ARA JA ARAN TUET ERITYISRYHMILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARA JA ARAN TUET ERITYISRYHMILLE"

Transkriptio

1 ARA JA ARAN TUET ERITYISRYHMILLE Asumisen uudet tuulet ja palvelujen kehittämisen haasteet -seminaari Rovaniemi Sampo Vallius, arkkitehti SAFA kehittämisarkkitehti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

2 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) Vesijärvenkatu 11 A LAHTI Puh

3 Valtion asuntohallinto - 60 vuotta hyvinvointivaltiota rakentamassa 1949 Asuntotuotantotoimikunta valtion asuntolainoitus tilapäisen asuntopulan poistamiseksi 1953 perustettiin ARAVA eli Asuntotuotannon rahoitusvaltuuskunta 1966 Asuntohallitus (AH) sisäasianministeriön alaisuuteen 1983 ympäristöministeriön alaisuuteen 1990 asunto-olojen kehittämisrahasto lakkautettiin , virastossa oli tällöin 180 henkilöä 1993 joulukuussa aloitti Valtion asuntorahasto (ARA) painopiste lainoituksessa, uustuotantoa korkeimmillaan yli virastossa 70 henkilöä 2008 alusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) Henkilömäärä nyt noin 55 - rahoituksen lisäksi muita tehtäviä

4 60 vuotta = miljoona uutta asuntoa Lähes joka toinen asunto on rahoitettu valtion tuella Miljoonannen valtion tuella tuotetun asunnon rakennustyöt ovat alkaneet Helsingin Jätkäsaaressa. Asunnon rakennuttaa Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS Välimerenkatu 5:een. (tiedote )

5 ARA-rajoitukset = vuokralaisen parhaaksi Vuokra-asuntokäyttö 40 vuotta Avustuskohteissa erityinen käyttövelvoite 20 vuotta Asukasvalintaperusteet Asukasdemokratia (yhteishallintolaki) Vuokrien omakustannusperiaate Luovutusta ja luovutushintaa koskevat rajoitukset ITSENÄINEN ASUMINEN JA VAHVA ASUMISTURVA Omistajayhteisöt kunnallisia tai yleishyödyllisiä asuntoyhteisöjä, joita koskevat yleishyödyllisyyssäädökset, kuten voiton tulouttamista koskevat rajoitukset (koskee myös kuntia), riskinottokielto ja konsernirajoitukset

6 ARA-TUOTANTO 2000-LUVULLA

7 ARA elvytys pysäytti asuntotuotannon romahduksen alle asunnon v. 2009

8 Uudet tuetun asumisen ARA - haasteet Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Energiatehokkuuden parantaminen Kilpaillun tuotannon määrän ja osuuden lisääminen Laadultaan tarkoituksenmukaisten ja hinnaltaan kohtuullisten erityisasumiskohteiden aikaansaaminen kohderyhminä erityisesti pitkäaikaisasunnottomat, mielenterveyskuntoutujat, muistihäiriöiset vanhukset sekä kehitysvammaiset Pitkäaikaisasunnottomuuden puolittaminen Laitosten/asuntoloiden alasajo Asumiseen ja asuntotuotantoon liittyvän kehittämistoiminnan lisääminen ja vauhdittaminen

9 ENERGIATEHOKKUUS ARA-KOHTEISSA Suositaan laadukkaita, energiatehokkaita ja yhdyskuntarakennetta tiivistäviä asuinrakennuksia. Hakija voi esittää hakemuksessa hankkeelle asettamansa, vuoden 2010 alussa voimaan tulleisiin määräyksiin nähden tiukemman energiatehokkuusvaatimuksen. Annettua tietoa voidaan käyttää hankkeiden priorisoinnissa annettaessa niille varauksia. ILMASTO SÄÄ Pinatubo

10 YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN ARAn tukemassa asuntorakentamisessa suositaan hankkeita, jotka sijoittuvat edullisesti: -hyvät palvelut ja liikenneyhteydet Uudet hankkeet eivät saa sijoittua vanhoille laitosalueille, vaan taajamaan muun rakennuskannan joukkoon. Korjausrakentamiskohteissa sovelletaan tarveharkintaa ja myös niissä suositaan kohteita, jotka sijaitsevat edullisesti yhdyskuntarakenteessa. Hakemuksen yhteydessä tulee selvittää em. seikat ja lähiympäristö palveluineen.

11 ARAN TUET 2011 Arvioidut asuntomäärät, joita valtuudet mahdollistaa: Uustuotanto yht as. (korkotukilainat as. /takauslainat as. Perusparannus n as. / Hankinta 500 as.

12 Asuntorakentamisen avustusten kehitys 2006 TAE Milj. euroa TAE 50 0 Investointiavustukset Korjaus- ja energiaavustukset Muut avustukset (mm.infra, tal. tukitoimet) Käynnistysavustukset Avustukset yht.

13 Erityisryhmien investointiavustukset Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi voimaan v ARAn kontolle erityisryhmille tarkoitettujen asuntokohteiden kokonaisrahoitus (asunnot ja palvelutilat) investointiavustus + korkotukilaina Samanaikaisesti RAY lopetti palvelutiloja käsittävien kohteiden avustamisen Vuonna 2011 avustusvaltuus: 110 milj

14 Erityisryhmien investointiavustusten tukiprosentit 2011 I tukiluokka enintään 10% (opiskelijat, nuoret) II tukiluokka enintään 20-25% (tukiasunnot, mielenterveyskuntoutujat) III tukiluokka enintään 35-40% (palveluasunnot, vammaiset) IV tukiluokka enintään 50 % (pitkäaikaisasunnottomat, laitoshoidosta palvelutaloon siirtyvät kehitysvammaiset) JOKAINEN TUKIPÄÄTÖS JA TUEN MITOITUS ARVIOIDAAN JA PERUSTELLAAN ERIKSEEN ARA TAKAA 100 % RAHOITUKSEN = AVUSTUS + KORKOTUKILAINA KATTAA RAKENNUSKUSTANNUKSET

15 Vuosina avustettu yhteensä noin asuntoa (yht. 315 milj. )

16 HANKEHAKU kevät 2011: Tukea saaneet asunnot käyttäjäryhmittäin: Pitkäaikaisasunnottomat 249 Kehitysvammaisten hankkeet 517 Muiden vammaisryhmien hankkeet 34 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat 111 Muistihäiriöiset vanhukset 1500 Huonokuntoiset vanhukset 722 Opiskelijat 616 Nuorisohankkeet - Vanhusten tuki- ja vuokra-asunnot 54 YHTEENSÄ 3803 asuntoa

17 Kelpoisuuskriteereitä Erityisryhmähankkeiden hankevalintakriteereitä Kunnan puolto välttämätön (II-IV tukiluokka: sos.terv. toimen lausunto) Hakijan riskiluokitus Kunnan riskiluokitus (VK-luokitus): mm. kunnan takauksen vaatiminen Tarpeellisuuskriteereitä ARAn asuntomarkkinatiedot väestökehitys, tyhjät asunnot, suhde vapaarahoitteisiin vuokriin/hintoihin Asuntojen tarve ko. erityisryhmälle paikkakunnalla Kuntaan myönnetyt investointiavustukset Toteutuskelpoisuuskriteereitä Laatu ja kodikkuus Rakennuskustannukset (tavoitehintalaskelma) Asumiskustannukset, palveluiden hankinta Energiatehokkuus Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen (sijaintikartta, palvelut)

18 2011 hankevalinnan etusijajärjestyskriteereitä Helsingin seudun aiesopimuskuntien avustuskohteet muiden kasvukeskusseutujen (Tampereen, Oulun, Turun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Seinäjoen seudut) erityisryhmäkohteet painottaen pitkäaikaisasunnottomien, kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja muistihäiriöisten vanhusten hankkeita muun Suomen asunnottomille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja muistihäiriöisille vanhuksille tarkoitetut hankkeet muun Suomen muille kuin edellä mainituille erityisryhmille tarkoitetut hankkeet. Aloitusvalmius vuoden 2011 aikana ARA on arvioinut aiempaa tarkemmin hankkeiden liittymistä sijaintikunnan ja laajemmin alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteeseen. Kunnilta pyydettiin aiempaa tarkempi sosiaali- ja terveystoimen lausunto hankkeen pitkäkestoisesta tarpeesta paikkakunnalla.

19 (ASUNTO-)SUUNNITTELUPROSESSI RAKENNUSOIKEUDEN HANKINTA (TONTTI) HANKESUUNNITTELU LUONNOS- SUUNNITTELU (L1,L2) ARA: OSAPÄÄTÖSVAIHE PÄÄPIIRUSTUS- SUUNNITTELU ARA: VARAUSVAIHE / HANKEHAKU TOTEUTUS- SUUNNITTELU RAKENNUSAIKAINEN SUUNNITTELU

20 SUUNNITTELUN JA KUSTANNUSTEN OHJAUS 100 % Hankkeen suunnitelmat ja tavoitekustannukset esitellään etukäteen ARAlle Kustannuksiin vaikuttaminen Kustannusten syntyminen Tontin hankinta Hankebudjetti L1 L2 Pää- Luonnokset piirus- tukset Rakentaminen alkaa Valmistuminen Loppuraportti

21 Valtion tukeman tuotannon yleinen tavoitetaso Valtion tukemien asuntojen tulee muodostaa toimivaa ja viihtyisää elinympäristöä sekä taloudellista ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Valtion tuella toteutettujen asuntojen on oltava asuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia ja asuinympäristöltään toimivia sekä Kustannuksiltaan kohtuullisia uudisrakentamiskustannukset hankintakustannukset perusparantamiskustannukset ylläpitokustannukset asumiskustannukset

22 ARA-suunnitteluopas 2011 Kevätkauden 2011 aikana on tarkoitus julkaista uusi ARAsuunnitteluopas Sisältää suosituksia ja ohjeita, ei ehdottomia määräyksiä Sisältää ohjeet hyvään suunnitteluun ja laatusuositukset erityisryhmien asunnoille Julkaistaan verkossa

23 ASUNNON SUUNNITTELU KEHITYSVAMMAISET JA VAMMAISET Esteettömyys Ryhmäkodeissa suositus >25 m² = henkilökohtainen asuinhuone + esteetön kylpyhuone (tarpeen mukaan keittotila tai -varaus) Ryhmäkodeissa asuintilaa, asunnot ja niihin välittömästi liittyvät yhteiset asuintilat (oleskelu-, ruokailu-, keittiö-, kerho-, toimenpide-, sauna-, pesula- yms. tilat) yhteensä n m² / asukas (huonealojen summa). Erillisasunnot >35 m², erillinen makuutila Kodikkuus, max. 5 (7) asukasta / ryhmäkoti Kahden ryhmäkodin synergia Erillisasunnot (yhteistilat yhteisiä)

24 LÄHIYMPÄRISTÖ Esteettömyys Turvallisuus, kevyen liikenteen erottelu ajo- ja pysäköintiväylistä Viihtyisyys, oleskelu- ja leikkialueiden sijoittelu sekä varustus Luonteva liittyminen ympäristöön

25 ESTEETTÖMYYS Rakennus on suunniteltu esteettömäksi: Lähiympäristö (piha, pihaväylät, paikoitus) Porrashuone, hissi, sisäänkäynnit Asunto, asuintilat, parveke, erityisesti wc- ja peseytymistilat, 2- tai useampikerroksisissa asunnoissa ns. "selviytymiskerros".

26 ARAn tavoitetaso: Esteetön asunto ja asuinympäristö Kaikki asunnot ja asuinympäristöt on suunniteltava siten, että mahdollisuus asua omassa kodissa säilyy mahdollisimman pitkään. Tämä edellyttää asuinhuoneiden ja kulkuväylien riittävän väljää mitoitusta ja esteettömyyttä Erityisryhmien sijaan pitäisi puhua eriytyneistä asumistarpeista, joita jokaisella jossakin elämänvaiheessa on Liikkumisesteisen ihmisen tulisi voida mahdollisuuksien mukaan asua normaalissa asuntokannassa Uusi teknologia asumisen apuna Tietoverkot ja mobiilit ratkaisut (hälytykset, viestit, kunnon seuranta ym.) Esteettömän asuinympäristön syntyminen edellyttää esteetöntä ajattelua läpi koko suunnittelu- ja rakentamisprosessin! 12,5-16,5 m² 4,1 m²

27 ASUINRAKENNUSTEN PORRASHUONEET Esteettömyys Hissi kaikille tasoille Porras: suoravartinen porras, varustettuna lepotasolla Porrashuoneessa luonnonvalo kaikilla tasoilla Luhtikäytävätaloissa asuintilat (oh, mh) eivät saa avautua luhtikäytävälle

28 Kahden ryhmäkodin synergia Ryhmäkoti 1 max. 5-7 asuntoa Ryhmäkoti 2 max.5-7 asuntoa asunto wc (yhteisoleskelutila) keittiö sauna yht.tilat yhteisoleskelutila (keittiövaraus) piha

29 ASUNNON SUUNNITTELU ERITYISRYHMÄHANKKEET Joustavuus, asuntojen yhdistely ja erottelu

30 ARK-SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ HANKEHAKU / VARAUSVAIHE Luonnokset Asemapiirros, rakennuksen sijoittelu Luonnospohjapiirrokset: tilaratkaisut Tilojen pinta-alat Leikkauksia, julkisivuja, havainnekuvia tarpeen mukaan A3/A4 tulosteet (1 sarja) riittävät ENNEN URAKKAKILPAILUA Suunnitelmat kommentoitavaksi (esim. s-postilla arkkitehdille) OSAPÄÄTÖSVAIHE (suunnitelmien ja kustannusten hyväksyntä) Pääpiirustussarja (1 s taitettuna, pinta-alat näkyvissä) HUOM! Luonnoksia, suunnitelmia kommentoitavaksi missä vaiheessa tahansa (erityisesti ihan alkuvaiheessa)!

31 ARAn kehittämisraha ARAn kehittämishankkeiden painopisteet 2011 Asumisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittamiseen euroa Vuonna 2011 kehittämishankkeiden painopisteet ovat (YM/ARA käyttösuunnitelma): Erityisryhmien asuminen Kiinnitetään huomiota mm. asumisen laatuun, esteettömyyteen ja asunnottomuuteen ARA-tuotantoon liittyvä kehittäminen Kiinnitetään huomiota mm. energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja tuotantotarpeeseen Asuinalueisiin liittyvä kehittäminen Kiinnitetään huomiota mm. asuinalueiden uudistamiseen ja energiatehokkuuteen Energiatehokas asuntojen korjaus Kiinnitetään huomiota mm. kerrostalojen energiatehokkaaseen perusparantamiseen ja elinkaarikustannusten hallintaan Kehittämishankkeiden tarkoituksena on tuottaa käytännönläheisiä ja julkisia ratkaisuja, konsepteja, kartoituksia, malleja,yms. ARA tulee julkaisemaan ja levittämään tietoa tuloksista

32 Asunnon arviointimenetelmä, ARVI ARVI on verkkosivuilla toimiva julkinen tietokanta, työväline ja tietolähde esteettömän asuinympäristön suunnittelua ja arviointia varten ARVIin on kerätty asuntosuunnittelua koskevia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia, jotka on luokiteltu yleisiksi tai erilaisten liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden vaatimuksiksi ARVI löytyy aran verkkosivuilta: Käynnissä MONA-kehittämishanke, jossa ARVIn käyttöliittymä uudistetaan (vuoden 2011 aikana)

33 (ja ao. kunta/kaupunki) Parempaan erityisryhmien asumiseen Pienasunnon suunnittelu Vanhusten ja vammaisten palvelutalon kehittäminen ARVI asunnon arviointimenetelmä Käpytikkatalo hakuohjeet

34 Kiitoksia!

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 ALUKSI ARAn tehtävänä on huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion

Lisätiedot

Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa

Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa ARA johtaja Jarmo Lindén, 5.11.2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARAlle uusi johtokunta 1.11.2014-31.10.2018 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ARA ja avustukset asumiseen

ARA ja avustukset asumiseen ARA ja avustukset asumiseen Sibeliustalo 4.11.2014 Johtava ylitarkastaja Hanna Koskela Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ARA johtaja Jarmo Lindén, 5.11.2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Sisältö: 1. ARAn tuki erityisasumiseen: - erityisryhmien investointiavustus ja korkotukilaina - korjausavustus 2.

Lisätiedot

ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa

ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa Sisältö: ARAn tuki erityisryhmille: Avustus, korkotuki, täytetakaus Tukikelpoiset yhteisöt : Yleishyödylliset asuntoyhteisöt Tuen myöntämisen periaatteita,

Lisätiedot

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen ARAn tuet ja hakumenettely Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen tuki 3. Tukihakemuksen vireillepano ja kunnan lausunto tukihakemuksesta

Lisätiedot

Erityisryhmien investointiavustusopas 26.2.2013

Erityisryhmien investointiavustusopas 26.2.2013 Erityisryhmien investointiavustusopas 26.2.2013 2 Sisällys 1 LAKI ERITYISRYHMIEN ASUNTO-OLOJEN PARANTAMISESTA... 3 2 AVUSTETTAVAT HANKKEET... 3 3 TUKILUOKAT... 4 3.1 Ensimmäinen tukiluokka (avustus enintään

Lisätiedot

ARA ja asumisen tuet. Kuopio. Johtava ylitarkastaja Hanna Koskela Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

ARA ja asumisen tuet. Kuopio. Johtava ylitarkastaja Hanna Koskela Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ARA ja asumisen tuet Kuopio Johtava ylitarkastaja Hanna Koskela Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ARA johtaja Jarmo Lindén, 5.11.2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Valtion

Lisätiedot

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Ympäristöministeriön raportteja 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Työryhmäraportti 14.12.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen

Lisätiedot

ARAn tuet 2013. Hakuohje 31.1.2013. (päivitetty 27.6.2013)

ARAn tuet 2013. Hakuohje 31.1.2013. (päivitetty 27.6.2013) ARAn tuet 2013 Hakuohje 31.1.2013 (päivitetty 27.6.2013) 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1 HAKUAJAT... 5 1.1 Korkotukilainat... 5 1.2 Muut avustukset ja akordit... 5 1.3 Takauslainat vuokrataloille... 5 1.4 Kunnan

Lisätiedot

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN ANNA TIAINEN ANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKITUKSEN MUUTS IKÄÄNTYIEN ASUMISEEN Diplomityö Tarkastajat: Prof. Kalle Kähkönen & TkT Tanja Tyvimaa Tarkastajat, aihe ja kieli hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2012 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen Olavi Syrjänen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 18 2012 Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Kehitysvamma alan asumisen neuvottelukunta 08.03.2010 Suosituksen sisällys 1) Laatusuositusten laatimisen lähtökohta

Lisätiedot

ELÄ JA ASU - YKSIKÖIDEN TOTEUTUS JA RAHOITUS

ELÄ JA ASU - YKSIKÖIDEN TOTEUTUS JA RAHOITUS Vers.3 ELÄ JA ASU - YKSIKÖIDEN TOTEUTUS JA RAHOITUS 1. Espoon asukkaiden ikärakenne ja sen muutokset 2000-2030 Espoon väestöennusteen mukainen väestönkehitys ikäryhmittäin on seuraavanlainen. Espoossa

Lisätiedot

1/2012. ara ja tekes yhdessä korjausrakentamisen. ara ja syke tiivistävät yhteistyötään. ara-asunto 2049 suunnittelukilpailu opiskelijoille 1 viesti

1/2012. ara ja tekes yhdessä korjausrakentamisen. ara ja syke tiivistävät yhteistyötään. ara-asunto 2049 suunnittelukilpailu opiskelijoille 1 viesti viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2012 s. 4 5 ara ja tekes yhdessä korjausrakentamisen kimppuun s. 11 12 ara ja syke tiivistävät yhteistyötään s. 6 8 asumisen ja rakentamisen

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma 2012 2016

Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma 2012 2016 Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma 2012 2016 Hyväksytty Mäntsälän kunnanvaltuustossa 4.3.2013 41 Sisällys Johdanto... 3 1. Asuntokanta ja asuntomarkkinatilanne... 4 1.1 Vuokra-asunnot... 7 1.1.1 Kunnan oma

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010 NURMIJÄRVEN KUNTA Asumisen strategiat 2005-2010 Valtuuston hyväksymä 13.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto... 2 2. Asumisen strategiat 2000 2010 toteutuminen... 4 3. Nurmijärven asuntokantaa ja

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Vihreitä linjauksia kasvukeskusten ja kaupunkien asuntopolitiikkaan

Vihreitä linjauksia kasvukeskusten ja kaupunkien asuntopolitiikkaan 1 Vihreät De Gröna 2 3 4 5 Vihreitä linjauksia kasvukeskusten ja kaupunkien asuntopolitiikkaan 6 Hyväksytty Vihreiden valtuuskunnan kokouksessa 28.9.2008 Vihreän asuntopolitiikan tavoitteena on muun muassa:

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 1 (20) Sisällysluettelo SIVU ESIPUHE... 2 1. YLEISTÄ... 3 2. ASUNTOPOLIITTISET TARPEET...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Vanhusten ja vammaisten palvelutalon kehittäminen kuvaus nykytilanteesta, 13 taloa

Vanhusten ja vammaisten palvelutalon kehittäminen kuvaus nykytilanteesta, 13 taloa SUOMEN YMPÄRISTÖ 02 / 2008 ASUMINEN Vanhusten ja vammaisten palvelutalon kehittäminen kuvaus nykytilanteesta, 13 taloa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 02 2008 Vanhusten ja vammaisten

Lisätiedot