LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 15. helmikuuta György MATOLCSY Unkarin talousministeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 15. helmikuuta György MATOLCSY Unkarin talousministeri"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 15. helmikuuta /11 (OR. en) PRESSE 25 PR CO 6 Puheenjohtaja György MATOLCSY Unkarin talousministeri L E H D I S T Ö R u e d e l a L o i B B R Y S S E L P u h. : ( 0 ) / F a k s i : ( 0 ) /11 1

2 Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset Neuvosto kävi ensimmäisen keskustelun lainsäädäntöpaketista, jonka tarkoituksena on vahvistaa talouden ohjausjärjestelmää EU:ssa erityisesti euroalueella jotta voitaisiin vastata julkisen talouden velkakriisin asettamiin haasteisiin. Ehdotusten tavoitteena on vahvistaa budjettikuria jäsenvaltioissa ja laajentaa niiden talouspolitiikkojen valvontaa. Eurooppa-neuvoston asettamien määräaikojen mukaisesti puheenjohtajavaltion aikomuksena on päästä yleisnäkemykseen kaikista kuudesta ehdotuksesta neuvoston istunnossa 15. maaliskuuta. Neuvosto hyväksyi direktiivin hallinnollisen yhteistyön lisäämisestä verotuksen alalla, jotta jäsenvaltiot voivat tehostaa veropetosten torjuntaa. Direktiivi vastaa jäsenvaltioiden kasvavaan keskinäisen avunannon tarpeeseen erityisesti tietojenvaihdon avulla jotta ne voivat määrittää maksettavat verot oikeammin. Direktiivi merkitsee, että EU:ssa otetaan käyttöön OECD:n standardi pyyntöön perustuvasta tietojenvaihdosta, ja se mahdollistaa automaattista tietojenvaihtoa koskevien säännösten vaiheittaisen käyttöönoton. Toteuttaessaan ensimmäistä kertaa ns. EU-ohjausjaksoa EU:n talouden ohjausjärjestelmän laajemman uudistuksen seurauksena neuvosto hyväksyi päätelmät, jotka koskevat jäsenvaltioiden poliittista ohjeistusta makrotaloudellisten ja julkisen talouden haasteiden voittamiseksi. Lisäksi neuvosto antoi päätelmät - yritysverotuksen käytännesääntöjen soveltamisalan kehittämisestä, millä pyritään poistamaan haitallista verokilpailua; - neuvoston painopisteiden asettamisesta Euroopan parlamentin kanssa EU:n vuoden 2012 yleisestä talousarviosta käytäviä neuvotteluja varten. Neuvosto tarkisti myös eräitä Zimbabween kohdistuvia EU:n rajoittavia toimenpiteitä ja poisti 35 nimeä niiden henkilöiden luettelosta, joihin sovelletaan viisumikieltoa ja varojen jäädyttämistä. Muut EU:n rajoitukset pysyvät voimassa, kunnes Zimbabwen demokraattisissa uudistuksissa on edistytty tuntuvasti. 6514/11 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 OSALLISTUJAT...5 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA...7 SÄÄSTÖJEN VEROTUS JA PETOSTENTORJUNTASOPIMUKSET...9 EU:N TALOUSARVIO...11 Vastuuvapaus Vuoden 2012 suuntaviivat...11 MAALISKUUN EUROOPPA-NEUVOSTON VALMISTELU...12 EU strategia: Makrotaloutta ja julkista taloutta koskevaa ohjausta jäsenvaltioille...12 Euroopan keskuspankki: Johtokunnan jäsenen nimittäminen...12 LIIALLISTA ALIJÄÄMÄÄ KOSKEVA MENETTELY...13 Bulgaria, Tanska, Kypros ja Suomi...13 G20-MAIDEN MINISTERIKOKOUKSEN VALMISTELU...14 NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET...15 MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT VEROTUS Hallinnollinen yhteistyö välittömän verotuksen alalla...16 Yritysverotuksen käytännesäännöt Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä. Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. Lausumat ovat saatavissa neuvoston www-sivuilta tai lehdistöpalvelusta. 6514/11 3

4 KEHITYSYHTEISTYÖ Zimbabwe Rajoittavat toimenpiteet...17 Tyynenmeren valtiot Väliaikainen talouskumppanuussopimus...18 Euroopan kehitysrahasto /11 4

5 OSALLISTUJAT Belgia: Didier REYNDERS Bulgaria: Simeon DJANKOV Tšekki: Miroslav KALOUSEK Tanska: Claus HJORT FREDERIKSEN Saksa: Wolfgang SCHÄUBLE Jörg ASMUSSEN Viro: Jürgen LIGI Irlanti Brian LENIHAN Kreikka: Giorgos PAPACONSTANTINOU Espanja: Elena SALGADO Ranska: Philippe ETIENNE Italia: Giulio TREMONTI Kypros: Charilaos STAVRAKIS Latvia: Andris VILKS Liettua: Ingrida SIMONYTE Luxemburg: Luc FRIEDEN Unkari: György MATOLCSY András KÁRMÁN Malta: Tonio FENECH Alankomaat: Jan Kees de JAGER Itävalta Josef PRÖLL Puola: Jan VINCENT-ROSTOWSKI Portugali: Fernando TEXEIRA DOS SANTOS Romania: Gheorghe IALOMITIANU Slovenia: Franci KRIŽANIČ Varapääministeri sekä valtiovarain- ja institutionaalisten uudistusten ministeri Varapääministeri ja valtiovarainministeri Valtiosihteeri Varapääministeri ja talous- ja valtiovarainministeri Pysyvä edustaja Talous- ja valtiovarainministeri Talousministeri Valtiosihteeri Varakansleri ja valtiovarainministeri 6514/11 5

6 Slovakia: Ivan MIKLOŠ Suomi: Jyrki KATAINEN Ruotsi: Anders BORG Yhdistynyt kuningaskunta: George OSBORNE Varapääministeri ja valtiovarainministeri (Chancellor of the Exchequer) Komissio: Olli REHN Algirdas ŠEMETA Janusz LEWANDOWSKI Jäsen Jäsen Jäsen Muut osallistujat: Vitor CONSTANCIO Philippe MAYSTADT Thomas WIESER Lorenzo CODOGNO Euroopan keskuspankin varapääjohtaja Euroopan investointipankin pääjohtaja Talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja Talouspoliittisen komitean puheenjohtaja 6514/11 6

7 ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA Neuvosto kävi periaatekeskustelun toimenpidepaketista, jonka tarkoituksena on vahvistaa talouden ohjausjärjestelmää EU:ssa, erityisesti euroalueella, jotta voitaisiin vastata valtionvelkakirjamarkkinoiden äskettäisistä vaikeuksista aiheutuviin haasteisiin. Se pyysi pysyvien edustajien komiteaa valvomaan pakettia koskevaa työskentelyä käydyn keskustelun valossa. Puheenjohtajavaltion tavoitteena Eurooppa-neuvoston 4. helmikuuta asettamien määräaikojen mukaisesti on, että neuvosto sopii kaikkia kuutta ehdotusta koskevasta yleisnäkemyksestä istunnossaan 15. maaliskuuta, jotta Euroopan parlamentin kanssa päästään sopimukseen kesäkuussa. Ehdotusten tavoitteena on vahvistaa budjettikuria jäsenvaltioissa ja laajentaa niiden talouspolitiikkojen valvontaa, joilla pannaan täytäntöön Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn johdolla kokoontuneen työryhmän suositukset. 1 Pakettiin sisältyy: ehdotus asetukseksi jäsenvaltioiden rahoitusaseman ja talouspolitiikan valvonnasta annetun asetuksen 1466/97 muuttamisesta; ehdotus asetukseksi EU:n liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä annetun asetuksen 1467/97 muuttamisesta; ehdotus asetukseksi julkisen talouden valvonnan täytäntöönpanosta euroalueella; ehdotus asetukseksi makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta; ehdotus asetukseksi täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella; ehdotus direktiiviksi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista. Ehdotuksista neljä käsittelee EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen uudistamista. Niiden tavoitteena on lisätä finanssipolitiikkojen valvontaa, ottaa käyttöön säännökset kansallisista julkisen talouden kehyksistä ja soveltaa täytäntöönpanotoimia niiden noudattamista laiminlyöviin jäsenvaltioihin johdonmukaisemmin ja varhaisemmassa vaiheessa. 1 Työryhmän loppuraportti, : 6514/11 7

8 Esimerkiksi soveltamalla niin sanottua käänteisen enemmistön sääntöä, jonka mukaan komission ehdotus sakon määräämisestä katsotaan hyväksytyksi, ellei neuvosto hylkää sitä määräenemmistöllä, seuraamus lankeaa nykyistä automaattisemmin. Myös vakaus- ja kasvusopimuksen velkaperusteeseen kiinnitetään suurempaa huomiota siten, että niiden jäsenvaltioiden, joiden velka ylittää 60 prosenttia suhteessa BKT:hen, on toteutettava toimia velkansa pienentämiseksi ennalta määrätyssä tahdissa, vaikka niiden alijäämä olisikin alle kolme prosenttia suhteessa BKT:hen. Kaksi muuta ehdotusta koskevat makrotalouden epätasapainoa EU:ssa. Tältä osin tavoitteena on lisätä talouspolitiikkojen valvontaa niin, että voidaan sakottaa niitä jäsenvaltioita, joiden havaitaan olevan "liiallisen epätasapainon tilanteessa". Makrotaloudellisen epätasapainon riskejä arvioidaan käyttäen taloudellisten indikaattoreiden "tulostaulua". 6514/11 8

9 SÄÄSTÖJEN VEROTUS JA PETOSTENTORJUNTASOPIMUKSET Neuvosto kävi periaatekeskustelun seuraavista: direktiiviehdotus, jonka tarkoituksena on tiukentaa säästöjen korkojen verotuksesta annetun direktiiviin 2003/48/EY säännöksiä; luonnos Liechtensteinin kanssa tehtäväksi petosten torjuntaa ja verotietojen vaihtoa koskevaksi sopimukseksi; päätösehdotus komission valtuuttamisesta neuvottelemaan petosten torjuntaa ja verotietojen vaihtoa koskevien sopimusten tekemisestä Andorran, Monacon ja San Marinon kanssa sekä uuden sopimuksen tekemisestä Sveitsin kanssa. Asiat ovat puheenjohtajavaltion tulevien kuukausien painopisteitä, jotka on esitetty sen työohjelmassa (asiak /10). Puheenjohtajavaltio aikoo ministerien esittämien kommenttien pohjalta vauhdittaa työtä neuvoston korkean tason verotustyöryhmässä, jotta neuvosto voisi edistyä mahdollisimman pian. Säästöjen tuottamien korkojen verotus Direktiiviin 2003/48/EY ehdotettujen muutosten tarkoituksena on ottaa huomioon säästötuotteissa ja sijoittajakäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset sitten direktiivin vuonna 2005 alkaneen soveltamisen. Muutoksilla laajennetaan direktiivin soveltamisalaa siten, että se kattaa kaikki säästöistä kertyvät tulot sekä tuotteet, jotka tuottavat korkoja tai vastaavaa tuloa direktiivin kiertämisen estämiseksi. Direktiivi 2003/48/EY edellyttää jäsenvaltioiden vaihtavan tietoja, niin että korkotuloja, jotka yksi jäsenvaltio maksaa toisissa jäsenvaltioissa asuville henkilöille, voidaan verottaa verotuksellisen kotipaikan valtion lakien mukaisesti. Siirtymäkautena 1 Luxemburg ja Itävalta perivät sen sijaan lähdeveroa sellaisille henkilöille maksetuista koroista, joiden asuinpaikka on toisessa jäsenvaltiossa. EU:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaan Andorrassa, Liechtensteinissa, Monacossa, San Marinossa ja Sveitsissä sovelletaan vastaavanlaisia toimenpiteitä kuin direktiivillä on säädetty samoin kuin kymmenellä Alankomaiden tai Yhdistyneen kuningaskunnan alaisuuteen kuuluvalla ja niiden kanssa assosioituneella alueella (Guernsey, Jersey ja Mansaari sekä seitsemän Karibian aluetta) kunkin jäsenvaltion kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten mukaan. 1 Siirtymäkauden pituus riippuu siitä, ovatko Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Sveitsi ja Yhdysvallat sitoutuneita OECD:n vuoden 2002 mallisopimuksen mukaiseen pyyntöön perustuvaan tietojenvaihtoon. 6514/11 9

10 Petostentorjuntasopimukset Petostentorjuntasopimus Liechtensteinin kanssa kattaa petokset niin välittömän kuin välillisen verotuksen osalta. Sopimuksessa käytetty petoksen määritelmä kattaa sekä luonnolliset että oikeushenkilöt (esimerkiksi yhtiöt) ja sisältää väärien asiakirjojen ja väärien veroilmoitusten lisäksi myös puutteellisten veroilmoitusten jättämisen. Tekstissä määrätään osapuolten yhteistyöstä sellaisten tietojen vaihtamiseksi, jotka ovat oletettavasti veroviranomaisten kannalta merkityksellisiä. Se antaa osapuolille mahdollisuuden käynnistää hallinnollinen avunanto, josta ei voida kieltäytyä pelkästään sen vuoksi, että pyydetyt tiedot ovat pankin tai muun rahoituslaitoksen hallussa, sekä oikeudellinen avunanto sellaisten tekojen osalta, jotka ovat rangaistavia osapuolten lakien nojalla. Täytäntöönpanotoimet, kuten takavarikko, koskevat toimia, joista kumpikin osapuoli voi langettaa vankeusrangaistuksen. Liechtensteinin kanssa tehtävän sopimuksen luonnosta voidaan myöhemmin käyttää mallina Andorran, Monacon ja San Marinon kanssa tehtäville sopimuksille samoin kuin Sveitsin kanssa tehtävälle uudelle sopimukselle, jolla nykyiset välillistä verotusta koskevat määräykset ulotettaisiin koskemaan myös välitöntä verotusta. 6514/11 10

11 EU:N TALOUSARVIO Vastuuvapaus 2009 Neuvosto antoi Euroopan parlamentille suosituksen vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle EU:n varainhoitovuoden 2009 yleisen talousarvion toteuttamisesta (asiak. 5891/11 ADD 1). Alankomaiden, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunnat pidättyivät äänestämästä ja antoivat yksipuolisen lausuman (ks. liite). Suositus laadittiin tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen pohjalta 1. Neuvosto antoi myös suositukset vastuuvapauden myöntämisestä EU:n 22 viraston, EU:n kuuden toimeenpanoviraston ja viiden yhteisyrityksen johtajille niiden vuoden 2009 talousarvion osalta (asiak. 5892/11 ADD /11 ADD /11 ADD 1). EU:n talousarviota koskevan vastuuvapauden myöntämismenettelyn mukaisesti suositukset toimitetaan nyt Euroopan parlamentille samoin kuin neuvoston päätelmät tilintarkastustuomioistuimen erinäisistä erityiskertomuksista (asiak. 5891/11 ADD 2). Vuoden 2012 suuntaviivat Neuvosto antoi päätelmät EU:n vuoden 2012 yleisen talousarvion prioriteeteista. Päätelmät ovat asiakirjassa 5895/11. Ne ovat perustana Euroopan parlamentin ja komission kanssa käytäville neuvotteluille myöhemmin tänä vuonna. Päätelmissä korostetaan, että talouskriisin ja julkisen talouden vakauttamisen seuraukset edelleen leimaavat vuoden 2012 talousarviota. Niissä painotetaan, että talous- ja budjettirajoitteet on otettava huomioon kansallisella tasolla samalla kun jatketaan EU:n ohjelmien ja toimien täytäntöönpanoa, mukaan lukien kriisin vaikutusten lieventämiseen ja kasvun edistämiseen tähtäävien toimien rahoittaminen. 1 EUVL C 303, /11 11

12 MAALISKUUN EUROOPPA-NEUVOSTON VALMISTELU EU strategia: Makrotaloutta ja julkista taloutta koskevaa ohjausta jäsenvaltioille Neuvosto antoi asiakirjassa 5991/11olevat päätelmät ja päätti toimittaa ne Eurooppa-neuvostolle sen 24. ja 25. maaliskuuta pidettävää kokousta varten. Euroopan keskuspankki: Johtokunnan jäsenen nimittäminen Neuvosto antoi suosituksen Peter Praetin (Belgia) nimittämisestä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi seuraamaan Gertrude Tumpel-Gugerellia, jonka toimikausi päättyy 31. toukokuuta. Neuvoston suositus toimitetaan Eurooppa-neuvostolle, kun Euroopan parlamenttia ja EKP:n neuvostoa on kuultu, jotta se voi tehdä päätöksen kokouksessaan 24. ja 25. maaliskuuta. 6514/11 12

13 LIIALLISTA ALIJÄÄMÄÄ KOSKEVA MENETTELY Bulgaria, Tanska, Kypros ja Suomi Neuvosto pani merkille komission tiedonannon, jossa arvioitiin Bulgarian, Tanskan, Kyproksen ja Suomen toteuttamia toimia niiden julkisen talouden alijäämän supistamiseksi alle kolmeen prosenttiin suhteessa BKT:hen, joka on EU-sopimuksessa asetettu viitearvo. Se yhtyi komission näkemykseen siitä, että tämänhetkisten tietojen perusteella kaikki neljä maata ovat ryhtyneet toimiin, joilla on edistytty riittävästi alijäämien korjaamisessa komission suosituksissa asetetuissa määräajoissa, ja että EU:n liiallisen alijäämän menettelyn mukaisia lisätoimia ei nyt tarvita. Bulgaria, Tanska, Kypros ja Suomi ovat olleet liiallisen alijäämän menettelyn kohteena heinäkuusta 2010 alkaen, jolloin neuvosto antoi suosituksensa. Neuvosto kehotti Bulgariaa ja Suomea pienentämään alijäämiään alle kolmeen prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2011 mennessä, Kyprosta vuoteen 2012 ja Tanskaa vuoteen 2013 mennessä. 6514/11 13

14 G20-MAIDEN MINISTERIKOKOUKSEN VALMISTELU Neuvosto hyväksyi EU:n päälinjat Pariisissa 18. ja 19. helmikuuta pidettävän G20-maiden valtiovarainministerien ja keskuspankkien pääjohtajien kokouksen valmistelua varten. Päälinjoihin sisältyy yhteisiä kantoja kokouksessa käsiteltävien eri asioiden osalta sekä EU:n toimielimiä että niitä EU:n jäsenvaltioita varten, jotka osallistuvat G20-kokoukseen. Pariisin kokous on ensimmäinen kuudesta ministeritason kokouksesta, jotka on määrä pitää ennen G20-huippukokousta Cannesissa 3. ja 4. marraskuuta G20-maiden valtiovarainministerit ja keskuspankkien pääjohtajat tapaavat myös huhti-, syys- ja lokakuussa, ja kaksi muuta G20-maiden ministeritason kokousta, jotka koskevat maataloutta ja työllisyyttä sekä työvoimaa, on määrä pitää kesä- ja lokakuussa. Ranska on hoitanut G20-maiden vuoden kestävää puheenjohtajuutta viime marraskuusta lähtien. Presidentti Nicolas Sarkozy määritteli äskettäin painopisteet seuraavasti: maailmantalouden epätasapainon korjaaminen, kansainvälisen valuuttajärjestelmän uudistaminen sekä perushyödykkeiden hintojen liiallisen vaihtelun hillitseminen. Ranska on myös ehdottanut pysyvän sihteeristön perustamista G20-ryhmälle. Pariisissa keskustelujen odotetaan painottuvan maailmantalouteen ja G20:n kasvukehykseen, kansainvälisen valuuttajärjestelmän uudistamiseen, perushyödykkeisiin, finanssisääntelyyn ja eräisiin muihin kysymyksiin, kuten kehitykseen. 6514/11 14

15 NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET Neuvoston istunnon yhteydessä pidettiin seuraavat kokoukset: - Makrotaloutta käsittelevä vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kanssa Makrotaloutta käsittelevä vuoropuhelu käytiin 14. helmikuuta toisaalta puheenjohtajavaltion, komission, Euroopan keskuspankin ja euroryhmän puheenjohtajan sekä toisaalta työmarkkinaosapuolten (EU:n tason työnantajajärjestöt ja ammattiliitot sekä julkisten yritysten ja pk-yritysten edustajat) välillä. - Euroryhmä Euroalueen jäsenvaltioiden ministerit osallistuivat 14. helmikuuta pidettyyn euroryhmän kokoukseen. - Euroopan vakausmekanismia käsittelevä ministerikokous Ministerit osallistuivat 14. helmikuuta pidettyyn kokoukseen, joka käsitteli Euroopan vakausmekanismin valmistelua euroalueen vakauden turvaamiseksi. - Ministereiden aamiaiskokous Ministerit pitivät aamiaiskokouksen keskustellakseen taloustilanteesta. 6514/11 15

16 MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT VEROTUS Hallinnollinen yhteistyö välittömän verotuksen alalla Neuvosto hyväksyi direktiivin hallinnollisesta yhteistyöstä välittömän verotuksen alalla, jonka tavoitteena on vahvistaa jäsenvaltioiden keskinäistä avunantoa ja varmistaa pyyntöön perustuvaa tietojenvaihtoa koskevien OECD:n standardien käyttöönotto EU:ssa, jotta veronkiertoa ja veropetoksia voitaisiin torjua tehokkaammin. Lisätietoja on lehdistötiedotteessa 6554/11. Yritysverotuksen käytännesäännöt Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion selvityksen EU:n yritysverotuksen käytännesääntöjen soveltamisalasta ja antoi seuraavat päätelmät. "Korkean tason työryhmä keskusteli yritysverotuksen käytännesääntöjen nykyisestä soveltamisalasta Ecofin-neuvoston 7. joulukuuta 2010 antamien päätelmien mukaisesti (asiak /10 SC 149). Korkean tason työryhmä oli sitä mieltä, että henkilökohtaisten tulojen verotus jää pääsääntöisesti kyseisten käytännesääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle. Tietyt henkilöverotukseen liittyvät seikat voidaan kuitenkin ottaa huomioon erityisolosuhteissa. Mansaarta ja Jerseyn saarta koskevat järjestelyt (asiak /10 SC 139, kohta 12) kuuluvat käytännesääntöjen soveltamisalaan seuraavista syistä: 1. Osakkaita ei veroteta ainoastaan tosiasiallisesta, vaan myös laskennallisesta voitonjaosta. Tällä yhdistelmällä varmistetaan yrityksen voiton verottaminen saman tien osakastasolla. 2. Liiketoiminnasta kertyvä voitto verotetaan tosiasiallisesti osakkailta laskennallisen voitonjaon tai tulon perusteella. Nykyjärjestelmä perustuu osakkaiden ja yrityksen verottamiseen, millä varmistetaan yrityksen voiton yhdistetty verottaminen. 6514/11 16

17 3. Mekanismia, jossa osakkeenomistajia verotetaan heti laskennallisesta voitonjaosta tai tulosta, sovelletaan ainoastaan saarilla asuviin osakkeenomistajiin, joten näin turvataan kansalliset verotulot ja houkutellaan muualla asuvia osakkeenomistajia. 4. Mekanismi on vaihtoehtoinen keino verottaa kotimaisia liikevoittoja eikä niinkään veronkiertoa ehkäisevä toimi. Nämä päätelmät eivät vaikuta käytännesääntöjen soveltamisalan myöhempään selventämiseen, mikä saattaa olla tarpeen sen jälkeen, kun on tarkasteltu muita järjestelmiä, joilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia." KEHITYSYHTEISTYÖ Zimbabwe Rajoittavat toimenpiteet Neuvosto tarkisti eräitä Zimbabween kohdistuvia EU:n rajoittavia toimenpiteitä ja poisti 35 nimeä niiden henkilöiden luettelosta, joihin sovelletaan viisumikieltoa ja varojen jäädyttämistä. Muut EU:n rajoitukset pysyvät voimassa, kunnes Zimbabwen demokraattisissa uudistuksissa on edistytty tuntuvasti. Neuvosto on valmis tarkistamaan päätöksiään milloin tahansa tilanteen kehittymisen perusteella. Tarkemmin sanottuna neuvosto hyväksyi päätöksen, jolla jatketaan asti rajoittavia toimenpiteitä, jotka määrättiin alun perin vuonna 2002, kun Zimbabwen hallinnon epäiltiin harjoittavan väkivaltaa ja ihmisoikeusrikkomuksia (asiak. 6102/ /11). Rajoittaviin toimenpiteisiin kuuluu kielto myydä Zimbabwelle aseita ja tarvikkeita, joita voitaisiin käyttää kansallisiin sortotoimiin, kielto päästää henkilöitä, joiden toimet heikentävät vakavasti demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta Zimbabwessa, EU:n jäsenvaltioihin tai kulkemaan niiden kautta, ja hallitusta taloudellisesti tukevien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten varojen jäädyttäminen. Varojen jäädyttämistä ja viisumikieltoa koskevassa luettelossa on nyt 163 henkilön ja 31 yhteisön nimet. Luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä 16. helmikuuta. Neuvosto hyväksyi myös päätöksen jatkaa vuodella eli saakka alun perin vuonna 2002 AKT EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan nojalla määrättyjä toimenpiteitä, joilla estetään kehitysavun kanavoiminen Zimbabwen hallituksen kautta (asiak. 5726/ /11) EU pitää kuitenkin yhä voimassa sitoumuksensa Zimbabwen väestöä kohtaan antamalla jatkuvasti apua kansan tarpeisiin vastaamiseksi ja on tukenut vuodesta 2009 alkaen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen uudistusohjelmaa. 6514/11 17

18 Tyynenmeren valtiot Väliaikainen talouskumppanuussopimus Neuvosto hyväksyi väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen tekemisen Tyynenmeren valtioiden eli Papua-Uuden-Guinean ja Fidžisaarten kanssa (asiak. 5536/11 + COR1). Väliaikaista sopimusta koskevat neuvottelut saatettiin päätökseen marraskuussa Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle. Sopimuksen teksti on asiakirjassa 5558/2/09 REV 2. Euroopan kehitysrahasto Neuvosto antoi Euroopan parlamentille suosituksen kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2009 (asiak. 5469/11, 5472/11, 5473/11). Se pani myös merkille neuvoston AKT-työryhmän esittämät huomautukset tilintarkastustuomioistuimen kyseisiä toimia koskevasta vuosikertomuksesta (asiak. 6003/11) sekä lausuman kyseisiä toimia koskevasta tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumasta (asiak. 6053/11). Liite Alankomaiden, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan allekirjoittama yhteinen lausuma Viitaten Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuoden 2009 talousarvion toteuttamisesta; varainhoitovuoden 2009 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämiseen komissiolle; ehdotukseen neuvoston suositukseksi 5891/11 N 47 PE-L14+ ADD1 + ADD 2; 6514/11 18

19 Alankomaat, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat huolissaan siitä, että: o Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei kuutenatoista peräkkäisenä vuotena ole kyennyt antamaan myönteistä tarkastuslausumaa ilman varaumia koko EU:n talousarvion osalta; o EU:n varainhoitoon tehtävien uudistusten hitaus vahingoittaa EU:n talousarvion uskottavuutta kokonaisuudessaan. Alankomaat, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta korostavat sitä, että riippumaton EU:n tasolla tehtävä tilintarkastus on ratkaisevan tärkeä tehtävä ja tukevat näin ollen voimakkaasti Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työskentelyä; Alankomaat, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että varainkäytön laadullinen parantaminen olisi asetettava ensisijaisen tärkeään asemaan, jotta vuoden 2010 talousarviota koskevassa vuosikertomuksessa saavutettaisiin merkittävästi parempia tuloksia. o Alankomaat, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta haluavat nähdä konkreettista edistymistä kohti seuraavia erityisiä tavoitteita ennen kuin neuvosto käsittelee vuoden 2010 talousarvion vastuuvapauden myöntämistä: Jäsenvaltiot vastaavat suurimmasta osasta EU:n talousarviovarojen toteuttamisesta yhteistyössä komission kanssa. Jäsenvaltiot vastaavat tarkastuksien suorittamisesta sekä tehokkaan ja vaikuttavan valvontajärjestelmän perustamisesta. Komissiota pyydetään tekemään ehdotuksia ja lujittamaan jäsenvaltioiden vastuullisuutta osana tiiviimpää vuoropuhelua niiden kanssa. Jäsenvaltioiden tulisi vastata EU:n varojen hallinnoinnista kansallisella tasolla, mukaan lukien sisäisen valvonnan järjestelmien moitteeton toiminta; o Avoimuuden vuoksi ja moitteettomaan varainhoitoon kannustamiseksi jäsenvaltioiden vuotuiset yhteenvedot olisi saatettava julkisesti saataville. Samalla jäsenvaltiot olisi velvoitettava esittämään analyysejä varainhoitoa koskevista tiedoista olennaisena osana vuotuisia yhteenvetojaan; o Riskiperustaisen tarkastustoiminnan tukemiseksi tarvitaan jäsennetympää tilintarkastustuomioistuimen, komission ja jäsenvaltioiden välistä vuoropuhelua. Komission tulisi esittää ehdotuksia, joilla mahdollistetaan tarkastusten aiempaa voimakkaampi kohdentaminen mittavimpiin hankkeisiin ja niihin laitoksiin, jotka ovat osoittautuneet riskeille alttiimmiksi. Tulevat varainhoitoasetuksesta käytävät neuvottelut tarjoavat tilaisuuden edistää edellä esitettyjen ehdotusten toteuttamista. 6514/11 19

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 16906/09 (Presse 361) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston ylimääräinen istunto Yleiset asiat ja ulkosuhteet Geneve, 30. marraskuuta 2009 Puheenjohtaja Ewa BJÖRLING Ruotsin kauppaministeri

Lisätiedot

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona,

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona, 7131/02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston 2418. istunto - ECON - Barcelona, 14.3.2002 Puheenjohtaja: Rodrigo RATO Y GAREDO Espanjan kuningaskunnan varapääministeri ja talousministeri Internet: http://ue.eu.int/newsroom

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 18. tammikuuta György MATOLCSY Unkarin talousministeri

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 18. tammikuuta György MATOLCSY Unkarin talousministeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 3062. istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 18. tammikuuta 2011 5287/11 (OR. en) PRESSE 3 PR CO 1 Puheenjohtaja György MATOLCSY Unkarin talousministeri

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston 3054. istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 7. joulukuuta 2010 LEHDISTÖ

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston 3054. istunto. Talous- ja rahoitusasiat. Bryssel, 7. joulukuuta 2010 LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 3054. istunto Talous- ja rahoitusasiat Bryssel, 7. joulukuuta 2010 17447/10 PRESSE 333 PR CO 44 Puheenjohtaja Didier REYNDERS Belgian varapääministeri

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. huhtikuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 7093/16 LIMITE PV/CONS 17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3458. istunto (YLEISET ASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

6146/12 HKE/phk DG K

6146/12 HKE/phk DG K EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2012 (OR. en) 6146/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0012 (NLE) ACP 20 COAFR 26 PESC 116 OC 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-kumppanuussopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9518/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 28 ECOFIN 511 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3468. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2015 COM(2015) 395 final 2015/0175 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2015 COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Euroopan unionin neuvoston 3501. istunto (oikeus-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21017/17 LIMITE PUBLIC BXT 25 POLGEN 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS SEU 50 artiklan ad hoc -työryhmän,

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 EU ja verotus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 Yleistä EU-veropolitiikan voi jakaa kahteen osaan: Välitön: kunkin jäsenmaan yksinomaisessa toimivallassa Välillinen: vaikuttaa tavaroiden,

Lisätiedot

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 3 ECOFIN 47 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3515. istunto (talous- ja rahoitusasiat),

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Ulkoasiat. Bryssel, 20. helmikuuta 2014 L E H D I S T Ö

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Ulkoasiat. Bryssel, 20. helmikuuta 2014 L E H D I S T Ö EUROOPA UIOI EUVOSTO 6767/14 (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 3300. istunto Ulkoasiat Bryssel, 20. helmikuuta 2014 PRESSE 86 PR CO 8 Puheenjohtaja Catherine Ashton Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE I EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.12.2015 COM(2015) 631 final 2015/0285 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0318 (NLE) 13117/16 ACP 132 FIN 637 PTOM 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 10. lokakuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2011/0314(CNS) 8.6.2012 TARKISTUKSET 8 25 Mietintöluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE487.846v01-00) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21016/17 LIMITE BXT 24 PUBLIC SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. (jatkoa) Bryssel, 18. joulukuuta 2013

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston istunto. Talous- ja rahoitusasiat. (jatkoa) Bryssel, 18. joulukuuta 2013 EUROOPA UIOI EUVOSTO 17983/13 (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 3281. istunto Talous- ja rahoitusasiat (jatkoa) Bryssel, 18. joulukuuta 2013 PRESSE 596 PR CO 73 Puheenjohtaja Rimantas ŠADŽIUS Liettuan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

FINANSSIPOLITIIKAN UUDET PUITTEET

FINANSSIPOLITIIKAN UUDET PUITTEET FINANSSIPOLITIIKAN UUDET PUITTEET Talous- ja rahaliiton vakauden turvaamiseen tarvitaan lujat rakenteet, jotka estävät julkistalouden ajautumisen kestämättömään tilanteeseen. Osana talouspolitiikan ohjauspakettia

Lisätiedot

Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset. Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara

Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset. Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara Veroparatiisi mikä se on? OECD:n määritelmän mukaan se on maa tai alue, jossa mm.: olemattomat tai vain nimelliset

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) 9182/17 OJ CRP2 18 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2628. kokous (Coreper II) Päivä: 17. toukokuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2016 COM(2016) 201 final 2016/0109 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS SÄÄSTÖTULOJEN VEROTUKSESTA JA SOPIMUKSEN VÄLIAIKAISESTA SOVELTAMISESTA

KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS SÄÄSTÖTULOJEN VEROTUKSESTA JA SOPIMUKSEN VÄLIAIKAISESTA SOVELTAMISESTA KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS SÄÄSTÖTULOJEN VEROTUKSESTA JA SOPIMUKSEN VÄLIAIKAISESTA SOVELTAMISESTA FI A. Suomen tasavallan kirje Arvoisa Vastaanottaja Oheisena on "Alankomaiden kuningaskunnan Alankomaiden

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot