VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA"

Transkriptio

1 ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA Testistandardi EN 13229! FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA ÄLTYT FI NOUDATA LAITTEEN TÄSSÄ AHINGOITTUMISELTA. KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA ÄLTYT LAITTEEN AHINGOITTUMISELTA. LAITTEIDEN TURASTANDARDIT Laitteiden turvastandardien mukaisesti laitteen hankkijan ja myyjän on tutustuttava käyttöoppaassa annettuihin käyttöohjeisiin.

2 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA ALMISTAJAN ANTAMA AATIMUSTENMUKAISUUSAKUUTUS Asia: ei sisällä asbestia ja kadmiumia akuutamme, ettei laitteissamme käytetä materiaaleja, jotka sisältävät asbestia tai sen johdannaisia ja ettei käytetty hitsausmateriaali sisällä kadmiumia missään sen muodossa viitestandardin vaatimusten mukaisesti. Asia: EY- asetus nro 1935/2004 akuutamme, että kaikki valmistamamme laitteet sekä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit soveltuvat käytettäviksi elintarvikkeiden kanssa vastaavan EY- asetuksen mukaisesti. SISÄLLYSLUETTELO FI 1. YLEISIÄ AROITUKSIA KUAUS ASENNUKSEEN LIITTYÄT NORMIT AOIN paisuntasäiliö SULJETTU paisuntasäiliö AUTOMAATTINEN TERMOSTAATTINEN SEKOITUSENTTIILI (LISÄARUSTE) YLIKUUMENEMISEN ESTOENTTIILI (LISÄARUSTE) LAITTEISTON KYTKENTÄ JA TÄYTTÖ PALOTURALLISUUS TOIMENPITEET HÄTÄTILANTEESSA SEINÄPANEELIEN SUOJAUS HORMI SAUPIIPPU KYTKENTÄ HORMIIN ILMAN IRTAUS ASENNUSTILAAN POLTTOTAPAHTUMAN AIKANA SALLITUT / KIELLETYT POLTTOAINEET KÄYNNISTYS JA TOIMINNAN TESTAUS NORMAALI KÄYTTÖ LAITTEEN KÄYTTÖ KEÄÄLLÄ JA SYKSYLLÄ SÄHKÖKATKOKSEN SATTUESSA HUOLTO JA HOITO HORMIN PUHDISTUS LASIN PUHDISTUS TUHKALAATIKON PUHDISTUS ESILAITTEISTON HUOLTO LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTO KESÄKSI LAITTEISTO KOKOAMINEN TEKNISET KAAIOT TEKNISET OMINAISUUDET Tark.04 FI

3 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA 1. YLEISIÄ AROITUKSIA La NORDICA S.p.A. yhtiön vastuu rajoittuu laitteen toimitukseen. Laitteiston asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämän lisäksi asentajan on työskenneltävä sellaiselle yritykselle, joka pystyy ottamaan vastuun koko laitteiston moitteettomasta asennuksesta. La Nordica S.p.A. ei vastaa laitteen toiminnasta, mikäli sitä on muuteltu ilman lupaa tai siihen on vaihdettu alkuperäisistä poikkeavia osia. 2. KUAUS Määritelmä: vesikiertoinen takkasydän, standardin EN mukaisesti Laite koostuu maalatuista sinkityistä teräslevyistä sekä valuraudasta. Tulipesä sijaitsee kattilan sisällä, joka on rakennettu 4 mm paksusta teräksestä ja vahvistettu hitsatuilla nauloilla. Lämmityslaitteiston vesi kiertää kattilan sisällä, jolloin vesi imee itseensä tulipesän tuottaman lämmön. Luukun keraamisen lasin (joka kestää jopa 700 C as tetta) ansiosta voit katsella kauniita palavia liekkejä ja se estää tämän lisäksi kipinöiden ja savun pääsyn tulipesän ulkopuolelle. Huoneen lämmitys tapahtuu: a) säteilyn avulla: lämpö säteilee huoneeseen keraamisen lasin ja vesikiertoisen takkasydämen kuumien ulkopintojen kautta; b) vesikierron avulla: keskuslämmityksen lämpöpattereiden tai kiertoilmalämmittimien avulla, jotka lämpenevät vesikiertoisen takkasydämen tuottaman kuuman veden ansiosta. 1A 2A Laite on varustettu ensiöilman säätimellä. Kuva 1 1A Ensiöilman säädin (vasen vipu) Ensiöilman säätimen vipu on sijoitettu tulipesän luukun alle sen vasemmalle puolelle. (Kuva 1 ase.1a). Tätä säädintä käytetään takkasydämen alaosaan tulevan ilman säätämiseen, joka ohjataan tarkoitukseen olevien kanavien kautta polttopuiden suuntaan. Ensiöilma on välttämätön polttotapahtumalle sytytysvaiheessa. Tyhjennä tuhkalaatikko säännöllisin väliajoin siten, ettei tuhka pääse estämään ensiöilman saapumista. Aukaise ensiöilman tulo poistamalla (vetämällä) vipu kokonaan ulos. Ensiöilman säätimen on oltava hieman auki puun polton aikana, sillä muussa tapauksessa puu palaa liian nopeasti ja takkasydän voi kuumeta liikaa. (katso kappale 10). 2A Toisioilman säädin (oikea vipu) Toisioilman säädin on sijoitettu tulipesän luukun alle sen oikealle puolelle (Kuva 1 ase.2a). Toisioilma lämpenee etusivun sivuilla olevien kannattimien sisäpuolelta kulkiessaan ja saa aikaan kaksoispolton, jolloin myös lasi pysyy puhtaana (säädin auki). Kun vipu on työnnetty kokonaan sisään, ilman kulku on kokonaan auki (Kuva 1 ase.2a). 3. ASENNUKSEEN LIITTYÄT NORMIT esikiertoiseen takkasydämeen ja lämmitysjärjestelmään kuuluvien lisävarusteiden asennus on suoritettava voimassa olevien normien ja säännösten sekä lain vaatimusten mukaisesti. Asennuksen, laitteiston kytkennät, käyttöönoton sekä toiminnan tarkastuksen saavat suorittaa ainoastaan valtuutetut ammattihenkilöt voimassa olevien säännösten mukaisesti, kuten myös laitteen asennusmaassa voimassa olevien kansallisten, paikallisten sekä kunnallisten säännösten sekä tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Asennuksen saavat suorittaa ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt, joilla on oltava valtuudet laitteiston yhdenmukaisuusvakuutuksen luovuttamiseen. Asentajan on vastattava laitteiston lopullisesta asennuksesta sekä sen moitteettomasta toiminnasta. La NORDICA S.p.A. ei vastaa mistään mahdollisista vahingoista asennukseen liittyvien laiminlyöntien yhteydessä. Suosittelemme, että peset laitteiston putket huolellisesti ennen asennuksen aloittamista niissä mahdollisesti olevien epäpuhtauksien poistamiseksi, jotka saattaisivat muussa tapauksessa heikentää laitteiston toimintaa Tark.04 FI 3

4 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA TÄRKEÄÄ: a) Sulje veden tulo välittömästi ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun, mikäli havaitset vesivuotoja; b) Tarkista laitteiston käyttöpaine säännöllisin väliajoin. c) Kattilan pitkien seisokkiaikojen yhteydessä suosittelemme, että otat yhteyden tekniseen huoltopalveluumme ainakin seuraavien toimenpiteiden suorittamiseksi: - lämpölaitteiston sekä käyttöveden hanojen sulkeminen; - lämpö- sekä käyttövesilaitteiston tyhjentäminen, mikäli asennustiloissa on jäätymisen vaara. La Nordica S.p.A. ei vastaa mistään laitteiston aiheuttamista henkilö- ja/tai omaisuusvahingoista. Tämän lisäksi se ei vastaa laitteen toiminnasta, mikäli sitä on muuteltu ilman lupaa tai siihen on vaihdettu alkuperäisistä poikkeavia osia. Ilmoita laitteiston asennuksesta paikalliselle nuohoojalle, joka voi tarkistaa hormin oikean kytkennän sekä sen toiminnan tehokkuuden. Suorita seuraavat tarkistukset ennen asennuksen aloittamista: varmista, että lattia on riittävän tukeva laitteen painolle ja että lattia on eristetty riittävän hyvin mikäli se on valmistettu helposti syttyvästä materiaalista. varmista, että asennustilan ilmanvaihto on riittävä (ilmanotto, katso kappaletta 7) älä suorita asennusta tilaan, jossa on yhteisiä tuuletusputkistoja, liesituulettimella tai ilman sitä varustettuja kupuja, tyypin B kaasulaitteita, lämpöpumppuja tai muita laitteita, joiden samanaikainen toiminta voi aiheuttaa huoneistoon alipainetta (viite UNI standardi 10683/98) varmista, että hormi ja putket joihin laitteisto kytketään soveltuvat käytettäviksi laitteen kanssa. jätä aina riittävästi ilmatilaa takkasydämen ja seinien väliin. (katso kuva 13) armista säädettävien tukijalkojen ja vesivaa'an avulla, että laite on täysin tasainen, jotta luukku pääsee liukumaan moitteettomasti. Pyydä nuohoojaa tarkastamaan, että laite on kytketty oikein savukanavaan ja että ilman virtaus on riittävä polttotapahtumaa varten asennuspaikassa. LAITTEESEEN EI SAA SUORITTAA MITÄÄN MUUTOKSIA. Savukanavaan suoritettavan kytkennän aukon läpimitan on vastattava savutorven läpimittaa. Aukossa tulisi olla seinäliitin savunpoistoputken sekä liitoskappaleen asetusta varten. Mallin DSA takkasydämet voidaan asentaa joko AOIMELLA PAISUNTASÄILIÖLLÄ (kap.3.1) tai SULJETULLA PAISUNTASÄILIÖLLÄ varustettuun laitteistoon (kap. 3.2). TÄRKEÄÄ: voit aloittaa ulkopinnan rakentamisen ASTA muutaman laitteen käyttöpäivän jälkeen (tänä aikana voit varmistaa, että laite toimii moitteettomasti). Suosittelemme tarkistusluukun sijoittamista kotelolle tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan, josta voit tarkastaa ja nähdä turvalaitteiden (painemittarin, venttiilien, kiertopumpun) tilan vaivattomasti ja nopeasti AOIN paisuntasäiliö Laitteistossa, johon kuuluu AOIN paisuntasäiliö, on EHDOTTOMASTI oltava: 1. AOIN PAISUNTASÄILIÖ : jonka kapasiteetin on oltava 10 % lämmittimen ja laitteiston kokonaisvesimäärästä. Paisuntasäiliö on sijoitettava laitteiston korkeimpaan kohtaan vähintään 2 m korkeimmalla olevan lämpöpatterin yläpuolelle. 2. TURAPUTKI : kytkee lyhyintä mahdollista reittiä (ilman imuputkia tai alas kaartuvia osia) lämmittimen tuoton avoimen paisuntasäiliön yläosaan. Turvaputken minimi sisäläpimitan on oltava 1 kaasu. 3. TÄYTTÖPUTKI : kytkee avoimen paisuntasäiliön pohjan ja laitteiston paluuputken. Minimiläpimitan on oltava ¾ kaasu. Näiden elementtien välillä ei saa missään tapauksessa olla minkään tyyppisiä esteitä, jotka voisivat vahingossa tukkia ne; tämän lisäksi ne on sijoitettava tiloihin joissa ei ole jäätymisen vaaraa, sillä jäätymisen yhteydessä kattilan runko voisi rikkoutua tai jopa räjähtää. Jäätymisvaaran yhteydessä suosittelemme, että lisäät laitteiston veteen riittävän määrän jäänestoainetta, joka estää nesteen jäätymisen. armista ennen kaikkea, ettei vesi kierrä avoimessa paisuntasäiliössä turvaputken ja täyttöputken välillä. Tämä aiheuttaisi veden hapettumista ja tätä kautta lämmittimen ja sen laitteiston nopean ruostumisen. 4. YLIKUUMENEMISEN ESTOENTTIILI: tämä toimii positiivisena turvalaitteena ja estää kiehumisen myös sähkökatkosten yhteydessä. enttiili koostuu paineturvaventtiilin tapaisesta venttiilin rungosta, joka aukeaa esiasetetun lämpötilan saavuttamisen yhteydessä ( yleensä C ); lai tteiston poistosta alkaa virtaamaan ulos kuumaa vettä, jonka Tark.04 FI

5 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA tilalle virtaa saman verran kylmää vettä avoimen paisuntasäiliön täyttöputken kautta, jolloin liian korkeilta lämpötiloilta vältytään. 5. TURAENTTIILI, 1,5bar: laitteiston suurin sallittu käyttöpaine on 1,5bar (15 m vesipylväs); tätä suuremmat paineet voivat aiheuttaa kattilan rungon vääntymisiä ja rikkoutumisia. 6. TURALAITTEET vastaavien säännösten mukaisesti. 7. KIERTOPUMPPU: suosittelemme kiertopumpun asentamista paluuosaan, jottei se pääse sammumaan veden erittäin korkeiden lämpötilojen johdosta; tarkista kuitenkin ettei se kierrätä vettä avoimeen paisuntasäiliöön, jolloin vesi voisi hapettuessaan ruostuttaa kattilan erittäin nopeasti. armista, ettei kiertopumpun nostokorkeus ole liian korkea ja aiheuta pakkokiertoa avoimeen paisuntasäiliöön. Tämän lisäksi se on kytkettävä termostaattiin tai elektroniseen ohjausyksikköön, joka voidaan toimittaa LISÄARUSTEENA. 8. AUTOMAATTINEN TERMOSTAATTINEN SEKOITUSENTTIILI - LISÄARUSTE (katso kappale 3.3) TÄRKEÄÄ: Lämpötilan turva-anturien on oltava itse laitteen sisällä tai vähintään 30 cm etäisyydellä lämmittimen kytkennästä. Mikäli lämmittimissä ei ole kaikkia tarvittavia laitteita, ne voidaan asentaa lämmittimen poistoputkeen vähintään 1 metrin etäisyydelle lämmittimestä. HUOMIO: Älä missään tapauksessa sytytä tulta ennen kuin laitteisto on täytetty täysin vedellä, sillä muussa tapauksessa koko rakenne voisi vahingoittua käyttökelvottomaksi. Laitteiston täyttö on suoritettava täyttöputken avulla suoraan avoimeen paisuntasäiliöön siten, ettei vesiverkoston liian korkea paine pääse vahingoittamaan vesikiertoisen takkasydämen kattilan runkoa. Laitteiston on oltava jatkuvasti täynnä vettä myös silloin, kun takkasydäntä ei käytetä. Lisää veteen jäänestonestettä, mikäli et käytä laitteistoa talviaikaan SULJETTU paisuntasäiliö Laitteistossa, johon kuuluu SULJETTU paisuntasäiliö, on EHDOTTOMASTI oltava: 1. TURAENTTIILI, 3 bar: laitteiston suurin sallittu käyttöpaine on 3 bar (30 m vesipylväs); tätä suuremmat paineet voivat aiheuttaa kattilan rungon vääntymisiä ja rikkoutumisia. 2. AUTOMAATTINEN TERMOSTAATTINEN SEKOITUSENTTIILI (katso kappale 3.3 ) 3. YLIKUUMENEMISEN ESTOENTTIILI tai YLIKUUMENEMISEN SUOJAIEMÄRI (positiivinen turvalaite, eli venttiilin toimintahäiriön yhteydessä tämä jatkaa joka tapauksessa tyhjentämistä) 4. SULJETTU PAISUNTASÄILIÖ 5. KIERTOPUMPUN OHJAUKSEN TERMOSTAATTI 6. HÄLYTYSÄÄNEN AKTIOINNIN TERMOSTAATTI 7. HÄLYTYSÄÄNI 8. LÄMPÖTILAN OSOITIN 9. PAINEEN OSOITIN 10. KIERTOJÄRJESTELMÄ TÄRKEÄÄ: Lämpötilan turva-anturien on oltava itse laitteen sisällä tai vähintään 30 cm etäisyydellä lämmittimen kytkennästä. Mikäli lämmittimissä ei ole kaikkia tarvittavia laitteita, ne voidaan asentaa lämmittimen poistoputkeen vähintään 1 metrin etäisyydelle lämmittimestä. ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ että kotitalouksien lämmitykseen käytettyjen lämmittimien sisällä, jotka kytketään SULJETULLA PAISUNTASÄILIÖLLÄ varustettuun lämmityslaitteistoon, on laitteen valmistajan toimittama jäähdytyspiiri. Piirin aktivoinnin suorittaa ylikuumenemisen turvaventtiili (katso kappale 3.4), joka ei käytä lisäenergiaa ja kykenee takaaman ettei normin määrittämää lämpötilaa ylitetä. armista, ettei virtalähteen ja venttiilin välillä ole toimintaa haittaavia katkaisimia. Jäähdytyspiiriä ennen olevan paineen tulee olla vähintään 1,5 bar AUTOMAATTINEN TERMOSTAATTINEN SEKOITUSENTTIILI (LISÄARUSTE)- Automaattista termostaattista sekoitusventtiiliä käytetään kiinteitä polttoaineita käyttävissä lämmittimissä, sillä se estää kylmän veden palaamisen lämmönvaihtimeen. Tiet 1 ja 3 (kuva 2) ovat aina auki ja yhdessä paluuseen asennetun pumpun (R) kanssa takaavat veden kiertämisen biomassakattilan lämmönvaihtimen sisällä (CB) Tark.04 FI 5

6 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA Korkean paluulämpötilan ansiosta tehokkuus paranee, savun aiheuttaman lauhteen määrä vähenee ja kattilan käyttöikä kasvaa. Kaupoista saatavien venttiilien kalibroinnit voivat vaihdella. NORDICA suosittelee 55 C M mallin käyttöä, jonka vesiliitännät ovat 1. enttiilin kalibrointilämpötilan saavuttamisen jälkeen aukeaa tie 2 ja kattilan vesi kulkee laitteistoon poiston kautta (M). TÄRKEÄÄ Lämmönvaihtimen takuu raukeaa, mikäli laitetta ei asenneta. CB TERMOPRODOTTO LÄMMITIN R Kuva YLIKUUMENEMISEN ESTOENTTIILI (LISÄARUSTE) Kiinteitä polttoaineita käyttävät lämmittimet on varustettava voimassa olevien lakien mukaisilla turvalaitteilla. Tätä tarkoitusta varten vesikiertoisessa takkasydämessä on jäähdytysputkisto. Jäähdytysputkisto on kytkettävä yhdestä päästä vesiverkkoon (Kuva 3 A) ja toisesta päästä viemäriverkostoon (C). Ylikuumenemisen estoventtiili, jonka liitin on kytkettävä liittimeen B, aukaisee lämpötilan turvarajan saavuttamisen yhteydessä kylmän veden sisääntulon kattilassa olevaan jäähdytysputkistoon, jolloin ylimääräinen lämpö poistuu putken C kautta tarkoitusta varten olevaan viemäriin. Jäähdytyspiiriä ennen olevan paineen tulee olla vähintään 1,5 bar. B A B C A Kuva LAITTEISTON KYTKENTÄ JA TÄYTTÖ Joitakin ainoastaan viitteellisiksi tarkoitettuja esimerkkejä on osoitettu kappaleessa 15, kun taas lämmittimeen suoritettavat kytkennät on osoitettu kappaleessa 17. TÄRKEÄÄ: Laitteiston täyttö on suoritettava siten, että vesi virtaa luonnollisesti avoimesta paisuntasäiliöstä täyttöputken kautta laitteistoon; muussa tapauksessa liian kovalla paineella toimiva vesiverkko voisi vahingoittaa kattilan runkoa tai aiheuttaa jopa sen räjähdyksen. Aukaise kaikki lämpöpattereiden ilmausventtiilit tämän toimenpiteen ajaksi, jottei niihin pääse muodostumaan ilmaa; valvo tämän toimenpiteen aikana veden tuloa pattereista, jottei vesi pääse aiheuttamaan vahinkoja. Laitteiston vesitiiviyden testaus on suoritettava avoimen paisuntasäiliön paineella. Laitteiston on oltava jatkuvasti täynnä vettä myös silloin, kun takkasydäntä ei käytetä. Lisää veteen jäänestonestettä, mikäli et käytä laitteistoa talviaikaan. 4. PALOTURALLISUUS Laitteiston asennuksen yhteydessä on noudatettava seuraavia turvallisuusohjeita: a) varmista, ettei takkasydämen edessä ole helposti syttyviä esineitä tai rakennusmateriaaleja, jotka voivat syttyä palamaan alle 80 cm etäisyydeltä; b) mikäli joudut asentamaan laitteen lattialle, joka ei ole täysin tulenkestävä, asenna laitteen alle palonkestävä alusta, kuten esim. teräsalusta (sen mitat riippuvat paikallisista säännöksistä). (katso Kuva 4) Takkasydäntä saa käyttää vain silloin, kun tuhkalaatikko on asennettu oikein paikoilleen. Polttotapahtuman jäämäaineet (tuhka) on kerättävä ilmatiiviiseen ja tulenkestävään astiaan. Älä koskaan sytytä laitetta silloin, kun huonetilassa on kaasuja tai höyryjä (esimerkiksi linoleumliima, bensiini jne.). Älä jätä tulenarkoja materiaaleja laitteen lähelle Tark.04 FI

7 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA Polttotapahtuman aikana kehittyy lämpöenergiaa, jonka vuoksi luukun, tulipesän ikkunan, luukun kahvojen, säädinyksikön, savutornin pintojen sekä laitteen edessä olevan tilan lämpötila kohoaa huomattavasti. Koske kyseisiin osiin ainoastaan tarkoitukseen soveltuvia suojavarusteita tai välineitä käyttämällä (lämmönkestävät käsineet, lisävarusteet). armista, että lapset tietävät laitteen vaarallisuudesta ja pidä heidät kaukana tulipesästä laitteen toiminnan aikana. Kerro lapsille, että laite kuumenee erittäin paljon käytön aikana ja ettei siihen saa koskea. Mikäli käyttämäsi polttoaine ei sovellu tarkoitukseen tai on liian kosteaa, hormiin voi muodostua jäänteitä (kivihiili) jolloin itse hormi voi syttyä palamaan TOIMENPITEET HÄTÄTILANTEESSA Mikäli savukanavassa tai hormissa syttyy tulipalo: a) Sulje täyttöluukku. b) Sulje polttoilman säätimet Kuva 4 c) Sammuta tulipalo hiilidioksidipalonsammuttimia käyttämällä ( CO2 jauheena ) d) Hälytä PALOKUNTA välittömästi paikalle ÄLÄ SAMMUTA TULIPALOA EDELLÄ. Anna asiantuntijan tarkistaa hormi palon jälkeen, jotta mahdolliset halkeamat tai vuotokohdat löydetään mahdollisimman pian SEINÄPANEELIEN SUOJAUS Tulipesästä säteilee erittäin paljon lämpöä, joten ota seinäpaneelien suojaus huomioon savukanavan suunnittelussa. armista ennen kaikkea, ettei seinäpaneeleja sijoiteta liian lähelle tulipesän ulkoseinämiä tai lasiluukkua. armista ennen kaikkea, ettei näiden helposti palavien paneelien sisä- tai alapuoli pääse koskettamaan pintoja, joiden lämpötila ylittää 65 C. AROITUS: Yhtiö ei vastaa laitteiston toiminnassa ilmenevistä puutteista, mikäli tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita laiminlyödään tai mikäli laitteistossa käytetään tarkoitukseen soveltumattomia lisävarusteita. Lattian suojaus tulenkestävällä materiaalilla Lattia tulenarasta materiaalista A A=Suojatun alueen sivurajat (A=H+20 cm=> 40 cm) B=Suojatun alueen eturajat (B=H+30 cm=> 60 cm) (3) 10 mm (2) (1) (4) (3) 10 mm (1) (3) mm (1) (3) 10 mm (3) 10 mm (2) H (1) B Tulipesän tason korkeus lattiasta (3) 10 mm (2) (1) (1) Kuvassa 5 on annettu joitakin esimerkkejä. (2) (2) (2) (4) (1) Puu; (2) Tulenkestävä suojamateriaali; (3) Ilmarako; (4) Metallinen suoja. Kuva Tark.04 FI 7

8 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA 5. HORMI Perusvaatimukset laitteen moitteettomalle toiminnalle: sisäosan on oltava pyöreä, mikäli mahdollista; sisäosan on oltava lämpöeristetty ja savutiivis sekä valmistettu lämmön, polttotapahtuman sivutuotteiden ja mahdollisen lauhteen kestävistä materiaaleista; sisäosassa ei saa olla kapeita kohtia ja hormin on oltava pystysuorassa siten, etteivät kaltevuuserot ylitä 45 ; varmista, että sisäosa on puhdistettu edellisen käytön jälkeen; noudata käyttöoppaan teknisissä tiedoissa annettuja ohjeita; Mikäli hormi on neliön tai suorakulman muotoinen, sen sisäkulmat on pyöristettävä siten, että säde on vähintään 20 mm. Suorakulmaisen hormin yhteydessä sivujen välinen maksimisuhde saa olla = 1,5. Liian pieni poikkipintaala vähentää vetoa. Suosittelemme minimikorkeudeksi 4 m. Seuraavat materiaalit ovat kiellettyjä, sillä ne heikentävät laitteen toimintaa: kuitusementti, galvanoitu teräs, karkeat ja huokoiset sisäpinnat. Kuvassa 6 on annettu joitakin esimerkkejä. Minimiläpimitan on oltava 4 dm 2 (esimerkiksi 20 x 20 cm) laitteille, joiden kanavan läpimitta on alle 200 mm tai 6,25 dm 2 (esimerkiksi 25 x 25 cm) laitteille, joiden läpimitta on yli 200 mm. Hormin kehittämän vedon on oltava riittävä, muttei liian voimakas. Hormin kohdat, joiden läpimitta on liian suuri, voivat lisätä lämmitystilavuutta liikaa ja vaikeuttaa näin laitteen toimintaa; voit välttää tämän asentamalla putken hormin sisälle sen koko pituudelta. Liian pieni hormin läpimitta vähentää vetoa. Hormin on oltava riittävän kaukana helposti syttyvistä materiaaleista tai polttopuista, jonka vuoksi se on eristettävä tarkoitukseen soveltuvilla materiaaleilla tai ilmaraoilla. Ilmanottolaitteistojen tai -kanavien putkien vieminen hormin sisälle on kielletty. Tämän lisäksi hormiin ei saa asentaa kiinteitä tai irrotettavia aukkoja muiden eri laitteiden kytkentää varten. KYLLÄ (1) (2) (3) (4) A+1/2A Max. A+1/2A 1. Hormi ruostumatonta terästä AISI 316, jonka kaksoiskammio on eristetty 400 C kestävällä materiaalilla. Tehokkuus 100% erinomainen. 2. Hormi tulenkestävästä materiaalista, jossa eristetty kaksoiskammio ja ulkopäällyste kevyestä betonista. Tehokkuus 100% erinomainen. 3. Perinteinen hormi savesta, neliönmuotoinen ilmaraoilla. Tehokkuus 80% erinomainen. 4. Älä käytä suorakulmion muotoisia hormeja, joiden suhteet poikkeavat piirroksesta (MAKS.=A+½A). Tehokkuus 40% keskinkertainen. EI A Kuva 6 (1) Luukku puhdistusta varten (2) Oikein rakennetun hormin kuva, jossa tiivistetty luukku palamattomien kiinteiden materiaalien keräämistä ja poistamista varten. (1) Hormin kytkeminen useisiin eri laitteisiin on kielletty. Jokaiselle laitteelle tulee olla oma horminsa. Kuva 7 Kuva Tark.04 FI

9 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA 5.1. SAUPIIPPU Hormin veto riippuu myös tarkoitukseen soveltuvasta savupiipusta. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että itse rakennetuissa savupiipuissa poiston läpimitta on yli kaksi kertaa suurempi kuin hormin sisäläpimitta. Savupiipun on aina oltava kattoa korkeampi, jolloin voidaan varmistaa että savu poistuu myös tuulisella säällä (katso Kuva 9 ) Savupiipun on vastattava seuraavia vaatimuksia: sisäläpimitan on vastattava aina savukanavan sisäläpimittaa. poiston läpimitan on oltava kaksi kertaa hormin sisäläpimittaa suurempi. se on valmistettava siten, etteivät sade, lumi tai muut vieraat materiaalit pääse hormiin. savupiippuun on päästävä helposti käsiksi puhdistusta ja huoltoa varten. (1) Elementeistä teollisesti valmistettu savupiippu, jonka avulla savut poistuvat tehokkaasti. (2) Itse rakennettu savupiippu. Poiston oikean läpimitan on oltava vähintään 2 kertaa hormin sisäläpimittaa suurempi, paras mahdollinen 2,5 (3) Savupiippu teräksiselle hormille, jonka sisällä savunohjauslevy. Kuva 9 50 cm (1) Mikäli hormit ovat vierekkäin, yhden savupiipun on oltava vähintään 50 cm toisen yläpuolella, jotta hormien väliseltä paineen vaihdolta vältytään. Kuva 10 2 m 10 m 1 m (1) armista, että savupiipun ympärillä oleva 10 metrin alue on vapaa esteistä, kuten seinistä, katoista tai puista. Nosta savupiippua muussa tapauksessa vähintään 1 m estettä korkeammalle. Savupiipun on oltava vähintään 1 m katon ylintä kohtaa korkeammalla. Kuva 11 Katon kaltevuus SAUPIIPUN ETÄISYYDET JA PAIKANNUS UNI 10683/98 Etäisyys katon korkeimman kohdan ja savukanavan välillä Savukanavan minimikorkeus (ulostulosta mitattuna) α A (m) H (m) < 1,85 m 0,50 m katon korkeimman kohdan yläpuolella > 1,85 m 1,00 m katosta < 1,50 m 0,50 m katon korkeimman kohdan yläpuolella > 1,50 m 1,30 m katosta < 1,30 m 0,50 m katon korkeimman kohdan yläpuolella > 1,30 m 2,00 m katosta < 1,20 m 0,50 m katon korkeimman kohdan yläpuolella > 1,20 m 2,60 m katosta Tark.04 FI 9

10 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA >A > _ A 0,5 m H min. (1)Katon harja α (2)Katto Kuva KYTKENTÄ HORMIIN Hormiin kytkentä (savukanava tai liitin) on suoritettavia jäykkiä, vähintään 2 mm paksuja alumiinipäällystettyjä teräsputkia käyttämällä tai vähintään 1 mm paksuja ruostumattomasta teräksestä 316 valmistettuja putkia käyttämällä. Metallisten joustavien putkien tai kuitusementistä valmistettujen putkien käyttö on KIELLETTY, sillä niihin helposti muodostuvat repeymät tai halkeamat heikentävät itse liitoksen turvallisuutta. Savunpoistoputki on kiinnitettävä ilmatiiviisti savukanavaan ja sen kallistuskulma ei saa ylittää 45. Näin vähennät sytytyksen alkuvaiheessa kehittyvän lauhteen syntymistä ja/tai noen kiinnittymistä putken pintaan. Luonnollisesti tämä on myös tärkeää savujen vaivattoman poistumisen kannalta. Laitteessa voi ilmetä toimintahäiriöitä, mikäli kytkentää ei ole suoritettu ilmatiiviisti. Kytkentäputken sisäläpimitan on vastattava laitteen savunpoistoliittimen ulkoläpimittaa. Tämän takaavat DIN 1298 normin mukaiset putket. Savukanavan alipaineen tulee olla Pa ( 1,7 2 mm vesipylväs). Mittaus on suoritettava aina laitteen ollessa kuuma (nimellinen lämpötuotto). Mikäli alipaine ylittää 20 Pa (2 mm vesipylväs), sitä on vähennettävä asentamalla poistoputkeen tai savukanavaan ylimääräinen vedon säädin (kuristinventtiili). TÄRKEÄÄ: On erittäin tärkeää, että käytetyt metalliputket eristetään tarkoitukseen sopivilla materiaaleilla (eristekuitupäällyste, joka kestää 600 C lämpötila n), jotta muurauksen tai kotelon vahingoittumiselta vältytään. On erittäin tärkeää, että laitteen yläosan, sen sivujen sekä palamattoman materiaalin ohjauslevyn välillä olevien alueiden ilmanvaihto on riittävä. Tämän vuoksi ilmaa on tultava alhaalta (raikkaan ilman sisääntulo) ja sen on poistuttava ylhäältä (kuuman ilman poisto). Ilman kierrolle tarpeelliset mitat, jotka on osoitettu kuvassa 13 ovat minimimittoja: Yläpuoli: Alapuoli: minimiaukeama 1000 cm2 minimiaukeama 750 cm2 Näitä mittoja noudattamalla: turvallisuus paranee laitteen ympärillä kiertävästä ilmasta saatua lämpöä kehittyy enemmän. (1) Eristemateriaali (2) Tiiviste (3) Eristävä päällyste, jossa ulkopuolella alumiinifolio (4) Luukku puhdistusta varten 1000cm 2 (6)Lämmön poistoritilä (7) Tulenkestävä kotelo (8) Maksimikaltevuus 45 (9) Suojaa puuosat eristemateriaalilla Kuva 13 (5) Ulkoilman otto 10) Etäisyys takaa ja sivulla min 4 cm 750cm 2 Kuva Tark.04 FI

11 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA HUOMIO suosittelemme kotelon valmistamista tulenkestävästä itsekantavalla metallirungolla varustetusta kipsilevystä, jolloin sen paino ei rasita ulkopintaa (marmori). Suosittelemme tarkistusluukun sijoittamista kotelolle tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan, josta voit tarkastaa ja nähdä turvalaitteiden (painemittarin, venttiilien, kiertopumpun) tilan vaivattomasti ja nopeasti. Lämmönpoistoritilä (Kuva 13 ase. 6 ) on asennettava kuvun yläosaan noin 20 cm etäisyydelle katosta. Tämä ritilä on asennettava aina, sillä sen tehtävänä on päästää huoneilmaan kuvun sisälle kerääntynyt lämpö (ylipaine). 7. ILMAN IRTAUS ASENNUSTILAAN POLTTOTAPAHTUMAN AIKANA Laitteen moitteettoman toiminnan kannalta on ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, että asennuspaikkaan tulee riittävästi ilmaa polttotapahtumaa ja huoneessa muuten tarvittavaa ilmaa varten. Tämä tarkoittaa, että ulkoilmaan vievien aukkojen on kyettävä kierrättämään polttotapahtumaa varten tarvittavaa ilmaa silloinkin kun ovet ja ikkunat ovat kiinni. Ilmanotto on sijoitettava sellaiseen paikkaan, ettei sitä voida vahingossa peittää Ilmanoton on oltava yhteydessä laitteen asennuspaikkaan ja se on suojattava ritilällä. Mikäli ilmanotto tapahtuu asennuspaikan viereisistä tiloista, vältä ehdottomasti (KIELLETTY) ilman ottoa autotalleista, keittiöistä, pesuhuoneista tai keskuslämmitystiloista. Minimimitat: 250 / 300 mm AKIOARUSTEENA Parhaan mahdollisen mukavuuden ja huoneiston ilmanvaihdon takaamiseksi vesikiertopuutakan polttoilma voidaan ottaa suoraan ulkoa liittimestä (L.120mm Kuva 14 ase.a) letkuun (EI toimitettu) polttoilman saamiseksi ulkoa. Kytkentäputken on oltava sileä ja sen läpimitan on oltava vähintään 120mm. Se saa olla korkeintaan 4 m pitkä ja siinä saa olla enintään kolme taitekohtaa. Mikäli putki kytketään suoraan ulos, se tulee varustaa tarkoitukseen soveltuvalla tuulensuojalla. A Kuva SALLITUT / KIELLETYT POLTTOAINEET Sallittu polttoaine on puu. Käytä ainoastaan kuivia puuhalkoja (maks. vesipitoisuus 20%). Polttopuun kosteuden on oltava alle 20%. Tämä kosteustaso saavutetaan yleensä sen jälkeen, kun puu on kuivanut vähintään vuoden verran (pehmeä puu) tai kaksi vuotta (kova puu) kuivassa ja riittävän ilmastoidussa tilassa (esim. katoksen alla). Kostea puu palaa vaikeammin, sillä sen sisältämän veden haihduttamiseen tarvitaan enemmän energiaa. Tämän lisäksi lämpötilan laskiessa kosteiden puiden sisältämä neste kondensoituu ensin tulipesässä ja tämän jälkeen savutorvessa. Tuore puu sisältää noin 60% vettä (H 2 O), jonka vuoksi se ei soveluu poltettavaksi. Muita tuotteita, joita ei saa polttaa: hiili, sanomalehdet, puunkuori ja sahanpuru, kostea tai maalattu puu, muovimateriaalit; kyseisten materiaalien polttaminen aiheuttaa takuun raukeamisen. Käytä paperia ja pahvia ainoastaan sytytykseen. Jätteiden polttaminen on kielletty, sillä tämä vahingoittaisi takkasydäntä ja hormia. Tämän lisäksi jätteiden poltto voi vaarantaa terveytesi sekä aiheuttaa epämiellyttävän hajun leviämistä myös muihin ympäröiviin asuntoihin. Puu ei pala pitkään ja tämän vuoksi takkasydäntä ei voida lämmittää jatkuvasti koko yötä. Lajike Kg/mc KWh/Kg Kosteus 20% Pyökki 750 4,0 Tammi 900 4,2 Jalava 640 4,1 Haapa 470 4,1 Lehtikuusi * 660 4,4 Metsäkuusi * 450 4,5 Mänty * 550 4,4 * PIHKAISET PUUT EIÄT SOELLU POLTETTAIKSI TAKKASYDÄMESSÄ HUOMIO: Aromaattisia hajusteita sisältävän puun (esim. eukalyptus, myrtti jne.) käyttö aiheuttaa laitteessa olevien valurautaisten osien nopean kulumisen (lehteily) Tark.04 FI 11

12 9. KÄYNNISTYS JA TOIMINNAN TESTAUS ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA HUOMIO: Älä missään tapauksessa sytytä tulta ennen kuin laitteisto on täytetty täysin vedellä, sillä muussa tapauksessa koko rakenne voisi vahingoittua käyttökelvottomaksi. Täytä laitteisto ja takkasydän vedellä ennen ulkopinnoitteen asentamista ja takkasydämen käynnistystä. Täyttö on suoritettava siten, että vesi virtaa luonnollisesti avoimesta paisuntasäiliöstä (katso kap. 3.5). TULEN SYTYTTÄMINEN TAKKASYDÄMEEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY, MIKÄLI ESI PUUTTUU TAI SITÄ ON LIIAN ÄHÄN (EI MYÖSKÄÄN KOEKÄYTTÖÄ ARTEN) SILLÄ TÄMÄ SAATTAISI AHINGOITTAA LAITTEEN KÄYTTÖKELOTTOMAKSI JA AIHEUTTAA SEN TAKUUN RAUKEAMISEN. Tarkista ensin, että vähintään yksi lämpöpatteri on auki, aukaise luukku ja lisää tulipesään pieni määrä puuta. Suosittelemme, että käytät tulen sytyttämiseen pieniä puutikkuja ja paperia tai muita markkinoilta saatavia sytytysmateriaaleja. Kaiken tyyppisten sytytysnesteiden, kuten alkoholin, bensiinin, kiviöljyn tai vastaavien nesteiden käyttö ON KIELLETTY. Aukaise ensiöilman tulo kokonaan (vipu kokonaan oikealla Kuva 1). Kun puu alkaa palamaan, voit lisätä puuta aukaisemalla (nostamalla) luukkua hitaasti siten, ettei savua pääse virtaamaan ulos. Säädä tämän jälkeen polttoilmaa (säädin) ohjeiden mukaan, jotka on annettu kappaleessa 10. Älä koskaan täytä tulipesää liian täyteen (katso teknistä taulukkoa - käytettävän polttoaineen maksimimäärä/kulutus tunnissa katso kappaletta 18). Liian suuri määrä polttoainetta tai polttoilmaa voivat aiheuttaa ylikuumenemista ja vahingoittaa laitetta. Älä koskaan sytytä laitetta silloin, kun huonetilassa on palavia kaasuja. Muista seuraavassa annetut ohjeet, kun sytytät ensimmäistä kertaa laitteen jossa on käytetty korkeita lämpötiloja kestäviä maaleja: kyseisten laitteiden rakennusmateriaalit eivät ole koostumukseltaan samantyyppisiä, sillä ne koostuvat valuraudasta, teräksestä, tulenkestävästä materiaalista ja majolikasta; lämpötila ei jakaudu tasaisesti laitteen rungon joka osaan: eri alueilla lämpötilat voivat vaihdella 300 C ja 500 C välillä; laitteen käyttöiän aikana sitä rasitetaan useilla päivittäisillä sytytys/sammutusjaksoilla tai sitä voidaan käyttää erittäin paljon tiettyinä vuodenaikoina tai vaihtoehtoisesti sitä ei käytetä lainkaan esimerkiksi kesällä; uusi laite (ennen "tasaantumistaan") on sytytettävä ja sammutettava useita kertoja, ennen kuin kaikkien materiaalien ja maalin elastiset venymät ovat lopullisia; laitteen ensikäytön yhteydessä voit havaita hajua, joka on tyypillistä suurelle lämpörasitukselle joutuvalle metallille sekä tuoreelle maalille. Tämän maalin, jota on rakennusvaiheessa keitetty 250 C asteessa m uutaman tunnin verran, on kestettävä useita kertoja ja suhteellisen pitkään myös 350 C lämpötilaa ennen kuin se tarttuu täysin metallisiin pintoihin. Noudata sytytysvaiheessa tämän vuoksi seuraavassa annettuja ohjeita: 1) armista, että laitteen asennustilan ilmanvaihto on riittävän voimakas. 2) Älä täytä polttokammiota liian täyteen (noin puolet käyttöoppaassa ilmoitetusta määrästä) ja pidä tulta yllä jatkuvasti vähintään 6-10 tunnin ajan samalla, kun säätimet ovat auki käyttöoppaassa annettuja ohjeita vähemmän. 3) Toista tämä toimenpide vähintään 4-5 kertaa tai useammin mahdollisuuksien mukaan. 4) Lisää polttokammioon pikku hiljaa enemmän puita (noudata käyttöoppaassa maksimitäytölle annettuja ohjeita) ja anna tulen palaa mahdollisimman pitkään, jotta erittäin lyhyiltä sytytys-sammutusjaksoilta vältytään tässä alkuvaiheessa. 5) armista ensimmäisten käynnistysten yhteydessä, ettei mitään esineitä ole jätetty laitteen ja ennen kaikkea lakattujen pintojen päälle. Älä kosketa lakattuja pintoja lämmityksen aikana. 6) Tämän «sisäänajokauden» jälkeen voit käyttää laitetta varovasti auton moottorin tapaan; vältä siis liian voimakasta käynnistystä liian suurella kuormituksella HUOMIO: ensimmäisten sytytyskertojen yhteydessä savut voivat kondensoitua, jolloin takkasydämestä saattaa valua vähän vettä; tämän ilmiön tulisi hävitä kuitenkin lyhyessä ajassa, mutta mikäli se jatkuu, anna ammattihenkilön tarkistaa hormin veto. TÄRKEÄÄ: voit aloittaa ulkopinnan rakentamisen ASTA muutaman laitteen käyttöpäivän jälkeen (tänä aikana voit varmistaa, että laite toimii moitteettomasti). Suosittelemme tarkistusluukun sijoittamista kotelolle tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan, josta voit tarkastaa ja nähdä turvalaitteiden (painemittarin, venttiilien, kiertopumpun) tilan vaivattomasti ja nopeasti. 10. NORMAALI KÄYTTÖ Aseta ilman säädin oikeaan asentoon ja lisää tulipesään osoitettu määrä polttopuuta (katso kappaletta 18). Älä täytä tulipesää liian täyteen, sillä tämä saattaisi rasittaa laitetta liikaa ja aiheuttaa sen vääntymistä. Kyseisen ohjeen laiminlyönti aiheuttaa takuun raukeamisen. Lämmön päästöä säädetään laitteen etuosaan sijoitetulla säätimellä. Aukaise säädin lämmitystarpeen mukaan. Säätimen säätö nimellisen lämpötuoton saavuttamiseksi silloin, kun savukanavan alipaine on Pa (=1.7 2 mm vesipylväs) on seuraava: Tark.04 FI

13 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA Polttoaine Ensiöilma Toisioilma Puu KIINNI AUKI Keskeytä puun lisääminen välittömästi, mikäli veden lämpötila ylittää turvalämpötilan. armista, että veden lämpötila laskee ja liekki pienenee poistamalla ylikuumenemisen aiheuttajat (sulje ilmansäädintä tarvittaessa). Mikäli takkasydän on kytketty käyttöveteen, voit aukaista kuuman veden hanan laitteen jäähtymisen nopeuttamiseksi. Polttotapahtuman voimakkuuteen ja tätä kautta laitteen lämmön tuottoon vaikuttaa polttoilman säädön lisäksi myös savukanava. Mikäli savukanava vetää moitteettomasti, polttoilmaa tarvitsee säätää vähemmän kun taas heikon vedon yhteydessä polttoilman säätö on suoritettava erittäin tarkasti. Palaminen tapahtuu moitteettomasti silloin, kun savukanavasta tuleva savu on kirkasta. Mikäli savu on valkoista, laitetta ei ole säädetty oikein tai puu on liian kosteaa; mikäli sitä vastoin savu on harmaata tai mustaa, polttoa ei tapahdu kokonaan (toisioilmaa tarvitaan lisää). Älä koskaan täytä takkasydäntä liian täyteen. Liian suuri määrä polttoainetta tai polttoilmaa voivat aiheuttaa ylikuumenemista ja vahingoittaa takkasydäntä. Takuu ei vastaa ylikuumenemisesta aiheutuvista vahingoista. Käytä takkasydäntä tämän vuoksi ainoastaan luukun ollessa kiinni, jottei laitteistoon pääse muodostumaan nk. paljeefektiä. 11. LAITTEEN KÄYTTÖ KEÄÄLLÄ JA SYKSYLLÄ HUOMIO: Älä missään tapauksessa sytytä tulta ennen kuin laitteisto on täytetty täysin vedellä, sillä muussa tapauksessa koko rakenne voisi vahingoittua käyttökelvottomaksi. Laitteiston on oltava jatkuvasti täynnä vettä myös silloin, kun takkasydäntä ei käytetä. Lisää veteen jäänestonestettä, mikäli et käytä laitteistoa talviaikaan. Keväällä ja syksyllä ulkolämpötilojen kohotessa hormin toiminnassa voi ilmetä ongelmia. Tällöin nopeasti kasvavat lämpötilat voivat heikentää hormin kautta kulkeutuvien polttokaasujen ulos virtaamista. Poistokaasut eivät poistu enää kokonaan (huoneessa voimakas kaasun haju). Puhdista ritilät tässä tapauksessa tavallista useammin ja lisää polttoilman määrää. Aseta tulipesään tämän jälkeen vähemmän polttopuita, jotka palavat nopeammin (liekit voimakkaita), jolloin hormin veto saadaan normalisoitua. Tarkista tämän jälkeen, että kaikki puhdistusta ja savukanavan kytkentää varten olevat luukut ovat ilmatiiviitä. 12. SÄHKÖKATKOKSEN SATTUESSA Suorita seuraavat yksinkertaiset toimenpiteet, mikäli sähköt katkeavat laitteiston normaalin toiminnan aikana, jottei takkasydämessä oleva vesi pääse kiehumaan pumpun toiminnan keskeytyessä. 1. Sulje ensiö- ja toisioilman säätimet kokonaan, jotta liekit saadaan tukahdutettua mahdollisimman nopeasti 2. Sulje savujen säädin (mikäli laitteessa), jotta vältyt paloilman virtaukselta säätimen mahdollisista raoista. 13. HUOLTO JA HOITO Anna nuohoojasi tarkastaa takkasydämen oikea asennus, savukanavaan kytkentä ja ilmanvaihto. TÄRKEÄÄ: huollon yhteydessä saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä, Nordican valtuuttamia ja myymiä varaosia. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjääsi, mikäli tarvitset lisätietoja. LAITTEESEEN EI SAA SUORITTAA MITÄÄN MUUTOKSIA! Tark.04 FI 13

14 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA HORMIN PUHDISTUS Oikea sytytys, tarkoituksenmukaisen polttoaineen määrän ja tyypin käyttö, ilmansäätimen oikea asetus, savukanavan riittävä veto ja riittävä polttoilma ovat erittäin tärkeitä tekijöitä laitteen moitteettoman toiminnan kannalta. Savukanava ei vahingoitu millään tavoin laitteen normaalin toiminnan aikana. Laite tulisi puhdistaa perusteellisesti vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa. Liiallinen noen (kivihiili) muodostuminen voi aiheuttaa ongelmia savujen poistossa tai sytyttää hormin tuleen. Puhdista laite ainoastaan silloin, kun se on kylmä. Suosittelemme, että annat tämän toimenpiteen nuohoojan suoritettavaksi, joka voi tarkistaa samalla laitteen toiminnan. Kerrostumien muodostuminen tulipesän sisälle heikentää huomattavasti lämmönvaihdon tehokkuutta. Poista kerrostumat tämän vuoksi aina tarvittaessa teräsharjalla. Älä koskaan käytä puhdistukseen syövyttäviä aineita, sillä ne saattaisivat vahingoittaa takkasydäntä ja kattilaa erittäin pahoin. Poista puhdistuksen yhteydessä vasaralla yläosassa oleva tulipesän korkki, joka on sijoitettu savunpoiston kohdalle (ase.b). HUOMIO: Kun poistat korkin, savunpoistokammion sisällä olevat epäpuhtaudet tipahtavat alas; varmista tämän vuoksi, ettei tulipesän sisäosa pääse likaantumaan. Aseta tulipesän yläosassa oleva korkki (B) takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Aseta korkki tulipesän ylempää seinämää vasten antamalla sen liukua vastaavien urien (C) lävitse; käännä korkkia tämän jälkeen kädelläsi siten, että ruuvit asettuvat seinämässä olevien urien (D) kohdalle ja anna korkin asettua ylempää seinämää vasten. HUOMIO: Korkin (B) puuttuminen aiheuttaa voimakasta alipainetta, puun nopeaa palamista ja sen kulutuksen kasvua, laitteen ylikuumenemista, nk. palje-efektin sekä kattilan lämmönvaihdon heikkenemistä. B A B B LASIN PUHDISTUS Toisioilman sisääntuloaukon ansiosta lika kerääntyy luukun ovelle suhteellisen hitaasti. Lian kerääntymistä ei kuitenkaan voida välttää täysin C kiinteän polttoaineen polton yhteydessä (erityisesti kostean puun polton aikana) ja se ei siis johdu laitteen toimintahäiriöstä. TÄRKEÄÄ: Puhdista lasi ainoastaan silloin kun laite on kylmä, jotta Kuva 15 vältyt lasin halkeamiselta. D oit käyttää lasin puhdistukseen erityistuotteita tai hankaa lika pois yksinkertaisesti kostealla ja tuhkassa kastetulla sanomalehtipallolla. Oikea sytytys, tarkoituksenmukaisen polttoaineen määrän ja tyypin käyttö, toisioilmansäätimen oikea asetus, savukanavan riittävä veto ja riittävä polttoilma ovat erittäin tärkeitä tekijöitä laitteen moitteettoman toiminnan ja lasin puhtaana pysymisen kannalta. LASIEN RIKKOUTUMINEN: lasit ovat keraamista lasia, joka kestää lämpöä aina 750 C asteeseen saakka. Tämän vuoksi ne eivät rikkoudu lämmön johdosta. Ne voivat rikkoutua vain mekaanisen iskun johdosta (luukun voimakas sulkeminen, siihen kohdistuvat iskut jne.). Tämän vuoksi niiden vaihto ei kuulu takuun piiriin TUHKALAATIKON PUHDISTUS Kaikissa La NORDICA laitteissa on tulipesän ritilä sekä laatikko tuhkien keräämistä varten. Suosittelemme, että tyhjennät tuhkalaatikon säännöllisin väliajoin siten, ettei se pääse täyttymään kokonaan ja kuumentamaan ritilää liikaa. Tämän lisäksi suosittelemme, että jätät aina 3-4 cm tuhkaa tulipesään. HUOMIO: kerää tulipesän tuhka tulenkestävästä materiaalista valmistettuun astiaan, joka on varustettu tiiviillä kannella. Aseta kyseinen astia tulenkestävälle lattialle kauaksi helposti syttyvistä materiaaleista aina siihen saakka, kunnes tuhka on sammunut ja jäähtynyt kokonaan ESILAITTEISTON HUOLTO Suorita seuraavat tarkastukset kerran vuodessa laitteiston ollessa sammuneena: tarkista ylikuumenemisen estoventtiilien sekä turvaventtiilien toiminta ja tehokkuus. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan, mikäli näiden kunnossa ilmenee puutteita. KYSEISTEN TURALAITTEIDEN POISTAMINEN TAI NIIDEN OMINAISUUKSIEN MUUTTAMINEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY. Tarkista täyttöputken ja turvaputken lämpöeristys Tark.04 FI

15 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA armista, että laitteisto on täynnä ja paineen alaisena, tarkista veden määrä paisuntasäiliön sisällä sekä tarkista laitteiston toimivuus. armista tämän lisäksi, että turvaputki toimii moitteettomasti. 14. LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTO KESÄKSI HUOMIO: Laitteiston on oltava jatkuvasti täynnä vettä myös silloin, kun takkasydäntä ei käytetä. Lisää veteen jäänestonestettä, mikäli et käytä laitteistoa talviaikaan. Puhdista tulipesä, savukanava ja hormi ja poista niissä oleva tuhka ja mahdolliset muut epäpuhtaudet. Sulje kaikki tulipesän luukut ja niiden säätimet. Suosittelemme, että puhdistat hormin vähintään kerran vuodessa; tarkista samalla myös luukkujen tiivisteiden kunto, sillä kuluneet tiivisteet (jolloin ne eivät sulje luukkua kokonaan) voivat heikentää laitteen toimintaa huomattavasti! aihda ne tässä tapauksessa uusiin. Mikäli laitteen asennustila on kostea, sijoita kosteutta imevää suolaa tulipesän sisälle. Suojaa laitteen sisällä olevat valurautaiset osat neutraalilla vaseliinilla, jotta ne pysyvät kauniina ajan myötä. Tarkista paisuntasäiliössä olevan veden määrä ja poista laitteistossa mahdollisesti oleva ilma aukaisemalla lämpöpatterit. Tarkista myös hydraulisten ja sähköisten lisävarusteiden toiminta (ohjausyksikkö, kiertopumppu) Tark.04 FI 15

16 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA 15. LAITTEISTO FI - La NORDICA yhtiön vastuu rajoittuu laitteen toimitukseen. Laitteiston asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämän lisäksi asentajan on työskenneltävä sellaiselle yritykselle, joka pystyy ottamaan vastuun koko laitteiston moitteettomasta asennuksesta, kuten osoitettu kap. 3. Seuraavassa olevat kaaviot on tarkoitettu vain viitteellisiksi ja niitä ei ole siis tarkoitettu suunnittelun perustaksi. Tämä asiakirja on lain mukaan luottamuksellinen. Yhtiö pidättää sen oikeudet ja kieltää sen kopioimisen, käytön ja siinä olevien tietojen luovuttamisen kolmansille henkilöille. Siinä olevien tietojen julkaiseminen, jota La NORDICA S.p.a. ei ole valtuuttanut, rangaistaan laissa määriteltyjen rangaistusten mukaisesti. FI - SELITYKSET C CM CR F M P Kiertopumppu Syötön varaaja Paluun varaaja irtausmittari Painemittari Kiertopumppu P1 Kiertopumppu nro. 1 P2 Kiertopumppu nro. 2 SF SP T B DM EA EAC EC ECTS MS R SP Tuuletusaukko Levylämmönvaihdin Lämpömittari Kuulaventtiili Tasapainotusventtiili Moottoroidun ohjauslevyn venttiili Avoin paisuntasäiliö Kattilan avoin paisuntasäiliö Suljettu paisuntasäiliö Käyttöveden suljettu paisuntasäiliö Käyttöveden sekoitusventtiili Takaiskuventtiili Turvaventtiili ST TMA Ylikuumenemisen estoventtiili Automaattinen termostaattinen sekoitusventtiili 1 Turvaputki Ø 1 2 Täyttöputki ø ¾ 3 Kylmän veden sisääntulo 4 enturi liitäntä 5 Säätimen tunnistin 6 Käyttövesi 7 irransyöttö 230 olt - 50 Hz 8 Levylämmönvaihdin 9 Seinäkattila, kaasu 10 Lämmön poisto Tark.04 FI

17 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA FI - SELITYKSET 11 Laitteiston täyttö 12 Laitteiston tyhjennys Elektroninen ohjausyksikkö - LISÄARUSTE Sisäänasennettu DSA järjestelmä 22 Käyttöveden lämmönvaihtaja E 20 A B C D F G H 20 FI A B C D E F G H Sulake Kiertopumppu päällä Liian korkean lämpötilan hälytys 3-tie venttiili Näyttö enttiilin säätö (20-80 C) Hälytysääni Kiertopumpun säätö (20-80 C) - Säätimen asetus 50 C LAITTEISTO AOIMELLA säiliöllä Tark.04 FI 17

VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN TERMOCAMINO 650-800

VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN TERMOCAMINO 650-800 ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN TERMOCAMINO 650-800 Testistandardi: EN 13229! FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket

Lisätiedot

MAGIC KAMIINA. Omistajat käsikirja. ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET. Sivu 1

MAGIC KAMIINA. Omistajat käsikirja. ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET. Sivu 1 MAGIC KAMIINA Omistajat käsikirja ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET Sivu 1 JOHDANTO Onnittelut! Olette investoineet energiatehokkaaseen ja laadukkaaseen tuotteeseen - MAGIC kamiinaan. Investointisi antaa

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504

KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504 FI NS120504 KINGSTON Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! LUE TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KOOTA GRILLIÄ. TURVALLISUUS!! VAROITUS Hiilimonoksidi

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita 1 Vähemmän päästöjä ja miellyttävää lämpöä tulisijasta 1. Käytä kuivaa polttopuuta 2. Hanki tutkittu, tehokas ja

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Asennusohje C 780. www.contura.eu

Asennusohje C 780. www.contura.eu Asennusohje C 780 www.contura.eu 74 SERTIFIKAATTI EC-vaatimustenmukaisuusvakuutus www.contura.eu Valmistaja Nimi Osoite Valmistuspaikka NIBE AB/NIBE STOVES Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN ECOPUU 25 ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN SISÄLLYS 1. TEKNISET TIEDOT... 3 2. TOIMINTASELOSTUS... 4 3. KATTILAN ASENNUS... 4 4. KATTILAN KÄYTTÖ... 7 5. KATTILAN PUHDISTUS... 8 6. KATTILAN

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 K

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 K ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 K 1. YLEISTÄ Arimax 240 ja Arimax 240 k ovat taloudellisia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä yläpaloisia puukäyttöisiä keskuslämmityskattiloita. Lämmitys

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1800350/3 IM-P180-12 ST Issue 3 BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Eija Alakangas, VTT Biohousing & Quality Wood Älykäs Energiahuolto EU-ohjelma 1. Puu kuivuu. Vesihöyry vapautuu. 2. Kaasumaiset palavat ainekset vapautuvat

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot