TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt TOIMINTASUUNNITELMA 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. MARIA AKATEMIA RY TOIMIELIMET JA YHTEISTYÖ VUOSIKOKOUS JA JÄSENET HALLITUS HENKILÖSTÖ JA TOIMINTARAKENNE YHTEISTYÖTAHOT JA SIDOSRYHMÄT TOIMINTA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN YHDISTYKSEN TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ TYÖOTE SUOMENKIELISEN JAOSTON TOIMINTA Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja koulutustoiminta Ehkäisevä väkivalta työ Demeter-toiminta Työyhteisöpalvelut Naisten hyvinvointipalvelut Psykoterapiapalvelut Senioritoiminta Jäsentoiminta KATSE-toiminta Vapaaehtoistoiminta RUOTSINKIELISEN JAOSTON TOIMINTA - SVENSKA SEKTIONEN TIEDOTTAMINEN TALOUS RAY:N RAHOITUS MUU RAHOITUS... 12

3 1. MARIA AKATEMIA RY on valtakunnallinen, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja sitoutumaton yhdistys, joka toimii ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja kasvun osaamiskeskuksena. Yhdistys on perustettu Toiminnan taustalla on Maria Akatemian perustajan Britt-Marie Perheentuvan kehittämä käsikirjoitusteoria.(linkki) Yhdistyksen missiona on ihmisyyttä arvostavan kulttuurin vaaliminen ja vahvistaminen ja visiona lisääntynyt tietoisuus ihmisenä olemisen käsikirjoituksesta. Toiminnan tavoitteena on yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiosaamisen kehittäminen, toteuttaminen ja vakiinnuttaminen valtakunnallisesti. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja koulutustoiminta, työyhteisöjen kehittäminen, ehkäisevä väkivaltatyö naisille ja hyvinvointi- ja psykoterapiapalvelut. Työtä tehdään yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. Työn viitekehys on sukupuolierityinen ja psykodynaaminen. Yhdistyksen toiminta tapahtuu suomen, ruotsin ja englannin kielellä. toimii yleishyödyllisenä kansalaisjärjestönä edistämällä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia: - yhteiskunnallisella vaikuttamistyöllä - toteuttamalla ja kehittämällä vapaaehtoistoimintaa - järjestämällä ja kehittämällä matalan kynnyksen palveluita - toimimalla valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa - kouluttamalla työssä tutkittua tietoa yhteiskunnan eri toimijoille Keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2015 ovat: 1. Vahvistetaan osaamiskeskuksen toiminnan laatua ja kehitetään arviointia 2. Laajennetaan Maria Akatemian toimintaa ja lisätään tunnettavuutta valtakunnallisesti 3. Osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimitaan yksilöiden ja yhteisöjen kanssa ihmisyyttä arvostavan kulttuurin vahvistamiseksi 2. TOIMIELIMET JA YHTEISTYÖ 2.1 Vuosikokous ja jäsenet Yhdistyksen vuosikokous kokoontuu sääntömääräisesti. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi voivat hakeutua yhdistyksen ideasta kiinnostuneet yksityishenkilöt, yhteisöt tai säätiöt. Jäsenet hyväksyy hallitus, joka myös päättää kunniajäsenten nimeämisestä. Hallitus päättää vuosittain ketkä varsinaisista jäsenistä nimitetään yhdistyksen kouluttajiksi. Kouluttajat muodostavat yhdistyksen kouluttajayhteisön tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää niin, että toimintavuoden lopussa yhdistyksellä on 130 jäsentä ja 5 kannatusjäsentä. Toimintasuunnitelma /13

4 2.2 Hallitus Yhdistyksen jäsenistö valitsee hallituksen vuosikokouksessa. Hallitus muodostuu toimijoista, joiden yhteiskunnallinen panos ja osaaminen edistävät yhdistykselle asetettuja tavoitteita. Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain asettamien tehtävien lisäksi huolehtia yhdistyksen sääntöjen mukaisen toiminnan toteutumisesta. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Vuosikokouksessa valittu hallitus: Puheenjohtaja: Sirpa Lautjärvi (toimitusjohtaja Pro Veritas Oy) Varsinaiset jäsenet: Pirjo-Riitta Antvuori, varapuheenjohtaja (erikoissairaanhoitaja, veteraani-kansanedustaja) Irmeli Halinen (opetusneuvos, Opetushallitus) Peter Peitsalo (kehittämispäällikkö, Miessakit ry) Risto Railo (työnohjaaja, taideterapeutti) Piia Ruutu (erityisopettaja, Sophie Mannerheimin koulu) Hanna Sarakorpi (rehtori, Saunalahden koulu) Eivor Wallinvirta (yliopettaja, Arcada ja kouluttaja, Maria Akatemia) Hallituksen varsinaisille jäsenille ei valita varajäseniä. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Tiina Simons. 2.3 Henkilöstö ja toimintarakenne Maria Akatemian toiminta on kasvanut tasaisesti perustamisvuodesta Yhdistyksellä on palkattuina työntekijöinä toiminnanjohtaja, osa-aikainen kehittämisvastaava, osa-aikainen toimistosihteeri sekä kaksi Demeter-koordinaattoria. Kouluttajayhteisössä on 15 kouluttajaa. Vuonna 2015 palkataan rahoituksen varmistuttua lisää henkilöstöä toimintoja vastaava määrä. Yhdistyksen toimintajaostojen hallinto- ja työkokouksissa käsitellään käytännön asioita, tarkastellaan sekä arvioidaan yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaista toimintaa sekä tavoitteita. Huhtikuussa 2013 perustettu johtoryhmä sekä keväällä 2014 perustettu toimintamuotojen vastaavista koostuva laajennettu johtoryhmä jatkavat toimintaansa. Toimintamuotojen vastaavat tekevät hallinnolliset tehtävät luottamustehtävinä. Toimintasuunnitelma /13

5 2.4 Yhteistyötahot ja sidosryhmät toimii valtakunnallisesti yhteistyössä eri järjestöjen, yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa terveys-, sosiaali- ja sivistystoimen aloilla, pari- ja perhetyön, väkivaltatyön, maahanmuuttotyön, seurakunta- ja diakoniatyön sekä oppilaitosten toimijoiden kanssa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Osallistutaan Helsingin Tyttöjen talon Avoimen toiminnan ohjausryhmään. Osallistutaan Perhejärjestöjen yhteistyöfoorumiin. Osallistutaan Nuorten Keskuksen asiantuntijaryhmään. Osallistutaan Tampereen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkostoon. Kumppanuus- ja yhteistyöverkoston jäseniä ovat: Ensi- ja turvakotien liitto Helsingin kaupunki/ Varhaisen tuen perhetyö Lastensuojelun Keskusliitto Nicehearts ry Monika Naiset liitto ry Miessakit ry Perhejärjestöjen yhteistyöfoorumi Helsingin Tyttöjen Talo Pirkanmaan sovittelutoimisto Setlementti Naapuri ry Jyvälän Setlementti ry Kuopion seudun mielenterveysseura Hyvä Mieli ry Oulun Ensi- ja turvakoti ry Tavoitteena on jatkaa tuloksellista ja monipuolista yhteistyötä yhteistyökumppanien kanssa sekä laajentaa yhteistyöverkostoa. 3. TOIMINTA 3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteiskunnallisella vaikuttamistyöllä pyritään lisäämään yksilöiden ja yhteisöjen tietoa ja tietoisuutta hyvinvointiosaamisesta sekä herättämään ja vahvistamaan ennaltaehkäisevää asennetta ja vastuullisuutta. Maria Akatemian yhteiskunnallisena tehtävänä on toimia ihmisyyden kestävän kehityksen edistäjänä: - korostamalla ihmisarvon merkitystä - syventämällä ihmisyyden olemuksen ymmärtämistä - vahvistamalla ihmisen henkistä kasvua ja potentiaalia - tukemalla ihmisen kykyä tunnistaa oma identiteettinsä ja kykyä liittyä toisiin ihmisiin sekä toimia yhteisöissä rakentavalla tavalla Eettisenä päämääränä on ihmisten hyvinvointiosaamisen vahvistaminen ja kehittäminen arjessa huomioiden fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. Tätä toteutetaan seuraamalla yhteiskunnallisia ilmiöitä ja keskusteluja, tarttumalla ongelmakohtiin ja tukemalla ennaltaehkäisevää ajattelua. Vaikuttamistoiminnan keskeisiä keinoja ovat tiedottaminen, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen eri medioissa, yhteistyöverkostojen vahvistaminen, osallistavan toiminnan Toimintasuunnitelma /13

6 kehittäminen ja järjestäminen sekä eri aiheista pidetyt te lat, luennot, seminaarit ja symposiumit. 3.2 Yhdistyksen tutkiva ja kehittävä työote Tutkivalla ja kehittävällä työotteella toteutetaan Maria Akatemian visiota, muodostetaan uutta tietoa ja ylläpidetään työn laatua. Tutkiva työote (Maria Akatemian mentorointi) huomioi asiakastyössä ja yhteiskunnassa havaitut ilmiöt ja asiat keskeisenä osana työtä. Havaitut ilmiöt tuodaan mentorointiin yhteiseen työskentelyyn. Keskeinen osa mentorointia on ammatillisen laadun ylläpitäminen. Tätä toteutetaan yksilöllisellä ja yhteisöllisellä prosessilla arvioimalla asiakastyötä ja ammatillisuutta. Mentorointiin osallistuvat kaikki kouluttajat. Mentoreina toimivat kouluttajat ja johtoryhmän jäsenet osallistuvat säännölliseen johtamismentorointiin. Arviointi-, seuranta-, kehittämis- ja tutkimustyö perustuu asiakkailta, jäseniltä, kouluttajilta ja yhteistyökumppaneilta kerättyyn laadulliseen ja määrälliseen tietoon. Palautetta kerätään kaikkien toimintajaostojen asiakastyöstä. Vuonna 2015 jatketaan toiminnan arviointia ja palautteen keräämistä sekä arviointi- ja palautejärjestelmän kehittämistä. Keskeisin painotus vuoden 2015 kehittämistoiminnassa on Maria Akatemian arvojen ja strategian kirkastaminen, työn laadun syventäminen sekä yhdistyksessä tutkitun ja kehitetyn käsikirjoitusteorian niveltäminen Maria Akatemian toimintajaostojen työhön. Mentorointirakenteen lisäksi yhdistyksellä on säännölliset kehittämisiltapäivät (6 kertaa vuonna 2015) sekä kauden aloitus- ja päätöspäivät (4 kertaa vuonna 2015), joissa tehdään arvo-, tavoite- strategia- ja arviointityöskentelyä. 3.3 Suomenkielisen jaoston toiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja koulutustoiminta Maria Akatemia pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnassa vallitsevaan asenneilmapiiriin edistämällä perustehtävänsä mukaista toimintaa keskustelu- ja vaikuttamistapahtumissa, koulutuksissa sekä kaikkien toimintajaostojen perustyön kautta. Maria Akatemia tarjoaa te toja, seminaareja, symposiumeja sekä eripituisia koulutuksia yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiosaamisen vahvistamiseksi. Osaamista vahvistetaan tutkimalla ja analysoimalla uusinta tietoa sekä etsimällä uusia ratkaisumalleja. Kohderyhmiä ovat kaikki omasta ja yhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneet yksityishenkilöt, ammattilaiset ja yhteisöt. Vuoden 2015 tavoitteena on järjestää seuraavat tapahtumat ja koulutukset: - Prima Mater -symposium (huhtikuu 2015) - KATSE-kumppanuusseminaari, Kuopio (marraskuu 2015) - Työnohjaajakoulutus ( , 2-vuotinen, 60 op) - Väkivalta on ehkäistävissä -koulutus ( ) - Ryhmäohjaajakoulutus (jatkokoulutus edelliselle) - Erityistason naistietoisuuskoulutus ( ) - Vapaaehtoistyön koulutus (2015) Toimintasuunnitelma /13

7 3.3.2 Ehkäisevä väkivalta työ Demeter-toiminta Demeter-toiminta (RAY:n tuella vuodesta 2003) ehkäisee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja on erikoistunut naisen väkivaltadynamiikkaan. Ehkäisevä väkivaltatyö tarjoaa apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä psyykkistä tai fyysistä väkivaltaa. Ammattilaisille tarjotaan koulutusta, työnohjausta ja konsultointia väkivaltakysymyksissä. Tavoitteena on lisätä tietoa ja tietoisuutta, joka mahdollistaa vastuunottoa ja katkaisee väkivallan kierrettä, jonka juuret ovat yksilöiden varhaisissa vuorovaikutussuhteissa ja sukupolviketjuissa. Toiminnan tavoitteet vuonna ) Vahvistetaan toiminnan laatua ja kehitetään arviointia: - Pilotoidaan Demeter-ryhmäohjaajakoulutus - Kehitetään laadukasta Demeter-ohjaajayhteistyötä - Selvitetään vaikuttavuutta seurantatutkimuksella ja seurantakäynneillä 2) Laajennetaan toimintaa ja lisätään tunnettavuutta - Yhdistetään MaSu-työmuoto Demeter-toimintaan - Kehitetään yhteistyömalleja. 3) Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun eri medioissa ehkäisevän väkivaltatyön näkökulmasta Demeter-työn toimintavuosi 2015 koostuu seuraavista osa-alueista: 1. Valtakunnallisen asiakastyön mallin toteuttaminen ja laajentaminen Palvelumuodot ovat: - valtakunnallinen auttava puhelin Avoin linja - kartoittavat yksilökeskustelut: noin 115 yksilöasiakasprosessia vuoden aikana (pääkaupunkiseutu ja Pirkanmaa) - puhelimitse käytävät yksilökeskustelut (em. alueiden ulkopuolella olevat paikkakunnat) - ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät: 7 kpl (Helsinki ja Tampere) - seurantakäynnit ja jatkoryhmät 2. MaSu-työmuodon toteuttaminen Demeter-työn yhteydessä Maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän perheidensä tukeminen väkivallan ehkäisytyön kautta on toteutettu projektina Työ yhdistetään Demeter-työhön Toteutetaan uusia toimintatapoja mm. siirtämällä palvelua ja matalan kynnyksen toimintaa alueille. Tehdään yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa, jotta saavutetaan maahanmuuttajataustaiset naiset tuen piiriin - Vahvistetaan verkostoitumista ja haetaan uusia yhteistyökumppaneita. - Jatketaan yhteistyötä: Monika-naisten liitto ry (Helsinki), Nicehearts ry (Vantaa). 3. Tutkimus-, arviointi-, kehittämis- ja seurantatyö - Työn tutkiminen ja arviointi moniammatillisen Demeter-työryhmän mentoroinneissa - Demeter-ryhmäohjaajakoulutuksen pilotointi - Asiakastyön raportointi- ja itsearviointilomakkeet, tunnuslukujen kerääminen - Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tarpeen kartoittaminen 4. Demeter-työstä saadun osaamisen kouluttaminen Koulutetaan ihmissuhdealojen ammattilaisia ja opiskelijoita tunnistamaan, kohtaamaan ja ehkäisemään väkivaltaa asiakastyössä, työyhteisöissä ja yhteiskunnassa - Te lat - Väkivalta on ehkäistävissä -koulutus - Demeter-ryhmäohjaajakoulutuksen pilotointi Toimintasuunnitelma /13

8 - Tilauskoulutukset ja -luennot 5. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, verkostoyhteistyö ja työryhmiin osallistuminen - annetaan TV-, radio- ja lehtihaastatteluita (3/toimintakausi), - osallistutaan yleisönosasto- ja blogikirjoituksilla yhteiskunnalliseen keskusteluun. - Demeter- julkaisun levittäminen - Väkivaltatyötä tekevien neuvonta ja konsultointi - Osallistuminen työryhmiin - Osallistuminen yhteen messutapahtumaan 6. Tieteellisten tutkimusten ja opinnäytetöiden tuottaminen - Tutkijayhteistyön kehittäminen mm. opinnäyteohjaamisten kautta - Jatketaan väitöskirjayhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa 7. Vapaaehtoistoiminta - Peilipöytä iltojen toteuttaminen Helsingissä ja Tampereella - KATSE-kirjallisuuspiirien toteuttaminen Helsingissä ja Tampereella osana KATSE-toimintaa - Vapaaehtoisten kouluttaminen Avoin Linja -päivystäjiksi (koulutus, toiminnan ylläpitäminen, työnohjaus) Työyhteisöpalvelut Työyhteisöpalveluiden toiminta kohdistuu työelämän ja työyhteisöjen eri ilmiöihin ja niiden ilmenemiseen yhteiskunnassa. Työyhteisöpalveluiden keskeiset painotusalueet ovat: - sisäisen käsikirjoituksen merkitys työyhteisödynamiikassa - sisäisen johtajuuden vahvistaminen - sukupuolet sekä sukupolvet työyhteisön voimavarana - väkivalta ilmiönä työyhteisöissä, työyhteisön aggressiot ja väkivallan dynamiikka. Painotusalueista toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan luentoja ja koulutuspäiviä. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen osallistutaan mm. julkaisemalla lehtiartikkeleita ammatillisissa lehdissä sekä ottamalla aktiivisesti osaa työelämään liittyvään keskusteluun. Toiminnan tavoitteet vuonna Työyhteisöpalveluiden tiimin vahvistaminen uusia työnohjaajia rekrytoimalla sekä palvelutarjonnan laajentaminen. 2. Yhdistyksen perusideaan pohjautuvan tukitoiminnan tarjoaminen koulutuksen ja työnohjauksen avulla työelämän eri organisaatioihin. 3. Palveluiden laadun takaaminen ja kehittäminen tutkivan työotteen ja säännöllisen mentoroinnin avulla. Vuonna 2013 alkanut työnohjaajakoulutus jatkuu maaliskuun 2015 loppuun asti. Uusi työnohjaajakoulutus alkaa vuonna 2016 ja sen suunnittelu- ja markkinointityötä tehdään vuoden 2015 aikana Naisten hyvinvointipalvelut Naisten hyvinvointipalveluiden toiminnan tarkoitus on naisen sisäisen kasvun ja itsetuntemuksen lisääminen sukupuolierityisyyden ja sukupolvierityisyyden näkökulmasta. Toimintasuunnitelma /13

9 Oman sisäisen käsikirjoituksen tutkiminen ja sukupuolitietoisen identiteetin vahvistaminen tukee vastuunottoa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, mikä heijastuu suoraan perheyhteisöjen, kumppanuuden, työyhteisöjen ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvointiin. ennaltaehkäisevästi. Toimintamuotoja asiakkaille ovat vertaisryhmät, yksilökeskustelut, luennot ja te lat. Toiminnan tavoitteet vuonna Vakiinnutetaan mentorointirakenne ja otetaan käyttöön arviointimenetelmä NHPitsetuntemusryhmissä 2. Jatketaan olemassa olevaa toimintaa (ryhmät, yksilöasiakkaat, luennot ja te lat) ja kehitetään uusia toimintamalleja ja toteutetaan niitä valtakunnallisesti 3. Osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun medianäkyvyyttä lisäämällä Naisten hyvinvointipalveluita tarjotaan Helsingin ja Tampereen toimipisteissä sekä Oulussa ja Riihimäellä. Koulutuksia ja luentoja tarjotaan valtakunnallisesti. Naisten teema- ja kasvuryhmien toteuttamiseen haetaan edelleen rahoitusta Helsingin kaupungin sosiaalivirastolta Psykoterapiapalvelut Maria Akatemian yhteydessä toimivia psykoterapiapalveluja toteutetaan Kelan kuntoutustuen turvin sekä asiakkaiden itsekustantamana. Tiimiin kuuluu itsenäisinä yrittäjinä toimivia Valvira/Kela-oikeudet omaavia psykoterapeutteja tai psykoterapiakoulutuksesta valmistuvia. Toimintaa on Helsingissä ja Riihimäellä. Toiminnan tavoitteet vuonna Maria Akatemian psykoterapiapalveluiden laadun vahvistaminen mentoroinnin ja psykoterapeuttien sitoutumisen kautta. 2. Psykoterapiapalveluiden tunnettavuuden lisääminen mainostamalla ja luennoimalla. 3. Palvelun tarjonnan laajentaminen rekrytoimalla yksilöpsykoterapeutin oikeudet omaava psykoterapeutti palveluntuottajiksi Helsinkiin ja Tampereelle Senioritoiminta Seniorisektori aloitti toimintansa yleisölle tarkoitetulla keskustelulla vanhenemiseen liittyvistä aiheista toukokuussa Toiminnan tavoitteet vuonna Käydään yleistä keskustelua vanhenemiseen liittyvistä kysymyksistä 2. Tehdään sukupolviketjua eläväksi etsimällä muotoja, missä eri-ikäiset voisivat kohdata ja vahvistaa tätä yhteenkuuluvuutta 3. Tutkitaan, miten ikääntyvien ihmisten elämänkokemusta ja tietoa voidaan hyödyntää yhteiskunnallisesti Seniorisektorin toimintamuotoja vuonna 2015 ovat teemojen ympärillä järjestetyt keskustelufoorumit sekä pienryhmätyöskentelyt. Toimintasuunnitelma /13

10 3.3.7 Jäsentoiminta Maria Akatemian jäsentoiminnan tarkoituksena on vahvistaa yhdistyksen toiminta-ajatusta. Se tarjoaa jäsenille osallistumisen ja keskustelun mahdollisuuksia yksilölle ja yhteiskunnalle tärkeistä asioista. Jäsentoiminnan tavoitteena 2015 on kehittää ja vakiinnuttaa jäsentoimintaa osana Maria Akatemian toimintamuotoja KATSE-toiminta KATSE-toiminnan päätavoite on nostaa esiin inhimillisen yhteyden ja vuorovaikutuksen merkitys ja laatu niin yksilötasolla kuin yhteisöissä. Tämä vaikuttaa yhteiskunnalliseen hyvinvointiin ja sisäisen pahoinvoinnin oireiden, kuten masennuksen, väkivallan ja syrjäytymisen sekä avioerojen ennaltaehkäisyyn. Kiinnittämällä huomiota vuorovaikutuksen laatuun herätetään ihmisten eettistä vastuuta ja vaikutusvaltaa yhteisestä hyvinvoinnista. KATSE-toiminta lähti liikkeelle kampanjasta, joka käynnistettiin vuonna 2013 Demeter-työn kymmenvuotisen historian innoittamana, ja se on vakiintunut Maria Akatemian toimintamuodoksi. KATSE on vaikuttamistyötä ja kansalaistoimintaa, kuten te toja, kumppanuusseminaareja ja vapaaehtoisten ohjaamia teemaryhmiä (mm. KATSEkirjallisuuspiiri). KATSE-toiminnassa toteutetaan myös varainhankintaa ehkäisevän väkivaltatyön hyväksi, mm. myymällä teatterilippuja ja kampanjatuotteita. Vuoden 2015 tavoitteena on ylläpitää KATSE-toimintaa seuraavin tavoin: lisätä kansalaistoiminnan muotoja, osallistua ravintolapäivään ( KATSE-kahvila ) ja järjestää kumppanuusseminaari Kuopiossa Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoiminta on keskeinen osa Maria Akatemian toiminnan laatua. Se tarjoaa kansalaisvaikuttamismahdollisuuksia eri elämäntilanteessa oleville naisille ja miehille. Vapaaehtoistoiminta on avointa kaikille ja tarjoaa osallisuuden kokemuksia, kasvun mahdollisuutta sekä vastuuta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Vapaaehtoistoiminta edistää sosiaalista hyvinvointia ja vahvistaa aikuisten välistä yhteyttä vanhemmuuden ja toiminnallisuuden tueksi. Vapaaehtoistoimintaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa suunnittelu- ja koordinointitapaamisissa suullisilla ja kirjallisilla arviointimenetelmillä. Vapaaehtoistoimijoille järjestetään koulutusta eri tehtävien mukaan vuosittain. Toiminnan tavoitteet vuonna Yhtenäistää ja vakiinnuttaa Maria Akatemian vapaaehtoistoimintaa sekä kouluttaa uusia vapaaehtoistyöntekijöitä 2. Vapaaehtoistoiminnan valtakunnallistaminen 3. Osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun medianäkyvyyttä lisäämällä Vapaaehtoistyötä tehdään kaikissa Maria Akatemian toimintamuodoissa. Vapaaehtoistoiminnan keskeisimmät muodot: Messut ja tapahtumat Vapaaehtoistyöntekijät voivat osallistua tapahtumien tuottamiseen yhdessä Maria Akatemian kouluttajien kanssa (mm. te lat, seminaarit, symposiumit). Toimintasuunnitelma /13

11 Peilipöytä-te lat Vapaaehtoisvoimin toimivat Peilipöytä-te lat ovat avoimia, maksuttomia iltoja. Maria Akatemian kouluttamat vapaaehtoistyöntekijät toimivat Peilipöytä-iltojen alustajina ja keskusteluttajina. Te loissa on mahdollisuus saada tietoa vapaaehtoisten pitämän alustuksen pohjalta sekä tukea ja peiliä omille ajatuksilleen yhteisessä keskustelussa. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan naisen eheyteen ja hyvinvointiin, mikä edistää myös perheiden ja lasten hyvinvointia ja terveyttä. KATSE-kirjallisuuspiirit: Vapaaehtoistyöntekijöiden ohjaama KATSE-kirjallisuuspiiri on tarkoitettu kaikille naisille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan katseen olemusta ja merkitystä kirjallisuudessa. Kaikki kirjat käsittelevät naisen katsetta ja nähdyksi tulemista. Teosten teemana on äitiys ja tyttäryys, sekä ylisukupolvisuuden varjot ja valot. Vapaaehtoistyöntekijät suunnittelevat tapaamisten sisällöt ja ohjaavat tapaamisissa yhteistä keskustelua. Avoin linja puhelinpäivystys: Vapaaehtoisten kouluttaminen Avoin Linja -päivystäjiksi on uusi vapaaehtoistyön muoto(koulutus, toiminnan ylläpitäminen, työnohjaus). Vapaaehtoistyöllä kytketään kansalaistoiminta osaksi naisen väkivallan ehkäisytyötä ja samalla Avoin Linja-toiminnan laajeneminen mahdollistuu. Työn ollessa vaativaa, tehtävään valituksi tulleiden vapaaehtoisten tulee oman taustakoulutuksen lisäksi saada riittävä koulutus ja säännöllinen työnohjaus päivystystyön tueksi. 3.4 Ruotsinkielisen jaoston toiminta - Svenska sektionen Till svenska sektionens uppgift hör att förstärka det svenskspråkiga i de olika verksamhetsformerna inom Maria Akademi. I sektionens verksamhet deltar både utbildare och medlemmar aktivt från Maria Akademi. Maria Akademis strukturella utveckling under år 2014 innebär att svenska sektionens uppgift år 2015 blir att planera sektionens arbete och sammansättning framöver. Hur vill vi arbeta för svensk kultur och det svenska i Finland och hur skall vi fungera som samhällspåverkare och fånga de behov och olika frågor som finns i samhället? Målsättningarna för år 2015 är: 1. att arbeta för en strukturell utveckling av sektionens verksamhet, och möjlig förändring av hur sektionens sammansättning skall se ut. 2. att rekrytera nya utbildare till sektionen. 3. lyfta upp och belysa teman som är aktuella och viktiga att diskutera i samhället. 4. TIEDOTTAMINEN Tiedotus- ja viestintätoiminnan tavoitteena on tukea yhdistyksen tavoitteiden toteutumista, kertoa yhdistyksen toiminnasta sekä tehdä yhdistyksen työn tuloksia näkyväksi. Sisäistä ja ulkoista tiedottamista tehdään eri välineiden ja kanavien kautta. Jäsenille sekä yhteistyöverkostoille lähetetään tietoa sähköpostitse yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista. Yhdistyksen kotisivut, Facebook-sivut ja esitteet pidetään ajantasaisina ja informatiivisina. Toimintasuunnitelma /13

12 Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja keskusteluun osallistutaan yhdistyksen blogin sekä eri medioiden kautta antamalla lehti- radio- ja tv-haastatteluja. Kirjoitetaan itse artikkeleita ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä sekä Maria Akatemian työmuodoista. Toteutetaan erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä osallistutaan messuihin, seminaareihin ja konferensseihin, joissa jaetaan tietoa yhdistyksen toiminnasta. 5. TALOUS Maria Akatemian taloudellista toimintaa hoidetaan ja seurataan toiminta- ja taloussäännöstön mukaisesti. Varainhankinta koostuu vuonna 2015 jäsen-, palvelu- ja vuokramaksuista, te tojen, koulutusten ja seminaarien osallistumismaksuista. 5.1 RAY:n rahoitus Yhdistyksen päärahoitus tulee Raha-automaattiyhdistykseltä. RAY:n rahoituksella toteutetaan Demeter-toimintaa (Ak1). Yhdistys on hakenut yleisavustusta järjestön toimintaan (Ay 1) sekä rahoitusta VAhVA-projektiin Demeter-toiminnan (Ak) RAY:n tuki kattaa auttavan puhelimen toiminnan, asiakastyöstä aiheutuneet kulut, tiedotus- ja koulutustoiminnan sekä toiminnan muut kulut. Toimintaavustukseen haetaan korotusta laajentuneen toiminnan vuoksi. Keskeisimmät muutokset ovat MaSu-projektin (C) integroituminen osaksi Demeter-toimintaa, asiakastyön lisääntyminen, henkilöresurssilisäys, vertaisryhmätyön lisääminen, valtakunnallistamistyö sekä vapaaehtoistyön kehittäminen ja lisääntyminen. 5.2 Muu rahoitus on voittoa tavoittelematon. Yhdistyksen varainhankinnasta saamalla tuotolla katetaan toiminnasta aiheutuneet kulut sekä rahoitetaan vähäistä osaa perustoiminnasta. Yhdistys hakee aktiivisesti rahoitusta toiminnalleen eri rahoitustahoilta. Vuodelle 2015 haetut ja haettavat projekti- ja toiminta-avustukset 1. Yleisavustus järjestön toimintaan (Ay 1) RAY 5/ Toiminta-avustus Demeter-toimintaan (Ak1) RAY 9/ VahVa-projektiavustus (C10) RAY:lle 5/2014. (Vuoden 2015 aikana ei aloiteta hanketta, koska rahoitusta ei myönnetty.) 4. Naisten vertaisryhmätoiminta, vapaaehtoistyö ja väkivallan ehkäisytyö helsinkiläisille asiakkaille, Helsingin kaupunki 9/ Naisten vertaisryhmätoiminta, vapaaehtoistyö ja väkivallan ehkäisytyö tamperelaisille asiakkaille, Tampereen kaupunki 1/ Naisten vertaisryhmätoiminta, vapaaehtoistyö ja väkivallan ehkäisytyö 2015, Espoon kaupunki 7. Naisten vertaisryhmätoiminta, vapaaehtoistyö ja väkivallan ehkäisytyö 2015, Vantaan kaupunki 8. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö ja senioritoiminta, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, 6/2014 ja 6/2015. Toimintasuunnitelma /13

13 TAPAHTUMAKALENTERI 2015 Tammikuu Te lat: Naisten hyvinvointipalveluiden te ta (Tre) Ryhmät: Naisten kasvuryhmä äitiyden teemalla (10krt, Hki); Sukella uniisi tutustu itseesi uniryhmäviikonloppu (Hki); Vanhenemisen riemu ja hankaluus (10 krt/hki) Helmikuu Te lat: Naisten hyvinvointipalveluiden te ta (Hki), Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSEkirjallisuuspiiri (Hki ja Tre) Ryhmät: Sukella uniisi tutustu itseesi (10 krt; Hki) Maaliskuu Te lat: Demeter-te ta (Hki), Peilipöytä-te ta (Hki), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki), Svenska sektionen. temakväll (Hki) Ryhmät: Naisten kasvuryhmä äitiyden teemalla (10krt; Hki) Huhtikuu Te lat: Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki ja Tre) Seminaari: Prima Mater Symposium 2015 Toukokuu Te lat: Seniorisektorin te ta Syyskuu Koulutus: Väkivalta on ehkäistävissä (Hki, syyskuu 2015-maaliskuu 2016) Te lat: Naistietoisuus -te ta (Tre), Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki ja Tre) Ryhmät: Naisten kasvuryhmä äitiyden teemalla (10krt, Hki); Sukella uniisi tutustu itseesi uniryhmäviikonloppu (Tre) Lokakuu Koulutus: Vapaaehtoistyö 1 peruskoulutus (VETY1; Hki) Te lat: Demeter-te ta (Hki), Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki ja Tre), Työyhteisöpalveluiden te ta (Hki), Marraskuu Koulutus: Vapaaehtoistyö 2 jatkokoulutus (VETY2; Hki) Seminaari: KATSE-kumppanuusseminaari (Kuopio) Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki ja Tre) Toimintasuunnitelma /13

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SPECIFICERAD VERKSAMHETSPLAN

Lisätiedot

Demeter ehkäisevä väkivaltatyö naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava

Demeter ehkäisevä väkivaltatyö naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava Demeter ehkäisevä väkivaltatyö naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava Maria Akatemia ry Olemme Valtakunnallinen yleishyödyllinen

Lisätiedot

Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt

Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt VUOSIKERTOMUS 2015 ÅRBERÄTTELESE 2015 Sisältö 1. MARIA AKATEMIA

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Strategia Henkinen ilmaston muutos Kohti vastuullista ihmisyyttä

Strategia Henkinen ilmaston muutos Kohti vastuullista ihmisyyttä Strategia 2016 2020 Henkinen ilmaston muutos Kohti vastuullista ihmisyyttä Yhdistyksen vuosikokouksen 11.4.2016 vahvistama Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus 1. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

VOI HYVIN yleisöluento

VOI HYVIN yleisöluento Omatila lähisuhdeväkivaltaa kokeneen tai sitä pelkäävän tukena VOI HYVIN yleisöluento 23.9.2013 Omatilan palvelut ovat saatavissa yhdestä puhelinnumerosta 043 825 0535 ympäri vuorokauden. Palveluun voi

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

miestyön osaamiskeskus

miestyön osaamiskeskus miestyön osaamiskeskus 1 Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä sekä vahvistaa eri toimijoiden osaamista

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Riitta Mykkänen-Hänninen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - Kouluttaja, työnohjaaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Julkaisut: Riitta Mykkänen-Hänninen:

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013 www.tyynela.fi 2 Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat Verkostoista noussut huoli päihteitä käyttävien isien isyydestä/ isättömistä lapsista Isäkeskeinen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus

Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus Jaosjohtaja Eeva-Liisa Kronqvist, Oulun yliopisto, varhaiskasvatuksen koulutus Kehittämiskoordinaattori Anu Määttä, Kuusamon kaupunki Aloitusseminaari

Lisätiedot

JÄRJESTÖPUHEENVUORO RAMPE ja KYTKE Kainuun osahankkeiden päätöstilaisuus Tor Jungman Pääsihteeri Suomen Sydänliitto ry

JÄRJESTÖPUHEENVUORO RAMPE ja KYTKE Kainuun osahankkeiden päätöstilaisuus Tor Jungman Pääsihteeri Suomen Sydänliitto ry JÄRJESÖPUHEENVUORO RAMPE ja KYKE Kainuun osahankkeiden päätöstilaisuus 11.9.2012 or Jungman Pääsihteeri Suomen Sydänliitto ry Yksi elämä hankekokonaisuus 1. 2012 2017 2 Päätavoitteet valtimoterveyden tukeminen

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Orientaatioseminaari Mikko Ojala 15.01.2010 Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Tukevasti alkuun,vahvasti kasvuun Kehittämishanketta

Lisätiedot

Vuosikokous 18.4.2015

Vuosikokous 18.4.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Vuosikokous 18.4.2015 MARTOISSA ON ARJEN MAHDOLLISUUS TEEMA 2016 Teemakausi 2014-2016 Martoissa on arjen mahdollisuus jatkuu viimeisen vuoden. Tarjoamme tietoja ja taitoja sujuvaan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2014 Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2014 on yhdistyksemme 77. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2013 oli 846. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2013 on yhdistyksemme 76. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2012 oli 816. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry

Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry Johtamisen huippua seminaari Kiasma Maarit Aarni-Sirviö Kirsi Komi Trendejä yritysten hallitustyössä Hallitusten merkitys on kasvanut ja rooli muuttunut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja YHDESSÄ ENEMMÄN Käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä 23.1.2014 Tietoa Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9.

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9. Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry Partneriaamu Hki 1.9.2016 31.8.16 31.8.16 Toiminnan käynnistäminen 2013 Osaava hallitus-

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

LAMPPU kumppanuushanke Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

LAMPPU kumppanuushanke Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry LAMPPU kumppanuushanke 2012-2015 Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TAUSTA JA TARVE Työssäkäyvät omaishoitajat antavat kaksinkertaisen panoksen yhteiskunnalle Läheisensä

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

Vertaisuus ja osallisuuden paikat. Solja Peltovuori Hyvän mielen talo ry

Vertaisuus ja osallisuuden paikat. Solja Peltovuori Hyvän mielen talo ry Vertaisuus ja osallisuuden paikat Solja Peltovuori Hyvän mielen talo ry 16.2.2010 Perhekuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke, 2005-2009 Markku Nyman, 2008. Kansalaisyhteiskunta ja vertaistuki. Hyvän

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Kuljemme rinnallasi. vaikutamme puolestasi. Autamme sinua ja perhettäsi!

Kuljemme rinnallasi. vaikutamme puolestasi. Autamme sinua ja perhettäsi! Autamme sinua ja perhettäsi! Kuljemme rinnallasi vaikutamme puolestasi [ keski-suomen ensi- ja turvakoti on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen lastensuojelujärjestö. lue lisää: ksetu.fi ] On oikein

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Sari Välimäki 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - KM, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ulla Ilomäki-Keisala ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 MIKÄ ON? OPStuki

Lisätiedot