HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015"

Transkriptio

1 HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina klo alkaen. Kokouspaikkana on Tieteiden Talo Helsingissä, sali 309. Osoite: Kirkkokatu 6, Helsinki. Kokouskutsun liitteenä ovat toimintakertomus sekä tilinpäätös vuodelta Ennen kevätkokousta klo 14:15 alkaen Tieteiden Talolla (Sali 309) Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. järjestää lyhyen ajankohtaisseminaarin teemalla Tutkimuksen yhteiskunnallinen tehtävä, tutkimuksen arviointi ja tutkimuksesta palkitseminen. Tarkemmat ajankohtaistiedot seminaareista ja tapahtumista päivitämme aina seuran kotisivuille sekä Facebookiin seuraa siis ilmoittelua! Kevätkokouksen asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Kokouksen puheenjohtajan valinta 4. Kokouksen sihteerin valinta 5. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 6. Esityslistan hyväksyminen 7. Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen 8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittely sekä tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 10. Ilmoitusasiat 11. Muut asiat 12. Kokouksen päättäminen Kuopiossa Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n johtokunta Vuokko Niiranen puheenjohtaja Alisa Puustinen sihteeri

2 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hallinnon Tutkimuksen Seura Ry Tilikausi

3 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 I YLEISTÄ Hallinnon Tutkimuksen Seura on vuonna 1981 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen yhteistoimintaan. Seura toimii hallinnon ja hallintoa tutkivien yksiköiden yhdyselimenä, tekee tunnetuksi hallintokoulutusta ja hallinnon tutkimusta, julkaisee keskimäärin neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Hallinnon Tutkimus -aikakauslehteä, järjestää vuosittaiset Hallinnon Tutkimuksen päivät sekä harjoittaa kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä. Vuoden 2014 lopussa seuraan kuului 677 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 455, opiskelijajäseniä 219 ja yhteisöjäseniä 3. Seuran jäsenmaksut vuonna 2014 olivat seuraavat: henkilöjäsenmaksu 32 euroa, opiskelijajäsenmaksu 16 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 100 euroa. II SEURAN JOHTOKUNTA, TOIMIHENKILÖT JA TOIMINNANTARKASTAJAT 2014 Seuran johtokunta vuonna 2014: Puheenjohtaja: Vuokko Niiranen Varapuheenjohtaja: Pertti Ahonen Varsinainen jäsen Johanna Kujala Jari Stenvall Jussi Kivistö Jari Vuori Jaana Leinonen Turo Virtanen Seija Ollila Esa Hyyryläinen Sirpa Virta Leena Paasivaara Henkilökohtainen varajäsen Jan-Erik Johanson Arto Haveri Tarmo Miettinen Johanna Lammintakanen Stefan Sjöblom Antti Syväjärvi Pirkko Vartiainen Kirsi Lehto Mika Hyytiäinen Marjo Suhonen Seuran sihteerinä toimi Alisa Puustinen, taloudenhoitajana Elsa Paronen ja jäsensihteerinä Minna Joensuu. Seuran kotisivujen päivityksestä ja tiedottamisesta on vastannut jäsensihteeri Minna Joensuu. Seuran toiminnantarkastajat olivat Kari Kuoppala (varalla Anniina Autero) ja Timo Keski- Petäjä (varalla Olli-Pekka Viinamäki).

4 III SEURAN KOKOUKSET Seuran kevätkokous pidettiin Kuopiossa, Itä-Suomen yliopistolla Kokous järjestettiin myös videoneuvotteluna, ja siihen osallistuttiin Helsingin, Lapin, Oulun ja Tampereen yliopistoista. Syyskokous pidettiin Vaasan yliopistolla Hallinnon Tutkimuksen päivien yhteydessä Molempien vuosikokousten puheenjohtajana toimi Vuokko Niiranen. Sekä kevät- että syyskokouksen sihteerinä toimi Alisa Puustinen. Seuran johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa: 3.2., 31.3., 12.5., 25.8., , Viisi ensimmäistä kokousta järjestettiin Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella Kuopiossa, josta järjestettiin video- tai puhelinneuvotteluyhteys etäpaikkakunnilta kokoukseen osallistuville. Vuoden viimeinen johtokunnan kokous järjestettiin Hallinnon Tutkimuksen Päivien yhteydessä Vaasan yliopistolla. Kaikkien kokousten puheenjohtajana toimi Vuokko Niiranen ja sihteerinä Alisa Puustinen. IV JÄSENYYDET JA YHTEISTYÖ MUIDEN SEUROJEN KANSSA Seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan ja European Group of Public Administration (EGPA) jäsen. Lisäksi seuralla on yhteistyösopimus Kansainvälisen Hallintotieteiden Instituutin Suomen osaston kanssa. Seura on myös Suomen Tiedekustantajien liiton jäsen. Hallinnon Tutkimuksen Seuran puheenjohtaja Vuokko Niiranen on toiminut seuran edustajana TSV:n julkaisufoorumin paneelissa 19 vuoden 2014 ajan. Seura on myös tiivistänyt yhteistyötään Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran Tutkaksen kanssa vuoden 2014 aikana muun muassa tutkimustiedon käyttö päätöksenteossa-teeman osalta. V JULKAISUTOIMINTA Seuran julkaisema Hallinnon Tutkimus -niminen tieteellinen aikakauskirja ilmestyi vuonna 2014 neljä kertaa. Aikakauskirjan painosmäärä oli kappaletta. Tilaajakunnan lisäksi lehteä toimitettiin Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskukseen. Muita jakelukanavia olivat SWETS Information Services, EBSCO International, Tibo Trading ja LM Tietopalvelut. Hallinnon Tutkimus -aikakauskirjan erillisten lehtitilausten määrä pysyi samana kuin edellisenä vuonna, sillä 2014 tilausten määrä oli 186. Aikakauskirjan toimitus oli Lapin yliopistolla. Päätoimittajana toimi Antti Syväjärvi ja toimitussihteerinä Jaana Leinonen. Aikakauskirjan toimitusneuvoston muodosti seuran johtokunta. Hallinnon Tutkimus on luokiteltu julkaisufoorumin laatuluokituksessa tasolle 2. VI TIEDOTUSTOIMINTA JA MARKKINOINTI Seuran tiedotustoiminnassa kotisivut olivat edelleen keskeisessä roolissa. Seuran internetissä olevia kotisivuja päivitti jäsensihteeri Minna Joensuu. Kotisivuilta saa tietoa seuran toiminnasta, Hallinnon Tutkimus -lehden sisällöstä sekä hallintotieteen alaan liittyvistä kotimaisista ja kansainvälisistä tapahtumista. Sieltä löytää myös linkkejä seuran toimintaan liittyviin yhteisöihin ja tutkimuslaitoksiin. Kotisivujen kautta voi myös hakea seuran jäsenyyttä ja tilata Hallinnon Tutkimus -lehden. Lisäksi johtokunnan jäsenet ovat vuoden 2014 aikana kirjoittaneet seuran kotisivuille lyhyitä blogikirjoituksia hallinnon tutkimuksen ajankohtaisista teemoista.

5 Hallinnon Tutkimuksen Päivistä tiedotettiin lisäksi seuran jäsenistä koostuvalla sähköpostilistalla. Seuraa on markkinoitu www-sivujen lisäksi erilaisissa tutkija- ja opiskelijatapaamisissa sekä - seminaareissa. Vuoden 2014 Hallinnon Tutkimuksen Päivien alla seura otti käyttöön myös Facebook sivut, joiden kautta jäsenten osallistumista seuran toimintaan sekä informaation leviämistä halutaan vahvistaa entisestään. VII HALLINNON TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2014 Vuonna 2014 Hallinnon Tutkimuksen päivät pidettiin Vaasan yliopistolla marraskuuta. Päivien järjestelyistä vastasi Vaasan yliopiston Sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppiaine (Filosofinen tiedekunta) yhdessä Hallinnon Tutkimuksen seuran kanssa. Päiville kokoontui noin 140 hallinnon tutkijaa, opiskelijaa ja asiantuntijaa. Konferenssikoordinaattorina toimi tutkijatohtori, dosentti Harri Raisio, Vaasan yliopistosta. Päivien pääteema oli HALLINTO, YHTEISKUNTA JA KOMPLEKSISUUS Vuoropuhelua kaaoksen äärellä. Päivät rakentuivat kansainvälisistä ja kansallisista alustuksista, paneelikeskustelusta sekä työryhmätyöskentelystä. Päivien ulkomaisena pääpuhujana toimi professori Eve Mitleton-Kelly (the London School of Economics and Political Science): An effective approach for policy makers to address complex challenges. Kotimaisia puhujia päivillä olivat professori, ylilääkäri, Antti Jekunen (onkologian klinikka, Vaasan keskussairaala), valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen (Valtioneuvoston kanslia), dosentti, yliopettaja Harri Jalonen (Turun ammattikorkeakoulu) sekä komentaja Tom Hanén (Maanpuolustuskorkeakoulu, johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos / Rajavartiolaitos, Suomenlahden Merivartiosto) Hallinnon Tutkimuksen päivien työryhmät ja niiden vetäjät olivat seuraavat: 1) Hallinta, verkostot ja ohjaus päätöksenteossa Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto Professori Sirpa Virta, Tampereen yliopisto 2) Kaaosta ja hallinnan haastetta organisaatioissa Professori Antti Syväjärvi, Lapin yliopisto Professori Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto 3) Hallinnon tutkimuksen metodologiat, menetelmät ja tekniikat Professori Pertti Ahonen, Helsingin yliopisto Professori Esa Hyyryläinen, Vaasan yliopisto 4) Osallisuus ja käyttäjälähtöisyys Kuntayhtymän johtaja, HTT Katja Valkama, Kolpaneen palvelukeskuksen ky. Yliopettaja, HTT Ulla Isosaari, Vaasan ammattikorkeakoulu 5) Henkilöstö- ja työyhteisöjohtaminen Professori Leena Paasivaara, Oulun yliopisto Yliopistonlehtori Hanna Vakkala, Lapin yliopisto 6) Sosiaali- ja terveyshallinto ja -johtaminen: Dosentti, yliopistonlehtori Seija Ollila, Vaasan yliopisto

6 Yliopettaja, HTT Hannele Laaksonen, Tampereen ammattikorkeakoulu 7) Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, tutkimusrahoitusuudistus ja tutkimustiedon hyödyntäminen Dosentti, yliopistonlehtori Turo Virtanen, Helsingin yliopisto Dosentti, yliopistonlehtori Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto 8) Governance and management in developing countries Researcher (Ph.D.), Muhammad Azizuddin, University of Tampere Päivien ohjelmassa oli myös paneelikeskustelu teemalla Kompleksisuusajattelun mahdollisuudet ja rajoitteet. Paneeliin osallistuivat lehtori Klaus af Ursin (Tampereen yliopisto), tohtorikoulutettava Juha Lindell (Vaasan yliopisto), tutkija Ville Kivivirta (Lapin yliopisto), yliopisto-opettaja Niklas Lundström (Vaasan yliopisto) ja projektitutkija Alisa Puustinen (Itä-Suomen yliopisto). Paneelin vetäjänä toimi professori Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopistosta. Hallinnon tutkimuksen päiviä edelsi keskiviikkona jatko-opiskelijoille suunnattu seminaari Laadulliset menetelmät hallinnon tutkimuksessa: Tarkastelussa diskurssi- ja dokumenttianalyysit. Vetäjinä toimivat professori Esa Hyyryläinen ja professori Esa Lehtinen Vaasan yliopistosta. Jatkokoulutusseminaarissa oli mukana 35 jatko-opiskelijaa. VIII TALOUS Seuran taloudellinen tilanne on edelleen hyvä ja yhdistyksen pankkitilillä olevat varat ovat kasvaneet edellisestä vuodesta (yli ) yli euroon. Tilikauden ylijäämää kirjattiin vuodelle 2014 yhteensä 1032,05 euroa. Seuran toiminnan rahoitus pysyi vahvana ja edellisvuoden kaltaisena, toimintaa rahoitettiin jäsenmaksutuloilla, julkaisumyynnillä ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan myöntämillä julkaisutoiminnan ja kansainvälisen toiminnan avustuksilla sekä seminaariavustuksilla (yhteensä 9450 euroa). Jäsenmaksutuloja seura sai euroa, mikä on hieman alhaisempi kuin vuonna Toimihenkilöille (sihteeri, taloudenhoitaja, jäsensihteeri, päätoimittaja, toimitussihteeri) vuosipalkkioita maksettiin yhteensä euroa. Vuonna 2014 seura maksoi myös Hallinnon Tutkimuksen päivien konferenssikoordinaattorin palkkiota 500 euroa. Vaasassa järjestettyjen Hallinnon Tutkimuksen Päivien kulut olivat yhteensä 7594,01 (vuonna 2013 oli 4636,27) euroa ja päivien tuotto 3217,00 (vuonna 2013 oli 1683,00) euroa.

7 Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Tuotot ,83 - Kulut , , 12 Henkilöstökulut , ,12 Muut kulut , ,00 Tuotto-/kulujäämä , , 12 Varainhankinta Tuotot , , 00 Kulut , , 36 Tuotto-/kulujäämä -415, , 52 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 1 972, , 84 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Tilikauden tulos 1 557, ,36 TILIKAUDEN ALI- /YLIJÄÄMÄ 1032, , 39

8 TASE VASTAAVAA Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset 46115, ,92 VASTAAVAA YHTEENSÄ 46115, ,92 VASTATTAVAA Oma pääoma 11653, ,65 Edellisten kausien ylijäämä 23509, ,21 Tilikauden yli-/alijäämä 1032, ,39 Oma pääoma yhteensä 36195, ,25 Vieras pääoma Ostovelat 1927, ,68 Muut lyhytaikaiset velat 7992,57 510,70 Muut velat 404,29 Vieras pääomayhteensä 9919, ,67 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 46115, ,92

9 Johtokunta: Vuokko Niiranen, puheenjohtaja Pertti Ahonen, varapuheenjohtaja Johanna Kujala, jäsen Jari Stenvall, jäsen Jussi Kivistö, jäsen Jari Vuori, jäsen Jaana Leinonen, jäsen Turo Virtanen, jäsen Seija Ollila, jäsen Esa Hyyryläinen, jäsen Sirpa Virta, jäsen Leena Paasivaara, jäsen Hallinnon Tutkimuksen Seuran kirjanpitoaineistoa vuosina säilytetään Itä- Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella. Käytössä on erilaisia tositelajeja. Yhdistyksen pää- ja päiväkirjoja säilytetään kirjanpitoaineiston yhteydessä.

10 Toiminnantarkastajien tilinpäätösmerkintä Suoritetusta toiminnantarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Paikka ja päivämäärä:

11 Tase-erittelyt Pankkisaamiset Pankkitili Danske Bank Saldo 46115,23 Ostovelat Tosite 775 HT -päivien kulut 485,73 Tosite 777 Painatuskulut 2806,00 Tosite 778 Jäsenmaksukulut 79,61 Tosite 779 Jäsenmaksukulut 438,24 Tosite 780 HT -päivien kulut 1444,30 Tosite 781 JUFO matkakulut 294,69 Tosite 783 TYEL-maksu varaus 2444, ,57 Muut lyhytaikaiset velat Tosite 776 Verot + sotut 1927, ,93 Laatinut Elsa Paronen Kuopiossa

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4 1 2015 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3 KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4 Kunnallistieteellisen yhdistyksen hallitus 2015....... 11 Kunnallistieteellisen

Lisätiedot

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2012.. 4

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2012.. 4 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3 KTYn toimintakertomus vuodelta 2012.. 4 Kevätseminaari 22.3.2013.. 10 Kunnallistieteellisen yhdistyksen hallitus

Lisätiedot

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2013.. 4

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2013.. 4 1 2014 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3 KTYn toimintakertomus vuodelta 2013.. 4 Kansainvälinen kuntatutkijan seminaari... 10 Kunnallistieteellisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen opiskelijoille, käytännön työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille foorumi, jossa voidaan keskustella sosiaalityön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 JÄSENTIEDOTE 2013 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Puheenjohtajan tervehdys 2 Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 Kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, kuulumisia FCES 13-konferenssista 4 Parhaan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TASEKIRJA 2012 Y- tunnus 1095660-4 Kotipaikka Helsinki JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2012 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 TULOSLASKELMA VERRATTUNA

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 (luonnos toimintakertomus käsitellään vuosikokouksessa 17.4.2008) 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2014 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 2 Maanmittausalan

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS 10.3.2015

VUOSIKOKOUS 10.3.2015 VUOSIKOKOUS 10.3.2015 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014 (Sääntömääräiselle kevätkokoukselle 23.4.2015) 1. Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille KUTSU Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille VUOSIKOKOUS ja KURSSI-ILTA nro 5 Torstaina 18.4.2013 klo 17.00 Carelicum, Torikatu 21 C-porras, Joensuu Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n

Lisätiedot

1. KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen varapuheenjohtaja Juuso Nyyssönen avasi kokouksen 16:33.

1. KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen varapuheenjohtaja Juuso Nyyssönen avasi kokouksen 16:33. 1/2 HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN GO-SEURA YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 23.3.2013 PÖYTÄKIRJA Paikka: YliGon kerhohuone, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5B Osallistujat: Juuso Nyyssönen Miika Nikula Janne Nikula

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Kutsu Suomi-Espanja Seura ry:n kevätkokoukseen 24.3.

Kutsu Suomi-Espanja Seura ry:n kevätkokoukseen 24.3. Kutsu Suomi-Espanja Seura ry:n kevätkokoukseen 24.3. Tervetuloa kevätkokoukseen tiistaina 24.3. klo 19.00 Kulttuurikeskus Andorran Dubrovnikravintolaan, osoite Eerikinkatu 11, Helsinki. ESITYSLISTA 1.

Lisätiedot

Kevät kokous 23.3.2011 ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39

Kevät kokous 23.3.2011 ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39 Jäsentiedote 2/2011 Internet osoitteemme www.talvi.info Kevät kokous 23.3.2011 ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39 Kutsuttuna: Tampereen Sähkölaitos Oy:n Timo Pesonen Ennen kokousta, klo 17:30 alkaen, Tampereen

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/08

Kiinteistöarviointi 1/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen maanantaina 31.3.2008 klo 17.00 Tieteiden talo, sali 309 Kirkkokatu 6, 00170

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 23.6.2009 1(2)

PIRAATTIPUOLUE 23.6.2009 1(2) PIRAATTIPUOLUE 23.6.2009 1(2) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 21/2008 Aika: 27.4.2009 kello 20.00 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Matti Hiltunen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Kokous avattiin 9:56.

1. Kokouksen avaus Kokous avattiin 9:56. Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry Yhdistyksen kokous 2/2015 kevätkokous Aika 11.4.2015 klo 9:30 Paikka Psykologian laitos, Metria, Yliopistokatu 7, Joensuu Osallistujat Pia Jussila (pj.), Milja

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot