Ohje BASIC Kostutin BCHA, koko Yleistä. 2. Asennus. 1.1 Erittely Rakenne, koko jne. ilmenevät toimitusasiakirjoista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje BASIC Kostutin BCHA, koko 004 055. 1. Yleistä. 2. Asennus. 1.1 Erittely Rakenne, koko jne. ilmenevät toimitusasiakirjoista."

Transkriptio

1 Ohje BASIC Kostutin BCHA, koko Yleistä BCHA-kostutin on kertakäyttö- tai kiertovedelle tarkoitettu haihdutuskostutin. Vesi haihtuu kostealta, lämmittämättömältä pinnalta, joka koostuu keraamisesta aineesta valmistetusta kennostosta. Haihdutuspinta on palamaton, joten korkeatkaan ilman- ja vedenlämpötilat eivät vaikuta siihen. Lisäksi kennosto imee tehokkaasti vettä, mikä takaa pintojen tehokkaan kostuamisen. Ilmavirran kostuttimessa on oltava vaakasuuntainen. Kiertoveden kostutusjärjestelmä sisältää: Vesisumuttimen, pumpun, tyhjennysventtiilin, uimuriventtiilin ja sisäisen putkiston. BCHA-osat on helppo vetää esiin tarkastusluukusta puhdistusta varten. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun vesialtaan tyhjennysliitäntä on tarkastussivulla. Jos tyhjennysliitäntä virtaa vapaasti, se on varustettava vesilukolla BCXZ VAROITUS! Painepuolella puhaltimen jälkeen olevia tarkastusluukkuja ei saa avata puhaltimen ollessa käynnissä. Luukku saattaa paiskautua auki ja aiheuttaa henkilövahinkoja. 1.1 Erittely Rakenne, koko jne. ilmenevät toimitusasiakirjoista. 2. Asennus 2.1 Yleistä Kostutin asennetaan lattiakaivolliseen tilaan. Kostutin voidaan asentaa myös (ilmavirran suunnasta katsottuna) mahd. ilmanjäähdyttimen eteen Kostuttimen valinta Kostutinta valittaessa, on huomioitava vedenlaatu, asennustyyppi ja säätötapa, katso seuraavat suositukset (ks. myös luku ): Merkinnät ja tekniset yhteydet Käyrästössä 2 on esitetty kostutus vedellä, jonka lämpötila on sama kuin kostean lämpömittarin lämpötila tv. Kostuttimet on liitettävä kylmään veteen, jolloin mahdollinen lämpösisällön muutos voidaan jättää huomiotta, vaikka tuloveden lämpötila olisi hieman kostean lämpömittarin lämpötilaa alempi. X 2 X 1 Kostutusaste b x = X max X 1 Vedenkulutus haihdutuksen seurauksena, E, lasketaan seuraavasti : E= q 60 1,2 (x 2 x 1 ) l/min, missä q = ilmavirta, m 3 /s Merkinnät x 1 = vesisisältö, sisäänmenevä ilma x 2 = vesisisältö, ulosmenevä ilma x max = kyllästymisvesisisältöarvo = suhteellinen kosteus t = kuivan lämpömittarin lämpötila t v = kostean lämpömittarin lämpötila BCHA Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 1

2 2.2 Magneettiventtiili Sisäänrakennettu kostuttimeen kaksporrassäädölle. 2.3 Sähköliitäntä Sähköliitäntää varten kostutinkennot vedetään ulos ja liitäntäkaapeli vedetään kotelon läpi kostutinpumppuun ja magneettiventtiiliin. Kaapelia ei saa vetää tarkastusluukun ulkopuolelle tai läpi. Sähkökomponentit varustetaan turvakytkimellä, jonka virta ja teho ovat sivun 6 taulukon mukaiset (Luku 4.1 Sähkötiedot). Pumpun pyörimissuunta tarkastetaan. 2.4 Vedenlaatu - vedenkulutus Kostutus kiertovedellä Veden kokonaiskulutus on haihtuneen vesimäärän (E) ja ylijuokstuksen (B) summa. Ylijuoksutus on vakiosuuruinen tyhjennysvirtaus, joka vaaditaan altaan mineraalipitoisuuden pitämiseksi hyväksytyllä tasolla Ylijuoksutuskerroin Ylijuoksutuskerroin (fb) saa d aan alla olevasta laatukäyrästöstä, kun vedenlaatu tunnetaan, ks. alla oleva esimerkki. Vesianalyysejä voidaan tehdä, mutta useimmiten on helpompaa kysyä analyysitiedot paikalliselta vedentoimittajalta. Jos ylijuoksutuskerroin on yli 2, suositellaan kiertoveden sijasta suoraa vettä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää vedenkäsittelyä. Älä kuitenkaan käytä vedessä pehmentimiä tai kalkinestoaineita. 2.5 Asennustyyppi Jos ilma on erittäin likaista, kostutin on varustettava hienosuodattimella. Asennuksia, joissa ilmassa on selluloosapölyä tai vastaavia aineita, tulee välttää. Esimerkki Ilmavirta (q) = 2,4 m 3 /s ph-arvo, kylmä vesi = 7,1 Kalsiumpitoisuus (CA 2+ ) Bikarbonaattipitoisuus (HCO 3 ) Vesisisältö kostuttamaton ilma (X 1 ) Vesisisältö kostutettu ilma (X 2 ) Laatukäyrästö antaa vuotokertoimeksi f b = 0,3 = 100 mg/ml (100 ppm) = 100 mg/ml (100 ppm) = 0,0023 kg/kg = 0,0110 kg/kg Haihtuminen (E) =2,4 60 1,2 (0,0110-0,0023) = 1,50 l/min Vuoto (B) =f b E=0,3 1,50 = 0,45 l/min Veden kokonaiskulutus (T) =E+B=1,50+0,45 = 1,95 l/min Ca(CaCO 3) mg/l 2, Ca mg/l , HCO mg/l CO mg/l Käyttökelvoton vesi 2,0 1,0 0,5 0,25 f b -Kerroin 1,0 10 Suora vesi (ei kiertävä) 1,0 0,01 Veden laatukäyrästö ph 2 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

3 2.6 Kostutus kiertovedellä Vedentarve Haihdutus aiheuttaa tietyn vesihäviön. Tästä aiheutuvan mineraalipitoisuuden kasvun pienentämiseksi tyhjennyksen on tapahduttava jatkuvasti ja samalla on lisättävä vastaava määrä vesijohtovettä. Sopiva tyhjennys määritellään veden ph-arvon ja kalsiumja bikarbonaattipitoisuuksien perusteella. Tyhjennysvirtaus määritellään kohdan Kostuttimen valinta mukaisesti. Haluttu vesivirtaus asetetaan oheisen asennusohjeen mukaan Liittäminen vesijärjestelmään Veden on oltava juomavesilaatuista. Tulovirtausta säädetään sisäänrakennetulla uimuriventtiilillä. Tuloputki (1) liitetään uimuriventtiilin tuloliitäntään nro 15. Putki varustetaan sulkuventtiilillä (4) ja veden ollessa likaista vesisuodattimella (2), jonka huokoisuus on 500 µm tai pienempi. Sulkuventtiili ja vesisuodatin eivät sisälly toimitukseen. Vesilukko BCXZ-1-71 on saatavana lisävarusteena. Poistoputki (5), liitäntä nro 32R, on sijoitetaan keskeiselle paikalle tarkastusluukun alle. Se varustetaan puhdistettavalla vesilukolla BCXZ-1-71 (6) ja vedetään ilman supistusta lattiakaivoon. 2.7 Kostutus kertakäyttövedellä Liittäminen vesijärjestelmään Vakiovirtausventtiili (3) asennetaan jakoputken tuloliitäntään nro 15. Tämän jälkeen tuloputki (1) liitetään vakiovirtausventtiiliin. Tuloputki varustetaan magneetti- tai moottorikäyttöisellä sulkuventtiilillä (4) ja veden ollessa likaista vesisuodattimella (2), jonka huokoisuus on 500 µm tai pienempi. Poistoputki (5), liitäntä nro 32R, sijoitetaan keskeiselle paikalle tarkastusluukun alle. Putki varustetaan puhdistettavalla vesilukolla BCXZ-1-71 ja vedetään ilman supistusta lattiakaivoon. Sulkuventtiili ja vesisuodatin eivät sisälly toimitukseen. Vesilukko BCXZ-1-71 on lisävaruste. Vesijohtoveden vakiovirtaus säädetään vakiovirtausventtiilillä. Jos käytettävissä oleva vesi on kovaa, on hankittavapehmennyslaitteisto. Tuloputki vedetään niin, että vakiovirtausventtiili voidaan irrottaa puhdistusta varten. Tarvittava vedenpaine ennen vakiovirtausventtiiliä = 3 bar, maksimipaine 11 bar Tarvittava vesivirtaus, kertakäyttövesi BCHA Kostutus- Kostutushyötysuhde hyötysuhde 85% 65% Tarvittava vesi- Tarvittava vesivirtaus l/min. virtaus l/min , , ,0 5, ,0 7, ,4 8, ,0 11, ,0 13, ,0 16, Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 3

4 3. Huolto 3.1 Yleistä Kostutin on puhdistettava säännöllisesti toimintahäiriöiden välttämiseksi. Puhdistusvälit riippuvat haihtumisesta, ilman pölyisyydestä, vedenlaadusta ja siitä, käytetäänkö kostutinta suora- vai kiertovedellä. Kostutin on tarkastettava 4 kertaa vuodessa ja puhdistettava vähintään 2 kertaa vuodessa. 3.2 Huolto erityisolosuhteissa Käyttöseisokkien, esim. lomien ja pidempien pyhien ajaksi, allas on tyhjennettävä ja puhdistettava. Jos kostutin on poissa käytöstä pitkään, kostutinpanokset on irrotettava kostuttimesta, puhdistettava ja siirrettävä suojaisaan paikkaan. Jos veden kalsium- ja bikarbonaattipitoisuus on suuri tai ilma on erittäin pölyistä, tarkastuksia on suoritettava useammin. Kiertovettä käytettäessä tyhjennysvirtausta voidaan lisätä, ks. sivu 2. Tarkastusten määrä ja tyhjennysvirtaukset riippuvat asennuksesta ja ne määritellään kokemuksen perusteella. 3.3 Huollon yhteydessä Tarkasta, että 1 kostutuspinnan molemmat puolet ovat tasaisen kosteat ellei, puhdista vesijärjestelmä ja kennon päällä oleva sumutin. 2 tyhjennys tapahtuu tyhjennysventtiilin kautta ellei, puhdista se ja palauta alkuasentoon. Suolattomalla vedellä tyhjennys on erittäin vähäistä ja venttiili tukkeutuu helposti. 3 kostutinkennot ja allas ovat puhtaat - ellei, puhdista ne. 4 vesilukko on täynnä vettä. 5 kostuttimen eteen tai taakse ei ole kerääntynyt suolaa jos on, lisää tyhjennystä 25%. 3.4 Toimenpiteet ennen laajoja huoltotöitä: Pysäytä vesipumppu (kiertovesi) tai sulje vedensyöttö (suoravesi) ja anna puhaltimien käydä ~30 min niin, että kostutin kuivaa. Kostutinkennot ovat suhteellisen herkkiä märkinä ja niitä on käsiteltävä varoen. 3.5 Kostutinkennoston puhdistus Irrota reikäneulasokka (1) ylhäältä ja alhaalta (2). Poista kennojen rajoitin (3). Irrota letkuliittimet (4). Kennot voidaan nyt vetää ulos (5). Huuhtele puhtaaksi vedellä. 1 2 HUOM! Älä sekoita letkuliitäntöjä asennuksen yhteydessä Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

5 3.6 Altaan puhdistus Irrota ylitäyttösuoja (1) ja puhdista altaan pohja Kennojen päällä olevan sumutinputken puhdistus Sumutinputki on hyvin esillä, kun kennot on poistettu. Irrota letkunkiristin (2) ja nosta sumutinlevy (3) ylös. Irrota sumutinputki (4) sumutinlevystä. Avaa sumutinputken puhdistustulpat (5). Puhdista sumutinputken reiät naskalilla tai vastaavalla ja huuhtele putki puhtaaksi. 2 5 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 5

6 4. Tekniset tiedot 4.1 Sähkötiedot Koko 009 Pumppumoottori 400/230 V, 3-vaihe Magneettiventtiili Jännite Nim.teho Nim.virta Jännite Nim.teho Nim.virta V W A V W 230 0, Y 400 0,41 A Y 400 0, ,50 Suojausluokka IP:54 eristysluokka B Mittatiedot L B Poisto ø40 H Tulo ø % 85% BCHA L K P Paino vakio Paino EI 30 Ilman vettä Sis. vesi Ilman vettä Sis. vesi Paino vakio Paino EI 30 Ilman vettä Sis. vesi Ilman vettä Sis. vesi Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

Moduulirakenteinen ilmastointikone. Flexomix M. Ilmamäärät 2,0 25,0 m 3 /s

Moduulirakenteinen ilmastointikone. Flexomix M. Ilmamäärät 2,0 25,0 m 3 /s Moduulirakenteinen ilmastointikone Flexomix M Ilmamäärät 2,0 25,0 m 3 /s Flexomix S - uuden sukupolven ilmastointikone, jossa on huomioitu elinkaarikustannukset (LCC) Ilmastointikoneen jokainen toiminto

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Ohje BASIC Puhallin BCRB, koko 080 120

Ohje BASIC Puhallin BCRB, koko 080 120 Ohje BSIC Puhallin BCRB, koko 080 120 1. Yleistä Tarkastusluukkuun on kiinnitetty koneen ja moottorin arvokilvet. BCRB on puhallin, jossa on taaksepäin kaartuvat siivet paineeseen 2500 Pa saakka. Puhallin

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje. Vent

Asennus- ja hoito-ohje. Vent Asennus- ja hoito-ohje Vent 1 Koneen rakenne.... 2 2 Suunnittelu- ja asennusohje... 3 2.1 Ilmanvaihto...3 2.2 Putkiasennus...3 2.3 Kondenssivesiletku....4 2.4 Sähköasennus...4 3 Säätö.... 5 3.1 Ilmanvaihto...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE

KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE MAIJA 4 / LETO 2+1 KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE Mallit: MAIJA 4 sekä LETO 2+1 /KL-8-3 versio 2.398 Tervetuloa käyttämään uutta poreammettanne! Oikealla huollolla ja ylläpidolla, teillä on tiedossa

Lisätiedot

ARITERM BIOPOLTTIMET

ARITERM BIOPOLTTIMET Biopoltin 60-1000 01032009 FIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARITERM BIOPOLTTIMET HakeJet 60 300 Biojet 60 1000 Biojet T 150 500 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDELLE OMISTAJALLE 3 2 YLEISTÄ 3 3. KULJETUS, KÄSITTELY

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031693 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031693 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031693 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 39. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 41.

Lisätiedot

Condair CP2 Tekninen aineisto

Condair CP2 Tekninen aineisto Höyrykostutin Condair CP2 Tekninen aineisto 1115943 SF Brautek 0210 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Teknisen aineiston tiedot 4 2 Turvallisuusohjeet 5 3 Laitekuvaus 6 3.1 Laiteversiot

Lisätiedot

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUHELLA ROSA ROSETTA Testistandardi EN 12815! VÄLTYT FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA FI

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031329 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031329 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031329 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Ohje BASIC Pyörivä lämmönvaihdin BCVA, koko 004 055

Ohje BASIC Pyörivä lämmönvaihdin BCVA, koko 004 055 Ohje BASIC Pyörivä lämmönvaihdin BCVA, koko 004 055 1. Yleistä BCVA-lämmöntalteenottolaite on pyörivä lämmönvaihdin, jonka lämpötila- ja kosteushyötysuhde on korkea. Sen hyötysuhde on jopa 85% tulo- ja

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031327 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031691 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIKOSTUTIN SUORAAN HUONETILAN KOSTUTUKSEEN. Asennus- ja käyttöohjeet

ULTRAÄÄNIKOSTUTIN SUORAAN HUONETILAN KOSTUTUKSEEN. Asennus- ja käyttöohjeet ULTRAÄÄNIKOSTUTIN SUORAAN HUONETILAN KOSTUTUKSEEN RB/P-D Asennus- ja käyttöohjeet suomi Sisältö Sivu 1. Yleistä 1-2 1.1 Huomautus 1 1.2 Fysikaaliset perusteet 1 1.3 Ultraäänikostuttimen toiminta 1-2 2.

Lisätiedot

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2013 Kauko 20/60 Asennus- ja käyttöohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 5 Tuotekuvaus... 5 Asennus... 5 Takuu...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1038-1 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 38. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1110-2 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EVC 13 MOS FI 0527-1 511196 EVC 13 60 40 80 C 20 100 0 120 LEK. 2 1 bar 3

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EVC 13 MOS FI 0527-1 511196 EVC 13 60 40 80 C 20 100 0 120 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 0527-1 51116 R ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 60 40 80 C 20 100 0 120 2 1 bar 3 0 4 1 2 Sisältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 Säätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Yleistä... 3 Toimintaperiaate...

Lisätiedot

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE 16.3.2010 ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 1 Sisällysluettelo 1 Lyhyt tuotekuvaus... 4 2 Tekniset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot