MAATILATUOTANNON VAKUUTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATILATUOTANNON VAKUUTUS"

Transkriptio

1 YH 11 MAATILATUOTANNON VAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus Osoite: Lapinmäentie 1, Pohjola, kotipaikka: Helsinki (3.05) Keskity elämään.

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 Vakuutuksen rakenne... 4 ES ESINEVAKUUTUS... 4 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus... 4 ES 2 Vakuutuksen kohde... 4 ES 3 Vakuutuksen voimassaoloalue... 5 ES 4 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset... 5 ES 5 Rakennus- ja peruskorjausaikaa koskeva erityisehto... 8 ES 6 Suojeluohjeet... 8 ES 7 Arvioimis- ja korvaussäännöt... 9 KE KESKEYTYSVAKUUTUS KE 1 Vakuutuksen tarkoitus KE 2 Korvattavat vahingot KE 3 Korvaussäännöt Lypsykarjatilan keskeytysvakuutus Lihakarjatilan keskeytysvakuutus Sikatalouden keskeytysvakutuus Siipikarjan kasvatustoiminnan tai munantuotannon keskeytysvakuutus Lampaiden ja vuohien kasvatuksen keskeytysvakuutus VA VASTUUVAKUUTUS VA 1 Vakuutuksen tarkoitus VA 2 Vakuutetut VA 3 Vakuutuksen voimassaoloalue VA 4 Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvattavat vahingot VA 5 ja niihin liittyvät rajoitukset Tuotevastuuvakuutuksesta korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset VA 6 Suojeluohjeet VA 7 Vahingon selvittäminen VA 8 Oikeudenkäynti VA 9 Korvaussäännöt OI OIKEUSTURVAVAKUUTUS OI 1 Vakuutuksen tarkoitus OI 2 Vakuutetut OI 3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue OI 4 Korvattavat vakuutustapahtumat OI 5 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset OI 6 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua OI 7 Korvaussäännöt LISÄTURVAVAKUUTUKSET TE TUOTANTOELÄINTENLISÄTURVA VAKUUTUS TE 1 Vakuutuksen tarkoitus TE 2 Nautakarjan teurasarvovakuutus TE 3 Lammas- ja vuohivakuutus TE 4 Eläinten katastrofivakuutus TE 5 Tuotantoeläinten lisäturvavakuutuksen muut säännökset TE 6 Suojeluohjeet TURKISTARHAN LISÄTURVAVAKUUTUS TR TRAKTORIVAKUUTUS TR 1 Vakuutuksen tarkoitus TR 2 Vakuutuksen laajuus TR 3 Vakuutuksen kohde TR 4 Voimassaoloalue TR 5 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset TR 6 Arvioimis- ja korvaussäännöt TR 7 Suojeluohjeet LE LEIKKUUPUIMURIVAKUUTUS LE 1 Vakuutuksen tarkoitus LE 2 Vakuutuksen laajuus LE 3 Vakuutuksen kohde LE 4 Voimassaoloalue LE 5 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset LE 6 Arvioimis- ja korvaussäännöt LE 7 Suojeluohjeet HA HARJOITTELIJAVAKUUTUS HA 1 Vakuutuksen tarkoitus HA 2 Korvattavat vahingot YL YLEISET SOPIMUSEHDOT YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ Pohjolan tiedonantovelvollisuus Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti YL 3 POHJOLAN VASTUUN ALKAMINEN JA VAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Pohjolan vastuun alkaminen Vakuutussopimuksen voimassaolo YL 4 VAKUUTUSMAKSU Vakuutusmaksun suorittaminen Vakuutusmaksun viivästyminen Viivästyneen vakuutusmaksun suorittaminen Vakuutusmaksun palauttaminen Kuittaus palautetusta maksusta TUTUSTUKAA ERITYISESTI KURSIIVILLA PAINETTUIHIN RAJOITUSEHTOJEN KOHTIIN

3 YL 5 TIETOJEN ANTAMINEN SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKANA Pohjolan tiedonantovelvollisuus Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä YL 6 VELVOLLISUUS ESTÄÄ JA RAJOITTAA VAHINGON SYNTYMISTÄ Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus YL 7 VAHINGON AIHEUTTAMINEN YL 8 SAMASTAMINEN YL 9 SYYNTAKEETTOMUUS JA PAKKOTILA YL 1 0 KORVAUSMENETTELY Korvauksen hakijan velvollisuudet Korvausoikeuden vanhentuminen Pohjolan velvollisuudet Kuittaus vakuutuskorvauksesta YL 11 VAKUUTUSKORVAUS Ylivakuutus ja rikastumiskielto Alivakuutus YL 1 3 MUUTOKSENHAKU POHJOLAN PÄÄTÖKSEEN YL 1 4 POHJOLAN TAKAUTUMISOIKEUS Pohjolan takautumisoikeus kolmatta kohtaan Pohjolan takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan YL 1 5 VAKUUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa YL 16 VAKUUTUSSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus Pohjolan oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana Pohjolan oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden lopussa Omistajan vaihdos YL 1 7 KOLMANNEN HENKILÖN OIKEUDET Muut vakuutetut, joiden hyväksi omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa Vakuutetun asema vahingon satuttua Etuoikeus saada maksu korvauksesta YL 12 SOTA JA YDINVAHINKO

4 MAATILATUOTANNON VAKUUTUS VAKUUTUKSEN RAKENNE Vakuutus sisältää tuotanto-omaisuuden esinevakuutuksen (ES), keskeytysvakuutuksen (KE), vastuu- (VA) ja oikeusturvavakuutuksen (OI) sekä Yleiset sopimusehdot (YL). Jos erikseen on sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan, sisältyy vakuutukseen myös jäljempänä mainitut lisäturvavakuutukset. Lisäturvavakuutuksen voimassaolon edellytys on, että kohteella on myös voimassa oleva esinevakuutus. ES ESINEVAKUUTUS 4 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti korvaamaan kohdassa ES 4.1 (Maatilavakuutuksen turva) tai ES 4.2 (Laajan maatilavakuutuksen turva) mainituista vahingoista vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vakuutuskirjassa mainittuun maatilatalouteen tai sen sivuelinkeinoihin kuuluva, maatalouden harjoittamisessa käytettävä jäljempänä mainittu omaisuus. 2.1 Tuotantorakennukset Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty tuotanto-, varasto- ja huoltorakennus. Rakennukseen kuuluvat sen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut rakenteet, kalusteet ja pinnoitteet. Tuotantorakennukseksi luetaan tässä vakuutuksessa myös vaunukuivurit Vuokramökit irtaimistoineen Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjaan merkityt vuokramökit irtaimistoineen, mikäli mökkien vuokraustoiminta on vakuutetun maatilatalouden sivuelinkeino. 2.2 Rakennusta palvelevat koneet ja laitteet Rakennukseen kuuluvat rakennuksessa olevat tai sen käyttöä palvelevat - kiinteästi asennetut koneet ja laitteet, - polttoaineet ja öljysäiliöt sekä tuotantotoiminnassa käytettävät kiinteät säiliöt, - lypsykoneet putkistoineen ja pesureineen - tilatankki, myös vuokrattu - lämmitys- ja ilmastointilaitteet - parsilaitteet ja kanojen häkit - eläinten juoma- ja ruokinta-automaatit - lannanpoistolaitteet - vakuutuksenottajan omistamat pylväsmuuntajat, pylväät, sähköjohdot, -mittarit, sähköpääkeskukset, suojalaitteet, ohjauskeskukset ja -laitteet sekä - sähkö- ja muut kaapelit sekä johtimet ja putkistot kunnalliseen tai muuhun yleiseen liittymään saakka. Yllä oleville kohteille lasketaan kohdan vähennykset salamanisku- ja muissa sähköilmiövahingoissa sekä rikkoutumisvahingoissa. 2.3 Irtain tuotanto-omaisuus Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksenottajan omistama irtain tuotanto-omaisuus sekä vieras irtain tuotanto-omaisuus, jota vakuutuksenottaja käyttää maatilataloudessa hyödykseen, jonka vakuutuksenottaja on sitoutunut vakuuttamaan tai jonka osalta vahingonvaara on vakuutuksenottajalla Tuotteet ja tarvikkeet Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjaan merkityn erittelyn mukaan - maataloustuotteet, joihin kuuluvat tilalla tuotetut tuotteet, tilalla varastointisopimuksen perusteella säilytettävät tuotteet, ostorehut ja siemenvilja sekä maito, kananmunat ja kasvava sato, - maa- ja metsätaloustarvikkeet, joihin kuuluvat lannoitteet, kasvinsuojeluaineet, poltto- ja tarvepuut sekä poltto- ja voiteluaineet säiliöineen, - mehiläispesät satoineen, jos mehiläistenhoito on vakuutettavan maatilatalouden pää- tai sivuelinkeino Koneet ja kalusto Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjaan merkityn erittelyn mukaan - Muut kuin omalla konevoimalla liikuteltavat maa- ja metsätalouskoneet, -työvälineet sekä -laitteet maatilatalouden harjoittamiseen liittyvässä ansiotyössä (esimerkiksi aura, äes, jne.) - hitsauslaitteet - tilan sähkömoottorit - kompressorit - rehumyllyt - painepesurit - moottorisahat - aggregaatti (varavoimalaitos) Rikkoutumisvahingoissa koneet ja kalusto-ryhmää koskee vähintään 500 euron omavastuu (suurempi omavastuu, jos sovittu). Koneet ja kalusto ryhmää koskee myös kohdan 7.4 omaisuuden arvon ja esinevahingon määrän laskeminen sekä vähennykset. Maatalousirtaimstoon kuuluvista sähkömoottorien, suojalaitteiden, ohjauskeskusten, kylmälaitteiden kompressorien, sähköhitsauskoneiden ja sähköpaimenten sähköilmiövahinkojen korjauksista tai jälleenhankinta-arvoista vähennetään ikävähennys kohdan mukaan. Vähennys lasketaan käyttöönottovuotta seuranneiden täysien kalenterivuosien lukumäärällä Tuotantoeläimet Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa lajeittain eritellyt nautakarjat, siat, lampaat, vuohet, siipikarjat, turkiseläimet (minkit, ketut, supit, hillerit), villisiat, strutsit, biisonit, sekä enintään euron arvoiset hevoset, muulit ja aasit. Jos hevosen arvo on yli euroa, on se mainittava vakuutuskirjassa nimeltä.

5 2.3.4 Vieras tuotantoirtaimisto Tuotantoirtaimistoon sisältyy myös sellainen hallussa oleva vieras omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi kohdan (tuotteet, tarvikkeet ja kalusto) tai (tuotantoeläimet) mukaan vakuutettavaan omaisuuteen. Tällaiselle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista suoritetaan Maatilavakuutuksen turvan perusteella korvausta enintään euroa, jollei vahinkoa korvata muusta vakuutuksesta Omalla konevoimalla kulkevat koneet Vakuutuksen kohteena ovat - omalla konevoimalla kulkevat maa- ja metsätalouskoneet, - omalla konevoimalla kulkevat turkistarhan koneet ja - moottorikelkat. Vakuutettuina ovat myös mainittujen ajoneuvojen ohjehintaan sisältyvät, ajoneuvoon kiinnitetyt vakiovarusteet ja radiokasettisoitin, kun kone tai laite on vakuutettu Kasvava sato ja kasvit kasvihuoneessa Vakuutuksen kohteena on vakuutetulla tilalla kasvava sato ilman eri mainintaa, jos maataloustuotteet on vakuutettu. Kasvit kasvihuoneessa ovat kohteena, jos siitä on tehty merkintä vakuutuskirjaan. 2.4 Turkistarhan tuotanto-omaisuus Turkistarhan varjotalot Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjaan merkityt turkistarhan varjotalot häkkeineen Tarhaus- ja nahkomiskalusto Vakuutuksen kohteena ovat turkistarhan vakuutuskirjassa mainittu tarhaus- ja nahkomiskalusto. 2.5 Vakuutuksen ulkopuolelle jäävä omaisuus Vakuutuksen kohteena eivät ole - atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedostot, - atk-tietovälineisiin sisältyvät tai niissä käytettäväksi tarkoitetut itse tehdyt ohjelmat tai muut kuin vapaasti hankittavissa olevat valmisohjelmat, - turvallisuus- ja viranomaismääräysten vastaiset laitteet ja muu omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on voimassaolevan lainsäädännön vastaista, - rakennuksen alapohjan alapuolella oleva perustus, lukuun ottamatta perusanturoita, - perusmaa, - kiinteistön salaojaputkisto, eikä - kiinteistön muu maaperä. ES 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 3.1 Vakuutuspaikka Vakuutus on voimassa omaisuuden ollessa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa (vakuutuspaikka). 3.2 Muut paikat Seuraavien kohteiden vakuutus on voimassa myös vakuutuksen kohteen ollessa tilapäisesti siirrettynä, siirrettävänä tai käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä muualla Suomessa: - tuotteet, tarvikkeet ja kalusto - tuotantoeläimet - vieras tuotantoirtaimisto - omalla konevoimalla kulkevat koneet - turkistarhan tarhaus- ja nahkomiskalusto ES 4 KORVATTAVAT VAHINGOT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET Vakuutuksenottaja voi valita esinevakuutuksen korvauspiiriksi joko Maatilavakuutuksen turvan (kohta 4.1) tai Laajan maatilavakuutuksen turvan (kohta 4.2). Turvan laajuus valitaan kohteittain. Seuraaville kohteille voidaan valita vain Maatilavakuutuksen turva: ehtojen kohta - vuokramökit irtaimistoineen tuotantoeläimet vieras tuotantoirtaimisto omalla konevoimalla kulkevat koneet kasvava sato ja kasvit kasvihuoneessa turkistarhan varjotalot turkistarhan tarhaus- ja nahkomiskalusto Kohteen korvauspiirin laajuus on merkitty vakuutuskirjaan. 4.1 Maatilavakuutuksen turva Palo tai noki Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut irtipäässyt tuli taikka tulisijasta tai lämmityslaitteesta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti noussut noki. Vakuutuksesta korvataan kuivaamisen yhteydessä kuivaamossa tai sen välittömässä läheisyydessä maataloustuotteille aiheutuneet palo-, noki- ja savuvahingot silloinkin, kun tuotteet on pantu lämmön vaikutukselle alttiiksi kuivattamista varten. Lisäksi korvataan viljalle sen kytemisestä kuivaamisen yhteydessä aiheutuneet vahingot. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut muulle omaisuudelle kuin maataloustuotteille siitä, että se on syttynyt palamaan tai vahingoittunut sen johdosta, että se on pantu alttiiksi lämmön vaikutukselle Salama tai muu sähköilmiö Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut suora salamanisku omaisuuteen, joka on vakuutettu tällä vakuutuksella. Vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta sähköilmiöstä aiheutuneet vahingot, jotka ovat kohdistuneet vakuutettuun rakennukseen liittyviin muuntajiin, sähköjohtoihin, sähköpääkeskuksiin, suojalaitteisiin, ohjauskeskuksiin, kwh-mittareihin. Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka oikosulku on aiheuttanut vakuutetun ajoneuvon sähkölaitteelle. Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle eläimelle sähköiskusta tai salamaniskusta aiheutuneet vahingot, vaikka kyseessä ei ole ollut suora salamanisku. Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata. Laitteita koskee kohdan kohdan ikävähennyssäännöt. 5

6 Räjähdys Vakuutuksesta korvataan räjähdyksestä aiheutunut vahinko. Vakuutuksesta ei korvata - vahinkoa, jonka on aiheuttanut sisäinen jännitys, tiivisteen irtoaminen tai nestepaine, - vahinkoa, jonka on aiheuttanut julkisen laitoksen räjähdysaineiden räjähtäminen, - vahinkoa, jonka on aiheuttanut ammattimainen räjäytystai louhintatyö, - polttomoottorin vahingoittuminen, jonka on aiheuttanut moottorissa tapahtunut räjähdys, eikä - sen suljetun, painetta kestäväksi tarkoitetun astian, laitteen, putken tai säiliön vahingoittumista, jossa kaasu tai höyry on ollut, ellei rikkoutumisen syynä ole äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti syntynyt poikkeuksellinen ylipaine Anastus Vakuutuksesta korvataan tuotantoirtaimiston anastuksesta aiheutunut vahinko edellyttäen, että irtaimisto on säilytetty - suojaavasti suljetussa tilassa - muutoin kuin silmälläpidon alaisena säilytettynä irtaimisto tulee säilyttää lukittuna Vakuutuksesta ei korvata anastusvahinkoa, jonka tapahtumaaikaa, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida määritellä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kadotettua tai unohdettua omaisuutta Vahingonteko Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut tahallisesta vahingonteosta rakennukselle tai tilan alueella oleville kiinteille rakenteille. Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutettu rakennukselle tai maatilairtaimistolle edellyttäen, että irtaimisto on säilytetty - sille varatussa suojassa tai - muutoin kuin silmälläpidon alaisena säilytettynä irtaimsto tulee säilyttää lukittuna Vuoto Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto. Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan vakuutuksen kohteena olevasta, rakennukseen kuuluvasta kiinteästi asennetusta - vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, taikka näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai - aineen säilytysastiasta. Lisäksi rakennuksen vakuutuksesta korvataan vuodon korjaamisesta aiheutuneet vian etsimiskustannukset, rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset sekä maan kaivu- ja täyttökustannukset, jos putkistosta virrannut neste on vahingoittanut vakuutettua rakennusta. Vakuutuksesta ei korvata - vahinkoa, jonka on aiheuttanut kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virrannut sade- tai sulamisvesi, - vahinkoa, jonka on aiheuttanut kondenssivesi, - vahinkoa, jonka on aiheuttanut viemärikaivon tai putken tulviminen sateen, lumen sulamisen tai tulvan yhteydessä, - vahinkoa, jonka on aiheuttanut ammeen tai altaan poistoputken tai venttiilin vuoto, - vahinkoa, jonka on aiheuttanut kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioituminen tai tukkeutuminen, - vahinkoa, jonka on aiheuttanut kosteus, kuten mätänemistä, sienettymistä tai hajua, - vahinkoa, jonka on aiheuttanut nesteen virtaaminen kiinteästä verkosta ennen kuin johtoverkko on hyväksytty käyttöön otettavaksi, - vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden vesieristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotanut neste, - vahinkoa, joka on aiheutunut johtoverkolle, käyttölaitteille tai näiden eristeille, eikä - hukkaan vuotanutta nestettä, höyryä tai kaasua Rakennuksen kiinteän laitteen tai putkiston rikkoutuminen Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma rakennuksen - kiinteille jäähdytys-, ilmastointi-, vesijohto- ja lämmityslaitteille, niitä vastaaville kiinteille suorille ja varaaville sähkölämmityslaitteille, lämmön talteenottolaitteille kompressoriyksikköineen, öljysäiliöille sekä tuotantotoiminnassa käytettäville kiinteille koneille ja säiliöille tai - lämmityskaapeleille ja putkistoille. Lisäksi vakuutuksesta korvataan vahingoittuneen koneen, laitteen tai sähkökaapelin vian etsimisestä ja korjaamisesta aiheutuneet rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset sekä maan kaivu- ja täyttökustannukset. Vakuutuksesta ei korvata - vahinkoa, joka on syntynyt ennen kuin rakenteilla tai peruskorjattavana olevan rakennuksen putkistot ja johdot on asianmukaisesti hyväksytty käyttöönotettaviksi, - huoltokorjauksia, - vahinkoa, joka on aiheutunut kulumisesta, kattilakivestä, sakan kerääntymisestä, tulvasta, ahtojäästä tai maanvyörymästä, - vahinkoa, joka on kohdannut vesijohtokalusteita, - vahinkoa, joka on kohdannut viemärilaitteita, - vahinkoa, josta valmistaja tai joku muu on sopimuksen perusteella vastuussa. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jos vakuutuksenottaja näyttää toteen, ettei korvausvelvollinen voi täyttää velvoitettaan, eikä - kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet tuotantorakennuksen edellä mainittujen laitteiden ja kiinteiden putkistojen sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että syynä olisi laskenta- tai piirustusvirhe, virheelliset neuvot tai ohjeet Myrsky Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut myrsky rikkomalla rakennusta tai sekä rakennusta että siinä olevaa irtaimistoa, tai samalla kiinteistöllä oleville tavanomaisille rakenteille myrskyn kaatama puu tai myrskyn irrottama muu esine. Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut myrsky rikkomalla omalla konevoimalla kulkevaa laitetta. Myrsky on kysymyksessä silloin, kun tuulen nopeus on vähintään 20 metriä sekunnissa. Vakuutuksesta ei korvata - vahinkoa, jonka on aiheuttanut aallokko, jään liikkuminen, jään tai lumen paino, tulva tai muualla kuin vahinkopaikalla vallinneen myrskytuulen aiheuttama vedenpinnan nousu, - laiturille aiheutunutta vahinkoa, - ulkona olevalle irtaimistolle aiheutunutta vahinkoa, eikä

7 - vahinkoa irtaimistolle, ellei se ole aiheutunut rakennuksen myrskyvahingon yhteydessä Villieläinvahinko Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut rakennukseen tunkeutunut villieläin rakennukselle tai rakennuksessa olevalle irtaimistolle. Vakuutuksesta ei korvata hyönteisten, rottien, hiirien, myyrien tai jänisten aiheuttamaa vahinkoa Ilma-aluksen tai siitä irronneen esineen putoaminen Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut vakuutetulle omaisuudelle ilma- tai avaruusaluksen tai siitä irronneen esineen putoaminen Liikenneonnettomuus tai karilleajo Vakuutuksesta korvataan vahinko kuormana olevalle tuotantoirtaimistolle, kun vahingon syynä on liikenneonnettomuus, jossa moottoriajoneuvo on ollut osallisena tai karilleajo. Vakuutuksesta korvataan vahinko siltä osin kuin korvausta ei suoriteta muusta vakuutuksesta. Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut leikkuupuimurille - kuljetusvahinko, muilla kulkuneuvoilla leikkuupuimuria kuljetettaessa tai - yhteentörmäys moottoriajoneuvon tai junan kanssa. Lisäksi vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu leikkuupuimurille - kaatumisesta, tieltä suistumisesta tai tien sortumisesta. Tällöin omavastuu on euroa jokaisessa vahinkotapahtumassa. Leikkuupuimurille aiheutunut vahinko korvataan siltä osin kuin sitä ei korvata muusta vakuutuksesta Turkistarhan esinevahingot Vakuutuksesta korvataan kohdissa mainittujen vahinkojen lisäksi vakuutetuille varjotaloille, häkeille, tarhaus- ja nahkomiskalustolle sekä turkiseläimille äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, jonka on aiheuttanut - rankkasade, lumen sulaminen, vesistön vedenpinnan nousu tai tulva tai - lumen ja jään paino Lumen ja jään aiheuttamista vahingoista vähennetään vakuutuskirjassa mainittu erityisomavastuu. Vakuutuksesta korvataan lisäksi vahinko vakuutetulle turkiseläimelle, jonka on aiheuttanut - villieläin tai turkiseläin itse vahingoittamalla itseään tai pentujaan villieläimen johdosta. Tässä yhteydessä villieläimeksi luetaan myös karannut turkiseläin sekä koira, mutta ei kissa - melu, jonka johdosta turkiseläin vahingoittaa itseään tai pentujaan - lämpöhalvaus Lämpöhalvaus on äkillinen ja ennalta-arvaamaton lämpötilan nousu, jonka johdosta turkiseläin kuolee lämpöhalvaukseen, saman lämpöjakson seurauksena 7 vuorokauden kuluessa. Villieläin- ja meluvahingoissa ja lämpöhalvauksessa vakuutuksesta ei korvata kunkin eläinlajin normaalista tyhjäksi jäämisestä tai pentuhävikistä johtuvaa osuutta. Lämpöhalvauksessa korvauksen omavastuu on 20 % vahingon määrästä, kuitenkin vähinään euroa Lisävahingot eräiden vahinkotapahtumien yhteydessä Vakuutuksesta korvataan lisäksi - vahinko, joka on aiheutunut palon, noen, räjähdyksen ja ilmaaluksen putoamisen olosuhteista johtuen, kun omaisuutta on anastettu, kadonnut tai vahingoittunut muuten korvattavan vahingon yhteydessä sekä - vahinko, jonka on palon, noen, räjähdyksen, ilma-aluksen putoamisen, anastuksen, vahingonteon, vuodon, myrskyn, villieläinvahingon, liikenneonnettomuuden tai karilleajon johdosta kylmyys tai kuumuus, sade tai muu sen kaltainen syy aiheuttanut vakuutuksen kohteelle, jos vahinko on ollut vakuutuksesta korvattavan vahingon välitön ja väistämätön seuraus. 4.2 Laajan maatilavakuutuksen turva Korvattavat vahingot Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot ja muut rajoitukset Kuluminen Vakuutuksesta ei korvata esineen kulumista, ruostumista, syöpymistä, pilaantumista, sienettymistä, homehtumista, lahoamista, aineen väsymistä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata routimista, maan painumista tai liikkumista tai vastaavaa vähitellen tapahtuvaa vahingoittumista eikä esineen tai sen osan toimintakyvyn lakkaamista Huoltokustannukset Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet säätö- tai kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta, määräaikaishuollosta, toimintahäiriöiden poistamisesta eikä näiden yhteydessä vaihdettavista osista Valmistusviat ja työvirheet Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut käyttö-, työ-, laite- tai materiaalivirheestä, valmistusvirheestä, laskentatai piirustusvirheestä. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut omaisuuden katoaminen tai unohtaminen. Irtaimiston vakuutuksesta ei myöskään korvata anastusvahinkoa, joka on aiheutunut muulle ulkona olevalle tuotantoirtaimistolle kuin - säilytyssuojassa silmälläpidon alaisena olevalle irtaimistolle ja - tilapäisesti säilytyssuojan ulkopuolella olevalle irtaimistolle, joka on silmälläpidon alaisena ja jonka ulkona olo liittyy maatilatalouden työsuoritukseen. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet rakennuksen, esineen tai sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että syynä olisi ollut laskenta- tai piirustusvirhe, taikka virheellinen neuvo tai ohje tai näistä virheistä rakennukselle aiheutunutta vahinkoa. Virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko korvataan. 7

8 Sopimukset Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa eikä kustannuksia, joista toimittaja tai joku muu on vastuussa sopimuksen, takuun, huoltosopimuksen tai vastaavan sitoumuksen perusteella. Vakuutuksen piiriin muutoin kuuluva vahinko korvataan kuitenkin siltä osin kuin vakuutuksenottaja osoittaa, ettei vastuullinen osapuoli kykene korvausvelvollisuuttaan täyttämään. Mikäli vakuutuksenottaja on itse esineen valmistaja tai myyjä, ei vahinkoa korvata, jos valmistaja tai myyjä olisi alalla vakiintuneen takuun perusteella siitä vastuussa Varallisuusrikokset Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut petos, kavallus tai muu näihin rinnastettava rikos Katoaminen ja unohtaminen Vakuutuksesta ei korvata omaisuuden katoamista tai unohtamista eikä varkautta, jos - tapahtumaa ei voida määritellä tai - vasta inventaarin yhteydessä todetaan katoaminen tapahtuneeksi. Varkausvahinkoa ei korvata myöskään, mikäli vakuutuksenottaja ei ole ryhtynyt kohtuullisiin suojelutoimenpiteisiin omaisuuden arvon ja säilytysolosuhteet huomioonottaen Räjäytystyöt Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut ammattimainen räjäytys- tai louhintatyö taikka julkisen laitoksen räjähdysaineiden räjähtäminen. Vakuutuksen piiriin muutoin kuuluva vahinko korvataan kuitenkin siltä osin kuin vakuutuksenottaja osoittaa, ettei vastuullinen osapuoli kykene korvausvelvollisuuttaan täyttämään Luonnonolosuhteet Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, - jonka on aiheuttanut tulva, aallokko tai muu vedenpinnan nousu, kuin vahinkopaikalla vallinneen myrskyn aiheuttama, ei myöskään vahinkoa, jonka on aiheuttanut jään tai lumen paino tai niiden liikkuminen, - jonka on aiheuttanut pohjaveden korkeuden muuttuminen tai - jonka luonnonolosuhteet ovat aiheuttaneet puutarha-, maatai metsätaloustuotteille tai puutarhakasveille Eläinten aiheuttamat vahingot Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, - jonka hyönteiset, rotat, hiiret, myyrät tai jänikset ovat aiheuttaneet tai - jonka eläimet ovat aiheuttaneet pureskelemalla tai raapimalla Ohjelma- ja tietovirheet Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ohjelmoitavalle elektroniikkalaitteelle tai sen tietovälineelle, tiedostoille tai ohjelmille laitteiston tai ohjelman virheellisestä toiminnasta, operointivirheestä, magneettikenttien aiheuttamasta tietojen tuhoutumisesta tai tietojen häviämisestä Muualta saatavat korvaukset Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka korvataan jonkin erityislain, takuun tai muun vakuutuksen perusteella Arvonalennus Vakuutuksesta ei korvata arvon alentumista, eikä vahinkoa, joka ei vaikuta omaisuuden käyttökelpoisuuteen Vuotaminen Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka vuotovahingoissa ovat aiheutuneet nesteen vuotamisesta hukkaan. ES 5 RAKENNUS- JA PERUSKORJAUSAIKAA KOSKEVA ERITYISEHTO Vakuutuskirjassa mainitut rakennukset ovat vakuutettuina myös silloin, kun ne ovat rakenteilla tai peruskorjattavina. Kun vakuutuksenottaja on vakuuttanut käyttöönsä rakennettavan tai peruskorjattavan rakennuksen, sovelletaan seuraavaa: - Vakuutuspaikkaan siirrettävänä olevat rakennustarvikkeet tulevat rakennusaikaisen vakuutuksen kohteiksi, kun vastuu niistä siirtyy kauppaehtojen mukaan vakuutuksenottajalle. Edellytyksenä on, että tarvikkeet siirretään vakuutuspaikkaan viimeistään viikon kuluttua vastuun siirtymisestä. - Vakuutuspaikasta tilapäisesti enintään 6 kuukauden yhdenjaksoiseksi ajaksi pois siirretyt rakennustarvikkeet ovat vakuutuksen kohteena ilman eri sopimusta. Jos tarvikkeet ovat poissa vakuutuspaikasta enemmän kuin 6 kuukautta, pitää niiden vakuuttamisesta sopia erikseen. - Työmaatarvikkeet eli rakennus- ja peruskorjaustyötä suorittavien vieraiden työntekijöiden vaatteet ja työkalut, tilapäiset työmaarakennukset sekä vuokratut ja lainatut koneet ja laitteet sisältyvät vakuutukseen yhteensä enintään euroon asti. Työmaatarvikkeille korvataan vain maatilatuotannon vakuutuksen kohtien (palon) ja (anastus) mukaisten vakuutustapahtumien aiheuttamat vahingot. ES 6 SUOJELUOHJEET Vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutuskirjassa mainittuja sekä jäljempänä olevia suojeluohjeita (ks. Yleiset sopimusehdot kohta 6.1). 6.1 Tulityöt Tehtäessä tulitöitä palovaarallisissa paikoissa on noudatettava eirtyistä huolellisuutta ja soveltuvin osin seuraavia ohjeita: - työpaikka ja sen ympäristö on puhdistettava ja suojattava, lisäksi syttyvä materiaali on poistettava - jos lähellä on syttyviä rakenteita, ne on suojattava. - paikalla pitää olla hitsauspeite, riittävä alkusammutuskalusto ja paineellinen vesiletku - ympäristöä on kasteltava tarpeen mukaan - on huolehdittava palovartioinnista työn aikana ja lopettamisen jälkeen vähintään kahden tunnin ajan Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä ja joissa käytetään kaasuliekkiä, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tällaisia töitä ovat muun muassa hitsaustyöt, poltto- ja laikkaleikkaus, metallien hionta, juotos, lämmitys sekä vesieristys- ja kattotyöt. Moottoriajoneuvosuojassa ei saa tehdä korjaustöitä, joissa käytetään avotulta, avoliekkiä, hehkuvia tai kipinöiviä laitteita.

9 6.2 Syttyvät nesteet, kaasut, helposti syttyvät aineet ja räjähteet Syttyvät nesteet ja kaasut sekä helposti syttyvät aineet ja räjähteet tulee säilyttää paloviranomaisten määräysten mukaisesti eikä niiden käsittelyn yhteydessä saa tupakoida eikä käyttää avotulta. Aineiden läheisyydessä ei saa olla myöskään kipinöiviä laitteita. Nestekaasulaitteiden venttiilit ja liitokset tulee tarkastaa säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa vuotojen havaitsemiseksi. 6.3 Säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen on oltava suojaavasti suljetut murtautumisen ja varkauden varalta. 6.4 Putkistoon liitetyn käyttölaitteen liitännän on oltava valmistajan tai maahantuojan sekä viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden mukainen. 6.5 Alimmassa kellarikerroksessa säilytettävä tavara on sijoitettava vähintään 10 cm korkeudelle lattian pinnasta. Kellarikerroksella tarkoitetaan kerrostilaa, jonka lattia kokonaan tai osittain sijaitsee vähintään yhden metrin maanpinnan alapuolella. 6.6 Vakuutuksenottajan tulee hoitaa huolellisesti vakuutuksen kohteena olevaa johtoverkkoa ja suojella sitä jäätymiseltä. Johtoverkko on tyhjennettävä vedestä, kun rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman riittävää valvontaa ja lämmitystä. 6.7 Vakuutettua omaisuutta on huollettava ja käytettävä maahantuojan tai valmistajan edellyttämällä tai suosittamalla tavalla. Huoltotoimenpiteistä on pidettävä kirjaa. 6.8 Avaimia ja muita kulunvalvonnassa käytettäviä, sisäänpääsyn mahdollistavia välineitä on säilytettävä huolellisesti eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. 6.9 Varus- ja sovellusohjelmistot sekä tiedot on varmistettava vähintään kerran viikossa alkuperäisen lisäksi kahtena päivitettynä kopiona magneettinauhalle, -levylle tai vastaavalle tietovälineelle. Yhtä kopiota on säilytettävä atk-välineille tarkoitetussa palovarmassa varmuusarkistossa. Varmuusarkiston on sijaittava eri palo-osastossa kuin muut kopiot tai vähintään S60 DIS -luokan tietovälinekaapissa Ennen purku- ja kaivutöihin ryhtymistä on selvitettävä kiinteistöllä olevien kaapelien ja putkien sijainti. Ympäristöolot huomioon ottaen on varmistuttava oikeista työtavoista Tuotantorakennuksen tuotannonohjauslaitteet on suojattava ylijännitteen tai jännitevaihteluiden aiheuttamien vahinkojen varalta Koneellisen ilmastoinnin ja jäähdytyslaitteiden toimintaa tulee valvoa. Jos laitteiden toiminta keskeytyy, tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin omaisuuden suojelemiseksi. Jokainen ilmanvaihtopuhallin on kytkettävä omaan sulakeryhmäänsä. Vähimmäisilmanvaihto on varmistettava yhden sulakeryhmän puhaltimella Leikkuupuimuri on käyttöaikana varustettava pakkasenkestävällä A-B III-E -luokan käsisammuttimella, jonka täytön määrä on vähintään 6 kg. Sammuttimen käyttökuntoisuus on tarkastettava siihen oikeutetun alan liikkeen tai viranomaisen toimesta ennen puintikauden alkua Turkistarhojen varjotalojen tulee olla viranomaisten antamien rakentamisohjeiden mukaisia. Tarpeellisesta lumenluonnista ja jäänpoistosta tulee huolehtia Lämpöhalvauksen torjuntaa varten tarhalla tulee olla kunnossa oleva juottojärjestelmä, jolla eläinten riittävä vedensaanti turvataan sekä eläinten hyvinvointia tulee seurata riittävän usein. ES 7 ARVIOIMIS- JA KORVAUSSÄÄNNÖT Tämän vakuutuksen kohteena oleva omaisuus voi olla vakuutuskirjaan merkityn mukaisesti vakuutettuna joko täysarvovakuutuksena, jolloin vakuutuksen kohde on vakuutettu ilman sovittua vakuutusmäärää ja vakuutusmaksu määräytyy vakuutuskirjassa mainitun maksuperusteen mukaisesti, tai sovittuun vakuutusmäärään perustuvana vakuutuksena. 7.1 Vakuutusmäärä Omaisuus on vakuutettu sovitusta, kullekin esineelle tai omaisuuserälle vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä, joka on vakuutuskirjaan merkityllä indeksillä tarkistettuna (ks. kohta 7.9 Indeksiehdot) vahingon sattuessa suoritettavan korvauksen yläraja. Vakuutusmäärä on vakuutusmaksun laskentaperuste ja ylin korvausmäärä, mutta se ei ole vahingon määrän tai sen arvioimisen peruste. Vahinkohetkellä voimassa olevaa tuotantoirtaimiston vakuutusmäärää korotetaan lisäksi vakuutuskauden aikana tehtyjen tuotantoirtaimiston investointien määrällä. Korotus on enintään 15 % kunkin omaisuuserän vakuutusmäärästä ja yhteensä enintään euroa. Vakuutusmäärän peruste on merkitty vakuutuskirjaan. Se on joku seuraavista: Jälleenhankinta-arvo Jälleenhankinta-arvo on rahamäärä, joka tarvitaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen samalle paikalle. Ellei toisin ole vakuutusyhtiön kanssa sovittu, vakuutusmäärä perustuu omaisuuden jälleenhankinta-arvoon Päivänarvo Päivänarvo on rahamäärä, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään, mitä omaisuus on arvossa menettänyt iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen syyn johdosta. Huomioon otetaan myös omaisuuden käyttökelpoisuuden aleneminen paikkakunnan muuttuneiden olosuhteiden, kuten harjoitetun elinkeinotoiminnan lakkaamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi. Täysarvolla vakuutettaessa vakuutuksen kohteen ollessa päivän arvokohde, korvaus vahinkotilanteessa on ensiriskiperusteinen Käypä arvo Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jonka vakuutuksenottaja olisi saanut hyväkseen myydessään eläimen välittömästi ennen vakuutustapahtumaa Ensiriski Jos omaisuutta vakuutettaessa on sovittu ensiriskiin perustuvasta vakuutusmäärästä ja omaisuus korjataan, korvauksen enimmäismäärä on vakuutusmäärä. Jos omaisuutta ei korjata, korvauksen enimmäismäärä on vahingoittumisasteen mukainen osa vakuutusmäärästä. 9

10 Korvauksen laajuus Esinevahinko Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Korvaus on enintään omaisuuden, kunkin esineen tai omaisuuserän sovittu vakuutusmäärä vahinkohetken mukaisesti indeksillä tarkistettuna (ks. kohta 7.9 Indeksiehdot). Lisäksi vakuutuksesta korvataan suoranaisen esinevahingon korjaamiseksi tai jälleenhankinnan suorittamiseksi välttämättömät vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset ja maan kaivu- ja täyttökustannukset Muut korvattavat kustannukset Vakuutusmäärästä riippumatta vakuutuksesta korvataan suoranaisen esinevahingon lisäksi seuraavat vahingon johdosta aiheutuneet kustannukset: Lisäkustannukset viranomaismääräyksestä Vakuutuksesta korvataan rakennusvahingoissa korjaamista tai rakentamista koskevista viranomaisten pakottavista määräyksistä aiheutuvat kohtuulliset lisäkustannukset. Enimmäiskorvaus on kuitenkin enintään 10 % suoranaisen esinevahingon ja siihen edellä olevan mukaisesti kuuluvien kustannusten yhteismäärästä. Jos vakuutus perustuu sovittuun vakuutusmäärään, kokonaiskorvauksen ylimpänä rajana on vakuutusmäärä. Uhkaavan vahingon torjuntakulut Suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan Yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 (YL) mukaisesti kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet sattuneen tai välittömästi uhkaavan, vakuutuksesta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta. Maaperälle aiheutuneen vahingon kustannukset Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle sattuneen korvattavan esinevahingon seurauksena vakuutuksenottajan omistaman tai hallitseman kiinteistön maaperän pilaantumisesta aiheutuneet tutkimus-, puhdistus- tai vaihtokustannukset ja jätteen kuljetus- ja käsittelykustannukset. Edellytyksenä on, että kustannukset ovat syntyneet viranomaisen pakottavasta määräyksestä suoritetuista toimenpiteistä ja, että viranomaisen määräys on annettu viimeistään vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta. Tässä tarkoitettuja kustannuksia korvataan vahinkoa kohden enintään euroa. 7.3 Omavastuut Omavastuu Vakuutuksenottajalla on omavastuu jokaisessa vahingossa. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan. Se on sidottu kuluttajahintaindeksiin (ks. kohta Omavastuun indeksiehto). Vakuutukseen liittyvissä muissa ehdoissa, kuten Laajan maatilavakuutuksen korotettu omavastuu jäljempänä kohdassa tai vakuutuskirjassa, kuten turkistarhan erityisomavastuu lumen ja jään aiheuttamissa vahingoissa, voi olla omavastuun laskemista koskevia sääntöjä. Lisäksi sovelletaan jäljempänä olevaa korotettua omavastuuta tulitöissä aiheutetuissa vahingoissa. Turkistarhojen varjotalojen omavastuu lumen ja jään aiheuttamissa vahingoissa: Ikä vuosia Omavastuu % vahinkomäärästä, minimi 500 euroa vakuutusturva päätetään lumi- ja jäävahinkojen osalta Omavastuu tulitöissä Jos vakuutuksesta korvattava, irtipäässeen tulen aiheuttama vahinko (palovahinko) on aiheutunut tulitöistä (ks. kohta ES 6.1 ja 6.2), on vakuutuksenottajan omavastuu vakuutuskirjaan merkityn omavastuun kymmenkertainen määrä, vähintään euroa, kuitenkin enintään euroa tai tätä suurempi vakuutuskirjaan merkityn omavastuun määrä. Omavastuuta ei vähennetä - varkausvahingossa, jos rakennukseen on murtauduttu varmuuslukolla lukittuna olleen oven kautta - jos hyväksytty murtohälytyslaitteisto on varkausvahingossa toiminut asianmukaisesti - palovahingossa, jos vakuutuspaikassa oleva palovaroitin on toiminut, eikä - vuotovahingossa, jos vakuutuspaikassa oleva vuotohälytyslaitteisto tai käyttö- ja lämmitysputkisto on toiminnallaan rajoittanut vahingon määrää Omavastuu muiden kuin omalla konevoimalla liikuteltavien koneiden, työvälineiden ja laitteiden rikkoutumisvahingoissa Kun esinevakuutuksen kohdassa tarkoitetut muut kuin omalla konevoimalla liikuteltavat koneet, työvälineet ja laitteet on vakuutettu Laajan maatilavakuutuksen turvalla, vähennetään rikkoutumisvahingoissa vähintään 500 euroa, ellei ole sovittu suuremmasta määrästä. Tästä omavastuusäännöksestä poiketen atk-laitteiden vahingoissa tehdään jäljempänä kohdassa tarkoitettu vähennys. 7.4 Omaisuuden arvon ja esinevahingon määrän laskeminen Jälleenhankinta-arvon mukainen vahingon määrä Jälleenhankinta-arvon mukainen vahingon määrä saadaan, kun omaisuudella välittömästi ennen vahinkoa olleesta arvosta vähennetään jäljelle jääneen omaisuuden arvo (jäännösarvo). Molemmat arvot lasketaan jälleenhankinta-arvon mukaan. (Jälleenhankinta-arvon käsite on määritetty edellä kohdassa ja rakennuksen jäännösarvo jäljempänä kohdassa 7.7.) Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset, kuitenkin enintään jälleenhankinta-arvon ja jäännösarvon erotus. Jos kuitenkin esineen arvo on vahinkohetkeen mennessä laskenut niin, että päivänarvo on ollut alle 50 % jälleenhankintaarvosta välittömästi ennen vahinkoa, vahingon määrä lasketaan päivänarvon mukaan (ks. kohta 7.1.2). Kukin vahingoittunut esine arvioidaan erikseen Päivänarvon mukainen vahingon määrä Päivänarvon mukainen vahingon määrä saadaan, kun päivänarvosta vähennetään jäljelle jääneen omaisuuden arvo (jäännösarvo). Molemmat arvot lasketaan päivänarvon mukaan. (Päivänarvon käsite on määritetty edellä kohdassa )

11 Jos omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset, kuitenkin enintään päivänarvon ja jäännösarvon erotus Vahingon määrä rakennusta palvelevien koneiden ja laitteiden salamanisku- ja muissa sähköilmiövahingoissa sekä rikkoutumisvahingoissa Kohdassa 2.2 ( rakennusta palvelevat koneet ja laitteet) mainitulle omaisuudelle aiheutuneissa korvattavissa vahingoissa kaikista korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista mukaan lukien kohdassa mainitut esinevahinkoon kuuluvat muut kustannukset, tehdään seuraavat vähennykset jokaista käyttövuotta kohti toisesta käyttövuodesta alkaen. Käyttövuosien laskeminen aloitetaan asennusvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta. Vähennys % - rakennuksessa, muualla kuin alapohjassa olevat:säiliöt, jätevesi-, sadevesi-, käyttö- ja lämpöputkistot 3 - tuotantorakennuksen ulkopuolella olevat säiliöt 3 - alapohjassa olevat ja maanalaiset kuparija muoviputkistot 3 - alapohjassa olevat ja maanalaiset muut putkistot 6 - keskuslämmityslaitteet, lämmönvaihtimet ja siirtimet, lämminvesivaraajat säiliöineen, maanalaiset ja alapohjassa olevat säiliöt, säätö- ja ohjauslaitteet, lämmityskaapelit, sähköpatterit, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteet sekä sähkömoottorit ja muut laitteet 6 - sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset työkalut 6 Vähennys lasketaan kertomalla poistoprosentti laitteen käyttöönottovuotta seuranneiden täysien kalenterivuosien lukumäärällä. Vähennyksen lisäksi ei vähennetä vakuutuskirjassa mainittua omavastuuta. Vähennys on kuitenkin vähintään tämän omavastuun suuruinen. Sähkö- ja polttomoottorikäyttöisillä työkaluilla vähennysten lisäksi vähennetään vakuutuskirjassa mainittu omavastuu Vahingon määrä maatalouskoneiden ja -kaluston vahingoissa Ilman vakuutusmäärää vakuutettujen maatalouskoneiden ja -kaluston enimmäiskorvaus on omaisuuden päivänarvo Vahingon määrä maataloustuotteiden ja -tarvikkeiden vahingoissa Ilman vakuutusmäärää vakuutettujen maataloustuotteiden ja -tarvikkeiden enimmäiskorvaus on se rahamäärä, joka tuotteista ja tarvikkeista saataisiin, kun ne myydään normaaliehdoin. Enimmäiskorvausta määriteltäessä myyntihinnasta vähennetään vielä suorittamatta olevat kustannukset, alennukset ja muu sellainen säästö sekä mahdollinen suorittamatta jäänyttä jalostustyötä vastaava tuotto Vahingon määrä tuotantoeläinten vahingoissa Tuotantoeläinten vakuutuksessa korvauksen ylärajana on vakuutuskirjaan merkitty eläimen vakuutusmäärä tai eläimen osalle kappaleluvun perusteella tuleva osa vakuutusmäärästä. Kun tuotantoeläin on vakuutettu ilman vakuutusmäärää, on ylimpänä rajana eläimen käypä arvo. Turkiseläimen korvauksen ylimpänä rajana on jäljempänä kohdan taulukossa mainittu, vahinkohetken mukaan määräytyvä prosenttiosuus eläinlajin edellisen myyntikauden nahkojen keskihinnasta Atk-laitteille aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen Maatilatalouden hyväksi käytettävien atk-laitteiden (tietokoneet oheislaitteineen) jälleenhankinta- ja korjauskustannuksista tehdään 20 % vuotuinen vähennys toisesta käyttövuodesta alkaen. Vähennys lasketaan kertomalla poistoprosentti laitteen käyttöönottovuotta seuranneiden täysien kalenterivuosien lukumäärällä. Vähennyksen lisäksi ei vähennetä vakuutuskirjassa mainittua omavastuuta. Vähennys on kuitenkin vähintään tämän omavastuun suuruinen Arvonlisävero Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäveroa koskevat säännökset. Veron osuutta ei makseta silloin, kun se voidaan vähentää korvauksen saajan verotuksessa. 7.5 Korvauksen määrä Korvauksen määrä Korvauksen määrä saadaan, kun vahingon määrästä vähennetään omavastuu Alivakuutus Täysarvovakuutus Jos omaisuuden vakuutuskirjassa mainittu maksun perusteena oleva tilavuus, pinta-ala tai lukumäärä ovat todellisia arvoja pienempiä, vakuutuksesta korvataan vain niin suuri osa vahingon määrästä kuin vakuutuskirjassa mainittujen arvojen ja todellisten arvojen välinen suhde osoittaa. Vakuutusmäärään perustuva vakuutus Jos vakuutusmäärä on omaisuuden arvoa pienempi, on kyseessä alivakuutus. Vakuutuksesta korvataan alivakuutetulle omaisuudelle sattuneesta vahingosta ainoastaan niin suuri osa vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden arvon välinen suhde osoittaa Ylivakuutus Vakuutuksesta ei korvata ylivakuutetulle omaisuudelle sattuneen vahingon johdosta enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvitaan. Täysarvovakuutus Jos rakennuksen vakuutuskirjaan merkitty tilavuus on todellista tilavuutta suurempi, on kyseessä ylivakuutus. Vakuutusmäärään perustuva vakuutus Jos vakuutusmäärä on omaisuuden arvoa suurempi, on kyseessä ylivakuutus. 7.6 Korvauksen suorittaminen Ensin suoritetaan päivänarvon mukainen korvaus. Jälleenhankintaarvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotus suoritetaan, kun vahingoittunut omaisuus kahden vuoden kuluessa vahingosta on korjattu tai omaisuuden tilalle on hankittu samanlaatuista ja samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta Suomeen. Oikeus jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotukseen on vain vakuutuksenottajalla tai kolmannen henkilön hyväksi tehdyssä vakuutuksessa tällä henkilöllä. Oikeutta ei voi siirtää. 11

12 Jos rakentaminen viivästyy viranomaisen toimen johdosta, kahden vuoden aikaan lisätään viivästysaika Tuotantoirtaimisto Vahinkohetkellä voimassa olevaa tuotantoirtaimiston vakuutusmäärää korotetaan lisäksi vakuutuskauden aikana tehtyjen tuotantoirtaimiston investointien määrällä. Korotus on enintään 15 % kunkin omaisuuserän vakuutusmäärästä ja yhteensä enintään euroa. Turkiseläinten korvauksen laskeminen Turkiseläimen eläinkohtainen korvausmäärä on jäljempänä olevassa taulukossa mainittu, vahinkohetken mukaan määräytyvä prosenttiosuus eläinlajin edellisen myyntikauden nahkojen keskihinnasta. Hintana käytetään vakuutuksenottajan saamaa keskihintaa. Jos tuottajakohtaista hintaa ei ole saatavissa, hinta määräytyy Turkistuottajat Oy:n huutokaupoissa edellisenä myyntikautena myytyjen nahkojen eläinlajikohtaisesta keskihinnasta. Yhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana kunkin eläimen osalta on edellä mainituin tavoin laskettu eläinkohtainen korvausmäärä. Siitoseläinten korvaustaulukko 12 kk Minkki Hilleri Sinikettu Hopeakettu Supi Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras Uros Naaras I II III IV V VI VI VII VIII IX X XI XII (Lähde: Suomen Turkistuottajien Liitto (Finnfur) ) Pentujen korvaustaulukko Minkki Hilleri Sinikettu Hopeakettu Supi väh. 3 vko 1) kk VII VIII IX X XI XII ) Pentujen korvaustaulukon piiriin tulevat 3 viikon ikäiset pennut. Taulukko jatkuu VII eli heinäkuussa normaalisti vahinkohetken mukaan määräytyen.

13 7.7 Rakennuksen jäännösarvo Jäännösarvon alentumisen korvaaminen Jos rakennus- tai tielainsäädännön perusteella voimassa oleva rakennuskielto tai rakentamisrajoitus estää vahingossa säilyneiden rakennusosien käyttämisen rakennuksen kunnostamisessa, korvataan myös jäännösarvon alentuminen Poikkeuslupa Vakuutuksenottajan tulee esittää selvitys siitä, että rakennuskielto tai rakentamisrajoitus on voimassa. Jos vakuutusyhtiö pyytää, vakuutuksenottajan tulee hakea poikkeuslupaa saattaakseen rakennuksen entiseen kuntoonsa, sekä, jollei lupaa myönnetä, hakea muutosta päätökseen. Vakuutuksenottajan tulee vakuutusyhtiön pyynnöstä valtuuttaa vakuutusyhtiö edustamaan häntä poikkeusluvan hakemisessa. 7.8 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä Rahakorvauksen vaihtoehdot Vakuutusyhtiöllä on oikeus rakennuttaa, hankkia tai korjauttaa hävinnyt tai vahingoittunut omaisuus sen sijaan, että maksaisi korvauksen rahana Kiinnitettävissä oleva omaisuus Sellaisesta omaisuudesta, johon voidaan vahvistaa kiinnitys, suoritetaan korvaus vakuutuksenottajalle vasta, kun hän on selvittänyt, että omaisuutta ei ole kiinnitetty velan vakuudeksi tai että kiinnityksenhaltijat ovat suostuneet korvauksen suorittamiseen vakuutuksenottajalle (vrt. Yrityskiinnityslaki 13 ja Maakaari 17 luku 8 ). Kiinteistön osalta selvitystä ei vaadita, mikäli vakuutuksenottaja osoittaa, että - vahinko on korjattu, - korvauksen käyttämisestä vahingoittuneen omaisuuden korjaamiseen on annettu vakuus, - korvauksen määrä on kiinteistön arvoon verrattuna vähäinen tai - kun muutoin on ilmeistä, ettei korvauksen nostaminen heikennä velkojan mahdollisuutta saada suoritusta saamiselleen Vakuutusyhtiön oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus jää vahingoittuneenakin omistajalleen. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus lunastaa jäljelle jäänyt omaisuus tai osa siitä. Lunastus korvataan samalla perusteella (joko jälleenhankinta-arvon tai päivänarvon perusteella) kuin kyseisen esineen tai omaisuuserän vahinkokin Vakuutuksenottajan velvollisuus palauttaa takaisin saatu omaisuus Jos vakuutuksenottaja saa menetettyä omaisuutta takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, hänen tulee viipymättä luovuttaa se vakuutusyhtiölle tai palauttaa korvaus sen osalta. 7.9 Indeksiehdot Vakuutus on sidottu vakuutuskirjassa mainittuun indeksiin. Rakennusten sekä viljankuivaamojen ja -kuivurien esinevakuutus on sidottu rakennuskustannusindeksiin, muun omaisuuden vakuutukset on sidottu tukkuhintaindeksiin Vakuutusmaksun tai vakuutusmäärän indeksitarkistus vakuutuskausittain Täysarvovakuutus Vakuutusmaksu on sidottu vakuutuskirjassa mainittuun indeksiin. Vakuutusmaksu tarkistetaan jokaisen vakuutuskauden alkamispäivänä. Vakuutusmaksua muutetaan tuolloin yhtä monta prosenttia kuin tarkistusindeksi poikkeaa perusindeksistä. Perusindeksi on vakuutuksen alkamisvuotta edeltäneen vuoden syyskuun indeksi. Tarkistusindeksi on vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden alkamiskuukautta edeltäneen kalenterivuoden syyskuun indeksi. Vakuutusmäärään perustuva vakuutus Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä tarkistetaan jokaisen vakuutuskauden alkamispäivänä. Vakuutusmäärää muutetaan tuolloin yhtä monta prosenttia kuin tarkistusindeksi poikkeaa perusindeksistä. Samalla vakuutusmäärään lisätään vakuutuskauden aikana tehtyjen ja ilmoitettujen investointien määrä. Perusindeksi on ensimmäisen vakuutuskauden alkamiskuukautta neljä kuukautta aikaisemman kalenterikuukauden indeksi. Tarkistusindeksi on vakuutuskirjaan merkittyä vakuutuskauden alkamiskuukautta neljä kuukautta aikaisemman kalenterikuukauden indeksi. Vakuutusmaksut muuttuvat tarkistettua vakuutusmäärää vastaaviksi Vakuutusmäärä vahinkohetkellä (ei koske täysarvovakuutusta) Vakuutusmäärä on vahingon sattuessa yhtä monta prosenttia vakuutuskirjaan merkitystä alkuperäisestä vakuutusmäärästä kuin neljä kuukautta aikaisemman kalenterikuukauden indeksi on perusindeksistä. Vakuutusmäärää korotetaan lisäksi vakuutuskauden aikana ennen vahinkoa tehtyjen rakennus- ja koneinvestointien määrällä. Korotus on enintään 15 % kunkin omaisuuserän vakuutusmäärästä ja yhteensä enintään euroa Omavastuun indeksiehto Vakuutuskirjaan merkitty omavastuu on sidottu kuluttajahintaindeksiin seuraavia sääntöjä noudattaen. Perusindeksi on vuoden 2000 syyskuun kuluttajahintaindeksi ja sitä vastaava omavastuu 150 euroa. Tarkistusindeksi on vakuutuskirjaan merkittyä vakuutuskauden alkamiskuukautta edeltäneen kalenterivuoden syyskuun kuluttajahintaindeksi. Indeksin tarkistusajankohta on vakuutuskauden alkamispäivä. Seuraavan vakuutuskauden omavastuu on yhtä monta prosenttia vakuutuskirjaan merkitystä omavastuusta kuin tarkistusindeksi on perusindeksistä. Omavastuu ei kuitenkaan muutu, ellei indeksin muutos ole vähintään 10 % Monivakuutus Jos sama omaisuus on vakuutettu usealla vakuutuksella saman vahingon varalta, on kyseessä monivakuutus, jolloin korvaus lasketaan Vakuutussopimuslain 59 mukaisesti. 13

14 KE KESKEYTYSVAKUUTUS 14 KE 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti korvaamaan jäljempänä kohdissa KE mainitut lisäkustannukset, jotka vakuutuksenottajalle aiheutuvat korvattavien vakuutustapahtumien johdosta. KE 2 KORVATTAVAT VAHINGOT 2.1 Tuotantorakennuksen käytön keskeytyminen Vakuutuksesta korvataan lisäkustannukset, jotka vakuutuksenottajalle aiheutuvat sen johdosta, että tilan tuotantorakennusta ei voida kokonaan tai osittain käyttää edellä kohdassa ES 4.1 (Maatilavakuutuksen turva) tai ES 4.2 (Laajan maatilavakuutuksen turva) mainittujen korvattavien vakuutustapahtumien johdosta. 2.2 Traktorin ja leikkuupuimurin käytön keskeytyminen Vakuutuksesta korvataan lisäkustannukset traktorin ja leikkuupuimurin käytön keskeytymisestä edellä kohdissa ES (palo), (anastus), (vahingonteko) ja (liikenneonnettomuus tai karilleajo) mainittujen korvattavien vakuutustapahtumien johdosta. 2.3 Eläimen kuoleman aiheuttama tuotannon keskeytys Vakuutuksesta korvataan tuotannon menetys, joka on aiheutunut edellä kohdassa ES 4.1 (Maatilavakuutuksen turva) mainituista korvattavista, vakuutetun eläimen kuoleman aiheuttaneista vakuutustapahtumista. Suojeluohjeet Vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutuskirjassa mainittuja sekä edellä kohdassa ES 6 olevia suojeluohjeita (ks. Yleiset sopimusehdot kohta 6.1). KE 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 3.1 Korvauksen määrä Tuotantorakennuksen käytön keskeytyminen Vakuutuksesta korvataan kotieläin- tai viljankuivaamorakennuksen käytön keskeytymiseen liittyvistä kustannuksista - enintään 6 % kotieläinrakennuksen vakuutusmäärästä ja - enintään 6 % viljankuivaamorakennuksen ja viljankuivurin yhteisestä vakuutusmäärästä. Ilman vakuutusmäärää vakuutetun kotieläin- tai viljankuivaamorakennuksen käytön keskeytymiseen liittyvistä kustannuksista korvataan. - enintään 6 % kotieläinrakennuksen korvausperusteen mukaisesta määrästä ja - enintään 6 % viljankuivaamorakennuksen ja viljankuivurin korvausperusteen mukaisesta yhteismäärästä. Jos viljankuivaamoa käytetään muuhun tarkoitukseen kuin oman viljan kuivaamiseen, korvataan selvitetty nettoansion menetys edellä mainittuun enimmäismäärään saakka. Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon todelliset kustannukset, joista vähennetään säästyneet kulut. Korvaus suoritetaan, vaikka vakuutusmäärä tai korvausperusteen mukainen jälleenhankinta- tai päivänarvo ylitettäisiinkin Traktorin ja leikkuupuimurin käytön keskeytyminen Kun traktorin tai leikkuupuimurin käyttö keskeytyy tästä vakuutuksesta korvattavan vahingon johdosta, korvataan ne ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat työn tekemisestä vieraalla kalustolla. Edellytyksenä on, että traktori ja leikkuupuimuri ovat vakuutettuina maatilavakuutuksen esinevakuutuksella. Korvaus lasketaan käyvän työtuntihinnan mukaisesti. Korvauksen määrää laskettaessa huomioidaan todelliset kustannukset, joista on vähennetty vahingon johdosta säästyneet kulut. Jos traktoria tai leikkuupuimuria käytetään maatilatalouden sivuansiotarkoitukseen, korvataan selvitetty nettoansion menetys, kuitenkin enintään yhdeltä kuukaudelta. Korvausta maksetaan enintään yhdeltä kuukaudelta. LYPSYKARJATILAN KESKEYTYSVAKUUTUS Perusturva Vakuutuksen perusteella korvataan keskeytysvahinko, joka on suoranainen seuraus nautakarjan hoidossa käytettävää omaisuutta kohdanneesta esinevahingosta ja esinevahingon aiheuttamasta eläinten kuolemasta. Esinevahingot on lueteltu Maatilatuotannon vakuutusehdoissa YH 11 sivulla 5 (kohta 4.1, Maatilavakuutuksen turva). Näihin kuuluvat myös kiinteän laitteiston tai putkiston rikkoutumiset ja vuotovahingot. Eläinrakennuksen vakuutuksesta em vahingot voi rajata pois, ja silloin nämä rajataan pois myös keskeytysvakuutuksesta. Tämän keskeytysvakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole traktorit eivätkä leikkuupuimurit, mutta Maatilatuotannon vakuutukseen sisältyvä keskeytysturva on niitten osalta edelleen voimassa (ylimääräiset kulut 1 kuukauden ajan). Vahingon määrä on liikevaihdon menetys vähennettynä vahingon johdosta syntyneillä säästöillä. Lisäksi voidaan korvata vahingon pienentämiseksi tai välttämiseksi maksetut ylimääräiset kulut, kuten tilapäisratkaisut tai alihankinnat. Eläimiin liittyvät EU-tuet sisältyvät vakuutusmäärään. Vakuutusmäärä on vuoden budjetoitu veroton liikevaihto. Jos vastuuaika on 18 kk, on vakuutusmääränä kahden vuoden liikevaihto. EU-tuet sisältyvät vakuutusmäärään. LIHAKARJATILAN KESKEYTYSVAKUUTUS Vakuutuksen laajuuden voi valita kahdesta vaihtoehdosta. Perusturva Vakuutuksen perusteella korvataan keskeytysvahinko, joka on suoranainen seuraus nautakarjan hoidossa käytettävää omaisuutta kohdanneesta esinevahingosta ja esinevahingon aiheuttamasta eläinten kuolemasta. Esinevahingot on lueteltu Maatilatuotannon vakuutusehdoissa YH 11 sivulla 5 (kohta 4.1, Maatilavakuutuksen turva). Näihin kuuluvat

15 myös kiinteän laitteiston tai putkiston rikkoutumiset ja vuotovahingot. Eläinrakennuksen vakuutuksesta em vahingot voi rajata pois, ja silloin nämä rajataan pois myös keskeytysvakuutuksesta. Laaja turva Vakuutuksen perusteella korvataan keskeytysvahinko, joka on suoranainen seuraus nautaeläimen kuolemasta jonka syynä on sairaus, vammautuminen, hätäteurastus (ei taudin vuoksi), katoamisesta tai ruhon hylkäämisestä lihantarkastuksessa. Laaja turva edellyttää voimassaolevaa teurasarvovakuutusta nautaeläimillä (vakuutusehdot YH 11, TE 2, sivu 22). Esinevahingot on lueteltu Maatilatuotannon vakuutusehdoissa YH 11 sivulla 5 (kohta 4.1, Maatilavakuutuksen turva). Näihin kuuluvat myös kiinteän laitteiston tai putkiston rikkoutumiset ja vuotovahingot. Eläinrakennuksen vakuutuksesta em vahingot voi rajata pois, ja silloin nämä rajataan pois myös keskeytysvakuutuksesta. Tämän keskeytysvakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole traktorit eivätkä eikkuupuimurit, mutta Maatilatuotannon vakuutukseen sisältyvä keskeytysturva on niitten osalta edelleen voimassa (ylimääräiset kulut 1 kuukauden ajan). Vahingon määrä on liikevaihdon menetys vähennettynä vahingon johdosta syntyneillä säästöillä. Lisäksi voidaan korvata vahingon pienentämiseksi tai välttämiseksi maksetut ylimääräiset kulut, kuten tilapäisratkaisut tai alihankinnat. Eläimiin liittyvät EU-tuet sisältyvät vakuutusmäärään. Vakuutusmäärä on vuoden budjetoitu veroton liikevaihto. Jos vastuuaika on 18 kk, on vakuutusmääränä kahden vuoden liikevaihto. EU-tuet sisältyvät vakuutusmäärään. SIKATALOUDEN KESKEYTYSVAKUUTUS Vakuutuksen laajuuden voi valita kahdesta vaihtoehdosta. Perusturva Vakuutuksen perusteella korvataan keskeytysvahinko, joka on suoranainen seuraus vakuutetussa sikataloudessa käytettävää omaisuutta kohdanneesta esinevahingosta ja esinevahingon aiheuttamasta eläinten kuolemasta. Esinevahingot on lueteltu Maatilatuotannon vakuutusehdoissa YH 11 sivulla 5 (kohta 4.1, Maatilavakuutuksen turva). Näihin kuuluvat myös kiinteän laitteiston tai putkiston rikkoutumiset ja vuotovahingot. Eläinrakennuksen vakuutuksesta em vahingot voi rajata pois, ja silloin nämä rajataan pois myös keskeytysvakuutuksesta. Laaja turva Vakuutuksen perusteella korvataan keskeytysvahinko, joka on suoranainen seuraus katastrofivakuutuksen mukaisesta kuolemasta jonka syynä on sairaus, vammautuminen, hätäteurastus (ei taudin vuoksi), katoamisesta tai ruhon hylkäämisestä lihantarkastuksessa. Laaja turva edellyttää voimassaolevaa sikojen katastrofivakuutusta (vakuutusehdot YH 11, TE 4, sivu 24). Tämän keskeytysvakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole traktorit eivätkä leikkuupuimurit, mutta Maatilatuotannon vakuutukseen sisältyvä keskeytysturva on niitten osalta edelleen voimassa (ylimääräiset kulut 1 kuukauden ajan). Vahingon määrä on liikevaihdon menetys vähennettynä vahingon johdosta syntyneillä säästöillä. Lisäksi voidaan korvata vahingon pienentämiseksi tai välttämiseksi maksetut ylimääräiset kulut, kuten tilapäisratkaisut tai alihankinnat. Eläimiin liittyvät EU-tuet sisältyvät vakuutusmäärään. Vakuutusmäärä on vuoden budjetoitu veroton liikevaihto. Jos vastuuaika on 18 kk, on vakuutusmääränä kahden vuoden liikevaihto. EU-tuet sisältyvät vakuutusmäärään. SIIPIKARJAN KASVATUSTOIMINNAN TAI MUNANTUOTANNON KESKEYTYSVAKUUTUS Vakuutuksen laajuuden voi valita kahdesta vaihtoehdosta. Perusturva Vakuutuksen perusteella korvataan joko keskeytysvahinko, joka on suoranainen seuraus siipikarjan hoidossa käytettävää omaisuutta kohdanneesta esinevahingosta ja esinevahingon aiheuttamasta eläinten kuolemasta. Esinevahingot on lueteltu Maatilatuotannon vakuutusehdoissa YH 11 sivulla 5 (kohta 4.1, Maatilavakuutuksen turva). Näihin kuuluvat myös kiinteän laitteiston tai putkiston rikkoutumiset ja vuotovahingot. Eläinrakennuksen vakuutuksesta em. vahingot voi rajata pois, ja silloin nämä rajataan pois myös keskeytysvakuutuksesta. Laaja turva Vakuutuksen perusteella korvataan keskeytysvahinko, joka on suoranainen seuraus katastrofivahingosta. Laaja turva edellyttää voimassaolevaa katastrofivakuutusta siipikarjalla (vakuutusehdot YH 11, TE 4, sivu 24) Tämän keskeytysvakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole traktorit eivätkä leikkuupuimurit, mutta Maatilatuotannon vakuutukseen sisältyvä keskeytysturva on niitten osalta edelleen voimassa (ylimääräiset kulut 1 kuukauden ajan). Vahingon määrä on liikevaihdon menetys vähennettynä vahingon johdosta syntyneillä säästöillä. Lisäksi voidaan korvata vahingon pienentämiseksi tai välttämiseksi maksetut ylimääräiset kulut, kuten tilapäisratkaisut tai alihankinnat. Eläimiin liittyvät EU-tuet sisältyvät vakuutusmäärään. Vakuutusmäärä on vuoden budjetoitu veroton liikevaihto. Jos vastuuaika on 18 kk, on vakuutusmääränä kahden vuoden liikevaihto. EU-tuet sisältyvät vakuutusmäärään. Hinnoittelussa on huomioitu muuttuvien kulujen osuus liikevaihdosta (rehukulut, eläinlääkärikulut, muut muuttuvat kulut). LAMPAIDEN JA VUOHIEN KASVATUKSEN KESKEYTYSVAKUUTUS Vakuutuksen laajuuden voi valita kahdesta vaihtoehdosta. Perusturva Vakuutuksen perusteella korvataan joko keskeytysvahinko, joka on suoranainen seuraus lampaiden tai vuohien hoidossa käytettävää omaisuutta kohdanneesta esinevahingosta ja esinevahingon aiheuttamasta eläinten kuolemasta. Esinevahingot on lueteltu Maatilatuotannon vakuutusehdoissa YH 11 sivulla 5 (kohta 4.1, Maatilavakuutuksen turva). Näihin kuuluvat myös kiinteän laitteiston tai putkiston rikkoutumiset ja vuotovahingot. Eläinrakennuksen vakuutuksesta em vahingot voi rajata pois, ja silloin nämä rajataan pois myös keskeytysvakuutuksesta. 15

16 Laaja turva Tai edellä mainittujen lisäksi keskeytysvahinko, joka on suoranainen seuraus lampaiden tai vuohien kuolemasta jonka syynä on sairaus, vammautuminen, hätäteurastus (ei taudin vuoksi), katoamisesta tai ruhon hylkäämisestä lihantarkastuksessa (laaja turva). Laaja turva edellyttää voimassaolevaa katastrofivakuutusta lampailla tai vuohilla (vakuutusehdot YH 11, TE 4, sivu 24) Tämän keskeytysvakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole traktorit eivätkä leikkuupuimurit, mutta Maatilatuotannon vakuutukseen sisältyvä keskeytysturva on niitten osalta edelleen voimassa (ylimääräiset kulut 1 kuukauden ajan). Vahingon määrä on liikevaihdon menetys vähennettynä vahingon johdosta syntyneillä säästöillä. Lisäksi voidaan korvata vahingon pienentämiseksi tai välttämiseksi maksetut ylimääräiset kulut, kuten tilapäisratkaisut tai alihankinnat. Eläimiin liittyvät EU-tuet sisältyvät vakuutusmäärään. Vakuutusmäärä on vuoden budjetoitu veroton liikevaihto. Jos vastuuaika on 18 kk, on vakuutusmääränä kahden vuoden liikevaihto. EU-tuet sisältyvät vakuutusmäärään. VA VASTUUVAKUUTUS VA 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS Käytettävänä oleva omaisuus 16 Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti - korvaamaan kohdissa 4.1 ja 5.1 mainitut vahingot ja ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, - huolehtimaan vahingonkorvauksen perusteiden ja määrän selvityksestä, - neuvottelemaan korvauksen vaatijan kanssa ja - hoitamaan tai korvaamaan oikeudenkäynnin, jos korvauskysymys joutuu oikeuskäsittelyyn. Vakuutus koskee vakuutuksenottajan harjoittamaa maatilataloutta ja siihen liittyvää sivuelinkeinoa (vakuutettu toiminta). VA 2 VAKUUTETUT Jos vakuutuksenottaja on luonnollinen henkilö, ovat vakuutettuina vakuutuksenottajan lisäksi muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Mitä jäljempänä näissä ehdoissa sanotaan vakuutuksenottajasta, sovelletaan myös vakuutettuun. VA 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE Vakuutus on voimassa Suomessa, ellei toisin ole sovittu ja tästä tehty merkintää vakuutuskirjaan. VA 4 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUKSESTA KORVATTAVAT VAHINGOT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 4.1 Korvattavat vahingot Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko - joka todetaan vakuutuskauden aikana ja - josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. 4.2 Rajoitukset Itselle aiheutunut vahinko Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajalle itselleen. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutuksenottajalla hallussa, lainassa tai muutoin vakuutuksenottajan hyödykseen käytettävänä Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun - valmistettavana, asennettavana, korjattavana, taikka muulla tavoin käsiteltävänä, - säilytettävänä, - suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai - muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana Tuotevastuu Vakuutuksesta ei korvata toiselle luovutetusta tuotteesta aiheutunutta vahinkoa Myyty tai luovutettu tuote Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu - luovutetulle tuotteelle, kun vahingon syynä on tuotteen oma ominaisuus taikka tuotteen tai siitä annetun tiedon tai ohjeen virheellisyys tai puutteellisuus tai - myydylle tuotteelle, jota ei ole vielä luovutettu Työsuoritus Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja Sopimusvastuu Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

17 4.2.8 Suunnitelma, neuvo tai ohje Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu toiselle annettujen suunnitelmien, tutkimus- tai mittaustulosten, laskelmien, piirustusten, työselostusten tai työselvitysten taikka tuotetta koskevien neuvojen tai ohjeiden virheestä tai puutteellisuudesta Ympäristön pilaantuminen Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu - veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta, - savusta, noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta, - melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta tai - muusta vastaavasta häiriöstä. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluttua sen alkamisesta ja tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen vakuutuksenantajalle kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa pilaantumisen, päästön tai muun häiriön alkamisesta. Ympäristövahinkojen torjuntatoimenpiteistä ja niistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta ks. kohta 9.2 Torjuntakulut Viranomaiskustannukset ympäristövahingoissa Vakuutuksesta ei korvata ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain (737/94) 6 1 momentin 2 kohdan mukaisia viranomaisten suorittamien torjunta- ja ennalleen palauttamistoimenpiteiden kustannuksia Kosteus ja tulviminen Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu - kosteudesta tai - sadeveden tai sulamisveden aiheuttamasta tulvimisesta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on vesi- tai viemäriputken suunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe Pohjavesi Vakuutuksesta ei korvata pohjaveden korkeuden muuttumisesta aiheutunutta vahinkoa Kiinteistön omistaminen ja hallinta Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, josta vakuutuksenottaja on vastuussa kiinteistön omistajana tai haltijana, paitsi, jos enin osa kiinteistöstä on vakuutuksenottajan maatilatalouden tai sivuelinkeinon harjoittamiseen liittyvässä käytössä Vesi- ja ilma-aluksen käytöstä aiheutunut vahinko Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu - rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen käytöstä, ellei käyttö liity vakuutuksenottajan itselleen suorittamaan työhön tai - ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun, kun vakuutuksenottaja on korvausvelvollinen ilma-aluksen haltijana, omistajana, käyttäjänä, ilma-aluksessa tehtävää suorittavana tai näiden työnantajana Louhinta- ja räjäytystyö Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu vieraalla työvoimalla tai toiselle suoritetusta louhinta- tai räjäytystyöstä taikka siitä aiheutuvasta maan painumasta tai maan siirtymästä Putkistot ja kaapelit Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka rakennus- tai peruskorjaustyön yhteydessä kohtaa putkistoja tai kaapeleita, ellei vakuutuksenottaja ole hankkinut ja työohjeena käyttänyt työmaata koskevia kaapeli- ja putkistokarttoja Varallisuusvahinko Vakuutuksesta ei korvata sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon Työtapaturma ja potilasvahinko Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutuksenottajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella Liikennevahinko Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu Liikennevakuutuslain (279/59) tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomessa tapahtuvan kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tähän toimintaan osalliseen toiseen moottoriajoneuvoon kohdistunut vahinko niiltä osin kuin ei ole kysymys sellaisesta ajoneuvon osasta, joka on ollut työnsuorittajan huolehdittavana (ks. kohta 4.2.3). Jos valtiossa, jossa vahinko tapahtuu, ei ole Suomen liikennevakuutusta vastaavaa lakia, ei vakuutuksesta korvata vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä Tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko Vakuutuksesta ei korvata tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutettua vahinkoa (ks. Yleiset sopimusehdot YL, kohta 7). Vahinkoa voidaan pitää tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuna mm. silloin, jos vahingon aiheuttanut teko, toimintatapa tai laiminlyönti on sisältänyt, olosuhteet huomioiden, huomattavan riskin vahingon syntymisestä. 17

18 Kunnian tai yksityiselämän loukkaaminen Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kunnian tai yksityiselämän loukkaamisesta Sakko Tuoteturvallisuutta koskevien määräysten vastainen toiminta Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu lakien, asetusten tai viranomaisten antamien tuoteturvallisuutta koskevien pakottavien määräysten tai ohjeiden vastaisesta toimenpiteestä, josta vakuutuksenottaja on tiennyt tai josta sen olisi pitänyt tietää. Vakuutuksesta ei korvata sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta. VA 6 SUOJELUOHJEET Tiedossa ollut vahingonuhka Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos virhe, virheellisyys tai muu korvausvastuun peruste oli tai olisi pitänyt olla vakuutuksenottajan tiedossa vakuutuksen tullessa voimaan Muu ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminta Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutuksenottaja aiheuttaa yksityishenkilönä tai muussa ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa kuin maatilatalouden ja siihen liittyvän sivuelinkeinon harjoittamisessa Muu vastuuvakuutus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka korvataan vakuutuksenottajan muusta vastuuvakuutuksesta. VA 5 TUOTEVASTUUVAKUUTUKSESTA KORVATTAVAT VAHINGOT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 5.1 Korvattavat vahingot Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle luovutetusta tuotteesta aiheutunut henkilö- ja esinevahinko, - joka todetaan vakuutuskauden aikana ja - josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Edellytyksenä on lisäksi, että korvausvaatimus esitetään vakuutuksen voimassaoloalueella ja että se perustuu tuolla alueella voimassa olevaan vahingonkorvausoikeuteen. 5.2 Rajoitukset (lisäksi noudatetaan edellä olevia kohtia VA 4.2.1, , ja ) Myyty tai luovutettu tuote Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu - myydylle tai luovutetulle tuotteelle, - muulle omaisuudelle kuin tuotteelle itselleen, kun vahinko voidaan poistaa korjaamalla tai vaihtamalla luovutettu tuote. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat tuotteen reklamaatiosta, palauttamisesta, korjaamisesta, vaihdosta tai markkinoilta poistamisesta Sopimusvastuu Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin, kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu siitä, että kemiallisella aineella tai lääkkeellä ei ole luvattua vaikutusta tai suoritus- tai toimintakykyä. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai osaa siitä siltä osin, kuin joku muu on vakuutetun puolesta sitoutunut sen korvaamaan. Vakuutuksenottajan on noudatettava jäljempänä mainittuja, vakuutuskirjaan merkittyjä tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita (ks. Yleiset sopimusehdot YL, kohta 6.1). 6.1 Tulityöt Tämä ehto koskee sellaisia töitä (tulityöt), joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään kaasuliekkiä, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulityöt on suoritettava vakuutuskirjaan merkityn tulitöiden suojeluohjeen tarkoittamassa vakituisessa tai tilapäisessä tulityöpaikassa. Tulitöiden tekeminen tilapäisessä tulityöpaikassa edellyttää kirjallista tulityölupaa. Vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutuskirjaan merkityn tulitöiden suojeluohjeen määräyksiä ja työhön käytettävien työvälineiden ja laitteiden on oltava määräysten mukaisia. 6.2 Vedeneristystyöt Tämä ehto koskee sellaisia rakennus- tai saneeraustöitä, joiden yhteydessä sade- ja sulamisvesieristeet puuttuvat tai niitä rakennetaan, uusitaan tai korjataan. Sade- tai sulamisvedestä aiheutuvat vahinkoriskit on selvitettävä etukäteen ja urakoitsijan on laadittava suojaussuunnitelma. Työalue on suojattava vedenpitävästi. Alla olevissa tiloissa oleva arvokas tai herkästi vahingoittuva omaisuus on siirrettävä pois tai suojattava erikseen. Työn suorittamisesta on ilmoitettava tilojen käyttäjille. VA 7 VAHINGON SELVITTÄMINEN 7.1 Vakuutusyhtiön velvollisuudet Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutuksenottajalla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vahingosta, jonka määrä ylittää vakuutuksen omavastuun ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Jos vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea. Jos vakuutusyhtiö on päässyt vahingonkärsijän kanssa sopimukseen vahinkojen korvaamisesta eikä vakuutuksenottaja tähän suostu, ei vakuutusyhtiö ole tämän jälkeen velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä korvaamaan enempää kuin se edellä mainitun sopimuksen perusteella olisi korvannut. Vakuutusyhtiö ei myöskään ole velvollinen selvittämään asiaa enempää. 7.2 Vakuutuksenottajan velvollisuudet Vakuutuksenottaja on velvollinen - omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon selvittelyyn, - esittämään vakuutusyhtiölle kaikki hallussaan olevat tiedot, asiakirjat sekä muun aineiston, joilla on merkitystä vahingon selvittelyssä,

19 - hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset selvitykset ja tutkimukset, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin vakuutuksenottajan saatavilla, sekä - varaamaan vakuutusyhtiölle mahdollisuuden myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen. VA 8 OIKEUDENKÄYNTI Mikäli vahingonkorvausvaatimus, joka perusteeltaan koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, joutuu oikeuden käsiteltäväksi, on vakuutuksenottajan saatuaan tiedon oikeudenkäynnistä välittömästi ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle. Mikäli vahingonkorvausvaatimus määrältään ja perusteeltaan koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, maksaa vakuutusyhtiö oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset edellyttäen, että - vahinkoilmoitus on tehty ennen vastineen antamista ja - vakuutusyhtiö hyväksyy käytetyn oikeudenkäyntiasiamiehen. Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, korvataan ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen osuus kustannuksista. Vakuutusyhtiöllä on aina oikeus ottaa oikeudenkäynti hoidettavakseen. VA 9 KORVAUSSÄÄNNÖT 9.1 Vahingonkorvaus Vakuutuksesta korvataan se vahingonkorvaus, jonka vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan. Vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti. Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, joka vastaa vakuutuksenottajan osuutta korvausvelvollisuudesta. Jos muuta perustetta ei ole, korvausta maksetaan pääluvun mukaisesti. 9.2 Torjuntakulut Välittömästi uhkaavan vahingonvaaran torjuntakulut Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta (ks. Yleiset sopimusehdot YL, kohta 6.2). Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei vakuutusyhtiön kanssa erikseen toimenpiteistä sovita. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta Lisäedellytykset torjuntakulujen korvaamiselle omalle tai hallussa olleelle omaisuudelle aiheutetuissa ympäristövahingoissa Jos vakuutuksenottaja aiheuttaa ympäristövahingon omalle tai hallussa olleelle omaisuudelle kuten maaperälle, on edellä kohdassa olevan lisäksi noudatettava seuraavaa. Omalle tai hallussa olleelle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Torjuntakuluja korvataan vain ja ainoastaan tilanteissa, joissa välitön vaara uhkaa jonkun muun omaisuutta esimerkiksi ympäristöä pilaavien aineiden kulkeutuessa pohjaveden tai maaperän kautta omalta maalta muualle. Korvattavia toimenpiteitä ovat vain ne välttämättömät toimenpiteet, joilla vakuutuksesta korvattavan, jonkun toisen omaisuutta uhkaavan vahingon välitön uhka on saatu poistetuksi. Ympäristövahingon satuttua voidaan joutua tekemään välittömän vaaran torjuntaa laajempia toimenpiteitä syntyneen tilanteen loppuun hoitamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi saastuneiden maamassojen kuljettaminen ja syntyneiden ongelmajätteiden hävittäminen tai neutralointi. Näistä toimenpiteistä syntyneitä kustannuksia ei korvata vastuuvakuutuksesta torjuntakuluina siinäkään tapauksessa, että kyseessä ovat viranomaisten pakottavien määräysten mukaiset toimenpiteet Toimenpiteet ympäristövahingoissa Ympäristövahingon (ks. kohta 4.2.9) uhatessa tai satuttua vakuutuksenottajan on välittömästi ilmoitettava vahingosta vakuutusyhtiölle sen seikan varmistamiseksi, mitkä vahingon torjuntatoimenpiteet kuuluvat vastuuvakuutuksen korvauspiiriin (ks. kohdat ja 9.2.2). 9.3 Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut Vakuutuksesta korvataan lisäksi vahingon selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, ei kuitenkaan sellaisia vakuutuksenottajalle syntyviä selvityskustannuksia, jotka vakuutuksenottaja on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse maksamaan tai joista ei ole vakuutusyhtiön kanssa erikseen sovittu. Oikeudenkäyntikulut korvataan kohdassa 8 kerrotulla tavalla. 9.4 Korvauksen enimmäismäärä Yhden vahingon perusteella maksettavien korvausten yhteisenimmäismäärä on selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikustannukset mukaan lukien vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Torjuntakustannukset korvataan Yleisten sopimusehtojen YL, kohdan 6.2 mukaisesti. Erityisehdoissa saattaa olla poikkeavia vakuutusmääriä. 9.5 Sarjavahinko Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden vai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu. 9.6 Omavastuut Jokaisessa vahingossa vakuutuksenottajalla on vakuutuskirjaan merkitty omavastuu, joka vähennetään ehtojen mukaan laskettujen vahingonkorvauksen, torjuntakustannusten sekä selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikustannusten yhteismäärästä. Vakuutuskirjassa tai erityisehdoissa saattaa olla poikkeavia omavastuita. 19

20 OI OIKEUSTURVAVAKUUTUS 20 OI 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti korvaamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa OI 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutettua maatalouden ja sen sivuelinkeinon harjoittamiseen liittyvissä asioissa. OI 2 VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja jos vakuutuksenottaja on luonnollinen henkilö, muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. OI 3 TUOMIOISTUIMET JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka on saatettu Suomessa käsiteltäviksi käräjä- tai asunto-oikeudessa sekä näiden muutoksenhakuasteissa tai välimiesmenettelyssä. Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita-asia, voidaan vakuutusta käyttää sellaisissa asioissa, jotka olisi Suomessa voitu välittömästi saattaa edellä mainittujen tuomioistuinten käsiteltäväksi. Vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, jotka voidaan käsitellä yksinomaan hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinatuomioistuimessa, kilpailuneuvostossa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. OI 4 KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT 4.1 Vakuutustapahtuman määritelmä Riita- ja hakemusasiassa - vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun vaatimus on todisteellisesti kiistetty perusteeltaan tai määrältään Rikosasiassa - vakuutustapahtumalla tarkoitetaan vakuutetun esittämän rikokseen perustuvan yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistämistä perusteeltaan tai määrältään - vakuutustapahtumalla tarkoitetaan syytteen nostamista ja jatkamista vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen. 4.2 Vakuutuksesta korvattavat vakuutustapahtumat Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa vastaavansisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä. 4.3 Yksi vakuutustapahtuma Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin kun, - kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella, tai - vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. OI 5 VAKUUTUSTAPAHTUMIIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, - jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa, - joka liittyy vakuutetun yksityiselämään tai muuhun ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- ja ansiotoimintaan kuin maatalouden ja siihen liittyvän sivuelinkeinon harjoittamiseen, - joka liittyy vakuutuksenottajana olevan yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen, - jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys, - jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina, - joka liittyy saatavaan tai vaateeseen, joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta riidan syntyessä ole kulunut kahta vuotta, - jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta, - jossa on kysymys oikeushenkilön rangaistusvastuusta, - joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa vahingonkorvausvaatimusta, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen, - joka liittyy vakuutetun esittämään sellaiseen tekoon perustuvaan yksityisoikeudelliseen vaatimukseen, josta tämä on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella, - josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta tai autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta, - joka liittyy konkurssiin, - joka liittyy ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon, - jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä, - jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta, - jota käsitellään ryhmäkanteena ja jossa vakuutettu on hakijana tai ryhmän jäsenenä, - joka liittyy patenttiin tai muuhun aineettomaan oikeuteen.

MAATILATUOTANNON VAKUUTUS

MAATILATUOTANNON VAKUUTUS YH 11 MAATILATUOTANNON VAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2007 alkaen 103 149 1 4.08 1 000 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 4 ES ESINEVAKUUTUS... 4 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 4 ES 2

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Om 1 OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 OMAISUUSVAKUUTUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KÄSITTEITÄ Jälleenhankinta-arvo Käypä arvo Nykyarvo Vakuutusmäärä Ensivastuu Jäännösarvo Jälleenhankinta-arvolla

Lisätiedot

maatilatuotannonvakuutus

maatilatuotannonvakuutus maatilatuotannonvakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YH 11 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ESINEVAKUUTUS...3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3 2.1 Tuotantorakennukset...3

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan menoa. Tilannetta

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus, Laaja Kiinteistövakuutus Kiinteistön Täysarvovakuutus, Laaja Kiinteistön Täysarvovakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen KI 01 KIINTEISTÖVAKUUTUKSET...3

Lisätiedot

MAATILATUOTANNONVAKUUTUS

MAATILATUOTANNONVAKUUTUS Vakuutusehdot 1.1.2014 YH 11 MAATILATUOTANNONVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO MAATILATUOTANNON VAKUUTUS... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES ESINEVAKUUTUS... 2 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus... 2 ES 2 Vakuutuksen kohde...

Lisätiedot

22.1.2.2 Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

22.1.2.2 Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata. 1 22 PERUSKOTIVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan. 22.1 Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Rikkovakuutus ES Vakuutuksen tarkoitus. 2 Vakuutuksen kohde. 3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset. 3.

Rikkovakuutus ES Vakuutuksen tarkoitus. 2 Vakuutuksen kohde. 3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset. 3. Rikkovakuutus ES 07 Voimassa 1.1.2014 alkaen 133 772 1 04.16 1 Vakuutuksen tarkoitus OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL)

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

OMAISUUSRISKIVAKUUTUS

OMAISUUSRISKIVAKUUTUS OMAISUUSRISKIVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 08 OMAISUUSRISKIVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN RAKENNE...2 ES ES 1 133 093 1 7.12 ESINEVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...2 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS

JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS YH 03 JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2005 alkaen. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki 103 255

Lisätiedot

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS Yhdistelmävakuutus, joka koostuu seuraavista vakuutuksista: PERUSOSA - Esinevakuutus LISÄTURVAVAKUUTUKSET - Laaja keskeytysvakuutus - Maataloustraktorivakuutus - Rajoitettu keskeytysvakuutus - Metsävakuutus

Lisätiedot

KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

KIINTEISTÖVAKUUTUKSET KI 01 KIINTEISTÖVAKUUTUKSET YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2005 alkaen. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki 103 070 1 9.04

Lisätiedot

Pohjolan maatilatuotannon vakuutus

Pohjolan maatilatuotannon vakuutus Pohjolan maatilatuotannon vakuutus 1 Pohjolan maatilatuotannon vakuutus Tuoteseloste on voimassa 1.10.2008 alkaen. Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan Maatilatuotannon vakuutuksesta, jolla voidaan

Lisätiedot

Kiinteistövakuutukset Laaja Kiinteistövakuutus ja Laaja Kiinteistön täysarvovakuutus

Kiinteistövakuutukset Laaja Kiinteistövakuutus ja Laaja Kiinteistön täysarvovakuutus Kiinteistövakuutukset Laaja Kiinteistövakuutus ja Laaja Kiinteistön täysarvovakuutus KI 02 Vakuutusehdot 1.1.2016 133 928 1 11.15 Sisällysluettelo LAAJAT KIINTEISTÖVAKUUTUKSET...1 Vakuutuksen rakenne...1

Lisätiedot

sisällysluettelo Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen

sisällysluettelo Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen Asennus- ja rakennustyövakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YH 01 sisällysluettelo asennus- ja rakennustyövakuutus...2 Vakuutuksen rakenne...2 es ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 ES 7

Lisätiedot

maatilatuotannonvakuutus

maatilatuotannonvakuutus maatilatuotannonvakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 11 MAATILATUOTANNON VAKUUTUS...3 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ESINEVAKUUTUS...3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA

LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2002 alkaen VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4 Korvattavat

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO

Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Uuden yrityksen STARTTIVAKUUTUS yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.3.2007 alkaen yh 14 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutuksen rakenne...3 es ES 1 esinevakuutus...3 Vakuutuksen tarkoitus...3 ES 2 Vakuutuksen kohde...3

Lisätiedot

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 01 ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN RAKENNE...2 ES ESINEVAKUUTUS...2 ES 1 ES 2 133 0781 7.12 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS YH 01 ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 103 193 1 8.02 (08.05) 4.000 SISÄLLYSLUETTELO 2 VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus...

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 01 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES ESINEVAKUUTUS... 2

Lisätiedot

KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

KIINTEISTÖVAKUUTUKSET KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen KI 01 sisällysluettelo vakuutuksen rakenne...3 es es 1 esinevakuutus...3 vakuutuksen tarkoitus...3 es 2 vakuutuksen kohde...3 2.1 Rakennus...3

Lisätiedot

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry. Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry. Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy Kiinteistövakuutusten rakenne (KI 01) Esinevakuutus Laaja turva tai ilmiöpohjainen Vastuu- ja oikeusturva Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4

Lisätiedot

Pohjolan kiinteistövakuutukset

Pohjolan kiinteistövakuutukset Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistövakuutus, Laaja Kiinteistövakuutus Kiinteistön Täysarvovakuutus, Laaja Kiinteistön Täysarvovakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen KI 01 Kiinteistövakuutukset...3

Lisätiedot

KAUPPAPUUTARHAVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot

KAUPPAPUUTARHAVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot ES17 KAUPPAPUUTARHAVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki 103 244 1 8.00

Lisätiedot

omaisuusriskivakuutus

omaisuusriskivakuutus omaisuusriskivakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.3.2007 alkaen YH 08 AY 08 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutuksen rakenne...2 es ES 1 ESINEVAKUUTUS...2 Vakuutuksen tarkoitus...2 ES 2 Vakuutuksen kohde...2

Lisätiedot

LAAJA KIINTEISTÖVAKUUTUS JA LAAJA KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS PSF902

LAAJA KIINTEISTÖVAKUUTUS JA LAAJA KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS PSF902 LAAJA KIINTEISTÖVAKUUTUS JA LAAJA KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS PSF902 Voimassa 1.10.2015 Vakuutus sisältää esine- (ES), vastuu- (VA), toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu- (TJ) ja oikeusturvavakuutuksen

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

K-TURVA. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen YH 06

K-TURVA. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen YH 06 K-TURVA Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen YH 06 K-TURVA...3 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ESINEVAKUUTUS...3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3 2.1 Vakuutuksen kohde...3

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Rakennukseen kuuluvat, sen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut

Rakennukseen kuuluvat, sen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut DUAL KIINTEISTÖVAKUUTUS 1.2.2016 Vakuutus on jaettu viiteen osaan ja sisältää esine-, vastuu-, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä yleiset ehdot. Vakuutuksen yleisiä

Lisätiedot

Suojelukohteet Kotivakuutuksessa. 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen

Suojelukohteet Kotivakuutuksessa. 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen Suojelukohteet Kotivakuutuksessa 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen Täydestä hinnasta vakuuttaminen Rakennus ja irtaimisto voidaan vakuuttaa täydestä hinnasta, jolla tarkoitetaan vakuuttamista pinta-alatietojen

Lisätiedot

OMAISUUSRISKIVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO

OMAISUUSRISKIVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSRISKIVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2006 alkaen AY 08 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ES 1 ESINEVAKUUTUS...3 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3 2.1.Rakennus...3

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset TUOTESELOSTE 460020f 04.16 Voimassa 1.1.2016 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT YH 05 AY 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen kohde... 3 2.2 Kohteena

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO YH 04 AY 04 YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITYSYKKÖNEN... 3 VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA1 Voimassa 1.10.2010 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Toiminnan vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Hallussa oleva omaisuus 4 2.2 Käsiteltävänä

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 02 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Laaja Kiinteistövakuutus ja Laaja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO LAAJAT KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES

Lisätiedot

YH 04 PK-YRITYSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2006 alkaen 103 954 1 10.05(8.06) 5 000

YH 04 PK-YRITYSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2006 alkaen 103 954 1 10.05(8.06) 5 000 YH 04 PK-YRITYSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2006 alkaen 103 954 1 10.05(8.06) 5 000 1 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 4 ES ESINEVAKUUTUS... 4 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus... 4 ES 2

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS...3 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ESINEVAKUUTUS...3 ES1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS

JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 03 JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN RAKENNE...2 ES ESINEVAKUUTUS...2 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...2 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Vakuutusehdot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Vakuutusehdot YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2006 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Vakuutuksen rakenne... 4 ES Esinevakuutus... 4 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus... 4 ES 2 Vakuutuksen kohde... 4 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

Yleiset vakuutusehdot Voimassa alkaen. sisällysluettelo

Yleiset vakuutusehdot Voimassa alkaen. sisällysluettelo Kirkkovakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YH 10 sisällysluettelo VAKUUTUKSEN RAKENNE...2 ES ESINEVAKUUTUS...2 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 ES 2 Vakuutuksen kohde...2 2.1 Rakennus...2

Lisätiedot

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2014 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2014 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2014 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajaextra

Liikenteenharjoittajaextra TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen Liikenteenharjoittajaextra Liittyy A-Vakuutuksen tai OP Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Liikenteenharjoittajaextravakuutuksen ehtoihin 1.1.2011. Voimassa 1.1.2011

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

Palovakuutus ES Vakuutuksen tarkoitus. 2 Vakuutuksen kohde. 2.1 Rakennus. 2.2 Irtaimisto. Voimassa alkaen

Palovakuutus ES Vakuutuksen tarkoitus. 2 Vakuutuksen kohde. 2.1 Rakennus. 2.2 Irtaimisto. Voimassa alkaen Palovakuutus ES 01 Voimassa 1.1.2014 alkaen 133 760 1 04.16 1 Vakuutuksen tarkoitus OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL)

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutus

Maatilatuotannon vakuutus Maatilatuotannon vakuutus YH 11 Vakuutusehdot 1.1.2016 330 300 f 11.16 Sisällysluettelo MAATILATUOTANNON VAKUUTUS... 1 ES ESINEVAKUUTUS... 1 SV SATOVAHINKOVAKUUTUS...12 KE KESKEYTYSVAKUUTUS...13 VA TOIMINNANVASTUUVAKUUTUS...14

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

uuden Yrityksen starttivakuutus

uuden Yrityksen starttivakuutus uuden Yrityksen starttivakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 14 sisällysluettelo ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3 2.1 Vakuutuksen kohde...3 2.2 Laajennukset

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011 Vt 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011 201.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 201.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö-

Lisätiedot

YRITYSPALOVAKUUTUS. Yleiset vakuutusehdot YH 09. Voimassa alkaen

YRITYSPALOVAKUUTUS. Yleiset vakuutusehdot YH 09. Voimassa alkaen YRITYSPALOVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 09 YRITYSPALOVAKUUTUS...3 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 YRITYSPALOVAKUUTUS...3 ES ES 1 ESINEVAKUUTUS...3 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN

Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN Yhtiön kunnossapitovastuu (4:2) Rakenteet, eristeet, perusjärjestelmät

Lisätiedot

K-TURVA SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2007 alkaen YH 06

K-TURVA SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2007 alkaen YH 06 K-TURVA Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2007 alkaen YH 06 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajaextra

Liikenteenharjoittajaextra Liikenteenharjoittajaextra Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 225 1 04.16 EXTRAVAKUUTUS Liikenteenharjoittajaextra sisältää seuraavat vakuutukset: A Esinevakuutus B Ryöstövakuutus C Matkatavaravakuutus

Lisätiedot

Yleistä tarjouskilpailusta

Yleistä tarjouskilpailusta Hallitus 3.12.2012, LIITE 7 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TARJOUSYHTEENVETO JA SUOSITUS 19. MARRASKUUTA 2012 Päivi Manni, asiakaspäällikkö Lasse Kärnä, asiakaspäällikkö Marsh Espoo

Lisätiedot

Vakuutusehto YT130 Kiinteistövakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT130 Kiinteistövakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT130 Kiinteistövakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Omaisuuden vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen liittyviä määritelmiä ja keskeisiä käsitteitä 1.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLTÖ 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN. Yleiset vakuutusehdot Voimassa alkaen

YRITYSYKKÖNEN. Yleiset vakuutusehdot Voimassa alkaen YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN...3 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ESINEVAKUUTUS...3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Voimassa 1.1.2014 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Kiinteistövakuutukset Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan kiinteistövakuutuksista, joilla voidaan vakuuttaa sekä asuin- ja liikerakennukset että teollisuusrakennukset.

Lisätiedot

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Voimassa 1.1.2015 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahingot

Lisätiedot

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT YH12 JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT 1 Voimassa 1.1.2003 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola,

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2016 Sisältö 1 Keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 Mo 1 MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 VAPAAEHTOISTA TURVAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa

Lisätiedot

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus Työkone-Extra Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen 133 234 1 04.16 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Työkone-extra sisältää aina seuraavat vakuutukset: A ESINEVAKUUTUS B ÖLJYVAHINKOVAKUUTUS C KRIISIAPUVAKUUTUS Vakuutukseen

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Voimassa 1.1.2012 alkaen 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen ESINEVAKUUTUKSET 2

Kiinteistövakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen ESINEVAKUUTUKSET 2 Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo ESINEVAKUUTUKSET 2 1 Yleiskuvaus 2 2 Vakuutuksen kohde 2 3 Vakuutuksen voimassaoloalue 3 4 Turvatasot 3 6 Luonnonilmiövakuutus 5 7 Poikkeuksellisten

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutukset Kiinteistövakuutukset Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus KI 01 Vakuutusehdot 1.1.2016 133 925 1 11.15 Sisällysluettelo KIINTEISTÖVAKUUTUKSET...1 Vakuutuksen rakenne...1 ES ESINEVAKUUTUS...1

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen.

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Yritysykkönen Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan ja palvelualan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit.

Lisätiedot

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Voimassaoloalue 2 Korvausrajoitukset

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2004 alkaen AYL YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt A-Vakuutus Oy:n (jäljempänä A-Vakuutus) kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

YH 12. järjestövakuutus. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10

YH 12. järjestövakuutus. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10 YH 12 järjestövakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10 SISÄLLYSLUETTELO JÄRJESTÖVAKUUTUS...3 esinevakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutuksen kohde...3 3 voimassaoloalue...3

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Voimassa 1.1.2014 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutukset Kiinteistövakuutukset Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus KI 01 Vakuutusehdot 1.1.2016 133 925 1 11.15 Sisällysluettelo KIINTEISTÖVAKUUTUKSET...1 Vakuutuksen rakenne...1 ES ESINEVAKUUTUS...1

Lisätiedot

Yritysturva. Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.1.2015 alkaen

Yritysturva. Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.1.2015 alkaen Yritysturva Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.1.2015 alkaen 1 Yritysturva Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset Sisältö Ota mieluummin vakuutukset

Lisätiedot