Ensimmäiset apurahat säätiö jakoi vuonna Toimintansa aikana on myöntänyt apurahoja 70 tutkijalle tai tutkijaryhmälle, yhteensä euroa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ensimmäiset apurahat säätiö jakoi vuonna 1997. Toimintansa aikana on myöntänyt apurahoja 70 tutkijalle tai tutkijaryhmälle, yhteensä 433 306 euroa."

Transkriptio

1 Suomen Parkinson-säätiö rs Finlands Parkinson- stiftelse The Finnish Parkinson Foundation Säätiön toiminta vuonna 2008 Säätiölain mukainen toimintakertomus Yleistä Suomen Parkinson-liitto ry vastaanotti vuonna 1994 vantaalaisen Sylvia Sjölundin testamenttilahjoituksen, joka mahdollisti Suomen Parkinson- säätiön perustamisen. Liitto päätti perustamisesta pitämässään kokouksessa. Patentti- ja rekisterihallitus antoi säätiön perustamisluvan ja vahvisti säätiön säännöt Suomen Parkinson-säätiö tukee ja edistää Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriöitä koskevaa tieteellistä tutkimusta. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemiseen. Säätiöllä on myös omaa tutkimusta. Ensimmäiset apurahat säätiö jakoi vuonna Toimintansa aikana on myöntänyt apurahoja 70 tutkijalle tai tutkijaryhmälle, yhteensä euroa. Verohallitus on nimennyt säätiön vuosiksi sellaiseksi tuloverolain 57 :n 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa. Suomen Parkinson-säätiö rs on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen. Säätiön on päivittänyt sääntöjään ja ne on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa

2 2(5) Hallinto Säätiön asioista vastaa Suomen Parkinson-liitto ry:n liittohallituksen 4-vuotiskaudeksi valitsema hallitus. Säätiön puheenjohtajaksi valittiin professori Heikki Teräväinen, varapuheenjohtajaksi ministeri Iiro Viinanen (potilasjäsen), hallituksen muut jäsenet ovat varatuomari Kaarina Vaaraniemi, Timo Korva (potilasjäsen), professori Ariel Gordin ja dosentti Seppo Kaakkola. Varajäseniä ei ole. Hallituksen jäsenillä on säätiön hallinnossa vaadittavaa asiantuntemusta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Säätiön tilintarkastajina ovat toimineet KTM Pirjo Varanka ja KHT Veikko Soinio, varalla KHT Osmo Soinio ja KTM Sari Essayah. Säätiön hallitus piti vuoden 2008 aikana 6 kokousta ja käsitteli niissä 75 pykälää. Asioiden vaatiessa on pidetty sähköposti- ja puhelinneuvotteluja. Säätiö toimii osoitteessa Porthaninkatu 6 A 19 Turku. Säätiön y-tunnus on Säätiön asiamiehenä on toiminut järjestöneuvos Leena Hosike- Punta. Kirjanpitäjä Raija Pohjavirta toimi asti saattaen loppuun 2007 tilinpäätöksen. Säätiön taloushallinto ja kirjanpitäjän tehtävät siirtyivät vuoden 2008 alusta lähtien Teemuaho Oy Tilitoimisto Merja Laaksoselle. Toimintavuoden aikana käynnistyi eläkkeelle jäävän asiamiehen seuraajan valinta. Avoimen haun kautta asiamiehen tehtävistä kiinnostui 17 hakijaa, joista säätiön asiamiehen osa-aikaiseen tehtävään valittiin VTM Terhi Pajunen-Mäkelä. Terhi Pajunen-Mäkelä aloitti perehtymisen ja siirtyi hoitamaan asiamiehen tehtäviä alkaen. Asiamiehen tehtävänä on säätiön hallituksen antamin valtuuksin johtaa ja kehittää säätiön toimintaa, valmistella ja esitellä hallitukselle käsiteltävät asiat ja panna päätökset täytäntöön. Tutkimuksen tukeminen Säätiö jakaa omaisuuden tuoton puitteissa vuosittain apurahoja tieteelliseen tutkimukseen. Hallitus arvioi saapuneet apurahahakemukset tieteellisestä näkökulmasta ja tekee päätökset apurahojen myöntämisestä. Ilmoitus apurahan myöntämisestä 2008 julkaistiin Lääkärilehdessä, Parkinson postia-lehdessä, Duodecimissa ja Turun yliopiston www-sivuilla. Apurahojen hausta välitettiin tietoa monipuolisesti ja mm. Suomen Neurologisen Yhdistyksen Liikehäiriöalajaoksen jäsenet ovat saaneet tietoa sähköpostina. Myönnetyt apurahat Apurahoja jaettiin vuoden 2008 aikana yhteensä euroa 18 henkilölle, joista kolmelle henkilölle myönnettiin opintomatka-apuraha. Apurahan saivat LL Tua Annanmäki, proviisori Mikko Gynther, LL Pekka Jokinen, professori Anne Juppo, proviisori Minna Kairisalo, proviisori Mikko Käenmäki, LL Ville Lumme, LT

3 3(5) Jukka Lyytinen, LL Heidi Matinolli, LK Topi Mattila, proviisori Katja Puttonen, LL Eero Rissanen, toimintaterapeutti Katri Tuuha, proviisori Leena Vilponen ja LT Antti Väänänen. Apurahan opintomatkaa varten saivat LL Katja Airaksinen, FM Saara Rissanen ja FM Susanne Bäck. Säätiön myöntämien apurahojen saajien nimet julkistettiin Suomen Parkinson-liiton kevätliittokokouksen yhteydessä Ristiinassa. Apurahojen myöntämisestä välitettiin tietoa huhtikuussa pidettävän kansainvälisen Parkinson-viikon tiedotuksen yhteydessä sekä liiton jäsenlehdessä. Apurahan saajista Katri Tuuha esitteli Suomen Parkinson- liiton jäsenistölle tutkimushankkeensa liiton syyskokouksessa, joka pidettiin Turussa. Apurahan saajat velvoitetaan antamaan säätiölle selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluttua. Säätiön tutkimusohjelma Säätiöllä on myös oma tutkimusohjelma. Keväällä 2006 aloitettu tutkimus SOPEUTUMISVALMENNUKSEN VAIKUTUS TOIMINTAKYKYYN JA ELÄMÄNLAATUUN, jatkuu vielä vuodelle Tutkimukseen on tarkoitus saada 1000 osallistujaa. Vuoden 2008 loppuun mennessä tutkimukseen oli osallistunut 900 Suomen Parkinson-liiton kursseille hakenutta ja näistä vajaa puolet oli ehtinyt vastata 6 kk:n kuluttua tehtävään seurantakyselyyn. Tallennuksesta ja postituksista on huolehtinut tutkimussihteerinä toiminut Hannele Hyppönen. Kurssien yhteydessä tehtyjen jatkosuositusten toteutumisesta on meneillään oma tutkimusosionsa yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoiden kanssa, joita ohjaa VTL Sirppa Kinos. Tästä osiosta tehtävät lopputyöt valmistunevat Yhteistyössä TYKS:n neurologian ja korvatautien klinikan sekä Turun ammattikorkeakoulun fysioterapiaosaston kanssa syksyllä 2006 aloitettu tutkimusprojekti SAIRAUDEN JA HOIDON VAIKUTUS TASAPAINOON PARKINSONIN TAUTIA JA SERVIKAALISTA DYSTONIAA SAIRASTAVILLA jatkuu edelleen laajemman tutkimusaineiston saamiseksi dystoniapotilaiden tasapainotutkimuksena TYKS:n neurologian ja korvatautien poliklinikan yhteistyönä. Parkinson-potilaiden tasapainotutkimukseen liittyy kaksi kaksiosaista tasapainokurssia, joista toisen jatko-osa on vielä huhtikuussa Tutkimusprojektista valmistui 2008 kolmen Turun AMK:n fysioterapiaopiskelijan lopputyö: Anniina Aalto, Anna-Kaisa Mamia ja Tytti Nurminen Ohjattu ja ohjeistettu tasapainoharjoittelu Parkinsonpotilailla. Syksyllä 2007 käynnistyi tutkimusprojekti PARKINSON-POTILAAN KÄVELY JA SEN KUNTOUTUS TAUDIN ERI VAIHEISSA ja ensimmäisessä tutkimusosiossa tutkittiin tilanvaihteluiden vaikutusta Parkinsonpotilaan kävelyyn ja tasapainoon. Tähän tutkimukseen liittyvä fysioterapeuttiopiskelijoiden lopputyö valmistui 2008:Emmi Henriksson, Tove Karlsson ja Lotta Kauhanen Parkinson-potilaan motoristen tilanvaihteluiden vaikutus toimintakykyyn ja kävelyyn. Tutkimuskokonaisuuteen liittyvä kaksiosainen kävelykuntoutuskurssi toteutui 2008 helmi- ja elokuussa. Polikliininen kävelykuntoutuskurssi yhteistyössä TYKS:n neurologian klinikan ja fysiatrian poliklinikan ja Turun ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoiden kanssa käynnistyi syksyllä 2008 ja se jatkuu vielä Vuoden 2008 aikana tutkittiin kognitiivisten ongelmien yleisyyttä, ilmenemismuotoja ja vaikeusastetta Suvituulessa Parkinson-liiton kursseille osallistuvilla. Tutkimukseen osallistui 107 Parkinson-potilasta,

4 15 dystoniaa ja kuusi Huntingtonin tautia sairastavaa. Tutkimukseen liittyy myös toimintaterapeutti Katri Tuuhan pro gradu tutkimus, jota Suomen Parkinson-säätiö tukee apurahalla. Vuonna 2008 valmistui Piia Nykoppin lääketieteen lisensiaattitutkinnon syventävien opintojen kirjallinen työ Parkinsonin tautia sairastavien laitoshoito Turun kaupungissa, hän sai tutkimukseen säätiön apurahan vuonna Lisäksi säätiö oli mukana järjestämässä koulutusta Parkinsonin tautia sairastavia hoitaville lääkäreille, erityisesti neurologeille ja neurologiaan erikoistuville geriatreille ja sisätautilääkäreille. Koulutus järjestettiin Helsingissä yhteistyössä lääketehdas GlaxoSmithKlinen ja Suomen Neurologisen Yhdistyksen (SNY) liikehäiriöalajaoksen ja Suomen Parkinson-säätiön kanssa. Koulutus hyväksyttiin erikoistumiskoulutukseksi (4h) neurologian, geriatrian, sisätautien ja yleislääketieteen erikoisaloille. Tiedotus Säätiö on tiedottanut toiminnastaan Parkinson postia-lehdessä ja muissa valtakunnallisissa tiedotusvälineissä. Säätiön esite on painettu molemmilla kotimaisilla kielillä sekä englanninkielisenä. Sitä on jaettu asiasta kiinnostuneille eri yhteyksissä. Yhteistyötä säätiö on tehnyt Viestintätoimisto Sanakunnan kanssa. Verkkosivuilta löytyy mm. liikesairauksia käsitteleviä asiantuntijaartikkeleja. Toimintavuonna sivuja päivitettiin ja asiantuntijoiden tiedotteita lisättiin ja monipuolistettiin. Testamenttilahjoitusten tekemistä on helpotettu valmiilla kaavakkeilla. Apurahan hakemiseen löytyy niin ikään kaavake sekä ohjeet. Säätiön sähköpostiosoite on Säätiön tiedotusta lisättiin monipuolisemmalla apurahailmoittelulla ja lehdistötiedotteilla. Säätiön tunnettuutta on pyritty tehostamaan edelleen ja vuonna 2008 tiedotusyhteistyötä on täsmennetty Parkinson postia-lehden kanssa. Meneillään olevista säätiön tutkimusprojekteista on tiedotettu Parkinson postia -lehdessä. Aiempien tutkimusten tuloksista on kerrottu: Martikainen K, Marttila R. Dystoniapotilas ja työ. Parkinson postia 3/2008: Tutkimusyhteistyötä on ollut myös muiden tutkimusryhmien kanssa. Yhteistyössä Kansanterveyslaitoksen tutkijoiden kanssa syntyi julkaisu: Havulinna AS, Tienari PJ, Marttila RJ, Martikainen KK, Eriksson JG, Taskinen O, Moltchanova E, Karvonen M. Geographical variation of medicated parkinsonism in Finland during 1995 to Mov Disord 2008; 23: (5) Talous Säätiö saa varansa sijoitustoiminnan lisäksi yksityisten ja yhteisöjen tekemistä lahjoituksista ja testamenttilahjoituksista. Verohallitus nimesi säätiön vuosiksi sellaiseksi tuloverolain 57 :n 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa. Ko. lahjoituksia ei tullut vuoden 2008 aikana.

5 Yksityishenkilöt ovat antaneet lahjoituksia säätiölle muistokukkien ja onnittelulahjojen sijaan. 5(5) Vuoden 2005 alussa säätiö sai merkittävän lahjoituksen yksityisiltä henkilöiltä, jotka haluavat pysyä nimettöminä. Lahjoittajien toiveena oli tukea Parkinsonin tautiin sairastuneiden hoitoon erikoistuvien lääkärien koulutusta sekä Parkinsonin taudin lääketutkimusta. Lahjoittajien toivomus on huomioitu apurahahakemusten käsittelyn ja ratkaisujen yhteydessä mm. matkaapurahan myöntämisenä. Säätiön tuotot ovat kertyneet määräaikaisista pankkitalletuksista, osinkotuotoista, arvopapereista, kiinteistö- ja metsämyyntituotoista sekä yksityisten lahjoittajien lahjoituksista. Henkilökunta Säätiössä ovat toimineet osa-aikaiset asiamies ja kirjanpitäjä, tutkijaneurologi ja tutkimussihteeri. Osakehuoneiston hoitoon liittyvää siivoustyötä on ostettu tuntityönä. Omaisuuden hoito Sysmän testamenttilahjoituksen metsää on hoidettu metsähoitolakiin perustuvan metsähoitosuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelma vuosille on vahvistettu Testamenttilahjoituksena saatua metsämaata ei lahjoittajan toivomuksesta myydä. Säätiön metsää hoidetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti tuottavalla tavalla ja tuotolla tuetaan tutkimusta. Espoon kiinteistön kunnostustyöt kauppasopimuksen velvoitteiden loppuunsaattamiseksi saatiin toimintavuonna loppuun ja loppuraportti toimitettiin Osakehuoneiston, Porthaninkatu 6 A 19 Turku, huolto hoidetaan asianmukaisella tavalla. Säätiön talouden tulevaisuus on lahjoitusten, Sysmän metsän tuoton sekä turvallisen ja tuottavan sijoitustoiminnan turvaamaa. Säätiöllä on sijoitusstrategia, jonka mukaan säätiö noudattaa varmaa ja tuottavaa sijoituslinjausta matalalla riskitasolla. Tavoite on, että sijoitusjakautuma olisi riskitaso huomioiden tasapainoinen eri vaihtoehtojen kesken ja sijoitushorisontti n. 10 vuotta.

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan Ajankohtaista Duodecimista Jouko Lönnqvist Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan on kuulunut lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen seuran perustamisesta eli vuodesta 1881 alkaen. Vuonna 1906

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4. Hallinto 4. Jäsenistö 7 Jäsenistön kokoukset

SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4. Hallinto 4. Jäsenistö 7 Jäsenistön kokoukset Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2013 SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4 Hallinto 4 Vuosikokous Hallitus Tilintarkastaja Taloustoimikunta ja rahanvartija

Lisätiedot

SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF

SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF 1 SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF 15.2.2013 Muutoksia Parkinson-liiton keskustoimistossa Kelan päätös jättää ostamatta liitolta kuntoutusta on pakottanut Parkinson-liiton tekemään

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 Liikuntatieteellisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2009 Vuosi 2009 oli Seuran historian 76. toimintavuosi. Seuran sääntöjen 2 mukaisena

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT

SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminta 1. Yhdistyksen nimi on Suomalaisten Kemistien Seura ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 26.2.2011 Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 21.2.2012 SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN NIMI,

Lisätiedot