SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala"

Transkriptio

1 1 Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

2 2 Sisällys 1 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALA Sairaanhoito ja huolenpito... 3 Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka

3 3 1 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALA Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala on valinnainen opintokokonaisuus. Ennen kuin tutkinnon suorittaja voi mennä tämän osaamisalan tutkintotilaisuuteen, hänen pitää suorittaa pakolliset tutkinnon osat eli Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen. 1.1 Sairaanhoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvojen mukaan työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden ja säännösten mukaan tehdä työryhmässä suunnitelman, joka edistää asiakkaan tai potilaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa; suunnitelma on asiakaslähtöinen arvioida asiakkaan tai potilaan voimavaroja hänen kanssaan tukea asiakasta tai potilasta niin, että se edistää hänen terveyttä ja hyvinvointia tarkkailla, ylläpitää ja edistää asiakkaan tai potilaan elintoimintoja hoitaa asiakkaita tai potilaita, jotka sairastavat eri sairauksia tukea asiakkaita tai potilaita niin, että he pärjäävät itsenäisesti päivittäisissä toiminnoissa valmistella, avustaa tai tehdä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia toteuttaa lääkehoitoa ohjata asiakasta tai potilasta ja hänen läheisiään lääkehoidossa ja ravitsemuksessa edistää asiakkaan tai potilaan psykososiaalista selviytymistä tukea sosiaalisissa ongelmissa ohjata, miten hakea ja käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja valita työvälineet, materiaalit ja tarvikkeet oikein ehkäistä työhönsä liittyviä terveysvaaroja noudattaa työhyvinvointiohjeita ja työturvallisuusohjeita käyttää kielitaitoaan asiakaspalvelussa suunnitella omaa osaamistaan kehittää toimintaansa, kun saa palautetta arvioida omaa osaamistaan huolenpito = huolenpitäminen, huolehtiminen, hoitaminen valinnainen = sen voi valita tutkintotilaisuus = koe, näyttökoe, joka kestää noin 5 päivää pakollinen = pakko tehdä ammattitaitovaatimus = asiat, joita työssä täytyy osata arvot = asiat, joita elämässä pidetään hyvinä ja tärkeinä, arvomaailma toimintaperiaatteet = perusohje tai perusajatus siitä, miten tulisi toimia säännös = määräys tai ohje, joka sisältyy esim. lakiin edistää = tukea auttaa; viedä eteenpäin; parantaa asiakaslähtöinen = ottaa asiakkaan huomioon, lähtee asiakkaan tarpeista voimavarat = voima, jaksaminen tarkkailla = katsoa tarkkaan, mitä tapahtuu ylläpitää = huolehtia, että jokin jatkuu, pysyy hyvänä elintoiminto = esim. sydämen toiminta päivittäiset toiminnot = jokapäiväiset toiminnot, esim. pesu, pukeutuminen, hampaiden peseminen hoitotoimenpide = jokin toiminta, jolla hoidetaan ihmistä, esim. verenpaineen mittaaminen, leikkaus ravitsemus = ruoka ja syöminen psykososiaalinen = liittyy psykologisiin ja sosiaalisiin asioihin arvioinnin kohde = asia, jota arvioidaan arviointikriteeri = millä tavalla täytyy jotakin osata

4 Arviointi Taulukossa ovat arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle (tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä). ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT KOHDE 1. Työprosessin osaaminen Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Suunnitelmallinen työskentely Taloudellinen ja laadukas toiminta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja suunnittelee työnsä työpaikan ja toimintaympäristönsä toimintaan sopivaksi; suunnittelee työnsä asiakaslähtöisesti. työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti; toimii ohjeiden mukaisesti; tarvitsee työryhmän tukea. huomaa, kun asiakas tarvitsee sairaanhoitoa, huolenpitoa, palveluja ja kuntoutusta; kirjoittaa asiakaslähtöisen asiakkaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman; toteuttaa ja arvioi suunnitelmaa; tarvitsee työryhmän tukea. on vastuussa omalta osaltaan asiakasasiakirjoista niin, että sairaanhoito ja huolenpito on laadukasta; huolehtii myös, että asiakkaan ja työntekijän oikeusturva toteutuu; toimii työryhmän jäsenenä. toimii niin, että työnteko on laadukasta; työskentelee taloudellisesti; toimii suunnittelee työnsä asiakaslähtöisesti; näkee työnsä kokonaisuutena. työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti; toimii joustavasti tilanteissa, jotka toistuvat joka päivä. huomaa, kun asiakas tarvitsee sairaanhoitoa, huolenpitoa, palveluja ja kuntoutusta; ottaa huomioon asiakkaan voimavarat; kirjoittaa asiakaslähtöisen suunnitelman, joka edistää asiakkaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa; suunnitelmassa ottaa huomioon hoitotyön toimintoluokituksen tai toimintaympäristön; tarvitsee työryhmän tukea; toteuttaa ja arvioi suunnitelmaa ohjeiden mukaan. on vastuussa omalta osaltaan asiakasasiakirjoista niin, että sairaanhoito ja huolenpito on laadukasta; huolehtii myös, että asiakkaan ja työntekijän oikeusturva toteutuu; toimii toimii niin, että työnteko on laadukasta; työskentelee taloudellisesti; 4 suunnittelee työnsä asiakaslähtöisesti; ottaa huomioon toimintaympäristönsä; muuttaa joustavasti työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti; toimii tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti uusissa tilanteissa. huomaa monipuolisesti, kun asiakas tarvitsee sairaanhoitoa, huolenpitoa, palveluja ja kuntoutusta; ottaa huomioon asiakkaan voimavarat; kirjoittaa asiakaslähtöisen suunnitelman, joka edistää asiakkaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa; suunnitelmassa ottaa huomioon hoitotyön toimintoluokituksen tai toimintaympäristön; tarvitsee työryhmän tukea; toteuttaa ja arvioi suunnitelmaa itsenäisesti. on vastuussa omalta osaltaan asiakasasiakirjoista niin, että sairaanhoito ja huolenpito on laadukasta; huolehtii myös, että asiakkaan ja työntekijän oikeusturva toteutuu. toimii niin, että työnteko on laadukasta; työskentelee taloudellisesti; arvioi hoito- ja huolenpitotyön laatua; tekee kehittämisehdotuksia.

5 5 Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu suunnittelee osaamisen tuotteistamista; tarvitsee ohjausta. suunnittelee ja selvittää työssään, mitä mahdollisuuksia hänellä on oman osaamisensa tuotteistamiseen. suunnittelee ja kehittää aktiivisesti mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä; arvioi realistisesti, mitä mahdollisuuksia hänellä on oman osaamisensa tuotteistamiseen. Tehtävä 1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Millainen on asiakaslähtöinen työ? 2. Millä tavalla otat huomioon toimintaympäristösi? 3. Mitä voimavaroilla tarkoitetaan? Millä tavalla otat huomioon asiakkaan voimavarat? 4. Millä tavalla otat huomioon hoitotyön toimintaluokitukset ja toimintaympäristön? 5. Mitä asiakkaan oikeusturvaan liittyviä asioita täytyy ottaa huomioon hoito- ja huolenpitotyössä? 6. Mitä tarkoittaa taloudellinen työskentely? 7. Mitä tarkoittaa oman osaamisen tuotteistaminen? Miten sinä voisit suunnitella oman osaamisen tuotteistamista?

6 6 ARVIOINNIN KOHDE 2. Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin käyttö Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Sairaanhoito- ja huolenpitotyö erilaisissa toimintaympäristöissä: - elintoiminnoista huolehtiminen - eri sairauksien hoitaminen, - lääkehoito, - hoitotoimenpiteiden ja tutkimusten valmistelu, niissä auttaminen tai niiden suorittaminen, - kivun vähentäminen, - ravitsemuksesta huolehtiminen, - apuvälineiden huomioon ottaminen, - puhtaanapidosta huolehtiminen, - omahoitajana toimiminen, - psykososiaalinen tukeminen, - eri sosiaalisissa ongelmissa tukeminen, - monikulttuurisuuden huomioon ottaminen, - saattohoidon toteuttaminen, ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja arvioi asiakkaan voimavaroja yhdessä asiakkaan kanssa; tukee häntä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä; toimii tarkkailee asiakkaan elintoimintoja; huomaa, kun asiakas tarvitsee hoitoa; osaa hoitaa asiakasta; tarvitsee työryhmän tukea. hoitaa sellaisia asiakkaita, jotka sairastavat tavallisimpia tauteja, esim. tartuntatauteja, ihotauteja tai muistisairauksia; tarvitsee työryhmän tukea. auttaa ja tukee asiakasta niin, että hän pärjää itsenäisesti päivittäisissä toiminnoissa; toimii käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet oikein ja turvallisesti; ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään ja kertoo, miten lääkkeitä täytyy käyttää, säilyttää ja hävittää; auttaa, kun asiakas tarvitsee uuden lääkemääräyksen; tarvitsee työryhmän tukea. tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia; huomaa yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia; kertoo lääkkeiden vaikutuksista moniammatillisessa työryhmässä; tarvitsee työryhmän tukea. arvioi asiakkaan voimavaroja yhdessä asiakkaan kanssa; tukee häntä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. tarkkailee asiakkaan elintoimintoja; huomaa, kun asiakas tarvitsee hoitoa; osaa hoitaa asiakasta; toimii hoitaa sellaisia asiakkaita ja potilaita, jotka sairastavat tavallisimpia tauteja, esim. tartuntatauteja, ihotauteja tai muistisairauksia; toimii auttaa ja tukee asiakasta niin, että hän pärjää itsenäisesti päivittäisissä toiminnoissa; tukee myös hänen elämänhallintaansa; osaa tehdä kuntouttavaa työtä. käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet oikein ja turvallisesti; ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään ja kertoo, miten lääkkeitä täytyy käyttää, säilyttää ja hävittää; auttaa, kun asiakas tarvitsee uuden lääkemääräyksen. tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia; huomaa yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia; kertoo lääkkeiden vaikutuksista moniammatillisessa työryhmässä. arvioi asiakkaan voimavaroja yhdessä asiakkaan kanssa; tukee häntä oma-aloitteisesti ja monipuolisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. tarkkailee asiakkaan elintoimintoja; huomaa, kun asiakas tarvitsee hoitoa; osaa hoitaa asiakasta kokonaisvaltaisesti. hoitaa sellaisia asiakkaita ja potilaita, jotka sairastavat tavallisimpia tauteja, esim. tartuntatauteja, ihotauteja tai muistisairauksia. auttaa, tukee ja ohjaa asiakasta tai potilasta niin, että hän pärjää itsenäisesti päivittäisissä toiminnoissa; tukee myös hänen elämänhallintaansa; osaa tehdä kuntouttavaa työtä; työskentelee itsenäisesti. käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet oikein ja turvallisesti; ohjaa omaaloitteisesti asiakasta ja hänen läheisiään ja kertoo, miten lääkkeitä täytyy käyttää, säilyttää ja hävittää; auttaa, kun asiakas tarvitsee uuden lääkemääräyksen. tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia; huomaa yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia; kertoo itsenäisesti lääkkeiden vaikutuksista moniammatillisessa työryhmässä; ilmoittaa asiasta suullisesti ja kirjallisesti.

7 7 - työvälineiden ja materiaalien valitseminen valmistelee, avustaa tai tekee hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia (esim. erilaiset haavahoidot, suun ja jalkojen hoito, pienet kirurgiset toimenpiteet); toimii valmistelee asiakkaan tutkimukseen, toimenpiteeseen tai leikkaukseen; huolehtii sen jälkeen asiakkaan perushoidosta; toimii tarkkailee ja huomaa asiakkaan kipua; osaa vähentää asiakkaan kipua; tarvitsee työryhmän tukea. selvittää asiakkaan ruokatottumukset (myös alkoholin käyttö); ohjaa asiakasta ja huolehtii siitä, että asiakas syö terveellisesti; toimii huomaa erilaisten asiakkaiden ravitsemukseen liittyviä erikoisuuksia (esim. asiakas, jolla on diabetes); arvioi ja ottaa huomioon asiakkaan ravitsemustilaa; toimii huomaa, kun asiakas tarvitsee apuvälineitä; ohjaa asiakasta hankkimaan apuvälineitä; ohjaa, miten apuvälineitä käytetään; toimii huolehtii siitä, että asiakkaan lähiympäristö on puhdas, terveellinen ja turvallinen; toimii työryhmässä. valmistelee, avustaa tai tekee hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia (esim. erilaiset haavahoidot, suun ja jalkojen hoito, pienet kirurgiset toimenpiteet); ottaa huomioon asiakkaan erityispiirteitä. valmistelee osittain itsenäisesti asiakkaan tutkimukseen, toimenpiteeseen tai leikkaukseen; huolehtii sen jälkeen asiakkaan perushoidosta. huomaa asiakkaan kipua; käyttää erilaisia menetelmiä kivun vähentämiseksi. selvittää asiakkaan ruokatottumukset (myös alkoholin käyttö); ohjaa asiakasta ja huolehtii siitä, että asiakas syö terveellisesti. huomaa erilaisten asiakkaiden ravitsemukseen liittyviä erikoisuuksia (esim. asiakas, jolla on diabetes); arvioi ja ottaa huomioon asiakkaan ravitsemustilaa. huomaa, kun asiakas tarvitsee apuvälineitä; ohjaa asiakasta hankkimaan apuvälineitä; ohjaa, miten apuvälineitä käytetään. huolehtii siitä, että asiakkaan lähiympäristö on puhdas, terveellinen ja turvallinen; huolehtii myös siitä, että asiakkaan lähiympäristö on viihtyisä. valmistelee, avustaa tai tekee itsenäisesti hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia (esim. erilaiset haavahoidot, suun ja jalkojen hoito, pienet kirurgiset toimenpiteet); ottaa huomioon asiakkaan erityispiirteet. valmistelee itsenäisesti asiakkaan tai potilaan tutkimukseen, toimenpiteeseen tai leikkaukseen; huolehtii sen jälkeen asiakkaan perushoidosta. huomaa itsenäisesti asiakkaan kipua; ehkäisee asiakkaan kipua; käyttää erilaisia menetelmiä kivun vähentämiseksi. selvittää asiakkaan ruokatottumukset (myös alkoholin käyttö); ohjaa asiakasta kokonaisvaltaisesti ja huolehtii siitä, että asiakas syö terveellisesti huomaa erilaisten asiakkaiden ravitsemukseen liittyviä erikoisuuksia (esim. asiakas, jolla on diabetes); arvioi ja ottaa huomioon etukäteen asiakkaan ravitsemustilaa. huomaa, kun asiakas tarvitsee apuvälineitä; ohjaa asiakasta hankkimaan apuvälineitä; ohjaa, miten apuvälineitä käytetään; ymmärtää, kuinka hyvin apuvälineet edistävät toimintakykyä. huolehtii siitä, että asiakkaan lähiympäristö on puhdas, terveellinen ja turvallinen; huolehtii myös siitä, että asiakkaan lähiympäristö on viihtyisä; ottaa huomioon, että ympäristö on esteettinen. toimii parityössä ottaa vastuun työstään ottaa vastuun työstään ja

8 omahoitajan kanssa. ottaa työssään huomioon asiakkaan psykososiaalisia voimavaroja ja sosiaalisia verkostoja; ohjaa niin, että se edistää asiakkaan hyvinvointia; toimii tukee asiakasta sosiaalisissa ongelmissa (esim. syrjäytyminen, yksinäisyys, perheväkivalta ja päihdeongelmat); toimii huomaa, kun asiakas tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja; ohjaa häntä käyttämään peruspalveluja. huomaa kun asiakkaalla on mielenterveysongelmia tai kun hän käyttää päihteitä; ilmoittaa niistä moniammatillisessa työryhmässä; tarvitsee työryhmän tukea. työskentelee sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka tulevat eri kulttuureista; toimii osaa antaa saattohoitoa; tukee kuolevan ihmisen läheisiä surutyössä; tarvitsee työryhmän tukea. ja toimii omahoitajana; tekee yhteistyötä omaishoitajien kanssa. ohjaa asiakasta käyttämään psykososiaalisia voimavarojaan ja sosiaalisia verkostojaan; ohjaa niin, että se edistää asiakkaan hyvinvointia. tukee asiakasta ja hänen läheisiään sosiaalisissa ongelmissa (esim. syrjäytyminen, yksinäisyys, perheväkivalta ja päihdeongelmat); auttaa ongelmissa mahdollisimman varhain; toimii huomaa, kun asiakas tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja; ohjaa asiakasta käyttämään palveluja, joita hän tarvitsee. huomaa kun asiakkaalla tai hänen läheisellä on mielenterveysongelmia tai kun he käyttävät päihteitä; tukee heitä ehkäisemään ja vähentämään niiden haittoja; ilmoittaa niistä moniammatillisessa työryhmässä. ottaa työskentelyssään huomioon sen, mitä eri kulttuureista tulevat asiakkaat tarvitsevat. osaa antaa saattohoitoa; tukee kuolevan ihmisen läheisiä surutyössä; 8 toimii omahoitajana; tukee omaishoitajia ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan. ohjaa asiantuntevasti asiakasta käyttämään psykososiaalisia voimavarojaan ja sosiaalisia verkostojaan; ohjaa niin, että se edistää asiakkaan hyvinvointia; tietää, miten perhe täytyy ottaa huomioon työssään. tukee asiakasta ja hänen läheisiään sosiaalisissa ongelmissa (esim. syrjäytyminen, yksinäisyys, perheväkivalta ja päihdeongelmat); auttaa ongelmissa mahdollisimman varhain; yrittää toiminnallaan ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntymistä; ohjaa asiakasta käyttämään asiantuntijoiden apua. huomaa, kun asiakas tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja; neuvoo asiakasta käyttämään erilaisia palveluja ja etsimään vaihtoehtoja. huomaa kun asiakkaalla tai hänen läheisellä on mielenterveysongelmia tai kun he käyttävät päihteitä; tukee heitä ehkäisemään ja vähentämään niiden haittoja; ohjaa heitä tarvittaessa hakemaan apua. ottaa työskentelyssään kokonaisvaltaisesti huomioon sen, mitä eri kulttuureista tulevat asiakkaat tarvitsevat. osaa antaa saattohoitoa; tukee ammatillisesti kuolevan ihmisen läheisiä surutyössä;

9 valitsee työvälineet, materiaalit ja tarvikkeet toimintaympäristön mahdollisuuksien mukaisesti; ottaa huomioon kestävän kehityksen ajattelutavan; käyttää työvälineitä ja materiaaleja ohjeiden mukaan; toimii työryhmän jäsenenä valitsee tutuissa tilanteissa työvälineet, materiaalit ja tarvikkeet toimintaympäristön mahdollisuuksien mukaisesti; ottaa huomioon kestävän kehityksen ajattelutavan; käyttää työvälineitä ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. 9 valitsee työvälineet, materiaalit ja tarvikkeet toimintaympäristön mahdollisuuksien mukaisesti; ottaa huomioon kestävän kehityksen ajattelutavan; käyttää työvälineitä ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Tehtävä 2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Millä tavalla arvioit asiakkaan voimavaroja yhdessä asiakkaan kanssa? 2. Millä tavalla tuet asiakasta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 3. Mitä tarkoittaa kokonaisvaltainen hoito? 4. Kirjoita esimerkkejä seuraavista taudeista: - tartuntataudeista - ihotaudeista - muistisairauksista - 5. Millä tavalla autat ja ohjaat asiakasta, että hän pärjäisi itsenäisesti päivittäisissä toiminnoissa? 6. Mitä tarkoittaa kuntouttava työ? 7. Millä tavalla tuet asiakkaan elämänhallintaa? 8. Millaisia lääkkeiden haitta- ja sivuvaikutuksia voi esiintyä? 9. Mitä menetelmiä voi käyttää kivun vähentämiseksi? 10. Millä tavalla voi ohjata asiakasta kokonaisvaltaisesti? 11. Millaisia ravitsemukseen liittyviä erikoisuuksia on olemassa? 12. Millaisia apuvälineitä asiakas voi tarvita? 13. Millainen on esteettinen ympäristö? 14. Kirjoita esimerkkejä psykososiaalisista voimavaroista. 15. Miten noudatat työssäsi kestävän kehityksen toimintaperiaatteita?

10 10 ARVIOINNIN KOHDE 3. Työhön liittyvän tiedon käyttö Sairaanhoitoon ja huolenpitotyöhön liittyvän tiedon käyttö Lääkehoitoon liittyvän tiedon käyttö Monikulttuurisuuteen liittyvän tiedon käyttö ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja käyttää työssään tietoa käyttää työssään käyttää työssään tietoa siitä, miten voi edistää tietoa siitä, miten voi siitä, miten voi edistää terveyttä ja hyvinvointia; edistää terveyttä ja terveyttä ja hyvinvointia; tietää, millainen on hyvinvointia; tietää, tietää, millainen on elimistön rakenne ja millainen on elimistön elimistön rakenne ja miten se toimii; tietää rakenne ja miten se miten se toimii; tietää sairauksista, toimii; tietää sairauksista, sosiaaliteknologiasta sairauksista, sosiaaliteknologiasta ja ja sosiaalisista sosiaaliteknologiasta sosiaalisista ongelmista; ongelmista. ja sosiaalisista toimintaansa; ongelmista; etsii aktiivisesti lisätietoa. käyttää työssään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja palvelujen tuottajista; tietää toimeentuloturvasta. toimii kestävän kehityksen ajattelutavan mukaan; toimii taloudellisesti; ottaa nämä huomioon kun valitsee työvälineitä ja materiaaleja. ottaa työssään huomioon erityisruokavaliot. näyttää lääkehoidon eri tehtävissä, että tietää sairauksista ja miten lääkkeitä annetaan; tietää myös lääkeaineryhmistä, lääkemuodoista ja lääkkeiden väärinkäytöstä; tietää säädöksistä, jotka ohjaavat lääkehoitoa. ottaa työssään huomioon sen, miten eri kulttuurit ja uskonnot vaikuttavat asiakkaan sairaanhoitoon ja käyttää työssään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja palvelujen tuottajista; tietää toimeentuloturvasta; toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaan; toimii taloudellisesti; valitsee työvälineet ja materiaalit asiakaslähtöisesti; ottaa työssään huomioon erityisruokavaliot; näyttää lääkehoidon eri tehtävissä, että tietää sairauksista ja miten lääkkeitä annetaan; tietää myös lääkeaineryhmistä, lääkemuodoista ja lääkkeiden väärinkäytöstä; tietää säädöksistä, jotka ohjaavat lääkehoitoa; ottaa työssään huomioon sen, miten eri kulttuurit ja uskonnot vaikuttavat asiakkaan käyttää työssään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja palvelujen tuottajista; tietää toimeentuloturvasta; monipuolisesti toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaan; toimii taloudellisesti; valitsee työvälineet ja materiaalit asiakaslähtöisesti; monipuolisesti ottaa työssään huomioon erityisruokavaliot; monipuolisesti näyttää lääkehoidon eri tehtävissä, että tietää sairauksista ja miten lääkkeitä annetaan; tietää myös lääkeaineryhmistä, lääkemuodoista ja lääkkeiden väärinkäytöstä; tietää säädöksistä, jotka ohjaavat lääkehoitoa; monipuolisesti ottaa työssään huomioon sen, miten eri kulttuurit ja uskonnot vaikuttavat asiakkaan sairaanhoitoon ja

11 11 Saattohoitoon liittyvän tiedon käyttö Työehtosopimukseen, työnhakuasiakirjoihin ja työsopimukseen liittyvän tiedon käyttö Yrittäjyyteen ja osaamisen tuotteistamiseen liittyvän tiedon käyttö Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö suomenkielisillä Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö ruotsinkielisillä Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö muunkielisillä Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Oman alan kielitaidon käyttö vieraskielisessä koulutuksessa huolenpitoon. ottaa työssään huomioon saattohoidon periaatteet. tietää lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat työehtosopimuksen mukaisia; tietää, miten kirjoitetaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia. käyttää työssään tietoa siitä, kuinka voi toimia yrittäjänä hoiva- ja hoitoalalla; tietää osaamisen tuotteistamisesta; tietää, kuinka tärkeä on oma-aloitteisuus; tarvitsee ohjausta. suomen kielellä; tyydyttävästi ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. ruotsin ja suomen kielellä; palvelee asiakkaita tyydyttävästi yhdellä vieraalla kielellä. suomen tai ruotsin kielellä; palvelee asiakkaita tyydyttävästi yhdellä muulla kielellä. koulutuskielellä, suomen tai ruotsin kielellä; auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. sairaanhoitoon ja huolenpitoon; ottaa työssään huomioon saattohoidon periaatteet; tietää lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat työehtosopimuksen mukaisia; tietää, miten kirjoitetaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia; käyttää työssään tietoa siitä, kuinka voi toimia yrittäjänä hoivaja hoitoalalla; tietää osaamisen tuotteistamisesta; toimii oma-aloitteisesti. suomen kielellä; ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. ruotsin ja suomen kielellä; palvelee asiakkaita yhdellä vieraalla kielellä. suomen tai ruotsin kielellä; palvelee asiakkaita yhdellä vieraalla kielellä ja tyydyttävästi toisella kotimaisella kielellä. koulutuskielellä, suomen tai ruotsin kielellä; palvelee myös yhdellä muulla kielellä. huolenpitoon; monipuolisesti ottaa työssään huomioon saattohoidon periaatteet; monipuolisesti tietää lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat työehtosopimuksen mukaisia; tietää, miten kirjoitetaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia; monipuolisesti käyttää työssään monipuolisesti tietoa siitä, kuinka voi toimia yrittäjänä hoiva- ja hoitoalalla; tietää osaamisen tuotteistamisesta; toimii oma-aloitteisesti. suomen kielellä; palvelee asiakkaita joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. ruotsin ja suomen kielellä; palvelee asiakkaita joustavasti yhdellä vieraalla kielellä. suomen tai ruotsin kielellä; palvelee asiakkaita joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. koulutuskielellä, suomen tai ruotsin kielellä; palvelee joustavasti myös yhdellä muulla kielellä.

12 12 Tehtävä 3. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Mitä kuuluu sosiaaliteknologiaan? 2. Tuo esimerkkejä oman paikkakuntasi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajista? 3. Mitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään kuuluu? 4. Millaisia ovat asiakaslähtöiset työvälineet ja materiaalit? 5. Millä tavalla otat työssäsi huomioon erityisruokavaliot? 6. Millä tavalla ja minkälaisia lääkkeitä voi käyttää väärin? 7. Miten eri kulttuurit ja uskonnot vaikuttavat asiakkaan sairaanhoitoon ja huolenpitoon? 8. Mitkä ovat saattohoidon periaatteet? 9. Mitkä ovat lähihoitajan oikeudet ja velvollisuudet? 10. Mitä mahdollisuuksia sinulla on yrittäjänä toimimiseen?

13 13 ARVIOINNIN KOHDE 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta; kun on saanut palautetta, kehittää toimintaansa; arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan. tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä; ratkaisee ongelmia. kohtaa asiakkaan ammatillisesti; toimii vastuullisesti moniammatillisessa työryhmässä. puhuu ja kirjoittaa ymmärrettävästi ja asianmukaisesti. työskentelee sosiaali- ja terveysalan arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaan; noudattaa säädöksiä ja säännöksiä. noudattaa työpaikan työhyvinvointiohjeita ja työsuojeluohjeita; huolehtii työpaikan sähkö- ja paloturvallisuudesta; ehkäisee työssä terveysvaaroja. ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta; kun on saanut palautetta, kehittää toimintaansa; arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan; pyytää tarvittaessa ohjausta. tekee itsenäisesti työhönsä liittyviä päätöksiä; ratkaisee ongelmia; etsii lisätietoa ratkaisuilleen. kohtaa asiakkaan ammatillisesti; on vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja edistää näin hänen hyvinvointiaan; on vastuullinen ja yhteistyökykyinen. puhuu ja kirjoittaa asiallisesti ja selkeästi. työskentelee sosiaalija terveysalan arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaan; noudattaa säädöksiä ja säännöksiä; noudattaa työpaikan työhyvinvointiohjeita ja työsuojeluohjeita; huolehtii työpaikan sähkö- ja paloturvallisuudesta; ehkäisee työssä terveysvaaroja; etsii, jäsentää ja arvioi tietoa; käyttää muuttuvissa työtilanteissa sitä, mitä on oppinut aikaisemmin; tietää omia vahvuuksiaan ja mitä pitää kehittää lisää; antaa palautetta ja esittää positiivisia ratkaisuvaihtoehtoja; pyytää tarvittaessa ohjausta. tekee itsenäisesti työhönsä liittyviä päätöksiä; ratkaisee ongelmia; toimintaansa ammatillisilla tiedoilla ja etsii tarvittaessa lisätietoa. kohtaa asiakkaan ammatillisesti; on vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja edistää näin hänen hyvinvointiaan omaaloitteisesti ja yksilöllisesti; kun saa asiakkailta tai heidän läheisiltä palautetta, kehittää ammattitaitoaan. puhuu ja kirjoittaa omaaloitteisesti ja luontevasti. työskentelee sosiaali- ja terveysalan arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaan; noudattaa säädöksiä ja säännöksiä; monipuolisesti noudattaa työpaikan työhyvinvointiohjeita ja työsuojeluohjeita; huolehtii työpaikan sähkö- ja paloturvallisuudesta; ehkäisee työssä terveysvaaroja;

14 työskentelee ergonomisesti oikein; ehkäisee työssä tapaturmia ja vammoja. huolehtii työpaikan hygieniasta; työskentelee aseptisen työjärjestyksen mukaan; huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan. antaa ensiavun ja peruselvytyksen sairaanhoidon ja huolenpidon toimintaympäristöissä; osaa antaa myös elvytyksen koneella kun sydän on pysähtynyt. huolehtii omasta terveydestään ja työhyvinvoinnistaan; huolehtii myös työturvallisuudestaan ja työkyvystään. osaa kohdata haasteellisia asiakkaita; tietää, miten työyhteisössä toimitaan; tarvitsee työryhmän tukea. huolehtii omalta osaltaan hyvästä työilmapiiristä. käyttää ergonomisesti oikeita työskentelytapoja; ehkäisee työssä tapaturmia ja vammoja. työskentelee aseptisesti oikein. antaa ensiavun ja peruselvytyksen sairaanhoidon ja huolenpidon toimintaympäristöissä; osaa antaa myös elvytyksen koneella kun sydän on pysähtynyt. huolehtii omasta työkyvystään; edistää työhyvinvointiaan ja terveyttään. osaa kohdata haasteellisia asiakkaita; toimii työyhteisön toimintaperiaatteiden mukaan. 14 huolehtii omalta osaltaan hyvästä työilmapiiristä; huomaa asioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti työilmapiiriin. työskentelee ergonomisesti oikein; käyttää apuna asiakkaan voimavaroja ja apuvälineitä; kehittää työympäristön ergonomiaa. työskentelee aseptisesti oikein; antaa ensiavun ja peruselvytyksen sairaanhoidon ja huolenpidon toimintaympäristöissä; osaa antaa myös elvytyksen koneella kun sydän on pysähtynyt. huolehtii omasta terveydestään ja työkyvystään; edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia. osaa kohdata haasteellisia asiakkaita; ehkäisee vaikeita tilanteita; toimii työyhteisön toimintaperiaatteiden mukaan. Tehtävä 4. Pohdi seuraavia kysymyksiä. 1. Mitkä ovat vahvuutesi lähihoitajana? Mitä taitojasi sinun pitää kehittää lisää? 2. Millaisia päätöksentekotaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja sinulla on? 3. Jotta asiakkaan kohtaaminen olisi ammatillista, niin millä tavalla kohtaat asiakkaan? 4. Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan tärkeimmät arvot? 5. Miten voi ehkäistä työssä terveysvaaroja? 6. Miten huolehdit hyvästä työilmapiiristä? 7. Millaista on ergonominen työskentely? 8. Mitä tarkoittaa aseptinen työjärjestys? 9. Miten huolehdit omasta terveydestäsi ja työkyvystäsi? 10. Mitä täytyy ottaa huomioon kun kohtaat haasteellisen asiakkaan?

15 15 Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon suorittaja osoittaa sairaanhoidon ja huolenpidon ammattitaitonsa terveyskeskuksessa, sairaalassa, vanhainkodissa, palvelukeskuksessa tai asiakkaan kotona. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen työskentely, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen, taloudellinen ja laadukas toiminta, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu sekä sairaanhoito ja huolenpito erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi tutkinnon suorittajan täytyy osata käyttää sairaanhoitoon ja huolenpitoon liittyvää tietoa. Hänellä täytyy olla hyvä suomen kielen taito palvelutilanteissa ja hänen täytyy tietää elinikäisen oppimisen avaintaidot. Tutkinnon suorittajan täytyy tehdä työtä niin kauan, että hänen ammattitaitonsa vastaa ammattitaitovaatimuksia. Tutkintotilaisuudessa täytyy osoittaa vähintään osoittaa = näyttää osoittamistapa = tapa, jolla henkilö voi näyttää, mitä hän osaa kokonaisuus = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus, työkokonaisuus työmenetelmä = tapa, miten tehdään työtä työväline = instrumentti, pieni kone, jolla tehdään työtä ensiapu = ensimmäinen apu, joka annetaan esim. onnettomuudessa elvytys = palauttaa elintoiminnat, esim. jos sydän pysähtyy, ihmistä yritetään elvyttää täydentää = tehdä jotakin lisää työprosessin osaaminen kokonaan työmenetelmien, työvälineiden ja -materiaalin käyttö, mutta ei saattohoitoa työhön liittyvän tiedon käyttö kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot, mutta ei ensiapua, peruselvytystä eikä sydämen elvytystä koneella. Jos tutkintotilaisuudessa tutkinnon suorittajan ammattitaito ei vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia, hänen täytyy täydentää sitä muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamista voidaan arvioida esimerkiksi haastattelujen ja tehtävien avulla tai muulla tavalla.

16 16 SANASTO A ammatillinen, ammatillisesti ammattitaitovaatimus annostella arvioinnin kohde arvioinnin kriteeri arvot aseptinen, aseptisesti asiakaslähtöinen, asiakaslähtöisesti E edistää ergonomia, ergonominen, ergonomisesti elintoiminto elämänhallinta erityisruokavalio esteettinen H haasteellinen haittavaikutus hoitotoimenpide = ammattiin kuuluva tai ammatin mukainen, ammattiin liittyvien periaatteiden mukaan = asiat, jotka työssä täytyy osata = tehdä annoksia, yksi annos yhdelle potilaalle = asia, jota arvioidaan = millä tavalla täytyy jotakin osata = asiat, joita elämässä pidetään hyvinä ja tärkeinä, arvomaailma = hyvin puhdas, ei ole mikrobeja = ottaa asiakkaan huomioon, lähtee asiakkaan tarpeista = tukea, auttaa; viedä eteenpäin; parantaa = hyvä työskentelyasento tai työtapa, että ei tulisi esim. selkäkipuja = esim. sydämen toiminta = ihminen päättää itse omista asioista, hän pärjää elämässään = ihminen ei voi syödä kaikkea, esim. ei voi syödä maitotuotteita = kaunis, taiteellinen = vaikea, ongelmallinen, esim. haasteellinen asiakas on sellainen asiakas, jonka kanssa voi tulla ongelmia = huono, vaarallinen vaikutus, esim. lääkkeen haittavaikutus voi olla ripuli, ihottuma, väsymys tms. = jokin toiminta, jolla hoidetaan ihmistä, esim. verenpaineen mittaaminen, haavan hoito huolenpito I infektio infektiosairaus J jäsen jäsentää K kestävä kehitys kirurginen kohdata, kohtaaminen kokonaisuus kokonaisvaltainen, kokonaisvaltaisesti kuntouttava työ L laadukas lääkeaineryhmät lääkemuoto M mielenterveys O oikeusturva = huolenpitäminen, huolehtiminen, hoitaminen = tartunta = tartuntatauti = se, joka on mukana yhteistyössä, esim. työryhmän jäsen, perheenjäsen = ryhmitellä, analysoida = toiminta, joka säästää luontoa, esim. paperin, lasin ja metallin keräys = sairauden tai vamman hoito leikkauksella, operaatio = tavata, nähdä, ottaa vastaan = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus, työkokonaisuus = liittyy kokonaisuuteen, ottaa kaikki asiat huomioon = työn tekemisen periaate, jolla halutaan saada ihminen parempaan kuntoon = todella hyvä, esim. laadukas työ on todella hyvin tehty työ = eri sairauksia varten on erilaisia lääkkeitä, esim. diabeteslääkkeet, kipulääkkeet, ihotautien lääkkeet jne. = missä muodossa lääke voi olla, esim. neste (voi juoda), tabletti (voi syödä) = henkinen hyvinvointi, joka liittyy ihmisen ajatteluun, mieleen = työntekijän oikeudet on turvattu lain mukaan

17 omahoitaja omaishoitaja osaamisen tuotteistaminen P pakollinen psykososiaalinen päivittäiset toiminnot R ratkaista ravitsemus ravitsemustila ruokatottumus S saattohoito sivuvaikutus sosiaaliteknologia säädös säännös T taloudellinen, taloudellisesti = hoitaja, joka hoitaa ja on vastuussa yhdestä potilaasta, esim. vanhuksen omahoitaja = hoitaja on perheenjäsen eli omainen, esim. vaimo hoitaa kotona sairasta miestään = kuva tiedoista ja taidoista, mitä osaa, osaamisen myyminen työnantajalle = se on pakko tehdä = liittyy psykologisiin ja sosiaalisiin asioihin = toiminnot, joita ihminen tekee joka päivä, esim. syöminen, peseytyminen = selvittää, esim. ratkaista ongelmia = ruoka ja juoma, syöminen = ihmisen olotila, joka kertoo, kuinka hyvin hän on saanut ruokaa ja mitä ruokaa hän tarvitsee lisää = toimintatapa, miten ihminen on tottunut tavallisesti syömään = kuolevan potilaan hoito, jossa potilasta ei voida enää auttaa vaan yritetään vähentää kipua = jokin toinen, usein negatiivinen vaikutus, esim. lääkkeen sivuvaikutus = laitteet ja apuvälineet, esim. soittokello, ranneke vammaisille tai vanhuksille = laki = määräys tai ohje, joka sisältyy esim. lakiin = säästää rahaa, on kannattavaa; liittyy talouteen tarkkailla = katsoa tarkkaan, mitä tapahtuu tauti = sairaus terveyshaitta = terveydelle vaarallinen asia toimintaperiaatteet = perusohje tai perusajatus siitä, miten tulisi toimia toimintoluokitus = tapa luokitella tietoa, käytetään hoitotietojen kirjaamisessa, tutkintotilaisuus = näyttökoe, joka kestää noin 5 päivää työehtosopimus = työnantajien ja työntekijöiden liittojen välinen sopimus työehtoista (esim. palkka, lomat, työaika) työnhakuasiakirja = asiakirja, jolla haetaan työtä, esim. ansioluettelo eli CV, hakemus työsopimus = yhden työntekijän ja työnantajan välinen sopimus työväline = instrumentti, pieni kone, jolla tehdään työtä V vaikuttaa, vaikutus = seuraus, miltä tuntuu, esim. lääkkeen vaikutus valinnainen verkosto, asiakkaan verkosto viihtyisä voimavarat Y ylläpitää 17 = sen voi valita = ihmiset, jotka ovat asiakkaan ympärillä ja jotka auttavat häntä, esim. läheiset, sosiaalityöntekijät, projektityöntekijät = kaunis ja hyvä, siinä on mukava olla = asiat, jotka antavat ihmiselle voimaa elää ja toimia = huolehtia, että jokin asia jatkuu, pysyy hyvänä

18 0 Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan näyttötutkinnon perusteiden selkokielinen versio, jossa on myös pohdintatehtäviä.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: SAIRAANHOITO

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Sairaanhoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ

Lisätiedot

SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ

SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Sairaanhoidon ja huolenpidon tutkinnonosan näytössä lähihoitajaopiskelija osallistuu työryhmän

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Hyväksytty Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA. Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA. Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014 päivitetty 23.04.2013 Sisällys Sairaanhoidon ja huolenpidon ammattitaitovaatimukset...3

Lisätiedot

1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun

1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun 1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun 2 (10) UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. Yhdyssanat 1.1. Tee sanoista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala 1 Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala 2 Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen)

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. mukaisesti, ottaa huomioon. toimi- ja vastuualueensa

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. mukaisesti, ottaa huomioon. toimi- ja vastuualueensa SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VANHUSTEN KOTIHOITO

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

1 (16) Selkokielinen materiaali SANASTOTEHTÄVIÄ. Hoito ja huolenpito - tutkinnon osan opiskeluun

1 (16) Selkokielinen materiaali SANASTOTEHTÄVIÄ. Hoito ja huolenpito - tutkinnon osan opiskeluun 1 (16) Selkokielinen materiaali SANASTOTEHTÄVIÄ Hoito ja huolenpito - tutkinnon osan opiskeluun 2 (16) UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. inen, -llinen adjektiivit: ystävä ystävällinen toiminta uskonto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys Luvut 1-4.1 löytyvät Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Vanhustyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vanhustyö

Vanhustyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vanhustyö Vanhustyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon Jalkojenhoito Sivu 1(17) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma päivitetty 5.4.2013 1 Sisällys Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE HOITO JA HUOLENPITO, Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Opiskelija: Ryhmätunnus: Näyttöpaikka: Näytön ajankohta: Työpaikkaohjaaja: Opettaja: Jokaisesta arvioinnin

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 Sisällys Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (30 ov)... 2 Sisältö ja

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala 1 Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Vammaistyön osaamisala 2 Sisällys 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA... 3 1.1 Vammaistyö... 3 Sanasto... 18 Selkokielelle

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2012 alkaen

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2012 alkaen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vammaistyö

Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vammaistyö Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Hoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA

PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA 1 PKKY Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA LÄHIHOITAJA HYVÄN SAATTOHOIDON TOTEUTTAJANA 5 OV (OPETUSSUUNNITELMA)/ TOTEUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VANHUSTYÖ TUTKINNON

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ TUTKINNON OSAN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot