SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala"

Transkriptio

1 1 Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala

2 2 Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN OSAAMISALA Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito... 3 Sanasto Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka

3 3 1 LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN OSAAMISALA Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala on valinnainen opintokokonaisuus. Ennen kuin tutkinnon suorittaja voi mennä tämän osaamisalan tutkintotilaisuuteen, hänen pitää suorittaa pakolliset tutkinnot osat eli Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen. 1.1 Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuoren hoitoa ja kasvatusta suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta suunnitella, toteuttaa ja arvioida myös sellaisten lasten ja nuorten kasvatusta ja kuntoutusta, jotka tarvitsevat erityistä tukea edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia huomata terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä vaaroja ohjata yksilöllisesti lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä ottaa työssään huomioon lapsen ja nuoren kasvuympäristön ymmärtää, mitä kasvuympäristö merkitsee lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön mukaan toimia virallisten ohjeiden mukaan noudattaa ammattietiikkaa toimia lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan käyttää kielitaitoaan asiakaspalvelussa suunnitella omaa osaamista kehittää toimintaansa kun saa palautetta arvioida omaa osaamistaan valinnainen = sen voi valita kokonaisuus = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus, työkokonaisuus tutkintotilaisuus = näyttökoe, joka kestää noin 5 päivää pakollinen = pakko tehdä ammattitaitovaatimus = mitä asioita työssä täytyy osata toteuttaa = tehdä valmiiksi kuntoutus = sairaudesta tai onnettomuudesta parantuminen; prosessi, jonka avulla lasta tuetaan niin, että hän saavuttaa hyvän fyysisen, sosiaalisen ja emotionaalisen toiminnan tason erityistä tukea tarvitseva lapsi = lapsi, jolla on fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia vaikeuksia ja joka tarvitsee enemmän tukea kuin tavallinen lapsi, esim. kielen kehityksessä edistää = tukea, auttaa; viedä eteenpäin; parantaa yksilöllinen, yksilöllisesti = persoonallinen, erikoinen, yhdelle ihmiselle ominainen asia kasvuympäristö = paikka, jossa lapsi tai nuori kasvaa, esim. koti, päiväkoti, lähiympäristö, ihmiset ja ilmapiiri lainsäädäntö = monta lakia yhdessä noudattaa = toimia jonkin mukaisesti ammattietiikka = toimintatapa, jonka mukaan täytyy työssä toimia oikein ja hyvin, ottaa vastuu työstään lapsikeskeinen työ = kunnioittaa lasta yksilönä, lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on perhekeskeinen työ = lapsen hoidossa ja kasvatuksessa huomioidaan koko perhe

4 4 Arviointi Taulukossa ovat arvioinnin kohteet eli mitä arvioidaan sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle (tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä). periaate = perusajatus, perusohje, esim. toimintaperiaatteet arvioinnin kohde = asia, jota arvioidaan arviointikriteeri = millä tavalla täytyy jotakin osata ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin osaaminen Hoidon ja kasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi Suunnitelmallinen työskentely Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja etsii tietoa lapsen ja nuoren kehityksestä ja sairaudesta, etsii tietoa myös siitä, millaista hoitoa ja kasvatusta lapsi ja nuori yksilöllisesti tarvitsee. tekee tavoitteita, jotka tukevat lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä; suunnittelee sitä, millä tavalla voisi järjestää hoitoa ja kasvatusta. toimii työryhmän jäsenenä; noudattaa suunnitelmaa, joka tukee hoitoa ja kasvatusta (esim. varhaiskasvatussuunnitel ma); uudistaa suunnitelmaa, jos tarvitaan. dokumentoi hoitoa ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa; noudattaa ohjeita, jotka ovat voimassa. arvioi, miten lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen muutamat tavoitteet ovat toteutuneet. suunnittelee oman osaamisen tuotteistamista; tarvitsee ohjausta. etsii oma-aloitteisesti tietoa lapsen ja nuoren kehityksestä ja sairaudesta; etsii tietoa myös siitä, millaista hoitoa ja kasvatusta lapsi ja nuori yksilöllisesti tarvitsee; käyttää erilaisia menetelmiä, joilla kerää tietoa. tekee tavoitteita, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä; suunnittelee sitä, millä tavalla voisi järjestää hoitoa ja kasvatusta. toimii työryhmän jäsenenä; noudattaa suunnitelmaa, joka tukee hoitoa ja kasvatusta (esim. varhaiskasvatussuunnitelma); uudistaa suunnitelmaa, jos tarvitaan. dokumentoi hoitoa ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa; tiedottaa siitä asianosaisille; noudattaa ohjeita, jotka ovat voimassa. arvioi, miten lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen tavoitteet ovat toteutuneet. suunnittelee oman osaamisen tuotteistamista; selvittää, mitä mahdollisuuksia hänellä on omassa työssään osaamisen tuotteistamiseen. etsii oma-aloitteisesti monipuolista tietoa lapsen ja nuoren kehityksestä ja sairaudesta; etsii tietoa myös siitä, millaista hoitoa ja kasvatusta lapsi ja nuori yksilöllisesti tarvitsee; käyttää erilaisia menetelmiä, joilla kerää tietoa; perustelee, miksi kerätty tieto on tärkeää. tekee tavoitteita, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä; suunnittelee monipuolisesti sitä, millä tavalla voisi järjestää hoitoa ja kasvatusta; perustelee, miksi suunnitelma on tärkeä hoito- ja kasvatustyössä. toimii johdonmukaisesti työryhmän jäsenenä; noudattaa suunnitelmaa, joka tukee hoitoa ja kasvatusta (esim. varhaiskasvatussuunnitelma); uudistaa suunnitelmaa, jos tarvitaan. dokumentoi asiallisesti hoitoa ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa; tiedottaa siitä asianosaisille; noudattaa ohjeita, jotka ovat voimassa. arvioi, miten lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen tavoitteet ovat toteutuneet; perustelee arviointiaan. suunnittelee ja kehittää aktiivisesti valmiuksiaan toimia yrittäjänä; arvioi realistisesti, mitä mahdollisuuksia hänellä on omassa työssään osaamisen tuotteistamiseen.

5 5 Tehtävä 1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Mistä voi etsiä tietoa lapsen ja nuoren kehityksestä ja sairaudesta? 2. Millaista voi olla yksilöllinen hoito ja kasvatus? Millainen lapsi tai nuori sitä voisi tarvita? 3. Kirjoita esimerkkejä menetelmistä, joilla voi kerätä tietoa. 4. Miksi kerätty tieto on tärkeää? 5. Mitkä asiat tukevat kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä? 6. Miksi varhaiskasvatussuunnitelma on tärkeä hoito- ja kasvatustyössä? 7. Mitä asioita dokumentointiin kuuluu? 8. Arvioi seuraavia asioita: - mitä mahdollisuuksia sinulla on toimia yrittäjänä? - miten voisit toteuttaa omassa työssäsi osaamisen tuotteistamista?

6 6 ARVIOINNIN KOHDE 2.Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin käyttö Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja hoitaa vastasyntynyttä lasta; auttaa perhettä vastasyntyneen lapsen hoidossa. hoitaa ja ohjaa lasta päivittäisissä toiminnoissa (syöminen ja juominen, uni ja lepo, pukeutuminen, puhtaus, liikkuminen ja ulkoilu); käyttää sellaisia keinoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia; toimii yhdessä työryhmän kanssa. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja oppimista; käyttää joitakin varhaiskasvatuksen toimintatapoja (leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen toiminta); käyttää sisällöllisiä orientaatioita (esim. matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallisyhteiskuntatieteellinen, esteettinen, eettinen, uskonnolliskatsomuksellinen). ohjaa lasten leikkiä hoito- ja kasvatustyössä. edistää omalla toiminnallaan lapsen hyvää kasvuympäristöä ja oppimisympäristöä. ohjaa lasta ja lapsiryhmää. hoitaa vastasyntynyttä lasta; tukee ja ohjaa vastasyntyneen lapsen perhettä. hoitaa ja ohjaa lasta päivittäisissä toiminnoissa; käyttää sellaisia keinoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja oppimista; käyttää omatoimisesti varhaiskasvatuksen toimintatapoja; käyttää sisällöllisiä orientaatioita. ohjaa lasten leikkiä hoito- ja kasvatustyössä; käyttää leikin mahdollisuuksia erilaisissa tilanteissa. edistää omalla toiminnallaan lapsen hyvää kasvuympäristöä ja oppimisympäristöä; esittää joitakin kehittämisideoita. ohjaa lasta ja lapsiryhmää siten, että tukee lasten välistä vuorovaikutusta. hoitaa vastasyntynyttä lasta; tukee ja ohjaa vastasyntyneen lapsen perhettä; ottaa huomioon perheen tarpeet. hoitaa ja ohjaa lasta päivittäisissä toiminnoissa; käyttää monipuolisesti sellaisia keinoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja oppimista; käyttää monipuolisesti varhaiskasvatuksen toimintatapoja; käyttää sisällöllisiä orientaatioita siten, että ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon lapsen ja lapsiryhmän tarpeet. ohjaa lasten leikkiä monipuolisesti hoito- ja kasvatustyössä; käyttää leikin mahdollisuuksia luovasti erilaisissa tilanteissa; tukee leikin kehitystä. edistää omalla toiminnallaan lapsen hyvää kasvuympäristöä ja oppimisympäristöä; analysoi sitä, onko ympäristö sopiva lapselle; esittää joitakin kehittämisideoita. ohjaa lasta ja lapsiryhmää; huomioi ne asiat, jotka vaikuttavat ryhmän toimintaan; tukee aktiivisesti lasten välistä vuorovaikutusta.

7 7 Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen Kouluikäisen ja nuoruusikäisen kasvun ja kehityksen tukeminen tekee yhteistyötä työryhmän, työpaikan ja perheen kanssa; edistää lapsen terveyttä ja hyvinvointia; noudattaa kasvatuskumppanuuden periaatteita. toimii varhaiskasvatussuunnitelman mukaan lähihoitajan vastuualueella. toteuttaa esiopetusta yhdessä työryhmän kanssa. tukee koulu- ja nuoruusikäisen kasvua; tukee myös fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä; ottaa huomioon ikään liittyviä asioita; ottaa huomioon perhetilanteen (esim. perheväkivalta, päihteiden käyttö); työskentelee yhdessä työryhmän kanssa. edistää koulu- ja nuoruusikäisen terveyttä ja hyvinvointia; tietää, millä tavalla voi edistää terveyttä ja hyvinvointia. toimii niin, että se edistää koulu- ja nuoruusikäisen hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä. ohjaa ja tukee koulu- ja nuoruusikäistä luovassa toiminnassa; ohjaa niin, että hän osaa paremmin ilmaista itseään. ohjaa koulu- ja nuoruusikäisten ryhmiä. tukee koulu- ja nuoruusikäistä koulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksissa; työskentelee yhdessä työryhmän kanssa. tekee yhteistyötä omaaloitteisesti työpaikan ja perheen kanssa; edistää lapsen terveyttä ja hyvinvointia; noudattaa kasvatuskumppanuuden periaatteita. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi varhaiskasvatusta lähihoitajan vastuualueella. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi esiopetusta yhdessä työryhmän kanssa. tukee oma-aloitteisesti koulu- ja nuoruusikäisen kasvua; tukee myös fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä; ottaa huomioon ikään liittyviä asioita; ottaa huomioon perhetilanteen (esim. perheväkivalta, päihteiden käyttö); työskentelee yhdessä työryhmän kanssa. edistää oma-aloitteisesti koulu- ja nuoruusikäisen terveyttä ja hyvinvointia; tietää, millä tavalla voi edistää terveyttä ja hyvinvointia. toimii niin, että se edistää koulu- ja nuoruusikäisen hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä; esittää joitakin kehittämisideoita. ohjaa ja tukee tavoitteellisesti koulu- ja nuoruusikäistä luovassa toiminnassa; ohjaa niin, että hän osaa paremmin ilmaista itseään. ohjaa koulu- ja nuoruusikäisten ryhmiä niin, että se tukee ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta. tukee oma-aloitteisesti koulu- ja nuoruusikäistä koulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksissa. tekee oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti yhteistyötä työpaikan ja perheen kanssa; edistää lapsen terveyttä ja hyvinvointia; noudattaa kasvatuskumppanuuden periaatteita. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi varhaiskasvatusta lähihoitajan vastuualueella; esittää kehittämisideoita toimintaan. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi esiopetusta yhdessä työryhmän kanssa; esittää kehittämisideoita toimintaan. tukee oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti koulu- ja nuoruusikäisen kasvua; tukee myös fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä; ottaa huomioon ikään liittyvät asiat; ottaa huomioon perhetilanteen (esim. perheväkivalta, päihteiden käyttö); työskentelee yhdessä työryhmän kanssa. edistää oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti koulu- ja nuoruusikäisen terveyttä ja hyvinvointia; tietää, millä tavalla voi edistää terveyttä ja hyvinvointia monipuolisesti. toimii niin, että se edistää koulu- ja nuoruusikäisen hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä; esittää monipuolisesti kehittämisideoita. ohjaa ja tukee kokonaisvaltaisesti koulu- ja nuoruusikäistä luovassa toiminnassa; ohjaa niin, että hän osaa paremmin ilmaista itseään; ottaa huomioon yksilön ja ryhmän tarpeet ja tavoitteet. ohjaa koulu- ja nuoruusikäisten ryhmiä niin, että se tukee aktiivisesti ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta; ottaa huomioon asiat, jotka vaikuttavat ryhmän toimintaan. tukee itsenäisesti koulu- ja nuoruusikäistä koulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksissa; toimii tavoitteellisesti eri asianosaisten kanssa.

8 8 Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus huomaa uhkatekijöitä, joista on haittaa lapsen, nuoren ja perheen terveydelle ja hyvinvoinnille; tukee heitä työryhmän jäsenenä. huomaa lapsen tarpeita, jotka liittyvät kasvuun ja kehitykseen; huomaa, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea; osaa tukea lasta omalta osaltaan. valmistaa lapsen ja nuoren tavallisimpiin tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja erilaisiin terapioihin; tukee lasta, nuorta ja perhettä niissä. huomaa, jos lapsi, nuori ja perhe tarvitsevat erityistä tukea; huomaa sosiaalisia ongelmia (esim. perheväkivallan uhka tai päihteiden käyttö); auttaa perheitä ongelmissa, työskentelee työryhmässä. antaa erityistä tukea lapselle, nuorelle ja perheelle; kertoo toiminnastaan työryhmälle; toimii lähihoitajan vastuualueella; hoitaa lasten ja nuorten sairauksia hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti; työskentelee työryhmässä ja erilaisissa ympäristöissä. hoitaa tavallisimpia tartuntatauteja itsenäisesti ja ehkäisee niiden leviämistä. noudattaa lääkkeen annosteluohjetta; toteuttaa lapsen ja nuoren lääkehoitoa ohjeiden mukaisesti; tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, joista kertoo työryhmälle; työskentelee työryhmässä. huomaa uhkatekijöitä, joista on haittaa lapsen, nuoren ja perheen terveydelle ja hyvinvoinnille; osaa tukea heitä. huomaa lapsen tarpeita, jotka liittyvät kasvuun ja kehitykseen; huomaa, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea; selvittää, miten lasta, nuorta ja perhettä tuetaan. valmistaa itsenäisesti ja tavoitteellisesti lapsen ja nuoren tavallisimpiin tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja erilaisiin terapioihin; tukee lasta, nuorta ja perhettä niissä. huomaa, jos lapsi, nuori ja perhe tarvitsevat erityistä tukea; huomaa sosiaalisia ongelmia (esim. perheväkivallan uhka tai päihteiden käyttö); auttaa perheitä ongelmissa; tukee heitä hakemaan apua. etsii työpaikalla mahdollisuuksia antaa erityistä tukea lapselle, nuorelle ja perheelle; hoitaa lasten ja nuorten sairauksia hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti; työskentelee erilaisissa ympäristöissä; uudistaa suunnitelmia ja kertoo niistä. hoitaa tavallisimpia tartuntatauteja itsenäisesti ja ehkäisee niiden leviämistä; ohjaa tarvittaessa perhettä tarkempiin tutkimuksiin. noudattaa lääkkeen annosteluohjetta; toteuttaa lapsen ja nuoren lääkehoitoa ohjeiden mukaisesti; tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, joista kertoo työryhmälle. huomaa uhkatekijöitä, joista on haittaa lapsen, nuoren ja perheen terveydelle ja hyvinvoinnille; osaa tukea ja ohjata heitä avun hakemisessa. huomaa lapsen tarpeita, jotka liittyvät kasvuun ja kehitykseen; huomaa, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea; selvittää, miten lasta, nuorta ja perhettä tuetaan; arvioi, kuinka tärkeä tuki on lapsen kehitykselle. valmistaa itsenäisesti ja tavoitteellisesti lapsen ja nuoren tavallisimpiin tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja erilaisiin terapioihin; tukee lasta, nuorta ja perhettä niissä; kertoo toiminnastaan ja miettii kehittämisideoita. huomaa monipuolisesti, jos lapsi, nuori ja perhe tarvitsevat erityistä tukea; huomaa sosiaalisia ongelmia (esim. perheväkivallan uhka tai päihteiden käyttö); tukee ja auttaa tavoitteellisesti perheitä ongelmissa; tukee heitä hakemaan apua. etsii yksilöllisiä mahdollisuuksia antaa erityistä tukea lapselle, nuorelle ja perheelle; etsii mahdollisuuksia antaa moniammatillista tukea; hoitaa lasten ja nuorten sairauksia hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti; työskentelee erilaisissa ympäristöissä; uudistaa suunnitelmia ja kertoo niistä; ymmärtää kokonaisuuksia. hoitaa eri tartuntatauteja itsenäisesti ja ehkäisee niiden leviämistä; ohjaa tarvittaessa perhettä tarkempiin tutkimuksiin; esittää ehdotuksia, jotka kehittävät aseptista työskentelyä. noudattaa lääkkeen annosteluohjetta ja toteuttaa lapsen ja nuoren lääkehoitoa ohjeiden mukaisesti; tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, joista kertoo itsenäisesti työryhmälle. tekee kuntouttavaa työtä tekee tavoitteellisesti tekee tavoitteellisesti

9 9 Perheen tukeminen lapsen, nuoren ja perheen tukemisessa. käyttää ja huoltaa apuvälineitä ohjeiden mukaan; ohjaa lasta ja nuorta apuvälineiden käytössä. auttaa perhettä jokapäiväisessä elämässä; osaa käyttää joitakin perhetyön menetelmiä (esim. kodinhoito, ruoanvalmistus, lastenhoito ja vanhempana olemisen tukeminen). kuntouttavaa työtä lapsen, nuoren ja perheen tukemisessa. käyttää ja huoltaa apuvälineitä ohjeiden mukaan; ohjaa ja innostaa lasta ja nuorta käyttämään apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti. tukee ja auttaa perhettä jokapäiväisessä elämässä; osaa käyttää perhetyön menetelmiä. kuntouttavaa työtä lapsen, nuoren ja perheen tukemisessa; arvioi, kuinka tärkeä tuki on lapsen kehitykselle. käyttää ja huoltaa apuvälineitä ohjeiden mukaan; ohjaa ja innostaa lasta ja nuorta käyttämään apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti; ymmärtää, miten apuvälineet edistävät toimintakykyä. tukee ja auttaa perhettä jokapäiväisessä elämässä; osaa käyttää monipuolisesti perhetyön menetelmiä. Tehtävä 2. Pohdi seuraavia kysymyksiä. 1. Millä tavalla tuet ja ohjaat vastasyntyneen lapsen perhettä? 2. Mitkä keinot edistävät lapsen terveyttä ja hyvinvointia? 3. Kirjoita esimerkkejä, miten voi käyttää sisällöllisiä orientaatioita varhaiskasvatuksessa? 4. Kirjoita esimerkkejä tilanteista, joissa voit käyttää leikin mahdollisuuksia? 5. Millainen on hyvä ja sopiva kasvuympäristö lapselle? 6. Millä tavalla voi tukea lasten välistä vuorovaikutusta? 7. Miten otat työssäsi huomioon kasvatuskumppanuuden periaatteet? 8. Mitä asioita esiopetuksen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon? 9. Millaisia ikään liittyviä asioita täytyy ottaa huomioon? 10. Millaisia perhetilanteeseen liittyviä asioita täytyy ottaa huomioon? 11. Miten ohjaat koulu- ja nuoruusikäistä luovassa toiminnassa? 12. Kirjoita esimerkkejä uhkatekijöistä, joista on haittaa lapsen ja nuoren terveydelle ja hyvinvoinnille. 13. Mitä täytyy ottaa huomioon sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoidossa ja kasvatuksessa? 14. Mitä tarkoittaa moniammatillinen tuki? 15. Mitä täytyy ottaa huomioon aseptisessa työskentelyssä? 16. Kirjoita esimerkkejä apuvälineistä, joita sairas ja erityistä tukea tarvitseva lapsi voisi käyttää.

10 10 ARVIOINNIN KOHDE 3. Työhön liittyvän tiedon käyttö Lapsen ja nuoren hoitoon, kasvatukseen ja kehitykseen liittyvän tiedon käyttö ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja lapsen ja nuoren hoito- ja kasvatustyön historiasta. säädöksistä ja ohjeista, jotka liittyvät lapsen ja nuoren hoitoon ja kasvatukseen. lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn periaatteista. lapsen ja nuoren fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä; tietää, mitkä tärkeimmät asiat vaikuttavat lapsen ja nuoren kehitykseen. siitä, miten varhaiskasvatussuunnitelmaa täytyy noudattaa; tietää varhaiskasvatuksen toimintatavoista; tietää, miten lasta voi tukea sisällöllisten orientaatioiden avulla. siitä, miten esi- ja perusopetusta täytyy toteuttaa. yleisempien vaihtoehtopedagogiikkojen tärkeimmistä sisällöistä. siitä, kuinka tärkeä on kasvuympäristö lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. lapsen ja nuoren hoito- ja kasvatustyön historiasta; osaa esittää tärkeimmät perustelut siitä, miksi tämä tieto on tärkeää hoito- ja kasvatustyön kehityksessä. säädöksistä ja ohjeista, jotka liittyvät lapsen ja nuoren hoitoon ja kasvatukseen; perustelee lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn periaatteista; perustelee lapsen ja nuoren fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä; tietää, mitkä tärkeimmät asiat vaikuttavat lapsen ja nuoren kehitykseen; perustelee siitä, miten varhaiskasvatussuunnitelmaa täytyy noudattaa; tietää varhaiskasvatuksen toimintatavoista; tietää, miten lasta voi tukea sisällöllisten orientaatioiden avulla; perustelee siitä, miten esi- ja perusopetusta täytyy toteuttaa; perustelee siitä, miten yleisempiä vaihtoehtopedagogiikkoja voi käyttää eri ympäristöissä; perustelee toimintaansa siitä, kuinka tärkeä on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvuympäristö lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle; perustelee lapsen ja nuoren hoito- ja kasvatustyön historiasta; perustelee, miksi tieto on tärkeää hoito- ja kasvatustyön kehityksessä. säädöksistä ja ohjeista, jotka liittyvät lapsen ja nuoren hoitoon ja kasvatukseen; lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn periaatteista; perustelee monipuolisesti lapsen ja nuoren fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä; tietää, mitkä tärkeimmät asiat vaikuttavat lapsen ja nuoren kehitykseen; siitä, miten varhaiskasvatussuunnitelmaa täytyy noudattaa; tietää varhaiskasvatuksen toimintatavoista; tietää, miten lasta voi tukea sisällöllisten orientaatioiden avulla; siitä, miten esi- ja perusopetusta täytyy toteuttaa; perustelee monipuolisesti siitä, miten yleisempiä vaihtoehtopedagogiikkoja voi käyttää eri ympäristöissä; toimintaansa. siitä, kuinka tärkeä on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvuympäristö lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle; toimintansa

11 11 Lapsen ja nuoren terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän tiedon käyttö käyttää työssään moniammatillisen tiimityön ja verkostotyön periaatteita. tietää sosiaaliavustuksista ja palveluista, jotka on tarkoitettu lapsille, nuorille ja perheille; kertoo toimeentulotuesta ja palveluista tutuissa asiakastilanteissa. lastensuojelun toimintaperiaatteista eri työympäristöissä. lapsen, nuoren ja perheen sosiaalisista ongelmista; tietää, miten tukea perhettä sosiaalisissa ongelmissa. siitä, miten voi edistää lapsen ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia; tietää, mitä ongelmia ehkäisevä työ sisältää ja miten ehkäisevää työtä tehdään. siitä, kuinka tärkeää on aseptinen työskentely hoito- ja kasvatustyössä. lapsen ja nuoren terveellisestä ruoasta ja erityisruokavalioista; tietää myös vauvan rintaruokinnasta. eriikäisen lapsen ja nuoren sairauksista; tietää, miten sairauksia hoidetaan. siitä, mitä erityistä on lapsen ja nuoren lääkehoidossa. siitä, miten voi hoitaa kuolevaa lasta ja nuorta; tietää, miten perhettä silloin voi tukea. käyttää työssään moniammatillisen tiimityön ja verkostotyön periaatteita; perustelee toimintaansa sosiaaliavustuksista ja palvelujärjestelmästä, jotka on tarkoitettu lapsille, nuorille ja perheille; perustelee toimintaansa. lastensuojelun toimintaperiaatteista ja työtavoista eri työympäristöissä; perustelee toimintaansa. lapsen, nuoren ja perheen sosiaalisista ongelmista; tietää, miten tukea perhettä sosiaalisissa ongelmissa; perustelee toimintaansa. siitä, miten voi edistää lapsen ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia; tietää, mitä ongelmia ehkäisevä työ sisältää ja miten ehkäisevää työtä tehdään; perustelee toimintaansa. aseptisen työskentelyn periaatteista; tietää aseptiseen työskentelyyn liittyvistä säännöksistä; perustelee toimintaansa. lapsen ja nuoren terveellisestä ruoasta ja erityis-ruokavalioista; tietää myös vauvan rintaruokinnasta; perustelee toimintaansa. eriikäisen lapsen ja nuoren sairauksista; tietää, miten sairauksia hoidetaan; perustelee siitä, mitä erityistä on lapsen ja nuoren lääkehoidossa; perustelee toimintaansa. siitä, miten voi hoitaa kuolevaa lasta ja nuorta; tietää, miten perhettä silloin voi tukea; perustelee käyttää työssään moniammatillisen tiimityön ja verkostotyön periaatteita; toimintaansa sosiaaliavustuksista ja palvelujärjestelmästä, jotka on tarkoitettu lapsille, nuorille ja perheille; perustelee monipuolisesti toimintaansa. lastensuojelun toimintaperiaatteista; tietää tärkeimmistä työtavoista, joita voi käyttää eri työympäristöissä; perustelee monipuolisesti toimintaansa. lapsen, nuoren ja perheen sosiaalisista ongelmista; tietää, miten tukea perhettä sosiaalisissa ongelmissa; perustelee monipuolisesti toimintaansa. siitä, miten voi edistää lapsen ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia; tietää, mitä ongelmia ehkäisevä työ sisältää ja miten ehkäisevää työtä tehdään; perustelee monipuolisesti toimintaansa. aseptisen työskentelyn periaatteista; tietää aseptiseen työskentelyyn liittyvistä säännöksistä; perustelee monipuolisesti toimintaansa. lapsen ja nuoren terveellisestä ruoasta ja erityisruokavalioista; tietää myös vauvan rintaruokinnasta; toimintaansa. eriikäisen lapsen ja nuoren sairauksista; tietää, miten sairauksia hoidetaan; tietää, mitkä ovat viralliset hoitosuositukset; perustelee monipuolisesti siitä, mitä erityistä on lapsen ja nuoren lääkehoidossa; tietää, millaisia vaikutuksia lääkkeillä on; perustelee toimintaansa. siitä, miten voi hoitaa kuolevaa lasta ja nuorta; tietää, miten perhettä silloin voi tukea; ottaa huomioon perheen yksilölliset

12 12 Yrittäjyyteen ja osaamisen tuotteistamiseen liittyvän tiedon käyttö. Työehtosopimukseen, työnhakuasiakirjoihin ja työsopimukseen liittyvän tiedon käyttö Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö suomenkielisillä Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö ruotsinkielisillä Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö muunkielisillä Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö vieraskielisessä koulutuksessa siitä, millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsee; tietää, miten voi auttaa erityiskasvatuksessa ja kuntoutuksessa; huomaa työssään perheväkivallan merkkejä; ohjaa avun hakemisessa; tarvitsee työryhmän tukea. siitä, miten perhetyötä tehdään, mitä perhetyö sisältää ja mitä menetelmiä perhetyössä käytetään. erilaisista kulttuureista ja monikulttuurisuudesta. siitä, kuinka voi toimia yrittäjänä omalla alalla; tietää osaamisen tuotteistamisesta; tietää, kuinka tärkeää on sisäinen yrittäjyys; tarvitsee ohjausta. tietää lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat työehtosopimuksen mukaisia; tietää, miten kirjoitetaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia. palvelee asiakkaita suomen kielellä; palvelee asiakkaita tyydyttävästi ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä; palvelee asiakkaita tyydyttävästi yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä; palvelee asiakkaita tyydyttävästi yhdellä muulla kielellä. palvelee asiakkaita koulutuskielellä, suomen tai ruotsin kielellä; auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. toimintaansa. siitä, millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsee; tietää, miten voi auttaa erityiskasvatuksessa ja kuntoutuksessa; ottaa työssään huomioon perheväkivallan uhkan ja päihdeongelman; ohjaa avun hakemisessa; kertoo asiasta työryhmälle ja perustelee toimintaansa. siitä, miten perhetyötä tehdään, mitä perhetyö sisältää ja mitä menetelmiä perhetyössä käytetään; perustelee toimintaansa. erilaisista kulttuureista ja monikulttuurisuudesta; perustelee siitä, kuinka voi toimia yrittäjänä omalla alalla; tietää osaamisen tuotteistamisesta; toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. tietää lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat työehtosopimuksen mukaisia; tietää, miten kirjoitetaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia; perustelee toimintaansa. palvelee asiakkaita suomen kielellä; palvelee asiakkaita ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä; palvelee asiakkaita yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä; palvelee asiakkaita yhdellä vieraalla kielellä ja tyydyttävästi toisella kotimaisella kielellä. palvelee asiakkaita koulutuskielellä, suomen tai ruotsin kielellä; palvelee myös yhdellä muulla kielellä. tarpeet ja vakaumuksen; toimintaansa. siitä, millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsee; tietää, miten voi auttaa erityiskasvatuksessa ja kuntoutuksessa; ottaa työssään huomioon perheväkivallan uhkan ja päihdeongelman; ohjaa avun hakemisessa; käsittelee asiaa työryhmän ohjeiden mukaan; perustelee monipuolisesti toimintaansa. siitä, miten perhetyötä tehdään eri työympäristöissä, mitä perhetyö sisältää ja mitä menetelmiä perhetyössä käytetään; perustelee monipuolisesti toimintaansa. erilaisista kulttuureista ja monikulttuurisuudesta; käyttää työssään monipuolisesti tietoa siitä, kuinka voi toimia yrittäjänä omalla alalla; tietää osaamisen tuotteistamisesta; toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. tietää lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat työehtosopimuksen mukaisia; tietää, miten kirjoitetaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia; perustelee monipuolisesti toimintaansa. palvelee asiakkaita suomen kielellä; palvelee asiakkaita joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä; palvelee asiakkaita joustavasti yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä; palvelee asiakkaita joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita koulutuskielellä, suomen tai ruotsin kielellä; palvelee joustavasti myös yhdellä muulla kielellä.

13 13 Tehtävä 3. Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin. 1. Mitkä ovat tärkeimmät säädökset, jotka liittyvät lapsen ja nuoren hoitoon ja kasvatukseen. 2. Mitkä ovat lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn tärkeimmät periaatteet? 3. Mitkä asiat vaikuttavat lapsen ja nuoren kehitykseen? 4. Mitä asioita varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjoitetaan? 5. Kirjoita esimerkkejä yleisimmistä vaihtoehtopedagogiikoista ja niiden käytöstä eri toimintaympäristöissä. 6. Kirjoita esimerkkejä, millaisia ovat seuraavat kasvuympäristöt ja miksi ne ovat tärkeitä lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle: a. fyysinen kasvuympäristö b. psyykkinen kasvuympäristö c. sosiaalinen kasvuympäristö 7. Mitä tarkoittaa moniammatillinen tiimityö ja verkostotyö? 8. Mitkä ovat lastensuojelun tärkeimmät toimintaperiaatteet? 9. Millaisia sosiaalisia ongelmia voi olla lapsen ja nuoren perheessä? 10. Mitä tarkoittaa ehkäisevä työ? 11. Mitkä ovat aseptisen työskentelyn periaatteet? 12. Millaisia erityisruokavalioita voi olla? 13. Mitkä ovat viralliset hoitosuositukset? 14. Mitä erityistä täytyy ottaa huomioon lapsen ja nuoren lääkehoidossa? 15. Mitä asioita täytyy ottaa huomioon kuolevan lapsen hoidossa ja perheen tukemisessa? 16. Millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsee erityiskasvatuksessa ja kuntoutuksessa? 17. Mitä menetelmiä perhetyössä käytetään? 18. Mitä asioita täytyy ottaa huomioon silloin, jos lapsella ja nuorella on eri kulttuuritausta? 19. Kirjoita esimerkkejä sisäisen yrittäjyyden periaatteista. 20. Kirjoita esimerkkejä lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

14 14 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja tietää omia vahvuuksiaan; tietää, mitä hänen pitäisi oppia lisää; tekee tavoitteita, miten voisi kehittyä ammatissaan. ottaa vastaan palautetta; muuttaa toimintaansa, kun saa palautetta; arvioi sitä, mitä osaa. toimii ystävällisesti ja asiallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa lapsen, nuoren ja perheen sekä työryhmän kanssa; toimii niin, että saavuttaa tavoitteet; tarvitsee työryhmän tukea. toimii sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden mukaan; toimii lakien ja säännösten mukaan. työskentelee ergonomisesti oikein; työskentelee niin, että työtapaturmia ja vammoja ei tapahtuisi. toimii niin, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi; noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita; toimii säädösten, säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaan. ehkäisee tapaturmia ja muita terveyshaittoja. osaa lapsen ja nuoren peruselvytyksen sekä ensiavun. tietää omat vahvuutensa; tietää, mitä hänen pitäisi oppia lisää; tekee tavoitteita, miten voisi kehittyä ammatissaan. pyytää ja ottaa vastaan palautetta; muuttaa toimintaansa, kun saa palautetta; arvioi sitä, mitä osaa. toimii ystävällisesti ja asiallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa lapsen, nuoren ja perheen sekä työryhmän kanssa; toimii niin, että saavuttaa tavoitteet. toimii sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden mukaan; toimii lakien ja säännösten mukaan; perustelee työskentelee ergonomisesti oikein ja käyttää oikeita työskentelytapoja; työskentelee niin, että työtapaturmia ja vammoja ei tapahtuisi. toimii niin, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi; noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita; toimii säädösten, säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaan; perustelee ehkäisee tapaturmia ja muita terveyshaittoja niin, että ottaa huomioon lapsen ja nuoren kehitystason. osaa lapsen ja nuoren peruselvytyksen sekä ensiavun myös erityistilanteissa. tietää omat vahvuutensa; tietää, mitä hänen pitäisi oppia lisää; tekee tavoitteita, miten voisi kehittyä ammatissaan; toimii monipuolisesti ja perustelee pyytää ja ottaa vastaan palautetta; muuttaa toimintaansa, kun saa palautetta; arvioi sitä, mitä osaa; toimii monipuolisesti ja perustelee toimii ystävällisesti ja asiallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa lapsen, nuoren ja perheen sekä työryhmän kanssa; toimii niin, että saavuttaa tavoitteet; arvioi sitä, kuinka hyvin toimii vuorovaikutustilanteissa. toimii sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden mukaan; toimii lakien ja säännösten mukaan; työskentelee ergonomisesti oikein; käyttää apuna asiakkaan voimavaroja ja apuvälineitä; kehittää työympäristön ergonomiaa. toimii niin, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi; noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita; toimii säädösten, säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaan; ehkäisee tapaturmia ja muita terveyshaittoja niin, että ottaa huomioon lapsen ja nuoren kehitystason; kehittää ympäristöä turvallisemmaksi. hallitsee lapsen ja nuoren peruselvytyksen sekä ensiavun myös erityistilanteissa; tietää, milloin hänen täytyy kehittää lisää ensiaputaitojaan.

15 Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon suorittaja osoittaa lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen ammattitaitonsa varhaiskasvatusympäristössä (esim. päiväkoti), koulussa, lastensuojelun yksikössä, sairaalassa lasten tai nuorten osastolla tai perhetyössä. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: hoidon ja kasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu, alle kouluikäisen lapsen, koulu- ja nuoruusikäisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä sairaan tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito ja kasvatus. Lisäksi tutkinnon suorittajan täytyy osata lapsen ja nuoren hoito- ja kasvatustyöhön liittyvä tieto. Hänellä täytyy olla hyvä kielitaito asiakaspalvelutilanteissa. Hänen täytyy myös tietää elinikäisen oppimisen avaintaidot. Tutkinnon suorittajan täytyy tehdä työtä niin kauan, että hänen ammattitaitonsa vastaa ammattitaitovaatimuksia. Tutkintotilaisuudessa täytyy osoittaa vähintään työprosessin osaaminen kokonaan työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin käyttö (mutta ei vastasyntyneen lapsen hoitoa) työhön liittyvän tiedon käyttö (mutta ei lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyön historiaa, varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen perusteita, vaihtoehtopedagogiikkoja, lasten ja nuorten lääkehoitoa sekä kuolevan lapsen ja nuoren hoitoa sekä perheväkivallan uhkaa) elinikäisen oppimisen avaintaidot, mutta ei ensiapua eikä peruselvytystä Jos tutkintotilaisuudessa tutkinnon suorittajan ammattitaito ei vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia, hänen täytyy täydentää sitä muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamista voidaan arvioida esimerkiksi haastattelujen ja tehtävien avulla tai muulla tavalla. 15 osoittaa = näyttää osoittamistapa = tapa, jolla henkilö voi näyttää, mitä hän osaa varhaiskasvatus = pienten lasten (0-6-vuotiaiden) kasvatus lastensuojelu = lain mukainen turva, joka edistää lapsen hyvinvointia ja terveyttä lastensuojelun yksikkö = paikka, jossa asuvat sellaiset lapset, joiden vanhemmat eivät pysty huolehtimaan heistä tai joilla ei ole vanhempia, esim. lastenkoti kokonaisuus = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus, työkokonaisuus osaamisen tuotteistaminen = kuva tiedoista ja taidoista, mitä osaa, osaamisen myyminen työnantajalle työmenetelmä = tapa, miten tehdään työtä työväline = instrumentti, pieni kone, jolla tehdään työtä ensiapu = ensimmäinen apu, jota annetaan esim. onnettomuudessa elvytys = palauttaa elintoiminnot, esim. jos sydän pysähtyy, ihmistä yritetään elvyttää täydentää = tehdä lisää

16 16 Tehtävä 4. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Mitkä ovat vahvuutesi lähihoitajana? 2. Tuo esimerkkejä vuorovaikutustilanteista, joissa olet toiminut. Arvioi omaa toimintaasi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 3. Mitä tarkoittaa eettiset periaatteet? 4. Millaista on ergonominen työskentely? 5. Kirjoita esimerkkejä asiakkaan voimavaroista. 6. Millä tavalla toimit, jotta asiakas tuntisi olonsa turvalliseksi. 7. Miten lapsen ja nuoren toimintaympäristöä voi kehittää turvallisemmaksi?

17 17 Sanasto A alle kouluikäinen lapsi annos annostelu ammattietiikka ammattitaitovaatimus arvioinnin kohde arviointikriteeri aseptinen asiallinen, asiallisesti asianosainen D dokumentoida E edistää eettinen ehkäisevä työ elvytys, elvyttää ensiapu = 0 6-vuotias lapsi = syötävää tai juotavaa, joka otetaan yhdellä kerralla, esim. lääkeannos, ruoka-annos = annosten tekeminen, yksi annos yhdelle potilaalle = toimintatapa, jonka mukaan täytyy työssä toimia oikein ja hyvin, ottaa vastuu työstään = mitä asioita työssä täytyy osata = asia, jota arvioidaan = millä tavalla täytyy jotakin osata = hyvin puhdas, ei ole mikrobeja, esim. bakteereita, viruksia = oikeudenmukainen, oikea, sopiva = se, jota asia koskee, joka on mukana esim. yhteistyössä = kirjoittaa asioita muistiin, tallentaa = tukea, auttaa; viedä eteenpäin; parantaa = ajattelutapa, jonka mukaan ajattelemme, mikä on oikein tai väärin, mikä on hyvää tai huonoa, esim. ammattieettinen = työ, joka estää eli ehkäisee ongelmia = palauttaa elintoiminnot, esim. jos sydän pysähtyy, ihmistä yritetään elvyttää = ensimmäinen apu, jota annetaan ergonomia, ergonominen, ergonomisesti erityistä tukea tarvitseva lapsi esiopetus esteettinen F fyysinen H haitta J johdonmukainen, johdonmukaisesti joustava, joustavasti jäsen K kasvatuskumppanuus kasvuympäristö keino kokonaisuus esim. onnettomuudessa = hyvä työskentelyasento tai työtapa, että ei tulisi esim. selkäkipuja = lapsi, jolla on fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia vaikeuksia ja joka tarvitsee enemmän tukea kuin tavallinen lapsi, esim. kielen kehityksessä = esikoulu, opetus ennen peruskoulua, noin 4 tuntia päivässä päiväkodissa tai koulussa = kaunis, taiteellinen = tarkoittaa ihmisen kehoa, esim. fyysinen kehitys tarkoittaa sitä, että lapsi kasvaa = huono puoli, vaara = looginen, tekee asiat saman periaatteen mukaan = joka voi muuttua, toimia tilanteen mukaan, on valmis tekemään yhteistyötä = se, joka on mukana yhteistyössä, esim. työryhmän jäsen, perheenjäsen = tasavertainen yhteistyö lapsen vanhempien ja muiden aikuisten välillä, esim. vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välinen yhteistyö lapsen parhaaksi = paikka jossa, lapsi tai nuori kasvaa, esim. koti, päiväkoti, lähiympäristö, ihmiset ja ilmapiiri = tapa, menetelmä, metodi = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus,

18 18 työkokonaisuus kokonaisvaltainen, kokonaisvaltaisesti = liittyy kokonaisuuteen, ottaa kaikki asiat huomioon kouluikäinen lapsi = 7 16-vuotias lapsi kuntoutus = sairaudesta tai onnettomuudesta parantuminen; prosessi, jonka avulla lasta tuetaan niin, että hän saavuttaa hyvän fyysisen, sosiaalisen ja emotionaalisen toiminnan tason L lainsäädäntö = monta lakia yhdessä lapsikeskeinen työ = kunnioittaa lasta yksilönä, lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on lastensuojelu = lain mukainen turva, joka edistää lapsen hyvinvointia ja terveyttä lastensuojelun yksikkö = paikka, jossa asuvat sellaiset lapset, joiden vanhemmat eivät pysty huolehtimaan heistä tai joilla ei ole vanhempia, esim. lastenkoti M menetelmä = metodi; tapa, miten toimitaan moniammatillinen = eri ammattialojen ihmisten välinen yhteistyö monikulttuurisuus = monta kulttuuria yhdessä N noudattaa = toimia jonkin mukaisesti nuoruusikäinen lapsi = vuotias O oppimisympäristö = paikka (ympäristö), jossa lapsi oppii orientaatio = tutustuttaminen osaamisen tuotteistaminen = kuva tiedoista ja taidoista, mitä osaa, osaamisen myyminen työnantajalle osoittaa = näyttää osoittamistapa = tapa, jolla henkilö voi näyttää, mitä hän osaa P pakollinen = pakko tehdä palaute = tieto siitä, miten joku tehtävä tai työ on mennyt perhekeskeinen työ = lapsen hoidossa ja kasvatuksessa huomioidaan koko perhe periaate = perusajatus, perusohje, esim. toimintaperiaatteet perusopetus = koulu, luokat 1-9 psyykkinen = tarkoittaa ihmisen mieltä, ajatuksia päihteet = esim. alkoholi, huumeet päivittäiset toiminnot = toiminnot, joita ihminen tekee joka päivä, esim. syöminen, peseytyminen S sisäinen yrittäjyys = ihminen on oma-aloitteinen, taloudellinen ja palveluhenkinen sisällöllinen orientaatio = tapa nähdä maailmaa ja ymmärtää erilaisia asioita, kasvattajan työvälineitä, joilla voi laajentaa toimintaa sosiaalinen = yhteiskuntaan ja ihmisten välisiin suhteisiin liittyvä sosiaaliteknologia = laitteet ja apuvälineet, esim. vammaisille tai vanhuksille säädös säännös T tarkoituksenmukaisesti tavoite tavoitteellinen, tavoitteellisesti = laki = määräys tai ohje, joka sisältyy esim. lakiin = tarkoitukseen sopivalla tavalla, tilanteen mukaisesti = asia, jonka ihminen haluaa saada, esim. oppimistavoite on asia, mitä haluaa oppia = toimia niin, että voi saada tavoitteet

19 19 terapia terveyshaitta toimenpide toimintaperiaate toteutus tutkintotilaisuus täydentää työehtosopimus työmenetelmä työnhakuasiakirja työsopimus työväline U uskonnolliskatsomuksellinen orientaatio V vaihtoehtopedagogiikka vakaumus valinnainen vanhemmuus varhaiskasvatus varhaiskasvatussuunnitelma = sairauden oireiden helpottaminen, esim. fysioterapia = terveydelle vaarallinen asia = toiminta, esim. terveyskeskuksessa verikokeen ottaminen = periaate (ajatus, ohje), jonka mukaan toimitaan = valmiiksi tekeminen = näyttökoe, joka kestää noin 5 päivää = tehdä lisää = työnantajien ja työntekijöiden liittojen välinen sopimus työehtoista (esim. palkka, lomat, työaika) = tapa, miten tehdään töitä = asiakirja, jolla haetaan työtä, esim. ansioluettelo eli CV, hakemus = yhden työntekijän ja työnantajan välinen sopimus = instrumentti, pieni kone, jolla tehdään työtä = lapsen tutustuttaminen omaan ja muihin uskontoihin osana jokapäiväistä elämää = erilainen opetus kuin normaalikoulussa, esim. Steinerpedagogiikka = voimakas usko johonkin, esim. uskonnollinen vakaumus eli usko jumalaan = sen voi valita = vanhempana (isänä tai äitinä) oleminen = pienten lasten (0-6-vuotiaiden) kasvatus = suunnitelma, jossa lapsen vastasyntynyt viralliset hoitosuositukset vuorovaikutus väkivalta Y yhteistyökykyinen yksilöllinen, yksilöllisesti yrittäjyys vanhemmat ja päiväkoti sopivat siitä, miten he yhdessä voivat tukea lapsen kasvua ja kehitystä = pieni vauva, joka on juuri syntynyt = virallinen ohje siitä, miten sairauksia hoidetaan = ihmisten välinen suhde, keskinäinen vaikutus, esim. puhujan ja kuulijan vuorovaikutus = esim. fyysinen väkivalta (lyöminen), henkinen väkivalta (sanoa pahasti) = pystyy tekemään yhteistyötä = persoonallinen, erikoinen, yhdelle ihmiselle ominainen asia = yrittäjänä toimiminen

20 20 Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus osaamisalan näyttötutkinnon perusteiden selkokielinen versio, jossa on myös pohdintatehtäviä.

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 Sisällys Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (30 ov)... 2 Sisältö ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys LUVUT 1-4.1 LÖYTYVÄT SOSIAALI-

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen tutkinnonosan näytössä lähihoitajaopiskelija

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi:

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 1 Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 2 Sisällys 1 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALA...

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala 1 Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Vammaistyön osaamisala 2 Sisällys 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA... 3 1.1 Vammaistyö... 3 Sanasto... 18 Selkokielelle

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. mukaisesti, ottaa huomioon. toimi- ja vastuualueensa

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. mukaisesti, ottaa huomioon. toimi- ja vastuualueensa SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 2 (12) A. UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. uus/-yys, -us/-ys substantiivit

Lisätiedot

1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun

1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun 1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun 2 (10) UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. Yhdyssanat 1.1. Tee sanoista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: SAIRAANHOITO

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys Luvut 1-4.1 löytyvät Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma päivitetty 5.4.2013 1 Sisällys Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Ammattitaitaatimukset ja sisällöt Opiskelijan arvioinnin toteutus Ammattiosaamisen näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Muu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VANHUSTEN KOTIHOITO

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vammaistyö

Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vammaistyö Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot