STYROFOAM Ratkaisut Maarakenteiden routasuojaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STYROFOAM Ratkaisut Maarakenteiden routasuojaus"

Transkriptio

1 CI/SfB (9-) Rn7 (M2) Syyskuu 2000 STYROFOAM Ratkaisut Maarakenteiden routasuojaus

2 * * * Sisältö Alkusanat Alkusanat Johdanto Teiden routasuojaus Lentokenttien routasuojaus Rautateiden routasuojaus Kevennykset Tämä esite kertoo liikennealueiden routasuojauksesta, liikennealueiden kevennyksistä, lentokenttien routasuojauksesta, vesi- ja viemärijohtojen lämmöneristämisestä sekä tunneleiden lämmöneristämisestä, käyttämällä STYROFOAMIA*, Dow'n valmistamaa sinistä suulakepuristettua polystyreeniä. Esite kattaa periaatteet, suunnittelutavat sekä asennusmenetelmät. Tunneleiden lämmöneristys Vesi- ja viemärijohtojen lämmöneristys Urheilukenttien routasuojaus ja lämmöneristys Johdanto Note Tämän esitteen sisältö voi muuttua. Kun suunnitellaan Styrofoamilla on tärkeätä seurata viimeisimpiä neuvoja ja suosituksia. Ota yhteyttä ja käy Dow'n kotisivulla Suomessa ilmasto- ja lämpötilavaihtelut ovat suuria. Routaa esiintyy koko maassa ja maan pohjoisosissa sen paksuus saattaa olla yli kolmekin metriä. Tiet sekä muut liikenneväylät ja rakenteet on suojattava niiden toimivuuden varmistamiseksi. Tehokas tapa on käyttää STYROFOAM eristyslevyjä. STYROFOAM-eristys ehkäisee routavaurioita ja alentaa samalla korjaus- ja kunnossapitokustannuksia. Levyjä on eri rakenteita ja ne voidaan siksi mitoittaa tarkasti pakkasmäärän ja käyttötarkoituksen mukaan. Tämän tyyppinen routaeristys on lisäksi usein yksinkertaisempaa ja edullisempaa kuin kaivaminen ja soralla täyttäminen. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu yleisimmät maarakenteiden routasuojaukset. Niissä kuvataan ainoastaan eri mahdollisuudet, eikä niitä ole tarkoitettu tarkoiksi suunnitteluohjeiksi. Routaeristys auttaa säilyttämään maaperään kesäaikana syntyvän lämpövaraston. Samalla estetään kylmän tunkeutuminen maahan niin, että muodostuu routaa ja routavaurioiden vaaraa. Tämä säästää huomattavasti kunnossapitokustannuksia ja alentaa energiankulutusta. *Dow Chemical Companyn tuotemerkki 02

3 Johdanto Pakkasmäärä Talven pakkasmäärä lasketaan ilman vuorokautisista keskilämpötiloista. Pakkasmäärää laskettaessa huomioidaan sekä posiitiviset että negatiiviset erot jäätymispisteeseen /1/. F = 24 Σ j (T f - T dj ) (1) jossa Alue B < Alue A Alue C < Alue D + B C 0 C - A D Aloitus Lopetus T d,j Syksy Talvi Kevät a) F on talven pakkasmäärä, Kh T f jäätymispiste 0 C Alue B > Alue A Alue C > Alue D T d,j vuorokauden keskilämpötila päivälle j, C + B C Pakkasmäärän laskennan aloitus- ja lopetusajankohdan määritys on esitetty kuvassa A. Kuvassa A (a) on esitetty tilanne, jossa syksyllä kylmän jakson jälkeen seuraa lyhyt lämmin jakso. Kylmän jakson pakkasmäärä on kuitenkin suurempi kuin lämpimän jakson lämpöastesumma, jolloin talven pakkasmäärän laskenta aloitetaan kylmän jakson alusta. b) 0 C - A Aloitus T d,j Kuva A. Pakkasmäärän laskennan aloitus- ja lopetusajankohdan määritys /1/. Lopetus Syksy Talvi Kevät D Kuvassa A (b) on esitetty tilanne, jossa lyhyen kylmän jakson jälkeen seuraa lämmin jakso, jonka lämpöastesumma on suurempi kuin kylmän jakson pakkasmäärä. Tällöin pakkasmäärän laskenta siirtyy aloitettavaksi lämpimän jakson jälkeen. Vastaavasti kuvassa A on esitetty pakkasmäärän laskennan lopetusajankohta. 03

4 Johdanto Pakkasmäärä riippuu talven ankaruudesta ja se vaihtelee huo- Kilpisjärvi Kilpisjärvi mattavastikin eri vuosina. Kuvassa B Inari Kh Inari Kh on esitetty maarakenteiden routasuojauksen mitoituksessa käytettävät pakkasmäärät F 2, F 5, F 10, F 20 ja F 50. Tilastolliset pakkasmäärät Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Sodankylä Kh Kh Rovaniemi Kuusamo Kemi Kh Kh Kh Kh Kh Kh Sodankylä Kh Rovaniemi Kuusamo Kh Kemi on laskettu ilmatieteenlaitoksen säähavainnoista jaksolta Kh Oulu Kajaani Kh Kh Kh Oulu Kajaani Kh Pakkasmääräkäyrien välillä arvot voidaan interpoloida suoraviivaisesti Kh Kokkola Kh Vassa Kuopio Joensuu Kh Kh Vassa Kokkola Seinajöki Kuopio Joensuu Kh Kylmävarastointikapasiteettia Seinajöki Jyväskylä Kh Kh Jyväskylä Kh koskevat vertailut on tehty erityyppisten routaeristysrakenteiden välillä. Ne on suoritettu Kh Pori Tampere Lappeenranta Kh Lahti Turku Kh Helsinki Kotka Kh Kh Pori Tampere Lappeenranta Lahti Turku Helsinki Kotka Kh Kh Kh eristysmateriaaleilla, joiden lämmönjohtavuus vaihtelee. Tulokset osoittavat, että erittäin herkästi routivan maaperän sora- /hiekkakerroksen paksuutta voidaan pienentää yli puoleen, jos eristyksessä käytetään SOLIMATE - eristyslevyjä Kh Kuva Bb: kerran 5 vuodessa toistuva pakkasmäärä F5, Kh Kilpisjärvi Inari Kh Kh Kh Kh Kh Kh Rovaniemi Kemi Sodankylä Kuusamo Kh Kh Kh Kh Kh Kuva Bd: kerran 20 vuodessa toistuva pakkasmäärä F20, Kh Kilpisjärvi Kh Inari Kh Sodankylä Kh Kh Kh Kh Kemi Rovaniemi Kuusamo Kh Kh Kh Kh Inari Kh Oulu Kajaani Oulu Kajaani Kh Kh Kh Kh Kokkola Kh Kh Kokkola Kh Sodankylä Kh Rovaniemi Kh Kuusamo Kemi Kh Oulu Kajaani Kh Kh Kh Kh Vassa Kh Kh Pori Turku Kuopio Seinajöki Jyväskylä Tampere Helsinki Lahti Kh Lappeenranta Kotka Joensuu Kh Kh Kh Kh Kh Kh Pori Vassa Turku Seinajöki Tampere Lahti Helsinki Kuopio Jyväskylä Lappeenranta Kotka Kh Joensuu Kh Kh Kh Kh Kokkola Kh Vassa Seinajöki Kuopio Jyväskylä Joensuu Kh Kuva Bc: kerran 10 vuodessa toistuva pakkasmäärä F10, Kh Kuva Be: kerran 50 vuodessa toistuva pakkasmäärä F50 Tampere Kh Pori Lappeenranta Lahti Kh Turku Helsinki Kotka Kh Kuva Ba: kerran 2 vuodessa toistuva pakkasmäärä F2, Kh 04

5 Teiden routasuojaus Johdanto Teiden routaeristys erittäin tehokkailla eristysmateriaaleilla on yhä yleisempää. SOLIMATE -tuotteilla uusien ja nykyisten teiden routasuojausta voidaan yksinkertaistaa ratkaisevasti. Teitä on eristetty STYROFOAMILLA jo yli 40 vuotta. Vanhin kohde on Edsvallatie Ruotsissa. SOLIMATE -tuotteet tarjoavat monia etuja niin tienpitäjille kuin käyttäjillekin. Parempi routasuojaus pienentää merkittävästi kunnossapitokustannuksia. Routavaurioilta säästynyt tie on turvallinen, ja lisäksi tasaisempi tie parantaa ajomukavuutta ja vähentää polttoaineenkulutusta, mistä on etua luonnon kannalta. Kun nykyisten teiden routaeristyksessä käytetään SOLIMATE -tuotteita, tierakenteelle joudutaan tekemään vähemmän töitä, mutta siitä huolimatta kantavuus säilyy hyvänä kelirikon aikana. Erittelyt Teiden eristysmateriaaleille asetetaan kaksi päävaatimusta: Riittävä eristyskyky kylmän tunkeutumista vastaan herkästi routivaan maahan rakenteen eliniän ajan (40 vuotta). Riittävä lujuus ja jäykkyys pitkä- ja lyhytaikaisissa kuormituksissa. Pienin sallittu puristuslujuus maks. 5% muodonmuutoksella = 0,25 MPa. Lisäksi vaaditaan, että materiaalin vastustuskyky ympäristövaikutuksille on hyvä ja että rakennustuotantomenetelmät ovat yksinkertaiset ja varmat. Eristyskerroksen paksuutta mitoitettaessa on huomioitava mm. ilmastovyöhykkeet, maaperän jäätymisvastus ja pakkasmäärä. Alueilla, joilla on lämpimät kesät, maaperään muodostuu suurempi lämpövarasto kuin alueilla, joilla kesät ovat viileämmät, vaikka alle 0 C lämpötilan vuorokausikeskiarvojen summa vuoden aikana on yhtä suuri. Myös tasaisuusluokka, maaperän routivuus, liikennekuormitus sekä maanrakennus- ja kunnossapitokustannukset vaikuttavat eristyskerroksen muotoiluun. Lisäksi esimerkiksi routimiselle alttiit tieosuudet ja paikat, joihin muodostuu helposti jäätä, saattavat vaatia erityistoimenpiteitä. Maaperän routivuus määritellään routakriteerien mukaan otettujen näytteiden perusteella. Eristyksen suojaamiseksi täytön yhteydessä sekä mahdollisen maanrakennusliikenteen varalta vaaditaan vahvistuskerros. Vahvistuskerroksen paksuus vähintään 0,25 m. solumuoville σ p 0,35 MPa vähintään 0,35 m, solumuoville 0,25 MPa σ p <0,35 MPa. Täryjyrää, jonka staattinen linjakuorma on yli 25 kn/m, ei saa käyttää solumuovia lähinnä olevan kerroksen tiivistämiseen. Puristuslujuus Jos mursketäyte on vähintään 25 cm, suositellaan SOLIMATE 400- levyä ja jos se on yli 35 cm, voidaan käyttää SOLIMATE 300-levyä. Sopiva tuotelaatu valitaan esitteestä STYROFOAM Tuotetiedot mitoittava kuormitusrasitus huomioiden. Ilmoitetut ominaisarvot murtorajatilassa on sijoitettu alempaan 5%-fraktiiliin. Näitä arvoja leimaavat normin SFS (ISO 844) mukaisesti mitatut lyhytaikaisarvot. Pitkäaikaisemmissa kuormituksissa arvoja on pienennettävä. Sallittu kuormitus pitkäaikaiskuormituksissa on laskettu 50 vuoden mukaan eikä sitä saa ylittää. Pienin sallittu lujuus maks. 5% muodonmuutoksessa on 0,25 MPa. 05

6 Teiden routasuojaus Lämmönjohtavuus Maarakenteiden lämmönvastusta mitoitettaessa on huomioitava eristyksen keräämä kosteus. SOLIMATE -tuotteet keräävät vain vähän kosteutta ja korjaus tehdään merkillä λ (delta lambda) - lisäys luokiteltuun lämmönjohtavuusarvoon. Teiden osalta eristyksen eristyskyky on laskettava 40 vuoden mukaan Ruotsin Tielaitoksen julkaisun 1990:42 mukaisesti. Ruotsin koestus- ja tutkimusinstituutti (SP) on laatinut raportin, joka sisältää selvityksen menetelmien soveltamisesta sekä johtopäätöksen. SOLIMATE tuotteet täyttävät VÄG 94:ssä ilmoitetut λ p 0,045 W/m K. Teiden varhainen liukkaus Aikaväli, jolloin tienpinnan lämpötila on alle -2 C tietyillä pinnoitetyypeillä, ilmaisee eriasteista liukkausvaaraa. Jäänmuodostuksen odottamattomat vaihtelut lyhyillä tieosuuksilla ovat erityisen vaarallisia. Herkästi jäätyvissä paikoissa, esim. vesistön läheisyydessä tai jatkuvassa varjossa, on oltava erittäin tarkkana. Eristetyn ja eristämättömän tien siirtymäkohtia ei saa sijoittaa tällaisiin paikkoihin tai kaarteisiin. Päällysrakenteet Päällysrakenteiden mitoitus Päällysrakenteiden mitoituksessa on huomioitava seuraavat tekijät: Tasaisuusluokka Pohjamaan routivuusluokka Ilmastovyöhyke Eristysmateriaali Liukkaus pakkasella Siirtymäkiila SOLIMATE -eristyslevyillä tehtävä routaeristys on asetettava aina eristyspatjan päälle. Suodatinkerros on tehtävä täyteen paksuuteensa mm - sekä eristyksen että siirtymäkiilan alla. Suodatinkerroksen pituuden ja kaltevuuden on oltava sama kuin penkereen. Suodatinkerros tasoitetaan ja tiivistetään täryjyrällä kuudella yliajokerralla. Eristys sijoitetaan suodatinkerroksen päälle yhtenä tai kahtena kerroksena. Kahta kerrosta käytetään pontittomille levyille, jolloin levyjen saumat limitetään niin, ettei niiden väliin jää rakoja. Levyt työnnetään tiiviisti yhteen ja lukitaan toisiinsa Foamlockkiinnityslaitteella. Eristyslevyjen päälle levitetään jakava kerros, jonka on oltava vähintään 350 mm. Jakava kerros on levitettävä varovasti niin, ettei eristys siirry pois paikaltaan. Eristys on vedettävä tienreunan yli. Ulosmenotiet on eristettävä vähintään 2,5 metrin matkalta. Vanhoja teitä parannettaessa suodatinkerros voidaan tehdä nykyisestä päällysrakenteesta, joka tasoitetaan. Liikennehäiriöiden vähentämiseksi joudutaan usein työskentelemään yhdellä ajoradalla kerrallaan. Keskelle asetettu tilapäinen sulkija helpottaa tienpuoliskojen eristyslevyjen yhteensovittamista. Etäisyyden ajoradan pintaan on kuitenkin oltava vähintään 50 cm. Koska eristävä kerros hidastaa lämmönvirtausta tien alusrakenteessa olevasta lämpövarastosta, tienpinta jäähtyy nopeammin kuin eristämättömillä tieosuuksilla. Siksi lämpötila voi laskea nollarajan alapuolelle nopeammin ja aiheuttaa odottamatonta jäätymistä ja liukkautta. Tätä voidaan ehkäistä edellä mainitulla 50 cm:llä (Suomessa 70 cm). Foamlock Kuva 04 Foamlock 06

7 Teiden routasuojaus Uudet tiet Uusien teiden ja liikenneväylien routaeristysvaatimuksia ohjaavat maan routivuus, tiestandardi, maanrakennus- ja kunnossapitokustannukset sekä liikennekuormitus. Kuvassa 01 on esitetty uuden tien periaatteellinen rakenne, jossa routasuojaus on toteutettu SOLIMATE -eristyslevyillä. Tie korjaukset Vanhojen teiden eristystä suunniteltaessa on huomioitava seuraavat tekijät: Routamitoitus Routamitoitus suoritetaan periaatteessa samalla tavalla uusille ja olemassa oleville teille. Tien tasaisuus jaetaan Ruotsissa luokkiin 1-5 VÄG 94:n kappaleen mukaisesti. Pienintä tasaisuusluokkaa merkitään numerolla 1. Tieluokka Moottoritiet ilmastovyöhykkeellá 1 ja 2 (Etelä-Ruotsi) Päätiet tai 110 km/htiet. KVL > 4000 Tasaisuusluok ka 5 4 Routivuusluokka Maalajit jaetaan VÄG 94:n kappaleen mukaisesti tieteknisen käytön osalta neljään routivuusluokkaan niiden routanousuominaisuuksien mukaan. Maaperäolosuhteet ja kuivatus Kantavuus, routivuus ja nykyisen päällysrakenteen routavauriot Geometriset olosuhteet (korkeudet, poikkileikkaukset...) Seututiet tai 90 km/htiet Paikallistiet tai 70 km/h-tiet Kävely- ja pyörätiet Suurin sallittu routanousu Liukkaus pakkasella Siirtymäkiila Tasaisuusluokka Sallitu routanousu mm Kaivot, rummut ja kiinteät rakenteet Liikennetekniset olosuhteet Routivuusluokka Kuvaus Esimerkkejä maalajeista Vanhoilla teillä eristys voidaan asentaa joko nykyisen päällysrakenteen päälle tai kaivaa maahan. Maahan kaivettu eristys saattaa olla paras ratkaisu asutuilla alueilla mm. korkeusmuutosten ja muiden tonttirajaongelmien välttämiseksi. Tällaisissa tapauksissa myös siirtymäkiilapituudet on sovitettava. 1 Routimattomat maalajit Näille on tunnusomaista, että routanousu routimisen aikana on yleensä merkityksetöntä. Luokka käsittää karkearakeiset maalajit sekä orgaaniset maalajit, joiden orgaaninen pitoisuus > 20%. Sr, Hk, hksr, srhk, SrMr, HkMr, Tv 2 Lievästi routivat maalajit Näille on tunnusomaista, että routanousu routimisen aikana on vähäistä. Luokka käsittää sekarakeiset maalajit, joiden hienoainespitoisuus on 30 painoprosenttia. sihk, sisr, sihkmr, sisrmr 3 Keskinkertaisesti routivat maalajit Näille on tunnusomaista, että routanousu routimisen aikana on kohtuullista. Luokka käsittää hienorakeiset maalajit, joiden savipitoisuus on > 40 painoprosenttia, sekarakeiset maalajit, joiden hienoainespitoisuus on > 30 painoprosenttia. Sa, SaMr, SiMr 4 Si, sasi, Erittäin routivat maalajit sisa, SiMr Näille on tunnusomaista, että routanousu routimisen aikana on voimakasta. Luokka käsittää hienorakeiset maalajit, joiden savipitoisuus on 40 painoprosenttia. 07

8 Teiden routasuojaus Eristepaksuus Tarvittava eristyspaksuus (mm) eri keskimääräisille pakkasmäärille F2 ja tasaisuusluokille. Routivuusluokkien 2 ja 3 penkereiden eristyksen yhteydessä annettuja taulukkoarvoja voidaan pienentää 10 mm:llä. Siirtymäkiila Liian jyrkkien siirtymäkohtien välttämiseksi eristettyjen ja eristämättömien ajoratojen välille tehdään siirtymäkiila pienentämällä eristyspaksuutta asteittain eristämätöntä tietä kohti mentäessä. Pakkasmäärä, h C Tasaisuusluokka 1-2 Tasaisuusluokka 3-5 Pakkasmäärä, h C Pohjamaan routivuusluokka2-3 Pohjamaan routivuusluokka 4 <7200 < Tarvittava paksuus (mm) levylle SOLIMATE 300 BE-A, SOLIMATE 300 BS-A, tai SOLIMATE 400 BS-A Eristyspaksuus VÄG 94:n mukaan levyille SOLIMATE 300 BE-A ja BS-A, tai SOLIMATE 400 BS-A Kallioleikkauksissa eristetään täydellä eristyspaksuudella, kunnes homogeenisen routivan maan paksuudeksi saadaan vähintään 1,0 m ennen siirtymäkiilan aloittamista. Uudet tiet Teiden uustuotannossa siirtymäkiilan Pakkasmäärä, h C Pohjamaan routivuusluokka2-3 Pohjamaan routivuusluokka 4 < , , , ,7 1,1 1,5 1,8 1,9 2,0 Tarvittava leveys (m) levylle SOLIMATE 300 BE-A, SOLIMATE 300 BS-A, tai. SOLIMATE 400 BS-A ,8 2,1 on VÄG 94:n luvun 4 kuvan mukaisesti oltava 16 metriä. Levyt asetetaan 0,6 m limittäin ja porrastetaan kuvan 1 mukaisesti. Levyt lukitaan toisiinsa Foamlockilla. Tie korjaukset Vanhojen teiden osalta saattaa usein olla tarpeen pidentää siirtymäkiilan pituus 24 metriin, jos vanhan tien rakenne ja routasuojaus on uuteen tiehen nähden huonompi. Rummut ja alikäytävät Rumpurakenteet routaeristetään kahdesta syystä. Jos päällä oleva ajorata on routaeristetty, halutaan estää rummun alta tapahtuvan routanousun aiheuttamat epätasaisuudet ja vauriot. Jos päällä olevaa tietä ei ole routaeristetty, tavoitteena on saavuttaa suoja epätasaista routanousua vastaan rummun ja ajoradan välisellä alueella. Kylmälle rummulle ei tarvita siirtymäkiilaa mutta lämpimille rummuille sellainen on kuitenkin oltava. Eristyksen ohentuminen 16,0 m Siirtymäkiilan pituus on usein sovitettava liittymä- ja pihateiden sekä toisaalta nykyisen tien routivuuden mukaan. Kuva 01 Epätasaisesti routiva maa Tasaisesti routiva/routimaton maa 08

9 Teiden routasuojaus Pakkaskuormitus kohoaa isojen rumpujen ja alikäytävien, kuten kävely- ja pyörätunneleiden, sisällä. Eristystarve sekä eristyspaksuus riippuvat täyttömassojen routivuudesta. Perustettaessa rumpuja routivaan maahan routasuojaus muotoillaan eristäväksi rumpupatjaksi VÄG 94:n luvun 4.8 mukaisesti. Eristyspaksuus mitoitetaan keskimääräisen pakkasmäärän F 2 ja pohjamaan routivuusluokan perusteella. Myös eristyksen laajuus rummun leveyssuunnassa määräytyy ilmastoluokan ja maaperän routivuusluokan perusteella. Pakkasvaikutus rummuissa vaihtelee SOLIMATE :n sijoitus leikkauksiin ja sen mukaan, juokseeko niissä vettä aukkoihin käy ilmi kuvasta 02. vai ovatko ne kuivia. Vesirumpujen Erityisen kylmillä alueilla saattaa olla pakkasvaikutus maaperään on tarpeen käyttää SOLIMATE: n alla olematon tai erittäin vähäinen. Talvella routimatonta maakerrosta. pienet rummut jäätyvät kuitenkin Eristyksen paksuus h10 luetaan usein kuiviksi, minkä vuoksi ne on pakkasmäärätaulukosta. Tulosta eristettävä routanousun estämiseksi. korjataan tarvittaessa alueen erityisen Pienet liittymärummut, joiden kylmiä paikkoja varten. Rumpujen ja sisähalkaisija on alle 0,6 metriä, on alikäytävien eristyspaksuus h 100 routasuojattava vain aukkojen lasketaan F 100 :n ja paikkakunnan kohdalta. Suurempien rumpujen ja vuosikeskilämpötilan perusteella. alikäytävien osalta pakkaskuormitus kasvaa suhteessa rummun halkaisijaan. Routimatonta maata Suurin sisämitta d (metriä) Pienin paksuus h SOLIMATE h k b Rummut*: 0,6<d 1,0 0,3 h10 d 1,0<d (0,3 + 0,1 d) h 10 Alikäytävät h 100 h k h k eristyspaksuus * d korvataan halkaisijamitalla metreinä. b SOLIMATE :n tarvittava paksuus rumpuja ja alikäytäviä varten. Kuva 02 09

10 Lentokenttien routasuojaus Johdanto Lentokenttien on täytettävä erittäin korkeat lujuus- ja tasaisuusvaatimukset. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että routasuojaukselle on asetettava erittäin tiukat vaatimukset. Siksi sekä siviili- että sotilaslentokenttien routaeristykseen käytetään Styrofoamia. Erittelyt Lentokoneen ollessa paikallaan sen pyöräkuormat ovat äärimmäisen suuret. Tämä asettaa erittäin kovat vaatimukset pinnoitukselle ja eristykselle. Niiden on kestettävä suuret pyöräkuormitukset ja laskeutumisten dynaamiset kuormitukset. Mekaaninen kuluminen on erittäin voimakasta laskeutumisissa ja jarrutuksissa sekä käännöksissä, jolloin pyörien kääntyminen on voimakasta. Pinnoitteen/eristyksen on kestettävä pitkäaikaista staattista kuormitusta konetta purettaessa ja kuormattaessa. STYROFOAM-ratkaisut SOLIMATE täyttää yleensä lentokentille asetettavat kuormitusvaatimukset. SOLIMATE 400-levyä käytetään erittäin kylmän ilmaston lentokentillä, jotta ikirouta säilyisi maaperässä kiitotien alla myös kesällä. Jakavan kerroksen paksuus määritellään pintaa kuormittavien kuormien sekä jakavassa kerroksessa tapahtuvan kuormajakauman perusteella. Pinnoitteena käytetään asfalttia tai betonia. SOLIMATE Betoni eristyslevyt Kuvatekstit: Sidottu kantava kerros massasidosteista sepeliä tai sementtistabiloitua materiaalia. Päällyste tiivistä asfalttia tai betonia. Eristyspatja sepeliä SOLIMATE eristyslevyt. Jakava (suoja-)kerros, jossa kantava sorakerros yläosassa ja kapillaarin katkaiseva materiaali alaosassa. Kiitoradat eristetään aina koko leveydeltään ja varustetaan siirtymäkiilalla pituussuunnassa. Siirtymäkiilan pituus sovitetaan yksilöllisesti, mutta sen on aina oltava vähintään 24 metriä. Radan leveyssuunnassa eristys reunustetaan ja varustetaan siirtymäkiilalla tarvittavassa määrin. 35,0-45,0 m 1:80 Eristys mitoitetaan aina yksilöllisesti kullekin lentokentälle erikseen ottaen huomioon paikalliset maaperä- ja ilmasto-olosuhteet. Eristyskerroksen paksuus määräytyy pakkasmäärän ja tasaisuusvaatimuksen perusteella. Routaeristys mitoitetaan paksummaksi kuin tierakenteessa, sillä pinnan tasaisuudelle asetetaan erittäin korkeat vaatimukset ja samalla kunnossapitotöiden tarve on pidettävä mahdollisimman pienenä. Suojakerros Eristysalusta sepelistä Kuva 03: Kiitoradan läpileikkaus Tiivis asfalttibetoni Kantava kerros sidotusta sepelistä tai sementtistabiloidusta materiaalista 10

11 Rautateiden routasuojaus Johdanto Ratarakenne eristetään, jotta estettäisiin routanousun aiheuttamat raiteiden asentomuutokset. Erittelyt Eristävä kerros asennetaan korkealle rataperustukseen ja levyjen ja ratapölkkyjen alareunan väliin jätetään vähintään 30 cm aluspengerrys. Routimisvaarasta riippuen SOLIMATE --levyjen alle tulee vaihtelevan paksuinen sepelipatja. Olemassa oleviin raiteisiin eristyslevyt kannattaa asentaa pengermateriaalin puhdistuksen yhteydessä. Jos asennettavien levyjen pituus on 4,0 tai 5,0 m, pengerpuhdistuskoneen puskulevyn on oltava vähintään 0,5 metriä levyjen pituutta leveämpi. Jos routasuojauksen paksuus on alle 100 mm, SOLIMATE -eristys voidaan asentaa yhtenä kerroksena. Levyjen on oltava pontattuja puolet levyn paksuudesta 60 mm syvällä pontilla levyjen pitkittäissivuilta kylmäsiltojen välttämiseksi. Kun eristyskerroksen paksuus on yli 100 mm, levyt asennetaan kahteen kerrokseen. Silloin voidaan käyttää pontittomia levyjä, koska toinen kerros asennetaan niin, että saumat tulevat limittäin alakerrokseen nähden. Siirtymäkiila Siirtymäkiilan pituus vaihtelee eristyspaksuuden mukaan. Siirtymäkiilalevyt kasvattavat eristyksen vaiheittain 30 mm:stä tarvittavaan routasuojapaksuuteen sekä pienentävät päinvastaisessa suunnassa paksuutta, kunnes eristys lakkaa. Siirtymäkiilaa ei tehdä sinne, missä eristysväli liittyy ilman raiteen routanousun vaaraa kiinteään rakennelmaan, esim. siltaan tai kallioon. Erittelyt on annettu julkaisussa BVF Sijoitus kaarteisiin Kaarteissa, joiden kaarresäde on alle 1500 m, voidaan käyttää kiilamaisia solumuovilevyjä. Niitä on saatavana vain erikoistilauksesta. Pituudeltaan 4,0-5,0 m levyjen kiilamuoto on 0,60 m:stä 0,40 m:iin leveyssuunnassa. Kaarteen kaarevuussäteestä riippuen kiilamaiset levyt asennetaan vaihtelevin välimatkoin. Routivan maan yläpinnan etäisyys korkeusviivasta, m Taulukko Kaarrelevyjä valmistetaan sekä yksiettä kaksikerrosasennukseen. Yhtä kerrosta varten on saatavana pontattuja levyjä oikealle ja vasemmalle kaartaviin kaarteisiin. Tilauksen yhteydessä on ilmoitettava kaarteen poikkeama oikealle tai vasemmalle suhteessa asennussuuntaan. Kahden kerroksen limittäissauma-asennukseen käytetään levyjä, joissa on suoraksi leikatut reunat. Ne sopivat sekä oikealle että vasemmalle kaartaviin kaarteisiin. Erikoistilauksesta voidaan valmistaa erityisen suurille kuormituksille tarkoitettuja levyjä. Asennus tehdään julkaisun BVF mukaisesti. Eristepaksuus Kuvassa 04 on esitetty mitoituskäyrästö STYROFOAMeristeen paksuuden määrittämiseksi pakkasmäärän ja routivan maan yläpinnan etäisyyden radan keskiviivasta suhteen Pakkasmäämä F (h C) STYROFOAM 100 mm STYROFOAM 75 mm STYROFOAM 50 mm STYROFOAM 25 mm Normaali radan rakenne Kuva 04: STYROFOAM-eristeen paksuuden määrittäminen 11

12 Kevennykset Johdanto Esimerkiksi rakennustyömaiden ja tiepenkereiden maaperän stabiliteetin parantamiseksi osa alla olevasta maaperästä voidaan korvata nk. SOLIMATE LW-A -kevyttäytteellä. Se mahdollistaa rakenteet heikosti kantavaan maahan. Menetelmää voidaan käyttää myös siltapenkereen massojen korvaamiseen. Tämä vähentää sillan tuen kuormitusta ja liikkumista. Kevennysrakenteita voidaan käyttää myös rakenteellisten kuormien vähentämiseen esimerkiksi maanalaisissa pysäköintitaloissa. SOLIMATE LW-A korvaa tällöin osan ylimmästä maakerroksesta. Menetelmä on yksinkertainen ja kustannustehokas, sillä vaihtoehtona on useimmiten vahvistaminen teräksellä tai betonilla. Painosäästö on merkittävä. 60 cm paksun maakerroksen alemman puoliskon korvaaminen suulakepuristetulla STYROFOAMpolystyreenivaahdolla alentaa painoa yli 500 kg/m 2. Painumien välttämiseksi on tärkeää, että kevennyslevyt ovat sileitä, ja etteivät ne muuta muotoaan staattisten tai dynaamisten kuormitusten vaikutuksesta. Erittelyt SOLIMATE LW-A on polystyreenivaahto, joka on kehitetty ja valmistettu erityisesti tie- ja vesisovelluksiin, joissa tarvitaan hyvää lujuutta ja erinomaista kosteudenkestävyyttä. Materiaalissa yhdistyvät erinomainen pitkäaikainen kosteudenkestävyys ja hyvä puristuslujuus. SOLIMATE LW-A ei muuta muotoaan eikä kutistu, mikä estää painumat ja laskeumat. Heikosti kantavan maan kantavuutta voidaan huomattavasti parantaa korvaamalla osa raskaasta maasta SOLIMATE LW-A-kevyttäytteellä. Materiaalia voidaan käyttää myös tieja ratapenkereiden kantavuuden parantamiseen. SOLIMATE LW-A:ta voidaan käyttää myös painumien rajoittamiseen, poistamiseen tai tasoittamiseen. Muita käyttökohteita ovat painumien tasoittaminen vahvistamattoman ja paaluilla vahvistetun osan välissä. SOLIMATE LW-A -kevyttäyte vähentää tukirakenteisiin kohdistuvaa maanpainetta (vaakapainetta). Tie Kevennys Mitoitus Ohjeet perustuvat Banverketin käsikirjaan Lättfyllning i järnvägsbankar (BVH ) ja ne koskevat rautateitä, mutta niitä voidaan käyttää perustietoina myös muissa sovelluksissa, esim. tiet ja sillat. Tilavuuspaino SOLIMATE LW-A:n ominaistilavuuspainoksi oletetaan 80 vuoden käyttöaikana nimellispaino plus mitoitusjakson vesimäärä, mikä vastaa arvoa 0,4 kn/m 3. Vaihtoehtoisesti ominaistilavuuspainoksi asetetaan 0 kn/m 3 epäsuotuisinta arvoa käytettäessä. Mitoittavaksi tilavuuspainoksi voidaan osavarmuuskertoimella 1,3 ja 80 vuoden käyttöajalla asettaa 1,0 kn/m 3. Tilanteissa, joissa on nousujen vaara, mitoitustilavuuspainoksi asetetaan - 10,0 kn/m 3. Tien kulutuspinta Kantava kerros Mahdollinen kevennys Kuva 05 12

13 Kevennykset Lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet Painumien välttämiseksi on tärkeää, että kevyttäytelevyt ovat sileitä ja etteivät ne muuta muotoaan staattisten tai dynaamisten kuormitusten vaikutuksesta. Erityisen tärkeää tämä on ratapenkereiden täytössä. Paksuustoleranssiksi on tästä syystä asetettu ± 0,5%. Puristuslujuudeksi on standardin SFS (ISO 844) mukaisesti määritellyssä lyhytaikaisessa kuormituksessa asetettu vähintään 0,25 MPa 5 % suhteellisessa muodonmuutoksessa tai murtumassa sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Dynaamisissa kuormituksissa on voimassa, että muodonmuutos 10 ja kuormitusvaihdoksen välillä ei saa ylittää 5:ttä prosenttia Banverketin erityisen koemenetelmän mukaisesti suoritettavissa dynaamisissa kuormituskokeissa. STYROFOAM-ratkaisut SOLIMATE LW-A toimitetaan kutistusmuoviin pakatuissa nipuissa, joiden nimellispaksuus on 400 mm. Vakiokoko x 600 mm. Muita pituuksia voidaan tarjota pyynnöstä. Niput levitetään routimattomalle, hyvin tasoitetulle, tiivistetylle ja kuivatetulle alustalle. Tasoitustäyte voi olla n. 0,1 m paksuinen kerros 0-20 mm luonnon- tai murskemateriaalia. Tiivistys suoritetaan vähintään 75 kg:n tärylevyllä neljällä yliajokerralla. Tasoitustäytteen pintakarkeus on ± 10 mm/3 metriä ja se saa poiketa korkeintaan ±20 mm teoreettisesta tasausviivasta. Niput asennetaan tiilikuviona niin, että saumat eivät tule toistensa kohdalle. Saumoja siirretään vähintään 0,3 m, poikkeustapauksissa pienimmillään 0,15 m. Asennus tapahtuu kerroksittain niin, että pituussuunta tulee vuorotellen tien/rautatien pituus- ja poikkisuuntaan. Nippujen väliset pystysaumat eivät saa olla yli 5 mm. Nippujen liikkuminen rakennusvaiheessa estetään kiinnittämällä uloimmat rivit. Noin 1 m:n pituiset lujiteteräkset pistetään solumuovin läpi 1-2 m välein. Kunkin kerroksen jatkuva tarkastus, että kerros on tasainen, on tarpeen. Mitä korkeampi täyte, sen tärkeämpää. Pengerkulmat määräytyvät geoteknisten olosuhteiden perusteella, mutta ne eivät saa missään tilanteessa olla jyrkempiä kuin 2:1. Täytteen sivujen on oltava porrastettuja, jos korkeus ei ole alle metrin. Tällöin voidaan rakentaa pystysivut. Luiskien tukeminen Täytteenä on käytettävä BVH D1.42 mukaista pohjasepelöintiä. Louhetta ei saa käyttää. Luiskien tukeminen on tehtävä varovasti. Sopiva menetelmä on nostaa täytemateriaali kaivinkoneen kauhalla/kuormakauhalla paikalleen. Täyte tiivistetään varovasti kauhalla tai tärylevyllä. Täytteen paksuuden solumuovipintaa vasten on oltava vähintään 0,5 m. Täytteen luiskakaltevuudeksi tehdään 1:2. 13

14 Kevennykset Päällysrakenne Tekniset tiedot BVH D1.42 mukainen täytemateriaali, ei louhe, levitetään varovasti solumuoville. HUOM! Täytemateriaalia ei saa SOLIMATE LW-A on Banverketin hyväksymä ja täyttää BVH vaatimukset. kipata suoraan solumuovinipuille, vaan ensimmäinen kerros on Ominaisuudet Menetelmä Suure SOLIMATE LW-A kipattava nippujen viereen ja levitettävä noin 0,4 m paksuksi kerrokseksi. Ensimmäinen kerros tiivistetään neljään kertaan täryjyrällä korkeintaan 20 ja vähintään 15 kn/m staattisella viivakuormalla tai Puristuslujuus (maks. 5% muodonmuutos) ISO 844 kpa 250 Dynaaminen muodonmuutos Banverket % < 5 Veden imeytyminen diffuusiossa EN til-% < 3 Pituus mm Leveys mm 600 Paksuus/paketti mm 400 Paksuustoleranssi % ± 0,5 vastaavan tiivistystehon omaavalla Solukaasu ilma laitteella. Diffuusiossa EN vol% < 3 Jäljellä oleva Kapillaarisuus ei pohjasepelöinti/sepelöinti levitetään kerrokseksi, jonka Lisätietoja saa esitteestä STYROFOAM Tuotetiedot tai kotisivultamme paksuus riippuu käytettävissä olevasta tiivistystyövälineestä. Tiivistys tehdään Mark AMA:n mukaisesti. Pyöräajoneuvot eivät saa liikennöidä pinnalla, ennen kuin vähintään 0,4 metrin päällysrakenne on levitetty solumuovin päälle. 14

15 Tunneleiden lämmöneristys Johdanto Tunnelien kaariin ja pohjalle tihkuu usein vettä kallioperästä. Mitä lähempää tunneliaukkoa vesi tulee, sitä suurempi vaara, että se jäätyy ja aiheuttaa paannejäätä. Vedenpaineen vuoksi vesi- ja jäämäärät saattavat olla huomattavia ja aiheuttaa turvallisuusongelmia. Tunneleiden routasuojaus saattaa olla tunnelin holvin vesi- ja routasuojausta ajoradan routasuojausta kuivatuksen jäätymissuojausta. Tunneleiden routasuojaus asettaa suuret vaatimukset eristysmateriaalille. Alhainen veden imeytyminen diffuusiossa, jäätymisen- ja sulamisenkestävyys ja korkea puristuslujuus ovat ominaisuuksia, joiden on säilyttävä tunnelin koko lasketun käyttöiän ajan (50 vuotta). STYROFOAM -tuotteet täyttävät nämä kaikki standardin SFS 12080, mukaiset vaatimukset. Kilpisjärvi Vassa h C h C Erittelyt h C h C Pori h C h C h C h C Turku Inari Rovaniemi Kemi Oulu Sodankylä Mitoituspakkasmäärät Kuusamo Kokkola Kuopio Seinajöki Jyväskylä Tampere Kajaani Lappeenranta Lahti Helsinki h C Kotka h C h C h C h C h C h C Joensuu h C h C h C h C h C Pakkanen pääsee aina tunneliin eri tekijöiden vuoksi, esim. tuuli, savupiippuilmiö, veto, liikenteen ja mekaanisen ilmanvaihdon imuvaikutus. STYROFOAM-eristeen paksuutta määritettäessä käytetään mitoituspakkasmääränä joko tilastollisesti keskimäärin kerran 20 vuodessa toistuvaa pakkasmäärää F 20 tai tilastollisesti keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvaa pakkasmäärää F 50 (kuva C). Kilpisjärvi h C h C h C h C h C Kuva C: Tilastollisesti keskimäärin kerran 20 vuodessa toistuva pakkasmäärä F 20 ja keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuva pakkasmäärä F 50. Pori h C h C h C h C Inari Sodankylä Kemi Kokkola Vassa Seinajöki Turku Tampere Rovaniemi Oulu Kuusamo Kuopio Jyväskylä Kajaani Lappeenranta Lahti Helsinki h C Kotka h C h C h C h C h C h C Joensuu h C h C h C h C Jos voidaan osoittaa, että tunnelin sisäilman pakkasmäärä on pienempi kuin ulkoilman pakkasmäärä, voidaan tunnelin lämmöneristeen mitoituksessa käyttää sisäilman mitoituspakkasmääriä F 20T tai F 50T. Tällaisia tunneleita voivat olla esim. pitkät tunnelit, joissa ei ole koneellista tuuletusta ja liikennemäärä on pieni tai tunneli, jonka lähistöllä on suoritettu lämpötilamittauksia vastaavanlaisessa tunnelissa (ilmasto, suuntaus, kaltevuus, pituus, poikkileikkaus ja tuuletus). 15

16 Tunneleiden lämmöneristys Tunnelin seinien ja katon lämmöneristeen mitoitus Liikennetunnelin seinien ja katon lämmöneristysrakenteeksi suositellaan ratkaisua, jossa kallion ja lämmöneristysrakenteen väliin jätetään ilmatila. Kylmien talvien yhteydessä (mitoitustalvi ja sitä ankarammat talvet) on yleistä, että talven aikana on pakkasjakso, jolloin Suomen olosuhteissa saattavat muutaman viikon ajan vuorokausikeskilämpötilat olla jopa C. Näissä olosuhteissa pakkanen tunkeutuu paksunkin lämmöneristeen läpi. Jos lämmöneristeen ja kallion välissä on ilmatila, niin lämmöneristeen takana voidaan lyhytaikaisesti sallia pakkaslämpötiloja rakenteiden vaurioitumatta. STYROFOAM -menetelmiä ovat tehdasvalmisteiset betonielementit, jotka on eristetty valmiiksi FLOORMATE 200:lla. Eristyksen paksuus mitoitetaan kyseisen paikan mitoituspakkasmäärän perusteella (kuva D) /2/. STYROFOAM-ratkaisut On tärkeää käyttää eristystä, jonka iskunkestävyys on hyvä, esim. FLOORMATE 200, koska tehdasvalmisteisten elementtien eristys saattaa kuljetuksen ja asennuksen aikana vahingoittua/painua kokoon (tiheys > 28 kg/m 2 ). Sen lisäksi eristyksellä on oltava hyvä vastustuskyky jäätymisen/sulamisen vaikutuksille kosteissa ympäristöissä (SFS 12091) erittäin alhainen veden imeytyminen diffuusiossa (SFS 12088) dokumentoidut 50-vuotisarvot lämmönjohtavuudesta. STYROFOAM -tuotteet täyttävät kaikki nämä vaatimukset, jotka on mainittu standardin SFS mukaisissa koemenetelmissä. Kallio Tiivistyskerros Betonielementti FLOORMATE 200 SL-A-N STYROFOAM eristeen paksuus, mm Mitoituspakkasmäärä F20, F50, ja F50T (h C) Kuva D: Seinien ja katon STYROFOAMeristeen paksuuden määritys. Tien pinta Kantava kerros FLOORMATE/SOLIMATE Salaojituskerros Putsattu kallio Kuva 06 16

17 Tunneleiden lämmöneristys Tunnelin pohjan lämmöneristeen mitoitus Ajoradan rakentamiseksi tunnelin pohja puhdistetaan vaadittavaan tasoon saakka, jotta päällysrakenteelle olisi tilaa. Alle jäävät tunnelimassat saattavat usein olla herkästi routivia, mikä saattaa aiheuttaa routapuhkeamia ja heikentää kantavuutta yhdessä vedenvirtauksen kanssa. Norjalaisissa ohjeissa esitetään, että salaojien sulana pitämiseksi on tierakenne eristettävä koko poikkileikkauksen osalta, jos pakkasmäärä tunnelissa ylittää 8000 h C. Kuvassa 07 on esitetty periaatekuva tunnelin tierakenteen salaojituksesta. Suomen olosuhteissa suositellaan koko tunnelin pohjan lämmöneristämistä. Lämmöneristepaksuuden määrittämisessä voidaan ottaa huomioon salaojan yläpuolisten rakennekerrosten lämmönvastukset. Tämä tarkoittaa käytännössä 20 mm ohuempia eristepaksuuksia pohjassa kuin seinässä ja katossa eristemateriaalin ollessa Styrofoamlevy. ➀ ➁ ➂ Kulutuskerros Sidekerros Kantava kerros ➃ FLOORMATE 500 SL-A-N / SOLIMATE 500 BS-A-N ➄ Sepeli 5-50 mm Kivituhkaa 4-8 mm ➅ Perusmaa Kuva 07: Tierakenne tunnelissa STYROFOAM-ratkaisut Eristeenä käytetään FLOORMATE 500 SL-A/ SOLIMATE 500 RS-A:ta. Edustaja voi tarvittaessa laskea muita laatuja (puristuslujuuksia). ➀ ➁ Eristykseen kohdistuva kuormitus rakennusaikana on yleensä mitoitettava (esim. sementtiroiskeella eristetyn sepelin levitys). ➂ ➃ ➄ ➅ On tärkeää käyttää eristysmateriaalia, jolla on hyvä ja pitkäkestoinen puristuslujuus (ks. SFS 1209). Tämä varmistaa, että eristys ei vaurioidu/huonone maanrakennusja käyttöjakson aikana. hyvä vastustuskyky jäätymisen/sulamisen vaikutuksille kosteissa ympäristöissä (SFS 1209) erittäin alhainen veden imeytyminen diffuusiossa (SFS 12088) dokumentoidut 50-vuotisarvot lämmönjohtavuudesta. STYROFOAM tuotteet täyttävät kaikki nämä vaatimukset, jotka mainitaan SSEN-koemenetelmissä. Laatoissa on oltava pontit, jotka estävät kylmäsiltojen muodostumisen. Ne on liitettävä yhteen Foamlockilla, jotta ne eivät liukuisi erilleen kantavan kerroksen rakentamisen yhteydessä. 17

18 Vesi- ja viemärijohtojen lämmöneristys Johdanto Häiriöttömän putkiverkon tärkeä edellytys on, että se on routasuojattu. Putkissa oleva vesi ei saa jäätyä. Routapuhkeamat eivät saa vahingoittaa putkijohtoja ja routavaurioiden aiheuttamien putkirikkojen vaara on eliminoitava. Vesi- ja viemärijohtojen eristysmateriaalille asetetaan tiukat vaatimukset. Sen on säilytettävä hyvä eristyskyky putkien koko käyttöiän ajan ( vuotta). Sen on myös kestettävä maanrakennusliikenteen aiheuttamat kuormitukset. Useat eri tekijät vaikuttavat routaantumissyvyyteen. Näitä ovat ilmastotekijät, maalajitekijät, pohjaveden korkeus, veden kyllästyminen, maaperän ja pintakerroksen koostumus sekä kuivatusolosuhteet. Lisäksi on huomioitava varastoituneen maalämmön tarjoama lämpölähde sekä virtaavan veden omalämpö. STYROFOAM-ratkaisut Vesi- ja viemärijohtojen eristäminen STYROFOAM :lla merkitsee suoria kustannussäästöjä, koska tällöin voidaan käyttää pienempää rakennussyvyyttä. Pienempi kaivuusyvyys vähentää maan tulevia painumia, joista on usein seurauksena vaurioita, jotka on korjattava. Kaivantojen aiheuttamat kasvillisuus- ja luontovauriot vähenevät samoin kuin mahdolliset tulevat vaikutukset pohjaveteen. Käyttö- ja kunnossapitokustannukset pystytään pitämään alhaisina, koska putkijohtoihin on helpompi päästä käsiksi. Yhdistäminen kaapeli- ja kaukolämpöverkkoihin helpottuu. Ne on jo nykyisin rakennettu matalampiin kaivantoihin. Erittelyt Vesi- ja viemärijohdot asennetaan täytemateriaalin 8-12 mm päälle. Myös putkien ympärille täytetään samanlaista täytemateriaalia sekä vähintään 100 mm putkien päälle. Eristyslevyjen päälle tulevan peitemateriaalin paksuus ei saa olla alle 0,65 m, yhteensä vähintään 0,8 m putkien päällä. Haaroituspisteet, venttiilit ja puhdistuskaivot eristetään yhtä huolellisesti kuin muu putkiverkko kylmäsiltojen välttämiseksi. Mitoitus Tässä kuvattu putkien suojausmenetelmä perustuu menetelmään, jonka on laatinut Norges Byggforskningsinstitut (NBI). Tässä ohjeessa kuvataan, kuinka mitoitus suoritetaan neljässä vaiheessa: Vaihe 1 Ilmastotekijöiden ym. määrittely Se, kuinka syvälle maahan routa tunkeutuu, riippuu useista eri tekijöistä. Ne sisältyvät suoraan tai epäsuorasti routaantumissyvyyden määrittelyyn. Tekijöitä on kahta tyyppiä: Ilmastotekijät Maalajitekijät Ilmastotekijät Routaantumissyvyyden määrityksessä käytetään suoraan kolmea tekijää. Ilman maksimipakkasmäärä. Mitoituspakkasmääränä käytetään tilastollisesti keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvaa pakkasmäärää (kuva E). Lumipeite. Koko talvikauden keskimääräiset lumen mitoitussyvyydet on esitetty kuvassa F. Vuosikeskilämpötila. Lumipeite vaikuttaa vuosikeskilämpötilaan niin, että maahan kohdistuva pakkaskuormitus on pienempi talvella. Kuvassa G on esitetty vuoden keskilämpötila kaudelta

19 Vesi- ja viemärijohtojen lämmöneristys Kilpisjärvi Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kokkola Inari Rovaniemi Sodankylä Kemi Oulu Kajaani Kuusamo Kuopio Vassa Seinajöki Jyväskylä Pori Tampere Lappeenranta Lahti Turku Helsinki Kotka Kh Kh 7000 h C Kh Kh Kh Kh Joensuu Kh Kh Kuva E: Tilastollisesti keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuva pakkasmäärä F50 /1/. 0,25 m Kilpisjärvi Vassa 0,15 m Pori 0,10 m 0,05 m 0,25 m 0,20 m Kokkola Kemi Inari Sodankylä Rovaniemi Oulu Seinajöki Jyväskylä Tampere Lahti 0,20 m Turku 0,30 m Helsinki 0,25 m 0,15 m 0,10 m Kuva F: Koko talvikauden keskimääräiset lumen mitoitussyvyydet /3/. Kajaani Kuopio 0,25 m Lappeenranta Kotka 0,30 m Kh Kuusamo Kh 0,35 m Joensuu Edellinen kesä sisältyy epäsuorasti routaantumissyvyyden määritystekijäksi maahan varastoituneena lämpönä. Lämpö siirtyy syvempiin maakerroksiin pääasiassa maan läpi valuvan sateen vaikutuksesta. Kesän sademäärä määrää siis suurelta osin kesälämpövaraston koon. Maalajitekijät Routaantumissyvyyteen vaikuttavia merkittäviä tekijöitä on kolme: Kilpisjärvi Vassa 5 4 Pori Kokkola Vesipitoisuus Routaantuvan maan lämmönjohtavuus 2 Inari Sodankylä Rovaniemi Kemi Oulu Seinajöki Jyväskylä Tampere Lahti Turku Helsinki Kuusamo Kajaani Kuopio Joensuu Lappeenranta Kotka Kuva G: Vuoden keskilämpötila ( C) kaudelta /4/. Maalajin tiiviys ja tiivistysaste Vesipitoisuus Vesipitoisuuden suurin merkitys on lämmössä, joka vapautuu veden jäätyessä. Siltti ja savi ovat maalajeja, joiden vesipitoisuus on suuri. Korkealla pohjavesitasolla on suuri merkitys, koska se yleensä muodostaa rajan routaantumisen jatkumiselle. Samalla pohjavesitaso kohottaa kapillaaristen maalajien vesipitoisuutta. Routaantuvan maan lämmönjohtavuus Lämmönjohtavuus ratkaisee, kuinka nopeasti maalämpö ja jäänmuodostuslämpö johdetaan maanpinnalle. Karkeat maalajit, kuten sora ja sepeli, sisältävät huomattavasti vähemmän vettä ja niiden lämmönjohtavuus on huonompi silttiin ja saveen verrattuna. Karkeiden maalajien routaantumissyvyys on suuri niiden alhaisen jäätymisvastuksen vuoksi. Siltti ja savi, joiden lämmönjohtavuus on suurempi, sisältävät huomattavasti enemmän vettä ja niiden routaantumissyvyys on pienempi. Karkeampi materiaali toimii eristävänä ja se estää routaantumista, kun se on korkean vesipitoisuuden omaavan materiaalin päällä. Tämä johtuu siitä, että vesipitoinen materiaali luovuttaa paljon lämpöä. 19

20 Vesi- ja viemärijohtojen lämmöneristys Maalajin tiiviys ja tiivistysaste Tiiviimpi maalaji ei ole niin huokoista ja sen vesipitoisuus on suurempi. Ympärystäyttömateriaalin hyvä tiivistys vähentää siis routaantumista. Vaihe 2 Routaantumissyvyyden määrittely Routaantumissyvyys vaihtelee voimakkaasti eri maalajien välillä pääasiassa vesipitoisuuden ja lämmönjohtavuuden mukaan. Routaantumissyvyys lasketaan maalajille hiekka ja sora. Muille maalajiryhmille ilmoitetaan korjauskerroin routaantumissyvyyden laskemista varten. Kallioleikkauksissa routaantumissyvyys määritellään ympärystäyttömateriaalin koostumuksen ja määrän perusteella. Epäselvissä tapauksissa käytetään maalajiryhmää kivi. Sopiva menetelmä routaantumissyvyyden ja mitoittavan pakkasmäärän määrittelemiseksi: 1. Määrittele vuoden keskilämpötila ja keskimääräisen lumipeitteen paksuus. Muista lumelta auratut alueet. Kuvat F ja G. 2. Määrittele sopiva korjauskerroin maalajille. Taulukko Korjaa pakkasmäärä lumipeitteisen maan putkille. Kuva 08. 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 4. Määrittele routaantumissyvyys maalajille hiekka ja sora kuvan 24 avulla. Korjaa tämän jälkeen routaantumissyvyys maalajin mukaan. 5. Määrittele uusi mitoitettu pakkasmäärä, joka perustuu korjattuun routaantumissyvyyteen. Kuva 09. Määrittele lopuksi kohtuullisuus huomioiden geologiset erityisolosuhteet. Maalaji Korjauskerroin Kivi - sepeli ja kivinen sora 1,4 Hiekka ja sora 1,0 Siltti 0,85 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Keskimääräinen lumenpaksuus Kuva 08: Lumipeitteen korjauskerroin (Savi, sekamaa, routiva maa) 1) Erittäin routiva maa 1) (0,7) 0,5 Vuoden keskilämpötila Turve, parkki 0,3 1) Kapillaarikosketuksessa pohjaveteen 1 2 Taulukko 01: Korjauskerroin eri maaperämateriaalien routaantumissyvyyden määrittelemiseksi. Huomaa, että savelle on erityinen mitoituskäyrästö, minkä vuoksi korjausta ei tarvitse tehdä ,0 2,0 3,0 4,0 Maksimipakkasmäärä 1000 h C Routasyvyys m Kuva 09: Routasyvyys maalajeissa, hiekka ja sora 20

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 43

Tietoa tiensuunnitteluun nro 43 Tietoa tiensuunnitteluun nro 43 Julkaisija: Tielaitos Tie- ja liikennetekniikka 17.5.1999 LOIVLUISKISTEN TEIEN KUIVTUS Johdanto Perinteisistä luiskakaltevuuksista (1:1,5 ja 1:3) ollaan siirtymässä loivempiin

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

Lumen teknisiä ominaisuuksia

Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumi syntyy ilmakehässä kun vesihöyrystä tiivistyneessä lämpötila laskee alle 0 C:n ja pilven sisällä on alijäähtynyttä vettä. Kun lämpötila on noin -5 C, vesihöyrystä, jäähiukkasista

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015 Viikkoharjoituksen palautuksen DEADLINE keskiviikkona 14.10.2015 klo 12.00 Palautus paperilla, joka lasku erillisenä: palautus joko laskuharjoituksiin tai

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS

UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 Diplomityön LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS välikatsaus Timo Tarkkio ESITYKSEN KULKU: - Työn esittely - Koekohteet - Kohteiden tuhkarakenteet - Tehdyt tutkimukset -

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Luonnos 5.11.2014 Viite 1510013691 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1 Päivämäärä Luonnos

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Leca-routasuojaus Suunnitteluohje

Leca-routasuojaus Suunnitteluohje Leca-routasuojaus Suunnitteluohje 3-20 1.1.2005 Korvaa esitteen 5-22 / 30.9.2003 www.maxit.fi Leca-sora routasuojausohje 1. Leca-sora routahaittojen estäjänä... 3 2. Leca-soran ja Leca-betonin ominaisuudet

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Pornaisten kunta LASKELMASELOSTUS. Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla PROJEKTINRO 5293

Pornaisten kunta LASKELMASELOSTUS. Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla PROJEKTINRO 5293 Pornaisten kunta Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla LASKELMASELOSTUS Geotekniset laskelmat ja päällysrakenteen mitoitus 22.2.2016 PROJEKTINRO 5293 Sipti Infra Oy Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

EPS koerakenne E18 Muurla

EPS koerakenne E18 Muurla EPS koerakenne E18 Muurla Leena Korkiala-Tanttu Aalto yliopisto Sisältö Taustaa ja tavoitteet Koekohde Kohteen suunnittelu ja rakentaminen Käyttäytyminen EPS lohkot Rakennekerrokset Pintamittaukset Johtopäätökset

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ 15.1.2016 1 (5) YLEISTÄ Suunnitelma on laadittu MH-Kivi Oy:n tiloille 702-416-1-194

Lisätiedot

18370 Johtokaivantojen virtaussulut RTS 09:17

18370 Johtokaivantojen virtaussulut RTS 09:17 1 RTS 09:17 Johtokaivantojen virtaussulut ovat rakenteita, joiden tarkoitus on rajoittaa tai sulkea kokonaan veden luonnollinen juoksu tai häiriintyneen maa-aineksen liikkuminen huonosti vettä läpäisevissä

Lisätiedot

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT Leca sorasta on Suomessa pitkäaikaiset ja hyvät käyttökokemukset. Leca sora ryömintatilassa Tuulettuvat ryömintätilat Uudis- ja korjausrakentaminen 3-12 / 5.9.2016 korvaa esitteen

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Teräsrunkoisen. perustaminen,

Teräsrunkoisen. perustaminen, Teräsrunkoisen kangaskatteisen hallin perustaminen, kun perustaminen tehdään ankkuroimalla pilarin pohjalevy terästangoilla maahan asfaltin päältä. FISE-PÄIVÄ 1.11.2006 Pentti Äystö 1 Luvanvaraiset rakennustoimenpiteet:

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

TIERAKENTEEN ROUTAMITOITUS

TIERAKENTEEN ROUTAMITOITUS TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 18 Espoo, 3.12.2001 TIERAKENTEEN ROUTAMITOITUS Seppo Saarelainen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 1 Alkusanat Tien pohja-

Lisätiedot

Sisus eristää, pinta koristaa

Sisus eristää, pinta koristaa Sisus eristää, pinta koristaa Akustiset katot Halltexilla Uudisrakentajan ja remontoijan oiva valinta on helposti asennettava Halltex-kattolevy. Ääntä vaimentavat materiaalit soveltuvat erityisesti kodin

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 21.11.2014 Työnumero 140107 LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkalan kunta Pirkkala ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779 TAMPERE Satakunnankatu 23

Lisätiedot

Kaivannon toiminnallinen suunnittelu

Kaivannon toiminnallinen suunnittelu RIL263-2014 Kaivanto-ohjeen koulutustilaisuus, Helsinki Kaivannon toiminnallinen suunnittelu Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Kaivannon ympäristövaikutusten hallinta 2. Kaivannon tilantarve 3. Rakennustyön

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS

VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS Pohjanvahvistuspäivä 21.8.2014 Kirsi Koivisto, Ramboll Finland Oy SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI JA MELUN LEVIÄMINEN Kivikko

Lisätiedot

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK 1 31 Kivipäällystäminen 315 Kantava kerros 31, 33 Päällyste 315 Kantava kerros 22341 Jakava kerros 22342 Suodatinkerros Pohjamaa Kuva 315:K1 Kantavan kerroksen sijainti rakenteessa. 3151 Sitomattomat kantavat

Lisätiedot

Vaahtolasimurske rakentamisessa

Vaahtolasimurske rakentamisessa Vaahtolasimurske rakentamisessa Jarmo Pekkala, diplomi-insinööri Myyntipäällikkö, Uusioaines Oy jarmo.pekkala@uusioaines.com Vaahtolasimurske on lasista valmistettua kevytkiviainesta. Sitä käytetään rakentamisessa

Lisätiedot

Nitraattiasetus (1250/2014)

Nitraattiasetus (1250/2014) Lannan varastointi, uutta: Lantalan ohjetilavuudet ovat muuttuneet, prosessoiduille lannoille on omat ohjetilavuudet. Myös nautojen alkuperäisroduille on omat lantalatilavuudet. Lantalan vähimmäistilavuuden

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Kingspan-ohjekortti nro. 109 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit

Lisätiedot

Hautausmaa julkisena ja toiminnallisena tilana

Hautausmaa julkisena ja toiminnallisena tilana Siikaniemi 26. 27.10. 2010 Hautausmaa julkisena ja toiminnallisena tilana Salpausselän haasteet ja mahdollisuudet Mari Aartolahti http://fi.wikipedia.org/wiki/salpaussel%c3%a4t Salpausselät Salpausselät

Lisätiedot

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT Tämä ohje täydentää vanhaa Ruukin RR-paalutusohjetta. Ohjeessa esitetään lujien teräslajista S550J2H valmistettujen RRs-paalujen materiaali- ja poikkileikkausominaisuudet

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI Huoletonta asumista talvipakkasilla 10 2016 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty vesijohto kohteisiin, joissa

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin LYHYESTI Voidaan käyttää kaikkialla, missä käytetään suorakaidekanavia. Matala rakenne. Pieni painehäviö vaimennuselementtien

Lisätiedot

Lämpöistä oppia Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka

Lämpöistä oppia Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Lämpöistä oppia Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Alkudemonstraatio Käsi lämpömittarina Laittakaa kolmeen eri altaaseen kylmää, haaleaa ja lämmintä vettä. 1) Pitäkää

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot