TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt TOIMINTASUUNNITELMA 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. MARIA AKATEMIA RY TOIMIELIMET JA YHTEISTYÖ VUOSIKOKOUS JA JÄSENET HALLITUS HENKILÖSTÖ JA TOIMINTARAKENNE YHTEISTYÖTAHOT JA SIDOSRYHMÄT TOIMINTA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN YHDISTYKSEN TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ TYÖOTE SUOMENKIELISEN JAOSTON TOIMINTA Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja koulutustoiminta Ehkäisevä väkivalta työ Demeter-toiminta Työyhteisöpalvelut Naisten hyvinvointipalvelut Psykoterapiapalvelut Senioritoiminta Jäsentoiminta KATSE-toiminta Vapaaehtoistoiminta RUOTSINKIELISEN JAOSTON TOIMINTA - SVENSKA SEKTIONEN TIEDOTTAMINEN TALOUS RAY:N RAHOITUS MUU RAHOITUS... 12

3 1. MARIA AKATEMIA RY on valtakunnallinen, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja sitoutumaton yhdistys, joka toimii ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja kasvun osaamiskeskuksena. Yhdistys on perustettu Toiminnan taustalla on Maria Akatemian perustajan Britt-Marie Perheentuvan kehittämä käsikirjoitusteoria.(linkki) Yhdistyksen missiona on ihmisyyttä arvostavan kulttuurin vaaliminen ja vahvistaminen ja visiona lisääntynyt tietoisuus ihmisenä olemisen käsikirjoituksesta. Toiminnan tavoitteena on yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiosaamisen kehittäminen, toteuttaminen ja vakiinnuttaminen valtakunnallisesti. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja koulutustoiminta, työyhteisöjen kehittäminen, ehkäisevä väkivaltatyö naisille ja hyvinvointi- ja psykoterapiapalvelut. Työtä tehdään yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. Työn viitekehys on sukupuolierityinen ja psykodynaaminen. Yhdistyksen toiminta tapahtuu suomen, ruotsin ja englannin kielellä. toimii yleishyödyllisenä kansalaisjärjestönä edistämällä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia: - yhteiskunnallisella vaikuttamistyöllä - toteuttamalla ja kehittämällä vapaaehtoistoimintaa - järjestämällä ja kehittämällä matalan kynnyksen palveluita - toimimalla valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa - kouluttamalla työssä tutkittua tietoa yhteiskunnan eri toimijoille Keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2015 ovat: 1. Vahvistetaan osaamiskeskuksen toiminnan laatua ja kehitetään arviointia 2. Laajennetaan Maria Akatemian toimintaa ja lisätään tunnettavuutta valtakunnallisesti 3. Osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimitaan yksilöiden ja yhteisöjen kanssa ihmisyyttä arvostavan kulttuurin vahvistamiseksi 2. TOIMIELIMET JA YHTEISTYÖ 2.1 Vuosikokous ja jäsenet Yhdistyksen vuosikokous kokoontuu sääntömääräisesti. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi voivat hakeutua yhdistyksen ideasta kiinnostuneet yksityishenkilöt, yhteisöt tai säätiöt. Jäsenet hyväksyy hallitus, joka myös päättää kunniajäsenten nimeämisestä. Hallitus päättää vuosittain ketkä varsinaisista jäsenistä nimitetään yhdistyksen kouluttajiksi. Kouluttajat muodostavat yhdistyksen kouluttajayhteisön tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää niin, että toimintavuoden lopussa yhdistyksellä on 130 jäsentä ja 5 kannatusjäsentä. Toimintasuunnitelma /13

4 2.2 Hallitus Yhdistyksen jäsenistö valitsee hallituksen vuosikokouksessa. Hallitus muodostuu toimijoista, joiden yhteiskunnallinen panos ja osaaminen edistävät yhdistykselle asetettuja tavoitteita. Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain asettamien tehtävien lisäksi huolehtia yhdistyksen sääntöjen mukaisen toiminnan toteutumisesta. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Vuosikokouksessa valittu hallitus: Puheenjohtaja: Sirpa Lautjärvi (toimitusjohtaja Pro Veritas Oy) Varsinaiset jäsenet: Pirjo-Riitta Antvuori, varapuheenjohtaja (erikoissairaanhoitaja, veteraani-kansanedustaja) Irmeli Halinen (opetusneuvos, Opetushallitus) Peter Peitsalo (kehittämispäällikkö, Miessakit ry) Risto Railo (työnohjaaja, taideterapeutti) Piia Ruutu (erityisopettaja, Sophie Mannerheimin koulu) Hanna Sarakorpi (rehtori, Saunalahden koulu) Eivor Wallinvirta (yliopettaja, Arcada ja kouluttaja, Maria Akatemia) Hallituksen varsinaisille jäsenille ei valita varajäseniä. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Tiina Simons. 2.3 Henkilöstö ja toimintarakenne Maria Akatemian toiminta on kasvanut tasaisesti perustamisvuodesta Yhdistyksellä on palkattuina työntekijöinä toiminnanjohtaja, osa-aikainen kehittämisvastaava, osa-aikainen toimistosihteeri sekä kaksi Demeter-koordinaattoria. Kouluttajayhteisössä on 15 kouluttajaa. Vuonna 2015 palkataan rahoituksen varmistuttua lisää henkilöstöä toimintoja vastaava määrä. Yhdistyksen toimintajaostojen hallinto- ja työkokouksissa käsitellään käytännön asioita, tarkastellaan sekä arvioidaan yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaista toimintaa sekä tavoitteita. Huhtikuussa 2013 perustettu johtoryhmä sekä keväällä 2014 perustettu toimintamuotojen vastaavista koostuva laajennettu johtoryhmä jatkavat toimintaansa. Toimintamuotojen vastaavat tekevät hallinnolliset tehtävät luottamustehtävinä. Toimintasuunnitelma /13

5 2.4 Yhteistyötahot ja sidosryhmät toimii valtakunnallisesti yhteistyössä eri järjestöjen, yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa terveys-, sosiaali- ja sivistystoimen aloilla, pari- ja perhetyön, väkivaltatyön, maahanmuuttotyön, seurakunta- ja diakoniatyön sekä oppilaitosten toimijoiden kanssa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Osallistutaan Helsingin Tyttöjen talon Avoimen toiminnan ohjausryhmään. Osallistutaan Perhejärjestöjen yhteistyöfoorumiin. Osallistutaan Nuorten Keskuksen asiantuntijaryhmään. Osallistutaan Tampereen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkostoon. Kumppanuus- ja yhteistyöverkoston jäseniä ovat: Ensi- ja turvakotien liitto Helsingin kaupunki/ Varhaisen tuen perhetyö Lastensuojelun Keskusliitto Nicehearts ry Monika Naiset liitto ry Miessakit ry Perhejärjestöjen yhteistyöfoorumi Helsingin Tyttöjen Talo Pirkanmaan sovittelutoimisto Setlementti Naapuri ry Jyvälän Setlementti ry Kuopion seudun mielenterveysseura Hyvä Mieli ry Oulun Ensi- ja turvakoti ry Tavoitteena on jatkaa tuloksellista ja monipuolista yhteistyötä yhteistyökumppanien kanssa sekä laajentaa yhteistyöverkostoa. 3. TOIMINTA 3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteiskunnallisella vaikuttamistyöllä pyritään lisäämään yksilöiden ja yhteisöjen tietoa ja tietoisuutta hyvinvointiosaamisesta sekä herättämään ja vahvistamaan ennaltaehkäisevää asennetta ja vastuullisuutta. Maria Akatemian yhteiskunnallisena tehtävänä on toimia ihmisyyden kestävän kehityksen edistäjänä: - korostamalla ihmisarvon merkitystä - syventämällä ihmisyyden olemuksen ymmärtämistä - vahvistamalla ihmisen henkistä kasvua ja potentiaalia - tukemalla ihmisen kykyä tunnistaa oma identiteettinsä ja kykyä liittyä toisiin ihmisiin sekä toimia yhteisöissä rakentavalla tavalla Eettisenä päämääränä on ihmisten hyvinvointiosaamisen vahvistaminen ja kehittäminen arjessa huomioiden fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. Tätä toteutetaan seuraamalla yhteiskunnallisia ilmiöitä ja keskusteluja, tarttumalla ongelmakohtiin ja tukemalla ennaltaehkäisevää ajattelua. Vaikuttamistoiminnan keskeisiä keinoja ovat tiedottaminen, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen eri medioissa, yhteistyöverkostojen vahvistaminen, osallistavan toiminnan Toimintasuunnitelma /13

6 kehittäminen ja järjestäminen sekä eri aiheista pidetyt te lat, luennot, seminaarit ja symposiumit. 3.2 Yhdistyksen tutkiva ja kehittävä työote Tutkivalla ja kehittävällä työotteella toteutetaan Maria Akatemian visiota, muodostetaan uutta tietoa ja ylläpidetään työn laatua. Tutkiva työote (Maria Akatemian mentorointi) huomioi asiakastyössä ja yhteiskunnassa havaitut ilmiöt ja asiat keskeisenä osana työtä. Havaitut ilmiöt tuodaan mentorointiin yhteiseen työskentelyyn. Keskeinen osa mentorointia on ammatillisen laadun ylläpitäminen. Tätä toteutetaan yksilöllisellä ja yhteisöllisellä prosessilla arvioimalla asiakastyötä ja ammatillisuutta. Mentorointiin osallistuvat kaikki kouluttajat. Mentoreina toimivat kouluttajat ja johtoryhmän jäsenet osallistuvat säännölliseen johtamismentorointiin. Arviointi-, seuranta-, kehittämis- ja tutkimustyö perustuu asiakkailta, jäseniltä, kouluttajilta ja yhteistyökumppaneilta kerättyyn laadulliseen ja määrälliseen tietoon. Palautetta kerätään kaikkien toimintajaostojen asiakastyöstä. Vuonna 2015 jatketaan toiminnan arviointia ja palautteen keräämistä sekä arviointi- ja palautejärjestelmän kehittämistä. Keskeisin painotus vuoden 2015 kehittämistoiminnassa on Maria Akatemian arvojen ja strategian kirkastaminen, työn laadun syventäminen sekä yhdistyksessä tutkitun ja kehitetyn käsikirjoitusteorian niveltäminen Maria Akatemian toimintajaostojen työhön. Mentorointirakenteen lisäksi yhdistyksellä on säännölliset kehittämisiltapäivät (6 kertaa vuonna 2015) sekä kauden aloitus- ja päätöspäivät (4 kertaa vuonna 2015), joissa tehdään arvo-, tavoite- strategia- ja arviointityöskentelyä. 3.3 Suomenkielisen jaoston toiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja koulutustoiminta Maria Akatemia pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnassa vallitsevaan asenneilmapiiriin edistämällä perustehtävänsä mukaista toimintaa keskustelu- ja vaikuttamistapahtumissa, koulutuksissa sekä kaikkien toimintajaostojen perustyön kautta. Maria Akatemia tarjoaa te toja, seminaareja, symposiumeja sekä eripituisia koulutuksia yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiosaamisen vahvistamiseksi. Osaamista vahvistetaan tutkimalla ja analysoimalla uusinta tietoa sekä etsimällä uusia ratkaisumalleja. Kohderyhmiä ovat kaikki omasta ja yhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneet yksityishenkilöt, ammattilaiset ja yhteisöt. Vuoden 2015 tavoitteena on järjestää seuraavat tapahtumat ja koulutukset: - Prima Mater -symposium (huhtikuu 2015) - KATSE-kumppanuusseminaari, Kuopio (marraskuu 2015) - Työnohjaajakoulutus ( , 2-vuotinen, 60 op) - Väkivalta on ehkäistävissä -koulutus ( ) - Ryhmäohjaajakoulutus (jatkokoulutus edelliselle) - Erityistason naistietoisuuskoulutus ( ) - Vapaaehtoistyön koulutus (2015) Toimintasuunnitelma /13

7 3.3.2 Ehkäisevä väkivalta työ Demeter-toiminta Demeter-toiminta (RAY:n tuella vuodesta 2003) ehkäisee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja on erikoistunut naisen väkivaltadynamiikkaan. Ehkäisevä väkivaltatyö tarjoaa apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä psyykkistä tai fyysistä väkivaltaa. Ammattilaisille tarjotaan koulutusta, työnohjausta ja konsultointia väkivaltakysymyksissä. Tavoitteena on lisätä tietoa ja tietoisuutta, joka mahdollistaa vastuunottoa ja katkaisee väkivallan kierrettä, jonka juuret ovat yksilöiden varhaisissa vuorovaikutussuhteissa ja sukupolviketjuissa. Toiminnan tavoitteet vuonna ) Vahvistetaan toiminnan laatua ja kehitetään arviointia: - Pilotoidaan Demeter-ryhmäohjaajakoulutus - Kehitetään laadukasta Demeter-ohjaajayhteistyötä - Selvitetään vaikuttavuutta seurantatutkimuksella ja seurantakäynneillä 2) Laajennetaan toimintaa ja lisätään tunnettavuutta - Yhdistetään MaSu-työmuoto Demeter-toimintaan - Kehitetään yhteistyömalleja. 3) Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun eri medioissa ehkäisevän väkivaltatyön näkökulmasta Demeter-työn toimintavuosi 2015 koostuu seuraavista osa-alueista: 1. Valtakunnallisen asiakastyön mallin toteuttaminen ja laajentaminen Palvelumuodot ovat: - valtakunnallinen auttava puhelin Avoin linja - kartoittavat yksilökeskustelut: noin 115 yksilöasiakasprosessia vuoden aikana (pääkaupunkiseutu ja Pirkanmaa) - puhelimitse käytävät yksilökeskustelut (em. alueiden ulkopuolella olevat paikkakunnat) - ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät: 7 kpl (Helsinki ja Tampere) - seurantakäynnit ja jatkoryhmät 2. MaSu-työmuodon toteuttaminen Demeter-työn yhteydessä Maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän perheidensä tukeminen väkivallan ehkäisytyön kautta on toteutettu projektina Työ yhdistetään Demeter-työhön Toteutetaan uusia toimintatapoja mm. siirtämällä palvelua ja matalan kynnyksen toimintaa alueille. Tehdään yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa, jotta saavutetaan maahanmuuttajataustaiset naiset tuen piiriin - Vahvistetaan verkostoitumista ja haetaan uusia yhteistyökumppaneita. - Jatketaan yhteistyötä: Monika-naisten liitto ry (Helsinki), Nicehearts ry (Vantaa). 3. Tutkimus-, arviointi-, kehittämis- ja seurantatyö - Työn tutkiminen ja arviointi moniammatillisen Demeter-työryhmän mentoroinneissa - Demeter-ryhmäohjaajakoulutuksen pilotointi - Asiakastyön raportointi- ja itsearviointilomakkeet, tunnuslukujen kerääminen - Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tarpeen kartoittaminen 4. Demeter-työstä saadun osaamisen kouluttaminen Koulutetaan ihmissuhdealojen ammattilaisia ja opiskelijoita tunnistamaan, kohtaamaan ja ehkäisemään väkivaltaa asiakastyössä, työyhteisöissä ja yhteiskunnassa - Te lat - Väkivalta on ehkäistävissä -koulutus - Demeter-ryhmäohjaajakoulutuksen pilotointi Toimintasuunnitelma /13

8 - Tilauskoulutukset ja -luennot 5. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, verkostoyhteistyö ja työryhmiin osallistuminen - annetaan TV-, radio- ja lehtihaastatteluita (3/toimintakausi), - osallistutaan yleisönosasto- ja blogikirjoituksilla yhteiskunnalliseen keskusteluun. - Demeter- julkaisun levittäminen - Väkivaltatyötä tekevien neuvonta ja konsultointi - Osallistuminen työryhmiin - Osallistuminen yhteen messutapahtumaan 6. Tieteellisten tutkimusten ja opinnäytetöiden tuottaminen - Tutkijayhteistyön kehittäminen mm. opinnäyteohjaamisten kautta - Jatketaan väitöskirjayhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa 7. Vapaaehtoistoiminta - Peilipöytä iltojen toteuttaminen Helsingissä ja Tampereella - KATSE-kirjallisuuspiirien toteuttaminen Helsingissä ja Tampereella osana KATSE-toimintaa - Vapaaehtoisten kouluttaminen Avoin Linja -päivystäjiksi (koulutus, toiminnan ylläpitäminen, työnohjaus) Työyhteisöpalvelut Työyhteisöpalveluiden toiminta kohdistuu työelämän ja työyhteisöjen eri ilmiöihin ja niiden ilmenemiseen yhteiskunnassa. Työyhteisöpalveluiden keskeiset painotusalueet ovat: - sisäisen käsikirjoituksen merkitys työyhteisödynamiikassa - sisäisen johtajuuden vahvistaminen - sukupuolet sekä sukupolvet työyhteisön voimavarana - väkivalta ilmiönä työyhteisöissä, työyhteisön aggressiot ja väkivallan dynamiikka. Painotusalueista toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan luentoja ja koulutuspäiviä. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen osallistutaan mm. julkaisemalla lehtiartikkeleita ammatillisissa lehdissä sekä ottamalla aktiivisesti osaa työelämään liittyvään keskusteluun. Toiminnan tavoitteet vuonna Työyhteisöpalveluiden tiimin vahvistaminen uusia työnohjaajia rekrytoimalla sekä palvelutarjonnan laajentaminen. 2. Yhdistyksen perusideaan pohjautuvan tukitoiminnan tarjoaminen koulutuksen ja työnohjauksen avulla työelämän eri organisaatioihin. 3. Palveluiden laadun takaaminen ja kehittäminen tutkivan työotteen ja säännöllisen mentoroinnin avulla. Vuonna 2013 alkanut työnohjaajakoulutus jatkuu maaliskuun 2015 loppuun asti. Uusi työnohjaajakoulutus alkaa vuonna 2016 ja sen suunnittelu- ja markkinointityötä tehdään vuoden 2015 aikana Naisten hyvinvointipalvelut Naisten hyvinvointipalveluiden toiminnan tarkoitus on naisen sisäisen kasvun ja itsetuntemuksen lisääminen sukupuolierityisyyden ja sukupolvierityisyyden näkökulmasta. Toimintasuunnitelma /13

9 Oman sisäisen käsikirjoituksen tutkiminen ja sukupuolitietoisen identiteetin vahvistaminen tukee vastuunottoa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, mikä heijastuu suoraan perheyhteisöjen, kumppanuuden, työyhteisöjen ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvointiin. ennaltaehkäisevästi. Toimintamuotoja asiakkaille ovat vertaisryhmät, yksilökeskustelut, luennot ja te lat. Toiminnan tavoitteet vuonna Vakiinnutetaan mentorointirakenne ja otetaan käyttöön arviointimenetelmä NHPitsetuntemusryhmissä 2. Jatketaan olemassa olevaa toimintaa (ryhmät, yksilöasiakkaat, luennot ja te lat) ja kehitetään uusia toimintamalleja ja toteutetaan niitä valtakunnallisesti 3. Osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun medianäkyvyyttä lisäämällä Naisten hyvinvointipalveluita tarjotaan Helsingin ja Tampereen toimipisteissä sekä Oulussa ja Riihimäellä. Koulutuksia ja luentoja tarjotaan valtakunnallisesti. Naisten teema- ja kasvuryhmien toteuttamiseen haetaan edelleen rahoitusta Helsingin kaupungin sosiaalivirastolta Psykoterapiapalvelut Maria Akatemian yhteydessä toimivia psykoterapiapalveluja toteutetaan Kelan kuntoutustuen turvin sekä asiakkaiden itsekustantamana. Tiimiin kuuluu itsenäisinä yrittäjinä toimivia Valvira/Kela-oikeudet omaavia psykoterapeutteja tai psykoterapiakoulutuksesta valmistuvia. Toimintaa on Helsingissä ja Riihimäellä. Toiminnan tavoitteet vuonna Maria Akatemian psykoterapiapalveluiden laadun vahvistaminen mentoroinnin ja psykoterapeuttien sitoutumisen kautta. 2. Psykoterapiapalveluiden tunnettavuuden lisääminen mainostamalla ja luennoimalla. 3. Palvelun tarjonnan laajentaminen rekrytoimalla yksilöpsykoterapeutin oikeudet omaava psykoterapeutti palveluntuottajiksi Helsinkiin ja Tampereelle Senioritoiminta Seniorisektori aloitti toimintansa yleisölle tarkoitetulla keskustelulla vanhenemiseen liittyvistä aiheista toukokuussa Toiminnan tavoitteet vuonna Käydään yleistä keskustelua vanhenemiseen liittyvistä kysymyksistä 2. Tehdään sukupolviketjua eläväksi etsimällä muotoja, missä eri-ikäiset voisivat kohdata ja vahvistaa tätä yhteenkuuluvuutta 3. Tutkitaan, miten ikääntyvien ihmisten elämänkokemusta ja tietoa voidaan hyödyntää yhteiskunnallisesti Seniorisektorin toimintamuotoja vuonna 2015 ovat teemojen ympärillä järjestetyt keskustelufoorumit sekä pienryhmätyöskentelyt. Toimintasuunnitelma /13

10 3.3.7 Jäsentoiminta Maria Akatemian jäsentoiminnan tarkoituksena on vahvistaa yhdistyksen toiminta-ajatusta. Se tarjoaa jäsenille osallistumisen ja keskustelun mahdollisuuksia yksilölle ja yhteiskunnalle tärkeistä asioista. Jäsentoiminnan tavoitteena 2015 on kehittää ja vakiinnuttaa jäsentoimintaa osana Maria Akatemian toimintamuotoja KATSE-toiminta KATSE-toiminnan päätavoite on nostaa esiin inhimillisen yhteyden ja vuorovaikutuksen merkitys ja laatu niin yksilötasolla kuin yhteisöissä. Tämä vaikuttaa yhteiskunnalliseen hyvinvointiin ja sisäisen pahoinvoinnin oireiden, kuten masennuksen, väkivallan ja syrjäytymisen sekä avioerojen ennaltaehkäisyyn. Kiinnittämällä huomiota vuorovaikutuksen laatuun herätetään ihmisten eettistä vastuuta ja vaikutusvaltaa yhteisestä hyvinvoinnista. KATSE-toiminta lähti liikkeelle kampanjasta, joka käynnistettiin vuonna 2013 Demeter-työn kymmenvuotisen historian innoittamana, ja se on vakiintunut Maria Akatemian toimintamuodoksi. KATSE on vaikuttamistyötä ja kansalaistoimintaa, kuten te toja, kumppanuusseminaareja ja vapaaehtoisten ohjaamia teemaryhmiä (mm. KATSEkirjallisuuspiiri). KATSE-toiminnassa toteutetaan myös varainhankintaa ehkäisevän väkivaltatyön hyväksi, mm. myymällä teatterilippuja ja kampanjatuotteita. Vuoden 2015 tavoitteena on ylläpitää KATSE-toimintaa seuraavin tavoin: lisätä kansalaistoiminnan muotoja, osallistua ravintolapäivään ( KATSE-kahvila ) ja järjestää kumppanuusseminaari Kuopiossa Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoiminta on keskeinen osa Maria Akatemian toiminnan laatua. Se tarjoaa kansalaisvaikuttamismahdollisuuksia eri elämäntilanteessa oleville naisille ja miehille. Vapaaehtoistoiminta on avointa kaikille ja tarjoaa osallisuuden kokemuksia, kasvun mahdollisuutta sekä vastuuta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Vapaaehtoistoiminta edistää sosiaalista hyvinvointia ja vahvistaa aikuisten välistä yhteyttä vanhemmuuden ja toiminnallisuuden tueksi. Vapaaehtoistoimintaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa suunnittelu- ja koordinointitapaamisissa suullisilla ja kirjallisilla arviointimenetelmillä. Vapaaehtoistoimijoille järjestetään koulutusta eri tehtävien mukaan vuosittain. Toiminnan tavoitteet vuonna Yhtenäistää ja vakiinnuttaa Maria Akatemian vapaaehtoistoimintaa sekä kouluttaa uusia vapaaehtoistyöntekijöitä 2. Vapaaehtoistoiminnan valtakunnallistaminen 3. Osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun medianäkyvyyttä lisäämällä Vapaaehtoistyötä tehdään kaikissa Maria Akatemian toimintamuodoissa. Vapaaehtoistoiminnan keskeisimmät muodot: Messut ja tapahtumat Vapaaehtoistyöntekijät voivat osallistua tapahtumien tuottamiseen yhdessä Maria Akatemian kouluttajien kanssa (mm. te lat, seminaarit, symposiumit). Toimintasuunnitelma /13

11 Peilipöytä-te lat Vapaaehtoisvoimin toimivat Peilipöytä-te lat ovat avoimia, maksuttomia iltoja. Maria Akatemian kouluttamat vapaaehtoistyöntekijät toimivat Peilipöytä-iltojen alustajina ja keskusteluttajina. Te loissa on mahdollisuus saada tietoa vapaaehtoisten pitämän alustuksen pohjalta sekä tukea ja peiliä omille ajatuksilleen yhteisessä keskustelussa. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan naisen eheyteen ja hyvinvointiin, mikä edistää myös perheiden ja lasten hyvinvointia ja terveyttä. KATSE-kirjallisuuspiirit: Vapaaehtoistyöntekijöiden ohjaama KATSE-kirjallisuuspiiri on tarkoitettu kaikille naisille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan katseen olemusta ja merkitystä kirjallisuudessa. Kaikki kirjat käsittelevät naisen katsetta ja nähdyksi tulemista. Teosten teemana on äitiys ja tyttäryys, sekä ylisukupolvisuuden varjot ja valot. Vapaaehtoistyöntekijät suunnittelevat tapaamisten sisällöt ja ohjaavat tapaamisissa yhteistä keskustelua. Avoin linja puhelinpäivystys: Vapaaehtoisten kouluttaminen Avoin Linja -päivystäjiksi on uusi vapaaehtoistyön muoto(koulutus, toiminnan ylläpitäminen, työnohjaus). Vapaaehtoistyöllä kytketään kansalaistoiminta osaksi naisen väkivallan ehkäisytyötä ja samalla Avoin Linja-toiminnan laajeneminen mahdollistuu. Työn ollessa vaativaa, tehtävään valituksi tulleiden vapaaehtoisten tulee oman taustakoulutuksen lisäksi saada riittävä koulutus ja säännöllinen työnohjaus päivystystyön tueksi. 3.4 Ruotsinkielisen jaoston toiminta - Svenska sektionen Till svenska sektionens uppgift hör att förstärka det svenskspråkiga i de olika verksamhetsformerna inom Maria Akademi. I sektionens verksamhet deltar både utbildare och medlemmar aktivt från Maria Akademi. Maria Akademis strukturella utveckling under år 2014 innebär att svenska sektionens uppgift år 2015 blir att planera sektionens arbete och sammansättning framöver. Hur vill vi arbeta för svensk kultur och det svenska i Finland och hur skall vi fungera som samhällspåverkare och fånga de behov och olika frågor som finns i samhället? Målsättningarna för år 2015 är: 1. att arbeta för en strukturell utveckling av sektionens verksamhet, och möjlig förändring av hur sektionens sammansättning skall se ut. 2. att rekrytera nya utbildare till sektionen. 3. lyfta upp och belysa teman som är aktuella och viktiga att diskutera i samhället. 4. TIEDOTTAMINEN Tiedotus- ja viestintätoiminnan tavoitteena on tukea yhdistyksen tavoitteiden toteutumista, kertoa yhdistyksen toiminnasta sekä tehdä yhdistyksen työn tuloksia näkyväksi. Sisäistä ja ulkoista tiedottamista tehdään eri välineiden ja kanavien kautta. Jäsenille sekä yhteistyöverkostoille lähetetään tietoa sähköpostitse yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista. Yhdistyksen kotisivut, Facebook-sivut ja esitteet pidetään ajantasaisina ja informatiivisina. Toimintasuunnitelma /13

12 Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja keskusteluun osallistutaan yhdistyksen blogin sekä eri medioiden kautta antamalla lehti- radio- ja tv-haastatteluja. Kirjoitetaan itse artikkeleita ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä sekä Maria Akatemian työmuodoista. Toteutetaan erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä osallistutaan messuihin, seminaareihin ja konferensseihin, joissa jaetaan tietoa yhdistyksen toiminnasta. 5. TALOUS Maria Akatemian taloudellista toimintaa hoidetaan ja seurataan toiminta- ja taloussäännöstön mukaisesti. Varainhankinta koostuu vuonna 2015 jäsen-, palvelu- ja vuokramaksuista, te tojen, koulutusten ja seminaarien osallistumismaksuista. 5.1 RAY:n rahoitus Yhdistyksen päärahoitus tulee Raha-automaattiyhdistykseltä. RAY:n rahoituksella toteutetaan Demeter-toimintaa (Ak1). Yhdistys on hakenut yleisavustusta järjestön toimintaan (Ay 1) sekä rahoitusta VAhVA-projektiin Demeter-toiminnan (Ak) RAY:n tuki kattaa auttavan puhelimen toiminnan, asiakastyöstä aiheutuneet kulut, tiedotus- ja koulutustoiminnan sekä toiminnan muut kulut. Toimintaavustukseen haetaan korotusta laajentuneen toiminnan vuoksi. Keskeisimmät muutokset ovat MaSu-projektin (C) integroituminen osaksi Demeter-toimintaa, asiakastyön lisääntyminen, henkilöresurssilisäys, vertaisryhmätyön lisääminen, valtakunnallistamistyö sekä vapaaehtoistyön kehittäminen ja lisääntyminen. 5.2 Muu rahoitus on voittoa tavoittelematon. Yhdistyksen varainhankinnasta saamalla tuotolla katetaan toiminnasta aiheutuneet kulut sekä rahoitetaan vähäistä osaa perustoiminnasta. Yhdistys hakee aktiivisesti rahoitusta toiminnalleen eri rahoitustahoilta. Vuodelle 2015 haetut ja haettavat projekti- ja toiminta-avustukset 1. Yleisavustus järjestön toimintaan (Ay 1) RAY 5/ Toiminta-avustus Demeter-toimintaan (Ak1) RAY 9/ VahVa-projektiavustus (C10) RAY:lle 5/2014. (Vuoden 2015 aikana ei aloiteta hanketta, koska rahoitusta ei myönnetty.) 4. Naisten vertaisryhmätoiminta, vapaaehtoistyö ja väkivallan ehkäisytyö helsinkiläisille asiakkaille, Helsingin kaupunki 9/ Naisten vertaisryhmätoiminta, vapaaehtoistyö ja väkivallan ehkäisytyö tamperelaisille asiakkaille, Tampereen kaupunki 1/ Naisten vertaisryhmätoiminta, vapaaehtoistyö ja väkivallan ehkäisytyö 2015, Espoon kaupunki 7. Naisten vertaisryhmätoiminta, vapaaehtoistyö ja väkivallan ehkäisytyö 2015, Vantaan kaupunki 8. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö ja senioritoiminta, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, 6/2014 ja 6/2015. Toimintasuunnitelma /13

13 TAPAHTUMAKALENTERI 2015 Tammikuu Te lat: Naisten hyvinvointipalveluiden te ta (Tre) Ryhmät: Naisten kasvuryhmä äitiyden teemalla (10krt, Hki); Sukella uniisi tutustu itseesi uniryhmäviikonloppu (Hki); Vanhenemisen riemu ja hankaluus (10 krt/hki) Helmikuu Te lat: Naisten hyvinvointipalveluiden te ta (Hki), Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSEkirjallisuuspiiri (Hki ja Tre) Ryhmät: Sukella uniisi tutustu itseesi (10 krt; Hki) Maaliskuu Te lat: Demeter-te ta (Hki), Peilipöytä-te ta (Hki), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki), Svenska sektionen. temakväll (Hki) Ryhmät: Naisten kasvuryhmä äitiyden teemalla (10krt; Hki) Huhtikuu Te lat: Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki ja Tre) Seminaari: Prima Mater Symposium 2015 Toukokuu Te lat: Seniorisektorin te ta Syyskuu Koulutus: Väkivalta on ehkäistävissä (Hki, syyskuu 2015-maaliskuu 2016) Te lat: Naistietoisuus -te ta (Tre), Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki ja Tre) Ryhmät: Naisten kasvuryhmä äitiyden teemalla (10krt, Hki); Sukella uniisi tutustu itseesi uniryhmäviikonloppu (Tre) Lokakuu Koulutus: Vapaaehtoistyö 1 peruskoulutus (VETY1; Hki) Te lat: Demeter-te ta (Hki), Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki ja Tre), Työyhteisöpalveluiden te ta (Hki), Marraskuu Koulutus: Vapaaehtoistyö 2 jatkokoulutus (VETY2; Hki) Seminaari: KATSE-kumppanuusseminaari (Kuopio) Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki ja Tre) Toimintasuunnitelma /13

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SPECIFICERAD VERKSAMHETSPLAN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ÅRBERÄTTELESE 2014

VUOSIKERTOMUS 2014 ÅRBERÄTTELESE 2014 Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt VUOSIKERTOMUS 2014 ÅRBERÄTTELESE 2014 Vuosikertomus 2014 1/20

Lisätiedot

Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt

Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt VUOSIKERTOMUS 2015 ÅRBERÄTTELESE 2015 Sisältö 1. MARIA AKATEMIA

Lisätiedot

Demeter ehkäisevä väkivaltatyö naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava

Demeter ehkäisevä väkivaltatyö naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava Demeter ehkäisevä väkivaltatyö naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava Maria Akatemia ry Olemme Valtakunnallinen yleishyödyllinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Strategia Henkinen ilmaston muutos Kohti vastuullista ihmisyyttä

Strategia Henkinen ilmaston muutos Kohti vastuullista ihmisyyttä Strategia 2016 2020 Henkinen ilmaston muutos Kohti vastuullista ihmisyyttä Yhdistyksen vuosikokouksen 11.4.2016 vahvistama Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus 1. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - sirkka saaristo 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - sosiaalialan ohjaaja, vanhusten hoitaja, seksuaalineuvoja, työyhteisöneuvoja, senioripysäkkiohjaaja, ystäväkurssien

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Anita Kokkonen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - Seuratoiminnan aluekehittäjä, järjestötoiminta 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Päijät-Hämeen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM TERVETULOA! Ohjelma: sivu 1/2 Klo 10.00 10.10 Päivän avaus Heidi Gerdt, erikoissuunnittelija

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

VOI HYVIN yleisöluento

VOI HYVIN yleisöluento Omatila lähisuhdeväkivaltaa kokeneen tai sitä pelkäävän tukena VOI HYVIN yleisöluento 23.9.2013 Omatilan palvelut ovat saatavissa yhdestä puhelinnumerosta 043 825 0535 ympäri vuorokauden. Palveluun voi

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Riitta Mykkänen-Hänninen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - Kouluttaja, työnohjaaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Julkaisut: Riitta Mykkänen-Hänninen:

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto. 50 vuotta työtä kehitysvammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksien ja perheiden hyväksi

Kehitysvammaisten Tukiliitto. 50 vuotta työtä kehitysvammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksien ja perheiden hyväksi Kehitysvammaisten Tukiliitto 50 vuotta työtä kehitysvammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksien ja perheiden hyväksi Tukiliitto on kansalaisjärjestö Yhteiskuntaa pyörittää neljä sektoria: Julkinen

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

miestyön osaamiskeskus

miestyön osaamiskeskus miestyön osaamiskeskus 1 Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä sekä vahvistaa eri toimijoiden osaamista

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Kotkan Pelastakaa Lapset ry

Kotkan Pelastakaa Lapset ry Kotkan Pelastakaa Lapset ry Perustettu 1948 vuonna 2018 70-vuotisjuhlavuosi Pelastakaa Lapset järjestön paikallisyhdistys 68 paikallisyhdistystä Jäseniä on tällä hetkellä 147 Poliittisesti ja eri uskontokuntiin

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä. Päivi Rissanen Helsinki

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä. Päivi Rissanen Helsinki Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä Päivi Rissanen 4.4.2017 Helsinki Vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvät toimintamuodot

Lisätiedot

Väkivalta ja päihteet kolmannen sektorin ja kriisikeskustyön näkökulmasta

Väkivalta ja päihteet kolmannen sektorin ja kriisikeskustyön näkökulmasta Väkivalta ja päihteet kolmannen sektorin ja kriisikeskustyön näkökulmasta Alkoholi ja väkivalta seminaari 6.11.2013 Pirjo Lehmuskoski Kriisityön vastaava Kriisikeskus Matalan kynnyksen kriisikeskus elää

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Lisätietoja Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä. Yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Tampereen mielenterveysseura ry:n ja kriisikeskus Osviitan tulevaisuusohjelma vuosille 2012 2015

Tampereen mielenterveysseura ry:n ja kriisikeskus Osviitan tulevaisuusohjelma vuosille 2012 2015 Tampereen mielenterveysseura ry:n ja kriisikeskus Osviitan tulevaisuusohjelma vuosille 2012 2015 Toiminnan eettinen perusta Tampereen mielenterveysseuran ja kriisikeskus Osviitan yhteiset arvot oikeudenmukaisuus,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin?

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin? Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Nitta Lindroos 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - yhteisöpedagogi, talousneuvonta, projektit 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit 4. Organisaatio

Lisätiedot