Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Seutuvaliokunta Kokoustiedot Aika perjantai klo Paikka Mikkelin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Saapuvilla olleet jäsenet Mikander Kimmo, puheenjohtaja Kuitunen Soile, esittelijä Ruhanen Seppo Penttinen Tuomo Toivonen Pekka Torniainen Juha Hilden Matias Kauranen Aki, sihteeri Mikkeli Mikkeli Hirvensalmi Mäntyharju Kangasniemi Pertunmaa Puumala Mikkeli Muut saapuvilla olleet Markku Häkkänen, Mäntyharju (poistui klo käsittelyn jälkeen) Marttinen Helvi, Kangasniemi Poissa Asiat :t 1-11 Seppälä Arto, Mikkeli Koskinen Riitta, Etelä-Savon maakuntaliitto Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Kimmo Mikander Aki Kauranen

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 2 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Asioiden käsittelyjärjestys 3 / 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 4 / 4 Sopimus Työvoiman palvelukeskus Reitin yhteistoiminnasta 5 / 5 Liite 1 Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua -toimintaohjelma / 6 Liite 2 Mikkelin seudun toimintakertomus / 7 Mikkelin seudun kesäasukastapahtuma / 8 Liite 3 Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin seudun kuntien välisen aiesopimuksen edistymisen seuranta 9 / 9 Kehitysyhtiörakenteen tarkastelu Mikkelissä 10 / 10 Ilmoitusasiat 11 / 11 Seuraava kokous

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 3 Seutuvaliokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Puheenjohtaja: Todetaan. Päätös Seutuvaliokunta: Todettiin.

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 4 Seutuvaliokunta Asioiden käsittelyjärjestys Ehdotus Puheenjohtaja: Hyväksytään esityslista asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös Seutuvaliokunta: Hyväksyttiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 5 Seutuvaliokunta Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Ehdotus Kehitysjohtaja: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Päätös Seutuvaliokunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 6 Seutuvaliokunta / 809 / 2014 Sopimus Työvoiman palvelukeskus Reitin yhteistoiminnasta Asian valmistelija palvelupäällikkö Pekka Patama. Seutuvaliokunnan kokouksessa esiteltiin asiana Työvoiman palvelukeskus Reitin yhteistoimintasopimuksen päivittämistarve. Yhteistoimintasopimusta on muutettu siltä osin kuin kuntaliitosten ja TE-palveluiden uudelleenorganisoitumisen vuoksi on ollut välttämätöntä. Sopimuksessa näkyy myös Kelan vahvistunut rooli Työvoiman palvelukeskuksen toiminnassa. Työvoiman palvelukeskuksen toimintaan ei tule merkittäviä muutoksia päivitetyn sopimuksen myötä. Valmisteilla ollut laki työvoiman palvelukeskuksista on tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alusta ja sen myötä yhteistoimintasopimuksen voimassaolo lakkaa. Palvelupäällikkö Pekka Patama on kokouksessa selvittämässä asiaa. Ehdotus Kehitysjohtaja: Uudistettu yhteistoimintasopimus Työvoiman palvelukeskus Reitin toiminnasta hyväksytään ja lähetetään kuntiin allekirjoitettavaksi. Sopimus on voimassa vuoden 2014 loppuun, jolloin voimaan astuva laki korvaa sen. Päätös Seutuvaliokunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 7 Seutuvaliokunta / 801 / 2014 Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua -toimintaohjelma Asian valmistelija kehityspäällikkö Aki Kauranen. Matkailun ja vapaa-ajan asutuksen merkitys Mikkelin seudulle on poikkeuksellisen suuri. Osana Mikkelin seudun elinkeino- ja kilpailukykyohjelman toteutusta Miset Oy on valmistellut Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua toimintaohjelman vuosille Ohjelma sisältää toimenpiteitä Mikkelin seudun vapaa-ajan asumisen tulevaisuuden turvaamiseksi sekä kehittämiseksi ja se tukee omalta osaltaan myös Etelä-Savon maakunnan päivitettyä matkailustrategiaa ja Miset Oy:n strategiaa sekä Mikkelin kaupungin elinkeinostrategiaa. Ohjelmatyön lähtökohtana on ollut, että upea, puhdas järviluonto, asema vapaa-ajan asumisen keskuksena, sijainti Helsingin ja Pietarin läheisyydessä, hyvä saavutettavuus sekä monipuoliset ja laadukkaat palvelut luovat hyvät edellytykset kehittämistyölle. Lisäksi tarvitaan omien vahvuuksien tunnistamista, asiakaslähtöistä palvelujen kehittämistä, yhteistyötä sekä muutosten tunnistamista ja niihin reagointia. Toimintaohjelman tavoitteena on rakentaa Mikkelin seudusta kestävän vapaa-ajan mallialue, josta muut voivat ottaa mallia ja joka toimii koko Suomen demoalustana. Kehittämisohjelmassa luodaan edellytyksiä uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintakonseptien syntymiselle huomioiden erityisesti kestävän kasvun ja hyvinvoinnin periaatteet. Samalla synnytetään uutta yritystoimintaa kestävän vapaa-ajan ympärille ja varmistetaan vapaa-ajan aluetaloudellinen merkittävyys jatkossakin. Kehittämisohjelman kestää kolme vuotta huhtikuusta 2014 huhtikuuhun Kehittämisohjelman käynnistetään välittömästi seutuvaliokunnan päätöksen jälkeen seuraavin toimenpitein: - Toimintasuunnitelman hiominen ja aikataulutus - Yhteistyöverkostojen luominen - Pilottialueiden kartoitus - Taustatietojen kerääminen ja hankevalmistelu. Toiminta käynnistyy Miset Oy:n toimesta seudun rahoituksella, mutta tavoite on että vuosiksi anotaan hankerahoitus (50-70 % hanketuki). Hankerahoituksesta on alustavasti neuvoteltu Etelä-Savon Maakuntaliiton kanssa. Hankerahoitus mahdollistaisi kokopäiväisen projektipäällikön palkkaamisen syksyllä 2014 tai vuoden 2015 alusta.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Mikkelin seudun rahoitus on kuitenkin maksimissaan /vuosi ja yhteensä maksimissaan /3 vuotta.vuonna 2014 toimintaohjelman kustannukset ovat enintään Ellei hankerahoitusta saada, projektin vuosibudjetit päivitetään edellä mainitun seudun rahoituksen mukaisiksi. Kehittämisohjelman etenemisestä raportoidaan Seutuvaliokunnalle vuosittain. Ohjelman toteutuksesta ja hallinnoinnista vastaa Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy. Seutuvaliokunta nimeää kehittämisohjelmalle ohjausryhmän, joka ohjaa ja seuraa toimintaohjelman etenemistä ja tuloksia. Projektipäällikön lisäksi nimetään 3-5 henkilön työryhmä, jonka tehtävä on seurata, tukea ja ohjata projektin etenemistä. Kehittämisohjelmasta ja sen tuloksista laaditaan loppuraportti keväällä Miset Oy:n matkailujohtaja Maisa Häkkinen on kokouksessa selvittämässä asiaa. Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua toimintaohjelman vuosille on liitteenä. Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua toimintaohjelman vuosille Liite 1 Ehdotus Kehitysjohtaja: Seutuvaliokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn toimintaohjelman sisällön sekä kustannusarvion ja esittää Mikkelin kaupunginjohtajalle Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua toimintaohjelman hyväksymistä sekä koko hankekaudelle yhteensä enintään :n resurssin myöntämistä Mikkelin seudun kehityshankerahaston Seudun kärkialojen kehittäminen -linjauksesta. Seutuvaliokunta nimeää toimintaohjelman ohjausryhmän. Päätös Seutuvaliokunta: Seutuvaliokunta hyväksyi osaltaan hankkeen sisällön sekä kustannusarvion ja esittää Mikkelin kaupunginjohtajalle Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua toimintaohjelman hyväksymistä sekä hankkeen käynnistämistä varten vuodelle 2014 enintään resurssin myöntämistä Mikkelin seudun kehityshankerahaston Seudun kärkialojen kehittäminen -linjauksesta. Toimintaohjelman vuosien kuntarahoituksen ehtona on suunnitellun lisärahoituksen toteutuminen ja siihen palataan kun asia on ajankohtainen. Seutuvaliokunta asettaa hankkeen ohjausryhmän myöhemmin ja nimeää oman edustajansa perustettavaan ohjausryhmään.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 Tiedoksi Miset Oy / Maisa Häkkinen, Mikkelin kaupunki / talouspalvelut

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Seutuvaliokunta / 800 / 2014 Mikkelin seudun toimintakertomus 2013 Valmistelija Aki Kauranen, puh Toimintakertomuksen periaatteet on säädetty kuntalaissa. Toimintakertomuksessa kerrotaan toiminnan kehittymistä koskevat tärkeimmät asiat ja toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Mikkelin seutu on osa Mikkelin kaupungin organisaatiota ja yhdistetään tilinpäätöksen osalta osaksi Mikkelin kaupunkia. Vuonna 2013 Mikkelin seudun toiminnan painopiste on ollut kehityshankerahastosta rahoitettavissa seudullisissa hankkeissa. Kehityshankerahaston vapaan pääoman kirjanpidollinen arvo oli vuoden lopussa ,88 euroa ja varauksien pääomassa oli jäljellä ,46 euroa. Mikkelin seudun rahastojen arvo on yhteensä ,34 euroa. Kehityshankerahastosta maksettiin vuoden aikana hankerahoituksia yhteensä euroa. Vuosille määrärahavarauksia eri hankkeille on tehty eurolla. Vuonna 2013 seudun kehyshankerahastossa oli kirjattuna 56 hanketta tai toimenpidettä ja uusia rahoituspäätöksiä vuoden aikana tehtiin 23 kappaletta. Mikkelin seudun toimintakertomus 2013 Liite 2 Ehdotus Kehitysjohtaja: Seutuvaliokunta merkitsee tiedoksi Mikkelin seudun vuoden 2013 toimintakertomuksen. Päätös Seutuvaliokunta: Merkittiin.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 11 Seutuvaliokunta / 809 / 2014 Mikkelin seudun kesäasukastapahtuma 2014 Mikkelin seutu on järjestänyt kesäasukastapahtuman vuosittain vuodesta 1988 lähtien. Tapahtumapaikkana ovat vuorotelleet seudun kunnat ja kesäasukkaat ovat päässeet osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin luvulla kesäasukkat ovat kokoontuneet seuraavasti: 2000 Mikkeli 2001 Mikkeli 2002 Juva 2003 Hirvensalmi 2004 Kangasniemi 2005 Mikkeli 2006 Puumala 2007 Hirvensalmi 2008 Mäntyharju 2009 Mikkeli 2010 Mikkeli 2011 Mäntyharju 2012 Mikkeli 2013 Mikkeli/Ristiina Vuoden 2014 kesän osalta esille on noussut mahdollisuus järjestää kesäasukastapahtuma esimerkiksi Hirvensalmen omakotitalonäyttelyn ( ) yhteydessä tai Mäntyharjun Salmelassa Ehdotus Kehitysjohtaja: Seutuvaliokunta päättää vuoden 2014 Mikkelin seudun kesäasukastapahtumasta. Päätös Seutuvaliokunta: Seutuvaliokunta päätti, että vuoden 2014 kesäasukastapahtuma pidetään Mäntyharjun Salmelassa

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 12 Seutuvaliokunta / 809 / 2014 Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin seudun kuntien välisen aiesopimuksen edistymisen seuranta Asian valmistelija kehitysjohtaja Soile Kuitunen ja kehityspäällikkö Aki Kauranen (p ). Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin kaupunki/mikkelin seutu on solminut yhteisen aiesopimuksen syksyllä Aiesopimuksella halutaan tukea Mikkelin seudun kehittymistä, elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Aiesopimuksessa on määritelty yhteiset kehittämisen painotukset, joiden edistämiseen kummatkin osapuolet sitoutuvat. Aiesopimuksen painopistealueet on kuvattu Etelä-Savon ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen teemojen mukaisesti, jotka ovat: Toimivat kaupunkiseudut ja monimuotoinen järviluonto Yritysten innovaatiotoiminta ja kansainvälistyminen Nuorten työllistäminen ja työelämän laatu. Mikkelin kaupunki ja Mikkelin seutu ovat linjanneet omat kehittämisen painopisteensä ja nämä on huomioitu aiesopimuksessa. Aiesopimus ohjaa voimavarojen kohdentamista yhteisesti tunnistettuihin kärkialueisiin ja painopisteisiin. Aiesopimuksella varmistetaan pitkäjänteinen kehittäminen ja tiivistetään vuoropuhelua Mikkelin kaupungin, Mikkelin seudun ja ELY-keskuksen välillä. Aiesopimus liitetään ELY-keskuksen strategiseen tulossopimukseen. Seurannan osalta on sovittu, että aiesopimuksen toteutumista tarkastellaan vuosittain ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin/mikkelin seudun yhteisessä seurantapalaverissa. Palaverissa raportoidaan tunnistettujen kärkitoimenpiteiden ja hankkeiden toteutumisen tilanne. Seurantaraportti käsitellään ELY-keskuksen johtoryhmässä ja saatetaan tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriön alueosastolle sekä seudun osalta seutuvaliokunnalle ja Mikkelin kaupungilla Mikkelin kaupungin johtoryhmälle sekä Mikkelin kaupunginhallitukselle. Liitteenä vuoden 2013 lopussa tehty aiesopimuksen seurannan yhteenveto toimenpidesuosituksineen. Yksityiskohtaisempi aiesopimuksen toimenpidelistaus on nähtävillä kokouksen sihteerillä.

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 13 Aiesopimuksen seurannan tiivistelmä Liite 3 Ehdotus Kehitysjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Seutuvaliokunta: Merkittiin.

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 14 Seutuvaliokunta / 809 / 2014 Kehitysyhtiörakenteen tarkastelu Mikkelissä Asian valmistelija kehitysjohtaja Soile Kuitunen. Mikkelin kaupunki on asettanut kunnianhimoisen tavoitteet työpaikka- ja väestömäärän kehitykselle sekä elinkeinojen hyvinvoinnille. Kehitysyhtiöt ovat avainroolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt käynnistää kehitysyhtiörakenteen selvitystyön. Selvitystyöllä ja siinä esiin tulevien rakennevaihtoehtojen tarkastelulla halutaan varmistaa kehitysyhtiöiden toimintaedellytykset tulevaisuudessa ja se, että elinkeino- ja elinvoimapolitiikkaa tukevat riittävät vahvat rakenteet ja toimijat. Selvitystyössä käydään läpi kehitysyhtiöiden rakenteen eri vaihtoehdot. Toimeksiannon selvitystyöhön antaa kaupunginhallitus ja selvitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä seutuvaliokunnan kanssa. Selvitystyön tekijäksi on kutsuttu selvitysmies Eero Holstila. Selvitystyötä johtaa ja koordinoi toimikunta, jossa ovat kaupunginhallituksen ja kehitysyhtiöiden edustajat. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Mikkelin kaupunginjohtaja ja sihteerinä kaupungin kehitysjohtaja. Selvitystyö on edennyt yleisten lähtökohtien ja tavoitteiden täsmentämisestä ja työsuunnitelman hyväksymisestä rakennevaihtoehtojen tunnistamiseen. Rakennevaihtoehdot ja niiden tarkastelua ohjaavat kriteerit esitellään toimikunnan kokouksessa Toimikunnan on tarkoitus valita esitettävistä vaihtoehdoista osa yksityiskohtaisempaan arviointiin. Seutuvaliokunnalle esitellään seuraavassa kokouksessa tunnistetut rakennevaihtoehdot, sekä niiden arviointi. Ehdotus Kehitysjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Seutuvaliokunta: Merkittiin.

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 15 Seutuvaliokunta Ilmoitusasiat Palvelusetelijärjestelmän jatkokehittäminen -hankkeen päättyminen Mikkelin seudun rahoituksella toteutettu Palvelusetelijärjestelmän jatkokehittäminen -hanke on päättynyt vuoden 2013 lopussa.mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi hyväksyi viime joulukuussa uudet linjaukset palvelusetelin käytöstä jatkossa sekä palveluseteliohjeen, joka määrittelee toimijoiden tehtävät ja vastuut seudullisessa järjestelmässä. Kokouksessa jaetaan hankkeen tekemä julkaisu hankkeen konkreettisista tuloksista kaudella Tuiketaajamat-projekti & Pike-kampanja Mikkelin kaupungin alueella vuonna 2014 toteutettavan Tuiketaajamat -projektin tavoitteena on kerätä yrittäjien, asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden ideat Anttolan, Haukivuoren, Otavan, Ristiinan ja Suomenniemen keskustaajaman rakennetun ympäristön ja vetovoiman kehittämiseksi ja muodostaa tiedonkeruun ja vuorovaikutteisen käsittelyn avulla yhteinen näkemys kehittämisen painopisteistä. Lisäksi projektin tuloksena syntyy kokemusperäistä tietoa yhteisömuotoilun soveltuvuudesta pienten keskusten (alle 5000 asukasta) kehittämiseen.vuorovaikutteisella käsittelyllä tarkoitetaan asukkaiden, yrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumista suunnitteluun. Käytännössä kyse on verkkopaneelista ja koolle kutsuttavista suunnitteluilloista, joissa ideoita käsitellään yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Mikkelin Tuiketaajamat-hanke on mukana ns. pike yhteistyössä, jossa maakuntaliitot ja Elävät Kaupunkikeskustat ry (EKK) käynnistävät vuoden 2014 alussa kolmivuotisen valtakunnallisen kampanjan pienten keskusten kehittämiseksi. Tämä Pike-kampanja edistää pikkukaupunkien ja kirkonkylien elinvoimaisuutta ja uusiutumista sekä yhteistyötä, verkostoitumista, tiedonkulkua ja kokemusten vaihtoa. Etelä-Savossa kaikki kolme kaupunkia Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki kehittävät aktiivisesti keskustojaan. Mäntyharjun keskustan kehittämishanke, Mikkelin kaupunginosien kehittämishanke Tuiketaajamat ja Rantasalmen kuntakeskuksen yleiskaavoitushanke nostavat myös kirkonkylien elinvoimaisuuden ja uusiutumisen nykyistä laajempaan keskusteluun. Osana Pike-kampanjaa myös Etelä-Savossa panostetaan ensi vuonna pienten keskusten kehittämiseen, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Pike Lab Etelä-Savo Tavoitteena on saada keskusten kehittäminen käyntiin mahdollisimman monessa

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 16 kohteessa aktivoida kunkin keskuksen oma paikallisyhteisö (asukkaat, yritykset, kiinteistön omistajat, kunta ja muut toimijat) pitkäjänteisen kehittämistyön veturiksi ja löytää kullekin yhteisölle paras mahdollinen toimintatapa selvittää pienten keskusten todellinen uusiutumis- ja kehityspotentiaali löytää vähintään yksi idea, helmi, jatkotyön lähtökohdaksi tehdä aktiivista yhteistyötä ja hyödyntää muiden kokemuksia maakunnassa ja valtakunnallisesti (Pike kampanja) Seudun sihteerin loma & vuorotteluvapaa Seudun sihteerin tehtäviä hoitanut kehityspäällikkö Aki Kauranen on lomalla ja vuorotteluvapaalla välisen ajan. Seudun sihteerin tehtäviä ko. aikana hoitaa Susanna Keminen Mikkelin kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluista. Ehdotus Kehitysjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Seutuvaliokunta: Merkittiin.

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 17 Seutuvaliokunta Seuraava kokous Ehdotus Kehitysjohtaja: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. Päätös Seutuvaliokunta: Päätettiin, että seuraava seutuvaliokunnan kokous pidetään keskiviikkona klo myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

18 VAPAA-AJASTA KESTÄVÄÄ KILPAILUETUA - TOIMINTAOHJELMA Maisa Häkkinen

19 1 JOHDANTO Matkailun ja vapaa-ajan asutuksen merkitys Mikkelin seudulle on poikkeuksellisen suuri. Tämä Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua -toimintaohjelma sisältää toimenpiteitä Mikkelin seudun vapaa-ajan asumisen tulevaisuuden turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Upea, puhdas järviluonto, asema vapaa-ajan asumisen keskuksena, sijainti Helsingin ja Pietarin läheisyydessä, hyvä saavutettavuus sekä monipuoliset ja laadukkaat palvelut luovat hyvät edellytykset kehittämistyölle. Lisäksi tarvitaan omien vahvuuksien tunnistamista, asiakaslähtöistä palvelujen kehittämistä, yhteistyötä sekä muutosten tunnistamista ja niihin reagointia. Tämän toimintaohjelman tavoitteena on rakentaa Mikkelin seudusta kestävän vapaa-ajan mallialue, josta muut voivat ottaa mallia ja joka toimii koko Suomen demoalustana. Kehittämisohjelmassa luodaan edellytyksiä uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintakonseptien syntymiselle huomioiden erityisesti kestävän kasvun ja hyvinvoinnin periaatteet. Samalla synnytetään uutta yritystoimintaa kestävän vapaa-ajan ympärille ja varmistetaan vapaa-ajan aluetaloudellinen merkittävyys jatkossakin. Osana Mikkelin seudun elinkeino- ja kilpailukykyohjelman toteutusta Miset Oy on valmistellut tämän Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua toimintaohjelman vuosille Ohjelma tukee omalta osaltaan myös Etelä-Savon maakunnan päivitettyä matkailustrategiaa ja Miset Oy:n strategiaa sekä Mikkelin kaupungin elinkeinostrategiaa. 2 TAUSTAA Tutkimukset ja heikot signaalit kertovat muutoksista toimintaympäristössä ja mökkeilijöiden käyttäytymisessä. Myös matkailijoiden arvot ja kulutuskäyttäytyminen ovat muuttumassa. Helsingin Yliopiston (Manu Rantanen) pian julkaistavan Muuttuvat mökkeilytyylit - tutkimuksen mukaan olemme tienhaarassa, jossa mökkien omistajat jakautuvat entistä selvemmin kahteen ryhmään perinteitä ja oman käden töitä korostavaan mökkeilytyyliin ja toisaalta niihin, jotka haluavat mökkilomalta lepoa ja elämyksellisyyttä ja ovat valmiita ostamaan entistä monipuolisempia palveluja. Tutkimuksessa pyritään katsomaan vuotta eteenpäin. Tulevaisuuden tutkijoiden mukaan aitous, paikallisuus ja kulutuksen vähentäminen tulevat olemaan tulevaisuuden megatrendejä, jotka vaikuttavat merkittävästi myös matkailuun. Mikkelin seudun ja Saimaan alueen tarjonta pystyy vastaamaan näihin muuttuviin tarpeisiin hyvin. Päivitetyn maakunnallisen matkailustrategian painopistealueita ja tavoitteita ovat; Saimaa kansainväliseksi matkailukohteeksi, liiketoiminnan kansainvälistyminen, matkailun toimintaympäristön kehittäminen, kestävä matkailu ja asiakaslähtöinen palvelujen muotoilu ja teemalliset palvelukokonaisuudet.

20 Tässä ohjelmassa etsitään myös matkailun ja vapaa-ajan yhteisiä rajapintoja ja kehittämisen mahdollisuuksia. 2.1 Matkailun ja vapaa-ajan merkitys Suomen kansantaloudelle ja Mikkelin seudulle Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2012 arviolta 14,96 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli 29 prosenttia eli 4,41 miljardia euroa. Matkailun aikaansaama arvonlisäys eli jalostusarvo vuonna 2012 oli arvioilta 4,98 miljardia euroa, joka on 3,0 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Verrattuna muiden toimialojen arvonlisäykseen, matkailun arvonlisä oli suurempi kuin elintarviketeollisuuden, yli kaksi kertaa niin suuri kuin maatalouden ja moninkertainen verrattuna peliteollisuuteen. Matkailun tilinpidon mukaan vuonna 2007 matkailualan laskennallinen kokonaistyöllisyys oli henkilöä, työllisten lukumäärän ollessa henkilöä. Luvussa ovat kokonaisuudessaan mukana ravitsemis- ja majoitustoimialojen sekä matkatoimistojen ja vastaavien koko- tai osa-aikaiset ympärivuotiset työpaikat. Muista toimialoista mukaan on laskettu erityisesti matkailua palvelevan toiminnan työpaikat. (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, ) Mikkelin seudulla ei ole lähivuosina tehty matkailutuloselvitystä, mutta voimme arvioida matkailun merkitystä peilaamalla sitä Savonlinnan seudulla tehtyyn tutkimukseen. Savonlinnan seudulla menomenetelmän mukaan laskettu välitön matkailutulo oli yhteensä 97,3 miljoonaa euroa vuonna Arvioon sisältyvät hotelleissa, ystävien luona, leirintäalueilla ja vuokramökeillä majoittuneet matkailijat sekä vapaa-ajan asukkaat ja päiväkävijät. Matkailun kerrannaisvaikutuksiksi Savonlinnan seudulla vuonna 2010 arvioitiin 63,6 miljoonaa euroa ja näin ollen matkailun kokonaisvaikutukseksi arvioitiin yhteensä miljoonaa euroa. Matkailun välitön työllisyysvaikutus Savonlinnan alueen yrityksissä oli 1423 henkilötyövuotta ja kokonaistyöllistävyys oli yhteensä 1720 henkilötyövuotta. (Lähde: Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla 2010) 2.2 Merkittävä osa majoituskapasiteetistamme tilastoinnin ulkopuolella Etelä-Savon maakuntaliiton aluerakenneselvityksen perusteella Mikkelin seudun vuokrauskäytössä oleva majoituskapasiteetti on merkittävästi suurempi kuin rekisteröity kapasiteetti. Seutumme erityispiirrettä kuvaa hyvin ei-rekisteröidyn majoituskapasiteetin suuri määrä suhteessa rekisteröityyn kapasiteettiin. Mikkelin seudun majoituskapasiteetti on aluerakenneselvityksen mukaan 6066 vuodepaikkaa, kun rekisteröityjen vuoteiden määrä vuonna 2012 oli vain 2163 kpl (yksiköt, joissa on vähintään 10 huonetta / mökkiä / leirintäalueen sähköpistokepaikkaa). Lähes kaksi kolmasosaa majoituskapasiteetistamme on jäänyt tilastoinnin ulkopuolelle. Vuoden 2013 tilastointitavan muutos on tuonut tilastoinnin piiriin n. 400 vuodepaikkaa lisää. Nyt tilastoinnin piirissä ovat kaikki ne yksiköt, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa. Edelleen n vuodepaikkaa ja niiden majoitustulo jää tilastoinnin ulkopuolella.

21 2.3 Mikkelin seutu ja vapaa-ajan asuminen euroja ja työpaikkoja Mikkelin seutu on tunnettu ja arvostettu vapaa-ajan alue. Etelä-Savon n vapaaajan asunnosta n (n. 60 %) sijaitsee Mikkelin seudulla. TEM:n tilaaman tutkimuksen mukaan Etelä-Savon maakunnan mökkeilyn eurot olivat vuonna 2010 yhteensä 728 miljoonaa euroa, toiseksi eniten Suomessa. Vain Varsinais-Suomen euromäärä oli suurempi (788 miljoonaa euroa). Voimme arvioida, että Mikkelin seudulla mökkeilyn tuomat eurot olivat n. 60 % edellä mainitusta eli n. 437 miljoonaa euroa vuonna Mökkeilyn työllisyysvaikutukset Etelä-Savossa vuonna 2010 olivat 8764 henkilötyövuotta, josta samalla arviointiperiaatteella Mikkelin seudun osuus oli n henkilötyövuotta. Matkailullinen mökkeily on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Matkailullisella mökkeilyllä raportissa tarkoitetaan vuokramökillä vietettyä lomaa, joka lasketaan matkailuksi. (TEM Raportteja 21/2011: Loma-asumisen taloudelliset ja työllisyysvaikutukset Suomessa, Rakennustutkimus RTS Oy, 2011) Mikkelin seudun matkailutulo tutkitaan vuoden 2014 aikana osana Etelä-Savon matkailun työllisyys ja tuloselvitystä. Matkailua ja vapaa-ajan asutusta on totuttu ajattelemaan toisistaan erillisinä osa-alueina. Vapaa-ajan asukkailla ja matkailijoilla on kuitenkin paljon yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja tarpeita. Tässä kehittämisohjelmassa pyritään löytämään nämä yhteiset rajapinnat ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoite on, että sekä matkailutulo että vapaa-ajan asukkaiden seudulle jättämä tulo kasvaa merkittävästi. Matkailu ja vapaa-aika nyt Matkailu ja vapaaaika 2020 Vapaaaika 437 milj. Matkailu tuloarvio 150 mil. Vapaaaika 500 milj. Matkailu 200 milj. Arvio vuonna 2010 ja tavoite Mikkelin seudun vapaa-ajan asumisen ja matkailun jättämä tulosta alueelle vuonna KILPAILUYMPÄRISTÖ Vaikka matkailuyrityksemme ovat pääsääntöisesti pieniä ja sijaitsevat hajallaan, pystymme kilpailemaan kehittämällä laadukkaita verkostoja ja panostamalla olemassa olevien yritysten laadun kehittämiseen ja uusien matkailuyritysten ja keskusten syntyyn. Kärkiyrityksemme toimivat vetureina ja malleina muille alan toimijoille. Seudun matkailu-

22 ja vapaa-ajan markkinoinnissa tulee hyödyntää näiden kärkiyritysten ja yritysverkostojen vetovoimaa ja palvelutarjontaa. Matkailumarkkinoinnin tulee perustua brändisisällön rakentamiseen. Brändin sisältö puolestaan rakentuu asiakasta puhuttelevien ja hänen tarpeensa ylittävien palvelukokonaisuuksien ja ainutlaatuisen järviluonnon varaan. Myös yhä suurempi osa vapaa-ajan asukkaista toivoo monipuolisempia ja ammattitaitoisesti tuotettuja palveluja. Useat matkailupalvelut soveltuvat hyvin myös vapaa-ajan asukkaille. 3.1 SWOT Mikkelin seudun matkailu ja vapaa-aika VAHVUUDET HEIKKOUDET Puhdas, ainutlaatuinen järviluonto Imago, tunnettuus ei yhtä Runsas omarantaisten mökkien tunnettua matkailukohdetta tai tarjonta nähtävyyttä Maan johtava vapaa-ajan asumisen Sesonkiluontoisuus alue, omarantaiset tontit Matkailu- ja palveluyritysten pieni Sijainti lähellä Helsinkiä ja Pietaria koko ja hajanaisuus Kulttuuriperintö historia, Resurssien vähyys kartanokulttuuri, elämäntapa Investointien vähäisyys Palvelujen monipuolisuus ja Matkailun taloudellisen merkityksen saatavuus kärkiyritykset, todentaminen vaikeaa tapahtumat ja käyntikohteet arvostuksen puute Yhteistyöverkostot Vapaa-ajan ammattimaisesti Markkinointiosaaminen toimivien palvelujen vähäisyys ja hajanaisuus Vapaa-ajan asuntojen kunto ja korjausvelka MAHDOLLISUUDET Järvi-, hyvinvointi- ja kulttuurimatkailun mahdollisuuksien monipuolisempi hyödyntäminen Asiakkaiden arvostusten muutokset aitous, paikallisuus, lähiruoka Kestävä matkailu ja vapaa-aika Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoimintakonseptit Luontokeskusten, -kohteiden ja reittien kehittäminen Kapasiteetin merkittävä kasvattaminen yksityisen vapaaajan asuntojen vuokraustoiminnan myötä Venäjän viisumivapaus Kansainväliset markkinat Verkostoituminen ja yhteistyö paikallisesti, kotimaassa ja kansainvälisesti UHAT Luonnon saastuminen Talouden kriisit Suomen matkailun taantuminen, resurssien puute Hankerahoituksen väheneminen Muutokset mökinomistajien käyttäytymisessä ja arvomaailmassa Seudun elinvoimaisuuden hiipuminen Suomen hintataso

23 Matkailu- ja vapaa-ajan imagon vahvistuminen vetovoimaisten ja laadukkaiden palvelukokonaisuuksien kautta 3.2 Markkina- ja kilpailutilanne Osuutemme koko maan rekisteröidyistä yöpymisistä on pienentynyt vuosina samoin kuin rekisteröidyt majoituskohteet. Ei-rekisteröityjen majoitusvuorokausien ja kohteiden osalta voimme arvioida, että tilanne on päinvastainen. Uudet vuokramökkiinvestoinnit ovat kasvattaneet kapasiteettiamme ja Venäjän markkinoilta tullut merkittävä kasvu kohdistuu pääosin tähän ei-rekisteröityyn kapasiteettiin. Tosin myös venäläisten rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat vuonna ,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Muiden kansalaisuuksien osalta vuosittaiset matkailijamäärät ovat vaihdelleet jonkin verran, mutta merkittäviä muutoksia matkailijamäärissä ei ole ollut. Vuonna 2012 kirjattiin rekisteröityjä yöpymisiä Mikkelin seudulla vrk, joista vrk (n. 25 %) oli ulkomaalaisten majoitusvuorokausia. Näistä venäläisten osuus oli vrk. Vuonna 2013 Mikkelin seudun osuus koko maan yöpymisistä kääntyi ensimmäisen kerran kasvuun vuoden 2001 jälkeen Muutokset asiakkaiden käyttäytymisessä ja markkinointikanavissa Tulevaisuuden tutkijoiden mukaan asiakkaat haluavat tulevaisuudessa yhä yksilöllisempää palvelua ja myynnin ja markkinoinnin tulee olla kohdennettua ja yksilöllistä. Tulevaisuudessa asiakas haluaa tulla huomioiduksi koko asiakkuuden elinkaaren ajan ja itse vaikuttaa palveluun tai tuotteeseen. Markkinoinnissa painottuu entistä enemmän tuotteiden ja palvelujen sisällöt (brändisisällöt) ja niihin liittyvät tarinat. Aitous, paikallisuus ja kulutuksen vähentäminen tulevat olemaan tulevaisuuden megatrendejä. Markkinoinnissa tullaan siirtymään resurssien omistamisesta brändien omistamiseen, vuoropuheluun asiakkaiden kanssa ja pyrkimykseen pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Asiakkaat siirtyvät entistä enemmän käyttämään sähköisiä kanavia. Sähköiset kanavat mahdollistavat entistä kustannustehokkaamman markkinoinnin, joka ei enää ole riippuvainen samoista rajoitteista kuin ns. perinteinen markkinointi. Digitaalisuus mahdollistaa valittujen kohderyhmien tavoittamisen jopa globaalisti. Edellä kuvatut muutokset vaikuttavat sekä matkailijoiden että vapaa-ajan asukkaiden käyttäytymiseen. Näihin muutoksiin meidän tulee reagoida ja kehittää monipuolisia palveluja ja niiden saavutettavuutta, älykkäitä sisältöjä, digitaalisia kanavia sekä uusia liiketoimintakonsepteja.

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantai 30.5.2014 klo 13.00-16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 11.12.2015 klo 13.00 15.00 Paikka: Ravintola Talli (Patteristonkatu 2, Mikkeli), Tallin vintti -kokoushuone (2. krs) Paikalla: Hirvensalmi:

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 19.12.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 19.12.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: 19.12.2014 klo 12.10 14.30 Paikka: Ravintola Talli / Tallin vintti kokoustila, Patteristonkatu 2, Mikkeli Paikalla: Hirvensalmi: Lönnqvist Jouko,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1 Seutuvaliokunta 28.05.2014 Kokoustiedot Aika 28.05.2014 keskiviikko klo 11.40-13.00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone (2 krs.)

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 16.6.2016 klo 13.00 14.50 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 28.2.2014. Kokoustiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 28.2.2014. Kokoustiedot MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantai 28.2.2014 klo 13.00 15.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 20.2.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 20.2.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: 20.2.2015 klo 14.00 15.20 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla: Hirvensalmi:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 14.01.2015 keskiviikko klo 13.00-13.55 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. krs, (Raatihuoneenkatu 8-10)

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 21.8.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa 215 noin 2, miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 2.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,1 prosenttia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 35 59 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 696 936 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 17.3.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 370. Kaupunginhallitus 17.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 370. Kaupunginhallitus 17.12.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 7..0 Sivu / 7/0.0.0/0 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 0..0 70 Active Life Village Oy:n osakkeiden luovutus Valmistelijat / lisätiedot: Laitala Pasi, puh. (09) 86 87 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 36 92 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 25.3.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 26.9.2016 kello 13.00-13.40 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka 46 Kokouksen

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:15 Paikka Kaupungintalon kabinetti, 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI

MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI 30.11.2010 Heli Peltola Miset Oy Puh. 044 7945824 Heli.peltola@miset.fi MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala, Ristiina Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

Saimaa maailmanperintökohteeksi ja matkailu kansainväliselle kasvu-uralle?

Saimaa maailmanperintökohteeksi ja matkailu kansainväliselle kasvu-uralle? TIEDOTE 26.08.2013 Saimaa maailmanperintökohteeksi ja matkailu kansainväliselle kasvu-uralle? - Mikä ihana matka, mikä jumalainen järviluonto, yksi maailman ihmeistä, ylistivät kansainväliset höyrylaivamatkailijat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:25 Paikka Saunakabinetti, kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi

PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi Pienten keskusten kehittämiskampanja Pike kampanja 2014-2016 Elävät Kaupunkikeskustat ry (www.kaupunkikeskustat.fi) ja maakuntaliitot:

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013 Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Tähän katsaukseen on koottu tietoa Etelä Savon maatilojen harjoittamasta majoitustoiminnasta

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 27.1.2012 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 KOKOUSAIKA Perjantai 27.1.2012 klo 14 15.30 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI - STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 Matkailu maakunnan yksi strategisista elinkeinoista ja toiseksi suurin työllistäjä

Lisätiedot

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen Yhtymähallitus 88 24.05.2016 Yhtymähallitus 129 16.08.2016 Yhtymähallitus 221 07.12.2016 Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen 2017-2018 129/00.01.05/2016 Yhall 24.05.2016

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 07.10.2014 tiistai klo 18.00-19.30 Paikka Kahvila-ravintola Salmenranta Saapuvilla olleet jäsenet Risto Korhonen, puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Liikenneneuvos Eeva Linkama, LVM Saaristoliikenteen neuvottelukunta 11.11.2014 Selvityksen taustalla on vuoden 2012 liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

4.10.2013 Esityksen laatija. Maakunnan ajankohtaisia matkailukuulumisia Matkailukoordinaattori Leena Pajala 3.10.2013

4.10.2013 Esityksen laatija. Maakunnan ajankohtaisia matkailukuulumisia Matkailukoordinaattori Leena Pajala 3.10.2013 4.10.2013 Esityksen laatija Maakunnan ajankohtaisia matkailukuulumisia Matkailukoordinaattori Leena Pajala 3.10.2013 1 Keski-Suomen liitto / Keski-Suomi Loma-Suomi Keski-Suomen liiton rooli matkailussa

Lisätiedot

Matkailun merkitys ja edistäminen Kirkkonummella

Matkailun merkitys ja edistäminen Kirkkonummella Matkailun merkitys ja edistäminen Kirkkonummella Kimmo Hyrsky vs. elinkeinotoimenjohtaja Kirkkonummi 29.11.2013 4.12.2013 Kimmo Hyrsky 1 Matkailuelinkeinot Kirkkonummella (1) Profiloiduttu entistä enemmän

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Hämeen matkailumarkkinat 6.10.2008 Hämeenlinna Työ- ja elinkeinoministeriö Erityisasiantuntija Lea Häyhä Markkinat ASIAKAS Arvot Kilpailijat

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke Saimaa Geopark valmisteluhanke Geopark Saimaalle -seminaari 4.11. 2014 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi - miksi? Saimaalla on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1 Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät Kunnat Novago Yrityskehitys Oy Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään

227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään Mikkeli Ote pöytäkirjasta 16/2015 1 (5) 227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään MliDno-2015-654 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Patama, Merja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 25.06.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 25.06.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 12.00 - Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010)

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) METSÄ HYVINVOINTI- MATKAILUN KOHTEENA Arja Kinnunen Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) Luonto voi

Lisätiedot

Vapaa-ajan asukkaiden muuttuvat mökkeilytyylit muovaavat palveluympäristöjä

Vapaa-ajan asukkaiden muuttuvat mökkeilytyylit muovaavat palveluympäristöjä Vapaa-ajan asukkaiden muuttuvat mökkeilytyylit muovaavat palveluympäristöjä Ruralia-instituutin 25 -vuotisjuhlaseminaari Helsinki 25.4.2013 Manu Rantanen Ruralia-instituutti / Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot