SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala"

Transkriptio

1 1 Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala

2 2 Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN OSAAMISALA Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito... 3 Sanasto Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka

3 3 1 LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN OSAAMISALA Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala on valinnainen opintokokonaisuus. Ennen kuin tutkinnon suorittaja voi mennä tämän osaamisalan tutkintotilaisuuteen, hänen pitää suorittaa pakolliset tutkinnot osat eli Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen. 1.1 Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuoren hoitoa ja kasvatusta suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta suunnitella, toteuttaa ja arvioida myös sellaisten lasten ja nuorten kasvatusta ja kuntoutusta, jotka tarvitsevat erityistä tukea edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia huomata terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä vaaroja ohjata yksilöllisesti lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä ottaa työssään huomioon lapsen ja nuoren kasvuympäristön ymmärtää, mitä kasvuympäristö merkitsee lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön mukaan toimia virallisten ohjeiden mukaan noudattaa ammattietiikkaa toimia lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan käyttää kielitaitoaan asiakaspalvelussa suunnitella omaa osaamista kehittää toimintaansa kun saa palautetta arvioida omaa osaamistaan valinnainen = sen voi valita kokonaisuus = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus, työkokonaisuus tutkintotilaisuus = näyttökoe, joka kestää noin 5 päivää pakollinen = pakko tehdä ammattitaitovaatimus = mitä asioita työssä täytyy osata toteuttaa = tehdä valmiiksi kuntoutus = sairaudesta tai onnettomuudesta parantuminen; prosessi, jonka avulla lasta tuetaan niin, että hän saavuttaa hyvän fyysisen, sosiaalisen ja emotionaalisen toiminnan tason erityistä tukea tarvitseva lapsi = lapsi, jolla on fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia vaikeuksia ja joka tarvitsee enemmän tukea kuin tavallinen lapsi, esim. kielen kehityksessä edistää = tukea, auttaa; viedä eteenpäin; parantaa yksilöllinen, yksilöllisesti = persoonallinen, erikoinen, yhdelle ihmiselle ominainen asia kasvuympäristö = paikka, jossa lapsi tai nuori kasvaa, esim. koti, päiväkoti, lähiympäristö, ihmiset ja ilmapiiri lainsäädäntö = monta lakia yhdessä noudattaa = toimia jonkin mukaisesti ammattietiikka = toimintatapa, jonka mukaan täytyy työssä toimia oikein ja hyvin, ottaa vastuu työstään lapsikeskeinen työ = kunnioittaa lasta yksilönä, lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on perhekeskeinen työ = lapsen hoidossa ja kasvatuksessa huomioidaan koko perhe

4 4 Arviointi Taulukossa ovat arvioinnin kohteet eli mitä arvioidaan sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle (tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä). periaate = perusajatus, perusohje, esim. toimintaperiaatteet arvioinnin kohde = asia, jota arvioidaan arviointikriteeri = millä tavalla täytyy jotakin osata ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin osaaminen Hoidon ja kasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi Suunnitelmallinen työskentely Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja etsii tietoa lapsen ja nuoren kehityksestä ja sairaudesta, etsii tietoa myös siitä, millaista hoitoa ja kasvatusta lapsi ja nuori yksilöllisesti tarvitsee. tekee tavoitteita, jotka tukevat lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä; suunnittelee sitä, millä tavalla voisi järjestää hoitoa ja kasvatusta. toimii työryhmän jäsenenä; noudattaa suunnitelmaa, joka tukee hoitoa ja kasvatusta (esim. varhaiskasvatussuunnitel ma); uudistaa suunnitelmaa, jos tarvitaan. dokumentoi hoitoa ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa; noudattaa ohjeita, jotka ovat voimassa. arvioi, miten lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen muutamat tavoitteet ovat toteutuneet. suunnittelee oman osaamisen tuotteistamista; tarvitsee ohjausta. etsii oma-aloitteisesti tietoa lapsen ja nuoren kehityksestä ja sairaudesta; etsii tietoa myös siitä, millaista hoitoa ja kasvatusta lapsi ja nuori yksilöllisesti tarvitsee; käyttää erilaisia menetelmiä, joilla kerää tietoa. tekee tavoitteita, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä; suunnittelee sitä, millä tavalla voisi järjestää hoitoa ja kasvatusta. toimii työryhmän jäsenenä; noudattaa suunnitelmaa, joka tukee hoitoa ja kasvatusta (esim. varhaiskasvatussuunnitelma); uudistaa suunnitelmaa, jos tarvitaan. dokumentoi hoitoa ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa; tiedottaa siitä asianosaisille; noudattaa ohjeita, jotka ovat voimassa. arvioi, miten lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen tavoitteet ovat toteutuneet. suunnittelee oman osaamisen tuotteistamista; selvittää, mitä mahdollisuuksia hänellä on omassa työssään osaamisen tuotteistamiseen. etsii oma-aloitteisesti monipuolista tietoa lapsen ja nuoren kehityksestä ja sairaudesta; etsii tietoa myös siitä, millaista hoitoa ja kasvatusta lapsi ja nuori yksilöllisesti tarvitsee; käyttää erilaisia menetelmiä, joilla kerää tietoa; perustelee, miksi kerätty tieto on tärkeää. tekee tavoitteita, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä; suunnittelee monipuolisesti sitä, millä tavalla voisi järjestää hoitoa ja kasvatusta; perustelee, miksi suunnitelma on tärkeä hoito- ja kasvatustyössä. toimii johdonmukaisesti työryhmän jäsenenä; noudattaa suunnitelmaa, joka tukee hoitoa ja kasvatusta (esim. varhaiskasvatussuunnitelma); uudistaa suunnitelmaa, jos tarvitaan. dokumentoi asiallisesti hoitoa ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa; tiedottaa siitä asianosaisille; noudattaa ohjeita, jotka ovat voimassa. arvioi, miten lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen tavoitteet ovat toteutuneet; perustelee arviointiaan. suunnittelee ja kehittää aktiivisesti valmiuksiaan toimia yrittäjänä; arvioi realistisesti, mitä mahdollisuuksia hänellä on omassa työssään osaamisen tuotteistamiseen.

5 5 Tehtävä 1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Mistä voi etsiä tietoa lapsen ja nuoren kehityksestä ja sairaudesta? 2. Millaista voi olla yksilöllinen hoito ja kasvatus? Millainen lapsi tai nuori sitä voisi tarvita? 3. Kirjoita esimerkkejä menetelmistä, joilla voi kerätä tietoa. 4. Miksi kerätty tieto on tärkeää? 5. Mitkä asiat tukevat kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä? 6. Miksi varhaiskasvatussuunnitelma on tärkeä hoito- ja kasvatustyössä? 7. Mitä asioita dokumentointiin kuuluu? 8. Arvioi seuraavia asioita: - mitä mahdollisuuksia sinulla on toimia yrittäjänä? - miten voisit toteuttaa omassa työssäsi osaamisen tuotteistamista?

6 6 ARVIOINNIN KOHDE 2.Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin käyttö Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja hoitaa vastasyntynyttä lasta; auttaa perhettä vastasyntyneen lapsen hoidossa. hoitaa ja ohjaa lasta päivittäisissä toiminnoissa (syöminen ja juominen, uni ja lepo, pukeutuminen, puhtaus, liikkuminen ja ulkoilu); käyttää sellaisia keinoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia; toimii yhdessä työryhmän kanssa. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja oppimista; käyttää joitakin varhaiskasvatuksen toimintatapoja (leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen toiminta); käyttää sisällöllisiä orientaatioita (esim. matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallisyhteiskuntatieteellinen, esteettinen, eettinen, uskonnolliskatsomuksellinen). ohjaa lasten leikkiä hoito- ja kasvatustyössä. edistää omalla toiminnallaan lapsen hyvää kasvuympäristöä ja oppimisympäristöä. ohjaa lasta ja lapsiryhmää. hoitaa vastasyntynyttä lasta; tukee ja ohjaa vastasyntyneen lapsen perhettä. hoitaa ja ohjaa lasta päivittäisissä toiminnoissa; käyttää sellaisia keinoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja oppimista; käyttää omatoimisesti varhaiskasvatuksen toimintatapoja; käyttää sisällöllisiä orientaatioita. ohjaa lasten leikkiä hoito- ja kasvatustyössä; käyttää leikin mahdollisuuksia erilaisissa tilanteissa. edistää omalla toiminnallaan lapsen hyvää kasvuympäristöä ja oppimisympäristöä; esittää joitakin kehittämisideoita. ohjaa lasta ja lapsiryhmää siten, että tukee lasten välistä vuorovaikutusta. hoitaa vastasyntynyttä lasta; tukee ja ohjaa vastasyntyneen lapsen perhettä; ottaa huomioon perheen tarpeet. hoitaa ja ohjaa lasta päivittäisissä toiminnoissa; käyttää monipuolisesti sellaisia keinoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja oppimista; käyttää monipuolisesti varhaiskasvatuksen toimintatapoja; käyttää sisällöllisiä orientaatioita siten, että ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon lapsen ja lapsiryhmän tarpeet. ohjaa lasten leikkiä monipuolisesti hoito- ja kasvatustyössä; käyttää leikin mahdollisuuksia luovasti erilaisissa tilanteissa; tukee leikin kehitystä. edistää omalla toiminnallaan lapsen hyvää kasvuympäristöä ja oppimisympäristöä; analysoi sitä, onko ympäristö sopiva lapselle; esittää joitakin kehittämisideoita. ohjaa lasta ja lapsiryhmää; huomioi ne asiat, jotka vaikuttavat ryhmän toimintaan; tukee aktiivisesti lasten välistä vuorovaikutusta.

7 7 Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen Kouluikäisen ja nuoruusikäisen kasvun ja kehityksen tukeminen tekee yhteistyötä työryhmän, työpaikan ja perheen kanssa; edistää lapsen terveyttä ja hyvinvointia; noudattaa kasvatuskumppanuuden periaatteita. toimii varhaiskasvatussuunnitelman mukaan lähihoitajan vastuualueella. toteuttaa esiopetusta yhdessä työryhmän kanssa. tukee koulu- ja nuoruusikäisen kasvua; tukee myös fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä; ottaa huomioon ikään liittyviä asioita; ottaa huomioon perhetilanteen (esim. perheväkivalta, päihteiden käyttö); työskentelee yhdessä työryhmän kanssa. edistää koulu- ja nuoruusikäisen terveyttä ja hyvinvointia; tietää, millä tavalla voi edistää terveyttä ja hyvinvointia. toimii niin, että se edistää koulu- ja nuoruusikäisen hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä. ohjaa ja tukee koulu- ja nuoruusikäistä luovassa toiminnassa; ohjaa niin, että hän osaa paremmin ilmaista itseään. ohjaa koulu- ja nuoruusikäisten ryhmiä. tukee koulu- ja nuoruusikäistä koulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksissa; työskentelee yhdessä työryhmän kanssa. tekee yhteistyötä omaaloitteisesti työpaikan ja perheen kanssa; edistää lapsen terveyttä ja hyvinvointia; noudattaa kasvatuskumppanuuden periaatteita. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi varhaiskasvatusta lähihoitajan vastuualueella. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi esiopetusta yhdessä työryhmän kanssa. tukee oma-aloitteisesti koulu- ja nuoruusikäisen kasvua; tukee myös fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä; ottaa huomioon ikään liittyviä asioita; ottaa huomioon perhetilanteen (esim. perheväkivalta, päihteiden käyttö); työskentelee yhdessä työryhmän kanssa. edistää oma-aloitteisesti koulu- ja nuoruusikäisen terveyttä ja hyvinvointia; tietää, millä tavalla voi edistää terveyttä ja hyvinvointia. toimii niin, että se edistää koulu- ja nuoruusikäisen hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä; esittää joitakin kehittämisideoita. ohjaa ja tukee tavoitteellisesti koulu- ja nuoruusikäistä luovassa toiminnassa; ohjaa niin, että hän osaa paremmin ilmaista itseään. ohjaa koulu- ja nuoruusikäisten ryhmiä niin, että se tukee ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta. tukee oma-aloitteisesti koulu- ja nuoruusikäistä koulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksissa. tekee oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti yhteistyötä työpaikan ja perheen kanssa; edistää lapsen terveyttä ja hyvinvointia; noudattaa kasvatuskumppanuuden periaatteita. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi varhaiskasvatusta lähihoitajan vastuualueella; esittää kehittämisideoita toimintaan. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi esiopetusta yhdessä työryhmän kanssa; esittää kehittämisideoita toimintaan. tukee oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti koulu- ja nuoruusikäisen kasvua; tukee myös fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä; ottaa huomioon ikään liittyvät asiat; ottaa huomioon perhetilanteen (esim. perheväkivalta, päihteiden käyttö); työskentelee yhdessä työryhmän kanssa. edistää oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti koulu- ja nuoruusikäisen terveyttä ja hyvinvointia; tietää, millä tavalla voi edistää terveyttä ja hyvinvointia monipuolisesti. toimii niin, että se edistää koulu- ja nuoruusikäisen hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä; esittää monipuolisesti kehittämisideoita. ohjaa ja tukee kokonaisvaltaisesti koulu- ja nuoruusikäistä luovassa toiminnassa; ohjaa niin, että hän osaa paremmin ilmaista itseään; ottaa huomioon yksilön ja ryhmän tarpeet ja tavoitteet. ohjaa koulu- ja nuoruusikäisten ryhmiä niin, että se tukee aktiivisesti ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta; ottaa huomioon asiat, jotka vaikuttavat ryhmän toimintaan. tukee itsenäisesti koulu- ja nuoruusikäistä koulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksissa; toimii tavoitteellisesti eri asianosaisten kanssa.

8 8 Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus huomaa uhkatekijöitä, joista on haittaa lapsen, nuoren ja perheen terveydelle ja hyvinvoinnille; tukee heitä työryhmän jäsenenä. huomaa lapsen tarpeita, jotka liittyvät kasvuun ja kehitykseen; huomaa, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea; osaa tukea lasta omalta osaltaan. valmistaa lapsen ja nuoren tavallisimpiin tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja erilaisiin terapioihin; tukee lasta, nuorta ja perhettä niissä. huomaa, jos lapsi, nuori ja perhe tarvitsevat erityistä tukea; huomaa sosiaalisia ongelmia (esim. perheväkivallan uhka tai päihteiden käyttö); auttaa perheitä ongelmissa, työskentelee työryhmässä. antaa erityistä tukea lapselle, nuorelle ja perheelle; kertoo toiminnastaan työryhmälle; toimii lähihoitajan vastuualueella; hoitaa lasten ja nuorten sairauksia hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti; työskentelee työryhmässä ja erilaisissa ympäristöissä. hoitaa tavallisimpia tartuntatauteja itsenäisesti ja ehkäisee niiden leviämistä. noudattaa lääkkeen annosteluohjetta; toteuttaa lapsen ja nuoren lääkehoitoa ohjeiden mukaisesti; tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, joista kertoo työryhmälle; työskentelee työryhmässä. huomaa uhkatekijöitä, joista on haittaa lapsen, nuoren ja perheen terveydelle ja hyvinvoinnille; osaa tukea heitä. huomaa lapsen tarpeita, jotka liittyvät kasvuun ja kehitykseen; huomaa, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea; selvittää, miten lasta, nuorta ja perhettä tuetaan. valmistaa itsenäisesti ja tavoitteellisesti lapsen ja nuoren tavallisimpiin tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja erilaisiin terapioihin; tukee lasta, nuorta ja perhettä niissä. huomaa, jos lapsi, nuori ja perhe tarvitsevat erityistä tukea; huomaa sosiaalisia ongelmia (esim. perheväkivallan uhka tai päihteiden käyttö); auttaa perheitä ongelmissa; tukee heitä hakemaan apua. etsii työpaikalla mahdollisuuksia antaa erityistä tukea lapselle, nuorelle ja perheelle; hoitaa lasten ja nuorten sairauksia hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti; työskentelee erilaisissa ympäristöissä; uudistaa suunnitelmia ja kertoo niistä. hoitaa tavallisimpia tartuntatauteja itsenäisesti ja ehkäisee niiden leviämistä; ohjaa tarvittaessa perhettä tarkempiin tutkimuksiin. noudattaa lääkkeen annosteluohjetta; toteuttaa lapsen ja nuoren lääkehoitoa ohjeiden mukaisesti; tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, joista kertoo työryhmälle. huomaa uhkatekijöitä, joista on haittaa lapsen, nuoren ja perheen terveydelle ja hyvinvoinnille; osaa tukea ja ohjata heitä avun hakemisessa. huomaa lapsen tarpeita, jotka liittyvät kasvuun ja kehitykseen; huomaa, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea; selvittää, miten lasta, nuorta ja perhettä tuetaan; arvioi, kuinka tärkeä tuki on lapsen kehitykselle. valmistaa itsenäisesti ja tavoitteellisesti lapsen ja nuoren tavallisimpiin tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja erilaisiin terapioihin; tukee lasta, nuorta ja perhettä niissä; kertoo toiminnastaan ja miettii kehittämisideoita. huomaa monipuolisesti, jos lapsi, nuori ja perhe tarvitsevat erityistä tukea; huomaa sosiaalisia ongelmia (esim. perheväkivallan uhka tai päihteiden käyttö); tukee ja auttaa tavoitteellisesti perheitä ongelmissa; tukee heitä hakemaan apua. etsii yksilöllisiä mahdollisuuksia antaa erityistä tukea lapselle, nuorelle ja perheelle; etsii mahdollisuuksia antaa moniammatillista tukea; hoitaa lasten ja nuorten sairauksia hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti; työskentelee erilaisissa ympäristöissä; uudistaa suunnitelmia ja kertoo niistä; ymmärtää kokonaisuuksia. hoitaa eri tartuntatauteja itsenäisesti ja ehkäisee niiden leviämistä; ohjaa tarvittaessa perhettä tarkempiin tutkimuksiin; esittää ehdotuksia, jotka kehittävät aseptista työskentelyä. noudattaa lääkkeen annosteluohjetta ja toteuttaa lapsen ja nuoren lääkehoitoa ohjeiden mukaisesti; tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, joista kertoo itsenäisesti työryhmälle. tekee kuntouttavaa työtä tekee tavoitteellisesti tekee tavoitteellisesti

9 9 Perheen tukeminen lapsen, nuoren ja perheen tukemisessa. käyttää ja huoltaa apuvälineitä ohjeiden mukaan; ohjaa lasta ja nuorta apuvälineiden käytössä. auttaa perhettä jokapäiväisessä elämässä; osaa käyttää joitakin perhetyön menetelmiä (esim. kodinhoito, ruoanvalmistus, lastenhoito ja vanhempana olemisen tukeminen). kuntouttavaa työtä lapsen, nuoren ja perheen tukemisessa. käyttää ja huoltaa apuvälineitä ohjeiden mukaan; ohjaa ja innostaa lasta ja nuorta käyttämään apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti. tukee ja auttaa perhettä jokapäiväisessä elämässä; osaa käyttää perhetyön menetelmiä. kuntouttavaa työtä lapsen, nuoren ja perheen tukemisessa; arvioi, kuinka tärkeä tuki on lapsen kehitykselle. käyttää ja huoltaa apuvälineitä ohjeiden mukaan; ohjaa ja innostaa lasta ja nuorta käyttämään apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti; ymmärtää, miten apuvälineet edistävät toimintakykyä. tukee ja auttaa perhettä jokapäiväisessä elämässä; osaa käyttää monipuolisesti perhetyön menetelmiä. Tehtävä 2. Pohdi seuraavia kysymyksiä. 1. Millä tavalla tuet ja ohjaat vastasyntyneen lapsen perhettä? 2. Mitkä keinot edistävät lapsen terveyttä ja hyvinvointia? 3. Kirjoita esimerkkejä, miten voi käyttää sisällöllisiä orientaatioita varhaiskasvatuksessa? 4. Kirjoita esimerkkejä tilanteista, joissa voit käyttää leikin mahdollisuuksia? 5. Millainen on hyvä ja sopiva kasvuympäristö lapselle? 6. Millä tavalla voi tukea lasten välistä vuorovaikutusta? 7. Miten otat työssäsi huomioon kasvatuskumppanuuden periaatteet? 8. Mitä asioita esiopetuksen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon? 9. Millaisia ikään liittyviä asioita täytyy ottaa huomioon? 10. Millaisia perhetilanteeseen liittyviä asioita täytyy ottaa huomioon? 11. Miten ohjaat koulu- ja nuoruusikäistä luovassa toiminnassa? 12. Kirjoita esimerkkejä uhkatekijöistä, joista on haittaa lapsen ja nuoren terveydelle ja hyvinvoinnille. 13. Mitä täytyy ottaa huomioon sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoidossa ja kasvatuksessa? 14. Mitä tarkoittaa moniammatillinen tuki? 15. Mitä täytyy ottaa huomioon aseptisessa työskentelyssä? 16. Kirjoita esimerkkejä apuvälineistä, joita sairas ja erityistä tukea tarvitseva lapsi voisi käyttää.

10 10 ARVIOINNIN KOHDE 3. Työhön liittyvän tiedon käyttö Lapsen ja nuoren hoitoon, kasvatukseen ja kehitykseen liittyvän tiedon käyttö ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja lapsen ja nuoren hoito- ja kasvatustyön historiasta. säädöksistä ja ohjeista, jotka liittyvät lapsen ja nuoren hoitoon ja kasvatukseen. lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn periaatteista. lapsen ja nuoren fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä; tietää, mitkä tärkeimmät asiat vaikuttavat lapsen ja nuoren kehitykseen. siitä, miten varhaiskasvatussuunnitelmaa täytyy noudattaa; tietää varhaiskasvatuksen toimintatavoista; tietää, miten lasta voi tukea sisällöllisten orientaatioiden avulla. siitä, miten esi- ja perusopetusta täytyy toteuttaa. yleisempien vaihtoehtopedagogiikkojen tärkeimmistä sisällöistä. siitä, kuinka tärkeä on kasvuympäristö lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. lapsen ja nuoren hoito- ja kasvatustyön historiasta; osaa esittää tärkeimmät perustelut siitä, miksi tämä tieto on tärkeää hoito- ja kasvatustyön kehityksessä. säädöksistä ja ohjeista, jotka liittyvät lapsen ja nuoren hoitoon ja kasvatukseen; perustelee lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn periaatteista; perustelee lapsen ja nuoren fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä; tietää, mitkä tärkeimmät asiat vaikuttavat lapsen ja nuoren kehitykseen; perustelee siitä, miten varhaiskasvatussuunnitelmaa täytyy noudattaa; tietää varhaiskasvatuksen toimintatavoista; tietää, miten lasta voi tukea sisällöllisten orientaatioiden avulla; perustelee siitä, miten esi- ja perusopetusta täytyy toteuttaa; perustelee siitä, miten yleisempiä vaihtoehtopedagogiikkoja voi käyttää eri ympäristöissä; perustelee toimintaansa siitä, kuinka tärkeä on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvuympäristö lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle; perustelee lapsen ja nuoren hoito- ja kasvatustyön historiasta; perustelee, miksi tieto on tärkeää hoito- ja kasvatustyön kehityksessä. säädöksistä ja ohjeista, jotka liittyvät lapsen ja nuoren hoitoon ja kasvatukseen; lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn periaatteista; perustelee monipuolisesti lapsen ja nuoren fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä; tietää, mitkä tärkeimmät asiat vaikuttavat lapsen ja nuoren kehitykseen; siitä, miten varhaiskasvatussuunnitelmaa täytyy noudattaa; tietää varhaiskasvatuksen toimintatavoista; tietää, miten lasta voi tukea sisällöllisten orientaatioiden avulla; siitä, miten esi- ja perusopetusta täytyy toteuttaa; perustelee monipuolisesti siitä, miten yleisempiä vaihtoehtopedagogiikkoja voi käyttää eri ympäristöissä; toimintaansa. siitä, kuinka tärkeä on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvuympäristö lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle; toimintansa

11 11 Lapsen ja nuoren terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän tiedon käyttö käyttää työssään moniammatillisen tiimityön ja verkostotyön periaatteita. tietää sosiaaliavustuksista ja palveluista, jotka on tarkoitettu lapsille, nuorille ja perheille; kertoo toimeentulotuesta ja palveluista tutuissa asiakastilanteissa. lastensuojelun toimintaperiaatteista eri työympäristöissä. lapsen, nuoren ja perheen sosiaalisista ongelmista; tietää, miten tukea perhettä sosiaalisissa ongelmissa. siitä, miten voi edistää lapsen ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia; tietää, mitä ongelmia ehkäisevä työ sisältää ja miten ehkäisevää työtä tehdään. siitä, kuinka tärkeää on aseptinen työskentely hoito- ja kasvatustyössä. lapsen ja nuoren terveellisestä ruoasta ja erityisruokavalioista; tietää myös vauvan rintaruokinnasta. eriikäisen lapsen ja nuoren sairauksista; tietää, miten sairauksia hoidetaan. siitä, mitä erityistä on lapsen ja nuoren lääkehoidossa. siitä, miten voi hoitaa kuolevaa lasta ja nuorta; tietää, miten perhettä silloin voi tukea. käyttää työssään moniammatillisen tiimityön ja verkostotyön periaatteita; perustelee toimintaansa sosiaaliavustuksista ja palvelujärjestelmästä, jotka on tarkoitettu lapsille, nuorille ja perheille; perustelee toimintaansa. lastensuojelun toimintaperiaatteista ja työtavoista eri työympäristöissä; perustelee toimintaansa. lapsen, nuoren ja perheen sosiaalisista ongelmista; tietää, miten tukea perhettä sosiaalisissa ongelmissa; perustelee toimintaansa. siitä, miten voi edistää lapsen ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia; tietää, mitä ongelmia ehkäisevä työ sisältää ja miten ehkäisevää työtä tehdään; perustelee toimintaansa. aseptisen työskentelyn periaatteista; tietää aseptiseen työskentelyyn liittyvistä säännöksistä; perustelee toimintaansa. lapsen ja nuoren terveellisestä ruoasta ja erityis-ruokavalioista; tietää myös vauvan rintaruokinnasta; perustelee toimintaansa. eriikäisen lapsen ja nuoren sairauksista; tietää, miten sairauksia hoidetaan; perustelee siitä, mitä erityistä on lapsen ja nuoren lääkehoidossa; perustelee toimintaansa. siitä, miten voi hoitaa kuolevaa lasta ja nuorta; tietää, miten perhettä silloin voi tukea; perustelee käyttää työssään moniammatillisen tiimityön ja verkostotyön periaatteita; toimintaansa sosiaaliavustuksista ja palvelujärjestelmästä, jotka on tarkoitettu lapsille, nuorille ja perheille; perustelee monipuolisesti toimintaansa. lastensuojelun toimintaperiaatteista; tietää tärkeimmistä työtavoista, joita voi käyttää eri työympäristöissä; perustelee monipuolisesti toimintaansa. lapsen, nuoren ja perheen sosiaalisista ongelmista; tietää, miten tukea perhettä sosiaalisissa ongelmissa; perustelee monipuolisesti toimintaansa. siitä, miten voi edistää lapsen ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia; tietää, mitä ongelmia ehkäisevä työ sisältää ja miten ehkäisevää työtä tehdään; perustelee monipuolisesti toimintaansa. aseptisen työskentelyn periaatteista; tietää aseptiseen työskentelyyn liittyvistä säännöksistä; perustelee monipuolisesti toimintaansa. lapsen ja nuoren terveellisestä ruoasta ja erityisruokavalioista; tietää myös vauvan rintaruokinnasta; toimintaansa. eriikäisen lapsen ja nuoren sairauksista; tietää, miten sairauksia hoidetaan; tietää, mitkä ovat viralliset hoitosuositukset; perustelee monipuolisesti siitä, mitä erityistä on lapsen ja nuoren lääkehoidossa; tietää, millaisia vaikutuksia lääkkeillä on; perustelee toimintaansa. siitä, miten voi hoitaa kuolevaa lasta ja nuorta; tietää, miten perhettä silloin voi tukea; ottaa huomioon perheen yksilölliset

12 12 Yrittäjyyteen ja osaamisen tuotteistamiseen liittyvän tiedon käyttö. Työehtosopimukseen, työnhakuasiakirjoihin ja työsopimukseen liittyvän tiedon käyttö Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö suomenkielisillä Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö ruotsinkielisillä Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö muunkielisillä Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö vieraskielisessä koulutuksessa siitä, millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsee; tietää, miten voi auttaa erityiskasvatuksessa ja kuntoutuksessa; huomaa työssään perheväkivallan merkkejä; ohjaa avun hakemisessa; tarvitsee työryhmän tukea. siitä, miten perhetyötä tehdään, mitä perhetyö sisältää ja mitä menetelmiä perhetyössä käytetään. erilaisista kulttuureista ja monikulttuurisuudesta. siitä, kuinka voi toimia yrittäjänä omalla alalla; tietää osaamisen tuotteistamisesta; tietää, kuinka tärkeää on sisäinen yrittäjyys; tarvitsee ohjausta. tietää lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat työehtosopimuksen mukaisia; tietää, miten kirjoitetaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia. palvelee asiakkaita suomen kielellä; palvelee asiakkaita tyydyttävästi ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä; palvelee asiakkaita tyydyttävästi yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä; palvelee asiakkaita tyydyttävästi yhdellä muulla kielellä. palvelee asiakkaita koulutuskielellä, suomen tai ruotsin kielellä; auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. toimintaansa. siitä, millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsee; tietää, miten voi auttaa erityiskasvatuksessa ja kuntoutuksessa; ottaa työssään huomioon perheväkivallan uhkan ja päihdeongelman; ohjaa avun hakemisessa; kertoo asiasta työryhmälle ja perustelee toimintaansa. siitä, miten perhetyötä tehdään, mitä perhetyö sisältää ja mitä menetelmiä perhetyössä käytetään; perustelee toimintaansa. erilaisista kulttuureista ja monikulttuurisuudesta; perustelee siitä, kuinka voi toimia yrittäjänä omalla alalla; tietää osaamisen tuotteistamisesta; toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. tietää lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat työehtosopimuksen mukaisia; tietää, miten kirjoitetaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia; perustelee toimintaansa. palvelee asiakkaita suomen kielellä; palvelee asiakkaita ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä; palvelee asiakkaita yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä; palvelee asiakkaita yhdellä vieraalla kielellä ja tyydyttävästi toisella kotimaisella kielellä. palvelee asiakkaita koulutuskielellä, suomen tai ruotsin kielellä; palvelee myös yhdellä muulla kielellä. tarpeet ja vakaumuksen; toimintaansa. siitä, millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsee; tietää, miten voi auttaa erityiskasvatuksessa ja kuntoutuksessa; ottaa työssään huomioon perheväkivallan uhkan ja päihdeongelman; ohjaa avun hakemisessa; käsittelee asiaa työryhmän ohjeiden mukaan; perustelee monipuolisesti toimintaansa. siitä, miten perhetyötä tehdään eri työympäristöissä, mitä perhetyö sisältää ja mitä menetelmiä perhetyössä käytetään; perustelee monipuolisesti toimintaansa. erilaisista kulttuureista ja monikulttuurisuudesta; käyttää työssään monipuolisesti tietoa siitä, kuinka voi toimia yrittäjänä omalla alalla; tietää osaamisen tuotteistamisesta; toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. tietää lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat työehtosopimuksen mukaisia; tietää, miten kirjoitetaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia; perustelee monipuolisesti toimintaansa. palvelee asiakkaita suomen kielellä; palvelee asiakkaita joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä; palvelee asiakkaita joustavasti yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä; palvelee asiakkaita joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita koulutuskielellä, suomen tai ruotsin kielellä; palvelee joustavasti myös yhdellä muulla kielellä.

13 13 Tehtävä 3. Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin. 1. Mitkä ovat tärkeimmät säädökset, jotka liittyvät lapsen ja nuoren hoitoon ja kasvatukseen. 2. Mitkä ovat lapsikeskeisen ja perhekeskeisen työn tärkeimmät periaatteet? 3. Mitkä asiat vaikuttavat lapsen ja nuoren kehitykseen? 4. Mitä asioita varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjoitetaan? 5. Kirjoita esimerkkejä yleisimmistä vaihtoehtopedagogiikoista ja niiden käytöstä eri toimintaympäristöissä. 6. Kirjoita esimerkkejä, millaisia ovat seuraavat kasvuympäristöt ja miksi ne ovat tärkeitä lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle: a. fyysinen kasvuympäristö b. psyykkinen kasvuympäristö c. sosiaalinen kasvuympäristö 7. Mitä tarkoittaa moniammatillinen tiimityö ja verkostotyö? 8. Mitkä ovat lastensuojelun tärkeimmät toimintaperiaatteet? 9. Millaisia sosiaalisia ongelmia voi olla lapsen ja nuoren perheessä? 10. Mitä tarkoittaa ehkäisevä työ? 11. Mitkä ovat aseptisen työskentelyn periaatteet? 12. Millaisia erityisruokavalioita voi olla? 13. Mitkä ovat viralliset hoitosuositukset? 14. Mitä erityistä täytyy ottaa huomioon lapsen ja nuoren lääkehoidossa? 15. Mitä asioita täytyy ottaa huomioon kuolevan lapsen hoidossa ja perheen tukemisessa? 16. Millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsee erityiskasvatuksessa ja kuntoutuksessa? 17. Mitä menetelmiä perhetyössä käytetään? 18. Mitä asioita täytyy ottaa huomioon silloin, jos lapsella ja nuorella on eri kulttuuritausta? 19. Kirjoita esimerkkejä sisäisen yrittäjyyden periaatteista. 20. Kirjoita esimerkkejä lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

14 14 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja tietää omia vahvuuksiaan; tietää, mitä hänen pitäisi oppia lisää; tekee tavoitteita, miten voisi kehittyä ammatissaan. ottaa vastaan palautetta; muuttaa toimintaansa, kun saa palautetta; arvioi sitä, mitä osaa. toimii ystävällisesti ja asiallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa lapsen, nuoren ja perheen sekä työryhmän kanssa; toimii niin, että saavuttaa tavoitteet; tarvitsee työryhmän tukea. toimii sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden mukaan; toimii lakien ja säännösten mukaan. työskentelee ergonomisesti oikein; työskentelee niin, että työtapaturmia ja vammoja ei tapahtuisi. toimii niin, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi; noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita; toimii säädösten, säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaan. ehkäisee tapaturmia ja muita terveyshaittoja. osaa lapsen ja nuoren peruselvytyksen sekä ensiavun. tietää omat vahvuutensa; tietää, mitä hänen pitäisi oppia lisää; tekee tavoitteita, miten voisi kehittyä ammatissaan. pyytää ja ottaa vastaan palautetta; muuttaa toimintaansa, kun saa palautetta; arvioi sitä, mitä osaa. toimii ystävällisesti ja asiallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa lapsen, nuoren ja perheen sekä työryhmän kanssa; toimii niin, että saavuttaa tavoitteet. toimii sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden mukaan; toimii lakien ja säännösten mukaan; perustelee työskentelee ergonomisesti oikein ja käyttää oikeita työskentelytapoja; työskentelee niin, että työtapaturmia ja vammoja ei tapahtuisi. toimii niin, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi; noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita; toimii säädösten, säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaan; perustelee ehkäisee tapaturmia ja muita terveyshaittoja niin, että ottaa huomioon lapsen ja nuoren kehitystason. osaa lapsen ja nuoren peruselvytyksen sekä ensiavun myös erityistilanteissa. tietää omat vahvuutensa; tietää, mitä hänen pitäisi oppia lisää; tekee tavoitteita, miten voisi kehittyä ammatissaan; toimii monipuolisesti ja perustelee pyytää ja ottaa vastaan palautetta; muuttaa toimintaansa, kun saa palautetta; arvioi sitä, mitä osaa; toimii monipuolisesti ja perustelee toimii ystävällisesti ja asiallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa lapsen, nuoren ja perheen sekä työryhmän kanssa; toimii niin, että saavuttaa tavoitteet; arvioi sitä, kuinka hyvin toimii vuorovaikutustilanteissa. toimii sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden mukaan; toimii lakien ja säännösten mukaan; työskentelee ergonomisesti oikein; käyttää apuna asiakkaan voimavaroja ja apuvälineitä; kehittää työympäristön ergonomiaa. toimii niin, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi; noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita; toimii säädösten, säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaan; ehkäisee tapaturmia ja muita terveyshaittoja niin, että ottaa huomioon lapsen ja nuoren kehitystason; kehittää ympäristöä turvallisemmaksi. hallitsee lapsen ja nuoren peruselvytyksen sekä ensiavun myös erityistilanteissa; tietää, milloin hänen täytyy kehittää lisää ensiaputaitojaan.

15 Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon suorittaja osoittaa lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen ammattitaitonsa varhaiskasvatusympäristössä (esim. päiväkoti), koulussa, lastensuojelun yksikössä, sairaalassa lasten tai nuorten osastolla tai perhetyössä. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: hoidon ja kasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu, alle kouluikäisen lapsen, koulu- ja nuoruusikäisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä sairaan tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito ja kasvatus. Lisäksi tutkinnon suorittajan täytyy osata lapsen ja nuoren hoito- ja kasvatustyöhön liittyvä tieto. Hänellä täytyy olla hyvä kielitaito asiakaspalvelutilanteissa. Hänen täytyy myös tietää elinikäisen oppimisen avaintaidot. Tutkinnon suorittajan täytyy tehdä työtä niin kauan, että hänen ammattitaitonsa vastaa ammattitaitovaatimuksia. Tutkintotilaisuudessa täytyy osoittaa vähintään työprosessin osaaminen kokonaan työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin käyttö (mutta ei vastasyntyneen lapsen hoitoa) työhön liittyvän tiedon käyttö (mutta ei lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyön historiaa, varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen perusteita, vaihtoehtopedagogiikkoja, lasten ja nuorten lääkehoitoa sekä kuolevan lapsen ja nuoren hoitoa sekä perheväkivallan uhkaa) elinikäisen oppimisen avaintaidot, mutta ei ensiapua eikä peruselvytystä Jos tutkintotilaisuudessa tutkinnon suorittajan ammattitaito ei vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia, hänen täytyy täydentää sitä muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamista voidaan arvioida esimerkiksi haastattelujen ja tehtävien avulla tai muulla tavalla. 15 osoittaa = näyttää osoittamistapa = tapa, jolla henkilö voi näyttää, mitä hän osaa varhaiskasvatus = pienten lasten (0-6-vuotiaiden) kasvatus lastensuojelu = lain mukainen turva, joka edistää lapsen hyvinvointia ja terveyttä lastensuojelun yksikkö = paikka, jossa asuvat sellaiset lapset, joiden vanhemmat eivät pysty huolehtimaan heistä tai joilla ei ole vanhempia, esim. lastenkoti kokonaisuus = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus, työkokonaisuus osaamisen tuotteistaminen = kuva tiedoista ja taidoista, mitä osaa, osaamisen myyminen työnantajalle työmenetelmä = tapa, miten tehdään työtä työväline = instrumentti, pieni kone, jolla tehdään työtä ensiapu = ensimmäinen apu, jota annetaan esim. onnettomuudessa elvytys = palauttaa elintoiminnot, esim. jos sydän pysähtyy, ihmistä yritetään elvyttää täydentää = tehdä lisää

16 16 Tehtävä 4. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Mitkä ovat vahvuutesi lähihoitajana? 2. Tuo esimerkkejä vuorovaikutustilanteista, joissa olet toiminut. Arvioi omaa toimintaasi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 3. Mitä tarkoittaa eettiset periaatteet? 4. Millaista on ergonominen työskentely? 5. Kirjoita esimerkkejä asiakkaan voimavaroista. 6. Millä tavalla toimit, jotta asiakas tuntisi olonsa turvalliseksi. 7. Miten lapsen ja nuoren toimintaympäristöä voi kehittää turvallisemmaksi?

17 17 Sanasto A alle kouluikäinen lapsi annos annostelu ammattietiikka ammattitaitovaatimus arvioinnin kohde arviointikriteeri aseptinen asiallinen, asiallisesti asianosainen D dokumentoida E edistää eettinen ehkäisevä työ elvytys, elvyttää ensiapu = 0 6-vuotias lapsi = syötävää tai juotavaa, joka otetaan yhdellä kerralla, esim. lääkeannos, ruoka-annos = annosten tekeminen, yksi annos yhdelle potilaalle = toimintatapa, jonka mukaan täytyy työssä toimia oikein ja hyvin, ottaa vastuu työstään = mitä asioita työssä täytyy osata = asia, jota arvioidaan = millä tavalla täytyy jotakin osata = hyvin puhdas, ei ole mikrobeja, esim. bakteereita, viruksia = oikeudenmukainen, oikea, sopiva = se, jota asia koskee, joka on mukana esim. yhteistyössä = kirjoittaa asioita muistiin, tallentaa = tukea, auttaa; viedä eteenpäin; parantaa = ajattelutapa, jonka mukaan ajattelemme, mikä on oikein tai väärin, mikä on hyvää tai huonoa, esim. ammattieettinen = työ, joka estää eli ehkäisee ongelmia = palauttaa elintoiminnot, esim. jos sydän pysähtyy, ihmistä yritetään elvyttää = ensimmäinen apu, jota annetaan ergonomia, ergonominen, ergonomisesti erityistä tukea tarvitseva lapsi esiopetus esteettinen F fyysinen H haitta J johdonmukainen, johdonmukaisesti joustava, joustavasti jäsen K kasvatuskumppanuus kasvuympäristö keino kokonaisuus esim. onnettomuudessa = hyvä työskentelyasento tai työtapa, että ei tulisi esim. selkäkipuja = lapsi, jolla on fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia vaikeuksia ja joka tarvitsee enemmän tukea kuin tavallinen lapsi, esim. kielen kehityksessä = esikoulu, opetus ennen peruskoulua, noin 4 tuntia päivässä päiväkodissa tai koulussa = kaunis, taiteellinen = tarkoittaa ihmisen kehoa, esim. fyysinen kehitys tarkoittaa sitä, että lapsi kasvaa = huono puoli, vaara = looginen, tekee asiat saman periaatteen mukaan = joka voi muuttua, toimia tilanteen mukaan, on valmis tekemään yhteistyötä = se, joka on mukana yhteistyössä, esim. työryhmän jäsen, perheenjäsen = tasavertainen yhteistyö lapsen vanhempien ja muiden aikuisten välillä, esim. vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välinen yhteistyö lapsen parhaaksi = paikka jossa, lapsi tai nuori kasvaa, esim. koti, päiväkoti, lähiympäristö, ihmiset ja ilmapiiri = tapa, menetelmä, metodi = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus,

18 18 työkokonaisuus kokonaisvaltainen, kokonaisvaltaisesti = liittyy kokonaisuuteen, ottaa kaikki asiat huomioon kouluikäinen lapsi = 7 16-vuotias lapsi kuntoutus = sairaudesta tai onnettomuudesta parantuminen; prosessi, jonka avulla lasta tuetaan niin, että hän saavuttaa hyvän fyysisen, sosiaalisen ja emotionaalisen toiminnan tason L lainsäädäntö = monta lakia yhdessä lapsikeskeinen työ = kunnioittaa lasta yksilönä, lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on lastensuojelu = lain mukainen turva, joka edistää lapsen hyvinvointia ja terveyttä lastensuojelun yksikkö = paikka, jossa asuvat sellaiset lapset, joiden vanhemmat eivät pysty huolehtimaan heistä tai joilla ei ole vanhempia, esim. lastenkoti M menetelmä = metodi; tapa, miten toimitaan moniammatillinen = eri ammattialojen ihmisten välinen yhteistyö monikulttuurisuus = monta kulttuuria yhdessä N noudattaa = toimia jonkin mukaisesti nuoruusikäinen lapsi = vuotias O oppimisympäristö = paikka (ympäristö), jossa lapsi oppii orientaatio = tutustuttaminen osaamisen tuotteistaminen = kuva tiedoista ja taidoista, mitä osaa, osaamisen myyminen työnantajalle osoittaa = näyttää osoittamistapa = tapa, jolla henkilö voi näyttää, mitä hän osaa P pakollinen = pakko tehdä palaute = tieto siitä, miten joku tehtävä tai työ on mennyt perhekeskeinen työ = lapsen hoidossa ja kasvatuksessa huomioidaan koko perhe periaate = perusajatus, perusohje, esim. toimintaperiaatteet perusopetus = koulu, luokat 1-9 psyykkinen = tarkoittaa ihmisen mieltä, ajatuksia päihteet = esim. alkoholi, huumeet päivittäiset toiminnot = toiminnot, joita ihminen tekee joka päivä, esim. syöminen, peseytyminen S sisäinen yrittäjyys = ihminen on oma-aloitteinen, taloudellinen ja palveluhenkinen sisällöllinen orientaatio = tapa nähdä maailmaa ja ymmärtää erilaisia asioita, kasvattajan työvälineitä, joilla voi laajentaa toimintaa sosiaalinen = yhteiskuntaan ja ihmisten välisiin suhteisiin liittyvä sosiaaliteknologia = laitteet ja apuvälineet, esim. vammaisille tai vanhuksille säädös säännös T tarkoituksenmukaisesti tavoite tavoitteellinen, tavoitteellisesti = laki = määräys tai ohje, joka sisältyy esim. lakiin = tarkoitukseen sopivalla tavalla, tilanteen mukaisesti = asia, jonka ihminen haluaa saada, esim. oppimistavoite on asia, mitä haluaa oppia = toimia niin, että voi saada tavoitteet

19 19 terapia terveyshaitta toimenpide toimintaperiaate toteutus tutkintotilaisuus täydentää työehtosopimus työmenetelmä työnhakuasiakirja työsopimus työväline U uskonnolliskatsomuksellinen orientaatio V vaihtoehtopedagogiikka vakaumus valinnainen vanhemmuus varhaiskasvatus varhaiskasvatussuunnitelma = sairauden oireiden helpottaminen, esim. fysioterapia = terveydelle vaarallinen asia = toiminta, esim. terveyskeskuksessa verikokeen ottaminen = periaate (ajatus, ohje), jonka mukaan toimitaan = valmiiksi tekeminen = näyttökoe, joka kestää noin 5 päivää = tehdä lisää = työnantajien ja työntekijöiden liittojen välinen sopimus työehtoista (esim. palkka, lomat, työaika) = tapa, miten tehdään töitä = asiakirja, jolla haetaan työtä, esim. ansioluettelo eli CV, hakemus = yhden työntekijän ja työnantajan välinen sopimus = instrumentti, pieni kone, jolla tehdään työtä = lapsen tutustuttaminen omaan ja muihin uskontoihin osana jokapäiväistä elämää = erilainen opetus kuin normaalikoulussa, esim. Steinerpedagogiikka = voimakas usko johonkin, esim. uskonnollinen vakaumus eli usko jumalaan = sen voi valita = vanhempana (isänä tai äitinä) oleminen = pienten lasten (0-6-vuotiaiden) kasvatus = suunnitelma, jossa lapsen vastasyntynyt viralliset hoitosuositukset vuorovaikutus väkivalta Y yhteistyökykyinen yksilöllinen, yksilöllisesti yrittäjyys vanhemmat ja päiväkoti sopivat siitä, miten he yhdessä voivat tukea lapsen kasvua ja kehitystä = pieni vauva, joka on juuri syntynyt = virallinen ohje siitä, miten sairauksia hoidetaan = ihmisten välinen suhde, keskinäinen vaikutus, esim. puhujan ja kuulijan vuorovaikutus = esim. fyysinen väkivalta (lyöminen), henkinen väkivalta (sanoa pahasti) = pystyy tekemään yhteistyötä = persoonallinen, erikoinen, yhdelle ihmiselle ominainen asia = yrittäjänä toimiminen

20 20 Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus osaamisalan näyttötutkinnon perusteiden selkokielinen versio, jossa on myös pohdintatehtäviä.

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 Sisällys Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (30 ov)... 2 Sisältö ja

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala 1 Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Vammaistyön osaamisala 2 Sisällys 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA... 3 1.1 Vammaistyö... 3 Sanasto... 18 Selkokielelle

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Hyväksytty Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa

Lisätiedot

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA. Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA. Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014 päivitetty 23.04.2013 Sisällys Sairaanhoidon ja huolenpidon ammattitaitovaatimukset...3

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA Yhtymähallitus 31.08.2010 Sisällysluettelo 1.... JOHDANTO... 1 2.... SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys Luvut 1-4.1 löytyvät Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2012 alkaen

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2012 alkaen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-,

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma 1 (86) Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma Oulun Diakoniaopisto Toimielimen hyväksymä opetussuunnitelma 2.5.2011 2 (86) OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOn

Lisätiedot

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN... 2 1.1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma kaikille pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala, lähihoitaja Ensihoidon osaamisala, lähihoitaja Jalkojenhoidon osaamisala,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten- ja nuorten hoidon koulutusohjelma,

Lisätiedot