VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA"

Transkriptio

1 ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA Testistandardi EN 13229! FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA ÄLTYT FI NOUDATA LAITTEEN TÄSSÄ AHINGOITTUMISELTA. KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA ÄLTYT LAITTEEN AHINGOITTUMISELTA. LAITTEIDEN TURASTANDARDIT Laitteiden turvastandardien mukaisesti laitteen hankkijan ja myyjän on tutustuttava käyttöoppaassa annettuihin käyttöohjeisiin.

2 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA ALMISTAJAN ANTAMA AATIMUSTENMUKAISUUSAKUUTUS Asia: ei sisällä asbestia ja kadmiumia akuutamme, ettei laitteissamme käytetä materiaaleja, jotka sisältävät asbestia tai sen johdannaisia ja ettei käytetty hitsausmateriaali sisällä kadmiumia missään sen muodossa viitestandardin vaatimusten mukaisesti. Asia: EY- asetus nro 1935/2004 akuutamme, että kaikki valmistamamme laitteet sekä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit soveltuvat käytettäviksi elintarvikkeiden kanssa vastaavan EY- asetuksen mukaisesti. SISÄLLYSLUETTELO FI 1. YLEISIÄ AROITUKSIA KUAUS ASENNUKSEEN LIITTYÄT NORMIT AOIN paisuntasäiliö SULJETTU paisuntasäiliö AUTOMAATTINEN TERMOSTAATTINEN SEKOITUSENTTIILI (LISÄARUSTE) YLIKUUMENEMISEN ESTOENTTIILI (LISÄARUSTE) LAITTEISTON KYTKENTÄ JA TÄYTTÖ PALOTURALLISUUS TOIMENPITEET HÄTÄTILANTEESSA SEINÄPANEELIEN SUOJAUS HORMI SAUPIIPPU KYTKENTÄ HORMIIN ILMAN IRTAUS ASENNUSTILAAN POLTTOTAPAHTUMAN AIKANA SALLITUT / KIELLETYT POLTTOAINEET KÄYNNISTYS JA TOIMINNAN TESTAUS NORMAALI KÄYTTÖ LAITTEEN KÄYTTÖ KEÄÄLLÄ JA SYKSYLLÄ SÄHKÖKATKOKSEN SATTUESSA HUOLTO JA HOITO HORMIN PUHDISTUS LASIN PUHDISTUS TUHKALAATIKON PUHDISTUS ESILAITTEISTON HUOLTO LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTO KESÄKSI LAITTEISTO KOKOAMINEN TEKNISET KAAIOT TEKNISET OMINAISUUDET Tark.04 FI

3 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA 1. YLEISIÄ AROITUKSIA La NORDICA S.p.A. yhtiön vastuu rajoittuu laitteen toimitukseen. Laitteiston asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämän lisäksi asentajan on työskenneltävä sellaiselle yritykselle, joka pystyy ottamaan vastuun koko laitteiston moitteettomasta asennuksesta. La Nordica S.p.A. ei vastaa laitteen toiminnasta, mikäli sitä on muuteltu ilman lupaa tai siihen on vaihdettu alkuperäisistä poikkeavia osia. 2. KUAUS Määritelmä: vesikiertoinen takkasydän, standardin EN mukaisesti Laite koostuu maalatuista sinkityistä teräslevyistä sekä valuraudasta. Tulipesä sijaitsee kattilan sisällä, joka on rakennettu 4 mm paksusta teräksestä ja vahvistettu hitsatuilla nauloilla. Lämmityslaitteiston vesi kiertää kattilan sisällä, jolloin vesi imee itseensä tulipesän tuottaman lämmön. Luukun keraamisen lasin (joka kestää jopa 700 C as tetta) ansiosta voit katsella kauniita palavia liekkejä ja se estää tämän lisäksi kipinöiden ja savun pääsyn tulipesän ulkopuolelle. Huoneen lämmitys tapahtuu: a) säteilyn avulla: lämpö säteilee huoneeseen keraamisen lasin ja vesikiertoisen takkasydämen kuumien ulkopintojen kautta; b) vesikierron avulla: keskuslämmityksen lämpöpattereiden tai kiertoilmalämmittimien avulla, jotka lämpenevät vesikiertoisen takkasydämen tuottaman kuuman veden ansiosta. 1A 2A Laite on varustettu ensiöilman säätimellä. Kuva 1 1A Ensiöilman säädin (vasen vipu) Ensiöilman säätimen vipu on sijoitettu tulipesän luukun alle sen vasemmalle puolelle. (Kuva 1 ase.1a). Tätä säädintä käytetään takkasydämen alaosaan tulevan ilman säätämiseen, joka ohjataan tarkoitukseen olevien kanavien kautta polttopuiden suuntaan. Ensiöilma on välttämätön polttotapahtumalle sytytysvaiheessa. Tyhjennä tuhkalaatikko säännöllisin väliajoin siten, ettei tuhka pääse estämään ensiöilman saapumista. Aukaise ensiöilman tulo poistamalla (vetämällä) vipu kokonaan ulos. Ensiöilman säätimen on oltava hieman auki puun polton aikana, sillä muussa tapauksessa puu palaa liian nopeasti ja takkasydän voi kuumeta liikaa. (katso kappale 10). 2A Toisioilman säädin (oikea vipu) Toisioilman säädin on sijoitettu tulipesän luukun alle sen oikealle puolelle (Kuva 1 ase.2a). Toisioilma lämpenee etusivun sivuilla olevien kannattimien sisäpuolelta kulkiessaan ja saa aikaan kaksoispolton, jolloin myös lasi pysyy puhtaana (säädin auki). Kun vipu on työnnetty kokonaan sisään, ilman kulku on kokonaan auki (Kuva 1 ase.2a). 3. ASENNUKSEEN LIITTYÄT NORMIT esikiertoiseen takkasydämeen ja lämmitysjärjestelmään kuuluvien lisävarusteiden asennus on suoritettava voimassa olevien normien ja säännösten sekä lain vaatimusten mukaisesti. Asennuksen, laitteiston kytkennät, käyttöönoton sekä toiminnan tarkastuksen saavat suorittaa ainoastaan valtuutetut ammattihenkilöt voimassa olevien säännösten mukaisesti, kuten myös laitteen asennusmaassa voimassa olevien kansallisten, paikallisten sekä kunnallisten säännösten sekä tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Asennuksen saavat suorittaa ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt, joilla on oltava valtuudet laitteiston yhdenmukaisuusvakuutuksen luovuttamiseen. Asentajan on vastattava laitteiston lopullisesta asennuksesta sekä sen moitteettomasta toiminnasta. La NORDICA S.p.A. ei vastaa mistään mahdollisista vahingoista asennukseen liittyvien laiminlyöntien yhteydessä. Suosittelemme, että peset laitteiston putket huolellisesti ennen asennuksen aloittamista niissä mahdollisesti olevien epäpuhtauksien poistamiseksi, jotka saattaisivat muussa tapauksessa heikentää laitteiston toimintaa Tark.04 FI 3

4 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA TÄRKEÄÄ: a) Sulje veden tulo välittömästi ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun, mikäli havaitset vesivuotoja; b) Tarkista laitteiston käyttöpaine säännöllisin väliajoin. c) Kattilan pitkien seisokkiaikojen yhteydessä suosittelemme, että otat yhteyden tekniseen huoltopalveluumme ainakin seuraavien toimenpiteiden suorittamiseksi: - lämpölaitteiston sekä käyttöveden hanojen sulkeminen; - lämpö- sekä käyttövesilaitteiston tyhjentäminen, mikäli asennustiloissa on jäätymisen vaara. La Nordica S.p.A. ei vastaa mistään laitteiston aiheuttamista henkilö- ja/tai omaisuusvahingoista. Tämän lisäksi se ei vastaa laitteen toiminnasta, mikäli sitä on muuteltu ilman lupaa tai siihen on vaihdettu alkuperäisistä poikkeavia osia. Ilmoita laitteiston asennuksesta paikalliselle nuohoojalle, joka voi tarkistaa hormin oikean kytkennän sekä sen toiminnan tehokkuuden. Suorita seuraavat tarkistukset ennen asennuksen aloittamista: varmista, että lattia on riittävän tukeva laitteen painolle ja että lattia on eristetty riittävän hyvin mikäli se on valmistettu helposti syttyvästä materiaalista. varmista, että asennustilan ilmanvaihto on riittävä (ilmanotto, katso kappaletta 7) älä suorita asennusta tilaan, jossa on yhteisiä tuuletusputkistoja, liesituulettimella tai ilman sitä varustettuja kupuja, tyypin B kaasulaitteita, lämpöpumppuja tai muita laitteita, joiden samanaikainen toiminta voi aiheuttaa huoneistoon alipainetta (viite UNI standardi 10683/98) varmista, että hormi ja putket joihin laitteisto kytketään soveltuvat käytettäviksi laitteen kanssa. jätä aina riittävästi ilmatilaa takkasydämen ja seinien väliin. (katso kuva 13) armista säädettävien tukijalkojen ja vesivaa'an avulla, että laite on täysin tasainen, jotta luukku pääsee liukumaan moitteettomasti. Pyydä nuohoojaa tarkastamaan, että laite on kytketty oikein savukanavaan ja että ilman virtaus on riittävä polttotapahtumaa varten asennuspaikassa. LAITTEESEEN EI SAA SUORITTAA MITÄÄN MUUTOKSIA. Savukanavaan suoritettavan kytkennän aukon läpimitan on vastattava savutorven läpimittaa. Aukossa tulisi olla seinäliitin savunpoistoputken sekä liitoskappaleen asetusta varten. Mallin DSA takkasydämet voidaan asentaa joko AOIMELLA PAISUNTASÄILIÖLLÄ (kap.3.1) tai SULJETULLA PAISUNTASÄILIÖLLÄ varustettuun laitteistoon (kap. 3.2). TÄRKEÄÄ: voit aloittaa ulkopinnan rakentamisen ASTA muutaman laitteen käyttöpäivän jälkeen (tänä aikana voit varmistaa, että laite toimii moitteettomasti). Suosittelemme tarkistusluukun sijoittamista kotelolle tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan, josta voit tarkastaa ja nähdä turvalaitteiden (painemittarin, venttiilien, kiertopumpun) tilan vaivattomasti ja nopeasti AOIN paisuntasäiliö Laitteistossa, johon kuuluu AOIN paisuntasäiliö, on EHDOTTOMASTI oltava: 1. AOIN PAISUNTASÄILIÖ : jonka kapasiteetin on oltava 10 % lämmittimen ja laitteiston kokonaisvesimäärästä. Paisuntasäiliö on sijoitettava laitteiston korkeimpaan kohtaan vähintään 2 m korkeimmalla olevan lämpöpatterin yläpuolelle. 2. TURAPUTKI : kytkee lyhyintä mahdollista reittiä (ilman imuputkia tai alas kaartuvia osia) lämmittimen tuoton avoimen paisuntasäiliön yläosaan. Turvaputken minimi sisäläpimitan on oltava 1 kaasu. 3. TÄYTTÖPUTKI : kytkee avoimen paisuntasäiliön pohjan ja laitteiston paluuputken. Minimiläpimitan on oltava ¾ kaasu. Näiden elementtien välillä ei saa missään tapauksessa olla minkään tyyppisiä esteitä, jotka voisivat vahingossa tukkia ne; tämän lisäksi ne on sijoitettava tiloihin joissa ei ole jäätymisen vaaraa, sillä jäätymisen yhteydessä kattilan runko voisi rikkoutua tai jopa räjähtää. Jäätymisvaaran yhteydessä suosittelemme, että lisäät laitteiston veteen riittävän määrän jäänestoainetta, joka estää nesteen jäätymisen. armista ennen kaikkea, ettei vesi kierrä avoimessa paisuntasäiliössä turvaputken ja täyttöputken välillä. Tämä aiheuttaisi veden hapettumista ja tätä kautta lämmittimen ja sen laitteiston nopean ruostumisen. 4. YLIKUUMENEMISEN ESTOENTTIILI: tämä toimii positiivisena turvalaitteena ja estää kiehumisen myös sähkökatkosten yhteydessä. enttiili koostuu paineturvaventtiilin tapaisesta venttiilin rungosta, joka aukeaa esiasetetun lämpötilan saavuttamisen yhteydessä ( yleensä C ); lai tteiston poistosta alkaa virtaamaan ulos kuumaa vettä, jonka Tark.04 FI

5 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA tilalle virtaa saman verran kylmää vettä avoimen paisuntasäiliön täyttöputken kautta, jolloin liian korkeilta lämpötiloilta vältytään. 5. TURAENTTIILI, 1,5bar: laitteiston suurin sallittu käyttöpaine on 1,5bar (15 m vesipylväs); tätä suuremmat paineet voivat aiheuttaa kattilan rungon vääntymisiä ja rikkoutumisia. 6. TURALAITTEET vastaavien säännösten mukaisesti. 7. KIERTOPUMPPU: suosittelemme kiertopumpun asentamista paluuosaan, jottei se pääse sammumaan veden erittäin korkeiden lämpötilojen johdosta; tarkista kuitenkin ettei se kierrätä vettä avoimeen paisuntasäiliöön, jolloin vesi voisi hapettuessaan ruostuttaa kattilan erittäin nopeasti. armista, ettei kiertopumpun nostokorkeus ole liian korkea ja aiheuta pakkokiertoa avoimeen paisuntasäiliöön. Tämän lisäksi se on kytkettävä termostaattiin tai elektroniseen ohjausyksikköön, joka voidaan toimittaa LISÄARUSTEENA. 8. AUTOMAATTINEN TERMOSTAATTINEN SEKOITUSENTTIILI - LISÄARUSTE (katso kappale 3.3) TÄRKEÄÄ: Lämpötilan turva-anturien on oltava itse laitteen sisällä tai vähintään 30 cm etäisyydellä lämmittimen kytkennästä. Mikäli lämmittimissä ei ole kaikkia tarvittavia laitteita, ne voidaan asentaa lämmittimen poistoputkeen vähintään 1 metrin etäisyydelle lämmittimestä. HUOMIO: Älä missään tapauksessa sytytä tulta ennen kuin laitteisto on täytetty täysin vedellä, sillä muussa tapauksessa koko rakenne voisi vahingoittua käyttökelvottomaksi. Laitteiston täyttö on suoritettava täyttöputken avulla suoraan avoimeen paisuntasäiliöön siten, ettei vesiverkoston liian korkea paine pääse vahingoittamaan vesikiertoisen takkasydämen kattilan runkoa. Laitteiston on oltava jatkuvasti täynnä vettä myös silloin, kun takkasydäntä ei käytetä. Lisää veteen jäänestonestettä, mikäli et käytä laitteistoa talviaikaan SULJETTU paisuntasäiliö Laitteistossa, johon kuuluu SULJETTU paisuntasäiliö, on EHDOTTOMASTI oltava: 1. TURAENTTIILI, 3 bar: laitteiston suurin sallittu käyttöpaine on 3 bar (30 m vesipylväs); tätä suuremmat paineet voivat aiheuttaa kattilan rungon vääntymisiä ja rikkoutumisia. 2. AUTOMAATTINEN TERMOSTAATTINEN SEKOITUSENTTIILI (katso kappale 3.3 ) 3. YLIKUUMENEMISEN ESTOENTTIILI tai YLIKUUMENEMISEN SUOJAIEMÄRI (positiivinen turvalaite, eli venttiilin toimintahäiriön yhteydessä tämä jatkaa joka tapauksessa tyhjentämistä) 4. SULJETTU PAISUNTASÄILIÖ 5. KIERTOPUMPUN OHJAUKSEN TERMOSTAATTI 6. HÄLYTYSÄÄNEN AKTIOINNIN TERMOSTAATTI 7. HÄLYTYSÄÄNI 8. LÄMPÖTILAN OSOITIN 9. PAINEEN OSOITIN 10. KIERTOJÄRJESTELMÄ TÄRKEÄÄ: Lämpötilan turva-anturien on oltava itse laitteen sisällä tai vähintään 30 cm etäisyydellä lämmittimen kytkennästä. Mikäli lämmittimissä ei ole kaikkia tarvittavia laitteita, ne voidaan asentaa lämmittimen poistoputkeen vähintään 1 metrin etäisyydelle lämmittimestä. ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ että kotitalouksien lämmitykseen käytettyjen lämmittimien sisällä, jotka kytketään SULJETULLA PAISUNTASÄILIÖLLÄ varustettuun lämmityslaitteistoon, on laitteen valmistajan toimittama jäähdytyspiiri. Piirin aktivoinnin suorittaa ylikuumenemisen turvaventtiili (katso kappale 3.4), joka ei käytä lisäenergiaa ja kykenee takaaman ettei normin määrittämää lämpötilaa ylitetä. armista, ettei virtalähteen ja venttiilin välillä ole toimintaa haittaavia katkaisimia. Jäähdytyspiiriä ennen olevan paineen tulee olla vähintään 1,5 bar AUTOMAATTINEN TERMOSTAATTINEN SEKOITUSENTTIILI (LISÄARUSTE)- Automaattista termostaattista sekoitusventtiiliä käytetään kiinteitä polttoaineita käyttävissä lämmittimissä, sillä se estää kylmän veden palaamisen lämmönvaihtimeen. Tiet 1 ja 3 (kuva 2) ovat aina auki ja yhdessä paluuseen asennetun pumpun (R) kanssa takaavat veden kiertämisen biomassakattilan lämmönvaihtimen sisällä (CB) Tark.04 FI 5

6 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA Korkean paluulämpötilan ansiosta tehokkuus paranee, savun aiheuttaman lauhteen määrä vähenee ja kattilan käyttöikä kasvaa. Kaupoista saatavien venttiilien kalibroinnit voivat vaihdella. NORDICA suosittelee 55 C M mallin käyttöä, jonka vesiliitännät ovat 1. enttiilin kalibrointilämpötilan saavuttamisen jälkeen aukeaa tie 2 ja kattilan vesi kulkee laitteistoon poiston kautta (M). TÄRKEÄÄ Lämmönvaihtimen takuu raukeaa, mikäli laitetta ei asenneta. CB TERMOPRODOTTO LÄMMITIN R Kuva YLIKUUMENEMISEN ESTOENTTIILI (LISÄARUSTE) Kiinteitä polttoaineita käyttävät lämmittimet on varustettava voimassa olevien lakien mukaisilla turvalaitteilla. Tätä tarkoitusta varten vesikiertoisessa takkasydämessä on jäähdytysputkisto. Jäähdytysputkisto on kytkettävä yhdestä päästä vesiverkkoon (Kuva 3 A) ja toisesta päästä viemäriverkostoon (C). Ylikuumenemisen estoventtiili, jonka liitin on kytkettävä liittimeen B, aukaisee lämpötilan turvarajan saavuttamisen yhteydessä kylmän veden sisääntulon kattilassa olevaan jäähdytysputkistoon, jolloin ylimääräinen lämpö poistuu putken C kautta tarkoitusta varten olevaan viemäriin. Jäähdytyspiiriä ennen olevan paineen tulee olla vähintään 1,5 bar. B A B C A Kuva LAITTEISTON KYTKENTÄ JA TÄYTTÖ Joitakin ainoastaan viitteellisiksi tarkoitettuja esimerkkejä on osoitettu kappaleessa 15, kun taas lämmittimeen suoritettavat kytkennät on osoitettu kappaleessa 17. TÄRKEÄÄ: Laitteiston täyttö on suoritettava siten, että vesi virtaa luonnollisesti avoimesta paisuntasäiliöstä täyttöputken kautta laitteistoon; muussa tapauksessa liian kovalla paineella toimiva vesiverkko voisi vahingoittaa kattilan runkoa tai aiheuttaa jopa sen räjähdyksen. Aukaise kaikki lämpöpattereiden ilmausventtiilit tämän toimenpiteen ajaksi, jottei niihin pääse muodostumaan ilmaa; valvo tämän toimenpiteen aikana veden tuloa pattereista, jottei vesi pääse aiheuttamaan vahinkoja. Laitteiston vesitiiviyden testaus on suoritettava avoimen paisuntasäiliön paineella. Laitteiston on oltava jatkuvasti täynnä vettä myös silloin, kun takkasydäntä ei käytetä. Lisää veteen jäänestonestettä, mikäli et käytä laitteistoa talviaikaan. 4. PALOTURALLISUUS Laitteiston asennuksen yhteydessä on noudatettava seuraavia turvallisuusohjeita: a) varmista, ettei takkasydämen edessä ole helposti syttyviä esineitä tai rakennusmateriaaleja, jotka voivat syttyä palamaan alle 80 cm etäisyydeltä; b) mikäli joudut asentamaan laitteen lattialle, joka ei ole täysin tulenkestävä, asenna laitteen alle palonkestävä alusta, kuten esim. teräsalusta (sen mitat riippuvat paikallisista säännöksistä). (katso Kuva 4) Takkasydäntä saa käyttää vain silloin, kun tuhkalaatikko on asennettu oikein paikoilleen. Polttotapahtuman jäämäaineet (tuhka) on kerättävä ilmatiiviiseen ja tulenkestävään astiaan. Älä koskaan sytytä laitetta silloin, kun huonetilassa on kaasuja tai höyryjä (esimerkiksi linoleumliima, bensiini jne.). Älä jätä tulenarkoja materiaaleja laitteen lähelle Tark.04 FI

7 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA Polttotapahtuman aikana kehittyy lämpöenergiaa, jonka vuoksi luukun, tulipesän ikkunan, luukun kahvojen, säädinyksikön, savutornin pintojen sekä laitteen edessä olevan tilan lämpötila kohoaa huomattavasti. Koske kyseisiin osiin ainoastaan tarkoitukseen soveltuvia suojavarusteita tai välineitä käyttämällä (lämmönkestävät käsineet, lisävarusteet). armista, että lapset tietävät laitteen vaarallisuudesta ja pidä heidät kaukana tulipesästä laitteen toiminnan aikana. Kerro lapsille, että laite kuumenee erittäin paljon käytön aikana ja ettei siihen saa koskea. Mikäli käyttämäsi polttoaine ei sovellu tarkoitukseen tai on liian kosteaa, hormiin voi muodostua jäänteitä (kivihiili) jolloin itse hormi voi syttyä palamaan TOIMENPITEET HÄTÄTILANTEESSA Mikäli savukanavassa tai hormissa syttyy tulipalo: a) Sulje täyttöluukku. b) Sulje polttoilman säätimet Kuva 4 c) Sammuta tulipalo hiilidioksidipalonsammuttimia käyttämällä ( CO2 jauheena ) d) Hälytä PALOKUNTA välittömästi paikalle ÄLÄ SAMMUTA TULIPALOA EDELLÄ. Anna asiantuntijan tarkistaa hormi palon jälkeen, jotta mahdolliset halkeamat tai vuotokohdat löydetään mahdollisimman pian SEINÄPANEELIEN SUOJAUS Tulipesästä säteilee erittäin paljon lämpöä, joten ota seinäpaneelien suojaus huomioon savukanavan suunnittelussa. armista ennen kaikkea, ettei seinäpaneeleja sijoiteta liian lähelle tulipesän ulkoseinämiä tai lasiluukkua. armista ennen kaikkea, ettei näiden helposti palavien paneelien sisä- tai alapuoli pääse koskettamaan pintoja, joiden lämpötila ylittää 65 C. AROITUS: Yhtiö ei vastaa laitteiston toiminnassa ilmenevistä puutteista, mikäli tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita laiminlyödään tai mikäli laitteistossa käytetään tarkoitukseen soveltumattomia lisävarusteita. Lattian suojaus tulenkestävällä materiaalilla Lattia tulenarasta materiaalista A A=Suojatun alueen sivurajat (A=H+20 cm=> 40 cm) B=Suojatun alueen eturajat (B=H+30 cm=> 60 cm) (3) 10 mm (2) (1) (4) (3) 10 mm (1) (3) mm (1) (3) 10 mm (3) 10 mm (2) H (1) B Tulipesän tason korkeus lattiasta (3) 10 mm (2) (1) (1) Kuvassa 5 on annettu joitakin esimerkkejä. (2) (2) (2) (4) (1) Puu; (2) Tulenkestävä suojamateriaali; (3) Ilmarako; (4) Metallinen suoja. Kuva Tark.04 FI 7

8 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA 5. HORMI Perusvaatimukset laitteen moitteettomalle toiminnalle: sisäosan on oltava pyöreä, mikäli mahdollista; sisäosan on oltava lämpöeristetty ja savutiivis sekä valmistettu lämmön, polttotapahtuman sivutuotteiden ja mahdollisen lauhteen kestävistä materiaaleista; sisäosassa ei saa olla kapeita kohtia ja hormin on oltava pystysuorassa siten, etteivät kaltevuuserot ylitä 45 ; varmista, että sisäosa on puhdistettu edellisen käytön jälkeen; noudata käyttöoppaan teknisissä tiedoissa annettuja ohjeita; Mikäli hormi on neliön tai suorakulman muotoinen, sen sisäkulmat on pyöristettävä siten, että säde on vähintään 20 mm. Suorakulmaisen hormin yhteydessä sivujen välinen maksimisuhde saa olla = 1,5. Liian pieni poikkipintaala vähentää vetoa. Suosittelemme minimikorkeudeksi 4 m. Seuraavat materiaalit ovat kiellettyjä, sillä ne heikentävät laitteen toimintaa: kuitusementti, galvanoitu teräs, karkeat ja huokoiset sisäpinnat. Kuvassa 6 on annettu joitakin esimerkkejä. Minimiläpimitan on oltava 4 dm 2 (esimerkiksi 20 x 20 cm) laitteille, joiden kanavan läpimitta on alle 200 mm tai 6,25 dm 2 (esimerkiksi 25 x 25 cm) laitteille, joiden läpimitta on yli 200 mm. Hormin kehittämän vedon on oltava riittävä, muttei liian voimakas. Hormin kohdat, joiden läpimitta on liian suuri, voivat lisätä lämmitystilavuutta liikaa ja vaikeuttaa näin laitteen toimintaa; voit välttää tämän asentamalla putken hormin sisälle sen koko pituudelta. Liian pieni hormin läpimitta vähentää vetoa. Hormin on oltava riittävän kaukana helposti syttyvistä materiaaleista tai polttopuista, jonka vuoksi se on eristettävä tarkoitukseen soveltuvilla materiaaleilla tai ilmaraoilla. Ilmanottolaitteistojen tai -kanavien putkien vieminen hormin sisälle on kielletty. Tämän lisäksi hormiin ei saa asentaa kiinteitä tai irrotettavia aukkoja muiden eri laitteiden kytkentää varten. KYLLÄ (1) (2) (3) (4) A+1/2A Max. A+1/2A 1. Hormi ruostumatonta terästä AISI 316, jonka kaksoiskammio on eristetty 400 C kestävällä materiaalilla. Tehokkuus 100% erinomainen. 2. Hormi tulenkestävästä materiaalista, jossa eristetty kaksoiskammio ja ulkopäällyste kevyestä betonista. Tehokkuus 100% erinomainen. 3. Perinteinen hormi savesta, neliönmuotoinen ilmaraoilla. Tehokkuus 80% erinomainen. 4. Älä käytä suorakulmion muotoisia hormeja, joiden suhteet poikkeavat piirroksesta (MAKS.=A+½A). Tehokkuus 40% keskinkertainen. EI A Kuva 6 (1) Luukku puhdistusta varten (2) Oikein rakennetun hormin kuva, jossa tiivistetty luukku palamattomien kiinteiden materiaalien keräämistä ja poistamista varten. (1) Hormin kytkeminen useisiin eri laitteisiin on kielletty. Jokaiselle laitteelle tulee olla oma horminsa. Kuva 7 Kuva Tark.04 FI

9 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA 5.1. SAUPIIPPU Hormin veto riippuu myös tarkoitukseen soveltuvasta savupiipusta. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että itse rakennetuissa savupiipuissa poiston läpimitta on yli kaksi kertaa suurempi kuin hormin sisäläpimitta. Savupiipun on aina oltava kattoa korkeampi, jolloin voidaan varmistaa että savu poistuu myös tuulisella säällä (katso Kuva 9 ) Savupiipun on vastattava seuraavia vaatimuksia: sisäläpimitan on vastattava aina savukanavan sisäläpimittaa. poiston läpimitan on oltava kaksi kertaa hormin sisäläpimittaa suurempi. se on valmistettava siten, etteivät sade, lumi tai muut vieraat materiaalit pääse hormiin. savupiippuun on päästävä helposti käsiksi puhdistusta ja huoltoa varten. (1) Elementeistä teollisesti valmistettu savupiippu, jonka avulla savut poistuvat tehokkaasti. (2) Itse rakennettu savupiippu. Poiston oikean läpimitan on oltava vähintään 2 kertaa hormin sisäläpimittaa suurempi, paras mahdollinen 2,5 (3) Savupiippu teräksiselle hormille, jonka sisällä savunohjauslevy. Kuva 9 50 cm (1) Mikäli hormit ovat vierekkäin, yhden savupiipun on oltava vähintään 50 cm toisen yläpuolella, jotta hormien väliseltä paineen vaihdolta vältytään. Kuva 10 2 m 10 m 1 m (1) armista, että savupiipun ympärillä oleva 10 metrin alue on vapaa esteistä, kuten seinistä, katoista tai puista. Nosta savupiippua muussa tapauksessa vähintään 1 m estettä korkeammalle. Savupiipun on oltava vähintään 1 m katon ylintä kohtaa korkeammalla. Kuva 11 Katon kaltevuus SAUPIIPUN ETÄISYYDET JA PAIKANNUS UNI 10683/98 Etäisyys katon korkeimman kohdan ja savukanavan välillä Savukanavan minimikorkeus (ulostulosta mitattuna) α A (m) H (m) < 1,85 m 0,50 m katon korkeimman kohdan yläpuolella > 1,85 m 1,00 m katosta < 1,50 m 0,50 m katon korkeimman kohdan yläpuolella > 1,50 m 1,30 m katosta < 1,30 m 0,50 m katon korkeimman kohdan yläpuolella > 1,30 m 2,00 m katosta < 1,20 m 0,50 m katon korkeimman kohdan yläpuolella > 1,20 m 2,60 m katosta Tark.04 FI 9

10 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA >A > _ A 0,5 m H min. (1)Katon harja α (2)Katto Kuva KYTKENTÄ HORMIIN Hormiin kytkentä (savukanava tai liitin) on suoritettavia jäykkiä, vähintään 2 mm paksuja alumiinipäällystettyjä teräsputkia käyttämällä tai vähintään 1 mm paksuja ruostumattomasta teräksestä 316 valmistettuja putkia käyttämällä. Metallisten joustavien putkien tai kuitusementistä valmistettujen putkien käyttö on KIELLETTY, sillä niihin helposti muodostuvat repeymät tai halkeamat heikentävät itse liitoksen turvallisuutta. Savunpoistoputki on kiinnitettävä ilmatiiviisti savukanavaan ja sen kallistuskulma ei saa ylittää 45. Näin vähennät sytytyksen alkuvaiheessa kehittyvän lauhteen syntymistä ja/tai noen kiinnittymistä putken pintaan. Luonnollisesti tämä on myös tärkeää savujen vaivattoman poistumisen kannalta. Laitteessa voi ilmetä toimintahäiriöitä, mikäli kytkentää ei ole suoritettu ilmatiiviisti. Kytkentäputken sisäläpimitan on vastattava laitteen savunpoistoliittimen ulkoläpimittaa. Tämän takaavat DIN 1298 normin mukaiset putket. Savukanavan alipaineen tulee olla Pa ( 1,7 2 mm vesipylväs). Mittaus on suoritettava aina laitteen ollessa kuuma (nimellinen lämpötuotto). Mikäli alipaine ylittää 20 Pa (2 mm vesipylväs), sitä on vähennettävä asentamalla poistoputkeen tai savukanavaan ylimääräinen vedon säädin (kuristinventtiili). TÄRKEÄÄ: On erittäin tärkeää, että käytetyt metalliputket eristetään tarkoitukseen sopivilla materiaaleilla (eristekuitupäällyste, joka kestää 600 C lämpötila n), jotta muurauksen tai kotelon vahingoittumiselta vältytään. On erittäin tärkeää, että laitteen yläosan, sen sivujen sekä palamattoman materiaalin ohjauslevyn välillä olevien alueiden ilmanvaihto on riittävä. Tämän vuoksi ilmaa on tultava alhaalta (raikkaan ilman sisääntulo) ja sen on poistuttava ylhäältä (kuuman ilman poisto). Ilman kierrolle tarpeelliset mitat, jotka on osoitettu kuvassa 13 ovat minimimittoja: Yläpuoli: Alapuoli: minimiaukeama 1000 cm2 minimiaukeama 750 cm2 Näitä mittoja noudattamalla: turvallisuus paranee laitteen ympärillä kiertävästä ilmasta saatua lämpöä kehittyy enemmän. (1) Eristemateriaali (2) Tiiviste (3) Eristävä päällyste, jossa ulkopuolella alumiinifolio (4) Luukku puhdistusta varten 1000cm 2 (6)Lämmön poistoritilä (7) Tulenkestävä kotelo (8) Maksimikaltevuus 45 (9) Suojaa puuosat eristemateriaalilla Kuva 13 (5) Ulkoilman otto 10) Etäisyys takaa ja sivulla min 4 cm 750cm 2 Kuva Tark.04 FI

11 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA HUOMIO suosittelemme kotelon valmistamista tulenkestävästä itsekantavalla metallirungolla varustetusta kipsilevystä, jolloin sen paino ei rasita ulkopintaa (marmori). Suosittelemme tarkistusluukun sijoittamista kotelolle tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan, josta voit tarkastaa ja nähdä turvalaitteiden (painemittarin, venttiilien, kiertopumpun) tilan vaivattomasti ja nopeasti. Lämmönpoistoritilä (Kuva 13 ase. 6 ) on asennettava kuvun yläosaan noin 20 cm etäisyydelle katosta. Tämä ritilä on asennettava aina, sillä sen tehtävänä on päästää huoneilmaan kuvun sisälle kerääntynyt lämpö (ylipaine). 7. ILMAN IRTAUS ASENNUSTILAAN POLTTOTAPAHTUMAN AIKANA Laitteen moitteettoman toiminnan kannalta on ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, että asennuspaikkaan tulee riittävästi ilmaa polttotapahtumaa ja huoneessa muuten tarvittavaa ilmaa varten. Tämä tarkoittaa, että ulkoilmaan vievien aukkojen on kyettävä kierrättämään polttotapahtumaa varten tarvittavaa ilmaa silloinkin kun ovet ja ikkunat ovat kiinni. Ilmanotto on sijoitettava sellaiseen paikkaan, ettei sitä voida vahingossa peittää Ilmanoton on oltava yhteydessä laitteen asennuspaikkaan ja se on suojattava ritilällä. Mikäli ilmanotto tapahtuu asennuspaikan viereisistä tiloista, vältä ehdottomasti (KIELLETTY) ilman ottoa autotalleista, keittiöistä, pesuhuoneista tai keskuslämmitystiloista. Minimimitat: 250 / 300 mm AKIOARUSTEENA Parhaan mahdollisen mukavuuden ja huoneiston ilmanvaihdon takaamiseksi vesikiertopuutakan polttoilma voidaan ottaa suoraan ulkoa liittimestä (L.120mm Kuva 14 ase.a) letkuun (EI toimitettu) polttoilman saamiseksi ulkoa. Kytkentäputken on oltava sileä ja sen läpimitan on oltava vähintään 120mm. Se saa olla korkeintaan 4 m pitkä ja siinä saa olla enintään kolme taitekohtaa. Mikäli putki kytketään suoraan ulos, se tulee varustaa tarkoitukseen soveltuvalla tuulensuojalla. A Kuva SALLITUT / KIELLETYT POLTTOAINEET Sallittu polttoaine on puu. Käytä ainoastaan kuivia puuhalkoja (maks. vesipitoisuus 20%). Polttopuun kosteuden on oltava alle 20%. Tämä kosteustaso saavutetaan yleensä sen jälkeen, kun puu on kuivanut vähintään vuoden verran (pehmeä puu) tai kaksi vuotta (kova puu) kuivassa ja riittävän ilmastoidussa tilassa (esim. katoksen alla). Kostea puu palaa vaikeammin, sillä sen sisältämän veden haihduttamiseen tarvitaan enemmän energiaa. Tämän lisäksi lämpötilan laskiessa kosteiden puiden sisältämä neste kondensoituu ensin tulipesässä ja tämän jälkeen savutorvessa. Tuore puu sisältää noin 60% vettä (H 2 O), jonka vuoksi se ei soveluu poltettavaksi. Muita tuotteita, joita ei saa polttaa: hiili, sanomalehdet, puunkuori ja sahanpuru, kostea tai maalattu puu, muovimateriaalit; kyseisten materiaalien polttaminen aiheuttaa takuun raukeamisen. Käytä paperia ja pahvia ainoastaan sytytykseen. Jätteiden polttaminen on kielletty, sillä tämä vahingoittaisi takkasydäntä ja hormia. Tämän lisäksi jätteiden poltto voi vaarantaa terveytesi sekä aiheuttaa epämiellyttävän hajun leviämistä myös muihin ympäröiviin asuntoihin. Puu ei pala pitkään ja tämän vuoksi takkasydäntä ei voida lämmittää jatkuvasti koko yötä. Lajike Kg/mc KWh/Kg Kosteus 20% Pyökki 750 4,0 Tammi 900 4,2 Jalava 640 4,1 Haapa 470 4,1 Lehtikuusi * 660 4,4 Metsäkuusi * 450 4,5 Mänty * 550 4,4 * PIHKAISET PUUT EIÄT SOELLU POLTETTAIKSI TAKKASYDÄMESSÄ HUOMIO: Aromaattisia hajusteita sisältävän puun (esim. eukalyptus, myrtti jne.) käyttö aiheuttaa laitteessa olevien valurautaisten osien nopean kulumisen (lehteily) Tark.04 FI 11

12 9. KÄYNNISTYS JA TOIMINNAN TESTAUS ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA HUOMIO: Älä missään tapauksessa sytytä tulta ennen kuin laitteisto on täytetty täysin vedellä, sillä muussa tapauksessa koko rakenne voisi vahingoittua käyttökelvottomaksi. Täytä laitteisto ja takkasydän vedellä ennen ulkopinnoitteen asentamista ja takkasydämen käynnistystä. Täyttö on suoritettava siten, että vesi virtaa luonnollisesti avoimesta paisuntasäiliöstä (katso kap. 3.5). TULEN SYTYTTÄMINEN TAKKASYDÄMEEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY, MIKÄLI ESI PUUTTUU TAI SITÄ ON LIIAN ÄHÄN (EI MYÖSKÄÄN KOEKÄYTTÖÄ ARTEN) SILLÄ TÄMÄ SAATTAISI AHINGOITTAA LAITTEEN KÄYTTÖKELOTTOMAKSI JA AIHEUTTAA SEN TAKUUN RAUKEAMISEN. Tarkista ensin, että vähintään yksi lämpöpatteri on auki, aukaise luukku ja lisää tulipesään pieni määrä puuta. Suosittelemme, että käytät tulen sytyttämiseen pieniä puutikkuja ja paperia tai muita markkinoilta saatavia sytytysmateriaaleja. Kaiken tyyppisten sytytysnesteiden, kuten alkoholin, bensiinin, kiviöljyn tai vastaavien nesteiden käyttö ON KIELLETTY. Aukaise ensiöilman tulo kokonaan (vipu kokonaan oikealla Kuva 1). Kun puu alkaa palamaan, voit lisätä puuta aukaisemalla (nostamalla) luukkua hitaasti siten, ettei savua pääse virtaamaan ulos. Säädä tämän jälkeen polttoilmaa (säädin) ohjeiden mukaan, jotka on annettu kappaleessa 10. Älä koskaan täytä tulipesää liian täyteen (katso teknistä taulukkoa - käytettävän polttoaineen maksimimäärä/kulutus tunnissa katso kappaletta 18). Liian suuri määrä polttoainetta tai polttoilmaa voivat aiheuttaa ylikuumenemista ja vahingoittaa laitetta. Älä koskaan sytytä laitetta silloin, kun huonetilassa on palavia kaasuja. Muista seuraavassa annetut ohjeet, kun sytytät ensimmäistä kertaa laitteen jossa on käytetty korkeita lämpötiloja kestäviä maaleja: kyseisten laitteiden rakennusmateriaalit eivät ole koostumukseltaan samantyyppisiä, sillä ne koostuvat valuraudasta, teräksestä, tulenkestävästä materiaalista ja majolikasta; lämpötila ei jakaudu tasaisesti laitteen rungon joka osaan: eri alueilla lämpötilat voivat vaihdella 300 C ja 500 C välillä; laitteen käyttöiän aikana sitä rasitetaan useilla päivittäisillä sytytys/sammutusjaksoilla tai sitä voidaan käyttää erittäin paljon tiettyinä vuodenaikoina tai vaihtoehtoisesti sitä ei käytetä lainkaan esimerkiksi kesällä; uusi laite (ennen "tasaantumistaan") on sytytettävä ja sammutettava useita kertoja, ennen kuin kaikkien materiaalien ja maalin elastiset venymät ovat lopullisia; laitteen ensikäytön yhteydessä voit havaita hajua, joka on tyypillistä suurelle lämpörasitukselle joutuvalle metallille sekä tuoreelle maalille. Tämän maalin, jota on rakennusvaiheessa keitetty 250 C asteessa m uutaman tunnin verran, on kestettävä useita kertoja ja suhteellisen pitkään myös 350 C lämpötilaa ennen kuin se tarttuu täysin metallisiin pintoihin. Noudata sytytysvaiheessa tämän vuoksi seuraavassa annettuja ohjeita: 1) armista, että laitteen asennustilan ilmanvaihto on riittävän voimakas. 2) Älä täytä polttokammiota liian täyteen (noin puolet käyttöoppaassa ilmoitetusta määrästä) ja pidä tulta yllä jatkuvasti vähintään 6-10 tunnin ajan samalla, kun säätimet ovat auki käyttöoppaassa annettuja ohjeita vähemmän. 3) Toista tämä toimenpide vähintään 4-5 kertaa tai useammin mahdollisuuksien mukaan. 4) Lisää polttokammioon pikku hiljaa enemmän puita (noudata käyttöoppaassa maksimitäytölle annettuja ohjeita) ja anna tulen palaa mahdollisimman pitkään, jotta erittäin lyhyiltä sytytys-sammutusjaksoilta vältytään tässä alkuvaiheessa. 5) armista ensimmäisten käynnistysten yhteydessä, ettei mitään esineitä ole jätetty laitteen ja ennen kaikkea lakattujen pintojen päälle. Älä kosketa lakattuja pintoja lämmityksen aikana. 6) Tämän «sisäänajokauden» jälkeen voit käyttää laitetta varovasti auton moottorin tapaan; vältä siis liian voimakasta käynnistystä liian suurella kuormituksella HUOMIO: ensimmäisten sytytyskertojen yhteydessä savut voivat kondensoitua, jolloin takkasydämestä saattaa valua vähän vettä; tämän ilmiön tulisi hävitä kuitenkin lyhyessä ajassa, mutta mikäli se jatkuu, anna ammattihenkilön tarkistaa hormin veto. TÄRKEÄÄ: voit aloittaa ulkopinnan rakentamisen ASTA muutaman laitteen käyttöpäivän jälkeen (tänä aikana voit varmistaa, että laite toimii moitteettomasti). Suosittelemme tarkistusluukun sijoittamista kotelolle tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan, josta voit tarkastaa ja nähdä turvalaitteiden (painemittarin, venttiilien, kiertopumpun) tilan vaivattomasti ja nopeasti. 10. NORMAALI KÄYTTÖ Aseta ilman säädin oikeaan asentoon ja lisää tulipesään osoitettu määrä polttopuuta (katso kappaletta 18). Älä täytä tulipesää liian täyteen, sillä tämä saattaisi rasittaa laitetta liikaa ja aiheuttaa sen vääntymistä. Kyseisen ohjeen laiminlyönti aiheuttaa takuun raukeamisen. Lämmön päästöä säädetään laitteen etuosaan sijoitetulla säätimellä. Aukaise säädin lämmitystarpeen mukaan. Säätimen säätö nimellisen lämpötuoton saavuttamiseksi silloin, kun savukanavan alipaine on Pa (=1.7 2 mm vesipylväs) on seuraava: Tark.04 FI

13 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA Polttoaine Ensiöilma Toisioilma Puu KIINNI AUKI Keskeytä puun lisääminen välittömästi, mikäli veden lämpötila ylittää turvalämpötilan. armista, että veden lämpötila laskee ja liekki pienenee poistamalla ylikuumenemisen aiheuttajat (sulje ilmansäädintä tarvittaessa). Mikäli takkasydän on kytketty käyttöveteen, voit aukaista kuuman veden hanan laitteen jäähtymisen nopeuttamiseksi. Polttotapahtuman voimakkuuteen ja tätä kautta laitteen lämmön tuottoon vaikuttaa polttoilman säädön lisäksi myös savukanava. Mikäli savukanava vetää moitteettomasti, polttoilmaa tarvitsee säätää vähemmän kun taas heikon vedon yhteydessä polttoilman säätö on suoritettava erittäin tarkasti. Palaminen tapahtuu moitteettomasti silloin, kun savukanavasta tuleva savu on kirkasta. Mikäli savu on valkoista, laitetta ei ole säädetty oikein tai puu on liian kosteaa; mikäli sitä vastoin savu on harmaata tai mustaa, polttoa ei tapahdu kokonaan (toisioilmaa tarvitaan lisää). Älä koskaan täytä takkasydäntä liian täyteen. Liian suuri määrä polttoainetta tai polttoilmaa voivat aiheuttaa ylikuumenemista ja vahingoittaa takkasydäntä. Takuu ei vastaa ylikuumenemisesta aiheutuvista vahingoista. Käytä takkasydäntä tämän vuoksi ainoastaan luukun ollessa kiinni, jottei laitteistoon pääse muodostumaan nk. paljeefektiä. 11. LAITTEEN KÄYTTÖ KEÄÄLLÄ JA SYKSYLLÄ HUOMIO: Älä missään tapauksessa sytytä tulta ennen kuin laitteisto on täytetty täysin vedellä, sillä muussa tapauksessa koko rakenne voisi vahingoittua käyttökelvottomaksi. Laitteiston on oltava jatkuvasti täynnä vettä myös silloin, kun takkasydäntä ei käytetä. Lisää veteen jäänestonestettä, mikäli et käytä laitteistoa talviaikaan. Keväällä ja syksyllä ulkolämpötilojen kohotessa hormin toiminnassa voi ilmetä ongelmia. Tällöin nopeasti kasvavat lämpötilat voivat heikentää hormin kautta kulkeutuvien polttokaasujen ulos virtaamista. Poistokaasut eivät poistu enää kokonaan (huoneessa voimakas kaasun haju). Puhdista ritilät tässä tapauksessa tavallista useammin ja lisää polttoilman määrää. Aseta tulipesään tämän jälkeen vähemmän polttopuita, jotka palavat nopeammin (liekit voimakkaita), jolloin hormin veto saadaan normalisoitua. Tarkista tämän jälkeen, että kaikki puhdistusta ja savukanavan kytkentää varten olevat luukut ovat ilmatiiviitä. 12. SÄHKÖKATKOKSEN SATTUESSA Suorita seuraavat yksinkertaiset toimenpiteet, mikäli sähköt katkeavat laitteiston normaalin toiminnan aikana, jottei takkasydämessä oleva vesi pääse kiehumaan pumpun toiminnan keskeytyessä. 1. Sulje ensiö- ja toisioilman säätimet kokonaan, jotta liekit saadaan tukahdutettua mahdollisimman nopeasti 2. Sulje savujen säädin (mikäli laitteessa), jotta vältyt paloilman virtaukselta säätimen mahdollisista raoista. 13. HUOLTO JA HOITO Anna nuohoojasi tarkastaa takkasydämen oikea asennus, savukanavaan kytkentä ja ilmanvaihto. TÄRKEÄÄ: huollon yhteydessä saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä, Nordican valtuuttamia ja myymiä varaosia. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjääsi, mikäli tarvitset lisätietoja. LAITTEESEEN EI SAA SUORITTAA MITÄÄN MUUTOKSIA! Tark.04 FI 13

14 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA HORMIN PUHDISTUS Oikea sytytys, tarkoituksenmukaisen polttoaineen määrän ja tyypin käyttö, ilmansäätimen oikea asetus, savukanavan riittävä veto ja riittävä polttoilma ovat erittäin tärkeitä tekijöitä laitteen moitteettoman toiminnan kannalta. Savukanava ei vahingoitu millään tavoin laitteen normaalin toiminnan aikana. Laite tulisi puhdistaa perusteellisesti vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa. Liiallinen noen (kivihiili) muodostuminen voi aiheuttaa ongelmia savujen poistossa tai sytyttää hormin tuleen. Puhdista laite ainoastaan silloin, kun se on kylmä. Suosittelemme, että annat tämän toimenpiteen nuohoojan suoritettavaksi, joka voi tarkistaa samalla laitteen toiminnan. Kerrostumien muodostuminen tulipesän sisälle heikentää huomattavasti lämmönvaihdon tehokkuutta. Poista kerrostumat tämän vuoksi aina tarvittaessa teräsharjalla. Älä koskaan käytä puhdistukseen syövyttäviä aineita, sillä ne saattaisivat vahingoittaa takkasydäntä ja kattilaa erittäin pahoin. Poista puhdistuksen yhteydessä vasaralla yläosassa oleva tulipesän korkki, joka on sijoitettu savunpoiston kohdalle (ase.b). HUOMIO: Kun poistat korkin, savunpoistokammion sisällä olevat epäpuhtaudet tipahtavat alas; varmista tämän vuoksi, ettei tulipesän sisäosa pääse likaantumaan. Aseta tulipesän yläosassa oleva korkki (B) takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Aseta korkki tulipesän ylempää seinämää vasten antamalla sen liukua vastaavien urien (C) lävitse; käännä korkkia tämän jälkeen kädelläsi siten, että ruuvit asettuvat seinämässä olevien urien (D) kohdalle ja anna korkin asettua ylempää seinämää vasten. HUOMIO: Korkin (B) puuttuminen aiheuttaa voimakasta alipainetta, puun nopeaa palamista ja sen kulutuksen kasvua, laitteen ylikuumenemista, nk. palje-efektin sekä kattilan lämmönvaihdon heikkenemistä. B A B B LASIN PUHDISTUS Toisioilman sisääntuloaukon ansiosta lika kerääntyy luukun ovelle suhteellisen hitaasti. Lian kerääntymistä ei kuitenkaan voida välttää täysin C kiinteän polttoaineen polton yhteydessä (erityisesti kostean puun polton aikana) ja se ei siis johdu laitteen toimintahäiriöstä. TÄRKEÄÄ: Puhdista lasi ainoastaan silloin kun laite on kylmä, jotta Kuva 15 vältyt lasin halkeamiselta. D oit käyttää lasin puhdistukseen erityistuotteita tai hankaa lika pois yksinkertaisesti kostealla ja tuhkassa kastetulla sanomalehtipallolla. Oikea sytytys, tarkoituksenmukaisen polttoaineen määrän ja tyypin käyttö, toisioilmansäätimen oikea asetus, savukanavan riittävä veto ja riittävä polttoilma ovat erittäin tärkeitä tekijöitä laitteen moitteettoman toiminnan ja lasin puhtaana pysymisen kannalta. LASIEN RIKKOUTUMINEN: lasit ovat keraamista lasia, joka kestää lämpöä aina 750 C asteeseen saakka. Tämän vuoksi ne eivät rikkoudu lämmön johdosta. Ne voivat rikkoutua vain mekaanisen iskun johdosta (luukun voimakas sulkeminen, siihen kohdistuvat iskut jne.). Tämän vuoksi niiden vaihto ei kuulu takuun piiriin TUHKALAATIKON PUHDISTUS Kaikissa La NORDICA laitteissa on tulipesän ritilä sekä laatikko tuhkien keräämistä varten. Suosittelemme, että tyhjennät tuhkalaatikon säännöllisin väliajoin siten, ettei se pääse täyttymään kokonaan ja kuumentamaan ritilää liikaa. Tämän lisäksi suosittelemme, että jätät aina 3-4 cm tuhkaa tulipesään. HUOMIO: kerää tulipesän tuhka tulenkestävästä materiaalista valmistettuun astiaan, joka on varustettu tiiviillä kannella. Aseta kyseinen astia tulenkestävälle lattialle kauaksi helposti syttyvistä materiaaleista aina siihen saakka, kunnes tuhka on sammunut ja jäähtynyt kokonaan ESILAITTEISTON HUOLTO Suorita seuraavat tarkastukset kerran vuodessa laitteiston ollessa sammuneena: tarkista ylikuumenemisen estoventtiilien sekä turvaventtiilien toiminta ja tehokkuus. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan, mikäli näiden kunnossa ilmenee puutteita. KYSEISTEN TURALAITTEIDEN POISTAMINEN TAI NIIDEN OMINAISUUKSIEN MUUTTAMINEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY. Tarkista täyttöputken ja turvaputken lämpöeristys Tark.04 FI

15 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA armista, että laitteisto on täynnä ja paineen alaisena, tarkista veden määrä paisuntasäiliön sisällä sekä tarkista laitteiston toimivuus. armista tämän lisäksi, että turvaputki toimii moitteettomasti. 14. LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTO KESÄKSI HUOMIO: Laitteiston on oltava jatkuvasti täynnä vettä myös silloin, kun takkasydäntä ei käytetä. Lisää veteen jäänestonestettä, mikäli et käytä laitteistoa talviaikaan. Puhdista tulipesä, savukanava ja hormi ja poista niissä oleva tuhka ja mahdolliset muut epäpuhtaudet. Sulje kaikki tulipesän luukut ja niiden säätimet. Suosittelemme, että puhdistat hormin vähintään kerran vuodessa; tarkista samalla myös luukkujen tiivisteiden kunto, sillä kuluneet tiivisteet (jolloin ne eivät sulje luukkua kokonaan) voivat heikentää laitteen toimintaa huomattavasti! aihda ne tässä tapauksessa uusiin. Mikäli laitteen asennustila on kostea, sijoita kosteutta imevää suolaa tulipesän sisälle. Suojaa laitteen sisällä olevat valurautaiset osat neutraalilla vaseliinilla, jotta ne pysyvät kauniina ajan myötä. Tarkista paisuntasäiliössä olevan veden määrä ja poista laitteistossa mahdollisesti oleva ilma aukaisemalla lämpöpatterit. Tarkista myös hydraulisten ja sähköisten lisävarusteiden toiminta (ohjausyksikkö, kiertopumppu) Tark.04 FI 15

16 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA 15. LAITTEISTO FI - La NORDICA yhtiön vastuu rajoittuu laitteen toimitukseen. Laitteiston asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämän lisäksi asentajan on työskenneltävä sellaiselle yritykselle, joka pystyy ottamaan vastuun koko laitteiston moitteettomasta asennuksesta, kuten osoitettu kap. 3. Seuraavassa olevat kaaviot on tarkoitettu vain viitteellisiksi ja niitä ei ole siis tarkoitettu suunnittelun perustaksi. Tämä asiakirja on lain mukaan luottamuksellinen. Yhtiö pidättää sen oikeudet ja kieltää sen kopioimisen, käytön ja siinä olevien tietojen luovuttamisen kolmansille henkilöille. Siinä olevien tietojen julkaiseminen, jota La NORDICA S.p.a. ei ole valtuuttanut, rangaistaan laissa määriteltyjen rangaistusten mukaisesti. FI - SELITYKSET C CM CR F M P Kiertopumppu Syötön varaaja Paluun varaaja irtausmittari Painemittari Kiertopumppu P1 Kiertopumppu nro. 1 P2 Kiertopumppu nro. 2 SF SP T B DM EA EAC EC ECTS MS R SP Tuuletusaukko Levylämmönvaihdin Lämpömittari Kuulaventtiili Tasapainotusventtiili Moottoroidun ohjauslevyn venttiili Avoin paisuntasäiliö Kattilan avoin paisuntasäiliö Suljettu paisuntasäiliö Käyttöveden suljettu paisuntasäiliö Käyttöveden sekoitusventtiili Takaiskuventtiili Turvaventtiili ST TMA Ylikuumenemisen estoventtiili Automaattinen termostaattinen sekoitusventtiili 1 Turvaputki Ø 1 2 Täyttöputki ø ¾ 3 Kylmän veden sisääntulo 4 enturi liitäntä 5 Säätimen tunnistin 6 Käyttövesi 7 irransyöttö 230 olt - 50 Hz 8 Levylämmönvaihdin 9 Seinäkattila, kaasu 10 Lämmön poisto Tark.04 FI

17 ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN Focolare 80 Idro Crystal - DSA FI - SELITYKSET 11 Laitteiston täyttö 12 Laitteiston tyhjennys Elektroninen ohjausyksikkö - LISÄARUSTE Sisäänasennettu DSA järjestelmä 22 Käyttöveden lämmönvaihtaja E 20 A B C D F G H 20 FI A B C D E F G H Sulake Kiertopumppu päällä Liian korkean lämpötilan hälytys 3-tie venttiili Näyttö enttiilin säätö (20-80 C) Hälytysääni Kiertopumpun säätö (20-80 C) - Säätimen asetus 50 C LAITTEISTO AOIMELLA säiliöllä Tark.04 FI 17

PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12

PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12 ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12 Testistandardi EN 13240 Kiitämme, että valitsit LA NORDICA puutakan! Nyt voit parantaa kotisi viihtyvyyttä ja säästää samalla energiaa

Lisätiedot

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUHELLA ROSA ROSETTA Testistandardi EN 12815! VÄLTYT FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA FI

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki steamy scandinavia 2-12-2005 14:42 Pagina 52 KÄYTTÖOHJEET Tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

SE - 3-19 FI - 21-37 DK

SE - 3-19 FI - 21-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 3-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 21-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

8.8.2012. Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 2. Hydro line

8.8.2012. Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 2. Hydro line VESIKIERTOISTEN PELLETTITAKKOJEN KÄSIKIRJA Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 2 Hydro line Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 3 MANUFACTURER S CERTIFICATION Issued pursuant to Law no. 449

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE KÄYTTÖOHJE SENNUSOHJE BSORBER-JÄÄKPPI + UUNI MTKILUJONEUVOIHIN RMT 7650 RMT 7850 RMT 7651 RMT 7851 RMT 7655 RMT 7855 Merkitse tiedot tähän: Malli... Tuotennumero... Sarjanumero... FI Suomi Typ C40 / 110

Lisätiedot

BSL 200...400 BESL 200...400

BSL 200...400 BESL 200...400 UNO Suomi FI Aurinkovaraaja BSL 200...400 BESL 200...400 Asennus- ja huolto-ohje L000541-B 300028680-001-02 Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Merkkien selitykset...6 1.1.1 Ohjeessa käytetyt merkit...6

Lisätiedot

ONNEA UUDELLE MATKAILUAUTOLLENNE.

ONNEA UUDELLE MATKAILUAUTOLLENNE. OHJEKIRJA KABE Travel Master MF 2004 ONNEA UUDELLE MATKAILUAUTOLLENNE. Toivotamme onnea uudelle matkailuautollenne! Tätä valintaanne Teidän ei tarvitse katua, sillä uskomme KABE Travel Master -matkailuauton

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Ohjekirja 2003. Royal 720 GXL Royal 780 TDL Royal 780 GLE Royal 780 GXL

Ohjekirja 2003. Royal 720 GXL Royal 780 TDL Royal 780 GLE Royal 780 GXL Ohjekirja 2003 SF Royal 720 GXL Royal 780 TDL Royal 780 GLE Royal 780 GXL ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Onnea valintanne johdosta. Olemme täysin vakuuttuneita siitä, että matkailuvaunu vastaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ Hybridivaraaja 500 Käyttöohje ja asennusohjeet IA1006_1105 Sisällysluettelo Sisältö Yleistä Yleistä...3 Osat...4 Näkymä...5 Ennen asennusta Järjestelmän sisältö...6 Mitat

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1038-1 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 38. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm Biomatic+ 20 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Yleistä... 2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen... 2 Tekniset tiedot... 3 Toiminnan kuvaus... 4 Turvallisuus ja hälytys...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot