Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus SUY Strafica Oy D: 9/2009

2

3 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Heidi Saarinen, Strafi ca Oy Julkaisun nimi Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus Tiivistelmä HKL ja YTV tarjoavat tietoa joukkoliikenteestä useiden Internetissä ja mobiilisti toimivien palvelujen avulla. Palvelujen toiminnallisuudet ja käyttöliittymät poikkeavat toisistaan suuresti. Tässä työssä on kuvattu HKL:n, YTV:n ja kaupallisten yritysten tarjoamien matkustajainformaatiopalvelujen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Lisäksi on kuvattu käyttötapauksia, joihin nykyiset palvelut vastaavat ja käyttötapauksia, joihin palveluita kehittämällä voidaan vastata. Työssä on myös kerätty kokemuksia muutamasta ulkomailla käytössä olevasta palvelusta. Joukkoliikenteellä matkustavan tärkeimpiä tietotarpeita palvellaan nykyisin usean palvelun avulla. Tunnetuimpia niistä ovat Reittiopas ja Omat lähdöt -palvelut, joista on myös mobiiliversiot. Mobiiliversiot ovat Internet-versioita yksinkertaisempia ja niistä puuttuu joitakin ominaisuuksia. Tulevaisuudessa tulee panostaa erityisesti mobiilipalvelujen kehittämiseen ja kokeilla esimerkiksi paikannuksen hyödyntämistä. Käyttäjälle tulee tarjota apua matkan seurantaan ja opastukseen sekä reitin päivitykseen tarvittaessa. Häiriötietoa tulee tarjota nykyistä personoidummin. Myös palvelujen säännöllistä käyttöä tulee helpottaa. Palvelut on tarjottava mahdollisuuksien mukaan yhteisen palveluportaalin kautta. Lisäksi joitakin palveluja tulisi yhdistää. Palvelut tulee tehdä tutuiksi markkinoinnin avulla. Avainsanat (asiasanat) joukkoliikenne, matkustajainformaatio, mobiilipalvelu Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ISSN-numero ISBN-numero HKL:n julkaisusarja D: 9/2009 Painopaikka ja -vuosi Kieli Sivuja Liitteitä Helsinki 2009 Suomi

4 Publisher HELSINKI CITY TRANSPORT Planning Unit DESCRIPTION Date of publication Author(s) Heidi Saarinen, Strafi ca Oy Name of publication Evaluation of the public transport passenger information services and their development needs in the Helsinki Metropolitan area Abstract Helsinki City Transport and Helsinki Metropolitan Area Council offer many public transport Internetand mobile information services. Different services have different functions and user interfaces. This study describes the present situation and development needs of passenger information services offered by Helsinki City Transport, Helsinki Metropolitan Area Council and some commercial companies. It also shows the use cases that can be performed with existing services and proposes how the services should be developed in order to enable some other use cases. It also presents experiences from a few information services offered in Europe and USA. The most important information needs are served well today. The best known services are Journey Planner and My Departures, which have also mobile versions. The user interfaces in mobile versions are quite simple and lack some of the features that Internet services have. It is important in the future to develop especially mobile services, for example with user location. The service should guide the traveler en-route and offer alternatives when it is necessary, Traffi c disruption information must be offered in a personalized manner. Regular use of the services must be made easier. The services must be collected to a service portal. Some services can be combined. Key words public transport, passenger information, mobile service Other information Serie number ISSN number ISBN number HKL series D: 9/2009 Printing place and year Language Pages Appendices Helsinki 2009 Finnish

5 Esipuhe Joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus on tehty Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL:n ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:n toimeksiannosta. Työssä on kuvattu HKL:n, YTV:n ja kaupallisten yritysten tarjoamien sähköisten joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen nykytilaa, niiden hyviä ja huonoja puolia sekä kehitystarpeita. Työssä on myös kerätty kokemuksia muutamasta ulkomailla käytössä olevasta hyvästä palvelusta. Lisäksi on kuvattu käyttötapauksia, joihin nykyiset palvelut vastaavat sekä esitetty kehitysideoita, joiden avulla voidaan tarjota palveluja uusiin käyttötapauksiin. Vuoden 2010 alussa perustettava HSL tekee päätöksiä palvelujen kehittämisestä ja tarjoamisesta tulevaisuudessa. Tämä työ toimii apuna palvelujen tulevaisuudesta päätettäessä. Työn laadintaa ovat ohjanneet Kerkko Vanhanen HKL:stä ja Jari Honkonen YTV:stä. Työn konsulttina on toiminut Strafica Oy ja työstä on vastannut Heidi Saarinen. Työssä on haastateltu eri palvelujen kehittäjiä, kuten Mika Vuorio Logica:sta, Manu Mesimäki Seasam:sta, Mirjam de Groof REISinformatiegroup:sta Hollannista, Tom Spiekerman 511 Transit:sta USA:sta ja Petra Locker Västrafiken:sta. Lisäksi Tuomas Vanhanen on toiminut iphonelle tehdyn ReittiGPS-sovelluksen testaajana. Työ aloitettiin heinäkuussa 2009 ja se valmistui marraskuussa 2009.

6 Sisällysluettelo 1 Työn tausta ja tavoitteet Nykyisten palvelujen kuvaus Reittioppaat Tietoa aikatauluista, reiteistä ja häiriöistä Matkan seuranta ja opastus Muut palvelut Käyttötapaukset Periaatteet Pysäkille saapuvan seuraavan lähdön selvittäminen Matkustaminen lähtöpisteestä määränpäähän Palvelun jatkuva käyttö Palvelujen nykytilan arviointi Yhteenveto palveluista YTV:n Reittioppaat Omat lähdöt Muut palvelut Kokemukset muista hyvistä palveluista Göteborgin Mina Sidor -palvelu Hollannin palvelu San Franciscon 511 Transit -palvelu Muita esimerkkejä ulkomailta Palvelujen kehittämisen yleiset periaatteet Palvelukokonaisuuden toteutus Palvelujen uudet ominaisuudet ja tietosisällöt Kulkumuotojen yhdistäminen Joukkoliikenteen hintatiedot Käyttäjän paikannus ja matkan seuranta Tietoa paikoista, säästä ja esteettömyydestä Suositukset Liite 1. KAMO-palvelun näyttökuvat

7 1 Työn tausta ja tavoitteet HKL ja YTV tarjoavat pääkaupunkiseudulla liikkuville tietoa joukkoliikenteestä ja kevyen liikenteen reiteistä useiden sähköisten informaatiopalveluiden kautta. Pääsääntöisesti palvelut toimivat Internetissä ja osasta on tehty myös suppeampia, pienille päätelaitteille soveltuvia mobiili-internetversioita. Tekstiviestilippu on puhtaasti viestipohjainen palvelu. Lisäksi tarjolla on mobiiliversioiden käyttöä helpottava älyruutupalvelu, joka ohjaa käyttäjät lopullisiin mobiilipalveluihin. Myös yksityiset palveluntarjoajat tarjoavat omia palveluitaan, jotka hyödyntävät avoimesti tarjolla olevaa joukkoliikennetietoa. Käytössä olevat sähköiset palvelut ovat kehittyneet pitkälti erilaisten pilottien tuloksena ja niitä tarjotaan matkustajille erillispalveluina, joiden toiminnallisuus ja käyttöliittymä saattavat poiketa toisistaan merkittävästi. Käyttökokemus ei ole yhdenmukainen, minkä takia matkustajille voi olla vaikea hahmottaa tarjontaa ja löytää erilaisiin tarpeisiin parhaiten sopivia palveluja. Yhden palvelun käytön osaaminen ei takaa toisen sujuvaa käyttöä. Nykyisistä palveluista voidaan poimia sekä hyviä että huonoja esimerkkejä palvelun ulkoasusta, tietosisällöstä, toiminnallisuudesta ja käytettävyydestä. Nyt kun HSL aloittaa toimintansa ja olemassa olevista palveluista ja niiden kehittämisestä on saatu arvokasta kokemusta, on syytä miettiä, mitä palveluja tulevaisuudessa halutaan tarjota ja miten niiden avulla parhaiten vastataan käyttäjien tarpeisiin. Palvelujen toimintalogiikkaa on syytä yhdenmukaistaa ja on pohdittava, voidaanko palveluja mahdollisesti yhdistää suuremmiksi palvelukokonaisuuksiksi tai palveluportaaliksi. Tekniikan kehittyessä käyttäjille voidaan tarjota entistä monipuolisemmin tietoa joukkoliikenteestä. Tässä työssä kuvataan HKL:n ja YTV:n tarjoamien matkustajainformaatiopalvelujen nykytilaa ja arvioidaan palvelujen hyviä ja huonoja puolia sekä kehitystarpeita. Raportissa kuvataan käyttötapauksia, joihin nykyiset palvelut vastaavat. Lisäksi raporttiin on kerätty kokemuksia muutamista ulkomailla käytössä olevista hyvistä palveluista. Näiden pohjalta on kartoitettu uusia palvelutarpeita, joihin pääkaupunkiseudulla ei vielä ole toteutettu palvelua. Työ on toteutettu pääasiassa asiantuntija-arviointina. Lisäksi on haastateltu muutamaa nykyisten pääkaupunkiseudun palvelujen kehittäjää ja ulkomaisten palvelujen tarjoajaa. 2 Nykyisten palvelujen kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen sähköisistä matkustajainformaatiopalveluista suurin osa on tehty aluksi tavallista Internet-käyttöä varten. Myöhemmin palveluista on tehty myös suppeampia, pienille päätelaitteille eli mobiilikäyttöä varten soveltuvia selainversioita tai ladattavia sovelluksia. Osa niin kutsutuista täysversioista (tavallinen Internet-käyttö) toimii mainiosti myös uusimmilla pienten päätelaitteiden selaimilla, kun taas jotkut palvelut edellyttävät kunnolla toimiakseen suuren näytön, modernin selaimen ja melko ripeän tietoliikenneyhteyden. 4

8 Tässä on kuvattu HKL:n ja YTV:n palveluja sekä kaupallisia palveluja. Nykyisin kaupallisille palveluntarjoajille annetaan tiedot YTV:n ja HKL:n aikatauluista ja reiteistä. Kaupallisten palvelujen ongelmana ovat esimerkiksi vastuukysymykset. Reittiehdotuksesta ei vastaa palvelun tarjoaja (kaupallinen yritys) eikä tiedon tarjoaja (YTV/HKL). Kaupallinen palveluntarjoaja voi käyttää YTV:n tai HKL:n tarjoaman palvelun, esimerkiksi Reittioppaan avointa Internet-rajapintaa. Rajapinnan käyttö on ilmaista eikä vaadi lupaa tai tunnuksia. Tällöin kaupallisessa palvelussa voidaan esittää ainoastaan samankaltaisia tuloksia kuin alkuperäisessä palvelussa. Palvelun API-rajapintaa (Aplication Protocol Interface) käyttämällä voidaan käyttää alkuperäisen palvelun lukuarvoja, joiden perusteella voidaan laskea ja esittää tietoja uudessa palvelussa. API-rajapinnan kautta tieto saadaan xml-muodossa. Rajapinnan käytöstä on tehtävä sopimus YTV:n kanssa. Tietojen tarjoaminen kaupallisille osapuolille on kannattavaa, koska tietoja luovuttamalla voidaan markkinoille saada ominaisuuksiltaan erilaisia ja mahdollisesti jopa parempia palveluja, kuin YTV ja HKL itse tarjoavat. Seuraavassa kuvattujen palvelujen yhteydessä on esitetty alla olevien symbolien avulla, onko kuvattu palvelu HKL:n tai YTV:n vai kaupallisen yrityksen tarjoama. HKL:n tai YTV:n eli 2010 aloittavan HSL:n tarjoama palvelu kaupallinen palvelu 2.1 Reittioppaat Reittiopas Reittiopas on YTV:n tarjoama maksuton reittineuvontapalvelu, joka on suunnattu pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa sekä Kerava ja Kirkkonummi) joukkoliikennettä käyttäville. Palvelu hakee joukkoliikenneyhteyksiä hyödyntävän reitin käyttäjän määrittelemänä ajankohtana kahden käyttäjän antaman sijainnin välillä. Sijainti voi olla katuosoite, yleisesti tunnettu paikka tai joukkoliikenteen pysäkki. Sijainnin voi myös valita kartalta. Reititys sisältää myös kävelyosuudet. Palveluun voi tallentaa omia reittejä ja paikkoja toistuvaa käyttöä varten. Tarkennetun haun avulla käyttäjä voi määritellä esimerkiksi oman kävelynopeutensa, käytettävät liikennevälineet ja reititystyypin. Vanhaa Reittiopas-palvelua ei enää kehitetä eteenpäin, mutta se tulee jatkossakin olemaan käytettävissä, mahdollisesti classic lisäliitteellä. Reittioppaan pääversioksi otetaan Reittiopas Beta, ilman beta lisäliitettä. Taulukossa 1 on esitetty Reittiopas-palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. 5

9 Taulukko 1: Reittioppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (pysäkki, osoite, paikka), sijainti kartalla lähtöpaikka (aiemmin käytettyjen arvaus) (pysäkki, osoite, paikka), sijainti kartalla määränpää (aiemmin käytettyjen arvaus) kellonaika numero päivämäärä numero, kalenterista reititysajankohdan peruste lähtöaika, perillä vaihtomarginaali 0,1,2,3,,15 min kävelynopeus 30, 70, 100, 200, 300 m/min reittityyppi nopein, vähiten vaihtoja, lyhyin kävelymatka käytettävät liikennevälineet linja auto, metro, raitiovaunu, juna, pelkkä kävely esitettävien ehdotusten määrä 1,3,5 omat reitit tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen omat paikat tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen omat asetukset tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen reititysajankohta nyt, aiemmin, myöhemmin uusi reitti paluureitti, jatka reittiä määränpäästä matka aika min vaihtojen määrä kpl kävelymatkan pituus km käytettävät liikennevälineet, logo käytettävät linjat reitti kartalla osamatkojen lähtöpaikat ja määränpäät, kartalla osamatkojen lähtöajat ja saapumisajat käytettävien linjojen oletetut pysäkkien ohitusajat osamatkojen ilmansuunnat ja matkan pituudet, km pysäkkilistaus Parametritaulukkoa luetaan seuraavalla tavalla. Taulukko 2: Ohje parametritaulukon tulkintaan. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI Käyttäjä voi vaikuttaa kyseisiin parametreihin hakua tehdessään. Käyttäjä voi esimerkiksi määritellä lähtöpaikan. MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT Kertoo, missä muodossa parametrin voi määritellä. Esimerkiksi lähtöpaikan voi määritellä nä (pysäkit, osoitteet ja jotkin tunnetut paikat) tai valita sijainnin kartalta. Palvelu tulostaa kyseiset tiedot, esimerkiksi matkaajan. Kertoo, missä muodossa tieto tulostetaan. Esimerkiksi matka aika ilmoitetaan minuutteina. 6

10 Reittioppaan mobiiliversio Reittioppaasta on tehty selainversio myös pienille päätelaitteille mobiilikäyttöä varten. Versiota kutsutaan nykyisin nimellä Reittiopas-Pda). Reittioppaan mobiiliversio on tietosisällöltään Internet-versiota suppeampi ja sisältää perushakutoiminnon, mutta ei tarkennettua hakua. Kuvassa 1 on esitetty Reittioppaan mobiiliversion alkunäkymä ja taulukossa 3 palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Kuva 1. Reittioppaan mobiiliversion alkunäkymä. Taulukko 3: Reittioppaan mobiiliversiossa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI lähtöpaikka määränpää kellonaika päivämäärä reititysajankohdan peruste käytettävät liikennevälineet käytettävät linjat reitti osamatkojen lähtöpaikat osamatkojen lähtöajat ja perilläoloaika osamatkojen ilmansuunnat ja matkan pituudet MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (pysäkki, osoite, paikka) (pysäkki, osoite, paikka) numero numero lähtöaika, perillä kartalla, kartalla, km Reittiopas Beta Reittiopas Beta on edelleen kehitetty versio Reittioppaasta. Betalla tarkoitetaan kokeiluversiota. Palvelun ulkoasua ja toiminnallisuuksia on muokattu mm. käyttäjäpalautteiden pohjalta ja se sisältää aiempaa monipuolistetumpia reititysmahdollisuuksia. Tästä esimerkkinä on kauttakulkumahdollisuus. Reittiopas Betasta ei ole erillistä mobiiliversiota. 7

11 Taulukossa 4 on esitetty Reittiopas Beta -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 4: Reittiopas Betassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT lähtöpaikka (pysäkki, osoite, paikka) kauttakulkupaikka (pysäkki, osoite, paikka) kauttakulkupaikassa vietettävä aika numero määränpää (pysäkki, osoite, paikka) kellonaika numero päivämäärä kalenterista reititysajankohdan peruste lähtöaika, perillä vaihtomarginaali 0,1,2,3,,15 min kävelynopeus 30, 70, 100, 200, 300 m/min reittityyppi nopein, vähiten vaihtoja, lyhyin kävelymatka ei lippuvyöhykerajoitusta, Helsingin, Espoon, Käytettävät lippuvyöhykkeet Vantaan sisäinen lippu, YTV alue, Seutu linja auto, metro, raitiovaunu, juna, U linjat, käytettävät liikennevälineet palvelulinjat, pelkkä kävely esitettävien ehdotusten määrä 1,3,5 esteettömyystiedot valinta omat reitit (myös välipisteen tallennus) tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen omat paikat tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen omat asetukset tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen reititysajankohta nyt, aiemmin, myöhemmin uusi reitti paluureitti, jatka reittiä määränpäästä matka aika min kävelymatkan pituus km käytettävät liikennevälineet, logo käytettävät linjat reitti kartalla vaihtopaikat kartalla (iso ja pieni kartta) osamatkojen lähtöpaikat ja määränpäät, kartalla osamatkojen lähtöajat ja saapumisajat käytettävien linjojen oletetut pysäkkien ohitusajat pysäkkilistaus 8

12 Kevyen liikenteen Reittiopas Kevyen liikenteen Reittiopas etsii parhaan pyöräilyreitin pääkaupunkiseudulla. Reititys tapahtuu kahden annetun katuosoitteen, paikannimen tai kartalta valittujen pisteiden avulla. Tekstivaihtoehdossa palvelu ehdottaa mahdollisia valintoja kolmen merkin kirjoittamisen jälkeen. Reitin varrelle voi myös lisätä kauttakulkupisteitä klikkaamalla kartalta haluttua kohtaa. Palvelussa voi valita reititystavan suorimman reitin mukaan tai kevyen liikenteen väyliä, asfalttipäällysteisiä teitä tai sorapintaisia teitä suosien. Ajonopeutta voi itse säätää. Reittiä voi katsella joko karttapohjalla tai ilmakuvana. Palvelun avulla voi hakea myös esimerkiksi kaupunkipyörien telinepaikkojen, pyöräpysäköintipaikkojen, liikuntapaikkojen, kahviloiden ja ulkoilumajojen, rakennustyömaiden ja liikennevalojen sijainteja. Haettu reitti tulostetaan kartalle erottaen eri väylätyypit värisävyillä, kerrotaan reitin pituus ja laskennallinen ajoaika. Kevyen liikenteen Reittioppaasta ei ole erillistä mobiiliversiota ja palvelun käyttö on varsin kankeaa ja puutteellista matkapuhelimen selaimella. Ajax-teknologiaan perustuvan karttanäytön käyttö on mahdollista vain kohtuullisen uusilla selaimilla. Heinäkuusta 2009 lähtien on reitin voinut tallentaa ja ladata erillisenä tiedostona GPX ja KLM formaatteja tukeviin laitteisiin ja ohjelmiin, esimerkiksi Garminin navigaattoreihin ja Google Earth sekä Google Maps -ohjelmiin. Taulukossa 5 on esitetty Kevyen liikenteen Reittioppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 5: Kevyen liikenteen Reittioppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus muuta PARAMETRI lähtöpaikka määränpää reititystapa kohteet valmiita reittejä matkan pituus nopeus kesto reitti säätietoja linkkejä linkin lähetys MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (osoite, paikka), sijainti kartalla (osoite, paikka), sijainti kartalla kevyen liikenteen väyliä suosiva, asfalttipäällysteisiä suosiva, sorapintaisia suosiva, suorin reitti esim. kaupunkipyörät, pyöräpysäköinti, rakennustyömaat, liikuntapaikat, kahvilat ja ulkoilumajat, liikennevalot esim. Helsingin maisemareitit, Espoon rantaraitti km km/h min, kartalla, ilmakuvana, tien päällystetieto eri värein, kuvia Google Maps mobiiliversio (mobiili-sovelluksen lataus) (Internet-palvelu) Google Maps, joka tunnetaan myös nimellä Google Transit, on kaupallinen palvelu. Internet-palvelu ja Google Maps Mobiiliversio tarjoavat karttoja, reittiopastusta henkilöautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen sekä tietoa kaupallisista kohteista ja satelliittikuvituksen. 9

13 Google Maps -palveluun tehdään parhaillaan rajapintaan pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tietojen tarjoamiseksi. Mobiiliversio on suunniteltu liikkuvalle käyttäjälle ja se tarjoaa tiedon käyttäjän arvioidusta sijainnista (satelliitti- ja solupaikannus) sekä antaa mahdollisuuden jakaa omaa sijaintitietoa ja nähdä kavereiden sijaintitietoja. Palvelu on symbian-sovellus, joka tukee GPSpaikannusta. GPS-sovittimien tuki tulee käyttöjärjestelmän kautta ja ohjelma tukee sekä integroituja GPS-sovittimia että Bluetooth-GPS-sovittimia. Taulukossa 6 on esitetty Google Maps mobiliversiossa määriteltävät ja tulostettavat parametrit, jotka liittyvät reittiopastukseen joukkoliikennettä käyttäen. Taulukko 6: Google Maps mobiiliversiossa joukkoliikenteen reittiopastukseen liittyen määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus muuta PARAMETRI kohde alkupiste päätepiste päivämäärä ja aika reititysajankohdan peruste omat suosikit (maamerkit, henkilöt) kohde matka aika käytettävät liikennevälineet käytettävät linjat kävelyajat kävelyohjeet osamatkojen lähtöpaikat ja määränpäät osamatkojen lähtöajat ja saapumisajat käytettävien linjojen oletetut pysäkkien ohitusajat reitti kartalla julkisen liikenteen yhteystietoja hae päinvastaiset reittiohjeet MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT yritys, osoite, sijainti kartalla oma sijainti, osoite, yritys, sijainti kartalla, oma suosikki (aiemmin käytetyt listalla) osoite, yritys, sijainti kartalla, oma suosikki (aiemmin käytetyt listalla) lähtöaika, saapumisaika, viimeinen mahdollinen aika tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen sijainti kartalla, yhteystiedot, arvostelut tuntia ja minuuttia logo min, kartalla, kartalla ReittiGPS sovellus ladattavissa osoitteessa ReittiGPS on iphonelle tarkoitettu Reittiopas-palvelu, joka käyttää reitityksessä GPSpaikannusta ja YTV:n tarjoamia pääkaupunkiseudun joukkoliikenneaikatauluja. Puhelimeen ladattavasta sovelluksesta on sekä maksullinen että ilmainen versio. Taulukossa 7 on esitetty maksullisessa ReittiGPS -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. 10

14 Taulukko 7: ReittiGPS -palvelun maksullisessa versiossa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI lähtöpaikka määränpää kävelynopeus lähtöaika ja osamatkojen lähtöajat perilläoloaika matka aika kävelyaika kävelymatka käytettävät liikennevälineet käytettävät linjat reitti osamatkojen lähtöpaikat matkan aikana herätys lähestyvästä pysäkistä MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (osoite, paikka, pysäkki), haku puhelinluettelosta, oma sijainti (GPS/GSM) (osoite, paikka, pysäkki), haku puhelinluettelosta hidas, oletus, nopea, juoksu kellonaika kellonaika min min m kartalla, kartalla paikannuksen perusteella Palvelun ongelmana on, ettei siihen voi itse syöttää lähtöaikaa eli palvelu näyttää reitin ainoastaan sillä hetkellä kun käyttäjä katsoo sen. Muuten palvelua on helppo ja nopea käyttää. Ilmaisversiossa ei voi syöttää lähtöpaikkaa eikä hakea osoitetta puhelinluettelosta. Palvelua ei ole tässä muuten arvioitu. Tässä kuvatut parametrit ja arvio palvelusta on saatu iphonen reittioppaan maksullisen version käyttäjältä. Nokia Widget Reittiopas Nokian kehittämä Reittiopas on WidSets Java-sovelluksen kautta toimiva palvelu, joka ladataan matkapuhelimeen. Palvelun käyttö on puhelinoperaattorille maksettavia datasiirtomaksuja lukuun ottamatta ilmaista. WidSets toimii kaikkien uusien puhelinmallien kanssa, joissa on Java-tuki ja Internet-yhteys. YTV:n on tehnyt sopimuksen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tietojen tarjoamisesta palvelussa, mutta tietojen siirto palveluun on kesken. Palvelu tulee Nokian Ovi-palveluun, kun se on käytettävissä. Palvelu ei tämän työn aikana ollut ladattavissa puhelimeen, eikä sitä sen takia ole tässä työssä arvioitu. Reittiopas LB Reittiopas LB on YTV:n Reittiopasta käyttävä mobiili-client. Palvelusta on vasta demo, jonka lataaminen Nokian E70-malliin ei onnistunut. Tässä raportissa palvelua ei ole arvioitu. 2.2 Tietoa aikatauluista, reiteistä ja häiriöistä Omat lähdöt Omat lähdöt on HKL:n tarjoama aikataulupalvelu, jonka avulla voi etsiä pääkaupunkiseudulla sijaitsevien pysäkkien aikatauluja ja koostaa niistä aikataulunäkymiä juuri omiin tarpeisiin. Päivittyvän aikataulunäkymän voi avata esimerkiksi matkapuhelimeen, tietokoneelle tai aulatelevisioon. Aikataulujen selaaminen ei vaadi kirjautumista, mutta omien aikatau- 11

15 lujen koostaminen ja ylläpito vaativat rekisteröinnin. Palvelusta on aiemmin tarjottu myös sovellus, mutta nykyisin käytetään ainoastaan selainversiota. Taulukossa 8 on esitetty Omat lähdöt -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 8: Omat lähdöt -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI pysäkki linja suositut kohteet omat pysäkit (sisäänkirjautumalla) kellonaika sisäänkirjautuminen rekisteröinti pysäkin aikataulu esteettömyystiedot MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT pysäkin nimi, osoite, pysäkkinumero, kartalta linjanumero, kartalta valinta listasta (esim. kaupalliset kohteet, koulut ja oppilaitokset, kulttuuri ja tapahtumat, liikuntapaikat, liityntäpysäköinti) tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen muuttaminen, päivittäminen käyttäjätunnus ja salasana käyttäjätunnus, salasana, salasanan varmistus, kielen valinta, symboli Omat lähdöt mobiiliversio Palvelusta on tehty versio myös pienille päätelaitteille. Palvelu on käyttöliittymältään Internet-versiota karumpi, mutta mobiililaitteilla helpommin luettavissa. Palvelu vastaa sisällöltään Internet- versiota. Kuvassa 2 on esitetty Omat lähdöt mobiiliversion alkunäkymä. Kuva 2. Omat lähdöt -palvelun mobiiliversion alkunäkymä. Upcode älyruutu pysäkkiaikataulut (Upcode-sovelluksen lataus) Kaksiulotteisen viivakoodin, nk. älyruudun avulla voidaan helpottaa mobiilipalvelujen käyttöä. HKL on vienyt osalle pysäkeistään pysäkkikohtaiset älyruututarrat, joissa käytetään Upcoden tarjoamaa älyruututekniikkaa. Tekniikka voisi olla myös jokin muu 2Dviivakooditekniikka. Kameralla ja Internet-selaimella varustetulla matkapuhelimella ja Up- 12

16 code-älyruudun avulla matkustaja voi helposti hakea kyseisen pysäkin aikataulut Omat lähdöt -palvelusta. Älyruutu nopeuttaa aikataulun hakemista verrattuna Omat lähdöt -palvelun avaamiseen valikon kautta. Upcode-palvelun käyttö vaatii maksuttoman Upcode-sovelluksen asentamisen puhelimeen. Myös itse palvelun käyttö on maksutonta. Kaikki Helsingin joukkoliikennepysäkit on varustettu Upcode-älyruudulla. Buswatch (sovelluksen lataus) Buswatch on kaupallinen palvelu. Se hakee julkisilta Internet-sivuilta (pääkaupunkiseudulla YTV:n sivuilta) pysäkkikohtaiset aikataulutiedot matkapuhelimen näytölle. Ohjelma asennetaan puhelimeen. Haussa käytetään välityspalvelinta, joka minimoi siirrettävän tiedon määrän. Palvelu toimii Nokian S60 puhelimissa, S80 alustan 9300 ja 9500 kommunikaattoreissa ja joiltain osin uusissa S40 puhelimissa. Palvelu toimii Pääkaupunkiseudun lisäksi myös Tampereella. Palvelua ei ole arvioitu tässä työssä. Ajoneuvot kartalla Ajoneuvot kartalla-palvelu esittää palvelussa mukana olevien kulkuvälineiden reaaliaikaiset sijaintitiedot kartalla. Vuoden 2009 loppuun mennessä palvelu kattaa kaikki Helsingin raitiovaunut. Palvelun avulla voi katsoa esimerkiksi tietyn pysäkin, osoitteen tai paikan lähellä liikkuvat kulkuneuvot tai tietyn linjan sijainnin kartalla tai valita ajoneuvotyypin mukaan kartalle kaikki bussit, raitiovaunut tai molemmat. Taulukossa 9 on esitetty Ajoneuvot kartalla -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 9: Ajoneuvot kartalla -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI pysäkin nimi linja osoite tai paikka ajoneuvotyyppi pysäkki aikataulut linjan reitti ajoneuvon seuranta pysäkin sijainti linjan sijainti osoitteen tai paikan sijainti pysäkin aikataulut linjan reitti seurattavan ajoneuvon ennuste MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (ennakoiva nsyöttö) numero (arvaus) (arvaus) kaikki, linja autot, raitiovaunut valinta kartalta valinta kartalta on/off kartalla kartalla kartalla kartalla kartalla listana 13

17 Linjaopas Linjaopas on Reittioppaan rinnakkaispalvelu, jonka avulla voi tarkastella yksittäisen linjan reittiä. Linjaoppaasta ei ole mobiiliversiota, mutta sen selainpohjaisen version käyttäminen onnistuu myös mobiilisti, vanhemmilla puhelinmalleilla tosin hitaasti. Taulukossa 10 on esitetty Linjaoppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 10: Linjaoppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. PARAMETRI käyttäjän valittavissa olevat parametrit paikka tai linja linjan/linjojen reitti tulostus pysäkki linkki reittioppaan lähtöpaikaksi tai muuta määränpääksi MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT, hakemistosta (paikka, osoite, pysäkki, linja, linjat), kartalla, kartalla Poikkeusinfo Tietoa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen äkillisistä ja ennalta tiedossa olevista reitti- ja aikataulumuutoksista antaa HKL:n tarjoama Poikkeusinfopalvelu, joka on integroitu lähes kaikkiin näyttölaitteisiin ja sähköisiin informaatiopalveluihin. Poikkeustiedotteet -palvelussa on ilmoitettu pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä koskevista, yli 15 minuutin poikkeuksista ja ennakkoon tiedetyistä liikennejärjestelyistä ja perutuista bussilähdöistä. Palveluun rekisteröitymällä voi vastaanottaa poikkeustiedotteet maksutta sähköpostiin. Poikkeustiedotteet näkyvät oman palvelunsa lisäksi Omat lähdöt -palvelussa ja Reittioppaassa sekä esimerkiksi pysäkki- ja terminaalinäytöissä. Palvelusta on tehty myös oma versionsa pienille päätelaitteille ja poikkeustietoja voi kysyä myös viestillä. Tekstiviesti sisältää tietyn pysäkin seuraavat lähdöt ja mahdolliset poikkeustiedot. Lähtöaikatiedot ovat Helmi-järjestelmään kuuluvien linjojen osalta reaaliaikaiset. Palvelu toimii Soneran, DNA:n, Elisan ja Saunalahden liittymissä. Taulukossa 11 on esitetty Poikkeustiedotteet -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 11: Poikkeustiedotteet -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. PARAMETRI MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT käyttäjän valittavissa olevat parametrit linjat, joista poikkeustietoa halutaan linjanumero tulostus poikkeustiedotus valitulla linjalla viesti annettuun sähköpostiin 14

18 2.3 Matkan seuranta ja opastus KAMO KAMO Kaupunkilaisen Mobiiliopas oli pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä toimiva HKL:n pilottipalvelu, jonka kokeilu on toistaiseksi lopetettu. KAMO oli reittioppaan, pysäkkiaikataulut ja poikkeusinfon yhdistävä, matkapuhelimeen ladattava ja valikon kautta käytettävä sovellus. Palvelu opasti käyttäjänsä reittioppaan tavoin lähtöpisteestä määränpäähän, antoi tietoa pysäkille saapuvista bussi- ja raitioliikenteen vuoroista reaaliaikaisesti ja mahdollisti tietyn kulkuvälineen etenemisen seuraamisen pysäkki pysäkiltä. Palvelun kautta oli mahdollista maksaa myös joukkoliikennematka HKL:n kännykkälipulla. Myös omien tietojen tallentaminen oli mahdollista. Sovellus toimi ainoastaan Nokian S40- ja S60-käyttöjärjestelmissä. Palvelusta ei tehty selainversiota. Käytettäessä palvelua NFC-tunnisteteknologialla varustetussa puhelimessa (esim. Nokian 6131-malli) se osasi hyödyntää etälukutoimintoa ja lukea RFID-tageja. Palvelun yksi mahdollisuus oli sen avaaminen esimerkiksi joukkoliikenteen pysäkillä mahdollisesti tulevaisuudessa sijaitsevan tagin avulla, jonka avulla olisi voitu automaattisesti määritellä käyttäjän sijainti ja kertoa sitä vastaavat tiedot joukkoliikenteestä. Kuvassa 3 on esitetty KAMO-palvelun alkunäkymä. Kuva 3. KAMO-palvelun alkunäkymä. Kamon näyttökuvat on esitetty liitteessä 1. Taulukossa 12 on esitetty KAMO-palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. 15

19 Taulukko 12: KAMO-palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI pysäkki lähtöpaikka määränpää reititysajankohdan peruste päivämäärä ja aika hälytyksen ajankohta hälytyksen tyyppi matkan vaihtoaika sallitut liikennevälineet kävelynopeus optimointitapa omat pysäkit omat reitit lipun ostaminen kamon jakaminen pysäkin aikataulu käytettävät liikennevälineet käytettävät linjat osamatkojen lähtöpaikat ja määränpäät osamatkojen lähtöajat ja saapumisajat osamatkojen kävelymatkojen pituudet pysäkkilistaus ja oletetut ohitusajat MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT pysäkin nimi, osoite, pysäkkinumero (pysäkki, osoite, paikka), aiemmin käytetyt listalla (pysäkki, osoite, paikka), aiemmin käytetyt listalla lähtöaika, aika perillä numeroina 10 min ennen, 5 min ennen, 2 min ennen, kun on aika lähteä ääni, väri, vilkkuvalo min vain matalalattialinjat, bussi, metro, raitiovaunu, juna nopea, normaali, hidas nopein, vähiten vaihtoja, vähiten kävelyä tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen, logo m Navicore Personal (tietoa palvelusta) Navicore Oy:n tarjoama Navicore Personal on GPS-paikannusta hyödyntävä sovellus, jossa on yhtenä ominaisuutena joukkoliikenteellä matkustaminen. Palvelun käyttäjä voi esimerkiksi katsoa sijaintiaan lähinnä sijaitsevat joukkoliikenteen pysäkit, jolloin navigaattori opastaa hänet pysäkille lyhintä reittiä käyttäen. GPRS-yhteydellä ja Internet-selaimella varustetulla puhelimella voi lisäksi katsoa pysäkin reaaliaikaiset aikataulut pysäkin ikonia painamalla. Palvelu sisältää YTV-alueen pysäkit. Palvelua ei tässä työssä arvioitu. 2.4 Muut palvelut Kännykkälippu (tietoa palvelusta) Kännykkälippu on HKL:n tarjoama, matkapuhelimeen viestinä tilattava kertalippu, joka kelpaa raitiovaunussa, metrossa, Suomenlinnan lautalla, VR:n lähijunissa Helsingin alueella sekä tietyillä metron itäisillä liityntäbussilinjoilla ja sataman bussilinjoilla. Kännykkälipun voi ostaa myös yötaksan aikana. Lipun saapuminen on varmistettava ennen kulku- 16

20 välineeseen astumista. Palvelu toimii yleisimpien suomalaisten matkapuhelinoperaattoreide liittymissä. WLAN kulkuvälineissä HKL tarjoaa Helsingin raitiovaunuissa matkustajille maksuttoman wlan-yhteyden. Matkustaja voi ottaa omalla päätelaitteellaan (esim. kannettava tietokone tai wlan-yhteydellä varustettu matkapuhelin) yhteyden kulkuvälineen omaan verkkoon ja käyttää Internetiä. Matkustaja voi halutessaan siirtyä kyseisen kulkuvälineen kotisivulle (www.hkl.fi/wlan), josta voi seurata ajoneuvon matkaa reaaliajassa, tulevia pysäkkejä sekä niiltä lähteviä vaihtoyhteyksiä. Liikenteeseen.fi Liikenteeseen.fi on YTV:n toimeksiannosta tehty pääkaupunkiseudun liikennetiedottamisportaali. Portaaliin on kerätty tietoa joukkoliikenteestä, autoliikenteestä ja kevyestä liikenteestä. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen osalta portaali sisältää esimerkiksi Reittioppaan, Omat lähdöt - ja Ajoneuvot kartalla -palvelujen toimintoja sekä häiriötiedotteet. Käyttäjä voi muokata portaalia käyttäjäksi rekisteröitymällä. Portaali toimii joiltakin osin myös mobiilisti. Portaalin tulevaisuudesta on tarkoitus päättää keväällä 2010 osana muiden HSL:n infopalveluiden kokonaisuutta. Portaalia ei ole tässä työssä arvioitu. Noppa (tietoa Noppa-palvelusta) Noppa-järjestelmä kehitettiin pilottiprojektina vuosien aikana. Järjestelmä tarjoaa joukkoliikenteen matkustajainformaatiota ja kulkuopastusta erityisesti näkövammaisten tarpeet huomioiden. Palvelu sisältää esimerkiksi puhekäyttöliittymän, ovelta ovelle opastuksen joukkoliikennettä hyödyntäen ja paikannustoimintoja. Järjestelmää kehitettiin edelleen vuonna 2007 loppuneessa PUMS-hankkeessa (Puheenkäsittelyn uudet menetelmät ja sovellukset) ja kehitystyötä ollaan jatkamassa MOKOMO-hankkeessa (Moniaistinen kontietoinen mobiilikäyttöliittymä). Noppa-palvelu on alun perin VTT:n kehittämä. Palvelun kehitystyöhön ovat osallistuneet useat julkiset tahot, mukaan lukien YTV ja HKL. Palvelua ei ole tässä työssä arvioitu. 17

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0)

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) LVM / Sonckin-Sali Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen tavoitteet 1. Edistää liikenteen sähköisten palveluiden

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Poissaolotiedotetoiminnallisuuden käyttöopas 1 (8) Sonera Viestintäpalvelu VIP - poissaolotiedotetoiminnallisuus Toiminnallisuuden kuvaus Poissaolotiedotteen aktivoit päälle

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuilla kaupungin avoimena julkaistun tietoaineston osana Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen

Lisätiedot

TAMPEREEN REITTIOPPAAN RAJAPINNAT

TAMPEREEN REITTIOPPAAN RAJAPINNAT TAMPEREEN REITTIOPPAAN RAJAPINNAT NOVO GROUP OYJ LIITE 1. OHJELMISTON KUVAUS 1 (16) SISÄLLYS 1 RAJAPINNAT...1 1.1 Yleistä... 1 2 LISÄRAJAPINNAT REITTIOPPAAN TOIMINTOIHIN...1 2.1 Geokoodaus... 1 2.2 Reititys...

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

YKSINKERTAINEN NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS

YKSINKERTAINEN NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS YKSINKERTAINEN NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS Varmista NissanConnect EV:n avulla, että saat Nissan-sähköautostasi irti mahdollisimman paljon. Noudata näitä helppoja ohjeita Nissanisi ohjaamiseen tietokoneen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 5 JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUSJÄRJESTELMIEN JATKOKEHITYS HKL EHDOTUS Johtokunta päättänee ettei joukkoliikennelautakunnan (29.5.2008) tekemän hankepäätöksen

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO 12.12.2013 Oulun seudun joukkoliikenneinfo Sivu 1 / 10 1 Johdanto Tässä asiakirjassa on vastattu määräaikaan 10.12.2013 klo 16:00 mennessä tulleisiin kysymyksiin. Kilpailullisella

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle Sivu 1 / 1 Taustakartoitus: Henkilöstön työmatkaliikkuminen Tähdellä *) merkityt kysymykset ovat pakollisia. 1) Organisaation tiedot Organisaation nimi * Toimipaikka * Katuosoite * Työntekijöiden määrä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Avaras, kyselykooste. Petri Linna, TTY Porin laitos

Avaras, kyselykooste. Petri Linna, TTY Porin laitos Avaras, kyselykooste Petri Linna, TTY Porin laitos Kyselyn tausta Toteutusaika: 2013/12-2014/1 Rajaus: kunnat ja ICT-yritykset Satakunnassa Otos: Lähetetyt/vastaajat Kunta 81/17 ICT 86/27 Tavoite: Selvitetään

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE on asuinkiinteistön käyttöön suunniteltu kosketustauluratkaisu joka sisältää kerrostalorapussa nimitaulun, ilmoitustaulun ja yhteisten tilojen varauskalenterit. Kodinportin käyttäjillä

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille 1 SISÄLLYLUETTELO 24.3.2005 1. Asennus...3 1.1 Bluetooth Dongle...3 1.2 Bluetooth GPS...3

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Pysäköintiedulle vaihtoehtoinen käteishyvitys

Pysäköintiedulle vaihtoehtoinen käteishyvitys Periaatteessa samantapainen vero on käytössä myös Suomessa. Käytännössä sitä kuitenkin sovelletaan ainoastaan työsuhde-etuna tarjottuun, työntekijän kodin vieressä sijaitsevaan, pysäköintipaikkaan. Pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia PELAAJAPROFIILI Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Suomen Palloliitto on määritellyt: "Yksilökeskeisellä valmennusfilosofialla tarkoitetaan valmentajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa,

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

Mobiilimaksu. Palveluesittely

Mobiilimaksu. Palveluesittely Mobiilimaksu Palveluesittely Operaattoreiden yhteinen http://www.mobiilimaksuinfo.fi/ 2 Elisan, TeliaSoneran ja DNA:n yhteinen Mobiilimaksu Selkeä ja muista maksutavoista erottuva maksutapa kuluttaja tietää

Lisätiedot

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi)

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Muutamia kymmeniä pysäkkinäyttöjä asennettu Föli alueelle Mobiililiput luetaan sähköisesti samalla lukijalaitteella kuin bussikortitkin.

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä KÄYTTÖOPAS Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä Tämän oppaan avulla näet, kuinka helppoa on ladata materiaalien tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centren nettisivuilta ja siirtää

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen Open Arctic Challenge 16.9.2015, Oulu Petri Jääskeläinen DATA, Big Data.. 2 16.9.2015 Lähde: OECD DATA, Big Data.. 3 16.9.2015 Lähde: Big Data and Urban Mobility Cairo June 2, 2014, The World Bank Group

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Viisas koulumatka luokka

Viisas koulumatka luokka Nämä ohjeet ovat Viisas koulumatka oppitunnin pitoa varten. Diaesityksen löydät osoitteesta: https://www.hsl.fi/oppilaitoksille/vinkkeja opetukseen Oppituntikokonaisuus on tarkoitettu 3. 6. luokkalaisille

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN Seinäjoen koulutuskuntayhtymä tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen MOT-sanakirjapalvelun. MOT-palvelu on suomalainen Kielikone Oy: n tuottama pilvipalvelu,

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu 1/6 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu Järjestelmään kirjautuminen Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta https://www.museoverkko.fi. Sivut

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot