VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA"

Transkriptio

1 ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA Testistandardi EN 13229! FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA ÄLTYT FI NOUDATA LAITTEEN TÄSSÄ AHINGOITTUMISELTA. KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA ÄLTYT LAITTEEN AHINGOITTUMISELTA. LAITTEIDEN TURASTANDARDIT Laitteiden turvastandardien mukaisesti laitteen hankkijan ja myyjän on tutustuttava käyttöoppaassa annettuihin käyttöohjeisiin.

2 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA ALMISTAJAN ANTAMA AATIMUSTENMUKAISUUSAKUUTUS Asia: ei sisällä asbestia ja kadmiumia akuutamme, ettei laitteissamme käytetä materiaaleja, jotka sisältävät asbestia tai sen johdannaisia ja ettei käytetty hitsausmateriaali sisällä kadmiumia missään sen muodossa viitestandardin vaatimusten mukaisesti. Asia: EY- asetus nro 1935/2004 akuutamme, että kaikki valmistamamme laitteet sekä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit soveltuvat käytettäviksi elintarvikkeiden kanssa vastaavan EY- asetuksen mukaisesti. SISÄLLYSLUETTELO FI 1. YLEISIÄ AROITUKSIA KUAUS ASENNUKSEEN LIITTYÄT NORMIT AOIN paisuntasäiliö SULJETTU paisuntasäiliö AUTOMAATTINEN TERMOSTAATTINEN SEKOITUSENTTIILI (LISÄARUSTE) YLIKUUMENEMISEN ESTOENTTIILI (LISÄARUSTE) LAITTEISTON KYTKENTÄ JA TÄYTTÖ PALOTURALLISUUS TOIMENPITEET HÄTÄTILANTEESSA SEINÄPANEELIEN SUOJAUS HORMI SAUPIIPPU KYTKENTÄ HORMIIN ILMAN IRTAUS ASENNUSTILAAN POLTTOTAPAHTUMAN AIKANA SALLITUT / KIELLETYT POLTTOAINEET KÄYNNISTYS JA TOIMINNAN TESTAUS NORMAALI KÄYTTÖ LAITTEEN KÄYTTÖ KEÄÄLLÄ JA SYKSYLLÄ SÄHKÖKATKOKSEN SATTUESSA HUOLTO JA HOITO HORMIN PUHDISTUS LASIN PUHDISTUS TUHKALAATIKON PUHDISTUS ESILAITTEISTON HUOLTO LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTO KESÄKSI LAITTEISTO KOKOAMINEN TEKNISET KAAIOT TEKNISET OMINAISUUDET Tark.04 FI

3 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA 1. YLEISIÄ AROITUKSIA La NORDICA S.p.A. yhtiön vastuu rajoittuu laitteen toimitukseen. Laitteiston asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämän lisäksi asentajan on työskenneltävä sellaiselle yritykselle, joka pystyy ottamaan vastuun koko laitteiston moitteettomasta asennuksesta. La Nordica S.p.A. ei vastaa laitteen toiminnasta, mikäli sitä on muuteltu ilman lupaa tai siihen on vaihdettu alkuperäisistä poikkeavia osia. 2. KUAUS Määritelmä: vesikiertoinen takkasydän, standardin EN mukaisesti Laite koostuu maalatuista sinkityistä teräslevyistä sekä valuraudasta. Tulipesä sijaitsee kattilan sisällä, joka on rakennettu 4 mm paksusta teräksestä ja vahvistettu hitsatuilla nauloilla. Lämmityslaitteiston vesi kiertää kattilan sisällä, jolloin vesi imee itseensä tulipesän tuottaman lämmön. Luukun keraamisen lasin (joka kestää jopa 700 C as tetta) ansiosta voit katsella kauniita palavia liekkejä ja se estää tämän lisäksi kipinöiden ja savun pääsyn tulipesän ulkopuolelle. Huoneen lämmitys tapahtuu: a) säteilyn avulla: lämpö säteilee huoneeseen keraamisen lasin ja vesikiertoisen takkasydämen kuumien ulkopintojen kautta; b) vesikierron avulla: keskuslämmityksen lämpöpattereiden tai kiertoilmalämmittimien avulla, jotka lämpenevät vesikiertoisen takkasydämen tuottaman kuuman veden ansiosta. 1A 2A Laite on varustettu ensiöilman säätimellä. Kuva 1 1A Ensiöilman säädin (vasen vipu) Ensiöilman säätimen vipu on sijoitettu tulipesän luukun alle sen vasemmalle puolelle. (Kuva 1 ase.1a). Tätä säädintä käytetään takkasydämen alaosaan tulevan ilman säätämiseen, joka ohjataan tarkoitukseen olevien kanavien kautta polttopuiden suuntaan. Ensiöilma on välttämätön polttotapahtumalle sytytysvaiheessa. Tyhjennä tuhkalaatikko säännöllisin väliajoin siten, ettei tuhka pääse estämään ensiöilman saapumista. Aukaise ensiöilman tulo poistamalla (vetämällä) vipu kokonaan ulos. Ensiöilman säätimen on oltava hieman auki puun polton aikana, sillä muussa tapauksessa puu palaa liian nopeasti ja takkasydän voi kuumeta liikaa. (katso kappale 10). 2A Toisioilman säädin (oikea vipu) Toisioilman säädin on sijoitettu tulipesän luukun alle sen oikealle puolelle (Kuva 1 ase.2a). Toisioilma lämpenee etusivun sivuilla olevien kannattimien sisäpuolelta kulkiessaan ja saa aikaan kaksoispolton, jolloin myös lasi pysyy puhtaana (säädin auki). Kun vipu on työnnetty kokonaan sisään, ilman kulku on kokonaan auki (Kuva 1 ase.2a). 3. ASENNUKSEEN LIITTYÄT NORMIT esikiertoiseen takkasydämeen ja lämmitysjärjestelmään kuuluvien lisävarusteiden asennus on suoritettava voimassa olevien normien ja säännösten sekä lain vaatimusten mukaisesti. Asennuksen, laitteiston kytkennät, käyttöönoton sekä toiminnan tarkastuksen saavat suorittaa ainoastaan valtuutetut ammattihenkilöt voimassa olevien säännösten mukaisesti, kuten myös laitteen asennusmaassa voimassa olevien kansallisten, paikallisten sekä kunnallisten säännösten sekä tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Asennuksen saavat suorittaa ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt, joilla on oltava valtuudet laitteiston yhdenmukaisuusvakuutuksen luovuttamiseen. Asentajan on vastattava laitteiston lopullisesta asennuksesta sekä sen moitteettomasta toiminnasta. La NORDICA S.p.A. ei vastaa mistään mahdollisista vahingoista asennukseen liittyvien laiminlyöntien yhteydessä. Suosittelemme, että peset laitteiston putket huolellisesti ennen asennuksen aloittamista niissä mahdollisesti olevien epäpuhtauksien poistamiseksi, jotka saattaisivat muussa tapauksessa heikentää laitteiston toimintaa Tark.04 FI 3

4 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA TÄRKEÄÄ: a) Sulje veden tulo välittömästi ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun, mikäli havaitset vesivuotoja; b) Tarkista laitteiston käyttöpaine säännöllisin väliajoin. c) Kattilan pitkien seisokkiaikojen yhteydessä suosittelemme, että otat yhteyden tekniseen huoltopalveluumme ainakin seuraavien toimenpiteiden suorittamiseksi: - lämpölaitteiston sekä käyttöveden hanojen sulkeminen; - lämpö- sekä käyttövesilaitteiston tyhjentäminen, mikäli asennustiloissa on jäätymisen vaara. La Nordica S.p.A. ei vastaa mistään laitteiston aiheuttamista henkilö- ja/tai omaisuusvahingoista. Tämän lisäksi se ei vastaa laitteen toiminnasta, mikäli sitä on muuteltu ilman lupaa tai siihen on vaihdettu alkuperäisistä poikkeavia osia. Ilmoita laitteiston asennuksesta paikalliselle nuohoojalle, joka voi tarkistaa hormin oikean kytkennän sekä sen toiminnan tehokkuuden. Suorita seuraavat tarkistukset ennen asennuksen aloittamista: varmista, että lattia on riittävän tukeva laitteen painolle ja että lattia on eristetty riittävän hyvin mikäli se on valmistettu helposti syttyvästä materiaalista. varmista, että asennustilan ilmanvaihto on riittävä (ilmanotto, katso kappaletta 7) älä suorita asennusta tilaan, jossa on yhteisiä tuuletusputkistoja, liesituulettimella tai ilman sitä varustettuja kupuja, tyypin B kaasulaitteita, lämpöpumppuja tai muita laitteita, joiden samanaikainen toiminta voi aiheuttaa huoneistoon alipainetta (viite UNI standardi 10683/98) varmista, että hormi ja putket joihin laitteisto kytketään soveltuvat käytettäviksi laitteen kanssa. jätä aina riittävästi ilmatilaa takkasydämen ja seinien väliin. (katso kuva 13) armista säädettävien tukijalkojen ja vesivaa'an avulla, että laite on täysin tasainen, jotta luukku pääsee liukumaan moitteettomasti. Pyydä nuohoojaa tarkastamaan, että laite on kytketty oikein savukanavaan ja että ilman virtaus on riittävä polttotapahtumaa varten asennuspaikassa. LAITTEESEEN EI SAA SUORITTAA MITÄÄN MUUTOKSIA. Savukanavaan suoritettavan kytkennän aukon läpimitan on vastattava savutorven läpimittaa. Aukossa tulisi olla seinäliitin savunpoistoputken sekä liitoskappaleen asetusta varten. Mallin DSA takkasydämet voidaan asentaa joko AOIMELLA PAISUNTASÄILIÖLLÄ (kap.3.1) tai SULJETULLA PAISUNTASÄILIÖLLÄ varustettuun laitteistoon (kap. 3.2). TÄRKEÄÄ: voit aloittaa ulkopinnan rakentamisen ASTA muutaman laitteen käyttöpäivän jälkeen (tänä aikana voit varmistaa, että laite toimii moitteettomasti). Suosittelemme tarkistusluukun sijoittamista kotelolle tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan, josta voit tarkastaa ja nähdä turvalaitteiden (painemittarin, venttiilien, kiertopumpun) tilan vaivattomasti ja nopeasti AOIN paisuntasäiliö Laitteistossa, johon kuuluu AOIN paisuntasäiliö, on EHDOTTOMASTI oltava: 1. AOIN PAISUNTASÄILIÖ : jonka kapasiteetin on oltava 10 % lämmittimen ja laitteiston kokonaisvesimäärästä. Paisuntasäiliö on sijoitettava laitteiston korkeimpaan kohtaan vähintään 2 m korkeimmalla olevan lämpöpatterin yläpuolelle. 2. TURAPUTKI : kytkee lyhyintä mahdollista reittiä (ilman imuputkia tai alas kaartuvia osia) lämmittimen tuoton avoimen paisuntasäiliön yläosaan. Turvaputken minimi sisäläpimitan on oltava 1 kaasu. 3. TÄYTTÖPUTKI : kytkee avoimen paisuntasäiliön pohjan ja laitteiston paluuputken. Minimiläpimitan on oltava ¾ kaasu. Näiden elementtien välillä ei saa missään tapauksessa olla minkään tyyppisiä esteitä, jotka voisivat vahingossa tukkia ne; tämän lisäksi ne on sijoitettava tiloihin joissa ei ole jäätymisen vaaraa, sillä jäätymisen yhteydessä kattilan runko voisi rikkoutua tai jopa räjähtää. Jäätymisvaaran yhteydessä suosittelemme, että lisäät laitteiston veteen riittävän määrän jäänestoainetta, joka estää nesteen jäätymisen. armista ennen kaikkea, ettei vesi kierrä avoimessa paisuntasäiliössä turvaputken ja täyttöputken välillä. Tämä aiheuttaisi veden hapettumista ja tätä kautta lämmittimen ja sen laitteiston nopean ruostumisen. 4. YLIKUUMENEMISEN ESTOENTTIILI: tämä toimii positiivisena turvalaitteena ja estää kiehumisen myös sähkökatkosten yhteydessä. enttiili koostuu paineturvaventtiilin tapaisesta venttiilin rungosta, joka aukeaa esiasetetun lämpötilan saavuttamisen yhteydessä ( yleensä C ); lai tteiston poistosta alkaa virtaamaan ulos kuumaa vettä, jonka Tark.04 FI

5 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA tilalle virtaa saman verran kylmää vettä avoimen paisuntasäiliön täyttöputken kautta, jolloin liian korkeilta lämpötiloilta vältytään. 5. TURAENTTIILI, 1,5bar: laitteiston suurin sallittu käyttöpaine on 1,5bar (15 m vesipylväs); tätä suuremmat paineet voivat aiheuttaa kattilan rungon vääntymisiä ja rikkoutumisia. 6. TURALAITTEET vastaavien säännösten mukaisesti. 7. KIERTOPUMPPU: suosittelemme kiertopumpun asentamista paluuosaan, jottei se pääse sammumaan veden erittäin korkeiden lämpötilojen johdosta; tarkista kuitenkin ettei se kierrätä vettä avoimeen paisuntasäiliöön, jolloin vesi voisi hapettuessaan ruostuttaa kattilan erittäin nopeasti. armista, ettei kiertopumpun nostokorkeus ole liian korkea ja aiheuta pakkokiertoa avoimeen paisuntasäiliöön. Tämän lisäksi se on kytkettävä termostaattiin tai elektroniseen ohjausyksikköön, joka voidaan toimittaa LISÄARUSTEENA. 8. AUTOMAATTINEN TERMOSTAATTINEN SEKOITUSENTTIILI - LISÄARUSTE (katso kappale 3.3) TÄRKEÄÄ: Lämpötilan turva-anturien on oltava itse laitteen sisällä tai vähintään 30 cm etäisyydellä lämmittimen kytkennästä. Mikäli lämmittimissä ei ole kaikkia tarvittavia laitteita, ne voidaan asentaa lämmittimen poistoputkeen vähintään 1 metrin etäisyydelle lämmittimestä. HUOMIO: Älä missään tapauksessa sytytä tulta ennen kuin laitteisto on täytetty täysin vedellä, sillä muussa tapauksessa koko rakenne voisi vahingoittua käyttökelvottomaksi. Laitteiston täyttö on suoritettava täyttöputken avulla suoraan avoimeen paisuntasäiliöön siten, ettei vesiverkoston liian korkea paine pääse vahingoittamaan vesikiertoisen takkasydämen kattilan runkoa. Laitteiston on oltava jatkuvasti täynnä vettä myös silloin, kun takkasydäntä ei käytetä. Lisää veteen jäänestonestettä, mikäli et käytä laitteistoa talviaikaan SULJETTU paisuntasäiliö Laitteistossa, johon kuuluu SULJETTU paisuntasäiliö, on EHDOTTOMASTI oltava: 1. TURAENTTIILI, 3 bar: laitteiston suurin sallittu käyttöpaine on 3 bar (30 m vesipylväs); tätä suuremmat paineet voivat aiheuttaa kattilan rungon vääntymisiä ja rikkoutumisia. 2. AUTOMAATTINEN TERMOSTAATTINEN SEKOITUSENTTIILI (katso kappale 3.3 ) 3. YLIKUUMENEMISEN ESTOENTTIILI tai YLIKUUMENEMISEN SUOJAIEMÄRI (positiivinen turvalaite, eli venttiilin toimintahäiriön yhteydessä tämä jatkaa joka tapauksessa tyhjentämistä) 4. SULJETTU PAISUNTASÄILIÖ 5. KIERTOPUMPUN OHJAUKSEN TERMOSTAATTI 6. HÄLYTYSÄÄNEN AKTIOINNIN TERMOSTAATTI 7. HÄLYTYSÄÄNI 8. LÄMPÖTILAN OSOITIN 9. PAINEEN OSOITIN 10. KIERTOJÄRJESTELMÄ TÄRKEÄÄ: Lämpötilan turva-anturien on oltava itse laitteen sisällä tai vähintään 30 cm etäisyydellä lämmittimen kytkennästä. Mikäli lämmittimissä ei ole kaikkia tarvittavia laitteita, ne voidaan asentaa lämmittimen poistoputkeen vähintään 1 metrin etäisyydelle lämmittimestä. ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ että kotitalouksien lämmitykseen käytettyjen lämmittimien sisällä, jotka kytketään SULJETULLA PAISUNTASÄILIÖLLÄ varustettuun lämmityslaitteistoon, on laitteen valmistajan toimittama jäähdytyspiiri. Piirin aktivoinnin suorittaa ylikuumenemisen turvaventtiili (katso kappale 3.4), joka ei käytä lisäenergiaa ja kykenee takaaman ettei normin määrittämää lämpötilaa ylitetä. armista, ettei virtalähteen ja venttiilin välillä ole toimintaa haittaavia katkaisimia. Jäähdytyspiiriä ennen olevan paineen tulee olla vähintään 1,5 bar AUTOMAATTINEN TERMOSTAATTINEN SEKOITUSENTTIILI (LISÄARUSTE)- Automaattista termostaattista sekoitusventtiiliä käytetään kiinteitä polttoaineita käyttävissä lämmittimissä, sillä se estää kylmän veden palaamisen lämmönvaihtimeen. Tiet 1 ja 3 (kuva 2) ovat aina auki ja yhdessä paluuseen asennetun pumpun (R) kanssa takaavat veden kiertämisen biomassakattilan lämmönvaihtimen sisällä (CB) Tark.04 FI 5

6 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA Korkean paluulämpötilan ansiosta tehokkuus paranee, savun aiheuttaman lauhteen määrä vähenee ja kattilan käyttöikä kasvaa. Kaupoista saatavien venttiilien kalibroinnit voivat vaihdella. NORDICA suosittelee 55 C M mallin käyttöä, jonka vesiliitännät ovat 1. enttiilin kalibrointilämpötilan saavuttamisen jälkeen aukeaa tie 2 ja kattilan vesi kulkee laitteistoon poiston kautta (M). TÄRKEÄÄ Lämmönvaihtimen takuu raukeaa, mikäli laitetta ei asenneta. CB TERMOPRODOTTO LÄMMITIN R Kuva YLIKUUMENEMISEN ESTOENTTIILI (LISÄARUSTE) Kiinteitä polttoaineita käyttävät lämmittimet on varustettava voimassa olevien lakien mukaisilla turvalaitteilla. Tätä tarkoitusta varten vesikiertoisessa takkasydämessä on jäähdytysputkisto. Jäähdytysputkisto on kytkettävä yhdestä päästä vesiverkkoon (Kuva 3 A) ja toisesta päästä viemäriverkostoon (C). Ylikuumenemisen estoventtiili, jonka liitin on kytkettävä liittimeen B, aukaisee lämpötilan turvarajan saavuttamisen yhteydessä kylmän veden sisääntulon kattilassa olevaan jäähdytysputkistoon, jolloin ylimääräinen lämpö poistuu putken C kautta tarkoitusta varten olevaan viemäriin. Jäähdytyspiiriä ennen olevan paineen tulee olla vähintään 1,5 bar. B A B C A Kuva LAITTEISTON KYTKENTÄ JA TÄYTTÖ Joitakin ainoastaan viitteellisiksi tarkoitettuja esimerkkejä on osoitettu kappaleessa 15, kun taas lämmittimeen suoritettavat kytkennät on osoitettu kappaleessa 17. TÄRKEÄÄ: Laitteiston täyttö on suoritettava siten, että vesi virtaa luonnollisesti avoimesta paisuntasäiliöstä täyttöputken kautta laitteistoon; muussa tapauksessa liian kovalla paineella toimiva vesiverkko voisi vahingoittaa kattilan runkoa tai aiheuttaa jopa sen räjähdyksen. Aukaise kaikki lämpöpattereiden ilmausventtiilit tämän toimenpiteen ajaksi, jottei niihin pääse muodostumaan ilmaa; valvo tämän toimenpiteen aikana veden tuloa pattereista, jottei vesi pääse aiheuttamaan vahinkoja. Laitteiston vesitiiviyden testaus on suoritettava avoimen paisuntasäiliön paineella. Laitteiston on oltava jatkuvasti täynnä vettä myös silloin, kun takkasydäntä ei käytetä. Lisää veteen jäänestonestettä, mikäli et käytä laitteistoa talviaikaan. 4. PALOTURALLISUUS Laitteiston asennuksen yhteydessä on noudatettava seuraavia turvallisuusohjeita: a) varmista, ettei takkasydämen edessä ole helposti syttyviä esineitä tai rakennusmateriaaleja, jotka voivat syttyä palamaan alle 80 cm etäisyydeltä; b) mikäli joudut asentamaan laitteen lattialle, joka ei ole täysin tulenkestävä, asenna laitteen alle palonkestävä alusta, kuten esim. teräsalusta (sen mitat riippuvat paikallisista säännöksistä). (katso Kuva 4) Takkasydäntä saa käyttää vain silloin, kun tuhkalaatikko on asennettu oikein paikoilleen. Polttotapahtuman jäämäaineet (tuhka) on kerättävä ilmatiiviiseen ja tulenkestävään astiaan. Älä koskaan sytytä laitetta silloin, kun huonetilassa on kaasuja tai höyryjä (esimerkiksi linoleumliima, bensiini jne.). Älä jätä tulenarkoja materiaaleja laitteen lähelle Tark.04 FI

7 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA Polttotapahtuman aikana kehittyy lämpöenergiaa, jonka vuoksi luukun, tulipesän ikkunan, luukun kahvojen, säädinyksikön, savutornin pintojen sekä laitteen edessä olevan tilan lämpötila kohoaa huomattavasti. Koske kyseisiin osiin ainoastaan tarkoitukseen soveltuvia suojavarusteita tai välineitä käyttämällä (lämmönkestävät käsineet, lisävarusteet). armista, että lapset tietävät laitteen vaarallisuudesta ja pidä heidät kaukana tulipesästä laitteen toiminnan aikana. Kerro lapsille, että laite kuumenee erittäin paljon käytön aikana ja ettei siihen saa koskea. Mikäli käyttämäsi polttoaine ei sovellu tarkoitukseen tai on liian kosteaa, hormiin voi muodostua jäänteitä (kivihiili) jolloin itse hormi voi syttyä palamaan TOIMENPITEET HÄTÄTILANTEESSA Mikäli savukanavassa tai hormissa syttyy tulipalo: a) Sulje täyttöluukku. b) Sulje polttoilman säätimet Kuva 4 c) Sammuta tulipalo hiilidioksidipalonsammuttimia käyttämällä ( CO2 jauheena ) d) Hälytä PALOKUNTA välittömästi paikalle ÄLÄ SAMMUTA TULIPALOA EDELLÄ. Anna asiantuntijan tarkistaa hormi palon jälkeen, jotta mahdolliset halkeamat tai vuotokohdat löydetään mahdollisimman pian SEINÄPANEELIEN SUOJAUS Tulipesästä säteilee erittäin paljon lämpöä, joten ota seinäpaneelien suojaus huomioon savukanavan suunnittelussa. armista ennen kaikkea, ettei seinäpaneeleja sijoiteta liian lähelle tulipesän ulkoseinämiä tai lasiluukkua. armista ennen kaikkea, ettei näiden helposti palavien paneelien sisä- tai alapuoli pääse koskettamaan pintoja, joiden lämpötila ylittää 65 C. AROITUS: Yhtiö ei vastaa laitteiston toiminnassa ilmenevistä puutteista, mikäli tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita laiminlyödään tai mikäli laitteistossa käytetään tarkoitukseen soveltumattomia lisävarusteita. Lattian suojaus tulenkestävällä materiaalilla Lattia tulenarasta materiaalista A A=Suojatun alueen sivurajat (A=H+20 cm=> 40 cm) B=Suojatun alueen eturajat (B=H+30 cm=> 60 cm) (3) 10 mm (2) (1) (4) (3) 10 mm (1) (3) mm (1) (3) 10 mm (3) 10 mm (2) H (1) B Tulipesän tason korkeus lattiasta (3) 10 mm (2) (1) (1) Kuvassa 5 on annettu joitakin esimerkkejä. (2) (2) (2) (4) (1) Puu; (2) Tulenkestävä suojamateriaali; (3) Ilmarako; (4) Metallinen suoja. Kuva Tark.04 FI 7

8 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA 5. HORMI Perusvaatimukset laitteen moitteettomalle toiminnalle: sisäosan on oltava pyöreä, mikäli mahdollista; sisäosan on oltava lämpöeristetty ja savutiivis sekä valmistettu lämmön, polttotapahtuman sivutuotteiden ja mahdollisen lauhteen kestävistä materiaaleista; sisäosassa ei saa olla kapeita kohtia ja hormin on oltava pystysuorassa siten, etteivät kaltevuuserot ylitä 45 ; varmista, että sisäosa on puhdistettu edellisen käytön jälkeen; noudata käyttöoppaan teknisissä tiedoissa annettuja ohjeita; Mikäli hormi on neliön tai suorakulman muotoinen, sen sisäkulmat on pyöristettävä siten, että säde on vähintään 20 mm. Suorakulmaisen hormin yhteydessä sivujen välinen maksimisuhde saa olla = 1,5. Liian pieni poikkipintaala vähentää vetoa. Suosittelemme minimikorkeudeksi 4 m. Seuraavat materiaalit ovat kiellettyjä, sillä ne heikentävät laitteen toimintaa: kuitusementti, galvanoitu teräs, karkeat ja huokoiset sisäpinnat. Kuvassa 6 on annettu joitakin esimerkkejä. Minimiläpimitan on oltava 4 dm 2 (esimerkiksi 20 x 20 cm) laitteille, joiden kanavan läpimitta on alle 200 mm tai 6,25 dm 2 (esimerkiksi 25 x 25 cm) laitteille, joiden läpimitta on yli 200 mm. Hormin kehittämän vedon on oltava riittävä, muttei liian voimakas. Hormin kohdat, joiden läpimitta on liian suuri, voivat lisätä lämmitystilavuutta liikaa ja vaikeuttaa näin laitteen toimintaa; voit välttää tämän asentamalla putken hormin sisälle sen koko pituudelta. Liian pieni hormin läpimitta vähentää vetoa. Hormin on oltava riittävän kaukana helposti syttyvistä materiaaleista tai polttopuista, jonka vuoksi se on eristettävä tarkoitukseen soveltuvilla materiaaleilla tai ilmaraoilla. Ilmanottolaitteistojen tai -kanavien putkien vieminen hormin sisälle on kielletty. Tämän lisäksi hormiin ei saa asentaa kiinteitä tai irrotettavia aukkoja muiden eri laitteiden kytkentää varten. KYLLÄ (1) (2) (3) (4) A+1/2A Max. A+1/2A 1. Hormi ruostumatonta terästä AISI 316, jonka kaksoiskammio on eristetty 400 C kestävällä materiaalilla. Tehokkuus 100% erinomainen. 2. Hormi tulenkestävästä materiaalista, jossa eristetty kaksoiskammio ja ulkopäällyste kevyestä betonista. Tehokkuus 100% erinomainen. 3. Perinteinen hormi savesta, neliönmuotoinen ilmaraoilla. Tehokkuus 80% erinomainen. 4. Älä käytä suorakulmion muotoisia hormeja, joiden suhteet poikkeavat piirroksesta (MAKS.=A+½A). Tehokkuus 40% keskinkertainen. EI A Kuva 6 (1) Luukku puhdistusta varten (2) Oikein rakennetun hormin kuva, jossa tiivistetty luukku palamattomien kiinteiden materiaalien keräämistä ja poistamista varten. (1) Hormin kytkeminen useisiin eri laitteisiin on kielletty. Jokaiselle laitteelle tulee olla oma horminsa. Kuva 7 Kuva Tark.04 FI

9 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA 5.1. SAUPIIPPU Hormin veto riippuu myös tarkoitukseen soveltuvasta savupiipusta. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että itse rakennetuissa savupiipuissa poiston läpimitta on yli kaksi kertaa suurempi kuin hormin sisäläpimitta. Savupiipun on aina oltava kattoa korkeampi, jolloin voidaan varmistaa että savu poistuu myös tuulisella säällä (katso Kuva 9 ) Savupiipun on vastattava seuraavia vaatimuksia: sisäläpimitan on vastattava aina savukanavan sisäläpimittaa. poiston läpimitan on oltava kaksi kertaa hormin sisäläpimittaa suurempi. se on valmistettava siten, etteivät sade, lumi tai muut vieraat materiaalit pääse hormiin. savupiippuun on päästävä helposti käsiksi puhdistusta ja huoltoa varten. (1) Elementeistä teollisesti valmistettu savupiippu, jonka avulla savut poistuvat tehokkaasti. (2) Itse rakennettu savupiippu. Poiston oikean läpimitan on oltava vähintään 2 kertaa hormin sisäläpimittaa suurempi, paras mahdollinen 2,5 (3) Savupiippu teräksiselle hormille, jonka sisällä savunohjauslevy. Kuva 9 50 cm (1) Mikäli hormit ovat vierekkäin, yhden savupiipun on oltava vähintään 50 cm toisen yläpuolella, jotta hormien väliseltä paineen vaihdolta vältytään. Kuva 10 2 m 10 m 1 m (1) armista, että savupiipun ympärillä oleva 10 metrin alue on vapaa esteistä, kuten seinistä, katoista tai puista. Nosta savupiippua muussa tapauksessa vähintään 1 m estettä korkeammalle. Savupiipun on oltava vähintään 1 m katon ylintä kohtaa korkeammalla. Kuva 11 Katon kaltevuus SAUPIIPUN ETÄISYYDET JA PAIKANNUS UNI 10683/98 Etäisyys katon korkeimman kohdan ja savukanavan välillä Savukanavan minimikorkeus (ulostulosta mitattuna) α A (m) H (m) < 1,85 m 0,50 m katon korkeimman kohdan yläpuolella > 1,85 m 1,00 m katosta < 1,50 m 0,50 m katon korkeimman kohdan yläpuolella > 1,50 m 1,30 m katosta < 1,30 m 0,50 m katon korkeimman kohdan yläpuolella > 1,30 m 2,00 m katosta < 1,20 m 0,50 m katon korkeimman kohdan yläpuolella > 1,20 m 2,60 m katosta Tark.04 FI 9

10 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA >A > _ A 0,5 m H min. (1)Katon harja α (2)Katto Kuva KYTKENTÄ HORMIIN Hormiin kytkentä (savukanava tai liitin) on suoritettavia jäykkiä, vähintään 2 mm paksuja alumiinipäällystettyjä teräsputkia käyttämällä tai vähintään 1 mm paksuja ruostumattomasta teräksestä 316 valmistettuja putkia käyttämällä. Metallisten joustavien putkien tai kuitusementistä valmistettujen putkien käyttö on KIELLETTY, sillä niihin helposti muodostuvat repeymät tai halkeamat heikentävät itse liitoksen turvallisuutta. Savunpoistoputki on kiinnitettävä ilmatiiviisti savukanavaan ja sen kallistuskulma ei saa ylittää 45. Näin vähennät sytytyksen alkuvaiheessa kehittyvän lauhteen syntymistä ja/tai noen kiinnittymistä putken pintaan. Luonnollisesti tämä on myös tärkeää savujen vaivattoman poistumisen kannalta. Laitteessa voi ilmetä toimintahäiriöitä, mikäli kytkentää ei ole suoritettu ilmatiiviisti. Kytkentäputken sisäläpimitan on vastattava laitteen savunpoistoliittimen ulkoläpimittaa. Tämän takaavat DIN 1298 normin mukaiset putket. Savukanavan alipaineen tulee olla Pa ( 1,7 2 mm vesipylväs). Mittaus on suoritettava aina laitteen ollessa kuuma (nimellinen lämpötuotto). Mikäli alipaine ylittää 20 Pa (2 mm vesipylväs), sitä on vähennettävä asentamalla poistoputkeen tai savukanavaan ylimääräinen vedon säädin (kuristinventtiili). TÄRKEÄÄ: On erittäin tärkeää, että käytetyt metalliputket eristetään tarkoitukseen sopivilla materiaaleilla (eristekuitupäällyste, joka kestää 600 C lämpötila n), jotta muurauksen tai kotelon vahingoittumiselta vältytään. On erittäin tärkeää, että laitteen yläosan, sen sivujen sekä palamattoman materiaalin ohjauslevyn välillä olevien alueiden ilmanvaihto on riittävä. Tämän vuoksi ilmaa on tultava alhaalta (raikkaan ilman sisääntulo) ja sen on poistuttava ylhäältä (kuuman ilman poisto). Ilman kierrolle tarpeelliset mitat, jotka on osoitettu kuvassa 13 ovat minimimittoja: Yläpuoli: Alapuoli: minimiaukeama 1000 cm2 minimiaukeama 750 cm2 Näitä mittoja noudattamalla: turvallisuus paranee laitteen ympärillä kiertävästä ilmasta saatua lämpöä kehittyy enemmän. (1) Eristemateriaali (2) Tiiviste (3) Eristävä päällyste, jossa ulkopuolella alumiinifolio (4) Luukku puhdistusta varten 1000cm 2 (6)Lämmön poistoritilä (7) Tulenkestävä kotelo (8) Maksimikaltevuus 45 (9) Suojaa puuosat eristemateriaalilla Kuva 13 (5) Ulkoilman otto 10) Etäisyys takaa ja sivulla min 4 cm 750cm 2 Kuva Tark.04 FI

11 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA HUOMIO suosittelemme kotelon valmistamista tulenkestävästä itsekantavalla metallirungolla varustetusta kipsilevystä, jolloin sen paino ei rasita ulkopintaa (marmori). Suosittelemme tarkistusluukun sijoittamista kotelolle tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan, josta voit tarkastaa ja nähdä turvalaitteiden (painemittarin, venttiilien, kiertopumpun) tilan vaivattomasti ja nopeasti. Lämmönpoistoritilä (Kuva 13 ase. 6 ) on asennettava kuvun yläosaan noin 20 cm etäisyydelle katosta. Tämä ritilä on asennettava aina, sillä sen tehtävänä on päästää huoneilmaan kuvun sisälle kerääntynyt lämpö (ylipaine). 7. ILMAN IRTAUS ASENNUSTILAAN POLTTOTAPAHTUMAN AIKANA Laitteen moitteettoman toiminnan kannalta on ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, että asennuspaikkaan tulee riittävästi ilmaa polttotapahtumaa ja huoneessa muuten tarvittavaa ilmaa varten. Tämä tarkoittaa, että ulkoilmaan vievien aukkojen on kyettävä kierrättämään polttotapahtumaa varten tarvittavaa ilmaa silloinkin kun ovet ja ikkunat ovat kiinni. Ilmanotto on sijoitettava sellaiseen paikkaan, ettei sitä voida vahingossa peittää Ilmanoton on oltava yhteydessä laitteen asennuspaikkaan ja se on suojattava ritilällä. Mikäli ilmanotto tapahtuu asennuspaikan viereisistä tiloista, vältä ehdottomasti (KIELLETTY) ilman ottoa autotalleista, keittiöistä, pesuhuoneista tai keskuslämmitystiloista. Minimimitat: 250 / 300 mm AKIOARUSTEENA Parhaan mahdollisen mukavuuden ja huoneiston ilmanvaihdon takaamiseksi vesikiertopuutakan polttoilma voidaan ottaa suoraan ulkoa liittimestä (L.120mm Kuva 14 ase.a) letkuun (EI toimitettu) polttoilman saamiseksi ulkoa. Kytkentäputken on oltava sileä ja sen läpimitan on oltava vähintään 120mm. Se saa olla korkeintaan 4 m pitkä ja siinä saa olla enintään kolme taitekohtaa. Mikäli putki kytketään suoraan ulos, se tulee varustaa tarkoitukseen soveltuvalla tuulensuojalla. A Kuva SALLITUT / KIELLETYT POLTTOAINEET Sallittu polttoaine on puu. Käytä ainoastaan kuivia puuhalkoja (maks. vesipitoisuus 20%). Polttopuun kosteuden on oltava alle 20%. Tämä kosteustaso saavutetaan yleensä sen jälkeen, kun puu on kuivanut vähintään vuoden verran (pehmeä puu) tai kaksi vuotta (kova puu) kuivassa ja riittävän ilmastoidussa tilassa (esim. katoksen alla). Kostea puu palaa vaikeammin, sillä sen sisältämän veden haihduttamiseen tarvitaan enemmän energiaa. Tämän lisäksi lämpötilan laskiessa kosteiden puiden sisältämä neste kondensoituu ensin tulipesässä ja tämän jälkeen savutorvessa. Tuore puu sisältää noin 60% vettä (H 2 O), jonka vuoksi se ei soveluu poltettavaksi. Muita tuotteita, joita ei saa polttaa: hiili, sanomalehdet, puunkuori ja sahanpuru, kostea tai maalattu puu, muovimateriaalit; kyseisten materiaalien polttaminen aiheuttaa takuun raukeamisen. Käytä paperia ja pahvia ainoastaan sytytykseen. Jätteiden polttaminen on kielletty, sillä tämä vahingoittaisi takkasydäntä ja hormia. Tämän lisäksi jätteiden poltto voi vaarantaa terveytesi sekä aiheuttaa epämiellyttävän hajun leviämistä myös muihin ympäröiviin asuntoihin. Puu ei pala pitkään ja tämän vuoksi takkasydäntä ei voida lämmittää jatkuvasti koko yötä. Lajike Kg/mc KWh/Kg Kosteus 20% Pyökki 750 4,0 Tammi 900 4,2 Jalava 640 4,1 Haapa 470 4,1 Lehtikuusi * 660 4,4 Metsäkuusi * 450 4,5 Mänty * 550 4,4 * PIHKAISET PUUT EIÄT SOELLU POLTETTAIKSI TAKKASYDÄMESSÄ HUOMIO: Aromaattisia hajusteita sisältävän puun (esim. eukalyptus, myrtti jne.) käyttö aiheuttaa laitteessa olevien valurautaisten osien nopean kulumisen (lehteily) Tark.04 FI 11

12 9. KÄYNNISTYS JA TOIMINNAN TESTAUS ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA HUOMIO: Älä missään tapauksessa sytytä tulta ennen kuin laitteisto on täytetty täysin vedellä, sillä muussa tapauksessa koko rakenne voisi vahingoittua käyttökelvottomaksi. Täytä laitteisto ja takkasydän vedellä ennen ulkopinnoitteen asentamista ja takkasydämen käynnistystä. Täyttö on suoritettava siten, että vesi virtaa luonnollisesti avoimesta paisuntasäiliöstä (katso kap. 3.5). TULEN SYTYTTÄMINEN TAKKASYDÄMEEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY, MIKÄLI ESI PUUTTUU TAI SITÄ ON LIIAN ÄHÄN (EI MYÖSKÄÄN KOEKÄYTTÖÄ ARTEN) SILLÄ TÄMÄ SAATTAISI AHINGOITTAA LAITTEEN KÄYTTÖKELOTTOMAKSI JA AIHEUTTAA SEN TAKUUN RAUKEAMISEN. Tarkista ensin, että vähintään yksi lämpöpatteri on auki, aukaise luukku ja lisää tulipesään pieni määrä puuta. Suosittelemme, että käytät tulen sytyttämiseen pieniä puutikkuja ja paperia tai muita markkinoilta saatavia sytytysmateriaaleja. Kaiken tyyppisten sytytysnesteiden, kuten alkoholin, bensiinin, kiviöljyn tai vastaavien nesteiden käyttö ON KIELLETTY. Aukaise ensiöilman tulo kokonaan (vipu kokonaan oikealla Kuva 1). Kun puu alkaa palamaan, voit lisätä puuta aukaisemalla (nostamalla) luukkua hitaasti siten, ettei savua pääse virtaamaan ulos. Säädä tämän jälkeen polttoilmaa (säädin) ohjeiden mukaan, jotka on annettu kappaleessa 10. Älä koskaan täytä tulipesää liian täyteen (katso teknistä taulukkoa - käytettävän polttoaineen maksimimäärä/kulutus tunnissa katso kappaletta 18). Liian suuri määrä polttoainetta tai polttoilmaa voivat aiheuttaa ylikuumenemista ja vahingoittaa laitetta. Älä koskaan sytytä laitetta silloin, kun huonetilassa on palavia kaasuja. Muista seuraavassa annetut ohjeet, kun sytytät ensimmäistä kertaa laitteen jossa on käytetty korkeita lämpötiloja kestäviä maaleja: kyseisten laitteiden rakennusmateriaalit eivät ole koostumukseltaan samantyyppisiä, sillä ne koostuvat valuraudasta, teräksestä, tulenkestävästä materiaalista ja majolikasta; lämpötila ei jakaudu tasaisesti laitteen rungon joka osaan: eri alueilla lämpötilat voivat vaihdella 300 C ja 500 C välillä; laitteen käyttöiän aikana sitä rasitetaan useilla päivittäisillä sytytys/sammutusjaksoilla tai sitä voidaan käyttää erittäin paljon tiettyinä vuodenaikoina tai vaihtoehtoisesti sitä ei käytetä lainkaan esimerkiksi kesällä; uusi laite (ennen "tasaantumistaan") on sytytettävä ja sammutettava useita kertoja, ennen kuin kaikkien materiaalien ja maalin elastiset venymät ovat lopullisia; laitteen ensikäytön yhteydessä voit havaita hajua, joka on tyypillistä suurelle lämpörasitukselle joutuvalle metallille sekä tuoreelle maalille. Tämän maalin, jota on rakennusvaiheessa keitetty 250 C asteessa m uutaman tunnin verran, on kestettävä useita kertoja ja suhteellisen pitkään myös 350 C lämpötilaa ennen kuin se tarttuu täysin metallisiin pintoihin. Noudata sytytysvaiheessa tämän vuoksi seuraavassa annettuja ohjeita: 1) armista, että laitteen asennustilan ilmanvaihto on riittävän voimakas. 2) Älä täytä polttokammiota liian täyteen (noin puolet käyttöoppaassa ilmoitetusta määrästä) ja pidä tulta yllä jatkuvasti vähintään 6-10 tunnin ajan samalla, kun säätimet ovat auki käyttöoppaassa annettuja ohjeita vähemmän. 3) Toista tämä toimenpide vähintään 4-5 kertaa tai useammin mahdollisuuksien mukaan. 4) Lisää polttokammioon pikku hiljaa enemmän puita (noudata käyttöoppaassa maksimitäytölle annettuja ohjeita) ja anna tulen palaa mahdollisimman pitkään, jotta erittäin lyhyiltä sytytys-sammutusjaksoilta vältytään tässä alkuvaiheessa. 5) armista ensimmäisten käynnistysten yhteydessä, ettei mitään esineitä ole jätetty laitteen ja ennen kaikkea lakattujen pintojen päälle. Älä kosketa lakattuja pintoja lämmityksen aikana. 6) Tämän «sisäänajokauden» jälkeen voit käyttää laitetta varovasti auton moottorin tapaan; vältä siis liian voimakasta käynnistystä liian suurella kuormituksella HUOMIO: ensimmäisten sytytyskertojen yhteydessä savut voivat kondensoitua, jolloin takkasydämestä saattaa valua vähän vettä; tämän ilmiön tulisi hävitä kuitenkin lyhyessä ajassa, mutta mikäli se jatkuu, anna ammattihenkilön tarkistaa hormin veto. TÄRKEÄÄ: voit aloittaa ulkopinnan rakentamisen ASTA muutaman laitteen käyttöpäivän jälkeen (tänä aikana voit varmistaa, että laite toimii moitteettomasti). Suosittelemme tarkistusluukun sijoittamista kotelolle tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan, josta voit tarkastaa ja nähdä turvalaitteiden (painemittarin, venttiilien, kiertopumpun) tilan vaivattomasti ja nopeasti. 10. NORMAALI KÄYTTÖ Aseta ilman säädin oikeaan asentoon ja lisää tulipesään osoitettu määrä polttopuuta (katso kappaletta 18). Älä täytä tulipesää liian täyteen, sillä tämä saattaisi rasittaa laitetta liikaa ja aiheuttaa sen vääntymistä. Kyseisen ohjeen laiminlyönti aiheuttaa takuun raukeamisen. Lämmön päästöä säädetään laitteen etuosaan sijoitetulla säätimellä. Aukaise säädin lämmitystarpeen mukaan. Säätimen säätö nimellisen lämpötuoton saavuttamiseksi silloin, kun savukanavan alipaine on Pa (=1.7 2 mm vesipylväs) on seuraava: Tark.04 FI

13 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA Polttoaine Ensiöilma Toisioilma Puu KIINNI AUKI Keskeytä puun lisääminen välittömästi, mikäli veden lämpötila ylittää turvalämpötilan. armista, että veden lämpötila laskee ja liekki pienenee poistamalla ylikuumenemisen aiheuttajat (sulje ilmansäädintä tarvittaessa). Mikäli takkasydän on kytketty käyttöveteen, voit aukaista kuuman veden hanan laitteen jäähtymisen nopeuttamiseksi. Polttotapahtuman voimakkuuteen ja tätä kautta laitteen lämmön tuottoon vaikuttaa polttoilman säädön lisäksi myös savukanava. Mikäli savukanava vetää moitteettomasti, polttoilmaa tarvitsee säätää vähemmän kun taas heikon vedon yhteydessä polttoilman säätö on suoritettava erittäin tarkasti. Palaminen tapahtuu moitteettomasti silloin, kun savukanavasta tuleva savu on kirkasta. Mikäli savu on valkoista, laitetta ei ole säädetty oikein tai puu on liian kosteaa; mikäli sitä vastoin savu on harmaata tai mustaa, polttoa ei tapahdu kokonaan (toisioilmaa tarvitaan lisää). Älä koskaan täytä takkasydäntä liian täyteen. Liian suuri määrä polttoainetta tai polttoilmaa voivat aiheuttaa ylikuumenemista ja vahingoittaa takkasydäntä. Takuu ei vastaa ylikuumenemisesta aiheutuvista vahingoista. Käytä takkasydäntä tämän vuoksi ainoastaan luukun ollessa kiinni, jottei laitteistoon pääse muodostumaan nk. paljeefektiä. 11. LAITTEEN KÄYTTÖ KEÄÄLLÄ JA SYKSYLLÄ HUOMIO: Älä missään tapauksessa sytytä tulta ennen kuin laitteisto on täytetty täysin vedellä, sillä muussa tapauksessa koko rakenne voisi vahingoittua käyttökelvottomaksi. Laitteiston on oltava jatkuvasti täynnä vettä myös silloin, kun takkasydäntä ei käytetä. Lisää veteen jäänestonestettä, mikäli et käytä laitteistoa talviaikaan. Keväällä ja syksyllä ulkolämpötilojen kohotessa hormin toiminnassa voi ilmetä ongelmia. Tällöin nopeasti kasvavat lämpötilat voivat heikentää hormin kautta kulkeutuvien polttokaasujen ulos virtaamista. Poistokaasut eivät poistu enää kokonaan (huoneessa voimakas kaasun haju). Puhdista ritilät tässä tapauksessa tavallista useammin ja lisää polttoilman määrää. Aseta tulipesään tämän jälkeen vähemmän polttopuita, jotka palavat nopeammin (liekit voimakkaita), jolloin hormin veto saadaan normalisoitua. Tarkista tämän jälkeen, että kaikki puhdistusta ja savukanavan kytkentää varten olevat luukut ovat ilmatiiviitä. 12. SÄHKÖKATKOKSEN SATTUESSA Suorita seuraavat yksinkertaiset toimenpiteet, mikäli sähköt katkeavat laitteiston normaalin toiminnan aikana, jottei takkasydämessä oleva vesi pääse kiehumaan pumpun toiminnan keskeytyessä. 1. Sulje ensiö- ja toisioilman säätimet kokonaan, jotta liekit saadaan tukahdutettua mahdollisimman nopeasti 2. Sulje savujen säädin (mikäli laitteessa), jotta vältyt paloilman virtaukselta säätimen mahdollisista raoista. 13. HUOLTO JA HOITO Anna nuohoojasi tarkastaa takkasydämen oikea asennus, savukanavaan kytkentä ja ilmanvaihto. TÄRKEÄÄ: huollon yhteydessä saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä, Nordican valtuuttamia ja myymiä varaosia. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjääsi, mikäli tarvitset lisätietoja. LAITTEESEEN EI SAA SUORITTAA MITÄÄN MUUTOKSIA! Tark.04 FI 13

14 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA HORMIN PUHDISTUS Oikea sytytys, tarkoituksenmukaisen polttoaineen määrän ja tyypin käyttö, ilmansäätimen oikea asetus, savukanavan riittävä veto ja riittävä polttoilma ovat erittäin tärkeitä tekijöitä laitteen moitteettoman toiminnan kannalta. Savukanava ei vahingoitu millään tavoin laitteen normaalin toiminnan aikana. Laite tulisi puhdistaa perusteellisesti vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa. Liiallinen noen (kivihiili) muodostuminen voi aiheuttaa ongelmia savujen poistossa tai sytyttää hormin tuleen. Puhdista laite ainoastaan silloin, kun se on kylmä. Suosittelemme, että annat tämän toimenpiteen nuohoojan suoritettavaksi, joka voi tarkistaa samalla laitteen toiminnan. Kerrostumien muodostuminen tulipesän sisälle heikentää huomattavasti lämmönvaihdon tehokkuutta. Poista kerrostumat tämän vuoksi aina tarvittaessa teräsharjalla. Älä koskaan käytä puhdistukseen syövyttäviä aineita, sillä ne saattaisivat vahingoittaa takkasydäntä ja kattilaa erittäin pahoin. Poista puhdistuksen yhteydessä vasaralla yläosassa oleva tulipesän korkki, joka on sijoitettu savunpoiston kohdalle (ase.b). HUOMIO: Kun poistat korkin, savunpoistokammion sisällä olevat epäpuhtaudet tipahtavat alas; varmista tämän vuoksi, ettei tulipesän sisäosa pääse likaantumaan. Aseta tulipesän yläosassa oleva korkki (B) takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Aseta korkki tulipesän ylempää seinämää vasten antamalla sen liukua vastaavien urien (C) lävitse; käännä korkkia tämän jälkeen kädelläsi siten, että ruuvit asettuvat seinämässä olevien urien (D) kohdalle ja anna korkin asettua ylempää seinämää vasten. HUOMIO: Korkin (B) puuttuminen aiheuttaa voimakasta alipainetta, puun nopeaa palamista ja sen kulutuksen kasvua, laitteen ylikuumenemista, nk. palje-efektin sekä kattilan lämmönvaihdon heikkenemistä. B A B B LASIN PUHDISTUS Toisioilman sisääntuloaukon ansiosta lika kerääntyy luukun ovelle suhteellisen hitaasti. Lian kerääntymistä ei kuitenkaan voida välttää täysin C kiinteän polttoaineen polton yhteydessä (erityisesti kostean puun polton aikana) ja se ei siis johdu laitteen toimintahäiriöstä. TÄRKEÄÄ: Puhdista lasi ainoastaan silloin kun laite on kylmä, jotta Kuva 15 vältyt lasin halkeamiselta. D oit käyttää lasin puhdistukseen erityistuotteita tai hankaa lika pois yksinkertaisesti kostealla ja tuhkassa kastetulla sanomalehtipallolla. Oikea sytytys, tarkoituksenmukaisen polttoaineen määrän ja tyypin käyttö, toisioilmansäätimen oikea asetus, savukanavan riittävä veto ja riittävä polttoilma ovat erittäin tärkeitä tekijöitä laitteen moitteettoman toiminnan ja lasin puhtaana pysymisen kannalta. LASIEN RIKKOUTUMINEN: lasit ovat keraamista lasia, joka kestää lämpöä aina 750 C asteeseen saakka. Tämän vuoksi ne eivät rikkoudu lämmön johdosta. Ne voivat rikkoutua vain mekaanisen iskun johdosta (luukun voimakas sulkeminen, siihen kohdistuvat iskut jne.). Tämän vuoksi niiden vaihto ei kuulu takuun piiriin TUHKALAATIKON PUHDISTUS Kaikissa La NORDICA laitteissa on tulipesän ritilä sekä laatikko tuhkien keräämistä varten. Suosittelemme, että tyhjennät tuhkalaatikon säännöllisin väliajoin siten, ettei se pääse täyttymään kokonaan ja kuumentamaan ritilää liikaa. Tämän lisäksi suosittelemme, että jätät aina 3-4 cm tuhkaa tulipesään. HUOMIO: kerää tulipesän tuhka tulenkestävästä materiaalista valmistettuun astiaan, joka on varustettu tiiviillä kannella. Aseta kyseinen astia tulenkestävälle lattialle kauaksi helposti syttyvistä materiaaleista aina siihen saakka, kunnes tuhka on sammunut ja jäähtynyt kokonaan ESILAITTEISTON HUOLTO Suorita seuraavat tarkastukset kerran vuodessa laitteiston ollessa sammuneena: tarkista ylikuumenemisen estoventtiilien sekä turvaventtiilien toiminta ja tehokkuus. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan, mikäli näiden kunnossa ilmenee puutteita. KYSEISTEN TURALAITTEIDEN POISTAMINEN TAI NIIDEN OMINAISUUKSIEN MUUTTAMINEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY. Tarkista täyttöputken ja turvaputken lämpöeristys Tark.04 FI

15 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA armista, että laitteisto on täynnä ja paineen alaisena, tarkista veden määrä paisuntasäiliön sisällä sekä tarkista laitteiston toimivuus. armista tämän lisäksi, että turvaputki toimii moitteettomasti. 14. LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTO KESÄKSI HUOMIO: Laitteiston on oltava jatkuvasti täynnä vettä myös silloin, kun takkasydäntä ei käytetä. Lisää veteen jäänestonestettä, mikäli et käytä laitteistoa talviaikaan. Puhdista tulipesä, savukanava ja hormi ja poista niissä oleva tuhka ja mahdolliset muut epäpuhtaudet. Sulje kaikki tulipesän luukut ja niiden säätimet. Suosittelemme, että puhdistat hormin vähintään kerran vuodessa; tarkista samalla myös luukkujen tiivisteiden kunto, sillä kuluneet tiivisteet (jolloin ne eivät sulje luukkua kokonaan) voivat heikentää laitteen toimintaa huomattavasti! aihda ne tässä tapauksessa uusiin. Mikäli laitteen asennustila on kostea, sijoita kosteutta imevää suolaa tulipesän sisälle. Suojaa laitteen sisällä olevat valurautaiset osat neutraalilla vaseliinilla, jotta ne pysyvät kauniina ajan myötä. Tarkista paisuntasäiliössä olevan veden määrä ja poista laitteistossa mahdollisesti oleva ilma aukaisemalla lämpöpatterit. Tarkista myös hydraulisten ja sähköisten lisävarusteiden toiminta (ohjausyksikkö, kiertopumppu) Tark.04 FI 15

16 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA 15. LAITTEISTO FI - La NORDICA yhtiön vastuu rajoittuu laitteen toimitukseen. Laitteiston asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämän lisäksi asentajan on työskenneltävä sellaiselle yritykselle, joka pystyy ottamaan vastuun koko laitteiston moitteettomasta asennuksesta, kuten osoitettu kap. 3. Seuraavassa olevat kaaviot on tarkoitettu vain viitteellisiksi ja niitä ei ole siis tarkoitettu suunnittelun perustaksi. Tämä asiakirja on lain mukaan luottamuksellinen. Yhtiö pidättää sen oikeudet ja kieltää sen kopioimisen, käytön ja siinä olevien tietojen luovuttamisen kolmansille henkilöille. Siinä olevien tietojen julkaiseminen, jota La NORDICA S.p.a. ei ole valtuuttanut, rangaistaan laissa määriteltyjen rangaistusten mukaisesti. FI - SELITYKSET C CM CR F M P Kiertopumppu Syötön varaaja Paluun varaaja irtausmittari Painemittari Kiertopumppu P1 Kiertopumppu nro. 1 P2 Kiertopumppu nro. 2 SF SP T B DM EA EAC EC ECTS MS R SP Tuuletusaukko Levylämmönvaihdin Lämpömittari Kuulaventtiili Tasapainotusventtiili Moottoroidun ohjauslevyn venttiili Avoin paisuntasäiliö Kattilan avoin paisuntasäiliö Suljettu paisuntasäiliö Käyttöveden suljettu paisuntasäiliö Käyttöveden sekoitusventtiili Takaiskuventtiili Turvaventtiili ST TMA Ylikuumenemisen estoventtiili Automaattinen termostaattinen sekoitusventtiili 1 Turvaputki Ø 1 2 Täyttöputki ø ¾ 3 Kylmän veden sisääntulo 4 enturi liitäntä 5 Säätimen tunnistin 6 Käyttövesi 7 irransyöttö 230 olt - 50 Hz 8 Levylämmönvaihdin 9 Seinäkattila, kaasu 10 Lämmön poisto Tark.04 FI

17 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA FI - SELITYKSET 11 Laitteiston täyttö 12 Laitteiston tyhjennys Elektroninen ohjausyksikkö - LISÄARUSTE Sisäänasennettu DSA järjestelmä 22 Käyttöveden lämmönvaihtaja E 20 A B C D F G H 20 FI A B C D E F G H Sulake Kiertopumppu päällä Liian korkean lämpötilan hälytys 3-tie venttiili Näyttö enttiilin säätö (20-80 C) Hälytysääni Kiertopumpun säätö (20-80 C) - Säätimen asetus 50 C LAITTEISTO AOIMELLA säiliöllä Tark.04 FI 17

VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN TermoCAMINO BASE - DSA

VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN TermoCAMINO BASE - DSA ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN TermoCAMINO BASE - DSA Testistandardi EN 13229! FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA

Lisätiedot

PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12

PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12 ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12 Testistandardi EN 13240 Kiitämme, että valitsit LA NORDICA puutakan! Nyt voit parantaa kotisi viihtyvyyttä ja säästää samalla energiaa

Lisätiedot

VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN TERMOCAMINO 650-800

VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN TERMOCAMINO 650-800 ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN TERMOCAMINO 650-800 Testistandardi: EN 13229! FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA

Lisätiedot

TermoRossella Plus DSA TermoNicoletta DSA TermoRossella Plus forno DSA TermoNicoletta forno DSA

TermoRossella Plus DSA TermoNicoletta DSA TermoRossella Plus forno DSA TermoNicoletta forno DSA ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI TermoRossella Plus DSA TermoNicoletta DSA TermoRossella Plus forno DSA TermoNicoletta forno DSA Testistandardi EN 13240! FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA

Lisätiedot

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUHELLA ROSA ROSETTA Testistandardi EN 12815! VÄLTYT FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA FI

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Asennuksen perusasioita

Asennuksen perusasioita tt Asennuksen perusasioita Ennen kuin liität takkaa hormiin, olisi hyvä tarkistaa seuraavat asiat: - Piipun kunto (nuohooja) - Piipun vetoisuus (nuohooja) - Tarvittava turvaväli (palotarkastaja) - Turvallisuus

Lisätiedot

Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet

Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina Käyttöohjeet Tiedot & Asennus Tekniset tiedot: Uppokamiina 3mm merialumiinia (AlMg3) Kolme kiinnityskorvaa Ilmanottoa säätelevä kansi Teräksinen ilmanohjauspelti

Lisätiedot

TUOTELUETTELO. Vesikiertotakat. www.lechma.fi

TUOTELUETTELO. Vesikiertotakat. www.lechma.fi TUOTELUETTELO Vesikiertotakat www.lechma.fi PL-200 Exclusive SBD Vesikiertotakka lasikulmaovella Takuu PL-200 Exclusive SBD-P PL-200 Exclusive vesikiertoiset takkamallit ovat todella näyttäviä ja moderneja

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 TERRASS + KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN TERASSILLE 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 8 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Ennen takan asennusta lue tämä käyttöohje huolellisesti!

Ennen takan asennusta lue tämä käyttöohje huolellisesti! Asennus- ja käyttöohje takalle: PANORAMA Ennen takan asennusta lue tämä käyttöohje huolellisesti! Sisältö 1.Johdanto 2 2.Takan asennus 2 3.Takan käyttö 2 4.Paloturvallisuusvaatimukset 6 5.Takan puhdistus

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5

Lisätiedot

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös:

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös: XOTNK 500i või 500 Xi XOTNK 505-3000i vibra.se 150 235 345 495 770 400 200 100 1710 150 LISÄMHDOLLISUUDT Säiliöön voidaan asentaa myös: X/X3 K SOL Venttiili V Käyttöveden lämmönvaihdin o 22mm P=10/15 m

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

PUULIEDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

PUULIEDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PUULIEDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE HUOMIO! Liesi on valurautaa. Materiaali vaatii "esilämmityksen" ennen varsinaista käyttöönottoa. Ensimmäinen lämmitys on tehtävä varoen, pienellä vedolla ja kovaa kuumuutta

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

MAGIC KAMIINA. Omistajat käsikirja. ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET. Sivu 1

MAGIC KAMIINA. Omistajat käsikirja. ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET. Sivu 1 MAGIC KAMIINA Omistajat käsikirja ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET Sivu 1 JOHDANTO Onnittelut! Olette investoineet energiatehokkaaseen ja laadukkaaseen tuotteeseen - MAGIC kamiinaan. Investointisi antaa

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Lisätiedot

HOXTER gmbh,kirchgasse 1, 91217 Hersbruck Tel.: 09151 8659 163 SIVU 2

HOXTER gmbh,kirchgasse 1, 91217 Hersbruck Tel.: 09151 8659 163 SIVU 2 TEKNISET TIEDOT Tel.: 09151 8659 163 SIVU 2 SISÄLLYS TAKAT 4 HAKA 37/50 4 HAKA 63/51 8 HAKA 67/51h 12 HAKA 89/45h 16 ECKA 67/45/51h 18 VESIKIERTOISET TAKAT 26 HAKA 37/50 W, WI 26 HAKA 63/51W, WI 30 HAKA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Lujitemuoviset altaat - WG 5000 - WG 9000. Käyttöohjeet:

Lujitemuoviset altaat - WG 5000 - WG 9000. Käyttöohjeet: Lujitemuoviset altaat - WG 5000 - WG 9000 Käyttöohjeet: Asennus ja käyttöönotto Jos lujitemuovinen allas toimitetaan osina, puretaan ensin altaasta kaikki mukana olevat tarvikkeet. Tasaiselle alustalle

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO GAS Mallit ALFEA HYBRID DUO GAS tri 11 Suoritusteho 11 kw ALFEA HYBRID DUO GAS tri 14 ALFEA HYBRID DUO GAS tri 16 14 kw 16 kw Kondenssikaasukattila

Lisätiedot

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen Käyttötarkoitus FHM-C5/C6-sekoitusryhmä (UPS-pumppu) Danfossin pienikokoista sekoitusryhmää käytetään virtaaman ja menoveden lämpötilan säätöön vesikiertoisissa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN ECOPUU 25 ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN SISÄLLYS 1. TEKNISET TIEDOT... 3 2. TOIMINTASELOSTUS... 4 3. KATTILAN ASENNUS... 4 4. KATTILAN KÄYTTÖ... 7 5. KATTILAN PUHDISTUS... 8 6. KATTILAN

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Postiosoite Kaarela 1952 Puh. Helsinki 89279 Rautat. as. Pitäjänmäki Koetusselostus 96 Kuva 1. VAKOLA-MATALAPAINEHÖYRYKATTILA.' ) Kattila on maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0170550/4 IM-P017-03 ST Issue 4 AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Asennusohje C 780. www.contura.eu

Asennusohje C 780. www.contura.eu Asennusohje C 780 www.contura.eu 74 SERTIFIKAATTI EC-vaatimustenmukaisuusvakuutus www.contura.eu Valmistaja Nimi Osoite Valmistuspaikka NIBE AB/NIBE STOVES Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita 1 Vähemmän päästöjä ja miellyttävää lämpöä tulisijasta 1. Käytä kuivaa polttopuuta 2. Hanki tutkittu, tehokas ja

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT A. Asennusohje B. Huolto-ohje C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus A. ASENNUSOHJE YLEISTÄ Vesipatterit voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon,

Lisätiedot

KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504

KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504 FI NS120504 KINGSTON Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! LUE TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KOOTA GRILLIÄ. TURVALLISUUS!! VAROITUS Hiilimonoksidi

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa,

Lisätiedot

Tulisijan oikea sytytys ja lämmitys, kannattaako roskia polttaa sekä pienpolton päästöt, onko niistä haittaa?

Tulisijan oikea sytytys ja lämmitys, kannattaako roskia polttaa sekä pienpolton päästöt, onko niistä haittaa? Tulisijan oikea sytytys ja lämmitys, kannattaako roskia polttaa sekä pienpolton päästöt, onko niistä haittaa? Esityksen sisältö 1. Oikea tapa sytyttää?!? Mistä on kyse? 2. Hiukkaspäästöjen syntyminen 3.

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

Kallistettava paistinpannu

Kallistettava paistinpannu Electrolux Thermaline sarja on suunniteltu erittäin kovaan käyttöön. Thermaline sarja soveltuu erinomaisesti sairaaloihin, keskuskeittiöihin sekä hotelleihin. Sarja sisältää laajan valikoiman tuotteita,

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Varaavien uunien lämmitysohjeita

Varaavien uunien lämmitysohjeita Varaavien uunien lämmitysohjeita HRRRRR!!! TÄNNEHÄN JÄÄTYY Uunin valmistaja tai muuraaja antaa käyttöohjeet valmistamalleen uunille. Uuden tulisijan lämmitys aloitetaan varovasti. Seuraavat ohjeet on laadittu

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SB - 200 SB - 250 SB - 300 SB - 400 Käyttövesivaraaja kahdella kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

Teollisuusinfralämmitin IR

Teollisuusinfralämmitin IR Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot