Apurahat Säätiö myönsi vuonna 2009 apurahoina yhteensä ,39 euroa. Apurahat jaettiin seuraavasti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apurahat Säätiö myönsi vuonna 2009 apurahoina yhteensä 29 674,39 euroa. Apurahat jaettiin seuraavasti:"

Transkriptio

1 1 OOPPERAN TUKISÄÄTIÖ rs TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Yleistä Oopperan Tukisäätiön tarkoituksena on sääntöjen mukaan tukea Suomen Kansallisoopperan toimintaa ja edistää ooppera- ja balettitaidetta. Säätiö hoitaa ja hallinnoi neljää erillisrahastoa ja jakaa apurahoja taiteen tukemiseksi taiteilijoille ja muille alaa edustaville työntekijöille lähinnä opintoja varten. Vuosi 2009 oli säätiön 38. toimintavuosi. Apurahat Säätiö myönsi vuonna 2009 apurahoina yhteensä ,39 euroa. Apurahat jaettiin seuraavasti: SUOMALAISTEN OOPPERALAULAJIEN STIPENDIRAHASTO Grönthal Ari 800,00 Rantanen Riikka 1 000,00 Åman Tove 500,00 Liimatainen Leena 800,00 Packalen Jeni 1 000,00 Walton Grönroosin muistorahasto: Taube Jesper 1 974,39 Yhteensä 6 074,39 ALFONS ALMIN RAHASTO Kinnari Minna 800,00 Matsuzaki Yasuko 1 000,00 Yhteensä 1 800,00 OOPPERAN TUKIRAHASTO Ettala Aino 700,00 Leppänen Kerttu-Kaarina 700,00 Pakkanen Johan 700,00 Ilyina Elena 700,00 Leppäjärvi Olga 700,00

2 2 Schauman Charlotte 700,00 Matvejeff Ville 800,00 Niemi Karoliina 1 000,00 Piitulainen Tuukka 800,00 Lehtoranta Ulla 1 000,00 Yhteensä 7 800,00 MATTI AHTEEN RAHASTO Knihtilä Tuija 1 000,00 KARITA MATTILA STIPENDIT Tuomas Katajala Nicholas Söderlund Yhteensä Talous Säätiön varat ja sijoitukset ovat olleet ulkopuolisen varainhoitoyhtiö Varainhallinta Tresor Oy:n hoidossa. Sijoitusten nettotuotto oli ,21 euroa vuonna 2009 (nettotappio ,55 euroa vuonna 2008 ja nettotuotto ,54 euroa vuonna 2007). Aikaisempina vuosina alaskirjattujen osakkeiden hankinta-arvoja voitiin kertomusvuonna osittain palauttaa. Taseen loppusumma oli ,60 euroa ( ,49 euroa vuonna 2008 ja ,21 euroa vuonna 2007). Säätiön oma pääoma oli , 65 euroa ( ,58 euroa vuonna 2008 ja ,74 euroa vuonna 2007) ja määrätarkoituksiin sidottujen rahastojen pääoma oli ,71 euroa ( ,44 euroa vuonna 2008 ja ,02 euroa vuonan 2007). Säätiön sijoitukset varallisuuslajeittain on eritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Sijoitusten käypä arvo oli ,64 euroa ( ,97 euroa vuonna 2008 ja ,98 euroa vuonna 2007). Säätiö sai lahjoituksia toimintavuonna yhteensä euroa. Libris Oy lahjoitti euroa taiteen tukemiseen jaettavaksi vuonna 2009 apurahoina kohdentamalla eri rahastoihin Säätiön hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla. Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2007 tekemä lahjoitus taiteen tukemiseen yhteensä euroa, jota ei vuonna 2007 eikä vuonna 2008

3 3 voitu käyttää, jaettiin hallituksen päättämällä tavalla loppuvuodesta 2009 Karita Mattila stipendinä. Stipendilautakunta, johon kuuluivat sopraano Karita Mattila, oopperan taiteellinen johtaja Mikko Franck, Sibelius-Akatemian laulutaiteen lehtori Annika Ollinkari sekä Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja Aulis Kohvakka, päätti jakaa euron stipendin kahdelle laulajalle. Hallinto Säätiön hallitukseen kuuluivat kansanedustaja Matti Ahde puheenjohtajana, Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen varapuheenjohtajana ja jäseninä kauppatieteiden tohtori Sirkka Hämäläinen-Lindfors, pääjohtaja Päivi Kärkkäinen ja oopperan taiteellinen johtaja Mikko Franck. Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä on toiminut varatuomari Anita Prusila. Hallitus kokoontui vuonna 2009 neljä kertaa. Hallitus linjasi kokouksissaan säätiön sijoitusperiaatteita. Säätiöllä ei ole omaa palkattua henkilökuntaa, vaan Säätiön kirjanpito ja maksuliikenne on hoidettu Suomen Kansallisoopperan Säätiön taloushallinnossa. Toimintavuonna kehitettiin säätiön apurahakäytäntöä ottaen huomioon apurahasäätiöiden hyvän hallintotavan periaatteet. Apurahojen hakemuslomake, hakuohjeet ja apurahapäätökset uudistettiin. Apurahan hakijoille ja saajille annetaan riittävät tiedot rahastojen sääntöjen mukaan myönnettävien apurahojen käyttökohteista ja apurahan käyttöselvityksestä tositteineen ja ohjeet apurahojen hakemisesta ja verokohtelusta. Apurahan hakijoiden suosittelijoina eivät voi toimia henkilöt, jotka osallistuvat lausunnon antajina apurahapäätösten valmisteluun tai päätöksentekoon. Apurahan hakemuslomake ja hakuohjeet tulivat saataville myös englanninkielisinä. Säätiön anomuksesta verohallitus nimesi päätöksellään Oopperan Tukisäätiön vuosiksi sellaiseksi tuloverolaissa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle rahalahjoituksen taiteen tukemiseen tehnyt yhteisö saa vähentää lahjoituksen verotuksessaan. Säätiön tilintarkastajina tilivuonna ovat toimineet Pekka Pajamo KHT, varalla Jari Härmälä KHT, sekä Outi Hieta KHT, varalla Heidi Vierros KHT.

4 OOPPERAN TUKISÄÄTIÖ rs Sivu 1. TULOSLASKELMA Tuotot sijoituksista Osinkotuotot , ,17 Osakkeiden myyntivoitot , , , ,72 Sijoitusrahastojen myyntivoitot 0, ,21 0, ,21 Korkotuotot 3 878,14 236,95 Sijoituksien tuotot yhteensä , ,88 Osakkeiden arvonmuutos , ,03 Sijoitusten kulut , ,40 Sijoitusten nettotuotto , ,55 Lahjoitus Säätiölle , , , ,20 Myönnetyt stipendit ja apurahat , ,00 Toimisto- ja hallintokulut , , , ,10 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,45 Siirto määrätark. sidotuille rahastoille , ,58 SÄÄTIÖN ALI-/YLIJÄÄMÄ , ,87

5 OOPPERAN TUKISÄÄTIÖ rs Sivu 2. TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Sijoitukset Noteeratut osakkeet , ,31 Sijoitusrahastot 0, , , ,12 Vaihtuvat vastaavat Siirtosaamiset 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,37 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,49 VASTATTAVAA Oma pääoma Peruspääoma 5 045, ,64 Muu pääoma, jota ei saa vähentää , ,95 Edellisen tilikauden ylijäämä , ,15 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,87 Määrätarkoituksiin sidotut rahastot Oopperan Tukirahasto , ,39 Alfons Almin rahasto , ,85 Suom. Oopperalaulajien stipendirahasto , ,71 Matti Ahteen rahasto 7 887, , , ,44 Oma pääoma yhteensä , ,31 Lyhytaikainen vieraspääoma Siirtovelat 975,24 969,18 975,24 969,18 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,49

6 Sivu 3 OOPPERAN TUKISÄÄTIÖ rs TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT YLEISTÄ Tilinpäätös on laadittu voimassa olevan kirjanpitolainsäädännön mukaisesti. Saamiset, sijoitukset ja rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu nimellisarvoon ja hankinta-arvoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Säätiöllä ei ole ollut työsuhteessa henkilökuntaa eikä säätiö ole maksanut palkkoja. Hallinnolliset tehtävät on hoidettu Suomen Kansallisoopperan säätiön taloushallinnon toimesta. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

7 Sivu 4 OOPPERAN TUKISÄÄTIÖ rs TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Määrätarkoituksiin sidotut rahastot Määrätarkoituksiin sidottujen rahastojen sijoitukset on yhdistetty varainhoidossa. Sijoitusten tuotto vähennettynä säätiön yhteisillä kuluilla jaetaan kullekin rahastolle rahastojen tilikauden alussa olevien pääomien suhteessa. Osa lahjoituksista ja pääosa jaetuista stipendeistä kohdistetaan suoraan kullekin rahastolle. Pääoma ennen rahastojen muutoksen kirjausta: Pääoma Pääoma Pääoman Pääoman muutos muutos Oopperan Tukirahasto , ,39 0,00 0,00 Suom. Oopperalaulajien Stip.rah , ,71 0,00 0,00 Alfons Almin Rahasto , ,85 0,00 0,00 Matti Ahteen Rahasto 7 118, ,49 0,00 0,00 Yhteensä , ,44 0,00 0,00 Säätiö yhteinen pääoma , , , ,05 Säätiö yhteensä , , , ,05 Saadut lahjoitukset ,00 Jaetut apurahat ,39 Pääoman muutos ennen saatuja lahjoituksia ja jaettuja apurahoja ,44 Yhteisen sijoitusmassan/pääoman muutos rahastoille pääomien suhteessa: Osuus Osuus muutok. muutok. % Oopperan Tukirahasto ,12 14,42 % Suom. Oopperalaulajien Stip.rah ,37 17,24 % Alfons Almin Rahasto 5 016,54 5,73 % Matti Ahteen Rahasto 1 768,63 2,02 % Yhteensä ,67 39,41 % Säätiö yhteinen pääoma ,77 60,59 % Säätiö yhteensä ,44 100,00 % Muutos tilikaudella osuus Muutos Pääoma Saadut Jaetut yhteisestä tilikaudella Pääoma Rahastojen pääoman muutos lahjoitukset apurahat pääomasta yhteensä Oopperan Tukirahasto ,39 0, , , , ,51 Suom. Oopperalaulajien Stip.rah ,71 0, , , , ,69 Alfons Almin Rahasto ,85 0, , , , ,39 Matti Ahteen Rahasto 7 118,49 0, , ,63 768, ,12 Yhteensä ,44 0, , , , ,72 Säätiö , , , , , ,64 Säätiö yhteensä , , , , , ,36

8 OOPPERAN TUKISÄÄTIÖ rs Sivu 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Oopperan Tukisäätiön varallisuuden erittely varallisuuslajeittain RAHAT JA PANKKISAAMISET Kirja-arvo , ,37 Käypä arvo , ,37 Arvoero 0,00 0,00 SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Kirja-arvo 0, ,81 Käypä arvo 0, ,85 Arvoero 0, ,04 PÖRSSISSÄ NOTEERATUT OSAKKEET Kirja-arvo , ,31 Käypä arvo , ,75 Arvoero , ,44 VARALLISUUS YHTEENSÄ Kirja-arvo , ,49 Käypä arvo , ,97 Arvoero , ,48 Osakkeet on kirjattu hankinta-arvoonsa tai tilinpäätöshetkellä käypään arvoon, mikäli se on ollut hankinta-arvoa alempi. Osakkeiden arvojen alaskirjausta käypään arvoon tehtiin tilikaudella kolmesta osakkeesta yhteensä euroa. Aikaisempina vuosina alaskirjattuja osakkeiden hankinta-arvoja voitiin tilikaudella korjata ylöspäin edellisten vuosien alaskirjausta palauttaen joko tilinpäätöshetken käypään arvoon tai alkuperäiseen hankintaarvoonsa. Alaskirjausten palautuksia tehtiin viidestä osakkeesta yhteensä euroa. Osakkeiden arvonmuutoksena kirjattiin nettona euroa.

9 Sivu 6. OOPPERAN TUKISÄÄTIÖ rs TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KIRJANPIDOSSA KÄYTETYT KIRJAT 1. Päiväkirja atk-listauksena 2. Pääkirja atk-listauksena 3. Tuloslaskelma ja tase atk-listauksena 4. Tililuettelo

10

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1995 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7 Käytetyt kirjanpitokirjat 7 Allekirjoitukset 8 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1995 Yleistä

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7-9 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Allekirjoitukset 10 Säätiön toiminnan tarkoitus Säätiöllä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998 Toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase 5 Tuloslaskelma euroissa 8 Tase euroissa 9 Rahoituslaskelma 10 Taseen liitetiedot 11-12 Käytetyt kirjanpitokirjat 12 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

SUUNNISTUSSÄÄTIÖ TASEKIRJA 1.1-31.12.2013. Sisäällysluettelo. Toimintakertomus 1. Tuloslaskelma 3. Tase 4

SUUNNISTUSSÄÄTIÖ TASEKIRJA 1.1-31.12.2013. Sisäällysluettelo. Toimintakertomus 1. Tuloslaskelma 3. Tase 4 SUUNNISTUSSÄÄTIÖ Y 1842187-4 TASEKIRJA 1.1-31.12.2013 Sisäällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Liitetiedot 5 Kirjanpitokirjat, tositelaji ja säilytystapa 7 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuosikertomus 1998 neomarkka

Vuosikertomus 1998 neomarkka neomarkka Vuosikertomus 1998 NEOMARKKA OYJ:N VUOSIKERTOMUS 1998 SISÄLLYS Neomarkka lyhyesti 1 Hallitus 2 Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Liiketoiminnan kehitys ja taloudellinen asema... 3 Keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät...

Lisätiedot

SUUNNISTUSSÄÄTIÖ TASEKIRJA 1.1-31.12.2014. Sisäällysluettelo. Toimintakertomus 1. Tuloslaskelma 3. Tase 4

SUUNNISTUSSÄÄTIÖ TASEKIRJA 1.1-31.12.2014. Sisäällysluettelo. Toimintakertomus 1. Tuloslaskelma 3. Tase 4 SUUNNISTUSSÄÄTIÖ Y 1842187-4 TASEKIRJA 1.1-31.12.2014 Sisäällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Liitetiedot 5 Kirjanpitokirjat, tositelaji ja säilytystapa 7 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. 3 Toimitusjohtajan katsaus. 4 Kertomus vuoden 2008 toiminnasta. 6 Takauskeskuslainsäädäntö. 7 Hallinto ja henkilökunta

VUOSIKERTOMUS 2008. 3 Toimitusjohtajan katsaus. 4 Kertomus vuoden 2008 toiminnasta. 6 Takauskeskuslainsäädäntö. 7 Hallinto ja henkilökunta VUOSIKERTOMUS 2008 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Kertomus vuoden 2008 toiminnasta 6 Takauskeskuslainsäädäntö 7 Hallinto ja henkilökunta 8 Tarkastustoiminta ja valvonta 9 Riskienhallinta 10 Takauskeskuksen

Lisätiedot

Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen

Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen 1 Palkansaajasäätiö Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen Säätiö jatkoi sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamista ylläpitämällä STS-pankkimuseota ja pankin arkistoa sekä edistämällä säästäväisyyttä

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 2 SISÄLLYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMINTAKERTOMUS 9 TULOSLASKELMA 10 TASE 11 RAHOITUSLASKELMA 12 LIITETIEDOT

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TASEKIRJA 2012 Y- tunnus 1095660-4 Kotipaikka Helsinki JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2012 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 TULOSLASKELMA VERRATTUNA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD

VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD KUNTIEN TAKAUSKESKUS Sisällys 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 7 Takauskeskuslainsäädäntö

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1. Toiminta säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi 1.1. Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukeminen 1.1.1. Professoripooli 1.1.2. Kevään kohdennettu

Lisätiedot

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 260 640 681,00 3 046 718 763,30

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 260 640 681,00 3 046 718 763,30 Tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA...

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA... 1 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 31. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 2.1 ASUNTOJEN VUOKRAUS... 2

Lisätiedot

KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014

KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014 KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 8 Tuloslaskelman liitetiedot 14 Taseen liitetiedot 16 Muut tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 Osuuspankin nimi PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-17 Toimintakertomus 18-19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 20-64 Osuuspankin tuloslaskelman ja

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot