LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2003"

Transkriptio

1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2003 AIKA: Su klo 13:00 PAIKKA: TEK-toimisto, Rajavartijankatu 2, Helsinki LÄSNÄ: Jukka Juntunen, LT puheenjohtaja Ahti Kangas Timo Kokkonen, KTK puheenjohtaja Suvi Pesonen (poistui klo 14.00) Markus Saari (kutsuttuna) Jussi Sistonen, KTR puheenjohtaja Vesa Toropainen Turo Turja 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja kiitti paikallaolijoita aktiivisesta työskentelyviikonlopusta ja TEK:ä tilojen käytöstä. 2. Kokouksen sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin Ahti Kangas. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Kohdaksi 21 lisättiin päivitys KTK:n kokoonpanosta. Muilta osin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 5. Kokouksen 1/03 pöytäkirjan hyväksyminen Kokouksen 1/03 pöytäkirja hyväksyttiin. 1

2 6. Ilmoitusasiat Jussi Sistonen ilmoitti, että FS-opastyöryhmälle hankittavia lisämateriaaleja ei ollut saatavilla Sistosen Symposium-matkalta. Markus Saari on hankkinut Leila Ulmasen kanssa yhteistyössä sähköpostilistat (Laskuvarjotoimikunta), ilmailuliitto.fi (Koulutus- ja turvallisuuskomitea), (Kalustotyöryhmä) ja (Kilpailukomitea). Edellisten lisäksi Saari selvittää mahdollisuutta perustaa laskuvarjokerhojen koulutuspäälliköiden sähköpostilistan. Jukka Juntunen on selvittänyt C/D-kansion hinnan Sil Shopin kanssa. 100 kpl erässä kansio maksaa (pelkkä kansio) 15 ¼ Juntunen ei ole saanut Napapiirin Laskuvarjokerholta päivitettyä ohjetta hyppytoiminnasta. NLU päivittää ohjeensa lähitulevaisuudessa ja Juntunen toimittaa sen KTK:n jäsenille. Kumottavaksi esitettävät M-määräykset lähetettiin LTH:n ja LTH:sta saadun vastauksen mukaan vain yksi (1280/85, muutos 1) kumotaan (lähtenyt saatekirje on liitteenä 1 ja kirje LTH:sta on liitteenä 2). KLT:n hintoihin on tullut muutoksia. Uusi kelpoisuusvaatimukset ja hakuohjeita lomake on liitteenä 3 ja uusi kirje kerhojen koulutuspäälliköille on liitteenä 4. KTL:n hakemuslomake siirretään KTK:n www-sivuille. Strongilta vastaus tandem examinator kyselyyn on liitteenä 5. Asiaa käsitellään lisää kohdassa 19. Roivainen on ollut yhteydessä Tanskan Alex Kristensen koskien alkeiskurssin pituutta. Kristensen oli luvannut vastata Roivaisen kyselyyn, mutta vastausta ei ole kuulunut. Roivainen tiedustelee asiaa uudestaan Tanskasta. Opas I maksaa SIL-shopissa 3,15 ja Opas II 6 euroa. Kauden 1. vaaratilanneilmoitus on suomalaisen hyppääjän ilmoitus Floridasta. Ahti Kangas on toimittanut Roivaiselle nova-hm kurssia varten videomateriaalia. Roivainen on lähettänyt VT-ilmoitusten koosteen Irlantiin Safety Surveyn liitteeksi (liite 6). SIL:n tilastojen mukaan vuonna 2002 myönnettiin uusia C-luokkia 91 ja uusintoja 219. Roivainen on vastannut kyselyyn VV-valjaista; alkeiskoulutuksen valjasharjoittelussa on käytettävä hyppykäyttöä vastaavaa valjastyyppiä (Koulutusohjelma I; Ohje). Kangas tiedottaa Termiikkiä asiasta. Roivainen on kerännyt laskuvarjo-ohjeiston sisällysluetteloa. 2

3 7. Työskentelyviikonlopun satoa Työskentelyviikonlopusta tehtiin erillinen muistio. Muistio on liitteenä Rahatilanne Kokkosen esitys budjetiksi vuodelle 2003 hyväksyttiin (liite 8). Kohtuulliset budjettiylitykset eri projekteissa voi PJ hyväksyä kunhan kokonaisbudjetti ei ylity. Rahatilanteesta ei saatu selvitystä, koska Roivainen ei ollut läsnä kokouksessa. 9. WWW-sivujen tilanne Saari siirtää KTK:n www-sivuille: puuttuvat pöytäkirjat, Hyvä hyppykurssilainenesitteen, FAI-lisenssi-hakemuksen, KLT-hakemuskaavakkeen, Pokan vanhin-ohjeen, TT 1/03 ja varjolistat. Saari ilmoitti, että KTK:n sivuille siirrettäväksi tarkoitettu materiaali tulee varustaa subjektilla KTK:n sivuille [dokumentin nimi]. Saari ja Seppälä ovat yhteydessä www-sivuista liittyen PJ-palaveriin. 10. C/D-koulutuspaketin tilanne FS-opas: Karjalainen on pyytänyt asiaan liittyvää vanhaa materiaalia. Kokkonen on toimittanut materiaalia (vanha FS-opas ja FS-koulutusohjelma sekä mallipohjaksi Radiokouluttajan opas doc-tiedostona). CF-opas: Ei uutta tiedotettavaa. T&T: Ei uutta tiedotettavaa. Kuvausopas: Ei uutta tiedotettavaa. Kuvunkäsittely: Opas on Juntusella työn alla. Toropainen ja Saari ryhtyvät vastuuhenkilöksi ja muodostavat työryhmän yhdessä Juntusen kanssa. Pallohyppyopas: Hyväksyttiin Pallohyppyopas ja siihen liittyvät liitteet. Opas lähetetään LTH:oon. Liitteenä 9 ovat LTH:n lähtevät versiot saatekirjeineen. C/D-kansio: Päivityksen helpottamiseksi kansion sisällysluetteloa päätettiin ylläpitää myös KTK:n www-sivuilla. Sisällysluetteloon tulee vain sillä hetkellä valmiit oppaat. Toropainen lisää sisällysluetteloon päivämäärän ja vaihtaa fontin Arialiksi. Kansiota päätettiin hankkia 400 kpl, mikäli PJ-palaveri ja SIL tukevat päätöstä. Kansion toimitusaika on 3-4 viikkoa. 3

4 11. Sähköisen materiaalin kerääminen Kokkonen esitteli suunnitelmiaan materiaalin jakamisesta CD:llä. Esim. KP:n kansion kansio jaettaisiin ensin CD:llä ja päivitykset hoidettaisiin KTK:n www-sivujen kautta. KTK:n sivulla ovat myös tärkeimmät KP:n kansion kohdat. Levytilan sallimissa rajoissa www sivuille pyritään tulevaisuudessa laittamaan mahdollisimman paljon KP:n kansion materiaalia. Kokkonen vastaa KP:n kansion materiaalin keräämisestä. Lisäksi kerätään CD-levyt voimassa olevasta materiaalista tämän vuoden kuluessa. Hyppymestarikoulutus Kangas, novahyppymestarikoulutus ja tandemhyppymestarikoulutus Turja, kalustoon liittyvä materiaali Sistonen ja C/D-pakettiin liittyvä materiaali Toropainen sekä muu SIL-materiaali Roivainen. Sovittiin, että edellä mainitut vastuuhenkilöt kokoavat vastuualueensa materiaalia ja hanketta aletaan kehittää. 12. PJ-palaveriin KTK:n edustaja Koska kaikki KTK:n jäsenet ovat estyneitä, toimii Juntunen KTK edustajana PJpalaverissa. Juntunen tiedottaa puheenjohtajia KTK:n hankkeista ja yms.: turvallisuustiedote I/03 + vanhojen kooste, (KTR:n kalustoasioiden kooste), tiedotteiden uusi ajatusmalli pokanvanhin -ohje varjolistat + ajatusmalli (siipikuorma 1,3 + sallittu varjo alle 250 hyppyä) KP:n paperien uusiminen Hyvä hyppykurssilainen -esite FXC:n käyttöohje HM:lle C/D-kansio + tilausmäärät mielipide alkeiskurssin lyhentämisestä vastuu ovatko kerhot jakaneet Opas II:a oikeassa vaiheessa (ennen HV:tä) ja kaikille lentokoneen polttoaine vieraileva oppilas paljonko aikovat kouluttaa hyppymestareita vuonna 2003 WWW-sivut HM-koulutus uudistuu vuonna 2004 uusi Oppilaan Opas I kaudelle 2004 ja uusi Opas II aikaisintaan kaudelle

5 13. Turvallisuustiedote I/2003 Päätettiin määrätä suojalasit pakollisiksi kaikilla oppilashypyillä. Hyväksyttiin turvallisuustiedote 1/03 lähetettäväksi kerhoihin, koulutuspäälliköille ja kaikille hyppymestareille (liite 10). Turvallisuustiedotteeseen 1/2003 on koostettu turvallisuusasiat vanhoista turvallisuustiedotteista. Vanhat turvallisuustiedotteet voidaan poistaa, kun KTR on työstänyt vastaavan kalustokoosteen vanhojen turvallisuustiedotteiden säästettävistä kalustoasioista. Toropainen tekee saatekirjeen ehdotuksen, jossa käsitellään TT 1/2003 ja kumotut turvallisuustiedotteet (jakeluun lähtenyt saatekirje liitteenä 11). ULK on toimittanut UH-kyselyn vastauksen Roivaiselle, joka toimittaa vastauksen edelleen Kirsi Kanthille ja KTK:lle. Roivainen ylläpitää varjolistoja. KTR toimii lausunnon antajana. 14. Ohjeet ja esitteet Hyväksyttiin käyttöön Hyppylennon pokanvanhimman ohje (liite 12). Ohjetta KP:n kelpoisuuksien uusimisesta jatkokehitetään. KTR työstää FXC:n käyttöohjetta HM:lle. Hyvä hyppykurssilainen 2003 esite hyväksyttiin käyttöön (liite 13). Hyväksyttiin varjolistat (3 kpl) käyttöön (liitteet 14, 15 ja 16). 15. KP:n kansion sisällysluettelo xx.xx.2003 Todettiin, että useaa paperia pitää muuttaa, kun määräykset ja ohjeet muuttuvat (tosin tarvittavat muutokset eivät ole isoja). 16. Ruotsinkielisen Oppilaan Opas I:n tilanne Tomi Kinnunen Vaasan Laskuvarjokerhosta (VLK) on kääntänyt Oppilaan Opas I sisällön ruotsiksi. VLK järjestää kauden ensimmäisen ruotsinkielisen kurssin kesäkuussa ja on pyytänyt ruotsinkielisen oppaan painoversiota siihen mennessä. Kangas toimittaa KTK:lle hyväksyttäväksi päivitetyn oppaan ja hoitaa oppaan painoon. 5

6 17. Määräykset Hyväksyttiin päivitetyt versiot alkeiskoulutusohjelmasta, nova-alkeiskoulutusohjelmasta, koulutusohjelmasta II ja koulutusohjelmasta II/nova. Kokkonen kirjoittaa koulutusohjelmat puhtaaksi ja lähettää ne Roivaiselle. Roivainen tekee koulutusohjelmien kansilehden (liite 17; päivitetyt koulutusohjelmat ja kansilehti). Roivainen tekee saatekirjeen ja lähettää päivitetyt koulutusohjelmat LTH:oon hyväksyttäviksi (liite 18; saatekirje). Roivainen on yhteydessä LTH:oon aikataulusta sekä vaatimusten osalta koskien kommentoitavana olevia OPS M6-1 ja liiton ohjeita. Keskusteltiin määräysuudistuksen voimaantulopäivämäärästä. 18. Radion jättäminen pois alkeiskoulutuksesta Keskusteltiin hankkeesta. Kokkonen totesi, että KTK:lla ei ole riittävästi varmaa tietoa radioiden poisjättämisen onnettomuustilastoja parantavasta vaikutuksesta. Todettiin, että vaatii lisäselvityksiä siitä, miten Ruotsissa on koulutettu ennen radioiden poisjättämistä varjon ohjaamista ja laskeutumista. Roivainen selvittää Ruotsin kollegaltaan lisätietoa asiasta. 19. Tandem examinatorien kouluttaminen Strong Enterprises on vastannut kyselyyn. Examinator-ehdokkaiden on Strongin mukaan matkustettava USA:aan saadakseen examinator-pätevyys. Päätettiin selvittää mahdollisuuksia examinatorien kouluttamisen rahoittamiseksi Ilmailun Tukisäätiön apurahalla. Turja hoitaa asiaa. 20. Muut esille tulevat asiat Muita esille tulevia asioita ei ollut. 21. Koulutus- ja turvallisuuskomitean kokoonpano Suvi Pesonen ilmoitti jäävänsä opintovapaalle KTK:sta. Markus Saari kutsuttiin komitean täysivaltaiseksi jäseneksi. 22. Seuraavasta kokouksesta päättäminen Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi erillisellä kutsulla. 6

7 23. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta ja onnistuneesta viikonlopusta ja päätti kokouksen klo 15:40. Pöytäkirjan vakuudeksi Timo Kokkonen Koulutus- ja turvallisuuskomitean puheenjohtaja Liitteet: Liite 1 ja 2 Kirjeenvaihto LTH:n kanssa koskien kumottavaksi esitettäviä määräyksiä Liite 3 KLT:n korjattu kelpoisuusvaatimukset ja hakuohjeita -lomake Liite 4 Uusi saatekirje koulutuspäälliköille KTL:n hakemisesta Liite 5 Strongin vastaus tandem examinator kyselyyn Liite 6 Roivaisen Irlantiin lähettämä VT-ilmoitusten koonnos Safety Surveyn liitteeksi Liite 7 Työskentelyviikonlopun muistio Liite 8 KTK:n budjetti 2003, Liite 9 LTH:oon lähetetty Pallohyppyopas liitteineen ja saatekirjeineen Liite 10 Turvallisuustiedote I/2003, Liite 11 TT 1/03 saatekirje, Liite 12 Hyppylennon pokanvanhimman ohje Liite 13 Hyvä hyppykurssilainen 2003 esite Liite 14 Luettelo hyppykoulutukseen hyväksytyistä päävarjotyypeistä Liite 15 Luettelo C-luokan kelpoisuuden omaavien alle 250 hyppyä hypänneiden käyttöön hyväksytyistä Liite 16 Luettelo Suomessa koulutus- ja hyppykäyttöön hyväksytyt varavarjo- ja valjasjärjestelmätyypeistä Liite 17 Koulutusohjelman kansilehti ja päivitetyt koulutusohjelmat Liite 18 LTH:oon lähetetty saatekirje koulutusohjelmista 7

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2004. Cumulus Airport hotel, Vantaa, Helsinki

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2004. Cumulus Airport hotel, Vantaa, Helsinki SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2004 AIKA: Pe 8.10.2004 klo 19:00 22:00 La 9.10.2004 klo 9:00 11:00 La 9.10.2004 klo 16:00 18:00 PAIKKA:

Lisätiedot

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Läsnä Poissa Piia Keskimaa, puheenjohtaja Irma Harden Jaana Saloniemi Anna-Mari

Lisätiedot

Reserviläislehdessä oli yhdeksän laskuvarjokerhon yhteismainos. Kukin kerho ja LT maksoivat ilmoituksesta à 100 euroa. Liite 2.

Reserviläislehdessä oli yhdeksän laskuvarjokerhon yhteismainos. Kukin kerho ja LT maksoivat ilmoituksesta à 100 euroa. Liite 2. SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunnan kokous 2/2011 Aika: 22.10.2011 klo 18.45 19.56 ja 23.10.2011 13.33 14.58 Paikka: Kokoushotelli Meripuisto, Espoo Läsnä: Heidi Ahonen, pj Ulla Siimes,

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Todettiin, että uudet säännöt tulevat voimaan vasta, kun ne on hyväksytty.

Todettiin, että uudet säännöt tulevat voimaan vasta, kun ne on hyväksytty. SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2008 * 28.2.2008 Paikka Bridge Areena, Perttulantie 6, Helsinki Läsnä Olli A. Manni* puheenjohtaja (poissa 18) Fred Sundwall*

Lisätiedot

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki Liidintoimikunta PÖYTÄKIRJA Liidintoimikunnan kokous 1/2010 Aika: 27.4.2010 klo 17.16-19.59 Paikka: SIL-talo, Malmi Läsnä: Karoliina Turppo,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012. Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012. Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012 AIKA: Keskiviikko 28.11.2012 klo 17.30 PAIKKA: LÄSNÄ: Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää Heli Jutila Kirsi Järvinen, sihteeri Jani

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009.

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009. Suomen Briard ry Hallituksen kokous 1/2009 Kokous järjestetty sähköisenä kokouksena 22.2. 6.3.2009 Läsnä: Annamari Aarnio, Nina Pakkanen, Satu Vähä, Tuula Tanska, Kati Jokio, Anna Väänänen, Tiina Järveläinen,

Lisätiedot

AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(12) Hallitus 14.1.2009

AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(12) Hallitus 14.1.2009 AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(12) 14.1.2009 Aika 12.1.2009 Paikalla Poissa (pj) Anna Uimonen Satu Harden (sihteeri) Nina Janger Pöytäkirja, internet-välipäätös 1 Kokouksen avaus Internetkokous

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Oulun Vesimiehet ry Johtokunnan kokous 2/2015 Aika: 16.2.2015 klo 18:00 Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira Läsnä: Jouni Herronen (pj), Markku Heiskari (siht), Markus Riihimäki, Pasi Pentinpuro, Turo Tossavainen,

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11 Aika 16.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta. Naruportintie 68, Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Vpj. valinta 4. Raksanuoret

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10.1.2013 1(6)

PÖYTÄKIRJA 10.1.2013 1(6) 10.1.2013 1(6) VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2013 Aika 26.1.2013 klo 10:53 15:40 Paikka Läsnä SPEK Pasila Mika Jäntti, pj Esko Lehtonen, Länsi-Suomi Samuel Siliin, Etelä-Suomi Veli Lampela,

Lisätiedot

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 23.2.2015 klo 18.00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen

Lisätiedot

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki Liidintoimikunta PÖYTÄKIRJA Liidintoimikunnan kokous 2/2010 Aika: 16.9.2010 klo 17.32-20.40 Paikka: SIL-talo, Malmi Läsnä: Karoliina Turppo,

Lisätiedot

Hallituksen kokous 2 / 2014

Hallituksen kokous 2 / 2014 Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Agrikultur-forststudenternas förbund AFSF rf Y-tunnus 1734154-9 Hallituksen kokous 2 / 2014 Pöytäkirja Aika: 03.02.2014 klo 12 Paikka: MMYL: kerhotila, B-talo,

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Seuraava kokous 26.9. Keijo Korhonen ei pysty osallistumaan. Antti Eskola toimii sijaisena. Ari Pulkkisen osallistuminen varmistetaan tällä viikolla.

Seuraava kokous 26.9. Keijo Korhonen ei pysty osallistumaan. Antti Eskola toimii sijaisena. Ari Pulkkisen osallistuminen varmistetaan tällä viikolla. Pöytäkirja 1 (6) Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä 5/2012 Aika: 14.8.2012 Paikka: Tieke Läsnä: Kristiina Seppälä, puheenjohtaja Pirjo Ilola, Harri Korhonen, Antti Eskola, Kati Ström-Lepola, Veli-Matti Sahlberg,

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 6/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 1.2.2010 klo 16:00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Laura Korhonen Sisä-

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 Yhtymähallitus 3.7.2014 1. Mainiementie 25, 16900 LAMMI

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 Yhtymähallitus 3.7.2014 1. Mainiementie 25, 16900 LAMMI Yhtymähallitus 3.7.2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 3.7.2014 klo 12.00 Paikka Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelintalo Mainiementie 25, 16900 LAMMI Asiat 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2014

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2014 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2014 Paikka: Otakaari 5 (D103a, Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n kiltahuone), 02150 Espoo Aika: keskiviikko 8.1.2014,

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO 31.1.2011

KOKOUSMUISTIO 31.1.2011 ESATKYn johtokunnan kokous Numero 1/2011 Aika Torstaina 20.1.2011 klo 16:30-18:35 Paikka Osallistujat Poissa Technopolis Vapaudenaukio neuvotteluhuone Savander Valtakatu 49 53100 Lappeenranta Jari Harju,

Lisätiedot

Läsnä: Karppanen Mari, Kouhia Mika, Kurosawa Sinikka, Pajarinen Eija (puh.joht.), Servomaa Henri, Tiikkaja Anna (siht.

Läsnä: Karppanen Mari, Kouhia Mika, Kurosawa Sinikka, Pajarinen Eija (puh.joht.), Servomaa Henri, Tiikkaja Anna (siht. Tokion Suomi-koulun johtokunnan kokous Aika: 10.4.2011 klo 17.10 Paikka: Arisunomori, Minami-Azabu, Minato-ku, Tokio Läsnä: Karppanen Mari, Kouhia Mika, Kurosawa Sinikka, Pajarinen Eija (puh.joht.), Servomaa

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 25.4.2010, Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 7.1.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 7.1.2005 1(7) Aika 7.1.2005 Paikka Läsnä Suomen Lakimiesliitto ry:n Ylähuone, Uudenmaankatu 4-6, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, hallituksen sihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 27.3.2014 klo 18.00-21.20 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = x) Raija Häkkinen (ilm. esteestä) Reijo Koskinen vpj. (ilm. esteestä) Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja

Lisätiedot

-Liedon nuva 27.3.15. Pöytäkirjat vuosi 2012 27.1 17.2 24.3 13.4 24.4 15.5 19.6 22.8 26.9 30.10 20.11 18.12

-Liedon nuva 27.3.15. Pöytäkirjat vuosi 2012 27.1 17.2 24.3 13.4 24.4 15.5 19.6 22.8 26.9 30.10 20.11 18.12 Liedon nuorisovaltuusto Pöytäkirja -Liedon nuva 27.3.15 Pöytäkirjat vuosi 2012 27.1 17.2 24.3 13.4 24.4 15.5 19.6 22.8 26.9 30.10 20.11 18.12 LIEDON NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Aika: 27.1.2012 klo 19.00

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) NEUVOSTO 21.06.2011

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) NEUVOSTO 21.06.2011 TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) TORNION KYLIEN NEUVOSTON KOKOUS Aika: 14.6.2011 klo 18.00-20.15 Paikka: Arpelan nuorisoseurantalo Läsnä: Osmo Huhta Arpela Arto Kanto Arpela Jari Kauppila Arpela Kirsti

Lisätiedot