Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut"

Transkriptio

1 KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2014 Päivitetty

2 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää suuren osan ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja tukimuodoista Karviaisen alueella. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa selvittämään mistä palveluita tai tukea on mahdollisuus saada sen hetkisessä elämäntilanteessa. Palveluoppaita on saatavana Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimipisteistä sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kotisivuilta Palvelujen keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista. 2

3 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Ikäihmisten palvelulinja IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU KOTIHOITO Kotihoidon maksut KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Ateriapalvelu Vaatehuolto Peseytymispalvelu Kauppa- ja asiointipalvelu Siivouspalvelu Turvapalvelu Kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Kuntouttava intervallihoito KOTIUTUSTIIMI MUISTIPOLIKLINIKKA TOIMINTATERAPIA OMAISHOITO ASUMISPALVELU VUODEOSASTOT VETERAANIPALVELUT Vihdin veteraaniasiain neuvottelukunta Veteraanijärjestöt VETERAANIKUNTOUTUS JA AVUSTUKSET Rintamaveteraanien kuntoutus Veteraanikuntoutukseen hakeminen Rintamaveteraanien avustustoiminta vihtiläisille Sotainvalidien kuntoutus Sotainvalidien avustustoiminta Lotta-Svärd Säätiön kuntoutus Lotta-Svärd Säätiön avustustoiminta Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet

4 12.9. Valtiokonttorin Sotilasvamma- ja veteraaniasioiden asiakaspalvelu TERVEYSPALVELUT Lääkärin ja hoitajan ajanvaraus Laboratorio- ja röntgenpalvelut Suun terveydenhuolto Fysioterapia Apuvälineet Diabeteshoito Mielenterveyspalvelut Päihdepalvelut Terveydenhuollon maksukatto eresepti JA LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN UUSIMINEN HOITOTARVIKEJAKELU Hoitotarvikkeiden tilaaminen etukäteen Tarvikejakelujen aukioloajat SOSIAALIPALVELUT Toimeentulotuki Talous- ja velkaneuvonta EDUNVALVONTA SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES Sosiaaliasiamies Potilasasiamies KELAN PALVELUT Palvelunumerot etuuksittain Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeensaajien asumistuki Kelan matkakorvaus Lääkekustannukset Rintamalisä ASUMINEN Vuokra-asuminen Asuntojen korjaustoiminta PALVELULIIKENNE SEURAKUNNAN PALVELUT

5 23. VAPAAEHTOISTOIMINTA JA YHDISTYKSET YKSITYISIÄ PALVELUNTUOTTAJIA KOTITALOUSVÄHENNYS YHTEYSTIETOJA

6 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan ja Vihdin perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin asukasta. Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: lasten ja nuorten palveluiden linja, työikäisten palveluiden linja ja ikäihmisten palveluiden linja. Lisätietoa löytyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen omilta kotisivuilta Ikäihmisten palvelulinja Palvelujen piiriin kuuluvat yli 63-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä ikäihmisten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista. Tarpeen mukainen hoito ja hoiva varmistetaan esimerkiksi ympärivuorokautisen kotihoidon avulla. 2. IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ikäihmisten neuvontapalvelu tarjoaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista Karkkilan ja Vihdin ikäihmisille ja heidän omaisilleen. Tarvittaessa voi pyytää palvelutarpeen arviointia ikäihmisten sosiaaliohjaajilta. Lisätietoja vanhusten palveluista saa: Karkkila Sosiaaliohjaaja (09) Vihti Sosiaaliohjaaja (09) Sosiaaliohjaaja (09) Karkkilan veteraanineuvonta Karkkilan sotainvalidien ja veteraanien asianhoitajana toimii ikäihmisten palvelulinjan sosiaaliohjaaja. Hänen pääasialliset tehtävät veteraanineuvonnassa ovat: asiakkaiden ohjaus ja neuvonta etuuksien hakemisessa sotainvalidien palvelujen järjestäminen 6

7 veteraanikuntoutusten hakemusten käsittely, päätöksenteko sekä seuranta Karkkilan sosiaaliohjaaja (09) Karkkilan terveyskeskus, Huhdintie 23 25, Karkkila Vihdin veteraanineuvonta Vihdin veteraanineuvojan vastaanotto on Nummelan terveysasemalla. Veteraanineuvonnan tavoitteena on edistää veteraanipalvelujen piiriin kuuluvien henkilöiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Neuvonnalla ja kotikäynnein tuetaan asiakkaan arjen sujumista ja kotona selviytymistä. Asiakkaan kanssa arvioidaan hänen voimavaroja ja kotona selviytymistä tukevien palveluiden ja kuntoutuksen tarvetta. Vihdin Veteraanineuvojan pääasialliset tehtävät ovat: etuuksien selvittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin ohjaaminen tarvittavan kotiavun järjestäminen apuväline- ja asunnonmuutostöiden tarpeen arvioiminen virkistys- ja harrastustoimintaan ohjaaminen Vihdin veteraanineuvoja Nummelan terveysasema. Nummenselkä 2, Nummela Puh. (09) KOTIHOITO Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa asiakkaita selviytymään omatoimisesti omassa kodissaan elämänkaaren eri vaiheissa. Kotihoito muodostuu kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta ja tukipalveluista. Kotihoidolla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat yksityiset palveluntuottajat, omaiset ja vapaaehtoistyöntekijät. Kotihoidon palveluita annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Palvelut kohdistetaan pääsääntöisesti vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoidon palvelut voivat olla tilapäisiä tai säännöllisiä. Kotona asumista tuetaan kotihoidon tukipalveluilla. Näitä ovat ateriapalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, päivätoiminta, turvapalvelu ja lyhytaikainen asumispalvelu ns. kuntouttava intervallihoito, joka on luonteeltaan tilapäistä. Muita tukipalveluita tuottavat yksityiset palveluntuottajat. Tukipalveluista peritään maksu toteutuneen käytön mukaisesti. Säännöllisen kotihoidon 7

8 palvelun piirissä oleville asiakkaille tehdään henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan myönnetyt palvelut. Kotihoidossa työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, kodinhoitajia ja perushoitajia. Osastonhoitajat ovat alueiden lähiesimiehiä Palvelujen piiriin hakeutuva voi olla yhteydessä oman alueensa kotihoidon osastonhoitajaan. Asiakkaan luokse tehdään arviointikäynti ja sovitaan tarvittavista palveluista. Asiakas saa päätöksen hakemistaan palvelusta. Henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus asiakkaan asioista Kotihoidon maksut Tilapäinen kotipalvelu on ei-säännöllistä palvelua, jota annetaan, mikäli asiakaan palvelun tarve on satunnaista tai säännöllisenä kestää korkeintaan kolme (3) kuukautta. Tilapäisestä kotipalvelusta perittävät asiakasmaksut määräytyvät käynnin pituuden mukaan seuraavasti: Käynnin pituus euroa / käynti alle 2 tuntia 10,00 2,01 tuntia 4 tuntia 15,00 4,01 tuntia 6 tuntia 25,00 6,01 tuntia tai enemmän 30,00 Kotipalvelu muuttuu säännölliseksi kun säännöllisyys todetaantai kun tilapäinen kotihoito on jatkunut yli kolme kuukautta. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvää kuukausimaksua (% tulorajan ylittävästä bruttotulosta) seuraavasti: Perheen koko/ henkilöä Tuloraja /kk 1-5 palvelutuntia 5,01-15 palvelutuntia 8 15,01-30 palvelutuntia 1 563,00 10 % 15 % 25 % 35 % ,00 10 % 15 % 20 % 22 % ,00 10 % 14 % 16 % 18 % ,00 10 % 12 % 14 % 15 % ,00 10 % 11 % 12 % 13 % ,00 5 % 8 % 10 % 11 % 30,01 palvetuntia tai enemmän *) Kun perheessä on enemmän kuin kuusi henkilöä, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Maksua määriteltäessä kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta va-

9 paat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Palvelutunnit kuukaudessa saadaan jakamalla viikon aikana annettu palvelu seitsemällä ja kertomalla kolmellakymmenellä. Kotihoidon keskeytyessä yli viideksi päiväksi (esim. loma tai matka), ei kuukausimaksua peritä viittä päivää ylittävältä ajalta kuukaudessa. Mikäli keskeytys on palveluntuottajasta johtuva, kuukausimaksun perintä katkeaa heti. Päätetystä maksusta on mahdollista hakea alennusta/vapautusta esim. taloudellisen tilanteen perusteella. Lisätietoja antavat sosiaaliohjaajat ja kotihoidon osastonhoitajat. Vähintään 20 prosentin sotainvalidille kotihoito on maksutonta. 4. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Kotipalveluna järjestettävät tukipalvelut ovat sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 1 momentin 2 kohdan mukaisia palveluja, joista voidaan periä kuntayhtymän päättämä kohtuullinen maksu. Yli 20 % sotainvalidille palvelujen myöntäminen ei ole tulosidonnaista eikä häneltä peritä palveluista asiakasmaksua. Tukipalvelua ei laskuteta suorittamattomasta palvelusta, vaan laskutus tapahtuu toteuman mukaan. Tukipalvelujen maksut ovat seuraavat: 4.1. Ateriapalvelu Palvelua voidaan myöntää henkilölle, joka ei omatoimisesti suoriudu ruuan valmistuksesta. Myönnetystä kotiin toimitettavasta ateriasta asiakas saa kirjallisen päätöksen. Ateriapalvelua tarvitsevat voivat olla yhteydessä oman alueensa kotihoidon osastonhoitajiin. Ateriapalvelu ateria-automaatti (Menumat )/ateria 7,70 kotiin kuljetettu ateria 7,70 sotainvalidien lounasseteli 9,00 ateriointimahdollisuus eläkekorttia näyttämällä seuraavissa ruokasaleissa: Karkkilan Palvelukeskus, Vihdin kunta (Kunnanvirasto, Nummelan terveysasema) toimipistekohtainen maksu 9

10 4.2 Vaatehuolto 1. Säännöllinen kotihoidon asiakas kotona pestävä pyykki Säännölliseen kotihoitoon sisältyy tarvittaessa päivittäispyykin vaatehuolto asiakkaan kodissa tai taloyhtiön pesutuvassa silloin, kun se on hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattu. Kotihoito voi laittaa asiakkaan pyykkikoneen päälle ja ripustaa pyykit seuraavalla käynnillä (jos käynti on samana päivänä) tai koneen tyhjennys on sovittu asiakkaan tai hänen läheisenä kanssa. Asiakkaan kanssa sovitaan kirjallisesti koneen päälle jättämisestä. Pestävä pyykki on pyykkikoneella pestävää päivittäispyykkiä. Kotihoidon vaatehuoltoon ei sisälly käsipyykinpesu, mankelointi eikä silitys. Vaatehuolto sisältyy asiakkaalle annettavaan palveluun. 2. Säännöllisen kotihoidon asiakas kodin ulkopuolella pestävä pyykki Kodin ulkopuolella tapahtuva vaatehuolto on tarkoitettu säännöllisen kotihoidon asiakkaille, jotka eivät selviydy vaatehuollosta itsenäisesti ja joiden kohdalla ei ole kohtuullisin toimenpitein mahdollista järjestää pyykinpesumahdollisuutta kotiin. Pyykinpesu tapahtuu muualla kuin asiakkaan kotona tai taloyhtiön pesutuvassa. Vaatehuoltoon sisältyvää asiointipalvelua voidaan myöntää asiakkaalle, jonka kotiolosuhteissa pyykkiä ei voida pestä. Pyykkihuollosta kodin ulkopuolella veloitetaan asiointimaksu (pyykin vienti ja haku). Pesulakustannuksen pesula laskuttaa suoraan asiakkaalta ja asiakas maksaa sen itse. Vaatehuolto asiakkaan omien käyttö- ja liinavaatteiden pesetys paikallisissa pesulapalvelua tarjoavissa yrityksissä asiakkaan omien käyttö- ja liinavaatteiden kuljetus paikalliseen pesulapalvelua tarjoavaan yritykseen/asiointimaksu asiakas maksaa itse 10,00 /asiointi 4.3 Peseytymispalvelu Peseytymispalveluun kuuluu peseytymisessä avustaminen kodin ulkopuolella ja tarvittaessa kuljetuspalvelu peseytymispaikkaan. Kuljetuspalvelu on mahdollista ostaa erillisenä palveluna. Peseytymispalvelu toteutetaan ennalta sovittuina päivinä 1x viikossa ennalta sovitussa paikassa. Peseytymisessä avustetaan tarvittaessa. Kerran kuukaudessa peseytymispalvelun asiakkailla on mahdollisuus saunotukseen. 10

11 Peseytymispalvelun myöntämisen kriteerit: Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti huolehtimaan hygieniastaan ja tarvitsevat apua peseytymisessä sekä joiden kodin peseytymismahdollisuuksia ei voida muuttaa toimiviksi kohtuullisin toimenpitein ja kotona peseytyminen ei myöskään onnistu avustajan turvin. Peseytymispalvelu peseytymispalvelu / kerta 8,00 peseytymispalvelu/kerta (sis. kuljetukset) 13, Kauppa- ja asiointipalvelu Kauppa-, apteekki- ja vaatehuolto-asiointipalvelu tarkoittaa, että asiakas saa päivittäiskauppatavarat kaupasta, reseptit ja lääkkeet apteekista sekä vaatehuoltoon liittyvän kuljetuksen silloin, kun asiakas ei itse kykene asioimaan kodin ulkopuolella, eikä asiointiin voi käyttää omaisia tai läheisiä tai kodin olosuhteiden vuoksi vaatteiden pesu ei ole mahdollista kotona. Kauppapalvelun myöntämisen kriteerit: Asiakas ei pääse itse kauppaan päivittäistavaraostoksille tai hakemaan apteekista reseptilääkkeitä alentuneen toimintakyvyn tai liikuntakyvyn vuoksi. Vaatehuollon osalta noudatetaan vaatehuollon kriteereitä. Asioiden hoitaminen ei onnistu itsenäisesti tai muilla kuljetuspalveluilla. Muut henkilöt eivät voi hoitaa asiakkaan kauppa- ja apteekki asioita hänen puolestaan (omaiset, naapurit, ystävät) Palvelu myönnetään määräaikaisena asiakkaan kokonaistilanteen mukaan. Kauppapalvelun tarve tulee olla myönnetylle ajalle säännöllistä Palvelu voidaan myöntää korkeintaan 1 x viikossa. Palvelun toteutuksen edellytyksenä on asiointipaikan tiliasiakkuus tai ostoskortit. Asiointipalvelussa ei käsitellä käteistä rahaa. Asiointipalvelu asiointipalvelu / asiointikerta 10,00 11

12 4.5. Siivouspalvelu Siivouspalveluilla kotihoidon tukipalveluna tarkoitetaan kotona tapahtuvaa siivousta kerran kuukaudessa. Siivous tarkoittaa kodin ylläpitosiivousta. Siivousta myönnetään korkeintaan 3 h kuukaudessa. Ylläpitosiivoukseen kuuluu lattioiden imurointi, kostea pyyhintä, wc tilojen/ kylpyhuoneen ja keittiön tasojen ja ulkopintojen siisteys sekä lieden yms. siivouksen ja pölyjen pyyhintä sekä astioiden tiskaus ja roskien vienti tarvittaessa. Lisäksi siihen kuuluu palohälyttimen tarkistus. Pakastimen sulatus ei sisälly ylläpitosiivoukseen eikä mattojen ulosvienti eikä ikkunoiden pesu. Ylläpitosiivous rajoittuu olohuoneeseen, makuuhuoneeseen, keittiöön, eteistiloihin sekä hygieniatiloihin. Siivouspalvelun myöntämisen kriteerit: Asiakkaan toimintakyky on selkeästi alentunut terveydellisistä syistä ja hän ei pysty pitämään kotiaan siistinä yksin, omaisten tai muun verkoston turvin. Siivouspalvelua voidaan myöntää palvelutarpeen arvioinnin perusteella, kun toimintakyky on selkeästi alentunut. Palvelua voidaan myöntää, kun palvelutarpeen arvioinnin perusteella on palvelutarve todettu eivätkä bruttotulot ylitä taulukossa olevaa bruttotulorajaa. Bruttotulojen olleessa korkeammat kuin palvelulle asetettu tuloraja, asiakasta opastetaan hakemaan palvelua yksityisiltä palvelun tarjoajilta. Siivouspalvelua myönnetään yllä olevien kriteerin täyttyessä 1 x kuukaudessa korkeintaan 3 tuntia. Palvelu myönnetään määräajaksi. Siivouspalvelu kodin ylläpitosiivous/tunti 15, /kk (1 hlö) 1700 /kk (2 hlö) sotaveteraanit ja alle 20 % sotainvalidit / kerta 30,00 ei tulorajaa 4.6. Turvapalvelu Turvapalvelulla voidaan turvata asiakkaan ympärivuorokautinen avunsaanti hätätilanteissa. Turvapuhelin myönnetään, kun asiakas kokee sairaudesta tai vammasta johtuvaa turvattomuutta tai toimintakyky on alentunut. Sairaalasta kotiuduttua voidaan myös tarvita ympärivuorokautista turvapalvelua. Turvapalvelun perustuu asiakaskohtaiseen tarveharkintaan. Kotihoidon osastonhoitaja arvioi turvapuhelimen tarpeen ja tekee asiasta päätöksen. Turvapuhelin vakituiseen kotiosoitteeseen ja samassa taloudessa asuvilla henkilöillä voidaan laitteeseen liittää kaksi hälytintä. 12

13 Karviaisen myöntämästä turvapalvelusta peritään asiakasmaksu kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti Tukipalvelu Maksu Palvelun myöntämisen bruttotuloraja/kk Turvapalvelut itsenäisesti asuville Tuloraja 1/kk Tuloraja 2/kk 1700 (1 hlö) (1 hlö) 2500 (2 hlöä) (2 hlöä) turvarannekepalvelun hinta/ kk 32,50 65 toinen turvaranneke taloudessa / kk 16,25 32,50 GPS - paikannin 25,00 ovivahti 11,00 muut hälyttimet 11 /hälytin 1700 (1 hlö) 2500 (2 hlöä) 1700 (1 hlö) 2500 (2 hlöä) 1700 (1 hlö) 2500 (2 hlöä) Turvapalvelun tuottaa Karviaiselle Hiiden turva-auttajat. Palvelun voi tilata omakustanteisena palveluna suoraan Hiiden turva-auttajille. Palvelun hinta on 98 /kk, joka sisältää myös hälytyskäynnit Kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaan kunta voi järjestää kuljetuspalvelua tukemaan ja edistämään sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan asiakkaan omatoimista suoriutumista. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on vaikeuksia liikkumisessa ja ei ole vammaispalvelulain mukainen vaikeavammainen. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- tai kuntoutusmatkoihin. Ne korvataan muun lainsäädännön (esim. Kela) mukaisesti. Kuljetuspalvelua myönnetään vuotuisen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Yhtymähallitus hyväksyy sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen soveltamisohjeet sekä myöntämisperusteet: Tulorajat alkaen: yksin asuva 1.410,00 /kk pariskunta 2.255,00 /kk lähimpään taajamaan on vähintään 2 km. 13

14 Päätöksenteossa otetaan huomioon käytettävissä olevat varat ja säästöt alkaen seuraavasti: yksinasuvalla henkilöllä voi olla käytettävissä olevaa varallisuutta ja säästöjä 5000 euron rajaan asti, ylimenevä osa estää tuen myöntämisen. pariskunnalla voi olla käytettävissä olevaa varallisuutta ja säästöjä 8000 euron rajaan asti, ylimenevä osa estää tuen myöntämisen. Hakijan mahdollisuus käyttää omaa autoa rajaa hakijaa hänet kuljetuspalvelun ulkopuolelle. Hakijan tulee antaa selvitys perheen/oman auton käytöstä hakemuslomakkeessa. Vuonna 2014 asiakkaalta perittävä omavastuu on 5 / suunta (ei sotainvalideilta yli 20 %) Kuljetuspalvelua haetaan hakulomakkeella. Liitteeksi tarvitaan lääkärilausunto Karviaisen lomakkeelle. Kuljetuspalveluhakemus palautetaan Karviaisen sosiaaliohjaajalle tai veteraanineuvojalle. Kuljetuspalveluhakemuksen voi tulostaa Karviaisen nettisivuilta tai sen voi pyytää sosiaaliohjaajalta tai veteraanineuvojalta. Lisätietoja saa oman alueen sosiaaliohjaajilta ja veteraanineuvojalta Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Karviaisen alueen vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu hoidetaan keskitetysti Karkkilan sosiaalityöntekijän toimesta: Karkkilan kaupungintalo Valtatie 26, Karkkila puh.aika ma-pe klo (09) Kuntouttava intervallihoito Intervallijakso voidaan myöntää akuuteissa tai traumaattisissa kriisitilanteissa, sairaalasta kotiutuksen yhteydessä tai hoitoon osallistuvan omaisen ollessa tilapäisesti estynyt auttamistehtävissä. Perusteena voi olla myös tilapäinen ympärivuorokautinen hoidon ja hoivan tarve. Intervallijakso voi tukea asiakkaan kotona asumista ja myöhentää asumispalveluun tai laitoshoitoon siirtymistä. Intervallijaksot ovat määrärahasidonnaisia ja tarveharkintaan perustuvia. Kotihoidon osastonhoitaja tai kotiutustiimin vastaava myöntävät palvelua. Kuntouttava intervallihoito maksusitoumuksella vuorokausi (24 h) 30,00 puolipäivähoito (enintään 8 h) 16,00 5. KOTIUTUSTIIMI Kotiutustiimi osallistuu jatkohoidon ja kotiutuksen suunnitteluun, hoitopalavereihin, potilassiirtojen valmisteluun erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon sekä Karviaisen oman organisaation sisällä. 14

15 Kotiutustiimin yhteystiedot klo puh sähköposti: 6. MUISTIPOLIKLINIKKA Muistipoliklinikka pyrkii löytämään ja tunnistamaan muistisairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja toiminta keskittyy muistisairaiden seurantaan ja ohjaukseen. Tavoitteena on lisätä tietämystä muistisairauksista sekä edistää myönteistä asennoitumista muistisairaita kohtaan. Muistipoliklinikkaan voivat olla yhteydessä kaikki, jotka epäilevät itsellään tai läheisellään muistiongelmia. Lääkärin lähetettä ei tarvita. Tapaamisesta sovitaan puhelimitse. Muistihoitaja puh. aika ma ja ke klo , (09) Muistikoordinaattori puh. aika ma ja ke klo , (09) TOIMINTATERAPIA Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa päähuomion kohteena on asiakkaan toimintakyky. Toimintaterapiassa etsitään käytännön keinoja asiakkaan arkitoiminnoista selviämiseen. Toimintaterapeutti palvelee kaikkia yli 65- vuotiaita kotona tai laitoshoidossa olevia koko kuntayhtymä Karviaisen alueella. Toimintaterapia painottuu osastolla kotiutusvaiheeseen ja tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kotiutustiimin sekä muun henkilökunnan kanssa. Terapia on yksilö- tai ryhmämuotoista. Vuodeosaston ulkopuolisten asiakkaiden toimintaterapia tapahtuu pääasiassa kotikäynteinä enintään viiden kerran jaksoissa. Toimintaterapiaan pääsee lääkärin lähetteellä tai muun terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana. Asiakas voi myös itse ottaa suoraan yhteyttä. Toimintaterapia on asiakkaalle maksutonta. Toimintaterapeutti kuuluu hallinnollisesti muistipoliklinikkaan, mutta toimipiste sijaitsee Nummelan vuodeosastolla. Toimintaterapeutti puh. (09) OMAISHOITO Omaishoidon tuki on Karviaisen määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen on harkinnanvaraista. Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja vapaapäiviä, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tukea myönnetään sitovaan ja vaativaan hoitotyöhön. Tukea ei myönnetä palvelutalossa asuville. Omaishoidon tuen myöntäminen on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista. 15

16 Omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tukea haetaan hakemuslomakkeella. Hakemuksen saa sosiaaliohjaajilta, veteraanineuvojalta tai sen voi ladata sähköisesti Karviaisen kotisivuilta. Hakemukseen tulee liittää asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota (esim. lääkärinlausunto). Hakemuksessa tulee olla tarkka kuvaus hoitajan antamasta hoidosta ja huolenpidosta. Hakemus palautetaan oman alueen sosiaaliohjaajalle. Hakemuksen saapumisen jälkeen tehdään kotiin arviointikäynti. Päätöksen omaishoidon tuesta tekee viranhaltija ja hakemukset käsitellään ikäihmisten avopalveluiden työryhmässä. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tukea voidaan myöntää jos henkilö tarvitsee sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia hoitoa ja huolenpitoa. Hoidettavalla tulee olla pääsääntöisesti korotettuna Kelan hoitotuki, vammaistuki tai lapsen hoitotuki. Hoitoa tarvitsevan henkilön sekä hoitajan kotikunnan tulee olla Karkkila tai Vihti. Hoitajan tulee olla ikänsä ja terveydentilansa sekä muiden edellytystensä puolesta soveltuva hoitotyöhön. Päätöstä tehtäessä käytetään apuna erilaisia toimintakykymittareita (esim. Rava, MMSE). Hoitopalkkiot vuonna 2014 Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuki maksetaan aina hoitajalle. Käytössä on kolme hoitoisuusryhmäpalkkiota. I Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 759,14 Ylin hoitopalkkio maksetaan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen, kuten saattohoidon, aikana. Edellytyksenä on, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai opiskelua. II Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 564,77 Palkkio maksetaan kun hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta on myös yöaikaan. III Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 388,41 Palkkio maksetaan, kun hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvasti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta ei kuitenkaan ole yöllä tai avuntarve on öisin vähäistä. Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien järjestäminen Kuukausipalkkiota saavalla hoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa. Vapaapäivät voi pitää säännöllisesti kuukausittain tai niitä voi säästää ja pitää pidemmän vapaajakson kerrallaan. Vapaapäiviä ei voi pitää ennak- 16

17 koon. Omaishoitajan vapaapäivät voidaan järjestää intervallihoitona peruskuntayhtymä Karviaisen hyväksymissä ostopalveluyksiköissä tai sijaishoitona. Lasten ja nuorten omaishoidettavien hoito järjestetään Eteva kuntayhtymän yksiköissä tai perhehoidossa. Sijaishoitajana voi toimia omaishoidettavan läheinen, naapuri tai ystävä, joka lakisääteisten vapaapäivien aikana toimii omaishoidettavan kotona hoitajana. Sijaishoitojärjestelmässä noudatetaan lakia omaishoidontuesta (lisäys lakiin lukien 4a ; Sijaishoito omaishoitajan vapaan ja muun poissaolon aikana) ja Karviaisen omaishoidon tuen soveltamisohjeita. Vuonna 2014 sijaishoitajalle maksetaan 64,40 /vrk hoitopalkkiota. Yli 18 -vuotias hoidettava maksaa asiakasmaksulain mukaisesti asiakasmaksua intervalli- ja sijaishoidosta Peruskuntayhtymä Karviaiselle 11,30 /lakisääteinen vapaapäivä. Lisätiedot ja tiedustelut omaishoidosta ja sijaishoitajana toimimisesta: Karkkilan alue: Sosiaaliohjaaja puh. (09) , Vihdin alue: Sosiaaliohjaaja puh. (09) Sosiaaliohjaaja puh. (09) Sosiaaliohjaaja puh. (09) Vihti, veteraanit Veteraanineuvoja puh.(09) ASUMISPALVELU Kunnalla on järjestämisvastuu sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluista. Periaatteena on että, asumispalveluihin sijoittaudutaan vasta, kun kotona selviytyminen avohuollon tukitoimin ei ole enää mahdollista. Asumispalvelupaikat ovat perusturvakuntayhtymä Karviaisen tuottamia palveluja tai ostopalveluja. Palvelutalot tarjoavat asumispalvelua. Asumispalveluihin sijoittamisen edellytyksenä on kirjallinen hakemus, jossa tarvittavat tiedot ovat liitteinä. Arvioitaessa hakijan asumispalvelujen tarvetta otetaan huomioon hoidolliset ja sosiaaliset syyt sekä avohuollon palvelujen käyttö. Hakijalla ei ole oikeutta valita asumispalveluyksikköä. Vapautuneet asumispalvelupaikat täytetään SAS-ryhmän päätöksellä. SAS-ryhmän toiminta ja asumispalvelupaikan myöntäminen kyh Hakemuslomakkeita asumispalveluun saa sosiaaliohjaajilta ja veteraanineuvojalta (yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta), lomakkeen voi ladata myös sähköisesti Karviaisen internetsivuilta. 17

18 Asumispalveluyksiköt: Toivokoti Nyhkäläntie 37, Karkkila, osastonhoitaja puh. (09) Marjaanakoti Vihdintie 25, Karkkila, gsm Nyhkäläkoti Oy (Karkkilan palvelukeskuksen rakennus) Nyhkäläntie 39, Karkkila, p. (09) Karkkilan Palvelukeskus Nyhkäläntie 39, Karkkila, puh. (09) Nummelan Kaarikeskussäätiö/Palvelukeskus Kaarikeskus Pisteenkaari 13, Nummela, puh. vaihde (09) Vihdin vanhainkotisäätiö/palvelutalo Hopearinne Liukkaankuja 1, Vihti, puh. (09) Atmos Oy/Hoivakoti Valkama Linjalankuja 3 B-talo, Vihti, puh Ykköskoti Hiidenpelto, Mainio Vire Oy Männiköntie 24, Vihti Ykköskoti Kyöpeli, Kyöpelinkuja 2 A 3, VIHTI puh. (09) Palvelukeskus Syysviiru Vakkuri Aalto Oy Werlanderintie 170, Sammatti, puh VUODEOSASTOT Karviaisen ikäihmisten linjalla, hoivapalvelukeskuksessa toimivat Karkkilan vuodeosasto, Vihdin kirkonkylän hoivaosasto ja Nummelan vuodeosasto. Toiminta keskittyy akuuttiin, kuntouttavaan ja muuhun lyhytaikaiseen vuodeosastohoitoon sekä intervalli- ja pitkäaikaishoitoon. Karkkilan vuodeosastolla on 34 paikkaa, Vihdin kirkonkylän hoivaosastolla on 33 pitkäaikaispaikkaa ja Nummelan vuodeosastolla on 39 paikkaa. Osastolle tullaan lääkärin lähetteellä tai siirtona toisesta sairaalasta. Päätöksen vuodeosastolle otosta ja kotiutuksesta tekee osastonlääkäri. Vuodeosastohoitoa järjestetään koko Karviaisen alueella kotipaikkakunnasta riippumatta. Hoidon aikana arvioidaan mitkä palvelut tukevat potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta. Tavoitteena on potilaan tarpeista lähtevä yksilöllinen hoito. Hoito perustuu kuntouttavaan työotteeseen, jonka perustana on olemassa olevan toimintakyvyn edistäminen ja mahdollisimman monipuolinen käyttäminen. Kuntouttavalla 18

19 työotteella huolehditaan potilaan aktiivisuudesta motivoimalla ja kannustamalla omatoimisuuteen. Yhteystiedot Karkkilan vuodeosasto, Huhdintie 23-25, Karkkila puh. (09) , (09) osastonhoitaja puh. (09) Kirkonkylän hoivaosasto, Jokikunnantie 74, Vihti puh. (09) osastonhoitaja puh. (09) Nummelan vuodeosasto, Nummenselkä 2, Nummela vierailuaika joka päivä klo12-19 puh. (09) , (09) , (09) osastonhoitaja puh. (09) VETERAANIPALVELUT Rintamaveteraanit Rintamaveteraanilla tarkoitetaan henkilöä, jolla on rintamasotilastunnus, naisille myönnetty rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Se on merkitty veteraanin sotilaspassiin ja naisilla on vaaleansininen tunnuslautakunnan antama kortti. Tunnusten myöntäminen on päättynyt vuonna Rintamaveteraaneille on Kela- korttiin merkitty R-tunnus, joka oikeuttaa veteraanipalveluihin. Sotainvalidit Sotainvalideihin kuuluvia henkilöitä ovat: - henkilöt, joilla on rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus ja joiden sotilasvammakorvaukset suoritetaan sotilasvammalain (404/1948) nojalla. - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana joutuivat sotavankeuteen siviileinä. - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana pommitusten tai muun syyn vuoksi vammautuivat ja ovat sotilasvammalain perusteella hyväksytty sotavammaisiksi. - henkilöillä on Valtiokonttorin myöntämä, sotilasvammalakiin perustuvan elinkorkopäätös. Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet Perusturvakuntayhtymän veteraanipalveluja voivat käyttää ne henkilöt, joilla on Puolustusvoimien/Sota-arkiston myöntämä todistus osallistumisesta eräissä 19

20 Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetussa laissa 1039/97 ja laissa 984/2004 tarkoitettuun palveluun: - henkilöt, joille on annettu jokin rintamaveteraaneille tarkoitetuista tunnuksista (rintamasotilas, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus), jos he olisivat hakeneet tunnusta sen hakemiselle asetetussa määräajassa eli vuoden 1994 loppuun mennessä. - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana ovat palvelleet ulkomaalaisina vapaaehtoisina osallistuen varsinaisiin sotatoimiin Suomen puolustusvoimien joukoissa. - henkilöt, jotka ovat osallistuneet vuosina puolustusvoimien alaisina merimiinojen raivaukseen tai raivausesteiden purkamiseen merivoimien alusyksiköissä tai maamiinojen raivaukseen Pohjois-Suomessa. - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana ovat palvelleet sairaanhoitotehtävissä puolustusvoimien hoitopaikoissa. - henkilöt, jotka vuosien sotien aikana ovat palvelleet puolustusvoimien koulutuskeskuksissa asevelvollisuuslain nojalla määrättyinä. - karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneet miehet, joille Valtiokonttori on myöntänyt kuntoutusoikeuden. - Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneet henkilöt, joille Valtiokonttori on myöntänyt kuntoutusoikeuden. Veteraanipalvelujen saamiseksi on esitettävä Sota-arkiston myöntämä todistus. Miinanraivaaja voi esittää kuvallisen Kela-kortin, jossa on MR-tunnus Vihdin veteraaniasiain neuvottelukunta Vihdin veteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on ylläpitää vihtiläisten rintamaveteraanien yhteishenkeä ja hyvinvointia edistämällä veteraanien ja heidän puolisoiden sekä leskien elinoloja, hoitoa ja virkistysmahdollisuuksia yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Neuvottelukunta tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja veteraaneja koskevista asioista. Neuvottelukunta pitää yhteyttä kunnan eri viranomaisten, seurakunnan, veteraanijärjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten sekä muiden veteraanityötä tekevien tai tukevien viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Kunnanhallitus on nimennyt rintamaveteraanien neuvottelukunnan, jonka edustajien valinnasta se myös päättää. Neuvottelukunta kokoontuu tarvittaessa 2-3 kertaa vuodessa. Lisätietoja: Sihteeri, veteraanineuvoja, puh (09) Veteraanijärjestöt Karkkilan rintamaveteraaneissa on jäseniä 30 ja kannatusjäseniä 20. Toimintana heillä on valmistavat kokoukset syys- ja kevätkokouksia varten sekä yhteistä toimintaa esim. kesäretkiä. 20

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

PALVELUITA. vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille

PALVELUITA. vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille PALVELUITA vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille päivitetty 22.9.2008 PALVELUOPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Vihdin vanhuspalvelujen henkilökunta on suunnitellut tämän palveluoppaan, jota selailemalla löytää suurimman

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA 2013 SISÄLTÖ 1. PALVELUOHJAUS JA PALVELUNEUVONTA........................... 7 1.1 YLEINEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA........................ 7 1.2 IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE 03/2012 TAMMELAN KUNTA Kunnanjohtaja Matti Setälä p. 050 569 4930, matti.setala@tammela.fi Sosiaalijohtaja Annukka Kuismin p. 050 550 2263, annukka.kuismin@tammela.fi

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Kyh 15.6.2010 72 Kyh liite 2 1 KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Ikäihmisten linja / Geriatriakeskus 2 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus 1.2. Palvelutarpeen

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille LAUKAAN KUNTA Vanhusten palvelut 2 VANHUSTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhuspalvelujen johtaja Pirkko Uuttu Pelloskuja 3, 41340 Laukaa puh.

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE 2013 Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Lopen kunnan vanhusneuvosto... 5 Koti- ja tukipalvelut... 6 Kotipalvelu...

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT: 1. Seniorisentteri 4 2. Kotihoito 5 2.1. Palveluohjausyksikkö 6 Yöpartio 6 Kotisairaala 6 Kotiutustiimi

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Senioriopas ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Sisällysluettelo Varhaiset palvelut... 3 Seniori-info... 3 Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi... 3 Hyvän olon ryhmät...

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas

Ikääntyvien palveluopas Ikääntyvien palveluopas IsoApu -palveluohjauskeskus Ambulanssi... 1 Apteekit..... 1 Apuvälinepalvelut... 1 Asiakasmaksukatto. 2 Asiakaspalvelu Imatra... 3 Asiakasmaksut. 3 Asiointiapu. 3 Asumistuki. 3

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30 Senioriopas Sisällysluettelo Varhaiset palvelut.................... 5 Seniori-info 5 Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 5 Ryhmät 6 Gerontologinen

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Palveluneuvonta ja ohjaus puh. 05 352 2370 Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Arvoisa lukija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistyi 1.1.2010. Piiri varmistaa

Lisätiedot