Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus SUY Strafica Oy D: 9/2009

2

3 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Heidi Saarinen, Strafi ca Oy Julkaisun nimi Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus Tiivistelmä HKL ja YTV tarjoavat tietoa joukkoliikenteestä useiden Internetissä ja mobiilisti toimivien palvelujen avulla. Palvelujen toiminnallisuudet ja käyttöliittymät poikkeavat toisistaan suuresti. Tässä työssä on kuvattu HKL:n, YTV:n ja kaupallisten yritysten tarjoamien matkustajainformaatiopalvelujen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Lisäksi on kuvattu käyttötapauksia, joihin nykyiset palvelut vastaavat ja käyttötapauksia, joihin palveluita kehittämällä voidaan vastata. Työssä on myös kerätty kokemuksia muutamasta ulkomailla käytössä olevasta palvelusta. Joukkoliikenteellä matkustavan tärkeimpiä tietotarpeita palvellaan nykyisin usean palvelun avulla. Tunnetuimpia niistä ovat Reittiopas ja Omat lähdöt -palvelut, joista on myös mobiiliversiot. Mobiiliversiot ovat Internet-versioita yksinkertaisempia ja niistä puuttuu joitakin ominaisuuksia. Tulevaisuudessa tulee panostaa erityisesti mobiilipalvelujen kehittämiseen ja kokeilla esimerkiksi paikannuksen hyödyntämistä. Käyttäjälle tulee tarjota apua matkan seurantaan ja opastukseen sekä reitin päivitykseen tarvittaessa. Häiriötietoa tulee tarjota nykyistä personoidummin. Myös palvelujen säännöllistä käyttöä tulee helpottaa. Palvelut on tarjottava mahdollisuuksien mukaan yhteisen palveluportaalin kautta. Lisäksi joitakin palveluja tulisi yhdistää. Palvelut tulee tehdä tutuiksi markkinoinnin avulla. Avainsanat (asiasanat) joukkoliikenne, matkustajainformaatio, mobiilipalvelu Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ISSN-numero ISBN-numero HKL:n julkaisusarja D: 9/2009 Painopaikka ja -vuosi Kieli Sivuja Liitteitä Helsinki 2009 Suomi

4 Publisher HELSINKI CITY TRANSPORT Planning Unit DESCRIPTION Date of publication Author(s) Heidi Saarinen, Strafi ca Oy Name of publication Evaluation of the public transport passenger information services and their development needs in the Helsinki Metropolitan area Abstract Helsinki City Transport and Helsinki Metropolitan Area Council offer many public transport Internetand mobile information services. Different services have different functions and user interfaces. This study describes the present situation and development needs of passenger information services offered by Helsinki City Transport, Helsinki Metropolitan Area Council and some commercial companies. It also shows the use cases that can be performed with existing services and proposes how the services should be developed in order to enable some other use cases. It also presents experiences from a few information services offered in Europe and USA. The most important information needs are served well today. The best known services are Journey Planner and My Departures, which have also mobile versions. The user interfaces in mobile versions are quite simple and lack some of the features that Internet services have. It is important in the future to develop especially mobile services, for example with user location. The service should guide the traveler en-route and offer alternatives when it is necessary, Traffi c disruption information must be offered in a personalized manner. Regular use of the services must be made easier. The services must be collected to a service portal. Some services can be combined. Key words public transport, passenger information, mobile service Other information Serie number ISSN number ISBN number HKL series D: 9/2009 Printing place and year Language Pages Appendices Helsinki 2009 Finnish

5 Esipuhe Joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus on tehty Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL:n ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:n toimeksiannosta. Työssä on kuvattu HKL:n, YTV:n ja kaupallisten yritysten tarjoamien sähköisten joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen nykytilaa, niiden hyviä ja huonoja puolia sekä kehitystarpeita. Työssä on myös kerätty kokemuksia muutamasta ulkomailla käytössä olevasta hyvästä palvelusta. Lisäksi on kuvattu käyttötapauksia, joihin nykyiset palvelut vastaavat sekä esitetty kehitysideoita, joiden avulla voidaan tarjota palveluja uusiin käyttötapauksiin. Vuoden 2010 alussa perustettava HSL tekee päätöksiä palvelujen kehittämisestä ja tarjoamisesta tulevaisuudessa. Tämä työ toimii apuna palvelujen tulevaisuudesta päätettäessä. Työn laadintaa ovat ohjanneet Kerkko Vanhanen HKL:stä ja Jari Honkonen YTV:stä. Työn konsulttina on toiminut Strafica Oy ja työstä on vastannut Heidi Saarinen. Työssä on haastateltu eri palvelujen kehittäjiä, kuten Mika Vuorio Logica:sta, Manu Mesimäki Seasam:sta, Mirjam de Groof REISinformatiegroup:sta Hollannista, Tom Spiekerman 511 Transit:sta USA:sta ja Petra Locker Västrafiken:sta. Lisäksi Tuomas Vanhanen on toiminut iphonelle tehdyn ReittiGPS-sovelluksen testaajana. Työ aloitettiin heinäkuussa 2009 ja se valmistui marraskuussa 2009.

6 Sisällysluettelo 1 Työn tausta ja tavoitteet Nykyisten palvelujen kuvaus Reittioppaat Tietoa aikatauluista, reiteistä ja häiriöistä Matkan seuranta ja opastus Muut palvelut Käyttötapaukset Periaatteet Pysäkille saapuvan seuraavan lähdön selvittäminen Matkustaminen lähtöpisteestä määränpäähän Palvelun jatkuva käyttö Palvelujen nykytilan arviointi Yhteenveto palveluista YTV:n Reittioppaat Omat lähdöt Muut palvelut Kokemukset muista hyvistä palveluista Göteborgin Mina Sidor -palvelu Hollannin palvelu San Franciscon 511 Transit -palvelu Muita esimerkkejä ulkomailta Palvelujen kehittämisen yleiset periaatteet Palvelukokonaisuuden toteutus Palvelujen uudet ominaisuudet ja tietosisällöt Kulkumuotojen yhdistäminen Joukkoliikenteen hintatiedot Käyttäjän paikannus ja matkan seuranta Tietoa paikoista, säästä ja esteettömyydestä Suositukset Liite 1. KAMO-palvelun näyttökuvat

7 1 Työn tausta ja tavoitteet HKL ja YTV tarjoavat pääkaupunkiseudulla liikkuville tietoa joukkoliikenteestä ja kevyen liikenteen reiteistä useiden sähköisten informaatiopalveluiden kautta. Pääsääntöisesti palvelut toimivat Internetissä ja osasta on tehty myös suppeampia, pienille päätelaitteille soveltuvia mobiili-internetversioita. Tekstiviestilippu on puhtaasti viestipohjainen palvelu. Lisäksi tarjolla on mobiiliversioiden käyttöä helpottava älyruutupalvelu, joka ohjaa käyttäjät lopullisiin mobiilipalveluihin. Myös yksityiset palveluntarjoajat tarjoavat omia palveluitaan, jotka hyödyntävät avoimesti tarjolla olevaa joukkoliikennetietoa. Käytössä olevat sähköiset palvelut ovat kehittyneet pitkälti erilaisten pilottien tuloksena ja niitä tarjotaan matkustajille erillispalveluina, joiden toiminnallisuus ja käyttöliittymä saattavat poiketa toisistaan merkittävästi. Käyttökokemus ei ole yhdenmukainen, minkä takia matkustajille voi olla vaikea hahmottaa tarjontaa ja löytää erilaisiin tarpeisiin parhaiten sopivia palveluja. Yhden palvelun käytön osaaminen ei takaa toisen sujuvaa käyttöä. Nykyisistä palveluista voidaan poimia sekä hyviä että huonoja esimerkkejä palvelun ulkoasusta, tietosisällöstä, toiminnallisuudesta ja käytettävyydestä. Nyt kun HSL aloittaa toimintansa ja olemassa olevista palveluista ja niiden kehittämisestä on saatu arvokasta kokemusta, on syytä miettiä, mitä palveluja tulevaisuudessa halutaan tarjota ja miten niiden avulla parhaiten vastataan käyttäjien tarpeisiin. Palvelujen toimintalogiikkaa on syytä yhdenmukaistaa ja on pohdittava, voidaanko palveluja mahdollisesti yhdistää suuremmiksi palvelukokonaisuuksiksi tai palveluportaaliksi. Tekniikan kehittyessä käyttäjille voidaan tarjota entistä monipuolisemmin tietoa joukkoliikenteestä. Tässä työssä kuvataan HKL:n ja YTV:n tarjoamien matkustajainformaatiopalvelujen nykytilaa ja arvioidaan palvelujen hyviä ja huonoja puolia sekä kehitystarpeita. Raportissa kuvataan käyttötapauksia, joihin nykyiset palvelut vastaavat. Lisäksi raporttiin on kerätty kokemuksia muutamista ulkomailla käytössä olevista hyvistä palveluista. Näiden pohjalta on kartoitettu uusia palvelutarpeita, joihin pääkaupunkiseudulla ei vielä ole toteutettu palvelua. Työ on toteutettu pääasiassa asiantuntija-arviointina. Lisäksi on haastateltu muutamaa nykyisten pääkaupunkiseudun palvelujen kehittäjää ja ulkomaisten palvelujen tarjoajaa. 2 Nykyisten palvelujen kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen sähköisistä matkustajainformaatiopalveluista suurin osa on tehty aluksi tavallista Internet-käyttöä varten. Myöhemmin palveluista on tehty myös suppeampia, pienille päätelaitteille eli mobiilikäyttöä varten soveltuvia selainversioita tai ladattavia sovelluksia. Osa niin kutsutuista täysversioista (tavallinen Internet-käyttö) toimii mainiosti myös uusimmilla pienten päätelaitteiden selaimilla, kun taas jotkut palvelut edellyttävät kunnolla toimiakseen suuren näytön, modernin selaimen ja melko ripeän tietoliikenneyhteyden. 4

8 Tässä on kuvattu HKL:n ja YTV:n palveluja sekä kaupallisia palveluja. Nykyisin kaupallisille palveluntarjoajille annetaan tiedot YTV:n ja HKL:n aikatauluista ja reiteistä. Kaupallisten palvelujen ongelmana ovat esimerkiksi vastuukysymykset. Reittiehdotuksesta ei vastaa palvelun tarjoaja (kaupallinen yritys) eikä tiedon tarjoaja (YTV/HKL). Kaupallinen palveluntarjoaja voi käyttää YTV:n tai HKL:n tarjoaman palvelun, esimerkiksi Reittioppaan avointa Internet-rajapintaa. Rajapinnan käyttö on ilmaista eikä vaadi lupaa tai tunnuksia. Tällöin kaupallisessa palvelussa voidaan esittää ainoastaan samankaltaisia tuloksia kuin alkuperäisessä palvelussa. Palvelun API-rajapintaa (Aplication Protocol Interface) käyttämällä voidaan käyttää alkuperäisen palvelun lukuarvoja, joiden perusteella voidaan laskea ja esittää tietoja uudessa palvelussa. API-rajapinnan kautta tieto saadaan xml-muodossa. Rajapinnan käytöstä on tehtävä sopimus YTV:n kanssa. Tietojen tarjoaminen kaupallisille osapuolille on kannattavaa, koska tietoja luovuttamalla voidaan markkinoille saada ominaisuuksiltaan erilaisia ja mahdollisesti jopa parempia palveluja, kuin YTV ja HKL itse tarjoavat. Seuraavassa kuvattujen palvelujen yhteydessä on esitetty alla olevien symbolien avulla, onko kuvattu palvelu HKL:n tai YTV:n vai kaupallisen yrityksen tarjoama. HKL:n tai YTV:n eli 2010 aloittavan HSL:n tarjoama palvelu kaupallinen palvelu 2.1 Reittioppaat Reittiopas Reittiopas on YTV:n tarjoama maksuton reittineuvontapalvelu, joka on suunnattu pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa sekä Kerava ja Kirkkonummi) joukkoliikennettä käyttäville. Palvelu hakee joukkoliikenneyhteyksiä hyödyntävän reitin käyttäjän määrittelemänä ajankohtana kahden käyttäjän antaman sijainnin välillä. Sijainti voi olla katuosoite, yleisesti tunnettu paikka tai joukkoliikenteen pysäkki. Sijainnin voi myös valita kartalta. Reititys sisältää myös kävelyosuudet. Palveluun voi tallentaa omia reittejä ja paikkoja toistuvaa käyttöä varten. Tarkennetun haun avulla käyttäjä voi määritellä esimerkiksi oman kävelynopeutensa, käytettävät liikennevälineet ja reititystyypin. Vanhaa Reittiopas-palvelua ei enää kehitetä eteenpäin, mutta se tulee jatkossakin olemaan käytettävissä, mahdollisesti classic lisäliitteellä. Reittioppaan pääversioksi otetaan Reittiopas Beta, ilman beta lisäliitettä. Taulukossa 1 on esitetty Reittiopas-palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. 5

9 Taulukko 1: Reittioppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (pysäkki, osoite, paikka), sijainti kartalla lähtöpaikka (aiemmin käytettyjen arvaus) (pysäkki, osoite, paikka), sijainti kartalla määränpää (aiemmin käytettyjen arvaus) kellonaika numero päivämäärä numero, kalenterista reititysajankohdan peruste lähtöaika, perillä vaihtomarginaali 0,1,2,3,,15 min kävelynopeus 30, 70, 100, 200, 300 m/min reittityyppi nopein, vähiten vaihtoja, lyhyin kävelymatka käytettävät liikennevälineet linja auto, metro, raitiovaunu, juna, pelkkä kävely esitettävien ehdotusten määrä 1,3,5 omat reitit tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen omat paikat tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen omat asetukset tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen reititysajankohta nyt, aiemmin, myöhemmin uusi reitti paluureitti, jatka reittiä määränpäästä matka aika min vaihtojen määrä kpl kävelymatkan pituus km käytettävät liikennevälineet, logo käytettävät linjat reitti kartalla osamatkojen lähtöpaikat ja määränpäät, kartalla osamatkojen lähtöajat ja saapumisajat käytettävien linjojen oletetut pysäkkien ohitusajat osamatkojen ilmansuunnat ja matkan pituudet, km pysäkkilistaus Parametritaulukkoa luetaan seuraavalla tavalla. Taulukko 2: Ohje parametritaulukon tulkintaan. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI Käyttäjä voi vaikuttaa kyseisiin parametreihin hakua tehdessään. Käyttäjä voi esimerkiksi määritellä lähtöpaikan. MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT Kertoo, missä muodossa parametrin voi määritellä. Esimerkiksi lähtöpaikan voi määritellä nä (pysäkit, osoitteet ja jotkin tunnetut paikat) tai valita sijainnin kartalta. Palvelu tulostaa kyseiset tiedot, esimerkiksi matkaajan. Kertoo, missä muodossa tieto tulostetaan. Esimerkiksi matka aika ilmoitetaan minuutteina. 6

10 Reittioppaan mobiiliversio Reittioppaasta on tehty selainversio myös pienille päätelaitteille mobiilikäyttöä varten. Versiota kutsutaan nykyisin nimellä Reittiopas-Pda). Reittioppaan mobiiliversio on tietosisällöltään Internet-versiota suppeampi ja sisältää perushakutoiminnon, mutta ei tarkennettua hakua. Kuvassa 1 on esitetty Reittioppaan mobiiliversion alkunäkymä ja taulukossa 3 palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Kuva 1. Reittioppaan mobiiliversion alkunäkymä. Taulukko 3: Reittioppaan mobiiliversiossa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI lähtöpaikka määränpää kellonaika päivämäärä reititysajankohdan peruste käytettävät liikennevälineet käytettävät linjat reitti osamatkojen lähtöpaikat osamatkojen lähtöajat ja perilläoloaika osamatkojen ilmansuunnat ja matkan pituudet MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (pysäkki, osoite, paikka) (pysäkki, osoite, paikka) numero numero lähtöaika, perillä kartalla, kartalla, km Reittiopas Beta Reittiopas Beta on edelleen kehitetty versio Reittioppaasta. Betalla tarkoitetaan kokeiluversiota. Palvelun ulkoasua ja toiminnallisuuksia on muokattu mm. käyttäjäpalautteiden pohjalta ja se sisältää aiempaa monipuolistetumpia reititysmahdollisuuksia. Tästä esimerkkinä on kauttakulkumahdollisuus. Reittiopas Betasta ei ole erillistä mobiiliversiota. 7

11 Taulukossa 4 on esitetty Reittiopas Beta -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 4: Reittiopas Betassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT lähtöpaikka (pysäkki, osoite, paikka) kauttakulkupaikka (pysäkki, osoite, paikka) kauttakulkupaikassa vietettävä aika numero määränpää (pysäkki, osoite, paikka) kellonaika numero päivämäärä kalenterista reititysajankohdan peruste lähtöaika, perillä vaihtomarginaali 0,1,2,3,,15 min kävelynopeus 30, 70, 100, 200, 300 m/min reittityyppi nopein, vähiten vaihtoja, lyhyin kävelymatka ei lippuvyöhykerajoitusta, Helsingin, Espoon, Käytettävät lippuvyöhykkeet Vantaan sisäinen lippu, YTV alue, Seutu linja auto, metro, raitiovaunu, juna, U linjat, käytettävät liikennevälineet palvelulinjat, pelkkä kävely esitettävien ehdotusten määrä 1,3,5 esteettömyystiedot valinta omat reitit (myös välipisteen tallennus) tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen omat paikat tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen omat asetukset tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen reititysajankohta nyt, aiemmin, myöhemmin uusi reitti paluureitti, jatka reittiä määränpäästä matka aika min kävelymatkan pituus km käytettävät liikennevälineet, logo käytettävät linjat reitti kartalla vaihtopaikat kartalla (iso ja pieni kartta) osamatkojen lähtöpaikat ja määränpäät, kartalla osamatkojen lähtöajat ja saapumisajat käytettävien linjojen oletetut pysäkkien ohitusajat pysäkkilistaus 8

12 Kevyen liikenteen Reittiopas Kevyen liikenteen Reittiopas etsii parhaan pyöräilyreitin pääkaupunkiseudulla. Reititys tapahtuu kahden annetun katuosoitteen, paikannimen tai kartalta valittujen pisteiden avulla. Tekstivaihtoehdossa palvelu ehdottaa mahdollisia valintoja kolmen merkin kirjoittamisen jälkeen. Reitin varrelle voi myös lisätä kauttakulkupisteitä klikkaamalla kartalta haluttua kohtaa. Palvelussa voi valita reititystavan suorimman reitin mukaan tai kevyen liikenteen väyliä, asfalttipäällysteisiä teitä tai sorapintaisia teitä suosien. Ajonopeutta voi itse säätää. Reittiä voi katsella joko karttapohjalla tai ilmakuvana. Palvelun avulla voi hakea myös esimerkiksi kaupunkipyörien telinepaikkojen, pyöräpysäköintipaikkojen, liikuntapaikkojen, kahviloiden ja ulkoilumajojen, rakennustyömaiden ja liikennevalojen sijainteja. Haettu reitti tulostetaan kartalle erottaen eri väylätyypit värisävyillä, kerrotaan reitin pituus ja laskennallinen ajoaika. Kevyen liikenteen Reittioppaasta ei ole erillistä mobiiliversiota ja palvelun käyttö on varsin kankeaa ja puutteellista matkapuhelimen selaimella. Ajax-teknologiaan perustuvan karttanäytön käyttö on mahdollista vain kohtuullisen uusilla selaimilla. Heinäkuusta 2009 lähtien on reitin voinut tallentaa ja ladata erillisenä tiedostona GPX ja KLM formaatteja tukeviin laitteisiin ja ohjelmiin, esimerkiksi Garminin navigaattoreihin ja Google Earth sekä Google Maps -ohjelmiin. Taulukossa 5 on esitetty Kevyen liikenteen Reittioppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 5: Kevyen liikenteen Reittioppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus muuta PARAMETRI lähtöpaikka määränpää reititystapa kohteet valmiita reittejä matkan pituus nopeus kesto reitti säätietoja linkkejä linkin lähetys MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (osoite, paikka), sijainti kartalla (osoite, paikka), sijainti kartalla kevyen liikenteen väyliä suosiva, asfalttipäällysteisiä suosiva, sorapintaisia suosiva, suorin reitti esim. kaupunkipyörät, pyöräpysäköinti, rakennustyömaat, liikuntapaikat, kahvilat ja ulkoilumajat, liikennevalot esim. Helsingin maisemareitit, Espoon rantaraitti km km/h min, kartalla, ilmakuvana, tien päällystetieto eri värein, kuvia Google Maps mobiiliversio (mobiili-sovelluksen lataus) (Internet-palvelu) Google Maps, joka tunnetaan myös nimellä Google Transit, on kaupallinen palvelu. Internet-palvelu ja Google Maps Mobiiliversio tarjoavat karttoja, reittiopastusta henkilöautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen sekä tietoa kaupallisista kohteista ja satelliittikuvituksen. 9

13 Google Maps -palveluun tehdään parhaillaan rajapintaan pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tietojen tarjoamiseksi. Mobiiliversio on suunniteltu liikkuvalle käyttäjälle ja se tarjoaa tiedon käyttäjän arvioidusta sijainnista (satelliitti- ja solupaikannus) sekä antaa mahdollisuuden jakaa omaa sijaintitietoa ja nähdä kavereiden sijaintitietoja. Palvelu on symbian-sovellus, joka tukee GPSpaikannusta. GPS-sovittimien tuki tulee käyttöjärjestelmän kautta ja ohjelma tukee sekä integroituja GPS-sovittimia että Bluetooth-GPS-sovittimia. Taulukossa 6 on esitetty Google Maps mobiliversiossa määriteltävät ja tulostettavat parametrit, jotka liittyvät reittiopastukseen joukkoliikennettä käyttäen. Taulukko 6: Google Maps mobiiliversiossa joukkoliikenteen reittiopastukseen liittyen määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus muuta PARAMETRI kohde alkupiste päätepiste päivämäärä ja aika reititysajankohdan peruste omat suosikit (maamerkit, henkilöt) kohde matka aika käytettävät liikennevälineet käytettävät linjat kävelyajat kävelyohjeet osamatkojen lähtöpaikat ja määränpäät osamatkojen lähtöajat ja saapumisajat käytettävien linjojen oletetut pysäkkien ohitusajat reitti kartalla julkisen liikenteen yhteystietoja hae päinvastaiset reittiohjeet MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT yritys, osoite, sijainti kartalla oma sijainti, osoite, yritys, sijainti kartalla, oma suosikki (aiemmin käytetyt listalla) osoite, yritys, sijainti kartalla, oma suosikki (aiemmin käytetyt listalla) lähtöaika, saapumisaika, viimeinen mahdollinen aika tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen sijainti kartalla, yhteystiedot, arvostelut tuntia ja minuuttia logo min, kartalla, kartalla ReittiGPS sovellus ladattavissa osoitteessa ReittiGPS on iphonelle tarkoitettu Reittiopas-palvelu, joka käyttää reitityksessä GPSpaikannusta ja YTV:n tarjoamia pääkaupunkiseudun joukkoliikenneaikatauluja. Puhelimeen ladattavasta sovelluksesta on sekä maksullinen että ilmainen versio. Taulukossa 7 on esitetty maksullisessa ReittiGPS -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. 10

14 Taulukko 7: ReittiGPS -palvelun maksullisessa versiossa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI lähtöpaikka määränpää kävelynopeus lähtöaika ja osamatkojen lähtöajat perilläoloaika matka aika kävelyaika kävelymatka käytettävät liikennevälineet käytettävät linjat reitti osamatkojen lähtöpaikat matkan aikana herätys lähestyvästä pysäkistä MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (osoite, paikka, pysäkki), haku puhelinluettelosta, oma sijainti (GPS/GSM) (osoite, paikka, pysäkki), haku puhelinluettelosta hidas, oletus, nopea, juoksu kellonaika kellonaika min min m kartalla, kartalla paikannuksen perusteella Palvelun ongelmana on, ettei siihen voi itse syöttää lähtöaikaa eli palvelu näyttää reitin ainoastaan sillä hetkellä kun käyttäjä katsoo sen. Muuten palvelua on helppo ja nopea käyttää. Ilmaisversiossa ei voi syöttää lähtöpaikkaa eikä hakea osoitetta puhelinluettelosta. Palvelua ei ole tässä muuten arvioitu. Tässä kuvatut parametrit ja arvio palvelusta on saatu iphonen reittioppaan maksullisen version käyttäjältä. Nokia Widget Reittiopas Nokian kehittämä Reittiopas on WidSets Java-sovelluksen kautta toimiva palvelu, joka ladataan matkapuhelimeen. Palvelun käyttö on puhelinoperaattorille maksettavia datasiirtomaksuja lukuun ottamatta ilmaista. WidSets toimii kaikkien uusien puhelinmallien kanssa, joissa on Java-tuki ja Internet-yhteys. YTV:n on tehnyt sopimuksen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tietojen tarjoamisesta palvelussa, mutta tietojen siirto palveluun on kesken. Palvelu tulee Nokian Ovi-palveluun, kun se on käytettävissä. Palvelu ei tämän työn aikana ollut ladattavissa puhelimeen, eikä sitä sen takia ole tässä työssä arvioitu. Reittiopas LB Reittiopas LB on YTV:n Reittiopasta käyttävä mobiili-client. Palvelusta on vasta demo, jonka lataaminen Nokian E70-malliin ei onnistunut. Tässä raportissa palvelua ei ole arvioitu. 2.2 Tietoa aikatauluista, reiteistä ja häiriöistä Omat lähdöt Omat lähdöt on HKL:n tarjoama aikataulupalvelu, jonka avulla voi etsiä pääkaupunkiseudulla sijaitsevien pysäkkien aikatauluja ja koostaa niistä aikataulunäkymiä juuri omiin tarpeisiin. Päivittyvän aikataulunäkymän voi avata esimerkiksi matkapuhelimeen, tietokoneelle tai aulatelevisioon. Aikataulujen selaaminen ei vaadi kirjautumista, mutta omien aikatau- 11

15 lujen koostaminen ja ylläpito vaativat rekisteröinnin. Palvelusta on aiemmin tarjottu myös sovellus, mutta nykyisin käytetään ainoastaan selainversiota. Taulukossa 8 on esitetty Omat lähdöt -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 8: Omat lähdöt -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI pysäkki linja suositut kohteet omat pysäkit (sisäänkirjautumalla) kellonaika sisäänkirjautuminen rekisteröinti pysäkin aikataulu esteettömyystiedot MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT pysäkin nimi, osoite, pysäkkinumero, kartalta linjanumero, kartalta valinta listasta (esim. kaupalliset kohteet, koulut ja oppilaitokset, kulttuuri ja tapahtumat, liikuntapaikat, liityntäpysäköinti) tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen muuttaminen, päivittäminen käyttäjätunnus ja salasana käyttäjätunnus, salasana, salasanan varmistus, kielen valinta, symboli Omat lähdöt mobiiliversio Palvelusta on tehty versio myös pienille päätelaitteille. Palvelu on käyttöliittymältään Internet-versiota karumpi, mutta mobiililaitteilla helpommin luettavissa. Palvelu vastaa sisällöltään Internet- versiota. Kuvassa 2 on esitetty Omat lähdöt mobiiliversion alkunäkymä. Kuva 2. Omat lähdöt -palvelun mobiiliversion alkunäkymä. Upcode älyruutu pysäkkiaikataulut (Upcode-sovelluksen lataus) Kaksiulotteisen viivakoodin, nk. älyruudun avulla voidaan helpottaa mobiilipalvelujen käyttöä. HKL on vienyt osalle pysäkeistään pysäkkikohtaiset älyruututarrat, joissa käytetään Upcoden tarjoamaa älyruututekniikkaa. Tekniikka voisi olla myös jokin muu 2Dviivakooditekniikka. Kameralla ja Internet-selaimella varustetulla matkapuhelimella ja Up- 12

16 code-älyruudun avulla matkustaja voi helposti hakea kyseisen pysäkin aikataulut Omat lähdöt -palvelusta. Älyruutu nopeuttaa aikataulun hakemista verrattuna Omat lähdöt -palvelun avaamiseen valikon kautta. Upcode-palvelun käyttö vaatii maksuttoman Upcode-sovelluksen asentamisen puhelimeen. Myös itse palvelun käyttö on maksutonta. Kaikki Helsingin joukkoliikennepysäkit on varustettu Upcode-älyruudulla. Buswatch (sovelluksen lataus) Buswatch on kaupallinen palvelu. Se hakee julkisilta Internet-sivuilta (pääkaupunkiseudulla YTV:n sivuilta) pysäkkikohtaiset aikataulutiedot matkapuhelimen näytölle. Ohjelma asennetaan puhelimeen. Haussa käytetään välityspalvelinta, joka minimoi siirrettävän tiedon määrän. Palvelu toimii Nokian S60 puhelimissa, S80 alustan 9300 ja 9500 kommunikaattoreissa ja joiltain osin uusissa S40 puhelimissa. Palvelu toimii Pääkaupunkiseudun lisäksi myös Tampereella. Palvelua ei ole arvioitu tässä työssä. Ajoneuvot kartalla Ajoneuvot kartalla-palvelu esittää palvelussa mukana olevien kulkuvälineiden reaaliaikaiset sijaintitiedot kartalla. Vuoden 2009 loppuun mennessä palvelu kattaa kaikki Helsingin raitiovaunut. Palvelun avulla voi katsoa esimerkiksi tietyn pysäkin, osoitteen tai paikan lähellä liikkuvat kulkuneuvot tai tietyn linjan sijainnin kartalla tai valita ajoneuvotyypin mukaan kartalle kaikki bussit, raitiovaunut tai molemmat. Taulukossa 9 on esitetty Ajoneuvot kartalla -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 9: Ajoneuvot kartalla -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI pysäkin nimi linja osoite tai paikka ajoneuvotyyppi pysäkki aikataulut linjan reitti ajoneuvon seuranta pysäkin sijainti linjan sijainti osoitteen tai paikan sijainti pysäkin aikataulut linjan reitti seurattavan ajoneuvon ennuste MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (ennakoiva nsyöttö) numero (arvaus) (arvaus) kaikki, linja autot, raitiovaunut valinta kartalta valinta kartalta on/off kartalla kartalla kartalla kartalla kartalla listana 13

17 Linjaopas Linjaopas on Reittioppaan rinnakkaispalvelu, jonka avulla voi tarkastella yksittäisen linjan reittiä. Linjaoppaasta ei ole mobiiliversiota, mutta sen selainpohjaisen version käyttäminen onnistuu myös mobiilisti, vanhemmilla puhelinmalleilla tosin hitaasti. Taulukossa 10 on esitetty Linjaoppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 10: Linjaoppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. PARAMETRI käyttäjän valittavissa olevat parametrit paikka tai linja linjan/linjojen reitti tulostus pysäkki linkki reittioppaan lähtöpaikaksi tai muuta määränpääksi MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT, hakemistosta (paikka, osoite, pysäkki, linja, linjat), kartalla, kartalla Poikkeusinfo Tietoa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen äkillisistä ja ennalta tiedossa olevista reitti- ja aikataulumuutoksista antaa HKL:n tarjoama Poikkeusinfopalvelu, joka on integroitu lähes kaikkiin näyttölaitteisiin ja sähköisiin informaatiopalveluihin. Poikkeustiedotteet -palvelussa on ilmoitettu pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä koskevista, yli 15 minuutin poikkeuksista ja ennakkoon tiedetyistä liikennejärjestelyistä ja perutuista bussilähdöistä. Palveluun rekisteröitymällä voi vastaanottaa poikkeustiedotteet maksutta sähköpostiin. Poikkeustiedotteet näkyvät oman palvelunsa lisäksi Omat lähdöt -palvelussa ja Reittioppaassa sekä esimerkiksi pysäkki- ja terminaalinäytöissä. Palvelusta on tehty myös oma versionsa pienille päätelaitteille ja poikkeustietoja voi kysyä myös viestillä. Tekstiviesti sisältää tietyn pysäkin seuraavat lähdöt ja mahdolliset poikkeustiedot. Lähtöaikatiedot ovat Helmi-järjestelmään kuuluvien linjojen osalta reaaliaikaiset. Palvelu toimii Soneran, DNA:n, Elisan ja Saunalahden liittymissä. Taulukossa 11 on esitetty Poikkeustiedotteet -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 11: Poikkeustiedotteet -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. PARAMETRI MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT käyttäjän valittavissa olevat parametrit linjat, joista poikkeustietoa halutaan linjanumero tulostus poikkeustiedotus valitulla linjalla viesti annettuun sähköpostiin 14

18 2.3 Matkan seuranta ja opastus KAMO KAMO Kaupunkilaisen Mobiiliopas oli pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä toimiva HKL:n pilottipalvelu, jonka kokeilu on toistaiseksi lopetettu. KAMO oli reittioppaan, pysäkkiaikataulut ja poikkeusinfon yhdistävä, matkapuhelimeen ladattava ja valikon kautta käytettävä sovellus. Palvelu opasti käyttäjänsä reittioppaan tavoin lähtöpisteestä määränpäähän, antoi tietoa pysäkille saapuvista bussi- ja raitioliikenteen vuoroista reaaliaikaisesti ja mahdollisti tietyn kulkuvälineen etenemisen seuraamisen pysäkki pysäkiltä. Palvelun kautta oli mahdollista maksaa myös joukkoliikennematka HKL:n kännykkälipulla. Myös omien tietojen tallentaminen oli mahdollista. Sovellus toimi ainoastaan Nokian S40- ja S60-käyttöjärjestelmissä. Palvelusta ei tehty selainversiota. Käytettäessä palvelua NFC-tunnisteteknologialla varustetussa puhelimessa (esim. Nokian 6131-malli) se osasi hyödyntää etälukutoimintoa ja lukea RFID-tageja. Palvelun yksi mahdollisuus oli sen avaaminen esimerkiksi joukkoliikenteen pysäkillä mahdollisesti tulevaisuudessa sijaitsevan tagin avulla, jonka avulla olisi voitu automaattisesti määritellä käyttäjän sijainti ja kertoa sitä vastaavat tiedot joukkoliikenteestä. Kuvassa 3 on esitetty KAMO-palvelun alkunäkymä. Kuva 3. KAMO-palvelun alkunäkymä. Kamon näyttökuvat on esitetty liitteessä 1. Taulukossa 12 on esitetty KAMO-palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. 15

19 Taulukko 12: KAMO-palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI pysäkki lähtöpaikka määränpää reititysajankohdan peruste päivämäärä ja aika hälytyksen ajankohta hälytyksen tyyppi matkan vaihtoaika sallitut liikennevälineet kävelynopeus optimointitapa omat pysäkit omat reitit lipun ostaminen kamon jakaminen pysäkin aikataulu käytettävät liikennevälineet käytettävät linjat osamatkojen lähtöpaikat ja määränpäät osamatkojen lähtöajat ja saapumisajat osamatkojen kävelymatkojen pituudet pysäkkilistaus ja oletetut ohitusajat MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT pysäkin nimi, osoite, pysäkkinumero (pysäkki, osoite, paikka), aiemmin käytetyt listalla (pysäkki, osoite, paikka), aiemmin käytetyt listalla lähtöaika, aika perillä numeroina 10 min ennen, 5 min ennen, 2 min ennen, kun on aika lähteä ääni, väri, vilkkuvalo min vain matalalattialinjat, bussi, metro, raitiovaunu, juna nopea, normaali, hidas nopein, vähiten vaihtoja, vähiten kävelyä tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen, logo m Navicore Personal (tietoa palvelusta) Navicore Oy:n tarjoama Navicore Personal on GPS-paikannusta hyödyntävä sovellus, jossa on yhtenä ominaisuutena joukkoliikenteellä matkustaminen. Palvelun käyttäjä voi esimerkiksi katsoa sijaintiaan lähinnä sijaitsevat joukkoliikenteen pysäkit, jolloin navigaattori opastaa hänet pysäkille lyhintä reittiä käyttäen. GPRS-yhteydellä ja Internet-selaimella varustetulla puhelimella voi lisäksi katsoa pysäkin reaaliaikaiset aikataulut pysäkin ikonia painamalla. Palvelu sisältää YTV-alueen pysäkit. Palvelua ei tässä työssä arvioitu. 2.4 Muut palvelut Kännykkälippu (tietoa palvelusta) Kännykkälippu on HKL:n tarjoama, matkapuhelimeen viestinä tilattava kertalippu, joka kelpaa raitiovaunussa, metrossa, Suomenlinnan lautalla, VR:n lähijunissa Helsingin alueella sekä tietyillä metron itäisillä liityntäbussilinjoilla ja sataman bussilinjoilla. Kännykkälipun voi ostaa myös yötaksan aikana. Lipun saapuminen on varmistettava ennen kulku- 16

20 välineeseen astumista. Palvelu toimii yleisimpien suomalaisten matkapuhelinoperaattoreide liittymissä. WLAN kulkuvälineissä HKL tarjoaa Helsingin raitiovaunuissa matkustajille maksuttoman wlan-yhteyden. Matkustaja voi ottaa omalla päätelaitteellaan (esim. kannettava tietokone tai wlan-yhteydellä varustettu matkapuhelin) yhteyden kulkuvälineen omaan verkkoon ja käyttää Internetiä. Matkustaja voi halutessaan siirtyä kyseisen kulkuvälineen kotisivulle (www.hkl.fi/wlan), josta voi seurata ajoneuvon matkaa reaaliajassa, tulevia pysäkkejä sekä niiltä lähteviä vaihtoyhteyksiä. Liikenteeseen.fi Liikenteeseen.fi on YTV:n toimeksiannosta tehty pääkaupunkiseudun liikennetiedottamisportaali. Portaaliin on kerätty tietoa joukkoliikenteestä, autoliikenteestä ja kevyestä liikenteestä. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen osalta portaali sisältää esimerkiksi Reittioppaan, Omat lähdöt - ja Ajoneuvot kartalla -palvelujen toimintoja sekä häiriötiedotteet. Käyttäjä voi muokata portaalia käyttäjäksi rekisteröitymällä. Portaali toimii joiltakin osin myös mobiilisti. Portaalin tulevaisuudesta on tarkoitus päättää keväällä 2010 osana muiden HSL:n infopalveluiden kokonaisuutta. Portaalia ei ole tässä työssä arvioitu. Noppa (tietoa Noppa-palvelusta) Noppa-järjestelmä kehitettiin pilottiprojektina vuosien aikana. Järjestelmä tarjoaa joukkoliikenteen matkustajainformaatiota ja kulkuopastusta erityisesti näkövammaisten tarpeet huomioiden. Palvelu sisältää esimerkiksi puhekäyttöliittymän, ovelta ovelle opastuksen joukkoliikennettä hyödyntäen ja paikannustoimintoja. Järjestelmää kehitettiin edelleen vuonna 2007 loppuneessa PUMS-hankkeessa (Puheenkäsittelyn uudet menetelmät ja sovellukset) ja kehitystyötä ollaan jatkamassa MOKOMO-hankkeessa (Moniaistinen kontietoinen mobiilikäyttöliittymä). Noppa-palvelu on alun perin VTT:n kehittämä. Palvelun kehitystyöhön ovat osallistuneet useat julkiset tahot, mukaan lukien YTV ja HKL. Palvelua ei ole tässä työssä arvioitu. 17

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi

FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot

Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot Antti Ojanen Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn ko Toukokuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.5.2013 Tekijä(t) Antti Ojanen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN. Diplomityö

SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN. Diplomityö SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jarkko Rantala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut ISBN 951-723-772-3 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija

Lisätiedot

FITS-julkaisuja XX/2004

FITS-julkaisuja XX/2004 FITS-julkaisuja XX/2004 Liikenteen ja matkailun tiedotuspalvelun käyttäjäkeskeinen kehittäminen Palvelukokeilu digitelevisiossa LUONNOS C:\VTTApps\Office97\WordPohjat\fits.dot kannen tiedot: ISBN xxxx

Lisätiedot

OLLI-liikennetietopalvelun pilotin arviointitutkimus 2007

OLLI-liikennetietopalvelun pilotin arviointitutkimus 2007 Tomi Laine, Heidi Sandberg, Heta Toivola OLLI-liikennetietopalvelun pilotin arviointitutkimus 2007 Loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 3/2008 Tomi Laine, Heidi Sundberg, Heta Toivola OLLI-liikennetietopalvelun

Lisätiedot

15.6.2010. Liityntäpysäköinti-informaation kehittämisen periaatesuunnitelma. www.hsl.fi

15.6.2010. Liityntäpysäköinti-informaation kehittämisen periaatesuunnitelma. www.hsl.fi 12 15.6.2010 Liityntäpysäköinti-informaation kehittämisen periaatesuunnitelma www.hsl.fi Liityntäpysäköinti-informaation kehittämisen periaatesuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma SUY Trafix Oy Design Reform Oy C: 6/2009 Julkaisija HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 26.11.2009 Tekijä(t) Juhani

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta

Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta ÄLLI-julkaisuja 9/2009 Joukkoliikenteen kansallinen ennusterajapinta Vaatimusmäärittely v. 1.0 ÄLLI-julkaisuja Helsinki 2009 SISÄLTÖ KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISKUVAUS...5 2 TEHDYT SELVITYKSET...6 2.1 Toimijoiden

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta.

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Petja Laitila S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Juha Kuittinen 3.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Internetsovelluksista suosituimpia ovat erilaiset hakukoneet. Tyypillisesti

Lisätiedot

Jari Havukainen. Paikannuslaitteen verkko-ohjauspalvelu

Jari Havukainen. Paikannuslaitteen verkko-ohjauspalvelu Jari Havukainen Paikannuslaitteen verkko-ohjauspalvelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 6.5.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto

Lisätiedot

Selvitys joukkoliikenteen tekstiviestilipun käytöstä ja jatkokehittämismahdollisuuksista

Selvitys joukkoliikenteen tekstiviestilipun käytöstä ja jatkokehittämismahdollisuuksista Selvitys joukkoliikenteen tekstiviestilipun käytöstä ja jatkokehittämismahdollisuuksista SUY X: X/2009 SUY Trafix Oy D: 7/2009 Julkaisija Helsingin kaupunki HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI

Lisätiedot

SUUNNISTUSSOVELLUKSEN SUUNNITTELU WINDOWS PHONELLE

SUUNNISTUSSOVELLUKSEN SUUNNITTELU WINDOWS PHONELLE Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö Joonas Pohjala SUUNNISTUSSOVELLUKSEN SUUNNITTELU WINDOWS PHONELLE Työn tarkastaja: TkT Ari

Lisätiedot

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi ESPOO 2007 VTT WORKING PAPERS 86 Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi Jukka Räsänen, Tuuli Järvi, Katja Estlander, Jenni Eckhard & Harri Hiljanen ISBN 978-951-38-6637-2 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

Matti Karppinen OULUN LENTOASEMAN JOUKKOLIIKENTEEN MARKKINOINTI JA INFORMAATIO

Matti Karppinen OULUN LENTOASEMAN JOUKKOLIIKENTEEN MARKKINOINTI JA INFORMAATIO Matti Karppinen OULUN LENTOASEMAN JOUKKOLIIKENTEEN MARKKINOINTI JA INFORMAATIO OULUN LENTOASEMAN JOUKKOLIIKENTEEN MARKKINOINTI JA INFORMAATIO Matti Karppinen Opinnäytetyö Kevät 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT

SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT T E K I J Ä / T : Jani Antikainen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan

Lisätiedot

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana i Veikko Salminen Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Espoo 6.3.2014 Valvoja: Prof. Eero Hyvönen Ohjaaja: DI Antti Tölli ii AALTO YLIOPISTO

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2004-14. Jakelun logistiikkaketjun langaton ohjaus ja seuranta (JALAN)

VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2004-14. Jakelun logistiikkaketjun langaton ohjaus ja seuranta (JALAN) VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2004-14 Jakelun logistiikkaketjun langaton ohjaus ja seuranta (JALAN) Julkinen tiivistelmäraportti, Versio 1.1 2.3.2004 JALAN Jakelun logistiikkaketjun langaton

Lisätiedot

ILKKA RAUDASOJA VUOKRA-ASUNTOJEN MOBIILI MARKKINAPAIKKA

ILKKA RAUDASOJA VUOKRA-ASUNTOJEN MOBIILI MARKKINAPAIKKA ILKKA RAUDASOJA VUOKRA-ASUNTOJEN MOBIILI MARKKINAPAIKKA Diplomityö Tarkastaja: professori Irek Defée Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9. maaliskuuta

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö

ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jari Multisilta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot