Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 5/2005. AIKA: La klo 11:00 14:00 Su klo 9:00 11:00, 12:00 12:20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 5/2005. AIKA: La 8.10.2005 klo 11:00 14:00 Su 9.10.2005 klo 9:00 11:00, 12:00 12:20"

Transkriptio

1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 5/2005 AIKA: La klo 11:00 14:00 Su klo 9:00 11:00, 12:00 12:20 PAIKKA: Paikalla M/s Gabriella Kari Asikainen Teemu Hietakari su klo 10:35 alkaen Jukka Juntunen (LT pj) klo 11:07 alkaen; ei su Timo Kokkonen (KTK pj) Kimmo Paularanta Martti Roivainen (SIL ry:n KP) ei la; su klo10:45 11:00 Pauli Sillanpää Jussi Sistonen (KTR pj) ei su 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11: Kokouksen sihteerin valinta Kokouksen sihteeriksi valittiin Kimmo Paularanta. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 5. Kokouksen 4/05 pöytäkirjan hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty sähköpostikeskusteluna Ilmoitus- ja sähköpostiasiat sekä lyhyen keskustelun asiat Sähköpostikeskusteluissa hyväksytty materiaali: o Tiedon tallettaminen ja jakelu ohje, , liite [1] Ohje on jaettu kohderyhmille SIL ry:n toimesta. Hyppymestarikouluttajien nimeäminen. o Luomajoki on ollut yhteydessä UIO:oon yhteistyössä Roivaisen kanssa asiassa mahdollisesti esiintyneiden väärinkäsitysten selvittämiseksi. Keskusteluissa oli muun muassa sovittu, että Urheiluilmailuopisto antaa kokelaalle todistuksen soveltuvuudesta HM-kouluttajaksi. Tämän jälkeen kokelas voi hakea HM-kouluttajakelpoisuutta SIL ry:ltä. Lisäksi sovittiin, että SIL ry antaa HM-kouluttajakelpoisuudesta todistuksen ja ylläpitää luetteloa hyväksymistään kouluttajista. Lisäksi sovittiin, että HM-kurssilla, HM-jatkokoulutuksissa ja pidettäessä NHM- tai THM-kurssin lisäosia voi kuitenkin opettajana toimia myös muu soveltuva henkilö hyväksytyn HMkouluttajan valvonnassa. KTK:n pöytäkirja, kokous 5/2005 1/10

2 o Hyppymestarikouluttajien nimeäminen -ohjetta päivitettiin näiltä osin. Uusi hyväksytty ohje on liitteenä [2]. o Lisäksi päätettiin vielä asia myös LT:n hyväksyttäväksi. o Esitellään ohje myös UIO:n rehtorille ja pyydetään hänen suostumuksensa asiaan liittyen. Lisäksi keskustellaan, ketkä ovat nykyisiä kouluttajia. Tandemhyppymestarikoulutuksen oppimateriaalin kehittäminen -projekti on edennyt edellisen kokouksen jälkeen seuraavasti: o Kertauspaketin (Tandem Flight, Tandem Side Spin + muuta Strongin syventävää opetusmateriaalia DVD:llä + suomenkielinen TICC-opetusmoniste). Valmiit 30 pakettia on jaettu tämänhetkisille tandemhyppymestareille. Varattu raha on käytetty, mutta ei vielä laskutettu. Termiikkitarkastuksessa oli tehty havainto liittyen kerhon käyttämään vanhentuneeseen Tandemkurssille ilmoittautumislomakkeeseen, jossa ilmoitetaan vakuutusturva väärin (uudessa Vakuutusmeklarit-vakuutuksessa ei ole tapaturmavakuutusta, kuten vanhoissa; myös tandemoppilaan ohjeet ovat päivittyneet tältä osin). Lisäksi KP:t eivät välttämättä ole tiedostaneet tandemiin liittyvää erityispiirteitä, kuten 50 hypyn vaatimusta ja TAH-koetta (uusi versio) kelpoisuutta uusittaessa jne. o Tiedotetta ei ollut vielä lähetty SIL ry:n kiireiden takia, mutta Roivainen lupasi lähettää tiedotteen viikolla 41. Tiedote on liitteenä [3]. Kokkonen on lähettänyt sähköpostilla kommentoitavaksi ehdotuksen vuoden 2006 toimintasuunnitelmaksi. o Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2006, ja se on liitteenä [4] Turpaboogiet: o Käytiin läpi majoituksen sekä kokouspaikan ja -ajan yms. tilanne. o KTK:n ohjelman jatkosuunnittelua (aiheet, sisältö, pitäjät): KTK:n kyselytunti (KTK on vastaamassa hyppääjiä määräyksissä, koulutusohjelmissa, oppaissa yms. askarruttaviin kysymyksiin). Lisäksi otetaan vastaan kehittämisehdotuksia yms. (kirjataan ylös uutta KTK:ta varten). KTK:n jäsenet, Juntunen toimii puheenjohtajana. Juntunen kehittää otsikon TB:tä varten. Koulutus- & turvallisuusasiat (valmistuneen materiaalin esittelyä ja tulevan tiedottamista yms., kuten viime vuonnakin). Kokkonen. Jatkokoulutuksen (Opas II) kalvosarja, HM-koekysymykset, Näytöshyppyohje, Nova-alkeisopas, TAH-koe kelpoisuuden uusimiseksi, Tandemvarjon pakkauskirjanpito, Tandemoppilaan ohjeet, Turvallisuustiedote II ja III, Koulutusohjelmat, Liiton ohjeet Laskuvarjohyppykoulutus sekä Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset. Turvallisuustiedotteet ja Turvallisuusmääräykset vuonna Mahdollisuus vetää alkeiskurssi kolmessa päivässä (mikäli hyväksytään LTH:ssa) on käytettävä oikein hyväksi. o Mm. on oltava riittävästi kouluttajia käytettävissä. Joonas Karjalainen esittelee novakoulutusta. Lääketieteellisiä asioita (voisi myös sisältää uusien ohjeiden TTV:n ja lääketieteellisien vaatimuksien perustelun ). Juntunen selvittää, pääsevätkö esimerkiksi Maria Selänne tai Jouko Puikkonen puhumaan. KTK:n pöytäkirja, kokous 5/2005 2/10

3 TAH-palaveri. Luomajoki. Tiedotuspalsta, ideoiden/epäkohtien palautekanava (yleisesti tai johonkin projektiin erityisesti) ja KTK:n nettisivut yleensä. Sillanpää esittelee. Vaaratilanteet Kokkonen. Muistutetaan vaaratilanneilmoitusten tekemisen tärkeydestä sekä niiden oikeasta täyttötavasta. o C/D-luokan hyppääjä on ensimmäiseksi itse vastuussa vaaratilanneilmoituksen täyttämisestä. Sistonen tekee kalustovaaratilanteista esityksen tavallisen hyppääjän näkökulmasta. Vaaratilanneilmoitukset käydään läpi koontia varten seuraavasti: Hietakari , Paularanta 41 70, Sillanpää , Asikainen , Kokkonen 131. o Kokkonen lähettää datapohjan kaikille maanantaina , palautus hänelle mennessä. IRM ja SIM tilattu. Saapuvat arviolta viikolla 43. Kysely hyppypäiväkirjan muodosta yms. kerhojen KP:lle/HM:lle on vielä kesken, ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Vastuuhenkilönä Luomajoki Joonas Karjalaiselle on toimitettu sähköisessä muodossa Novahyppymestarin opas ( ) oppaan päivitysprojektia varten. Kokkonen on pyytänyt nova-alkeiskurssin kirjanpitoa sähköisessä muodossa Roivaiselta, joka kysyi asiaa SLK:n koulutuspäälliköltä. Kirjanpito on saatu ja muokattu KP:n kansiota varten. Kokkonen on pyytänyt novakoulutuksen koulutuskortteja sähköisesti Karjalaiselta ja Roivaiselta. Tarkoituksena on liittää ne KP:n kansioon tulevien novakoulutuskerhojen käytettäväksi. 7. Rahatilanne Käytiin läpi rahatilanne ja loppuvuoden kulujen arvio. KTK on pysynyt talousarviossaan. 8. C/D-koulutuspaketin tilanne Kuvausopas: o Luomajoki on kysynyt oppaan tekijältä halukkuutta jatkaa, mutta hänellä on muita kiireitä liikaa, joten Sillanpää siirtyy vastuuhenkilöksi. o Luomajoki on lähettänyt asiaan liittyvän materiaalin Sillanpäälle. Freeflyopas: o Asikainen on kysynyt tekijöiltä tilannetta ja opas on oikolukua ja kuvitusta vaille valmis. 9. Sähköinen materiaali ja materiaalin jakelu WWW-sivujen tilanne: o Sivuille on tehty päivityksiä Opas II, järjestys- ja esitysmuotomuutoksia. Jatko-oppaat mainoskuvan taakse, valmistuu o Edellisessä kokouksessa keskusteltiin tiedotuspalstan tekemisestä KTK:n nettisivuille ja mahdollisesti siihen tulevista kohdista ja kirjattiin muistiin seuraavat asiat: Milloin aikaisintaan on tulossa ostettavan materiaalin seuraava versio. KTK:n pöytäkirja, kokous 5/2005 3/10

4 Opas I, II ja hyppypäiväkirja, uutta versiota ei tule ennen v Ilmoitus seuraavasta päivitysajankohdasta tulee www-sivulle hyvissä ajoin. Vaaratilanneraporttien kertomaa (kauden aikana jo). Tietoa ulkomailta. Ideoiden/epäkohtien palautekanava (yleisesti tai johonkin projektiin erityisesti). o Käytiin läpi seuraava Sillanpään ja Asikaisen tekemä ehdotus toteuttamisesta. KTK:n sivuille oma alakohta KTK tiedottaa, jonka alle eritelty edellä luetellut olevat asiat Nyt kun erotellaan turvallisuusmääräykset ja tiedotteet, niin KTK:n sivuilla menuotsikko Turvallisuus, jonka alta avautuu kohdat Määräykset ja Tiedotteet. Tähän kommentoitiin, että voisi olla parempi ratkaisu mahdollisimman lyhyt polku, eli heti päämenussa Turvallisuusmääräykset ja Turvallisuustiedotteet. On mahdollista tehdä myös palautelomake (webform) KTK:n sivuille, esim. oma menunsa Palaute KTK:lle, jonka alla lomake. Tämän lähettäminen edelleen halutulle henkilö(i)lle on mahdollista. Mallilomake esim. liiton sivuilla index.php?mid=187 o Sillanpää kehittää asiaa edelleen ja esittelee sivut KTK:lle seuraavassa kokouksessa. Mahdollisuuksien mukaan lähettää KTK:lle osoitteen, josta katsottavissa jo ennen kokousta. Sähköisen materiaalin kerääminen ja ylläpito. o Sähköinen materiaali on siirretty palvelimelle. o Asikainen toimittaa salasanat viikolla 41. Materiaalista puuttuvat Oppilaan Opas I:n kalvosarjan viimeisen netissä olevan version ( ) PowerPoint-versio. Asikainen on lähettänyt Kankaalle asiasta sähköpostia. Myös puuttuneen FS-oppaan ei-pdf-version ovat oppaan tekijät toimittaneet Kokkoselle. Opas on tehty FrameMaker 7.1:llä. Asikainen on muuntanut Oppilaan Opas I:n versiot Wordmuotoon ja lähettänyt ne Kokkoselle. KP:n kansion CD:n päivitys. o Kokkonen on lähettänyt uuden materiaalin Asikaiselle. o Asikainen on päivittänyt Eero Aallon tekemän koodin. o Asikainen laittaa materiaalin nettiin ja lähettää osoitteen Kokkoselle. o Sovittiin, että aikataulu ja jakelu tapahtuvat, kuten edellisen kokouksen pöytäkirjaan on merkitty mahdollisista KTK:ssa lopettamisista huolimatta. 10. Turvallisuustiedote Tiedotteen III/05 toinen versio (sisältäen viime kokouksessa sovitut uudet asiat ja vanhojen asioiden muokatut versiot) on lähetetty KTK:lle sähköpostilla tarkastettavaksi. o Hyväksyttiin Turvallisuustiedote III/2005, (liitteenä [5]). Jatkettiin keskustelua käytännön toteutuksesta liittyen vaaratilanneilmoitusten osavuosikatsauksiin tärkeimpien juttujen osalta (tehtäväjako eri henkilöille lisäselvityksien tekemistä varten). o Jatketaan noudattaen tehtäväjakoperiaatetta. KTK:n pöytäkirja, kokous 5/2005 4/10

5 11. Laskuvarjohyppääjien terveydentilavaatimukset Ahola on tehnyt allekirjoitetun saatekirjeen, päivätty , lähetettäväksi LTH:oon yhdessä ohjeiden hyväksyttämisen kanssa. o Saatekirje on Kokkosella, joka lähettää sen SIL ry:n yhdessä muun LTH:lle lähetettävän Ohje- ja Koulutusohjelmamateriaalin kanssa. Saatekirje on liitteenä [6]. 12. SIL ry:n ohjeet Määräykset o Kokkonen on lähettänyt lopulliset versiot nro 8 KTK:lle otsikolla SIL ry:n ohjeet. o Hyväksyttiin SIL ry:n ohje Laskuvarjohyppykoulutus, (liite [7]). o Hyväksyttiin SIL ry:n ohje Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset, (liite [8]). Edellisessä kokouksessa sovittuja lisäselvityksiä ei ole tehty ja todettiin, ettei myöskään tehdä. Kokkonen lähettää ohjeet SIL ry:hyn (KTK CC:nä) yhdessä muuttuneiden kohtien luettelon ja niiden perustelujen (liite [9];) sekä terveydentila-asioiden saatekirjeen kanssa. Sillanpää kirjoittaa em. ohjeiden perustelut mennessä. KTK esittää, että SIL ry lähettää materiaalin eteenpäin mahdollisimman pian saatuaan sen. 13. Kokous keskeytettiin klo 13.55, koska liiton ohjelma alkaa klo Kokous jatkuu sunnuntaina klo 9.00 paikallista aikaa. 15. SIL ry:n ohjeet Ulkomailla hankitun hyppymestari-, novahyppymestari- tai tandemhyppymestarikelpoisuuden muuntaminen suomalaiseksi. o Kokkonen on lähettänyt ohjeen KTK:lle kommentoitavaksi. o Tähän saatujen kommenttien perusteella muokatun aineiston on Kokkonen 1.10 lähettänyt uudelleen KTK:lle otsikolla Ulkomailla hankitun HM-NHM-THM-kelpoisuuden muuntaminen suomalaiseksi. o Kyseinen asia on nyt tehty erillisen ohjeen muotoon, omaksi kokonaisuudeksi, koska tekstiä on paljon ja asia koskee lähinnä HM-NHM- THM-kouluttajia ja SIL ry:tä. o Hyväksyttiin ohje Ulkomailla hankitun hyppymestari-, novahyppymestari- tai tandemhyppymestarikelpoisuuden muuntaminen suomalaiseksi, (liite [10]). Kokkonen lähettää vielä ohjeen Luomajoelle tarkastettavaksi tandemasioiden osalta. Mikäli tulee muutoksia, niin ohje hyväksytään sähköpostikeskusteluna ja asia kirjataan seuraavan kokouksen pöytäkirjaan. Itse ohje liitetään kuitenkin tämän pöytäkirjan liitteeksi. Kokkonen lähettää ohjeen SIL ry:hyn (KTK CC:nä). KTK esittää, että SIL ry lähettää materiaalin eteenpäin mahdollisimman pian saatuaan sen. KTK:n pöytäkirja, kokous 5/2005 5/10

6 16. Määräykset ja koulutusohjelmat Laskuvarjohyppykoulutusohjelma o Kokkonen on lähettänyt muuttuvat koulutusohjelmat (KO I, KO II: Novakoulutus ja Tandemhyppykoulutus) KTK:lle. Lisäksi novakohtaisista asioista pyydettiin lausunto J. Karjalaiselta. o Tähän saatujen kommenttien perusteella muokatun aineiston on Kokkonen lähettänyt uudelleen KTK:lle otsikolla Laskuvarjohyppykoulutusohjelma. o Hyväksyttiin seuraavat koulutusohjelmat ja niiden liitteet: Laskuvarjohyppykoulutusohjelma. Liite [11]. Koulutusohjelma I. Liite [12]. Alkeiskurssin koulutusohjelma. Liite [13]. o Malliesimerkit alkeiskurssin (kaksi versiota) koulutuskirjanpitona toimivasta koulutuspäiväkirjasta. Liitteet [14] ja [15]. Nova-alkeiskurssin koulutusohjelma. Liite [16]. o Malliesimerkit nova-alkeiskurssin koulutuskirjanpitona toimivasta koulutuspäiväkirjasta. Liite [17]. Koulutusohjelma II: Novakoulutus. Liite [18]. Tandemhyppykoulutus. Liite [19]. Hyppymestari-, novahm- ja tandemhyppymestarikoulutusohjelma o Viime kokouksen keskustelujen, Luomajoen tandemhyppymestarikurssin lisäosaa koskevien muutoksien, HM-kouluttajien ehdottaman novahyppymestarikurssin lisäosan sekä muiden kommenttien perusteella on ehdotukset ensin lähetetty KTK:lle jokainen erikseen sekä niihin tulleiden kommenttien perusteella muokattuna uudelleen otsikolla Hyppymestari-, novahm- ja tandemhyppymestarikoulutusohjelma. o Hyväksyttiin seuraavat koulutusohjelmat: HM-NHM-THM-koulutusohjelma. Liite [20]. HMkoulutus ja -kelpoisuus. Liite [21]. NovaHMkoulutus ja -kelpoisuus. Liite [22]. TandemHMkoulutus ja -kelpoisuus. Liite [23]. Kokkonen lähettää koulutusohjelmat yhdessä muuttuneiden kohtien luettelon ja niiden perustelujen (liitteet [24] ja [25]) kanssa SIL ry:hyn (KTK CC:nä). Hietakari kirjoittaa Laskuvarjohyppykoulutusohjelman perustelut mennessä. Paularanta kirjoittaa HM-, NHM- ja THM-koulutusohjelman perustelut mennessä. KTK esittää, että SIL ry lähettää materiaalin eteenpäin mahdollisimman pian saatuaan sen. 17. Kokous keskeytetään klo 10.59, koska liiton ohjelma alkaa klo Kokous jatkuu klo KTK:n pöytäkirja, kokous 5/2005 6/10

7 19. Ohjeet, oppaat, lomakkeet ja esitteet Kuvunkäsittelykoulutuksen opetusmateriaalin tilanne (Juntunen). o Juntunen tekee materiaalin valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Hyväksyttiin seuraava materiaali KP:n kansiota varten (päivämäärät lisätään ja materiaali julkaistaan, kun Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset on hyväksytty LTH:ssa). Kokkonen on lähettänyt kyseisen materiaalin KTK:lle otsikolla KP:n kansion tulevaa materiaalia. o Laskuvarjohyppääjän terveydentilavakuutus -lomake, liite [26]. o Tandemoppilaan terveydentilavakuutus -lomake, liite [27]. o Lääkärintarkastuksessa lääkärille esitettävät kaavakkeet laskuvarjohyppääjät, liite [28]. o Lääkärintarkastuksessa lääkärille esitettävät kaavakkeet tandemoppilaat, liite [29]. Todettiin lisäksi, että kun SIL ry:n ohjeet on hyväksytty, on myös tarkistettava seuraavien lomakkeiden ja kaavakkeiden sanamuodot: o Turvallisuuspäällikön toimintaohje (malli). o Henkilötieto-, jäsenhakemus-, vakuutusturva- ja vastuuvapautuslomake. o Henkilötieto-, jäsenhakemus-, vakuutusturva- ja vastuuvapautuslomake SIL ry:een liittymisellä. o Alkeiskurssin koulutuspäiväkirjan malli 1. Lisäksi malli 3 (nova). o Tandemhyppykurssille ilmoittautuminen; SIL ry vakuutus. o Tandemhyppykurssille ilmoittautuminen; Vakuutusmeklarit-vakuutus. o Tandemoppilaan ohjeet. o SIL ry:n koulutuslupaan liittyminen ja luvan uusiminen Ohje. Hakemusmalli liittymisestä SIL ry:n koulutuslupaan. o Tandem-ohje koulutuspäällikölle (Tandemhyppäämisen ohje KP:lle) o Koulutuspäällikön ja AKP:n luettelo Ohje KP:n ja AKP:n luettelo Keskusteltiin myös Kelpoisuusluokka- ja hyppymestarikelpoisuushakemuslomakkeen uusimisesta seuraavilta osin. o Rasti ruutuun paikat kirjallisen kokeen suorittamisesta HM:n ja THM kelpoisuutta uusittaessa. o KTK pyytää SIL ry:n mielipidettä siihen, onko hakemuslomaketta syytä päivittää. Lisäksi keskusteltiin siitä, että minkälainen on SIL ry:n määrittelemä teoriakoe, jolla USPA:n AFF-kurssin käynyt saa NHM-kelpoisuuden. o Todettiin, että koe pitää tehdä. o KTK ehdottaa Roivaiselle, että hän tekisi kokeen, koska tuntee novahyppäämisen. KTK:n pöytäkirja, kokous 5/2005 7/10

8 20. KTK:n toimihenkilöt PJ, VPJ, sihteeri, järjestelijä, vastuualueet, kokouksien vetovastuu. Ajatusmalli: KTK valitaan Turpaboogeissa, mutta uusi alkaa toimia yksin vasta vuoden vaihteessa. Siihen asti vanha on vielä vallassa. o Budjetti ja vuosikertomus ovat kalenterivuosittain. o Vaihto vanhasta uuteen voisi sujua paremmin (esim. olisi kokous, jossa kaikki paikalla) Tällainen kokous on suunnitteilla ensi vuoden alulle (ks. KTK:n Toimintasuunnitelma 2006). o KTK kannattaa suunniteltua mallia. 21. Muut esille tulevat asiat Todettiin, että LTH:n nettisivuilla on vain vanhentunut vaaratilanneilmoituslomakepohja. Sillanpää on yhteydessä LTH:oon, ja pyytää vaihtamaan pohjan samaan kuin KTK:n nettisivuilla. 22. Seuraavasta kokouksesta päättäminen Seuraava kokous pidetään hotelli Nuijamiehessä Turpaboogien yhteydessä pe klo 21:00 23: Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:20. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Timo Kokkonen KTK:n pöytäkirja, kokous 5/2005 8/10

9 LIITTEET [1] Tiedon tallettaminen ja jakelu ohje, [2] Hyppymestarikouluttajien nimeäminen -ohje (versio 2), [3] SIL ry:n tiedote kerhojen koulutuspäälliköille tandemasioista, [4] KTK vuoden 2006 toimintasuunnitelma [5] Turvallisuustiedote III/2005, [6] Teemu Aholan LTH:lle osoitettava saatekirje Laskuvarjohyppääjien uudet terveydentilavaatimukset, [7] KTK-hyväksytty SIL ry:n ohje Laskuvarjohyppykoulutus ( ) [8] KTK-hyväksytty SIL ry:n ohje Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset ( ) [9] KTK:n saatekirje SIL ry:n ohjeiden muutoksista [10] KTK-hyväksytty SIL ry:n ohje Ulkomailla hankitun hyppymestari-, novahyppymstari- tai tandemhyppymestarikelpoisuuden muuntaminen suomalaiseksi ( ) [11] KTK-hyväksytty Laskuvarjohyppykoulutusohjelma ( ) [12] KTK-hyväksytty Koulutusohjelma I ( ) [13] KTK-hyväksytty Alkeiskurssin koulutusohjelma ( ) [14] KTK-hyväksytty Malliesimerkit alkeiskurssin koulutuskirjanpitona toimivasta koulutuspäiväkirjasta, versio 1 ( ) [15] KTK-hyväksytty Malliesimerkit alkeiskurssin koulutuskirjanpitona toimivasta koulutuspäiväkirjasta, versio 2 ( ) [16] KTK-hyväksytty Nova-alkeiskurssin koulutusohjelma ( ) [17] KTK-hyväksytty Malliesimerkit nova-alkeiskurssin koulutuskirjanpitona toimivasta koulutuspäiväkirjasta ( ) [18] KTK-hyväksytty Koulutusohjelma II: Novakoulutus ( ) [19] KTK-hyväksytty Tandemhyppykoulutus ( ) [20] KTK-hyväksytty HM-NHM-THM-koulutusohjelma ( ) [21] KTK-hyväksytty HMkoulutus ja -kelpoisuus ( ) [22] KTK-hyväksytty NovaHMkoulutus ja -kelpoisuus ( ) KTK:n pöytäkirja, kokous 5/2005 9/10

10 [23] KTK-hyväksytty TandemHMkoulutus ja -kelpoisuus ( ) [24] KTK:n saatekirje Laskuvarjohyppykoulutusohjelman muutoksista [25] KTK:n saatekirje HM-, NHM- ja THM-koulutusohjelman muutoksista [26] Laskuvarjohyppääjän terveydentilavakuutus -lomake, KP:n kansiota varten [27] Tandemoppilaan terveydentilavakuutus -lomake, KP:n kansiota varten [28] Lääkärintarkastuksessa lääkärille esitettävät kaavakkeet laskuvarjohyppääjät, KP:n kansiota varten [29] Lääkärintarkastuksessa lääkärille esitettävät kaavakkeet tandemoppilaat, KP:n kansiota varten KTK:n pöytäkirja, kokous 5/ /10

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2005

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2005 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2005 AIKA: Su 15.5.2005 klo 9:00 16:00 PAIKKA: SIL:n luokka, Malmi Paikalla Teemu Ahola klo 9:25 Kari Asikainen

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2004

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2004 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2004 AIKA: Pe 5.11.2004 klo 19:00 22:00 PAIKKA: Paikalla Hotelli AVA, Helsinki Teemu Ahola Kari Asikainen

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2005

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2005 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2005 AIKA: Su 11.9.2005 klo 9:30 17:35 PAIKKA: SIL-luokka, Malmi Paikalla Kari Asikainen klo 10:20 Teemu

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2006

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2006 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2006 AIKA: Pe 17.11.2006 klo 19.00 23.00 PAIKKA: Paikalla: Tampere, Hotelli Victoria Teemu Hietakari Timo

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2005. 2. Kokouksen sihteerin valinta Kokouksen sihteeriksi valittiin Kimmo Paularanta.

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2005. 2. Kokouksen sihteerin valinta Kokouksen sihteeriksi valittiin Kimmo Paularanta. SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2005 AIKA: La 16.4.2005 klo 10:00 17:30 PAIKKA: Paikalla SIL:n luokka, Malmi Timo Kokkonen (KTK pj) Olli-Pekka

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 6/2005

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 6/2005 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 6/2005 AIKA: Pe 18.11.2005 klo 21:20 00:32 PAIKKA: Mikkeli, hotelli Nuijamies, huone 415 Paikalla Kari Asikainen

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2006

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2006 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2006 AIKA: La 7.10.2006 klo 10:00 11.00 ja 18.15 19.28 Su 8.10.2006 klo 13.00 16.00 PAIKKA: Paikalla: Hyvinkää,

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2004. Cumulus Airport hotel, Vantaa, Helsinki

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2004. Cumulus Airport hotel, Vantaa, Helsinki SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2004 AIKA: Pe 8.10.2004 klo 19:00 22:00 La 9.10.2004 klo 9:00 11:00 La 9.10.2004 klo 16:00 18:00 PAIKKA:

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 1/2004. La 24.1.2004 klo 10:00 17:00 (huom. paikallista aikaa)

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 1/2004. La 24.1.2004 klo 10:00 17:00 (huom. paikallista aikaa) SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 1/2004 AIKA: PAIKKA: Paikalla La 24.1.2004 klo 10:00 17:00 (huom. paikallista aikaa) Viking Cabriella Teemu

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 5/2003

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 5/2003 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 5/2003 AIKA: Pe 7.11.2003 klo 20:00 23:55 PAIKKA: Scandic-hotelli Julia, Turku Paikalla Teemu Ahola (kutsuttuna)

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2006

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2006 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2006 AIKA: La 20.5.2006 klo 10:00 16:00 PAIKKA: Paikalla: Malmi, SIL-luokka Teemu Hietakari Timo Kärnä

Lisätiedot

LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2003

LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2003 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2003 AIKA: Su 16.2.2003 klo 13:00 PAIKKA: TEK-toimisto, Rajavartijankatu 2, Helsinki LÄSNÄ: Jukka Juntunen,

Lisätiedot

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2003 AIKA: Su 5.10.2003 12:50-16:10 PAIKKA: LÄSNÄ: Scandic Hotel Espoo (Espoo) Ahti Kangas Timo Kokkonen,

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 5/2002

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 5/2002 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 5/2002 AIKA: La 23.11.2002 klo 9:30 12:05 PAIKKA: Suomen Ilmailuliitto, Helsinki-Malmin lentoasema LÄSNÄ:

Lisätiedot

Koulutuspäällikön kansion uusia asioita ja koepankki

Koulutuspäällikön kansion uusia asioita ja koepankki Koulutuspäällikön kansion uusia asioita ja koepankki Alkeiskurssidiat KP:n kansioon lisätään (9.5.) PL-alkeiskurssin (C-182) linkki powerpoint-esityksiin Laskuvarjohyppääjän oppaan luvuista 2-5 sekä muut

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2003. SIL-toimitalo, Helsinki-Malmin lentoasema (Helsinki) poissa Vesa Toropainen

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2003. SIL-toimitalo, Helsinki-Malmin lentoasema (Helsinki) poissa Vesa Toropainen SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2003 AIKA: Ma 12.5.2003 klo 16:30-21:00 PAIKKA: LÄSNÄ: SIL-toimitalo, Helsinki-Malmin lentoasema (Helsinki)

Lisätiedot

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV).

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV). SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4-2001 AIKA: PAIKKA: Ke 29.8.2001 klo 18.00 alkaen SIL ry, Malmi LÄSNÄ: Ilkka Keinänen puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2004. AIKA: La 25.9.2004 klo 10:00 17:00 SIL-Luokka, Malmin lentoasema, Helsinki

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2004. AIKA: La 25.9.2004 klo 10:00 17:00 SIL-Luokka, Malmin lentoasema, Helsinki SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2004 AIKA: La 25.9.2004 klo 10:00 17:00 PAIKKA: SIL-Luokka, Malmin lentoasema, Helsinki Paikalla Teemu

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 1/2005

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 1/2005 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 1/2005 AIKA: La 12.2.2005 klo 10:00 15:00 PAIKKA: Paikalla SIL:n luokka, Malmi Kari Asikainen Teemu Hietakari

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Paikka: yläsali, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Maj-Britt Varpe. Timo Räsänen Minna Bergström Hermanni Eskoli

Paikka: yläsali, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Maj-Britt Varpe. Timo Räsänen Minna Bergström Hermanni Eskoli Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika: torstai 9.2.2017 klo 17:00-18.09 Paikka: yläsali, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: pj jäsenet: kappalainen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Aika 9.4.2017 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 22 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Edustajiston sääntömääräinen syyskokous Esityslista Aika: 21.11.2017 klo 17.00 Paikka: Kutsu:, Helsinki. P317 Edustajiston jäsenet Hallitus KOKOUSTEKNISET ASIAT 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus.

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus. PÖYTÄKIRJA 12 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2010 Aika: 17.8.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2018

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2018 1/6 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2018 Aika 15.4.2018 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 20 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry 8.10.2005 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M6-1 tarkoittama hyväksytty koulutusohje ja -ohjeisto. Tämä ohje

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 117-128 17.11.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 20.07 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja 8/2018

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja 8/2018 AIKA: 20.11.2018 klo 17.02-18.54 PAIKKA: Laitilan Nuokkari, Kaukolantie 19, 23800 Laitila OSALLISTUJAT: Jäsenet: Lahtonen Erika Ihanmäki Jussi pj. I vara pj. Vuorela Ilmari II vara pj. Aho Niko Elo Jalmar

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Hallituksen kokous Pöytäkirja 2/2018

Hallituksen kokous Pöytäkirja 2/2018 Aika: Tiistaina 06.02.2018 kello 18.30 Paikka: Mestarinkatu 2, 20810 Turku Sisällys 1. KOKOUKSEN AVAUS... 2 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN... 2

Lisätiedot

Aika: keskiviikko klo Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Petri Puukki Timo Räsänen

Aika: keskiviikko klo Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Petri Puukki Timo Räsänen Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: keskiviikko 11.11.2015 klo 17.58-19.03 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous Aika: perjantaina 9.2.15 klo 16:00 Paikka: Pinni B huone 3134, 3. kerros Läsnä: Serafia Kari

Lisätiedot

Koulutusilmoitus. Timo Kokkonen Webinaari

Koulutusilmoitus. Timo Kokkonen Webinaari Koulutusilmoitus Timo Kokkonen Webinaari 8.5.2018 Koulutusilmoitus Laskuvarjohyppyorganisaatiolla tai organisaatiolla tarkoitetaan yhdistystä, kerhoa tai muuta tahoa, joka järjestää laskuvarjohyppyjä Koulutusorganisaatiolla

Lisätiedot

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PÖYTÄKIRJA PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: 07.06.2018 Paikka : Pyhäjoen kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 ESITYSLISTAN

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6

Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016 Aika: torstai 1.9.2016 klo 17.38-19.06 Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet: pj Minna Bergström

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 2 /2017

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 2 /2017 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 2 /2017 AIKA 22.11.2017, klo 18:00 PAIKKA Jakun koulu Paikalla 12 osallistujaa. Aluksi oli kahvitarjoilu. 1 KOKOUKSEN AVAUS Jakkukylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika 06.05.2015 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnantalo, 2krs. Akseli-niminen kokoushuone Ervastintie 2 Läsnäolijat Niemeläinen Ismo puheenjohtaja Tammi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Paikka: kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Hermanni Eskoli Petri Puukki Maj-Britt Varpe. Poissa Tytti Hyytiä Timo Räsänen

Paikka: kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Hermanni Eskoli Petri Puukki Maj-Britt Varpe. Poissa Tytti Hyytiä Timo Räsänen Sivu 1 / 6 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: perjantai 13.5.2016 klo 17.00 18.40 Paikka: kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet:

Lisätiedot

Paikka: (myös katuosoite) avasi kokouksen klo.

Paikka: (myös katuosoite) avasi kokouksen klo. 1 (6) VAV Asunnot Oy Pöytäkirja 1 / 20 ASUKASKOKOUS Aika: / 20 klo Paikka: (myös katuosoite) Läsnä: Liite 1, osanottajaluettelo 1. Kokouksen avaus avasi kokouksen klo. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Äänioikeutettuja

Lisätiedot

Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone

Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone KESKI-POHJANMAAN ERIKOISAIRAANHOITO- PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika 27.05.2015 Klo 14:00-15:30 Paikka Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 22 Kokouksen avaus 3 23 Kokouksen

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2015

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2015 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2015 BEST WESTERN Hotel Samantta Välitie 1 90830 Haukipudas 7.3.2015 klo: 15.00. Kokouspöytäkirja Kokouksen alussa palkittiin ansioituneet koirat ja

Lisätiedot

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen Aika 29.09.2007 klo: 15:00 Paikka Helsinki Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen 3. Nuorisojaoston toimintakentän hahmottaminen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2018

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2018 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.06.2018 PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5

Lisätiedot

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja 7/2018

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja 7/2018 AIKA: 10.10.2018 klo 17.10-18.20 PAIKKA: Kaupungintalon kokoushuone 224, Keskuskatu 30, 23800 Laitila OSALLISTUJAT: Jäsenet: Lahtonen Erika Ihanmäki Jussi Vuorela Ilmari Aho Niko Elo Jalmar Nieminen Aleksi

Lisätiedot

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä PÖYTÄKIRJA 16 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 16/2010 Aika: 2.11.2010 kello 12.00 Paikka: Neuvotteluhuone Saimia, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÖYTÄ- KIRJA Kokous: Keskiviikko klo 12:00 13:00 Paikka YN330

TIEDEKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÖYTÄ- KIRJA Kokous: Keskiviikko klo 12:00 13:00 Paikka YN330 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON 1.1.2018 31.12.2021 JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÖYTÄ- KIRJA Kokous: Keskiviikko 22.11.2017 klo 12:00 13:00 Paikka YN330

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 22.8.2011 22/2011

PÖYTÄKIRJA 22.8.2011 22/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 22.8.2011 Paikka: Läsnä: Pykälän kerhohuoneisto, Suvilahdenkatu 10B Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto Pulkkinen

Lisätiedot

Kalannin kappelineuvosto /6

Kalannin kappelineuvosto /6 Kalannin kappelineuvosto 13.2.2014 1/6 KALANNIN KAPPELINEUVOSTO ESITYSLISTA 1/2014 Aika: torstaina 13.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kalannin seurakuntakoti OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet: Olli Laivo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Tiistaina 9.2.2016 klo 16.30 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen

Lisätiedot

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 9:30-11:45. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 9:30-11:45. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kemijoen tulvaryhmän 11. kokouksen pöytäkirja 25.9.2014 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto Aika: 22.9.2014 klo 9:30-11:45 Kemijoen tulvaryhmän 11. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Lokalahden kappelineuvosto /6

Lokalahden kappelineuvosto /6 Lokalahden kappelineuvosto 2.9.2015 1/6 LOKALAHDEN KAPPELINEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 Aika: Keskiviikkona 2.9.2015 klo 19.00-20.25 Paikka: Paanula OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet:

Lisätiedot

Kalannin kappelineuvosto /7

Kalannin kappelineuvosto /7 Kalannin kappelineuvosto 14.9.2017 1/7 KALANNIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 Aika: Torstai 14.9.2017 klo 18.00 19.00 Paikka: Kalannin seurakuntakoti OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet: pj Sampo

Lisätiedot

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Aika 28.09.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Juvanpuiston koulu opettajienhuone Jarkko Hankaa (pj), Loukiainen Anu, Murtosaari Milla, Saara Kuusisto,

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus. 2 Kokouksen järjestäytyminen. Reserviupseerit ry pöytäkirja syksy / 2014. Aika: 17.10.2014 Paikka: Siivikkala Läsnä:

1 Kokouksen avaus. 2 Kokouksen järjestäytyminen. Reserviupseerit ry pöytäkirja syksy / 2014. Aika: 17.10.2014 Paikka: Siivikkala Läsnä: Aika: 17.10.2014 Paikka: Siivikkala Läsnä: Teemu Nuorteva Jani Lahti Johannes Salminen Mikko Tuomaala Timi Antere Antti Artukka Juha Suominen Tuukka Peltola Pauli Järvinen Jussi Alanen Kaisa Kurenniemi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16 Nuorisovaltuusto Aika 09.03.2015 klo 17:15-18:50 Paikka Aurinkovuoren koulun neuvottelutila Käsitellyt asiat Asia Sivu 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lokalahden kappelineuvosto /6

Lokalahden kappelineuvosto /6 Lokalahden kappelineuvosto 15.2.2019 1/6 LOKALAHDEN KAPPELINEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1 / 2019 Aika: Perjantaina 15.2.2019 klo 18.00 19.30 Paikka: Paanula OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet:

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 8 NUORISOVALTUUSTON ESITTELY YHTEISTYÖTAHOILLE 13 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHDAN SOPIMINEN

2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 8 NUORISOVALTUUSTON ESITTELY YHTEISTYÖTAHOILLE 13 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHDAN SOPIMINEN PÖYTÄKIRJA PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 13.3.2019 Aika: 16.00 Paikka : Pyhäjoen lukio KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika 8.4.2017 Klo 18:00 Paikka Luomannotko 2 saunatila. 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Valittaneen kokoukselle puheenjohtajaksi Mikko Lang sihteeriksi

Lisätiedot

Pykälä ry Yleisvaliokunnan kokous /2012 Paikka: Pihlajatie 17 A 15

Pykälä ry Yleisvaliokunnan kokous /2012 Paikka: Pihlajatie 17 A 15 Pykälä ry Yleisvaliokunnan kokous 22.5.2012 5/2012 Paikka: Pihlajatie 17 A 15 Läsnä: Suvi Syvänen Tommi Kolehmainen Jussi Koivusalo Joonas Koskivirta Eero Rapola Terhi Salmi Monica Savander Tiia Heikkinen

Lisätiedot

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_ Martinkallion koulun johtokunnan kokous tiistaina 26.9.2017 klo 17.30. koulun henkilökunnan taukohuoneessa Pöytäkirja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Uuden johtokunnan jäsenet

Lisätiedot

Hyppytoiminnan Turvallisuusilmoitus

Hyppytoiminnan Turvallisuusilmoitus Valitaan esimerkissä tämä Hyppytoiminnan Turvallisuusilmoitus HUOM! Tämä on vain ESIMERKKI, todellinen ulkoasu ei ole samanlainen Hyppylentotoiminnan poikkeamailmoitus Turvallisuusilmoitus turvallisuusilmoituksia

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

15 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHDAN SOPIMINEN

15 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHDAN SOPIMINEN PÖYTÄKIRJA PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 6.2.2019 Aika: 16.00 Paikka : Pyhäjoen lukio KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 09.06.2015 kello 18.00 19.10 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 3/2016

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 3/2016 Ylikylässä 20.8.2016 PÖYTÄKIRJA 3/2016 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.25 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 04.12.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 Pöytäkirjan tarkastajat 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Tuohela Sirpa jäsen (poissa) Uusitalo Heikki jäsen

Tuohela Sirpa jäsen (poissa) Uusitalo Heikki jäsen 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.11.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Torikatu, Olohuone KUTSUTUT JÄSENET: Malmberg Erkki puheenjohtaja, kirkkoherra Ylivakeri Paula varapuheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa jäsen Järvenpää

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

Kalannin kappelineuvosto /7

Kalannin kappelineuvosto /7 Kalannin kappelineuvosto 22.1.2015 1/7 KALANNIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 Aika: To 22.1.2015 klo 18.30 20.00 Paikka: Kalannin seurakuntakoti OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet: kappalainen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 AIKA 8.6.2017 klo 16.30 17.30 PAIKKA Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous Aika lauantaina 24.02.2018 klo 15.00 Paikka Läsnä Matkailutila Surkeenjärvi, Korpilahti 16 jäsentä (luettelo liitteenä) Suomen Eurasier Kerho ry:n sääntöjen 15 :ssä mukaan mainitut asiat: 1. KOKOUSEDUSTAJIEN

Lisätiedot

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen Aika: 17.10.2009 17.33-18.56. Paikka: Nummelan Air Hotel 17.33-18.56 Läsnä: Kalle S. Norri, pj Karoliina Turppo, vpj Pekka Vartia Ville Kajala 18.47-18.56 Martti Roivainen, sihteeri 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2017 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2017 KIRKKOVALTUUSTO HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2017 KOKOUSAIKA Maanantai 11.12.2017 klo 18.00-19.11 KOKOUSPAIKKA Torikatu, Olohuone KUTSUTUT Ahlgrén Merja Arhenius Päivi Autio Kauko Hannu Jouko Heinäsuo Jukka Ilottu

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 3/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 13.1.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Sisä- ja urheilumestari, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2010. KOKOUSAIKA maanantaina 12. päivänä heinäkuuta 2010 kello Kyrönniemen kappeli/opetustila.

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2010. KOKOUSAIKA maanantaina 12. päivänä heinäkuuta 2010 kello Kyrönniemen kappeli/opetustila. 12.7.2010 20 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2010 KOKOUSAIKA maanantaina 12. päivänä heinäkuuta 2010 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET Kyrönniemen kappeli/opetustila Sanna Eskelinen Markku Haataja

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA Bulevardi 31 A 00180 Helsinki Edustajiston 1.ylimääräinen kokous Esityslista Aika: 15.2.2017 klo 18.00 Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PYHÄJOEN NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 01.02.2018 Paikka: Pyhäjoen kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN; PUHEENJOHTAJAN,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 14-26 29.03.2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 29.03.2016 kello 18.00 19.53 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot