LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 15. helmikuuta György MATOLCSY Unkarin talousministeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 15. helmikuuta György MATOLCSY Unkarin talousministeri"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 15. helmikuuta /11 (OR. en) PRESSE 25 PR CO 6 Puheenjohtaja György MATOLCSY Unkarin talousministeri L E H D I S T Ö R u e d e l a L o i B B R Y S S E L P u h. : ( 0 ) / F a k s i : ( 0 ) /11 1

2 Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset Neuvosto kävi ensimmäisen keskustelun lainsäädäntöpaketista, jonka tarkoituksena on vahvistaa talouden ohjausjärjestelmää EU:ssa erityisesti euroalueella jotta voitaisiin vastata julkisen talouden velkakriisin asettamiin haasteisiin. Ehdotusten tavoitteena on vahvistaa budjettikuria jäsenvaltioissa ja laajentaa niiden talouspolitiikkojen valvontaa. Eurooppa-neuvoston asettamien määräaikojen mukaisesti puheenjohtajavaltion aikomuksena on päästä yleisnäkemykseen kaikista kuudesta ehdotuksesta neuvoston istunnossa 15. maaliskuuta. Neuvosto hyväksyi direktiivin hallinnollisen yhteistyön lisäämisestä verotuksen alalla, jotta jäsenvaltiot voivat tehostaa veropetosten torjuntaa. Direktiivi vastaa jäsenvaltioiden kasvavaan keskinäisen avunannon tarpeeseen erityisesti tietojenvaihdon avulla jotta ne voivat määrittää maksettavat verot oikeammin. Direktiivi merkitsee, että EU:ssa otetaan käyttöön OECD:n standardi pyyntöön perustuvasta tietojenvaihdosta, ja se mahdollistaa automaattista tietojenvaihtoa koskevien säännösten vaiheittaisen käyttöönoton. Toteuttaessaan ensimmäistä kertaa ns. EU-ohjausjaksoa EU:n talouden ohjausjärjestelmän laajemman uudistuksen seurauksena neuvosto hyväksyi päätelmät, jotka koskevat jäsenvaltioiden poliittista ohjeistusta makrotaloudellisten ja julkisen talouden haasteiden voittamiseksi. Lisäksi neuvosto antoi päätelmät - yritysverotuksen käytännesääntöjen soveltamisalan kehittämisestä, millä pyritään poistamaan haitallista verokilpailua; - neuvoston painopisteiden asettamisesta Euroopan parlamentin kanssa EU:n vuoden 2012 yleisestä talousarviosta käytäviä neuvotteluja varten. Neuvosto tarkisti myös eräitä Zimbabween kohdistuvia EU:n rajoittavia toimenpiteitä ja poisti 35 nimeä niiden henkilöiden luettelosta, joihin sovelletaan viisumikieltoa ja varojen jäädyttämistä. Muut EU:n rajoitukset pysyvät voimassa, kunnes Zimbabwen demokraattisissa uudistuksissa on edistytty tuntuvasti. 6514/11 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 OSALLISTUJAT...5 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA...7 SÄÄSTÖJEN VEROTUS JA PETOSTENTORJUNTASOPIMUKSET...9 EU:N TALOUSARVIO...11 Vastuuvapaus Vuoden 2012 suuntaviivat...11 MAALISKUUN EUROOPPA-NEUVOSTON VALMISTELU...12 EU strategia: Makrotaloutta ja julkista taloutta koskevaa ohjausta jäsenvaltioille...12 Euroopan keskuspankki: Johtokunnan jäsenen nimittäminen...12 LIIALLISTA ALIJÄÄMÄÄ KOSKEVA MENETTELY...13 Bulgaria, Tanska, Kypros ja Suomi...13 G20-MAIDEN MINISTERIKOKOUKSEN VALMISTELU...14 NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET...15 MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT VEROTUS Hallinnollinen yhteistyö välittömän verotuksen alalla...16 Yritysverotuksen käytännesäännöt Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä. Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. Lausumat ovat saatavissa neuvoston www-sivuilta tai lehdistöpalvelusta. 6514/11 3

4 KEHITYSYHTEISTYÖ Zimbabwe Rajoittavat toimenpiteet...17 Tyynenmeren valtiot Väliaikainen talouskumppanuussopimus...18 Euroopan kehitysrahasto /11 4

5 OSALLISTUJAT Belgia: Didier REYNDERS Bulgaria: Simeon DJANKOV Tšekki: Miroslav KALOUSEK Tanska: Claus HJORT FREDERIKSEN Saksa: Wolfgang SCHÄUBLE Jörg ASMUSSEN Viro: Jürgen LIGI Irlanti Brian LENIHAN Kreikka: Giorgos PAPACONSTANTINOU Espanja: Elena SALGADO Ranska: Philippe ETIENNE Italia: Giulio TREMONTI Kypros: Charilaos STAVRAKIS Latvia: Andris VILKS Liettua: Ingrida SIMONYTE Luxemburg: Luc FRIEDEN Unkari: György MATOLCSY András KÁRMÁN Malta: Tonio FENECH Alankomaat: Jan Kees de JAGER Itävalta Josef PRÖLL Puola: Jan VINCENT-ROSTOWSKI Portugali: Fernando TEXEIRA DOS SANTOS Romania: Gheorghe IALOMITIANU Slovenia: Franci KRIŽANIČ Varapääministeri sekä valtiovarain- ja institutionaalisten uudistusten ministeri Varapääministeri ja valtiovarainministeri Valtiosihteeri Varapääministeri ja talous- ja valtiovarainministeri Pysyvä edustaja Talous- ja valtiovarainministeri Talousministeri Valtiosihteeri Varakansleri ja valtiovarainministeri 6514/11 5

6 Slovakia: Ivan MIKLOŠ Suomi: Jyrki KATAINEN Ruotsi: Anders BORG Yhdistynyt kuningaskunta: George OSBORNE Varapääministeri ja valtiovarainministeri (Chancellor of the Exchequer) Komissio: Olli REHN Algirdas ŠEMETA Janusz LEWANDOWSKI Jäsen Jäsen Jäsen Muut osallistujat: Vitor CONSTANCIO Philippe MAYSTADT Thomas WIESER Lorenzo CODOGNO Euroopan keskuspankin varapääjohtaja Euroopan investointipankin pääjohtaja Talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja Talouspoliittisen komitean puheenjohtaja 6514/11 6

7 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA Neuvosto kävi periaatekeskustelun toimenpidepaketista, jonka tarkoituksena on vahvistaa talouden ohjausjärjestelmää EU:ssa, erityisesti euroalueella, jotta voitaisiin vastata valtionvelkakirjamarkkinoiden äskettäisistä vaikeuksista aiheutuviin haasteisiin. Se pyysi pysyvien edustajien komiteaa valvomaan pakettia koskevaa työskentelyä käydyn keskustelun valossa. Puheenjohtajavaltion tavoitteena Eurooppa-neuvoston 4. helmikuuta asettamien määräaikojen mukaisesti on, että neuvosto sopii kaikkia kuutta ehdotusta koskevasta yleisnäkemyksestä istunnossaan 15. maaliskuuta, jotta Euroopan parlamentin kanssa päästään sopimukseen kesäkuussa. Ehdotusten tavoitteena on vahvistaa budjettikuria jäsenvaltioissa ja laajentaa niiden talouspolitiikkojen valvontaa, joilla pannaan täytäntöön Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn johdolla kokoontuneen työryhmän suositukset. 1 Pakettiin sisältyy: ehdotus asetukseksi jäsenvaltioiden rahoitusaseman ja talouspolitiikan valvonnasta annetun asetuksen 1466/97 muuttamisesta; ehdotus asetukseksi EU:n liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä annetun asetuksen 1467/97 muuttamisesta; ehdotus asetukseksi julkisen talouden valvonnan täytäntöönpanosta euroalueella; ehdotus asetukseksi makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta; ehdotus asetukseksi täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella; ehdotus direktiiviksi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista. Ehdotuksista neljä käsittelee EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen uudistamista. Niiden tavoitteena on lisätä finanssipolitiikkojen valvontaa, ottaa käyttöön säännökset kansallisista julkisen talouden kehyksistä ja soveltaa täytäntöönpanotoimia niiden noudattamista laiminlyöviin jäsenvaltioihin johdonmukaisemmin ja varhaisemmassa vaiheessa. 1 Työryhmän loppuraportti, : /11 7

8 Esimerkiksi soveltamalla niin sanottua käänteisen enemmistön sääntöä, jonka mukaan komission ehdotus sakon määräämisestä katsotaan hyväksytyksi, ellei neuvosto hylkää sitä määräenemmistöllä, seuraamus lankeaa nykyistä automaattisemmin. Myös vakaus- ja kasvusopimuksen velkaperusteeseen kiinnitetään suurempaa huomiota siten, että niiden jäsenvaltioiden, joiden velka ylittää 60 prosenttia suhteessa BKT:hen, on toteutettava toimia velkansa pienentämiseksi ennalta määrätyssä tahdissa, vaikka niiden alijäämä olisikin alle kolme prosenttia suhteessa BKT:hen. Kaksi muuta ehdotusta koskevat makrotalouden epätasapainoa EU:ssa. Tältä osin tavoitteena on lisätä talouspolitiikkojen valvontaa niin, että voidaan sakottaa niitä jäsenvaltioita, joiden havaitaan olevan "liiallisen epätasapainon tilanteessa". Makrotaloudellisen epätasapainon riskejä arvioidaan käyttäen taloudellisten indikaattoreiden "tulostaulua". 6514/11 8

9 SÄÄSTÖJEN VEROTUS JA PETOSTENTORJUNTASOPIMUKSET Neuvosto kävi periaatekeskustelun seuraavista: direktiiviehdotus, jonka tarkoituksena on tiukentaa säästöjen korkojen verotuksesta annetun direktiiviin 2003/48/EY säännöksiä; luonnos Liechtensteinin kanssa tehtäväksi petosten torjuntaa ja verotietojen vaihtoa koskevaksi sopimukseksi; päätösehdotus komission valtuuttamisesta neuvottelemaan petosten torjuntaa ja verotietojen vaihtoa koskevien sopimusten tekemisestä Andorran, Monacon ja San Marinon kanssa sekä uuden sopimuksen tekemisestä Sveitsin kanssa. Asiat ovat puheenjohtajavaltion tulevien kuukausien painopisteitä, jotka on esitetty sen työohjelmassa (asiak /10). Puheenjohtajavaltio aikoo ministerien esittämien kommenttien pohjalta vauhdittaa työtä neuvoston korkean tason verotustyöryhmässä, jotta neuvosto voisi edistyä mahdollisimman pian. Säästöjen tuottamien korkojen verotus Direktiiviin 2003/48/EY ehdotettujen muutosten tarkoituksena on ottaa huomioon säästötuotteissa ja sijoittajakäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset sitten direktiivin vuonna 2005 alkaneen soveltamisen. Muutoksilla laajennetaan direktiivin soveltamisalaa siten, että se kattaa kaikki säästöistä kertyvät tulot sekä tuotteet, jotka tuottavat korkoja tai vastaavaa tuloa direktiivin kiertämisen estämiseksi. Direktiivi 2003/48/EY edellyttää jäsenvaltioiden vaihtavan tietoja, niin että korkotuloja, jotka yksi jäsenvaltio maksaa toisissa jäsenvaltioissa asuville henkilöille, voidaan verottaa verotuksellisen kotipaikan valtion lakien mukaisesti. Siirtymäkautena 1 Luxemburg ja Itävalta perivät sen sijaan lähdeveroa sellaisille henkilöille maksetuista koroista, joiden asuinpaikka on toisessa jäsenvaltiossa. EU:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaan Andorrassa, Liechtensteinissa, Monacossa, San Marinossa ja Sveitsissä sovelletaan vastaavanlaisia toimenpiteitä kuin direktiivillä on säädetty samoin kuin kymmenellä Alankomaiden tai Yhdistyneen kuningaskunnan alaisuuteen kuuluvalla ja niiden kanssa assosioituneella alueella (Guernsey, Jersey ja Mansaari sekä seitsemän Karibian aluetta) kunkin jäsenvaltion kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten mukaan. 1 Siirtymäkauden pituus riippuu siitä, ovatko Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Sveitsi ja Yhdysvallat sitoutuneita OECD:n vuoden 2002 mallisopimuksen mukaiseen pyyntöön perustuvaan tietojenvaihtoon. 6514/11 9

10 Petostentorjuntasopimukset Petostentorjuntasopimus Liechtensteinin kanssa kattaa petokset niin välittömän kuin välillisen verotuksen osalta. Sopimuksessa käytetty petoksen määritelmä kattaa sekä luonnolliset että oikeushenkilöt (esimerkiksi yhtiöt) ja sisältää väärien asiakirjojen ja väärien veroilmoitusten lisäksi myös puutteellisten veroilmoitusten jättämisen. Tekstissä määrätään osapuolten yhteistyöstä sellaisten tietojen vaihtamiseksi, jotka ovat oletettavasti veroviranomaisten kannalta merkityksellisiä. Se antaa osapuolille mahdollisuuden käynnistää hallinnollinen avunanto, josta ei voida kieltäytyä pelkästään sen vuoksi, että pyydetyt tiedot ovat pankin tai muun rahoituslaitoksen hallussa, sekä oikeudellinen avunanto sellaisten tekojen osalta, jotka ovat rangaistavia osapuolten lakien nojalla. Täytäntöönpanotoimet, kuten takavarikko, koskevat toimia, joista kumpikin osapuoli voi langettaa vankeusrangaistuksen. Liechtensteinin kanssa tehtävän sopimuksen luonnosta voidaan myöhemmin käyttää mallina Andorran, Monacon ja San Marinon kanssa tehtäville sopimuksille samoin kuin Sveitsin kanssa tehtävälle uudelle sopimukselle, jolla nykyiset välillistä verotusta koskevat määräykset ulotettaisiin koskemaan myös välitöntä verotusta. 6514/11 10

11 EU:N TALOUSARVIO Vastuuvapaus 2009 Neuvosto antoi Euroopan parlamentille suosituksen vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle EU:n varainhoitovuoden 2009 yleisen talousarvion toteuttamisesta (asiak. 5891/11 ADD 1). Alankomaiden, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunnat pidättyivät äänestämästä ja antoivat yksipuolisen lausuman (ks. liite). Suositus laadittiin tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen pohjalta 1. Neuvosto antoi myös suositukset vastuuvapauden myöntämisestä EU:n 22 viraston, EU:n kuuden toimeenpanoviraston ja viiden yhteisyrityksen johtajille niiden vuoden 2009 talousarvion osalta (asiak. 5892/11 ADD /11 ADD /11 ADD 1). EU:n talousarviota koskevan vastuuvapauden myöntämismenettelyn mukaisesti suositukset toimitetaan nyt Euroopan parlamentille samoin kuin neuvoston päätelmät tilintarkastustuomioistuimen erinäisistä erityiskertomuksista (asiak. 5891/11 ADD 2). Vuoden 2012 suuntaviivat Neuvosto antoi päätelmät EU:n vuoden 2012 yleisen talousarvion prioriteeteista. Päätelmät ovat asiakirjassa 5895/11. Ne ovat perustana Euroopan parlamentin ja komission kanssa käytäville neuvotteluille myöhemmin tänä vuonna. Päätelmissä korostetaan, että talouskriisin ja julkisen talouden vakauttamisen seuraukset edelleen leimaavat vuoden 2012 talousarviota. Niissä painotetaan, että talous- ja budjettirajoitteet on otettava huomioon kansallisella tasolla samalla kun jatketaan EU:n ohjelmien ja toimien täytäntöönpanoa, mukaan lukien kriisin vaikutusten lieventämiseen ja kasvun edistämiseen tähtäävien toimien rahoittaminen. 1 EUVL C 303, /11 11

12 MAALISKUUN EUROOPPA-NEUVOSTON VALMISTELU EU strategia: Makrotaloutta ja julkista taloutta koskevaa ohjausta jäsenvaltioille Neuvosto antoi asiakirjassa 5991/11olevat päätelmät ja päätti toimittaa ne Eurooppa-neuvostolle sen 24. ja 25. maaliskuuta pidettävää kokousta varten. Euroopan keskuspankki: Johtokunnan jäsenen nimittäminen Neuvosto antoi suosituksen Peter Praetin (Belgia) nimittämisestä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi seuraamaan Gertrude Tumpel-Gugerellia, jonka toimikausi päättyy 31. toukokuuta. Neuvoston suositus toimitetaan Eurooppa-neuvostolle, kun Euroopan parlamenttia ja EKP:n neuvostoa on kuultu, jotta se voi tehdä päätöksen kokouksessaan 24. ja 25. maaliskuuta. 6514/11 12

13 LIIALLISTA ALIJÄÄMÄÄ KOSKEVA MENETTELY Bulgaria, Tanska, Kypros ja Suomi Neuvosto pani merkille komission tiedonannon, jossa arvioitiin Bulgarian, Tanskan, Kyproksen ja Suomen toteuttamia toimia niiden julkisen talouden alijäämän supistamiseksi alle kolmeen prosenttiin suhteessa BKT:hen, joka on EU-sopimuksessa asetettu viitearvo. Se yhtyi komission näkemykseen siitä, että tämänhetkisten tietojen perusteella kaikki neljä maata ovat ryhtyneet toimiin, joilla on edistytty riittävästi alijäämien korjaamisessa komission suosituksissa asetetuissa määräajoissa, ja että EU:n liiallisen alijäämän menettelyn mukaisia lisätoimia ei nyt tarvita. Bulgaria, Tanska, Kypros ja Suomi ovat olleet liiallisen alijäämän menettelyn kohteena heinäkuusta 2010 alkaen, jolloin neuvosto antoi suosituksensa. Neuvosto kehotti Bulgariaa ja Suomea pienentämään alijäämiään alle kolmeen prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2011 mennessä, Kyprosta vuoteen 2012 ja Tanskaa vuoteen 2013 mennessä. 6514/11 13

14 G20-MAIDEN MINISTERIKOKOUKSEN VALMISTELU Neuvosto hyväksyi EU:n päälinjat Pariisissa 18. ja 19. helmikuuta pidettävän G20-maiden valtiovarainministerien ja keskuspankkien pääjohtajien kokouksen valmistelua varten. Päälinjoihin sisältyy yhteisiä kantoja kokouksessa käsiteltävien eri asioiden osalta sekä EU:n toimielimiä että niitä EU:n jäsenvaltioita varten, jotka osallistuvat G20-kokoukseen. Pariisin kokous on ensimmäinen kuudesta ministeritason kokouksesta, jotka on määrä pitää ennen G20-huippukokousta Cannesissa 3. ja 4. marraskuuta G20-maiden valtiovarainministerit ja keskuspankkien pääjohtajat tapaavat myös huhti-, syys- ja lokakuussa, ja kaksi muuta G20-maiden ministeritason kokousta, jotka koskevat maataloutta ja työllisyyttä sekä työvoimaa, on määrä pitää kesä- ja lokakuussa. Ranska on hoitanut G20-maiden vuoden kestävää puheenjohtajuutta viime marraskuusta lähtien. Presidentti Nicolas Sarkozy määritteli äskettäin painopisteet seuraavasti: maailmantalouden epätasapainon korjaaminen, kansainvälisen valuuttajärjestelmän uudistaminen sekä perushyödykkeiden hintojen liiallisen vaihtelun hillitseminen. Ranska on myös ehdottanut pysyvän sihteeristön perustamista G20-ryhmälle. Pariisissa keskustelujen odotetaan painottuvan maailmantalouteen ja G20:n kasvukehykseen, kansainvälisen valuuttajärjestelmän uudistamiseen, perushyödykkeisiin, finanssisääntelyyn ja eräisiin muihin kysymyksiin, kuten kehitykseen. 6514/11 14

15 NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET Neuvoston istunnon yhteydessä pidettiin seuraavat kokoukset: - Makrotaloutta käsittelevä vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kanssa Makrotaloutta käsittelevä vuoropuhelu käytiin 14. helmikuuta toisaalta puheenjohtajavaltion, komission, Euroopan keskuspankin ja euroryhmän puheenjohtajan sekä toisaalta työmarkkinaosapuolten (EU:n tason työnantajajärjestöt ja ammattiliitot sekä julkisten yritysten ja pk-yritysten edustajat) välillä. - Euroryhmä Euroalueen jäsenvaltioiden ministerit osallistuivat 14. helmikuuta pidettyyn euroryhmän kokoukseen. - Euroopan vakausmekanismia käsittelevä ministerikokous Ministerit osallistuivat 14. helmikuuta pidettyyn kokoukseen, joka käsitteli Euroopan vakausmekanismin valmistelua euroalueen vakauden turvaamiseksi. - Ministereiden aamiaiskokous Ministerit pitivät aamiaiskokouksen keskustellakseen taloustilanteesta. 6514/11 15

16 MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT VEROTUS Hallinnollinen yhteistyö välittömän verotuksen alalla Neuvosto hyväksyi direktiivin hallinnollisesta yhteistyöstä välittömän verotuksen alalla, jonka tavoitteena on vahvistaa jäsenvaltioiden keskinäistä avunantoa ja varmistaa pyyntöön perustuvaa tietojenvaihtoa koskevien OECD:n standardien käyttöönotto EU:ssa, jotta veronkiertoa ja veropetoksia voitaisiin torjua tehokkaammin. Lisätietoja on lehdistötiedotteessa 6554/11. Yritysverotuksen käytännesäännöt Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion selvityksen EU:n yritysverotuksen käytännesääntöjen soveltamisalasta ja antoi seuraavat päätelmät. "Korkean tason työryhmä keskusteli yritysverotuksen käytännesääntöjen nykyisestä soveltamisalasta Ecofin-neuvoston 7. joulukuuta 2010 antamien päätelmien mukaisesti (asiak /10 SC 149). Korkean tason työryhmä oli sitä mieltä, että henkilökohtaisten tulojen verotus jää pääsääntöisesti kyseisten käytännesääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle. Tietyt henkilöverotukseen liittyvät seikat voidaan kuitenkin ottaa huomioon erityisolosuhteissa. Mansaarta ja Jerseyn saarta koskevat järjestelyt (asiak /10 SC 139, kohta 12) kuuluvat käytännesääntöjen soveltamisalaan seuraavista syistä: 1. Osakkaita ei veroteta ainoastaan tosiasiallisesta, vaan myös laskennallisesta voitonjaosta. Tällä yhdistelmällä varmistetaan yrityksen voiton verottaminen saman tien osakastasolla. 2. Liiketoiminnasta kertyvä voitto verotetaan tosiasiallisesti osakkailta laskennallisen voitonjaon tai tulon perusteella. Nykyjärjestelmä perustuu osakkaiden ja yrityksen verottamiseen, millä varmistetaan yrityksen voiton yhdistetty verottaminen. 6514/11 16

17 3. Mekanismia, jossa osakkeenomistajia verotetaan heti laskennallisesta voitonjaosta tai tulosta, sovelletaan ainoastaan saarilla asuviin osakkeenomistajiin, joten näin turvataan kansalliset verotulot ja houkutellaan muualla asuvia osakkeenomistajia. 4. Mekanismi on vaihtoehtoinen keino verottaa kotimaisia liikevoittoja eikä niinkään veronkiertoa ehkäisevä toimi. Nämä päätelmät eivät vaikuta käytännesääntöjen soveltamisalan myöhempään selventämiseen, mikä saattaa olla tarpeen sen jälkeen, kun on tarkasteltu muita järjestelmiä, joilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia." KEHITYSYHTEISTYÖ Zimbabwe Rajoittavat toimenpiteet Neuvosto tarkisti eräitä Zimbabween kohdistuvia EU:n rajoittavia toimenpiteitä ja poisti 35 nimeä niiden henkilöiden luettelosta, joihin sovelletaan viisumikieltoa ja varojen jäädyttämistä. Muut EU:n rajoitukset pysyvät voimassa, kunnes Zimbabwen demokraattisissa uudistuksissa on edistytty tuntuvasti. Neuvosto on valmis tarkistamaan päätöksiään milloin tahansa tilanteen kehittymisen perusteella. Tarkemmin sanottuna neuvosto hyväksyi päätöksen, jolla jatketaan asti rajoittavia toimenpiteitä, jotka määrättiin alun perin vuonna 2002, kun Zimbabwen hallinnon epäiltiin harjoittavan väkivaltaa ja ihmisoikeusrikkomuksia (asiak. 6102/ /11). Rajoittaviin toimenpiteisiin kuuluu kielto myydä Zimbabwelle aseita ja tarvikkeita, joita voitaisiin käyttää kansallisiin sortotoimiin, kielto päästää henkilöitä, joiden toimet heikentävät vakavasti demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta Zimbabwessa, EU:n jäsenvaltioihin tai kulkemaan niiden kautta, ja hallitusta taloudellisesti tukevien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten varojen jäädyttäminen. Varojen jäädyttämistä ja viisumikieltoa koskevassa luettelossa on nyt 163 henkilön ja 31 yhteisön nimet. Luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä 16. helmikuuta. Neuvosto hyväksyi myös päätöksen jatkaa vuodella eli saakka alun perin vuonna 2002 AKT EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan nojalla määrättyjä toimenpiteitä, joilla estetään kehitysavun kanavoiminen Zimbabwen hallituksen kautta (asiak. 5726/ /11) EU pitää kuitenkin yhä voimassa sitoumuksensa Zimbabwen väestöä kohtaan antamalla jatkuvasti apua kansan tarpeisiin vastaamiseksi ja on tukenut vuodesta 2009 alkaen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen uudistusohjelmaa. 6514/11 17

18 Tyynenmeren valtiot Väliaikainen talouskumppanuussopimus Neuvosto hyväksyi väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen tekemisen Tyynenmeren valtioiden eli Papua-Uuden-Guinean ja Fidžisaarten kanssa (asiak. 5536/11 + COR1). Väliaikaista sopimusta koskevat neuvottelut saatettiin päätökseen marraskuussa Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle. Sopimuksen teksti on asiakirjassa 5558/2/09 REV 2. Euroopan kehitysrahasto Neuvosto antoi Euroopan parlamentille suosituksen kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2009 (asiak. 5469/11, 5472/11, 5473/11). Se pani myös merkille neuvoston AKT-työryhmän esittämät huomautukset tilintarkastustuomioistuimen kyseisiä toimia koskevasta vuosikertomuksesta (asiak. 6003/11) sekä lausuman kyseisiä toimia koskevasta tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumasta (asiak. 6053/11). Liite Alankomaiden, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan allekirjoittama yhteinen lausuma Viitaten Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuoden 2009 talousarvion toteuttamisesta; varainhoitovuoden 2009 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämiseen komissiolle; ehdotukseen neuvoston suositukseksi 5891/11 N 47 PE-L14+ ADD1 + ADD 2; 6514/11 18

19 Alankomaat, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat huolissaan siitä, että: o Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei kuutenatoista peräkkäisenä vuotena ole kyennyt antamaan myönteistä tarkastuslausumaa ilman varaumia koko EU:n talousarvion osalta; o EU:n varainhoitoon tehtävien uudistusten hitaus vahingoittaa EU:n talousarvion uskottavuutta kokonaisuudessaan. Alankomaat, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta korostavat sitä, että riippumaton EU:n tasolla tehtävä tilintarkastus on ratkaisevan tärkeä tehtävä ja tukevat näin ollen voimakkaasti Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työskentelyä; Alankomaat, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että varainkäytön laadullinen parantaminen olisi asetettava ensisijaisen tärkeään asemaan, jotta vuoden 2010 talousarviota koskevassa vuosikertomuksessa saavutettaisiin merkittävästi parempia tuloksia. o Alankomaat, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta haluavat nähdä konkreettista edistymistä kohti seuraavia erityisiä tavoitteita ennen kuin neuvosto käsittelee vuoden 2010 talousarvion vastuuvapauden myöntämistä: Jäsenvaltiot vastaavat suurimmasta osasta EU:n talousarviovarojen toteuttamisesta yhteistyössä komission kanssa. Jäsenvaltiot vastaavat tarkastuksien suorittamisesta sekä tehokkaan ja vaikuttavan valvontajärjestelmän perustamisesta. Komissiota pyydetään tekemään ehdotuksia ja lujittamaan jäsenvaltioiden vastuullisuutta osana tiiviimpää vuoropuhelua niiden kanssa. Jäsenvaltioiden tulisi vastata EU:n varojen hallinnoinnista kansallisella tasolla, mukaan lukien sisäisen valvonnan järjestelmien moitteeton toiminta; o Avoimuuden vuoksi ja moitteettomaan varainhoitoon kannustamiseksi jäsenvaltioiden vuotuiset yhteenvedot olisi saatettava julkisesti saataville. Samalla jäsenvaltiot olisi velvoitettava esittämään analyysejä varainhoitoa koskevista tiedoista olennaisena osana vuotuisia yhteenvetojaan; o Riskiperustaisen tarkastustoiminnan tukemiseksi tarvitaan jäsennetympää tilintarkastustuomioistuimen, komission ja jäsenvaltioiden välistä vuoropuhelua. Komission tulisi esittää ehdotuksia, joilla mahdollistetaan tarkastusten aiempaa voimakkaampi kohdentaminen mittavimpiin hankkeisiin ja niihin laitoksiin, jotka ovat osoittautuneet riskeille alttiimmiksi. Tulevat varainhoitoasetuksesta käytävät neuvottelut tarjoavat tilaisuuden edistää edellä esitettyjen ehdotusten toteuttamista. 6514/11 19

LEHDISTÖTIEDOTE. Ylimääräinen neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, toukokuuta 2010 L E H D I S T Ö

LEHDISTÖTIEDOTE. Ylimääräinen neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, toukokuuta 2010 L E H D I S T Ö EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 9596/10 (Presse 108) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Ylimääräinen neuvoston istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 9.-10. toukokuuta 2010 Puheenjohtaja Elena SALGADO Espanjan toinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 16906/09 (Presse 361) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston ylimääräinen istunto Yleiset asiat ja ulkosuhteet Geneve, 30. marraskuuta 2009 Puheenjohtaja Ewa BJÖRLING Ruotsin kauppaministeri

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona,

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona, 7131/02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston 2418. istunto - ECON - Barcelona, 14.3.2002 Puheenjohtaja: Rodrigo RATO Y GAREDO Espanjan kuningaskunnan varapääministeri ja talousministeri Internet: http://ue.eu.int/newsroom

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 19. tammikuuta 2010 L E H D I S T Ö

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 19. tammikuuta 2010 L E H D I S T Ö EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 5400/10 (Presse 6) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2990. istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 19. tammikuuta 2010 Puheenjohtaja Elena SALGADO Espanjan toinen varapääministeri

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2011-00546 VO Upola Minna(VM) 06.07.2011 Korjaus 5.7.2011 annettuu E-kirjeeseen (Eutori-tunnus VM2011-00526) Eduskunta Suuri valiokunta Viite Ks. E-kirje 5.7.2011 tunnus

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 18. tammikuuta György MATOLCSY Unkarin talousministeri

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 18. tammikuuta György MATOLCSY Unkarin talousministeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 3062. istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 18. tammikuuta 2011 5287/11 (OR. en) PRESSE 3 PR CO 1 Puheenjohtaja György MATOLCSY Unkarin talousministeri

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 299 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 LIMITE PVCONS59 ECOFIN935

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 LIMITE PVCONS59 ECOFIN935 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 PUBLIC LIMITE PVCONS59 ECOFIN935 EHDOTUSPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopanunioninneuvoston3198.istunto(TALOUS-jaRAHOITUSASIAT),

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10001/17 ECON 497 UEM 189 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Portugalissa annetun päätöksen

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston 3054. istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 7. joulukuuta 2010 LEHDISTÖ

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston 3054. istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 7. joulukuuta 2010 LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 3054. istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 7. joulukuuta 2010 17447/10 PRESSE 333 PR CO 44 Puheenjohtaja Didier REYNDERS Belgian varapääministeri

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3560. istunto (yleiset asiat), Bryssel, 25. syyskuuta 2017

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. huhtikuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 7093/16 LIMITE PV/CONS 17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3458. istunto (YLEISET ASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

6146/12 HKE/phk DG K

6146/12 HKE/phk DG K EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2012 (OR. en) 6146/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0012 (NLE) ACP 20 COAFR 26 PESC 116 OC 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-kumppanuussopimuksen

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 437 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014.

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9518/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 28 ECOFIN 511 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3468. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

PUBLIC /17 mn/pmm/akv 1 GIP 1B LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39

PUBLIC /17 mn/pmm/akv 1 GIP 1B LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 39 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3552. istunto (yleiset asiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2015 COM(2015) 395 final 2015/0175 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Päivä:

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 16. helmikuuta 2010 LEHDISTÖ

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 16. helmikuuta 2010 LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 6477/10 (Presse 28) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2994. istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 16. helmikuuta 2010 Puheenjohtaja Elena SALGADO Espanjan toinen varapääministeri

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

10431/17 ADD 1 1 GIP 1B

10431/17 ADD 1 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10431/17 ADD 1 PV/CONS 36 ECON 553 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3549. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 EU ja verotus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 Yleistä EU-veropolitiikan voi jakaa kahteen osaan: Välitön: kunkin jäsenmaan yksinomaisessa toimivallassa Välillinen: vaikuttaa tavaroiden,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2015 COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä

Lisätiedot

PUBLIC 10451/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PV/CONS 35 ECOFIN 633

PUBLIC 10451/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PV/CONS 35 ECOFIN 633 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 35 ECOFIN 633 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3475. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Euroopan unionin neuvoston 3501. istunto (oikeus-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21017/17 LIMITE PUBLIC BXT 25 POLGEN 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS SEU 50 artiklan ad hoc -työryhmän,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 3 ECOFIN 47 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3515. istunto (talous- ja rahoitusasiat),

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2017 COM(2017) 599 final 2017/0261 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE I EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Ulkoasiat. Bryssel, 20. helmikuuta 2014 L E H D I S T Ö

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Ulkoasiat. Bryssel, 20. helmikuuta 2014 L E H D I S T Ö EUROOPA UIOI EUVOSTO 6767/14 (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 3300. istunto Ulkoasiat Bryssel, 20. helmikuuta 2014 PRESSE 86 PR CO 8 Puheenjohtaja Catherine Ashton Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2016 COM(2016) 519 final Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS sakon määräämisestä Portugalille, koska se ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.4.2005 KOM(2005) 154 lopullinen 2005/0064 (SYN) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10297/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ECON 556 UEM 274 STATIS 53 NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot