STYROFOAM Ratkaisut Maarakenteiden routasuojaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STYROFOAM Ratkaisut Maarakenteiden routasuojaus"

Transkriptio

1 CI/SfB (9-) Rn7 (M2) Syyskuu 2000 STYROFOAM Ratkaisut Maarakenteiden routasuojaus

2 * * * Sisältö Alkusanat Alkusanat Johdanto Teiden routasuojaus Lentokenttien routasuojaus Rautateiden routasuojaus Kevennykset Tämä esite kertoo liikennealueiden routasuojauksesta, liikennealueiden kevennyksistä, lentokenttien routasuojauksesta, vesi- ja viemärijohtojen lämmöneristämisestä sekä tunneleiden lämmöneristämisestä, käyttämällä STYROFOAMIA*, Dow'n valmistamaa sinistä suulakepuristettua polystyreeniä. Esite kattaa periaatteet, suunnittelutavat sekä asennusmenetelmät. Tunneleiden lämmöneristys Vesi- ja viemärijohtojen lämmöneristys Urheilukenttien routasuojaus ja lämmöneristys Johdanto Note Tämän esitteen sisältö voi muuttua. Kun suunnitellaan Styrofoamilla on tärkeätä seurata viimeisimpiä neuvoja ja suosituksia. Ota yhteyttä ja käy Dow'n kotisivulla Suomessa ilmasto- ja lämpötilavaihtelut ovat suuria. Routaa esiintyy koko maassa ja maan pohjoisosissa sen paksuus saattaa olla yli kolmekin metriä. Tiet sekä muut liikenneväylät ja rakenteet on suojattava niiden toimivuuden varmistamiseksi. Tehokas tapa on käyttää STYROFOAM eristyslevyjä. STYROFOAM-eristys ehkäisee routavaurioita ja alentaa samalla korjaus- ja kunnossapitokustannuksia. Levyjä on eri rakenteita ja ne voidaan siksi mitoittaa tarkasti pakkasmäärän ja käyttötarkoituksen mukaan. Tämän tyyppinen routaeristys on lisäksi usein yksinkertaisempaa ja edullisempaa kuin kaivaminen ja soralla täyttäminen. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu yleisimmät maarakenteiden routasuojaukset. Niissä kuvataan ainoastaan eri mahdollisuudet, eikä niitä ole tarkoitettu tarkoiksi suunnitteluohjeiksi. Routaeristys auttaa säilyttämään maaperään kesäaikana syntyvän lämpövaraston. Samalla estetään kylmän tunkeutuminen maahan niin, että muodostuu routaa ja routavaurioiden vaaraa. Tämä säästää huomattavasti kunnossapitokustannuksia ja alentaa energiankulutusta. *Dow Chemical Companyn tuotemerkki 02

3 Johdanto Pakkasmäärä Talven pakkasmäärä lasketaan ilman vuorokautisista keskilämpötiloista. Pakkasmäärää laskettaessa huomioidaan sekä posiitiviset että negatiiviset erot jäätymispisteeseen /1/. F = 24 Σ j (T f - T dj ) (1) jossa Alue B < Alue A Alue C < Alue D + B C 0 C - A D Aloitus Lopetus T d,j Syksy Talvi Kevät a) F on talven pakkasmäärä, Kh T f jäätymispiste 0 C Alue B > Alue A Alue C > Alue D T d,j vuorokauden keskilämpötila päivälle j, C + B C Pakkasmäärän laskennan aloitus- ja lopetusajankohdan määritys on esitetty kuvassa A. Kuvassa A (a) on esitetty tilanne, jossa syksyllä kylmän jakson jälkeen seuraa lyhyt lämmin jakso. Kylmän jakson pakkasmäärä on kuitenkin suurempi kuin lämpimän jakson lämpöastesumma, jolloin talven pakkasmäärän laskenta aloitetaan kylmän jakson alusta. b) 0 C - A Aloitus T d,j Kuva A. Pakkasmäärän laskennan aloitus- ja lopetusajankohdan määritys /1/. Lopetus Syksy Talvi Kevät D Kuvassa A (b) on esitetty tilanne, jossa lyhyen kylmän jakson jälkeen seuraa lämmin jakso, jonka lämpöastesumma on suurempi kuin kylmän jakson pakkasmäärä. Tällöin pakkasmäärän laskenta siirtyy aloitettavaksi lämpimän jakson jälkeen. Vastaavasti kuvassa A on esitetty pakkasmäärän laskennan lopetusajankohta. 03

4 Johdanto Pakkasmäärä riippuu talven ankaruudesta ja se vaihtelee huo- Kilpisjärvi Kilpisjärvi mattavastikin eri vuosina. Kuvassa B Inari Kh Inari Kh on esitetty maarakenteiden routasuojauksen mitoituksessa käytettävät pakkasmäärät F 2, F 5, F 10, F 20 ja F 50. Tilastolliset pakkasmäärät Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Sodankylä Kh Kh Rovaniemi Kuusamo Kemi Kh Kh Kh Kh Kh Kh Sodankylä Kh Rovaniemi Kuusamo Kh Kemi on laskettu ilmatieteenlaitoksen säähavainnoista jaksolta Kh Oulu Kajaani Kh Kh Kh Oulu Kajaani Kh Pakkasmääräkäyrien välillä arvot voidaan interpoloida suoraviivaisesti Kh Kokkola Kh Vassa Kuopio Joensuu Kh Kh Vassa Kokkola Seinajöki Kuopio Joensuu Kh Kylmävarastointikapasiteettia Seinajöki Jyväskylä Kh Kh Jyväskylä Kh koskevat vertailut on tehty erityyppisten routaeristysrakenteiden välillä. Ne on suoritettu Kh Pori Tampere Lappeenranta Kh Lahti Turku Kh Helsinki Kotka Kh Kh Pori Tampere Lappeenranta Lahti Turku Helsinki Kotka Kh Kh Kh eristysmateriaaleilla, joiden lämmönjohtavuus vaihtelee. Tulokset osoittavat, että erittäin herkästi routivan maaperän sora- /hiekkakerroksen paksuutta voidaan pienentää yli puoleen, jos eristyksessä käytetään SOLIMATE - eristyslevyjä Kh Kuva Bb: kerran 5 vuodessa toistuva pakkasmäärä F5, Kh Kilpisjärvi Inari Kh Kh Kh Kh Kh Kh Rovaniemi Kemi Sodankylä Kuusamo Kh Kh Kh Kh Kh Kuva Bd: kerran 20 vuodessa toistuva pakkasmäärä F20, Kh Kilpisjärvi Kh Inari Kh Sodankylä Kh Kh Kh Kh Kemi Rovaniemi Kuusamo Kh Kh Kh Kh Inari Kh Oulu Kajaani Oulu Kajaani Kh Kh Kh Kh Kokkola Kh Kh Kokkola Kh Sodankylä Kh Rovaniemi Kh Kuusamo Kemi Kh Oulu Kajaani Kh Kh Kh Kh Vassa Kh Kh Pori Turku Kuopio Seinajöki Jyväskylä Tampere Helsinki Lahti Kh Lappeenranta Kotka Joensuu Kh Kh Kh Kh Kh Kh Pori Vassa Turku Seinajöki Tampere Lahti Helsinki Kuopio Jyväskylä Lappeenranta Kotka Kh Joensuu Kh Kh Kh Kh Kokkola Kh Vassa Seinajöki Kuopio Jyväskylä Joensuu Kh Kuva Bc: kerran 10 vuodessa toistuva pakkasmäärä F10, Kh Kuva Be: kerran 50 vuodessa toistuva pakkasmäärä F50 Tampere Kh Pori Lappeenranta Lahti Kh Turku Helsinki Kotka Kh Kuva Ba: kerran 2 vuodessa toistuva pakkasmäärä F2, Kh 04

5 Teiden routasuojaus Johdanto Teiden routaeristys erittäin tehokkailla eristysmateriaaleilla on yhä yleisempää. SOLIMATE -tuotteilla uusien ja nykyisten teiden routasuojausta voidaan yksinkertaistaa ratkaisevasti. Teitä on eristetty STYROFOAMILLA jo yli 40 vuotta. Vanhin kohde on Edsvallatie Ruotsissa. SOLIMATE -tuotteet tarjoavat monia etuja niin tienpitäjille kuin käyttäjillekin. Parempi routasuojaus pienentää merkittävästi kunnossapitokustannuksia. Routavaurioilta säästynyt tie on turvallinen, ja lisäksi tasaisempi tie parantaa ajomukavuutta ja vähentää polttoaineenkulutusta, mistä on etua luonnon kannalta. Kun nykyisten teiden routaeristyksessä käytetään SOLIMATE -tuotteita, tierakenteelle joudutaan tekemään vähemmän töitä, mutta siitä huolimatta kantavuus säilyy hyvänä kelirikon aikana. Erittelyt Teiden eristysmateriaaleille asetetaan kaksi päävaatimusta: Riittävä eristyskyky kylmän tunkeutumista vastaan herkästi routivaan maahan rakenteen eliniän ajan (40 vuotta). Riittävä lujuus ja jäykkyys pitkä- ja lyhytaikaisissa kuormituksissa. Pienin sallittu puristuslujuus maks. 5% muodonmuutoksella = 0,25 MPa. Lisäksi vaaditaan, että materiaalin vastustuskyky ympäristövaikutuksille on hyvä ja että rakennustuotantomenetelmät ovat yksinkertaiset ja varmat. Eristyskerroksen paksuutta mitoitettaessa on huomioitava mm. ilmastovyöhykkeet, maaperän jäätymisvastus ja pakkasmäärä. Alueilla, joilla on lämpimät kesät, maaperään muodostuu suurempi lämpövarasto kuin alueilla, joilla kesät ovat viileämmät, vaikka alle 0 C lämpötilan vuorokausikeskiarvojen summa vuoden aikana on yhtä suuri. Myös tasaisuusluokka, maaperän routivuus, liikennekuormitus sekä maanrakennus- ja kunnossapitokustannukset vaikuttavat eristyskerroksen muotoiluun. Lisäksi esimerkiksi routimiselle alttiit tieosuudet ja paikat, joihin muodostuu helposti jäätä, saattavat vaatia erityistoimenpiteitä. Maaperän routivuus määritellään routakriteerien mukaan otettujen näytteiden perusteella. Eristyksen suojaamiseksi täytön yhteydessä sekä mahdollisen maanrakennusliikenteen varalta vaaditaan vahvistuskerros. Vahvistuskerroksen paksuus vähintään 0,25 m. solumuoville σ p 0,35 MPa vähintään 0,35 m, solumuoville 0,25 MPa σ p <0,35 MPa. Täryjyrää, jonka staattinen linjakuorma on yli 25 kn/m, ei saa käyttää solumuovia lähinnä olevan kerroksen tiivistämiseen. Puristuslujuus Jos mursketäyte on vähintään 25 cm, suositellaan SOLIMATE 400- levyä ja jos se on yli 35 cm, voidaan käyttää SOLIMATE 300-levyä. Sopiva tuotelaatu valitaan esitteestä STYROFOAM Tuotetiedot mitoittava kuormitusrasitus huomioiden. Ilmoitetut ominaisarvot murtorajatilassa on sijoitettu alempaan 5%-fraktiiliin. Näitä arvoja leimaavat normin SFS (ISO 844) mukaisesti mitatut lyhytaikaisarvot. Pitkäaikaisemmissa kuormituksissa arvoja on pienennettävä. Sallittu kuormitus pitkäaikaiskuormituksissa on laskettu 50 vuoden mukaan eikä sitä saa ylittää. Pienin sallittu lujuus maks. 5% muodonmuutoksessa on 0,25 MPa. 05

6 Teiden routasuojaus Lämmönjohtavuus Maarakenteiden lämmönvastusta mitoitettaessa on huomioitava eristyksen keräämä kosteus. SOLIMATE -tuotteet keräävät vain vähän kosteutta ja korjaus tehdään merkillä λ (delta lambda) - lisäys luokiteltuun lämmönjohtavuusarvoon. Teiden osalta eristyksen eristyskyky on laskettava 40 vuoden mukaan Ruotsin Tielaitoksen julkaisun 1990:42 mukaisesti. Ruotsin koestus- ja tutkimusinstituutti (SP) on laatinut raportin, joka sisältää selvityksen menetelmien soveltamisesta sekä johtopäätöksen. SOLIMATE tuotteet täyttävät VÄG 94:ssä ilmoitetut λ p 0,045 W/m K. Teiden varhainen liukkaus Aikaväli, jolloin tienpinnan lämpötila on alle -2 C tietyillä pinnoitetyypeillä, ilmaisee eriasteista liukkausvaaraa. Jäänmuodostuksen odottamattomat vaihtelut lyhyillä tieosuuksilla ovat erityisen vaarallisia. Herkästi jäätyvissä paikoissa, esim. vesistön läheisyydessä tai jatkuvassa varjossa, on oltava erittäin tarkkana. Eristetyn ja eristämättömän tien siirtymäkohtia ei saa sijoittaa tällaisiin paikkoihin tai kaarteisiin. Päällysrakenteet Päällysrakenteiden mitoitus Päällysrakenteiden mitoituksessa on huomioitava seuraavat tekijät: Tasaisuusluokka Pohjamaan routivuusluokka Ilmastovyöhyke Eristysmateriaali Liukkaus pakkasella Siirtymäkiila SOLIMATE -eristyslevyillä tehtävä routaeristys on asetettava aina eristyspatjan päälle. Suodatinkerros on tehtävä täyteen paksuuteensa mm - sekä eristyksen että siirtymäkiilan alla. Suodatinkerroksen pituuden ja kaltevuuden on oltava sama kuin penkereen. Suodatinkerros tasoitetaan ja tiivistetään täryjyrällä kuudella yliajokerralla. Eristys sijoitetaan suodatinkerroksen päälle yhtenä tai kahtena kerroksena. Kahta kerrosta käytetään pontittomille levyille, jolloin levyjen saumat limitetään niin, ettei niiden väliin jää rakoja. Levyt työnnetään tiiviisti yhteen ja lukitaan toisiinsa Foamlockkiinnityslaitteella. Eristyslevyjen päälle levitetään jakava kerros, jonka on oltava vähintään 350 mm. Jakava kerros on levitettävä varovasti niin, ettei eristys siirry pois paikaltaan. Eristys on vedettävä tienreunan yli. Ulosmenotiet on eristettävä vähintään 2,5 metrin matkalta. Vanhoja teitä parannettaessa suodatinkerros voidaan tehdä nykyisestä päällysrakenteesta, joka tasoitetaan. Liikennehäiriöiden vähentämiseksi joudutaan usein työskentelemään yhdellä ajoradalla kerrallaan. Keskelle asetettu tilapäinen sulkija helpottaa tienpuoliskojen eristyslevyjen yhteensovittamista. Etäisyyden ajoradan pintaan on kuitenkin oltava vähintään 50 cm. Koska eristävä kerros hidastaa lämmönvirtausta tien alusrakenteessa olevasta lämpövarastosta, tienpinta jäähtyy nopeammin kuin eristämättömillä tieosuuksilla. Siksi lämpötila voi laskea nollarajan alapuolelle nopeammin ja aiheuttaa odottamatonta jäätymistä ja liukkautta. Tätä voidaan ehkäistä edellä mainitulla 50 cm:llä (Suomessa 70 cm). Foamlock Kuva 04 Foamlock 06

7 Teiden routasuojaus Uudet tiet Uusien teiden ja liikenneväylien routaeristysvaatimuksia ohjaavat maan routivuus, tiestandardi, maanrakennus- ja kunnossapitokustannukset sekä liikennekuormitus. Kuvassa 01 on esitetty uuden tien periaatteellinen rakenne, jossa routasuojaus on toteutettu SOLIMATE -eristyslevyillä. Tie korjaukset Vanhojen teiden eristystä suunniteltaessa on huomioitava seuraavat tekijät: Routamitoitus Routamitoitus suoritetaan periaatteessa samalla tavalla uusille ja olemassa oleville teille. Tien tasaisuus jaetaan Ruotsissa luokkiin 1-5 VÄG 94:n kappaleen mukaisesti. Pienintä tasaisuusluokkaa merkitään numerolla 1. Tieluokka Moottoritiet ilmastovyöhykkeellá 1 ja 2 (Etelä-Ruotsi) Päätiet tai 110 km/htiet. KVL > 4000 Tasaisuusluok ka 5 4 Routivuusluokka Maalajit jaetaan VÄG 94:n kappaleen mukaisesti tieteknisen käytön osalta neljään routivuusluokkaan niiden routanousuominaisuuksien mukaan. Maaperäolosuhteet ja kuivatus Kantavuus, routivuus ja nykyisen päällysrakenteen routavauriot Geometriset olosuhteet (korkeudet, poikkileikkaukset...) Seututiet tai 90 km/htiet Paikallistiet tai 70 km/h-tiet Kävely- ja pyörätiet Suurin sallittu routanousu Liukkaus pakkasella Siirtymäkiila Tasaisuusluokka Sallitu routanousu mm Kaivot, rummut ja kiinteät rakenteet Liikennetekniset olosuhteet Routivuusluokka Kuvaus Esimerkkejä maalajeista Vanhoilla teillä eristys voidaan asentaa joko nykyisen päällysrakenteen päälle tai kaivaa maahan. Maahan kaivettu eristys saattaa olla paras ratkaisu asutuilla alueilla mm. korkeusmuutosten ja muiden tonttirajaongelmien välttämiseksi. Tällaisissa tapauksissa myös siirtymäkiilapituudet on sovitettava. 1 Routimattomat maalajit Näille on tunnusomaista, että routanousu routimisen aikana on yleensä merkityksetöntä. Luokka käsittää karkearakeiset maalajit sekä orgaaniset maalajit, joiden orgaaninen pitoisuus > 20%. Sr, Hk, hksr, srhk, SrMr, HkMr, Tv 2 Lievästi routivat maalajit Näille on tunnusomaista, että routanousu routimisen aikana on vähäistä. Luokka käsittää sekarakeiset maalajit, joiden hienoainespitoisuus on 30 painoprosenttia. sihk, sisr, sihkmr, sisrmr 3 Keskinkertaisesti routivat maalajit Näille on tunnusomaista, että routanousu routimisen aikana on kohtuullista. Luokka käsittää hienorakeiset maalajit, joiden savipitoisuus on > 40 painoprosenttia, sekarakeiset maalajit, joiden hienoainespitoisuus on > 30 painoprosenttia. Sa, SaMr, SiMr 4 Si, sasi, Erittäin routivat maalajit sisa, SiMr Näille on tunnusomaista, että routanousu routimisen aikana on voimakasta. Luokka käsittää hienorakeiset maalajit, joiden savipitoisuus on 40 painoprosenttia. 07

8 Teiden routasuojaus Eristepaksuus Tarvittava eristyspaksuus (mm) eri keskimääräisille pakkasmäärille F2 ja tasaisuusluokille. Routivuusluokkien 2 ja 3 penkereiden eristyksen yhteydessä annettuja taulukkoarvoja voidaan pienentää 10 mm:llä. Siirtymäkiila Liian jyrkkien siirtymäkohtien välttämiseksi eristettyjen ja eristämättömien ajoratojen välille tehdään siirtymäkiila pienentämällä eristyspaksuutta asteittain eristämätöntä tietä kohti mentäessä. Pakkasmäärä, h C Tasaisuusluokka 1-2 Tasaisuusluokka 3-5 Pakkasmäärä, h C Pohjamaan routivuusluokka2-3 Pohjamaan routivuusluokka 4 <7200 < Tarvittava paksuus (mm) levylle SOLIMATE 300 BE-A, SOLIMATE 300 BS-A, tai SOLIMATE 400 BS-A Eristyspaksuus VÄG 94:n mukaan levyille SOLIMATE 300 BE-A ja BS-A, tai SOLIMATE 400 BS-A Kallioleikkauksissa eristetään täydellä eristyspaksuudella, kunnes homogeenisen routivan maan paksuudeksi saadaan vähintään 1,0 m ennen siirtymäkiilan aloittamista. Uudet tiet Teiden uustuotannossa siirtymäkiilan Pakkasmäärä, h C Pohjamaan routivuusluokka2-3 Pohjamaan routivuusluokka 4 < , , , ,7 1,1 1,5 1,8 1,9 2,0 Tarvittava leveys (m) levylle SOLIMATE 300 BE-A, SOLIMATE 300 BS-A, tai. SOLIMATE 400 BS-A ,8 2,1 on VÄG 94:n luvun 4 kuvan mukaisesti oltava 16 metriä. Levyt asetetaan 0,6 m limittäin ja porrastetaan kuvan 1 mukaisesti. Levyt lukitaan toisiinsa Foamlockilla. Tie korjaukset Vanhojen teiden osalta saattaa usein olla tarpeen pidentää siirtymäkiilan pituus 24 metriin, jos vanhan tien rakenne ja routasuojaus on uuteen tiehen nähden huonompi. Rummut ja alikäytävät Rumpurakenteet routaeristetään kahdesta syystä. Jos päällä oleva ajorata on routaeristetty, halutaan estää rummun alta tapahtuvan routanousun aiheuttamat epätasaisuudet ja vauriot. Jos päällä olevaa tietä ei ole routaeristetty, tavoitteena on saavuttaa suoja epätasaista routanousua vastaan rummun ja ajoradan välisellä alueella. Kylmälle rummulle ei tarvita siirtymäkiilaa mutta lämpimille rummuille sellainen on kuitenkin oltava. Eristyksen ohentuminen 16,0 m Siirtymäkiilan pituus on usein sovitettava liittymä- ja pihateiden sekä toisaalta nykyisen tien routivuuden mukaan. Kuva 01 Epätasaisesti routiva maa Tasaisesti routiva/routimaton maa 08

9 Teiden routasuojaus Pakkaskuormitus kohoaa isojen rumpujen ja alikäytävien, kuten kävely- ja pyörätunneleiden, sisällä. Eristystarve sekä eristyspaksuus riippuvat täyttömassojen routivuudesta. Perustettaessa rumpuja routivaan maahan routasuojaus muotoillaan eristäväksi rumpupatjaksi VÄG 94:n luvun 4.8 mukaisesti. Eristyspaksuus mitoitetaan keskimääräisen pakkasmäärän F 2 ja pohjamaan routivuusluokan perusteella. Myös eristyksen laajuus rummun leveyssuunnassa määräytyy ilmastoluokan ja maaperän routivuusluokan perusteella. Pakkasvaikutus rummuissa vaihtelee SOLIMATE :n sijoitus leikkauksiin ja sen mukaan, juokseeko niissä vettä aukkoihin käy ilmi kuvasta 02. vai ovatko ne kuivia. Vesirumpujen Erityisen kylmillä alueilla saattaa olla pakkasvaikutus maaperään on tarpeen käyttää SOLIMATE: n alla olematon tai erittäin vähäinen. Talvella routimatonta maakerrosta. pienet rummut jäätyvät kuitenkin Eristyksen paksuus h10 luetaan usein kuiviksi, minkä vuoksi ne on pakkasmäärätaulukosta. Tulosta eristettävä routanousun estämiseksi. korjataan tarvittaessa alueen erityisen Pienet liittymärummut, joiden kylmiä paikkoja varten. Rumpujen ja sisähalkaisija on alle 0,6 metriä, on alikäytävien eristyspaksuus h 100 routasuojattava vain aukkojen lasketaan F 100 :n ja paikkakunnan kohdalta. Suurempien rumpujen ja vuosikeskilämpötilan perusteella. alikäytävien osalta pakkaskuormitus kasvaa suhteessa rummun halkaisijaan. Routimatonta maata Suurin sisämitta d (metriä) Pienin paksuus h SOLIMATE h k b Rummut*: 0,6<d 1,0 0,3 h10 d 1,0<d (0,3 + 0,1 d) h 10 Alikäytävät h 100 h k h k eristyspaksuus * d korvataan halkaisijamitalla metreinä. b SOLIMATE :n tarvittava paksuus rumpuja ja alikäytäviä varten. Kuva 02 09

10 Lentokenttien routasuojaus Johdanto Lentokenttien on täytettävä erittäin korkeat lujuus- ja tasaisuusvaatimukset. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että routasuojaukselle on asetettava erittäin tiukat vaatimukset. Siksi sekä siviili- että sotilaslentokenttien routaeristykseen käytetään Styrofoamia. Erittelyt Lentokoneen ollessa paikallaan sen pyöräkuormat ovat äärimmäisen suuret. Tämä asettaa erittäin kovat vaatimukset pinnoitukselle ja eristykselle. Niiden on kestettävä suuret pyöräkuormitukset ja laskeutumisten dynaamiset kuormitukset. Mekaaninen kuluminen on erittäin voimakasta laskeutumisissa ja jarrutuksissa sekä käännöksissä, jolloin pyörien kääntyminen on voimakasta. Pinnoitteen/eristyksen on kestettävä pitkäaikaista staattista kuormitusta konetta purettaessa ja kuormattaessa. STYROFOAM-ratkaisut SOLIMATE täyttää yleensä lentokentille asetettavat kuormitusvaatimukset. SOLIMATE 400-levyä käytetään erittäin kylmän ilmaston lentokentillä, jotta ikirouta säilyisi maaperässä kiitotien alla myös kesällä. Jakavan kerroksen paksuus määritellään pintaa kuormittavien kuormien sekä jakavassa kerroksessa tapahtuvan kuormajakauman perusteella. Pinnoitteena käytetään asfalttia tai betonia. SOLIMATE Betoni eristyslevyt Kuvatekstit: Sidottu kantava kerros massasidosteista sepeliä tai sementtistabiloitua materiaalia. Päällyste tiivistä asfalttia tai betonia. Eristyspatja sepeliä SOLIMATE eristyslevyt. Jakava (suoja-)kerros, jossa kantava sorakerros yläosassa ja kapillaarin katkaiseva materiaali alaosassa. Kiitoradat eristetään aina koko leveydeltään ja varustetaan siirtymäkiilalla pituussuunnassa. Siirtymäkiilan pituus sovitetaan yksilöllisesti, mutta sen on aina oltava vähintään 24 metriä. Radan leveyssuunnassa eristys reunustetaan ja varustetaan siirtymäkiilalla tarvittavassa määrin. 35,0-45,0 m 1:80 Eristys mitoitetaan aina yksilöllisesti kullekin lentokentälle erikseen ottaen huomioon paikalliset maaperä- ja ilmasto-olosuhteet. Eristyskerroksen paksuus määräytyy pakkasmäärän ja tasaisuusvaatimuksen perusteella. Routaeristys mitoitetaan paksummaksi kuin tierakenteessa, sillä pinnan tasaisuudelle asetetaan erittäin korkeat vaatimukset ja samalla kunnossapitotöiden tarve on pidettävä mahdollisimman pienenä. Suojakerros Eristysalusta sepelistä Kuva 03: Kiitoradan läpileikkaus Tiivis asfalttibetoni Kantava kerros sidotusta sepelistä tai sementtistabiloidusta materiaalista 10

11 Rautateiden routasuojaus Johdanto Ratarakenne eristetään, jotta estettäisiin routanousun aiheuttamat raiteiden asentomuutokset. Erittelyt Eristävä kerros asennetaan korkealle rataperustukseen ja levyjen ja ratapölkkyjen alareunan väliin jätetään vähintään 30 cm aluspengerrys. Routimisvaarasta riippuen SOLIMATE --levyjen alle tulee vaihtelevan paksuinen sepelipatja. Olemassa oleviin raiteisiin eristyslevyt kannattaa asentaa pengermateriaalin puhdistuksen yhteydessä. Jos asennettavien levyjen pituus on 4,0 tai 5,0 m, pengerpuhdistuskoneen puskulevyn on oltava vähintään 0,5 metriä levyjen pituutta leveämpi. Jos routasuojauksen paksuus on alle 100 mm, SOLIMATE -eristys voidaan asentaa yhtenä kerroksena. Levyjen on oltava pontattuja puolet levyn paksuudesta 60 mm syvällä pontilla levyjen pitkittäissivuilta kylmäsiltojen välttämiseksi. Kun eristyskerroksen paksuus on yli 100 mm, levyt asennetaan kahteen kerrokseen. Silloin voidaan käyttää pontittomia levyjä, koska toinen kerros asennetaan niin, että saumat tulevat limittäin alakerrokseen nähden. Siirtymäkiila Siirtymäkiilan pituus vaihtelee eristyspaksuuden mukaan. Siirtymäkiilalevyt kasvattavat eristyksen vaiheittain 30 mm:stä tarvittavaan routasuojapaksuuteen sekä pienentävät päinvastaisessa suunnassa paksuutta, kunnes eristys lakkaa. Siirtymäkiilaa ei tehdä sinne, missä eristysväli liittyy ilman raiteen routanousun vaaraa kiinteään rakennelmaan, esim. siltaan tai kallioon. Erittelyt on annettu julkaisussa BVF Sijoitus kaarteisiin Kaarteissa, joiden kaarresäde on alle 1500 m, voidaan käyttää kiilamaisia solumuovilevyjä. Niitä on saatavana vain erikoistilauksesta. Pituudeltaan 4,0-5,0 m levyjen kiilamuoto on 0,60 m:stä 0,40 m:iin leveyssuunnassa. Kaarteen kaarevuussäteestä riippuen kiilamaiset levyt asennetaan vaihtelevin välimatkoin. Routivan maan yläpinnan etäisyys korkeusviivasta, m Taulukko Kaarrelevyjä valmistetaan sekä yksiettä kaksikerrosasennukseen. Yhtä kerrosta varten on saatavana pontattuja levyjä oikealle ja vasemmalle kaartaviin kaarteisiin. Tilauksen yhteydessä on ilmoitettava kaarteen poikkeama oikealle tai vasemmalle suhteessa asennussuuntaan. Kahden kerroksen limittäissauma-asennukseen käytetään levyjä, joissa on suoraksi leikatut reunat. Ne sopivat sekä oikealle että vasemmalle kaartaviin kaarteisiin. Erikoistilauksesta voidaan valmistaa erityisen suurille kuormituksille tarkoitettuja levyjä. Asennus tehdään julkaisun BVF mukaisesti. Eristepaksuus Kuvassa 04 on esitetty mitoituskäyrästö STYROFOAMeristeen paksuuden määrittämiseksi pakkasmäärän ja routivan maan yläpinnan etäisyyden radan keskiviivasta suhteen Pakkasmäämä F (h C) STYROFOAM 100 mm STYROFOAM 75 mm STYROFOAM 50 mm STYROFOAM 25 mm Normaali radan rakenne Kuva 04: STYROFOAM-eristeen paksuuden määrittäminen 11

12 Kevennykset Johdanto Esimerkiksi rakennustyömaiden ja tiepenkereiden maaperän stabiliteetin parantamiseksi osa alla olevasta maaperästä voidaan korvata nk. SOLIMATE LW-A -kevyttäytteellä. Se mahdollistaa rakenteet heikosti kantavaan maahan. Menetelmää voidaan käyttää myös siltapenkereen massojen korvaamiseen. Tämä vähentää sillan tuen kuormitusta ja liikkumista. Kevennysrakenteita voidaan käyttää myös rakenteellisten kuormien vähentämiseen esimerkiksi maanalaisissa pysäköintitaloissa. SOLIMATE LW-A korvaa tällöin osan ylimmästä maakerroksesta. Menetelmä on yksinkertainen ja kustannustehokas, sillä vaihtoehtona on useimmiten vahvistaminen teräksellä tai betonilla. Painosäästö on merkittävä. 60 cm paksun maakerroksen alemman puoliskon korvaaminen suulakepuristetulla STYROFOAMpolystyreenivaahdolla alentaa painoa yli 500 kg/m 2. Painumien välttämiseksi on tärkeää, että kevennyslevyt ovat sileitä, ja etteivät ne muuta muotoaan staattisten tai dynaamisten kuormitusten vaikutuksesta. Erittelyt SOLIMATE LW-A on polystyreenivaahto, joka on kehitetty ja valmistettu erityisesti tie- ja vesisovelluksiin, joissa tarvitaan hyvää lujuutta ja erinomaista kosteudenkestävyyttä. Materiaalissa yhdistyvät erinomainen pitkäaikainen kosteudenkestävyys ja hyvä puristuslujuus. SOLIMATE LW-A ei muuta muotoaan eikä kutistu, mikä estää painumat ja laskeumat. Heikosti kantavan maan kantavuutta voidaan huomattavasti parantaa korvaamalla osa raskaasta maasta SOLIMATE LW-A-kevyttäytteellä. Materiaalia voidaan käyttää myös tieja ratapenkereiden kantavuuden parantamiseen. SOLIMATE LW-A:ta voidaan käyttää myös painumien rajoittamiseen, poistamiseen tai tasoittamiseen. Muita käyttökohteita ovat painumien tasoittaminen vahvistamattoman ja paaluilla vahvistetun osan välissä. SOLIMATE LW-A -kevyttäyte vähentää tukirakenteisiin kohdistuvaa maanpainetta (vaakapainetta). Tie Kevennys Mitoitus Ohjeet perustuvat Banverketin käsikirjaan Lättfyllning i järnvägsbankar (BVH ) ja ne koskevat rautateitä, mutta niitä voidaan käyttää perustietoina myös muissa sovelluksissa, esim. tiet ja sillat. Tilavuuspaino SOLIMATE LW-A:n ominaistilavuuspainoksi oletetaan 80 vuoden käyttöaikana nimellispaino plus mitoitusjakson vesimäärä, mikä vastaa arvoa 0,4 kn/m 3. Vaihtoehtoisesti ominaistilavuuspainoksi asetetaan 0 kn/m 3 epäsuotuisinta arvoa käytettäessä. Mitoittavaksi tilavuuspainoksi voidaan osavarmuuskertoimella 1,3 ja 80 vuoden käyttöajalla asettaa 1,0 kn/m 3. Tilanteissa, joissa on nousujen vaara, mitoitustilavuuspainoksi asetetaan - 10,0 kn/m 3. Tien kulutuspinta Kantava kerros Mahdollinen kevennys Kuva 05 12

13 Kevennykset Lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet Painumien välttämiseksi on tärkeää, että kevyttäytelevyt ovat sileitä ja etteivät ne muuta muotoaan staattisten tai dynaamisten kuormitusten vaikutuksesta. Erityisen tärkeää tämä on ratapenkereiden täytössä. Paksuustoleranssiksi on tästä syystä asetettu ± 0,5%. Puristuslujuudeksi on standardin SFS (ISO 844) mukaisesti määritellyssä lyhytaikaisessa kuormituksessa asetettu vähintään 0,25 MPa 5 % suhteellisessa muodonmuutoksessa tai murtumassa sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Dynaamisissa kuormituksissa on voimassa, että muodonmuutos 10 ja kuormitusvaihdoksen välillä ei saa ylittää 5:ttä prosenttia Banverketin erityisen koemenetelmän mukaisesti suoritettavissa dynaamisissa kuormituskokeissa. STYROFOAM-ratkaisut SOLIMATE LW-A toimitetaan kutistusmuoviin pakatuissa nipuissa, joiden nimellispaksuus on 400 mm. Vakiokoko x 600 mm. Muita pituuksia voidaan tarjota pyynnöstä. Niput levitetään routimattomalle, hyvin tasoitetulle, tiivistetylle ja kuivatetulle alustalle. Tasoitustäyte voi olla n. 0,1 m paksuinen kerros 0-20 mm luonnon- tai murskemateriaalia. Tiivistys suoritetaan vähintään 75 kg:n tärylevyllä neljällä yliajokerralla. Tasoitustäytteen pintakarkeus on ± 10 mm/3 metriä ja se saa poiketa korkeintaan ±20 mm teoreettisesta tasausviivasta. Niput asennetaan tiilikuviona niin, että saumat eivät tule toistensa kohdalle. Saumoja siirretään vähintään 0,3 m, poikkeustapauksissa pienimmillään 0,15 m. Asennus tapahtuu kerroksittain niin, että pituussuunta tulee vuorotellen tien/rautatien pituus- ja poikkisuuntaan. Nippujen väliset pystysaumat eivät saa olla yli 5 mm. Nippujen liikkuminen rakennusvaiheessa estetään kiinnittämällä uloimmat rivit. Noin 1 m:n pituiset lujiteteräkset pistetään solumuovin läpi 1-2 m välein. Kunkin kerroksen jatkuva tarkastus, että kerros on tasainen, on tarpeen. Mitä korkeampi täyte, sen tärkeämpää. Pengerkulmat määräytyvät geoteknisten olosuhteiden perusteella, mutta ne eivät saa missään tilanteessa olla jyrkempiä kuin 2:1. Täytteen sivujen on oltava porrastettuja, jos korkeus ei ole alle metrin. Tällöin voidaan rakentaa pystysivut. Luiskien tukeminen Täytteenä on käytettävä BVH D1.42 mukaista pohjasepelöintiä. Louhetta ei saa käyttää. Luiskien tukeminen on tehtävä varovasti. Sopiva menetelmä on nostaa täytemateriaali kaivinkoneen kauhalla/kuormakauhalla paikalleen. Täyte tiivistetään varovasti kauhalla tai tärylevyllä. Täytteen paksuuden solumuovipintaa vasten on oltava vähintään 0,5 m. Täytteen luiskakaltevuudeksi tehdään 1:2. 13

14 Kevennykset Päällysrakenne Tekniset tiedot BVH D1.42 mukainen täytemateriaali, ei louhe, levitetään varovasti solumuoville. HUOM! Täytemateriaalia ei saa SOLIMATE LW-A on Banverketin hyväksymä ja täyttää BVH vaatimukset. kipata suoraan solumuovinipuille, vaan ensimmäinen kerros on Ominaisuudet Menetelmä Suure SOLIMATE LW-A kipattava nippujen viereen ja levitettävä noin 0,4 m paksuksi kerrokseksi. Ensimmäinen kerros tiivistetään neljään kertaan täryjyrällä korkeintaan 20 ja vähintään 15 kn/m staattisella viivakuormalla tai Puristuslujuus (maks. 5% muodonmuutos) ISO 844 kpa 250 Dynaaminen muodonmuutos Banverket % < 5 Veden imeytyminen diffuusiossa EN til-% < 3 Pituus mm Leveys mm 600 Paksuus/paketti mm 400 Paksuustoleranssi % ± 0,5 vastaavan tiivistystehon omaavalla Solukaasu ilma laitteella. Diffuusiossa EN vol% < 3 Jäljellä oleva Kapillaarisuus ei pohjasepelöinti/sepelöinti levitetään kerrokseksi, jonka Lisätietoja saa esitteestä STYROFOAM Tuotetiedot tai kotisivultamme paksuus riippuu käytettävissä olevasta tiivistystyövälineestä. Tiivistys tehdään Mark AMA:n mukaisesti. Pyöräajoneuvot eivät saa liikennöidä pinnalla, ennen kuin vähintään 0,4 metrin päällysrakenne on levitetty solumuovin päälle. 14

15 Tunneleiden lämmöneristys Johdanto Tunnelien kaariin ja pohjalle tihkuu usein vettä kallioperästä. Mitä lähempää tunneliaukkoa vesi tulee, sitä suurempi vaara, että se jäätyy ja aiheuttaa paannejäätä. Vedenpaineen vuoksi vesi- ja jäämäärät saattavat olla huomattavia ja aiheuttaa turvallisuusongelmia. Tunneleiden routasuojaus saattaa olla tunnelin holvin vesi- ja routasuojausta ajoradan routasuojausta kuivatuksen jäätymissuojausta. Tunneleiden routasuojaus asettaa suuret vaatimukset eristysmateriaalille. Alhainen veden imeytyminen diffuusiossa, jäätymisen- ja sulamisenkestävyys ja korkea puristuslujuus ovat ominaisuuksia, joiden on säilyttävä tunnelin koko lasketun käyttöiän ajan (50 vuotta). STYROFOAM -tuotteet täyttävät nämä kaikki standardin SFS 12080, mukaiset vaatimukset. Kilpisjärvi Vassa h C h C Erittelyt h C h C Pori h C h C h C h C Turku Inari Rovaniemi Kemi Oulu Sodankylä Mitoituspakkasmäärät Kuusamo Kokkola Kuopio Seinajöki Jyväskylä Tampere Kajaani Lappeenranta Lahti Helsinki h C Kotka h C h C h C h C h C h C Joensuu h C h C h C h C h C Pakkanen pääsee aina tunneliin eri tekijöiden vuoksi, esim. tuuli, savupiippuilmiö, veto, liikenteen ja mekaanisen ilmanvaihdon imuvaikutus. STYROFOAM-eristeen paksuutta määritettäessä käytetään mitoituspakkasmääränä joko tilastollisesti keskimäärin kerran 20 vuodessa toistuvaa pakkasmäärää F 20 tai tilastollisesti keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvaa pakkasmäärää F 50 (kuva C). Kilpisjärvi h C h C h C h C h C Kuva C: Tilastollisesti keskimäärin kerran 20 vuodessa toistuva pakkasmäärä F 20 ja keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuva pakkasmäärä F 50. Pori h C h C h C h C Inari Sodankylä Kemi Kokkola Vassa Seinajöki Turku Tampere Rovaniemi Oulu Kuusamo Kuopio Jyväskylä Kajaani Lappeenranta Lahti Helsinki h C Kotka h C h C h C h C h C h C Joensuu h C h C h C h C Jos voidaan osoittaa, että tunnelin sisäilman pakkasmäärä on pienempi kuin ulkoilman pakkasmäärä, voidaan tunnelin lämmöneristeen mitoituksessa käyttää sisäilman mitoituspakkasmääriä F 20T tai F 50T. Tällaisia tunneleita voivat olla esim. pitkät tunnelit, joissa ei ole koneellista tuuletusta ja liikennemäärä on pieni tai tunneli, jonka lähistöllä on suoritettu lämpötilamittauksia vastaavanlaisessa tunnelissa (ilmasto, suuntaus, kaltevuus, pituus, poikkileikkaus ja tuuletus). 15

16 Tunneleiden lämmöneristys Tunnelin seinien ja katon lämmöneristeen mitoitus Liikennetunnelin seinien ja katon lämmöneristysrakenteeksi suositellaan ratkaisua, jossa kallion ja lämmöneristysrakenteen väliin jätetään ilmatila. Kylmien talvien yhteydessä (mitoitustalvi ja sitä ankarammat talvet) on yleistä, että talven aikana on pakkasjakso, jolloin Suomen olosuhteissa saattavat muutaman viikon ajan vuorokausikeskilämpötilat olla jopa C. Näissä olosuhteissa pakkanen tunkeutuu paksunkin lämmöneristeen läpi. Jos lämmöneristeen ja kallion välissä on ilmatila, niin lämmöneristeen takana voidaan lyhytaikaisesti sallia pakkaslämpötiloja rakenteiden vaurioitumatta. STYROFOAM -menetelmiä ovat tehdasvalmisteiset betonielementit, jotka on eristetty valmiiksi FLOORMATE 200:lla. Eristyksen paksuus mitoitetaan kyseisen paikan mitoituspakkasmäärän perusteella (kuva D) /2/. STYROFOAM-ratkaisut On tärkeää käyttää eristystä, jonka iskunkestävyys on hyvä, esim. FLOORMATE 200, koska tehdasvalmisteisten elementtien eristys saattaa kuljetuksen ja asennuksen aikana vahingoittua/painua kokoon (tiheys > 28 kg/m 2 ). Sen lisäksi eristyksellä on oltava hyvä vastustuskyky jäätymisen/sulamisen vaikutuksille kosteissa ympäristöissä (SFS 12091) erittäin alhainen veden imeytyminen diffuusiossa (SFS 12088) dokumentoidut 50-vuotisarvot lämmönjohtavuudesta. STYROFOAM -tuotteet täyttävät kaikki nämä vaatimukset, jotka on mainittu standardin SFS mukaisissa koemenetelmissä. Kallio Tiivistyskerros Betonielementti FLOORMATE 200 SL-A-N STYROFOAM eristeen paksuus, mm Mitoituspakkasmäärä F20, F50, ja F50T (h C) Kuva D: Seinien ja katon STYROFOAMeristeen paksuuden määritys. Tien pinta Kantava kerros FLOORMATE/SOLIMATE Salaojituskerros Putsattu kallio Kuva 06 16

17 Tunneleiden lämmöneristys Tunnelin pohjan lämmöneristeen mitoitus Ajoradan rakentamiseksi tunnelin pohja puhdistetaan vaadittavaan tasoon saakka, jotta päällysrakenteelle olisi tilaa. Alle jäävät tunnelimassat saattavat usein olla herkästi routivia, mikä saattaa aiheuttaa routapuhkeamia ja heikentää kantavuutta yhdessä vedenvirtauksen kanssa. Norjalaisissa ohjeissa esitetään, että salaojien sulana pitämiseksi on tierakenne eristettävä koko poikkileikkauksen osalta, jos pakkasmäärä tunnelissa ylittää 8000 h C. Kuvassa 07 on esitetty periaatekuva tunnelin tierakenteen salaojituksesta. Suomen olosuhteissa suositellaan koko tunnelin pohjan lämmöneristämistä. Lämmöneristepaksuuden määrittämisessä voidaan ottaa huomioon salaojan yläpuolisten rakennekerrosten lämmönvastukset. Tämä tarkoittaa käytännössä 20 mm ohuempia eristepaksuuksia pohjassa kuin seinässä ja katossa eristemateriaalin ollessa Styrofoamlevy. ➀ ➁ ➂ Kulutuskerros Sidekerros Kantava kerros ➃ FLOORMATE 500 SL-A-N / SOLIMATE 500 BS-A-N ➄ Sepeli 5-50 mm Kivituhkaa 4-8 mm ➅ Perusmaa Kuva 07: Tierakenne tunnelissa STYROFOAM-ratkaisut Eristeenä käytetään FLOORMATE 500 SL-A/ SOLIMATE 500 RS-A:ta. Edustaja voi tarvittaessa laskea muita laatuja (puristuslujuuksia). ➀ ➁ Eristykseen kohdistuva kuormitus rakennusaikana on yleensä mitoitettava (esim. sementtiroiskeella eristetyn sepelin levitys). ➂ ➃ ➄ ➅ On tärkeää käyttää eristysmateriaalia, jolla on hyvä ja pitkäkestoinen puristuslujuus (ks. SFS 1209). Tämä varmistaa, että eristys ei vaurioidu/huonone maanrakennusja käyttöjakson aikana. hyvä vastustuskyky jäätymisen/sulamisen vaikutuksille kosteissa ympäristöissä (SFS 1209) erittäin alhainen veden imeytyminen diffuusiossa (SFS 12088) dokumentoidut 50-vuotisarvot lämmönjohtavuudesta. STYROFOAM tuotteet täyttävät kaikki nämä vaatimukset, jotka mainitaan SSEN-koemenetelmissä. Laatoissa on oltava pontit, jotka estävät kylmäsiltojen muodostumisen. Ne on liitettävä yhteen Foamlockilla, jotta ne eivät liukuisi erilleen kantavan kerroksen rakentamisen yhteydessä. 17

18 Vesi- ja viemärijohtojen lämmöneristys Johdanto Häiriöttömän putkiverkon tärkeä edellytys on, että se on routasuojattu. Putkissa oleva vesi ei saa jäätyä. Routapuhkeamat eivät saa vahingoittaa putkijohtoja ja routavaurioiden aiheuttamien putkirikkojen vaara on eliminoitava. Vesi- ja viemärijohtojen eristysmateriaalille asetetaan tiukat vaatimukset. Sen on säilytettävä hyvä eristyskyky putkien koko käyttöiän ajan ( vuotta). Sen on myös kestettävä maanrakennusliikenteen aiheuttamat kuormitukset. Useat eri tekijät vaikuttavat routaantumissyvyyteen. Näitä ovat ilmastotekijät, maalajitekijät, pohjaveden korkeus, veden kyllästyminen, maaperän ja pintakerroksen koostumus sekä kuivatusolosuhteet. Lisäksi on huomioitava varastoituneen maalämmön tarjoama lämpölähde sekä virtaavan veden omalämpö. STYROFOAM-ratkaisut Vesi- ja viemärijohtojen eristäminen STYROFOAM :lla merkitsee suoria kustannussäästöjä, koska tällöin voidaan käyttää pienempää rakennussyvyyttä. Pienempi kaivuusyvyys vähentää maan tulevia painumia, joista on usein seurauksena vaurioita, jotka on korjattava. Kaivantojen aiheuttamat kasvillisuus- ja luontovauriot vähenevät samoin kuin mahdolliset tulevat vaikutukset pohjaveteen. Käyttö- ja kunnossapitokustannukset pystytään pitämään alhaisina, koska putkijohtoihin on helpompi päästä käsiksi. Yhdistäminen kaapeli- ja kaukolämpöverkkoihin helpottuu. Ne on jo nykyisin rakennettu matalampiin kaivantoihin. Erittelyt Vesi- ja viemärijohdot asennetaan täytemateriaalin 8-12 mm päälle. Myös putkien ympärille täytetään samanlaista täytemateriaalia sekä vähintään 100 mm putkien päälle. Eristyslevyjen päälle tulevan peitemateriaalin paksuus ei saa olla alle 0,65 m, yhteensä vähintään 0,8 m putkien päällä. Haaroituspisteet, venttiilit ja puhdistuskaivot eristetään yhtä huolellisesti kuin muu putkiverkko kylmäsiltojen välttämiseksi. Mitoitus Tässä kuvattu putkien suojausmenetelmä perustuu menetelmään, jonka on laatinut Norges Byggforskningsinstitut (NBI). Tässä ohjeessa kuvataan, kuinka mitoitus suoritetaan neljässä vaiheessa: Vaihe 1 Ilmastotekijöiden ym. määrittely Se, kuinka syvälle maahan routa tunkeutuu, riippuu useista eri tekijöistä. Ne sisältyvät suoraan tai epäsuorasti routaantumissyvyyden määrittelyyn. Tekijöitä on kahta tyyppiä: Ilmastotekijät Maalajitekijät Ilmastotekijät Routaantumissyvyyden määrityksessä käytetään suoraan kolmea tekijää. Ilman maksimipakkasmäärä. Mitoituspakkasmääränä käytetään tilastollisesti keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvaa pakkasmäärää (kuva E). Lumipeite. Koko talvikauden keskimääräiset lumen mitoitussyvyydet on esitetty kuvassa F. Vuosikeskilämpötila. Lumipeite vaikuttaa vuosikeskilämpötilaan niin, että maahan kohdistuva pakkaskuormitus on pienempi talvella. Kuvassa G on esitetty vuoden keskilämpötila kaudelta

19 Vesi- ja viemärijohtojen lämmöneristys Kilpisjärvi Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kokkola Inari Rovaniemi Sodankylä Kemi Oulu Kajaani Kuusamo Kuopio Vassa Seinajöki Jyväskylä Pori Tampere Lappeenranta Lahti Turku Helsinki Kotka Kh Kh 7000 h C Kh Kh Kh Kh Joensuu Kh Kh Kuva E: Tilastollisesti keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuva pakkasmäärä F50 /1/. 0,25 m Kilpisjärvi Vassa 0,15 m Pori 0,10 m 0,05 m 0,25 m 0,20 m Kokkola Kemi Inari Sodankylä Rovaniemi Oulu Seinajöki Jyväskylä Tampere Lahti 0,20 m Turku 0,30 m Helsinki 0,25 m 0,15 m 0,10 m Kuva F: Koko talvikauden keskimääräiset lumen mitoitussyvyydet /3/. Kajaani Kuopio 0,25 m Lappeenranta Kotka 0,30 m Kh Kuusamo Kh 0,35 m Joensuu Edellinen kesä sisältyy epäsuorasti routaantumissyvyyden määritystekijäksi maahan varastoituneena lämpönä. Lämpö siirtyy syvempiin maakerroksiin pääasiassa maan läpi valuvan sateen vaikutuksesta. Kesän sademäärä määrää siis suurelta osin kesälämpövaraston koon. Maalajitekijät Routaantumissyvyyteen vaikuttavia merkittäviä tekijöitä on kolme: Kilpisjärvi Vassa 5 4 Pori Kokkola Vesipitoisuus Routaantuvan maan lämmönjohtavuus 2 Inari Sodankylä Rovaniemi Kemi Oulu Seinajöki Jyväskylä Tampere Lahti Turku Helsinki Kuusamo Kajaani Kuopio Joensuu Lappeenranta Kotka Kuva G: Vuoden keskilämpötila ( C) kaudelta /4/. Maalajin tiiviys ja tiivistysaste Vesipitoisuus Vesipitoisuuden suurin merkitys on lämmössä, joka vapautuu veden jäätyessä. Siltti ja savi ovat maalajeja, joiden vesipitoisuus on suuri. Korkealla pohjavesitasolla on suuri merkitys, koska se yleensä muodostaa rajan routaantumisen jatkumiselle. Samalla pohjavesitaso kohottaa kapillaaristen maalajien vesipitoisuutta. Routaantuvan maan lämmönjohtavuus Lämmönjohtavuus ratkaisee, kuinka nopeasti maalämpö ja jäänmuodostuslämpö johdetaan maanpinnalle. Karkeat maalajit, kuten sora ja sepeli, sisältävät huomattavasti vähemmän vettä ja niiden lämmönjohtavuus on huonompi silttiin ja saveen verrattuna. Karkeiden maalajien routaantumissyvyys on suuri niiden alhaisen jäätymisvastuksen vuoksi. Siltti ja savi, joiden lämmönjohtavuus on suurempi, sisältävät huomattavasti enemmän vettä ja niiden routaantumissyvyys on pienempi. Karkeampi materiaali toimii eristävänä ja se estää routaantumista, kun se on korkean vesipitoisuuden omaavan materiaalin päällä. Tämä johtuu siitä, että vesipitoinen materiaali luovuttaa paljon lämpöä. 19

20 Vesi- ja viemärijohtojen lämmöneristys Maalajin tiiviys ja tiivistysaste Tiiviimpi maalaji ei ole niin huokoista ja sen vesipitoisuus on suurempi. Ympärystäyttömateriaalin hyvä tiivistys vähentää siis routaantumista. Vaihe 2 Routaantumissyvyyden määrittely Routaantumissyvyys vaihtelee voimakkaasti eri maalajien välillä pääasiassa vesipitoisuuden ja lämmönjohtavuuden mukaan. Routaantumissyvyys lasketaan maalajille hiekka ja sora. Muille maalajiryhmille ilmoitetaan korjauskerroin routaantumissyvyyden laskemista varten. Kallioleikkauksissa routaantumissyvyys määritellään ympärystäyttömateriaalin koostumuksen ja määrän perusteella. Epäselvissä tapauksissa käytetään maalajiryhmää kivi. Sopiva menetelmä routaantumissyvyyden ja mitoittavan pakkasmäärän määrittelemiseksi: 1. Määrittele vuoden keskilämpötila ja keskimääräisen lumipeitteen paksuus. Muista lumelta auratut alueet. Kuvat F ja G. 2. Määrittele sopiva korjauskerroin maalajille. Taulukko Korjaa pakkasmäärä lumipeitteisen maan putkille. Kuva 08. 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 4. Määrittele routaantumissyvyys maalajille hiekka ja sora kuvan 24 avulla. Korjaa tämän jälkeen routaantumissyvyys maalajin mukaan. 5. Määrittele uusi mitoitettu pakkasmäärä, joka perustuu korjattuun routaantumissyvyyteen. Kuva 09. Määrittele lopuksi kohtuullisuus huomioiden geologiset erityisolosuhteet. Maalaji Korjauskerroin Kivi - sepeli ja kivinen sora 1,4 Hiekka ja sora 1,0 Siltti 0,85 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Keskimääräinen lumenpaksuus Kuva 08: Lumipeitteen korjauskerroin (Savi, sekamaa, routiva maa) 1) Erittäin routiva maa 1) (0,7) 0,5 Vuoden keskilämpötila Turve, parkki 0,3 1) Kapillaarikosketuksessa pohjaveteen 1 2 Taulukko 01: Korjauskerroin eri maaperämateriaalien routaantumissyvyyden määrittelemiseksi. Huomaa, että savelle on erityinen mitoituskäyrästö, minkä vuoksi korjausta ei tarvitse tehdä ,0 2,0 3,0 4,0 Maksimipakkasmäärä 1000 h C Routasyvyys m Kuva 09: Routasyvyys maalajeissa, hiekka ja sora 20

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Sillansuunnittelu Helsinki 1999 TIEHALLINTO Siltayksikkö Pohjanrakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1999 ISBN 951-726-583-2

Lisätiedot

& Rakennusohje. suunnittelu-

& Rakennusohje. suunnittelu- & Rakennusohje suunnittelu- n Sisältö FOAMIT-VAAHTOLASI LABORATORIOKOKEET 1. Johdanto 3 2. Foamit -vaahtolasimurske kevennysrakenteissa 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Penger- ja siirtymärakenteet 4 2.3 Rakenteiden

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdot ja maantiet

Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpö Julkaisun nimi 1 Kaukolämpöjohdot ja maantiet Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Energiateollisuus ry Kaukolämpö Suositus L15/2005 ET-Kaukolämpökansio 2/3 2

Lisätiedot

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille Eristämisen pikkujätti - taskuopas rakentajille Heinäkuu 2007 Johdanto Rockwool haluaa tämän oppaan avulla antaa yleistiedot tarjoamistaan tuotteista ja palveluista. Oppaaseen on koottu kaikki oleelliset

Lisätiedot

www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain.

www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain. ISOVER kuormitusta kestävistä kattoeristeistä on helppo valita kuhunkin käyttöön sopiva lämmöneriste. Käytettävissä on yksinkertainen tuotevalikoima, mikä helpottaa oikean tuotteen valintaa. Käytettävä

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT 4 2. HARKKOPERUSTUKSET 7 2.1 Perustamistavan valinta 7 2.2 Matala

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi Leca -harkkorakenteet Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen PERUSTUKSET Leca Lex harkkorakenteet ULKOSEINÄT Leca Term ja Leca Design -rakenteet 4-14 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-14/1.5.2013 www.e-weber.fi

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

SGU. Kaivojen poraaminen energiaja vesihuoltoon opas NORMIKAIVO 07 NORMIMENETTELY VESI- JA ENERGIAKAIVOJEN TEKEMISEEN

SGU. Kaivojen poraaminen energiaja vesihuoltoon opas NORMIKAIVO 07 NORMIMENETTELY VESI- JA ENERGIAKAIVOJEN TEKEMISEEN NORMIKAIVO 07 Kaivojen poraaminen energiaja vesihuoltoon opas NORMIMENETTELY VESI- JA ENERGIAKAIVOJEN TEKEMISEEN SGU Sveriges geologiska undersökning (Ruotsin geologinen tutkimus) Normimenettely vesi-

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT YLEISESTI 3 1.1 Kevytsoraharkko tuotteena 4 1.2 Ainutlaatuinen seinärakenne 4 2. HARKKOPERUSTUSTEN suunnittelu

Lisätiedot

Leca. -kevytsorakatot. Suunnitteluohjeet. www.e-weber.fi. 5-10 / 6.10.2010 korvaa esitteen 5 10/15.4.2010

Leca. -kevytsorakatot. Suunnitteluohjeet. www.e-weber.fi. 5-10 / 6.10.2010 korvaa esitteen 5 10/15.4.2010 Leca -kevytsorakatot Suunnitteluohjeet 5-10 / 6.10.2010 korvaa esitteen 5 10/15.4.2010 www.e-weber.fi Kerrostaloja Leppävaarassa Espoossa SISÄLTÖ Kannen kuva: Toimistotalo Espoossa 1 OHJEEN SISÄLTÖ 3 2

Lisätiedot

Yksityisten teiden kunnossapito

Yksityisten teiden kunnossapito 1 Yksityisten teiden kunnossapito TIEHALLINTO Tie- ja liikenneolojen suunnittelu Helsinki 1999 2 1. painos ISBN 951-726-508-5 TIEL 2230053 Kalevan kirjapaino Oulu 1999 Julkaisun kustannus ja myynti: Tiehallinto,

Lisätiedot

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004 1 Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Lattialämmitetyn alapohjarakenteen rakennusfysikaalinen toiminta

Lattialämmitetyn alapohjarakenteen rakennusfysikaalinen toiminta Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan osasto. Talonrakennustekniikan laboratorio. Tutkimusraportti 128 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Structural Engineering

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti...

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje. www.pihakivi.com

Pihakivien asennusohje. www.pihakivi.com Pihakivien asennusohje www.pihakivi.com Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi 2 Pihakivien ja -laattojen käyttö 5 Pihakivien ja -laattojen valinta 6 Kiveyksen rakentamisen työvaiheet 7

Lisätiedot

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa 697 TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa TALVIOLOSUHTEET Talvikausi on se aika vuodesta, jolloin vuorokautinen keskilämpötila on nollan alapuolella. Etelä-Suomessa talven pituus on keskimäärin

Lisätiedot

Lämpö. Rakennusfysiikkaa rakennusinsinöörille. Rafnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright Rafnet-ryhmä LUONNOSVERSIO 27.9.

Lämpö. Rakennusfysiikkaa rakennusinsinöörille. Rafnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright Rafnet-ryhmä LUONNOSVERSIO 27.9. akennusfysiikkaa rakennusinsinöörille Lämpö afnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright afnet-ryhmä LUONNOSVESIO 7.9.004 akennusteollisuuden koulutuskeskus ATEKO Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suunnitteluohje. Suunnittelu. Lämmöntarve. Matalaenergiatalo. Pienenergiatalo. Passiivitalo, Nollaenergiatalo, Lähes nollaenergiatalo

Suunnitteluohje. Suunnittelu. Lämmöntarve. Matalaenergiatalo. Pienenergiatalo. Passiivitalo, Nollaenergiatalo, Lähes nollaenergiatalo Suunnitteluohje Suunnittelu Jotta lattialämmitysjärjestelmästä saataisiin paras mahdollinen hyöty, pitää se mitoittaa tarkasti. Seuraavat suunnitteluohjeet on tarkoitettu avuksi suunniteltaessa LK Lattialämmitysjärjestelmää.

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje

Pihakivien asennusohje www.pihakivi.com Pihakivien asennusohje Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi... 3 Pihakivien ja -laattojen käyttö... 4 Pihakivien ja -laattojen valinta... 5 Kiveyksen rakentamisvaiheet...

Lisätiedot