pool water are not exceeded in accordance with VDI 2089 Sheet 2 "Water Treatment for Swimming Pool Water " and the DIN (see Service and Maintenance Manual). Sivu/page: 3/20

4 Suomi 3 Varastointi / Asennus Storage / Installation Koneosien nosto maks. 1500kg GEA Fricostar kojetta ei saa säilyttää suojaamattomana ulkoilmassa. Säilytettäessä kojetta välivarastossa tulee alustan olla tasainen ja tukeva. Toimituksen mukana toimitettavat kuljetuskehikot tulee poistaa vasta lopullisella asennuspaikalla. Sallitut varastointiolosuhteet: Ilman lämpötila: 5-50 C Ilman kosteus: 50-85%rH Haalaus: Kuljetus ja purkaminen tulee suorittaa ainoastaan siihen sopivilla nostureilla. Kojetta nostettaessa trukilla tulee kiinnittää huomiota, että nosto tapahtuu ainoastaan kojeen kuljetuskehikon kanssa. Nostettaessa, nostoliinojen kulma ei saa ylittää 60. Kun kone on asennettu paikoilleen, poistetaan haalauskorvat. Asennus: Sopiva asennuspaikka kojeelle on pakkasesta vapaa tila rakennuksen sisällä tuulelta ja sateelta suojassa. Lisäksi koje tulisi olla kuivassa, pölyttömässä tilassa. Ideaalinen lämpötila konehuoneelle on 10 C- 25 C. Kojeen ympärillä tulee olla vapaata tilaa jokapuolella huollon mahdollistamiseksi. Perusta: Koje tulee asentaa tasaiselle, vaakasuoralle alustalle. Erillinen eristys kojeen alle kojeen runkoäänien siirtymisen estämiseksi rakennuksen runkoon on suositeltavaa. GEA Fricostar units must be stored in weather-protected rooms only. For temporary storage, always place the units on a level and secure subfloor. All original packaging and palettes should be removed only when the units are on site and ready for installation. Permissible storage temperature: Air temp.: 5-50 C Air humidity: 50-85%rF Transportation and handling The handling device provided by the factory must be used for transportation and handling. For lifting, the unit must be carried by its frame. If the unit is not fitted with a frame, the wooden support fitted at factory must be used instead. The rope angle should not exceed 60. Installation: A suitable location for installation of the units is a frost-free room, protected from the wind and weather and located within the interior of the building. In addition, the ambient air should be dry with low dust content. Ideally, temperatures should lie between 10 C and 25 C. Accessibility from all sides must be guaranteed! Foundations: Ground or foundations that are both horizontal and level are necessary for installation of the machine parts. Additional isolation under the machine is advisable in order to limit the transference of body sound over the foundations to the building to a permissible level. With respect to ground that does not have the required structure, machine feet must be used (GEA optional accessories). Koneosien nosto maks. 4000kg Sivu/page: 4/20

5 Suomi 4 3 Asennus Kaikki värilliset tai tarroilla merkatut vinotuet, pellit, kuljetuskehikot jne. Kojeen rungossa ja asennusosissa (esim. kompressorissa, puhaltimissa jne.) ovat kuljetuksen aikaisia suojia ja ne tulee poistaa asennuksen yhteydessä. Kojeosien yhdistäminen: 1) Mukana toimitettu tiiviste nauha kiinnitetään liitettävään liitokseen. 2) Kojeosat työnnetään mahdollisimman lähelle toisiaan. 3) Kojeosien yhteen saattamisen saa suorittaa ainoastaan pohjakehikosta käsin. Älä käytä oven kahvoja, putkiliitoksia yms. työntökahvoina! 4) Kiinnitetään ensin kojeosat kojeen ulkopuolelta käyttäen ruuvikiristimiä. Asennus viimeistellään asentamalla kiristysruuvin päälle suojalevy. 5) Kiristetään koneen sisäpuolella olevat kiinnikkeet 6) Yhdistetään tulo- ja poistoilmakojeet pituussuunnassa ruuveilla. 7) Koneen liitoskohtien saumat tiivistetään silikoonipohjaisella massalla. Storage / Installation All cross struts, corner plates and brackets, identified by colour or by label, affixed to the housing and installation parts, or marked with labels (for example compressor, ventilating fans) are shipping braces. These parts must be removed prior to installation of the machine components. Split Joint Assembly: 1) Stick sealing tape to split joint and spread sealing paste along split joint an both sides. 2) Move parts of the unit as close to each other as possible for assembly. 3) Pull components together across unit frame. Do not use heat exchanger connections, drains or door handles for handling. 4) First connect split joint in the fame area using screws. Then bolt together aluminium corner brackets if the rear of the unit is not accessible. Hexagon head screws must be used for the connections. 5) Connect unit cover bars by using the multifunctional connector-bracket. 6) Bolt cover panels together with multifunctional connector-bracket on split joint. 7) Connect units by hexagonal head screws in the longitudinal direction before fitting cover strips. Sivu/page: 5/20

6 5 4 Suomi Vesipuolen kytkennät Vesilukko: Kojeosat tulee asentaa siten, että kondenssivesiliitosten teko vesilukkoineen on mahdollista tehdä. Näin ollen moottoripedin tai jalkojen tulee olla vähintään 150mm korkeita, ks. myös s.10. Hydraulic connections Siphon connection: The machine parts must be installed so that it is possible to attach a siphon for the condensate drainage to the required specification (min. 150mm base height, foundations according to system; also see page 10). Meno Paluu Jokainen lämmönvaihtimen meno- ja paluuliitäntä on merkattu oheisten kuvien mukaisesti. Viemäröintiyhteet: Ennen lopullista kojeen asentamista tulee ottaa huomioon viemäröinnin asentaminen. Riippuen asennuspaikasta, voidaan kondenssivesiliitäntä asentaa tehtaalla myös kojeen takapuolelle, mutta vakiona se sijaitsee etupuolella. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden suoritusmahdollisuus. Vesi(-glykoli) liitännät: GEA kojeeseen tulee tehdä seuraavat vesipuolen kytkennät työmaalla. A) Jälkilämmityspatteri B) vesi-glykoli -patteri C) allasvesilauhdutin (valinnainen lisävaruste). Kaikki liitännät sijaitsevat kojeen ulkokuoren ulkopuolella joko sivulla tai päällä (allasvesilauhdutin). Jälkilämmityspatteri: 2 liitosta (meno ja paluu); Liitostyypit ja koot löytyvät laitteen teknisistä tiedoista. Vesi-Glykoli piiri: 4-6 liitosta, kahden tai kolmen patterin meno ja paluu, sekä täyttöyhteet, pumppu, varoventtiili, paineastia jne. Allasvesilauhdutin: 2 liitosta(meno ja paluu); Liitostyypit ja koot löytyvät laitteen teknisistä tiedoista. Drainage line: Prior to final location of the machine components, please read the notice regarding preassembly of the drainage lines. Depending on the conditions on site, the siphon connection can be fitted to the condensate tray on the operator side. Access for cleaning/servicing purposes must be provided at all times. Medium connections: With the GEA, the customer connects two components only. A) Reheater B) Pool water condenser (optional accessories available) Both connection terminals are normally located on the operator side or on the roof panel of the units (except for special solutions). Reheater: Two connectors (preliminary heat and return); see Unit Technical Data for connection and dimensions). Pool water condenser: Two connectors (inlet and return); see Unit Technical Data for connection and dimensions Sivu/page: 6/20

7 6 5 Suomi AllasVesiLauhdutin AVL (lisävaruste) Huom!: Kaikki vesipuolen putkimateriaalit tulee olla vähintään +80 C lämpötilan kestävästä materiaalista tehtyjä. Allasvesilauhduttimen tyhjennysyhteet sijaitsevat allasvesilauhduttumen liitoksen vieressä. Ilmausyhteet tulee asentaa työmaalla lähelle allasvesilauhduttimen liitoksia. Pool Water Condenser PWC (not for FWR units) Attention: The pool water condenser pipes must be thermostable and dimensionally stable to at least +80 C. The pool water condenser drain plug is located at the pool water condenser connection pipe. The customer must provide ventilation at the pool water outlet. Huom.: Allasvesilauhduttimen suunnittelussa on otettava huomioon vesipuolen vesimäärä ja erityisesti virtausnopeus (ks. tkniset tiedot). Liian suuri vesipuolen virtausnopeus johtaa allasvesilauhduttimen tuhoutumiseen ja takuun voimassaolon lakkaamiseen! Liitetkset ja putkisto tulee asentaa siten, että kammiohin ja asennusosiin taataan vapaa pääsy! Allasvesilauhduttimen vesipuolen liitäntämahdollisuudet Esimerkki 1: Allasvesilauhdutinpiiri erillisenä kiertona The connection pipes must be laid so as to guarantee easy access to the chambers and components on the panels in the event of service/maintenance. Hydraulic integration of the pool water condenser Example 1: The pool water condenser as a separate circuit Attention: Please note the water-side flow level in the pool water condenser; see configuration engineering data. An excessively high water-side flow can destroy the pool water condenser and will invalidate any right to a claim according to the terms and conditions of the guarantee! 1.1 Sivu/page: 7/20

8 Suomi 7 6 Kuva 1.1 1) Pumppu 2) suodatin 3) allasvesilauhdutin 4) lämpötila-anturi. Fig ) Pump 2) Filter 3) PWC 4) Temperature sensor Esimerkki 2: Allasvesipiiri yhdistettynä erilliseen roiskevesisäiliöön. Example 2: Pool water condenser circuit with a separate surge water container 1.2 Bild 1.2 1) Pumppu 2) suodatin 3) allasvesilauhdutin 5) lämpötila-anturi. Fig ) Pump 2) Filter 3) PWC 4) Temperature sensor Sivu/page: 8/20

9 8 7 Suomi Esimerkki 3: Allasvesilauhdutinpiiri rinnakkain suodatinpiirin kanssa, mutta vain yksi allasveden meno- ja paluuliitos allastilassa. Example 3: Pool water condenser circuit in parallel to a filter circuit with one pool water inlet and one pool water outlet only 1.3 Kuva 1.3: 1) Pumppu 2) suodatin 3) allasvesilauhdutin 4) lämpötila-anturi 5) suodatinpiirin pumppu 6) takaiskuventtili. Fig. 1.3: 1) Pump 2) Filter 3) Pool water condenser 4) Temperature sensor 5) Filter circuit pump 6) Non-return valve Edellyttää suodatinpiirin pumpun sähköistä lukitusta kinnteistöautomaation toimesta. Lisäksi tulee asentaa takaiskuventtili. In this configuration, an electrical interlock of the filter pump with the pool water condenser pump must be provided by the customer. In addition, non-return valves or check valves must be fitted. Sivu/page: 9/20

10 Suomi 9 Esimerkki 4: Allasvesilauhdutinpiiri samassa kierrossa suodatinpiirin kanssa. Allasvesilauhduttimella oma ohitus. Example 4: Pool water circuit integrated within a filter circuit bypass system 1.4 Kuva 1.4 1) Magneettiventtili 2) etusuodatin 3) allasvesilauhdutin 4) lämpötila-anturi 5) suodatinkierron pumppu 6) säätöventtiili 7) vrtausmäärän mittari. Pumpun ohjaus tulee hoitaa yhteisesti suodatinpiirin ja -kojeen kanssa. Myös magneettiventtiili tulee asentaa ja sen ohjaus hoitaa yhteisesti. Vesipuolen vesimäärän säätämiseksi linjaan tulee asentaa säätöventtiili. Fig ) Solenoid valve 2) Prefilter 3) Pool water condenser 4) Temperature sensor 5) Filter circuit pump 6) Throttle valve 7) Flowmeter In this configuration, the pump must be controlled not only by the filter system, but also by the unit. The solenoid valve for installation must also be actuated in parallel (instead of PWC pump control output). The customer may need to perform contact duplication. A throttle valve should be provided for water volume regulation. Sivu/page: 10/20

11 Suomi 10 9 Vesilukko: Jotta kondenssivesi poistuisi luotettavasti kojeen sisältä, tulee kondenssivesiyhteet varustaa yhdellä tai useammalla kondenssivesilukolla. Erityisesti on huomioitava riittävästä sokkelin korkeudesta (>150mm), jotta vesiluko(i)lle jää riittävästi tilaa. Vesilukon korkeuden määrää kojeen ylipaine. Vesilikon korkeuden voi arvioida seuraavalla kaavalla. Siphon Connection: For the trouble-free operation of the condensate drainage, one or several siphon(s) should be fitted outside of the unit by the customer. An adequate base height (> 150 mm) must be provided to guarantee a sufficient mounting height for installation of the siphon(s). As a minimum requirement, the hydraulic seal of the siphon must correspond to the unit overpressure at condensate drainage. H (mm VP) = Kojeosan ylipaine (Pa) / 10 (VP = vesipatsas) Calculation formula: H (mm WC) = unit overpressure (Pa) / 10 (WC=water column) Kondenssivesilukko ja liitos viemäriverkostoon / Drainage connection Sivu/page: 11/20

12 Suomi a Ohjauskeskus Kojeen ohjaukseen ja säätöön toimitetaan komponentit valmiiksi johdotettuna ja koestettuna. Kojeen ohjauskeskus toimitetaan irrallisena. Mukana toimitetaan kiinnityskulmat ja kiskot tai erillinen kojekeskussokkeli. Lisäksi mukana toimitetaan ruuveja yms. Pienien kojeiden asennus -> Asennus asennuskulmilla (kojeet->4000) FAU-kojeet päätypuolelle. Suurien kojeiden asennus -> Asennus asennuskiskoille (kojeet 6000->) Kojeen ohjauskeskus asennetaan aina lämmöntalteenoton kohdalla olevalle tyhjälle seinälle. Kojesarjan FAMU ohjauskeskus asennetaan kojeen päätyyn tulo- tai poistoilmakanavaan. Vaihtoehtoisesti kojekeskus voidaan asentaa erilliselle kojejalustalle. Control Cabinet The modules required for control and regulation are housed in a separate control cabinet in accordance with VDE regulations. The control cabinet is delivered unwired and includes fixing brackets/rails and fixing materials for mounting of the control cabinet to the device. Assembly with small-scale units-> assembly with fixing brackets (-> 4000) FAU units on the end side. Assembly with large-scale units -> assembly on mounting rails (units 6000->). The assembly location of the unit must always be upstream of the heat recovery. No doors are planned within this area. With the FAMU unit series, the control cabinet is secured in the area of the supply air/return air ducts or is installed separately. 1 Ohjauskeskus 2 syöttöjännite 3 kaaplien läpivienti 4-7 kaapelien sisään- ja ulostulot X1-Xn riviliittimet. Kaikki työmaalla tehtävät kytkennät tulee liittää tehtaalla valmiiksi johdotettuihin riviliittimiin. HUOM! Työskenneltäessä kojeen sähköosien lähellä, tulee koje tehdä jännitteettömäksi. 1.5 Esimerkki pienien kojeiden asennuksesta -> a esimerkki suurien kojeiden asennuksesta 6000->. Danger! When working on the, the unit must always be disconnected from the mains power supply! 1.5 Example of mounting option with small-scale units > a Large-scale units 6000-> 1 Control cabinet 2 Power supply cables 3 Cable glands 4-7 Cable entries/outlets X1-Xn Terminal strips The prefabricated connection cables must be installed according to the identification markings! 1.5 Sivu/page: 12/20

13 12 1 Suomi Toimilaitteet (ei FAU) Servo-Drives (not FAU) Ulko- ja jäteilmapeltien toimimoottorit ovat kytkemättä kun koje toimitetaan tehtaalta. Toimimoottoreiden kiinnitys ja asennus on mahdollista vasta kun kojeen toimituslohkot on yhdistetty. The servo-drives for the outgoing air and outside air sections are mounted in the intake section, but are not wired. Voltage supply wiring is only possible following installation by the customer of the unit component parts due to the component spacing. 1) Koje lohkojen yhdistäminen. 1) Install unit component parts 2) Asenna toimimoottoreiden syöttökaapelit ja johdota syöttö valmiita kaapelireittejä pitkin. Kuva 1.6 2) Lay, secure and connect the prepared and unwound servo-drive connection cables using the available cable ducts. Fig Sivu/page: 13/20

14 13 Suomi Käyttööotto: Initial Commissioning: Ensimmäinen GEA kojeen käyttöönotto suoritetaan ainoastaan GEA Happelin valtuuttaman ammattihenkilön toimesta! Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee tarkastaa käyttöolosuhteet sekä seuraavat asiat: Kaikki kytkennät tulee tarkastaa mukana toimitetun kytkentäkaavion mukaan. Kaikki vesipuolen liitännät tulee tarkastaa vuodoista ja varmistaa sulkuventtiilien asento. Tarkistetaan että uimahallin olosuhteet vastaavat sallittuja olosuhteita. Koje tulee puhdistaa kokonaan sisältä. Kaikki porausjätteet yms. tulee puhdistaa erityisen huolella, korroosion estämiseksi. Käyttöönottoa varten tulee DDC säätöyksikön ohjeet myös huomioida! Puhaltimet: Ennen puhaltimien pyöritystä tulee seuraavat seikat tarkistaa: moottorin ja puhaltimien kiinnitys kojeen palvelualueen ja kojeen puhtaus kuljetuksen aikaiset tuet tulee olla poistettuna kaikkien puhallinportaiden käyntisuunnat tulee tarkistaa. The initial commissioning or startup of the GEA must only be carried out by technical personnel authorized by GEA Happel. Prior to initial commissioning, the local operating conditions must be inspected and a check of the following points performed: Fan: all electrical connections using the available wiring diagrams inspect all media connections are they open and is water present in the heat exchanger? Create operating conditions within the application limits or in the room/hall. All areas of the machine must be cleaned. Drillings and other impurities must be completely removed! For initial commissioning, also refer to Part 2 of the User Information in the DDC regulations. Prior to initial commissioning, the following points must be checked: Check motor and fan connection Inspect the unit interior and chamber for cleanliness Remove shipping braces (identified by colour or labels). Check the direction of rotation of the fans in all operating stages (direction of rotation is indicated by an arrow). Sivu/page: 14/20

15 Suomi 14 Suodattimet: Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee tarkastaa käyttöolosuhteet sekä seuraavat asiat: suodatinkammion puhtaus suodattimien kehysten tiiveys suodattimien kiinnitys kojeen rakenteisiin. Kompressori: Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee tarkastaa käyttöolosuhteet sekä seuraavat asiat: kuljetuksen aikaiset tuet tulee olla poistettuna tarkistaa silmämääräisesti kylmäaineliitokset mahdollisten vuotojen varalta kompressorikammion puhtaus. Vesipatterit Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee tarkastaa käyttöolosuhteet sekä seuraavat asiat: Täytettäessä järjestelmää tulee ilmaukseen kiinnittää huomiota. Varottava erityisesti ilmataskujen syntymistä lämmönvaihtimeen. Avattava ilmausvennttiiliä kunnes vettä tulee hieman Suljettaan ilmausventtiili Avataan sulkuventtiili Jälkilämmityspatterin kolmitieventtiili ajetaan kiinniauki (pieni punainen nappi). Allasvesilauhdutin: Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee tarkastaa käyttöolosuhteet sekä seuraavat asiat: Täytettäessä järjestelmää tulee ilmaukseen kiinnittää huomiota. Varottava ilmataskujen syntymistä lämmönvaihtimeen. Avattava ilmausvennttiiliä kunnes vettä tulee hieman Suljettaan ilmausventtiili Avataan sulkuventtiili Tarkastettava, että putkisto on tehty korkeita lämpötiloja kestävästä materiaalista. (Lämpötila saattaa nousta jopa 80 C). Filter: Prior to initial commissioning, the following points must be checked: Check cleanliness of the filter chamber and clean if necessary. Check leak-tightness of filter frames. Check filter frame fastener. Compressor: Prior to initial commissioning, the following points must be checked: Remove shipping braces. Perform visual inspection for possible leakages Check cleanliness of compressor chamber and clean if necessary. Heaters and heatrecovery: Prior to initial commissioning, the following points must be checked: When filling the system, trouble -free ventilation must be guaranteed. Air pockets in the exchanger must be avoided. Open the bleed valve slightly and wait until water escapes. Close the bleed valve. Open the slide valves or valves. Start the reheater 3-way valve with a reset (small red button in the terminal box, automatic alignment follows). Pool water condenser: Prior to the first commissioning, the following points must be checked: When filling the system, problem-free ventilation must be guaranteed. Air pockets in the exchanger must be avoided. Open the bleed valve slightly and wait until water escapes. Close the bleed valve. Open the slide valves or valves. Please use temperatureresistant supply pipes only (temperatures above 80 C are possible in the supply connections) Sivu/page: 15/20

16 Suomi 15 Sekoitus ja imukammiot: Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee tarkastaa käyttöolosuhteet sekä seuraavat asiat: Ulko- ja jäteilmapeltien asento Peltien liikkuminen vapaasti. Peltimoottorin ja sälepeltien akselin kiinitykset. Kojeen käyttö sälepeltien ollessa kiinni on ehdottomasti kiellettyä. Pahimmassa tapauksessa tämä saattaa johtaa jopa onnettomuuksiin tai vakaviin omaisuusvahinkoihin. Mixing and Intake Component Prior to commissioning, the following points must be checked: Check the position of the dampers. Check ease of access to the dampers. Check damper shaft/servodrive connections. Operation of the unit against closed shutters or the slamming of unsecured shutters during start-up and operation can cause accidents and serious damage to the device. Vikailmoitukset: Ks. DDC käyttöohjeet. Error messages See DDC Regulations, Instructions, Part 2 Sammuttaminen: Ks. DDC käyttöohjeet. Shutdown See DDC Regulations, Instructions, Part 2 Sivu/page: 16/20

17 16 Suomi Huolto-ohjeet GEA koje on valmistettu korkealuokkaisista ja huoltoystävällisistä komponeneteista. Tästäkin huolimatta koje vaatii säännöllistä huoltoa, jotta koje säilyy taloudellisena ja tehokkaana koko sen elinkaaren ajan. Uimahallin ilmassa olevien agressiivisten aineiden takia (kloori, PH:n-kohottajia, PH:n-laskijoita, suolaa, puhdistusaineita, usw.) tulee ilmanvaihtokojeen sisäpuolella suorittaa säännöllisiä silmämääräisiä tarkistuksia sekä tarvittaessa puhdistuksia ruostumisen ja korroosion ehkäisemiseksi. Tarvittaessa huoltoväliä tulee lyhentää. Perushuoltoväli 4krt. vuodessa, tarvittaessa lyhyemminkin. Tarkista kaikki ruuvit ja mutterit, tarvittaessa kiristä. Tarkista maadoitus. Tarkista sälepeltien puhtaus ja toiminnot. Tarkista ulkoilma- ja jäteilmasäleiköt, tarvittaessa puhdista. Tarkista kojeen ja kanaviston tiiveys. Ilmaa lämmönvaihtimet. Tarkista suodattimien likaantumisaste ja tarvittaessa vaihda. Puhdista lämmönvaihtimien lamellit. Poista lika kojeesta. Puhdista kondenssivesialtaat vedellä. 2 krt. Vuodessa, tarvittaessa lyhyemminkin: Puhdista vesilukko. Tarkista säädöt ja kojeen toimilaitteiden asennot. Tarkista pumppujen ja puhaltimien sekä kompressorin käyntiäänet. Tarkista kiilahihnojen kireys. Lisätietoja: Oy Teknocalor FIN- Fax: +358 (0) Service and Maintenance Information GEA units are equipped with high-quality components and require minimum servicing only. Nevertheless, we recommend that the units are checked and serviced at regular intervals to maintain long a service life and economical operation. As the atmospheric load on ventilation units used in swimming pool halls and their interconnected rooms is considerably higher due to the use of chemicals (chlorine, PH +, PH -, salt, cleaning agents etc.) than that of standard ventilation equipment, we would also recommend regular visual inspections and that cleaning and servicing intervals are adapted or shortened according to the circumstances. Standard service every three months, possibly less frequently: Check and re-tighten all screw connections. Inspect the earthing system. Inspect dampers for cleanliness and function and clean if necessary. Inspect discharge grille and intake grille and clean if necessary. Inspect units and air ducts for leaks (water-side and airside). Ventilate heat exchanger. Check soiling of filters and replace if necessary. Aspirate/clean heat exchanger plates. Remove impurities. Clean condensate tray with water. Every six months, possibly less frequently: Clean siphon if necessary. Check setting and function of servo-drive. Service and maintenance contract: To obtain a service and maintenance contract, please contact your installer or your nearest GEA partner. Sivu/page: 17/20

18 17 Suomi Merkkien selitykset Equipment Labels Puhallin tai kompressori Fan or compressor Ilman jäähdytin (ilma tai höyry / jäähdytysaine) Refrigerant-to-air/steam cooler Äänenvaimennin Integrated silencer ECOFLOW LTO patteri Water-to-air heater/cooler for sensible heat recovery unit Suodatin Air filter ECOSTAT LTO patteri Heater/cooler for ECOSTAT sensible heat recovery unit Erikoissuodatin High-efficiency filter ECOPLAT LTO patteri Heater/cooler for ECOPLAT latent heat recovery unit Sälepelti Louver stats operating in opposite directions ECOROT LTO patteri Heater/cooler for ECOROT latent heat recovery unit Vesi-Ilma lämmönvaihdin Water-to-air heater Ilman kostutin Humidifier Sähköpatteri Electric heater Säädin Controller Vesi-Ilma jäähdytin Water-to-air cooler Pisaranerotin Droplet eliminator Sivu/page: 18/20

19 18 Suomi Varoituskilpien merkitys Warning Labels Kiinnitettäessä tulee putkea tukea vastakkaiseen suuntaan Hold by wrench when connecting! Varoitus! Tulipalon vaara! Fire risk! Dirty filters are flammable Ennen avaamista, katkaise päävirta. Scwitch off master switch before opening! Varoitus! Oven avaaminen puhaltimen pyöriessä on kiellettyä! Risk of injury! Open only after stoppage. Tekniset tiedot, sekä asennusohjeet kojeen sisällä. Data sheet and assembly instructions inside. Puhallinta ei saa pyörittää peltien ollessa kiinni! Do not start up fan when louvers are closed! Sivu/page: 19/20

20 19 Suomi Jälkihuomautus Additional Afterword Kondenssivedelle alttiiden kammioiden puhdistus: Allasvedessä on aina mukana voimakkaia kemikaaleja ja puhdistusaineita, jotka päätyvät kojeeseen höyrystyneen ilmankosteuden lauhtuessa kojeen pinnoille. Nämä lika partikkelit muodostavat ohuen kalvon kojeen pinnalle, jolla saattaa olla erittäin voimakas korroosiota edistävä vaikutus. Tämän takia koje tulee puhdistaa täydellisesti siihen tarkoitetulla heikosti alkalisoivalla puhdistusaineella, jota hangataan kojeen pintaan pehmeällä sienellä. Pesun jälkeen kojeen pinnat tulee huuhtuo perusteellisesti vedellä. Kojeen pinnassa olevaa pinnoitetta ei missään nimessä saa rikkoa. Mikäli korroosiota estävä kerros rikkoituu, tulee se korjata välittömästi siihen soveltuvalla aineella. Takuu korroosio tapauksissa: GEA kojeiden korroosionesto aine on eräs luotettavimmista nykyajan aineista. Se on levitetty GEA:n asentajien toimesta erityisellä huolellisuudella. Tästäkään huolimatta, kojeen sisäpuolen huolellista huoltoa ja puhdistusta ei saa laiminlyödä. Jos kojeeseen tulee korroosio ongelmia, voidaan takuuvaatimukset hyväksyä ainoastaan silloin kun GEA:n määräämiä huoltoivälejä on noudatettu (esim. s. 17) JA huoltotapahtumista on esittää luotettava huoltokirja. Cleaning of the wet-zone: The condensate contains chlorides, organic components, chemicals and detergents, which evaporate and penetrate the unit. These substances can be deposited as a thin crust within the unit and in extreme cases, can have a highly corrosive effect. These deposits must be completely removed using an appropriate mild alkaline cleaning agent and a soft sponge. Surface-protection of the components must not be damaged during this procedure. All cleaned parts must be rinsed, particularly the condensate drains, with plenty of clean water following the cleaning procedure. Any damage to the respective corrosion prevention system must be repaired within a timely fashion. Warranty in the event of corrosion damage: The corrosion prevention system on the GEA units is state-of-the art and was carefully designed by GEA engineers. Nevertheless, even the best corrosion-protection is no substitute for the regular inspection and cleaning of those components at risk of corrosion. Furthermore, fitting of the units requires information from the customer on the planned or general operating conditions in the swimming pool hall. In the event of damage due to corrosion, a claim in accordance with the warranty may only be submitted if the inspection intervals comply with GEA requirements and are documented within a logbook. Sivu/page: 20/20

Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit

Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit Oy KÄYTTÖOHJEET MANUAL Classic Touch Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit Sähkökiukaat 3,3 kw, 5 kw, 6 kw, 6,6 kw, 7,5 kw, 10 kw ja 12 kw 3,3 kw, 5 kw, 6 kw,

Lisätiedot

PX4 KÄYTTÖOHJEET MANUAL ELECTRIC SAUNA HEATER SÄHKÖKIUAS. with USERPANEL: -Classic - Touch SUOMI ENGLISH

PX4 KÄYTTÖOHJEET MANUAL ELECTRIC SAUNA HEATER SÄHKÖKIUAS. with USERPANEL: -Classic - Touch SUOMI ENGLISH Jännite/max. Teho 3-vaiheisena: Teho max Taajuus Maksimi päälläoloajat (asetukset) Erillinen käyttöpaneli S-malleissa Valon ohjaus: Jännite Maksimi teho Voltage/max. Power Rated Power 3 Phases Frequency

Lisätiedot

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER Before using your air conditioner, please read this manual carefully and keep it for future reference. INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER The design and specifications are subject to change without

Lisätiedot

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE XWS004 METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES Valitse saunasi kiukaan teho huolellisesti. Jos sen lämmitysteho on liian pieni, joudut

Lisätiedot

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC 4136606-FI Safety & Operation Manual Turva- ja käyttö- opas HR 9016 Turbo rotaatioruohonleikuukonehr 9016 Turbo Rotary Mower 70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. 74101 Kierreniittityökalu

Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. 74101 Kierreniittityökalu Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös 740 Kierreniittityökalu Sisällys SISÄLLYS Ohjeita 4 Työkalua koskevia teknisiä tietoja 5 Työkalun mitat 5 Käyttötarkoitus Työkalun valinta 6 ja 7 Käyttöönotto Paineilmanlähde

Lisätiedot

Under-Cabinet Radio SKRD 30 A1

Under-Cabinet Radio SKRD 30 A1 3 Under-Cabinet Radio Under-Cabinet Radio Operating instructions Uppoasennettava radio Käyttöohje Radio Bruksanvisning KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: -09/10-V3

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

Kidde Safety Europe Limited. Battery Operated COMBINATION SMOKE & MONOXIDE ALARM. With 2-LED Display and Peak Level Memory.

Kidde Safety Europe Limited. Battery Operated COMBINATION SMOKE & MONOXIDE ALARM. With 2-LED Display and Peak Level Memory. TWIST Kidde Safety Europe Limited Battery Operated COMBINATION SMOKE & CARBON MONOXIDE ALARM With 2-LED Display and Peak Level Memory User s Guide For questions concerning your Smoke and Carbon Monoxide

Lisätiedot

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals ERP34901X...... EN REFRIGERATOR USER MANUAL 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Lisätiedot

Wi Fi PISTORASIA SWS-A1

Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 FI Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 Toiminta ja turvallisuusmerkinnät GB Wifi Socket SWS-A1 Operation and Safety Notes IAN 103043 FI FI Ennen ohjeen lukemista taivuta kuvasivu auki ja tutustu

Lisätiedot

TEKNA - MAXIMA - HYPER T

TEKNA - MAXIMA - HYPER T (IT) ATTENZIONE: LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL UTILIZZO. (EN) WARNING: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. (FR) ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LES ISTRUCTIONS AVANT L USAGE. (DE) ACHTUNG: DIE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTION RAK16 24.10.2005 TEVAL KATTOLÄMMITYSELEMENTIT TEVAL CEILING HEATING ELEMENTS

KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTION RAK16 24.10.2005 TEVAL KATTOLÄMMITYSELEMENTIT TEVAL CEILING HEATING ELEMENTS SYSTEM CERTIFICATION 14001 9001 KÄYTTÖOHJE OPERATING INSTRUCTION RAK16 24.10.2005 TEVAL KATTOLÄMMITYSELEMENTIT TEVAL CEILING HEATING ELEMENTS SYSTEM CERTIFICATION ISO ISO TEVAL RAK16 24102005.indd Sec11

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 28806-G01-FI OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GASOLINE POWERED UTILITY VEHICLES BENSIINIKÄYTTÖISET MONITOIMIAJONEUVOT STARTING MODEL YEAR: 2004 ALKAEN VUODEN 2004 MALLEISTA SAFETY

Lisätiedot

Bluetooth Car Radio SAB 160 A1

Bluetooth Car Radio SAB 160 A1 3 Bluetooth Car Radio Bluetooth Car Radio Operating instructions Bluetooth-autoradio Käyttöohje KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SAB160A1-05/11-V3 IAN: 66837 Bluetooth-bilradio

Lisätiedot

EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli

EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli Käyttöohje 0558007007 10 / 2007 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille.

Lisätiedot

Remote Control System

Remote Control System 604398.ai 1 3.11.2011 13:38:19 Remote Control System fi en sv no Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Installation, operation and service instructions Installerings-, drift- och underhållsanvisningar Installerings-,

Lisätiedot

Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs)

Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs) Lenovo 3000 Safety and Warranty Guide Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs) Safety and Warranty Guide Note: Before using

Lisätiedot

Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs)

Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs) ThinkCentre Safety and Warranty Guide Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs) ThinkCentre Safety and Warranty Guide Note:

Lisätiedot

Safety and Warranty Guide

Safety and Warranty Guide Safety and Warranty Guide Inside - Important safety information - Information resources - Warranty and other notices - Customer Replacement Units (CRUs) Safety and Warranty Guide Note: Before using this

Lisätiedot

Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs)

Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs) ThinkCentre Safety and Warranty Guide Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs) ThinkCentre Safety and Warranty Guide Note:

Lisätiedot

OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE

OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE 1.8M TOWED DRUM-TYPE AERATOR 1,8 M HINATTAVA RUMPUTYYPPINEN ILMASTAJA MAN 4164028-FI Rev. B 01-2010 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös MALLI: 744317A RENOVAIRE OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE RENOVAIRE IMPORTANT

Lisätiedot

Owner s Guide Omistajan Opas

Owner s Guide Omistajan Opas Owner s Guide Omistajan Opas 622021-FI ISSUED JULY 2011 REVISED NOVEMBER 2011 JULKAISTU HEINÄKUU 2011 MUUTETTU MARRASKUU 2011 WELCOME Thank you for purchasing this vehicle. Before driving the vehicle,

Lisätiedot

The instruction should be thoroughly read prior to use.

The instruction should be thoroughly read prior to use. According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes.

Lisätiedot

Inside - Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics - Help and

Inside - Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics - Help and Quick Reference Inside - Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics - Help and Service - IBM Lotus software offer Quick

Lisätiedot

KEY TO SYMBOLS. Symbols. 2 English. Choke: Set the choke control in the choke position. Set the choke control in the RUN position.

KEY TO SYMBOLS. Symbols. 2 English. Choke: Set the choke control in the choke position. Set the choke control in the RUN position. GB Operator s manual 2-27 SE Bruksanvisning 28-54 DK Brugsanvisning 55-79 FI Käyttöohje 80-105 NO Bruksanvisning 106-131 FR Manuel d utilisation 132-157 NL Gebruiksaanwijzing 158-184 IT Istruzioni per

Lisätiedot

RENKAAN SIIRTOVAUNU WHEEL DOLLY

RENKAAN SIIRTOVAUNU WHEEL DOLLY MEG23 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

C B. min 4mm (0,16 ) 2 English 1153988-26 Rev.4 2014-04-15

C B. min 4mm (0,16 ) 2 English 1153988-26 Rev.4 2014-04-15 GB Operator s manual 6-26 SE Bruksanvisning 27-47 DK Brugsanvisning 48-69 FI Käyttöohje 70-91 NO Bruksanvisning 92-112 FR Manuel d utilisation 113-135 NL Gebruiksaanwijzing 136-158 IT Istruzioni per l

Lisätiedot