ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI"

Transkriptio

1 ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Tuhkat hyötykäyttöön säästöjä päästöissä, luonnonvaroissa ja työmäärässä TkT Pentti Lahtinen,

2 UUMA UUMA VALTAKUNNALLINEN KOORDINOINTIRYHMÄ ASIANTUNTIJARYHMÄ Demonstraatiohankkeet (väylä- ja aluerakentaminen) EU-Life demorahoitus (Tekes) EU-Life Info / Leader partner Ramboll Ohjeet Tuotteistus Demot Hankintamenettelyt UUMAkäsikirja Tietojen keruu koekohteista lainsäädäntöä varten Tekniset tiedot mitoitusta varten Elinkaari-tiedot Koulutus Seminaarit Tiedonsiirto oppilaitoksiin Web-sivut tiedonjako 2

3 TUHKAKÄSIKIRJA 1. ESIPUHE 2. JOHDANTO Ohjeen tavoitteet Hyötykäytön merkitys ym. 3

4 3. TUHKAMATERIAALIT Tuhkien muodostuminen Tuhkalaadut Lento- ja pohjatuhkat Kivihiilituhkat Biotuhkat Sekapolton tuhkat Jätteenpolton tuhkat Varastoinnin vaikutus tuhkan laatuun 4

5 UUMA-RAKENNETUTKIMUKSET, KUKKIA- CIRCLET KUOHIJOKI-KYYNÄRÖ 5

6 4. TUHKASEOSTUOTTEET Tuhkapohjaiset sideaineseokset Turve, savi, kiviaines Tuhkaseosmateriaalit Kuitutuhka, kipsituhka, rikastushiekkatuhka 6

7 5. MATERIAALIN OMINAISUUDET Tekniset Ympäristölliset Tuhkarakentamisen tyyppirakenteet - tuhkatyyppien ja -seosten kantavuusmoduulien vaihteluvälit 7

8 TUHKARAKENTAMISEN TYYPPIRAKENTEET MATERIAALIEN OMINAISUUKSIA Kuivairtotiheyksien vertailua kg/m Sora Hiekka Lentotuhka Kevytsora Lämmönjohtavuuksien vertailua 2,5 2 W/Km 1,5 1 0,5 0 Sora Hiekka Lentotuhka Kevytsora 8

9 TUHKARAKENTAMISEN TYYPPIRAKENTEET - PÄÄLLYSTETYT TIET / KADUT, UUDET RAKENTEET Soveltuvuus: Erittäin hyvä kantavuus Hyvä routaeristävyys Toimii myös kevennysrakenteena 9

10 TUHKARAKENTAMISEN TYYPPIRAKENTEET - TOIMINTAMATRIISI TIE- JA KENTTÄRAKENTEILLE tyyppirakenne uudisrakenne korjausrakenne kevennysrakenne erittäin hyvä kantavuus hyvä kantavuus vaikea routivuusongelma keskivaikea routivuusongelma lievä routivuusongelma P1 X X X X päällystetyt tiet ja kentät P2 X X X X P3 X X X X P4 X X X X P5 X X X X sora päällystetiet S1 X X X X S2 X X X X S3 X X X X K1 X X X X kevyen liikenteen väylät K2 X X X K3 X X X X 10

11 6. MATERIAALIEN JALOSTUS JA LOGISTIIKKA Käsittely ja jalostaminen Varastointi Kuljetus 11

12 7. TUHKA PÄÄLLYSRAKENTEISSA Sovellutukset: tiet, kadut, kentät Rakennetyypit (massiivituhka ja kerrosstabilointi) Mitoitusparametrit Mitoitus 12

13 GRAVEL ROAD, FLY ASH CONSTRUCTION The road is still in very good condition 7 years after fly ash construction. Kangasala, Savontie renovated 1991 The road 7 years after renovation with conventional technology using natural aggregates 13

14 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN UUDET PINTARAKENTEET, KUKKIA CIRCLET 14

15 ECOROAD-PILOTTI VIHTOLA-JÄKKÖ 2006 RAKENTAMINEN

16 ECOROAD-PILOTTI TEUROISTENTIE 2006 RAKENTAMINEN

17 ECOROAD: RAKENNEVAIHTOEHDOT Teuroisten kohteen mallilla

18 KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTETÄÄN ELINKAARI- TARKASTELUILLA, HANKKEEN VALINTOJA OHJAA ELINKAARITARKASTELU LCC, LCA Materiaalien kuljetusten vaikutus ilmaston lämpenemispotentiaalina [t (CO2-ekv)/tie-km] Rakenne Ympäristöindikaattorit Kust. Yht. painote ttuna LV GWP E Yht. Murske Tuhkastabilointi Kuitutuhka RH + tuhka Ratkaisuvaihtoehtojen VE1 ja VE2 materiaaleihin perustuva luonnonvarojen käyttö [tonnia/tie-km] LV = Luonnonvarojen käyttö (uusiutumattomat) GWP = Ilmaston lämpemispotentiaali E = Energian kulutus RH+tuhka = Rikastushiekka + tuhka (massiivirakenne) 18

19 KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTETÄÄN KOKONAIS- VALTAISELLA MASSOJEN HYÖTYKÄYTÖN KOORIDINOINNILLA MITÄÄN EI HEITETÄ HUKKAAN Edellyttää hankkeessa Materiaalitutkimukset hankkeen alkuvaiheessa, myös huonolaatuiset /pima-maat ja niiden hyötykäytön tutkimukset Kokonaisvaltainen massojen koordinointi ja logistiikan suunnittelu Hyvälaatuisten materiaalien oikea hyödyntäminen ja tarvittaessa myynti toiseen hankkeeseen Materiaalien jalostamisen ja stabilointien suunnittelu Alueen ympäristössä muodostuvien materiaalien / teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen

20

21 CONSTRUCTION OF THE PILOT STRUCTURE storage stacks stationary multimode mixer 21

22 THE SITEMAP OF THE PILOT STRUCTURES, M 2 22

23 THE COMPLETED PILOT STRUCTURE ( M 2 ) READY FOR USE, CONSTITUTING 4 % OF THE HARBOUR FIELD (150 HECTARES). 23

24 KESKI-SUOMEN UUMA JÄMSÄN TUHKARAKENTAMIS- KOHTEET 2010

25 PITKÄNIEMEN SEKOITUSTYÖMAA 25

26 8. TUHKA PENGER- JA TÄYTTÖMATERIAALINA Teiden, katujen ja satamien penger- ja täyttömateriaalina Tyyppisovellutukset Parametrit ja mitoitus 26

27 CASE MR2, VUOSAARI Economical reason for using deep and mass stabilisation Residue material Excavated material soft clay below the road Road Noise wall Amount m 3 Mass exchange Stabilisation commercial binders A Stabilisation by-product binders B Save A Save B

28 9. MASSASTABILOINTI Erilaiset stabilointimenetelmät mm. massa-, prosessi- ja aumastabiloinnit Sovellutukset (myös huonolaatuiset maa-ainekset ja pima-stabiloinnit Parametrit ja mitoitus 28

29 Development of mass stabilisation technology The mixing drum of ALLU Stabilization System The mass stabilization system of ALLU

30 10. RUOPPAUSMASSOJEN STABILOINTI Käytettävät menetelmät Sovellutukset Parametrit ja mitoitus 30

31 The principle of process stabilisation, case Turku Life Stable Feeding of the the dredged sediment from barges to feeding tray Moistened binders belt feeding of fly ash FEEDING TRAY MIXING TRAY Dry binders silo I blast furnace slag silo II rapid cement UNLOADING OF THE STABILISED MATERIAL 31

32 MAP OF THE CONTAMINATED AREAS IN THE RIVER AURA Highly contaminated sediments Contaminated sediments Contaminated sediments 32

33 BINDER RECEPTATION It is very effective and economical to use industrial by-products. In the case of the river Aura the most effective by-products combined with cement are coal fly ash, blast-furnace slag and oil shale ash. 33

34 EU-Life STABLE LIFE06 ENV/FIN/ Controlled Treatment of TBT-Contaminated Dredged Sediments for the Beneficial Use in Infrastructure Applications. Case: Aurajoki (river Aura) Turku, Finland Dredging with environmental grab Transportation Process stabilisation Utilisation in harbour fillings

35 11. YMPÄRISTÖSOVELLUTUKSET Melu- ja tulvavallit, tiivistekerrokset ym. sovellutukset Parametrit ja mitoitus 35

36 MELUVALLIRAKENTEET Energiantuotannon tuhkat soveltuvat keveytensä ja eristävyytensä puolesta erinomaisesti meluvallirakenteisiin Mahdollisuus hyötykäyttää suuria määriä muuten teknisesti huonolaatuista lentotuhkaa Meluvallit tulisi rakentaa tilan salliessa vaihtelevalla poikkileikkauksella -> eri vaihtoehtojen yhdistely mahdollista Lujittuvilla tuhkilla päästään jo kohtuullisen jyrkkiin luiskiin Geovahvisteilla ja stabiloinnilla mahdollista tehdä lähes pystysuoria luiskia 36

37 12. TUHKARAKENTAMINEN Materiaaliketju ja sen suunnittelu Työmenetelmät ja toteutus kohtien 7-11 sovellutuksiin Työturvallisuus 37

38 ECOROAD-PILOTTI VIHTOLA-JÄKKÖ 2006 RAKENTAMINEN 38

39 13. LAADUNVARMISTUS Laadunvarmistus materiaalien valmistuksessa ja varastoinnissa Laadunvarmistus koko tuotantoketjussa Pitkän ajan laadun seuranta 39

40 14. TALOUDELLISTEN JA YMPÄRISTÖLLE KOITUVIEN HYÖTYJEN LASKEMINEN LCC, LCA 40

41 15. YMPÄRISTÖLUPAKÄYTÄNTÖ 16. CASE-ESIMERKIT 17. MALLITYÖSELITYKSET 18. MUISTILISTAT 41

UUMA2. UUMA2 Varsinais-Suomi Turku 19.8.2014 VALTAKUNNALLINEN UUMA2 -OHJELMA UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017

UUMA2. UUMA2 Varsinais-Suomi Turku 19.8.2014 VALTAKUNNALLINEN UUMA2 -OHJELMA UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Varsinais-Suomi Turku 19.8.2014 VALTAKUNNALLINEN -OHJELMA www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi , Varsinais-Suomi Maarakentamisessa käytettävien

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA: UUMA2-HANKE

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA: UUMA2-HANKE INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA: -HANKE LAHTI 7.5.2013 Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA 2 -ohjelman sisältö 3 Uuma2 -kehittämisalueet 1. Materiaalien tuotekehitys ja tuotteistus

Lisätiedot

TIMO TARKKIO LENTOTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA

TIMO TARKKIO LENTOTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA TIMO TARKKIO LENTOTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pauli Kolisoja Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

LIFE06 ENV/FIN/000195 ELINKAARITARKASTELUT

LIFE06 ENV/FIN/000195 ELINKAARITARKASTELUT LIFE06 ENV/FIN/000195 Cement manufacturing Production of Industrial Residues /by-products Transport of dredging equipment to the site Transports Atmospheric emissions Energy (fuel etc.) Dredging Storage

Lisätiedot

IIKKA HYVÖNEN KUITUTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA URHEILU- KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA. Diplomityö

IIKKA HYVÖNEN KUITUTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA URHEILU- KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA. Diplomityö IIKKA HYVÖNEN KUITUTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA URHEILU- KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pauli Kolisoja Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

IIKKA HYVÖNEN KUITUTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA URHEILU- KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA. Diplomityö

IIKKA HYVÖNEN KUITUTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA URHEILU- KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA. Diplomityö IIKKA HYVÖNEN KUITUTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA URHEILU- KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pauli Kolisoja Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

UUMA2 UUMA2 OHJELMA 2013-2017 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.fi

UUMA2 UUMA2 OHJELMA 2013-2017 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.fi UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017 www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi projektipäällikkö: marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA

Lisätiedot

Turun tiepiirin sivutuotteiden käyttösuunnitelma

Turun tiepiirin sivutuotteiden käyttösuunnitelma Eeva Lillman Turun tiepiirin sivutuotteiden käyttösuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2009 gg Eeva Lillman Turun tiepiirin sivutuotteiden käyttösuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Massastabilointika sikirja 24.6.2014

Massastabilointika sikirja 24.6.2014 0 Massastabilointika sikirja 24.6.2014 Massastabilointikäsikirja 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. MASSASTABILOINTIMENETELMÄ JA LAITTEISTOT... 6 2.1 Menetelmän yleiskuvaus... 6 2.2 Menetelmän etuja...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus (591/2006) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ilmoitusmenettelyn toimivuus ja sen parantaminen

Valtioneuvoston asetus (591/2006) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ilmoitusmenettelyn toimivuus ja sen parantaminen Anna Mikkola Valtioneuvoston asetus (591/2006) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ilmoitusmenettelyn toimivuus ja sen parantaminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA

BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Hanne Soininen Leena Mäkelä Anni Kyyhkynen Elina Muukkonen BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ MARKKU HAGSTRÖM JULIA ILLMAN AKI PESOLA JUHA VANHANEN YLVA GILBERT

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ MARKKU HAGSTRÖM JULIA ILLMAN AKI PESOLA JUHA VANHANEN YLVA GILBERT 38 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ MARKKU HAGSTRÖM JULIA ILLMAN AKI PESOLA JUHA VANHANEN YLVA GILBERT Tien- ja radanpidon hiilijalanjälki 1 Markku Hagström, Julia Illman, Aki Pesola,

Lisätiedot

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002 Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Esipuhe Tämä julkaisu on laadittu Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla

Lisätiedot

Tuhkasta uutta liiketoimintaa (TUULI)

Tuhkasta uutta liiketoimintaa (TUULI) Tuhkasta uutta liiketoimintaa (TUULI) Anne Marttila 14.6.2013 Taustaa Monien tuhkien (erityisesti seostuhkien ja biopohjaisten tuhkien) hyödyntämismahdollisuudet ovat nykyisin esimerkiksi haittaainepitoisuuksien

Lisätiedot

JULKAISULUETTELO. Lehtiartikkelit, esitelmät ja julkaisut

JULKAISULUETTELO. Lehtiartikkelit, esitelmät ja julkaisut JULKAISULUETTELO Lehtiartikkelit, esitelmät ja julkaisut Julkaisuluettelo 1 (14) Contesta Oy Contesta Oy on betonitekniseen osaamiseen perustuvia testaus- ja tutkimuspalveluita tarjoava alan johtava yksityinen

Lisätiedot

RAPORTTI 21. Lannan kestävä hyödyntäminen

RAPORTTI 21. Lannan kestävä hyödyntäminen MTT RAPORTTI 21 Lannan kestävä hyödyntäminen MTT MTT TEKEE TIETEESTÄ ELINVOIMAA RAPORTTI www.mtt.fi/julkaisut MTT Raportti -julkaisusarjassa julkaistaan maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden

Lisätiedot

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Mikael Rossi MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA Tarkastajat: Professori, TkT Mika Horttanainen

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA vuosiseminaari 7.10.2014 Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke Harri Jyrävä, Ramboll Finland Oy Savo-Karjalan aluehankkeen koordinointi: Harri Jyrävä ja Teemu Matilainen , Savo-Karjala

Lisätiedot

Ylijäämämassojen vastaanotto palvelutoimintana pääkaupunkiseudulla -hankintaklinikka. Loppuraportti 31.5.2011

Ylijäämämassojen vastaanotto palvelutoimintana pääkaupunkiseudulla -hankintaklinikka. Loppuraportti 31.5.2011 Ylijäämämassojen vastaanotto palvelutoimintana pääkaupunkiseudulla -hankintaklinikka Loppuraportti 31.5.2011 2 Sisältö Tiivistetyt johtopäätökset 3 Mistä ylijäämämassaongelmassa on kysymys? 4 Ylijäämämassojen

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 1 9 9 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Margareta Wahlström, Paula Eskola, Jutta Laine-Ylijoki, Hilkka Leino-Forsman, Esa Mäkelä, Markus Olin & Markku Juvankoski Maarakentamisessa

Lisätiedot

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien

Lisätiedot

Luonnonvarojen kulutus Suomen tieliikenteessä (TieMIPS)

Luonnonvarojen kulutus Suomen tieliikenteessä (TieMIPS) LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 54/2005 Liikenne Luonnonvarojen kulutus Suomen tieliikenteessä (TieMIPS) Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 Tekijät Kaisa Pusenius, Michael Lettenmeier,

Lisätiedot

Public Energy Alternatives. Baltic Energy Compendium

Public Energy Alternatives. Baltic Energy Compendium Public Energy Alternatives Baltic Energy Compendium Business Plan Financing Model "Wood Chip Gasifier" Ylivieska, Finland 16 th August 2012 Document N o 53 TABLE OF CONTENTS 1 Characterics of deliverable

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ EMILIA KÖYLIJÄRVI

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ EMILIA KÖYLIJÄRVI 14 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ EMILIA KÖYLIJÄRVI Vaahtolasimurskeen käyttö maa- ja pohjarakentamisessa Emilia Köylijärvi Vaahtolasimurskeen käyttö maa- ja pohjarakentamisessa Liikenneviraston

Lisätiedot

PILOTTIKOHTEEN SUUNNITELMA

PILOTTIKOHTEEN SUUNNITELMA LAPIN LIITTO PILOTTIKOHTEEN SUUNNITELMA TEKIJÄT: ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattiopisto 2010 RAHOITUS: Hanke on toteutettu Lapin maakunnan kehit- tämisrahan

Lisätiedot

& Rakennusohje. suunnittelu-

& Rakennusohje. suunnittelu- & Rakennusohje suunnittelu- n Sisältö FOAMIT-VAAHTOLASI LABORATORIOKOKEET 1. Johdanto 3 2. Foamit -vaahtolasimurske kevennysrakenteissa 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Penger- ja siirtymärakenteet 4 2.3 Rakenteiden

Lisätiedot

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2008:2 Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä Ekotehokkuuden arviointi

Lisätiedot

Lainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden

Lainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden Pro gradu -tutkielma Lainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden saavuttamiseen Maija Nurmi Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAANLÄJITYSALUEIDEN SIJAINNIT TULEVAISUUDESSA

JYVÄSKYLÄN MAANLÄJITYSALUEIDEN SIJAINNIT TULEVAISUUDESSA JENNI SABEL JYVÄSKYLÄN MAANLÄJITYSALUEIDEN SIJAINNIT TULEVAISUUDESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jorma Mäntynen, rakennuttajapäällikkö Jari Lohi Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot