TILINPÄÄTÖS Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja Konecranes Plc. All rights reserved.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2010. 3.2.2011 Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja. 2011 Konecranes Plc. All rights reserved."

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja 1

2 Q4/10 KESKEISET TAPAHTUMAT Positiivista Keskeiset makrotalouden indikaattorit edelleen positiiviset Satamanosturikysynnän piristyminen näkyi Laitteiden tilauksissa Liikevoittomarginaali parani edelleen Negatiivista Uusien laitteiden kysyntä edelleen suhteellisen alhainen kehittyneillä markkinoilla Hallituksen osinkoehdotus 1,00 euroa / osake 2

3 KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE: EU27 JA USA EU27: valmistusteollisuuden kapasiteetin käyttöaste Yhdysvallat: kapasiteetin käyttöaste LÄHTEET: Eurostat (viimeisin havainto Q1/11), Federal Reserve Bank of St. Louis (joulukuu 2010) Koko teollisuus Valmistusteollisuus 3

4 KONTTILIIKENNE Miljoonaa teu Annual Vuosittainen container kontinkäsittelyvolyymi handling volume Vuosimuutos Kuukausittainen Monthly container kontinkäsittelyvolyymi handling volume LÄHTEET: Drewry Container Annual 2009/2010, Drewry Freight Shipper Insight (viimeisin havainto lokakuu 2010) 4

5 MARKKINANÄKYMÄT JA TALOUDELLINEN OHJEISTUS Kunnossapitopalvelujen kysynnän odotetaan olevan edellisvuotta korkeammalla tasolla asiakastoimialojen korkeampien kapasiteetin käyttöasteiden vuoksi Uusien laitteiden kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä kehittyvillä markkinoilla yleisesti. Myös asiakkaat Länsi- Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ovat vähitellen saamassa takaisin luottamustaan lisätä uuslaiteinvestointejaan Odotamme vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton ylittävän vuoden 2010 tason 5

6 ABU DHABI PORTS COMPANY (ADPC) LUOTTAA KONECRANES-KONSERNIIN Tilaus sisältää 30 automatisoitua nosturia (ASC) sekä terminaalin ohjausjärjestelmän (TOS) Tilauksen arvo yli 80 miljoonaa euroa Toimitus vuonna 2012 Konecranes-konsernilla on hyväksi havaittu ASC-ratkaisu Virginian Norfolkiin, Yhdysvaltoihin, toimitetut 30 ASC-nosturia käytössä 36 ASC-nosturia parhaillaan valmistuksessa toimitettavaksi Barcelonaan, Espanjaan, vuonna

7 YRITYSOSTOT VUONNA 2010 Kuusi MTS-yhtiötä: kaksi Tanskassa, Iso-Britanniassa, USA:ssa Nosturihuoltoyhtiöt Ranskassa ja Marokossa Ostettu 22 % Kiton osakkeista Investoinnit yritysostoihin ja osakkuusyhtiöihin 46,5 MEUR vuonna 2010 Yritysostojen vaikutus on noin kolme prosenttia tilauksiin ja kaksi prosenttia liikevaihtoon vuonna

8 MAROKKOLAISEN TECHNIPLUS:N OSTO Marokkolainen satamanosturihuolto- ja modernisaatioyritys Konecranes-konsernin ensimmäinen yritysosto Pohjois- Afrikassa Techniplus toimi aiemmin Konecranes-konsernin valmistamien trukkien ja satamanostureiden jakelijana Marokossa Techniplus:lla on 120 työntekijää ja sen liikevaihto oli 7 miljoonaa euroa vuonna

9 CHILELÄISEN GRUAS KOMANIN OSTO TAMMIKUUSSA 2011 Yritysostoon sisältyy myös Peruun äskettäin perustettu tytäryhtiö Yritykset ovat erikoistuneet tarjoamaan nostolaiteratkaisuja ja kunnossapitopalveluja Chilessä, Perussa ja Boliviassa Lähes 500 nosturin asennuskanta, joista valtaosa on rakennettu Konecranesteknologialla Gruas Komanilla on 60 työntekijää ja sen liikevaihto oli 7 miljoonaa euroa vuonna

10 MARKKINAOSUUS JA KOKO VUONNA 2010 Työstökonehuoltomarkkina arviolta 2x nosturihuoltomarkkina Markkinan koko ~10 mrd euroa Avoin markkina >3 mrd euroa Huom! Markkinaosuudet ja -koot perustuvat Konecranes-konsernin arvioihin, koska kattavia tilastoja ei ole saatavilla. Markkinan koko ~8 mrd euroa Markkinan koko ~11 mrd euroa 10

11 SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q4 Tilaukset: 477,7 (361,1) MEUR, +32,3 % Liikevaihto: 469,4 (428,9) MEUR, +9,5 % 11

12 TILAUSKANTA (607.0) MEUR, % 12

13 LIIKEVOITTO JA MARGINAALI Q4 EBIT: 45,8 (27,3) MEUR Marginaali: 9,8 % (6,4 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja 13

14 SAADUT TILAUKSET 1 536,0 (1 348,9) MEUR, +13,9% 14

15 LIIKEVAIHTO 1 546,3 (1 671,3) MEUR, -7,5% 15

16 LIIKEVOITTO JA -MARGINAALI EBIT: 115,1 (118,8) MEUR Marginaali: 7,4 % (7,1 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja 16

17 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA- ALUEITTAIN (liukuva 12 kk) 17 % (16) Vuonna MEUR 57 % (1 671) 43 % (63) (37) Vuonna MEUR 30 % (1 671) 53 % (29) (55) *%-osuudet pyöristetty, jotta yhteissumma 100 % 17

18 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO ROCE % 56,3 46,2* 29,5 24,3 24,2 17,8 10,8 13,7 17,2 19,3 *Vuonna 2007 kiinteistömyyntivoiton sisältävä pääoman tuotto oli 50,4 % 18

19 KUNNOSSAPITO 19

20 KUNNOSSAPITO: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q4 Tilaukset: 154,4 (121,8) MEUR, +26,7 % Liikevaihto: 211,3 (170,5) MEUR, +24,0 % Tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä ja liiketoiminta-alueilla 20

21 KUNNOSSAPITO: LIIKEVOITTO JA MARGINAALI Q4 EBIT: 22,1 (15,8) MEUR Marginaali: 10,5 % (9,3 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja Kannattavuus parani korkeamman volyymin ansiosta 21

22 HUOLTOSOPIMUSKANTA 376 (363) tuhatta laitetta, +3,4 % vuosittainen arvo 145,7 (122,3) MEUR, +20,1 % 22

23 KUNNOSSAPIDON TILAUSKANTA 103,3 (75,9) MEUR, +36,0 % 23

24 LAITTEET 24

25 LAITTEET: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q4 Tilaukset: 349,2 (262,2) MEUR, +33,2 % Liikevaihto: 288,5 (284,0) MEUR, +1,6 % Saadut tilaukset nousivat kaikilla maantieteellisillä alueilla Saadut tilaukset nousivat kaikissa liiketoimintayksiköissä paitsi Trukeissa, joiden kysyntä oli vahvaa jo Q4/09 Merkittäviä satamanosturitilauksia sekä Q4/09 että Q4/10 25

26 LAITTEET: LIIKEVOITTO JA MARGINAALI Q4 EBIT: 27,4 (15,4) MEUR Marginaali: 9,5 % (5,4 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja Liikevoittomarginaali parani kustannussäästöjen ja myyntimixin ansiosta 26

27 LAITTEIDEN TILAUSKANTA 652,9 (547,8) MEUR, +19,2 % 27

28 TASE JA KASSAVIRTA 28

29 NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA Q4 191,6 (138,8) MEUR 12,4 % (8,3 %) liikevaihdosta *Q1/10 ilman 53 miljoonan euron osinkovelkaa 29

30 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ 37.6 MEUR investoinnit yritysostoihin ja osakkuusyhtiöhankintoihin vuonna

31 NETTOVELKAANTUMISASTE (GEARING) Q4 Oma pääoma: 456,2 (407,1) MEUR Nettovelka: -17,4 (-77,7) MEUR Gearing: -3.8% (-19.1%) 31

32 LIITTEET 32

33 TULOSLASKELMA MEUR Q Q % Muutos Liikevaihto 469,4 428,9 9,5 Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 1,1 Poistot ja arvonalentumiset -8,0-11,8 Liiketoiminnan muut kulut -416,7-396,0 Liikevoitto 45,8 22,2 106,9 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 1,2-0,2 Muut rahoitustuotot ja - kulut -1,6-3,4 Tulos ennen veroja 45,4 18,6 144,6 Verot -13,5-5,2 Tilikauden voitto 31,9 13,4 139,1 33

34 TASE MEUR MEUR Pitkäaikaiset varat 345,2 286,7 Oma pääoma 456,2 407,1 Vaihto-omaisuus 269,9 248,2 Pitkäaikainen vieras pääoma 107,9 113,3 Muut lyhytaikaiset varat 462,0 387,9 Varaukset 50,1 61,1 Rahat ja pankkisaamiset 98,5 137,5 Lyhytaikainen vieras pääoma 561,2 478,9 Varat yhteensä 1 175, ,4 Velat yhteensä 1 175, ,4 34

35 KASSAVIRTALASKELMA MEUR Q Q Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 53,8 36,4 Käyttöpääoman muutos -31,0 64,4 Rahoituserät ja maksetut tuloverot 8,4-10,8 Liiketoiminnan nettokassavirta 31,2 89,9 Investointien nettokassavirta -10,2-18,4 Kassavirta ennen rahoituksen kassavirtoja 21,0 71,5 Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut 0,1 0,2 Korollisen velan muutos -27,4-24,1 Rahoituksen nettokassavirta -27,2-23,9 Rahavarojen muuntoerot 1,3 1,5 Rahavarojen muutos -4,8 49,1 Rahavarat tilikauden alussa 103,3 88,5 Rahavarat tilikauden lopussa 98,5 137,5 Rahavarojen muutos -4,8 49,1 35

36 TUNNUSLUVUT MEUR Q Q % Muutos Liikevaihto 469,4 428,9 9,5 Liikevoitto (EBIT) sisältäen uudelleenjärjestelykulut 45,8 22,2 106,9 Tulos ennen veroja 45,4 18,6 144,6 Nettotulos 31,9 13,4 139,1 Liiketoiminnan kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja 31,2 89,9-65,3 Korollinen nettovelka -17,4-77,7-77,6 Nettovelkaantumisaste (gearing), (%) -3,8-19,1-80,1 Omavaraisuusaste, (%) 44,7 45,1-0,9 Sijoitetun pääoman tuotto (%), liukuva 12 kk 24,2 19,3 25,4 Oman pääoman tuotto (%), liukuva 12 kk 18,1 15,5 16,8 Oma pääoma/osake, EUR 7,6 6,8 11,7 Investoinnit 22,3 25,7-13,0 Henkilöstö kauden lopussa ,7 Henkilöstö keskimäärin ,7 36

37 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeita % Markkina-arvo miljardia euroa ilman omia osakkeita 1 Htt 2 Holding Oy Ab ,0 2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,4 3 Gustavson Stig, Konecranes-konsernin hallituksen puheenjohtaja ,3 4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,2 44,8 % 37,6 % 5 Nordstjernan Ab ,2 6 Nordea rahastot, yhteensä ,4 7 Sigrid Juselius Stiftelse ,0 8 SEB Gyllenberg rahastot, yhteensä ,0 0,9 9 Handelsbanken rahastot, yhteensä ,4 % 13,2 % *) annetun liputusilmoituksen mukaan BlackRock Inc. omistaa Konecranes Oyj:n osaketta eli 10,39 % osakkeista ja äänistä. 10 Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland rf ,9 Konecranes Oyj:n omistamat osakkeet* ,9 Hallintarekisteröidyt osakkeet ,8 Muut osakkeenomistajat ,0 Yhteensä ,0 *) Konecranes Oyj:n hallussa on suoraan yhtiön omaa osaketta ja välillisesti KCR Management Oy:n kautta omaa osaketta. Kaupankäyntitietoa: Noteeraus: NASDAX OMX Helsinki Noteeraus aloitettu: Lista: Large Cap Toimialaluokka: Teollisuustuotteet ja -palvelut Kaupankäyntitunnus: KCR1V 1-12/10 kaupankäyntivolyymi/päivä, keskimäärin osaketta, 8,3 MEUR 37

38 YHTEYSTIEDOT Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Puh Teo Ottola, finanssijohtaja Puh Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja Puh Anna-Mari Kautto, sijoittajasuhdeassistentti Puh

39 KIITOS! 39

TILINPÄÄTÖS 2011. 2.2.2012 Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja. 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.

TILINPÄÄTÖS 2011. 2.2.2012 Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja. 2012 Konecranes Plc. All rights reserved. TILINPÄÄTÖS 2011 2.2.2012 Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja 1 Q4/11 KESKEISET TAPAHTUMAT Positiivista Lähes miljardin euron tilauskanta, kaikkien aikojen paras vuodenvaihteessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008

Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008 SERVICE LIGHT LIFTING INDUSTRIAL CRANES PROCESS CRANES PORT AND SHIPYARD CRANES LIFT TRUCKS YARD INFORMATION TECHNOLOGY Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008 Tilaukset ennätystasolla, vahva tulosparannus

Lisätiedot

KCI Konecranes Oyj tammi-syyskuu 2006: Vuosineljänneksen tilaukset ja liikevoitto ennätyksellisen korkeat

KCI Konecranes Oyj tammi-syyskuu 2006: Vuosineljänneksen tilaukset ja liikevoitto ennätyksellisen korkeat KCI Konecranes Oyj tammi-syyskuu 2006: Vuosineljänneksen tilaukset ja liikevoitto ennätyksellisen korkeat Saadut tilaukset olivat 3. neljänneksellä 403,4 (Q3/05:278,1) milj. euroa; kasvu 45,1 %, orgaaninen

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 SERVICE LIGHT LIFTING INDUSTRIAL CRANES PROCESS CRANES PORT CRANES LIFT TRUCKS YARD INFORMATION TECHNOLOGY MACHINE TOOL SERVICE Vankka suoritus vaikeassa markkinatilanteessa Ellei

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-9/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2011

Tilinpäätöstiedote 2011 Tilinpäätöstiedote 2011 16.2.2012 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Talousjohtaja Jonas Söderkvist Q4/11: Paluu kannattavaan kasvuun LOKAKUU JOULUKUU 2011 Liikevaihto kasvoi 24,4 %:ia 186,8 (150,1) M tai 23,7

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (17) 12.7. BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu H1 - Liikevaihto 49 743 tuhatta euroa (44 446 tuhatta euroa) kasvu 11,9 prosenttia - Liikevoitto 5 143 tuhatta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin

Lisätiedot

vuosikertomus pelisäännöt

vuosikertomus pelisäännöt vuosikertomus 2011 pelisäännöt uusiksi Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita, joiden laatu,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 76% ja oli 19,7 miljoonaa euroa Liiketulos moninkertaistui edelliseen vuoteen

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2006

Taloudellinen katsaus 2006 2006 Tunnusluvut MEUR Muutos Saadut tilaukset 1.472,8 1.061,2 38,8% Tilauskanta 31.12. 571,6 432,1 32,3% Liikevaihto 1.482,5 970,8 52,7% Liikevoitto EBIT 105,5 49,3 113,8% Liikevoittomarginaali EBIT, %

Lisätiedot

Palvelut kehittyivät vakaasti painopiste kannattavuuden parantamisessa

Palvelut kehittyivät vakaasti painopiste kannattavuuden parantamisessa Palvelut kehittyivät vakaasti painopiste kannattavuuden parantamisessa Tilinpäätös 213 6.2.214 Pasi Laine, toimitusjohtaja Markku Honkasalo, talousjohtaja Sisältö Tilinpäätös 213 1 2 3 4 5 6 7 Vuosi 213

Lisätiedot

Q4 & FY. Tilinpäätös 2014 1. tammikuuta 30. joulukuuta

Q4 & FY. Tilinpäätös 2014 1. tammikuuta 30. joulukuuta Q4 & FY 2014 Tilinpäätös 2014 1. tammikuuta 30. joulukuuta 2 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti Flow Control ja Services -liiketoimintojen tilaukset kasvoivat, kaivoslaitemarkkinat olivat edelleen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

TietoEnatorin koko vuoden 2003 ja neljännen neljänneksen kehitys

TietoEnatorin koko vuoden 2003 ja neljännen neljänneksen kehitys Tietoenator Oyj Pörssitiedote 5.2.2004 Klo 8.00 1 (13) TietoEnatorin koko vuoden 2003 ja neljännen neljänneksen kehitys Vuoden 2003 liikevaihto kasvoi 8 % 1 374,3 (1 271,1) milj. euroon, neljännen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Oyj varsinainen yhtiökokous

Smart way to smart products Etteplan Oyj varsinainen yhtiökokous Etteplan Oyj varsinainen yhtiökokous Toimitusjohtaja Juha Näkki 27.3.2015 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Pekka Lundmark

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Pekka Lundmark TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Pekka Lundmark RYAN FLYNN NIMITETTY LAITTEET-LIIKETOIMINTA- ALUEEN JOHTAJAKSI Ryan Flynn palaa Konecranes Oyj:hin ja aloittaa 1.6.2014 Strategia-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus q1 1.1. 31.3.2011. Konsernin tilauskanta kasvoi 53 % ja oli maaliskuun lopussa 104 Me (68 Me).

Osavuosikatsaus q1 1.1. 31.3.2011. Konsernin tilauskanta kasvoi 53 % ja oli maaliskuun lopussa 104 Me (68 Me). 2010 Osavuosikatsaus q1 1.1. 31.3.2011 Konsernin tilauskanta kasvoi 53 % ja oli maaliskuun lopussa 104 Me (68 Me). Liikevaihto katsauskaudella nousi 58 % ja oli 144 Me (91 Me). Kapasiteetin käyttöaste

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2009 kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Q 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUULTA 2007

Q 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUULTA 2007 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUULTA 2007 Q 1 KONEELLE ENNÄTYSMÄÄRÄ TILAUKSIA Q1 1 Tilaukset kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7 prosentilla, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Tammi-kesäkuu Viimeiset 12 kk Ed.v. MEUR

Tammi-kesäkuu Viimeiset 12 kk Ed.v. MEUR OSAVUOSIKATSAUS 1 (13) KCI Konecranes konserni Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 LIIKEVAIHDON LASKU STANDARDINOSTOLAITTEISSA PAINOI KONSERNIN TULOSTA, MUUT LIIKETOIMINTA-ALUEET PARANSIVAT Toimintaympäristö

Lisätiedot