Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Seutuvaliokunta Kokoustiedot Aika perjantai klo Paikka Mikkelin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Saapuvilla olleet jäsenet Mikander Kimmo, puheenjohtaja Kuitunen Soile, esittelijä Ruhanen Seppo Penttinen Tuomo Toivonen Pekka Torniainen Juha Hilden Matias Kauranen Aki, sihteeri Mikkeli Mikkeli Hirvensalmi Mäntyharju Kangasniemi Pertunmaa Puumala Mikkeli Muut saapuvilla olleet Markku Häkkänen, Mäntyharju (poistui klo käsittelyn jälkeen) Marttinen Helvi, Kangasniemi Poissa Asiat :t 1-11 Seppälä Arto, Mikkeli Koskinen Riitta, Etelä-Savon maakuntaliitto Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Kimmo Mikander Aki Kauranen

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 2 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Asioiden käsittelyjärjestys 3 / 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 4 / 4 Sopimus Työvoiman palvelukeskus Reitin yhteistoiminnasta 5 / 5 Liite 1 Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua -toimintaohjelma / 6 Liite 2 Mikkelin seudun toimintakertomus / 7 Mikkelin seudun kesäasukastapahtuma / 8 Liite 3 Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin seudun kuntien välisen aiesopimuksen edistymisen seuranta 9 / 9 Kehitysyhtiörakenteen tarkastelu Mikkelissä 10 / 10 Ilmoitusasiat 11 / 11 Seuraava kokous

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 3 Seutuvaliokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Puheenjohtaja: Todetaan. Päätös Seutuvaliokunta: Todettiin.

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 4 Seutuvaliokunta Asioiden käsittelyjärjestys Ehdotus Puheenjohtaja: Hyväksytään esityslista asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös Seutuvaliokunta: Hyväksyttiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 5 Seutuvaliokunta Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Ehdotus Kehitysjohtaja: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Päätös Seutuvaliokunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 6 Seutuvaliokunta / 809 / 2014 Sopimus Työvoiman palvelukeskus Reitin yhteistoiminnasta Asian valmistelija palvelupäällikkö Pekka Patama. Seutuvaliokunnan kokouksessa esiteltiin asiana Työvoiman palvelukeskus Reitin yhteistoimintasopimuksen päivittämistarve. Yhteistoimintasopimusta on muutettu siltä osin kuin kuntaliitosten ja TE-palveluiden uudelleenorganisoitumisen vuoksi on ollut välttämätöntä. Sopimuksessa näkyy myös Kelan vahvistunut rooli Työvoiman palvelukeskuksen toiminnassa. Työvoiman palvelukeskuksen toimintaan ei tule merkittäviä muutoksia päivitetyn sopimuksen myötä. Valmisteilla ollut laki työvoiman palvelukeskuksista on tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alusta ja sen myötä yhteistoimintasopimuksen voimassaolo lakkaa. Palvelupäällikkö Pekka Patama on kokouksessa selvittämässä asiaa. Ehdotus Kehitysjohtaja: Uudistettu yhteistoimintasopimus Työvoiman palvelukeskus Reitin toiminnasta hyväksytään ja lähetetään kuntiin allekirjoitettavaksi. Sopimus on voimassa vuoden 2014 loppuun, jolloin voimaan astuva laki korvaa sen. Päätös Seutuvaliokunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 7 Seutuvaliokunta / 801 / 2014 Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua -toimintaohjelma Asian valmistelija kehityspäällikkö Aki Kauranen. Matkailun ja vapaa-ajan asutuksen merkitys Mikkelin seudulle on poikkeuksellisen suuri. Osana Mikkelin seudun elinkeino- ja kilpailukykyohjelman toteutusta Miset Oy on valmistellut Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua toimintaohjelman vuosille Ohjelma sisältää toimenpiteitä Mikkelin seudun vapaa-ajan asumisen tulevaisuuden turvaamiseksi sekä kehittämiseksi ja se tukee omalta osaltaan myös Etelä-Savon maakunnan päivitettyä matkailustrategiaa ja Miset Oy:n strategiaa sekä Mikkelin kaupungin elinkeinostrategiaa. Ohjelmatyön lähtökohtana on ollut, että upea, puhdas järviluonto, asema vapaa-ajan asumisen keskuksena, sijainti Helsingin ja Pietarin läheisyydessä, hyvä saavutettavuus sekä monipuoliset ja laadukkaat palvelut luovat hyvät edellytykset kehittämistyölle. Lisäksi tarvitaan omien vahvuuksien tunnistamista, asiakaslähtöistä palvelujen kehittämistä, yhteistyötä sekä muutosten tunnistamista ja niihin reagointia. Toimintaohjelman tavoitteena on rakentaa Mikkelin seudusta kestävän vapaa-ajan mallialue, josta muut voivat ottaa mallia ja joka toimii koko Suomen demoalustana. Kehittämisohjelmassa luodaan edellytyksiä uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintakonseptien syntymiselle huomioiden erityisesti kestävän kasvun ja hyvinvoinnin periaatteet. Samalla synnytetään uutta yritystoimintaa kestävän vapaa-ajan ympärille ja varmistetaan vapaa-ajan aluetaloudellinen merkittävyys jatkossakin. Kehittämisohjelman kestää kolme vuotta huhtikuusta 2014 huhtikuuhun Kehittämisohjelman käynnistetään välittömästi seutuvaliokunnan päätöksen jälkeen seuraavin toimenpitein: - Toimintasuunnitelman hiominen ja aikataulutus - Yhteistyöverkostojen luominen - Pilottialueiden kartoitus - Taustatietojen kerääminen ja hankevalmistelu. Toiminta käynnistyy Miset Oy:n toimesta seudun rahoituksella, mutta tavoite on että vuosiksi anotaan hankerahoitus (50-70 % hanketuki). Hankerahoituksesta on alustavasti neuvoteltu Etelä-Savon Maakuntaliiton kanssa. Hankerahoitus mahdollistaisi kokopäiväisen projektipäällikön palkkaamisen syksyllä 2014 tai vuoden 2015 alusta.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Mikkelin seudun rahoitus on kuitenkin maksimissaan /vuosi ja yhteensä maksimissaan /3 vuotta.vuonna 2014 toimintaohjelman kustannukset ovat enintään Ellei hankerahoitusta saada, projektin vuosibudjetit päivitetään edellä mainitun seudun rahoituksen mukaisiksi. Kehittämisohjelman etenemisestä raportoidaan Seutuvaliokunnalle vuosittain. Ohjelman toteutuksesta ja hallinnoinnista vastaa Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy. Seutuvaliokunta nimeää kehittämisohjelmalle ohjausryhmän, joka ohjaa ja seuraa toimintaohjelman etenemistä ja tuloksia. Projektipäällikön lisäksi nimetään 3-5 henkilön työryhmä, jonka tehtävä on seurata, tukea ja ohjata projektin etenemistä. Kehittämisohjelmasta ja sen tuloksista laaditaan loppuraportti keväällä Miset Oy:n matkailujohtaja Maisa Häkkinen on kokouksessa selvittämässä asiaa. Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua toimintaohjelman vuosille on liitteenä. Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua toimintaohjelman vuosille Liite 1 Ehdotus Kehitysjohtaja: Seutuvaliokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn toimintaohjelman sisällön sekä kustannusarvion ja esittää Mikkelin kaupunginjohtajalle Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua toimintaohjelman hyväksymistä sekä koko hankekaudelle yhteensä enintään :n resurssin myöntämistä Mikkelin seudun kehityshankerahaston Seudun kärkialojen kehittäminen -linjauksesta. Seutuvaliokunta nimeää toimintaohjelman ohjausryhmän. Päätös Seutuvaliokunta: Seutuvaliokunta hyväksyi osaltaan hankkeen sisällön sekä kustannusarvion ja esittää Mikkelin kaupunginjohtajalle Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua toimintaohjelman hyväksymistä sekä hankkeen käynnistämistä varten vuodelle 2014 enintään resurssin myöntämistä Mikkelin seudun kehityshankerahaston Seudun kärkialojen kehittäminen -linjauksesta. Toimintaohjelman vuosien kuntarahoituksen ehtona on suunnitellun lisärahoituksen toteutuminen ja siihen palataan kun asia on ajankohtainen. Seutuvaliokunta asettaa hankkeen ohjausryhmän myöhemmin ja nimeää oman edustajansa perustettavaan ohjausryhmään.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 Tiedoksi Miset Oy / Maisa Häkkinen, Mikkelin kaupunki / talouspalvelut

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Seutuvaliokunta / 800 / 2014 Mikkelin seudun toimintakertomus 2013 Valmistelija Aki Kauranen, puh Toimintakertomuksen periaatteet on säädetty kuntalaissa. Toimintakertomuksessa kerrotaan toiminnan kehittymistä koskevat tärkeimmät asiat ja toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Mikkelin seutu on osa Mikkelin kaupungin organisaatiota ja yhdistetään tilinpäätöksen osalta osaksi Mikkelin kaupunkia. Vuonna 2013 Mikkelin seudun toiminnan painopiste on ollut kehityshankerahastosta rahoitettavissa seudullisissa hankkeissa. Kehityshankerahaston vapaan pääoman kirjanpidollinen arvo oli vuoden lopussa ,88 euroa ja varauksien pääomassa oli jäljellä ,46 euroa. Mikkelin seudun rahastojen arvo on yhteensä ,34 euroa. Kehityshankerahastosta maksettiin vuoden aikana hankerahoituksia yhteensä euroa. Vuosille määrärahavarauksia eri hankkeille on tehty eurolla. Vuonna 2013 seudun kehyshankerahastossa oli kirjattuna 56 hanketta tai toimenpidettä ja uusia rahoituspäätöksiä vuoden aikana tehtiin 23 kappaletta. Mikkelin seudun toimintakertomus 2013 Liite 2 Ehdotus Kehitysjohtaja: Seutuvaliokunta merkitsee tiedoksi Mikkelin seudun vuoden 2013 toimintakertomuksen. Päätös Seutuvaliokunta: Merkittiin.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 11 Seutuvaliokunta / 809 / 2014 Mikkelin seudun kesäasukastapahtuma 2014 Mikkelin seutu on järjestänyt kesäasukastapahtuman vuosittain vuodesta 1988 lähtien. Tapahtumapaikkana ovat vuorotelleet seudun kunnat ja kesäasukkaat ovat päässeet osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin luvulla kesäasukkat ovat kokoontuneet seuraavasti: 2000 Mikkeli 2001 Mikkeli 2002 Juva 2003 Hirvensalmi 2004 Kangasniemi 2005 Mikkeli 2006 Puumala 2007 Hirvensalmi 2008 Mäntyharju 2009 Mikkeli 2010 Mikkeli 2011 Mäntyharju 2012 Mikkeli 2013 Mikkeli/Ristiina Vuoden 2014 kesän osalta esille on noussut mahdollisuus järjestää kesäasukastapahtuma esimerkiksi Hirvensalmen omakotitalonäyttelyn ( ) yhteydessä tai Mäntyharjun Salmelassa Ehdotus Kehitysjohtaja: Seutuvaliokunta päättää vuoden 2014 Mikkelin seudun kesäasukastapahtumasta. Päätös Seutuvaliokunta: Seutuvaliokunta päätti, että vuoden 2014 kesäasukastapahtuma pidetään Mäntyharjun Salmelassa

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 12 Seutuvaliokunta / 809 / 2014 Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin seudun kuntien välisen aiesopimuksen edistymisen seuranta Asian valmistelija kehitysjohtaja Soile Kuitunen ja kehityspäällikkö Aki Kauranen (p ). Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin kaupunki/mikkelin seutu on solminut yhteisen aiesopimuksen syksyllä Aiesopimuksella halutaan tukea Mikkelin seudun kehittymistä, elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Aiesopimuksessa on määritelty yhteiset kehittämisen painotukset, joiden edistämiseen kummatkin osapuolet sitoutuvat. Aiesopimuksen painopistealueet on kuvattu Etelä-Savon ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen teemojen mukaisesti, jotka ovat: Toimivat kaupunkiseudut ja monimuotoinen järviluonto Yritysten innovaatiotoiminta ja kansainvälistyminen Nuorten työllistäminen ja työelämän laatu. Mikkelin kaupunki ja Mikkelin seutu ovat linjanneet omat kehittämisen painopisteensä ja nämä on huomioitu aiesopimuksessa. Aiesopimus ohjaa voimavarojen kohdentamista yhteisesti tunnistettuihin kärkialueisiin ja painopisteisiin. Aiesopimuksella varmistetaan pitkäjänteinen kehittäminen ja tiivistetään vuoropuhelua Mikkelin kaupungin, Mikkelin seudun ja ELY-keskuksen välillä. Aiesopimus liitetään ELY-keskuksen strategiseen tulossopimukseen. Seurannan osalta on sovittu, että aiesopimuksen toteutumista tarkastellaan vuosittain ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin/mikkelin seudun yhteisessä seurantapalaverissa. Palaverissa raportoidaan tunnistettujen kärkitoimenpiteiden ja hankkeiden toteutumisen tilanne. Seurantaraportti käsitellään ELY-keskuksen johtoryhmässä ja saatetaan tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriön alueosastolle sekä seudun osalta seutuvaliokunnalle ja Mikkelin kaupungilla Mikkelin kaupungin johtoryhmälle sekä Mikkelin kaupunginhallitukselle. Liitteenä vuoden 2013 lopussa tehty aiesopimuksen seurannan yhteenveto toimenpidesuosituksineen. Yksityiskohtaisempi aiesopimuksen toimenpidelistaus on nähtävillä kokouksen sihteerillä.

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 13 Aiesopimuksen seurannan tiivistelmä Liite 3 Ehdotus Kehitysjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Seutuvaliokunta: Merkittiin.

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 14 Seutuvaliokunta / 809 / 2014 Kehitysyhtiörakenteen tarkastelu Mikkelissä Asian valmistelija kehitysjohtaja Soile Kuitunen. Mikkelin kaupunki on asettanut kunnianhimoisen tavoitteet työpaikka- ja väestömäärän kehitykselle sekä elinkeinojen hyvinvoinnille. Kehitysyhtiöt ovat avainroolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt käynnistää kehitysyhtiörakenteen selvitystyön. Selvitystyöllä ja siinä esiin tulevien rakennevaihtoehtojen tarkastelulla halutaan varmistaa kehitysyhtiöiden toimintaedellytykset tulevaisuudessa ja se, että elinkeino- ja elinvoimapolitiikkaa tukevat riittävät vahvat rakenteet ja toimijat. Selvitystyössä käydään läpi kehitysyhtiöiden rakenteen eri vaihtoehdot. Toimeksiannon selvitystyöhön antaa kaupunginhallitus ja selvitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä seutuvaliokunnan kanssa. Selvitystyön tekijäksi on kutsuttu selvitysmies Eero Holstila. Selvitystyötä johtaa ja koordinoi toimikunta, jossa ovat kaupunginhallituksen ja kehitysyhtiöiden edustajat. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Mikkelin kaupunginjohtaja ja sihteerinä kaupungin kehitysjohtaja. Selvitystyö on edennyt yleisten lähtökohtien ja tavoitteiden täsmentämisestä ja työsuunnitelman hyväksymisestä rakennevaihtoehtojen tunnistamiseen. Rakennevaihtoehdot ja niiden tarkastelua ohjaavat kriteerit esitellään toimikunnan kokouksessa Toimikunnan on tarkoitus valita esitettävistä vaihtoehdoista osa yksityiskohtaisempaan arviointiin. Seutuvaliokunnalle esitellään seuraavassa kokouksessa tunnistetut rakennevaihtoehdot, sekä niiden arviointi. Ehdotus Kehitysjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Seutuvaliokunta: Merkittiin.

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 15 Seutuvaliokunta Ilmoitusasiat Palvelusetelijärjestelmän jatkokehittäminen -hankkeen päättyminen Mikkelin seudun rahoituksella toteutettu Palvelusetelijärjestelmän jatkokehittäminen -hanke on päättynyt vuoden 2013 lopussa.mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi hyväksyi viime joulukuussa uudet linjaukset palvelusetelin käytöstä jatkossa sekä palveluseteliohjeen, joka määrittelee toimijoiden tehtävät ja vastuut seudullisessa järjestelmässä. Kokouksessa jaetaan hankkeen tekemä julkaisu hankkeen konkreettisista tuloksista kaudella Tuiketaajamat-projekti & Pike-kampanja Mikkelin kaupungin alueella vuonna 2014 toteutettavan Tuiketaajamat -projektin tavoitteena on kerätä yrittäjien, asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden ideat Anttolan, Haukivuoren, Otavan, Ristiinan ja Suomenniemen keskustaajaman rakennetun ympäristön ja vetovoiman kehittämiseksi ja muodostaa tiedonkeruun ja vuorovaikutteisen käsittelyn avulla yhteinen näkemys kehittämisen painopisteistä. Lisäksi projektin tuloksena syntyy kokemusperäistä tietoa yhteisömuotoilun soveltuvuudesta pienten keskusten (alle 5000 asukasta) kehittämiseen.vuorovaikutteisella käsittelyllä tarkoitetaan asukkaiden, yrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumista suunnitteluun. Käytännössä kyse on verkkopaneelista ja koolle kutsuttavista suunnitteluilloista, joissa ideoita käsitellään yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Mikkelin Tuiketaajamat-hanke on mukana ns. pike yhteistyössä, jossa maakuntaliitot ja Elävät Kaupunkikeskustat ry (EKK) käynnistävät vuoden 2014 alussa kolmivuotisen valtakunnallisen kampanjan pienten keskusten kehittämiseksi. Tämä Pike-kampanja edistää pikkukaupunkien ja kirkonkylien elinvoimaisuutta ja uusiutumista sekä yhteistyötä, verkostoitumista, tiedonkulkua ja kokemusten vaihtoa. Etelä-Savossa kaikki kolme kaupunkia Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki kehittävät aktiivisesti keskustojaan. Mäntyharjun keskustan kehittämishanke, Mikkelin kaupunginosien kehittämishanke Tuiketaajamat ja Rantasalmen kuntakeskuksen yleiskaavoitushanke nostavat myös kirkonkylien elinvoimaisuuden ja uusiutumisen nykyistä laajempaan keskusteluun. Osana Pike-kampanjaa myös Etelä-Savossa panostetaan ensi vuonna pienten keskusten kehittämiseen, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Pike Lab Etelä-Savo Tavoitteena on saada keskusten kehittäminen käyntiin mahdollisimman monessa

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 16 kohteessa aktivoida kunkin keskuksen oma paikallisyhteisö (asukkaat, yritykset, kiinteistön omistajat, kunta ja muut toimijat) pitkäjänteisen kehittämistyön veturiksi ja löytää kullekin yhteisölle paras mahdollinen toimintatapa selvittää pienten keskusten todellinen uusiutumis- ja kehityspotentiaali löytää vähintään yksi idea, helmi, jatkotyön lähtökohdaksi tehdä aktiivista yhteistyötä ja hyödyntää muiden kokemuksia maakunnassa ja valtakunnallisesti (Pike kampanja) Seudun sihteerin loma & vuorotteluvapaa Seudun sihteerin tehtäviä hoitanut kehityspäällikkö Aki Kauranen on lomalla ja vuorotteluvapaalla välisen ajan. Seudun sihteerin tehtäviä ko. aikana hoitaa Susanna Keminen Mikkelin kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluista. Ehdotus Kehitysjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Seutuvaliokunta: Merkittiin.

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 17 Seutuvaliokunta Seuraava kokous Ehdotus Kehitysjohtaja: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. Päätös Seutuvaliokunta: Päätettiin, että seuraava seutuvaliokunnan kokous pidetään keskiviikkona klo myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

18 VAPAA-AJASTA KESTÄVÄÄ KILPAILUETUA - TOIMINTAOHJELMA Maisa Häkkinen

19 1 JOHDANTO Matkailun ja vapaa-ajan asutuksen merkitys Mikkelin seudulle on poikkeuksellisen suuri. Tämä Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua -toimintaohjelma sisältää toimenpiteitä Mikkelin seudun vapaa-ajan asumisen tulevaisuuden turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Upea, puhdas järviluonto, asema vapaa-ajan asumisen keskuksena, sijainti Helsingin ja Pietarin läheisyydessä, hyvä saavutettavuus sekä monipuoliset ja laadukkaat palvelut luovat hyvät edellytykset kehittämistyölle. Lisäksi tarvitaan omien vahvuuksien tunnistamista, asiakaslähtöistä palvelujen kehittämistä, yhteistyötä sekä muutosten tunnistamista ja niihin reagointia. Tämän toimintaohjelman tavoitteena on rakentaa Mikkelin seudusta kestävän vapaa-ajan mallialue, josta muut voivat ottaa mallia ja joka toimii koko Suomen demoalustana. Kehittämisohjelmassa luodaan edellytyksiä uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintakonseptien syntymiselle huomioiden erityisesti kestävän kasvun ja hyvinvoinnin periaatteet. Samalla synnytetään uutta yritystoimintaa kestävän vapaa-ajan ympärille ja varmistetaan vapaa-ajan aluetaloudellinen merkittävyys jatkossakin. Osana Mikkelin seudun elinkeino- ja kilpailukykyohjelman toteutusta Miset Oy on valmistellut tämän Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua toimintaohjelman vuosille Ohjelma tukee omalta osaltaan myös Etelä-Savon maakunnan päivitettyä matkailustrategiaa ja Miset Oy:n strategiaa sekä Mikkelin kaupungin elinkeinostrategiaa. 2 TAUSTAA Tutkimukset ja heikot signaalit kertovat muutoksista toimintaympäristössä ja mökkeilijöiden käyttäytymisessä. Myös matkailijoiden arvot ja kulutuskäyttäytyminen ovat muuttumassa. Helsingin Yliopiston (Manu Rantanen) pian julkaistavan Muuttuvat mökkeilytyylit - tutkimuksen mukaan olemme tienhaarassa, jossa mökkien omistajat jakautuvat entistä selvemmin kahteen ryhmään perinteitä ja oman käden töitä korostavaan mökkeilytyyliin ja toisaalta niihin, jotka haluavat mökkilomalta lepoa ja elämyksellisyyttä ja ovat valmiita ostamaan entistä monipuolisempia palveluja. Tutkimuksessa pyritään katsomaan vuotta eteenpäin. Tulevaisuuden tutkijoiden mukaan aitous, paikallisuus ja kulutuksen vähentäminen tulevat olemaan tulevaisuuden megatrendejä, jotka vaikuttavat merkittävästi myös matkailuun. Mikkelin seudun ja Saimaan alueen tarjonta pystyy vastaamaan näihin muuttuviin tarpeisiin hyvin. Päivitetyn maakunnallisen matkailustrategian painopistealueita ja tavoitteita ovat; Saimaa kansainväliseksi matkailukohteeksi, liiketoiminnan kansainvälistyminen, matkailun toimintaympäristön kehittäminen, kestävä matkailu ja asiakaslähtöinen palvelujen muotoilu ja teemalliset palvelukokonaisuudet.

20 Tässä ohjelmassa etsitään myös matkailun ja vapaa-ajan yhteisiä rajapintoja ja kehittämisen mahdollisuuksia. 2.1 Matkailun ja vapaa-ajan merkitys Suomen kansantaloudelle ja Mikkelin seudulle Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2012 arviolta 14,96 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli 29 prosenttia eli 4,41 miljardia euroa. Matkailun aikaansaama arvonlisäys eli jalostusarvo vuonna 2012 oli arvioilta 4,98 miljardia euroa, joka on 3,0 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Verrattuna muiden toimialojen arvonlisäykseen, matkailun arvonlisä oli suurempi kuin elintarviketeollisuuden, yli kaksi kertaa niin suuri kuin maatalouden ja moninkertainen verrattuna peliteollisuuteen. Matkailun tilinpidon mukaan vuonna 2007 matkailualan laskennallinen kokonaistyöllisyys oli henkilöä, työllisten lukumäärän ollessa henkilöä. Luvussa ovat kokonaisuudessaan mukana ravitsemis- ja majoitustoimialojen sekä matkatoimistojen ja vastaavien koko- tai osa-aikaiset ympärivuotiset työpaikat. Muista toimialoista mukaan on laskettu erityisesti matkailua palvelevan toiminnan työpaikat. (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, ) Mikkelin seudulla ei ole lähivuosina tehty matkailutuloselvitystä, mutta voimme arvioida matkailun merkitystä peilaamalla sitä Savonlinnan seudulla tehtyyn tutkimukseen. Savonlinnan seudulla menomenetelmän mukaan laskettu välitön matkailutulo oli yhteensä 97,3 miljoonaa euroa vuonna Arvioon sisältyvät hotelleissa, ystävien luona, leirintäalueilla ja vuokramökeillä majoittuneet matkailijat sekä vapaa-ajan asukkaat ja päiväkävijät. Matkailun kerrannaisvaikutuksiksi Savonlinnan seudulla vuonna 2010 arvioitiin 63,6 miljoonaa euroa ja näin ollen matkailun kokonaisvaikutukseksi arvioitiin yhteensä miljoonaa euroa. Matkailun välitön työllisyysvaikutus Savonlinnan alueen yrityksissä oli 1423 henkilötyövuotta ja kokonaistyöllistävyys oli yhteensä 1720 henkilötyövuotta. (Lähde: Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla 2010) 2.2 Merkittävä osa majoituskapasiteetistamme tilastoinnin ulkopuolella Etelä-Savon maakuntaliiton aluerakenneselvityksen perusteella Mikkelin seudun vuokrauskäytössä oleva majoituskapasiteetti on merkittävästi suurempi kuin rekisteröity kapasiteetti. Seutumme erityispiirrettä kuvaa hyvin ei-rekisteröidyn majoituskapasiteetin suuri määrä suhteessa rekisteröityyn kapasiteettiin. Mikkelin seudun majoituskapasiteetti on aluerakenneselvityksen mukaan 6066 vuodepaikkaa, kun rekisteröityjen vuoteiden määrä vuonna 2012 oli vain 2163 kpl (yksiköt, joissa on vähintään 10 huonetta / mökkiä / leirintäalueen sähköpistokepaikkaa). Lähes kaksi kolmasosaa majoituskapasiteetistamme on jäänyt tilastoinnin ulkopuolelle. Vuoden 2013 tilastointitavan muutos on tuonut tilastoinnin piiriin n. 400 vuodepaikkaa lisää. Nyt tilastoinnin piirissä ovat kaikki ne yksiköt, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa. Edelleen n vuodepaikkaa ja niiden majoitustulo jää tilastoinnin ulkopuolella.

21 2.3 Mikkelin seutu ja vapaa-ajan asuminen euroja ja työpaikkoja Mikkelin seutu on tunnettu ja arvostettu vapaa-ajan alue. Etelä-Savon n vapaaajan asunnosta n (n. 60 %) sijaitsee Mikkelin seudulla. TEM:n tilaaman tutkimuksen mukaan Etelä-Savon maakunnan mökkeilyn eurot olivat vuonna 2010 yhteensä 728 miljoonaa euroa, toiseksi eniten Suomessa. Vain Varsinais-Suomen euromäärä oli suurempi (788 miljoonaa euroa). Voimme arvioida, että Mikkelin seudulla mökkeilyn tuomat eurot olivat n. 60 % edellä mainitusta eli n. 437 miljoonaa euroa vuonna Mökkeilyn työllisyysvaikutukset Etelä-Savossa vuonna 2010 olivat 8764 henkilötyövuotta, josta samalla arviointiperiaatteella Mikkelin seudun osuus oli n henkilötyövuotta. Matkailullinen mökkeily on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Matkailullisella mökkeilyllä raportissa tarkoitetaan vuokramökillä vietettyä lomaa, joka lasketaan matkailuksi. (TEM Raportteja 21/2011: Loma-asumisen taloudelliset ja työllisyysvaikutukset Suomessa, Rakennustutkimus RTS Oy, 2011) Mikkelin seudun matkailutulo tutkitaan vuoden 2014 aikana osana Etelä-Savon matkailun työllisyys ja tuloselvitystä. Matkailua ja vapaa-ajan asutusta on totuttu ajattelemaan toisistaan erillisinä osa-alueina. Vapaa-ajan asukkailla ja matkailijoilla on kuitenkin paljon yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja tarpeita. Tässä kehittämisohjelmassa pyritään löytämään nämä yhteiset rajapinnat ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoite on, että sekä matkailutulo että vapaa-ajan asukkaiden seudulle jättämä tulo kasvaa merkittävästi. Matkailu ja vapaa-aika nyt Matkailu ja vapaaaika 2020 Vapaaaika 437 milj. Matkailu tuloarvio 150 mil. Vapaaaika 500 milj. Matkailu 200 milj. Arvio vuonna 2010 ja tavoite Mikkelin seudun vapaa-ajan asumisen ja matkailun jättämä tulosta alueelle vuonna KILPAILUYMPÄRISTÖ Vaikka matkailuyrityksemme ovat pääsääntöisesti pieniä ja sijaitsevat hajallaan, pystymme kilpailemaan kehittämällä laadukkaita verkostoja ja panostamalla olemassa olevien yritysten laadun kehittämiseen ja uusien matkailuyritysten ja keskusten syntyyn. Kärkiyrityksemme toimivat vetureina ja malleina muille alan toimijoille. Seudun matkailu-

22 ja vapaa-ajan markkinoinnissa tulee hyödyntää näiden kärkiyritysten ja yritysverkostojen vetovoimaa ja palvelutarjontaa. Matkailumarkkinoinnin tulee perustua brändisisällön rakentamiseen. Brändin sisältö puolestaan rakentuu asiakasta puhuttelevien ja hänen tarpeensa ylittävien palvelukokonaisuuksien ja ainutlaatuisen järviluonnon varaan. Myös yhä suurempi osa vapaa-ajan asukkaista toivoo monipuolisempia ja ammattitaitoisesti tuotettuja palveluja. Useat matkailupalvelut soveltuvat hyvin myös vapaa-ajan asukkaille. 3.1 SWOT Mikkelin seudun matkailu ja vapaa-aika VAHVUUDET HEIKKOUDET Puhdas, ainutlaatuinen järviluonto Imago, tunnettuus ei yhtä Runsas omarantaisten mökkien tunnettua matkailukohdetta tai tarjonta nähtävyyttä Maan johtava vapaa-ajan asumisen Sesonkiluontoisuus alue, omarantaiset tontit Matkailu- ja palveluyritysten pieni Sijainti lähellä Helsinkiä ja Pietaria koko ja hajanaisuus Kulttuuriperintö historia, Resurssien vähyys kartanokulttuuri, elämäntapa Investointien vähäisyys Palvelujen monipuolisuus ja Matkailun taloudellisen merkityksen saatavuus kärkiyritykset, todentaminen vaikeaa tapahtumat ja käyntikohteet arvostuksen puute Yhteistyöverkostot Vapaa-ajan ammattimaisesti Markkinointiosaaminen toimivien palvelujen vähäisyys ja hajanaisuus Vapaa-ajan asuntojen kunto ja korjausvelka MAHDOLLISUUDET Järvi-, hyvinvointi- ja kulttuurimatkailun mahdollisuuksien monipuolisempi hyödyntäminen Asiakkaiden arvostusten muutokset aitous, paikallisuus, lähiruoka Kestävä matkailu ja vapaa-aika Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoimintakonseptit Luontokeskusten, -kohteiden ja reittien kehittäminen Kapasiteetin merkittävä kasvattaminen yksityisen vapaaajan asuntojen vuokraustoiminnan myötä Venäjän viisumivapaus Kansainväliset markkinat Verkostoituminen ja yhteistyö paikallisesti, kotimaassa ja kansainvälisesti UHAT Luonnon saastuminen Talouden kriisit Suomen matkailun taantuminen, resurssien puute Hankerahoituksen väheneminen Muutokset mökinomistajien käyttäytymisessä ja arvomaailmassa Seudun elinvoimaisuuden hiipuminen Suomen hintataso

23 Matkailu- ja vapaa-ajan imagon vahvistuminen vetovoimaisten ja laadukkaiden palvelukokonaisuuksien kautta 3.2 Markkina- ja kilpailutilanne Osuutemme koko maan rekisteröidyistä yöpymisistä on pienentynyt vuosina samoin kuin rekisteröidyt majoituskohteet. Ei-rekisteröityjen majoitusvuorokausien ja kohteiden osalta voimme arvioida, että tilanne on päinvastainen. Uudet vuokramökkiinvestoinnit ovat kasvattaneet kapasiteettiamme ja Venäjän markkinoilta tullut merkittävä kasvu kohdistuu pääosin tähän ei-rekisteröityyn kapasiteettiin. Tosin myös venäläisten rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat vuonna ,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Muiden kansalaisuuksien osalta vuosittaiset matkailijamäärät ovat vaihdelleet jonkin verran, mutta merkittäviä muutoksia matkailijamäärissä ei ole ollut. Vuonna 2012 kirjattiin rekisteröityjä yöpymisiä Mikkelin seudulla vrk, joista vrk (n. 25 %) oli ulkomaalaisten majoitusvuorokausia. Näistä venäläisten osuus oli vrk. Vuonna 2013 Mikkelin seudun osuus koko maan yöpymisistä kääntyi ensimmäisen kerran kasvuun vuoden 2001 jälkeen Muutokset asiakkaiden käyttäytymisessä ja markkinointikanavissa Tulevaisuuden tutkijoiden mukaan asiakkaat haluavat tulevaisuudessa yhä yksilöllisempää palvelua ja myynnin ja markkinoinnin tulee olla kohdennettua ja yksilöllistä. Tulevaisuudessa asiakas haluaa tulla huomioiduksi koko asiakkuuden elinkaaren ajan ja itse vaikuttaa palveluun tai tuotteeseen. Markkinoinnissa painottuu entistä enemmän tuotteiden ja palvelujen sisällöt (brändisisällöt) ja niihin liittyvät tarinat. Aitous, paikallisuus ja kulutuksen vähentäminen tulevat olemaan tulevaisuuden megatrendejä. Markkinoinnissa tullaan siirtymään resurssien omistamisesta brändien omistamiseen, vuoropuheluun asiakkaiden kanssa ja pyrkimykseen pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Asiakkaat siirtyvät entistä enemmän käyttämään sähköisiä kanavia. Sähköiset kanavat mahdollistavat entistä kustannustehokkaamman markkinoinnin, joka ei enää ole riippuvainen samoista rajoitteista kuin ns. perinteinen markkinointi. Digitaalisuus mahdollistaa valittujen kohderyhmien tavoittamisen jopa globaalisti. Edellä kuvatut muutokset vaikuttavat sekä matkailijoiden että vapaa-ajan asukkaiden käyttäytymiseen. Näihin muutoksiin meidän tulee reagoida ja kehittää monipuolisia palveluja ja niiden saavutettavuutta, älykkäitä sisältöjä, digitaalisia kanavia sekä uusia liiketoimintakonsepteja.

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 11.12.2015 klo 13.00 15.00 Paikka: Ravintola Talli (Patteristonkatu 2, Mikkeli), Tallin vintti -kokoushuone (2. krs) Paikalla: Hirvensalmi:

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 16.6.2016 klo 13.00 14.50 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1 Seutuvaliokunta 28.05.2014 Kokoustiedot Aika 28.05.2014 keskiviikko klo 11.40-13.00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone (2 krs.)

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 30.9.2016 klo 13.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Jäsenet: Mikkeli:

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 2.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,1 prosenttia

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.2.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,9

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 35 59 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 696 936 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 17.3.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.2.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 9,6

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2016 klo 12 13.45 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka 59 Kokouksen

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 26.9.2016 kello 13.00-13.40 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka 46 Kokouksen

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.)

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 Aika 26.3.2015 klo 18.00 - Paikka Osanottajat Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.1.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli marraskuussa noin 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,8

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen Yhtymähallitus 88 24.05.2016 Yhtymähallitus 129 16.08.2016 Yhtymähallitus 221 07.12.2016 Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen 2017-2018 129/00.01.05/2016 Yhall 24.05.2016

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 4/2012 Aika Keskiviikko 23.5.2012 kello 8.30 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Talousjohtaja B 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Suur-Miehikkälän kylä 28.6.2013 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Suur-Miehikkälän kylä 28.6.2013 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Suur-Miehikkälän kylä 28.6.2013 Kunnanjohtaja Antti Jämsén VAHVUUDET Maa- ja metsätalous Kylät Venäjän läheisyys Muurikkala Luonto- ja harrastusmahdollisuudet HEIKKOUDET Ikärakenne Väestön väheneminen

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Rovaniemen kaupunki Kokouskutsu 1 (8) Aika 17.03.2017, klo 13:30 Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Käsiteltävät asiat 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

31 Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

31 Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kangasniemi Pöytäkirja 5/2016 1 (12) Aika 20.10.2016, klo 16:06-17:04 Paikka Kunnantalon johtokeskus Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Valtuuston

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 25.06.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 25.06.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 12.00 - Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 21.10.2014 tiistai klo 18.00-20.10 Paikka Anttolan yhtenäiskoulu, luokka 1 Saapuvilla olleet jäsenet Harmoinen Jorma, esittelijä / puheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään

227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään Mikkeli Ote pöytäkirjasta 16/2015 1 (5) 227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään MliDno-2015-654 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Patama, Merja

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 24/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 24/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 24/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 07.12.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.12.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Osuuspankin kokoushuone 282 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Matkailu ja kaupallinen keskusta

Matkailu ja kaupallinen keskusta Matkailu ja kaupallinen keskusta 1. Ydinkeskustan liiketoimintaympäristön kiinteistökannan kehittäminen hankkeen avulla. Vaihtoehtoinen keskustasijainti hotelliravintola-kauppa-vapaa-ajan keskukselle.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Saimaan maakunta. I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme

Saimaan maakunta. I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme Etelä-Savo Saimaan maakunta I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme I Meidän n maakuntamme Järvi-Suomen sydämessä Ainutlaatuinen Saimaa, Suomen suurin sisävesistö. 300

Lisätiedot