Tervetuloa Nesslingin Säätiön hakuinfoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa Nesslingin Säätiön hakuinfoon"

Transkriptio

1 Tervetuloa Nesslingin Säätiön hakuinfoon Wifi: DemosGuest DemosGuest5G Salasana: #tutkijavaikuta

2 Minttu Jaakkola tutkimuspäällikkö, Nesslingin Säätiö Muista suun lisäksi korvat: vastapuolta pitää kuunnella, sillä maailma ei ole vain oman pääsi

3 Hakuinfo , Minttu Jaakkola

4 Maj ja Tor Nessling

5 Säätiön yleinen rahoitushaku Mihin? Ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen ja tiedon viestintään Tukea myönnetään hankkeille, joiden tulokset ovat sovellettavissa suomalaiseen ympäristönsuojeluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tai tukevat muulla tavoin Suomen ympäristötavoitteita. Säätiö tukee erityisesti ratkaisuhakuisia hankkeita, jotka edistävät eri tahojen välistä yhteistyötä.

6 Säätiön yleinen rahoitushaku Kenelle? Mitä? Tutkimusapurahat väitöskirjatutkimukseen (3v) tai väitöksen jälkeiseen tutkimukseen (2v) hakijana stipendiaatti itse (maisteri/tohtori) henk.koht apuraha + muut kulut (matkat, tarvikkeet, laitteet, yleiskustannus 15%) vk-tutkija /v, väitellyt /v Tieteellisen ympäristötiedon välittämiseen hakijana yksityishenkilöt, yhteisöt ja organisaatiot keskimäärin 5000 (konf) (muu) eur/hanke

7 Tuettavan tutkimuksen ryhmittely: 1. Luonnontieteellinen ympäristötutkimus ilmakehän tutkimus vesiympäristön tutkimus maaekosysteemien tutkimus 2. Ympäristötekniikan tutkimus ja kehittäminen 3. Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus ympäristötalous ympäristöoikeus ympäristöpolitiikka muut soveltuvat tieteenalat 4. Tieteellisen ympäristötiedon välittäminen ympäristökonferenssit ja kokoukset tapahtumat, julkaisut ja muut toiminnat, joilla edistetään tutkimustiedon välittymistä yhteiskuntaan ratkaisuiksi ja päätöksenteon tueksi

8 Rahoituskriteerit: Tulosten ratkaisuhakuisuus ja yhteiskunnallinen relevanssi Tutkimuksen ja tutkimusryhmän tieteellinen taso Tutkimuksen innovatiivisuus Tutkijoiden/tutkimusryhmien/organisaatioiden välinen yhteistyö Tutkimuksesta viestintä ja vuorovaikutus sidosryhmien (erityisesti tiedon hyödyntäjien) kanssa Koulutusympäristö (jos apurahaa haetaan väitöskirjatyöhön)

9 Viestintä- ja vuorovaikutus MIKSI? Tutkijoille mahdollisuus tulla yhteiskunnassa näkyviin ja vaikuttaa tutkimuksellaan Vuorovaikutus ei tarkoita tutkimuksen tilaamista yksinomaan tiedon hyödyntäjien näkökulmasta! Tutkijat tuovat keskusteluun mukaan laajempia näkemyksiä, erilaisen aikaskaalan ja tietoa ongelmien taustoista ja yhteen kytkeytymisestä. Työllistymisen kannalta tohtorin eristäytyminen omaan tiedeyhteisöön voi olla kohtalokasta. Kansainvälisen rahoituksen vaateet- esim. Horizon 2020

10 Viestintä- ja vuorovaikutus KENELLE? Esimerkki hankkeen sidosryhmäjaosta Durham E., Baker H., Smith M., Moore E. & Morgan V. (2014). The BiodivERsA Stakeholder Engagement Handbook. BiodivERsA, Paris (108 pp).

11 Viestintä- ja vuorovaikutus MITÄ? Ideaalitilanteessa tutkimuskysymysten määrittely yhdessä tiedon hyödyntäjien kanssa Hankkeen lopputuotteen suunnittelua tiedon hyödyntäjien kanssa; tätä voi tehdä hankkeen jokaisessa vaiheessa, mutta mitä aikaisemmin, sen parempi Vähintään tunnistetaan ne tahot, joille tutkimustuloksista tulisi viestiä

12 Käytäntö Hakuaika Lue ohjeistus huolellisesti! Hakemus täytetään E-Nessissä Liitteeksi tutkimussuunnitelma ja CV+ julkaisuluettelo tutkimuspaikan sitoumus ohjaajan lausunto (vk) ulkomaisten yhteistyökumppanien sitoumus Rahoitettavat hankkeet tiedossa Hanke voi alkaa

13 Fb: Aleksi Poutanen

14 Sarianne Tikkanen tutkija, Suomen ympäristökeskus Tutkijana vuorovaikutus on minulle tärkeää, jotta ymmärrän minkälaista tietoa todellisessa maailmassa tarvitaan. Sitä kautta osaan tuottaa tutkimuksellani oikeaa tietoa, ja tiedän, että tutkimuksellani on vaikutusta.

15 Vuorovaikutussuunnitelman rakentaminen Kohti vesiviisasta kiertotaloutta - hanke Nesslingin säätiön hakuinfo Sarianne Tikkanen, Suomen ympäristökeskus Kuva: Ympäristöhallinnon kuvap Raili Malinen

16 Hankeryhmä Hankejohtaja Jani Salminen, TkT Tutkijat Jari Koskiaho, TkT Sarianne Tikkanen, VTL Rahoitus Maj ja Tor Nesslingin säätiön Vesi ja vesiekosysteemit kiertotaloudessa -haku

17 Hankkeen idea Kiertotalouden ja vesikysymysten yhteensovittaminen. Kokonaisvaltaisen näkemyksen tarjoaminen vesiviisaasta kiertotaloudesta päätöksenteon tueksi ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseksi. Vuorovaikutus on edellytys oikeiden kysymysten esittämiselle, ratkaisujen löytymiselle ja niiden toteuttamiselle.

18 Sidosryhmien tunnistaminen WWF Finnish Water Forum Vesilaitosyhdistys Kuntaliitto Oulun yliopisto ELY-keskus SLL YM Pyhäjärvi Instituutti + yritykset Biovakka Rudus Baltic Sea Action Group Vesi Ekokem MMM Viisas Honkajoki Pellon Future Earth Suomi FES Sitra Kiertotalous Ympäristötiedonfoorumi TEM Outotec Teknologiateollisuus ry. Aalto-yliopisto Digipolis oy. + yritykset Itä-Suomen yliopisto Helsingin yliopisto MTK AVI EU komissio Kemianteollisuus ry. Metsäteollisuus ry. Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry..

19 Vaikutus interssi -matriisi: sidosryhmien ryhmittely roolin mukaan Osallistaminen Yhteistyö KORKEA VAIKUTUS KOHTUULINEN Ympäristöministeriö YM Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Maa- ja metsätalousministeriö MMM Kuntaliitto Aluehallintovirasto AVI ELY-keskus EU:n komissio Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto Helsingin yliopisto Yrityksiä Pyhäjärvenseudun yritykset, Meri-Lapin yritykset Biovakka Oy, Honkajoki Oy, Outotec Oy, Pellon Oy, Rudus Oy, Ekokem Oy Tiedotus Asiantuntijat, tutkijat, poliitikot Kansalaiset, ns. suuri yleisö Kuluttajat Media KOHTUULLINEN INTRESSI Future Earth Suomi FES Ympäristötiedonfoorumi Sitra Pyhäjärvi instituutti Digipolis Oy Oulun yliopisto Baltic Sea Action Group BSAG Finnish Water Forum FWF Konsultointi Suomen luonnonsuojeluliitto SLL World Wildlife Fund WWF Elinkeinoelämän etujärjestöt Ympäristöteollisuus ja palvelut YTP Teknologiateollisuus ry Kemianteollisuus ry Metsäteollisuus ry Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry Vesilaitosyhdistys ry. KORKEA

20 Yhteydenotot ja keskustelut sidosryhmien kanssa Minkälaista yhteistyötä toivomme? Mitä voimme tarjota hankkeessa? Minkälaisia tiedontarpeita vastapuolella on? Miten voisimme parhaiten vastata niihin? Miten suunnata tutkimuskysymyksiä? Minkälaisia lopputuotteiden tulisi olla? Puheluita, Sähköposteja Tapaamisia Seminaareissa käyntejä Verkostoitumista

21 Sidosryhmäyhteistyö- ja vuorovaikutussuunnitelma Aikataulu 1-7 kk 8-10 kk kk Sidosryhmät Sidosryhmäyhteistyön askeleet kohti synteesiä vesiviisaasta kiertotaloudesta Yhteistyö Osallistaminen Konsultointi Tiedotus Osallistava aloitusseminaari tutkimusstrategian tarkentamiseksi Haastatteluja Työpajoja Fokusryhmäkeskusteluja Ohjausryhmä -tapaamisia Kansallisella tasolla ja tapaustarkasteluissa Fokusryhmäkeskusteluja Kansallisella tasolla ja tapaustarkasteluissa 2-päiväinen työpaja hankkeen välitulosten analysointia ja ratkaisulinjausten hyväksyttävyyden arviointia varten. Lopputuotteiden yhteissuunnittelua Hankkeen onnistumisen väliarviointi sidosryhmien kannalta. Ohjausryhmä ja yksittäistapaamisia hankkeen arviointia ja lopputuotteiden yhteissuunnittelua. Alustavan synteesin arviointia. Osallistava Townhall seminaari vesiviisaasta kiertotaloudesta Asiantuntijahaastatteluja Kysely kiertotalouteen pyrkiville pk-yrityksille: vesiviisaan kiertotalouden käytännön ajurit, edellytykset ja esteet, ratkaisumahdollisuudet. Työpajoihin osallistumista Tiedotteita, kolumneja, nettisivut, some-tiedotusta ja osallistumista eri foorumeiden keskusteluun (mm. Facebookin Mahdoton yhteistö, LinkedIn ryhmät), Vesiviisas-hankkeen monipuolisen tutkija- ja sidosryhmätiimin interaktiivinen blogi. Loppuseminaari vesiviisaan kiertotalouden synteesistä Suomessa.

22 innostavaa aikaavievää motivoivaa - vaikuttavaa Todelliset tiedontarpeet Täsmälliset tutkimuskysymykset Vaikuttavat vastaukset Jalkautuvat lopputuotteet

23 KIITOS! VESIVIISASTA KIERTOTALOUTTA & VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA TEKEMÄSSÄ

24 Maarit Jokinen On vaikuttavaa kun joku tekee huippututkimusta, mutta on huippua kun joku tekee vaikuttavaa

25 Vuorovaikutus tiedon hyödyntäjien kanssa Luonnonsuojelubiologin matoperspektiivi aiheeseen Nesslingin säätiö Maarit Jokinen

26 Minulla on missio Tuotan tietoa elämä pelastuu

27 Tiedon ja toiminnan välillä on kuilu Yhtenä syynä pidetään vuorovaikutuksen puutetta tiedon tuottajien ja käyttäjien/päätöksentekijöiden välillä

28 Tutkijan roolit Vuorovaikutuksen määrä tiedon tuottajan ja käyttäjän välillä Puhdas tutkija Faktat Tiedon käyttäjä Ongelmien määrittely Tuomari Tiedon käyttäjä Faktat, Väärinymmärrysten korjaaminen Tiedon tuottaja Kysymykset Välittäjä Tiedon käyttäjä Faktat Yhteisten kysymysten määrittely Tiedon tuottaminen Osallistuva asiantuntija Tiedon käyttäminen

29 Vuorovaikutus eliöiden välillä: symbioosi Loisinta Amensalismi Kommensalismi Mutualismi Yksipuolinen hyöty Toinen osapuoli aiheuttaa toiselle haittaa hyötymättä tästä itse Toinen osapuoli hyötyy toisesta tuottamatta tälle haittaa Molemmat osapuolet hyötyvät toisistaan

30 Rahoittaja on kuningas Hanki rahaa tutkimukseen Tee tieteellisiä julkaisuja What is interesting is not always important, and what is important is not always interesting. Cook ym. 2013

31 Päätöksentekoon vaikuttava tieto 1. Merkityksellistä ja oikea-aikaista päätöksiä tekevien tahojen kannalta 2. Tiedon käyttäjien mielestä luotettavaa 3. Huomioi tiedon käyttäjien arvot ja näkökulmat (Cash ym. 2003)

32 Case: Liito-oravan suojelu Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskielto perustuu EU:n luontodirektiiviin Jäsenmaat raportoivat EU:lle direktiivin toimeenpanosta ja direktiivilajien tilanteesta Erityinen viranomaismenettely ollut käytössä 10 vuotta Viranomaistoimintaa ohjaa YM:n ja MMM laatima ohje Menettelyn vaikuttavuutta ei oltu tutkittu Savon Sanomat

33 Tutkimuskysymysten valinta/kehittäminen Todennäköisempää tulla huomioiduksi jos tieto linkittyy olemassa oleviin prosesseihin Tiedon käyttäjät toivovat täsmällisiä vastauksia heille oleellisiin kysymyksiin Todennäköisempää löytää vastaus kysymykseen jota varten tutkimus on erityisesti suunniteltu 1. Keitä ovat tiedon todennäköiset/toivottavat käyttäjät? 2. Kohderyhmien konsultointi

34 Tiedon tavoitellut käyttäjät: Kansalliset tahot jotka linjaavat menettelyä: YM, MMM Tahot jotka tekevät ratkaisuja liito-orava-alueiden metsänkäytöstä ja sen arvioinnista: ELYt, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus Tahot jotka raportoivat luontodirektiivin toimeenpanosta EU:lle: YM, SYKE Luonnonsuojeluopoliittiset toimijat

35 Kohderyhmien konsultointi: Vapaamuotoiset keskustelut Prosessin seuraaminen ELY-keskuksessa Lisäksi: tutustuminen politiikka-asiakirjoihin, oikeuskäytäntöön, harmaaseen kirjallisuuteen

36 Aineiston kerääminen ja raportointi Tulisiko tieteellisesti ehkä vähemmän kiinnostavat, mutta mahdollisesti tiedon käyttäjille merkitykselliset havainnot julkaista? Harmaa kirjallisuus

37 Tulosten julkaiseminen ja esittely Suomenkielinen julkaisu lähetettiin keskeisille sidosryhmille vapaasti ladattavissa verkossa Lehdistötiedote Artikkeli Ympäristö-lehteen Tulosten esittelytilaisuus kaikille ELY-keskuksille etäneuvotteluyhteydellä Esitelmä ympäristöhallinnon Metsien ja soiden ennallistamisen neuvottelupäivillä Tieteellinen artikkeli Animal Conservation -lehdessä

38 Mediahuomio

39 Missä tietoa on pyritty käyttämään?

40 Missä tietoa on pyritty käyttämään?

41 Missä tietoa on pyritty käyttämään?

42 Missä tietoa on pyritty käyttämään?

43 Missä tietoa on pyritty käyttämään?

44 Oliko tiedolla vaikutusta? Ohjeluonnoksessa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan pinta-ala 0,03-0,07 hehtaarista 0,1-0,3 hehtaariin

45 Tutkimuksen vaikuttavuus: miten arvioida onnistumista?

46 Take-home messages: Kaikissa tutkijanrooleissa on mahdollisuus venyttää roolin rajoja Tiedon hyödyntäjät pitää huomioida jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa Olet onnistunut jos olet tuottanut hyvää tietoa ja sitä käytetään

47 Kiitos!

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10

Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10 Competitive Advantage by Safety CAFE Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10 1. Yleistä Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka on meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön tutkimuskeskus,

Lisätiedot

METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen

METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Saija Kuusela, Mirja Rantala ja Riikka Paloniemi Saija Kuusela Mirja Rantala Riikka Paloniemi METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen Kuusela, S., Rantala,

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ULOS LUOKKAHUONEESTA. Matka vaikuttavaan oppimiseen

ULOS LUOKKAHUONEESTA. Matka vaikuttavaan oppimiseen ULOS LUOKKAHUONEESTA Matka vaikuttavaan oppimiseen OPIN SAFARILLA perustelemaan. Ymmärsin, että yleensä perustelut ovat tärkeimpiä avaimia sekä ongelman ytimen että näkökulman ratkaisumahdollisuuksien

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Mitä on kansainvälistyminen? Kansainvälistyminen on oppimista, siirtämistä, ymmärtämistä, verkostoitumista, kauppaa mutta erityisesti kansainvälistyminen on oman

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (asetus 1347/1991) tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot