Studia Militaria -seminaareja pidettiin yhteensä kolme, joista kaksi Tieteiden talolla ja yksi Kruunuhaan maneesissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Studia Militaria -seminaareja pidettiin yhteensä kolme, joista kaksi Tieteiden talolla ja yksi Kruunuhaan maneesissa."

Transkriptio

1 1 Suomen Sotatieteellinen Seura ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 I JOHDANTO Vuosi 2014 oli Seuran 87. toimintavuosi. Tiede ja Ase julkaistiin 72. kerran. Seuran toiminnan painopisteitä vuonna 2014 olivat Studia Militaria -seminaarien lisäksi Seuran strategiatyö ja Tiede ja Aseen kaikkien numeroiden digitointi. Lisäksi osallistuttiin arvoseminaarin järjestämiseen ja pidettiin strategian jaoston kuukausikokouksia. Vuoden teemana oli Kehittyvä sotatieteellinen tutkimus. Studia Militaria -seminaareja pidettiin yhteensä kolme, joista kaksi Tieteiden talolla ja yksi Kruunuhaan maneesissa. Jäsenten vapaaehtoinen sotatieteellinen tutkimusten julkaisutoiminta keskittyi perinteisesti Tiede ja Ase -julkaisuun. Yhdessä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa julkaistava verkkojulkaisu Journal of Military Studies ilmestyy internetissä verkkosivulla Lisäksi siitä otetaan vuosittain rajoitettu painos. Yhteistoimintaa muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa on jatkettu Tieteellisten seurain valtuuskunnan puitteissa ja julkaisujen vaihdon merkeissä. II HALLITUS JA TOIMIELIMET Seuran hallituksen puheenjohtajana toimi kenraalimajuri Kari Siiki ja varapuheenjohtajana professori Hannu H. Kari. Hallitukseen kuuluivat lisäksi eversti, TkT Mika Hyytiäinen, eversti Juha Tammikivi, eversti Vesa Huuskonen, eversti Jari Mikkonen, eversti, ST Kaarle Lagerstam, kommodori Sakari Martimo ja everstiluutnantti, DI Jaakko Hamunen. Neuvottelukuntaan kuuluivat kunniajäsenet everstiluutnantti Anssi Vuorenmaa, kenraaliluutnantti Ilkka Ranta, kenraalimajuri Seppo Tanskanen ja kenraaliluutnantti Vesa Kämäri sekä kutsuttuina jäseninä kenraalimajuri Antero Karvinen, kenraaliluutnantti Juha Kainulainen, vara-amiraali Esko Illi, kenraalimajuri Aarno Vehviläinen, kenraalimajuri Pertti Salminen, kenraaliluutnantti Pertti Jokinen sekä istuva hallituksen puheenjohtaja kenraalimajuri Kari Siiki. Toiminnantarkastajina olivat eversti Seppo Rahkonen ja eversti Pentti Väänänen sekä varatoiminnantarkastajina eversti Kari Suvanto ja eversti Pekka Jouko. Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi eversti Ismo Turunen ja alkaen kommodori Kai Varsio.

2 2 III SEURAN JÄSENISTÖ Seuraan kuului toimintavuoden 2014 päättyessä yhteensä 878 jäsentä, joista oli neljä kunniajäsentä, 26 kutsujäsentä sekä 846 varsinaista jäsentä. Seurasta erosi eri syistä 17 jäsentä. Seuraan liittyi 3 uutta jäsentä. Joulukuussa poistui joukostamme istuva ja myös vuodeksi 2015 valittu hallituksen puheenjohtaja kenraalimajuri Kari Siiki. Lisäksi vuonna 2014 joukosta poistui kutsujäsen teollisuusneuvos Kaarle Pentti ja 10 muuta jäsentä: Pertti Envall, Jouko Hanikka, Risto Kukkonen, Reino Raitasaari, Reino Rinne, Asko Sivula, Martti Tienari, Jorma Valo, Olavi Vitikka ja Väinö Vuorjoki. IV SEURAN TOIMINTA Seuran hallitus kokoontui toimintavuonna viisi kertaa käsittelemään seuran asioita. Seuran neuvottelukunta kokoontui kerran, Kevätkokous pidettiin Tieteiden talolla 6 jäsenen ollessa läsnä. Kokous oli Studia Militaria 1 -seminaarin yhteydessä. Syyskokous pidettiin Tieteiden talolla 9 jäsenen ollessa läsnä. Kokous oli Studia Militaria 3 -seminaarin yhteydessä. Seuran jäsenille jaettiin vuoden aikana kaksi jäsentiedotetta. Vuosijulkaisu Tiede ja Ase numero 72 jaettiin joulukuussa. Toiminnan aktiivisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja kiinnostavuutta pyrittiin kehittämään koko vuoden kestäneellä Seuran strategiatyöllä, jossa päävastuullisina ovat olleet kommodori Sakari Martimo ja professori Mika Hyytiäinen. Työn tiimoilta on pidetty kolme seminaaria Merisotakoululla ja tehty jäsenkysely. Työ on kesken, mutta sen tuloksena jatketaan hieman popularisoidumman Tiede ja Aseen sekä puhtaasti tieteellisen Journal of Military Studies (JMS) -sarjan kehittämistä. Seminaareja kehitetään ajankohtaiseen ja jäseniä kiinnostavampaan suuntaan. Internetin käytön monipuolisuutta pyritään kehittämään. Internetin hyödyntämistä kehitetään monialaisesti. Studia Militaria -seminaarisarjaa on jatkettu vuoden aikana kolmella seminaarilla. Lisäksi sotilaspedagogiikan jaosto osallistui Arvoseminaarin järjestelyihin. Strategian jaoston kuukausiesitelmiä pidettiin kevätkaudella, mutta syyskauden tilaisuudet estyivät Strategian laitoksen muuttaessa syksyn aikana Santahaminaan. Erityisesti Studia Militaria - seminaareihin osallistumisessa on tapahtunut kohtuullista piristymistä, mutta toivottuun aktiivisuustasoon ei olla vielä päästy. Seminaarien avulla esitellään sotatieteiden nykytilaa ja suoritettujen tutkimustöiden tuloksia. Seminaareissa hyödynnetään sotatieteiden monitieteellisyyttä, joten ne ovat eri jaostojen yhteistilaisuuksia. Eräs päätavoite oli saada kaikki Tiede ja Ase -julkaisun numerot digitaalisessa muodossa yleiseen käyttöön. Eversti Esko Vaahtolammi vastasi työstä professori Hyytiäisen ollessa Seuran yhteyshenkilönä. Noin sivun urakka saatiin valmiiksi loppukesällä. Lisäksi

3 3 Vaahtolammi kokosi koko julkaisusarjan kehittymisestä analyysin, joka tulee myös digitaalisena julkisesti käytettäväksi Seuran kotisivuilla. Seurassa toimi seitsemän jaostoa. Johtamisen jaostoa johti majuri Arto Hirvelä, strategian jaostoa everstiluutnantti Torsti Sirén, sotatalouden ja huollon jaostoa eversti Tatu Juurtti, taktiikan jaostoa everstiluutnantti Heikki Taavitsainen, sotatekniikan jaostoa eversti Pasi Pasivirta, sotahistorian jaostoa everstiluutnantti Yrjö Lehtonen sekä sotilaspedagogiikan jaostoa professori Juha Mäkinen. Omia jaostokohtaisia esitelmä- tai muita tilaisuuksia oli strategian jaostolla kevätkaudella, mutta syyskauden tilaisuudet estyivät Strategian laitoksen muuttaessa syksyn aikana Santahaminaan. Jaostokohtaisista tilaisuuksista suosituin oli sotilaspedagogiikan jaoston, Kadettikunnan, MPKK:n (JOSPEL), Poliisiammattikorkeakoulun ja RUL:n järjestämä arvoseminaari, johon osallistui yli 100 henkilöä. Seuran taloudellinen asema on ollut vakaa, vaikka yleistaloudellinen tilanne on vaikuttanut myös Seuran sijoituksiin. V TUTKIMUSTOIMINTA Jäsenten omaehtoinen sotatieteellinen tutkimustyö vuonna 2014 keskittyi Tiede ja Ase no 72:ssä julkaistuihin tutkimuksiin. Toimintavuonna jäsenet aktivoituivat julkaisemaan korkealaatuista tekstiä myös JMS:ssa. Jaostojen kokouksissa esitellyistä pienimuotoisista tutkimuksista seura maksoi apurahana yleensä 100 euroa alustusta kohden. VI JULKAISUTOIMINTA Vuonna 2014 seura julkaisi ja kustansi vuosikirjansa Tieteen ja Aseen numeron 72. Vuosikirjan päätoimittajana oli eversti Ismo Turunen. Kirjan painoi Hakapaino Oy 1100 kappaleen painoksena ja 312-sivuisena. Yhteensä kirjoittajille myönnettiin kirjoitusapurahoja euroa ja lisäksi erityistunnustuksena 500 euroa edellisen kirjan parhaasta kirjoituksesta professori Juha-Matti Lehtoselle ja komentaja Jukka Anteroiselle heidän artikkelistaan Puolustusmateriaalin hintakehitys tehokkuutta rahalla Tiede ja Ase N:o 70:ssa. Kansainvälinen tieteellinen verkkojulkaisu Journal of Military Studies in hyväksyttiin julkaistavaksi artikkeleita yhdeksän kappaletta, jotka on jaettu kahdeksi eri vihoksi. Kesällä painettiin rajoitettuna yhteispainoksena vuosien aikana hyväksytyt artikkelit, yhteensä viisi kappaletta. Julkaisu alkaa saavuttaa tavoitteen Pohjoismaiden johtavana alansa tieteellisenä julkaisuna. Julkaisu tarjoaa vertaisarvioidun foorumin (peer review) tohtoriopiskelijoille ja muille tutkijoille. Julkaisu on englanninkielinen ja kansainvälinen. Julkaisun tieteellisenä päätoimittajana on toiminut professori Juha-Matti Lehtonen. Vastuullinen julkaisupäätoimittaja on ollut eversti Ismo Turunen.

4 4 Seuran kotisivut olivat Tieteellisten seurain valtuuskunnan palvelimella osoitteessa Sivuja ylläpiti seuran sihteeri. Seuran vuosikirjojen myynnistä on sovittu kirjakauppa Tiedekirjan kanssa. VII SEURAN TALOUS Sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa varoja turvaavasti ja tuottavasti sekä jakaa sijoitusten vuosittaisesta tuotosta enintään koko tuotto seuran tarkoitusperien hyväksi. Yleisenä periaatteena seuralla on sijoittaa vakavaraisiin pohjoismaisiin osakkeisiin ja rahastoihin, jotka takaavat riittävän vuotuisen osingon tai korkotuoton. Sijoitusten kohdentuminen tarkistetaan vuosittain. Toimintavuonna merkittiin eurolla sekä OMXH25- että XACT OMXS30 korin osakkeita. Toimintavuonna osakkeiden tuottamat osingot ovat pysyneet lähes ennallaan ja osakkeiden markkina-arvo on kohonnut jossakin määrin yleisen suhdannenousun myötä. Taseessa sijoitukset on merkitty hankintahintaan lukuun ottamatta Neste Oilin osakkeita, joista on tehty euron arvonalennus vuonna Sijoitusten toimintavuoden lopun markkina-arvo oli ,68 euroa. Seuran tilinpäätös osoittaa vuodelta 2014 alijäämää ,48 euroa. Alijäämä esitetään lisättäväksi käyttöpääomaan. Alijäämä on ollut budjetoitua suurempi, koska 2012 ylijäämää on käytetty Tiede ja Aseen vanhojen vuosikertojen analyysiin ja digitointiin suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Käyttötarve on vastaavasti poistunut jatkovuosilta Seuran omistuksessa olevien osakkeiden ja sijoitusten arvot ovat seuraavat (euroa): Arvopaperi Kpl Tasearvo Markkina-arvo Osakeperustaiset vuoden lopussa Nordea , ,00 Neste Oil , ,00 Teliasonera , ,40 Elisa , ,15 Fortum , ,11 Orion , ,79 Sanoma , ,64 Seligson OMXH , ,88 XACT OMXS , ,15 Yhteensä , ,12

5 5 Sijoitusrahasto-osuudet Nordea Pohjoismaat K. 4554, ,23 Nordea Vakaa Tuotto K. 3713, ,33 Yhteensä 8267, ,56 KAIKKI YHTEENSÄ , ,68 Edellisen vuoden 2013 markkina-arvo oli ,94

6 6 Vuosikertomuksen 2014 LIITE Pvm Vastaa Aihe Osallistui Strategian jaosto Länsimaiset asevoimat kriisissä? - Evl Jyri Raitasalo Strategian jaosto BRIC-maiden kehitystä koskevat ennusteet - Maj Jari Hyvönen klo Stal- ja huollon jaosto yt Taktiikan jaosto, Johtamisen jaosto ja Sotilaspedagogiikan jaosto Muutoksen kynnyksellä klo Hallitus Kevätkokous klo 14 Strategian jaosto Ruotsin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tulevaisuuden näkymät - Kapt Tommi Sikanen klo Sotatekniikan jaosto yt Taktiikan jaosto ja SE FHS Suorituskyvyn suunnittelu ja rakentaminen kuka johtaa kehittämistä? Johtamisen jaosto, RUL, Kadettikunta, POLAMK Arvoseminaari, Johtaminen ja toimintakyky turvallisuustilanteissa, N klo Hallitus Ajankohtaisseminaari Juha Tuominen: Puolustusvoimien perusyksikön päällikkö oppivan ja verkostoituneen työyhteisön pedagogisena johtajana Otto Pekkarinen:Aliupseerien työssä oppiminen - Toimintatutkimus Hämeen Rykmentissä Risto Sinkko: Sosiaalisuuden ja varusmiespalvelun menestymisen keskinäisestä riippuvuudesta Hallitus Syyskokous Hallitus Strategiaseminaari 14 VUOSITOTEUMA 2014

Tilintarkastajina olivat eversti Seppo Rahkonen ja eversti Pentti Väänänen sekä varatilintarkastajina eversti Kari Suvanto ja eversti Pekka Jouko.

Tilintarkastajina olivat eversti Seppo Rahkonen ja eversti Pentti Väänänen sekä varatilintarkastajina eversti Kari Suvanto ja eversti Pekka Jouko. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 I YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Seuran 85. toimintavuosi. Tiede ja Ase julkaistiin 70. kerran. Seuran toiminnan painopiste vuonna 2012 oli Sotatieteiden päivien 2012 toteutuksessa.

Lisätiedot

KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 (17) Kadettikunnan vuosikokous Mikkelissä 29.3.2014 KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Vuosi 2013 oli Kadettikunnan 92. toimintavuosi. Toimintavuoden teemana oli Maailma muuttuu Kadettiveljeys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Toimintakertomus vuodelta 2005

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Toimintakertomus vuodelta 2005 1.3.2006 1(12) Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Toimintakertomus vuodelta 2005 1. Yleistä 2. Järjestötoiminta 2.1 Hallintoelimet 2.2 Hallitus 2.2.1 Hallituksen jäsenet 2.2.2 Nimitysvaliokunta 2.3 Toimisto

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni Taivainen, Metsähallitus

Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni Taivainen, Metsähallitus Tervetuloa seuran vuosikokoukseen, esitelmätilaisuuteen sekä jäsen- ja tutkijatapaamiseen Tieteiden talolle Helsinkiin 26.3.2015. Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Palkansaajasäätiön toimintakertomus

Palkansaajasäätiön toimintakertomus 1 Palkansaajasäätiön toimintakertomus Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen Säätiö jatkoi sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamista edistämällä säästäväisyyttä ja palkansaajien taloudellista

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

varapuheenjohtaja (3. kausi) (3. kausi) (2. kausi) (3.kausi) (3. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (1. kausi)

varapuheenjohtaja (3. kausi) (3. kausi) (2. kausi) (3.kausi) (3. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (1. kausi) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 JÄSENISTÖ 2 HALLINTO JA TOIMIELIMET Toimintavuosi oli seuran neljäskymmeneskahdeksas. Uusia henkilöjäseniä hyväksyttiin seuraan 41 ja seurasta erosi 18 henkilöä. Lisäksi

Lisätiedot

I Toiminta. II Tekijät. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa Toimintakertomus 2008

I Toiminta. II Tekijät. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa Toimintakertomus 2008 I Toiminta 1. Yleistä 2. Järjestötoiminta 3. Julkaisutoiminta ja myynti 4. Koulutus ja tiedotus 5. Tapahtumat ja näyttelyt 6. Nuorisotoiminta 7. Harrastustoiminta 8. Yhteydet muihin järjestöihin ja sidosryhmiin

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen opiskelijoille, käytännön työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille foorumi, jossa voidaan keskustella sosiaalityön

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 JÄSENTIEDOTE 2013 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Puheenjohtajan tervehdys 2 Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 Kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, kuulumisia FCES 13-konferenssista 4 Parhaan

Lisätiedot

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry Toimintakertomus 1.1.2012 31.12.2012

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry Toimintakertomus 1.1.2012 31.12.2012 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry Toimintakertomus 1.1.2012 31.12.2012 1 1 TUTKIMUSSEURAN TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TARKOITUS Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ry (ATS) perustettiin 7.12.1940 edistämään

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa Toimintakertomus 2007

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa Toimintakertomus 2007 I Toiminta 1. Yleistä 2. Järjestötoiminta 3. Julkaisutoiminta ja myynti 4. Koulutus ja tiedotus 5. Tapahtumat ja näyttelyt 6. Nuorisotoiminta 7. Harrastustoiminta 8. Yhteydet muihin järjestöihin ja sidosryhmiin

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

I Toiminta. II Tekijät. Liitteet. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa TOIMINTAKERTOMUS 2012

I Toiminta. II Tekijät. Liitteet. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa TOIMINTAKERTOMUS 2012 I Toiminta 1. Yleistä 2. Yhdistystoiminta 3. Julkaisutoiminta ja myynti 4. Koulutus ja tiedotus 5. Tapahtumat ja näyttelyt 6. Nuorisotoiminta 7. Harrastustoiminta 8. Yhteydet muihin järjestöihin ja sidosryhmiin

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 17.4.2015 klo 15.00 alkaen. Kokouspaikkana on Tieteiden Talo Helsingissä,

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintakertomus vuodelta 2011 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry (SYLY) toimii jäsentensä yhdyssiteenä yleislääketieteeseen liittyvissä asioissa. Käytännön työstä

Lisätiedot

Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012

Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n 20. toimintavuosi oli aktiivinen ja monipuolinen. Järjestettyjen tapahtumien tavoitteena oli yhdistyksen

Lisätiedot