SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala"

Transkriptio

1 1 Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala

2 2 Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN OSAAMISALA Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito... 3 Sanasto Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka

3 3 1 LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN OSAAMISALA Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala on valinnainen opintokokonaisuus. Ennen kuin tutkinnon suorittaja voi mennä tämän osaamisalan tutkintotilaisuuteen, hänen pitää suorittaa pakolliset tutkinnot osat eli Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen. 1.1 Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuoren hoitoa ja kasvatusta suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta suunnitella, toteuttaa ja arvioida myös sellaisten lasten ja nuorten kasvatusta ja kuntoutusta, jotka tarvitsevat erityistä tukea edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia huomata terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä vaaroja ohjata yksilöllisesti lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä ottaa työssään huomioon lapsen ja nuoren kasvuympäristön ymmärtää, mitä kasvuympäristö merkitsee lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön mukaan toimia virallisten ohjeiden mukaan noudattaa ammattietiikkaa toimia lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan käyttää kielitaitoaan asiakaspalvelussa suunnitella omaa osaamista kehittää toimintaansa kun saa palautetta arvioida omaa osaamistaan valinnainen = sen voi valita kokonaisuus = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus, työkokonaisuus tutkintotilaisuus = näyttökoe, joka kestää noin 5 päivää pakollinen = pakko tehdä ammattitaitovaatimus = mitä asioita työssä täytyy osata toteuttaa = tehdä valmiiksi kuntoutus = sairaudesta tai onnettomuudesta parantuminen; prosessi, jonka avulla lasta tuetaan niin, että hän saavuttaa hyvän fyysisen, sosiaalisen ja emotionaalisen toiminnan tason erityistä tukea tarvitseva lapsi = lapsi, jolla on fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia vaikeuksia ja joka tarvitsee enemmän tukea kuin tavallinen lapsi, esim. kielen kehityksessä edistää = tukea, auttaa; viedä eteenpäin; parantaa yksilöllinen, yksilöllisesti = persoonallinen, erikoinen, yhdelle ihmiselle ominainen asia kasvuympäristö = paikka, jossa lapsi tai nuori kasvaa, esim. koti, päiväkoti, lähiympäristö, ihmiset ja ilmapiiri lainsäädäntö = monta lakia yhdessä noudattaa = toimia jonkin mukaisesti ammattietiikka = toimintatapa, jonka mukaan täytyy työssä toimia oikein ja hyvin, ottaa vastuu työstään lapsikeskeinen työ = kunnioittaa lasta yksilönä, lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on perhekeskeinen työ = lapsen hoidossa ja kasvatuksessa huomioidaan koko perhe

4 4 Arviointi Taulukossa ovat arvioinnin kohteet eli mitä arvioidaan sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle (tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä). periaate = perusajatus, perusohje, esim. toimintaperiaatteet arvioinnin kohde = asia, jota arvioidaan arviointikriteeri = millä tavalla täytyy jotakin osata ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin osaaminen Hoidon ja kasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi Suunnitelmallinen työskentely Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja etsii tietoa lapsen ja nuoren kehityksestä ja sairaudesta, etsii tietoa myös siitä, millaista hoitoa ja kasvatusta lapsi ja nuori yksilöllisesti tarvitsee. tekee tavoitteita, jotka tukevat lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä; suunnittelee sitä, millä tavalla voisi järjestää hoitoa ja kasvatusta. toimii työryhmän jäsenenä; noudattaa suunnitelmaa, joka tukee hoitoa ja kasvatusta (esim. varhaiskasvatussuunnitel ma); uudistaa suunnitelmaa, jos tarvitaan. dokumentoi hoitoa ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa; noudattaa ohjeita, jotka ovat voimassa. arvioi, miten lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen muutamat tavoitteet ovat toteutuneet. suunnittelee oman osaamisen tuotteistamista; tarvitsee ohjausta. etsii oma-aloitteisesti tietoa lapsen ja nuoren kehityksestä ja sairaudesta; etsii tietoa myös siitä, millaista hoitoa ja kasvatusta lapsi ja nuori yksilöllisesti tarvitsee; käyttää erilaisia menetelmiä, joilla kerää tietoa. tekee tavoitteita, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä; suunnittelee sitä, millä tavalla voisi järjestää hoitoa ja kasvatusta. toimii työryhmän jäsenenä; noudattaa suunnitelmaa, joka tukee hoitoa ja kasvatusta (esim. varhaiskasvatussuunnitelma); uudistaa suunnitelmaa, jos tarvitaan. dokumentoi hoitoa ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa; tiedottaa siitä asianosaisille; noudattaa ohjeita, jotka ovat voimassa. arvioi, miten lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen tavoitteet ovat toteutuneet. suunnittelee oman osaamisen tuotteistamista; selvittää, mitä mahdollisuuksia hänellä on omassa työssään osaamisen tuotteistamiseen. etsii oma-aloitteisesti monipuolista tietoa lapsen ja nuoren kehityksestä ja sairaudesta; etsii tietoa myös siitä, millaista hoitoa ja kasvatusta lapsi ja nuori yksilöllisesti tarvitsee; käyttää erilaisia menetelmiä, joilla kerää tietoa; perustelee, miksi kerätty tieto on tärkeää. tekee tavoitteita, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä; suunnittelee monipuolisesti sitä, millä tavalla voisi järjestää hoitoa ja kasvatusta; perustelee, miksi suunnitelma on tärkeä hoito- ja kasvatustyössä. toimii johdonmukaisesti työryhmän jäsenenä; noudattaa suunnitelmaa, joka tukee hoitoa ja kasvatusta (esim. varhaiskasvatussuunnitelma); uudistaa suunnitelmaa, jos tarvitaan. dokumentoi asiallisesti hoitoa ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa; tiedottaa siitä asianosaisille; noudattaa ohjeita, jotka ovat voimassa. arvioi, miten lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen tavoitteet ovat toteutuneet; perustelee arviointiaan. suunnittelee ja kehittää aktiivisesti valmiuksiaan toimia yrittäjänä; arvioi realistisesti, mitä mahdollisuuksia hänellä on omassa työssään osaamisen tuotteistamiseen.

5 5 Tehtävä 1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Mistä voi etsiä tietoa lapsen ja nuoren kehityksestä ja sairaudesta? 2. Millaista voi olla yksilöllinen hoito ja kasvatus? Millainen lapsi tai nuori sitä voisi tarvita? 3. Kirjoita esimerkkejä menetelmistä, joilla voi kerätä tietoa. 4. Miksi kerätty tieto on tärkeää? 5. Mitkä asiat tukevat kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä? 6. Miksi varhaiskasvatussuunnitelma on tärkeä hoito- ja kasvatustyössä? 7. Mitä asioita dokumentointiin kuuluu? 8. Arvioi seuraavia asioita: - mitä mahdollisuuksia sinulla on toimia yrittäjänä? - miten voisit toteuttaa omassa työssäsi osaamisen tuotteistamista?

6 6 ARVIOINNIN KOHDE 2.Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin käyttö Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja hoitaa vastasyntynyttä lasta; auttaa perhettä vastasyntyneen lapsen hoidossa. hoitaa ja ohjaa lasta päivittäisissä toiminnoissa (syöminen ja juominen, uni ja lepo, pukeutuminen, puhtaus, liikkuminen ja ulkoilu); käyttää sellaisia keinoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia; toimii yhdessä työryhmän kanssa. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja oppimista; käyttää joitakin varhaiskasvatuksen toimintatapoja (leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen toiminta); käyttää sisällöllisiä orientaatioita (esim. matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallisyhteiskuntatieteellinen, esteettinen, eettinen, uskonnolliskatsomuksellinen). ohjaa lasten leikkiä hoito- ja kasvatustyössä. edistää omalla toiminnallaan lapsen hyvää kasvuympäristöä ja oppimisympäristöä. ohjaa lasta ja lapsiryhmää. hoitaa vastasyntynyttä lasta; tukee ja ohjaa vastasyntyneen lapsen perhettä. hoitaa ja ohjaa lasta päivittäisissä toiminnoissa; käyttää sellaisia keinoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja oppimista; käyttää omatoimisesti varhaiskasvatuksen toimintatapoja; käyttää sisällöllisiä orientaatioita. ohjaa lasten leikkiä hoito- ja kasvatustyössä; käyttää leikin mahdollisuuksia erilaisissa tilanteissa. edistää omalla toiminnallaan lapsen hyvää kasvuympäristöä ja oppimisympäristöä; esittää joitakin kehittämisideoita. ohjaa lasta ja lapsiryhmää siten, että tukee lasten välistä vuorovaikutusta. hoitaa vastasyntynyttä lasta; tukee ja ohjaa vastasyntyneen lapsen perhettä; ottaa huomioon perheen tarpeet. hoitaa ja ohjaa lasta päivittäisissä toiminnoissa; käyttää monipuolisesti sellaisia keinoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja oppimista; käyttää monipuolisesti varhaiskasvatuksen toimintatapoja; käyttää sisällöllisiä orientaatioita siten, että ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon lapsen ja lapsiryhmän tarpeet. ohjaa lasten leikkiä monipuolisesti hoito- ja kasvatustyössä; käyttää leikin mahdollisuuksia luovasti erilaisissa tilanteissa; tukee leikin kehitystä. edistää omalla toiminnallaan lapsen hyvää kasvuympäristöä ja oppimisympäristöä; analysoi sitä, onko ympäristö sopiva lapselle; esittää joitakin kehittämisideoita. ohjaa lasta ja lapsiryhmää; huomioi ne asiat, jotka vaikuttavat ryhmän toimintaan; tukee aktiivisesti lasten välistä vuorovaikutusta.

7 7 Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen Kouluikäisen ja nuoruusikäisen kasvun ja kehityksen tukeminen tekee yhteistyötä työryhmän, työpaikan ja perheen kanssa; edistää lapsen terveyttä ja hyvinvointia; noudattaa kasvatuskumppanuuden periaatteita. toimii varhaiskasvatussuunnitelman mukaan lähihoitajan vastuualueella. toteuttaa esiopetusta yhdessä työryhmän kanssa. tukee koulu- ja nuoruusikäisen kasvua; tukee myös fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä; ottaa huomioon ikään liittyviä asioita; ottaa huomioon perhetilanteen (esim. perheväkivalta, päihteiden käyttö); työskentelee yhdessä työryhmän kanssa. edistää koulu- ja nuoruusikäisen terveyttä ja hyvinvointia; tietää, millä tavalla voi edistää terveyttä ja hyvinvointia. toimii niin, että se edistää koulu- ja nuoruusikäisen hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä. ohjaa ja tukee koulu- ja nuoruusikäistä luovassa toiminnassa; ohjaa niin, että hän osaa paremmin ilmaista itseään. ohjaa koulu- ja nuoruusikäisten ryhmiä. tukee koulu- ja nuoruusikäistä koulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksissa; työskentelee yhdessä työryhmän kanssa. tekee yhteistyötä omaaloitteisesti työpaikan ja perheen kanssa; edistää lapsen terveyttä ja hyvinvointia; noudattaa kasvatuskumppanuuden periaatteita. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi varhaiskasvatusta lähihoitajan vastuualueella. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi esiopetusta yhdessä työryhmän kanssa. tukee oma-aloitteisesti koulu- ja nuoruusikäisen kasvua; tukee myös fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä; ottaa huomioon ikään liittyviä asioita; ottaa huomioon perhetilanteen (esim. perheväkivalta, päihteiden käyttö); työskentelee yhdessä työryhmän kanssa. edistää oma-aloitteisesti koulu- ja nuoruusikäisen terveyttä ja hyvinvointia; tietää, millä tavalla voi edistää terveyttä ja hyvinvointia. toimii niin, että se edistää koulu- ja nuoruusikäisen hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä; esittää joitakin kehittämisideoita. ohjaa ja tukee tavoitteellisesti koulu- ja nuoruusikäistä luovassa toiminnassa; ohjaa niin, että hän osaa paremmin ilmaista itseään. ohjaa koulu- ja nuoruusikäisten ryhmiä niin, että se tukee ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta. tukee oma-aloitteisesti koulu- ja nuoruusikäistä koulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksissa. tekee oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti yhteistyötä työpaikan ja perheen kanssa; edistää lapsen terveyttä ja hyvinvointia; noudattaa kasvatuskumppanuuden periaatteita. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi varhaiskasvatusta lähihoitajan vastuualueella; esittää kehittämisideoita toimintaan. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi esiopetusta yhdessä työryhmän kanssa; esittää kehittämisideoita toimintaan. tukee oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti koulu- ja nuoruusikäisen kasvua; tukee myös fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä; ottaa huomioon ikään liittyvät asiat; ottaa huomioon perhetilanteen (esim. perheväkivalta, päihteiden käyttö); työskentelee yhdessä työryhmän kanssa. edistää oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti koulu- ja nuoruusikäisen terveyttä ja hyvinvointia; tietää, millä tavalla voi edistää terveyttä ja hyvinvointia monipuolisesti. toimii niin, että se edistää koulu- ja nuoruusikäisen hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä; esittää monipuolisesti kehittämisideoita. ohjaa ja tukee kokonaisvaltaisesti koulu- ja nuoruusikäistä luovassa toiminnassa; ohjaa niin, että hän osaa paremmin ilmaista itseään; ottaa huomioon yksilön ja ryhmän tarpeet ja tavoitteet. ohjaa koulu- ja nuoruusikäisten ryhmiä niin, että se tukee aktiivisesti ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta; ottaa huomioon asiat, jotka vaikuttavat ryhmän toimintaan. tukee itsenäisesti koulu- ja nuoruusikäistä koulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksissa; toimii tavoitteellisesti eri asianosaisten kanssa.

8 8 Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus huomaa uhkatekijöitä, joista on haittaa lapsen, nuoren ja perheen terveydelle ja hyvinvoinnille; tukee heitä työryhmän jäsenenä. huomaa lapsen tarpeita, jotka liittyvät kasvuun ja kehitykseen; huomaa, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea; osaa tukea lasta omalta osaltaan. valmistaa lapsen ja nuoren tavallisimpiin tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja erilaisiin terapioihin; tukee lasta, nuorta ja perhettä niissä. huomaa, jos lapsi, nuori ja perhe tarvitsevat erityistä tukea; huomaa sosiaalisia ongelmia (esim. perheväkivallan uhka tai päihteiden käyttö); auttaa perheitä ongelmissa, työskentelee työryhmässä. antaa erityistä tukea lapselle, nuorelle ja perheelle; kertoo toiminnastaan työryhmälle; toimii lähihoitajan vastuualueella; hoitaa lasten ja nuorten sairauksia hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti; työskentelee työryhmässä ja erilaisissa ympäristöissä. hoitaa tavallisimpia tartuntatauteja itsenäisesti ja ehkäisee niiden leviämistä. noudattaa lääkkeen annosteluohjetta; toteuttaa lapsen ja nuoren lääkehoitoa ohjeiden mukaisesti; tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, joista kertoo työryhmälle; työskentelee työryhmässä. huomaa uhkatekijöitä, joista on haittaa lapsen, nuoren ja perheen terveydelle ja hyvinvoinnille; osaa tukea heitä. huomaa lapsen tarpeita, jotka liittyvät kasvuun ja kehitykseen; huomaa, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea; selvittää, miten lasta, nuorta ja perhettä tuetaan. valmistaa itsenäisesti ja tavoitteellisesti lapsen ja nuoren tavallisimpiin tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja erilaisiin terapioihin; tukee lasta, nuorta ja perhettä niissä. huomaa, jos lapsi, nuori ja perhe tarvitsevat erityistä tukea; huomaa sosiaalisia ongelmia (esim. perheväkivallan uhka tai päihteiden käyttö); auttaa perheitä ongelmissa; tukee heitä hakemaan apua. etsii työpaikalla mahdollisuuksia antaa erityistä tukea lapselle, nuorelle ja perheelle; hoitaa lasten ja nuorten sairauksia hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti; työskentelee erilaisissa ympäristöissä; uudistaa suunnitelmia ja kertoo niistä. hoitaa tavallisimpia tartuntatauteja itsenäisesti ja ehkäisee niiden leviämistä; ohjaa tarvittaessa perhettä tarkempiin tutkimuksiin. noudattaa lääkkeen annosteluohjetta; toteuttaa lapsen ja nuoren lääkehoitoa ohjeiden mukaisesti; tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, joista kertoo työryhmälle. huomaa uhkatekijöitä, joista on haittaa lapsen, nuoren ja perheen terveydelle ja hyvinvoinnille; osaa tukea ja ohjata heitä avun hakemisessa. huomaa lapsen tarpeita, jotka liittyvät kasvuun ja kehitykseen; huomaa, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea; selvittää, miten lasta, nuorta ja perhettä tuetaan; arvioi, kuinka tärkeä tuki on lapsen kehitykselle. valmistaa itsenäisesti ja tavoitteellisesti lapsen ja nuoren tavallisimpiin tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja erilaisiin terapioihin; tukee lasta, nuorta ja perhettä niissä; kertoo toiminnastaan ja miettii kehittämisideoita. huomaa monipuolisesti, jos lapsi, nuori ja perhe tarvitsevat erityistä tukea; huomaa sosiaalisia ongelmia (esim. perheväkivallan uhka tai päihteiden käyttö); tukee ja auttaa tavoitteellisesti perheitä ongelmissa; tukee heitä hakemaan apua. etsii yksilöllisiä mahdollisuuksia antaa erityistä tukea lapselle, nuorelle ja perheelle; etsii mahdollisuuksia antaa moniammatillista tukea; hoitaa lasten ja nuorten sairauksia hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti; työskentelee erilaisissa ympäristöissä; uudistaa suunnitelmia ja kertoo niistä; ymmärtää kokonaisuuksia. hoitaa eri tartuntatauteja itsenäisesti ja ehkäisee niiden leviämistä; ohjaa tarvittaessa perhettä tarkempiin tutkimuksiin; esittää ehdotuksia, jotka kehittävät aseptista työskentelyä. noudattaa lääkkeen annosteluohjetta ja toteuttaa lapsen ja nuoren lääkehoitoa ohjeiden mukaisesti; tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, joista kertoo itsenäisesti työryhmälle. tekee kuntouttavaa työtä tekee tavoitteellisesti tekee tavoitteellisesti

9 9 Perheen tukeminen lapsen, nuoren ja perheen tukemisessa. käyttää ja huoltaa apuvälineitä ohjeiden mukaan; ohjaa lasta ja nuorta apuvälineiden käytössä. auttaa perhettä jokapäiväisessä elämässä; osaa käyttää joitakin perhetyön menetelmiä (esim. kodinhoito, ruoanvalmistus, lastenhoito ja vanhempana olemisen tukeminen). kuntouttavaa työtä lapsen, nuoren ja perheen tukemisessa. käyttää ja huoltaa apuvälineitä ohjeiden mukaan; ohjaa ja innostaa lasta ja nuorta käyttämään apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti. tukee ja auttaa perhettä jokapäiväisessä elämässä; osaa käyttää perhetyön menetelmiä. kuntouttavaa työtä lapsen, nuoren ja perheen tukemisessa; arvioi, kuinka tärkeä tuki on lapsen kehitykselle. käyttää ja huoltaa apuvälineitä ohjeiden mukaan; ohjaa ja innostaa lasta ja nuorta käyttämään apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti; ymmärtää, miten apuvälineet edistävät toimintakykyä. tukee ja auttaa perhettä jokapäiväisessä elämässä; osaa käyttää monipuolisesti perhetyön menetelmiä. Tehtävä 2. Pohdi seuraavia kysymyksiä. 1. Millä tavalla tuet ja ohjaat vastasyntyneen lapsen perhettä? 2. Mitkä keinot edistävät lapsen terveyttä ja hyvinvointia? 3. Kirjoita esimerkkejä, miten voi käyttää sisällöllisiä orientaatioita varhaiskasvatuksessa? 4. Kirjoita esimerkkejä tilanteista, joissa voit käyttää leikin mahdollisuuksia? 5. Millainen on hyvä ja sopiva kasvuympäristö lapselle? 6. Millä tavalla voi tukea lasten välistä vuorovaikutusta? 7. Miten otat työssäsi huomioon kasvatuskumppanuuden periaatteet? 8. Mitä asioita esiopetuksen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon? 9. Millaisia ikään liittyviä asioita täytyy ottaa huomioon? 10. Millaisia perhetilanteeseen liittyviä asioita täytyy ottaa huomioon? 11. Miten ohjaat koulu- ja nuoruusikäistä luovassa toiminnassa? 12. Kirjoita esimerkkejä uhkatekijöistä, joista on haittaa lapsen ja nuoren terveydelle ja hyvinvoinnille. 13. Mitä täytyy ottaa huomioon sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoidossa ja kasvatuksessa? 14. Mitä tarkoittaa moniammatillinen tuki? 15. Mitä täytyy ottaa huomioon aseptisessa työskentelyssä? 16. Kirjoita esimerkkejä apuvälineistä, joita sairas ja erityistä tukea tarvitseva lapsi voisi käyttää.

10 10 ARVIOINNIN KOHDE 3. Työhön liittyvän tiedon käyttö Lapsen ja nuoren hoitoon, kasvatukseen ja kehitykseen liittyvän tiedon käyttö ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja lapsen ja nuoren hoito- ja kasvatustyön historiasta. säädöksistä ja ohjeista, jotka liittyvät lapsen ja nuoren hoitoon ja kasvatukseen. lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn periaatteista. lapsen ja nuoren fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä; tietää, mitkä tärkeimmät asiat vaikuttavat lapsen ja nuoren kehitykseen. siitä, miten varhaiskasvatussuunnitelmaa täytyy noudattaa; tietää varhaiskasvatuksen toimintatavoista; tietää, miten lasta voi tukea sisällöllisten orientaatioiden avulla. siitä, miten esi- ja perusopetusta täytyy toteuttaa. yleisempien vaihtoehtopedagogiikkojen tärkeimmistä sisällöistä. siitä, kuinka tärkeä on kasvuympäristö lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. lapsen ja nuoren hoito- ja kasvatustyön historiasta; osaa esittää tärkeimmät perustelut siitä, miksi tämä tieto on tärkeää hoito- ja kasvatustyön kehityksessä. säädöksistä ja ohjeista, jotka liittyvät lapsen ja nuoren hoitoon ja kasvatukseen; perustelee lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn periaatteista; perustelee lapsen ja nuoren fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä; tietää, mitkä tärkeimmät asiat vaikuttavat lapsen ja nuoren kehitykseen; perustelee siitä, miten varhaiskasvatussuunnitelmaa täytyy noudattaa; tietää varhaiskasvatuksen toimintatavoista; tietää, miten lasta voi tukea sisällöllisten orientaatioiden avulla; perustelee siitä, miten esi- ja perusopetusta täytyy toteuttaa; perustelee siitä, miten yleisempiä vaihtoehtopedagogiikkoja voi käyttää eri ympäristöissä; perustelee toimintaansa siitä, kuinka tärkeä on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvuympäristö lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle; perustelee lapsen ja nuoren hoito- ja kasvatustyön historiasta; perustelee, miksi tieto on tärkeää hoito- ja kasvatustyön kehityksessä. säädöksistä ja ohjeista, jotka liittyvät lapsen ja nuoren hoitoon ja kasvatukseen; lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn periaatteista; perustelee monipuolisesti lapsen ja nuoren fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä; tietää, mitkä tärkeimmät asiat vaikuttavat lapsen ja nuoren kehitykseen; siitä, miten varhaiskasvatussuunnitelmaa täytyy noudattaa; tietää varhaiskasvatuksen toimintatavoista; tietää, miten lasta voi tukea sisällöllisten orientaatioiden avulla; siitä, miten esi- ja perusopetusta täytyy toteuttaa; perustelee monipuolisesti siitä, miten yleisempiä vaihtoehtopedagogiikkoja voi käyttää eri ympäristöissä; toimintaansa. siitä, kuinka tärkeä on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvuympäristö lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle; toimintansa

11 11 Lapsen ja nuoren terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän tiedon käyttö käyttää työssään moniammatillisen tiimityön ja verkostotyön periaatteita. tietää sosiaaliavustuksista ja palveluista, jotka on tarkoitettu lapsille, nuorille ja perheille; kertoo toimeentulotuesta ja palveluista tutuissa asiakastilanteissa. lastensuojelun toimintaperiaatteista eri työympäristöissä. lapsen, nuoren ja perheen sosiaalisista ongelmista; tietää, miten tukea perhettä sosiaalisissa ongelmissa. siitä, miten voi edistää lapsen ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia; tietää, mitä ongelmia ehkäisevä työ sisältää ja miten ehkäisevää työtä tehdään. siitä, kuinka tärkeää on aseptinen työskentely hoito- ja kasvatustyössä. lapsen ja nuoren terveellisestä ruoasta ja erityisruokavalioista; tietää myös vauvan rintaruokinnasta. eriikäisen lapsen ja nuoren sairauksista; tietää, miten sairauksia hoidetaan. siitä, mitä erityistä on lapsen ja nuoren lääkehoidossa. siitä, miten voi hoitaa kuolevaa lasta ja nuorta; tietää, miten perhettä silloin voi tukea. käyttää työssään moniammatillisen tiimityön ja verkostotyön periaatteita; perustelee toimintaansa sosiaaliavustuksista ja palvelujärjestelmästä, jotka on tarkoitettu lapsille, nuorille ja perheille; perustelee toimintaansa. lastensuojelun toimintaperiaatteista ja työtavoista eri työympäristöissä; perustelee toimintaansa. lapsen, nuoren ja perheen sosiaalisista ongelmista; tietää, miten tukea perhettä sosiaalisissa ongelmissa; perustelee toimintaansa. siitä, miten voi edistää lapsen ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia; tietää, mitä ongelmia ehkäisevä työ sisältää ja miten ehkäisevää työtä tehdään; perustelee toimintaansa. aseptisen työskentelyn periaatteista; tietää aseptiseen työskentelyyn liittyvistä säännöksistä; perustelee toimintaansa. lapsen ja nuoren terveellisestä ruoasta ja erityis-ruokavalioista; tietää myös vauvan rintaruokinnasta; perustelee toimintaansa. eriikäisen lapsen ja nuoren sairauksista; tietää, miten sairauksia hoidetaan; perustelee siitä, mitä erityistä on lapsen ja nuoren lääkehoidossa; perustelee toimintaansa. siitä, miten voi hoitaa kuolevaa lasta ja nuorta; tietää, miten perhettä silloin voi tukea; perustelee käyttää työssään moniammatillisen tiimityön ja verkostotyön periaatteita; toimintaansa sosiaaliavustuksista ja palvelujärjestelmästä, jotka on tarkoitettu lapsille, nuorille ja perheille; perustelee monipuolisesti toimintaansa. lastensuojelun toimintaperiaatteista; tietää tärkeimmistä työtavoista, joita voi käyttää eri työympäristöissä; perustelee monipuolisesti toimintaansa. lapsen, nuoren ja perheen sosiaalisista ongelmista; tietää, miten tukea perhettä sosiaalisissa ongelmissa; perustelee monipuolisesti toimintaansa. siitä, miten voi edistää lapsen ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia; tietää, mitä ongelmia ehkäisevä työ sisältää ja miten ehkäisevää työtä tehdään; perustelee monipuolisesti toimintaansa. aseptisen työskentelyn periaatteista; tietää aseptiseen työskentelyyn liittyvistä säännöksistä; perustelee monipuolisesti toimintaansa. lapsen ja nuoren terveellisestä ruoasta ja erityisruokavalioista; tietää myös vauvan rintaruokinnasta; toimintaansa. eriikäisen lapsen ja nuoren sairauksista; tietää, miten sairauksia hoidetaan; tietää, mitkä ovat viralliset hoitosuositukset; perustelee monipuolisesti siitä, mitä erityistä on lapsen ja nuoren lääkehoidossa; tietää, millaisia vaikutuksia lääkkeillä on; perustelee toimintaansa. siitä, miten voi hoitaa kuolevaa lasta ja nuorta; tietää, miten perhettä silloin voi tukea; ottaa huomioon perheen yksilölliset

12 12 Yrittäjyyteen ja osaamisen tuotteistamiseen liittyvän tiedon käyttö. Työehtosopimukseen, työnhakuasiakirjoihin ja työsopimukseen liittyvän tiedon käyttö Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö suomenkielisillä Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö ruotsinkielisillä Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö muunkielisillä Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö vieraskielisessä koulutuksessa siitä, millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsee; tietää, miten voi auttaa erityiskasvatuksessa ja kuntoutuksessa; huomaa työssään perheväkivallan merkkejä; ohjaa avun hakemisessa; tarvitsee työryhmän tukea. siitä, miten perhetyötä tehdään, mitä perhetyö sisältää ja mitä menetelmiä perhetyössä käytetään. erilaisista kulttuureista ja monikulttuurisuudesta. siitä, kuinka voi toimia yrittäjänä omalla alalla; tietää osaamisen tuotteistamisesta; tietää, kuinka tärkeää on sisäinen yrittäjyys; tarvitsee ohjausta. tietää lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat työehtosopimuksen mukaisia; tietää, miten kirjoitetaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia. palvelee asiakkaita suomen kielellä; palvelee asiakkaita tyydyttävästi ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä; palvelee asiakkaita tyydyttävästi yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä; palvelee asiakkaita tyydyttävästi yhdellä muulla kielellä. palvelee asiakkaita koulutuskielellä, suomen tai ruotsin kielellä; auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. toimintaansa. siitä, millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsee; tietää, miten voi auttaa erityiskasvatuksessa ja kuntoutuksessa; ottaa työssään huomioon perheväkivallan uhkan ja päihdeongelman; ohjaa avun hakemisessa; kertoo asiasta työryhmälle ja perustelee toimintaansa. siitä, miten perhetyötä tehdään, mitä perhetyö sisältää ja mitä menetelmiä perhetyössä käytetään; perustelee toimintaansa. erilaisista kulttuureista ja monikulttuurisuudesta; perustelee siitä, kuinka voi toimia yrittäjänä omalla alalla; tietää osaamisen tuotteistamisesta; toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. tietää lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat työehtosopimuksen mukaisia; tietää, miten kirjoitetaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia; perustelee toimintaansa. palvelee asiakkaita suomen kielellä; palvelee asiakkaita ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä; palvelee asiakkaita yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä; palvelee asiakkaita yhdellä vieraalla kielellä ja tyydyttävästi toisella kotimaisella kielellä. palvelee asiakkaita koulutuskielellä, suomen tai ruotsin kielellä; palvelee myös yhdellä muulla kielellä. tarpeet ja vakaumuksen; toimintaansa. siitä, millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsee; tietää, miten voi auttaa erityiskasvatuksessa ja kuntoutuksessa; ottaa työssään huomioon perheväkivallan uhkan ja päihdeongelman; ohjaa avun hakemisessa; käsittelee asiaa työryhmän ohjeiden mukaan; perustelee monipuolisesti toimintaansa. siitä, miten perhetyötä tehdään eri työympäristöissä, mitä perhetyö sisältää ja mitä menetelmiä perhetyössä käytetään; perustelee monipuolisesti toimintaansa. erilaisista kulttuureista ja monikulttuurisuudesta; käyttää työssään monipuolisesti tietoa siitä, kuinka voi toimia yrittäjänä omalla alalla; tietää osaamisen tuotteistamisesta; toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. tietää lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat työehtosopimuksen mukaisia; tietää, miten kirjoitetaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia; perustelee monipuolisesti toimintaansa. palvelee asiakkaita suomen kielellä; palvelee asiakkaita joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä; palvelee asiakkaita joustavasti yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä; palvelee asiakkaita joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita koulutuskielellä, suomen tai ruotsin kielellä; palvelee joustavasti myös yhdellä muulla kielellä.

13 13 Tehtävä 3. Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin. 1. Mitkä ovat tärkeimmät säädökset, jotka liittyvät lapsen ja nuoren hoitoon ja kasvatukseen. 2. Mitkä ovat lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn tärkeimmät periaatteet? 3. Mitkä asiat vaikuttavat lapsen ja nuoren kehitykseen? 4. Mitä asioita varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjoitetaan? 5. Kirjoita esimerkkejä yleisimmistä vaihtoehtopedagogiikoista ja niiden käytöstä eri toimintaympäristöissä. 6. Kirjoita esimerkkejä, millaisia ovat seuraavat kasvuympäristöt ja miksi ne ovat tärkeitä lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle: a. fyysinen kasvuympäristö b. psyykkinen kasvuympäristö c. sosiaalinen kasvuympäristö 7. Mitä tarkoittaa moniammatillinen tiimityö ja verkostotyö? 8. Mitkä ovat lastensuojelun tärkeimmät toimintaperiaatteet? 9. Millaisia sosiaalisia ongelmia voi olla lapsen ja nuoren perheessä? 10. Mitä tarkoittaa ehkäisevä työ? 11. Mitkä ovat aseptisen työskentelyn periaatteet? 12. Millaisia erityisruokavalioita voi olla? 13. Mitkä ovat viralliset hoitosuositukset? 14. Mitä erityistä täytyy ottaa huomioon lapsen ja nuoren lääkehoidossa? 15. Mitä asioita täytyy ottaa huomioon kuolevan lapsen hoidossa ja perheen tukemisessa? 16. Millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsee erityiskasvatuksessa ja kuntoutuksessa? 17. Mitä menetelmiä perhetyössä käytetään? 18. Mitä asioita täytyy ottaa huomioon silloin, jos lapsella ja nuorella on eri kulttuuritausta? 19. Kirjoita esimerkkejä sisäisen yrittäjyyden periaatteista. 20. Kirjoita esimerkkejä lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

14 14 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja tietää omia vahvuuksiaan; tietää, mitä hänen pitäisi oppia lisää; tekee tavoitteita, miten voisi kehittyä ammatissaan. ottaa vastaan palautetta; muuttaa toimintaansa, kun saa palautetta; arvioi sitä, mitä osaa. toimii ystävällisesti ja asiallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa lapsen, nuoren ja perheen sekä työryhmän kanssa; toimii niin, että saavuttaa tavoitteet; tarvitsee työryhmän tukea. toimii sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden mukaan; toimii lakien ja säännösten mukaan. työskentelee ergonomisesti oikein; työskentelee niin, että työtapaturmia ja vammoja ei tapahtuisi. toimii niin, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi; noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita; toimii säädösten, säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaan. ehkäisee tapaturmia ja muita terveyshaittoja. osaa lapsen ja nuoren peruselvytyksen sekä ensiavun. tietää omat vahvuutensa; tietää, mitä hänen pitäisi oppia lisää; tekee tavoitteita, miten voisi kehittyä ammatissaan. pyytää ja ottaa vastaan palautetta; muuttaa toimintaansa, kun saa palautetta; arvioi sitä, mitä osaa. toimii ystävällisesti ja asiallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa lapsen, nuoren ja perheen sekä työryhmän kanssa; toimii niin, että saavuttaa tavoitteet. toimii sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden mukaan; toimii lakien ja säännösten mukaan; perustelee työskentelee ergonomisesti oikein ja käyttää oikeita työskentelytapoja; työskentelee niin, että työtapaturmia ja vammoja ei tapahtuisi. toimii niin, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi; noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita; toimii säädösten, säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaan; perustelee ehkäisee tapaturmia ja muita terveyshaittoja niin, että ottaa huomioon lapsen ja nuoren kehitystason. osaa lapsen ja nuoren peruselvytyksen sekä ensiavun myös erityistilanteissa. tietää omat vahvuutensa; tietää, mitä hänen pitäisi oppia lisää; tekee tavoitteita, miten voisi kehittyä ammatissaan; toimii monipuolisesti ja perustelee pyytää ja ottaa vastaan palautetta; muuttaa toimintaansa, kun saa palautetta; arvioi sitä, mitä osaa; toimii monipuolisesti ja perustelee toimii ystävällisesti ja asiallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa lapsen, nuoren ja perheen sekä työryhmän kanssa; toimii niin, että saavuttaa tavoitteet; arvioi sitä, kuinka hyvin toimii vuorovaikutustilanteissa. toimii sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden mukaan; toimii lakien ja säännösten mukaan; työskentelee ergonomisesti oikein; käyttää apuna asiakkaan voimavaroja ja apuvälineitä; kehittää työympäristön ergonomiaa. toimii niin, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi; noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita; toimii säädösten, säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaan; ehkäisee tapaturmia ja muita terveyshaittoja niin, että ottaa huomioon lapsen ja nuoren kehitystason; kehittää ympäristöä turvallisemmaksi. hallitsee lapsen ja nuoren peruselvytyksen sekä ensiavun myös erityistilanteissa; tietää, milloin hänen täytyy kehittää lisää ensiaputaitojaan.

15 Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon suorittaja osoittaa lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen ammattitaitonsa varhaiskasvatusympäristössä (esim. päiväkoti), koulussa, lastensuojelun yksikössä, sairaalassa lasten tai nuorten osastolla tai perhetyössä. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: hoidon ja kasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu, alle kouluikäisen lapsen, koulu- ja nuoruusikäisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä sairaan tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito ja kasvatus. Lisäksi tutkinnon suorittajan täytyy osata lapsen ja nuoren hoito- ja kasvatustyöhön liittyvä tieto. Hänellä täytyy olla hyvä kielitaito asiakaspalvelutilanteissa. Hänen täytyy myös tietää elinikäisen oppimisen avaintaidot. Tutkinnon suorittajan täytyy tehdä työtä niin kauan, että hänen ammattitaitonsa vastaa ammattitaitovaatimuksia. Tutkintotilaisuudessa täytyy osoittaa vähintään työprosessin osaaminen kokonaan työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin käyttö (mutta ei vastasyntyneen lapsen hoitoa) työhön liittyvän tiedon käyttö (mutta ei lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyön historiaa, varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen perusteita, vaihtoehtopedagogiikkoja, lasten ja nuorten lääkehoitoa sekä kuolevan lapsen ja nuoren hoitoa sekä perheväkivallan uhkaa) elinikäisen oppimisen avaintaidot, mutta ei ensiapua eikä peruselvytystä Jos tutkintotilaisuudessa tutkinnon suorittajan ammattitaito ei vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia, hänen täytyy täydentää sitä muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamista voidaan arvioida esimerkiksi haastattelujen ja tehtävien avulla tai muulla tavalla. 15 osoittaa = näyttää osoittamistapa = tapa, jolla henkilö voi näyttää, mitä hän osaa varhaiskasvatus = pienten lasten (0-6-vuotiaiden) kasvatus lastensuojelu = lain mukainen turva, joka edistää lapsen hyvinvointia ja terveyttä lastensuojelun yksikkö = paikka, jossa asuvat sellaiset lapset, joiden vanhemmat eivät pysty huolehtimaan heistä tai joilla ei ole vanhempia, esim. lastenkoti kokonaisuus = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus, työkokonaisuus osaamisen tuotteistaminen = kuva tiedoista ja taidoista, mitä osaa, osaamisen myyminen työnantajalle työmenetelmä = tapa, miten tehdään työtä työväline = instrumentti, pieni kone, jolla tehdään työtä ensiapu = ensimmäinen apu, jota annetaan esim. onnettomuudessa elvytys = palauttaa elintoiminnot, esim. jos sydän pysähtyy, ihmistä yritetään elvyttää täydentää = tehdä lisää

16 16 Tehtävä 4. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Mitkä ovat vahvuutesi lähihoitajana? 2. Tuo esimerkkejä vuorovaikutustilanteista, joissa olet toiminut. Arvioi omaa toimintaasi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 3. Mitä tarkoittaa eettiset periaatteet? 4. Millaista on ergonominen työskentely? 5. Kirjoita esimerkkejä asiakkaan voimavaroista. 6. Millä tavalla toimit, jotta asiakas tuntisi olonsa turvalliseksi. 7. Miten lapsen ja nuoren toimintaympäristöä voi kehittää turvallisemmaksi?

17 17 Sanasto A alle kouluikäinen lapsi annos annostelu ammattietiikka ammattitaitovaatimus arvioinnin kohde arviointikriteeri aseptinen asiallinen, asiallisesti asianosainen D dokumentoida E edistää eettinen ehkäisevä työ elvytys, elvyttää ensiapu = 0 6-vuotias lapsi = syötävää tai juotavaa, joka otetaan yhdellä kerralla, esim. lääkeannos, ruoka-annos = annosten tekeminen, yksi annos yhdelle potilaalle = toimintatapa, jonka mukaan täytyy työssä toimia oikein ja hyvin, ottaa vastuu työstään = mitä asioita työssä täytyy osata = asia, jota arvioidaan = millä tavalla täytyy jotakin osata = hyvin puhdas, ei ole mikrobeja, esim. bakteereita, viruksia = oikeudenmukainen, oikea, sopiva = se, jota asia koskee, joka on mukana esim. yhteistyössä = kirjoittaa asioita muistiin, tallentaa = tukea, auttaa; viedä eteenpäin; parantaa = ajattelutapa, jonka mukaan ajattelemme, mikä on oikein tai väärin, mikä on hyvää tai huonoa, esim. ammattieettinen = työ, joka estää eli ehkäisee ongelmia = palauttaa elintoiminnot, esim. jos sydän pysähtyy, ihmistä yritetään elvyttää = ensimmäinen apu, jota annetaan ergonomia, ergonominen, ergonomisesti erityistä tukea tarvitseva lapsi esiopetus esteettinen F fyysinen H haitta J johdonmukainen, johdonmukaisesti joustava, joustavasti jäsen K kasvatuskumppanuus kasvuympäristö keino kokonaisuus esim. onnettomuudessa = hyvä työskentelyasento tai työtapa, että ei tulisi esim. selkäkipuja = lapsi, jolla on fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia vaikeuksia ja joka tarvitsee enemmän tukea kuin tavallinen lapsi, esim. kielen kehityksessä = esikoulu, opetus ennen peruskoulua, noin 4 tuntia päivässä päiväkodissa tai koulussa = kaunis, taiteellinen = tarkoittaa ihmisen kehoa, esim. fyysinen kehitys tarkoittaa sitä, että lapsi kasvaa = huono puoli, vaara = looginen, tekee asiat saman periaatteen mukaan = joka voi muuttua, toimia tilanteen mukaan, on valmis tekemään yhteistyötä = se, joka on mukana yhteistyössä, esim. työryhmän jäsen, perheenjäsen = tasavertainen yhteistyö lapsen vanhempien ja muiden aikuisten välillä, esim. vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välinen yhteistyö lapsen parhaaksi = paikka jossa, lapsi tai nuori kasvaa, esim. koti, päiväkoti, lähiympäristö, ihmiset ja ilmapiiri = tapa, menetelmä, metodi = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus,

18 18 työkokonaisuus kokonaisvaltainen, kokonaisvaltaisesti = liittyy kokonaisuuteen, ottaa kaikki asiat huomioon kouluikäinen lapsi = 7 16-vuotias lapsi kuntoutus = sairaudesta tai onnettomuudesta parantuminen; prosessi, jonka avulla lasta tuetaan niin, että hän saavuttaa hyvän fyysisen, sosiaalisen ja emotionaalisen toiminnan tason L lainsäädäntö = monta lakia yhdessä lapsikeskeinen työ = kunnioittaa lasta yksilönä, lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on lastensuojelu = lain mukainen turva, joka edistää lapsen hyvinvointia ja terveyttä lastensuojelun yksikkö = paikka, jossa asuvat sellaiset lapset, joiden vanhemmat eivät pysty huolehtimaan heistä tai joilla ei ole vanhempia, esim. lastenkoti M menetelmä = metodi; tapa, miten toimitaan moniammatillinen = eri ammattialojen ihmisten välinen yhteistyö monikulttuurisuus = monta kulttuuria yhdessä N noudattaa = toimia jonkin mukaisesti nuoruusikäinen lapsi = vuotias O oppimisympäristö = paikka (ympäristö), jossa lapsi oppii orientaatio = tutustuttaminen osaamisen tuotteistaminen = kuva tiedoista ja taidoista, mitä osaa, osaamisen myyminen työnantajalle osoittaa = näyttää osoittamistapa = tapa, jolla henkilö voi näyttää, mitä hän osaa P pakollinen = pakko tehdä palaute = tieto siitä, miten joku tehtävä tai työ on mennyt perhekeskeinen työ = lapsen hoidossa ja kasvatuksessa huomioidaan koko perhe periaate = perusajatus, perusohje, esim. toimintaperiaatteet perusopetus = koulu, luokat 1-9 psyykkinen = tarkoittaa ihmisen mieltä, ajatuksia päihteet = esim. alkoholi, huumeet päivittäiset toiminnot = toiminnot, joita ihminen tekee joka päivä, esim. syöminen, peseytyminen S sisäinen yrittäjyys = ihminen on oma-aloitteinen, taloudellinen ja palveluhenkinen sisällöllinen orientaatio = tapa nähdä maailmaa ja ymmärtää erilaisia asioita, kasvattajan työvälineitä, joilla voi laajentaa toimintaa sosiaalinen = yhteiskuntaan ja ihmisten välisiin suhteisiin liittyvä sosiaaliteknologia = laitteet ja apuvälineet, esim. vammaisille tai vanhuksille säädös säännös T tarkoituksenmukaisesti tavoite tavoitteellinen, tavoitteellisesti = laki = määräys tai ohje, joka sisältyy esim. lakiin = tarkoitukseen sopivalla tavalla, tilanteen mukaisesti = asia, jonka ihminen haluaa saada, esim. oppimistavoite on asia, mitä haluaa oppia = toimia niin, että voi saada tavoitteet

19 19 terapia terveyshaitta toimenpide toimintaperiaate toteutus tutkintotilaisuus täydentää työehtosopimus työmenetelmä työnhakuasiakirja työsopimus työväline U uskonnolliskatsomuksellinen orientaatio V vaihtoehtopedagogiikka vakaumus valinnainen vanhemmuus varhaiskasvatus varhaiskasvatussuunnitelma = sairauden oireiden helpottaminen, esim. fysioterapia = terveydelle vaarallinen asia = toiminta, esim. terveyskeskuksessa verikokeen ottaminen = periaate (ajatus, ohje), jonka mukaan toimitaan = valmiiksi tekeminen = näyttökoe, joka kestää noin 5 päivää = tehdä lisää = työnantajien ja työntekijöiden liittojen välinen sopimus työehtoista (esim. palkka, lomat, työaika) = tapa, miten tehdään töitä = asiakirja, jolla haetaan työtä, esim. ansioluettelo eli CV, hakemus = yhden työntekijän ja työnantajan välinen sopimus = instrumentti, pieni kone, jolla tehdään työtä = lapsen tutustuttaminen omaan ja muihin uskontoihin osana jokapäiväistä elämää = erilainen opetus kuin normaalikoulussa, esim. Steinerpedagogiikka = voimakas usko johonkin, esim. uskonnollinen vakaumus eli usko jumalaan = sen voi valita = vanhempana (isänä tai äitinä) oleminen = pienten lasten (0-6-vuotiaiden) kasvatus = suunnitelma, jossa lapsen vastasyntynyt viralliset hoitosuositukset vuorovaikutus väkivalta Y yhteistyökykyinen yksilöllinen, yksilöllisesti yrittäjyys vanhemmat ja päiväkoti sopivat siitä, miten he yhdessä voivat tukea lapsen kasvua ja kehitystä = pieni vauva, joka on juuri syntynyt = virallinen ohje siitä, miten sairauksia hoidetaan = ihmisten välinen suhde, keskinäinen vaikutus, esim. puhujan ja kuulijan vuorovaikutus = esim. fyysinen väkivalta (lyöminen), henkinen väkivalta (sanoa pahasti) = pystyy tekemään yhteistyötä = persoonallinen, erikoinen, yhdelle ihmiselle ominainen asia = yrittäjänä toimiminen

20 20 Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus osaamisalan näyttötutkinnon perusteiden selkokielinen versio, jossa on myös pohdintatehtäviä.

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Sairaanhoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon Jalkojenhoito Sivu 1(17) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: iltapäivätoiminnan ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tuotteistamalla valitsemalleen kohderyhmälle myyntikelpoisen

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot