Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 5/2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 5/2002"

Transkriptio

1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 5/2002 AIKA: La klo 9:30 12:05 PAIKKA: Suomen Ilmailuliitto, Helsinki-Malmin lentoasema LÄSNÄ: Poissa Timo Kokkonen, KTK pj. Jussi Sistonen, KTR pj. Turo Turja Vesa Toropainen Suvi Pesonen Martti Roivainen Ahti Kangas Jukka Juntunen, LT pj. 1. Kokouksen avaus Timo Kokkonen avasi kokouksen klo 9: Kokouksen sihteerin valinta Kokouksen sihteeriksi valittiin Ahti Kangas. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu ja esityslista oli lähetetty sähköpostitse jäsenille Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: - lisätään kohdaksi 6 ilmoitusasiat - lisätään kohdaksi 17 seuraavasta kokouksesta päättäminen. 5. Edellisten kokousten 3/02 ja 4/02 pöytäkirjojen hyväksyminen Hyväksyttiin kokousten 3/02 ja 4/02 pöytäkirjat muutoksitta. 1

2 6. Ilmoitusasiat - Turo Turja toi uutisen SIL:n hallituksesta koskien Riikka Vilkunan irtisanoutumista SIL ry:n palveluksesta. - Jukka Olkkonen tiedotti kokousta Tanskassa marraskuussa 2003 pidettävästä kouluttajatapaamisesta. Olkkonen tiedusteli aikooko KTK:n edustaja osallistua kokoukseen. Todettiin, että asiasta on tehtävä lisäselvityksiä ennen kuin päätetään KTK:n osallistumisesta tapaamiseen. Roivainen hankkii lisäselvityksiä asiasta. Asiaa käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa, kun lisäselvitykset on saatu. 7. Henkilöresurssit, vastuualueet - Markus Saari hoitaa suostumuksensa mukaisesti KTK:n webmasterin tehtäviä. o Saari tekee myös Kalustotyöryhmälle omat sivut yhteistyössä Jussi Sistosen kanssa sekä toimii sivujen webmasterina. - Ahti Kangas toimii KTK:n varapuheenjohtajana. Muut vastuualueet määritettiin asianomaisten suostumuksen mukaisesti seuraaviksi: - Ahti Kangas: FS-, kuvaus- ja CF-oppaat sekä HM-projekti - Vesa Toropainen: pallo-opas, konventionaalisten lajien opas ja FF-opas sekä C/D-opaspaketin ulkoasu - Suvi Pesonen: kuvunkäsittelyopas - Turo Turja: novat ja tandemit - Jussi Sistonen: kalustoasiat - Martti Roivainen: KTK:n kuluseuranta - Timo Kokkonen: KP:n kansio Vastuualueita tarkennetaan ja muutetaan tarpeen mukaan. 8. Rahatilanne Sovittiin, että Roivainen seuraa eri projektien kustannuksia ja KTK kirjaa joka kokouksessa pöytäkirjaan komitean rahatilanteen. Roivainen ilmoitti, että KTK:lla on jäljellä noin 5000 euroa vuodelle 2002 (komitean varat sekä projektivarat). Suuri summa selittyy useilla keskenjääneillä projekteilla ja henkilöstövaihdoksilla. Turja kertoi SIL:n hallituksen terveiset, jonka mukaan projekteille myönnetyt varat eivät automaattisesti siirry seuraavalle vuodelle. SIL:n hallitus voi siirtää projektivaraa seuraavalle vuodelle eri anomuksesta, josta on käytävä ilmi syyt miksi varat on siirrettävä. Vilkkaan keskustelun päätteeksi todettiin, että KTK:n varainhallinta on monimutkaista johtuen lukuisista eri projekteista. Keskusteluun liittyen Turja esitteli kirjanpitoa SIL:n tilikartasta. Yhteenvetona Turja totesi, että SIL:n kirjanpitäjä tarkastelee KTK:n 2

3 varainkäyttöä vain komiteatasolla ja näin ollen projektitason varainseuranta on KTK:n kuluseuraajan tehtävä (kohta 7.) yhteistyössä projektivastaavien kanssa. Kokkonen antoi tehtäväksi kohdassa 7 määritellyille vastuuhenkilöille omien vastuualueidensa budjettien laadinnan pe mennessä. Laaditut budjetit lähetetään Kokkoselle, joka kokoaa ne ja lähettää koosteen Roivaiselle ja Juntuselle. Kokous siirtyi Turjan johdolla tauolle klo tarkastamaan SLK:n juuri maalatun lentokoneen, joka saapui platalle. Kello kokous jatkui. 9. C/D-koulutuspaketin tilanne - Joonas Karjalainen on lupautunut FS-oppaan projektivastaavaksi. Keskusteltiin vilkkaasti tulevan FS-oppaan sisällöstä. Yksimielisesti todettiin, että oppaan projektivastaavan käsiä ei haluta sitoa komitean toimesta. Sovittiin, että projektivastaava saa päättää itsenäisesti oppaan sisällöstä, komitea kuitenkin edellyttää, että opas noudattaa C/D-oppaiden suuntaviivoja. Tämä tarkoittaa, että opas on suunnattu aloittelevalle FS-hyppääjälle mahdollistamaan lajin turvallinen ja järkevä aloitus. Mikäli opastyöryhmä pystyy sisällyttämään oppaaseen myös pidemmille ehtineiden FS-hyppääjille suunnattua sisältöä esim. valmentautumisesta, on tämä luonnollisesti tervetullut lisä oppaaseen. - Vesa Toropainen on suorittanut tiedusteluja Utin Laskuvarjokerhon suunnalla konventionaalisten lajien oppaan tiimoilta. Kokoushetkellä asiasta ei ollut vielä lisätietoa kerrottavana. - Pasi Pirttikoski on lupautunut tekemään CF-oppaan. - Jukka Juntusella on työn alla kuvunkäsittelyopas. - Pallohyppäämisen oppaaseen liittyvistä asioista keskusteltiin ja todettiin, että mitään opasta koskevia ohjeita ei kannata vielä päättää ennen LTH:n lausuntoa oppaasta. Toropainen esittelee pallohyppäämisen oppaan LTH:lle. (Liite 1) - Toropainen suunnittelee C/D-oppaiden kansion layoutin (kansion malli, kansilehti, johdanto ja sisällysluettelo). 10. Käytössä olevat materiaalin tilanne - Käytössä olevaa Oppilaan opas I, versiota ei ole käännetty ruotsiksi. Kangas informoi ruotsinkielisiä kerhoja (KTK:n kokouksen 3/02 päätöksestä kohta 3.). Mikäli jokin kerho tarvitsee Oppilaan Opasta ruotsiksi, pyydetään ko. kerhoa suorittamaan käännöstyö ja hyväksyttämään version KTK:ssa. Viimeisin käännös (04/2001) ei ole enää käyttökelpoinen, koska käytössä oleva Oppilaan Opas I on päiväykseltään

4 - Kangas selvittää alkeiskurssin kalvosarjan tilanteen ja suorittaa streeva-exitin vaatiman päivityksen. - Matti Helelän kääntämä englanninkielinen I-opas on hyväksytty käyttöön KTK:n kokouksessa 3/02 ja kokoushetkellä SIL Shop on tilannut sitä myytäväksi. (Liite 2) - Novaoppilaan oppaasta on viimeisin version päivätty Siihen on päivitetty Oppilaan opas I:stä ( ) vastaavat muutokset. Opasta ei vielä tässä vaiheessa paineta A5-kokoon, vaan se on testikäytössä kauden (Liite 3) - Novahyppymestarin opas on myös päivitetty (Liite 4) 11. Turvallisuustiedote I/2003, SIL:n kirjeet ja aineiston taltiointi - Päätettiin ohjeistaa Turvallisuustiedotteessa streeva-exit kerhoja tarkastamaan simulaattorin vastaavuus hyppykonetta vastaavaksi mitoiltaan vuoden 2003 aikana. Erityisesti siipeä vasten avatun oven simulointiin on kiinnitettävä huomiota. Lisäksi Komitea kehottaa Termiikki-ryhmää kiinnittämään tarkastuskäynneillä huomiota simulaattoreihin. - Oppilasvarjojen pakkaustarkastuksen huolellisuuden tärkeydestä lisätään huomautus Turvallisuustiedotteeseen. - Laskeutumiskoulutukseen panostamisesta (sekä oppilaiden että C- ja D-luokan hyppääjien osalta) huomautus Turvallisuustiedotteeseen. - KTR miettii FXC:hen liittyvää tekstimuotoa. - Alle 250 hyppyä hypänneiden ja oppilaiden käyttöön hyväksytyt varjot luettelosta Roivainen kertoi, että luettelon kokoaminen on kesken. Kokkonen lähettää Simo Sainion kommenttien perusteella muokatut listat komitean tutkittavaksi. Luettelot pyritään saattamaan TT I/2003:n liitteeksi. - Vanhojen turvallisuustiedotteiden kokoaminen on kesken. Materiaalin olinpaikkaa selvittävät Kangas ja Kokkonen. KTR käy läpi kalustoa koskevat kohdat. Kooste vanhoista turvallisuustiedotteista liitetään Turvallisuustiedotteeseen I/ Roivainen on lähettänyt kerhoille myllykirjeen koulutusohjelma II:n oikeasta noudattamisesta (Liite 5). Sovittiin, että Roivainen lähettää kaikki kerhoihin lähetettävät kirjeet myös KTK:n jäsenille. Kokkonen muistutti komiteaa myös komitean sähköpostikeskusteluista, joiden jakeluksi tulee aina liittää myös Roivainen, Juntunen ja Sistonen. - Kokkonen lähettää TLU:n Pokan vanhimman malliohjeen komiteajäsenille. - Roivainen lähettää Hyvä Hyppykurssilainen -esitteen komitealle nähtäväksi ennen sen www-julkaisua. 4

5 - Indeksi kaikista laskuvarjotoimintaa koskevista dokumenteista on työn alla. Roivainen kerää SIL:n tietokoneella olevaa materiaalia ja Sistonen hankkii Suomen Urheiluilmailuopiston hallussa olevan hyppäämistä koskevan materiaalin kopiot. Kokkonen kerää KP:n kansioon liittyvää materiaalia. - Materiaalin säilöminen. SIL:n palvelimelle on perustettu ftp-hakemisto, johon kerätään kaikki KTK:n sähköinen materiaali. Kangas vastaa materiaalin siirtämisestä hakemistoon. Kangas pyytää Leila Ulmaselta tunnukset vain lukuoikeuksilla jaettavaksi komitealle tiedostojen lataamista varten. 12. Uloshyppytyylikyselyn tilanne ja jatkotoimenpiteet - ULK ei ole vastannut UH-kyselyyn. Roivainen tiedustelee tilannetta ULK:lta. Kertynyt materiaali (kysely, vastaukset ja vaaratilanneraporteista vuosilta kerätty aineisto) lähetetään Kirsi Kanthille ja pyydetään häntä käsittelemään materiaali. KTK palaa asiaan saatuaan Kanthilta palautetta ja mahdollisia toimenpidesuosituksia. 13. Koulutusohjelmien päivitys - Turja selvittää onko tandemhyppymestarikoulutusohjelmassa päivitettävää. - Kokkonen kertoi HM-koulutusuudistuksesta. HM-työryhmä on kokoushetkellä järjestäytynyt, jakanut materiaalin ja aloittanut kurssimateriaalin päivittämisen kevään 2003 kursseja varten. Työryhmä kokoontuu kahdesti tammi-helmikuussa 2003 tarkastamaan ja päivittämään koulutusmateriaalin sekä jatkamaan uuden koulutusohjelman suunnittelua. - Kokkonen ja Turja tarkastavat laskuvarjohyppykoulutusohjelmat (päivätty ) ja esittelevät päivitetyt versiot KTK:lle ennen kauden 2003 alkua. Varsinaisiin muutoksiin ei nähty tässä vaiheessa tarvetta. KTK:n hyväksymät versiot lähetetään LTH:n hyväksyttäviksi. 14. Määräysuudistus Kokkosen esityksestä päätettiin ehdottaa LTH:lle oppilashyppääjän varmistussidosta koskeva M-määräyksen kumoamista. Kyseinen kohta on lisätty LTH:lle toimitettuun esitykseen uudeksi ohjeeksi Laskuvarjohyppykoulutuksesta (kohta oppilashyppääjän varusteet). Sistonen on toimittanut KTR:n esityksen kumottavista M-määräyksistä (Liite 6). Listaa ei vielä oltu toimitettu LTH:lle. Päätettiin sisällyttää KP:n HM-kelpoisuuden uusimista koskeva ohje KP:n kansioon. 5

6 Päätettiin hyväksyä päivätyt ehdotukset OPS M6-1, Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset sekä Laskuvarjohyppykoulutus niillä muutoksilla, joita heti tämän kokouksen jälkeen kokoontuva määräystyöryhmä tekee. Roivainen lähettää valmiit ehdotukset LTH:n (Liite 7). 15. Onnettomuustutkinta Asia jätettiin pöydälle. 16. Muut esille tulevat Muita esille tulevia asioita ei ollut 17. Seuraavasta kokouksesta päättäminen Päätettiin pitää seuraava kokous SIL ry:n tiloissa klo Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Timo Kokkonen Puheenjohtaja / Koulutus- ja turvallisuuskomitean LIITTEET: Liite 1 Pallohyppäämisen opas xx.x.2002 v 4.0 Liite 2 Student Guide I ver OTTER (käännös ) Liite 3 A4-kokoinen Novaoppilaan opas, päivätty Liite 4 A4-kokoinen Novahyppymestarin opas, päivätty Liite 5 SIL:n kirje koulutusohjelma II:n oikeasta noudattamisesta, päivätty Liite 6 KTR:n esitys kumottavista M-määräyksistä Liite päivätyt ehdotukset OPS M6-1, Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset sekä Laskuvarjohyppykoulutus 6

LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2003

LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2003 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 2/2003 AIKA: Su 16.2.2003 klo 13:00 PAIKKA: TEK-toimisto, Rajavartijankatu 2, Helsinki LÄSNÄ: Jukka Juntunen,

Lisätiedot

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2003 AIKA: Su 5.10.2003 12:50-16:10 PAIKKA: LÄSNÄ: Scandic Hotel Espoo (Espoo) Ahti Kangas Timo Kokkonen,

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2003. SIL-toimitalo, Helsinki-Malmin lentoasema (Helsinki) poissa Vesa Toropainen

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2003. SIL-toimitalo, Helsinki-Malmin lentoasema (Helsinki) poissa Vesa Toropainen SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2003 AIKA: Ma 12.5.2003 klo 16:30-21:00 PAIKKA: LÄSNÄ: SIL-toimitalo, Helsinki-Malmin lentoasema (Helsinki)

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2005

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2005 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2005 AIKA: Su 11.9.2005 klo 9:30 17:35 PAIKKA: SIL-luokka, Malmi Paikalla Kari Asikainen klo 10:20 Teemu

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2004

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2004 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2004 AIKA: Pe 5.11.2004 klo 19:00 22:00 PAIKKA: Paikalla Hotelli AVA, Helsinki Teemu Ahola Kari Asikainen

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2004. Cumulus Airport hotel, Vantaa, Helsinki

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2004. Cumulus Airport hotel, Vantaa, Helsinki SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2004 AIKA: Pe 8.10.2004 klo 19:00 22:00 La 9.10.2004 klo 9:00 11:00 La 9.10.2004 klo 16:00 18:00 PAIKKA:

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2006

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2006 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4/2006 AIKA: Pe 17.11.2006 klo 19.00 23.00 PAIKKA: Paikalla: Tampere, Hotelli Victoria Teemu Hietakari Timo

Lisätiedot

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2006

Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2006 SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 3/2006 AIKA: La 7.10.2006 klo 10:00 11.00 ja 18.15 19.28 Su 8.10.2006 klo 13.00 16.00 PAIKKA: Paikalla: Hyvinkää,

Lisätiedot

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen

2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen ja esityslistan hyväksyminen SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki Liidintoimikunta PÖYTÄKIRJA Liidintoimikunnan kokous 1/2010 Aika: 27.4.2010 klo 17.16-19.59 Paikka: SIL-talo, Malmi Läsnä: Karoliina Turppo,

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 10/2012

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 10/2012 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 10/2012 Aika: Keskiviikko 21.11.2012 klo 18.00 20.00 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Läsnä Poissa Piia Keskimaa, puheenjohtaja Irma Harden Jaana Saloniemi Anna-Mari

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 3/2014

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 3/2014 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 3/2014 Aika: Tiistaina 25.3.2014 klo 18.00 18.50 Paikka: Neuvotteluhuone, Rummunlyöjänkatu 5, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä

Lisätiedot

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV)

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV) Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV) ALAOSASTO-OPAS 2013 Miksi tämä opas? 2 Mikä on Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta? 2 Mitä alaosastoja veljeskunnalla on? 2 Mitä alaosasto voi tehdä?

Lisätiedot

Sukuneuvoston kokous

Sukuneuvoston kokous Sukuneuvoston kokous AIKA 22.1.2012 klo 13:00 PAIKKA Pekka Marttusen toimitiloissa, Vinssikatu 1, Lahti Läsnä: Lea Pulkkinen, hallituksen puheenjohtaja Mika Marttunen, varapuheenjohtaja; Anssi Hatakka,

Lisätiedot

Reserviläislehdessä oli yhdeksän laskuvarjokerhon yhteismainos. Kukin kerho ja LT maksoivat ilmoituksesta à 100 euroa. Liite 2.

Reserviläislehdessä oli yhdeksän laskuvarjokerhon yhteismainos. Kukin kerho ja LT maksoivat ilmoituksesta à 100 euroa. Liite 2. SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunnan kokous 2/2011 Aika: 22.10.2011 klo 18.45 19.56 ja 23.10.2011 13.33 14.58 Paikka: Kokoushotelli Meripuisto, Espoo Läsnä: Heidi Ahonen, pj Ulla Siimes,

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja esityslistan hyväksyminen

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja esityslistan hyväksyminen Aika: 31.05.2007 Paikka: Skype-puhelinkokous Läsnä: Virpi Nieminen, pj Mauri Keinänen, vpj (tuli mukaan 19.46) Pekka Vartia Jari Takanen (myöhässä, tuli paikalle 20.00) Katriina Mäenpää Janne Heikkinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012. Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012. Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012 AIKA: Keskiviikko 28.11.2012 klo 17.30 PAIKKA: LÄSNÄ: Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää Heli Jutila Kirsi Järvinen, sihteeri Jani

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUKASDEMOKRATIA... 1 ASUKASTOIMINNAN ORGANISAATIO... 4 2. ASUKASTOIMINTA KOHTEISSA... 5-9 3. ASUKASTOIMIKUNTIEN NEUVOTTELUKUNTA...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokous todettiin ajallaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja Mika Jäntti kertoi hallituksen kuulumisista.

PÖYTÄKIRJA. Kokous todettiin ajallaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja Mika Jäntti kertoi hallituksen kuulumisista. 5.2.2014 1(5) VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2014 Aika: La-su 1.-2.2.2014 Paikka: Lehmonkärki, Asikkala Osallistujat: Mika Jäntti, pj Esko Lehtonen, Länsi-Suomi, vpj. Samuel Siliin, Etelä-Suomi

Lisätiedot

48 Kokouksen avaaminen

48 Kokouksen avaaminen SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2010 * 21.4.2010 Paikka Bridge Areena, Helsinki. Läsnä Jarmo Laakso* puheenjohtaja Hulda Ahonen* sihteeri, toiminnanjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA Järjestäytymiskokous. KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.11.2013 noin klo 18.00 Auditorio Ilmarinen, Lemminkäisenkatu 30, TURKU

EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA Järjestäytymiskokous. KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.11.2013 noin klo 18.00 Auditorio Ilmarinen, Lemminkäisenkatu 30, TURKU Edustajiston järjestäytymiskokous 27.11.2013 sivu 1 (14) EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA Järjestäytymiskokous KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.11.2013 noin klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Auditorio Ilmarinen, Lemminkäisenkatu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot