Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja Osavuosikatsausjulkistus ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 7.6.2007. Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 30.4.2007)"

Transkriptio

1 Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja Osavuosikatsausjulkistus ( )

2 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q2/2007 (helmi-huhtikuu) Osakkeet ja osakkeenomistajat Lopputilikauden näkymät 2

3 Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä 3

4 Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Kumulatiivinen liikevaihto oli 34,4 milj. euroa. Kumulatiivinen liikevoitto oli 5,6 milj. euroa Tuotannon kasvattamiseksi Kiinan tehdas siirtyi uusiin n m2 suuruisiin tiloihin huhtikuussa Yksikkövalmistusta on siirretty USA:sta Kiinaan. 4

5 Kiinan uuden tehtaan avajaiset Suzhoun teollisuuspuistossa sijaitsevan uuden tehtaan avajaisia vietettiin Efore on toiminut Kiinassa jo 8 vuotta. Kunniavieraina olivat mm. Tekesin Shanghain toimiston päällikkö Jaani Heinonen sekä Xie Jin Ling, General Manager of CSSD, Suzhou Industrial Park Administration Committee. 5

6 Kiinan uusi vihreä tehdas Tehdas on nykyaikainen ja tuotteet valmistetaan aidosti ympäristöystävällisesti. Tehdas noudattaa YK:n elektroniikkateollisuudelle asettamia ympäristöperiaatteita huomioiden myös paikalliset vaatimukset. Toimitusprosessi toteutetaan ns. imuohjausmallin mukaisesti, jossa tuotanto ja vastaavasti alihankinnat käynnistyvät saatujen tilausten perusteella. 6

7 Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä 7

8 Liiketoiminnan kehitys 2.neljänneksellä Liikevaihto oli 18,2 milj. euroa (27,0 milj. euroa). Laskua edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 32,5 %. Liikevoitto oli 2,3 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Liikevoittoa heikensi alhainen liikevaihto, joka johtui eräiden päätuotteiden kysynnän tilapäisestä alentumisesta. Liiketoimintaan vaikutti asiakkaiden logistiikkaohjausten muutokset. 8

9 Liikevaihto vuosineljänneksittäin, Meur 30 26,0 27, ,1 20,3 22,1 22,5 18,9 18,2 16,2 16, Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 9

10 Liikevoitto (-tappio) vuosineljänneksittäin, Meur Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q

11 Liikevaihto toimialoittain Q2/2006 Q2/2007 (MEUR) Tietoliikenne Q2/ ,8 M (64,6%) Teollisuuselektoniikka Q2/2007 5,0 M Efore Oyj (27,6%) Terveydenhuollon elektroniikka Q2/2007 1,4 M (7,8%) 24,0 20,0 19,9 16,0 16,7 12,0 10,6 9,6 11,8 8,0 4,0 5,8 4,6 5,9 4,8 5,0 1,3 1,2 2,4 1,8 1,4 0,0 11

12 Liikevaihto tuoteryhmittäin Q2/2006- Q2/2007 (MEUR) Asiakaskohtaiset teholähteet Q2/ ,7 M (64,3%) Tasasuuntaajajärjestelmät Q2/2007 1,4 M Efore Oyj (8,0%) EDMS Q2/2007 5,1 M (27,7%) 20,0 16,0 17,4 16,9 12,0 12,2 10,7 11,7 8,0 4,0 8,4 4,7 5,6 4,7 5,1 0,0 1,2 0,9 1,1 0,8 1,4 12

13 Liikevaihto markkina-alueittain Q2/2006 Q2/2007 (MEUR) Amerikka Q2/2007 1,3 M (7,3%) EMEA Q2/ ,7 M (75,1%) Efore Oyj APAC Q2/2007 3,2 M (17,6%) 20,0 18,6 14,2 13,9 13,7 11,4 5,6 4,6 2,6 1,6 1,3 2,7 3,7 2,4 3,3 3,2 0,0 13

14 Tuotanto markkina-alueittain Q2/2006- Q2/2007 (keskimääräisen tuotantohenkilöluvun mukaan) Amerikka Q2/2007 6,4 % EMEA Q2/ ,1 % APAC Q2/ ,4 % % 100,0 80,0 Efore Oyj 60,0 40,0 46,7 48,6 49,1 43,6 40,7 41,7 47,7 51,1 43,6 44,4 20,0 11,6 8,7 8,2 7,8 6,4 0,0 Tuotantohenkilöstön osuus alhaisemman kustannustason maissa (Kiina, Viro) katsauskauden lopussa oli 87,4 % (70,6 %) 14

15 Osavuosikatsaus Q2/2007 (helmi-huhtikuu) 15

16 Avainluvut (3 kk) Q Q Liikevaihto, Meur 18,2 27,0 Liikevoitto (-tappio), Meur -2,3 1,3 Katsauskauden voitto(-tappio), Meur -2,7-0,5 Oman pääoman tuotto, % -41,8-5,7 Sij.pääoman tuotto, % -36,6 18,3 Omavaraisuusaste, % 63,2 64,1 Nettovelkaantumisaste, % -17,8-29,7 Henkilöstö keskimäärin

17 Efore-konserni (3 kk) KONSERNIN TULOSLASKELMA 02/07-04/07 02/06-04/06 MEUR 3 kk 3 kk LIIKEVAIHTO 18,2 27,0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,8-0,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 Poistot -1,1-0,9 Arvonalentumiset -0,1 0,0 Liiketoiminnan kulut -18,7-24,5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -2,3 1,3 % liikevaihdosta -12,8 4,8 Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 0,3 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,0 0,1 VOITTO (-TAPPIO) ENNEN VEROJA -2,6 1,7 % liikevaihdosta -14,1 6,2 Tuloverot -0,1-2,2 KATSAUSKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -2,7-0,5 17

18 Efore-konserni KOSNERNIN TASE: MEUR VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 3,3 4,6 Aineelliset hyödykkeet 8,3 9,1 Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,4 0,2 Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 0,0 0,0 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,0 0,0 Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,4 PITKÄAIKAISET VARAT 12,0 14,4 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 12,0 13,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 9,2 17,0 Kaupankäyntitarkoituksessa olevat sijoitukset 1,7 8,6 Rahavarat 3,7 4,1 LYHYTAIKAISET VARAT 26,6 42,9 VARAT 38,6 57,2 18

19 Efore-konserni KOSNERNIN TASE: MEUR OMA JA VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 34,5 34,5 Ylikurssirahasto 0,0 4,0 Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 1,2 0,8 Muuntoerot 0,0 0,2 Kertyneet voittovarat -11,3-2,8 OMA PÄÄOMA 24,4 36,7 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma: Laskennallinen verovelka 0,0 0,1 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 0,2 0,3 Pitkäaikainen vieras pääoma 0,2 0,5 19 Lyhytaikainen vieras pääoma: Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 0,9 1,5 Ostovelat ja muut velat 12,6 18,3 Lyhytaikaiset varaukset 0,5 0,4 Lyhytaikainen vieras pääoma 14,0 20,1 VIERAS PÄÄOMA 14,2 20,6 OMA JA VIERAS PÄÄOMA 38,6 57,2

20 Efore-konserni ( 6 kk ) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, MEUR 11/06-04/07 11/05-04/06 Liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -4,5-6,6 Rahoituserät ja verot 0,2 0,0 Liiketoiminnan rahavirta (A) -4,3-6,6 Investointien rahavirta Investoinnit -1,8-2,5 Investointien rahavirta (B) -1,8-2,5 Rahoituksen rahavirta Lainojen muutos 0,0 0,0 Rahoituksen rahavirta (C) 0,0 0,0 Rahavirtojen muutos (A+B+C), lisäys (+), vähennys (-) -6,1-9,1 20

21 Efore-konserni KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, MEUR Vakuudet ja vastuusitoumukset Omasta puolesta -Pantit 0,0 0,0 Muiden puolesta -Muut vastuusitoumukset 0,2 0,2 Muut vuokrasopimukset Konserni vuokralleottajana: Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: -Yhden vuoden kuluessa 2,1 2,0-1-5 vuoden kuluessa 3,9 4,7 Johdannaissopimusten käyvät arvot Valuuttajohdannaiset Valuuttatermiinit -Nimellisarvo 0,6 0,5 -Positiivinen käypä arvo 0,0 0,0 Lähipiirin liiketapahtumat: Osakkuusyritys Myynnit 0,1 3,5 Ostot 0,2 0,3 21 Saamiset 0,0 3,4 Velat 0,0 0,1

22 Efore-konserni KONSERNIN AVAINLUVUT 02/07-04/07 02/06-04/06 3 kk 3 kk Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,07-0,01 Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,07-0,01 Oma pääoma/osake, eur 0,60 0,91 Omavaraisuusaste,% 63,2 64,1 Oman pääoman tuotto-%(roe) -41,8-5,7 Sij.pääoman tuotto-%(roi) -36,6 18,3 Nettovelkaantumisaste, % -17,8-29,7 Korolliset nettovelat, Meur -4,3-10,9 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, Meur 1,0 1,1 % liikevaihdosta 5,7 3,8 Henkilöstö keskimäärin

23 Osakkeet ja osakkeenomistajat 23

24 Osakkeenomistajien lukumäärä Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q

25 Suurimmat osakkeenomistajat per Nimi Osakkeiden lkm % osakkeista ja äänistä Nordea Pankki Suomi Oyj (hall.rek.) ,89 Evli Pankki Oyj ,39 Tammivuori Esko ,39 Syrjälä & Co Oy ,32 Tammivuori Matti ,45 Tammivuori Leena ,38 Keskinäinen työkeläkevakuutusyhtiö Varma ,99 Maijos Oy ,96 FIM Fenno Sijoitusrahasto ,66 Oy Q & A Consulting Ab ,56 Veikko Laine ,01 FIM Pankkiiriliike Oy ,99 Rausanne Oy ,87 Syrjälä Timo ,73 Nordea Pankki Suomi Oyj ,61 Svenska Handelsbanken Ab (Publ) ,26 Fabritius Hannes ,17 Sijoitusrahasto Aktia Capital ,06 FIM Forte Sijoitusrahasto ,04 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,99 25

26 Lopputilikauden näkymät 26

27 Konsernin rakennemuutos Toiminnan kehityshankkeet tuottavuuden parantamiseksi, kustannusrakenteen tervehdyttämiseksi, vaihto-omaisuuden pienentämiseksi sekä tuotanto- ja tuotekehitysprosessien tehostamiseksi jatkuvat kuluvalla tilikaudella. Näiden kehityshankkeiden tarkoituksena on edelleen parantaa yhtiön liiketoiminnan kannattavuutta. Konserni on päättänyt myös tutkia etabloitumismahdollisuuksia uusille kasvaville markkinoille, missä yhtiöllä ei vielä ole paikallista toimintaa. 27

28 Tulevaisuuden näkymät Tietoliikenneverkkomarkkinoiden ennustetaan jatkavan kohtuullista euromääräistä kasvuaan vuoden 2007 aikana (IMS Research.) Kohtuullisista markkinanäkymistä johtuen Eforen strategisesti tärkeissä tuoteryhmissä liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Toisen vuosipuoliskon liikevaihto on alkanut kehittyä arvioidulla tavalla. Toteutettujen rakennejärjestelyjen myötä koko tilikauden (12 kk) tuloksen arvioidaan paranevan edelliseen tilikauteen verrattuna. 28

29 Kiitoksia mielenkiinnostanne! 29

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.200. EFORE OYJ Pörssitiedote 5.6.2003 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-30.4.

EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.200. EFORE OYJ Pörssitiedote 5.6.2003 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-30.4. Julkaistu: 2003-06-05 07:01:37 CEST Efore Oyj - neljännesvuosikatsaus EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.200 EFORE OYJ Pörssitiedote 5.6.2003 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-30.4.2003

Lisätiedot

Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2

Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2 Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2 Incap Oyj Pörssitiedote 5.8.2009 klo 8.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2009: LIIKEVAIHTO LASKI SUUNNITELLUSTI TULOS PARANI SELKEÄSTI LIIKEVAIHDON LASKUSTA

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 76% ja oli 19,7 miljoonaa euroa Liiketulos moninkertaistui edelliseen vuoteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011 2 Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2010-28.2.2011 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2010 28.2.2011 oli 24,9 milj. euroa (edellisen tilikauden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.8.2007 klo 9 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007: INTIAN VALMISTUSTOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN LUO POHJAA TULEVALLE

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS EFORE-KONSERNIN TOIMINTA YLEISESTI Elektroniikkakonserni Efore on tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja terveydenhuoltosektoreita palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta muodostuu asiakaskohtaisista

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45 1 (17) Osavuosikatsaus klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 (IFRS) Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015

Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015 Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015 SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2014-31.1.2015 Vantaalla 26.3.2015 klo 15.10 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tappio pieneni Katsauskaudella

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Konsernin keskeiset tunnusluvut (luvut ovat tilintarkastamattomia) 21 738 2 204 + 10,1 1 544

Konsernin keskeiset tunnusluvut (luvut ovat tilintarkastamattomia) 21 738 2 204 + 10,1 1 544 O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 1. 3. 2 0 0 5 [ 5 5 6 5 3 5 6 Ö - 6 6 3 5 9. 1 8 ] Ensimmäinen neljännes lyhyesti - Exel noudattaa tässä osavuosikatsauksessa kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS)

23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS) JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS) Julkinen kaupankäynti Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkeella NASDAQ

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2005 Ensimmäisen vuosineljänneksen yhteenveto Comptel-konsernin vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET

SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET Vuosikertomus 2003 Konsernin rakenne Toimitusjohtajan katsaus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 1 ( 8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Huhti kesäkuu 2012: Liikevaihto 27,3 Me (29,1 Me), 6,1% edellisestä vuodesta Liikevoitto

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot