KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut"

Transkriptio

1 KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2013

2 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää suuren osan ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja tukimuodoista Karviaisen alueella. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa selvittämään mistä palveluita tai tukea on mahdollisuus saada sen hetkisessä elämäntilanteessa. Palveluoppaita on saatavana Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimipisteistä sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kotisivuilta Palvelujen keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista. 2

3 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Ikäihmisten palvelulinja IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU KOTIHOITO Kotihoidon maksut KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Ateriapalvelu Turvapalvelu Kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Päivätoiminta vihtiläisille Kuntouttava intervallihoito KOTIUTUSTIIMI MUISTIPOLIKLINIKKA TOIMINTATERAPIA OMAISHOITO ASUMISPALVELU VUODEOSASTOT VETERAANIPALVELUT Vihdin veteraaniasiain neuvottelukunta Veteraanijärjestöt VETERAANIKUNTOUTUS JA AVUSTUKSET Rintamaveteraanien kuntoutus Veteraanikuntoutukseen hakeminen Rintamaveteraanien avustustoiminta vihtiläisille Sotainvalidien kuntoutus Sotainvalidien avustustoiminta Lotta-Svärd Säätiön kuntoutus Lotta-Svärd Säätiön avustustoiminta Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet Valtiokonttorin Sotilasvamma- ja veteraaniasioiden asiakaspalvelu TERVEYSPALVELUT Lääkärin ja hoitajan ajanvaraus

4 13.2. Laboratorio- ja röntgenpalvelut Suun terveydenhuolto Fysioterapia Apuvälineet Diabeteshoito Mielenterveyspalvelut Päihdepalvelut Terveydenhuollon maksukatto eresepti JA LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN UUSIMINEN HOITOTARVIKEJAKELU Hoitotarvikkeiden tilaaminen etukäteen Tarvikejakelujen aukioloajat SOSIAALIPALVELUT Toimeentulotuki Talous- ja velkaneuvonta EDUNVALVONTA SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES Sosiaaliasiamies Potilasasiamies KELAN PALVELUT Palvelunumerot etuuksittain Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeensaajien asumistuki Kelan matkakorvaus Lääkekustannukset Rintamalisä ASUMINEN Vuokra-asuminen Asuntojen korjaustoiminta PALVELULIIKENNE SEURAKUNNAN PALVELUT VAPAAEHTOISTOIMINTA JA YHDISTYKSET YKSITYISIÄ PALVELUNTUOTTAJIA KOTITALOUSVÄHENNYS YHTEYSTIETOJA

5 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan ja Vihdin perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin asukasta. Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: lasten ja nuorten palveluiden linja, työikäisten palveluiden linja ja ikäihmisten palveluiden linja. Lisätietoa löytyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen omilta kotisivuilta Ikäihmisten palvelulinja Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä ikäihmisten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista. Tarpeen mukainen hoito ja hoiva varmistetaan esimerkiksi ympärivuorokautisen kotihoidon avulla. 2. IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ikäihmisten neuvontapalvelu tarjoaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista Karkkilan ja Vihdin ikäihmisille ja heidän omaisilleen. Tarvittaessa voi pyytää palvelutarpeen arviointia ikäihmisten sosiaaliohjaajilta. Lisätietoja vanhusten palveluista saa: Karkkila Sosiaaliohjaaja (09) , maanantaina klo ja Vihti Sosiaaliohjaaja (09) Sosiaaliohjaaja (09) maanantaina klo ja 13-15, torstaina klo Karkkilan veteraanineuvonta Karkkilan sotainvalidien ja veteraanien asianhoitajana toimii ikäihmisten palvelulinjan sosiaaliohjaaja. Hänen pääasialliset tehtävät veteraanineuvonnassa ovat: asiakkaiden ohjaus ja neuvonta etuuksien hakemisessa sotainvalidien palvelujen järjestäminen 5

6 veteraanikuntoutusten hakemusten käsittely, päätöksenteko sekä seuranta Karkkilan sosiaaliohjaaja (09) Karkkilan terveyskeskus, Huhdintie 23 25, Karkkila Puhelinaika maanantaisin klo ja Vihdin veteraanineuvonta Vihdin veteraanineuvojan vastaanotto on Nummela terveysasemalla. Veteraanineuvonnan tavoitteena on edistää veteraanipalvelujen piiriin kuuluvien henkilöiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Neuvonnalla ja kotikäynnein tuetaan asiakkaan arjen sujumista ja kotona selviytymistä. Asiakkaan kanssa arvioidaan hänen voimavaroja ja kotona selviytymistä tukevien palveluiden ja kuntoutuksen tarvetta. Vihdin Veteraanineuvojan pääasialliset tehtävät ovat: etuuksien selvittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin ohjaaminen tarvittavan kotiavun järjestäminen apuväline- ja asunnonmuutostöiden tarpeen arvioiminen virkistys- ja harrastustoimintaan ohjaaminen Vihdin veteraanineuvoja Nummelan terveysasema. Nummenselkä 2, Nummela Puh. (09) KOTIHOITO Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa asiakkaita selviytymään omatoimisesti omassa kodissaan elämänkaaren eri vaiheissa. Kotihoito muodostuu kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta ja tukipalveluista. Kotihoidolla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat yksityiset palveluntuottajat, omaiset ja vapaaehtoistyöntekijät. Kotihoidon palveluita annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Palvelut kohdistetaan pääsääntöisesti vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoidon palvelut voivat olla tilapäisiä tai säännöllisiä. Kotona asumista tuetaan kotihoidon tukipalveluilla. Näitä ovat ateriapalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, päivätoiminta, turvapalvelu ja kuntouttava intervallihoito palvelutaloissa. Muita tukipalveluita tuottavat yksityiset palveluntuottajat. Tukipalveluista peritään maksu toteutuneen käytön mukaisesti. Säännöllisen kotihoidon palvelun piirissä oleville asiakkaille teh- 6

7 dään henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan myönnetyt palvelut. Kotihoidossa työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, kodinhoitajia ja perushoitajia. Osastonhoitajat ovat alueiden lähiesimiehiä Palvelujen piiriin hakeutuva voi olla yhteydessä oman alueensa kotihoidon osastonhoitajaan. Asiakkaan luokse tehdään arviointikäynti ja sovitaan tarvittavista palveluista. Asiakas saa päätöksen hakemistaan palvelusta. Henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus asiakkaan asioista Kotihoidon maksut Tilapäinen kotipalvelu tai kotihoito alle 1 tunti vuorokautta kohti 8,70 yli 1 tunti vuorokautta kohti 25,00 Tilapäinen kotisairaanhoito lääkärin suorittama kotikäynti 13,80 muun henkilökunnan suorittama kotikäynti 8,70 Tilapäinen kotihoito (kotipalvelu ja/tai kotisairaanhoito) muuttuu säännölliseksi kun kotihoidon tarve on todettu jatkuvaa tai tilapäinen palvelu on kestänyt yli kolme kuukautta. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvää kuukausimaksua seuraavasti: Perheenjäsen ten määrä Maksut tomuuden yläraja/kk Hoitoisuusluokat I-IV Kotihoidon (kp+ksh) palvelutunnit kuukaudessa Maksuprosentti tulorajan ylittävästä bruttokuukausituloista yli yli 1-5 h 5 15 h h yli 30 h I II III IV % % % % *) Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 7

8 Palvelutunnit kuukaudessa saadaan jakamalla viikon aikana annettu palvelu seitsemällä ja kertomalla kolmellakymmenellä. Päätetystä maksusta on mahdollista hakea alennusta/vapautusta esim. taloudellisen tilanteen perusteella. Lisätietoja antavat sosiaaliohjaajat ja kotihoidon osastonhoitajat. Vähintään 20 prosentin sotainvalidille kotihoito on maksutonta. 4. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Tukipalveluista peritään alla mainitut hinnat toteutuneen käytön mukaisesti. Sotilasvammalain perusteella vähintään 20 % sotainvalidit saavat maksutta tiettyjä tukipalveluja, jotka tulee sopia kotihoitoyksikön kanssa Ateriapalvelu Palvelua voidaan myöntää henkilölle, joka ei omatoimisesti suoriudu ruuan valmistuksesta. Myönnetystä kotiin toimitettavasta ateriasta ja/tai toimipisteruokailusta asiakas saa kirjallisen päätöksen. Ateriapalvelua tarvitsevat voivat olla yhteydessä oman alueensa kotihoidon osastonhoitajiin. Toimipisteruokailu on mahdollista seuraavissa toimipisteissä: Karkkilassa Palvelukeskus Vihdin kirkonkylällä Hopearinne Nummelassa Kaarikeskus ja terveyskeskuksen ruokala toimipisteruokailu (perusruokalistalta) 6,00 /krt kotiin kuljetettu lämmin/kylmä ateria (perusruokalistalta) 6,70 /kpl Menumat ateria-automaatti 6,70 /kpl 4.2. Turvapalvelu Turvapalvelulla voidaan turvata asiakkaan ympärivuorokautinen avunsaanti hätätilanteissa. Turvapuhelin myönnetään, kun asiakas kokee sairaudesta tai vammasta johtuvaa turvattomuutta tai toimintakyky on alentunut. Sairaalasta kotiuduttua voidaan myös tarvita ympärivuorokautista turvapalvelua. Turvapalvelun perustuu asiakaskohtaiseen tarveharkintaan. Kotihoidon osastonhoitaja arvioi turvapuhelimen tarpeen ja tekee asiasta päätöksen. Turvapuhelin vakituiseen kotiosoitteeseen ja samassa taloudessa asuvilla henkilöillä voidaan laitteeseen liittää kaksi hälytintä. Yksin asuvan asiakkaan bruttotulojen ylittäessä /kk, hänet ohjataan ostamaan suoraan palvelut turvapalveluiden järjestäjältä. Pariskunnan bruttotuloraja on /kk. Karviaisen myöntämästä turvapalvelusta peritään asiakasmaksu kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti turvapalvelun käyttöönotto ja avausmaksu 25 omassa kodissaan asuvan turvapalvelumaksu 30,00 /kk turvapalveluauttajan käynti 20 /kerta, maksukatto 60 /kk 8

9 Turvapalvelun tuottaa Karviaiselle Hiiden turva-auttajat. Palvelun voi tilata omakustanteisena palveluna suoraan Hiiden turva-auttajille. Palvelun hinta on 90 /kk, joka sisältää myös hälytyskäynnit Kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaan kunta voi järjestää kuljetuspalvelua tukemaan ja edistämään sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan asiakkaan omatoimista suoriutumista. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on vaikeuksia liikkumisessa ja ei ole vammaispalvelulain mukainen vaikeavammainen. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- tai kuntoutusmatkoihin. Ne korvataan muun lainsäädännön (esim. Kela) mukaisesti. Kuljetuspalvelua myönnetään vuotuisen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Yhtymähallitus hyväksyy sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen soveltamisohjeet sekä myöntämisperusteet: bruttotuloraja kuukaudessa (maksimissaan 1154,33 /kk yhden hengen talous ja 1923,89 /kk pariskunta). asuinpaikasta matka lähimpään taajamaan on vähintään 2 km. Vuonna 2013 asiakkaalta perittävä omavastuu on 5 / suunta (ei sotainvalideilta yli 20 %) Kuljetuspalvelua haetaan hakulomakkeella. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus. Kuljetuspalveluhakemus palautetaan Karviaisen sosiaaliohjaajalle tai veteraanineuvojalle. Kuljetuspalveluhakemuksen voi tulostaa Karviaisen nettisivuilta tai sen voi pyytää sosiaaliohjaajalta tai veteraanineuvojalta. Lisätietoja saa oman alueen sosiaaliohjaajilta ja veteraanineuvojalta Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Karviaisen alueen vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu hoidetaan keskitetysti Karkkilan sosiaalityöntekijän toimesta: Karkkilan kaupungintalo Valtatie 26, Karkkila puh.aika ma-pe klo (09) Päivätoiminta vihtiläisille Päivätoiminta tarjoaa ikääntyville virkistystoimintaa, kuntoutusta, mukavaa yhdessä oloa, laulua, pelejä ym. toiveiden mukaista ohjelmaa sekä saunomista halukkaille. Kuljetus järjestetään tarvittaessa. Palvelupäätöksen laatii kotihoidon osastonhoitaja. 9

10 Päivätoimintaa järjestetään Vihdin kirkonkylällä Palvelutalo Hopearinteen ja Nummelassa Palvelutalo Kaarikeskuksen tiloissa. Päiväntoiminta toteutetaan klo 9-14 välillä ja ateriointi ja kahvit sisältyvät päivätoimintamaksuun. Lisätiedot ja ilmoittautumiset (09) ma - pe klo 8-16 Päivätoimintamaksu / krt ilman kuljetusta 13,00 kuljetuksen kanssa 18, Kuntouttava intervallihoito Intervallijakso voidaan myöntää akuuteissa tai traumaattisissa kriisitilanteissa, sairaalasta kotiutuksen yhteydessä tai hoitoon osallistuvan omaisen ollessa tilapäisesti estynyt auttamistehtävissä. Perusteena voi olla myös tilapäinen ympärivuorokautinen hoidon ja hoivan tarve. Intervallijakso voi tukea asiakkaan kotona asumista ja myöhentää asumispalveluun tai laitoshoitoon siirtymistä. Intervallijaksot ovat määrärahasidonnaisia ja tarveharkintaan perustuvia. Kotihoidon osastonhoitaja tai kotiutustiimin vastaava myöntävät palvelua. Kuntouttava intervallihoito maksusitoumuksella vuorokausi 28,00 puolipäivähoito 15,00 5. KOTIUTUSTIIMI Kotiutustiimi osallistuu jatkohoidon ja kotiutuksen suunnitteluun, hoitopalavereihin, potilassiirtojen valmisteluun erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon sekä Karviaisen oman organisaation sisällä. Kotiutustiimin yhteystiedot klo puh sähköposti: Kotiutustiimin vastaava puh MUISTIPOLIKLINIKKA Muistipoliklinikka pyrkii löytämään ja tunnistamaan muistisairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja toiminta keskittyy muistisairaiden seurantaan ja ohjaukseen. Tavoitteena on lisätä tietämystä muistisairauksista sekä edistää myönteistä asennoitumista muistisairaita kohtaan. Muistipoliklinikkaan voivat olla yhteydessä kaikki, jotka epäilevät itsellään tai läheisellään muistiongelmia. Lääkärin lähetettä ei tarvita. Tapaamisesta sovitaan puhelimitse. 10

11 Muistihoitaja puh. aika ma ja ke klo , (09) Muistikoordinaattori puh. aika ma ja ke klo , (09) TOIMINTATERAPIA Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa päähuomion kohteena on asiakkaan toimintakyky. Toimintaterapiassa etsitään käytännön keinoja asiakkaan arkitoiminnoista selviämiseen. Toimintaterapeutti palvelee kaikkia yli 65- vuotiaita kotona tai laitoshoidossa olevia koko kuntayhtymä Karviaisen alueella. Toimintaterapia painottuu osastolla kotiutusvaiheeseen ja tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kotiutustiimin sekä muun henkilökunnan kanssa. Terapia on yksilö- tai ryhmämuotoista. Vuodeosaston ulkopuolisten asiakkaiden toimintaterapia tapahtuu pääasiassa kotikäynteinä enintään viiden kerran jaksoissa. Toimintaterapiaan pääsee lääkärin lähetteellä tai muun terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana. Asiakas voi myös itse ottaa suoraan yhteyttä. Toimintaterapia on asiakkaalle maksutonta. Toimintaterapeutti kuuluu hallinnollisesti muistipoliklinikkaan, mutta toimipiste sijaitsee Nummelan vuodeosastolla. Toimintaterapeutti puh. (09) OMAISHOITO Omaishoidon tuki on Karviaisen määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen on harkinnanvaraista. Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja vapaapäiviä, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tukea myönnetään sitovaan ja vaativaan hoitotyöhön. Tukea ei myönnetä palvelutalossa asuville. Omaishoidon tuen myöntäminen on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista. Omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tukea haetaan hakemuslomakkeella. Hakemuksen saa sosiaaliohjaajilta, veteraanineuvojalta tai sen voi ladata sähköisesti Karviaisen kotisivuilta. Hakemukseen tulee liittää asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota (esim. lääkärinlausunto). Hakemuksessa tulee olla tarkka kuvaus hoitajan antamasta hoidosta ja huolenpidosta. Hakemus palautetaan oman alueen sosiaaliohjaajalle. Hakemuksen saapumisen jälkeen tehdään kotiin arviointikäynti. Päätöksen omaishoidon tuesta tekee viranhaltija ja hakemukset käsitellään ikäihmisten avopalveluiden työryhmässä. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tukea voidaan myöntää jos henkilö tarvitsee sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia hoitoa ja huolenpitoa. Hoidettavalla tulee olla 11

12 pääsääntöisesti korotettuna Kelan hoitotuki, vammaistuki tai lapsen hoitotuki. Hoitoa tarvitsevan henkilön sekä hoitajan kotikunnan tulee olla Karkkila tai Vihti. Hoitajan tulee olla ikänsä ja terveydentilansa sekä muiden edellytystensä puolesta soveltuva hoitotyöhön. Päätöstä tehtäessä käytetään apuna erilaisia toimintakykymittareita (esim. Rava, MMSE). Hoitopalkkiot vuonna 2013 Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuki maksetaan aina hoitajalle. Käytössä on kolme hoitoisuusryhmäpalkkiota. I Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 749,03 Ylin hoitopalkkio maksetaan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen, kuten saattohoidon, aikana. Edellytyksenä on, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai opiskelua. II Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 557,25 Palkkio maksetaan kun hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta on myös yöaikaan. III Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 383,24 Palkkio maksetaan, kun hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvasti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta ei kuitenkaan ole yöllä tai avuntarve on öisin vähäistä. Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien järjestäminen Kuukausipalkkiota saavalla hoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa. Vapaapäivät voi pitää säännöllisesti kuukausittain tai niitä voi säästää ja pitää pidemmän vapaajakson kerrallaan. Vapaapäiviä ei voi pitää ennakkoon. Omaishoitajan vapaapäivät voidaan järjestää intervallihoitona peruskuntayhtymä Karviaisen hyväksymissä ostopalveluyksiköissä tai sijaishoitona. Lasten ja nuorten omaishoidettavien hoito järjestetään Eteva kuntayhtymän yksiköissä tai perhehoidossa. Sijaishoitajana voi toimia omaishoidettavan läheinen, naapuri tai ystävä, joka lakisääteisten vapaapäivien aikana toimii omaishoidettavan kotona hoitajana. Sijaishoitojärjestelmässä noudatetaan lakia omaishoidontuesta (lisäys lakiin lukien 4a ; Sijaishoito omaishoitajan vapaan ja muun poissaolon aikana) ja Karviaisen omaishoidon tuen soveltamisohjeita. Vuonna 2013 sijaishoitajalle maksetaan 63,54 /vrk hoitopalkkiota. Yli 18 -vuotias hoidettava maksaa asiakasmaksulain mukaisesti asiakasmaksua intervalli- ja sijaishoidosta Peruskuntayhtymä Karviaiselle 10,60 /lakisääteinen vapaapäivä. Lisätiedot ja tiedustelut omaishoidosta ja sijaishoitajana toimimisesta: 12

13 Karkkila Huhdintie 23-25, Karkkila Sosiaaliohjaaja puh. (09) , puh. maanantai klo10-12 ja Vihti, Asematie 30, Nummela Sosiaaliohjaaja puh. (09) maanantai klo10-12 ja ja torstai Vihti, veteraanit Veteraanineuvoja puh.(09) ASUMISPALVELU Kunnalla on järjestämisvastuu sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluista. Periaatteena on että, asumispalveluihin sijoittaudutaan vasta, kun kotona selviytyminen avohuollon tukitoimin ei ole enää mahdollista. Asumispalvelupaikat ovat perusturvakuntayhtymä Karviaisen tuottamia palveluja tai ostopalveluja. Palvelutalot tarjoavat asumispalvelua. Asumispalveluihin sijoittamisen edellytyksenä on kirjallinen hakemus, jossa tarvittavat tiedot ovat liitteinä. Arvioitaessa hakijan asumispalvelujen tarvetta otetaan huomioon hoidolliset ja sosiaaliset syyt sekä avohuollon palvelujen käyttö. Hakijalla ei ole oikeutta valita asumispalveluyksikköä. Vapautuneet asumispalvelupaikat täytetään SAS-ryhmän päätöksellä. SAS-ryhmän toiminta ja asumispalvelupaikan myöntäminen kyh Hakemuslomakkeita asumispalveluun saa sosiaaliohjaajilta ja veteraanineuvojalta (yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta), lomakkeen voi ladata myös sähköisesti Karviaisen internetsivuilta. Asumispalveluyksiköt: Toivokoti Nyhkäläntie 37, Karkkila, osastonhoitaja puh. (09) Marjaanakoti Vihdintie 25, Karkkila, puh (09) Nyhkäläkoti Nyhkäläntie 39, Karkkila, p. (09) Karkkilan Palvelukeskus Nyhkäläntie 39, Karkkila, puh. (09) Nummelan Kaarikeskussäätiö/Palvelukeskus Kaarikeskus Pisteenkaari 13, Nummela, puh. (09) tai Vihdin vanhainkotisäätiö/palvelutalo Hopearinne 13

14 Liukkaankuja 1, Vihti, puh. (09) Atmos Oy/Hoivakoti Valkama Linjalankuja 3 B-talo, Vihti, puh Betesda-säätiö/ Palvelukoti Jokela Saukkolantie 872, Lohja, puh. (019) Ykköskodit Hiidenpelto, Männiköntie 24, Vihti, puh. (09) Palvelukeskus Syysviiru Werlanderintie 170, Sammatti Ryhmäasunto Jäkärä Vihti kk Vihdin kotihoidon osastonhoitaja (09) VUODEOSASTOT Karviaisen ikäihmisten linjalla, hoivapalvelukeskuksessa toimivat Karkkilan vuodeosasto, Vihdin kirkonkylän hoivaosasto ja Nummelan vuodeosasto. Toiminta keskittyy akuuttiin, kuntouttavaan ja muuhun lyhytaikaiseen vuodeosastohoitoon sekä intervalli- ja pitkäaikaishoitoon. Karkkilan vuodeosastolla on 36 paikkaa, Vihdin kirkonkylän hoivaosastolla on 33 pitkäaikaispaikkaa ja Nummelan vuodeosastolla on 39 paikkaa. Osastolle tullaan lääkärin lähetteellä tai siirtona toisesta sairaalasta. Päätöksen vuodeosastolle otosta ja kotiutuksesta tekee osastonlääkäri. Vuodeosastohoitoa järjestetään koko Karviaisen alueella kotipaikkakunnasta riippumatta. Hoidon aikana arvioidaan mitkä palvelut tukevat potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta. Tavoitteena on potilaan tarpeista lähtevä yksilöllinen hoito. Hoito perustuu kuntouttavaan työotteeseen, jonka perustana on olemassa olevan toimintakyvyn edistäminen ja mahdollisimman monipuolinen käyttäminen. Kuntouttavalla työotteella huolehditaan potilaan aktiivisuudesta motivoimalla ja kannustamalla omatoimisuuteen. Yhteystiedot Karkkilan vuodeosasto, Huhdintie 23-25, Karkkila puh. (09) , (09) osastonhoitaja puh. (09) Kirkonkylän hoivaosasto, Jokikunnantie 74, Vihti puh. (09) osastonhoitaja puh. (09)

15 Nummelan vuodeosasto, Nummenselkä 2, Nummela vierailuaika joka päivä klo12-19 puh. (09) , (09) , (09) osastonhoitaja puh. (09) VETERAANIPALVELUT Rintamaveteraanit Rintamaveteraanilla tarkoitetaan henkilöä, jolla on rintamasotilastunnus, naisille myönnetty rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Se on merkitty veteraanin sotilaspassiin ja naisilla on vaaleansininen tunnuslautakunnan antama kortti. Tunnusten myöntäminen on päättynyt vuonna Rintamaveteraaneille on Kela- korttiin merkitty R-tunnus, joka oikeuttaa veteraanipalveluihin. Sotainvalidit Sotainvalideihin kuuluvia henkilöitä ovat: - henkilöt, joilla on rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus ja joiden sotilasvammakorvaukset suoritetaan sotilasvammalain (404/1948) nojalla. - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana joutuivat sotavankeuteen siviileinä. - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana pommitusten tai muun syyn vuoksi vammautuivat ja ovat sotilasvammalain perusteella hyväksytty sotavammaisiksi. - henkilöillä on Valtiokonttorin myöntämä, sotilasvammalakiin perustuvan elinkorkopäätös. Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet Perusturvakuntayhtymän veteraanipalveluja voivat käyttää ne henkilöt, joilla on Puolustusvoimien/Sota-arkiston myöntämä todistus osallistumisesta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetussa laissa 1039/97 ja laissa 984/2004 tarkoitettuun palveluun: - henkilöt, joille on annettu jokin rintamaveteraaneille tarkoitetuista tunnuksista (rintamasotilas, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus), jos he olisivat hakeneet tunnusta sen hakemiselle asetetussa määräajassa eli vuoden 1994 loppuun mennessä. - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana ovat palvelleet ulkomaalaisina vapaaehtoisina osallistuen varsinaisiin sotatoimiin Suomen puolustusvoimien joukoissa. - henkilöt, jotka ovat osallistuneet vuosina puolustusvoimien alaisina merimiinojen raivaukseen tai raivausesteiden purkamiseen merivoimien alusyksiköissä tai maamiinojen raivaukseen Pohjois-Suomessa. 15

16 - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana ovat palvelleet sairaanhoitotehtävissä puolustusvoimien hoitopaikoissa. - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana ovat palvelleet puolustusvoimien koulutuskeskuksissa asevelvollisuuslain nojalla määrättyinä. - karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneet miehet, joille Valtiokonttori on myöntänyt kuntoutusoikeuden. - Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneet henkilöt, joille Valtiokonttori on myöntänyt kuntoutusoikeuden. Veteraanipalvelujen saamiseksi on esitettävä Sota-arkiston myöntämä todistus. Miinanraivaaja voi esittää kuvallisen Kela-kortin, jossa on MR-tunnus Vihdin veteraaniasiain neuvottelukunta Vihdin veteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on ylläpitää vihtiläisten rintamaveteraanien yhteishenkeä ja hyvinvointia edistämällä veteraanien ja heidän puolisoiden sekä leskien elinoloja, hoitoa ja virkistysmahdollisuuksia yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Neuvottelukunta tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja veteraaneja koskevista asioista. Neuvottelukunta pitää yhteyttä kunnan eri viranomaisten, seurakunnan, veteraanijärjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten sekä muiden veteraanityötä tekevien tai tukevien viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Kunnanhallitus on nimennyt rintamaveteraanien neuvottelukunnan, jonka edustajien valinnasta se myös päättää. Neuvottelukunta kokoontuu tarvittaessa 2-3 kertaa vuodessa. Lisätietoja: Sihteeri, veteraanineuvoja, puh (09) Veteraanijärjestöt Karkkilan rintamaveteraaneissa on jäseniä 30 ja kannatusjäseniä 20. Toimintana heillä on valmistavat kokoukset syys- ja kevätkokouksia varten sekä yhteistä toimintaa esim. kesäretkiä. Vihdin rintamaveteraanit toimii sotiin osallistuneiden suomalaisissa joukoissa taistelleiden rintamaveteraanien sekä heidän perheenjäsentensä etujärjestönä. Yhdistys valvoo heidän yleisiä ja yhteisiä yhteiskunnallisia ja oikeudellisia etuja. Se toimii rintamaveteraaneja koskevan lainsäädännön kehittämiseksi terveydenhoidon ja kuntoutuksen, eläke-etujen ja asunto-olojen parantamiseksi sekä kaikin tavoin valvoo rintamaveteraanien etuja ja oikeuksia. Yhdistys suorittaa toimialaansa kuuluvaa tutkimustyötä ja jäsenistön etuja palvelevaa neuvonta- ja tiedotustoimintaa, edustaa jäsenistöä sekä toimii jäsenistön puolesta niitä koskevissa asioissa. Yhteistyötä tehdään muiden samansuuntaisten yhteiskunnallisten päämäärien ja rauhantyön hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa. Osasto ei ole puoluepoliittinen eikä sotilaallinen. Varsinaisella jäsenellä 16

17 tulee olla tammenlehvä eli rintamasotilastunnus. Kannattajajäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka haluaa rintamaveteraanien toimintaa tukea. Johtokunta hyväksyy varsinaiset ja kannattajajäsenet. Vihdin rintamaveteraaneissa on jäseniä 94 ja kannatusjäseniä 33. Talvikautena kokoonnutaan kerran kuukaudessa Vihdin kirkonkylän Oharissa ja kesäaikana Hiidenrannassa. Juhannusaattona on lipunnosto Hiidenrannassa ja heinäkuun alkupuolella on tasavuosia täyttäneiden kukitus. Vuorovuosina järjestetään lohjalaisten veteraanien kanssa yhteinen kesätapahtuma. Myös onkikilpailut järjestetään perinteisesti. Yhdessä osallistutaan talvisodan päättymispäivän tilaisuuteen, kansallisen veteraanipäivän tilaisuuteen, kaatuneitten muistopäivän viettoon, piirin kirkkopyhän viettoon, puolustusvoimien lippupäivän viettoon sekä tietysti itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Lisäksi toimii veteraanien lauluryhmä. Lisätietoja: Karkkilan rintamaveteraanit Ry: Puheenjohtaja Hannu Taskinen Sihteeri Anja Kinnunen Vihdin veteraanit Ry Puheenjohtaja Mauri Lindholm, puh Sihteeri Juhani Ranta puh , Sotainvalidien veljesliitot Veljesliiton osastojen toiminnan tavoitteena on jäsenten hyvinvoinnin ja kotona asumisen turvaaminen mahdollisimman pitkään. Toiminta on yhteistyötä Valtiokonttorin, Kaunialan palveluneuvonnan, kuntoutuslaitosten ja kotikunnan virkailijoitten kanssa. Toiminnassa pyritään tiedottamaan jäsenille heidän lakisääteisistä etuuksista ja ohjataan heidät saavuttamaan ne. Sotainvalidien veljesliiton Karkkilan seudun osasto Ry toimii Karkkilassa ja Nummi-Pusulassa. Osasto on perustettu vuonna Sotainvalidijäseniä on 15 ja puolisojäseniä 35. Osaston toimisto on avoinna tiistaisin klo Karkkilan seurakuntatalossa, johon puhelinnumero on (09) Lisätietoja: Osaston puheenjohtaja Martti Ericsson, puh. (09) Varapuheenjohtaja Olavi Skog, puh. (09) Pusula Sihteeri Kaisa Lehtonen, puh. (09) Sotainvalidien Veljesliiton Vihdin osasto ry Osasto on perustettu vuonna Vuoden 2013 alussa jäseniä on 15 sotainvalidijäsentä, puoliso- ja leskijäseniä 21 ja tukijäseniä 13. Jäsenten keski-ikä 17

18 on lähes 90v. Jäseneksi anotaan lomakkeella, joka osoitetaan johtokunnalle. Jäsenetuihin kuuluu Sotainvalidi-lehti ja Veljesliiton kalenteri. Osasto pyrkii kohentamaan ja ylläpitämään puoliso- ja leskijäsenten kuntoa ohjaamalla kuntoutukseen ja kustantamalla pienimuotoista kuntoutusta. Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi osaston toimintaan kuuluu oleellisena virkistystoiminnan järjestämistä mm. retkiä ja yhteisiä ruokailutilaisuuksia. Vihdin Sotainvalidien johtokunnassa on tehty päätös avustaa "pieniprosenttisten" sotainvalidien perheitä hautajaiskustannuksissa. Johtokunnan päätöksellä voidaan anomuksesta avustaa maksuvaikeuksissa esim. hoitokulut, siivous, apuvälineet tai rikkoutuneet kodinkoneet. Osaston toimisto on auki kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo Vihdin kirkonkylän pappilassa. Puhelinnumero toimistoon on Toimistossa on paikalla sihteeri Onneli Eranka eikä tapaamiseen tarvitse varata aikaa etukäteen. Muina aikoina yhteydenotot suoraan puheenjohtajaan, sihteeriin tai johtokunnan jäseniin. Heinäkuussa toimisto on suljettu. Lisätietoja: Osaston puheenjohtaja Torsti Lahti, puh. (09) tai Varapuheenjohtaja Olavi Syvälähde, puh. (09) tai Sihteeri Onneli Eranka, puh VETERAANIKUNTOUTUS JA AVUSTUKSET Rintamaveteraanien kuntoutus Veteraanikuntoutuksen voidaan valita veteraani, jolla on rintamasotilastunnus tai naisille myönnetty rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai todistus osallistumisesta miinanraivaustehtäviin vuosina sekä sotainvalidi, jonka haitta-aste on alle 10 % ja joka ei ole oikeutettu saamaan kuntoutusta jonkin muun lain perusteella. Kuntoutuksen tavoitteena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toimistaan. Kuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti päiväkuntoutuksena tai avokuntoutuksena. Mikäli päivä- tai avokuntoutuksesta ei ole veteraanille oleellista hyötyä, voidaan kuntoutus toteuttaa laitoskuntoutuksena. Rintamaveteraanin aviopuolisolla on mahdollisuus yhteiseen laitoskuntoutusjaksoon puolisonsa kanssa. Vihdin kunnan määrärahaa suunnataan myös Vihtiläisten veteraanien leskien päivä- tai avokuntoutukseen, mikäli he eivät saa kuntoutusta muun lain nojalla. 18

19 12.2. Veteraanikuntoutukseen hakeminen Kuntoutusta haetaan pitkin vuotta hakemuslomakkeella, joita saa terveysasemalta, veteraanineuvojalta tai sosiaaliohjaajalta. Hakemuksen voi veteraanin puolesta täyttää myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen. Laitoskuntoutusta haettaessa tarvitaan hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta. Lääkärinlausunto voi olla enintään vuoden vanha. Veteraanin puolison on liitettävä hakemukseen lääkärintodistus hänen hakiessa veteraanin kanssa yhteiselle laitoskuntoutusjaksolle. Avokuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin antama hoitomääräys (Sv 3fM-lähete), jossa yksilöidään tarvittavat hoito- ja kuntoutustoimenpiteet. Avokuntoutusta voidaan toteuttaa fysikaalisessa hoitolaitoksessa tai veteraanin kotona. Jalkahoitoa myönnetään avokuntoutuksena ja sitä saavat myös palvelu-, hoitotai hoivakodissa pitkäaikaishoidossa asuvat henkilöt. Kuntoutusta myönnetään valtion ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen määrärahojen puitteissa. Kuntoutuspäätökset tehdään tarveharkintaisesti. Lisätietoja kuntoutuspalveluista: Karkkila sosiaaliohjaaja ma. klo ja Vihti: veteraanineuvoja Rintamaveteraanien avustustoiminta vihtiläisille Rintamaveteraanien yhdistyksen avustukset Sotavahinkosäätiön avustusasioita hoitaa Mauri Lindholm, puh Avustusta hakevan veteraanin täytyy olla Rintamaveteraaniliiton jäsen. Avustuksia voivat hakea myös veteraanien puolisot sekä lesket. Sotavahinkosäätiön avustuksissa on tuloraja 1050 brutto/kk. Avustusta myönnetään lääkäri-, sairaala- ja lääkekuluihin. Samoin avustusta saa myös hammaslääkäri- ja silmälasikuluihin. Hakemukseen liitetään alkuperäiset tositteet sekä tilinumero, johon avustus maksetaan. Anomukset toimitetaan osoitteeseen. Mauri Lindholm Voimapolku 2 A 13, Nummela. Tiedustelut puh Lisäksi jaetaan yleisiä keräysvaroja, jolloin ei ole tulorajaa. Edellyttää myös Rintamaveteraaniliittoon kuulumista. Anomukset toimitetaan osoitteeseen: Jarmo Viirto. Albertinkatu 29, Nummela. Tiedustelut: puh Keräysvarojen anomisesta ilmoitetaan paikallislehtien seurapalstoilla. Vihdin elämänlaatu avustus Vihtiläisillä veteraaneilla, veteraanien puolisoilla ja leskillä on mahdollisuus Vihdin kunnan antaman elämänlaatumäärärahan turvin saada tukea kotona 19

20 selviytymiseen. Tuen myöntäminen on tarveharkintaista ja yksilöllistä sekä edellyttää veteraanineuvojan kotikäyntiä. Avustuksella tuetaan veteraanien tilaisuuksien sekä liikuntaryhmien yhteiskuljetuksia. Lisätietoja veteraanineuvoja Sotainvalidien kuntoutus Sotilasvammalain mukaan sotainvalidit, joiden haitta-aste on vähintään 10 % saavat vuosittain laitoskuntoutusta 2 4 viikkoa ja tämän lisäksi vammaan kohdistuvaa avokuntoutusta. Kuntoutuksen voi puolittaa puolison kanssa. Lisätietoja: Sotainvalidien Veljesliittojen paikallisosastot Palveluneuvoja Soile Tornberg, Kaunialan sairaala Oy, puh. (09) / Valtiokonttori puh. (09) tai Sotainvalidien avustustoiminta Kuntien järjestämät ateriapalvelut, pyykkipalvelut, siivousapu ja muut tukipalvelut ovat vähintään 20 % sotainvalidille maksuttomia. Näiden palveluiden antamisesta ja toteutustavasta päättää sotainvalidin kotikunta. Valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille vähintään 20% sotainvalidien kotipalveluista sekä siihen liittyvistä tukipalveluista (esim. siivous- ja pesulapalvelut), asumispalveluista,. Lisäksi valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille vähintään 25 prosentin sotainvalidin laitoshoidosta aiheutuneet kustannukset. Näistä tulee sopia oman kunnan veteraanineuvojan, sosiaaliohjaajan tai kotihoidon osastonhoitajien kanssa. Sotainvalidien Veljesliitto on yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa järjestänyt vuodesta 1998 lähtien avustajatoimintaa sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. Avustajat auttavat arjen askareissa asiakkaiden tarpeiden mukaan. He myös neuvovat ja auttavat asioinnissa, lähtevät mukaan kauppa- tai lääkärireissulle, postiin, kauppaan tai kävelylenkille. Avustajatoiminnan asiakkaina voivat olla sotainvalidit, heidän puolisonsa ja leskensä sotaveteraanit, heidän puolisonsa ja leskensä rintamaveteraanit, heidän puolisonsa ja leskensä rintamanaiset, heidän puolisonsa ja leskensä Avustajatoiminta on järjestön jäsenilleen tuottamaa huoltopalvelua, josta perittävät asiakasmaksut ovat hyvin kohtuullisia. Uudenmaan alueella avustajatoimintaa hallinnoi Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piiri, jolle hankkeen hallinnointi siirtyi Kaunialan Sairaalalta. 20

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2014 Päivitetty 17.6.2014 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 18.6.2014 liite nro SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN KUNTOUTUS- JA AVUSTUSTOIMINNAN PERIAATTEET

Perusturvalautakunta 18.6.2014 liite nro SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN KUNTOUTUS- JA AVUSTUSTOIMINNAN PERIAATTEET 1 2 Perusturvalautakunta 18.6.2014 liite nro ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Perusturva SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN KUNTOUTUS- JA AVUSTUSTOIMINNAN PERIAATTEET 1. Sotainvalidien kuntoutus (Sotilasvammalaki) eli

Lisätiedot

Veteraanien etuuksia vuonna 2016

Veteraanien etuuksia vuonna 2016 1 Veteraanien etuuksia vuonna 2016 Suomen sotien 1939 1945 sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleilla miehille ja naisille eli rintamaveteraaneilla on laeissa ja asetuksissa säädetty oikeus saada

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet. Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala

Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet. Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala Kuntien järjestämä sotainvalidien avo- ja laitoshoito Valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Arvoisa sotiemme veteraani!

Arvoisa sotiemme veteraani! HAMINAN KAUPUNKI/Hyvinvointipalvelut 1.4.2016 Arvoisa sotiemme veteraani! Asuminen Asuntojen korjausavustus Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoja

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS 2 2.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE... 5 JÄRJESTÖT... 6 1. VIHDIN, KARKKILAN JA NUMMI-PUSULAN RINTAMAVETERAANIT

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat:

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat: LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet yli 18-vuotiaiden osalta 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon

Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon lakimies Seppo Savolainen 10.5.2012 Jyväskylä Käsitteet sotainvalidi ja veteraani sotainvalidi on henkilö, jolla on Valtiokonttorin

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS

VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS 28.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 1. YLEISTÄ 5 1.1. Vihdin rintamaveteraanit ry 5 1.2. Vihdin rintamaveteraanit ry naisjaosto 6 1.3. Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat 15.10.2014 Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidon tuen palveluohjaus ja päätöksenteko Espoossa Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikön vammaisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen antamaa tukea täydentävät säätiöiden ja yhteisöjen rintamaveteraaneille myöntämät avustukset.

Julkisyhteisöjen antamaa tukea täydentävät säätiöiden ja yhteisöjen rintamaveteraaneille myöntämät avustukset. Veteraanien etuuksia vuonna 2015 Suomen sotien 1939 1945 sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleilla miehille ja naisille eli rintamaveteraaneilla on laeissa ja asetuksissa säädetty oikeus saada valtion

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Yhtymähallitus 12 24.01.2012 Yhtymähallitus 62 22.05.2012 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta 110/02.05.00/2009 Kyh 12 Elämänlaatumääräraha

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat

SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat 2015 SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat Tervetuloa kuntoutumaan ja virkistymään Ilolansaloon! Palvelukeskus Ilolansalo Ilolankatu 6 24240 SALO p. (02) 7213 300 www.salva.fi SALVA

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 2 1.1.2010 Palveluoppaan käyttäjälle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Geriatriakeskuksen henkilökunta on suunnitellut tämän oppaan,

Lisätiedot

HE 161/2004 vp. rintamavastuussa olleen sotatoimiyhtymän

HE 161/2004 vp. rintamavastuussa olleen sotatoimiyhtymän Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli

Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli Kajaani 26.11.2013 22.11.13 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Reijo Inget Kainuun rintamalisän saajat 2007-2013 2500 2000 1500 1000 500 2007

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje

Omaishoidontuen toimintaohje Omaishoidontuen toimintaohje 1/2015 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 2. Omaishoidontuen myöntämisedellytykset... 2 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 2 4. Päätös omaishoidontuesta sekä

Lisätiedot

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Omaishoidontuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (2005/937). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palveluiden järjestäminen

Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palveluiden järjestäminen Valtiokonttori Ohje 1 (14) Kansalaispalvelut 28.1.2016 VK/00015/08.01.02/2016 Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palveluiden järjestäminen vuonna 2016 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Geriatriakeskus OHJEET KORVAUKSETTA JAETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA 3.3.2009

Geriatriakeskus OHJEET KORVAUKSETTA JAETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA 3.3.2009 Geriatriakeskus OHJEET KORVAUKSETTA JAETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA 3.3.2009 2 YLEISET OHJEET JA PERUSTEET ASIAKKAALLE ANNETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA Asiakkaille, jotka eivät ole laitoshoidossa, voidaan

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen Sisällys

Perusturvakuntayhtymä Karviainen Sisällys Tukena elämässä. 2 Perusturvakuntayhtymä Karviainen Sisällys Terveydenhuollon vastaanotto... 4 Vanhusneuvosto... 5 Liikuntapalvelut... 5 Palvelutarpeen arviointi... 6 Muistipoliklinikka... 8 Omaishoito...

Lisätiedot

Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen järjestäminen vuonna 2015

Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen järjestäminen vuonna 2015 Valtiokonttori Ohje 1 (14) Kansalaispalvelut 4.2.2015 VK/53/00.01/2015 Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen järjestäminen vuonna 2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.1.2013 voimaan tulleen

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015

Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015 Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015 Sotiemme Veteraanien määrä Heitä on elossa tällä hetkellä 24 000. Vuonna 2017 heitä on jäljellä vielä 17 000. Veteraaneja Vuosi Sotiemme Veteraanit

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä omaishoidon tuki on?... 3 2. Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset... 3 3. Omaishoidon tuen hakeminen... 4 3.1 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet Perusturvaltk 42 / 08.02.2006 Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on osa sosiaalipalveluja, jonka

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Sosiaalityö- ja perhepalvelut/vammaispalvelut OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Pitkäaikaissairaat tai vammaiset lapset ja nuoret alle 18 vuotta, sekä yli 18-vuotiaat kehitysvammaiset

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT 2009 SISÄLLYSLUETTELO A APUVÄLINEET 4 F FYSIOTERAPIA 4 H HOITOTARVIKKEET 4 K KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT 4 KOTIHOIDON KUUKAUSIMAKSUTAULUKKO 5 KOTIHOIDON

Lisätiedot