Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus SUY Strafica Oy D: 9/2009

2

3 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Heidi Saarinen, Strafi ca Oy Julkaisun nimi Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus Tiivistelmä HKL ja YTV tarjoavat tietoa joukkoliikenteestä useiden Internetissä ja mobiilisti toimivien palvelujen avulla. Palvelujen toiminnallisuudet ja käyttöliittymät poikkeavat toisistaan suuresti. Tässä työssä on kuvattu HKL:n, YTV:n ja kaupallisten yritysten tarjoamien matkustajainformaatiopalvelujen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Lisäksi on kuvattu käyttötapauksia, joihin nykyiset palvelut vastaavat ja käyttötapauksia, joihin palveluita kehittämällä voidaan vastata. Työssä on myös kerätty kokemuksia muutamasta ulkomailla käytössä olevasta palvelusta. Joukkoliikenteellä matkustavan tärkeimpiä tietotarpeita palvellaan nykyisin usean palvelun avulla. Tunnetuimpia niistä ovat Reittiopas ja Omat lähdöt -palvelut, joista on myös mobiiliversiot. Mobiiliversiot ovat Internet-versioita yksinkertaisempia ja niistä puuttuu joitakin ominaisuuksia. Tulevaisuudessa tulee panostaa erityisesti mobiilipalvelujen kehittämiseen ja kokeilla esimerkiksi paikannuksen hyödyntämistä. Käyttäjälle tulee tarjota apua matkan seurantaan ja opastukseen sekä reitin päivitykseen tarvittaessa. Häiriötietoa tulee tarjota nykyistä personoidummin. Myös palvelujen säännöllistä käyttöä tulee helpottaa. Palvelut on tarjottava mahdollisuuksien mukaan yhteisen palveluportaalin kautta. Lisäksi joitakin palveluja tulisi yhdistää. Palvelut tulee tehdä tutuiksi markkinoinnin avulla. Avainsanat (asiasanat) joukkoliikenne, matkustajainformaatio, mobiilipalvelu Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ISSN-numero ISBN-numero HKL:n julkaisusarja D: 9/2009 Painopaikka ja -vuosi Kieli Sivuja Liitteitä Helsinki 2009 Suomi

4 Publisher HELSINKI CITY TRANSPORT Planning Unit DESCRIPTION Date of publication Author(s) Heidi Saarinen, Strafi ca Oy Name of publication Evaluation of the public transport passenger information services and their development needs in the Helsinki Metropolitan area Abstract Helsinki City Transport and Helsinki Metropolitan Area Council offer many public transport Internetand mobile information services. Different services have different functions and user interfaces. This study describes the present situation and development needs of passenger information services offered by Helsinki City Transport, Helsinki Metropolitan Area Council and some commercial companies. It also shows the use cases that can be performed with existing services and proposes how the services should be developed in order to enable some other use cases. It also presents experiences from a few information services offered in Europe and USA. The most important information needs are served well today. The best known services are Journey Planner and My Departures, which have also mobile versions. The user interfaces in mobile versions are quite simple and lack some of the features that Internet services have. It is important in the future to develop especially mobile services, for example with user location. The service should guide the traveler en-route and offer alternatives when it is necessary, Traffi c disruption information must be offered in a personalized manner. Regular use of the services must be made easier. The services must be collected to a service portal. Some services can be combined. Key words public transport, passenger information, mobile service Other information Serie number ISSN number ISBN number HKL series D: 9/2009 Printing place and year Language Pages Appendices Helsinki 2009 Finnish

5 Esipuhe Joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus on tehty Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL:n ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:n toimeksiannosta. Työssä on kuvattu HKL:n, YTV:n ja kaupallisten yritysten tarjoamien sähköisten joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen nykytilaa, niiden hyviä ja huonoja puolia sekä kehitystarpeita. Työssä on myös kerätty kokemuksia muutamasta ulkomailla käytössä olevasta hyvästä palvelusta. Lisäksi on kuvattu käyttötapauksia, joihin nykyiset palvelut vastaavat sekä esitetty kehitysideoita, joiden avulla voidaan tarjota palveluja uusiin käyttötapauksiin. Vuoden 2010 alussa perustettava HSL tekee päätöksiä palvelujen kehittämisestä ja tarjoamisesta tulevaisuudessa. Tämä työ toimii apuna palvelujen tulevaisuudesta päätettäessä. Työn laadintaa ovat ohjanneet Kerkko Vanhanen HKL:stä ja Jari Honkonen YTV:stä. Työn konsulttina on toiminut Strafica Oy ja työstä on vastannut Heidi Saarinen. Työssä on haastateltu eri palvelujen kehittäjiä, kuten Mika Vuorio Logica:sta, Manu Mesimäki Seasam:sta, Mirjam de Groof REISinformatiegroup:sta Hollannista, Tom Spiekerman 511 Transit:sta USA:sta ja Petra Locker Västrafiken:sta. Lisäksi Tuomas Vanhanen on toiminut iphonelle tehdyn ReittiGPS-sovelluksen testaajana. Työ aloitettiin heinäkuussa 2009 ja se valmistui marraskuussa 2009.

6 Sisällysluettelo 1 Työn tausta ja tavoitteet Nykyisten palvelujen kuvaus Reittioppaat Tietoa aikatauluista, reiteistä ja häiriöistä Matkan seuranta ja opastus Muut palvelut Käyttötapaukset Periaatteet Pysäkille saapuvan seuraavan lähdön selvittäminen Matkustaminen lähtöpisteestä määränpäähän Palvelun jatkuva käyttö Palvelujen nykytilan arviointi Yhteenveto palveluista YTV:n Reittioppaat Omat lähdöt Muut palvelut Kokemukset muista hyvistä palveluista Göteborgin Mina Sidor -palvelu Hollannin palvelu San Franciscon 511 Transit -palvelu Muita esimerkkejä ulkomailta Palvelujen kehittämisen yleiset periaatteet Palvelukokonaisuuden toteutus Palvelujen uudet ominaisuudet ja tietosisällöt Kulkumuotojen yhdistäminen Joukkoliikenteen hintatiedot Käyttäjän paikannus ja matkan seuranta Tietoa paikoista, säästä ja esteettömyydestä Suositukset Liite 1. KAMO-palvelun näyttökuvat

7 1 Työn tausta ja tavoitteet HKL ja YTV tarjoavat pääkaupunkiseudulla liikkuville tietoa joukkoliikenteestä ja kevyen liikenteen reiteistä useiden sähköisten informaatiopalveluiden kautta. Pääsääntöisesti palvelut toimivat Internetissä ja osasta on tehty myös suppeampia, pienille päätelaitteille soveltuvia mobiili-internetversioita. Tekstiviestilippu on puhtaasti viestipohjainen palvelu. Lisäksi tarjolla on mobiiliversioiden käyttöä helpottava älyruutupalvelu, joka ohjaa käyttäjät lopullisiin mobiilipalveluihin. Myös yksityiset palveluntarjoajat tarjoavat omia palveluitaan, jotka hyödyntävät avoimesti tarjolla olevaa joukkoliikennetietoa. Käytössä olevat sähköiset palvelut ovat kehittyneet pitkälti erilaisten pilottien tuloksena ja niitä tarjotaan matkustajille erillispalveluina, joiden toiminnallisuus ja käyttöliittymä saattavat poiketa toisistaan merkittävästi. Käyttökokemus ei ole yhdenmukainen, minkä takia matkustajille voi olla vaikea hahmottaa tarjontaa ja löytää erilaisiin tarpeisiin parhaiten sopivia palveluja. Yhden palvelun käytön osaaminen ei takaa toisen sujuvaa käyttöä. Nykyisistä palveluista voidaan poimia sekä hyviä että huonoja esimerkkejä palvelun ulkoasusta, tietosisällöstä, toiminnallisuudesta ja käytettävyydestä. Nyt kun HSL aloittaa toimintansa ja olemassa olevista palveluista ja niiden kehittämisestä on saatu arvokasta kokemusta, on syytä miettiä, mitä palveluja tulevaisuudessa halutaan tarjota ja miten niiden avulla parhaiten vastataan käyttäjien tarpeisiin. Palvelujen toimintalogiikkaa on syytä yhdenmukaistaa ja on pohdittava, voidaanko palveluja mahdollisesti yhdistää suuremmiksi palvelukokonaisuuksiksi tai palveluportaaliksi. Tekniikan kehittyessä käyttäjille voidaan tarjota entistä monipuolisemmin tietoa joukkoliikenteestä. Tässä työssä kuvataan HKL:n ja YTV:n tarjoamien matkustajainformaatiopalvelujen nykytilaa ja arvioidaan palvelujen hyviä ja huonoja puolia sekä kehitystarpeita. Raportissa kuvataan käyttötapauksia, joihin nykyiset palvelut vastaavat. Lisäksi raporttiin on kerätty kokemuksia muutamista ulkomailla käytössä olevista hyvistä palveluista. Näiden pohjalta on kartoitettu uusia palvelutarpeita, joihin pääkaupunkiseudulla ei vielä ole toteutettu palvelua. Työ on toteutettu pääasiassa asiantuntija-arviointina. Lisäksi on haastateltu muutamaa nykyisten pääkaupunkiseudun palvelujen kehittäjää ja ulkomaisten palvelujen tarjoajaa. 2 Nykyisten palvelujen kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen sähköisistä matkustajainformaatiopalveluista suurin osa on tehty aluksi tavallista Internet-käyttöä varten. Myöhemmin palveluista on tehty myös suppeampia, pienille päätelaitteille eli mobiilikäyttöä varten soveltuvia selainversioita tai ladattavia sovelluksia. Osa niin kutsutuista täysversioista (tavallinen Internet-käyttö) toimii mainiosti myös uusimmilla pienten päätelaitteiden selaimilla, kun taas jotkut palvelut edellyttävät kunnolla toimiakseen suuren näytön, modernin selaimen ja melko ripeän tietoliikenneyhteyden. 4

8 Tässä on kuvattu HKL:n ja YTV:n palveluja sekä kaupallisia palveluja. Nykyisin kaupallisille palveluntarjoajille annetaan tiedot YTV:n ja HKL:n aikatauluista ja reiteistä. Kaupallisten palvelujen ongelmana ovat esimerkiksi vastuukysymykset. Reittiehdotuksesta ei vastaa palvelun tarjoaja (kaupallinen yritys) eikä tiedon tarjoaja (YTV/HKL). Kaupallinen palveluntarjoaja voi käyttää YTV:n tai HKL:n tarjoaman palvelun, esimerkiksi Reittioppaan avointa Internet-rajapintaa. Rajapinnan käyttö on ilmaista eikä vaadi lupaa tai tunnuksia. Tällöin kaupallisessa palvelussa voidaan esittää ainoastaan samankaltaisia tuloksia kuin alkuperäisessä palvelussa. Palvelun API-rajapintaa (Aplication Protocol Interface) käyttämällä voidaan käyttää alkuperäisen palvelun lukuarvoja, joiden perusteella voidaan laskea ja esittää tietoja uudessa palvelussa. API-rajapinnan kautta tieto saadaan xml-muodossa. Rajapinnan käytöstä on tehtävä sopimus YTV:n kanssa. Tietojen tarjoaminen kaupallisille osapuolille on kannattavaa, koska tietoja luovuttamalla voidaan markkinoille saada ominaisuuksiltaan erilaisia ja mahdollisesti jopa parempia palveluja, kuin YTV ja HKL itse tarjoavat. Seuraavassa kuvattujen palvelujen yhteydessä on esitetty alla olevien symbolien avulla, onko kuvattu palvelu HKL:n tai YTV:n vai kaupallisen yrityksen tarjoama. HKL:n tai YTV:n eli 2010 aloittavan HSL:n tarjoama palvelu kaupallinen palvelu 2.1 Reittioppaat Reittiopas Reittiopas on YTV:n tarjoama maksuton reittineuvontapalvelu, joka on suunnattu pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa sekä Kerava ja Kirkkonummi) joukkoliikennettä käyttäville. Palvelu hakee joukkoliikenneyhteyksiä hyödyntävän reitin käyttäjän määrittelemänä ajankohtana kahden käyttäjän antaman sijainnin välillä. Sijainti voi olla katuosoite, yleisesti tunnettu paikka tai joukkoliikenteen pysäkki. Sijainnin voi myös valita kartalta. Reititys sisältää myös kävelyosuudet. Palveluun voi tallentaa omia reittejä ja paikkoja toistuvaa käyttöä varten. Tarkennetun haun avulla käyttäjä voi määritellä esimerkiksi oman kävelynopeutensa, käytettävät liikennevälineet ja reititystyypin. Vanhaa Reittiopas-palvelua ei enää kehitetä eteenpäin, mutta se tulee jatkossakin olemaan käytettävissä, mahdollisesti classic lisäliitteellä. Reittioppaan pääversioksi otetaan Reittiopas Beta, ilman beta lisäliitettä. Taulukossa 1 on esitetty Reittiopas-palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. 5

9 Taulukko 1: Reittioppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (pysäkki, osoite, paikka), sijainti kartalla lähtöpaikka (aiemmin käytettyjen arvaus) (pysäkki, osoite, paikka), sijainti kartalla määränpää (aiemmin käytettyjen arvaus) kellonaika numero päivämäärä numero, kalenterista reititysajankohdan peruste lähtöaika, perillä vaihtomarginaali 0,1,2,3,,15 min kävelynopeus 30, 70, 100, 200, 300 m/min reittityyppi nopein, vähiten vaihtoja, lyhyin kävelymatka käytettävät liikennevälineet linja auto, metro, raitiovaunu, juna, pelkkä kävely esitettävien ehdotusten määrä 1,3,5 omat reitit tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen omat paikat tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen omat asetukset tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen reititysajankohta nyt, aiemmin, myöhemmin uusi reitti paluureitti, jatka reittiä määränpäästä matka aika min vaihtojen määrä kpl kävelymatkan pituus km käytettävät liikennevälineet, logo käytettävät linjat reitti kartalla osamatkojen lähtöpaikat ja määränpäät, kartalla osamatkojen lähtöajat ja saapumisajat käytettävien linjojen oletetut pysäkkien ohitusajat osamatkojen ilmansuunnat ja matkan pituudet, km pysäkkilistaus Parametritaulukkoa luetaan seuraavalla tavalla. Taulukko 2: Ohje parametritaulukon tulkintaan. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI Käyttäjä voi vaikuttaa kyseisiin parametreihin hakua tehdessään. Käyttäjä voi esimerkiksi määritellä lähtöpaikan. MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT Kertoo, missä muodossa parametrin voi määritellä. Esimerkiksi lähtöpaikan voi määritellä nä (pysäkit, osoitteet ja jotkin tunnetut paikat) tai valita sijainnin kartalta. Palvelu tulostaa kyseiset tiedot, esimerkiksi matkaajan. Kertoo, missä muodossa tieto tulostetaan. Esimerkiksi matka aika ilmoitetaan minuutteina. 6

10 Reittioppaan mobiiliversio Reittioppaasta on tehty selainversio myös pienille päätelaitteille mobiilikäyttöä varten. Versiota kutsutaan nykyisin nimellä Reittiopas-Pda). Reittioppaan mobiiliversio on tietosisällöltään Internet-versiota suppeampi ja sisältää perushakutoiminnon, mutta ei tarkennettua hakua. Kuvassa 1 on esitetty Reittioppaan mobiiliversion alkunäkymä ja taulukossa 3 palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Kuva 1. Reittioppaan mobiiliversion alkunäkymä. Taulukko 3: Reittioppaan mobiiliversiossa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI lähtöpaikka määränpää kellonaika päivämäärä reititysajankohdan peruste käytettävät liikennevälineet käytettävät linjat reitti osamatkojen lähtöpaikat osamatkojen lähtöajat ja perilläoloaika osamatkojen ilmansuunnat ja matkan pituudet MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (pysäkki, osoite, paikka) (pysäkki, osoite, paikka) numero numero lähtöaika, perillä kartalla, kartalla, km Reittiopas Beta Reittiopas Beta on edelleen kehitetty versio Reittioppaasta. Betalla tarkoitetaan kokeiluversiota. Palvelun ulkoasua ja toiminnallisuuksia on muokattu mm. käyttäjäpalautteiden pohjalta ja se sisältää aiempaa monipuolistetumpia reititysmahdollisuuksia. Tästä esimerkkinä on kauttakulkumahdollisuus. Reittiopas Betasta ei ole erillistä mobiiliversiota. 7

11 Taulukossa 4 on esitetty Reittiopas Beta -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 4: Reittiopas Betassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT lähtöpaikka (pysäkki, osoite, paikka) kauttakulkupaikka (pysäkki, osoite, paikka) kauttakulkupaikassa vietettävä aika numero määränpää (pysäkki, osoite, paikka) kellonaika numero päivämäärä kalenterista reititysajankohdan peruste lähtöaika, perillä vaihtomarginaali 0,1,2,3,,15 min kävelynopeus 30, 70, 100, 200, 300 m/min reittityyppi nopein, vähiten vaihtoja, lyhyin kävelymatka ei lippuvyöhykerajoitusta, Helsingin, Espoon, Käytettävät lippuvyöhykkeet Vantaan sisäinen lippu, YTV alue, Seutu linja auto, metro, raitiovaunu, juna, U linjat, käytettävät liikennevälineet palvelulinjat, pelkkä kävely esitettävien ehdotusten määrä 1,3,5 esteettömyystiedot valinta omat reitit (myös välipisteen tallennus) tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen omat paikat tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen omat asetukset tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen reititysajankohta nyt, aiemmin, myöhemmin uusi reitti paluureitti, jatka reittiä määränpäästä matka aika min kävelymatkan pituus km käytettävät liikennevälineet, logo käytettävät linjat reitti kartalla vaihtopaikat kartalla (iso ja pieni kartta) osamatkojen lähtöpaikat ja määränpäät, kartalla osamatkojen lähtöajat ja saapumisajat käytettävien linjojen oletetut pysäkkien ohitusajat pysäkkilistaus 8

12 Kevyen liikenteen Reittiopas Kevyen liikenteen Reittiopas etsii parhaan pyöräilyreitin pääkaupunkiseudulla. Reititys tapahtuu kahden annetun katuosoitteen, paikannimen tai kartalta valittujen pisteiden avulla. Tekstivaihtoehdossa palvelu ehdottaa mahdollisia valintoja kolmen merkin kirjoittamisen jälkeen. Reitin varrelle voi myös lisätä kauttakulkupisteitä klikkaamalla kartalta haluttua kohtaa. Palvelussa voi valita reititystavan suorimman reitin mukaan tai kevyen liikenteen väyliä, asfalttipäällysteisiä teitä tai sorapintaisia teitä suosien. Ajonopeutta voi itse säätää. Reittiä voi katsella joko karttapohjalla tai ilmakuvana. Palvelun avulla voi hakea myös esimerkiksi kaupunkipyörien telinepaikkojen, pyöräpysäköintipaikkojen, liikuntapaikkojen, kahviloiden ja ulkoilumajojen, rakennustyömaiden ja liikennevalojen sijainteja. Haettu reitti tulostetaan kartalle erottaen eri väylätyypit värisävyillä, kerrotaan reitin pituus ja laskennallinen ajoaika. Kevyen liikenteen Reittioppaasta ei ole erillistä mobiiliversiota ja palvelun käyttö on varsin kankeaa ja puutteellista matkapuhelimen selaimella. Ajax-teknologiaan perustuvan karttanäytön käyttö on mahdollista vain kohtuullisen uusilla selaimilla. Heinäkuusta 2009 lähtien on reitin voinut tallentaa ja ladata erillisenä tiedostona GPX ja KLM formaatteja tukeviin laitteisiin ja ohjelmiin, esimerkiksi Garminin navigaattoreihin ja Google Earth sekä Google Maps -ohjelmiin. Taulukossa 5 on esitetty Kevyen liikenteen Reittioppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 5: Kevyen liikenteen Reittioppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus muuta PARAMETRI lähtöpaikka määränpää reititystapa kohteet valmiita reittejä matkan pituus nopeus kesto reitti säätietoja linkkejä linkin lähetys MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (osoite, paikka), sijainti kartalla (osoite, paikka), sijainti kartalla kevyen liikenteen väyliä suosiva, asfalttipäällysteisiä suosiva, sorapintaisia suosiva, suorin reitti esim. kaupunkipyörät, pyöräpysäköinti, rakennustyömaat, liikuntapaikat, kahvilat ja ulkoilumajat, liikennevalot esim. Helsingin maisemareitit, Espoon rantaraitti km km/h min, kartalla, ilmakuvana, tien päällystetieto eri värein, kuvia Google Maps mobiiliversio (mobiili-sovelluksen lataus) (Internet-palvelu) Google Maps, joka tunnetaan myös nimellä Google Transit, on kaupallinen palvelu. Internet-palvelu ja Google Maps Mobiiliversio tarjoavat karttoja, reittiopastusta henkilöautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen sekä tietoa kaupallisista kohteista ja satelliittikuvituksen. 9

13 Google Maps -palveluun tehdään parhaillaan rajapintaan pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tietojen tarjoamiseksi. Mobiiliversio on suunniteltu liikkuvalle käyttäjälle ja se tarjoaa tiedon käyttäjän arvioidusta sijainnista (satelliitti- ja solupaikannus) sekä antaa mahdollisuuden jakaa omaa sijaintitietoa ja nähdä kavereiden sijaintitietoja. Palvelu on symbian-sovellus, joka tukee GPSpaikannusta. GPS-sovittimien tuki tulee käyttöjärjestelmän kautta ja ohjelma tukee sekä integroituja GPS-sovittimia että Bluetooth-GPS-sovittimia. Taulukossa 6 on esitetty Google Maps mobiliversiossa määriteltävät ja tulostettavat parametrit, jotka liittyvät reittiopastukseen joukkoliikennettä käyttäen. Taulukko 6: Google Maps mobiiliversiossa joukkoliikenteen reittiopastukseen liittyen määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus muuta PARAMETRI kohde alkupiste päätepiste päivämäärä ja aika reititysajankohdan peruste omat suosikit (maamerkit, henkilöt) kohde matka aika käytettävät liikennevälineet käytettävät linjat kävelyajat kävelyohjeet osamatkojen lähtöpaikat ja määränpäät osamatkojen lähtöajat ja saapumisajat käytettävien linjojen oletetut pysäkkien ohitusajat reitti kartalla julkisen liikenteen yhteystietoja hae päinvastaiset reittiohjeet MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT yritys, osoite, sijainti kartalla oma sijainti, osoite, yritys, sijainti kartalla, oma suosikki (aiemmin käytetyt listalla) osoite, yritys, sijainti kartalla, oma suosikki (aiemmin käytetyt listalla) lähtöaika, saapumisaika, viimeinen mahdollinen aika tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen sijainti kartalla, yhteystiedot, arvostelut tuntia ja minuuttia logo min, kartalla, kartalla ReittiGPS sovellus ladattavissa osoitteessa ReittiGPS on iphonelle tarkoitettu Reittiopas-palvelu, joka käyttää reitityksessä GPSpaikannusta ja YTV:n tarjoamia pääkaupunkiseudun joukkoliikenneaikatauluja. Puhelimeen ladattavasta sovelluksesta on sekä maksullinen että ilmainen versio. Taulukossa 7 on esitetty maksullisessa ReittiGPS -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. 10

14 Taulukko 7: ReittiGPS -palvelun maksullisessa versiossa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI lähtöpaikka määränpää kävelynopeus lähtöaika ja osamatkojen lähtöajat perilläoloaika matka aika kävelyaika kävelymatka käytettävät liikennevälineet käytettävät linjat reitti osamatkojen lähtöpaikat matkan aikana herätys lähestyvästä pysäkistä MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (osoite, paikka, pysäkki), haku puhelinluettelosta, oma sijainti (GPS/GSM) (osoite, paikka, pysäkki), haku puhelinluettelosta hidas, oletus, nopea, juoksu kellonaika kellonaika min min m kartalla, kartalla paikannuksen perusteella Palvelun ongelmana on, ettei siihen voi itse syöttää lähtöaikaa eli palvelu näyttää reitin ainoastaan sillä hetkellä kun käyttäjä katsoo sen. Muuten palvelua on helppo ja nopea käyttää. Ilmaisversiossa ei voi syöttää lähtöpaikkaa eikä hakea osoitetta puhelinluettelosta. Palvelua ei ole tässä muuten arvioitu. Tässä kuvatut parametrit ja arvio palvelusta on saatu iphonen reittioppaan maksullisen version käyttäjältä. Nokia Widget Reittiopas Nokian kehittämä Reittiopas on WidSets Java-sovelluksen kautta toimiva palvelu, joka ladataan matkapuhelimeen. Palvelun käyttö on puhelinoperaattorille maksettavia datasiirtomaksuja lukuun ottamatta ilmaista. WidSets toimii kaikkien uusien puhelinmallien kanssa, joissa on Java-tuki ja Internet-yhteys. YTV:n on tehnyt sopimuksen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tietojen tarjoamisesta palvelussa, mutta tietojen siirto palveluun on kesken. Palvelu tulee Nokian Ovi-palveluun, kun se on käytettävissä. Palvelu ei tämän työn aikana ollut ladattavissa puhelimeen, eikä sitä sen takia ole tässä työssä arvioitu. Reittiopas LB Reittiopas LB on YTV:n Reittiopasta käyttävä mobiili-client. Palvelusta on vasta demo, jonka lataaminen Nokian E70-malliin ei onnistunut. Tässä raportissa palvelua ei ole arvioitu. 2.2 Tietoa aikatauluista, reiteistä ja häiriöistä Omat lähdöt Omat lähdöt on HKL:n tarjoama aikataulupalvelu, jonka avulla voi etsiä pääkaupunkiseudulla sijaitsevien pysäkkien aikatauluja ja koostaa niistä aikataulunäkymiä juuri omiin tarpeisiin. Päivittyvän aikataulunäkymän voi avata esimerkiksi matkapuhelimeen, tietokoneelle tai aulatelevisioon. Aikataulujen selaaminen ei vaadi kirjautumista, mutta omien aikatau- 11

15 lujen koostaminen ja ylläpito vaativat rekisteröinnin. Palvelusta on aiemmin tarjottu myös sovellus, mutta nykyisin käytetään ainoastaan selainversiota. Taulukossa 8 on esitetty Omat lähdöt -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 8: Omat lähdöt -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI pysäkki linja suositut kohteet omat pysäkit (sisäänkirjautumalla) kellonaika sisäänkirjautuminen rekisteröinti pysäkin aikataulu esteettömyystiedot MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT pysäkin nimi, osoite, pysäkkinumero, kartalta linjanumero, kartalta valinta listasta (esim. kaupalliset kohteet, koulut ja oppilaitokset, kulttuuri ja tapahtumat, liikuntapaikat, liityntäpysäköinti) tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen muuttaminen, päivittäminen käyttäjätunnus ja salasana käyttäjätunnus, salasana, salasanan varmistus, kielen valinta, symboli Omat lähdöt mobiiliversio Palvelusta on tehty versio myös pienille päätelaitteille. Palvelu on käyttöliittymältään Internet-versiota karumpi, mutta mobiililaitteilla helpommin luettavissa. Palvelu vastaa sisällöltään Internet- versiota. Kuvassa 2 on esitetty Omat lähdöt mobiiliversion alkunäkymä. Kuva 2. Omat lähdöt -palvelun mobiiliversion alkunäkymä. Upcode älyruutu pysäkkiaikataulut (Upcode-sovelluksen lataus) Kaksiulotteisen viivakoodin, nk. älyruudun avulla voidaan helpottaa mobiilipalvelujen käyttöä. HKL on vienyt osalle pysäkeistään pysäkkikohtaiset älyruututarrat, joissa käytetään Upcoden tarjoamaa älyruututekniikkaa. Tekniikka voisi olla myös jokin muu 2Dviivakooditekniikka. Kameralla ja Internet-selaimella varustetulla matkapuhelimella ja Up- 12

16 code-älyruudun avulla matkustaja voi helposti hakea kyseisen pysäkin aikataulut Omat lähdöt -palvelusta. Älyruutu nopeuttaa aikataulun hakemista verrattuna Omat lähdöt -palvelun avaamiseen valikon kautta. Upcode-palvelun käyttö vaatii maksuttoman Upcode-sovelluksen asentamisen puhelimeen. Myös itse palvelun käyttö on maksutonta. Kaikki Helsingin joukkoliikennepysäkit on varustettu Upcode-älyruudulla. Buswatch (sovelluksen lataus) Buswatch on kaupallinen palvelu. Se hakee julkisilta Internet-sivuilta (pääkaupunkiseudulla YTV:n sivuilta) pysäkkikohtaiset aikataulutiedot matkapuhelimen näytölle. Ohjelma asennetaan puhelimeen. Haussa käytetään välityspalvelinta, joka minimoi siirrettävän tiedon määrän. Palvelu toimii Nokian S60 puhelimissa, S80 alustan 9300 ja 9500 kommunikaattoreissa ja joiltain osin uusissa S40 puhelimissa. Palvelu toimii Pääkaupunkiseudun lisäksi myös Tampereella. Palvelua ei ole arvioitu tässä työssä. Ajoneuvot kartalla Ajoneuvot kartalla-palvelu esittää palvelussa mukana olevien kulkuvälineiden reaaliaikaiset sijaintitiedot kartalla. Vuoden 2009 loppuun mennessä palvelu kattaa kaikki Helsingin raitiovaunut. Palvelun avulla voi katsoa esimerkiksi tietyn pysäkin, osoitteen tai paikan lähellä liikkuvat kulkuneuvot tai tietyn linjan sijainnin kartalla tai valita ajoneuvotyypin mukaan kartalle kaikki bussit, raitiovaunut tai molemmat. Taulukossa 9 on esitetty Ajoneuvot kartalla -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 9: Ajoneuvot kartalla -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI pysäkin nimi linja osoite tai paikka ajoneuvotyyppi pysäkki aikataulut linjan reitti ajoneuvon seuranta pysäkin sijainti linjan sijainti osoitteen tai paikan sijainti pysäkin aikataulut linjan reitti seurattavan ajoneuvon ennuste MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT (ennakoiva nsyöttö) numero (arvaus) (arvaus) kaikki, linja autot, raitiovaunut valinta kartalta valinta kartalta on/off kartalla kartalla kartalla kartalla kartalla listana 13

17 Linjaopas Linjaopas on Reittioppaan rinnakkaispalvelu, jonka avulla voi tarkastella yksittäisen linjan reittiä. Linjaoppaasta ei ole mobiiliversiota, mutta sen selainpohjaisen version käyttäminen onnistuu myös mobiilisti, vanhemmilla puhelinmalleilla tosin hitaasti. Taulukossa 10 on esitetty Linjaoppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 10: Linjaoppaassa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. PARAMETRI käyttäjän valittavissa olevat parametrit paikka tai linja linjan/linjojen reitti tulostus pysäkki linkki reittioppaan lähtöpaikaksi tai muuta määränpääksi MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT, hakemistosta (paikka, osoite, pysäkki, linja, linjat), kartalla, kartalla Poikkeusinfo Tietoa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen äkillisistä ja ennalta tiedossa olevista reitti- ja aikataulumuutoksista antaa HKL:n tarjoama Poikkeusinfopalvelu, joka on integroitu lähes kaikkiin näyttölaitteisiin ja sähköisiin informaatiopalveluihin. Poikkeustiedotteet -palvelussa on ilmoitettu pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä koskevista, yli 15 minuutin poikkeuksista ja ennakkoon tiedetyistä liikennejärjestelyistä ja perutuista bussilähdöistä. Palveluun rekisteröitymällä voi vastaanottaa poikkeustiedotteet maksutta sähköpostiin. Poikkeustiedotteet näkyvät oman palvelunsa lisäksi Omat lähdöt -palvelussa ja Reittioppaassa sekä esimerkiksi pysäkki- ja terminaalinäytöissä. Palvelusta on tehty myös oma versionsa pienille päätelaitteille ja poikkeustietoja voi kysyä myös viestillä. Tekstiviesti sisältää tietyn pysäkin seuraavat lähdöt ja mahdolliset poikkeustiedot. Lähtöaikatiedot ovat Helmi-järjestelmään kuuluvien linjojen osalta reaaliaikaiset. Palvelu toimii Soneran, DNA:n, Elisan ja Saunalahden liittymissä. Taulukossa 11 on esitetty Poikkeustiedotteet -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. Taulukko 11: Poikkeustiedotteet -palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. PARAMETRI MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT käyttäjän valittavissa olevat parametrit linjat, joista poikkeustietoa halutaan linjanumero tulostus poikkeustiedotus valitulla linjalla viesti annettuun sähköpostiin 14

18 2.3 Matkan seuranta ja opastus KAMO KAMO Kaupunkilaisen Mobiiliopas oli pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä toimiva HKL:n pilottipalvelu, jonka kokeilu on toistaiseksi lopetettu. KAMO oli reittioppaan, pysäkkiaikataulut ja poikkeusinfon yhdistävä, matkapuhelimeen ladattava ja valikon kautta käytettävä sovellus. Palvelu opasti käyttäjänsä reittioppaan tavoin lähtöpisteestä määränpäähän, antoi tietoa pysäkille saapuvista bussi- ja raitioliikenteen vuoroista reaaliaikaisesti ja mahdollisti tietyn kulkuvälineen etenemisen seuraamisen pysäkki pysäkiltä. Palvelun kautta oli mahdollista maksaa myös joukkoliikennematka HKL:n kännykkälipulla. Myös omien tietojen tallentaminen oli mahdollista. Sovellus toimi ainoastaan Nokian S40- ja S60-käyttöjärjestelmissä. Palvelusta ei tehty selainversiota. Käytettäessä palvelua NFC-tunnisteteknologialla varustetussa puhelimessa (esim. Nokian 6131-malli) se osasi hyödyntää etälukutoimintoa ja lukea RFID-tageja. Palvelun yksi mahdollisuus oli sen avaaminen esimerkiksi joukkoliikenteen pysäkillä mahdollisesti tulevaisuudessa sijaitsevan tagin avulla, jonka avulla olisi voitu automaattisesti määritellä käyttäjän sijainti ja kertoa sitä vastaavat tiedot joukkoliikenteestä. Kuvassa 3 on esitetty KAMO-palvelun alkunäkymä. Kuva 3. KAMO-palvelun alkunäkymä. Kamon näyttökuvat on esitetty liitteessä 1. Taulukossa 12 on esitetty KAMO-palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. 15

19 Taulukko 12: KAMO-palvelussa määriteltävät ja tulostettavat parametrit. käyttäjän valittavissa olevat parametrit tulostus PARAMETRI pysäkki lähtöpaikka määränpää reititysajankohdan peruste päivämäärä ja aika hälytyksen ajankohta hälytyksen tyyppi matkan vaihtoaika sallitut liikennevälineet kävelynopeus optimointitapa omat pysäkit omat reitit lipun ostaminen kamon jakaminen pysäkin aikataulu käytettävät liikennevälineet käytettävät linjat osamatkojen lähtöpaikat ja määränpäät osamatkojen lähtöajat ja saapumisajat osamatkojen kävelymatkojen pituudet pysäkkilistaus ja oletetut ohitusajat MUOTO JA YKSIKKÖ, VAIHTOEHDOT pysäkin nimi, osoite, pysäkkinumero (pysäkki, osoite, paikka), aiemmin käytetyt listalla (pysäkki, osoite, paikka), aiemmin käytetyt listalla lähtöaika, aika perillä numeroina 10 min ennen, 5 min ennen, 2 min ennen, kun on aika lähteä ääni, väri, vilkkuvalo min vain matalalattialinjat, bussi, metro, raitiovaunu, juna nopea, normaali, hidas nopein, vähiten vaihtoja, vähiten kävelyä tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen tallennus, käyttö, muokkaus, poistaminen, logo m Navicore Personal (tietoa palvelusta) Navicore Oy:n tarjoama Navicore Personal on GPS-paikannusta hyödyntävä sovellus, jossa on yhtenä ominaisuutena joukkoliikenteellä matkustaminen. Palvelun käyttäjä voi esimerkiksi katsoa sijaintiaan lähinnä sijaitsevat joukkoliikenteen pysäkit, jolloin navigaattori opastaa hänet pysäkille lyhintä reittiä käyttäen. GPRS-yhteydellä ja Internet-selaimella varustetulla puhelimella voi lisäksi katsoa pysäkin reaaliaikaiset aikataulut pysäkin ikonia painamalla. Palvelu sisältää YTV-alueen pysäkit. Palvelua ei tässä työssä arvioitu. 2.4 Muut palvelut Kännykkälippu (tietoa palvelusta) Kännykkälippu on HKL:n tarjoama, matkapuhelimeen viestinä tilattava kertalippu, joka kelpaa raitiovaunussa, metrossa, Suomenlinnan lautalla, VR:n lähijunissa Helsingin alueella sekä tietyillä metron itäisillä liityntäbussilinjoilla ja sataman bussilinjoilla. Kännykkälipun voi ostaa myös yötaksan aikana. Lipun saapuminen on varmistettava ennen kulku- 16

20 välineeseen astumista. Palvelu toimii yleisimpien suomalaisten matkapuhelinoperaattoreide liittymissä. WLAN kulkuvälineissä HKL tarjoaa Helsingin raitiovaunuissa matkustajille maksuttoman wlan-yhteyden. Matkustaja voi ottaa omalla päätelaitteellaan (esim. kannettava tietokone tai wlan-yhteydellä varustettu matkapuhelin) yhteyden kulkuvälineen omaan verkkoon ja käyttää Internetiä. Matkustaja voi halutessaan siirtyä kyseisen kulkuvälineen kotisivulle (www.hkl.fi/wlan), josta voi seurata ajoneuvon matkaa reaaliajassa, tulevia pysäkkejä sekä niiltä lähteviä vaihtoyhteyksiä. Liikenteeseen.fi Liikenteeseen.fi on YTV:n toimeksiannosta tehty pääkaupunkiseudun liikennetiedottamisportaali. Portaaliin on kerätty tietoa joukkoliikenteestä, autoliikenteestä ja kevyestä liikenteestä. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen osalta portaali sisältää esimerkiksi Reittioppaan, Omat lähdöt - ja Ajoneuvot kartalla -palvelujen toimintoja sekä häiriötiedotteet. Käyttäjä voi muokata portaalia käyttäjäksi rekisteröitymällä. Portaali toimii joiltakin osin myös mobiilisti. Portaalin tulevaisuudesta on tarkoitus päättää keväällä 2010 osana muiden HSL:n infopalveluiden kokonaisuutta. Portaalia ei ole tässä työssä arvioitu. Noppa (tietoa Noppa-palvelusta) Noppa-järjestelmä kehitettiin pilottiprojektina vuosien aikana. Järjestelmä tarjoaa joukkoliikenteen matkustajainformaatiota ja kulkuopastusta erityisesti näkövammaisten tarpeet huomioiden. Palvelu sisältää esimerkiksi puhekäyttöliittymän, ovelta ovelle opastuksen joukkoliikennettä hyödyntäen ja paikannustoimintoja. Järjestelmää kehitettiin edelleen vuonna 2007 loppuneessa PUMS-hankkeessa (Puheenkäsittelyn uudet menetelmät ja sovellukset) ja kehitystyötä ollaan jatkamassa MOKOMO-hankkeessa (Moniaistinen kontietoinen mobiilikäyttöliittymä). Noppa-palvelu on alun perin VTT:n kehittämä. Palvelun kehitystyöhön ovat osallistuneet useat julkiset tahot, mukaan lukien YTV ja HKL. Palvelua ei ole tässä työssä arvioitu. 17

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus SUY Strafica Oy D: 9/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Sähköisten mobiilien infokanavien kehittäminen tähtäimenä matkustajien palvelu Kerkko Vanhanen, kehittämispäällikkö Jakelun

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy edelläkävijä paikallisuuteen perustuvissa digitaalisissa palveluissa Adfore Technologies Oy kehittää

Lisätiedot

MyBus. Apps4Pirkanmaa. Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi)

MyBus. Apps4Pirkanmaa. Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi) MyBus Apps4Pirkanmaa Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi) 1 Sisällys MyBus yleisesti Tavoite ja kohderyhmät Pääominaisuudet Toimintamalli Käyttöohjeet

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja Mikko Suomalainen 1. Määritelmä Mobiiliajopäiväkirja on kännyköille suunnattu ajopäiväkirja-sovellus. Sovelluksen pääperiaate on toimia automaattisena ajopäiväkirjana.

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Nokia Kartat -käyttöohje

Nokia Kartat -käyttöohje Nokia Kartat -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Tietoja Nokia Kartat -palvelusta 3 Tarkastele sijaintiasi ja selaa karttaa 3 Etsi paikka 4 Etsi lähialueen paikkoja 4 Lisää paikkaan valokuva 5 Tallenna

Lisätiedot

HSL-tietoisku: Uusi Avoin reittiopas ja pysäkkikuulutukset. Kerkko Vanhanen, VAMPO-seminaari 3.6.2015

HSL-tietoisku: Uusi Avoin reittiopas ja pysäkkikuulutukset. Kerkko Vanhanen, VAMPO-seminaari 3.6.2015 HSL-tietoisku: Uusi Avoin reittiopas ja pysäkkikuulutukset Kerkko Vanhanen, VAMPO-seminaari 3.6.2015 HSL-liikenteessä tehdään päivittäin noin miljoona nousua joukkoliikennevälineisiin Infopalveluilla paras

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 2 2 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 3 AVOIMEN REAALIAIKARAJAPINNAN TOTEUTUSRATKAISU... 5 4 PROJEKTIN ONNISTUMINEN JA RISKIT...

1 YLEISTÄ... 2 2 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 3 AVOIMEN REAALIAIKARAJAPINNAN TOTEUTUSRATKAISU... 5 4 PROJEKTIN ONNISTUMINEN JA RISKIT... 1 (15) PARAS REAALIAIKARAJAPINTA SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2.1 Rajapintojen tavoitteet...3 2.1.1 PARAS-järjestelmän sisäisen rajapinnan (1) vaatimukset...3 2.1.2 Reaaliaikarajapinnan

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Ajoissa Pysäkillä. Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia.

Ajoissa Pysäkillä. Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia. Ajoissa Pysäkillä Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia. "Todelliset aikataulut paperilla, ei vain suunnitellut." Tero Piirainen, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Karttaselain Paikannin J2ME

Karttaselain Paikannin J2ME Karttaselain Paikannin J2ME Käyttöohje Päivitetty 8.9.2014 Sisältö Tervetuloa...3 Tuetut laitteet...3 Sovelluksen lataaminen...3 Päänäyttö...4 Sovelluksen valikko...5 Laitetunniste (IMEI-koodi)...5 Sovelluksen

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Pyöräilyn ja kävelyn T&K hanke: Pyöräilynavigaattorin kehittäminen

Pyöräilyn ja kävelyn T&K hanke: Pyöräilynavigaattorin kehittäminen Pyöräilyn ja kävelyn T&K hanke: Pyöräilynavigaattorin kehittäminen Infotripla Oy Vuonna 2001 perustettu suomalainen informaatioalan palveluyritys Tarjoamme ja kehitämme asiakkaillemme tietojärjestelmiä

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

TAMPEREEN REITTIOPPAAN RAJAPINNAT

TAMPEREEN REITTIOPPAAN RAJAPINNAT TAMPEREEN REITTIOPPAAN RAJAPINNAT NOVO GROUP OYJ LIITE 1. OHJELMISTON KUVAUS 1 (16) SISÄLLYS 1 RAJAPINNAT...1 1.1 Yleistä... 1 2 LISÄRAJAPINNAT REITTIOPPAAN TOIMINTOIHIN...1 2.1 Geokoodaus... 1 2.2 Reititys...

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit Heili-loppuraportti Ilmailulaitos Sähkö- ja teletoimisto Juha Sarkkinen 20.10.04 Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit 1. Yleistä Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen toiseksi suurin linja-autoasema,

Lisätiedot

Nokia Navigointi 3.0 -käyttöohje

Nokia Navigointi 3.0 -käyttöohje Nokia Navigointi 3.0 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Tietoja Nokia Navigointi - sovelluksesta 3 Aja kohteeseen 3 Tallenna paikka tai tarkastele sitä 4 Ääniopastuksen käyttäminen 4 Lataa tai poista

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Esimerkki 1.0 19.05.2004 Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka Yleisradio saa

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus Pelaajaprofiili netissä Pelaajaprofiilin www-palvelu on osoitteessa http://www.pelaajaprofiili.fi. Rekisteröidy tai hanki tunnukset ennen mobiilisovelluksen käyttöä. Pelaajaprofiilin

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuilla kaupungin avoimena julkaistun tietoaineston osana Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Poissaolotiedotetoiminnallisuuden käyttöopas 1 (8) Sonera Viestintäpalvelu VIP - poissaolotiedotetoiminnallisuus Toiminnallisuuden kuvaus Poissaolotiedotteen aktivoit päälle

Lisätiedot

Kaislanet-käyttöohjeet

Kaislanet-käyttöohjeet päivitetty 25.10.2013 Kaislanet-käyttöohjeet Rekisteröityminen Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaislanetistä... 3 1.1 Tekniset vaatimukset Kaislanetin käyttöön... 3 1.2 Kaislanet-helpdesk... 3 2. Rekisteröityminen...

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

Omat Lähdöt ohjelmointirajapinta: Versio 1.01

Omat Lähdöt ohjelmointirajapinta: Versio 1.01 Sivu 1(19) Omat Lähdöt ohjelmointirajapinta: Versio 1.01 Seasam House Oy Helsingin seudun liikenne Hyväksynyt: Päivämäärä: Hyväksynyt: Päivämäärä: www.seasam.com Sivu 2(19) Versio historia Versio 0.01

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Drive

Käyttöohje HERE Drive Käyttöohje HERE Drive 1.0. painos FI HERE Drive HERE Drive ohjaa sinut haluamaasi paikkaan ääniopastettujen reittiohjeiden avulla. Voit löytää kotimaassasi tai -alueellasi perille tarkkojen reittiohjeiden

Lisätiedot

Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali. reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789

Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali. reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789 Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali Reijo Kinnunen Kirjava kana Oy reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789 LVM Joukkoliikenneportaalin tavoitteet Tavoite parantaa joukkoliikenteen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad Toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi

Lisätiedot

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Fivaldi Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL:n toimialue Kuusi perustajakuntaa: Helsinki,Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Laajenemisvaraus

Lisätiedot

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille?

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Autotekniikan visiopäivä 17.1.2008 Helsinki Oy Matkahuolto Ab Pekka Hongisto toimitusjohtaja Langaton

Lisätiedot

EasyGO Hunter Käyttäjän opas

EasyGO Hunter Käyttäjän opas EasyGO Hunter Käyttäjän opas JOHDANTO Onnittelut EasyGO Hunter laajennuspaketin valinnasta! Hunter tarjoaa metsästäjien toivomia lisäominaisuuksia laajentaen EasyGO Personalin käyttävyyttä. Hunter mahdollistaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 5 JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUSJÄRJESTELMIEN JATKOKEHITYS HKL EHDOTUS Johtokunta päättänee ettei joukkoliikennelautakunnan (29.5.2008) tekemän hankepäätöksen

Lisätiedot

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile ndroid Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet tarvitsee

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Vantaan kaupungin Future City Challenge -haasteet

Vantaan kaupungin Future City Challenge -haasteet Vantaan kaupungin Future City Challenge -haasteet Yrittäjän sijoittumisen tukeminen Vantaalle Kilpailuhaasteena on kehittää palvelu, joka antaa yrittäjälle tärkeää tietoa toimintansa sijaintiin liittyvissä

Lisätiedot

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0)

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) LVM / Sonckin-Sali Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen tavoitteet 1. Edistää liikenteen sähköisten palveluiden

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy 4. 10.2010 ACCELBIT OY KARTTASELAIN TRACKER Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy Sisältö Laitteistovaatimukset...3 Yleisesittely...3 Versiohistoria...3 Karttaselain Tracker

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

Matka.fi LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä:

Matka.fi LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä: LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä: Tavoitetilana on, että kuka tahansa saa yhdestä lähteestä kaiken tarvitsemansa liikennetiedon: ennen matkaa valitakseen kulkumuodon, reitin ja matkustusajankohdan

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Matkakortin internetpalvelu Markus Nilsson Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Matkakortin internetpalvelu HSL haluaa lisätä asiakkaille tarjottavia verkkopalveluita Haluamme

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

MTData-autopäätteiden ohjelmistopäivitys

MTData-autopäätteiden ohjelmistopäivitys Autoilija- ja kuljettajatiedote View this email in your browser MTData-autopäätteiden ohjelmistopäivitys MTData -autopäätteisiin asennetaan uusi ohjelmistopäivitys. Päivitykset lähetetään autoihin jaksoittain

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikennedata

HSL:n joukkoliikennedata HRI:n Data avoimeksi -menestystarinat HSL:n joukkoliikennedata Reittiopas on vuodesta toiseen yksi maan suosituimmista verkkopalveluista. Palvelun datan avaaminen innosti kehittäjät koodaamaan kymmeniä

Lisätiedot

Käyttöohje Contact WP Poca

Käyttöohje Contact WP Poca Käyttöohje Contact WP Poca 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Tilausvälityssovelluksen käynnistäminen...3 3 Poca-laitteen aktivoiminen...4 3.1 Toiminnon aktivoiminen:...4 4 Tilauksen vastaanottaminen...6

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS MATHM-47300 Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 1.10.2012 Ryhmä: Kipinä Sari Herrala, 228850 2 SISÄLLYS Arvioitava verkkopalvelu... 3 Arvioinnin tavoitteet...

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Henni Vainio / Digiroad-operaattori 2.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Valtakunnallisen pysäkkirekisterin esittely Digiroadin näkökulmasta

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

3 TAPAA KATSELLA OHJAUSPANEELIA - 1

3 TAPAA KATSELLA OHJAUSPANEELIA - 1 WINDOWSIN ASETUKSET WINDOWSIN ASETUKSET Asetuksilla pyritään siihen, että käyttö olisi turvallisempaa, helpompaa ja mukavampaa Windowsin asetukset löytyvät Ohjauspaneelista Osa asetuksista on lisäohjelmakohtaisia

Lisätiedot

Nokia Drive 2.0 -käyttöohje

Nokia Drive 2.0 -käyttöohje Nokia Drive 2.0 -käyttöohje 1. painos 2 Sisältö Sisältö Tietoja Nokia Navigointi - sovelluksesta 3 Aja kohteeseen 3 Ääniopastuksen käyttäminen 4 Lataa tai poista karttoja 4 Navigoi offline-tilassa 5 Muuta

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Nettikalenterin tilausohjeet

Nettikalenterin tilausohjeet Nettikalenterin tilausohjeet Tässä dokumentissa kuvataan Nettikalenterin tilausohjeet erilaisille laitteille ja kalenteriohjelmille. Nettikalenterin tilaus toimii eri tavalla riippuen käytettävästä laitteesta,

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Pvm Versio Asiakirjan tunniste Sivu 2015-12-22 4.0 CABNET-141-574 1 / 10

Pvm Versio Asiakirjan tunniste Sivu 2015-12-22 4.0 CABNET-141-574 1 / 10 2015-12-22 4.0 CABNET-141-574 1 / 10 Tarkoitus Tässä ohjeessa kuvataan, miten CAB Planissa saadaan korjauksen tila näkyviin. Korjauksen tilan merkitseminen valmiiksi 1. CAB Planin asetukset Yritysasetukset

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Ari Jaatinen, Suunnittelukymppi Oy Jyrki Rautkivi, Mopasol Oy Lasse Salonen, Sysopen Oyj Ohjelma-alue 6. Älykäs liikenteenohjaus FITS raportti 23/2003

Lisätiedot

Personal Navigation Phone

Personal Navigation Phone Personal Navigation Phone Benefon Esc! GSM+GPS nykyajan nomadin eloonjäämispakkaus GSM 900/1800 -kaksitaajuuspuhelin 12-kanavainen GPS-navigaattori mobiilikartat Friend Find ja hätänäppäin roiskevesitiivis

Lisätiedot

Sports Tracker. Älypuhelimen urheilutietokoneesta yhteisölliseksi reittikarttapalveluksi. Jussi Solja Markkinointipäällikkö, Sports Tracker

Sports Tracker. Älypuhelimen urheilutietokoneesta yhteisölliseksi reittikarttapalveluksi. Jussi Solja Markkinointipäällikkö, Sports Tracker Sports Tracker Älypuhelimen urheilutietokoneesta yhteisölliseksi reittikarttapalveluksi. Jussi Solja Markkinointipäällikkö, Sports Tracker Mikä Sports Tracker? Muuta älypuhelimesi urheilutietokoneeksi

Lisätiedot

YKSINKERTAINEN NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS

YKSINKERTAINEN NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS YKSINKERTAINEN NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS Varmista NissanConnect EV:n avulla, että saat Nissan-sähköautostasi irti mahdollisimman paljon. Noudata näitä helppoja ohjeita Nissanisi ohjaamiseen tietokoneen

Lisätiedot

CTRL+F Android-sovellus

CTRL+F Android-sovellus CTRL+F Android-sovellus Vili-Robert Hietala Opinnäytteen raportointi Sähköosasto Toukokuu 2015 KUVAILULEHTI 14.04.2015 Tekijä(t) Vili-Robert Hietala Työn laji Opinnäytteen raportointi Sivumäärä 7 Luottamuksellisuus

Lisätiedot

EasyGO Hunter Käyttäjän opas

EasyGO Hunter Käyttäjän opas EasyGO Hunter Käyttäjän opas JOHDANTO Onnittelut EasyGO Hunter laajennuspaketin valinnasta! Hunter tarjoaa metsästäjien toivomia lisäominaisuuksia laajentaen EasyGO Personalin käytettävyyttä. Hunter mahdollistaa

Lisätiedot

EasyGO Hunter Käyttäjän opas

EasyGO Hunter Käyttäjän opas EasyGO Hunter Käyttäjän opas JOHDANTO Onnittelut EasyGO Hunter laajennuspaketin valinnasta! Hunter tarjoaa metsästäjien toivomia lisäominaisuuksia laajentaen EasyGO Personalin käytettävyyttä. Hunter mahdollistaa

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO 12.12.2013 Oulun seudun joukkoliikenneinfo Sivu 1 / 10 1 Johdanto Tässä asiakirjassa on vastattu määräaikaan 10.12.2013 klo 16:00 mennessä tulleisiin kysymyksiin. Kilpailullisella

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot