Tampereen mielenterveysseura ry:n ja kriisikeskus Osviitan tulevaisuusohjelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen mielenterveysseura ry:n ja kriisikeskus Osviitan tulevaisuusohjelma vuosille 2012 2015"

Transkriptio

1 Tampereen mielenterveysseura ry:n ja kriisikeskus Osviitan tulevaisuusohjelma vuosille

2 Toiminnan eettinen perusta Tampereen mielenterveysseuran ja kriisikeskus Osviitan yhteiset arvot oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, turvallisuus, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus pohjautuvat Suomen Mielenterveysseuran arvoihin. Kriisikeskus Osviittaan tuleva asiakas kohdataan arvostavasti, häntä kuullaan aidosti ja keskustelu käydään tasa-arvoisesti. Kriisikeskus on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja siellä kunnioitetaan inhimillisen elämän monimuotoisuutta.

3 Toiminta-ajatus Tampereen mielenterveysseura ry on välittämisen kulttuuria edustava kansalaisjärjestö, jonka ylläpitämä kriisikeskus Osviitta tarjoaa järjestölähtöistä kriisitukea elämän erilaisissa taitekohdissa. Osviitta on matalan kynnyksen tukipaikka, jossa tehtävään koulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt ja palkatut mielenterveystyön ammattilaiset antavat asiakkaalle viipymättä luottamuksellista keskusteluapua kriisitilanteissa. Näin pyritään ennalta ehkäisemään asiakkaan ja hänen perheensä ongelmien syveneminen tai laajeneminen.

4 Tulevaisuuskuva Tampereen mielenterveysseura ylläpitää ja kehittää kriisikeskus Osviittaa laadukkaana ja luotettavana kriisityön asiantuntijana ja palvelupisteenä. Osviitan perustehtävää, kriiseissä tukemista, kirkastetaan kehittämällä ydinosaamista ja varmistamalla ammatillisen ohjauksen keinoin vapaaehtoisten tekemän työn laatu. Toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti vuosittain tarkoitukseen soveltuvin menetelmin.

5 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Tampereen mielenterveysseura on aktiivinen kumppani ja tekee yhteistyötä julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kanssa sekä kaikkien sellaisten toimijoiden kanssa, jotka edistävät tasaarvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä pyrkivät ehkäisemään huonoosaisuutta ja terveyden vaaratekijöitä. Osviitan aktiiviset asiantuntijat tuovat eri tavoin julkisuudessa esiin yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka aiheuttavat ihmisten pahoinvointia. Mielenterveyspalvelujen laatusuosituksen mukaisesti Osviitta toimii elämisen ja selviytymisen voimavarojen vahvistamiseksi sekä osallistuu psykososiaalisten ongelmien selvittelyyn ja niissä tukemiseen.

6 Kansalaistoiminta Itsenäisenä kansalaisjärjestönä Tampereen mielenterveysseura tukee ihmisten osallisuutta ja tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan. Merkittäväksi Osviitan toiminnan tekee vapaaehtoisten tukihenkilöiden suuri määrä ja heidän palkaton sitoutumisensa lähimmäisten tukemiseen hädän hetkellä.

7 Kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa tukeminen (1) Osviitan asiakkaaksi voi tulla kuka tahansa, joka kokee elämäntilanteensa vaikeaksi ja haluaa sen selvittämiseen ulkopuolista tukea. Asiakas voi soittaa tai tulla Osviittaan. Käyntikertoja on enimmillään viisi, jotta toiminta säilyy ensiavun luonteisena. Asiakas ohjataan tarvittaessa muiden palvelujen piiriin. Osviitta täydentää julkisia palveluja tarjoamalla myös niiden piirissä oleville mahdollisuuden tulla keskustelemaan ja siten helpottamaan oloaan. Osviitta tarjoaa ammatillisesti ohjattua kriisikeskustelua, ammatillista kriisityötä ja ryhmämuotoista kriisitukea.

8 Kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa tukeminen (2) Osviitassa tehtävään koulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt vastaavat sekä valtakunnalliseen että paikalliseen kriisipuhelimeen ja ottavat vastaan asiakkaita henkilökohtaisesti. Heitä tukee palkattu, sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saanut henkilöstö. Kriisityön ammattilaiset ottavat vastaan asiakkaita, vastaavat tukihenkilöiden työnohjauksesta ja toimivat asiantuntijatehtävissä. Traumaattisia kriisejä kohdanneiden asiakkaiden ryhmiä ohjaavat ammattityöntekijät ja muita ryhmiä vapaaehtoiset.

9 Kehittäminen ja uudet avaukset Keskitytään perustehtävää palvelevien toimintamuotojen syventämiseen. Perheiden tukemisen tarve esimerkiksi parisuhdekriiseissä kasvaa edelleen. Haetaan sopivat yhteistyökumppanit ja rahoitustukea RAY:stä. Koulutetaan tukihenkilöitä ja työntekijöitä työparityöskentelyyn. Tämä monimuotoistaa asiakastyötä ja tukee taidon kehittymistä. Kehitetään ja tarkennetaan työnohjausta niin, että se tukee entistä paremmin tukihenkilöiden jaksamista, motivaatiota ja osaamista. Sisäistä asiakasohjausta kehittämällä varmistetaan asiakkaalle mahdollisimman sopiva ja tarkoituksenmukainen apu. Nettiauttaminen ja työskentely virtuaalisesti internetin kautta tulee osaksi perustyötä.

10 Tukihenkilöt (1) Uusien tukihenkilöiden rekrytointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Heidän tulee olla tasapainoisia ja aidosti motivoituneita aikuisia. Kurssille hakevien haastattelut suorittaa aina työntekijäpari. Työnohjaukseen osallistuminen on tukihenkilöiden oikeus ja velvollisuus, josta ei voida tinkiä. Työnohjauksen tarkoitus Osviitassa on jakaa asiakaskokemuksia ja niistä nousseita tunteita, nostaa esille asiakkaiden elämäntilanteista juontuvia yleisempiä aiheita sekä auttaa jäsentämään ajatuksia ja kehittämään kohtaamistaitoja.

11 Tukihenkilöt (2) Säännöllistä aihekohtaista täydennyskoulutusta järjestetään kuukausittain. Myös koulutuksiin osallistumista pidetään laadukkaan tukihenkilötoiminnan edellytyksenä. Tukihenkilöille järjestetään mahdollisuus käsitellä asiakastilanteen aiheuttamia tuntemuksia välittömästi. Siksi paikan päällä saatavilla on työntekijä aina, kun tukihenkilöllä on asiakkaan kanssa tapaaminen. Puhelinpäivystyksen aikana Osviitan ollessa suljettuna purkukumppanina toimii puhelimella tavoitettava takapäivystäjä, joko vastaava tukihenkilö tai työntekijä. Tukihenkilöiden kanssa käydään vuosittain palautekeskustelut.

12 Ammattihenkilöstö Palkatun ammattikoulutetun henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan seuraavin keinoin: laaja työterveyshuoltosopimus, varhaisen tuen malli, tyky-tuki, riittävä täydennyskoulutus, joustavat työaika- ja tehtäväjärjestelyt, parityöskentelyn mahdollistaminen, kehityskeskustelut, työnohjaus, viikoittainen kollegiaalinen purkutuokio, arvostava johtaminen sekä keskinäinen kunnioitus ja huomaavainen käytös. Ammatillinen henkilöstö tukee, kannustaa ja kouluttaa tukihenkilöitä sekä tekee asiakastyötä.

13 Viestintä Osviitan toiminnasta viestitään sisäisesti henkilöstön tiimipalaverein, joista tehdään muistiot, tukihenkilökirjein kuukausittain, sähköpostilla ja puhelimitse tarvittaessa. Sisäistä tiedottamista varten on myös olohuoneen seinän ilmoitustaulu. Ulkoisesti keskeisin viestinnän väline on verkkosivusto Alueen lehtiä käytetään säännöllisesti aukioloajoista tiedottamiseen. Messuilla ja muissa tapahtumissa esillä oltaessa on mukana roll-upkuva sekä esitteitä. Toimintaa esitellään sidosryhmien ja muiden tilaajien tilaisuuksissa sovitusti, suullisesti ja esitysmateriaalein. Vuosisuunnitelmat ja -kertomukset jaetaan sidosryhmille sovitusti. Sosiaalisen median käyttöä lisätään hallitusti.

14 Rahoitus Rahoituksesta vastaavat tällä hetkellä pääosin Raha-automaattiyhdistys ja Tampereen kaupunki. Jonkin verran tuloja saadaan lahjoituksina, tilavuokrina ja asiantuntijapalkkioina. Tampereen ympäristökuntia tullaan lähestymään sekä avustushakemuksin että ostopalvelutarjouksin. Merkittävää markkinaehtoista palvelutuotantoa ei aiota kehittää. Kriisipalvelut pysyvät maksuttomina. RAY:n kanssa käydään vuoden 2012 aikana neuvottelut toiminnan rahoituksesta yhdessä muiden kriisikeskusten kanssa. Viestinnän keinoin vedotaan yrityksiin, jotta ne osallistuisivat yhteiskuntavastuun kantamiseen mielenterveyttä edistämällä, ja tehdään lahjoitusten antaminen helpommaksi.

KRIISIAUTTAMISEN LINJAUKSET SUOMEN MIELEN- TERVEYSSEURAN KRIISIKESKUS- VERKOSTOSSA

KRIISIAUTTAMISEN LINJAUKSET SUOMEN MIELEN- TERVEYSSEURAN KRIISIKESKUS- VERKOSTOSSA KRIISIAUTTAMISEN LINJAUKSET SUOMEN MIELEN- TERVEYSSEURAN KRIISIKESKUS- VERKOSTOSSA mielenterveysseura.fi KRIISIAUTTAMISEN LINJAUKSET SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN KRIISIKESKUSVERKOSTOSSA SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry MISSIO VISIO

Yhteiset Lapsemme ry MISSIO VISIO Yhteiset Lapsemme ry on Helsingissä vuonna 1988 perustettu, poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Yhdistys toimii maahanmuuttajalasten, ulkomailta

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2015

Toiminta- suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Syöpäjärjestöjen. tukihenkilötoiminta

Syöpäjärjestöjen. tukihenkilötoiminta Syöpäjärjestöjen tukihenkilötoiminta S i s ä l l y s Lukijalle... 3 Tietoa Syöpäjärjestöistä... 4 Tukihenkilötoiminta... 4 Tukihenkilötoiminnan periaatteet... 6 Tukihenkilö... 8 Tukihenkilön toiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseuran toiminnan monet ulottuvuudet

Suomen Mielenterveysseuran toiminnan monet ulottuvuudet Suomen Mielenterveysseuran toiminnan monet ulottuvuudet 1 Maistraatinportti 4 A 00240 Helsinki Tel. +358 9 615 516 mielenterveysseura.fi Ulkoasu: Bond TOIMINNAN MONET ULOTTUVUUDET Suomen Mielenterveysseurassa

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kriisikeskusten näkemykset mielenterveyspalveluista ja kriisityön kohteista

Kriisikeskusten näkemykset mielenterveyspalveluista ja kriisityön kohteista Syyskuu 2014 Sirkka-Liisa Kuitunen Jukka Valkonen Kriisikeskusten näkemykset mielenterveyspalveluista ja kriisityön kohteista Johdanto n koordinoiman Kriisikeskusverkoston tietoja ja käsityksiä paikallisista

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA Toimintasuunnitelma 2015 2 Sisällys 1. SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA KANSALAIS- JA KANSANTERVEYSJÄRJESTÖNÄ.. 3 2. KANSALAISTOIMINTA... 4 3. SOS-KRIISIKESKUS... 6 4. KRIISITYÖN KOORDINAATIO...

Lisätiedot

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12. VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.2013 Sisällys 1 Johdanto 3 1.1 Ensi- ja turvakotien liiton

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt TOIMINTASUUNNITELMA 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

edistää lapsen kannalta hyvän ympäristön suunnittelua tehdä nuorisotyötä antaa mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten parissa.

edistää lapsen kannalta hyvän ympäristön suunnittelua tehdä nuorisotyötä antaa mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten parissa. Tukihenkilötoiminnan vuosiraportti 2014 Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on lapsiperheiden vapaaehtois-, palveluja etujärjestö. Varsinais-Suomen piiri on yksi Liiton kymmenestä piiristä. Sen alueella

Lisätiedot

Hyväksytty MLL:n Lapin piirin kevätkokouksessa 6.5.2015

Hyväksytty MLL:n Lapin piirin kevätkokouksessa 6.5.2015 MLL:n Lapin piiri ry:n kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 1 Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja sen työn perusta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Sosiaalinen tilinpäätös

Sosiaalinen tilinpäätös Sosiaalinen tilinpäätös Johdanto 3 9 Nuorten turvatalot nuorten ja perheiden tukena 3 Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta 7 Sosiaalinen tilinpäätös mallin esittely 9 Nuorten turvatalojen sosiaalisen

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 VÄESTÖLIITTO 2014 lyhyesti Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka edistää perheiden, nuorten ja koko väestön terveyttä, turvallisuutta ja onnellista ja tasapainoista

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseuran strategia vuosille 2016 2020

Suomen Mielenterveysseuran strategia vuosille 2016 2020 Suomen Mielenterveysseuran strategia vuosille 2016 2020 Sisältö: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulevaisuuskuva Suomesta Perustehtävä ja arvot Maailma muutoksessa Strategiset tavoitteet Kehittämisohjelmat Vastuut

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on mielenterveysomaisten alueyhdistys.

Vuosikertomus 2014  FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on mielenterveysomaisten alueyhdistys. Vuosikertomus 2014 Sisältö: sivu Sisältö sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus ja arvot 3 2. Toimintaympäristö ja toiminnan painopistealueet vuonna 2014 5 2.1 Toimintaympäristö 5 2.2 Painopistealueet vuonna

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot