FRICOSTAR FRICOSTAR (CAU, CAMU, CAM; CWR, CMP) 0 5/11 (FI N, GB) Oy Teknocalor Ab Sinikellonkuja Vantaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FRICOSTAR FRICOSTAR (CAU, CAMU, CAM; CWR, CMP) 0 5/11 (FI N, GB) Oy Teknocalor Ab Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa"

Transkriptio

1 Käyttö-, Asennus- ja Huolto-opas User, Service and Maintenance Manual (CAU, CAMU, CAM; CWR, CMP) 0 5/11 (FI N, GB) Sivu/page: 1/20

2 Suomi 1 Asennus ja käyttöönotto Installation and Commissioning Vor Ennen Montage, Inbetriebnahme asentamista, und käyttöönottoa Wartungsarbeiten lesen ja/tai Sie diese huoltotoimenpiteitä, Anleitung sowie lue tämä die gesamte käyttöohje Gerätedokumentation sekä kaikki muut sorgfältig kojeen mukana durch. Sämtliche toimitetut Arbeiten dokumentit dürfen huolella. nur Kaikki von qualifiziertem edellä mainitut työt Fachpersonal tulee tehdä durchgeführt ao. työhön werden. koulutuksen Bei saaneiden sämtlichen henkilöiden Tätigkeiten müssen toimesta. die Richtlinien der UVV (Unfallverhütungsvorschrift) Muista noudattaa kaikkia beachtet työturvallisuusmääräyksiä. werden! On myös huomioitava, että noudatetaan kaikkia kojeen mukana toimitettujen erilliskomponenttien valmistajien ohjeita. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa jopa räjähdykseen aiheuttaen vakavan loukkaantumisriskin sekä omaisuusvahinkoja! Sähköasennuksia saa tehdä ainoastaa siihen koulutuksen saanut ammattihenkilö, ks. tarkemmin TUKESin ohjeet. Koje tulee liittää tehtaalla merkityistä kohdista ulkopuoliseen maadoitusjärjestelmään. Kanavaliitokset tulee tehdä siten, että vieraiden esineiden pääsy kojeeseen on estetty. Tarvittaessa koje tulee varustaa suojaverkolla imu- ja/tai painepuolen aukkoihin. Ennen käyttöönottoa tulee koje tarkistaa huolellisesti mahdollisia vaurioita silmälläpitäen. Vahingoittunutta kojetta ei saa ottaa käyttöön. Lisäkysymyksissä ottakaa kojeen myyjään yhteyttä. Prior to installation, commissioning and/or maintenance work, please read through these instructions carefully, as well as all documentation supplied with this unit. All work on the unit must be carried out by qualified personnel only. All applicable accident prevention regulations must be observed. In addition, the safety precautions issued by the individual component manufacturers must be observed. Non-observance of these regulations may lead to explosions, causing fatal injury and/or unit damage! Electrical installation work must be carried out by qualified personnel only and in accordance with all applicable rules and regulations. For the purpose of equipotential bonding, the unit must be connected to an external protective circuit at the specific points indicated on the base frame. Ducting must be connected in such a way to prevent the ingress of foreign objects in the unit. If necessary, the customer can fit appropriate screens to the intake and exhaust air ducts. Prior to commissioning, the entire device must be fully inspected for any possible damage. Damaged devices must not be put into operation. This manual is provided in addition to the basic instructions for the operation of central ventilation units and contains detailed information. If you have any questions, please contact your nearest GEA sales centre. Sivu/page: 2/20

3 Suomi 2 Käyttö Operation Kojetta tulee käyttää ainoastaan kojeen tyyppikilvessä mainittujen olosuhteiden mukaisessa tilanteessa. Valmistaja ei vastaa kojeen suoritusarvoista jos olosuhteet poikkeavat tyyppikilvessä mainituista olosuhteista. GEA Fricostar koje on tarkoitettu yksinomaan kuivaamiseen, ilman vaihtoon, ilman lämmittämiseen ja ilman suodattamiseen. Koje ei sovellu muuhun käyttötarkoitukseen. Muusta käytöstä aiheutuvista vahingoista ei valmistaja/myyjä ota vastuuta. Riskin vahingoista ottaa laitoksen rakentaja tai käyttäjä yksinomaan. Huoltoluukkujen ja ovien avaaminen kojeen käynnissä ollessa tai kojeen käyttö huoltoluukkujen tai ovien auki ollessa on ehdottomasti kiellettyä. Kojetta ei saa käyttää olosuhteissa, jotka johtavat korroosiooon. Erityisesti sinkkikorroosiota aiheuttavia ympäristöjä tulee välttää. Kojeen käyttöolosuhdetta rajoittavat seuraavat raja-arvot. Allastila: Min. +25 C/60%rH Max. +35 C/40%rH Koje ei sovellu siirtämään ilmaa jossa on mukana hiovia parttikkeleita. Veden laatu: Kojeen komponettien korroosionkesto on suunniteltu kestämään allasvedestä siirtyviä kemikaaleja, kunhan niiden rajaarvot eivät ylitä normeja VDI 2089 Blatt2 Wasserauf-bereitung für Schwimmbadwasser eikä DIN (ks. Huolto-ohjeet). The units must be operated under the conditions indicated on the type plate only. The manufacturer cannot accept liability with respect to performance and safety if the units are operated under conditions that do not comply with those conditions stated on the type plate. GEA Fricostar units are designed exclusively for dehumidification, ventilation, air heating and filtering. They are not fit for any other purpose. The manufacturer / supplier cannot be held liable for any damage resulting from use of the units for any non-specified purpose. In such a case, the installer or operator of the units shall accept sole and fully responsibility. Opening of covers or doors during operation, or operation of the unit with open covers and/or doors is strictly prohibited. The unit must not be operated in or under atmospheric conditions causing corrosion of individual parts. This applies in particular to zinc-corrosive environments. The application limits for the machine: Ambient air: Min. +25 C/60%rH Max. +35 C/40%rH The device is not suitable for the handling of abrasive agents. Water quality: The corrosion protection of the integral machine components is guaranteed where the chemical limit values of the pool water are not exceeded in accordance with VDI 2089 Sheet 2 "Water Treatment for Swimming Pool Water " and the DIN (see Service and Maintenance Manual). Sivu/page: 3/20

4 Suomi 3 Varastointi / Asennus Storage / Installation Koneosien nosto maks. 1500kg GEA Fricostar kojetta ei saa säilyttää suojaamattomana ulkoilmassa. Säilytettäessä kojetta välivarastossa tulee alustan olla tasainen ja tukeva. Toimituksen mukana toimitettavat kuljetuskehikot tulee poistaa vasta lopullisella asennuspaikalla. Sallitut varastointiolosuhteet: Ilman lämpötila: 5-50 C Ilman kosteus: 50-85%rH Haalaus: Kuljetus ja purkaminen tulee suorittaa ainoastaan siihen sopivilla nostureilla. Kojetta nostettaessa trukilla tulee kiinnittää huomiota, että nosto tapahtuu ainoastaan kojeen kuljetuskehikon kanssa. Nostettaessa, nostoliinojen kulma ei saa ylittää 60. Kun kone on asennettu paikoilleen, poistetaan haalauskorvat. Asennus: Sopiva asennuspaikka kojeelle on pakkasesta vapaa tila rakennuksen sisällä tuulelta ja sateelta suojassa. Lisäksi koje tulisi olla kuivassa, pölyttömässä tilassa. Ideaalinen lämpötila konehuoneelle on 10 C- 25 C. Kojeen ympärillä tulee olla vapaata tilaa jokapuolella huollon mahdollistamiseksi. Perusta: Koje tulee asentaa tasaiselle, vaakasuoralle alustalle. Erillinen eristys kojeen alle kojeen runkoäänien siirtymisen estämiseksi rakennuksen runkoon on suositeltavaa. GEA Fricostar units must be stored in weather-protected rooms only. For temporary storage, always place the units on a level and secure subfloor. All original packaging and palettes should be removed only when the units are on site and ready for installation. Permissible storage temperature: Air temp.: 5-50 C Air humidity: 50-85%rF Transportation and handling The handling device provided by the factory must be used for transportation and handling. For lifting, the unit must be carried by its frame. If the unit is not fitted with a frame, the wooden support fitted at factory must be used instead. The rope angle should not exceed 60. Installation: A suitable location for installation of the units is a frost-free room, protected from the wind and weather and located within the interior of the building. In addition, the ambient air should be dry with low dust content. Ideally, temperatures should lie between 10 C and 25 C. Accessibility from all sides must be guaranteed! Foundations: Ground or foundations that are both horizontal and level are necessary for installation of the machine parts. Additional isolation under the machine is advisable in order to limit the transference of body sound over the foundations to the building to a permissible level. With respect to ground that does not have the required structure, machine feet must be used (GEA optional accessories). Koneosien nosto maks. 4000kg Sivu/page: 4/20

5 Suomi 4 3 Asennus Kaikki värilliset tai tarroilla merkatut vinotuet, pellit, kuljetuskehikot jne. Kojeen rungossa ja asennusosissa (esim. kompressorissa, puhaltimissa jne.) ovat kuljetuksen aikaisia suojia ja ne tulee poistaa asennuksen yhteydessä. Kojeosien yhdistäminen: 1) Mukana toimitettu tiiviste nauha kiinnitetään liitettävään liitokseen. 2) Kojeosat työnnetään mahdollisimman lähelle toisiaan. 3) Kojeosien yhteen saattamisen saa suorittaa ainoastaan pohjakehikosta käsin. Älä käytä oven kahvoja, putkiliitoksia yms. työntökahvoina! 4) Kiinnitetään ensin kojeosat kojeen ulkopuolelta käyttäen ruuvikiristimiä. Asennus viimeistellään asentamalla kiristysruuvin päälle suojalevy. 5) Kiristetään koneen sisäpuolella olevat kiinnikkeet 6) Yhdistetään tulo- ja poistoilmakojeet pituussuunnassa ruuveilla. 7) Koneen liitoskohtien saumat tiivistetään silikoonipohjaisella massalla. Storage / Installation All cross struts, corner plates and brackets, identified by colour or by label, affixed to the housing and installation parts, or marked with labels (for example compressor, ventilating fans) are shipping braces. These parts must be removed prior to installation of the machine components. Split Joint Assembly: 1) Stick sealing tape to split joint and spread sealing paste along split joint an both sides. 2) Move parts of the unit as close to each other as possible for assembly. 3) Pull components together across unit frame. Do not use heat exchanger connections, drains or door handles for handling. 4) First connect split joint in the fame area using screws. Then bolt together aluminium corner brackets if the rear of the unit is not accessible. Hexagon head screws must be used for the connections. 5) Connect unit cover bars by using the multifunctional connector-bracket. 6) Bolt cover panels together with multifunctional connector-bracket on split joint. 7) Connect units by hexagonal head screws in the longitudinal direction before fitting cover strips. Sivu/page: 5/20

6 5 4 Suomi Vesipuolen kytkennät Vesilukko: Kojeosat tulee asentaa siten, että kondenssivesiliitosten teko vesilukkoineen on mahdollista tehdä. Näin ollen moottoripedin tai jalkojen tulee olla vähintään 150mm korkeita, ks. myös s.10. Hydraulic connections Siphon connection: The machine parts must be installed so that it is possible to attach a siphon for the condensate drainage to the required specification (min. 150mm base height, foundations according to system; also see page 10). Meno Paluu Jokainen lämmönvaihtimen meno- ja paluuliitäntä on merkattu oheisten kuvien mukaisesti. Viemäröintiyhteet: Ennen lopullista kojeen asentamista tulee ottaa huomioon viemäröinnin asentaminen. Riippuen asennuspaikasta, voidaan kondenssivesiliitäntä asentaa tehtaalla myös kojeen takapuolelle, mutta vakiona se sijaitsee etupuolella. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden suoritusmahdollisuus. Vesi(-glykoli) liitännät: GEA kojeeseen tulee tehdä seuraavat vesipuolen kytkennät työmaalla. A) Jälkilämmityspatteri B) vesi-glykoli -patteri C) allasvesilauhdutin (valinnainen lisävaruste). Kaikki liitännät sijaitsevat kojeen ulkokuoren ulkopuolella joko sivulla tai päällä (allasvesilauhdutin). Jälkilämmityspatteri: 2 liitosta (meno ja paluu); Liitostyypit ja koot löytyvät laitteen teknisistä tiedoista. Vesi-Glykoli piiri: 4-6 liitosta, kahden tai kolmen patterin meno ja paluu, sekä täyttöyhteet, pumppu, varoventtiili, paineastia jne. Allasvesilauhdutin: 2 liitosta(meno ja paluu); Liitostyypit ja koot löytyvät laitteen teknisistä tiedoista. Drainage line: Prior to final location of the machine components, please read the notice regarding preassembly of the drainage lines. Depending on the conditions on site, the siphon connection can be fitted to the condensate tray on the operator side. Access for cleaning/servicing purposes must be provided at all times. Medium connections: With the GEA, the customer connects two components only. A) Reheater B) Pool water condenser (optional accessories available) Both connection terminals are normally located on the operator side or on the roof panel of the units (except for special solutions). Reheater: Two connectors (preliminary heat and return); see Unit Technical Data for connection and dimensions). Pool water condenser: Two connectors (inlet and return); see Unit Technical Data for connection and dimensions Sivu/page: 6/20

7 6 5 Suomi AllasVesiLauhdutin AVL (lisävaruste) Huom!: Kaikki vesipuolen putkimateriaalit tulee olla vähintään +80 C lämpötilan kestävästä materiaalista tehtyjä. Allasvesilauhduttimen tyhjennysyhteet sijaitsevat allasvesilauhduttumen liitoksen vieressä. Ilmausyhteet tulee asentaa työmaalla lähelle allasvesilauhduttimen liitoksia. Pool Water Condenser PWC (not for FWR units) Attention: The pool water condenser pipes must be thermostable and dimensionally stable to at least +80 C. The pool water condenser drain plug is located at the pool water condenser connection pipe. The customer must provide ventilation at the pool water outlet. Huom.: Allasvesilauhduttimen suunnittelussa on otettava huomioon vesipuolen vesimäärä ja erityisesti virtausnopeus (ks. tkniset tiedot). Liian suuri vesipuolen virtausnopeus johtaa allasvesilauhduttimen tuhoutumiseen ja takuun voimassaolon lakkaamiseen! Liitetkset ja putkisto tulee asentaa siten, että kammiohin ja asennusosiin taataan vapaa pääsy! Allasvesilauhduttimen vesipuolen liitäntämahdollisuudet Esimerkki 1: Allasvesilauhdutinpiiri erillisenä kiertona The connection pipes must be laid so as to guarantee easy access to the chambers and components on the panels in the event of service/maintenance. Hydraulic integration of the pool water condenser Example 1: The pool water condenser as a separate circuit Attention: Please note the water-side flow level in the pool water condenser; see configuration engineering data. An excessively high water-side flow can destroy the pool water condenser and will invalidate any right to a claim according to the terms and conditions of the guarantee! 1.1 Sivu/page: 7/20

8 Suomi 7 6 Kuva 1.1 1) Pumppu 2) suodatin 3) allasvesilauhdutin 4) lämpötila-anturi. Fig ) Pump 2) Filter 3) PWC 4) Temperature sensor Esimerkki 2: Allasvesipiiri yhdistettynä erilliseen roiskevesisäiliöön. Example 2: Pool water condenser circuit with a separate surge water container 1.2 Bild 1.2 1) Pumppu 2) suodatin 3) allasvesilauhdutin 5) lämpötila-anturi. Fig ) Pump 2) Filter 3) PWC 4) Temperature sensor Sivu/page: 8/20

9 8 7 Suomi Esimerkki 3: Allasvesilauhdutinpiiri rinnakkain suodatinpiirin kanssa, mutta vain yksi allasveden meno- ja paluuliitos allastilassa. Example 3: Pool water condenser circuit in parallel to a filter circuit with one pool water inlet and one pool water outlet only 1.3 Kuva 1.3: 1) Pumppu 2) suodatin 3) allasvesilauhdutin 4) lämpötila-anturi 5) suodatinpiirin pumppu 6) takaiskuventtili. Fig. 1.3: 1) Pump 2) Filter 3) Pool water condenser 4) Temperature sensor 5) Filter circuit pump 6) Non-return valve Edellyttää suodatinpiirin pumpun sähköistä lukitusta kinnteistöautomaation toimesta. Lisäksi tulee asentaa takaiskuventtili. In this configuration, an electrical interlock of the filter pump with the pool water condenser pump must be provided by the customer. In addition, non-return valves or check valves must be fitted. Sivu/page: 9/20

10 Suomi 9 Esimerkki 4: Allasvesilauhdutinpiiri samassa kierrossa suodatinpiirin kanssa. Allasvesilauhduttimella oma ohitus. Example 4: Pool water circuit integrated within a filter circuit bypass system 1.4 Kuva 1.4 1) Magneettiventtili 2) etusuodatin 3) allasvesilauhdutin 4) lämpötila-anturi 5) suodatinkierron pumppu 6) säätöventtiili 7) vrtausmäärän mittari. Pumpun ohjaus tulee hoitaa yhteisesti suodatinpiirin ja -kojeen kanssa. Myös magneettiventtiili tulee asentaa ja sen ohjaus hoitaa yhteisesti. Vesipuolen vesimäärän säätämiseksi linjaan tulee asentaa säätöventtiili. Fig ) Solenoid valve 2) Prefilter 3) Pool water condenser 4) Temperature sensor 5) Filter circuit pump 6) Throttle valve 7) Flowmeter In this configuration, the pump must be controlled not only by the filter system, but also by the unit. The solenoid valve for installation must also be actuated in parallel (instead of PWC pump control output). The customer may need to perform contact duplication. A throttle valve should be provided for water volume regulation. Sivu/page: 10/20

11 Suomi 10 9 Vesilukko: Jotta kondenssivesi poistuisi luotettavasti kojeen sisältä, tulee kondenssivesiyhteet varustaa yhdellä tai useammalla kondenssivesilukolla. Erityisesti on huomioitava riittävästä sokkelin korkeudesta (>150mm), jotta vesiluko(i)lle jää riittävästi tilaa. Vesilukon korkeuden määrää kojeen ylipaine. Vesilikon korkeuden voi arvioida seuraavalla kaavalla. Siphon Connection: For the trouble-free operation of the condensate drainage, one or several siphon(s) should be fitted outside of the unit by the customer. An adequate base height (> 150 mm) must be provided to guarantee a sufficient mounting height for installation of the siphon(s). As a minimum requirement, the hydraulic seal of the siphon must correspond to the unit overpressure at condensate drainage. H (mm VP) = Kojeosan ylipaine (Pa) / 10 (VP = vesipatsas) Calculation formula: H (mm WC) = unit overpressure (Pa) / 10 (WC=water column) Kondenssivesilukko ja liitos viemäriverkostoon / Drainage connection Sivu/page: 11/20

12 Suomi a Ohjauskeskus Kojeen ohjaukseen ja säätöön toimitetaan komponentit valmiiksi johdotettuna ja koestettuna. Kojeen ohjauskeskus toimitetaan irrallisena. Mukana toimitetaan kiinnityskulmat ja kiskot tai erillinen kojekeskussokkeli. Lisäksi mukana toimitetaan ruuveja yms. Pienien kojeiden asennus -> Asennus asennuskulmilla (kojeet->4000) FAU-kojeet päätypuolelle. Suurien kojeiden asennus -> Asennus asennuskiskoille (kojeet 6000->) Kojeen ohjauskeskus asennetaan aina lämmöntalteenoton kohdalla olevalle tyhjälle seinälle. Kojesarjan FAMU ohjauskeskus asennetaan kojeen päätyyn tulo- tai poistoilmakanavaan. Vaihtoehtoisesti kojekeskus voidaan asentaa erilliselle kojejalustalle. Control Cabinet The modules required for control and regulation are housed in a separate control cabinet in accordance with VDE regulations. The control cabinet is delivered unwired and includes fixing brackets/rails and fixing materials for mounting of the control cabinet to the device. Assembly with small-scale units-> assembly with fixing brackets (-> 4000) FAU units on the end side. Assembly with large-scale units -> assembly on mounting rails (units 6000->). The assembly location of the unit must always be upstream of the heat recovery. No doors are planned within this area. With the FAMU unit series, the control cabinet is secured in the area of the supply air/return air ducts or is installed separately. 1 Ohjauskeskus 2 syöttöjännite 3 kaaplien läpivienti 4-7 kaapelien sisään- ja ulostulot X1-Xn riviliittimet. Kaikki työmaalla tehtävät kytkennät tulee liittää tehtaalla valmiiksi johdotettuihin riviliittimiin. HUOM! Työskenneltäessä kojeen sähköosien lähellä, tulee koje tehdä jännitteettömäksi. 1.5 Esimerkki pienien kojeiden asennuksesta -> a esimerkki suurien kojeiden asennuksesta 6000->. Danger! When working on the, the unit must always be disconnected from the mains power supply! 1.5 Example of mounting option with small-scale units > a Large-scale units 6000-> 1 Control cabinet 2 Power supply cables 3 Cable glands 4-7 Cable entries/outlets X1-Xn Terminal strips The prefabricated connection cables must be installed according to the identification markings! 1.5 Sivu/page: 12/20

13 12 1 Suomi Toimilaitteet (ei FAU) Servo-Drives (not FAU) Ulko- ja jäteilmapeltien toimimoottorit ovat kytkemättä kun koje toimitetaan tehtaalta. Toimimoottoreiden kiinnitys ja asennus on mahdollista vasta kun kojeen toimituslohkot on yhdistetty. The servo-drives for the outgoing air and outside air sections are mounted in the intake section, but are not wired. Voltage supply wiring is only possible following installation by the customer of the unit component parts due to the component spacing. 1) Koje lohkojen yhdistäminen. 1) Install unit component parts 2) Asenna toimimoottoreiden syöttökaapelit ja johdota syöttö valmiita kaapelireittejä pitkin. Kuva 1.6 2) Lay, secure and connect the prepared and unwound servo-drive connection cables using the available cable ducts. Fig Sivu/page: 13/20

14 13 Suomi Käyttööotto: Initial Commissioning: Ensimmäinen GEA kojeen käyttöönotto suoritetaan ainoastaan GEA Happelin valtuuttaman ammattihenkilön toimesta! Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee tarkastaa käyttöolosuhteet sekä seuraavat asiat: Kaikki kytkennät tulee tarkastaa mukana toimitetun kytkentäkaavion mukaan. Kaikki vesipuolen liitännät tulee tarkastaa vuodoista ja varmistaa sulkuventtiilien asento. Tarkistetaan että uimahallin olosuhteet vastaavat sallittuja olosuhteita. Koje tulee puhdistaa kokonaan sisältä. Kaikki porausjätteet yms. tulee puhdistaa erityisen huolella, korroosion estämiseksi. Käyttöönottoa varten tulee DDC säätöyksikön ohjeet myös huomioida! Puhaltimet: Ennen puhaltimien pyöritystä tulee seuraavat seikat tarkistaa: moottorin ja puhaltimien kiinnitys kojeen palvelualueen ja kojeen puhtaus kuljetuksen aikaiset tuet tulee olla poistettuna kaikkien puhallinportaiden käyntisuunnat tulee tarkistaa. The initial commissioning or startup of the GEA must only be carried out by technical personnel authorized by GEA Happel. Prior to initial commissioning, the local operating conditions must be inspected and a check of the following points performed: Fan: all electrical connections using the available wiring diagrams inspect all media connections are they open and is water present in the heat exchanger? Create operating conditions within the application limits or in the room/hall. All areas of the machine must be cleaned. Drillings and other impurities must be completely removed! For initial commissioning, also refer to Part 2 of the User Information in the DDC regulations. Prior to initial commissioning, the following points must be checked: Check motor and fan connection Inspect the unit interior and chamber for cleanliness Remove shipping braces (identified by colour or labels). Check the direction of rotation of the fans in all operating stages (direction of rotation is indicated by an arrow). Sivu/page: 14/20

15 Suomi 14 Suodattimet: Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee tarkastaa käyttöolosuhteet sekä seuraavat asiat: suodatinkammion puhtaus suodattimien kehysten tiiveys suodattimien kiinnitys kojeen rakenteisiin. Kompressori: Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee tarkastaa käyttöolosuhteet sekä seuraavat asiat: kuljetuksen aikaiset tuet tulee olla poistettuna tarkistaa silmämääräisesti kylmäaineliitokset mahdollisten vuotojen varalta kompressorikammion puhtaus. Vesipatterit Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee tarkastaa käyttöolosuhteet sekä seuraavat asiat: Täytettäessä järjestelmää tulee ilmaukseen kiinnittää huomiota. Varottava erityisesti ilmataskujen syntymistä lämmönvaihtimeen. Avattava ilmausvennttiiliä kunnes vettä tulee hieman Suljettaan ilmausventtiili Avataan sulkuventtiili Jälkilämmityspatterin kolmitieventtiili ajetaan kiinniauki (pieni punainen nappi). Allasvesilauhdutin: Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee tarkastaa käyttöolosuhteet sekä seuraavat asiat: Täytettäessä järjestelmää tulee ilmaukseen kiinnittää huomiota. Varottava ilmataskujen syntymistä lämmönvaihtimeen. Avattava ilmausvennttiiliä kunnes vettä tulee hieman Suljettaan ilmausventtiili Avataan sulkuventtiili Tarkastettava, että putkisto on tehty korkeita lämpötiloja kestävästä materiaalista. (Lämpötila saattaa nousta jopa 80 C). Filter: Prior to initial commissioning, the following points must be checked: Check cleanliness of the filter chamber and clean if necessary. Check leak-tightness of filter frames. Check filter frame fastener. Compressor: Prior to initial commissioning, the following points must be checked: Remove shipping braces. Perform visual inspection for possible leakages Check cleanliness of compressor chamber and clean if necessary. Heaters and heatrecovery: Prior to initial commissioning, the following points must be checked: When filling the system, trouble -free ventilation must be guaranteed. Air pockets in the exchanger must be avoided. Open the bleed valve slightly and wait until water escapes. Close the bleed valve. Open the slide valves or valves. Start the reheater 3-way valve with a reset (small red button in the terminal box, automatic alignment follows). Pool water condenser: Prior to the first commissioning, the following points must be checked: When filling the system, problem-free ventilation must be guaranteed. Air pockets in the exchanger must be avoided. Open the bleed valve slightly and wait until water escapes. Close the bleed valve. Open the slide valves or valves. Please use temperatureresistant supply pipes only (temperatures above 80 C are possible in the supply connections) Sivu/page: 15/20

16 Suomi 15 Sekoitus ja imukammiot: Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee tarkastaa käyttöolosuhteet sekä seuraavat asiat: Ulko- ja jäteilmapeltien asento Peltien liikkuminen vapaasti. Peltimoottorin ja sälepeltien akselin kiinitykset. Kojeen käyttö sälepeltien ollessa kiinni on ehdottomasti kiellettyä. Pahimmassa tapauksessa tämä saattaa johtaa jopa onnettomuuksiin tai vakaviin omaisuusvahinkoihin. Mixing and Intake Component Prior to commissioning, the following points must be checked: Check the position of the dampers. Check ease of access to the dampers. Check damper shaft/servodrive connections. Operation of the unit against closed shutters or the slamming of unsecured shutters during start-up and operation can cause accidents and serious damage to the device. Vikailmoitukset: Ks. DDC käyttöohjeet. Error messages See DDC Regulations, Instructions, Part 2 Sammuttaminen: Ks. DDC käyttöohjeet. Shutdown See DDC Regulations, Instructions, Part 2 Sivu/page: 16/20

17 16 Suomi Huolto-ohjeet GEA koje on valmistettu korkealuokkaisista ja huoltoystävällisistä komponeneteista. Tästäkin huolimatta koje vaatii säännöllistä huoltoa, jotta koje säilyy taloudellisena ja tehokkaana koko sen elinkaaren ajan. Uimahallin ilmassa olevien agressiivisten aineiden takia (kloori, PH:n-kohottajia, PH:n-laskijoita, suolaa, puhdistusaineita, usw.) tulee ilmanvaihtokojeen sisäpuolella suorittaa säännöllisiä silmämääräisiä tarkistuksia sekä tarvittaessa puhdistuksia ruostumisen ja korroosion ehkäisemiseksi. Tarvittaessa huoltoväliä tulee lyhentää. Perushuoltoväli 4krt. vuodessa, tarvittaessa lyhyemminkin. Tarkista kaikki ruuvit ja mutterit, tarvittaessa kiristä. Tarkista maadoitus. Tarkista sälepeltien puhtaus ja toiminnot. Tarkista ulkoilma- ja jäteilmasäleiköt, tarvittaessa puhdista. Tarkista kojeen ja kanaviston tiiveys. Ilmaa lämmönvaihtimet. Tarkista suodattimien likaantumisaste ja tarvittaessa vaihda. Puhdista lämmönvaihtimien lamellit. Poista lika kojeesta. Puhdista kondenssivesialtaat vedellä. 2 krt. Vuodessa, tarvittaessa lyhyemminkin: Puhdista vesilukko. Tarkista säädöt ja kojeen toimilaitteiden asennot. Tarkista pumppujen ja puhaltimien sekä kompressorin käyntiäänet. Tarkista kiilahihnojen kireys. Lisätietoja: Oy Teknocalor FIN- Fax: +358 (0) Service and Maintenance Information GEA units are equipped with high-quality components and require minimum servicing only. Nevertheless, we recommend that the units are checked and serviced at regular intervals to maintain long a service life and economical operation. As the atmospheric load on ventilation units used in swimming pool halls and their interconnected rooms is considerably higher due to the use of chemicals (chlorine, PH +, PH -, salt, cleaning agents etc.) than that of standard ventilation equipment, we would also recommend regular visual inspections and that cleaning and servicing intervals are adapted or shortened according to the circumstances. Standard service every three months, possibly less frequently: Check and re-tighten all screw connections. Inspect the earthing system. Inspect dampers for cleanliness and function and clean if necessary. Inspect discharge grille and intake grille and clean if necessary. Inspect units and air ducts for leaks (water-side and airside). Ventilate heat exchanger. Check soiling of filters and replace if necessary. Aspirate/clean heat exchanger plates. Remove impurities. Clean condensate tray with water. Every six months, possibly less frequently: Clean siphon if necessary. Check setting and function of servo-drive. Service and maintenance contract: To obtain a service and maintenance contract, please contact your installer or your nearest GEA partner. Sivu/page: 17/20

18 17 Suomi Merkkien selitykset Equipment Labels Puhallin tai kompressori Fan or compressor Ilman jäähdytin (ilma tai höyry / jäähdytysaine) Refrigerant-to-air/steam cooler Äänenvaimennin Integrated silencer ECOFLOW LTO patteri Water-to-air heater/cooler for sensible heat recovery unit Suodatin Air filter ECOSTAT LTO patteri Heater/cooler for ECOSTAT sensible heat recovery unit Erikoissuodatin High-efficiency filter ECOPLAT LTO patteri Heater/cooler for ECOPLAT latent heat recovery unit Sälepelti Louver stats operating in opposite directions ECOROT LTO patteri Heater/cooler for ECOROT latent heat recovery unit Vesi-Ilma lämmönvaihdin Water-to-air heater Ilman kostutin Humidifier Sähköpatteri Electric heater Säädin Controller Vesi-Ilma jäähdytin Water-to-air cooler Pisaranerotin Droplet eliminator Sivu/page: 18/20

19 18 Suomi Varoituskilpien merkitys Warning Labels Kiinnitettäessä tulee putkea tukea vastakkaiseen suuntaan Hold by wrench when connecting! Varoitus! Tulipalon vaara! Fire risk! Dirty filters are flammable Ennen avaamista, katkaise päävirta. Scwitch off master switch before opening! Varoitus! Oven avaaminen puhaltimen pyöriessä on kiellettyä! Risk of injury! Open only after stoppage. Tekniset tiedot, sekä asennusohjeet kojeen sisällä. Data sheet and assembly instructions inside. Puhallinta ei saa pyörittää peltien ollessa kiinni! Do not start up fan when louvers are closed! Sivu/page: 19/20

20 19 Suomi Jälkihuomautus Additional Afterword Kondenssivedelle alttiiden kammioiden puhdistus: Allasvedessä on aina mukana voimakkaia kemikaaleja ja puhdistusaineita, jotka päätyvät kojeeseen höyrystyneen ilmankosteuden lauhtuessa kojeen pinnoille. Nämä lika partikkelit muodostavat ohuen kalvon kojeen pinnalle, jolla saattaa olla erittäin voimakas korroosiota edistävä vaikutus. Tämän takia koje tulee puhdistaa täydellisesti siihen tarkoitetulla heikosti alkalisoivalla puhdistusaineella, jota hangataan kojeen pintaan pehmeällä sienellä. Pesun jälkeen kojeen pinnat tulee huuhtuo perusteellisesti vedellä. Kojeen pinnassa olevaa pinnoitetta ei missään nimessä saa rikkoa. Mikäli korroosiota estävä kerros rikkoituu, tulee se korjata välittömästi siihen soveltuvalla aineella. Takuu korroosio tapauksissa: GEA kojeiden korroosionesto aine on eräs luotettavimmista nykyajan aineista. Se on levitetty GEA:n asentajien toimesta erityisellä huolellisuudella. Tästäkään huolimatta, kojeen sisäpuolen huolellista huoltoa ja puhdistusta ei saa laiminlyödä. Jos kojeeseen tulee korroosio ongelmia, voidaan takuuvaatimukset hyväksyä ainoastaan silloin kun GEA:n määräämiä huoltoivälejä on noudatettu (esim. s. 17) JA huoltotapahtumista on esittää luotettava huoltokirja. Cleaning of the wet-zone: The condensate contains chlorides, organic components, chemicals and detergents, which evaporate and penetrate the unit. These substances can be deposited as a thin crust within the unit and in extreme cases, can have a highly corrosive effect. These deposits must be completely removed using an appropriate mild alkaline cleaning agent and a soft sponge. Surface-protection of the components must not be damaged during this procedure. All cleaned parts must be rinsed, particularly the condensate drains, with plenty of clean water following the cleaning procedure. Any damage to the respective corrosion prevention system must be repaired within a timely fashion. Warranty in the event of corrosion damage: The corrosion prevention system on the GEA units is state-of-the art and was carefully designed by GEA engineers. Nevertheless, even the best corrosion-protection is no substitute for the regular inspection and cleaning of those components at risk of corrosion. Furthermore, fitting of the units requires information from the customer on the planned or general operating conditions in the swimming pool hall. In the event of damage due to corrosion, a claim in accordance with the warranty may only be submitted if the inspection intervals comply with GEA requirements and are documented within a logbook. Sivu/page: 20/20

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions FI GB Asennus-, käyttöohjeet Installation, operation instructions Asennus FI Keinuripustuksen asennus Tekstin sulkeissa olevat numerot viittaavat kuvien 1, 2, 3 ja 4 numerointiin. Kiinnitä keinuripustuksen

Lisätiedot

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C.

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin Mounting instruction Asennusohjeet 05 IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 45 C 198-264 V AC PH2 4 6 29/01/2016 SIA VIZULO Ganibu dambis 7a,

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM904 2011-08 ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.2 2/8 SLIW17.2 PEM904 2011-08 GENERAL INFORMATION (ENG) - Check

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Eurolaite Oy on vuonna 1 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

RU-ulokehylly - RU Cantilever Racking

RU-ulokehylly - RU Cantilever Racking A Member of the Constructor Group RU-ulokehylly - RU Cantilever Racking Asennus- ja käyttöohje - Assembly and Operating Instructions Suomi - English 5/2013 Til.nro 046592 Asennusohje Asennuksen saavat

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM889 2010-02 CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.7 ENGLISH SUOMI 2/8 SDI46.7 PEM889 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION - Check that the kit is

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

EVACUATIVE DAMPER INSTALLATION INSTRUCTIONS 024/12-DK VALID FROM:

EVACUATIVE DAMPER INSTALLATION INSTRUCTIONS 024/12-DK VALID FROM: EVACUATIVE DAMPER DM-E INSTALLATION INSTRUCTIONS 0/-DK VALID FROM: 5..0 Park Allé 66, DK-605 Brondby; Telefon 70 0 9 ; E-mail:oeland@oeland.dk Evacuative damper type DM-E is in all variants classified

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Exercise 3. (session: )

Exercise 3. (session: ) 1 EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 3 (session: 7.2.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 28.2. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84 Toimitus EUB(A,B) toimitetaan yhtenä yksikkönä, ts. palkkialustalle kokoonpantuna koneena, jossa on katto, ks. kuva 1. Vaihtoehtoisesti kone voidaan toimittaa myös lohkoina, joissa on katto ja palkkialusta

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Kuivajääpuhallus IB 15/120 Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä. Vakiovarusteet:

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rastikuvissa näkyy selvästi että kilpailija koskee

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ilmalämpöpumppu Split air conditioner wall mounted model Käyttäjän opas Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ultra-thin GWHD09A3NK3DF KFR-25GW/NaA12FA GWHD12B2NK3AD KFR-32GW/NaA12FA Please

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin - DUO - Liitin 1 et Liitin CASAFLEX - DUO 3 2 6 1 9 4 5 8 10 7 1 Stützring 2 Graphitdichtring 3 Anschlussstück 4 Druckring 5 Pressplatte A 6 Konusplatte B 7 Innen-Sechskantschraube 8 Schutzkappe (2 - teilig)

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös INSTRUCTIONS MANUAL Original instructions MALLI/MODEL: Holly 1500: ERC2-1507 Holly 2000: ERC2-2009 DT Istr (ERC

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows DOMICET MINI Suitable for mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. Optimized for tilting windows and the spring mechanism is suited also

Lisätiedot

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta.

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta. LP-8 Spreader Paranna liukkaudentorjunnan tehokkuutta Blizzard LP-8 Tailgate -levittimellä, joka on takanäkyvyyden parantamiseksi malliltaan matalaprofiilinen ja jonka kapasiteetti on 225 litraa, jotta

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Vakiovarusteet: Suutinrasva Viuhkasuutin Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen) Kuivajään

Lisätiedot

Reliable sensors for industrial internet

Reliable sensors for industrial internet Reliable sensors for industrial internet 21.5.2015 Anu Kärkkäinen, PhD Research Team Leader VTT Technical Research Centre of Finland anu.karkkainen@vtt.fi Click to edit Master Contents title style Click

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje PA2500... 26

Asennus- ja käyttöohje PA2500... 26 Asennus- ja käyttöohje PA2500 FI... 26 FI Tekninen ohje koostuu enimmäkseen kuvista, joiden nimikkeet ovat englanninkielisiä. Nimikkeiden merkitykset on käännetty ohjeen loppupuolella. 2 PA2500 1026 /

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Jakorasia Abox-i IP65

Jakorasia Abox-i IP65 Jakorasia Abox-i IP65 Abox-i 060 Jakorasia 5x6 IP65, harmaa, 110x110x67m Tuotenro: STK: Nimike: 45227 3429705 49040601 Iskunkestävä, halogeeniton sekä UV- suojattu lasikuituvahvisteinen polykarbonaatti

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio aske Kuvaus 1 MAGNA3 4-12 F Tuote No.: 9792427 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta MAGNA3 More than a pump With its unrivalled efficiency, all-encompassing range and built-in

Lisätiedot

paranee oleellisesti.

paranee oleellisesti. 50 100 Elysator 13 % 100 % Ilmakello e 13 % e Anodi e O H Mg(OH) Katodi + Elektrolyytti (Vettä) Tyhjennys eliminointi. Mg + H O Mg(OH) + H H + ½O H O Mg + H O + ½O Mg(OH) + H O Toiminta paranee oleellisesti.

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

1. Telien sijoittelu raiteille ja tuenta 1. Bogie placement and supporting on the tracks

1. Telien sijoittelu raiteille ja tuenta 1. Bogie placement and supporting on the tracks Nosturin kasausohjeet Crane assembly instructions 17.1.2014 10.2.2014 1 Nosturin osat Crane sub-assemblies Vetopuomi 6,1t Pulling boom 6,1t Tukisauva Support beam 0,9t / kpl 0,9t / pcs Liikkuva vastapaino

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4202 Magnum pendant Available in natural birch, black or white

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY I047/M02/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I047 DEKRA

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

Malli: CC45 CC77 CC55

Malli: CC45 CC77 CC55 Malli: CC45 CC77 CC55 Käyttöohje FI 3 Users manual UK 5 114-120426 1 FI Sisältö Tärkeitä turvallisuusohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 3 Käynnistäminen 3 Termostaatti 4

Lisätiedot

KONEEN SÄÄTÖJÄ. Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin.

KONEEN SÄÄTÖJÄ. Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin. SWF C 14 KONEEN SÄÄTÖJÄ WARNING Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin. Käyttövarsi Säätöruuvi Terän rajoitinlevy TERÄN RAJOITTIMEN

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10. Rekisterinpitäjä Anders Manager Oy Aurakatu 12 B 20100 Turku Y-tunnus: 1024785-9 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Matias Mäenpää +358 (0)45

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Victo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White.

Victo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White. Victo 4250 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen Tutkimuslääkkeiden GMP Fimea 17.1.2017 Pirjo Hänninen Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva EU:n asetus Regulation (EU) No 536/2014 Hyväksytty 16.4.2014 (voimaan 28.5. 2016) Kumoaa nykyisen lääketutkimusdirektiivin

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts TEST REPORT Nro VTT-S-04515-08 19.5.008 Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts Requested by: Hormex Oy TEST REPORT NRO VTT-S-04515-08 1 () Requested by Order Hormex Oy Linnanherrankuja

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

ELECTRIC SAUNA HEATERS. Experience the Genuine Finnish Sauna. Experience SAWO.

ELECTRIC SAUNA HEATERS. Experience the Genuine Finnish Sauna. Experience SAWO. ELECTRIC SAUNA HEATERS Experience the Genuine Finnish Sauna. Experience SAWO. Mini,,0, Separate control panel or builtin controls on the left or right side of the heater Erillinen tai sisäänrakennettu

Lisätiedot

ABB Oy Jukka A Mäkinen ABB solarsystems ISY kevätkokous. ABB Group March 25, 2015 Slide 1

ABB Oy Jukka A Mäkinen ABB solarsystems ISY kevätkokous. ABB Group March 25, 2015 Slide 1 ABB Oy Jukka A Mäkinen 27.03.2015 ABB solarsystems ISY kevätkokous March 25, 2015 Slide 1 Aurinkosähköjärjestelmät Useita pieniä järjestelmiä lähellä kulutuspistettä Keskisuuria järjestelmiä kulutuspisteissä

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB Toimitus LQGB-koneen toimitusvaihtoedot ovat seuraavat: n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kokoonpantuna yhdeksi lohkoksi. n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kone kokoonpantuna ja asennettuna palkkialustalle.

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot