Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus"

Transkriptio

1 Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

2 Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: - kanavointi - uusi alikulkukäytävä - kiertotie Kadut: - K1 plv K2 (Kallentie) plv K3 plv K6 plv 0-50 (kääntöpaikka + odotustila) - Karhukunnaantie plv Rahtimiehentie plv Kevyenliikenteenväylät: - J1 plv J2 plv K3J plv K4J plv K5J plv K6J plv K7J plv K8J plv K10J plv K11J plv Pohjatutkimukset Alueen pohjaolosuhteita on selvitetty suunnittelun yhteydessä kairauksilla, koekuopituksella sekä näytteenotolla. Painokairauksia tehtiin 9 kpl, heijarikairauksia 2 kpl ja koekuoppia 8 kpl. Näytteitä otettiin 6 tutkimuspisteestä. Lisäksi alueelle asennettiin tulevan kevyenliikenteen alikulkukäytävän lähistölle pohjavesiputki. Alueelta oli lisäksi käytössä tammikuussa 2013 tehtyjen tutkimusten tulokset. Tutkimuspisteet on mitattu paikoilleen KKJ-koordinaatistossa ja pisteiden korkeudet ovat N 60 - järjestelmässä.

3 2.1 Maaperäkuvaus Vt 20 Kuusamontie (Varsitien risteys, alikulku) Tehtyjen tutkimusten mukaan tierakenne ja pohjaolosuhteet ovat vt:llä 20 seuraavat: - tien rakennekerrokset: asfaltti 0,10 m, murske 0,60 m, keskihiekkaa 2,30 m. - pohjamaa: hiekkamoreenia 2,6 m syvyydelle saakka, jonka alla on noin 1 m paksuinen kerros silttiä. Siltin alla pohjamaa jatkuu moreenina. - paino- ja heijarikairaukset ovat päättyneet kiveen 1,48...5,83 m syvyyteen maanpinnasta. Porakonekairaus on päättynyt kallioon 10,26 m syvyyteen maanpinnasta. Pohjamaa kuuluu kelpoisuusluokkaan H4 ja alusrakenneluokkaan sh. Vt 20 Kuusamontie kanavointi (Ritolantien pohjoispuolella) Tehtyjen tutkimusten mukaan tierakenne ja pohjaolosuhteet ovat Vt:llä 20 seuraavat: - tien rakennekerrokset: asfaltti 0,10 m / murske 0,30 m / hiekkamoreenia 1,70 m / hiekkaa 0,20 m. - pohjamaa: pinnassa on noin 0,4 m paksu kerros savea, jonka alla pohjamaa jatkuu sillttisenä hiekkamoreenina. Pohjamaa kuuluu kelpoisuusluokkaan H4 ja alusrakenneluokkaan sh. K1 plv Maanpinta vaihtelee alueella noin tasolla Tehtyjen tutkimusten mukaan pohjaolosuhteet ovat K1:lla seuraavat: - pinnassa on 0,4 0,6 m paksuinen kerros turvetta, jonka alla pohjamaa on savea noin 1,0 1,5 m syvyydelle maanpinnasta. Turve /savikerroksen alapuolella pohjamaa on routivaa hiekkamoreenia, jonka vesipitoisuus vaihtelee välillä 12,2 14,8 %. - kairaukset ovat päättyneet kiveen 2,36 4,68 syvyyteen maanpinnasta. Pohjamaa kuuluu kelpoisuusluokkaan U1 ja alusrakenneluokkaan si. K2 plv 0-51 Maanpinta vaihtelee alueella noin tasolla Tehtyjen tutkimusten mukaan pohjaolosuhteet ovat K2:lla seuraavat: - pinnassa on 0,4 m paksuinen kerros turvetta, jonka alla pohjamaa on savea noin 1,0 1,5 m syvyydelle maanpinnasta. Savikerroksen alapuolella on routivaa soramoreenia / hiekkamoreenia, jonka vesipitoisuus on 12,2 %. - kairaus on päättynyt kiveen 2,36 m syvyyteen maanpinnasta. Pohjamaa kuuluu kelpoisuusluokkaan U1 ja alusrakenneluokkaan si. K3 plv 0-34 Tehtyjen tutkimusten mukaan tierakenne ja pohjaolosuhteet ovat K3:lla seuraavat: - tien rakennekerrokset: murske/hiekkainen sora 0,2 m / keskihiekkaa 1,50 m (päällysteen paksuutta ei ole mitattu)

4 - pohjamaa: pinnassa noin 1m paksuinen kerros savea, jonka alla routivaa hiekkamoreenia Pohjamaa kuuluu kelpoisuusluokkaan U1 ja alusrakenneluokkaan si. Rahtimiehentie, Karhukunnaantie ja K6 (kääntöpaikka) Koekuopan perusteella tierakenne ja pohjaolosuhteet ovat Rahtimiehentiellä seuraavat: - tien rakennekerrokset: asfaltti 0,07 m / murske/keskihiekka 0,43 m / keskihiekkaa 0,3 m - pohjamaa: hiekkainen siltti Karhukunnaantiellä tierakenne ja pohjaolosuhteet ovat seuraavat: - tien rakennekerrokset: asfaltti 0,03 m / soramurske 0,8 m - pohjamaa: hiekkamoreenia Tehtyjen tutkimusten perusteella pohjamaa on alueella seuraava: - pinnassa on ohut kerros humusta. Humuskerroksen alla pohjamaa on silttistä hiekkaa noin 1,0 2,0 m syvyydelle saakka, jonka alapuolella pohjamaa on (siltti) moreenia. Painokairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maahan / määräsyvyydelle 3,60 5,0 m syvyyteen maanpinnasta. Pohjamaa kuuluu kelpoisuusluokkaan H4 ja alusrakenneluokkaan sh. J1 plv 0-97 Maanpinta vaihtelee alueella noin tasolla Tehtyjen tutkimusten mukaan pohjaolosuhteet ovat seuraavat: - hiekkamoreenia 2,6 m syvyydelle saakka, jonka alla on noin pl 60 todettu 1 m paksuinen kerros silttiä. Siltin alla pohjamaa jatkuu moreenina. - paino- ja heijarikairaukset ovat päättyneet kiveen 1,48...5,83 m syvyyteen maanpinnasta. Porakonekairaus on päättynyt kallioon 10,26 m syvyyteen maanpinnasta. Pohjamaa kuuluu kelpoisuusluokkaan H4 ja alusrakenneluokkaan sh. J2 plv K3J plv 0-10 Maanpinta vaihtelee alueella noin tasolla Tehtyjen tutkimusten mukaan tierakenne ja pohjaolosuhteet ovat seuraavat: - tien rakennekerrokset: murske 0,30 m / keskihiekkaa 2,0 m (päällysteen paksuutta ei ole mitattu) - pohjamaa: silttistä hiekkaa / hiekkamoreenia 3 m syvyyteen maanpinnasta Pohjamaa kuuluu kelpoisuusluokkaan H4 ja alusrakenneluokkaan sh. K4J plv Maanpinta vaihtelee alueella noin tasolla Tehtyjen tutkimusten mukaan pohjaolosuhteet ovat seuraavat: - pinnassa on noin 1,0 m paksuinen kerros turvetta / savista silttiä / pehmeää silttistä hiekkaa, jonka alla on kivistä hiekkamoreenia.

5 - kairaukset ovat päättyneet tiiviiseen kerrokseen / kiveen 2,74 6,27 syvyyteen maanpinnasta. Pohjamaa kuuluu kelpoisuusluokkaan U1 ja alusrakenneluokkaan si. K5J, K10J ja K11J Maanpinta vaihtelee alueella noin tasolla Tehtyjen tutkimusten mukaan tien rakenne on KJ5:lla seuraava: - asfaltti 0,04 m / soramursketta 0,96 m / soraa 0,55 m / hiekka 0,20 m / styrox 0,15 m / hiekka 0,25 m Tehtyjen tutkimusten perusteella pohjamaa on alueella seuraava: - pinnassa on ohut kerros humusta. Humuskerroksen alla pohjamaa on (savista) silttiä noin 1,0 2,0 m syvyydelle saakka, jonka alapuolella pohjamaa on silttimoreenia / hiekkamoreenia. Painokairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maahan / määräsyvyydelle 3,60 5,0 m syvyyteen maanpinnasta. Pohjamaa kuuluu kelpoisuusluokkaan U1 ja alusrakenneluokkaan si. K6J plv 0-95 Maanpinta vaihtelee alueella noin tasolla Tehtyjen tutkimusten perusteella pohjamaa on alueella seuraava: - pinnassa on ohut kerros humusta. Humuskerroksen alla pohjamaa on noin 1 m syvyydelle silttiä / silttistä hiekkaa, jonka alla pohjamaa on kivistä hiekkamoreenia. Painokairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maahan / kiveen 3,40 3,87 m syvyyteen maanpinnasta. Pohjamaa kuuluu kelpoisuusluokkaan U1 ja alusrakenneluokkaan si. K7J plv ja K8J plv Maanpinta vaihtelee alueella noin tasolla Tehtyjen tutkimusten perusteella pohjamaa on alueella seuraava: - pinnassa on ohut kerros humusta. Humuskerroksen alla pohjamaa on noin 1 m syvyydelle silttistä hiekkaa / savea, jonka alla pohjamaa on kivistä hiekkamoreenia. Painokairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maahan / kiveen 2,20 3,87 m syvyyteen maanpinnasta. Pohjamaa kuuluu kelpoisuusluokkaan U1 ja alusrakenneluokkaan si. 2.2 Pohjavesi Pohjavesipinta on noin tasolla Läheisen Iijoen pinta on noin tasossa +107,7.

6 3. Mitoitus Yleisten teiden mitoitus on tehty Liikenneviraston suunnitteluohjeen Tierakenteen suunnittelu (2004) mukaisesti. Mitoitusroudan syvyys on Pudasjärvellä 2,0 m. Vt20 Kuusamontie Pohjamaan alusrakenneluokka on sh (E= 20 MPa, t= 12 %). Mitoituksessa on käytetty kuormitusluokkana 10,0AB ja vaatimusluokkana V2. Tavoitekantavuutena kantavan käytetään 160 MPa ja päällysteen päältä 265 MPa. Mitoitusroudansyvyys alueella on 2,0 m. Suurin sallittu routanousu (RN sall ) on tasalaatuiselle pohjamaalle 70 mm ja sekalaatuiselle pohjamaalle 10 mm. K1, K2 ja K3 Pohjamaan alusrakenneluokka on sh (E= 20 MPa, t= 12 %). Mitoituksessa on käytetty kuormitusluokkana 0,4 AB ja vaatimusluokkana on käytetty V5. Tavoitekantavuutena kantavan kerroksen päältä käytetään 145 MPa ja päällysteen päältä 170 MPa. Suurin sallittu routanousu (RN sall ) on tasalaatuiselle pohjamaalle 160 mm ja sekalaatuiselle pohjamaalle 70 mm. Karhukunnaantie ja K6 Pohjamaan alusrakenneluokka on si (E= 20 MPa, t= 16 %). Mitoituksessa on käytetty kuormitusluokkana 0,4 AB ja vaatimusluokkana on käytetty V5. Tavoitekantavuutena kantavan kerroksen päältä käytetään 145 MPa ja päällysteen päältä 170 MPa. Suurin sallittu routanousu (RN sall ) on tasalaatuiselle pohjamaalle 160 mm ja sekalaatuiselle pohjamaalle 70 mm. Kevyenliikenteenväylät Kevyenliikenteenväylät kuuluvat vaatimusluokkaan K1. Luokassa K1 suurin sallittu routanousu (RN sall ) on tasalaatuisele pohjamaalle 70 mm ja sekalaatuiselle 30 mm, kun ei käytetä teräsverkkoa ja teräsverkolla routanousu (RN sall ) on tasalaatuisella 160 mm ja sekalaatuisella 130 mm. Mitoitusroudansyvyys on alueella 2,0 m. Erillisen kevyenliikenteenväylän tavoitekantavuutena kantavan käytetään 85 MPa ja päällysteen päältä 100 Mpa.

7 4. Rakenteet Vt 20 Kuusamontie Vt:lle 20 esitetään taulukon 1 mukaisia rakenteita. Kuvassa 1 on esitetty Vt:n 20 kantavuus- ja routanousu mitoitus. Pengermateriaalina on käytettävä routimatonta hiekkaa. Routanousun laskeminen Tiehallinnon turpoamakerroinmenetelmällä Kohde: Vt 20 Kuusamontie Laskija HP / SB Huom.: Tilaaja: Pvm: Vaatimusluokka: V2 Kuormitusluokka: 6 AB Alusrakenneluokka: sh Rakenne (tyyppipl.): 6 AB; V ; ; sh-1960-hk-m Päällyste AB 0,14 1, #### ##### Kantava KaM 0,20 0, #### ##### Jakava KaM 0,25 0, #### ##### Suodatin Hk 1,37 1, #### ##### 20 #### ##### 20 #### ##### 20 #### ##### 20 #### ##### 20 #### ##### Penger 20 #### ##### Pohjamaan routapaisumiskerroin/kantavuus RN lask 10 RN sall 10 0 RN sall 0 RN sall Rakennekerrosten paksuus 1,96 [m] 0,00 [m] 0,00 [m] Kantavuus päällysteen päältä 377 E vaad 265 ##### E vaad ##### E vaad päältä 171 E vaad 160 ##### E vaad ##### E vaad Kuva 1. Vt:n 20 kanavoinnin kantavuus- ja routanousumitoitus. Taulukko 1. Vt 20 esitettävät rakenteet. Rakenne sh-1960-m Päällyste AB 140 mm Kantava KaM 200 mm Jakava KaM 250 mm Suodatin Hk 1370 mm Yhteensä 1960 mm Kanavoinnin rakennekerrokset sovitetaan tarvittaessa tien nykyisiin rakennekerroksiin suodatinkerroksen paksuutta muuttamalla. Päällyste rakennetaan kahtena kerroksena; 50 mm ABK ja 50 mm AB. Vanhaan päällysteeseen jyrsitään 4 cm syvä ja 50 cm leveä tila ylimmälle päällystekerrokselle.

8 K1, K2 ja K3 Kaduille K1, K2 ja K3 esitetään taulukon 2 mukaisia rakenteita. Kuvassa 2 on esitetty katujen kantavuus- ja routanousumitoitus. Routanousun laskeminen Tiehallinnon turpoamakerroinmenetelmällä Kohde: K1, K2 ja K3 Laskija HP / SB Huom.: Tilaaja: Pvm: RN lask 70 RN sall RN sall 70 0 RN sall Rakennekerrosten paksuus 1,60 [m] 1,04 [m] 0,00 [m] Kantavuus päällysteen päältä 197 E vaad 341 E vaad ##### E vaad päältä 158 E vaad E vaad 145 ##### E vaad Kuva 2. Katujen k1, K2 ja K3 kantavuus- ja routanousumitoitus. Taulukko 2. Kaduille K1, K2 ja K3 esitettävät rakenteet. Väylä K1, K2 ja K3 K1, K2 ja K3 Rakenne si-1600-m si-1040-mahk Päällyste AB 50 mm AB 50 mm Kantava & Jakava KaM 400 mm KaM 200 mm Suodatin Hk 1150 mm MaHk 790 mm Yhteensä 1600 mm 1040 mm Vaatimusluokka: V5 V5 Kuormitusluokka: 0,4 AB 0,4 AB Alusrakenneluokka: si si Rakenne (tyyppipl.): 0,4 AB; V ,4 AB; V ; si-1600-m si-1040-mahk Päällyste AB 0,05 1, AB 0,05 1, ##### Kantava KaM 0,20 0, KaM 0,10 0, ##### Jakava KaM 0,20 0, KaM 0,10 0, ##### Suodatin Hk 1,15 1, MaHk 0,79 1, ##### Penger Pohjamaan routapaisumiskerroin/kantavuus

9 Rahtimiehentie, Karhukunnaantie ja K6 (kääntöpaikka) Karhukunnaantielle ja kadulle K6 esitetään taulukon 3 mukaisia rakenteita. Kuvassa 3 on esitetty kadun kantavuus- ja routanousumitoitus. Rahtimiehentiellä nostetaan tasausta noin 70 m matkalla. Tasauksen nosto murskeella ja uudelleen päällystäminen. Routanousun laskeminen Tiehallinnon turpoamakerroinmenetelmällä Kohde: K6 Laskija HP / SB Huom.: Tilaaja: Pvm: RN lask 70 RN sall RN sall 70 0 RN sall Rakennekerrosten paksuus 1,60 [m] 1,04 [m] 0,00 [m] Kantavuus päällysteen päältä 197 E vaad 341 E vaad ##### E vaad päältä 158 E vaad E vaad 145 ##### E vaad Kuva 3. Karhukunnaantien ja kadun K6 kantavuus- ja routanousumitoitus. Taulukko 3. Karhukunnaantielle ja kadulle K6 esitettävät rakenteet. Väylä Karhukunnaantie ja K6 Karhukunnaantie ja K6 Rakenne si-1600-m si-1040-mahk Päällyste AB 50 mm AB 50 mm Kantava & Jakava KaM 400 mm KaM 200 mm Suodatin Hk 1150 mm MaHk 790 mm Yhteensä 1600 mm 1040 mm Vaatimusluokka: V5 V5 Kuormitusluokka: 0,4 AB 0,4 AB Alusrakenneluokka: si si Rakenne (tyyppipl.): 0,4 AB; V ,4 AB; V ; si-1600-hk-m si-1040-mahk Päällyste AB 0,05 1, AB 0,05 1, ##### Kantava KaM 0,20 0, KaM 0,10 0, ##### Jakava KaM 0,20 0, KaM 0,10 0, ##### Suodatin Hk 1,15 1, MaHk 0,79 1, ##### Penger Pohjamaan routapaisumiskerroin/kantavuus

10 J1 plv 0-97 Kevyenliikenteenväylälle J1 esitetään taulukon 4 mukaisia rakenteita. Kuvassa 4 on esitetty J1:n kantavuus- ja routanousumitoitus. Kallio irtilouhitaan 0,5 m tasausviivasta. Kalliota vasten rakennetaan kiilat 1:10 kaltevuudessa 2,0 m syvyyteen. Rakennekerrokset kallion kohdalla 0,15 m mursketta + päällyste 0,04 m. Routanousun laskeminen Tiehallinnon turpoamakerroinmenetelmällä Kohde: J1 Laskija HP / SB Huom.: Tilaaja: Pvm: RN lask 29 RN sall RN sall 30 0 RN sall Rakennekerrosten paksuus 1,79 [m] 1,14 [m] 0,00 [m] Kantavuus päällysteen päältä 151 E vaad E vaad 100 ##### E vaad päältä 127 E vaad E vaad 85 ##### E vaad Kuva 4. J1:n kantavuus- ja routanousumitoitus. Taulukko 4. J1:lle esitettävät rakenteet. Väylä J1 J1 J1 Rakenne A-190-M sh-1790-m sh-1140-mahk Päällyste AB 40 mm AB 40 mm AB 40 mm Kantava & Jakava KaM 150 mm KaM 300 mm KaM 200 mm Suodatin Hk 1450 mm MaHk 900 mm Yhteensä 190 mm 1790 mm 1140 mm Vaatimusluokka: K1 K1 Kuormitusluokka: Erill.JP-tie Erill.JP-tie Alusrakenneluokka: sh sh Rakenne (tyyppipl.): Erill.JP-tie; K Erill.JP-tie; K ; sh-1790-hk-m sh-1140-mah Päällyste AB 0,04 1, AB 0,04 1, ##### Kantava KaM 0,15 0, KaM 0,10 0, ##### Jakava KaM 0,15 0, KaM 0,10 0, ##### Suodatin Hk 1,45 1, MaHk 0,90 1, ##### Penger Pohjamaan routapaisumiskerroin/kantavuus

11 J2 + K3J Kevyenliikenteenväylille J2 ja K3J esitetään taulukon 5 mukaisia rakenteita. Kuvassa 5 on esitetty J2:n kantavuus- ja routanousumitoitus. Routanousun laskeminen Tiehallinnon turpoamakerroinmenetelmällä Kohde: J2 plv ja K3J Laskija HP / SB Huom.: Tilaaja: Pvm: RN lask 29 RN sall RN sall 30 0 RN sall Rakennekerrosten paksuus 1,79 [m] 1,14 [m] 0,00 [m] Kantavuus päällysteen päältä 151 E vaad E vaad 100 ##### E vaad päältä 127 E vaad E vaad 85 ##### E vaad Kuva 5. J2:n ja K3J:n kantavuus- ja routanousumitoitus. Taulukko 5. J2:lle ja K3J:lle esitettävät rakenteet. Väylä J2 ja K3J J2 ja K3J Rakenne sh-1790-m sh-1140-mahk Päällyste AB 40 mm AB 40 mm Kantava & Jakava KaM 300 mm KaM 200 mm Suodatin Hk 1450 mm MaHk 900 mm Yhteensä 1790 mm 1140 mm Vaatimusluokka: K1 K1 Kuormitusluokka: Erill.JP-tie Erill.JP-tie Alusrakenneluokka: sh sh Rakenne (tyyppipl.): Erill.JP-tie; K Erill.JP-tie; K ; sh-1790-hk-m sh-1140-mah Päällyste AB 0,04 1, AB 0,04 1, ##### Kantava KaM 0,15 0, KaM 0,10 0, ##### Jakava KaM 0,15 0, KaM 0,10 0, ##### Suodatin Hk 1,45 1, MaHk 0,90 1, ##### Penger Pohjamaan routapaisumiskerroin/kantavuus K4J ja K6J Kevyenliikenteenväylille K4J ja K6J esitetään taulukon 6 mukaisia rakenteita. Kuvassa 6 on esitetty K4J:n ja K6J:n kantavuus- ja routanousumitoitus. Pohjamaa on tarvittaessa tasalaatuistettava moreeniosuuksilla.

12 Routanousun laskeminen Tiehallinnon turpoamakerroinmenetelmällä Kohde: K4J ja K6J Laskija HP / SB Huom.: pohjamaa tarvittaessa tasalaatuistettava Tilaaja: Pvm: RN lask 70 RN sall RN sall 70 0 RN sall Rakennekerrosten paksuus 1,59 [m] 1,03 [m] 0,00 [m] Kantavuus päällysteen päältä 151 E vaad E vaad 100 ##### E vaad päältä 127 E vaad E vaad 85 ##### E vaad Kuva 6. K4J:n ja K6J:n kantavuus- ja routanousumitoitus. Taulukko 6. K4J:lle ja K6J:lle esitettävät rakenteet. Väylä K4J ja K6J K4J ja K6J Rakenne si-1590-m si-1030-mahk Päällyste AB 40 mm AB 40 mm Kantava & Jakava KaM 300 mm KaM 200 mm Suodatin Hk 1250 mm MaHk 790 mm Yhteensä 1590 mm 1030 mm Vaatimusluokka: K1 K1 Kuormitusluokka: Erill.JP-tie Erill.JP-tie Alusrakenneluokka: si si Rakenne (tyyppipl.): Erill.JP-tie; K Erill.JP-tie; K ; si-1590-m si-1030-mahk Päällyste AB 0,04 1, AB 0,04 1, ##### Kantava KaM 0,15 0, KaM 0,10 0, ##### Jakava KaM 0,15 0, KaM 0,10 0, ##### Suodatin Hk 1,25 1, MaHk 0,79 1, ##### Penger Pohjamaan routapaisumiskerroin/kantavuus K5J Kevyenliikenteenväylän K5J tasausta nostetaan noin 18 m matkalla. Tasauksen nosto murskeella ja uudelleen päällystäminen. K7J plv K7J rakennetaan korotettuna kadun K1 viereen noin plv Korotetun kevyenliikenteenväylän K7J:lle esitetään taulukon 7 mukaisia rakenteita. Kuvassa 7 on esitetty K7J:n kantavuus- ja routanousumitoitus.

13 Routanousun laskeminen Tiehallinnon turpoamakerroinmenetelmällä Kohde: K7J Laskija HP / SB Huom.: Tilaaja: Pvm: RN lask 70 RN sall RN sall 70 0 RN sall Rakennekerrosten paksuus 1,59 [m] 1,03 [m] 0,00 [m] Kantavuus päällysteen päältä 151 E vaad 325 E vaad ##### E vaad päältä 127 E vaad E vaad 145 ##### E vaad Kuva 7. K7J:n kantavuus- ja routanousumitoitus. Taulukko 7. K7J:lle esitettävät rakenteet. Väylä K7J plv K7J plv Rakenne si-1590-m si-1030-mahk Päällyste AB 40 mm AB 40 mm Kantava & Jakava KaM 300 mm KaM 200 mm Suodatin Hk 1250 mm MaHk 790 mm Yhteensä 1590 mm 1030 mm Vaatimusluokka: K2 K2 Kuormitusluokka: korotettu korotettu Alusrakenneluokka: si si Rakenne (tyyppipl.): korotettu; K korotettu; K ; si-1590-hk-m si-1030-mahk Päällyste AB 0,04 1, AB 0,04 1, ##### Kantava KaM 0,15 0, KaM 0,10 0, ##### Jakava KaM 0,15 0, KaM 0,10 0, ##### Suodatin Hk 1,25 1, MaHk 0,79 1, ##### Penger Pohjamaan routapaisumiskerroin/kantavuus K7J plv ja K8J Kevyenliikenteenväylille K7J ja K8J esitetään taulukon 8 mukaisia rakenteita. Kuvassa 8 on esitetty K7J:n ja K8J:n kantavuus- ja routanousumitoitus. Pohjamaa on tarvittaessa tasalaatuistettava moreeniosuuksilla.

14 Routanousun laskeminen Tiehallinnon turpoamakerroinmenetelmällä Kohde: K7J ja K8J Laskija HP / SB Huom.: pohjamaa tarvittaessa tasalaatuistettava Tilaaja: Pvm: RN lask 70 RN sall RN sall 70 0 RN sall Rakennekerrosten paksuus 1,59 [m] 1,03 [m] 0,00 [m] Kantavuus päällysteen päältä 151 E vaad 325 E vaad ##### E vaad päältä 127 E vaad E vaad 85 ##### E vaad Kuva 8. K7J:n ja K8J:n kantavuus- ja routanousumitoitus. Taulukko 8. K7J:lle ja K8J:lle esitettävät rakenteet. Väylä K7J ja K8J K7J ja K8J Rakenne si-1590-m si-1030-mahk Päällyste AB 40 mm AB 40 mm Kantava & Jakava KaM 300 mm KaM 200 mm Suodatin Hk 1250 mm MaHk 790 mm Yhteensä 1590 mm 1030 mm Vaatimusluokka: K1 K1 Kuormitusluokka: rill. JP-tie erill.jp-tie Alusrakenneluokka: si si Rakenne (tyyppipl.): erill. JP-tie; K1-200 erill.jp-tie; K ; si-1590-hk-m si-1030-mahk Päällyste AB 0,04 1, AB 0,04 1, ##### Kantava KaM 0,15 0, KaM 0,10 0, ##### Jakava KaM 0,15 0, KaM 0,10 0, ##### Suodatin Hk 1,25 1, MaHk 0,79 1, ##### Penger Pohjamaan routapaisumiskerroin/kantavuus K10J ja K11J Kevyenliikenteenväylille K10J ja K11J esitetään taulukon 9 mukaisia rakenteita. Kuvassa 9 on esitetty K10J:n ja K11J:n kantavuus- ja routanousumitoitus. Pohjamaa on tarvittaessa tasalaatuistettava moreeniosuuksilla.

15 Routanousun laskeminen Tiehallinnon turpoamakerroinmenetelmällä Kohde: K10J ja K11J Laskija HP / SB Huom.: pohjamaa tasalaatuistettava Tilaaja: Pvm: RN lask 70 RN sall RN sall 70 0 RN sall Rakennekerrosten paksuus 1,59 [m] 1,03 [m] 0,00 [m] Kantavuus päällysteen päältä 151 E vaad 325 E vaad ##### E vaad päältä 127 E vaad E vaad 85 ##### E vaad Kuva 9. K10J:n ja K11J:n kantavuus- ja routanousumitoitus. Taulukko 9. K10:lle ja K11J:lle esitettävät rakenteet. Väylä K10J ja K11J K10J ja K11J Rakenne si-1590-m si-1030-mahk Päällyste AB 40 mm AB 40 mm Kantava & Jakava KaM 300 mm KaM 200 mm Suodatin Hk 1250 mm MaHk 790 mm Yhteensä 1590 mm 1030 mm Vaatimusluokka: K1 K1 Kuormitusluokka: erill.jp-tie erill.jp-tie Alusrakenneluokka: si si Rakenne (tyyppipl.): erill.jp-tie; K erill.jp-tie; K ; si-1590-hk-m si-1030-mahk Päällyste AB 0,04 1, AB 0,04 1, ##### Kantava KaM 0,15 0, KaM 0,10 0, ##### Jakava KaM 0,15 0, KaM 0,10 0, ##### Suodatin Hk 1,25 1, MaHk 0,79 1, ##### Penger Pohjamaan routapaisumiskerroin/kantavuus Oulussa Hannu Peltoniemi Hannu Peltoniemi Sanna Balk Sanna Balk

Vt3 Mustolan eritasoliittymä, vanhan kaatopaikan kohdalle rakennettavan rampin levityskaistan vakavuus- ja rakennetarkastelu

Vt3 Mustolan eritasoliittymä, vanhan kaatopaikan kohdalle rakennettavan rampin levityskaistan vakavuus- ja rakennetarkastelu Vt3 Mustolan eritasoliittymä, vanhan kaatopaikan kohdalle rakennettavan rampin levityskaistan vakavuus- ja rakennetarkastelu 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOHTEEN KUVAUS... 3 3. AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama vt22, OULU

Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama vt22, OULU Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama vt22, OULU TIESUUNNITELMA SUUNNITTELUPERUSTEET 15.5.2017 2(6) 1. SUUNNITTELUSSA ERITYISESTI HUOMIOITAVIA ASIOITA Kohde sijaitsee taajamassa, vilkkaasti

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

Pornaisten kunta LASKELMASELOSTUS. Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla PROJEKTINRO 5293

Pornaisten kunta LASKELMASELOSTUS. Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla PROJEKTINRO 5293 Pornaisten kunta Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla LASKELMASELOSTUS Geotekniset laskelmat ja päällysrakenteen mitoitus 22.2.2016 PROJEKTINRO 5293 Sipti Infra Oy Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Nysäkuja- Velhonkaari Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA Nysäkuja- Velhonkaari Rakennettavuusselvitys NURMIJÄRVEN KUNTA Nysäkuja- Velhonkaari Rakennettavuusselvitys 28.9.2015 2 Nurmijärven kunta Nysäkuja- Velhonkaari RAKENNETTAVUUSSELVITYS Sisällysluettelo 1 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSKOHDE 4 2 TUTKIMUKSET

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Luonnos 5.11.2014 Viite 1510013691 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1 Päivämäärä Luonnos

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

ROUSUN ALUE ASEMAKAAVAN LAATIMISEEN LIITTYVÄ MAAPERÄTUTKIMUS, RAKENNETTAVUUSSELVITYS JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

ROUSUN ALUE ASEMAKAAVAN LAATIMISEEN LIITTYVÄ MAAPERÄTUTKIMUS, RAKENNETTAVUUSSELVITYS JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Vastaanottaja Järvenpään kaupunki, kaupunkiympäristö, kaavoitus Päivämäärä 15.6.2011 Viite 82132293 ROUSUN ALUE ASEMAKAAVAN LAATIMISEEN LIITTYVÄ MAAPERÄTUTKIMUS, RAKENNETTAVUUSSELVITYS JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

Lisätiedot

SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO S/20034 20.1.2017 TAMPEREEN KAUPUNKI Siikin alikulkukäytävä, Tampere SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Hyväksynyt: XXXX/Tampereen kaupunki xx.x.2017 Sisältö sivu

Lisätiedot

UTAJÄRVI, LÄMPÖTIE MAAPERÄN RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Arto Seppänen Utajärven kunta Laitilantie UTAJÄRVI. Rakennettavuusselvitys 10.4.

UTAJÄRVI, LÄMPÖTIE MAAPERÄN RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Arto Seppänen Utajärven kunta Laitilantie UTAJÄRVI. Rakennettavuusselvitys 10.4. Vastaanottaja Arto Seppänen Utajärven kunta Laitilantie 5 91600 UTAJÄRVI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 10.4.2018 Viite 1510039652 UTAJÄRVI, LÄMPÖTIE MAAPERÄN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS PORNAINEN, AIDUNAUEEN ASEMAKAAVAN SWECO Ympäristö Oy Inststo Arcus Oy aatinut Tarkastanut Hyväksynyt N Vehmas / Arcus K Andersson-Berlin / Arcus J Heikkilä / Arcus 17-01-03 17-01-03 17-01-03 Sisällysluettelo

Lisätiedot

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com 20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 9.8.2012 HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä Työ nro Laatija Tarkastaja 9.8.2012 82139158 Mikko

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA, KUNTOTIE, RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HOLLOLAN KUNTA, KUNTOTIE, RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Hollolan kunta Kuntatekniikan päällikkö Ari Rinkinen Virastotie 3 15870 Hollola Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.6.2012 Viite 82143252-01 HOLLOLAN KUNTA, KUNTOTIE, HOLLOLAN KUNTA, KUNTOTIE,

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI UIMAHALLIEN SIJOITUSVAIHTOEHDOT ALUEIDEN POHJASUHDEKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS

IISALMEN KAUPUNKI UIMAHALLIEN SIJOITUSVAIHTOEHDOT ALUEIDEN POHJASUHDEKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS IISAMEN KAUPUNKI UIMAHAIEN SIJOITUSVAIHTOEHDOT AUEIDEN POHJASUHDEKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 26.2.2018 Viite 1539229 Versio 1 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1.EISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro Työnro 160091 Näsilinnankatu 40 Uudisrakennus Pohjatutkimusraportti 23.8.2016 A-Insinöörit Suunnittelu Oy ESPOO HELSINKI KUOPIO OULU PORI TAMPERE TURKU p. 0207 911 888, www.ains.fi Y-tunnus 0211382-6 Näsilinnankatu

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

Varilan koulu PERUSTAMISTAPASELVITYS. Sastamala. Projektinumero

Varilan koulu PERUSTAMISTAPASELVITYS. Sastamala. Projektinumero Projektinumero 2017-5 PERUSTAMISTAPASELVITYS Varilan koulu Sastamala PERUSTAMISTAPASELVITYS 20.01.2017 1(4) Projektinumero 2017-5 Varilan koulu Sastamala YLEISTÄ Rakennuskohde Toimeksiannosta olen laatinut

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 9757 KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 31.3.2003 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09)

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

SUUNNITTELU LAUKKA OY

SUUNNITTELU LAUKKA OY 1 SUUNNITTELU LAUKKA OY POHJATUTKIMUS puh 08 55 2.8.2011 Toripiha 1 85500 Nivala NIVALAN KAUPUNKI KEVYEN LIIKENTEEN SILLAT MALISJOKI KESKUSTASSA NIVALA 1. TEHTÄVÄ 2 2. TUTKIMUKSET. TUTKIMUSTULOKSET. PERUSTAMINEN

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ 0 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ KYTÖLÄN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS 24.5.2011 1 TYÖ NRO: 408058 TILAAJA: LAHDEN KAUPUNKI KOHDE: KYTÖLÄN KAAVA-ALUE LAHTI TEHTÄVÄ: RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI KOHTEEN ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 30.11.2016 Viite 1510030132 Versio 1 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut J. Hirvonen Ramboll Kirjastokatu 4 70100 Kuopio Finland

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601 Vastaanottaja Janakkalan kunta Leena Turkka Junttilantie 1 14200 Turenki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.3.2010 Viite 82127816 JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI

Lisätiedot

Kalajoentie Kalajoki MAAPERÄTUTKIMUS KALAJOELLA: LANKIPERÄ, KALAJOKI

Kalajoentie Kalajoki MAAPERÄTUTKIMUS KALAJOELLA: LANKIPERÄ, KALAJOKI Kalajoen kaupunki MAAPERÄTUTKIMUS Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 31.07.2018 MAAPERÄTUTKIMUS KALAJOELLA: LANKIPERÄ, KALAJOKI Yleistä Kalajoen kaupungin (Hannu Vähäkuopus) toimeksiannosta on KS Geokonsult

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI Vastaanottaja Loviisan kaupunki, vesiliikelaitos Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 31.5.2010 Viite 82130218 LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI RAKENNETTAVUUSSELVITYS LOVIISAN

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ YLIVIESKA SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ Siltasuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Lea Yläsaari Tarkastanut: 10.4.2017 Pekka Mantere Geosuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Arto Keski-Opas Tarkastanut:

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

XPS-LEVYN SOVELTUVUUS PEHMEIKÖLLE PERUSTETUN KADUN PÄÄLLYSRAKENTEESSA

XPS-LEVYN SOVELTUVUUS PEHMEIKÖLLE PERUSTETUN KADUN PÄÄLLYSRAKENTEESSA XPS-LEVYN SOVELTUVUUS PEHMEIKÖLLE PERUSTETUN KADUN PÄÄLLYSRAKENTEESSA 1 DIPLOMITYÖ 2 ESITYKSEN RUNKO Työn tausta ja tavoitteet Päällysrakenteen mitoituksen periaatteet Mitä tehtiin Tulokset Johtopäätökset

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K44073 T2 16.8.2017 ALUSTAVA KAUKLAHTI KAUPPAKUMPPANINTIE KORTTELI 44073 T2 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten

Lisätiedot

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: Kiinteistö Oy Federleynkatu 37 Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 5711 4.12.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 B 13110 HÄMEENLINNA Kiinteistö

Lisätiedot

1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet

1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet LIITE 1 1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet 1.1 Suunnittelussa ja mitoituksessa huomioitavaa Kevennyksen suunnittelu edellyttää kohteen kokonaisuuden arviointia. Ennen mitoitusta kartoitetaan

Lisätiedot

KIIMINGIN YRITYSPUISTON ASEMAKAAVAN SELVITYKSET MAAPERÄN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

KIIMINGIN YRITYSPUISTON ASEMAKAAVAN SELVITYKSET MAAPERÄN RAKENNETTAVUUSSELVITYS KIIMINGIN YRITYSPUISTON ASEMAKAAVAN SELVITYKSET MAAPERÄN RAKENNETTAVUUSSELVITYS KIIMINGIN YRITYSPUISTON ASEMAKAAVAN SELVITYKSET MAAPERÄN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Tarkastus 7.0.07 Päivämäärä 6.0.07 Laatija

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TYÖLÄJÄRVI-METSÄKYLÄ METSÄKYLÄ, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TYÖLÄJÄRVI-METSÄKYLÄ METSÄKYLÄ, YLÖJÄRVI Työ nro 11505 01.02.2016 RAKENNETTAVUUSSEVITYS YÖJÄRVEN KAUPUNKI TYÖÄJÄRVI-METSÄKYÄ METSÄKYÄ, YÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKAA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-368

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie TYÖSELITYS 3575 14.8.2012 ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 KULLAANMÄENTIE

Lisätiedot

Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA

Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-368

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 27.04.2012 Työnro 120007 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Cargotec Valmetinkatu Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 7330 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 4.11.2013 PARIKKALA 4.11.2013 7330 mh/pkm/po 2 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 1 YLEISTÄ Parikkalan kunnan toimeksiannosta

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS MULTISILLAN PÄIVÄKOTI TERÄVÄNKATU MULTISILTA, TAMPERE

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS MULTISILLAN PÄIVÄKOTI TERÄVÄNKATU MULTISILTA, TAMPERE Työ nro 11271 3.9.215 RAKENNETTAVUUSSELVITYS MULTISILLAN PÄIVÄKOTI TERÄVÄNKATU MULTISILTA, TAMPERE TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 3396 PIRKKALA PUH 3-368 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 3-368 33

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

GEOPALVELU OY TYÖ N:O SKOL jäsen

GEOPALVELU OY TYÖ N:O SKOL jäsen G P TYÖ N:O 17224 SKOL jäsen VIRKKULAN SENIORIKYLÄ 755 / 406 / 14 / 21 PALONUMMI SIUNTIO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 3.10.2017 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia -001 pohjatutkimusasemapiirros 1:500-002

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS Insinööritoimisto Geotesti Oy TYÖNRO 060292 RAKENNETTAVUUSSELVITYS AHLMANIN ALUE TAMPERE MPERE Insinööritoimisto Geotesti Oy DI Katri Saarelainen RAKENNETTAVUUSSELVITYS 05.12.2006 1(4) TYÖNRO 060292 Ahlmanin

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 10073 SKOL jäsen GUNNARLAN ALUETUTKIMUS Kaivurinkatu 08200 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 01.06.2010 Liitteenä 7 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja 13.3.

Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja 13.3. Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja..0 Espoon kaupunki Tekninen keskus Geotekniikkayksikkö Rakennettavuusluok

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

UTAJÄRVI, MUSTIKKAKANGAS

UTAJÄRVI, MUSTIKKAKANGAS Vastaanottaja Arto Seppänen Utajärven kunta Laitilantie 5 91600 UTAJÄRVI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 17.10.2017 Viite 1510036498 UTAJÄRVI, MUSTIKKAKANGAS MAAPERÄN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Heinolan kaupunki Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 10.6.2014 Viite 1510011290 HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA Päivämäärä 10.6.2014,

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K45085 T12 16.8.2017 ALUSTAVA ÅMINNE PULPETTIPOLKU KORTTELI 45085 T12 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunki. Roveksen alueen hulevesiselvitys ja alueellinen maaperätutkimus. Perustamistapa- ja pohjatutkimuslausunto

Seinäjoen kaupunki. Roveksen alueen hulevesiselvitys ja alueellinen maaperätutkimus. Perustamistapa- ja pohjatutkimuslausunto 943 Seinäjoen kaupunki Roveksen alueen hulevesiselvitys ja alueellinen maaperätutkimus Päivitys 30.9.2016 HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo ROVEKSEN

Lisätiedot

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORVOON KAUPUNKI Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus Perustamistapaohjeistus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23323 Perustamistapaohjeistus

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI G P GEOPALVELU OY TYÖ N:O 17125 SKOL jäsen KARLSÅKER OMAKOTITALOTONTIT 20, 22, 24 26 / 132 / KARLSÅKER / SIUNTIO Pellonkulma 02580 SIUNTIO 15.6.2017 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia -001 pintavaaitus

Lisätiedot

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Eteläinen asemakatu 2 11130 RIIHIMÄKI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 1.2.2011 Viite 82125243 09 RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS RIIHIMÄKI,

Lisätiedot

Tesoman Rautatiekortteli

Tesoman Rautatiekortteli Projektinumero 2014-13 POHJATUTKIMUSRAPORTTI Tesoman Rautatiekortteli TAMPERE / HRK Konsultointi Oy POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.05.2014 1(5) Projektinumero 2014-13 Tesoman Rautatiekortteli TAMPERE YLEISTÄ

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

RIIHIMÄKI, HUHTIMONMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RIIHIMÄKI, HUHTIMONMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 27.1.2016 Viite 1510022785 RIIHIMÄKI, HUHTIMONMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RIIHIMÄKI, HUHTIMONMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA Päivämäärä

Lisätiedot

GEOPALVELU OY TYÖ N:O SKOL jäsen

GEOPALVELU OY TYÖ N:O SKOL jäsen GEOPALVELU OY TYÖ N:O 18085 SKOL jäsen ALAKOULUN ALUETUTKIMUS Meijerintie 32700 HUITTINEN 9.5.2018 - liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002 pohjatutkimusleikkaus

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 14871 Sipoonlahden koulun laajentaminen Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 7.12.2016 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI Alangon alueellinen pohjatutkimus

LAPUAN KAUPUNKI Alangon alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSSEOSTUS 3636 26.10.2012 APUAN KAUPUNKI Alangon alueellinen pohjatutkimus 3636/POHJATUTKIMUSSEOSTUS SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 2 2 TUTKIMUSTUOKSET... 2 2.1 Tutkimuspaikka

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS ROHOLAN ALUE PÄLKÄNE

RAKENNETTAVUUSSELVITYS ROHOLAN ALUE PÄLKÄNE Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 1.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS ROHOLAN ALUE PÄLKÄNE RAKENNETTAVUUSSELVITYS ROHOLAN ALUE PÄLKÄNE Tarkastus 1/10/2015 Päivämäärä

Lisätiedot

GEOPALVELU OY TYÖ N:O SKOL jäsen

GEOPALVELU OY TYÖ N:O SKOL jäsen GEOPALVELU OY TYÖ N:O 18085 SKOL jäsen ALAKOULUN ALUETUTKIMUS Meijerintie 32700 HUITTINEN 9.5.2018 - liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002 pohjatutkimusleikkaus

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS TOURU MATTILANMÄKI JUVELA, TAMPERE

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS TOURU MATTILANMÄKI JUVELA, TAMPERE Työ nro 670 2.11.2011 RAKENNETTAVUUSSELVITYS TOURU MATTILANMÄKI JUVELA, TAMPERE TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-36 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-36 33 17 * Pohjarakennussuunnittelu

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

SUUNNITTELU LAUKKA OY

SUUNNITTELU LAUKKA OY 1 SUUNNITTELU LAUKKA OY POHJATUTKIMUS www.rakenne.fi 28.5.2017 Toripiha 1 85500 Nivala PALVELUKESKUS HETA HOIVAKOTI RATAKATU 8100 YLIVIESKA 1. TEHTÄVÄ 2 Suunnittelu Laukka Oy on Palvelukeskus Hetan toimeksiannosta

Lisätiedot

TERRAFAME OY:N KAIVOSHANKE. Geosuunnitelma Primary heap, lohkot 5 ja 6. Primary heap, lohkot 5 ja 6

TERRAFAME OY:N KAIVOSHANKE. Geosuunnitelma Primary heap, lohkot 5 ja 6. Primary heap, lohkot 5 ja 6 TERRAFAME OY:N KAIVOSHANKE Geosuunnitelma Primary heap, lohkot 5 ja 6 Primary heap, lohkot 5 ja 6 2 (4) TERRAFAME OY KAIVOSHANKE Geosuunnitelma; Primary heap, lohkot 5 ja 6 Yleistä Tämä geosuunnitelma

Lisätiedot

Työnro Hauralanranta. Rakennettavuusselvitys

Työnro Hauralanranta. Rakennettavuusselvitys Työnro 170091 Rakennettavuusselvitys 30.10.2017 2 (7) Työnro 170091 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tehdyt tutkimukset... 4 Ympäröivät rakennukset... 4 Pintasuhteet... 4 Pohjasuhteet... 4 Perustaminen...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE. Rakennettavuusselvitys. Työ: E Tampere,

NURMIJÄRVEN KUNTA KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE. Rakennettavuusselvitys. Työ: E Tampere, NURMIJÄRVEN KUNTA KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakennettavuusselvitys Työ: E26275 Tampere, 11.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 241 4000 Y-tunnus: 0564810-5 www.fmcgroup.fi Toimistot:

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015 Urakoitsijailtapäivä 2015 30.1.2015 Esityksen sisältö: Investointihankkeet 2015 Käynnissä olevat ELY-keskuksen omat uudet hankkeet Muiden

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS

UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS TOTEUTUNEET KOHTEET Kohde Rakenne pit. toteutunutkm Hyypiä areenan kenttä

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA Koulukatu 28 Puh. (08) 5354 700 Sähköposti: gb@geobotnia.fi 90100 Oulu Fax (08) 5354 710 Internet: www.geobotnia.fi Forsström Rakennus Oy Työ n:o 10539 PL 560 19.8.2008 67701 Kokkola RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

PERUSTAMISTAPASELVITYS / MAAPERÄTUTKIMUSRAPORTTI

PERUSTAMISTAPASELVITYS / MAAPERÄTUTKIMUSRAPORTTI 1/4 PERUSTAMISTAPASELVITYS / MAAPERÄTUTKIMUSRAPORTTI Lumijoen kunta Lumijoki, Rantakylä, kortteli 150, tontti 3 RMPService Oy Voikukkatie 14 C 90580 Oulu p. 050 4699640 email: ismo.immonen@rmpservice.fi

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

G271_7012 1 H.Palmu 23.03.2011 SIUNTION KUNTA PALONUMMEN ALUE KORTTELIT 171, 172, 173, 174 JA 175 02580 SIUNTIO YLEISPIIRTEINEN POHJATUTKIMUS Sisältö: Jakelu: 4s G:Geo2011\G271_7012\Tekniset_raportit\Tutkimusraportti.doc

Lisätiedot

13976 POHJOLA RAKENNUS OY SIPOON TOIVOLA ITÄINEN SUURSUONKUJA SIPOO POHJATUTKIMUS 26.11.2013 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111

Lisätiedot

Haka 18:72 rakennettavuusselvitys

Haka 18:72 rakennettavuusselvitys MUONION KUNTA Haka 18:72 rakennettavuusselvitys Rakennettavuusselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28407P001 Rakennettavuusselvitys 1 (7) N.Lahdenperä, C.Kravvaritis Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot