TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt TOIMINTASUUNNITELMA 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. MARIA AKATEMIA RY TOIMIELIMET JA YHTEISTYÖ VUOSIKOKOUS JA JÄSENET HALLITUS HENKILÖSTÖ JA TOIMINTARAKENNE YHTEISTYÖTAHOT JA SIDOSRYHMÄT TOIMINTA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN YHDISTYKSEN TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ TYÖOTE SUOMENKIELISEN JAOSTON TOIMINTA Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja koulutustoiminta Ehkäisevä väkivalta työ Demeter-toiminta Työyhteisöpalvelut Naisten hyvinvointipalvelut Psykoterapiapalvelut Senioritoiminta Jäsentoiminta KATSE-toiminta Vapaaehtoistoiminta RUOTSINKIELISEN JAOSTON TOIMINTA - SVENSKA SEKTIONEN TIEDOTTAMINEN TALOUS RAY:N RAHOITUS MUU RAHOITUS... 12

3 1. MARIA AKATEMIA RY on valtakunnallinen, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja sitoutumaton yhdistys, joka toimii ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja kasvun osaamiskeskuksena. Yhdistys on perustettu Toiminnan taustalla on Maria Akatemian perustajan Britt-Marie Perheentuvan kehittämä käsikirjoitusteoria.(linkki) Yhdistyksen missiona on ihmisyyttä arvostavan kulttuurin vaaliminen ja vahvistaminen ja visiona lisääntynyt tietoisuus ihmisenä olemisen käsikirjoituksesta. Toiminnan tavoitteena on yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiosaamisen kehittäminen, toteuttaminen ja vakiinnuttaminen valtakunnallisesti. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja koulutustoiminta, työyhteisöjen kehittäminen, ehkäisevä väkivaltatyö naisille ja hyvinvointi- ja psykoterapiapalvelut. Työtä tehdään yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. Työn viitekehys on sukupuolierityinen ja psykodynaaminen. Yhdistyksen toiminta tapahtuu suomen, ruotsin ja englannin kielellä. toimii yleishyödyllisenä kansalaisjärjestönä edistämällä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia: - yhteiskunnallisella vaikuttamistyöllä - toteuttamalla ja kehittämällä vapaaehtoistoimintaa - järjestämällä ja kehittämällä matalan kynnyksen palveluita - toimimalla valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa - kouluttamalla työssä tutkittua tietoa yhteiskunnan eri toimijoille Keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2015 ovat: 1. Vahvistetaan osaamiskeskuksen toiminnan laatua ja kehitetään arviointia 2. Laajennetaan Maria Akatemian toimintaa ja lisätään tunnettavuutta valtakunnallisesti 3. Osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimitaan yksilöiden ja yhteisöjen kanssa ihmisyyttä arvostavan kulttuurin vahvistamiseksi 2. TOIMIELIMET JA YHTEISTYÖ 2.1 Vuosikokous ja jäsenet Yhdistyksen vuosikokous kokoontuu sääntömääräisesti. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi voivat hakeutua yhdistyksen ideasta kiinnostuneet yksityishenkilöt, yhteisöt tai säätiöt. Jäsenet hyväksyy hallitus, joka myös päättää kunniajäsenten nimeämisestä. Hallitus päättää vuosittain ketkä varsinaisista jäsenistä nimitetään yhdistyksen kouluttajiksi. Kouluttajat muodostavat yhdistyksen kouluttajayhteisön tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää niin, että toimintavuoden lopussa yhdistyksellä on 130 jäsentä ja 5 kannatusjäsentä. Toimintasuunnitelma /13

4 2.2 Hallitus Yhdistyksen jäsenistö valitsee hallituksen vuosikokouksessa. Hallitus muodostuu toimijoista, joiden yhteiskunnallinen panos ja osaaminen edistävät yhdistykselle asetettuja tavoitteita. Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain asettamien tehtävien lisäksi huolehtia yhdistyksen sääntöjen mukaisen toiminnan toteutumisesta. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Vuosikokouksessa valittu hallitus: Puheenjohtaja: Sirpa Lautjärvi (toimitusjohtaja Pro Veritas Oy) Varsinaiset jäsenet: Pirjo-Riitta Antvuori, varapuheenjohtaja (erikoissairaanhoitaja, veteraani-kansanedustaja) Irmeli Halinen (opetusneuvos, Opetushallitus) Peter Peitsalo (kehittämispäällikkö, Miessakit ry) Risto Railo (työnohjaaja, taideterapeutti) Piia Ruutu (erityisopettaja, Sophie Mannerheimin koulu) Hanna Sarakorpi (rehtori, Saunalahden koulu) Eivor Wallinvirta (yliopettaja, Arcada ja kouluttaja, Maria Akatemia) Hallituksen varsinaisille jäsenille ei valita varajäseniä. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Tiina Simons. 2.3 Henkilöstö ja toimintarakenne Maria Akatemian toiminta on kasvanut tasaisesti perustamisvuodesta Yhdistyksellä on palkattuina työntekijöinä toiminnanjohtaja, osa-aikainen kehittämisvastaava, osa-aikainen toimistosihteeri sekä kaksi Demeter-koordinaattoria. Kouluttajayhteisössä on 15 kouluttajaa. Vuonna 2015 palkataan rahoituksen varmistuttua lisää henkilöstöä toimintoja vastaava määrä. Yhdistyksen toimintajaostojen hallinto- ja työkokouksissa käsitellään käytännön asioita, tarkastellaan sekä arvioidaan yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaista toimintaa sekä tavoitteita. Huhtikuussa 2013 perustettu johtoryhmä sekä keväällä 2014 perustettu toimintamuotojen vastaavista koostuva laajennettu johtoryhmä jatkavat toimintaansa. Toimintamuotojen vastaavat tekevät hallinnolliset tehtävät luottamustehtävinä. Toimintasuunnitelma /13

5 2.4 Yhteistyötahot ja sidosryhmät toimii valtakunnallisesti yhteistyössä eri järjestöjen, yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa terveys-, sosiaali- ja sivistystoimen aloilla, pari- ja perhetyön, väkivaltatyön, maahanmuuttotyön, seurakunta- ja diakoniatyön sekä oppilaitosten toimijoiden kanssa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Osallistutaan Helsingin Tyttöjen talon Avoimen toiminnan ohjausryhmään. Osallistutaan Perhejärjestöjen yhteistyöfoorumiin. Osallistutaan Nuorten Keskuksen asiantuntijaryhmään. Osallistutaan Tampereen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkostoon. Kumppanuus- ja yhteistyöverkoston jäseniä ovat: Ensi- ja turvakotien liitto Helsingin kaupunki/ Varhaisen tuen perhetyö Lastensuojelun Keskusliitto Nicehearts ry Monika Naiset liitto ry Miessakit ry Perhejärjestöjen yhteistyöfoorumi Helsingin Tyttöjen Talo Pirkanmaan sovittelutoimisto Setlementti Naapuri ry Jyvälän Setlementti ry Kuopion seudun mielenterveysseura Hyvä Mieli ry Oulun Ensi- ja turvakoti ry Tavoitteena on jatkaa tuloksellista ja monipuolista yhteistyötä yhteistyökumppanien kanssa sekä laajentaa yhteistyöverkostoa. 3. TOIMINTA 3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteiskunnallisella vaikuttamistyöllä pyritään lisäämään yksilöiden ja yhteisöjen tietoa ja tietoisuutta hyvinvointiosaamisesta sekä herättämään ja vahvistamaan ennaltaehkäisevää asennetta ja vastuullisuutta. Maria Akatemian yhteiskunnallisena tehtävänä on toimia ihmisyyden kestävän kehityksen edistäjänä: - korostamalla ihmisarvon merkitystä - syventämällä ihmisyyden olemuksen ymmärtämistä - vahvistamalla ihmisen henkistä kasvua ja potentiaalia - tukemalla ihmisen kykyä tunnistaa oma identiteettinsä ja kykyä liittyä toisiin ihmisiin sekä toimia yhteisöissä rakentavalla tavalla Eettisenä päämääränä on ihmisten hyvinvointiosaamisen vahvistaminen ja kehittäminen arjessa huomioiden fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. Tätä toteutetaan seuraamalla yhteiskunnallisia ilmiöitä ja keskusteluja, tarttumalla ongelmakohtiin ja tukemalla ennaltaehkäisevää ajattelua. Vaikuttamistoiminnan keskeisiä keinoja ovat tiedottaminen, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen eri medioissa, yhteistyöverkostojen vahvistaminen, osallistavan toiminnan Toimintasuunnitelma /13

6 kehittäminen ja järjestäminen sekä eri aiheista pidetyt te lat, luennot, seminaarit ja symposiumit. 3.2 Yhdistyksen tutkiva ja kehittävä työote Tutkivalla ja kehittävällä työotteella toteutetaan Maria Akatemian visiota, muodostetaan uutta tietoa ja ylläpidetään työn laatua. Tutkiva työote (Maria Akatemian mentorointi) huomioi asiakastyössä ja yhteiskunnassa havaitut ilmiöt ja asiat keskeisenä osana työtä. Havaitut ilmiöt tuodaan mentorointiin yhteiseen työskentelyyn. Keskeinen osa mentorointia on ammatillisen laadun ylläpitäminen. Tätä toteutetaan yksilöllisellä ja yhteisöllisellä prosessilla arvioimalla asiakastyötä ja ammatillisuutta. Mentorointiin osallistuvat kaikki kouluttajat. Mentoreina toimivat kouluttajat ja johtoryhmän jäsenet osallistuvat säännölliseen johtamismentorointiin. Arviointi-, seuranta-, kehittämis- ja tutkimustyö perustuu asiakkailta, jäseniltä, kouluttajilta ja yhteistyökumppaneilta kerättyyn laadulliseen ja määrälliseen tietoon. Palautetta kerätään kaikkien toimintajaostojen asiakastyöstä. Vuonna 2015 jatketaan toiminnan arviointia ja palautteen keräämistä sekä arviointi- ja palautejärjestelmän kehittämistä. Keskeisin painotus vuoden 2015 kehittämistoiminnassa on Maria Akatemian arvojen ja strategian kirkastaminen, työn laadun syventäminen sekä yhdistyksessä tutkitun ja kehitetyn käsikirjoitusteorian niveltäminen Maria Akatemian toimintajaostojen työhön. Mentorointirakenteen lisäksi yhdistyksellä on säännölliset kehittämisiltapäivät (6 kertaa vuonna 2015) sekä kauden aloitus- ja päätöspäivät (4 kertaa vuonna 2015), joissa tehdään arvo-, tavoite- strategia- ja arviointityöskentelyä. 3.3 Suomenkielisen jaoston toiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja koulutustoiminta Maria Akatemia pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnassa vallitsevaan asenneilmapiiriin edistämällä perustehtävänsä mukaista toimintaa keskustelu- ja vaikuttamistapahtumissa, koulutuksissa sekä kaikkien toimintajaostojen perustyön kautta. Maria Akatemia tarjoaa te toja, seminaareja, symposiumeja sekä eripituisia koulutuksia yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiosaamisen vahvistamiseksi. Osaamista vahvistetaan tutkimalla ja analysoimalla uusinta tietoa sekä etsimällä uusia ratkaisumalleja. Kohderyhmiä ovat kaikki omasta ja yhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneet yksityishenkilöt, ammattilaiset ja yhteisöt. Vuoden 2015 tavoitteena on järjestää seuraavat tapahtumat ja koulutukset: - Prima Mater -symposium (huhtikuu 2015) - KATSE-kumppanuusseminaari, Kuopio (marraskuu 2015) - Työnohjaajakoulutus ( , 2-vuotinen, 60 op) - Väkivalta on ehkäistävissä -koulutus ( ) - Ryhmäohjaajakoulutus (jatkokoulutus edelliselle) - Erityistason naistietoisuuskoulutus ( ) - Vapaaehtoistyön koulutus (2015) Toimintasuunnitelma /13

7 3.3.2 Ehkäisevä väkivalta työ Demeter-toiminta Demeter-toiminta (RAY:n tuella vuodesta 2003) ehkäisee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja on erikoistunut naisen väkivaltadynamiikkaan. Ehkäisevä väkivaltatyö tarjoaa apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä psyykkistä tai fyysistä väkivaltaa. Ammattilaisille tarjotaan koulutusta, työnohjausta ja konsultointia väkivaltakysymyksissä. Tavoitteena on lisätä tietoa ja tietoisuutta, joka mahdollistaa vastuunottoa ja katkaisee väkivallan kierrettä, jonka juuret ovat yksilöiden varhaisissa vuorovaikutussuhteissa ja sukupolviketjuissa. Toiminnan tavoitteet vuonna ) Vahvistetaan toiminnan laatua ja kehitetään arviointia: - Pilotoidaan Demeter-ryhmäohjaajakoulutus - Kehitetään laadukasta Demeter-ohjaajayhteistyötä - Selvitetään vaikuttavuutta seurantatutkimuksella ja seurantakäynneillä 2) Laajennetaan toimintaa ja lisätään tunnettavuutta - Yhdistetään MaSu-työmuoto Demeter-toimintaan - Kehitetään yhteistyömalleja. 3) Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun eri medioissa ehkäisevän väkivaltatyön näkökulmasta Demeter-työn toimintavuosi 2015 koostuu seuraavista osa-alueista: 1. Valtakunnallisen asiakastyön mallin toteuttaminen ja laajentaminen Palvelumuodot ovat: - valtakunnallinen auttava puhelin Avoin linja - kartoittavat yksilökeskustelut: noin 115 yksilöasiakasprosessia vuoden aikana (pääkaupunkiseutu ja Pirkanmaa) - puhelimitse käytävät yksilökeskustelut (em. alueiden ulkopuolella olevat paikkakunnat) - ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät: 7 kpl (Helsinki ja Tampere) - seurantakäynnit ja jatkoryhmät 2. MaSu-työmuodon toteuttaminen Demeter-työn yhteydessä Maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän perheidensä tukeminen väkivallan ehkäisytyön kautta on toteutettu projektina Työ yhdistetään Demeter-työhön Toteutetaan uusia toimintatapoja mm. siirtämällä palvelua ja matalan kynnyksen toimintaa alueille. Tehdään yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa, jotta saavutetaan maahanmuuttajataustaiset naiset tuen piiriin - Vahvistetaan verkostoitumista ja haetaan uusia yhteistyökumppaneita. - Jatketaan yhteistyötä: Monika-naisten liitto ry (Helsinki), Nicehearts ry (Vantaa). 3. Tutkimus-, arviointi-, kehittämis- ja seurantatyö - Työn tutkiminen ja arviointi moniammatillisen Demeter-työryhmän mentoroinneissa - Demeter-ryhmäohjaajakoulutuksen pilotointi - Asiakastyön raportointi- ja itsearviointilomakkeet, tunnuslukujen kerääminen - Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tarpeen kartoittaminen 4. Demeter-työstä saadun osaamisen kouluttaminen Koulutetaan ihmissuhdealojen ammattilaisia ja opiskelijoita tunnistamaan, kohtaamaan ja ehkäisemään väkivaltaa asiakastyössä, työyhteisöissä ja yhteiskunnassa - Te lat - Väkivalta on ehkäistävissä -koulutus - Demeter-ryhmäohjaajakoulutuksen pilotointi Toimintasuunnitelma /13

8 - Tilauskoulutukset ja -luennot 5. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, verkostoyhteistyö ja työryhmiin osallistuminen - annetaan TV-, radio- ja lehtihaastatteluita (3/toimintakausi), - osallistutaan yleisönosasto- ja blogikirjoituksilla yhteiskunnalliseen keskusteluun. - Demeter- julkaisun levittäminen - Väkivaltatyötä tekevien neuvonta ja konsultointi - Osallistuminen työryhmiin - Osallistuminen yhteen messutapahtumaan 6. Tieteellisten tutkimusten ja opinnäytetöiden tuottaminen - Tutkijayhteistyön kehittäminen mm. opinnäyteohjaamisten kautta - Jatketaan väitöskirjayhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa 7. Vapaaehtoistoiminta - Peilipöytä iltojen toteuttaminen Helsingissä ja Tampereella - KATSE-kirjallisuuspiirien toteuttaminen Helsingissä ja Tampereella osana KATSE-toimintaa - Vapaaehtoisten kouluttaminen Avoin Linja -päivystäjiksi (koulutus, toiminnan ylläpitäminen, työnohjaus) Työyhteisöpalvelut Työyhteisöpalveluiden toiminta kohdistuu työelämän ja työyhteisöjen eri ilmiöihin ja niiden ilmenemiseen yhteiskunnassa. Työyhteisöpalveluiden keskeiset painotusalueet ovat: - sisäisen käsikirjoituksen merkitys työyhteisödynamiikassa - sisäisen johtajuuden vahvistaminen - sukupuolet sekä sukupolvet työyhteisön voimavarana - väkivalta ilmiönä työyhteisöissä, työyhteisön aggressiot ja väkivallan dynamiikka. Painotusalueista toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan luentoja ja koulutuspäiviä. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen osallistutaan mm. julkaisemalla lehtiartikkeleita ammatillisissa lehdissä sekä ottamalla aktiivisesti osaa työelämään liittyvään keskusteluun. Toiminnan tavoitteet vuonna Työyhteisöpalveluiden tiimin vahvistaminen uusia työnohjaajia rekrytoimalla sekä palvelutarjonnan laajentaminen. 2. Yhdistyksen perusideaan pohjautuvan tukitoiminnan tarjoaminen koulutuksen ja työnohjauksen avulla työelämän eri organisaatioihin. 3. Palveluiden laadun takaaminen ja kehittäminen tutkivan työotteen ja säännöllisen mentoroinnin avulla. Vuonna 2013 alkanut työnohjaajakoulutus jatkuu maaliskuun 2015 loppuun asti. Uusi työnohjaajakoulutus alkaa vuonna 2016 ja sen suunnittelu- ja markkinointityötä tehdään vuoden 2015 aikana Naisten hyvinvointipalvelut Naisten hyvinvointipalveluiden toiminnan tarkoitus on naisen sisäisen kasvun ja itsetuntemuksen lisääminen sukupuolierityisyyden ja sukupolvierityisyyden näkökulmasta. Toimintasuunnitelma /13

9 Oman sisäisen käsikirjoituksen tutkiminen ja sukupuolitietoisen identiteetin vahvistaminen tukee vastuunottoa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, mikä heijastuu suoraan perheyhteisöjen, kumppanuuden, työyhteisöjen ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvointiin. ennaltaehkäisevästi. Toimintamuotoja asiakkaille ovat vertaisryhmät, yksilökeskustelut, luennot ja te lat. Toiminnan tavoitteet vuonna Vakiinnutetaan mentorointirakenne ja otetaan käyttöön arviointimenetelmä NHPitsetuntemusryhmissä 2. Jatketaan olemassa olevaa toimintaa (ryhmät, yksilöasiakkaat, luennot ja te lat) ja kehitetään uusia toimintamalleja ja toteutetaan niitä valtakunnallisesti 3. Osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun medianäkyvyyttä lisäämällä Naisten hyvinvointipalveluita tarjotaan Helsingin ja Tampereen toimipisteissä sekä Oulussa ja Riihimäellä. Koulutuksia ja luentoja tarjotaan valtakunnallisesti. Naisten teema- ja kasvuryhmien toteuttamiseen haetaan edelleen rahoitusta Helsingin kaupungin sosiaalivirastolta Psykoterapiapalvelut Maria Akatemian yhteydessä toimivia psykoterapiapalveluja toteutetaan Kelan kuntoutustuen turvin sekä asiakkaiden itsekustantamana. Tiimiin kuuluu itsenäisinä yrittäjinä toimivia Valvira/Kela-oikeudet omaavia psykoterapeutteja tai psykoterapiakoulutuksesta valmistuvia. Toimintaa on Helsingissä ja Riihimäellä. Toiminnan tavoitteet vuonna Maria Akatemian psykoterapiapalveluiden laadun vahvistaminen mentoroinnin ja psykoterapeuttien sitoutumisen kautta. 2. Psykoterapiapalveluiden tunnettavuuden lisääminen mainostamalla ja luennoimalla. 3. Palvelun tarjonnan laajentaminen rekrytoimalla yksilöpsykoterapeutin oikeudet omaava psykoterapeutti palveluntuottajiksi Helsinkiin ja Tampereelle Senioritoiminta Seniorisektori aloitti toimintansa yleisölle tarkoitetulla keskustelulla vanhenemiseen liittyvistä aiheista toukokuussa Toiminnan tavoitteet vuonna Käydään yleistä keskustelua vanhenemiseen liittyvistä kysymyksistä 2. Tehdään sukupolviketjua eläväksi etsimällä muotoja, missä eri-ikäiset voisivat kohdata ja vahvistaa tätä yhteenkuuluvuutta 3. Tutkitaan, miten ikääntyvien ihmisten elämänkokemusta ja tietoa voidaan hyödyntää yhteiskunnallisesti Seniorisektorin toimintamuotoja vuonna 2015 ovat teemojen ympärillä järjestetyt keskustelufoorumit sekä pienryhmätyöskentelyt. Toimintasuunnitelma /13

10 3.3.7 Jäsentoiminta Maria Akatemian jäsentoiminnan tarkoituksena on vahvistaa yhdistyksen toiminta-ajatusta. Se tarjoaa jäsenille osallistumisen ja keskustelun mahdollisuuksia yksilölle ja yhteiskunnalle tärkeistä asioista. Jäsentoiminnan tavoitteena 2015 on kehittää ja vakiinnuttaa jäsentoimintaa osana Maria Akatemian toimintamuotoja KATSE-toiminta KATSE-toiminnan päätavoite on nostaa esiin inhimillisen yhteyden ja vuorovaikutuksen merkitys ja laatu niin yksilötasolla kuin yhteisöissä. Tämä vaikuttaa yhteiskunnalliseen hyvinvointiin ja sisäisen pahoinvoinnin oireiden, kuten masennuksen, väkivallan ja syrjäytymisen sekä avioerojen ennaltaehkäisyyn. Kiinnittämällä huomiota vuorovaikutuksen laatuun herätetään ihmisten eettistä vastuuta ja vaikutusvaltaa yhteisestä hyvinvoinnista. KATSE-toiminta lähti liikkeelle kampanjasta, joka käynnistettiin vuonna 2013 Demeter-työn kymmenvuotisen historian innoittamana, ja se on vakiintunut Maria Akatemian toimintamuodoksi. KATSE on vaikuttamistyötä ja kansalaistoimintaa, kuten te toja, kumppanuusseminaareja ja vapaaehtoisten ohjaamia teemaryhmiä (mm. KATSEkirjallisuuspiiri). KATSE-toiminnassa toteutetaan myös varainhankintaa ehkäisevän väkivaltatyön hyväksi, mm. myymällä teatterilippuja ja kampanjatuotteita. Vuoden 2015 tavoitteena on ylläpitää KATSE-toimintaa seuraavin tavoin: lisätä kansalaistoiminnan muotoja, osallistua ravintolapäivään ( KATSE-kahvila ) ja järjestää kumppanuusseminaari Kuopiossa Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoiminta on keskeinen osa Maria Akatemian toiminnan laatua. Se tarjoaa kansalaisvaikuttamismahdollisuuksia eri elämäntilanteessa oleville naisille ja miehille. Vapaaehtoistoiminta on avointa kaikille ja tarjoaa osallisuuden kokemuksia, kasvun mahdollisuutta sekä vastuuta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Vapaaehtoistoiminta edistää sosiaalista hyvinvointia ja vahvistaa aikuisten välistä yhteyttä vanhemmuuden ja toiminnallisuuden tueksi. Vapaaehtoistoimintaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa suunnittelu- ja koordinointitapaamisissa suullisilla ja kirjallisilla arviointimenetelmillä. Vapaaehtoistoimijoille järjestetään koulutusta eri tehtävien mukaan vuosittain. Toiminnan tavoitteet vuonna Yhtenäistää ja vakiinnuttaa Maria Akatemian vapaaehtoistoimintaa sekä kouluttaa uusia vapaaehtoistyöntekijöitä 2. Vapaaehtoistoiminnan valtakunnallistaminen 3. Osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun medianäkyvyyttä lisäämällä Vapaaehtoistyötä tehdään kaikissa Maria Akatemian toimintamuodoissa. Vapaaehtoistoiminnan keskeisimmät muodot: Messut ja tapahtumat Vapaaehtoistyöntekijät voivat osallistua tapahtumien tuottamiseen yhdessä Maria Akatemian kouluttajien kanssa (mm. te lat, seminaarit, symposiumit). Toimintasuunnitelma /13

11 Peilipöytä-te lat Vapaaehtoisvoimin toimivat Peilipöytä-te lat ovat avoimia, maksuttomia iltoja. Maria Akatemian kouluttamat vapaaehtoistyöntekijät toimivat Peilipöytä-iltojen alustajina ja keskusteluttajina. Te loissa on mahdollisuus saada tietoa vapaaehtoisten pitämän alustuksen pohjalta sekä tukea ja peiliä omille ajatuksilleen yhteisessä keskustelussa. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan naisen eheyteen ja hyvinvointiin, mikä edistää myös perheiden ja lasten hyvinvointia ja terveyttä. KATSE-kirjallisuuspiirit: Vapaaehtoistyöntekijöiden ohjaama KATSE-kirjallisuuspiiri on tarkoitettu kaikille naisille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan katseen olemusta ja merkitystä kirjallisuudessa. Kaikki kirjat käsittelevät naisen katsetta ja nähdyksi tulemista. Teosten teemana on äitiys ja tyttäryys, sekä ylisukupolvisuuden varjot ja valot. Vapaaehtoistyöntekijät suunnittelevat tapaamisten sisällöt ja ohjaavat tapaamisissa yhteistä keskustelua. Avoin linja puhelinpäivystys: Vapaaehtoisten kouluttaminen Avoin Linja -päivystäjiksi on uusi vapaaehtoistyön muoto(koulutus, toiminnan ylläpitäminen, työnohjaus). Vapaaehtoistyöllä kytketään kansalaistoiminta osaksi naisen väkivallan ehkäisytyötä ja samalla Avoin Linja-toiminnan laajeneminen mahdollistuu. Työn ollessa vaativaa, tehtävään valituksi tulleiden vapaaehtoisten tulee oman taustakoulutuksen lisäksi saada riittävä koulutus ja säännöllinen työnohjaus päivystystyön tueksi. 3.4 Ruotsinkielisen jaoston toiminta - Svenska sektionen Till svenska sektionens uppgift hör att förstärka det svenskspråkiga i de olika verksamhetsformerna inom Maria Akademi. I sektionens verksamhet deltar både utbildare och medlemmar aktivt från Maria Akademi. Maria Akademis strukturella utveckling under år 2014 innebär att svenska sektionens uppgift år 2015 blir att planera sektionens arbete och sammansättning framöver. Hur vill vi arbeta för svensk kultur och det svenska i Finland och hur skall vi fungera som samhällspåverkare och fånga de behov och olika frågor som finns i samhället? Målsättningarna för år 2015 är: 1. att arbeta för en strukturell utveckling av sektionens verksamhet, och möjlig förändring av hur sektionens sammansättning skall se ut. 2. att rekrytera nya utbildare till sektionen. 3. lyfta upp och belysa teman som är aktuella och viktiga att diskutera i samhället. 4. TIEDOTTAMINEN Tiedotus- ja viestintätoiminnan tavoitteena on tukea yhdistyksen tavoitteiden toteutumista, kertoa yhdistyksen toiminnasta sekä tehdä yhdistyksen työn tuloksia näkyväksi. Sisäistä ja ulkoista tiedottamista tehdään eri välineiden ja kanavien kautta. Jäsenille sekä yhteistyöverkostoille lähetetään tietoa sähköpostitse yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista. Yhdistyksen kotisivut, Facebook-sivut ja esitteet pidetään ajantasaisina ja informatiivisina. Toimintasuunnitelma /13

12 Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja keskusteluun osallistutaan yhdistyksen blogin sekä eri medioiden kautta antamalla lehti- radio- ja tv-haastatteluja. Kirjoitetaan itse artikkeleita ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä sekä Maria Akatemian työmuodoista. Toteutetaan erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä osallistutaan messuihin, seminaareihin ja konferensseihin, joissa jaetaan tietoa yhdistyksen toiminnasta. 5. TALOUS Maria Akatemian taloudellista toimintaa hoidetaan ja seurataan toiminta- ja taloussäännöstön mukaisesti. Varainhankinta koostuu vuonna 2015 jäsen-, palvelu- ja vuokramaksuista, te tojen, koulutusten ja seminaarien osallistumismaksuista. 5.1 RAY:n rahoitus Yhdistyksen päärahoitus tulee Raha-automaattiyhdistykseltä. RAY:n rahoituksella toteutetaan Demeter-toimintaa (Ak1). Yhdistys on hakenut yleisavustusta järjestön toimintaan (Ay 1) sekä rahoitusta VAhVA-projektiin Demeter-toiminnan (Ak) RAY:n tuki kattaa auttavan puhelimen toiminnan, asiakastyöstä aiheutuneet kulut, tiedotus- ja koulutustoiminnan sekä toiminnan muut kulut. Toimintaavustukseen haetaan korotusta laajentuneen toiminnan vuoksi. Keskeisimmät muutokset ovat MaSu-projektin (C) integroituminen osaksi Demeter-toimintaa, asiakastyön lisääntyminen, henkilöresurssilisäys, vertaisryhmätyön lisääminen, valtakunnallistamistyö sekä vapaaehtoistyön kehittäminen ja lisääntyminen. 5.2 Muu rahoitus on voittoa tavoittelematon. Yhdistyksen varainhankinnasta saamalla tuotolla katetaan toiminnasta aiheutuneet kulut sekä rahoitetaan vähäistä osaa perustoiminnasta. Yhdistys hakee aktiivisesti rahoitusta toiminnalleen eri rahoitustahoilta. Vuodelle 2015 haetut ja haettavat projekti- ja toiminta-avustukset 1. Yleisavustus järjestön toimintaan (Ay 1) RAY 5/ Toiminta-avustus Demeter-toimintaan (Ak1) RAY 9/ VahVa-projektiavustus (C10) RAY:lle 5/2014. (Vuoden 2015 aikana ei aloiteta hanketta, koska rahoitusta ei myönnetty.) 4. Naisten vertaisryhmätoiminta, vapaaehtoistyö ja väkivallan ehkäisytyö helsinkiläisille asiakkaille, Helsingin kaupunki 9/ Naisten vertaisryhmätoiminta, vapaaehtoistyö ja väkivallan ehkäisytyö tamperelaisille asiakkaille, Tampereen kaupunki 1/ Naisten vertaisryhmätoiminta, vapaaehtoistyö ja väkivallan ehkäisytyö 2015, Espoon kaupunki 7. Naisten vertaisryhmätoiminta, vapaaehtoistyö ja väkivallan ehkäisytyö 2015, Vantaan kaupunki 8. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö ja senioritoiminta, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, 6/2014 ja 6/2015. Toimintasuunnitelma /13

13 TAPAHTUMAKALENTERI 2015 Tammikuu Te lat: Naisten hyvinvointipalveluiden te ta (Tre) Ryhmät: Naisten kasvuryhmä äitiyden teemalla (10krt, Hki); Sukella uniisi tutustu itseesi uniryhmäviikonloppu (Hki); Vanhenemisen riemu ja hankaluus (10 krt/hki) Helmikuu Te lat: Naisten hyvinvointipalveluiden te ta (Hki), Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSEkirjallisuuspiiri (Hki ja Tre) Ryhmät: Sukella uniisi tutustu itseesi (10 krt; Hki) Maaliskuu Te lat: Demeter-te ta (Hki), Peilipöytä-te ta (Hki), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki), Svenska sektionen. temakväll (Hki) Ryhmät: Naisten kasvuryhmä äitiyden teemalla (10krt; Hki) Huhtikuu Te lat: Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki ja Tre) Seminaari: Prima Mater Symposium 2015 Toukokuu Te lat: Seniorisektorin te ta Syyskuu Koulutus: Väkivalta on ehkäistävissä (Hki, syyskuu 2015-maaliskuu 2016) Te lat: Naistietoisuus -te ta (Tre), Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki ja Tre) Ryhmät: Naisten kasvuryhmä äitiyden teemalla (10krt, Hki); Sukella uniisi tutustu itseesi uniryhmäviikonloppu (Tre) Lokakuu Koulutus: Vapaaehtoistyö 1 peruskoulutus (VETY1; Hki) Te lat: Demeter-te ta (Hki), Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki ja Tre), Työyhteisöpalveluiden te ta (Hki), Marraskuu Koulutus: Vapaaehtoistyö 2 jatkokoulutus (VETY2; Hki) Seminaari: KATSE-kumppanuusseminaari (Kuopio) Peilipöytä-te ta (Hki ja Tre), KATSE-kirjallisuuspiiri (Hki ja Tre) Toimintasuunnitelma /13

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 luonnos 27.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO...3 VISIO...3 YLEISTÄ...3 LAPSEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN...5 Mahdollistetaan lasten osallisuus lastensuojelussa...5 Mahdollistetaan

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan säätiö. 2. Keskittyminen yleishyödylliseen hanketoimintaan ja mielenterveyden kuntoutustyöhön

Sosiaalipedagogiikan säätiö. 2. Keskittyminen yleishyödylliseen hanketoimintaan ja mielenterveyden kuntoutustyöhön Vuosikertomus 2006 1. Johdanto Sosiaalipedagogiikan säätiö on 1984 perustettu valtakunnallinen ja yleishyödyllinen koulutus- ja kehittäjäorganisaatio. Säätiön kotipaikka on Helsinki ja sillä on alueelliset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Etelä-Suomen läänin. Marraskuu 6/2014 SISÄLLÄ: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1. Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka

Etelä-Suomen läänin. Marraskuu 6/2014 SISÄLLÄ: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1. Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka Etelä-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka SISÄLLÄ: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, säätiön johtaja

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-15 toimeenpanoon jaettu rahoitus 2012:

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-15 toimeenpanoon jaettu rahoitus 2012: 1 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-15 toimeenpanoon jaettu rahoitus 2012: HANKKEIDEN TIIVISTELMÄT 2012 Ab det Finlandssvenska Kompetenscentret Inom det Sociala Området DelSam - Delaktig

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013. yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä 28.3.2014

HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013. yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä 28.3.2014 HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä 28.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. RESURSSIT 2.1 Toimitilat 2.2 Henkilöresurssit 3. KOULUTUSTOIMINTA

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Sateenkaariperheet ry 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS. Kotipuu ja Womento

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS. Kotipuu ja Womento MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS Kotipuu ja Womento Toimintakertomus 2012 Tavoitteet Toiminnan päätavoitteena on monikulttuurisen yhteiskunnan edistäminen. Tämä tavoite on Väestöliiton strategian yksi neljästä

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot