HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON AVAJAISET KLO 14 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON AVAJAISET KLO 14 16"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON AVAJAISET KLO HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO TULEVAISUUDEN KIRJASTO Kaisa Sinikara, ylikirjastonhoitaja Rouva Ministeri, Herra kansleri, Herra rehtori, Distinguished quests, arvoisat juhlavieraat On ilo kokoontua yhdessä teidän kanssanne juhlimaan kirjastoamme, joka hengittää samaan tahtiin yliopistoyhteisönsä kanssa. Tästä kertoo se, että kirjaston palveluja todella käytetään. eilen, kuten jokaisena aukiolopäivänä kirjastossa kävi 6300 tiedon tarvitsijaa, jotka lainasivat 2000 kirjaa tai lehteä ja uusivat kotoa tai kirjastossa noin lainaa. Kaikki eivät tule kampusten kirjastoihin. Sen sijaan he avaavat vuoden jokaisena päivänä, viikonloput mukaan luettuina, 5000 e-lehteä ja tekevät päivittäin 8000 hakua kirjaston ylläpitämistä tietokannoista. Jotta käyttäjät voisivat sujuvasti ja tehokkaasti löytää myös uusimman tiedon, kirjasto antaa joka päivä 6 tuntia tiedonlähteiden koulutusta. Vuosittain koulutukseen osallistuu noin henkilöä. Yliopistolaisten lisäksi kirjastoa käyttää suuri joukko muita tiedontarvitsijoita. Noin neljäsosa käyttäjärekisteristä on yliopiston ulkopuolisia. Seuraavassa joitakin ajatuksia siitä, mistä tulimme, missä olemme nyt ja mihin menemme? Historia Kirjaston historia on elimellinen osa yliopiston tieteenalojen ja opiskelun historiaa. Kun Keisarillinen Turun Akatemia siirrettiin Helsinkiin 1828 Turun palon jälkeen, sen nimeksi tuli Suomen Keisarillinen Aleksanterin yliopisto. Yliopiston mukana seurasivat tulipalosta säätyneet Akatemian kirjaston julkaisut, jotka olivat lainassa professoreilla. Edessä oli suuri työ silloisen yliopiston pääkirjaston rakentamiseksi. Yliopiston mukana Helsinkiin muuttivat myös osakuntien kirjakokoelmat, joita oli alettu kartuttaa jo 1700-luvulta lähtien. Niitä käyttivät yliopiston opiskelijat. Osakuntien kirjakokoelmat fuusioitiin vuonna 1858 Yleiseksi ylioppilaskirjastoksi. Taustalla olivat yleiset syyt, nimittäin silloisen yliopiston kanslerin, keisari Aleksanteri II:n, huoli akateemisen nuorison vallankumouksellisuudesta. Tästä syystä osakunnat lakkautettiin 1850-luvulla ja niiden tilalle perustettiin ylioppilastiedekunnat. Myös ylioppilaiden kirjasto järjestettiin saman periaatteen mukaan. Tästä kirjastosta on kasvanut nyt keskustakampuksen kirjastoon kuuluva opiskelijakirjasto. 1

2 Voisimme sanoa, että tästä 1850-luvun tilanteesta alkoi yliopistomme kahden suuren kirjastokokonaisuuden muotoutuminen luvulla perustettiin myös useita muita myöhemmin merkittäviksi kasvaneita kirjastoja. Tällaisia olivat Metsäkirjasto 1 (1862), Eläinlääketieteellinen kirjasto 2 (1892) ja Tieteellisten seurain kirjasto (1899) sekä useat laitoskirjastot, jotka nyt kuuluvat Viikin ja Kumpulan kampuskirjastoihin. Myös useat keskustakampuksen kirjastoista perustettiin Keisarillisen Aleksanterin yliopiston kaudella ja ennen Suomen itsenäistymistä: tällaisia olivat Teologinen seminaarikirjasto (1902), Historialliskielitieteellinen laitoskirjasto (1904) ja Lainopillinen seminaarikirjasto (1910), joista kaikista on kehkeytynyt merkittäviä alansa tietopalveluyksiköitä. Helsingin yliopiston kaudella vuoden 1919 jälkeen on syntynyt lukuisia uusia tieteenaloja, laitoksia ja tiedekuntia sekä kirjastoja. Viikkiin kuuluva maatalouskirjasto perustettiin vuonna Sotavuosista suuriin ikäluokkiin yliopiston laajeneminen jatkui. Tältä ajalta ovat peräisin valtiotieteellinen seminaarikirjasto (1950) ja kasvatustieteen kirjasto (1974), jotka ovat nyt osa keskustan kampuskirjastoa. Vuonna 1966 perustettu Lääketieteellinen keskuskirjasto puolestaan on Meilahden kampuskirjaston Terkon ydin. Helsingin yliopiston kirjastolaitos oli 1990-luvulla vanhan eurooppalaisen yliopistomallin mukainen. Yliopistossa oli silloisen pääkirjaston ohella yli 160 erillistä ja itsenäistä kirjastoyksikköä. Jokaisella ainelaitoksella oli oma erillinen kokoelmansa edellä mainittujen kirjastojen lisäksi. Helsingin yliopiston kahdella suurella kirjastokokonaisuudella, Kansalliskirjastolla ja tänä vuonna toimintansa aloittaneella Helsingin yliopiston kirjastolla on juurensa näissä kahdessa yliopiston kirjastomallissa. Silloisesta pääkirjastosta on muotoutunut kansallinen voimavara, Kansalliskirjasto. Opiskelijoiden ja tutkijoiden monitieteisiä ja erikoistuneita tarpeita palvelevista käyttökirjastoista, jotka ovat kuuluneet laitoksiinsa ja tiedekuntiinsa, on kehkeytynyt nyt yhdistetty maan suurin yliopistokirjasto. Tämä kokonaisuus on muotoutunut tiedeyhteisön ajankohtaisten tarpeiden mukaisesti. Miksi Helsingin yliopisto lähti 1990-luvulla uudistamaan radikaalisti kirjastopalvelujaan? Muutosten taustalla on useita syitä. Yliopisto käynnisti 90-luvun alkupuolella laajan rakenteellisen uudistuksen, joka on koskenut tiedekuntia, kampusten organisointia, henkilöstörakenteita ja myös kirjastolaitosta. Yliopisto on käyttänyt tukena sisäisiä ja kansainvälisiä arviointeja, jotka mm ovat 1 Metsäopetus liitettiin vuonna 1907 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston filosofisen tiedekunnan maanviljelystaloudelliseen osastoon. 2 Eläinlääketieteellisen kirjaston perusti Eläinlääkäriyhdistys, joka lahjoitti kirjastonsa korkeakoululle. Eläinlääketieteellinen korkeakoulu perustettiin Korkeakoulun toiminta osana Helsingin yliopistoa alkoi Ks. tarkemmin 2

3 suosittaneet kansallisten ja yliopistoa palvelevien tehtävien selkeää profilointia. Talouden tehostamistarpeet ovat osaltaan vaikuttaneet ulkoisina tekijöinä. Muutoksia ei kuitenkaan ole helppo tehdä. Tätä havainnollistaa vararehtorina toimineen professori Arto Mustajoen sanat kirjassaan Tuloksena yliopisto (2002): harva asia saa minut tuntemaan itseni niin tietämättömäksi ja avuttomaksi kuin yliopiston kirjastolaitoksen kehittäminen. Kun olen yrittänyt analysoida syitä tähän, selitykseksi on löytynyt erilaisia superlatiiveja, jotka liittyvät kirjastoihin erityisesti 1990-luvulla. Tietotekniikan kehitys on 1990-luvulla vaikuttanut kirjastoihin enemmän kuin mihinkään muuhun yliopistolla. Kirjastot joutuivat yliopistojen rahoituksen supistuttua ahtaammalle kuin mikään muu toiminto. Harvaan asiaan yliopistolla liittyy niin voimakkaita vastakkaisia näkemyksiä kuin kirjastokysymyksiin. (Mustajoki 2002, ) Tämä kokemus tehtävän vaikeudesta ei kuitenkaan estänyt yliopistoa käynnistämästä kehittämistoimia. Erityisen arvokasta tämä on siksi, että tietoympäristön muutosaallot olisivat joka tapauksessa edellyttäneet muutoksia. 3 Erityisesti tietoyhteiskunnan kolmas aalto, johon liittyi digitaalisen julkaisemisen ja verkkotiedon yleistyminen, edellytti kirjastoilta rakenteiden muutoksia. Tietoverkot ovat muuttaneet kaikkien tietotyötä tekevien reviirejä. Rajat ovat hämärtyneet, liudentuneet ja tulleet limittäisiksi. Uuden oppimisen tarve koskee kaikkia. Havainnollinen esimerkki julkaisemisen muutoksesta on lehtien siirtyminen verkkoon. Niinpä tieteellisten artikkelien käyttö verkon kautta on yliopistoissa kasvanut vuodesta 2001 vuoteen 2008 kymmenkertaiseksi. Missä olemme nyt Yliopisto on nyt saattanut päätepisteeseen ison rakenteellisen uudistuksen. Noin 160 erilliskirjastosta on muodostunut maamme laajin monitieteinen yliopistokirjasto. Helsingin yliopiston kirjastossa on neljä merkittävää kampuskirjastoa (Keskustakampuksen, Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampuskirjastot) sekä tämän vuoden alusta alkaen keskitetyt hallintopalvelut, hankinta- ja metadatapalvelut sekä digitaalisen kirjaston ylläpito- ja kehittämispalvelut. Helsingin yliopiston korkeita laatutavoitteita kuvastaa se, että ei vain organisaatiota ja palveluja ole uudistettu, vaan yliopisto on rakennuttanut neljälle kampukselle arkkitehtonisesti kauniit ja toimivat kirjastorakennukset vuosina Viimeisin ja laajin rakennushanke on juuri käynnistynyt keskustakampuksella ja odotettavissa on uuden humanistis-yhteiskuntatieteellisen kirjaston avaaminen vuonna Kirjasto arvostaa historiaansa ja hengittää tänä päivänä samaan tahtiin yliopistonsa kanssa. Samalla meidän on koko ajan katsottava myös tulevaisuuteen. 3 Lynch 2000,

4 Tulevaisuuden kirjasto Alkaneella suunnittelukaudella kirjasto haluaa sekä panostaa tutkijapalvelujensa kehittämiseen, että luoda entistä parempia edellytyksiä oppimiselle. Rakennamme kirjastosta yliopistolaisen viihtyisää olohuonetta ja tehokasta kumppania tutkijan ja oppijan arkeen. Tavoitteena on, että kampuskirjastomme voivat entisestään profiloitua oman kampuksensa tieteenalojen ja tutkimusryhmien palveluihin. Jo nyt useat kirjastot ovat oman alansa huippuosaajia. Tarvitsemme tiedeyhteisön yhteistyötä, jotta voimme vastata yliopistolaisten muuttuviin tarpeisiin Siksi toivonkin, että tiedekunnat ja laitokset kutsuvat kirjaston asiantuntijoita työryhmiinsä ja käyttävät tätä osaamista.. Käynnistyneen suunnittelukauden isoja haasteita ovat Helsingin yliopiston digitaalisen kirjaston rakentaminen ja keskustakampuksen yhteiskirjaston rakentaminen. Kirjasto osallistuu myös Helsinki Design Capital vuoteen ja kirjastoalan suurimman kansainvälisen konferenssin järjestämiseen elokuussa 2012, vain muutamia haasteita mainitakseni. Viime vuosina voimistuneita tietoympäristön piirteitä ovat mm. Google-sukupolven tulo yliopistoihin ja työelämään, vuorovaikutteisen tiedon tuottamisen mahdollisuudet ja e-sciencen laajeneminen. Tutkimustiedon hallinnan ja tieteellisen tiedon avoimen saatavuuden kysymykset ovat ajankohtaisia, samoin kuin tutkimusdatan avoin saatavuus. Kirjasto haluaa olla mukana rakentamassa uusia ratkaisuja. Helsingin yliopiston kirjasto pyrkii myös osaltaan vastaamaan siitä, että suomalaisten tieteellisten painettujen kokoelmien vuosisatainen perintö säilyy uuden rinnalla. Aikaperspektiivi antaa suhteellisuudentajua. Digitaalista kirjastoa on rakennettu vasta hieman yli 10 vuotta ja edelleen monet kysymykset odottavat ratkaisuja. Painettuja kokoelmia on kokeiltu ja kehitetty satoja vuosia. Emme ole luopumassa niistä ainakaan ennen kuin uudet luotettavat muodot ovat vakiintuneet ja alan tutkijat ovat löytäneet uudet toimintatavat. Niillä aloilla, joilla digitaaliset tiedonlähteet ovat lähes korvanneet painetut ja kirjastoa käytetään verkon kautta, panostamme taas tähän palveluun. Maamme tieteellinen tietohuolto on murroksessa myös yliopistojen ulkopuolella. Näyttää siltä, ettei palvelukirjasto enää sovi tutkimuslaitosten ydinpalveluihin, vaan niiden osalta halutaan löytää uusia ratkaisuja. On mahdollista ajatella, että jatkossa entistä laajemmat tieteelliset kokoelmat ovat nimenomaan yliopistokirjastoissa ja että ne toimivat maassa tehtävän tutkimuksen tietovarantona. Kiitos Helsingin yliopiston kirjaston rakentamiseen on osallistunut valtava määrä yliopistolaisia. Tämän lisäksi tukea ja vaikutteita on saatu myös kansallisesta ja kansainvälisestä yliopisto- ja kirjastomaailmasta. Juhlassamme on puheenvuorot kansallisesta ja kansainvälisestä alan kehityksestä. Kirjastonjohtaja Jarmo Saarti johti korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen työryhmää vuosina Eurooppalaista tutkimuskirjastojen liittoa LIBERia johtavalla Hans Geleijnsella on osuus uuden kirjastomme rakentamisessa. Kansainvälisten arviointipaneeliemme jäsenenä ja puheenjohtajana hän vauhditti kirjastolaitoksemme kehittämistä vuosina 2000 ja

5 Haluan kiittää lämpimästi yliopistoa ja yliopiston johtoa siitä strategisesta tuesta, jonka seurauksena voimme tänään juhlia Helsingin yliopiston kirjastoa. Kirjaston kehittämiseen ovat vaikuttaneet rehtoreina ja kanslereina professorit Risto Ihamuotila, Kari Raivio, Ilkka Niiniluoto ja Thomas Wilhelmsson. Ensimmäiset vararehtorit Arto Mustajoki, Raija Sollamo ja Hannele Niemi ovat toimineet kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan puheenjohtajina Heidän panoksensa on merkityksellinen strategisten linjausten kehittämisessä ja ohjauksessa. Hallintojohtajat Sinikka Mertano ja Kari Suokko ovat kuluneiden 15 vuoden aikana osoittaneet tukensa ja sitoutumisensa kirjastolaitoksen uudistamiseen. Kiitos kuuluu myös koko hallintoviraston toimialajohdolle, erityisesti haluaisin mainita Ulla Mansikkamäen ja Ilkka Hyvärisen, jotka ovat kantaneet isojen kirjastopäätösten valmistelu- ja esittelyvastuuta. Henkilöstö- ja lakiasiainosaston apua on tarvittu tiheään uutta kirjastoa rakennettaessa. Kirjasto palvelee erityisesti tiedekunnissa ja laitoksissa tehtävää opetusta ja tutkimusta. Siksi tiedekuntien kiinnostus kirjaston kehittämiseen on oleellisen tärkeätä. Erityisesti haluaisin mainita professorit Hannu Niemen, Eero Puolanteen ja Matti Tikkasen, jotka dekaaneina ja johtokuntien puheenjohtajina ovat pitkäjänteisesti käyttäneet aikaansa ja ajatuksiaan, jotta yliopistollamme olisivat sen laadun arvoiset tietopalvelut. Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on perinteisesti ollut tiivistä, onhan kirjasto sekä perusopiskelijoiden että nuorten tutkijoiden kannalta ydinpalveluja. Ylioppilaskunnan koulutuspoliittiset sihteerit ja luottamuselinten opiskelijajäsenet ovat olleet erinomaisia yhteistyökumppaneita. Haluan kiittää jokaista kirjastojemme erinomaisista johtajista. He ovat sitoutuneesti ja luovasti vastanneet yliopistomme tietopalveluista, työssä tarvittavan osaamisen johtamisesta ja katsoneet samalla tulevaisuuden haasteisiin. Kaikki edellä mainitsemani tuki on tarvittu tämän päivän juhlaan. Kuitenkin, suunnittelu jäisi pelkäksi kirjaimeksi ilman kirjaston henkilökunnan ja asiantuntijoiden vastuunottoa ja osaamista. Haluan lämpimästi kiittää kirjastomme upeata henkilökuntaa, kaikkia yhdessä ja jokaista erikseen. Teidän toimintanne kirjaston jokaisena päivänä varmistaa sen, että yliopistollamme on tutkimuksen ja oppimisen tarvitsemat erinomaiset kirjasto- ja tietopalvelut. 5

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

KAISA-TALO HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO

KAISA-TALO HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO KAISA-TALO HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO 14.12.2009 Kaisatalo hanke Visio Keskustakampuksen tiedekirjasto on opiskelijoiden ja tutkijoiden arvostama tutkimus-, opiskelu- ja työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Maailma muuttuu - pysyykö kirjastolaitos mukana?

Maailma muuttuu - pysyykö kirjastolaitos mukana? Maailma muuttuu - pysyykö kirjastolaitos mukana? Suomen tieteellisen kirjastoseuran Kirjastosihteerien työryhmän Asiakaspalvelupäivä - teemana muutos - seminaari 23.10.2008 Jarmo Saarti Mitä tapahtuu?

Lisätiedot

Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa

Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa Nicola Nykopp 19.5. 2005 Humanistisen tiedekunnan kirjasto Kouluttavat kirjastot Helsingin Yliopistolla useita kirjastoja, joista useimmat ovat järjestäneet

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO KIRSI LUUKKANEN 24.10.2014 KAISA-TALON ASIAKASPALVELU KAISA-TALON ASIAKASPALVELU JA PALVELUKULTTUURI Millainen on Helsingin yliopiston kirjasto? pääkirjasto eli Kaisa-talo?

Lisätiedot

Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut

Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut Tutkijapalvelut näkyviksi - tutkimusaineistot ja kirjaston rooli seminaari 4.11.2013 Mari Elisa Kuusniemi, Meilahden kampuskirjasto Terkko Esityksen sisältö Mitä

Lisätiedot

Yliopistokirjastojen verkoston Osaamiskartta. Osaamistarvekartta osaamisen suunnittelun näkökulmasta

Yliopistokirjastojen verkoston Osaamiskartta. Osaamistarvekartta osaamisen suunnittelun näkökulmasta Yliopistokirjastojen verkoston Osaamiskartta Osaamistarvekartta osaamisen suunnittelun näkökulmasta Osaamistarvekartta yliopistokirjastoissa: kokemukset ja näkemykset jaossa Suomen yliopistokirjastojen

Lisätiedot

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012 Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012 Helsingin yliopiston kirjasto http://www.helsinki.fi/library/ Elise.Pirttiniemi@helsinki.fi

Lisätiedot

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Posted on 18.12.2013 by Eeva-Liisa Viitala 2 Helsingin yliopiston kirjaston keväällä 2013 eläkkeelle jäänyt ylikirjastonhoitaja

Lisätiedot

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Rehtorin asettama kirjastotoimen kehittämisprojekti Projektiryhmän loppuraportti

Rehtorin asettama kirjastotoimen kehittämisprojekti Projektiryhmän loppuraportti Rehtorin asettama kirjastotoimen kehittämisprojekti Projektiryhmän loppuraportti 15.4.2008 Tiivistelmä Konsistorin päätöksen toteuttamiseksi ja hallintoviraston kirjastopalveluosaston (1.1.2010) toiminnan

Lisätiedot

Osa 1: Kirjaston maailma avautui Tiedekulmaan

Osa 1: Kirjaston maailma avautui Tiedekulmaan Osa 1: Kirjaston maailma avautui Tiedekulmaan 27.3.-13.4.2012 Posted on 4.5.2012 by Eeva-Liisa Viitala Avajaiset 27.3. Avaus ja tervetuloa! Helsingin yliopiston kirjaston johtokunnan puheenjohtaja, vararehtori

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Monesta säikeestä yhdeksi köydeksi Helsingin yliopiston kirjastojen valmistautuminen auditointiin

Monesta säikeestä yhdeksi köydeksi Helsingin yliopiston kirjastojen valmistautuminen auditointiin Monesta säikeestä yhdeksi köydeksi Helsingin yliopiston kirjastojen valmistautuminen auditointiin Yliopistokirjastojen laadun varmistus: kokemukset ja näkemykset jaossa 3.12.2008 Päivi Lammi ja Matti Hjerppe

Lisätiedot

Kysely yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoille

Kysely yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoille Kysely yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoille Korkeakoulukirjastojen määrä, rakenne, rahoitus ja hallinto Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hankkeen työryhmä 7.10.2008 Vastausten

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

IL / HYK sopimus kirjastopalveluista. Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011

IL / HYK sopimus kirjastopalveluista. Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011 IL / HYK sopimus kirjastopalveluista Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011 1.2.2011 Ilmatieteen laitos Sää- ja ilmastopalvelu ja -tutkimus, ilmanlaadun seuranta ja tutkimus, merentutkimus kaukokartoitus, avaruustutkimus

Lisätiedot

Kansallisten viitetietokantojen hyödyntäminen JUREssa

Kansallisten viitetietokantojen hyödyntäminen JUREssa Kansallisten viitetietokantojen hyödyntäminen JUREssa JURE-projektin tulosseminaari, 24.11.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset julkaisut JURE:n lähtökohta:

Lisätiedot

Matti Pitkälä. Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö

Matti Pitkälä. Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö Matti Pitkälä Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö Helsingin yliopiston kirjastojen asiakaskysely 2007 Julkaisija: Helsingin yliopisto, Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö Tekijät (työryhmässä sen

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Johtaminen ei ole helppoa Helsingin yliopiston kirjastoa rakennetaan yhteisin voimin

Johtaminen ei ole helppoa Helsingin yliopiston kirjastoa rakennetaan yhteisin voimin Johtaminen ei ole helppoa Helsingin yliopiston kirjastoa rakennetaan yhteisin voimin Posted on 23.2.2011 by helehilt Hyvä johtajuus on oleellista organisaation menestykselle. Unohtakaa hyvät tyypit, ylimaalliset

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Tunnelmia arkkitehtuuriseminaarin kirjastovierailuilta

Tunnelmia arkkitehtuuriseminaarin kirjastovierailuilta Tunnelmia arkkitehtuuriseminaarin kirjastovierailuilta Posted on 19.6.2014 by helehilt Viileän kauniina aamuna 6.5. kokoontui Rautatientorille vilkkaasti soriseva joukko arkkitehtuuriseminaarin kansainvälisiä

Lisätiedot

Arviointi, laatu ja vaikuttavuus kehittämisessä - tapausesimerkkinä Helsingin yliopiston kirjastolaitos. Kaisa Sinikara

Arviointi, laatu ja vaikuttavuus kehittämisessä - tapausesimerkkinä Helsingin yliopiston kirjastolaitos. Kaisa Sinikara Arviointi, laatu ja vaikuttavuus kehittämisessä - tapausesimerkkinä Helsingin yliopiston kirjastolaitos Kaisa Sinikara Laatuun, vaikuttavuuteen ja arviointiin liittyvät kysymykset eivät ole kirjastoissa

Lisätiedot

Mitä on sisällönkuvailu

Mitä on sisällönkuvailu Mitä on sisällönkuvailu Esko Siirala Helsingin yliopiston kirjasto HELKA-kirjastojen sisällönkuvailuiltapäivä 09.09.201 Helsingin yliopiston kirjasto / Esko Siirala / Mitä sisällönkuvailu on. 1 Sisällönkuvailu

Lisätiedot

Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos

Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos STKS, Helsinki 20.5.2015 Jarmo Saarti Sisältö Tieteellinen julkaiseminen Jakelemisen muutos Käyttäjän kohtaaminen uudessa ympäristössä Saarti

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio Känsälä/Muhonen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio Känsälä/Muhonen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.2 30.09.2009 Känsälä/Muhonen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Flooran päivä Meilahden kampuksella

Flooran päivä Meilahden kampuksella Flooran päivä Meilahden kampuksella Tänä vuonna oli Meilahden kampuksen vuoro järjestää yliopiston perinteinen Flooran päivän henkilökuntajuhla 13.5. Kampuksella päivää vietettiin aamusta lähtien ja Biomedicumissa

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyväksi -seminaari 25.4.2013 Janne Pölönen ja Johanna Lilja Esityksen sisältö Kysely tiedekustantajille

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä Kirjastot ja datamining, tutkijan ja kirjaston näkökulmat

Jarmo Saarti Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä Kirjastot ja datamining, tutkijan ja kirjaston näkökulmat Jarmo Saarti Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä 4.11.2014 Kirjastot ja datamining, tutkijan ja kirjaston näkökulmat Sisältö Data-yhteiskunnasta tietoyhteiskunnan kautta tietämysyhteiskunnaksi Datanlouhinta

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Kirjastot oppimiskeskuksiksi. Riikka Sinisalo informaatikko LAMK

Kirjastot oppimiskeskuksiksi. Riikka Sinisalo informaatikko LAMK Kirjastot oppimiskeskuksiksi Riikka Sinisalo informaatikko LAMK Ketä me olemme? Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni sekä Lahden Yliopistokampus 8 toimipistettä

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjaston yleiset tavoitteet 1. Vastata lakisääteisistä tehtävistä 2. Toimia kirjastoverkon

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi

Tutkijan identifiointi Tutkijan identifiointi Asiantuntijaseminaari,18.9.2014 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Tutkijoiden identifiointi OKM:n julkaisutiedonkeruu nostanut myös Suomessa esille kysymyksen tutkijoiden identifioinnin

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta Ari Muhonen ylikirjastonhoitaja 12.5.2011 2011 Kansalliskirjasto Vastaa toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta,

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka

Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka AMKIT-konsortion jäsenet rakenteellisessa muutoksessa OKM:n koulutuslinjaukset

Lisätiedot

Kansallinen kokoelmapolitiikka ja aineistojen yhteiskäyttö Ari Muhonen Kaukopalvelupäivät 2013 16.5.2013

Kansallinen kokoelmapolitiikka ja aineistojen yhteiskäyttö Ari Muhonen Kaukopalvelupäivät 2013 16.5.2013 Kansallinen kokoelmapolitiikka ja aineistojen yhteiskäyttö Ari Muhonen Kaukopalvelupäivät 2013 16.5.2013 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 31.5.2013 1 Kirjaston ydintoiminnot ASIAKKAAT KOKOELMA-

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu 1.10.2009 Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaamisen kehittämisen organisointi Koulutustarpeet ja koulutus Tulevaisuus

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

RAJAPINNASSA UUSI HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO

RAJAPINNASSA UUSI HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO RAJAPINNASSA UUSI HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO RAJAPINNASSA RAJAPINNASSA Uusi Helsingin yliopiston kirjasto Toim. Kaisa Sinikara Maria Forsman Iiris Karppinen Päivi Lammi Helsingin yliopiston kirjasto

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia

Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia 1 SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia & aineistonhallinnan historia Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston

Lisätiedot

Henkilöstöresurssisuunnitelma

Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena -seminaari 16.3.2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta LXXXII annii

Kymenlaakson Osakunta LXXXII annii Vuosijuhlakutsu Arvoisa osakuntalainen Kymenlaakson Osakunta Olet lämpimästi tervetullut viettämään kanssamme Kymenlaakson Osakunnan 82. Torstaina 19. päivä laskemme helmikuun kokouksen jälkeen seppeleen

Lisätiedot

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Kyselyt 2010 Käyttäjäkysely 2010 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Mitä luvassa tänään? Tavoite: saada kirjastojen näkemys kyselyn hyödyistä ja ongelmista jatkoa varten Lyhyt katsaus käyttäjäkyselyn

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA. Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu

VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA. Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu 24.9.2004 Virtuaalikampus-hanke yhteistyönä Tarkoitus: edistää langattoman teknologian sovelluksia

Lisätiedot

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Piia Nurmi projektijohtaja Turun kauppakorkeakoulu Vastuullisen liiketoiminnan keskus (CeReB) Tulevaisuuden tutkimuskeskus piia.nurmi@tse.fi

Lisätiedot

Läppäri ja oma pää opiskelijan tärkeimmät työkalut

Läppäri ja oma pää opiskelijan tärkeimmät työkalut Läppäri ja oma pää opiskelijan tärkeimmät työkalut Posted on 3.10.2011 by Veera Ristikartano Helsingin yliopiston kirjasto osallistui yliopiston Avajaiskarnevaaleihin keskustakampuksella syyskuisessa iltapäiväauringossa

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin Yleisten kirjastojen neuvosto 7.11.2014 Hannu Sulin OKM:n kirjastopolitiikka 2015 ohjelman tavoitteiden toteutuminen kansallisella tasolla Kohdennetaan yleisten kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Esitys Kaukopalvelupäivillä Oulussa 16.5.2013 Outi Vaattovaara Lapin korkeakoulukirjasto Taustaa Perustettu 2010, yksi Lapin korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta AMK-kirjastopäivät 10.6.2010 Maija Koponen ja Marjatta Puustinen Lapin korkeakoulukirjasto Lapin korkeakoulukonserni Korkeakouluyhteisö, jossa mukana

Lisätiedot

MEILAHDEN KAMPUSKIRJASTO TERKKO MUUTOKSESSA

MEILAHDEN KAMPUSKIRJASTO TERKKO MUUTOKSESSA MEILAHDEN KAMPUSKIRJASTO TERKKO MUUTOKSESSA Meilahden neuvottelukunnan kokous 16.3.2017 Kirsi Luukkanen Helsingin yliopiston kirjasto KIRJASTO OPPIMISYMPÄRISTÖ YHTEISTYÖSKENTELYTILA TILAA INNOVAATIOILLE

Lisätiedot

Onko tahtoa ja tilaa - vai tilaa, mutta ei tahtoa? -Kirjastojen rakenteellisen kehittämisen tiedotus-ja keskustelutilaisuus

Onko tahtoa ja tilaa - vai tilaa, mutta ei tahtoa? -Kirjastojen rakenteellisen kehittämisen tiedotus-ja keskustelutilaisuus Onko tahtoa ja tilaa - vai tilaa, mutta ei tahtoa? -Kirjastojen rakenteellisen kehittämisen tiedotus-ja keskustelutilaisuus 15.12. 09/06 Konsistorin päätös Kaisa-talon mahdollisesta kaupasta herätti ajoittain

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro Leena Vestala, johtaja. 17.05.2010 Tampereen yliopiston kirjaston 85-vuotisjuhlaseminaari

Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro Leena Vestala, johtaja. 17.05.2010 Tampereen yliopiston kirjaston 85-vuotisjuhlaseminaari Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro Leena Vestala, johtaja 17.05.2010 Tampereen yliopiston kirjaston 85-vuotisjuhlaseminaari Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen Haasteina mm. toimintaympäristön

Lisätiedot

Pietarin kirjastoja ja kirjastojen välistä yhteistyötä

Pietarin kirjastoja ja kirjastojen välistä yhteistyötä Pietarin kirjastoja ja kirjastojen välistä yhteistyötä Jarmo Saarti ja Harri Kalinen Itä-Suomen yliopiston kirjaston ja Varastokirjaston henkilökuntaa kävi tammikuussa tutustumassa pietarilaisiin kirjastoihin.

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö Helsingin yliopiston kirjastotoimen kehittäminen Rehtorin asettaman projektin loppuraportin esityksistä

Asia: Lausuntopyyntö Helsingin yliopiston kirjastotoimen kehittäminen Rehtorin asettaman projektin loppuraportin esityksistä HELSINGIN YLIOPISTO Hallintovirasto Dnro 657/04/2008 1(9) 21.4.2008 Jakelussa mainituille Asia: Lausuntopyyntö Helsingin yliopiston kirjastotoimen kehittäminen Rehtorin asettaman projektin loppuraportin

Lisätiedot

Taloustilastoinnin perusteista

Taloustilastoinnin perusteista Taloustilastoinnin perusteista Markku Laitinen Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Taloustilastot päätöksenteon tukena Kirjaston osakkaat johtajat, päättäjät, rahoittajat tarvitsevat tietoa

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016. Kokous: Keskiviikko 13.4.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016. Kokous: Keskiviikko 13.4.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016 Kokous: Keskiviikko 13.4.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Jaana Marvia & Ari Muhonen

Jaana Marvia & Ari Muhonen Asiakkuus, uudet palvelut ja tavoitteet avaavat näköaloja lle Jaana Marvia & Ari Muhonen Opetusministeriö asetti lokakuun lopussa 2006 selvitysryhmän pohtimaan kolmen pääkaupunkiseudun korkeakoulun yhteistyön

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

Kirjastojen verkkopalvelujen tulevaisuuskuvat esillä Kirjastoverkkopäivässä

Kirjastojen verkkopalvelujen tulevaisuuskuvat esillä Kirjastoverkkopäivässä Kirjastojen verkkopalvelujen tulevaisuuskuvat esillä Kirjastoverkkopäivässä 03/08 Vuotuinen kirjastoverkkopäivä järjestettiin perjantaina 11.4. Porthaniassa. Tilaisuus keräsi ennätysmäärän yleisöä, pitkälti

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät. Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen

Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät. Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät 11.5.2011 Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen Elisa Paavilainen i SYKE verkossa www.ymparisto.fi/syke www.miljo.fi/syke www.environment.fi/syke Monitieteisyyttä,

Lisätiedot

Merentutkimusta tehdään

Merentutkimusta tehdään Helsingin yliopiston Itämeristrategia Luonnos strategiakaudelle 2009-2013 Jorma Kuparinen Merentutkimusta tehdään Yliopistoissa ja korkeakouluissa Valtion tutkimuslaitoksissa (Suomen ympäristökeskus, Geologian

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 6.9.2017 Lausunto: HE 73/2017 hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Lisätiedot

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto, TSV Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu oletteko valmiit? OKM:n, TSV:n ja UNIFI:n seminaari Helsinki 17.2.2014 TSV

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Palvelumuotoiluhankkeen tulokset kypsyvät

Palvelumuotoiluhankkeen tulokset kypsyvät Palvelumuotoiluhankkeen tulokset kypsyvät Posted on 14.11.2012 by helehilt Onko palvelujen parantaminen parasta palvelujen markkinointia? Niukat resurssit kannattaa suunnata mieluummin palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

Tulevaisuus on jo täällä kesäinen konferenssimatka Århusiin

Tulevaisuus on jo täällä kesäinen konferenssimatka Århusiin Tulevaisuus on jo täällä kesäinen konferenssimatka Århusiin Posted on 27.10.2010 by helehilt Euroopan tieteellisten kirjastojen verkoston, LIBERin, yleiskonferenssi järjestettiin tänä vuonna Tanskan Århusissa

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Tiede puhuttelee. Kirsti Lehmusto/viestintä 8.6.2011

Tiede puhuttelee. Kirsti Lehmusto/viestintä 8.6.2011 Tiede puhuttelee Kirsti Lehmusto/viestintä 8.6.2011 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University Communications and Community Relations www.helsinki.fi/yliopisto 13.6.2011

Lisätiedot

6. Katsaus yhteiskuntatieteiden rakenteelliseen kehittämiseen

6. Katsaus yhteiskuntatieteiden rakenteelliseen kehittämiseen ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 24.11.2014 Kokous 9 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. OKM:n palaute yliopistoille 3. Kandipalauteanalyysi 4. Katsaus yliopiston brändityöhön 5.

Lisätiedot

Bibliometriikan arvo näkyväksi

Bibliometriikan arvo näkyväksi Bibliometriikan arvo näkyväksi Päivikki Karhula Tieteentekijöiden liitto valitsi johtava tietoasiantuntija Maria Forsmanin Helsingin yliopiston kirjastosta 2013 syksyllä Vuoden tieteentekijäksi. Liitto

Lisätiedot

Juhlavaa arvokkuutta ja iloa Viikin tiedekirjasto täytti kymmenen vuotta

Juhlavaa arvokkuutta ja iloa Viikin tiedekirjasto täytti kymmenen vuotta Juhlavaa arvokkuutta ja iloa Viikin tiedekirjasto täytti kymmenen vuotta Posted on 17.12.2009 by Eeva-Liisa Viitala Lokakuun 27. päivänä järjestetty kutsuseminaari Viikin kampus tulevaisuuden suunnannäyttäjänä

Lisätiedot

Miten löydän Venäjää koskevaa tietoa? Johdatus monitieteiseen Venäjä-tutkimukseen (VEN301)

Miten löydän Venäjää koskevaa tietoa? Johdatus monitieteiseen Venäjä-tutkimukseen (VEN301) Miten löydän Venäjää koskevaa tietoa? Johdatus monitieteiseen Venäjä-tutkimukseen (VEN301) 09.09.2016 www.helsinki.fi/yliopisto 09.09.2016 1 Luennon sisältö 1. Tieteellinen tutkimustieto: EBSCO, Idäntutkimus,

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot