1) joko itse hoitaa potilasta ja sopii uudesta vastaanottoajasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1) joko itse hoitaa potilasta ja sopii uudesta vastaanottoajasta"

Transkriptio

1 MIELIALAKYSELY II (BDI, lyhyt versio 1, Raitasalo, RBDI 2 ): OHJEISTO Mielialakyselyä on aikoinaan suositeltu käytettäväksi maatalousyrittäjien terveyshuollon terveystarkastuksissa joka neljäs vuosi (Lääkintöhallitus 1989,8). Myös STM:n työryhmämuistiossa (Sosiaali- ja terveysministeriö 1991, 75) kiinnitettiin huomiota psyykkisten riskitekijöiden tunnistamiseen terveystarkastuksissa. Mielialakyselyllä kartoitetaan depressiivisyyttä ja ahdistuneisuutta sekä ongelmien hallintakeinoja kuvaavaa itseluottamuksen astetta ja koettua aktiivisuutta. Kysely annetaan terveydenhoitajan haastattelun jälkeen potilaalle. Terveydenhoitajan on syytä mainita että kyselyssä kartoitetaan mielialan erilaisia puolia sekä mahdollista alakuloisuutta. Potilaalle on syytä varata rauhallinen tila jossa hän täyttää lomakkeen (aikaa kuluu muutama minuutti). Lomakkeen täytettyään hän palauttaa sen terveydenhoitajalle joka laskee mahdollista depressiivisyyttä ja ahdistuneisuutta sekä itseluottamuksen astetta osoittavat summapistemäärät ja kirjoittaa ne lomakkeen TUTKIMUSMERKINTÖJÄ -osaan. Lomake toimitetaan lääkärille. Depressiot ja depressiivisyys Mikäli depressiivisyyttä osoittava pistemäärä on vähintään viisi, lääkäri tarkentaa haastattelussa depressiivisyyden sisältöä mm. pyytämällä potilasta kertomaan niistä kysymyskohdista joihin hän on vastannut depressiivisyyttä osoittavalla tavalla. Varmennuttuaan kliinisesti depression haitallisesta olemassaolosta ja mahdollisesta hoidon tarpeesta hän 1) joko itse hoitaa potilasta ja sopii uudesta vastaanottoajasta 2) ja ottaa potilaan kolme kertaa (viikon välein) lyhyeen, supportiiviseen kontaktiin luokseen ja seuraa depression parantumista, ennallaan pysymistä tai voimistumista. Viimeksi mainituissa tapauksissa hän ohjaa potilaan psykiatrille tai kliiniselle psykologille 3) tai lähettää potilaan suoraan psykiatrille tai kliiniselle psykologille. Mikäli potilas osoittaa (mm. kysymyksen 10 perusteella) selvää itsemurha-alttiutta, ryhdytään välittömästi ehkäiseviin toimenpiteisiin. Ahdistuneisuus Mikäli ahdistuneisuutta osoittava pistemäärä (kysymys 17) on vähintään yksi (mutta ei 4), lääkäri tarkentaa haastattelussa minkälaisesta ahdistuneisuudesta on kyse. Varmennuttuaan kliinisesti ahdistuneisuuden haitallisesta olemassaolosta hän ryhtyy tarvittaviin hoidollisiin toimenpiteisiin. On syytä muistaa että depressiivisyyteen useimmiten liittyy haittaavaa ahdistuneisuutta neurovegetatiivisin lisäoirein, jolloin potilas usein arvelee itsellään olevan jonkin somaattisen taudin. 1 Beck AT, Beck RW. Screening depressed patients in family practice. Postgrad Med 1972; 52: Raitasalo R. Elämänhallinta sosiaalipolitiikan tavoitteena. Helsinki: Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 1, 1995.

2 Aktiivisuus eli itseluottamus Itseluottamuksen aste kuvaa mm. potilaan kykyä selviytyä eteen tulevista (esim. työ- ja perhe-elämä, taloudellinen ja asuntotilanne) ongelmista ja paineista. Mikäli potilas on vastannut yhteenkin kysymykseen itseluottamusta osoittavalla tavalla, tästä mainitaan kannustavalla ja tukevalla tavalla. Tämän tarkoituksena on kiinnittää potilaan huomio hänessä oleviin rakentaviin psyykkisiin tekijöihin. PISTEYTYSOHJEET Depressiivisyys Lasketaan kysymysten 4 16 (13 kysymystä) vastausvaihtoehtojen 0 3 summa (muistutettava että vaihtoehto 4 kuvaa itseluottamusta). Maksimipistemäärä on 39. Depressiivisyyden aste on seuraava: 5 7 lievä, 8 15 keskivaikea, 16+ vaikea. Ahdistuneisuus Ahdistuneisuutta kartoitetaan kysymyksellä 17. Ahdistuneisuuden aste on seuraava: 1 lievä, 2 keskivaikea, 3 vaikea (muistutettava että vaihtoehto 4 kuvaa itseluottamusta). Kysymyksen luotettavuutta ei ole toistaiseksi tutkimuksellisesti selvitetty, mutta kliinisesti se on vaikuttanut suuntaa antavalta. Aktiivisuus eli itseluottamus Kysymysten 4 17 vastausvaihtoehto 4 saa kukin yhden pisteen. Lasketaan näiden summa. Maksimipistemäärä on 14. On syytä muistaa että maanisessa tai hypomaanisessa tilassa oleva potilas ilmaisee itsetuntonsa erittäin korkeaksi jolloin korkea pistemäärä ei osoita tasapainoista itsetuntoa vaan psykopatologista tilaa. Toistaiseksi ei ole käytettävissä pistearvoluokituksia, joiden perusteella voitaisiin tarkasti kuvata potilaan itsetunnon astetta. Diagnoosit Diagnoosit asetetaan käytetyn diagnostisen järjestelmän mukaisella tavalla. Toimenpiteet Toimenpiteet kirjataan vapaamuotoisella tavalla lomakkeen loppuun. Allekirjoittanut vastaa kaikkiin mielialakyselyä koskeviin kysymyksiin. Raimo Raitasalo Dosentti, erikoistutkija, neuropsykologi puh Kansaneläkelaitos, tutkimusosasto PL Helsinki

3 MIELIALAKYSELY II: (BDI lyhyt versio, Raitasalo, RBDI) Tiedustelemme tällä lomakkeella henkilökohtaisia kysymyksiä, jotka käsittelevät mielialan erilaisia piirteitä. Vastatkaa kuhunkin kysymykseen sillä tavalla millaiseksi tunnette itsenne tänään. Merkitkää rasti siihen kysymyksen jäljessä olevaan ruutuun, joka parhaiten kuvaa Teidän tilannettanne tällä hetkellä. Valitkaa kustakin kysymyksestä vain yksi vaihtoehto älkääkä jättäkö yhtään kysymystä väliin. 1. Nimi 2. Henkilötunnus - 3. Lomakkeen täyttöpäivämäärä / Minkälainen Teidän mielialanne on? 4 mielialani on melko valoisa ja hyvä 4 0 en ole alakuloinen tai surullinen 0 1 tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi 1 2 olen alakuloinen jatkuvasti enkä pääse siitä 2 3 olen niin masentunut ja alavireinen, etten kestä enää 3 5. Miten suhtaudutte tulevaisuuteenne? 4 suhtaudun tulevaisuuteeni toiveikkaasti 4 0 en suhtaudu tulevaisuuteeni toivottomasti 0 1 tulevaisuus tuntuu minusta melko masentavalta 1 2 minusta tuntuu, ettei minulla ole tulevaisuudelta mitään odotettavaa 2 3 tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta, enkä jaksa uskoa, että asiat muuttuisivat parempaan päin 3 6. Miten katsotte elämänne sujuneen? 4 olen elämässäni onnistunut huomattavan usein 4 0 en tunne epäonnistuneeni elämässäni 0 1 minusta tuntuu, että olen epäonnistunut pyrkimyksissäni tavallista useammin 1 2 elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia 2 3 tunnen epäonnistuneeni täydellisesti ihmisenä 3

4 7. Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi tunnette itsenne? 4 olen varsin tyytyväinen elämääni 4 0 en ole erityisen tyytymätön 0 1 en nauti asioista samalla tavalla kuin ennen 1 2 minusta tuntuu, etten saa enää tyydytystä juuri mistään 2 3 olen täysin tyytymätön kaikkeen 3 8. Minkälaisena pidätte itseänne? 4 tunnen itseni melko hyväksi 4 0 en tunne itseäni huonoksi ja arvottomaksi 0 1 tunnen itseni huonoksi ja arvottomaksi melko usein 1 2 nykyään tunnen itseni arvottomaksi melkein aina 2 3 olen kerta kaikkiaan arvoton ja huono 3 9. Onko Teillä pettymyksen tunteita? 4 olen tyytyväinen itseeni ja suorituksiini 4 0 en ole pettynyt itseni suhteen 0 1 olen pettynyt itseni suhteen 1 2 minua inhottaa oma itseni 2 3 vihaan itseäni Onko Teillä itsenne vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia? 4 minulla ei ole koskaan ollut itsemurha-ajatuksia 4 0 en ajattele enkä halua vahingoittaa itsenäni 0 1 minusta tuntuu, että olisi parempi jos olisin kuollut 1 2 minulla on tarkat suunnitelmat itsemurhasta 2 3 tekisin itsemurhan jos siihen olisi mahdollisuus Miten suhtaudutte vieraitten ihmisten tapaamiseen? 4 pidän ihmisten tapaamisesta ja juttelemisesta 4 0 en ole menettänyt kiinnostustani muihin ihmisiin 0 1 toiset ihmiset eivät enää kiinnosta minua niin paljon kuin ennen 1 2 olen melkein kokonaan menettänyt mielenkiintoni sekä tunteeni toisia ihmisiä kohtaan 2 3 olen menettänyt mielenkiintoni muihin ihmisiin, enkä välitä heistä lainkaan 3

5 12. Miten koette päätösten tekemisen? 4 erilaisten päätösten tekeminen on minulle helppoa 4 0 pystyn tekemään päätöksiä samoin kuin ennenkin 0 1 varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätösten tekoa 1 2 minulla on suuria vaikeuksia päätösten teossa 2 3 en pysty enää lainkaan tekemään ratkaisuja ja päätöksiä Minkälaisena pidätte olemustanne ja ulkonäköänne? 4 olen melko tyytyväinen ulkonäkööni ja olemukseeni 4 0 ulkonäössäni ei ole minua haittaavia piirteitä 0 1 olen huolissani siitä, että näytän epämiellyttävältä 1 2 minusta tuntuu että näytän rumalta 2 3 olen varma, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä Minkälaista teidän nukkumisenne on? 4 minulla ei ole nukkumisessa minkäänlaisia vaikeuksia 4 0 nukun yhtä hyvin kuin ennenkin 0 1 herätessäni aamuisin olen paljon väsyneempi kuin ennen 1 2 minua haittaa unettomuus 2 3 kärsin unettomuudesta, nukahtamisvaikeuksista tai liian aikaisin kesken unien heräämisistä Tunnetteko väsymystä ja uupumusta? 4 väsyminen on minulle lähes täysin vierasta 4 0 en väsy helpommin kuin tavallisestikaan 0 1 väsyn nopeammin kuin ennen 1 2 vähäinenkin työ väsyttää ja uuvuttaa minua 2 3 olen liian väsynyt tehdäkseni mitään Minkälainen ruokahalunne on? 4 ruokahalussani ei ole mitään hankaluuksia 4 0 ruokahaluni on ennallaan 0 1 ruokahaluni on huonompi kuin ennen 1 2 ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen 2 3 minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua 3

6 17. Oletteko ahdistunut tai jännittynyt? 4 pidän itseäni melko hyvähermoisena enkä ahdistu kovinkaan helposti 4 0 en tunne itseäni ahdistuneeksi tai huonohermoiseksi 0 1 ahdistun ja jännityn melko helposti 1 2 tulen erityisen helposti tuskaiseksi, ahdistuneeksi tai jännittyneeksi 2 3 tunnen itseni jatkuvasti ahdistuneeksi ja tuskaiseksi kuin hermoni olisivat loppuun kuluneet 3 TUTKIMUSMERKINTÖJÄ Depressiivisyys 5 7 lievä, 8 15 keskivaikea, 16+ vaikea Aktiivisuus Ahdistuneisuus 1 lievä, 2 keskivaikea, 3 vaikea Diagnoosi Toimenpiteitä ei 0 kyllä 1

7 ENKÄT OM SINNESSTÄMNINGAR II: (BDI kort version, Raitasalo, RBDI) På den här blanketten ställer vi personliga frågor som gäller olika slag av sinnestämningar. Besvara varje fråga så att svaret beskriver hur Ni känner Er idag. Kryssa för det alternativ som bäst beskriver Er situation just nu. Välj endast ett alternativ och besvara alla frågor. 1. Namn 2. Personbeteckning - 3. Blanketten ifylld / I vilken sinnesstämning befinner Ni Er? 4 mitt humör är ganska ljust och gott 4 0 jag är inte nedstämd eller sorgsen 0 1 jag känner mej nedstämd och sorgsen 1 2 jag är ständigt nedstämd och kommer inte över det 2 3 jag är så deprimerad och utmattad att jag inte står ut längre 3 5. Hu ser Ni på Er framtid? 4 jag förhåller mej hoppfullt till min framtid 4 0 jag tycker inte framtiden känns hopplös 0 1 framtiden tycks mej ganska deprimerande 1 2 jag tycker att jag inte har något att vänta mej av framtiden 2 3 framtiden känns hopplös, och jag orkar inte tro på någon förändring till det bättre 3 6. Hur anser Ni att Ert liv förlöpt? 4 jag har mycket ofta lyckats i livet 4 0 jag känner inte att jag har misslyckats i livet 0 1 det känns som om jag misslyckats i mina strävanden oftare än de flesta 1 2 mitt liv har hittills varit en enda serie misslyckanden 2 3 det känns som om jag misslyckats totalt som människa 3

8 7. Hur nöjd eller missnöjd känner Ni Er? 4 jag är rätt nöjd med mitt liv 4 0 jag är inte speciellt missnöjd 0 1 jag kan inte njuta av livet på samma sätt som tidigare 1 2 det känns som om jag inte fick tillfredställelse av någonting nuförtiden 2 3 jag är fullständigt missnöjd med allt 3 8. Hurdan anser Ni att Ni är? 4 jag tycker jag är ganska bra 4 0 jag känner mej inte dålig och värdelös 0 1 jag känner mej ganska ofta dålig och värdelös 1 2 nuförtiden känner jag mej nästan alltid värdelös 2 3 jag är helt värdelös och dålig 3 9. Känner Ni besvikelse? 4 jag är nöjd med mej själv och mina prestationer 4 0 jag är inte besviken på mej själv 0 1 jag är besviken på mej själv 1 2 jag avskyr mej själv 2 3 jag hatar mej själv 3 10.Har Ni någonsin haft självmordstankar? 4 jag har aldrig haft självmordstankar 4 0 jag tänker inte så och jag vill inte skada mej själv 0 1 jag tycker att det vore bättre om jag var död 1 2 jag har bestämda planer på självmord 2 3 jag skulle begå självmord om det fanns en chans till det 3 11.Hur förhåller Ni Er till att träffa främmande mänskor? 4 jag tycker om att träffa och tala med folk 4 0 jag har inte förlorat mitt intresse för andra människor 0 1 andra människor intresserar mej inte längre lika mycket som förut 1 2 jag har nästan helt förlorat mitt intresse och mina känslor för andra mänskor 2 3 jag har förlorat mitt intresse för andra mänskor, jag bryr mej inte alls om dem 3

9 12. Hur upplever Ni att behöva fatta beslut? 4 det är lätt för mej att fatta olika beslut 4 0 jag förmår fatta beslut på samma sätt som tidigare 0 1 jag har blivit osäkrare of försöker uppskjuta beslutfattandet 1 2 jag har stora svårigheter med att fatta beslut 2 3 jag har helt förlorat förmågan att avgöra olika frågor och fatta beslut Vad anser Ni om Er själv och Ert utseende? 4 jag är ganska nöjd med mitt utseende och mej själv 4 0 det finns ingenting i mitt utseende som stör mej 0 1 jag är bekymrad över att jag ser otrevlig ut 1 2 jag känner mej ful 2 3 jag är säker på att jag är ful och motbjudande Hur sover Ni? 4 jag har inga sömnsvårigheter 4 0 jag sover lika bra som förut 0 1 då jag vaknar på morgonen är jag mycket tröttare än förut 1 2 jag besväras av sömnlöshet 2 3 lag lider av sömnlöshet, svårigheter att somna eller av att jag vaknar alltför tidigt Känner Ni trötthet och utmattning? 4 trötthet är mej helt främmande 4 0 jag blir inte trött snabbare än förut 0 1 jag blir trött snabbare än förut 1 2 jag blir trött och utmattad redan av lättare arbete 2 3 jag är för trött att göra någonting alls Hurdan aptit har Ni? 4 jag har inga problem med aptiten 4 0 min aptit är den detsamma som förut 0 1 min aptit är sämre än förut 1 2 min aptit är nu mycket sämre än förut 2 3 jag har ingen aptit längre 3

10 17. Känner Ni Er ångestfylld eller spänd? 4 jag har ganska goda nerver och jag känner mycket sällan ångest 4 0 jag känner mej varken ångestfylld eller nervsvag 0 1 jag blir ganska lätt ångestfylld och spänd 1 2 jag känner mej mycket ofta plågad, ångestfylld eller spänd 2 3 jag känner mej hela tiden ångestfylld och plågad, det känns som om mina nerver var helt slut 3 ANTECKNINGAR Depressivitet 5 7 lindrig, 8 15 medelmåttig, 16+ svår Aktivitet Ångest 1 lindrig, 2 medelmåttig, 3 svår Diagnos Åtgärder nej 0 ja 1

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

HAASTATTELUOPAS HAMILTONIN DEPRESSION ARVIOINTIASTEIKOLLE (SIGH-D)

HAASTATTELUOPAS HAMILTONIN DEPRESSION ARVIOINTIASTEIKOLLE (SIGH-D) HAASTATTELUOPAS HAMILTONIN DEPRESSION ARVIOINTIASTEIKOLLE (SIGH-D) Janet B.W. Williams, D.S.W. Tämä asiakirja toimii haastatteluoppaana Hamiltonin depression arviointiasteikolle (Hamilton, Max: A rating

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

RUOTSIN JA SUOMEN VIRANOMAISTEKSTIEN VERTAILUA. Författare Arja Meski

RUOTSIN JA SUOMEN VIRANOMAISTEKSTIEN VERTAILUA. Författare Arja Meski Stockholms universitet Institutionen för baltiska språk, finska och tyska Avdelningen för finska MITEN VIRANOMAISET PUHUTTELEVAT KANSALAISIA TIEDOTTEISSAAN RUOTSIN JA SUOMEN VIRANOMAISTEKSTIEN VERTAILUA

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus

VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus Liite 1. VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus Muokattu yhdessä prof. Pirkko Niemelän kanssa: prof. Ian Brockingtonin The Structured Interview for Pregnancy-related Disorders (1995;1996)

Lisätiedot

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi w w w. s u o m e n c p t e r a p i a y h d i s t y s. f i teema t e e m a SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 1 Johtokunnan kokoonpano 2005 puheenjohtaja Hannele Merikoski Kaskihalme 4 B

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hankkeen paikkatietojärjestelmän suunnittelu (ESRI ArcGIS 9.3.1) Susanne Nieminen

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hankkeen paikkatietojärjestelmän suunnittelu (ESRI ArcGIS 9.3.1) Susanne Nieminen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hankkeen paikkatietojärjestelmän suunnittelu (ESRI ArcGIS 9.3.1) Susanne Nieminen Examensarbete för Naturbruk (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Miljöplanering

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Ihmisiä ja kaupunkiluontoa

Ihmisiä ja kaupunkiluontoa Ihmisiä ja kaupunkiluontoa Tutkimus pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvoinnista Saija Turunen Hanna-Kaisa Hoppania Minna Luhtamäki Tellervo Nenonen Vaula Tuomaala nat (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa)

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2013 Esimies tasapainoilee s. 12 Erilaisia oppimistyylejä s. 25 Hitsin Higgsi s. 28 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus... 3 Ledaren...

Lisätiedot

Minäkin haluan oppia suomea!

Minäkin haluan oppia suomea! EXAMENSARBETE / OPINNÄYTETYÖ FNA 400 15 hp Vårterminen / Kevätlukukausi 2010 Minäkin haluan oppia suomea! Ruotsin peruskoulun suomen opetuksen kartoitus I Want to Learn Finnish Too! A Survey of Finnish

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Galantamine Actavis 8 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 16 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 24 mg kovat depotkapselit galantamiini Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot

Turun seudun Parkinson-yhdistys ry. Jäsenlehti 2/2014

Turun seudun Parkinson-yhdistys ry. Jäsenlehti 2/2014 Turun seudun Parkinson-yhdistys ry Jäsenlehti 2/2014 Tässä numerossa Pääkirjoitus...3 Samma på Svenska...4 Aluekerhojen yhteystiedot...4 Rehabilitering samt semester på Svenska...5 Viimeinen Parkinson-nuorten

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

OSTROBOTNIA. Olipa kerran musiikki. Uruguayn itäinen valtakunta. Tuttua mutta vierasta. Den gyllene vardagens härliga små bekymmer

OSTROBOTNIA. Olipa kerran musiikki. Uruguayn itäinen valtakunta. Tuttua mutta vierasta. Den gyllene vardagens härliga små bekymmer OSTROBOTNIA Olipa kerran musiikki Uruguayn itäinen valtakunta Tuttua mutta vierasta Den gyllene vardagens härliga små bekymmer HELSINKI_HELSINGFORS 3 / 2004 OSTROBOTNIA HTTP://BOTTA.OSAKUNTA.FI/OSTRO

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot