Tilintarkastajina olivat eversti Seppo Rahkonen ja eversti Pentti Väänänen sekä varatilintarkastajina eversti Kari Suvanto ja eversti Pekka Jouko.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilintarkastajina olivat eversti Seppo Rahkonen ja eversti Pentti Väänänen sekä varatilintarkastajina eversti Kari Suvanto ja eversti Pekka Jouko."

Transkriptio

1 SUOMEN SOTATIETEELLINEN SEURA RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 I YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Seuran 81. toimintavuosi. Tiede ja Ase julkaistiin 66. kerran. Seuran toiminnan painopiste vuonna 2008 oli V Sotatieteiden päivien toteutuksessa. Lisäksi toteutettiin Studia Militaria seminaarisarja ja jaostojen erityisesti strategian jaoston kuukausikokouksia. Jaostojen kokouksia pidettiin Tieteiden talolla ja Strategian laitoksella. Vuoden teemana oli Sodankäynnin muutos V Sotatieteiden päivät pidettiin Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa Santahaminassa. Tilaisuuksiin oli ilmoittautunut yhteensä noin 450 henkilöä. Päivien järjestelyjä, ohjelmaa sekä esityksiä pidettiin erittäin onnistuneina. Studia Militaria seminaareja pidettiin yhteensä kuusi. Pitopaikkana toimi Tieteiden talo. Sotatekniikan jaosto järjesti seminaarin myös Helsingin ulkopuolella Tampereella. Tähän seminaariin osallistui 47 henkilöä (Sali täynnä). Marraskuussa järjestettiin sotahistoria erikoisseminaari kenraaliluutnantti Oesch:stä yhdessä Maanpuolustuskorkeakoulun, Suomen Sotahistoriallisen Seuran ja Sveitsin suurlähetystön kanssa. Tähän tilaisuuteen Säätytalolla osallistui noin 190 henkilöä. Jäsenten vapaaehtoinen sotatieteellinen tutkimustyö keskittyi Tieteessä ja Aseessa julkaistuihin tutkimuksiin. Lisäksi tuettiin yhtä tohtorinväitöskirjaa. Yhteistoimintaa muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa on jatkettu Tieteellisten seurain valtuuskunnan puitteissa ja julkaisujen vaihdon merkeissä. II HALLITUS JA TOIMIELIMET Seuran hallituksen puheenjohtajana toimi kenraaliluutnantti Vesa Kämäri ja varapuheenjohtajana kenraalimajuri, FT Pertti Salminen. Hallitukseen kuuluivat prikaatikenraali Jouko Alasjärvi, prikaatikenraali, FT Vesa Tynkkynen, eversti Ossi Kettunen, eversti Arto Niemenkari, komentaja, ST Ove Enqvist, insinöörieversti, TKT Mika Hyytiäinen ja eversti Kim Jäämeri. Neuvottelukuntaan kuuluivat kunniajäsenet eversti, VTT Vilho Tervasmäki, everstiluutnantti Anssi Vuorenmaa ja kenraaliluutnantti Ilkka Ranta sekä kutsuttuina jäseninä kenraalimajuri Antero Karvinen, kenraaliluutnantti Juha Kainulainen, vara-amiraali Esko Illi, kenraalimajuri Seppo Tanskanen ja kenraaliluutnantti Vesa Kämäri. Tilintarkastajina olivat eversti Seppo Rahkonen ja eversti Pentti Väänänen sekä varatilintarkastajina eversti Kari Suvanto ja eversti Pekka Jouko. Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi eversti Esko Hasila.

2 2 III SEURAN JÄSENISTÖ Seuraan kuului toimintavuoden 2008 päättyessä yhteensä 942 jäsentä, joista oli kolme kunniajäsentä, 29 kutsujäsentä sekä 910 varsinaista jäsentä. Seurasta erosi eri syistä 24 jäsentä (12 erosi ja 12 katsottiin eronneiksi). Seuraan liittyi 7 uutta jäsentä. Vuonna 2008 poistui joukostamme 4 jäsentä. IV SEURAN TOIMINTA Vuosi 2008 oli seuran 81. toimintavuosi. Seuran hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa käsittelemään seuran asioita. Seuran neuvottelukunta kokoontui kerran, Kevätkokous pidettiin Tieteiden talolla jäsenen ollessa läsnä. Kokous oli Studia Militaria seminaari 2:n yhteydessä. Syyskokous pidettiin Tieteiden talolla 21 jäsenen ollessa läsnä. Kokous oli Studia Militaria seminaari 5:n yhteydessä. Seuran jäsenille jaettiin vuoden aikana kaksi jäsentiedotetta. Vuosijulkaisu Tiede ja Ase numero 66 jaettiin tammikuun 2009 kuluessa. Parhaasta kirjoituksesta palkittiin everstiluutnantti Petteri Jouko. Toiminnan aktiivisuutta on parannettu luomalla Studia Militaria seminaarisarja, pitämällä seminaari Tampereella ja toisaalta toteuttamalla jaostokohtaisia täsmätilaisuuksia. Strategian jaosto on jatkanut edelleenkin suosittuja kuukausitapahtumia. Toiminnan aktivoituminen on näkynyt myös muiden kuin yleisesikuntaupseerikoulutuksen saaneiden tutkijoiden halukkuudessa liittyä seuran jäseneksi. Jäseneksi hyväksytyistä siviilikoulutuksen saaneita tutkijoita oli neljä ja sääntömuutoksen perusteella sotatieteen maistereita oli kaksi henkilöä. Seuran taloudellinen asema on ollut kohtalaisen vakaa. Hallituksen päätöksellä hajautettiin edelleen sijoitusomaisuutta. Maanpuolustuksen kannatussäätiö on tukenut Tiede ja Ase kirjan julkaisemista. Seurassa toimi seitsemän jaostoa. Johtamisen jaostoa johti eversti Juha Tammikivi ja myöhemmin everstiluutnantti Torsti Siren, strategian jaostoa eversti, VTL Juha Pyykönen ja myöhemmin eversti Erik Erroll, sotatalouden ja huollon jaostoa everstiluutnantti Timo Kakkola, taktiikan jaostoa everstiluutnantti Kari Halonen, sotatekniikan jaostoa insinöörieversti, TKL Ilkka Jäppinen, sotahistorian jaostoa dosentti, VTT Martti Turtola sekä sotilaspedagogiikan jaostoa everstiluutnantti, KT Vesa Nissinen ja myöhemmin everstiluutnantti PhD Juha Mäkinen.

3 3 Omia jaostokohtaisia esitelmätilaisuuksia oli sotilaspedagogiikan, sotatalouden ja huollon sekä strategian jaostoilla. Kevätkaudella pidettiin 5 jaostokohtaista tilaisuutta, joissa osallistujia oli yhteensä 71 ja syyskaudella 5 tilaisuutta, joissa osallistujia oli yhteensä 61. Jaostojen kokoukset, niiden aiheet ja puhujat ilmenevät liitteenä olevasta yhteenvedosta. Jaostoilla on omat päiväkirjat kokouksistaan. Seminaarisarja Studia Militaria Vuodesta 2007 alkaen seuran toimintaa on aktivoitu uudella vuosittaisella seminaarisarjalla. Seminaarien avulla esitellään sotatieteiden nykytilaa ja suoritettujen tutkimustöiden tuloksia. Seminaareissa hyödynnetään sotatieteiden monitieteellisyyttä, joten ne ovat eri jaostojen yhteistilaisuuksia. Seminaarit olivat avoimia tilaisuuksia ja ne pidettiin Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6 Helsinki) ja Tampereella Materiaalilaitoksen esikunnassa. Kevätkaudella pidettiin yhteensä kaksi seminaari, joihin osallistui noin 40 henkilöä ja syyskaudella pidettiin neljä seminaaria, joihin osallistui noin 290 henkilöä. Sotahistorian erikoisseminaariin Säätytalolla osallistui noin 190 henkilöä. Seminaarisarjan toisen vuoden toiminta voidaan nähdä toiminnan vakautuksena. Yhteenveto seminaareista on liitteenä. V Sotatieteiden päivät Seuran johdolla toteutettiin V Sotatieteiden päivät Santahaminassa. Päivien järjestelyihin osallistui seuran jaostojen (7 kpl) lisäksi 9 sotatieteisiin liittyvää seuraa tai järjestöä. Maanpuolustuskorkeakoulu tarjosi tilaisuuden puitteet sekä toiminnallisen tuen. Sen osuus oli ratkaiseva päivien onnistumisessa. Päiville oli ilmoittautuneita noin 450 henkilöä. Ensimmäiselle päivälle oli ilmoittautunut 370 ja toiselle 412 henkilöä. Kahden päivän aikana pidettiin 58 eri esitystä 10 eri tilassa sekä järjestettiin historiallinen näyttely. Saadun palautteen perusteella päivien järjestelyjä ja tieteellistä antia pidettiin erittäin onnistuneena.. V TUTKIMUSTOIMINTA Jäsenten omaehtoinen sotatieteellinen tutkimustyö vuonna 2008 keskittyi Tiede & Ase no 66 julkaistuihin tutkimuksiin. Lisäksi tuettiin everstiluutnantti Torsti Sirenin väitöstutkimusta 1500 eurolla. Jaostojen kokouksissa esitellyistä pienimuotoisista tutkimuksista seura maksoi apurahana 90 euroa. Apurahoja jaettiin yhteensä euroa jakautuen seuraavasti: o Tiede ja Ase kirjoittajat 5600 euroa o Studia Militaria seminaarien alustajat 3860 euroa o Kuukausitapahtumien alustajat 990 euroa o Sotatieteiden päivien avustus 2000 euroa VI JULKAISUTOIMINTA Vuonna 2008 seura julkaisi ja kustansi vuosikirjansa Tieteen ja Aseen numeron 66. Vuosikirjan päätoimittajana oli kenraalimajuri Pertti Salminen, toimituskunnan sihteerinä toimi tiedottaja Anna-Leena Lind. Kirjan painoi Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 1200 kappaleen painoksena ja 300-sivuisena.

4 4 Seuran kotisivut olivat Tieteellisten seurain valtuuskunnan palvelimella osoitteessa Sivuja ylläpiti seuran sihteeri. Seuran vuosikirjojen myynnistä on sovittu kirjakauppa Tiedekirjan kanssa. VII SEURAN TALOUS Sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa varoja turvaavasti ja tuottavasti sekä jakaa sijoitusten vuosittaisesta tuotosta enintään koko tuotto seuran tarkoitusperien hyväksi. Yleisenä periaatteena seuralla on sijoittaa vakavaraisiin suomalaisiin osakkeisiin ja rahastoihin, jotka takaavat riittävän vuotuisen osingon tai korkotuoton. Sijoitusten kohdentuminen tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2008 seura sai Maanpuolustuksen Kannatussäätiöltä euron avustukset seuran piirissä tapahtuvan vapaaehtoisen sotatieteellisen tutkimustyön taloudelliseksi tukemiseksi. Rahamarkkinoiden myllerryksen johdosta osakesijoittamisen hajauttamista ei jatkettu. Markkina-arvoissa mitattuna sijoitusomaisuus lähes puolittui edelliseen vuoteen verrattuna. Huonosti tuottavia rahastoja realisoitiin (EVLI Multi Manager 75 ja Nordea Korkosalkku Kasvu) ja vapautuneet varat sijoitettiin määräaikaistileille. Seuran tilinpäätös osoittaa ylijäämää 1193,45 euroa vuodelta Seuran omistuksessa olevien osakkeiden ja sijoitusten arvot ovat seuraavat (euroa): Kohde Taseessa Markkina-arvo Osakkeet: Nordea FDR 12154, ,00 Neste Oil 24168, ,00 TeliaSonera FI 17394, ,60 Sijoitusrahasto-osuudet: EVLI Multi Manager 75 Nordea Pohjoismaat Kasvu 4554, ,92 Nordea Vakaa Tuotto Kasvu 3713, ,55 Nordea Korkosalkku Kasvu Kaikki yhteensä 61984, ,07 Lisäksi määräaikaistileillä on euroa Edellisen vuoden 2007 markkina-arvo oli ,13 euroa ja määräaikaistileillä oli euroa.

5 5 Toimintakertomuksen 2008 LIITE Seuran nimi: Suomen Sotatieteellinen Seura ry Kotimaiset tilaisuudet Tilaisuuden nimi Strategian jaosto: Ruotsin puolustuspolitiikka Maj Pertti Puurtinen Strategian jaosto: Ohjuspuolustus Dos Stefan Forss Jäsentilaisuudet (esim. kuukausikokoukset) Ajankohta Osallistujamäärä yhteensä 28.1.klo klo Kevätkokous 6.3. klo Strategian jaosto: Turvatakuut Suomelle Erik.tutk Tommi Koivula klo Strategian jaosto: KOMET case Afganistan Erik.tutk. Antti Sillanpää klo Strategian jaosto: Suomen uhkakuvien muutos Kapt Jarmo Limnell klo Sotatalouden ja huollon jaosto: Asevoimista avustusjärjestö? Asevoimien ja humanitaaristen klo organisaatioiden välinen yhteistoiminta humanitäärisessä logistiikassa yliluutnantti Tommi Myyryläinen Sotilaspedagogiikka: Muuttuva sodankäynti klo muuttuva sotiluus Evl Vesa Nissinen Strategian jaosto: Ajankohtaista Lähi-idästä, maj Juha Mäkelä klo Muuta Syyskokous klo Strategian jaosto: Venäjän uusi sotilasdoktriini Maj Juha Mäkelä Strategian jaosto: FOI raportti: Rysk militär förmåga i ett tioårs perspektiv Dos Stefan Forss Strategian jaosto: Keski-Aasian strateginen tilanne Dos Alpo Juntunen klo klo klo Tilaisuudet yhteensä

6 6 Tilaisuuden nimi Studia Militaria seminaari 1 90 vuotta onnistunutta muutosta? Studia Militaria seminaari 2 Huollosta logistiikkaan? Valtakunnalliset tilaisuudet Ajankohta klo klo Muuta Studia Militaria seminaari 3 Tekninen suoja taistelukentällä Studia Militaria seminaari 4 Sodankäynti muuttuu säilyykö uskottavuus? 4.9. klo Tampere klo Studia Militaria Sotahistorian erikoisseminaari KARL LENNART OESCH Suomalainen kenraali sukujuuret Sveitsissä Tiistai klo Studia Militaria seminaari 5 Strateginen johtaminen? klo Tilaisuudet yhteensä Kansainväliset tilaisuudet V Sotatieteiden päivät Sodankäynnin muutos Tilaisuuden nimi Suomessa järjestetyt Ajankohta Osallistujamäärä Osallistujamäärä Muuta Ulkomailla järjestetyt Maa ja paikkakunta Tilaisuuden nimi Ajankohta Osallistujamäärä Muuta

7 7 Tuloslaskelma ja tase 2008 Tuloslaskelma 2008 Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Edellinen tilikausi Toteutunut Vertailu Budjetoitu Vertailu Huom 4000 Palkat 2 380, ,00 5 % 4010 Tilintarkastajien palkkiot 240,00 240,00 0 % 4102 TEL- ja LEL -maksut 528,96 552,06 4 % Yhteensä Henkilöstökulut 3 149, ,06 4 % 4 000,00-17 % Muut kulut (7160,24) 4 000,00 79 % pl 4710, ja Toimitilavuokrat 185,00 30,00-83 % Matkakulut, puheenjohtaja 95,60 273, % Matkakulut, muut 36, % 4301 Postikulut 815,84 823,64 1 % 4302 Sihteerin atk- ja puhelinkulukorvaukset 580,00 710,00 22 % 4303 Pankkikulut 199,73 141,93-28 % 4304 Toimistokulut 768,60 903,51 17 % 4710 Apurahat 8 636, ,80 44 % ,00 25 % sis STP TSV:n jäsenmaksu 200,20 190,00-5 % 4750 Yhdistysrekisterimaksu 10, % T&A:n toimitusmenot 5 734, ,00-12 % 8 000,00-9 % yhteensä ja T&A:n postitusmenot 3 929, ,00-41 % 4850 Konttoritarvikkeet 724,50 129,17-82 % 4862 ATK-palvelut 1 000,00 0, % 4875 Seuran ja hallituksen kokousten järjestelykulut 6 675, ,11-75 % Yhteensä Muut kulut , ,04-16 % Tuotto-/Kulujäämä , ,10-14 % ,00 7 % Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksutulot ,00 0, % Jäsenmaksutulot ,00 396,00-97 % Jäsenmaksutulot , ,00 3 % yhteensä ja Säätiöiden ja rahastojen tukimaksut , ,00-85 % 7 000,00 0 % Yhteensä Tuotot , ,00-63 % Tuotto-/Kulujäämä , ,00-63 % Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 5100 Nordean osinkotuotot 2 237, ,00-24 % Neste Oil osinkotuotot 855,00 950,00 11 % TeliaSonera osinkotuotot 1149, Nordea Avantin tuotto 83,64 0, % 5104 Nordea Vakaa tuotto 79,42 0, % 8000 Rahoitustuotot ,20-185, % 8100 Korkotuotot 777, , % Yhteensä Tuotot , ,66-71 % 3 000,00 77 % Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tuotto-/Kulujäämä , ,66-71 % 9291 T&A:n myyntituotot 248,89 331,89 33 % Yhteensä Satunnaiset tuotot 248,89 331,89 33 % Kaikki tuotot Yhteensä , , % ,00 12 % Tilinpäätössiirrot Tilikauden tulos , ,45-97 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,45-97 %

8 8 Tase 2008 TASE V A S T A A V A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset V A S T A T T A V A A Oma pääoma Alkusaldo Muutos Loppusaldo 1400 Nordean osakkeet ,87 0, , Neste Oil osakkeet ,00 0, , TeliaSonera FI osakkeet ,60 0, , Evli Multi Manager , ,64 0, Nordea Pohjoismaat Kasvu 4 554,08 0, , Nordea Vakaa Tuotto Kasvu 3 713,42 0, , Nordea Korkosalkku Kasvu , ,51 0,00 Yhteensä Sijoitukset , , ,97 Sijoitukset yhteensä , , ,97 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , Pankkitili Nordea , , , Pankkitili Nordea, määräaikaistili: , ,00 0, Pankkitili Nordea, määräaikaistili 2: , , , Pankkitili Nordea, määräaikaistili 3: , , , Pankkitili Nordea, määräaikaistili 4: , , , Pankkitili Nordea, määräaikaistili: , , ,00 Yhteensä Rahat ja pankkisaamiset , , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , ,41 V A S T A A V A , , , Omapääoma ,05 0, ,05 Yhteensä Oma pääoma ,05 0, ,05 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 2080 Käyttöpääoma ,88 0, ,88 Yhteensä Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) ,88 0, ,88 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, , ,45 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,38 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Siirtovelat 2800 Siirtovelat , , ,00 Yhteensä Siirtovelat , , ,00 Lyhytaikainen yhteensä , , ,00 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,00 V A S T A T T A V A A , , ,38

Tilintarkastajina olivat eversti Seppo Rahkonen ja eversti Pentti Väänänen sekä varatilintarkastajina eversti Kari Suvanto ja eversti Pekka Jouko.

Tilintarkastajina olivat eversti Seppo Rahkonen ja eversti Pentti Väänänen sekä varatilintarkastajina eversti Kari Suvanto ja eversti Pekka Jouko. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 I YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Seuran 85. toimintavuosi. Tiede ja Ase julkaistiin 70. kerran. Seuran toiminnan painopiste vuonna 2012 oli Sotatieteiden päivien 2012 toteutuksessa.

Lisätiedot

Studia Militaria -seminaareja pidettiin yhteensä kolme, joista kaksi Tieteiden talolla ja yksi Kruunuhaan maneesissa.

Studia Militaria -seminaareja pidettiin yhteensä kolme, joista kaksi Tieteiden talolla ja yksi Kruunuhaan maneesissa. 1 Suomen Sotatieteellinen Seura ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 I JOHDANTO Vuosi 2014 oli Seuran 87. toimintavuosi. Tiede ja Ase julkaistiin 72. kerran. Seuran toiminnan painopisteitä vuonna 2014 olivat

Lisätiedot

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 17.4.2015 klo 15.00 alkaen. Kokouspaikkana on Tieteiden Talo Helsingissä,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Hallinnon Tutkimuksen Seura Ry

TILINPÄÄTÖS. Hallinnon Tutkimuksen Seura Ry TILINPÄÄTÖS Hallinnon Tutkimuksen Seura Ry Tilikausi 1.1.-31.12.2011 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry I YLEISTÄ Hallinnon Tutkimuksen Seura on vuonna 1981 perustettu tieteellinen

Lisätiedot

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1. HALLINTO JA JÄSENISTÖ Vuosi 2010 oli Upseerien Ampumayhdistyksen 90. toimintakausi. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi vuosikokoukseen asti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1998 Toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase 5 Tuloslaskelma euroissa 8 Tase euroissa 9 Rahoituslaskelma 10 Taseen liitetiedot 11-12 Käytetyt kirjanpitokirjat 12 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/08

Kiinteistöarviointi 1/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen maanantaina 31.3.2008 klo 17.00 Tieteiden talo, sali 309 Kirkkokatu 6, 00170

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TASEKIRJA 2012 Y- tunnus 1095660-4 Kotipaikka Helsinki JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2012 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 TULOSLASKELMA VERRATTUNA

Lisätiedot

KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 (17) Kadettikunnan vuosikokous Mikkelissä 29.3.2014 KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Vuosi 2013 oli Kadettikunnan 92. toimintavuosi. Toimintavuoden teemana oli Maailma muuttuu Kadettiveljeys

Lisätiedot

Palkansaajasäätiön toimintakertomus

Palkansaajasäätiön toimintakertomus 1 Palkansaajasäätiön toimintakertomus Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen Säätiö jatkoi sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamista edistämällä säästäväisyyttä ja palkansaajien taloudellista

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS 2013

KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS 2013 KOTEL 14-001 30.1.2014 1 (7) KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien, laitteiden, järjestelmien

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/07

Kiinteistöarviointi 1/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen tiistaina 27.3.2007 klo 17.00 Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston luentosali

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS Aika: 19.2.213 klo 18. Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus Merkitään,

Lisätiedot

Palkansaajasäätiön toimintakertomus

Palkansaajasäätiön toimintakertomus 1 Palkansaajasäätiön toimintakertomus Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen Säätiö jatkoi sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamista edistämällä säästäväisyyttä ja palkansaajien taloudellista

Lisätiedot

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015 Nurmikartanontie 5 02920 Espoo VUOSIKOKOUSMATERIAALI Kevätkokous 2015 26.4.2015 Espoo Ringside Golf klubitalo, osoitteessa Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Tilinpäätös

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/05

Kiinteistöarviointi 1/05 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n lehti Vuosikokouskutsu Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen Aika: maanantai 14.3.2005 klo 17.15 Paikka: Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen

Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen 1 Palkansaajasäätiö Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen Säätiö jatkoi sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamista ylläpitämällä STS-pankkimuseota ja pankin arkistoa sekä edistämällä säästäväisyyttä

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7-9 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Allekirjoitukset 10 Säätiön toiminnan tarkoitus Säätiöllä

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille KUTSU Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille VUOSIKOKOUS Maanantaina 27.4.2015 klo 15.00 Carelicum, Koskikatu 5, Joensuu Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset asiat. Vuosikokousaineisto

Lisätiedot

Palkansaajasäätiön toimintakertomus

Palkansaajasäätiön toimintakertomus 1 Palkansaajasäätiön toimintakertomus Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen Säätiö jatkoi sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamista edistämällä säästäväisyyttä ja palkansaajien taloudellista

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

varapuheenjohtaja (3. kausi) (3. kausi) (2. kausi) (3.kausi) (3. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (1. kausi)

varapuheenjohtaja (3. kausi) (3. kausi) (2. kausi) (3.kausi) (3. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (1. kausi) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 JÄSENISTÖ 2 HALLINTO JA TOIMIELIMET Toimintavuosi oli seuran neljäskymmeneskahdeksas. Uusia henkilöjäseniä hyväksyttiin seuraan 41 ja seurasta erosi 18 henkilöä. Lisäksi

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

SUUNNISTUSSÄÄTIÖ TASEKIRJA 1.1-31.12.2013. Sisäällysluettelo. Toimintakertomus 1. Tuloslaskelma 3. Tase 4

SUUNNISTUSSÄÄTIÖ TASEKIRJA 1.1-31.12.2013. Sisäällysluettelo. Toimintakertomus 1. Tuloslaskelma 3. Tase 4 SUUNNISTUSSÄÄTIÖ Y 1842187-4 TASEKIRJA 1.1-31.12.2013 Sisäällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Liitetiedot 5 Kirjanpitokirjat, tositelaji ja säilytystapa 7 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot