KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut"

Transkriptio

1 KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2013

2 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää suuren osan ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja tukimuodoista Karviaisen alueella. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa selvittämään mistä palveluita tai tukea on mahdollisuus saada sen hetkisessä elämäntilanteessa. Palveluoppaita on saatavana Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimipisteistä sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kotisivuilta Palvelujen keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista. 2

3 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Ikäihmisten palvelulinja IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU KOTIHOITO Kotihoidon maksut KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Ateriapalvelu Turvapalvelu Kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Päivätoiminta vihtiläisille Kuntouttava intervallihoito KOTIUTUSTIIMI MUISTIPOLIKLINIKKA TOIMINTATERAPIA OMAISHOITO ASUMISPALVELU VUODEOSASTOT VETERAANIPALVELUT Vihdin veteraaniasiain neuvottelukunta Veteraanijärjestöt VETERAANIKUNTOUTUS JA AVUSTUKSET Rintamaveteraanien kuntoutus Veteraanikuntoutukseen hakeminen Rintamaveteraanien avustustoiminta vihtiläisille Sotainvalidien kuntoutus Sotainvalidien avustustoiminta Lotta-Svärd Säätiön kuntoutus Lotta-Svärd Säätiön avustustoiminta Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet Valtiokonttorin Sotilasvamma- ja veteraaniasioiden asiakaspalvelu TERVEYSPALVELUT Lääkärin ja hoitajan ajanvaraus

4 13.2. Laboratorio- ja röntgenpalvelut Suun terveydenhuolto Fysioterapia Apuvälineet Diabeteshoito Mielenterveyspalvelut Päihdepalvelut Terveydenhuollon maksukatto eresepti JA LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN UUSIMINEN HOITOTARVIKEJAKELU Hoitotarvikkeiden tilaaminen etukäteen Tarvikejakelujen aukioloajat SOSIAALIPALVELUT Toimeentulotuki Talous- ja velkaneuvonta EDUNVALVONTA SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES Sosiaaliasiamies Potilasasiamies KELAN PALVELUT Palvelunumerot etuuksittain Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeensaajien asumistuki Kelan matkakorvaus Lääkekustannukset Rintamalisä ASUMINEN Vuokra-asuminen Asuntojen korjaustoiminta PALVELULIIKENNE SEURAKUNNAN PALVELUT VAPAAEHTOISTOIMINTA JA YHDISTYKSET YKSITYISIÄ PALVELUNTUOTTAJIA KOTITALOUSVÄHENNYS YHTEYSTIETOJA

5 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan ja Vihdin perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin asukasta. Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: lasten ja nuorten palveluiden linja, työikäisten palveluiden linja ja ikäihmisten palveluiden linja. Lisätietoa löytyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen omilta kotisivuilta Ikäihmisten palvelulinja Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä ikäihmisten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista. Tarpeen mukainen hoito ja hoiva varmistetaan esimerkiksi ympärivuorokautisen kotihoidon avulla. 2. IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ikäihmisten neuvontapalvelu tarjoaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista Karkkilan ja Vihdin ikäihmisille ja heidän omaisilleen. Tarvittaessa voi pyytää palvelutarpeen arviointia ikäihmisten sosiaaliohjaajilta. Lisätietoja vanhusten palveluista saa: Karkkila Sosiaaliohjaaja (09) , maanantaina klo ja Vihti Sosiaaliohjaaja (09) Sosiaaliohjaaja (09) maanantaina klo ja 13-15, torstaina klo Karkkilan veteraanineuvonta Karkkilan sotainvalidien ja veteraanien asianhoitajana toimii ikäihmisten palvelulinjan sosiaaliohjaaja. Hänen pääasialliset tehtävät veteraanineuvonnassa ovat: asiakkaiden ohjaus ja neuvonta etuuksien hakemisessa sotainvalidien palvelujen järjestäminen 5

6 veteraanikuntoutusten hakemusten käsittely, päätöksenteko sekä seuranta Karkkilan sosiaaliohjaaja (09) Karkkilan terveyskeskus, Huhdintie 23 25, Karkkila Puhelinaika maanantaisin klo ja Vihdin veteraanineuvonta Vihdin veteraanineuvojan vastaanotto on Nummela terveysasemalla. Veteraanineuvonnan tavoitteena on edistää veteraanipalvelujen piiriin kuuluvien henkilöiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Neuvonnalla ja kotikäynnein tuetaan asiakkaan arjen sujumista ja kotona selviytymistä. Asiakkaan kanssa arvioidaan hänen voimavaroja ja kotona selviytymistä tukevien palveluiden ja kuntoutuksen tarvetta. Vihdin Veteraanineuvojan pääasialliset tehtävät ovat: etuuksien selvittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin ohjaaminen tarvittavan kotiavun järjestäminen apuväline- ja asunnonmuutostöiden tarpeen arvioiminen virkistys- ja harrastustoimintaan ohjaaminen Vihdin veteraanineuvoja Nummelan terveysasema. Nummenselkä 2, Nummela Puh. (09) KOTIHOITO Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa asiakkaita selviytymään omatoimisesti omassa kodissaan elämänkaaren eri vaiheissa. Kotihoito muodostuu kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta ja tukipalveluista. Kotihoidolla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat yksityiset palveluntuottajat, omaiset ja vapaaehtoistyöntekijät. Kotihoidon palveluita annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Palvelut kohdistetaan pääsääntöisesti vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoidon palvelut voivat olla tilapäisiä tai säännöllisiä. Kotona asumista tuetaan kotihoidon tukipalveluilla. Näitä ovat ateriapalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, päivätoiminta, turvapalvelu ja kuntouttava intervallihoito palvelutaloissa. Muita tukipalveluita tuottavat yksityiset palveluntuottajat. Tukipalveluista peritään maksu toteutuneen käytön mukaisesti. Säännöllisen kotihoidon palvelun piirissä oleville asiakkaille teh- 6

7 dään henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan myönnetyt palvelut. Kotihoidossa työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, kodinhoitajia ja perushoitajia. Osastonhoitajat ovat alueiden lähiesimiehiä Palvelujen piiriin hakeutuva voi olla yhteydessä oman alueensa kotihoidon osastonhoitajaan. Asiakkaan luokse tehdään arviointikäynti ja sovitaan tarvittavista palveluista. Asiakas saa päätöksen hakemistaan palvelusta. Henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus asiakkaan asioista Kotihoidon maksut Tilapäinen kotipalvelu tai kotihoito alle 1 tunti vuorokautta kohti 8,70 yli 1 tunti vuorokautta kohti 25,00 Tilapäinen kotisairaanhoito lääkärin suorittama kotikäynti 13,80 muun henkilökunnan suorittama kotikäynti 8,70 Tilapäinen kotihoito (kotipalvelu ja/tai kotisairaanhoito) muuttuu säännölliseksi kun kotihoidon tarve on todettu jatkuvaa tai tilapäinen palvelu on kestänyt yli kolme kuukautta. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvää kuukausimaksua seuraavasti: Perheenjäsen ten määrä Maksut tomuuden yläraja/kk Hoitoisuusluokat I-IV Kotihoidon (kp+ksh) palvelutunnit kuukaudessa Maksuprosentti tulorajan ylittävästä bruttokuukausituloista yli yli 1-5 h 5 15 h h yli 30 h I II III IV % % % % *) Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 7

8 Palvelutunnit kuukaudessa saadaan jakamalla viikon aikana annettu palvelu seitsemällä ja kertomalla kolmellakymmenellä. Päätetystä maksusta on mahdollista hakea alennusta/vapautusta esim. taloudellisen tilanteen perusteella. Lisätietoja antavat sosiaaliohjaajat ja kotihoidon osastonhoitajat. Vähintään 20 prosentin sotainvalidille kotihoito on maksutonta. 4. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Tukipalveluista peritään alla mainitut hinnat toteutuneen käytön mukaisesti. Sotilasvammalain perusteella vähintään 20 % sotainvalidit saavat maksutta tiettyjä tukipalveluja, jotka tulee sopia kotihoitoyksikön kanssa Ateriapalvelu Palvelua voidaan myöntää henkilölle, joka ei omatoimisesti suoriudu ruuan valmistuksesta. Myönnetystä kotiin toimitettavasta ateriasta ja/tai toimipisteruokailusta asiakas saa kirjallisen päätöksen. Ateriapalvelua tarvitsevat voivat olla yhteydessä oman alueensa kotihoidon osastonhoitajiin. Toimipisteruokailu on mahdollista seuraavissa toimipisteissä: Karkkilassa Palvelukeskus Vihdin kirkonkylällä Hopearinne Nummelassa Kaarikeskus ja terveyskeskuksen ruokala toimipisteruokailu (perusruokalistalta) 6,00 /krt kotiin kuljetettu lämmin/kylmä ateria (perusruokalistalta) 6,70 /kpl Menumat ateria-automaatti 6,70 /kpl 4.2. Turvapalvelu Turvapalvelulla voidaan turvata asiakkaan ympärivuorokautinen avunsaanti hätätilanteissa. Turvapuhelin myönnetään, kun asiakas kokee sairaudesta tai vammasta johtuvaa turvattomuutta tai toimintakyky on alentunut. Sairaalasta kotiuduttua voidaan myös tarvita ympärivuorokautista turvapalvelua. Turvapalvelun perustuu asiakaskohtaiseen tarveharkintaan. Kotihoidon osastonhoitaja arvioi turvapuhelimen tarpeen ja tekee asiasta päätöksen. Turvapuhelin vakituiseen kotiosoitteeseen ja samassa taloudessa asuvilla henkilöillä voidaan laitteeseen liittää kaksi hälytintä. Yksin asuvan asiakkaan bruttotulojen ylittäessä /kk, hänet ohjataan ostamaan suoraan palvelut turvapalveluiden järjestäjältä. Pariskunnan bruttotuloraja on /kk. Karviaisen myöntämästä turvapalvelusta peritään asiakasmaksu kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti turvapalvelun käyttöönotto ja avausmaksu 25 omassa kodissaan asuvan turvapalvelumaksu 30,00 /kk turvapalveluauttajan käynti 20 /kerta, maksukatto 60 /kk 8

9 Turvapalvelun tuottaa Karviaiselle Hiiden turva-auttajat. Palvelun voi tilata omakustanteisena palveluna suoraan Hiiden turva-auttajille. Palvelun hinta on 90 /kk, joka sisältää myös hälytyskäynnit Kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaan kunta voi järjestää kuljetuspalvelua tukemaan ja edistämään sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan asiakkaan omatoimista suoriutumista. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on vaikeuksia liikkumisessa ja ei ole vammaispalvelulain mukainen vaikeavammainen. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- tai kuntoutusmatkoihin. Ne korvataan muun lainsäädännön (esim. Kela) mukaisesti. Kuljetuspalvelua myönnetään vuotuisen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Yhtymähallitus hyväksyy sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen soveltamisohjeet sekä myöntämisperusteet: bruttotuloraja kuukaudessa (maksimissaan 1154,33 /kk yhden hengen talous ja 1923,89 /kk pariskunta). asuinpaikasta matka lähimpään taajamaan on vähintään 2 km. Vuonna 2013 asiakkaalta perittävä omavastuu on 5 / suunta (ei sotainvalideilta yli 20 %) Kuljetuspalvelua haetaan hakulomakkeella. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus. Kuljetuspalveluhakemus palautetaan Karviaisen sosiaaliohjaajalle tai veteraanineuvojalle. Kuljetuspalveluhakemuksen voi tulostaa Karviaisen nettisivuilta tai sen voi pyytää sosiaaliohjaajalta tai veteraanineuvojalta. Lisätietoja saa oman alueen sosiaaliohjaajilta ja veteraanineuvojalta Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Karviaisen alueen vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu hoidetaan keskitetysti Karkkilan sosiaalityöntekijän toimesta: Karkkilan kaupungintalo Valtatie 26, Karkkila puh.aika ma-pe klo (09) Päivätoiminta vihtiläisille Päivätoiminta tarjoaa ikääntyville virkistystoimintaa, kuntoutusta, mukavaa yhdessä oloa, laulua, pelejä ym. toiveiden mukaista ohjelmaa sekä saunomista halukkaille. Kuljetus järjestetään tarvittaessa. Palvelupäätöksen laatii kotihoidon osastonhoitaja. 9

10 Päivätoimintaa järjestetään Vihdin kirkonkylällä Palvelutalo Hopearinteen ja Nummelassa Palvelutalo Kaarikeskuksen tiloissa. Päiväntoiminta toteutetaan klo 9-14 välillä ja ateriointi ja kahvit sisältyvät päivätoimintamaksuun. Lisätiedot ja ilmoittautumiset (09) ma - pe klo 8-16 Päivätoimintamaksu / krt ilman kuljetusta 13,00 kuljetuksen kanssa 18, Kuntouttava intervallihoito Intervallijakso voidaan myöntää akuuteissa tai traumaattisissa kriisitilanteissa, sairaalasta kotiutuksen yhteydessä tai hoitoon osallistuvan omaisen ollessa tilapäisesti estynyt auttamistehtävissä. Perusteena voi olla myös tilapäinen ympärivuorokautinen hoidon ja hoivan tarve. Intervallijakso voi tukea asiakkaan kotona asumista ja myöhentää asumispalveluun tai laitoshoitoon siirtymistä. Intervallijaksot ovat määrärahasidonnaisia ja tarveharkintaan perustuvia. Kotihoidon osastonhoitaja tai kotiutustiimin vastaava myöntävät palvelua. Kuntouttava intervallihoito maksusitoumuksella vuorokausi 28,00 puolipäivähoito 15,00 5. KOTIUTUSTIIMI Kotiutustiimi osallistuu jatkohoidon ja kotiutuksen suunnitteluun, hoitopalavereihin, potilassiirtojen valmisteluun erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon sekä Karviaisen oman organisaation sisällä. Kotiutustiimin yhteystiedot klo puh sähköposti: Kotiutustiimin vastaava puh MUISTIPOLIKLINIKKA Muistipoliklinikka pyrkii löytämään ja tunnistamaan muistisairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja toiminta keskittyy muistisairaiden seurantaan ja ohjaukseen. Tavoitteena on lisätä tietämystä muistisairauksista sekä edistää myönteistä asennoitumista muistisairaita kohtaan. Muistipoliklinikkaan voivat olla yhteydessä kaikki, jotka epäilevät itsellään tai läheisellään muistiongelmia. Lääkärin lähetettä ei tarvita. Tapaamisesta sovitaan puhelimitse. 10

11 Muistihoitaja puh. aika ma ja ke klo , (09) Muistikoordinaattori puh. aika ma ja ke klo , (09) TOIMINTATERAPIA Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa päähuomion kohteena on asiakkaan toimintakyky. Toimintaterapiassa etsitään käytännön keinoja asiakkaan arkitoiminnoista selviämiseen. Toimintaterapeutti palvelee kaikkia yli 65- vuotiaita kotona tai laitoshoidossa olevia koko kuntayhtymä Karviaisen alueella. Toimintaterapia painottuu osastolla kotiutusvaiheeseen ja tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kotiutustiimin sekä muun henkilökunnan kanssa. Terapia on yksilö- tai ryhmämuotoista. Vuodeosaston ulkopuolisten asiakkaiden toimintaterapia tapahtuu pääasiassa kotikäynteinä enintään viiden kerran jaksoissa. Toimintaterapiaan pääsee lääkärin lähetteellä tai muun terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana. Asiakas voi myös itse ottaa suoraan yhteyttä. Toimintaterapia on asiakkaalle maksutonta. Toimintaterapeutti kuuluu hallinnollisesti muistipoliklinikkaan, mutta toimipiste sijaitsee Nummelan vuodeosastolla. Toimintaterapeutti puh. (09) OMAISHOITO Omaishoidon tuki on Karviaisen määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen on harkinnanvaraista. Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja vapaapäiviä, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tukea myönnetään sitovaan ja vaativaan hoitotyöhön. Tukea ei myönnetä palvelutalossa asuville. Omaishoidon tuen myöntäminen on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista. Omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tukea haetaan hakemuslomakkeella. Hakemuksen saa sosiaaliohjaajilta, veteraanineuvojalta tai sen voi ladata sähköisesti Karviaisen kotisivuilta. Hakemukseen tulee liittää asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota (esim. lääkärinlausunto). Hakemuksessa tulee olla tarkka kuvaus hoitajan antamasta hoidosta ja huolenpidosta. Hakemus palautetaan oman alueen sosiaaliohjaajalle. Hakemuksen saapumisen jälkeen tehdään kotiin arviointikäynti. Päätöksen omaishoidon tuesta tekee viranhaltija ja hakemukset käsitellään ikäihmisten avopalveluiden työryhmässä. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tukea voidaan myöntää jos henkilö tarvitsee sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia hoitoa ja huolenpitoa. Hoidettavalla tulee olla 11

12 pääsääntöisesti korotettuna Kelan hoitotuki, vammaistuki tai lapsen hoitotuki. Hoitoa tarvitsevan henkilön sekä hoitajan kotikunnan tulee olla Karkkila tai Vihti. Hoitajan tulee olla ikänsä ja terveydentilansa sekä muiden edellytystensä puolesta soveltuva hoitotyöhön. Päätöstä tehtäessä käytetään apuna erilaisia toimintakykymittareita (esim. Rava, MMSE). Hoitopalkkiot vuonna 2013 Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuki maksetaan aina hoitajalle. Käytössä on kolme hoitoisuusryhmäpalkkiota. I Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 749,03 Ylin hoitopalkkio maksetaan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen, kuten saattohoidon, aikana. Edellytyksenä on, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai opiskelua. II Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 557,25 Palkkio maksetaan kun hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta on myös yöaikaan. III Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 383,24 Palkkio maksetaan, kun hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvasti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta ei kuitenkaan ole yöllä tai avuntarve on öisin vähäistä. Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien järjestäminen Kuukausipalkkiota saavalla hoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa. Vapaapäivät voi pitää säännöllisesti kuukausittain tai niitä voi säästää ja pitää pidemmän vapaajakson kerrallaan. Vapaapäiviä ei voi pitää ennakkoon. Omaishoitajan vapaapäivät voidaan järjestää intervallihoitona peruskuntayhtymä Karviaisen hyväksymissä ostopalveluyksiköissä tai sijaishoitona. Lasten ja nuorten omaishoidettavien hoito järjestetään Eteva kuntayhtymän yksiköissä tai perhehoidossa. Sijaishoitajana voi toimia omaishoidettavan läheinen, naapuri tai ystävä, joka lakisääteisten vapaapäivien aikana toimii omaishoidettavan kotona hoitajana. Sijaishoitojärjestelmässä noudatetaan lakia omaishoidontuesta (lisäys lakiin lukien 4a ; Sijaishoito omaishoitajan vapaan ja muun poissaolon aikana) ja Karviaisen omaishoidon tuen soveltamisohjeita. Vuonna 2013 sijaishoitajalle maksetaan 63,54 /vrk hoitopalkkiota. Yli 18 -vuotias hoidettava maksaa asiakasmaksulain mukaisesti asiakasmaksua intervalli- ja sijaishoidosta Peruskuntayhtymä Karviaiselle 10,60 /lakisääteinen vapaapäivä. Lisätiedot ja tiedustelut omaishoidosta ja sijaishoitajana toimimisesta: 12

13 Karkkila Huhdintie 23-25, Karkkila Sosiaaliohjaaja puh. (09) , puh. maanantai klo10-12 ja Vihti, Asematie 30, Nummela Sosiaaliohjaaja puh. (09) maanantai klo10-12 ja ja torstai Vihti, veteraanit Veteraanineuvoja puh.(09) ASUMISPALVELU Kunnalla on järjestämisvastuu sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluista. Periaatteena on että, asumispalveluihin sijoittaudutaan vasta, kun kotona selviytyminen avohuollon tukitoimin ei ole enää mahdollista. Asumispalvelupaikat ovat perusturvakuntayhtymä Karviaisen tuottamia palveluja tai ostopalveluja. Palvelutalot tarjoavat asumispalvelua. Asumispalveluihin sijoittamisen edellytyksenä on kirjallinen hakemus, jossa tarvittavat tiedot ovat liitteinä. Arvioitaessa hakijan asumispalvelujen tarvetta otetaan huomioon hoidolliset ja sosiaaliset syyt sekä avohuollon palvelujen käyttö. Hakijalla ei ole oikeutta valita asumispalveluyksikköä. Vapautuneet asumispalvelupaikat täytetään SAS-ryhmän päätöksellä. SAS-ryhmän toiminta ja asumispalvelupaikan myöntäminen kyh Hakemuslomakkeita asumispalveluun saa sosiaaliohjaajilta ja veteraanineuvojalta (yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta), lomakkeen voi ladata myös sähköisesti Karviaisen internetsivuilta. Asumispalveluyksiköt: Toivokoti Nyhkäläntie 37, Karkkila, osastonhoitaja puh. (09) Marjaanakoti Vihdintie 25, Karkkila, puh (09) Nyhkäläkoti Nyhkäläntie 39, Karkkila, p. (09) Karkkilan Palvelukeskus Nyhkäläntie 39, Karkkila, puh. (09) Nummelan Kaarikeskussäätiö/Palvelukeskus Kaarikeskus Pisteenkaari 13, Nummela, puh. (09) tai Vihdin vanhainkotisäätiö/palvelutalo Hopearinne 13

14 Liukkaankuja 1, Vihti, puh. (09) Atmos Oy/Hoivakoti Valkama Linjalankuja 3 B-talo, Vihti, puh Betesda-säätiö/ Palvelukoti Jokela Saukkolantie 872, Lohja, puh. (019) Ykköskodit Hiidenpelto, Männiköntie 24, Vihti, puh. (09) Palvelukeskus Syysviiru Werlanderintie 170, Sammatti Ryhmäasunto Jäkärä Vihti kk Vihdin kotihoidon osastonhoitaja (09) VUODEOSASTOT Karviaisen ikäihmisten linjalla, hoivapalvelukeskuksessa toimivat Karkkilan vuodeosasto, Vihdin kirkonkylän hoivaosasto ja Nummelan vuodeosasto. Toiminta keskittyy akuuttiin, kuntouttavaan ja muuhun lyhytaikaiseen vuodeosastohoitoon sekä intervalli- ja pitkäaikaishoitoon. Karkkilan vuodeosastolla on 36 paikkaa, Vihdin kirkonkylän hoivaosastolla on 33 pitkäaikaispaikkaa ja Nummelan vuodeosastolla on 39 paikkaa. Osastolle tullaan lääkärin lähetteellä tai siirtona toisesta sairaalasta. Päätöksen vuodeosastolle otosta ja kotiutuksesta tekee osastonlääkäri. Vuodeosastohoitoa järjestetään koko Karviaisen alueella kotipaikkakunnasta riippumatta. Hoidon aikana arvioidaan mitkä palvelut tukevat potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta. Tavoitteena on potilaan tarpeista lähtevä yksilöllinen hoito. Hoito perustuu kuntouttavaan työotteeseen, jonka perustana on olemassa olevan toimintakyvyn edistäminen ja mahdollisimman monipuolinen käyttäminen. Kuntouttavalla työotteella huolehditaan potilaan aktiivisuudesta motivoimalla ja kannustamalla omatoimisuuteen. Yhteystiedot Karkkilan vuodeosasto, Huhdintie 23-25, Karkkila puh. (09) , (09) osastonhoitaja puh. (09) Kirkonkylän hoivaosasto, Jokikunnantie 74, Vihti puh. (09) osastonhoitaja puh. (09)

15 Nummelan vuodeosasto, Nummenselkä 2, Nummela vierailuaika joka päivä klo12-19 puh. (09) , (09) , (09) osastonhoitaja puh. (09) VETERAANIPALVELUT Rintamaveteraanit Rintamaveteraanilla tarkoitetaan henkilöä, jolla on rintamasotilastunnus, naisille myönnetty rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Se on merkitty veteraanin sotilaspassiin ja naisilla on vaaleansininen tunnuslautakunnan antama kortti. Tunnusten myöntäminen on päättynyt vuonna Rintamaveteraaneille on Kela- korttiin merkitty R-tunnus, joka oikeuttaa veteraanipalveluihin. Sotainvalidit Sotainvalideihin kuuluvia henkilöitä ovat: - henkilöt, joilla on rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus ja joiden sotilasvammakorvaukset suoritetaan sotilasvammalain (404/1948) nojalla. - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana joutuivat sotavankeuteen siviileinä. - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana pommitusten tai muun syyn vuoksi vammautuivat ja ovat sotilasvammalain perusteella hyväksytty sotavammaisiksi. - henkilöillä on Valtiokonttorin myöntämä, sotilasvammalakiin perustuvan elinkorkopäätös. Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet Perusturvakuntayhtymän veteraanipalveluja voivat käyttää ne henkilöt, joilla on Puolustusvoimien/Sota-arkiston myöntämä todistus osallistumisesta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetussa laissa 1039/97 ja laissa 984/2004 tarkoitettuun palveluun: - henkilöt, joille on annettu jokin rintamaveteraaneille tarkoitetuista tunnuksista (rintamasotilas, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus), jos he olisivat hakeneet tunnusta sen hakemiselle asetetussa määräajassa eli vuoden 1994 loppuun mennessä. - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana ovat palvelleet ulkomaalaisina vapaaehtoisina osallistuen varsinaisiin sotatoimiin Suomen puolustusvoimien joukoissa. - henkilöt, jotka ovat osallistuneet vuosina puolustusvoimien alaisina merimiinojen raivaukseen tai raivausesteiden purkamiseen merivoimien alusyksiköissä tai maamiinojen raivaukseen Pohjois-Suomessa. 15

16 - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana ovat palvelleet sairaanhoitotehtävissä puolustusvoimien hoitopaikoissa. - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana ovat palvelleet puolustusvoimien koulutuskeskuksissa asevelvollisuuslain nojalla määrättyinä. - karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneet miehet, joille Valtiokonttori on myöntänyt kuntoutusoikeuden. - Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneet henkilöt, joille Valtiokonttori on myöntänyt kuntoutusoikeuden. Veteraanipalvelujen saamiseksi on esitettävä Sota-arkiston myöntämä todistus. Miinanraivaaja voi esittää kuvallisen Kela-kortin, jossa on MR-tunnus Vihdin veteraaniasiain neuvottelukunta Vihdin veteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on ylläpitää vihtiläisten rintamaveteraanien yhteishenkeä ja hyvinvointia edistämällä veteraanien ja heidän puolisoiden sekä leskien elinoloja, hoitoa ja virkistysmahdollisuuksia yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Neuvottelukunta tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja veteraaneja koskevista asioista. Neuvottelukunta pitää yhteyttä kunnan eri viranomaisten, seurakunnan, veteraanijärjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten sekä muiden veteraanityötä tekevien tai tukevien viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Kunnanhallitus on nimennyt rintamaveteraanien neuvottelukunnan, jonka edustajien valinnasta se myös päättää. Neuvottelukunta kokoontuu tarvittaessa 2-3 kertaa vuodessa. Lisätietoja: Sihteeri, veteraanineuvoja, puh (09) Veteraanijärjestöt Karkkilan rintamaveteraaneissa on jäseniä 30 ja kannatusjäseniä 20. Toimintana heillä on valmistavat kokoukset syys- ja kevätkokouksia varten sekä yhteistä toimintaa esim. kesäretkiä. Vihdin rintamaveteraanit toimii sotiin osallistuneiden suomalaisissa joukoissa taistelleiden rintamaveteraanien sekä heidän perheenjäsentensä etujärjestönä. Yhdistys valvoo heidän yleisiä ja yhteisiä yhteiskunnallisia ja oikeudellisia etuja. Se toimii rintamaveteraaneja koskevan lainsäädännön kehittämiseksi terveydenhoidon ja kuntoutuksen, eläke-etujen ja asunto-olojen parantamiseksi sekä kaikin tavoin valvoo rintamaveteraanien etuja ja oikeuksia. Yhdistys suorittaa toimialaansa kuuluvaa tutkimustyötä ja jäsenistön etuja palvelevaa neuvonta- ja tiedotustoimintaa, edustaa jäsenistöä sekä toimii jäsenistön puolesta niitä koskevissa asioissa. Yhteistyötä tehdään muiden samansuuntaisten yhteiskunnallisten päämäärien ja rauhantyön hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa. Osasto ei ole puoluepoliittinen eikä sotilaallinen. Varsinaisella jäsenellä 16

17 tulee olla tammenlehvä eli rintamasotilastunnus. Kannattajajäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka haluaa rintamaveteraanien toimintaa tukea. Johtokunta hyväksyy varsinaiset ja kannattajajäsenet. Vihdin rintamaveteraaneissa on jäseniä 94 ja kannatusjäseniä 33. Talvikautena kokoonnutaan kerran kuukaudessa Vihdin kirkonkylän Oharissa ja kesäaikana Hiidenrannassa. Juhannusaattona on lipunnosto Hiidenrannassa ja heinäkuun alkupuolella on tasavuosia täyttäneiden kukitus. Vuorovuosina järjestetään lohjalaisten veteraanien kanssa yhteinen kesätapahtuma. Myös onkikilpailut järjestetään perinteisesti. Yhdessä osallistutaan talvisodan päättymispäivän tilaisuuteen, kansallisen veteraanipäivän tilaisuuteen, kaatuneitten muistopäivän viettoon, piirin kirkkopyhän viettoon, puolustusvoimien lippupäivän viettoon sekä tietysti itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Lisäksi toimii veteraanien lauluryhmä. Lisätietoja: Karkkilan rintamaveteraanit Ry: Puheenjohtaja Hannu Taskinen Sihteeri Anja Kinnunen Vihdin veteraanit Ry Puheenjohtaja Mauri Lindholm, puh Sihteeri Juhani Ranta puh , Sotainvalidien veljesliitot Veljesliiton osastojen toiminnan tavoitteena on jäsenten hyvinvoinnin ja kotona asumisen turvaaminen mahdollisimman pitkään. Toiminta on yhteistyötä Valtiokonttorin, Kaunialan palveluneuvonnan, kuntoutuslaitosten ja kotikunnan virkailijoitten kanssa. Toiminnassa pyritään tiedottamaan jäsenille heidän lakisääteisistä etuuksista ja ohjataan heidät saavuttamaan ne. Sotainvalidien veljesliiton Karkkilan seudun osasto Ry toimii Karkkilassa ja Nummi-Pusulassa. Osasto on perustettu vuonna Sotainvalidijäseniä on 15 ja puolisojäseniä 35. Osaston toimisto on avoinna tiistaisin klo Karkkilan seurakuntatalossa, johon puhelinnumero on (09) Lisätietoja: Osaston puheenjohtaja Martti Ericsson, puh. (09) Varapuheenjohtaja Olavi Skog, puh. (09) Pusula Sihteeri Kaisa Lehtonen, puh. (09) Sotainvalidien Veljesliiton Vihdin osasto ry Osasto on perustettu vuonna Vuoden 2013 alussa jäseniä on 15 sotainvalidijäsentä, puoliso- ja leskijäseniä 21 ja tukijäseniä 13. Jäsenten keski-ikä 17

18 on lähes 90v. Jäseneksi anotaan lomakkeella, joka osoitetaan johtokunnalle. Jäsenetuihin kuuluu Sotainvalidi-lehti ja Veljesliiton kalenteri. Osasto pyrkii kohentamaan ja ylläpitämään puoliso- ja leskijäsenten kuntoa ohjaamalla kuntoutukseen ja kustantamalla pienimuotoista kuntoutusta. Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi osaston toimintaan kuuluu oleellisena virkistystoiminnan järjestämistä mm. retkiä ja yhteisiä ruokailutilaisuuksia. Vihdin Sotainvalidien johtokunnassa on tehty päätös avustaa "pieniprosenttisten" sotainvalidien perheitä hautajaiskustannuksissa. Johtokunnan päätöksellä voidaan anomuksesta avustaa maksuvaikeuksissa esim. hoitokulut, siivous, apuvälineet tai rikkoutuneet kodinkoneet. Osaston toimisto on auki kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo Vihdin kirkonkylän pappilassa. Puhelinnumero toimistoon on Toimistossa on paikalla sihteeri Onneli Eranka eikä tapaamiseen tarvitse varata aikaa etukäteen. Muina aikoina yhteydenotot suoraan puheenjohtajaan, sihteeriin tai johtokunnan jäseniin. Heinäkuussa toimisto on suljettu. Lisätietoja: Osaston puheenjohtaja Torsti Lahti, puh. (09) tai Varapuheenjohtaja Olavi Syvälähde, puh. (09) tai Sihteeri Onneli Eranka, puh VETERAANIKUNTOUTUS JA AVUSTUKSET Rintamaveteraanien kuntoutus Veteraanikuntoutuksen voidaan valita veteraani, jolla on rintamasotilastunnus tai naisille myönnetty rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai todistus osallistumisesta miinanraivaustehtäviin vuosina sekä sotainvalidi, jonka haitta-aste on alle 10 % ja joka ei ole oikeutettu saamaan kuntoutusta jonkin muun lain perusteella. Kuntoutuksen tavoitteena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toimistaan. Kuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti päiväkuntoutuksena tai avokuntoutuksena. Mikäli päivä- tai avokuntoutuksesta ei ole veteraanille oleellista hyötyä, voidaan kuntoutus toteuttaa laitoskuntoutuksena. Rintamaveteraanin aviopuolisolla on mahdollisuus yhteiseen laitoskuntoutusjaksoon puolisonsa kanssa. Vihdin kunnan määrärahaa suunnataan myös Vihtiläisten veteraanien leskien päivä- tai avokuntoutukseen, mikäli he eivät saa kuntoutusta muun lain nojalla. 18

19 12.2. Veteraanikuntoutukseen hakeminen Kuntoutusta haetaan pitkin vuotta hakemuslomakkeella, joita saa terveysasemalta, veteraanineuvojalta tai sosiaaliohjaajalta. Hakemuksen voi veteraanin puolesta täyttää myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen. Laitoskuntoutusta haettaessa tarvitaan hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta. Lääkärinlausunto voi olla enintään vuoden vanha. Veteraanin puolison on liitettävä hakemukseen lääkärintodistus hänen hakiessa veteraanin kanssa yhteiselle laitoskuntoutusjaksolle. Avokuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin antama hoitomääräys (Sv 3fM-lähete), jossa yksilöidään tarvittavat hoito- ja kuntoutustoimenpiteet. Avokuntoutusta voidaan toteuttaa fysikaalisessa hoitolaitoksessa tai veteraanin kotona. Jalkahoitoa myönnetään avokuntoutuksena ja sitä saavat myös palvelu-, hoitotai hoivakodissa pitkäaikaishoidossa asuvat henkilöt. Kuntoutusta myönnetään valtion ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen määrärahojen puitteissa. Kuntoutuspäätökset tehdään tarveharkintaisesti. Lisätietoja kuntoutuspalveluista: Karkkila sosiaaliohjaaja ma. klo ja Vihti: veteraanineuvoja Rintamaveteraanien avustustoiminta vihtiläisille Rintamaveteraanien yhdistyksen avustukset Sotavahinkosäätiön avustusasioita hoitaa Mauri Lindholm, puh Avustusta hakevan veteraanin täytyy olla Rintamaveteraaniliiton jäsen. Avustuksia voivat hakea myös veteraanien puolisot sekä lesket. Sotavahinkosäätiön avustuksissa on tuloraja 1050 brutto/kk. Avustusta myönnetään lääkäri-, sairaala- ja lääkekuluihin. Samoin avustusta saa myös hammaslääkäri- ja silmälasikuluihin. Hakemukseen liitetään alkuperäiset tositteet sekä tilinumero, johon avustus maksetaan. Anomukset toimitetaan osoitteeseen. Mauri Lindholm Voimapolku 2 A 13, Nummela. Tiedustelut puh Lisäksi jaetaan yleisiä keräysvaroja, jolloin ei ole tulorajaa. Edellyttää myös Rintamaveteraaniliittoon kuulumista. Anomukset toimitetaan osoitteeseen: Jarmo Viirto. Albertinkatu 29, Nummela. Tiedustelut: puh Keräysvarojen anomisesta ilmoitetaan paikallislehtien seurapalstoilla. Vihdin elämänlaatu avustus Vihtiläisillä veteraaneilla, veteraanien puolisoilla ja leskillä on mahdollisuus Vihdin kunnan antaman elämänlaatumäärärahan turvin saada tukea kotona 19

20 selviytymiseen. Tuen myöntäminen on tarveharkintaista ja yksilöllistä sekä edellyttää veteraanineuvojan kotikäyntiä. Avustuksella tuetaan veteraanien tilaisuuksien sekä liikuntaryhmien yhteiskuljetuksia. Lisätietoja veteraanineuvoja Sotainvalidien kuntoutus Sotilasvammalain mukaan sotainvalidit, joiden haitta-aste on vähintään 10 % saavat vuosittain laitoskuntoutusta 2 4 viikkoa ja tämän lisäksi vammaan kohdistuvaa avokuntoutusta. Kuntoutuksen voi puolittaa puolison kanssa. Lisätietoja: Sotainvalidien Veljesliittojen paikallisosastot Palveluneuvoja Soile Tornberg, Kaunialan sairaala Oy, puh. (09) / Valtiokonttori puh. (09) tai Sotainvalidien avustustoiminta Kuntien järjestämät ateriapalvelut, pyykkipalvelut, siivousapu ja muut tukipalvelut ovat vähintään 20 % sotainvalidille maksuttomia. Näiden palveluiden antamisesta ja toteutustavasta päättää sotainvalidin kotikunta. Valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille vähintään 20% sotainvalidien kotipalveluista sekä siihen liittyvistä tukipalveluista (esim. siivous- ja pesulapalvelut), asumispalveluista,. Lisäksi valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille vähintään 25 prosentin sotainvalidin laitoshoidosta aiheutuneet kustannukset. Näistä tulee sopia oman kunnan veteraanineuvojan, sosiaaliohjaajan tai kotihoidon osastonhoitajien kanssa. Sotainvalidien Veljesliitto on yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa järjestänyt vuodesta 1998 lähtien avustajatoimintaa sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. Avustajat auttavat arjen askareissa asiakkaiden tarpeiden mukaan. He myös neuvovat ja auttavat asioinnissa, lähtevät mukaan kauppa- tai lääkärireissulle, postiin, kauppaan tai kävelylenkille. Avustajatoiminnan asiakkaina voivat olla sotainvalidit, heidän puolisonsa ja leskensä sotaveteraanit, heidän puolisonsa ja leskensä rintamaveteraanit, heidän puolisonsa ja leskensä rintamanaiset, heidän puolisonsa ja leskensä Avustajatoiminta on järjestön jäsenilleen tuottamaa huoltopalvelua, josta perittävät asiakasmaksut ovat hyvin kohtuullisia. Uudenmaan alueella avustajatoimintaa hallinnoi Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piiri, jolle hankkeen hallinnointi siirtyi Kaunialan Sairaalalta. 20

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2014 Päivitetty 17.6.2014 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 12.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3.

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS

VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS 28.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 1. YLEISTÄ 5 1.1. Vihdin rintamaveteraanit ry 5 1.2. Vihdin rintamaveteraanit ry naisjaosto 6 1.3. Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

PALVELUITA. vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille

PALVELUITA. vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille PALVELUITA vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille päivitetty 22.9.2008 PALVELUOPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Vihdin vanhuspalvelujen henkilökunta on suunnitellut tämän palveluoppaan, jota selailemalla löytää suurimman

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE 03/2012 TAMMELAN KUNTA Kunnanjohtaja Matti Setälä p. 050 569 4930, matti.setala@tammela.fi Sosiaalijohtaja Annukka Kuismin p. 050 550 2263, annukka.kuismin@tammela.fi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA 2013 SISÄLTÖ 1. PALVELUOHJAUS JA PALVELUNEUVONTA........................... 7 1.1 YLEINEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA........................ 7 1.2 IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille LAUKAAN KUNTA Vanhusten palvelut 2 VANHUSTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhuspalvelujen johtaja Pirkko Uuttu Pelloskuja 3, 41340 Laukaa puh.

Lisätiedot

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT: 1. Seniorisentteri 4 2. Kotihoito 5 2.1. Palveluohjausyksikkö 6 Yöpartio 6 Kotisairaala 6 Kotiutustiimi

Lisätiedot

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Kyh 15.6.2010 72 Kyh liite 2 1 KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Ikäihmisten linja / Geriatriakeskus 2 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus 1.2. Palvelutarpeen

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

PALVELUOPAS VAMMAISILLE KUNTALAISILLE JA IKÄIHMISILLE. Kirkkonummen perusturva

PALVELUOPAS VAMMAISILLE KUNTALAISILLE JA IKÄIHMISILLE. Kirkkonummen perusturva PALVELUOPAS VAMMAISILLE KUNTALAISILLE JA IKÄIHMISILLE Kirkkonummen perusturva 2 LUKIJALLE Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009 lukien. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta,

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville 2008-2009 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Turvallisemmin portaissa Stannah-porrashissit

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Palveluneuvonta ja ohjaus puh. 05 352 2370 Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Arvoisa lukija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistyi 1.1.2010. Piiri varmistaa

Lisätiedot